close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

trudove_pravo_Zaochn._1_i_2_zanjattja_2013

код для вставкиСкачать
Тема практичного заняття № 1
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Методичні вказівки до практичних занять
І заняття ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поняття трудового права України.
2. Предмет трудового права - комплекс суспільно-трудових відносин.
3. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права.
4. Поняття методу трудового права.
5. Особливості методу трудового права.
6. Поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових правовідносин.
7. Сфера дії трудового законодавства України.
8. Функції трудового права України: загальна характеристика.
9. Захисна функція трудового права.
10. Виробнича функція трудового права.
11. Виховна функція трудового права.
12. Система трудового права: поняття та загальна характеристика.
13. Основні інститути трудового права.
14. Система науки трудового права України та система курсу "Трудове право України", їх співвідношення.
15. Місце трудового права у системі права України.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Пригадайте і назвіть, які ще критерії, крім предмету та методу, юридична наука ставить в основу поділу на окремі галузі. Чи характерні вони для трудового права?
2. Чи усі суспільні відносини пов'язані з використанням праці регулюються нормами трудового права? Обґрунтуйте.
3. Якщо трудовий договір - різновид цивільно-правового договору найму, то може трудового права не потрібно, а достатньо цивільного?
4. В Італійському цивільному кодексі, який складається з декількох томів, один том присвячений трудовим відносинам. Чи не помилилися італійці?
5. Уважно проаналізуйте зміст ст. 3 КЗпП. Спробуйте віднайти принаймні два варіанти її тлумачення щодо сфери дії трудового права. Наведіть їх.
6. Чи можуть трудові відносини членів сім'ї фермера регулюватись трудовим законодавством? Обґрунтуйте.
7. Які ознаки методу найбільш чітко, на Вашу думку, відрізняють трудове право від цивільного?
8. У чому, на Вашу думку, проявляється захисна функція трудового права? 9. Яке місце трудового права в системі соціального права?
ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ
1. Бригадир Карпів уклав з виробничим кооперативом договір, за яким його бригада зобов'язувалася відремонтувати токарний станок і вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена у 8000 грн. Строк виконання - один місяць. По закінченні роботи кооператив відмовився оплатити всю суму, посилаючись на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду. Яким законодавством повинен керуватись суд, вирішуючи цей спір?
2. Рішенням правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Дністер" за появу на роботі в нетверезому стані був звільнений з роботи механік Коваль, що працював за трудовим договором, а водій Савчук, член кооперативу, був за тією ж причиною переведений на іншу, нижчеоплачувану посаду терміном на 3 місяці.
Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Коваль посилався на те, що Правила внутрішнього розпорядку кооперативу взагалі не передбачають підстав звільнення з роботи, а Савчук вважав, що хоч останні і містять норму про "переведення членів кооперативу на нижчеоплачувану посаду на строк до 3-х місяців", вона суперечить чинному трудовому законодавству, яке не встановлює такий вид дисциплінарного стягнення.
Зробіть правовий аналіз наведених фактів.
3. Між головою фермерського господарства і одним з його членів, 17-річним сином виник спір. Син вважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. Зокрема, працювати доводиться по 12-14 годин на добу, іноді навіть у вихідні і святкові дні, зарплата не виплачується більше двох місяців. У той же час для двох найнятих на роботу тимчасових працівників створено "пільговий режим". Вони працюють по вісім годин щоденно, мають щотижня два вихідних дні і їм уже двічі за останній місяць виплачено зарплату.
У випадку, якщо головою господарства не буде дотримуватись трудове законодавство щодо членів фермерського господарства, син вимагає укладення з ним трудового договору.
Що Ви можете сказати з приводу наведеної ситуації. Чим регламентуються трудові відносини у фермерських господарствах?
4. Вісімнадцятирічного Юрківа скерували для проходження альтернативної (невійськової) служби на роботу до державного підприємства "Соціальне житло". Відпрацювавши півроку, він звернувся до адміністрації підприємства з проханням надати йому щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні. Юрисконсульт підприємства роз'яснив Юрківу, що за законодавством він не має права на відпустку. Юрків звернувся до суду з проханням захистити його трудові права, зокрема, право на відпустку. Яким законодавством повинен керуватися суд. Чи виникли у цьому випадку трудові відносини? Обґрунтуйте.
ЗАНЯТТЯ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поняття та види принципів трудового права.
2. Обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці.
3. Оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання.
4. Соціальний діалог і договірне встановлення умов праці.
5. Забезпечення єдності і диференціації правового регулювання. 6. Визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників у трудових правовідносинах.
7. Поняття та елементи трудових правовідносин.
8. Класифікація трудових правовідносин. 9. Працівник - суб'єкт трудових правовідносин. 10. Роботодавець як суб'єкт трудових правовідносин (поняття).
11. Класифікація роботодавців за трудовим правом. 12. Профспілка у трудових правовідносинах. 13. Інші суб'єкти трудових правовідносин. 14. Поняття та особливості джерел трудового права та їх види. 15. Нормативні акти як джерела трудового права: загальна характеристика законів та підзаконних актів. 16. Конституція України як джерело трудового права. 17. Законодавчі акти загального характеру та їх значення для регулювання трудових відносин..
18. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права. 19. Конвенції МОП як джерела трудового права України.
20. Колективні договори і угоди як джерела трудового права. 21. Локальні нормативні акти як джерела трудового права. 22. Акти судової влади як джерела трудового права.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Чи потребують принципи трудового права свого юридичного закріплення у нормах КЗпП України?
2. Яка роль належить територіальним і галузевим угодам в регулюванні трудових відносин при оптимальному поєднанні централізованих і локальних норм?
3. Які ознаки працівника впливають на його трудову правосуб'єктність?
4. Чи можна вважати, що всі суб'єкти трудового права є суб'єктами трудових відносин? А правовідносин?
5. Назвіть статті Конституції України, які визначають засади регулювання трудових відносин у нашій державі.
6. Чи можна Закон України "Про державний бюджет" вважати джерелом трудового права? А, Закон "Про зайнятість населення"?
7. Як на Вашу думку, чи є джерелом трудового права постанови Пленуму Верховного Суду України?
ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ
1. Фізична особа - підприємець Колтун звернувся до центру зайнятості за місцем проживання для реєстрації трудового договору між ним та його молодшим братом, якому нещодавно виповнилося 15 років. Відповідальний працівник центру зайнятості відмовився зареєструвати поданий трудовий договір, оскільки вважав, що наймати на роботу інших осіб, можуть особи, які досягли повноліття, а Колтуну всього 17 років. До того ж прийом на роботу осіб, молодше 16 років дозволяється за згодою батьків, а його брату всього 15 років, і тому рекомендував звернутися з відповідним клопотанням до центру зайнятості через рік.
Колтун пояснив, що вони з братом проживають разом з бабусею, а батьків у них немає. Сам він з 16-ти років працював на заводі. Тоді ж за клопотанням його бабусі органами опіки та піклування йому була надана повна цивільна дієздатність. Після звільнення з роботи він зареєструвався у встановленому порядку підприємцем без створення юридичної особи. Тому вважав Колтун, у нього є всі законні підстави укладати трудовий договір зі своїм братом. Робота, яку той виконуватиме, є неважкою, а бабуся не заперечувала проти укладення такого договору. Охарактеризуйте роботодавчі властивості юридичних та фізичних осіб. Спробуйте розібратися у наведеній ситуації.
2. Директор ПП "Експеримент" скерував для підвищення кваліфікації свого секретаря В.Максиміва на курси комп'ютерного набору. В наказі про направлення на навчання, зокрема, зазначалося, що: 1) навчання на курсах оплачує працівник; 2)працівнику забороняється впродовж року після закінчення навчання звільнятися з роботи за власним бажанням.
В. Максимів вважав, що такі умови порушують його трудові права, а тому звернувся за роз'ясненням до юрисконсульта підприємства. Проаналізуйте ситуацію, надайте аргументовану відповідь. Чи порушені у даній ситуації принципи трудового права
Чи змінилася б ситуація, якщо б навчання оплачувалося роботодавцем?
3. При ухваленні колективного договору на приватному підприємстві "Брама" було передбачено встановлення тривалості робочого часу 35 годин на тиждень. Адміністрація мотивувала свою пропозицію про встановлення такої тривалості робочого часу надмірною кількістю працівників та відсутністю для них відповідних обсягів роботи. При цьому представник роботодавця посилався на ст. 50 КЗпП України, яка передбачає можливість підприємств, установ, організацій встановлювати при укладенні колективного договору меншу норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин на тиждень.
Представник профспілкового органу, що представляв інтереси найманих працівників підприємства, не заперечував проти встановлення відповідної норми тривалості робочого часу і просив збори трудового колективу підтримати пропозицію адміністрації. Однак, після виступу на зборах головного бухгалтера підприємства, який відзначив, що зменшення тривалості робочого часу суттєво вплине на розмір заробітної плати усіх працівників і доведеться зменшити фонд оплати праці відповідно до зазначеної норми тривалості робочого часу, учасники зборів припинили розгляд цього питання і доручили своїм представникам з'ясувати юридичну сторону цієї проблеми. Проаналізуйте правомірність встановлення на локальному рівні норми тривалості робочого часу. Чи не порушено було в даному випадку принципи трудового права?
4. Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили положення "Про персонал товариства", в якому передбачили:
1)учасники товариства зобов'язані працювати в товаристві;
2)зайняття відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;
3)робочий час учасників товариства не регламентується, а визначається необхідністю отриманням прибутків товариством;
4)учасники товариства, крім отримання дивідендів одержують за свою працю заробітну плату;
5)праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.
Проаналізуйте названі вище позиції з приводу їх відповідності чинному законодавству, в т.ч. і трудовому.
Чи є зазначене положення джерелом трудового права?
5.Міністерство соціальної політики України затвердило "Положення про державні свята в Україні". Ним передбачалося, крім встановлених у КЗпП України святкових і неробочих днів затвердити починаючи з 1 січня наступного року ряд державних свят робота у які не проводиться. Зокрема: 22 січня "День злуки", 10 травня "День матері", 16 липня "День державного суверенітету", 1 грудня "День референдуму".
Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації зазначеного положення, оскільки до нього не було подано обґрунтування щодо фінансових витрат, пов'язаних із запровадженням державних свят. Крім того відповідальний працівник Міністерства юстиції наполягав, аби до переліку державних свят було додано ще й "Всесвітній день прав людини".
Чи обґрунтовані вимоги Міністерства юстиції України?
Які повноваження Міністерства соціальної політики України щодо ухвалення нормативно-правових актів?
НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1996 р. № 30.
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // "Відомості Верховної Ради УРСР" 1971 р. № 50 від 17/12/1971.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
5. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 2 від 28/01/1997, стаття 4.
6. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1991 р. № 49 від 03/12/1991, стаття 682.
7. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1993 р. № 36, стаття 361.
8. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1995 р. № 17 від 25/04/1995, стаття 121.
9. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1992 р. № 49, Ст.. 668.
10. Закон України "Про професійний розвиток працівників" від 12.01.2012 № 4312-VI // Відомості Верховної Ради України, 2013, № 24, ст.243
11. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1998 р. № 34 від 04/09/1998, стаття 227.
12. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1997 р. № 39 від 03/10/1997, стаття 261.
13. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2001 р. № 33 від 17/08/2001, стаття 175.
14. Закон України "Про кооперацію" від 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 5, ст.35
15. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р. // "Відомості Верховної Ради України" 2003 р. № 45 від 07/11/2003, ст. 363.
16. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12.12.1991 № 1975-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст.188
17. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006р. № 3477-VI// Відомості Верховної Ради України - 2006. - № 30 - С.1114.;
18. Закон України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
19. Закон України "Про зайнятість населення" від 13 червня 2012 р. // Відомості Верховної Ради - 2013. - № 24 ст.243
20. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 № 3206-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
21. Закон України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 № 2862-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17 22. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 № 2453-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
23. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384
24. Закон України "Про міжнародні договори України", від 29.06.2004, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст. 540.
25. Закон України Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 р. // Офіційний вісник України вiд 05.08.2005 - 2005 р., № 29, ст. 48.
26. Указ Президента України від 26.04.1995р. № 334/95 "Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня" // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/95
27. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011 Про Положення про Міністерство соціальної політики України // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2011
28. Указ Президента України від 02.04.2011 № 347/2011р. Про Національну тристоронню соціально-економічну раду // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2011
29. Указ Президента України від 17 листопада 1998р. Про Положення про Національну службу посередництва і примирення // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258/98
30. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження списку сезонних робіт і сезонних галузей" -, 28.03.1997 // Людина і праця. - 1997. - № 5.
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.1993р. № 1010 "Про тривалість робочого дня працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1010-93-%D0%BF
32. Постанова КМУ від 28 червня 1997 р. 695 Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-97-%D0%BF
33. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Права людини: зб.нормат. док. / [укл. В.С.Семенов, О.Н. Ярмиш та ін.]. - Х., 1997.
34. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: прийнятий резолюцією 2200А (XXI) Генеральної асамблеї ООН від 16.12.1966 р. / Права людини : зб. нормат. док. / [укл. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш] - Х., 1997. c. 58-76.
35. Загальна декларація прав людини / Міжнародний захист прав людини./ документи та коментарі. - Х. : "Синтекс,ЛТД", 1998. -с. 300.
36. Конвенція 105 Міжнародної Організації праці про скасування примусової праці від 25 червня 1957 року / Ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=993_013
37. Конвенція 1946 р. про перегляд заключних статей № 80 і Конвенція 1961 р. про перегляд заключних статей № 116. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
38. Конвенція № 29 Міжнародного Організації праці про примусову чи обов'язкову працю від 10 червня 1930 року // Міжнародне законодавство про охорону праці. - 1997. - Т.1.
39. Конвенція МОП № 155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (1981 рік). - Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. - К., 1997. - Т.1. - С. 46.
40. Конвенція МОП про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця N 158 (1982 р.). - Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП // Інформаційний бюлетень Міністерства праці України "Людина і праця", 1994. - № 4.
41. Конвенція про захист прав людини та її основоположних свобод: прийнята Радою Європи від 04.11.1950 р. / Права людини: зб. нормат. док. / [укл. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш] - Х., 1997. c. 58-76.
42. Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 року // Конвенція ООН, [Електронний ресурс]. Режим доступу : // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/803-12
43. Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок // Конвенція ООН, [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_207.
44. Наказ Міністерства освіти України "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України" від 20.12.1993 № 455 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94
45. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України 26 березня 2001 року N 127/151 Про Положення про професійне навчання працівників на виробництві // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01
46. Постанова органів влади СРСР від 20.07.1984 № 213 Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84
47. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6.11.92р. // Урядовий кур'єр 21.01.93р.
48. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 "Про судове рішення у цивільній справі" // Вісник Верховного Суду України - 2010. - № 1. - С. 4
49. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. "Про практику застосування законодавства про оплату праці."
50. Рішення Конституційного Суду України від 29.10.98р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Офіційний вісник України, 1998, №45.
51. Рішення Конституційного Суду України від 9.07.1998 (справа про тлумачення терміну "законодавство") // Офіційний вісник України, 1998, № 32, ст.. 1209.
52. Роз`яснення Міністерства праці України "Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України "Про відпустки" від 12.02.1997р. // Людина і праця. - 1997. - № 2-3.
53. Про поділ щорічної відпустки працівників, яка надається у календарних днях. Роз`яснення Міністерства праці України від 20.07.1995р. // Людина і праця. - 1995р. - № 8.
54. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. // Праця і зарплата. - 1997. - № 23.
55. Рішення Європейського суду з прав людини від 06.12.2007 Справа "Баландіна проти України" (Заява N 16092/05) // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1079.5627.0
56. Сіліадін проти Франції, 2005 р. (Case of Siliadin v. France, app.no. 73316/01). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/CaseLaw/HUDOC/HUDOC+database
57. Угода між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 03.12.1999 р. // Офіційний вісник України вiд 29.06.2006 - 2006 р., № 24, стор. 245.
58. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн від 14.01.1993 р. // [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_266.
59. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав від 17.06.1995 р. // Офіційний вісник України вiд 25.01.2008 - 2008 р., № 3, стор. 47.
60. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав від 13.12.1993 р. // [Електронний ресурс].Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/498_159.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
1. Бeрeжной В. А. Конституционныe нормы и принципы в сфeрe труда и проблeмы совeршeнствования правового рeгулирования трудовых отношeний / А. В. Бeрeжной // Вопросы трудового права. - 2006. - №6. - с. 163-171.
2. Бeрмiчeва О. В. Соцiальна функцiя дeржави в Українi : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : спeц. 12.00.01 "Тeорiя та iсторiя дeржави та права, iсторiя полiтичних та правових вчeнь" / Олeна Володимирiвна Бeрмiчeва. - Харкiв, 2002. - 20 с.
3. Вeрпицький Р. С. Правовe рeгулювання захисту соцiально-eкономiчних прав людини в сфeрi працi : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : 12.00.05 "Трудовe право, право соцiального забeзпeчeння" / Р. С. Вeрпицький. - Харкiв, 2008. - 22 с. 4. Величко Д. М. Джерела міжнародно-правого регулювання праці. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Д. М. Величко - Харків. 2008. с. 19.
5. Вісьтак М. Я. Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України / М. Я. Вісьтак // Науковий часопис Хмельницького університету управління та праці "Університетські наукові записки". - Хмельницький, 2009. - Вип. 1. - С. 171-176.
6. Вісьтак М. Я. Європейська соціальна хартія (переглянута), як джерело трудового права України / М. Я. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. - К., 2011. - № 10. - С. 71-74.
7. Вісьтак М. Я. Заборона примусової праці в контексті Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод / М. Я. Вісьтак // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези виступів та наук. доповідей учасників ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 8-9 жовтня 2010 р.). - Харків, 2010. - С. 300-303.
8. Вісьтак М. Я. Значення міжнародно-правових актів для врегулювання трудових відносин в Україні / М. Я. Вісьтак // Сучасний вимір держави і права : зб. наук. праць. - Миколаїв, 2008. - С. 314-315.
9. Вісьтак М. Я. Міжнародно-правові акти, як джерела трудового права України / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф. (4-5 лютого 2009 р.). - Львів, 2009. - С. 244-246.
10. Вісьтак М. Я. Поняття міжнародно-правового акта, як джерела трудового права України / М. Я. Вісьтак // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юр. чит. - Хмельницький, 2008. - Ч. 2. - С. 293-294.
11. Вісьтак М. Я. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів, як джерел трудового права України / М. Я. Вісьтак // Вісник Львівського університету. Серія юр. - 2009. - Вип. 49. - С. 158-164.
12. Вісьтак М. Я. Правове регулювання охорони праці конвенціями Міжнародної організації праці / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (26-27 січня 2012 р.). - Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2012. - С. 255-257.
13. Вісьтак М. Я. Проблеми офіційного перекладу міжнародно-правових актів про працю / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф. ( 8-9 лютого 2010 р.). - Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. - С. 243-244.
14. Вісьтак М. Я. Рішення Європейського суду з прав людини, як джерело трудового права України / М. Я. Вісьтак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІ регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2011 р.). - Львів : Юр. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. - С. 220-221.
15. Вісьтак М. Я. Співвідношення норм національного та міжнародного трудового права / М. Я. Вісьтак // Підприємництво, господарство і право. - К., 2011. - № 9. - С. 47-51.
16. Гаврилюк О. В. Сучаснe втiлeння принципiв трудового права / О. В. Гаврилюк // Право України. - 2001. - № 9. - С. 56-58.
17. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, І.П. Лаврінчук, О.В. Макогон, М.П, Стадник, Г.І. Чанишева; Відп. ред. Хуторян. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2008. - 304 с.
18. Гетьманцева Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю. // Держава і право. - Спецвипуск. - 2003.
19. Гетьманцева Н. До питання про метод правового регулювання трудових відносин // Право України. - 2011. - № 5. - С. 224-231.
20. Гураш В.М. Генезис науки трудового права у Львівському університеті Яна Казимира // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Частина 2. - Ужгород: Ліра. - 2010. - Випуск 14. - С. 433-437.
21. Гураш В.М. Проблеми підготовки проекту Трудового кодексу України // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17-19 червня 2011 р. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. - С. 207-209.
22. Гураш В.М. Становлення трудового права на українських землях у складі Польської Республіки (1921-1939 рр.) // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 214-220 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12gvmcpr.pdf.
23. Гураш В.М. Субсидіарне застосування норм цивільного права України до трудових відносин найманої праці // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. - С. 260-267.
24. Данилюк О.В. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.В. Данилюк ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2008. - 19 с.
25. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні [електронний ресурс] /І. Ільченко. // режим доступу http://www.minjust.gov.ua/0/14103
26. Жeрнаков В. В. Свобода працi як принцип сучасного трудового права України / В. В. Жeрнаков // Право України. - 1999. - №3. - С. 34 - 36.
27. Жернаков В. Новий погляд на систему трудового права України. // Право України. - 1999. - № 11 - С. 141.
28. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права. // Право України. - 2000. - № 7. - С.49-53.
29. Жигалкін П.І. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: Монографія / Жигалкін П.І., Прилипко С.М., Ярошенко О.М.. - Х.: ПП ФІНН, 2008. - 544с. (це на стор.131).
30. Жолнович О. Систематизація норм, що закріплюють особливості умов праці працівників залежно від галузі господарства. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 6 лютого 2008р.) - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. - С. 194-197.
31. Жолнович О.І. Деякі особливості систематизації загальних норм трудового права. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XІІI регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2007 р.) - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 382-384. 32. Жолнович О.І. До питання про зовнішні форми виразу трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 30 - 31 травня 2008 р.) / Уклад. Т.Д. Климчук. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - С. 344-346.
33. Жолнович О.І. Місце трудового права в системі права України. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 13-14 лютого 2003 р.) - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - С. 340-343.
34. Жолнович О.І. Норми, що закріплюють соціальні гарантії працівників в системі трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конфесії "Шості осінні юридичні читання". - Частина друга. - (Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року). - Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2007. - С. 315-318. 35. Жолнович О.І. Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм. / О.І. Жолнович // Науковий часопис Хмельницького університету управління і права "Університетські наукові записки" - Випуск 3-4. - 2006. - С. 271-276.
36. Жолнович О.І. Принцип єдності та диференціації як критерій систематизації норм трудового права. / О.І. Жолнович // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання реформування правової системи України" (Луцьк, 1 - 2 червня 2007 р.). - Луцьк: Вежа, 2007. - С. 79-83. 37. Жолнович О.І. Про особливості систематизації засадничих норм трудового права України. / О.І. Жолнович // Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "П'яті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 р): у 3-х частинах. Частина 3: "Публічно-правові науки". - Підтом І. - Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2006. - С. 74-77.
38. Жолнович О.І. Публічні та приватні інтереси і їх вплив на трудове право. / О.І. Жолнович //Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Четверті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 21-22 жовтня 2005 р.): 3-х частинах. Частина 3: "Публічно-правові науки". - Підтом І. - Хмельницький: в-во Хмельницького університету управління та права, 2005. - С. 17-20.
39. Жолнович О.І. Соціальна спрямованість трудового права України. / О.І. Жолнович // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. - Серія юридична. - Вип. 42. - Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - C. 231-238. 40. Жолнович О.І. Трудове право як елемент системи трудового права України. / О.І. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 лютого 2006 р.). - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. - С. 280-281.
41. Жолнович О.І. Ще раз до питання про сферу дії норм трудового права. / О.І. Жолнович // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2006. - Випуск 16. - С. 110-116.
42. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. // Право України. - 2001. - № 3. - С. 69.
43. Замченко А.О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / А.О. Замченко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 20с.
44. Кашкин Ю. С. Трудовоe право Eвропeйского Союза : [учeб. пособ.] / Ю. С. Кашкин. - М. : Волтeрс Кливeр, 2009. - 274 с.
45. Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: Учебник под ред. М.В. Лушниковой. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Эксмо. 2008. С. 608.
46. Кияниця І.П. Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11./ І. П. Кияниця - Київ, 2004. - С. 187.
47. Кіт О.І. Класифікація актів судової нормотворчості, що є джерелами трудового права України / О.І. Кіт // Судова апеляція. - 2011. - № 4(25). - С.98-105
48. Кіт О.І. Місце актів органів судової влади у системі джерел сучасного трудового права / О.І. Кіт // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2011. - № 54. - С. 267-274
49. Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України / О.І. Кіт // Держава і право. - 2011. - № 54. - С. 386-392. 50. Кіт О.І. Щодо питання про нормативний характер актів судової влади / О.І. Кіт // Публічне право. - 2011. - № 4. - С.342-350
51. Колодій А.М. Принципи права України. К. - 1998. - 286с.
52. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права. // Право України. - 1999. - № 11. - С. 97.
53. Котова Л.В. Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л.В. Котова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2009. - 18 с.
54. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України / Г. Куц // Право України. - 2002. - № 2. - С. 18-24.
55. Лаврiв О. Я. Систeма принципiв трудового права України : авторeф. дис. на здобуття наук. ступeня канд. юрид. наук : спeц. 12.00.05 "Трудовe право; право соцiального забeзпeчeння" / Оксана Ярославiвна Лаврiв. - К., 2006. - 21 с.
56. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.І. Лисяк ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 с.
57. Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права. // Государство и право. - 2004. - № 5. - С. 28-37.
58. Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5. - С. 3-7.
59. Маркіна Т. Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тетяна Георгіївна Маркіна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 18 с.
60. Матюшко П. В. Цивiльно-правовi угоди i трудовий договiр: у чому вiдмiннiсть? / П. В. Матюшко // Юридична газeта. - № 18 (30). - 28 вeрeсня. - 2004 : [Eлeктронний рeсурс]. - Рeжим доступу до статтi : http://www.уur-gazeta.com/oarticle/1050/
61. Нормотворча діяльність МОП в епоху глобалізації. Доповідь Генерального Директора, 85-а сесія МКП 1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument.
62. Панасюк О. З приводу співвідношення трудового та цивільного права // Право України. - 2009. - № 9. - С. 140-148.
63. Пилипенко П. Д. Внутрішній трудовий розпорядок як об'єкт правового регулювання / П. Д. Пилипенко / Юридична наука. - 2011.- №2. - С. 112-118 (0,18 друк. арк.)
64. Пилипенко П. Про підготовку нового Трудового кодексу. // Вісник Львівського ун-ту. - Серія юридична. - 2003. - Випуск 38. - С. 357-361.
65. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу України до ринкової економіки: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / П.Д. Пилипенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2001. - 36 с.
66. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. / П.Д. Пилипенко - Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту ім. Івана Франка. - 1999. - 214с 67. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Право України. - 2009. - № 3. - С. 7-14.
68. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права. // Право України. - 1999. - № 10. - С. 58.
69. Прилипко С., Ярошенко О. Проект Трудового кодексу України - важливий етап реформування трудового законодавства // Право України. - 2009. - № 3. - С. 14-21.
70. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посібник. - К., 1995. - 32 с.
71. Процевський О. Яким бути новому Кодексу законів про працю? // Право України. - 1995. - № 9-10. - С. 28.
72. Процевський О. Про предмет трудового права України. - Право України. - 2001. - № 12. - С. 81-86.
73. Процевський О. Функції трудового права в сучасних умовах господарювання // Право України. - 2011. - № 2. - С. 223-233.
74. Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / М.М. Пурей ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 20 с.
75. Рабiнович П. М. Соцiальнe право: дeякi питання загальної тeорiї / П. М. Рабiнович, О. З. Панкeвич // Право України. - 2003. - № 1. - С. 104-107.
76. Савчeнко М. Д. Принципи Конституцiї / М. Д. Савчeнко // Науковi записки. Юрид. науки. - К. : Видавничий дiм "КМ Акадeмiя", 2006. - Т. 53. - С. 13-16.
77. Середа О.Г. Роботодавець як суб'єкт трудового права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.Г. Середа ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2004. - 19 с.
78. Солодовник Л.В. Юридичні факти у трудовому праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л.В. Солодовник ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 19 с.
79. Стасів О. В. Право на належні, безпечні та здорові умови праці: поняття та зміст / О. В. Стасів // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України. - Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. - С. 66-68.
80. Стасів О. В. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників / О. В. Стасів // Юридична Україна. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - №8. - С. 73-78. 81. Стасів О. В. Працівник як суб'єкт реалізації конституційних прав та свобод / О. В. Стасів // Проблеми правового забезпечення інтересів суб'єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. - Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. - С. 184-185.
82. Стасів О. В. Заборона примусової праці як конституційна засада трудового права / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 53. - С. 255-262.
83. Стасів О. В. Класифікація спеціально-правових засад трудового права / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. - Хмельницький, 2009. - Ч. 2. - С. 393-394.
84. Стасів О. В. Конституційні засади здійснення права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. - Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2012. - С. 265-266.
85. Стасів О. В. Конституційні засади трудового права: шляхи закріплення у Конституції України та їх значення для регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи". - Тернопіль, 2008. - С. 256-258.
86. Стасів О. В. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Юридична Україна. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - №10. - С. 89-93.
87. Стасів О. В. Право на відпочинок: поняття та види / О. В. Стасів // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VII міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 4-5 червня 2010 р.) / уклад. Вознюк Н. І., Климчик Т. Д. та ін. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. - С. 522-523. 88. Стасів О. В. Соціальна сутність сучасного трудового права та її конституційні витоки / О. В. Стасів // Університетські наукові записки : Науковий часопис Хмельницького ун-ту управління та права. - Хмельницький, 2009. - Вип. 1. - С. 176-179.
89. Стасів О. В. Соціальна сутність трудового права / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., 4-5 лютого 2009 р. - Львів, 2009. - С. 260.
90. Стасів О. В. Способи захисту трудових прав / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лютого 2010 р. - Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. - С. 280.
91. Стасів О. В. Сутність конституційних засад правового регулювання трудових відносин в нових економічних умовах / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. - Хмельницький, 2008. - Ч. 2. - С. 332-333.
92. Стасів О. В. Сутність конституційних положень, що визначають основи регулювання праці в Україні / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2009. - Вип. 49. - С. 172-178.
93. Стасів О. В. Захист трудових і соціально-економічних прав професійними спілками та іншими уповноваженими трудовим колективом органами / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2010. - Вип. 51. - С. 262-268.
94. Стасів О. В. Сутність конституційного права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІ регіон. наук.-практ. конф., 3-4 лютого 2011 р. - Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. - С. 252-253.
95. Тополевський Р. Б. Системні зв'язки юридичних джерел права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Р. Б. Тополевський - Х., 2004. С. 187.
96. Хуторян Н. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку. // Право України. - 1992. - № 8. - С. 6.
97. Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб'єкти трудового права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.А. Циганчук ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 с.
98. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання). // Право України. - 1999. - № 9. - С. 13-19.
99. Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України // Право України. - 2009. - № 3. - С. 28-35.
100. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / С.М. Черноус ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 с. 101. Черняева Д. В. Международные стандарты труда: учебное пособие. / Д. В. Черняева. - М. : КНОРУС, 2010. с. 232. 102. Черткова Ю.В. Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ю.В. Черткова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 с.
103. Чубоха Н.Ф. Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.Ф. Чубоха ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 18 с.
104. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.М. Швайковська ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 18 с.
105. Щербина В.І. Функції трудового права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / В.І. Щербина ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2009. - 32 с.
106. Якушев І.М. Суб'єкти трудового права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / І.М. Якушев ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2000. - 19 с.
107. Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ярошенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2007. - 42 с. 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
175
Размер файла
60 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа