close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

проект концепции Государственной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на 2012-2016 годы

код для вставкиСкачать
проект концепции Государственной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на 2012-2016 годы
Проект КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 2012 р. № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012–2016 роки 1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012–2016 роки, що додається. Визначити державними замовниками програми МВС (координатор) та Мінінфраструктури. 2. МВС разом з Мінінфраструктури, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в тримісячний строк Кабінету Міністрів України проект Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012-2016 роки. 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 1384-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки”. Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. № КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012-2016 роки Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма Протягом останніх чотирьох років в Україні спостерігалося зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі кількості ДТП з постраждалими (у 2008 році сталося 51 279 ДТП з постраждалими, у 2009 році – 37 080, у 2010 році – 31 768, у 2011 році – 30 769), а також зменшення кількості загиблих з 7718 у 2008 році до 4831 у 2011 році, тобто на 37,4%, та відповідно зменшення поранених із 63 254 до 37 774, тобто на 40,3%. Незважаючи на це, в Україні показник кількості загиблих у ДТП на 100 тис. населення становить 10,6, тоді як в Євросоюзі в середньому 6-8 загиблих на 100 тис. населення, у провідних країнах 3-5 загиблих на 100 тис. населення. У 2011 році спостерігалося вповільнення темпів зниження показників аварійності, тоді як, за підсумком першого кварталу 2012 року, намітилась тенденція до їх зростання. Порівняно з першим кварталом 2011 року кількість ДТП з постраждалими зросла на 14,6%, кількість загиблих у них – на 15,6 %, травмованих – на 14,8%. За статистичними даними 2011 року, найбільш поширеними видами ДТП з постраждалими є наїзд на пішохода (36,3% загальної кількості ДТП з постраждалими), зіткнення (34,1%), наїзд на перешкоду (11,4%). При цьому частка загиблих у випадках наїзду на пішохода становить 38,0% загальної кількості загиблих у ДТП, тоді як відповідний середній показник країн Євросоюзу складає близько 15%. Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення безпечної швидкості руху (23,6 % загальної кількості ДТП з постраждалими), порушення правил маневрування (19,6%) та правил проїзду перехресть (8%). Порівняно з даними 2010 року значно, а саме на 44,6%, зросла частка ДТП, що сталися через керування в нетверезому стані, яка за підсумками 2011 року становить 6% загальної кількості ДТП з постраждалими. За місцем скоєння ДТП ситуація наступна. 70% загальної кількості ДТП з постраждалими в Україні сталися в населених пунктах, при цьому кількість загиблих у таких ДТП становить 43,8 % загальної кількості загиблих, що вище відповідного показника більшості країн ЄС, який у середньому становить близько 33%. Адміністративні важелі впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, поступово втрачають свою ефективність. Як свідчить досвід передових країн Європейського Союзу, подальше зниження показників аварійності потребує комплексних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, основою яких є аналіз факторів, що зумовили виникнення дорожньо-транспортних пригод, та відхід від позицій першочергового звинувачення водія чи пішохода. Розв'язати проблему дорожньо-транспортного травматизму можливо шляхом об'єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та всього суспільства. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом Основними причинами низького рівня безпеки дорожнього руху в Україні порівняно з відповідним рівнем країн Європейського Союзу є: низький рівень дорожньої дисципліни учасників руху та усвідомлення небезпеки наслідків її порушення, зокрема, недотримання встановленої швидкості руху та правил маневрування, ігнорування використання ременів безпеки, порушення режимів праці та відпочинку професійними водіями; відсутність практичного забезпечення невідворотності покарання за порушення правил дорожнього руху та усвідомлення цього учасниками дорожнього руху; недостатність координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо вирішення питань безпеки дорожнього руху; недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження аварійності на дорогах та відсутність системних підходів до аналізу ефективності фінансування таких заходів; низький рівень використання сучасних методів підготовки та підвищення кваліфікації водіїв, навчання правил дорожнього руху громадян; недостатня ефективність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів, створення безпечних умов руху; низький рівень використання автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху; неефективність системи контролю за безпечністю транспортних засобів під час експлуатації, а стосовно некомерційних транспортних засобів її відсутність; недосконалість системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання допомоги потерпілим. Крім того, через значне збільшення кількості автомобілів протягом останнього десятиріччя майже повністю вичерпано пропускні можливості вулично-дорожньої мережі, що, у свою чергу, ускладнює умови руху та потребує підвищення експлуатаційних характеристик існуючої мережі та її розбудови з урахуванням вимог, прийнятих у країнах Європейського Союзу. Розв'язання наявних проблем потребує застосування програмного підходу із здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Мета Програми Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, а також удосконалення системи державного управління безпекою дорожнього руху. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Є два варіанти можливого розв’язання проблеми: запровадження заходів адміністративно-правового регулювання дорожньої безпеки, посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та державного контролю вказаної сфери; розроблення комплексної програми, що передбачає фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху з урахуванням норм та досвіду країн Європейського Союзу щодо створення безпечних умов дорожнього руху, підвищення ефективності державного регулювання та контролю в даній сфері, удосконалення організації дорожнього руху та системи підготовки водіїв, розвиток системи надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, підвищення рівня усвідомлення необхідності дотримання вимог безпеки дорожнього руху його учасниками. Перший варіант розв’язання проблеми викликатиме переважно негативне ставлення в учасників дорожнього руху і дозволить досягти лише короткострокового покращання показників аварійності, тоді як другий варіант забезпечить вирішення проблеми комплексно. Залежно від обсягів фінансування розглядаються три варіанти прогнозованих результатів розв’язання проблеми: у разі відсутності фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності, передбачається щорічне зростання аварійності та кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах на 8-10 відсотків; у разі виділення 50 відсотків потреби фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності, передбачається зменшення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах на 10-15 відсотків; у разі забезпечення 100-відсоткового фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності, передбачається зменшення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах на 25-30 відсотків та наближення до середнього рівня безпеки дорожнього руху країн Європейського Союзу. З огляду на співвідношення завдання та його фінансового забезпечення оптимальним є третій варіант. Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом: системного запровадження та належного фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху; удосконалення обліку та аналізу виникнення дорожньо-транспортних пригод для розроблення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації ДТП; підвищення професійного рівня особового складу Державтоінспекції МВС, а також державних службовців та працівників Укртрансінспекції Мінінфраструктури; поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху; поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності з урахуванням європейських вимог, а також системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху; запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху, передусім швидкості руху; удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема, шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття; підвищення безпеки пішоходів, у тому числі шляхом врахування потреб осіб з інвалідністю (звукові сигнали переходу проїзної частини, тактильні орієнтири тощо); підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень; підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання; удосконалення системи контролю за безпечністю транспортних засобів з урахуванням європейських норм; підвищення ефективності системи оповіщення про дорожньо-
транспортні пригоди та надання допомоги постраждалим. Строк виконання Програми становить чотири з половиною роки. Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється МВС і Мінінфраструктури. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності Передбачається забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-
транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. За умови виконання в повному обсязі передбачених Програмою заходів прогнозується наближення до середньоєвропейського рівня безпеки дорожнього руху, зокрема, зниження порівняно з 2011 роком показників аварійності щодо: кількості загиблих унаслідок ДТП з 4830 чол. до 3500 чол.; соціального ризику (кількість загиблих внаслідок ДТП на 100 тис. населення) – з 10,6 до 7,5; транспортного ризику (кількість загиблих внаслідок ДТП на 100 тис. транспортних засобів) – з 33,2 до 18. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку, виходячи з можливостей державного бюджету під час формування його показників. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5616,01 млн. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету – 5595,64 млн. грн., інші джерела – 20,37 млн. грн. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012–2016 роки” 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012–2016 роки” розроблено Міністерством внутрішніх справ з урахуванням пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади для забезпечення виконання вимог підпункту 1 пункту 1 розділу І Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 140-р, щодо розроблення проекту Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2012–2016 роки (далі – Програма). 2. Мета і шляхи її досягнення Метою проекту акта є визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом, визначення мети Програми, оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів, шляхів та способів розв'язання проблеми, строку виконання Програми, очікуваних результатів виконання Програми та її ефективності, а також проведення оцінки фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми. 3. Правові аспекти Закони України „Про державні цільові програми”, „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт”, „Про автомобільні дороги”, постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”. 4.Фінансово-економічне обґрунтування Реалізацію Програми, передбаченої проектом акта, пропонується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів викладена у додатку до пояснювальної записки. 5. Позиція заінтересованих органів Проект надсилається на погодження до Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства соціальної політики. 6. Регіональний аспект Положення проекту акта не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 7. Запобігання корупції Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 8. Громадське обговорення Проект акта розміщено на офіційній інтернет-сторінці Управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ (www.sai.gov.ua)
. 9. Позиція соціальних партнерів Проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 10. Оцінка регуляторного впливу Проект не є регуляторним актом. 11. Прогноз результатів Реалізація Програми, передбаченої проектом акта, дасть можливість: підвищити рівень безпеки дорожнього руху; зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити рівень тяжкості їх наслідків; мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок дорожньо-
транспортних пригод; підвищити ефективність державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; поліпшити стан вулично-дорожньої мережі; підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху його учасниками. Міністр внутрішніх справ України В.Ю. Захарченко ___ червня 2012 року 
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа