close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нагрівання поверхні Землі

код для вставкиСкачать
НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ СОНЯЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ
Підготувала учитель початкових класів Кам
ۥ
янської загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів №
1
Марієнко Людмила Миколаївна
Мета
.
Сформувати
уявлення
про
теплові
пояси
Землі,
про
причини
неоднакового
нагрівання
поверхні
Землі
сонячними
променями
;
розвивати
уміння
спостерігати,
порівнювати
і
робити
висновки
;
виховувати
пізнавальну
самостійність
.
Обладнання
.
Глобус,
телурій,
схема
теплових
поясів
Землі,
мультимедійний
проектор
.
ЕМОЦІЙНИЙ НАСТРІЙ
Нумо, діти, підведіться,
Всі приємно посміхніться.
Продзвенів уже дзвінок, Починаємо урок.
ПІДСУМКИ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
-
Яка зараз пора року? Початок, середина чи кінець осені? Чому? -
Який зараз місяць? Початок, середина чи кінець місяця? Чому має таку назву? -
Які ви знаєте прикмети, пов'язані з цим місяцем? -
Яка погода сьогодні? -
Що роблять звірі і птахи в цю пору? -
Що роблять люди на полях і городах?
-
Відмітьте стан погоди в зошитах для
спостережень.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Тест
Модель Землі –
це: а) телурій, б) глобус, в) гномон.
Уявна лінія Землі, що проходить через центр
Землі, через Південний та Північний полюси,
називається: а) земна вісь, б) екватор, в) меридіан.
Земля обертається навколо своєї осі: а) із сходу на захід, б) із півдня на північ,
в) із заходу на схід. Повний оберт навколо своєї осі Земля
робить за … .
а) місяць, б) тиждень, в) добу.
Зміні дня і ночі спричиняє: а) обертання земної кулі навколо
Сонця;
б) обертання земної кулі навколо
своєї осі; в) обертання земної кулі навколо
Місяця.
Від нахилу осі Землі залежить… а) зміна дня і ночі, б) зміна пір року, в) зміна днів тижня.
Повний оберт навколо Сонця Земля
робить за: а) 362 дня, б) 368 днів, в) 365 днів.
Коли в північній півкулі літо, то в
південній півкулі: а) весна, б) літо, в) зима.
Коли північна півкуля Землі повністю
повернута до Сонця, на ній панує …
а) весна, б) зима, в) літо.
Коли день найдовший? а) улітку, б) узимку, в) навесні.
Вісь Землі розміщена: а) вертикально, б) горизонтально,
в) похило. Якщо в південній півкулі літо, то в
північній півкулі воно буде через а) рік, б) пів року, в) півтора року. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1.
Робота в групах “Рухова модель”:
“Зміна пір року”, “Зміна дня і ночі”.
2. Конкурс малюнків
3. Новинки з довідкової літератури.
ЦИФРОВИЙ ДИКТАНТ
1
.
Блакитна планета Сонячної системи.
1.
Телескоп.
2.
Природний супутник Землі.
2.
Глобус.
3.
Шлях, по якому рухається Земля навколо Сонця.
3.
Екватор.
4.
Оптичний прилад для спостережень за космічними тілами.
4.
Земля.
5.
Модель Землі.
5.
Місяць.
6.
Уявна лінія, навколо якої обертається Земля.
6.
Полюси.
7.
Уявна лінія, що поділяє земну кулю на північну і південну частини.
7.
Земна вісь.
8.
Точки земної кулі, через які проходить земна вісь.
8.
Земна орбіта.
РОБОТА ПО КАРТКАХ
Картка 1 Планета Земля –
непрозоре космічне … . Земля рухається навколо своєї … із … на … .
Промені Сонця освітлюють то один бік Землі, то
другий. На освітленому боці -
…, на протилежному, неосвітленому -
… . Час, за який
Земля робить повний оберт навколо осі,
Називають… . Доба триває … години. Слова для довідок: день, добою, осі, заходу, 24,
схід, ніч, тіло. РОБОТА ПО КАРТКАХ
Картка 2
Земля обертається навколо своєї осі і
внаслідок цього відбувається зміна … .
Повний оберт Землі навколо осі називають … . Оберт Землі навколо Сонця спричиняє зміну … Рік становить … діб. Високосний рік настає через кожні … роки. На Землі змінюються такі пори року: … .
ФІЗХВИЛИНКА
Сонце спить, небо спить, Навіть вітер не шумить. Рано
-
вранці сонце встало
І проміння всім послало. ПРОЧИТАЙТЕ ВІРШ
Сонячний годинник … Він не зупиняється,
А його пружина ніколи не ламається,
Бо її заводить сонячне проміння, Стрілка циферблата бігає за тінню.
О.Коваль
ПРОБЛЕМНІ ЗАПИТАННЯ
Як на вашу думку, чим відрізняються сонячні промені, які падають на поверхню Землі прямовисно і косо?
Які промені більше нагрівають земну поверхню? Чому? Чи однаково рівномірно нагрівають Землю сонячні промені?
ТЕМА І ЗАВДАННЯ УРОКУ
Дізнаємось:
на які теплові пояси умовно поділяють
поверхню Землі;
чому виникають теплові пояси і чим
різняться між собою.
ПОСПОСТЕРІГАЙТЕ
Яка частина земної кулі одержує більше
світла –
середина чи полюси?
ПРАКТИЧНА РОБОТА З ТЕЛУРІЄМ
Як сонячні промені падають в районі екватора?
Чому ця частина земної кулі нагрівається сильніше за всі інші? Чому найхолодніше в районах Північного і Південного полюсів? Чому Сонце неоднаково нагріває різні куточки Землі?
НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ СОНЯЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ
Нагрівають промені земну
поверхню в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить, насамперед від кута падіння сонячних променів. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ
Земну поверхню умовно поділяють на частини,
які називають тепловими поясами Землі. НАЙТЕПЛІШИЙ ПОЯС
Жаркий (тропічний)
тепловий пояс розташований з обох сторін екватора. Сонячні промені падають майже увесь час прямовисно. Цілий рік жарко і не буває зими. Рік поділяється на дощовий і сухий періоди. Над сушею температура повітря може сягати + 60 градусів.
ПОМІРНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОЯС ЗЕМЛІ
Між жарким і холодними поясами розташований помірний тепловий пояс.
Промені падають по
-
різно –
му: взимку –
косо, влітку –
пряміше. Тому зимою –
холодно, а літом -
тепло.
Між цими порами року є ще
прохолодні весна й осінь.
ХОЛОДНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОЯС
Полюси Землі і поверхня навколо Північного і Південного полюсів ніколи не бувають повністю повернутими до Сонця. На них падають тільки косі промені, які дають мало тепла і погано нагрівають Землю.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ
Технологія “Два –
чотири –
всі разом”
РОБОТА В ЗОШИТІ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ
С. 10
Скільки теплових поясів є на Землі? Як називаються теплові пояси земної поверхні? Познач букву з правильною відповіддю
Кількість сонячного тепла на поверхні Землі від екватора до полюсів: а) поступово збільшується; б) поступово зменшується; в) однакова на всіх поясах.
У якому тепловому поясі замість пір року розрізняють сухий і дощовий періоди? а) у помірному; б) у жаркому; в) у холодному.
У якому поясі бувають полярний день і полярна ніч? а) у помірному; б) у жаркому; в) у холодному.
У якому поясі розрізняють чотири пори року?
а) у помірному; б) у жаркому; в) у холодному.
Від чого залежить кількість і різноманітність видів рослин і тварин у теплових поясах? а) від тепла і світла; б) від пір року; в) від кількості людей у певній місцевості.
ВЗАЄМОПЕРЕВІРКА
Три пояси. 1. Жаркий (тропічний) пояс.
2. Помірний.
3. Холодний.
1. б
; 2. б
; 3. в
; 4. а
; 5.
а
.
РОБОТА З КАРТОЮ І ГЛОБУСОМ
ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ
На
глобусі
і
картах
теплові
пояси
Землі
обмежують
уявними
лініями,
що
мають
свої
назви
.
Холодний
пояс
,
який
міститься
біля
Північного
полюса,
обмежений
Північним
полярним
колом
,
а
біля
Південного
полюса,
обмежений
Південним
полярним
колом
.
ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ
Жаркий пояс,
обмежений лініями, що називаються у Пн. півкулі Північним тропіком
, а в Пд. півкулі –
Південним тропіком
.
Помірний пояс Пн. півкулі міститься між Пн. Полярним колом і Пн. Тропіком,
а помірний пояс Пд. півкулі
–
між Пд. Полярним колом і Пд. Тропіком.
ПІДСУМОК УРОКУ
Гра “Чиста дошка”
-
Як на Землі розподіляється сонячне тепло? -
На які теплові пояси умовно поділяють поверхню Землі? -
Де на Землі буває чотири пори року? -
Де на Землі буває ніч тривалістю в кілька місяців? -
Чи було на уроці нове? Що саме? -
Кому було приємно працювати в парі? Групі?
САМООЦІНКА ЗА ТАБЛИЦЕЮ
Я працював дуже добре.
Недостатньо.
Я працював добре, але міг би краще.
Я лише був присутнім на уроці, але не залишив свій слід.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С
.
83
-
85
–
у
підручнику
;
підготувати
короткі
повідомлення
з
ілюстраціями
на
тему
“Рослинний
і
тваринний
світ
теплових
поясів
Землі”
.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 627
Размер файла
7 792 Кб
Теги
земля, нагрівання, поверхн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа