close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Корисні копалини України

код для вставкиСкачать
Уроки географії
Подільська височина
Методична розробка вчителя
-
методиста ліцею “Гранд” Коваленка Романа Романовича
(
м. Київ)
КОРИСНІ КОПАЛИНИ
(
≈
50 видів;
родовищ: розвідано >
7000, розробляється ≈
4500)
1. ПАЛИВНІ
2. РУДНІ
3. НЕРУДНІ
(
для тепла та енергії
)
(
для металургії
)
–
кам'яне вугілля
–
буре вугілля
–
нафта
–
природний газ
–
торф
–
залізні руди
–
марганцеві руди
–
ртутні руди
–
нікелеві руди
–
золото
–
багатокомпо
-
нентні солі
–
титанові руди
–
уранові руди
А.
Хімічна сировина
–
кухонна сіль
–
калійна сіль
–
самородна сірка
Б.
Будівельна сировина
–
каолін (біла глина)
–
граніт
–
вапняк
–
крейда
В.
Технічна сировина
–
графіт
–
мінеральні води
Львівсько
-
Волинський басейн
ДОНБАС
1
2
3
2
-
Прикарпатський
3
-
Причорноморсько
-
Кримський
Нафтогазоносні басейни:
1
-
Донецько
-
Дніпровський
Шебелинка
Єфремівське
Долина
Джанкойське
Глібівське
Голіцинське
-
кам'яне вугілля
-
буре вугілля
-
нафта
-
природний газ
-
торф
3
-
залізні руди
-
марганцеві руди
Кривий Ріг
Білозерське
Кременчуцьке
Керч
Нікополь
Великий Токмак
Інгулецьке
Побузьке
Мужіївське
Вишково
Микитівка
-
ртутні руди
-
нікелеві руди
-
титанові руди
-
магнієві солі
-
золото
Іршанськ
-
уранові руди
Жовті Води
3
Калуш
Розділ
Стебник
Яворів
-
кухонна сіль
-
калійні солі
-
самородна сірка
Завалля
-
каолін (біла глина)
-
граніт
-
вапняк
-
крейда
–
графіт
Солотвино
Сиваш
Артемівськ
Слов'янськ
Коростишів
3
Баранівка
–
мінеральні води
Трускавець
Миргород
г. Роман
-
Кош
Кам'яне вугілля
Антрацит –
найбільш якісний сорт вугілля
3
Ліси з деревоподібний папоротей кам'яновугільного періоду 3
Відбиток листка давніх папоротей у шарах вугілля 3
Пам'ятник першій шахті у Донбасі (Луганська обл.)
Родовища кам'яного вугілля були відкриті в Україні у 1721 р.
російським рудознавцем Г.Капустіним поблизу Лисичанська. Тут була у 1795 р.
споруджена перша в Україні кам'яновугільна шахта. Нині Донбас дає 98%
видобутку кам'яного вугілля України.
3
Вугільна вагонетка
У Донбасі кам'яне вугілля видобувають шахтним способом. Глибина залягання вугленосних шарів в середньому –
500
-
750 м.
Найглибша шахта –
1405 м.
Шахтар на шахті “Краснолиманська”
3
Потужність шарів кам'яного вугілля у Донбасі незначна: від 50 см
до 2 м.
Шахтарі у забої
3
Кам'яного вугілля у Донбасі видобувають переважно старим способом –
відбійними молотками.
Вугільний комбайн у шахті
3
Новий спосіб видобутку вугілля –
вугільними комбайнами.
Терикон у Донбасі
3
Після збагачення вугілля залишаються гори пустої породи –
терикони
, які димлять, забруднюючи повітря.
Завал на шахті
3
Шахтний спосіб видобутку вугілля дуже небезпечний
. У шахтах трапляються обвали
та вибухи природного газу
. За аварійністю шахт Україна поступається в світі лише Китаю.
Нелегальні шахти на Донбасі
3
Великих збитків вугільній промисловості Донбасу наносять нелегальні шахти.
До того ж у них гине багато шахтарів.
Шахта “Нововолинська” у Львівсько
-
Волинському басейні Львівсько
-
Волинський басейн
почав працювати у 1952 р. Нині він дає 2%
кам'яного вугілля України. Тут вугілля видобувають шахтним способом. Глибина залягання вугленосних шарів в середньому –
300
-
700 м. Їх товщина 60 см –
2,8 м.
3
3
Буре вугілля
Лігніт –
низькоякісне буре вугілля
Буре вугілля
менш якісне, ніж кам'яне. При спалюванні воно дає вдвічі менше тепла, оскільки утворилося значно пізніше, ніж кам'яне: у палеогеновий період кайнозойської ери
.
Буровугільний кар'єр
3
Поклади бурого вугілля в Придніпров'ї були відкриті ще у Х
V
І ст
. Вони лежать на глибині 2
-
150 м. Тому переважний видобуток –
кар'єрний
. Потужність вугленосних шарів велика: 15
-
40 м
.
3
Видобуток нафти в Україні відомий з почату Х
V
ІІ ст
. на Прикарпатті
, де її витягали відрами з криниць з глибини 4
-
6 м. Промисловий видобуток тут стартував у 1881 р.
у Бориславі.
Нафтовий промисел у Бориславі. Фото кінця ХІХ ст.
3
Україна забезпечує потреби у нафті за рахунок власного видобутку лише 7
-
8%.
Транспортування нафти з Донецько
-
Дніпровського басейну у 50
-
х рр. ХХ ст.
Донецько
-
Дніпровський басейн
нині дає 80%
видобутку нафти і газу України. Нафтові
поклади лежать на глибині до 4,5 км
, газові
–
5
-
5,8 км
. Перша нафта тут була виявлена у 1939 р., а промислова розробка почалася з 1952 р.
3
Видобуток газу з морського дна
У Причорноморсько
-
Кримському басейні
розвідувальні роботи почалися у 1929 р.
, але основні родовища були появлені у 50
-
х рр. ХХ ст. Промислове освоєння природного газу триває з 1966 р.
Поки вивчені лише верхні шари чохла Скіфської платформи
на глибині 100
-
4500 м. Частина газу видобувається з шельфу Чорного моря.
3
3
Торф
Торф утворюється на болотах з відмерлих решток мохів
. Це низькоякісне паливо,
але цінне органічне добриво.
Торф та продукти його переробки
3
Поклади торфу
3
Видобуток торфу
3
Видобуток торфу
3
4
Магнетит (магнітний залізняк) Fe
3
O
4
Основним мінералом, який містить залізну руду є магнетит
, або магнітний залізняк
.
В Україні розвідано 83 родовища
залізних руд. В межах нашої держави зосереджено 9%
світових запасів цієї сировини.
Гематит (червоний залізняк) Fe
2
O
3
4
Іншим мінералом, який містить залізну руду є гематит
, або червоний залізняк
.
Гематит (червоний залізняк) Fe
2
O
3
4
Залізні руди мають здебільшого магматичне походження
й утворилися у докембрійський час
у межах Українського щита
. Джеспіліт –
залізна руда
4
В Україні часто зустрічається джеспіліт
метаморфічного походження
, який являє собою чергування прошарків магнетиту та гематиту.
•
Багатими
вважаються залізні руди, які містять понад 50% корисної речовини;
•
Середніми
–
20
-
50% ;
•
Бідними
–
до 20%.
Залізо
4
Залізорудний кар'єр у Кривому Розі
Понад 2/3 запасів залізної руди України знаходяться у Криворізькому басейні
(Кривбасі).
Ці поклади були відомі ще за часів скіфів (
V
І
-
ІІ ст. до н.е.). Промислове освоєння розпочалось у другій половині ХІХ ст
. Нині тут у шахтах видобувають багаті руди
(50
-
60%
Fe
), а з кар'єрів –
середні
та бідні
.
Шахтарі виходять з кліті (Кривий Ріг)
4
4
Лімоніт (бурий залізняк) FeO
Лімоніт
, або бурий залізняк
має осадове походження
, пов'яне з діяльністю залізобактерій на дні давнього моря. Це бідні руди зі вмістом металу (20
-
22%).
Залізорудний кар'єр у Керчі
В Україні поклади бурого залізняка відомі у Керченському родовищі.
Вони приурочені до осадового чохла молодої Скіфської платформи
, тому розробляються кар'єрним способом.
4
Відвали пустої породи після збагачення кам'яного вугілля
Піролюзит (МnО
2
)
–
марганцева руда
Марганцеві руди
використовуються при виплавці сталі як добавка для надання їй певних властивостей. Утворення цих руд пов'язують з пізнім палеогеном
на дні давнього морського басейну, що вкривав південь Українського щита. В умовах теплого і вологого клімату поверхня базальтів (які містять до 1% Mn) руйнувалась.
4
Псиломелан
–
марганцева руда
4
4
Марганцеворудний кар'єр В Україні знаходиться один з найбільших у світі районів покладів марганцевих руд –
Південноукраїнський марганцеворудний басейн
. Глибина залягання руди –
15
-
140 м
, потужність шарів –
1,5
-
5 м
.
м. Марганець, вагонетки з марганцевою рудою
4
Освоєння родовищ марганцю в Україні розпочалося у 1886 р. До 1952 р. переважав шахтний видобуток, нині 2/3 видобутку –
у кар'єрах. м. Марганець, вагонетки з марганцевою рудою та гори пустої породи
4
4
Кіновар (HgS)
–
ртутна руда
Нікелева руда
4
Ільменіт
(
FeTiO
3
)
–
титанова руда
4
Іршанський ГОК з видобутку титанової руди
4
Золотий пісок
Самородок золота
Золото
4
5
Кухонна сіль
(NaCl)
Видобуток кухонної солі
(
Євпаторія
)
5
Ропа затоки Сиваш
(
Крим
)
5
Одна з соляних шахт у Солотвиному
5
Вивезення кухонної солі з шахти у Солотвиному
5
Соляні шахти Солотвиного
(
Закарпаття
)
5
Провали над соляними шахтами у Солотвиному
5
Зруйнована залізниця у Солотвиному
5
Калійна сіль (
KCl)
5
Вхід у першу шахту калійної солі у Стебнику
5
5
Кристали сірки (S)
5
Заваллівське родовище графіту (Кіровоградщина) відоме з 20
-
х рр. ХХ ст.
5
Українські граніти
5
Рожевий граніт
Сірий граніт
Гранатовий граніт
5
Гранітний кар'єр
Вапняк –
будівельний камінь
5
5
2
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 837
Размер файла
10 783 Кб
Теги
копалини, україна, корисні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа