close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток творчих здібностей засобами ІКТ

код для вставкиСкачать
Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ
Мета: Познайомити вчителів початкових класів з основами використання інформаційно
-
комунікаційних технологій. Сприяти усвідомленню значимості використання ІКТ в розвитку творчої особистості.
Інформаційно
-
комунікаційні технології навчання (ІКТ)
-
це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп
’
ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.
Інформаційні технології
-
це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.
Комунікаційні
-
підвищення ролі комп
’
ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів.
Інформаційно
-
комунікаційні технології навчання:
Технологія
-
це наука про способи роз
’
язання задач людства за допомогою технічних засобів.
Педагогічна технологія
-
це науково об
Ґ
рунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв
’
язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат.
Об
’
єктом
методики використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.
Предметом
методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно
-
гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.
Розвиток пам
'
яті
уваги, творчих здібностей
Мета: Формування гармонійної,
цілісної, особистості.
Наше кредо –
навчання із задоволенням.
Мета та завдання ІКТ
Розвиток особистості,
адаптованість до
комп
'
ютерної діяльності
Розвиток
інтелектуальної активності дитини,
пошук рішень проблемних ситуацій
Розширення кругозору,
усунення психологічного
бар
’
єру ³Дитина та комп
'
ютер´
Формування навичок
роботи з комп’ ютером.
Формування комп’ютерно
ї грамотност
і
Теоретична частина
Практична частина
Правила роботи з комп
’
ютером
Історія обчислювальної техніки
Ази алгоритмізації
Складові комп
’
ютера
Формування
навичок
оволодіння
мишкою
Завдання в графічному редакторі
Використання комп
’
ютера в навколишньому світі
Завдання з використанням
калькулятора
Формування
навичок оволодіння клавіатурою
Завдання у текстовому редакторі
Ігри
Модель інформатизації
Комп
’
ютерний кабінет
Теоретичні
Уроки
Практичні
Проектна діяльність, створення проекту
Розвивальні ігрові куточки
Пізнавальні
Творчі
Діагностичні
Індивідуальні
Формування життєво компетентного учня
Формування інформаційної компетентності
принципи
захопити, зацікавити, вселити впевненість у своїх силах
допомогти здобути міцні знання, мислити
створити умови для творчого розвитку особистості
Розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій для самовираження інтерактивної особистості
Навчання інших (застосування засвоєного)
Дидактичні ігри
Групові дискусії
Демонстрації процесів і явищ
Аудіо -
візуальні
методи
читання
лекції
Сприйняття людиною інформації
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам
’
ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим,
я стаю майстром.
Конфуцій
максимум
самостійної
навчально -
пізнавальної
діяльності учня
Максимум
основної ключової
інформації
Мотивуюча та регулююча діяльність вчителя
«
Правильно навчає той, хто навчає цікаво» А.Ейнштейн УРОК
Супровід самостійної пізнавальної діяльності учнів
Позаурочна діяльність
Індивідуальні заняття
Проектна діяльність
Курси за вибором
творчі
конкурси
Система роботи –
це шлях до розвитку творчої особистості
:
Гурткова робота
Зростаємо у творчості…
Освітній потенціал ІКТ
1. Стосовно навчальної діяльності:
підвищення
мотивації
активізація
роботи
учнів
2.
Щодо ролі в розвитку учнів:
підвищення науковості;
можливість різного представлення інформації;
розвиток модельних уявлень, Набуття навичок самостійного моделювання; ІКТ слід використовувати для того щоб:
Надати можливості успіху для кожного, щоб не збільшувати різницю у можливостях отримати якісну освіту між найбіднішим і найбагатшим;
Підтримувати моделі ефективного розвитку;
У розповсюдженні інформації і культури , для зниження монополій мас
-
медіа.
З точки зору дидактики ІКТ дозволяють:
Зробити навчання більш інтенсивним, і головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;
індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями стрийняття;
створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
Під час використання ІКТ в початковій школі слід не допускати таких помилок:
Через завантаженість шкільного кабінету інформатики учні початкової школи не мають систематичного доступу до комп
’
ютерів для проведення шкільних занять з інших предметів.Учителі інформатики старших класів не мають спеціальної підготовки для роботи з учнями початкових класів;
учителі початкових класів, які слабо володіють засобами ІКТ , в такому випадку дидактичні цілі не досягаються;
порушення санітарно
-
гігієнічних вимог;
застаріла техніка.
Перед плануванням уроку з використання ІКТ вчитель має усвідомити:
Для чого я буду використовувати ІКТ?
Яка їх перевага перед іншими засобами?
Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору вчителя, учня)?
Протягом тижня кількість уроків із застосуванням ІКТ
не повинна перевищувати 4 уроки.
безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше 15 хв.; у 1
-
му класі -
не більше 10 хв.
…Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитись.
Д.Дідро,
французький філософ
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 137
Размер файла
14 013 Кб
Теги
засобами, здібностей, розвиток, творчий, ікт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа