close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№90 WDM «Chrematistic» от 05.10.2014

код для вставкиСкачать
ОБЗОРЫ РЫНКОВ: журнал «Chrematistic» №90 от 05.10.2014
Weekly Digital Magazine
Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
© Видавничий Дім «Renaissance Publishing»
:: ТЕМА НОМЕРУ
Економіка України за січень - серпень 2014 року*
02.10.2014
Промисловість: у січні - серпні 2014 року порівняно з
відповідним періодом 2013-го індекс промислової продукції
становив 92,2%. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів
випуск продукції зменшився на 6,8%. У переробній промисловості
індекс промислової продукції становив 90,7%. На підприємствах з
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
обсяг виробленої продукції збільшився на 0,4%. У текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової
продукції становив 93,9%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності
обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,1%. На підприємствах з виробництва коксу
та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 89,7%. У виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 15,7%. У
виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг
виробленої продукції збільшився на 3,1%. На підприємствах з випуску гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва
становив 90,8%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 88,1%. У
машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової
продукції становив 79,7%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря випуск промислової продукції зменшився на 3,3%.
Сільське господарство
У січні-серпні поточного року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 106,3%, зокрема: в аграрних
підприємствах - 107,1%, у господарствах населення - 105,6%. Індекс обсягу виробництва
продукції рослинництва становив 108,5%, продукції тваринництва - 102,9%. Порівняно з
початком вересня 2013-го: виробництво картоплі (16,7 млн т) збільшилося на 15,1% (за
рахунок підвищення урожайності до 177 ц з 1 га проти 152 ц торік), виробництво овочів
відкритого ґрунту (4,7 млн т) зросло на 2,9% (насамперед завдяки збільшенню їх
урожайності з 1 га на 4,7%); виробництво плодоягідної продукції (947 тис. т) - скоротилося
на 8,6% (за рахунок зниження врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці на
8,5%). За січень - серпень нинішнього року реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у
живій вазі), що на 5,8% більше порівняно з відповідним періодом 2013 року, вироблено 7,8
млн т молока (на 0,8% більше) та 14,2 млрд яєць (на 7,8% більше). Частка господарств
населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно
37%, 77% та 37%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень - серпень 2014 року порівняно з
відповідним періодом 2013-го зросли на 12,2%, зокрема: продукції рослинництва - на 9,5%,
тваринництва - на 14,7%.
Будівництво
У січні - серпні 2014 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму
29,7 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні - серпні поточного року порівняно з
відповідним періодом 2013-го становив 84,4%. Будівництво будівель скоротилося на 15,6%,
у тому числі нежитлових - на 29,2%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на
7,3%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 15,6%. Нове будівництво,
реконструкція та технічне переозброєння становили 84,3% загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти - 8,3% та 7,4% відповідно.
Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської,
Полтавської та Харківської областей) виконали 65,5% загального обсягу будівництва.
Зовнішня торгівля товарами
За січень - липень 2014 року обсяги експорту та імпорту товарів України становили
відповідно 33 428,6 млн дол. США та 32 548,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом
2013-го експорт скоротився на 5,3%, імпорт - на 20,5%. Позитивне сальдо становить 880,4
млн дол. (за січень - липень 2013 року від’ємне - 56 38,9 млн дол.). Коефіцієнт покриття
експортом імпорту становить 1,03 (за січень - липень 2013 року - 0,86).
Зовнішньоторговельні операції проводили з партнерами із 208 країн світу. Обсяг експорту
товарів у країни Європейського Союзу становив 32,6% загального обсягу експорту, до
інших країн - 67,4% (за січень - липень 2013 року - 26,9% та 73,1% відповідно). Найвагоміші
експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали в Польщу, Італію, Угорщину,
Німеччину, Нідерланди, Іспанію та Чехію. Серед найбільших країн-партнерів експорт
товарів збільшився в Єгипет на 34,7%, Польщу - на 22,1%, Італію - на 13,9%, Німеччину - на
7%, Китай та Угорщину - на 3,4%. Водночас скоротився на 23,7% в Росію, на 14,5% - в
Білорусь, на 2,2% - в Індію. Питома вага країн Європейського Союзу в імпорті товарів
порівняно з січнем-липнем 2013 року становила 36,2% загального обсягу, з інших країн 63,8% (у січні - липні 2013-го - 35,7% та 64,3% відповідно). Серед країн ЄС найвагоміші
імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини, Румунії
та Нідерландів. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з
Росії, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Індії. Імпорт товарів серед найбільших країнпартнерів збільшився проти відповідного періоду попереднього року тільки з Білорусі (на
14,6%). Зменшились поставки з Китаю на 31,3%, Туреччини - на 27,1%, Німеччини - на
26,5%, США - на 26,2%, Франції - на 24,1%, Росії - на 20,7%, Польщі - на 20,1%, Італії- на
18,4% та Угорщини - на 4,7%.
Внутрішня торгівля
Оборот підприємств оптової торгівлі за січень - серпень 2014 року становив 616,8
млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем - серпнем 2013-го
становив 86,2%. Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот
підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо
обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень - серпень
2014 року становив 569,6 млрд грн, що становить 96% обсягу січня - серпня 2013-го. Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі
та забезпечення стравами і напоями, за січень - серпень 2014 року становив 276,7 млрд грн,
що в порівнянних цінах на 5,8% менше обсягу січня - серпня 2013-го.
МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
№ 90 від 05.10.2014
Транспорт
За січень - серпень 2014 року підприємства транспорту перевезли 458,4 млн т
вантажів, що становить 95,9% обсягу січня - серпня 2013-го. Вантажооборот становив 231,8
млрд ткм, або 96,2% обсягу січня - серпня 2013-го. У січні - серпні 2014 року перевезення
вантажів залізницями скоротилися на 5,9% обсягу січня - серпня 2013-го р., зокрема
відправлення вантажів - на 5,6%. Водним транспортом за січень - серпень 2014 року
перевезено вантажів у обсязі 3,6 млн т, що на 9,7% більше, ніж за січень - серпень 2013-го.
Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 11,3% від обсягів січня серпня 2013-го. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) за січень - серпень 2014 року перевезли 120,8 млн т
вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень - серпень 2013-го, та виконано вантажообіг в
обсязі 25,2 млрд ткм, який зменшився на 0,8% порівняно з відповідним періодом минулого
року. За січень - серпень 2014 року авіаційним транспортом перевезено 47,8 тис. т вантажів,
що на 22,6% менше, ніж за січень - серпень 2013-го. За січень - серпень 2014 року послугами
пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в
обсязі 71,4 млрд пас. км, що становить відповідно 95,3% та 88,2% обсягів січня - серпня
2013 р. Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень
міською електричкою) порівняно з січнем - серпнем 2013-го зменшилося на 3,6%.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями) скористалися 2,0 млрд пасажирів, що на 6,5% менше обсягів перевезень
пасажирів у січні - серпні 2013-го. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осібпідприємців зменшилися на 6,4%. Перевезення пасажирів морським транспортом
зменшилися на 22,5% порівняно з січнем - серпнем 2013-го, зокрема закордонні
перевезення зросли на 10,9%. Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися
на 22,1%. Авіаційним транспортом перевезено 4,5 млн пасажирів, що на 8,2% менше, ніж за
січень - серпень 2013-го.
Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні - серпні 2014 року становив 112,9% (у
відповідному періоді попереднього року - 99,4%). Продукти харчування та безалкогольні
напої подорожчали на 12,2%. Найбільше (на 54,7%) зросли ціни на фрукти. На 38,1-24,8%
стали дорожчими рис, цукор, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби; на
16,2-12,2% - м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, безалкогольні напої, хліб,
соняшникова олія. Водночас суттєво (на 29,5%) знизилися ціни на овочі та яйця 4,8%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 14,8%, зокрема алкогольні напої - на
17,3%, тютюнові вироби - на 13,2%. Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива зросли на 22,3%, що зумовлено підвищенням плати за природний газ на
62,8%, каналізацію на 60,3%, водопостачання на 42,3%, електроенергію на 11,3%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 18,8% в основному зумовлено подорожчанням
фармацевтичної продукції на 29,3%. Крім того, на 9,7% стали дорожчими амбулаторні
послуги, на 8,7% - послуги лікарень. Підвищення цін на транспорт у цілому на 31,6%
пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 51,7%, автомобілів на 41,0% та
транспортних послуг на 17,9%. У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 13,2%, що
насамперед відбулося через подорожчання туристичних послуг на 69,9%. Індекс цін
виробників промислової продукції у січні - серпні 2014 року становив 124,4% (у
відповідному періоді попереднього року - 101,9%).
Доходи населення
У січні - липні 2014 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і
більше) порівняно з відповідним періодом 2013-го збільшився на 5,0% і становив 3395 грн
(дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені). До видів економічної
діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та
страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна
діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила
середній показник по економіці в 1,5 -3,3 раза. Найнижчий рівень заробітної плати
зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації
харчування, сільському господарстві, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги він
не перевищував 70% середнього по економіці. У всіх регіонах середній розмір оплати праці
був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 з них заробітна плата
перевищила середню по країні: у м. Києві - 5241 грн, Донецькій області - 3766 грн,
Дніпропетровській - 3541 грн та Київській - 3404 грн. Найнижчий рівень заробітної плати в
Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській та Волинській областях, який не перевищував
77% середнього по економіці. Індекс реальної заробітної плати у січні - липні 2014 року
порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 98,3%.
Ринок праці
Упродовж січня - серпня 2014 року статус зареєстрованого безробітного в державній
службі зайнятості отримали 1073,0 тис. осіб, що на 15,0 тис., або на 1,4%, менше, ніж у
відповідному періоді минулого року. Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась
упродовж серпня 2014 року на 1,7% і на кінець місяця становила 426,1 тис. осіб (у
зазначеній кількості безробітних дані по Луганській області враховано на кінець липня
поточного року). Допомогу по безробіттю отримували 78,2% осіб, які мали статус
безробітного. Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки. Рівень
зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець серпня 2014 року становив 1,6%
населення праце­здатного віку, у сільській місцевості - 1,9%, у міських поселеннях - 1,5%.
Найвищим цей показник був у Житомирській і Черкаській областях (по 2,5%), а найнижчим
- в Одеській області (0,7%). Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, в серпні 2014-го порівняно з липнем
збільшилася на 6,1 тис., або на 12,5%, і на кінець місяця становила 54,8 тис.
Детальніше >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
:: РЕДАКЦІЯ
:: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Анатолій Ігорович Марущак
(044) 235-51-11
(096) 158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
01030, Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC
(станція метро «Університет»)
:: Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!
ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись
на правах рекламно-інформаційних. Передрук та використання
матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора.
Засновано в жовтні 2010 р. Видається з січня 2011 р.
© Анатолій Ігорович Марущак, 2013
© Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2013
© Видавничий Дім «Renaissance Publishing», 2013
© ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2013
:: Засновник:
:: Видавець:
Видавничий Дім
«Renaissance Publishing»
:: Підписка:
Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:
:: Тираж* & Архів видань доступний on-line:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж
одного чергового видання ≈30 тис. адресатів.
Канал
доставки
Підписка
редакції
Ресурси
groups.google.com
Кількість
≈22000
Соціальні
мережі
Группа Компаний «ProGroup & Renaissance Consulting»
[project management solution]:
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?!
:: Дистрибуция & Сбыт
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
o ПЕК
o ГМК & ПРОКАТ
o МАШИНОБУДУВАННЯ
o ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
o СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
o ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
o БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
o ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
o ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
o ФІНАНСОВІ РИНКИ
o ТОРГІВЛЯ
o ПОСЛУГИ B2С
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЄВРОПА
СНД
БЛИЗЬКИЙ СХІД
АЗІЯ
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США & КАНАДА
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ
ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД
ОГОЛОШЕННЯ
ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ
BUY & SELL
≈55%
≈33%
On-line
Reader
≈ 3000
≈7%
Directmail
≈2000
≈5%
Всього:
≈ 40 000
информационно-консультативный
офис в центре Киева с
возможностью разместить стенд
для презентации примеров Вашей
продукции;
создание базы данных покупателей;
распространение маркетинговых и
рекламных материалов;
формирование каналов продаж и
сбыта;
ведение деловых переговоров и
презентаций;
коммерческие предложения и
заключение контрактов;
логистика поставок и план продаж;
сервисный центр;
прочее.
:: Маркетинговые Исследование & Коммуникации
%
≈13000
:: ПРО КОМПАНІЮ
:: Отдел закупок & Тендерный комитет
.
бренд-бук и имидж полиграфия;
интернет сайт и регистрация в
каталогах;
рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных
мероприятий;
представительство на выставках,
конференциях и ассоциациях;
раздача листовок и проклейка
плакатов;
direct-mail и sms рассылки;
спонсорство и
благотворительность;
программы лояльности и дисконтные
карты;
прочее.
мониторинг цен на рынках;
создание базы поставщиков;
проведения экспресс тендеров;
организация и проведение
биржевых / аукционных торгов;
партнерские закупки;
диверсификация поставщиков;
импортно-экспортные поставки;
таможня и брокерские услуги;
сертификация и лицензирование
товаров;
логистика и администрирование
склада;
документальное сопровождение
закупок;
финансовый контроль
взаиморасчетов;
прочее.
* станом на 01.01.2014 р.
:: Увага:
:: Розмір & Вартість рекламних блоків:
Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній),
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп &
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду.
:: Открытие Представительства & Компании в Киеве
500 грн.
300 грн.
200 грн
150 грн.
100 грн.
50 грн.
* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!
разработка статутной
документации;
регистрация прав на
интеллектуальную собственность;
аренда юридического адреса;
регистрации и постановка на учет;
печать и расчетный счет в банке;
цифровая подпись и налоговый
учет;
бухгалтерия и аудит;
лицензии и разрешения на
торговлю;
услуги корпоративного секретаря;
регистрация членства в ассоциациях;
сертификаты, грамоты и дипломы;
прочее.
**
2
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА
WDM
«CHREMATISTIC»
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР
Арсеній Яценюк: Перед Україною постали три виклики - війна,
корупція та енергетична безпека
02.10.2014
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КЕРІВНИЦТВО
О.Турчинов високо оцінює дії нинішнього Уряду, спрямовані на
стабілізацію політико-економічної ситуації в державі
02.10.2014
Усі пропозиції, які вніс Уряд Арсенія Яценюка, дозволять
реформувати країну і домогтися в найближчі роки членства в
Європейському Союзі. Таке переконання висловив Голова Верховної
О.ТУРЧИНОВ
Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю інформаційному
агентству «ЛігаБізнесІнформ», опублікованому у четвер.
О.Турчинов підкреслив, що «не було іншого такого періоду в нашій країні, коли уряду
випадало більше випробувань, ніж зараз», нагадавши, що у період формування влади після
Майдану «була величезна відповідальність і повна відсутність механізму її реалізації».
«Розвалені фінанси, знищена виконавча вертикаль, люди з палицями бігають за
міліціонерами, які бояться в формі з'являтися на вулицях міст. Країна повністю не
захищена, - деформована і зруйнована система управління, - сказав він. - І в той же час ми
зіткнулися з агресією Росії і відсутністю ресурсів для оборони». «Арсенію Яценюку вдалося
в цих умовах утримати ситуацію, відновити управління країною і не допустити
найстрашнішого сценарію, - зазначив керівник Парламенту. - У той же час не можна
говорити, що у нас все чудово і все вдалося. Домінувала і домінує тема відволікання
величезних ресурсів для захисту держави від агресора. Але крок за кроком Уряд йде до
запуску реформ, які так необхідні країні». При цьому Голова Верховної Ради підкреслив, що
на сьогодні практично в два рази скорочується державний апарат, розпочато масштабне
реформування податкової системи, удвічі скорочується кількість контролюючих органів та
їх чисельність, планується ухвалити пакет антикорупційних урядових законів.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби ВРУ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
Президент запевнив інвесторів у твердому прагненні влади
створити сприятливий інвестиційний клімат
02.10.2014
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
іноземними інвесторами, представниками інвестиційних компаній
та фондів, на якій представив «Стратегію реформ – 2020» та заявив
про твердий намір влади створити сприятливий інвестиційний
клімат. Виступаючи перед зібранням, Президент відзначив, що
П.ПОРОШЕНКО
країні ще слід подолати багато труднощів, бар’єрів, перш за все підвищити рівень правосуддя.
Глава держави заявив про «сильну волю вирішити всі ці проблеми та створити
сприятливе середовище для інвестицій». При цьому Петро Порошенко наголосив, що між
Президентом та Урядом немає жодних розбіжностей. «Ми робимо спільну справу. Саме
тому і я, і Прем'єр-міністр сьогодні на цій зустрічі», - підкреслив Глава держави. «Україна
проходить через значні перетворення, і зусилля кожного визначатимуть наш успіх в
досягненні поставленої мети: європейські стандарти життя, гідне місце у світі. І через 6
років ми повинні будемо відповідати Маастрихтським та Копенгагенським критеріям», заявив Президент. «Наша мета – членство в ЄС, європейські стандарти та цінності», підкреслив Президент, додавши, що для отримання членства в ЄС потрібно здійснити
багато перетворень. «Це неймовірна кількість реформ та проблем. Неможливо провести 62
реформи одночасно, але в нас просто немає вибору. Зупинка процесу реформування стане
катастрофою для України. Уряд, майбутній Парламент і я як Президент повністю це
усвідомлюємо», - наголосив Петро Порошенко.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ
Залучення бізнес-досвіду сприятиме успіху реформ - заступник
Глави Адміністрації Президента Шимків
Президент та Уряд єдині на шляху реформ, – сказав Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк на зустрічі Президента України Петра
Порошенка та Глави Уряду з представниками компаній, які входять у
Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгову палату в четвер,
2 жовтня. «Разом із Президентом України ми хочемо показати нашу
єдність і послати чіткий сигнал, що Президент разом із Урядом віддані
А.ЯЦЕНЮК
шляху реформ», - підкреслив Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що Україні необхідні всеоохопні зміни. Глава Уряду нагадав, що кілька
днів тому Президент України презентував стратегію для України - «з чіткою метою і
чіткими цілями», а Уряд України ухвалив План дій «Відновлення країни» – що необхідно
зробити. Глава Уряду нагадав, що Кабінет Міністрів відновив співпрацю з Міжнародним
валютним фондом та Світовим банком. Уряд, за його словами, був змушений ухвалити
низку «складних, не дуже популярних, але надзвичайно важливих реформ»: «Ми ухвалили
кілька пакетів жорсткої економії, реформували державну службу, скоротили витрати на неї.
Ми разом із Президентом внесли до Парламенту низку антикорупційних законопроектів і
переконані, що спільними зусиллями буде ухвалена податкова реформа, Бюджетний
кодекс», - підкреслив Арсеній Яценюк, наголосивши на необхідності зменшення кількості
податків і розширення бази оподаткування. За словами Арсенія Яценюка, перед Україною
постали кілька ключових викликів, перший із яких – війна: «Війна дуже вплинула на
Україну. Важко залучити іноземних інвесторів, коли на українській землі російські танки».
Другий виклик, підкреслив він, - це корупція: «Президент разом із Урядом і Головою
Парламенту скликають позачергове засідання Верховної Ради. Ми намагаємося ухвалити
антикорупційний пакет. Можливо, в першому читанні, адже ми розуміємо, що для деяких
корумпованих депутатів важко боротися з корупцією. Саме тому нам потрібні позачергові
парламентські вибори та новий Парламент - відданий реформам і здатний проводити їх».
Проте виклики, підкреслив Глава Уряду, - «це завжди можливість»: «Можливість змінити
країну, покращити інвестиційний клімат, побороти корупцію і зробити Україну однією з
ключових європейських держав». Третій виклик – енергетичний. Арсеній Яценюк нагадав,
що українська сторона подала до суду на російський «Газпром», у той же час Україна «шукає
тимчасове вирішення». Глава Уряду повідомив, що НАК «Нафтогаз України» звернулася
щодо попереднього рішення до Стокгольмського арбітражного суду, і сьогодні в Брюсселі
проходять консультації на рівні ЄС, України та Росії щодо тимчасової угоди: «Тобто є дві
опції. Перша – попереднє рішення Стокгольмського арбітражного суду. Друга – тимчасова
угода. У будь-якому разі, ми очікуємо остаточного рішення суду».
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Арсеній Яценюк: "Якщо Росія введе обмеження щодо українських товарів - весь пакет
обмежувальних заходів щодо російських товарів у нас готовий"
04.10.2014
Уряд України готовий до введення Росією обмежень на ввіз
українських товарів: «Якщо Росія введе обмеження щодо українських
товарів - весь пакет обмежувальних заходів щодо російських товарів у нас
готовий», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі «Шустер
Live» на Першому національному телеканалі в п’ятницю, 3 жовтня.
Глава Уряду підкреслив, що за останні три роки Україна наполовину втратила
російський ринок: «Тому що Росія цілеспрямовано з року в рік вибиває наш бізнес з Росії.
Причому придумують що хочуть - то їм не подобається молоко, то цукерки - все, що має в
назві «вироблено в Україні». «Наш бізнес усвідомив, що з неадекватними торгівельними
партнерами немає чого вести справу. І в тому, що Росія закрила вже значну частину ринку,
як це не дивно, є плюс», - підкреслив Арсеній Яценюк і нагадав, що в травні, коли він
підписав у Брюсселі політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС, Європейський Союз в
односторонньому порядку відкрив ринок для України. За цей час експорт до Росії впав на
2,5 мільярда доларів США, проте до країн-членів Європейського Союзу виріс на 1,3 мільярда
доларів. Глава Уряду зазначив, що на тому, що українські виробники мають право вільного
доступу товарів до Європейського Союзу, вони додатково отримали близько 500 мільйонів
євро. За його словами, що швидше Україна буде імплементовувати Угоду з ЄС, тим «ми
більше заробимо, продаючи свої товари в Європі, і тим краща якість українських товарів
буде в Україні. У разі застосування Росією обмежувальних заходів, за його словами, «ми
отримаємо близько мінус 7 мільярдів товарообігу з Російською Федерацією»: «Але частково
ми це скомпенсуємо забороною на продаж російських товарів в Україну, і те, що ми
отримали протягом року вільний доступ на європейські ринки, також дасть нам
можливість компенсацій». Окрім того, додав Глава Уряду, за останній час збільшився
експорт українських товарів до значної частини країн СНД.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ
02.10.2014
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків взяв участь у роботі Київського міжнародного економічного
форуму, де представив його учасникам програму реформ у країні. У
Д.ШИМКІВ
своєму виступі Дмитро Шимків наголосив, що успіху реформ
сприятиме використання бізнесових підходів.
«Бізнес починається з того, що він визначає мету, результат та встановлює чіткі
показники, яких хоче досягти. Країна має зробити те ж саме», - сказав він, зазначивши, що
країни, які пішли таким шляхом впровадження реформ, досягли позитивних результатів.
«Ми повинні говорити про те, як ми рухаємося, і називати конкретний перелік реформ, які
треба зробити. Кожна реформа має різні варіанти, і тому ми маємо не чекати, що хтось
спустить зверху, а починати пропонувати різні варіанти та обговорювати конкретні кроки,
планувати конкретні результати», - додав він. Дмитро Шимків нагадав, що минулого тижня
Президент представив «Стратегію реформ – 2020». «Президент запропонував бачення
європейських цінностей, європейських стандартів життя, гідного місця України в світі.
Маємо рухатися лише вперед», - сказав Дмитро Шимків, зазначивши, що Україна має
досягти європейського рівня життя за 21 показником. Серед факторів, які можуть сприяти
економічному зростанню, заступник Глави АПУ назвав збільшення внутрішнього
споживання, інвестицій, перевагу експорту над імпортом, стимулювання розвитку різних
галузей. «Ми повинні відшукувати такі ініціативи, які стимулюватимуть зростання саме
експортно орієнтованої індустрії», - зазначив він.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
3
Режим Путіна зупиниться лише там, де його зупинять
02.10.2014
Тоталітарному режиму Путіна не потрібні ні частина України, ні
частина Європи – йому потрібний контроль над усім світом. Він марить
відновленням геополітичного статусу СРСР і не гребує в цьому
прагненні найбруднішими імперськими технологіями совєцької доби.
Про це Віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич заявив 1 жовтня
О.СИЧ
2014 року під час зустрічі із зарубіжними журналістами, що
представляють Асоціацію іноземної преси.
Урядовець наголосив, що російський режим витрачає колосальні кошти на системне
дезінформування світової громадськості, намагаючись приховати реальний стан і суть
подій, які відбуваються на територіях України, окупованих інтервентами. «Путінська
пропаганда переконує світ у власній непричетності до злочинів на Сході України,
закликаючи «домовлятися» з маріонетковими формуваннями, від імені яких озвучуються в
підсумку вимоги Росії. Але справжнім «генералом» воєнних дій є Путін, який торпедує
нинішнє перемир’я задля зміцнення плацдарму для подальшого вторгнення», - відзначив
Олександр Сич. Віце-прем’єр-міністр запевнив іноземних журналістів у готовності
Української держави до діалогу з усіма політичними силами, які визнають територіальну
цілісність України та її незалежність, а також закликав демократичний світ до єдності дій у
стримуванні російській експансії. «Історія вчить, що політика «умиротворення» агресора
ціною поступок, неприйнятних для міжнародного права, лише провокує диктатора до
нових порушень. Якщо Путіна не зупинити зараз, він піде далі. Після України прийде черга
будь-якої з європейських держав. За власною потребою тоталітаризм не зупиниться –
режим Путіна зупиниться там, де його зупинять», - підсумував Олександр Сич.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем`єр-міністра україни О.Сича
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
План роботи України з міжнародними донорами базуватиметься на комплексному
плані відновлення країни, - Володимир Гройсман
02.10.2014
Над розробкою Плану відновлення країни 2015-2017 рр.
український Уряд, Адміністрація Президента та Єврокомісія
працюватимуть спільно. Такої домовленості досягли Віце-прем`єрміністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Володимир Гройсман, заступник
Голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків та Керівник
В.ГРОЙСМАН
групи підтримки України Європейської Комісії Петер Балаш під час
зустрічі з нагоди підготовки Міжнародної конференції донорів.
«Нам важлива експертна підтримка Єврокомісії. Мова йде про план відновлення
країни – це реальний план дій на 2015-2017 роки, який вступить у силу з моменту його
затвердження. Він корелюватиметься з планом реформ, зазначених у «Стратегії 2020»
Президента, який повністю відповідає завданням, що стоять перед Україною, а також з
положеннями Угоди про асоціацію. Тому взаємодія важлива, і ми будемо рухатися дуже
швидко», – зазначив Володимир Гройсман. Зі свого боку Петер Балаш наголосив, що план
роботи України з міжнародними донорами, зокрема, і в рамках Міжнародної конференції
донорів, яка планується до проведення в Україні, буде напрацьовано на базі Плану
відновлення країни 2015-2017. Він повідомив, що Єврокомісія посилює напрямок роботи з
питань євроінтеграції, зокрема, створює новий директорат з розширення ЄС, який почне
роботу вже з 1 листопада. Сторони також обговорили перспективи допомоги європейської
спільноти у питаннях відродження Донбасу. Учасники зустрічі зійшлись на думці, що для
ефективної відбудови зруйнованих регіонів необхідно встановлення миру, стабільності і
контролю української влади на тимчасово окупованих територіях. «Стосовно ж територій,
які ми контролюємо, ми маємо оцінити реальні потреби відновлення – не лише з точки
зору того, що зруйновано, а й того, що треба зробити для стабілізації ситуації. Це має бути
реінтеграція Сходу, соціальна адаптація громадян до нового життя, участь цих громадян у
відновленні території. На момент проведення Міжнародної конференції донорів ми будемо
мати реальну картину справ, з якою вийдемо», – зазначив Віце-прем`єр-міністр В. Гройсман.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем`єр-міністра україни В.Гройсмана
МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА
Украинский экспорт в Россию упал за счет роста
экспорта в ЕС и другие страны
30.09.2014
Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий
Пятницкий прогнозирует, что показатели экспорта украинской продукции по итогам
2014 года превысят показатели за 2009 год, однако будут меньше показателей в 2013
году. Об этом он заявил 30 сентября на заседании Совета экспортеров и инвесторов
при МИД, передает корреспондент НБН.
«То, что сегодня произошло падение на российском рынке, примерно на половину за
счет увеличения экспорта на европейский рынок. Другие рынки, даже Ближний Восток,
азиатские рынки, они также помогают нам компенсировать (потери в показателях – НБН).
Но, конечно, это не происходит в полном объеме»,- отметил г-н Пятницкий. Он добавил, что
в 2009 году наблюдался глубокий экономический кризис, который привел к резкому
падению экспорта. «Конечно, такого в этом году не будет. По крайней мере, те тенденции,
которые сейчас есть (демонстрируют что) такого не наблюдается, хотя конечно падение
торговли произойдет», – сказал правительственный уполномоченный по вопросам
евроинтеграции. Он отметил, что падение экспорта в Россию наблюдается как для
украинской аграрной продукции, мяса птицы, «но оно пошло на европейский рынок и на
другие рынки». То есть диверсификация происходит, причем в АПК, она все больше будет
происходить, потому что мы будем приближаться к некоторым фитосанитарным
стандартам Европы»,- сказал г-н Пятницкий. Он отметил, что если украинские предприятия
молочной отрасли успешно пройдут аудит, для них вопрос выхода на российский рынок
уже так остро, как сегодня, стоять не будет, поскольку они смогут экспортировать свою
продукцию на европейский рынок и выходить на другие рынки. Падение экспорта
украинской металлургической продукции также компенсируется, по словам Валерия
Пятницкого, частичным выходом на европейские рынки.
Подробнее >>>
По материалам nbnews.com.ua
Лазоришинець призначений виконуючим обов'язки
міністра охорони здоров'я
01.10.2014
Уряд поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на керівника
апарату міністерства Василя Лазоришинця. Про це повідомила журналістам прессекретар голови уряду Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.
«Уряд ухвалив рішення про відсторонення Олега Мусія від виконання обов’язків
міністра охорони здоров’я і звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна, –
сказала Ольга Лаппо. - Виконання обов’язків міністра покладено на керівника апарату
Василя Лазоришинця». Раніше глава уряду запропонував відсторонити міністра охорони
здоров’я Олега Мусія від виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним станом
виконання програми закупівлі ліків.
Детальніше >>>
За матеріалами unian.ua
Сьогодні необхідно підтримати малий і середній бізнес і дати можливість
застосовувати спрощену систему оподаткування
03.10.2014
3 жовтня заступник Міністра фінансів України Денис Фудашкін та Голова
фіскальної служби України Ігор Білоус під час спільної прес-конференції роз’яснили
журналістам, а також присутнім представникам бізнесу та громадськості про основні
аспекти податкової реформи та її актуальність сьогодні.
Так, Денис Фудашкін, коментуючи ініціативи скорочення кількості податків з 22 до
9, пояснив, що частина з них скасовується, а частина - трансформується. Заступник Міністра
фінансів зауважив: «13 податків трансформується у 5. В період розвитку податкової
системи в деяких випадках включалися у податкове законодавство податки, які по своїй
суті співпадають з іншими. Фактично йшло дроблення одного податку на декілька. А ми
пропонуємо спростити, розширивши базу оподаткування одних податків і скасувавши інші,
що суттєво спростить систему обліку і роботу бухгалтерських служб платників податків.
Тому Урядом було запропоновано такі податки, які є подібними, а мають фактично лише
різну назву, все ж таки уніфікувати, щоб спростити діючу податкову систему».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України
4
Юрій Продан у Брюсселі обговорив питання
реформування ГТС України
03.10.2014
3 жовтня у Брюсселі Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій
Продан взяв участь у засіданні круглого столу високого рівня щодо реформування
газотранспортної системи України. Під час виступу Міністр поінформував присутніх
про прогрес у імплементації Україною вимог Третього енергетичного пакета на
виконання зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства, а також у контексті
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У цьому зв’язку Міністр привернув окрему увагу до послідовного впровадження
Україною європейських ринкових механізмів, зокрема, ухвалення закону щодо реформування
системи управління газотранспортною системою. За словами Міністра, українська ГТС має
потужний потенціал для реалізації інвестиційних проектів, одним з яких є створення на
основі потужностей українських підземних сховищ газу Східноєвропейського газового хабу,
а також участь України у будівництві газотранспортної інфраструктури, передусім
інтерконекторів. «Враховуючи наш європейський вибір, мету мати ефективний ринок газу
в Україні, наразі завданням є інтегруватися в європейський ринок та значно підвищити
безпеку поставок газу в Європу. Ми відкриваємо наш ринок для європейських компаній», наголосив Ю. Продан. Він висловив переконання, що важливим кроком у цьому зв’язку має
стати усунення існуючих бар’єрів для залучення інвестицій у системи транспортування і
зберігання газу.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля
Мінагрополітики ознайомлює сільгоспвиробників із перевагами
від зони вільної торгівлі
03.10.2014
2-3 жовтня за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства
України у рамках програми ЄС TAIEX, проходить семінар «Регулювання ЄС щодо
імпорту продукції тваринництва: що повинні знати українські експортери для
використання переваг від зони вільної торгівлі».
Учасники семінару обговорили питання щодо зовнішньої торгівлі з ЄС продукцією
тваринництва, ознайомилися з видами продукції молочарства, яка може експортуватися до
ЄС, системою контролю якості НАССР, загальними положеннями щодо гігієни харчових
продуктів, включаючи маркування та пакування. Крім того, фахівці надали консультації
стосовно митних процедур, тарифних регулювань, дозвільних документів. Вагомим є те, що
зазначені питання роз’яснювали експерти та представники офіційних інституцій
Європейського Союзу, що надало можливість учасникам семінару отримати інформацію і
відповіді на запитання «із перших вуст».
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики
КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ
Відбулася зустріч представників Держфінмоніторингу України з делегацією
міністерств фінансів та юстиції США
02.10.2014
У Держфінмоніторингу 1 жовтня 2014 року відбулася зустріч представників
Держфінмоніторингу з делегацією Міністерства фінансів США та Міністерства юстиції
США на чолі із заступником директора Служби контролю за іноземними активами
Міністерства фінансів США Грегорі Гатьянісом (Gregory Gatjanis).
На зустрічі обговорено широке коло питань щодо міжнародної співпраці у сфері
боротьби з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму та
співробітництва стосовно застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують
тероризм в Україні, зокрема колишнього Президента України Януковича В.Ф., його близьких
та посадовців колишнього Уряду, органів влади і місцевого самоврядування. Крім того,
сторони обмінялися досвідом щодо формування переліків осіб, що пов’язані з тероризмом
та стосовно яких застосовані міжнародні санкції, у тому числі списку OFAC, що формується
Міністерством фінансів США. За підсумками зустрічі домовлено про продовження діалогу та
спільну практичну роботу між Держфінмоніторингом, Міністерством фінансів США та
Міністерством юстиції США з актуальних питань боротьби з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України
Італійські компанії, які спеціалізуються на альтернативних джерелах енергії,
планують працювати в Україні
02.10.2014
Італійські компанії, які спеціалізуються на альтернативних
джерелах енергії, планують працювати в Україні. Про це йшлося під час
зустрічі Голови Держенергоефективності України Сергія Савчука з
італійськими експертами у сфері енергоефективності та альтернативної енергетики.
Сергій Савчук повідомив, що основною метою реформ у сфері енергоефективності є
заміщення споживання імпортного газу.
"Україні не вистачає близько 5 млрд. кубічних метрів газу для успішного проходження
цьогорічного опалювального сезону, тому політика енергозаміщення є пріоритетною", зазначив він. У цьому контексті для України надзвичайно важливим є досвід та інвестиції
Італії щодо розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Себаст'яно дель Монте, начальник Управління міжнародного співробітництва
Департаменту енергетичної безпеки, забезпечення та інфраструктури Міністерства
економічного розвитку Італії, зазначив, що консультаційно-експертна допомога Україні
буде надана вже найближчим часом. Так, наприклад, Італія має амбітну ціль - досягти
зменшення енергоспоживання на 9-10% до 2020 року. Для досягнення цього розроблені та
введені в дію "білі сертифікати", що передбачають зменшення суми податків
домогосподарствам, які впровадили заходи для зниження енергоспоживання. За
результатами реалізованих проектів у 2013 році було видано біля 3 млн. таких
сертифікатів.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Держ. агентства з енергоефективності та енергозбереження
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Кабмін створив Держагентство електронного уряду
Зустріч міністрів оборони Словацької Республіки та України
05.10.2014
Кабінет міністрів затвердив положення про Державне
агентство з питань електронного уряду, повідомляє Еспресо.TV з
посиланням на Мінфін. Згідно з положенням, затвердженим
постановою уряду № 492 від 1 жовтня, відомство є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого керується Кабміном через віце-прем'єр-міністра-міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Держагентство реалізує держполітику у сфері інформатизації, електронного уряду,
формування і використання національних електронних інфомресурсів. Як уточнюється, на
агентство покладено функції генерального держзамовника Національної програми
інформатизації. Також зазначається, що агентство здійснює держреєстрацію електронних
інформаційних ресурсів органів держвлади і місцевого самоврядування, забезпечує
функціонування єдиного веб-порталу Кабміну з можливістю інтеграції інформаційних
ресурсів органів влади, розміщених в інтернеті, створює і забезпечує функціонування
автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», бере участь у
створенні Єдиного державного порталу адміністративних послуг та інше. Глава агентства
призначається урядом за поданням прем'єр-міністра, вноситься на підставі пропозицій
віце-прем'єр-міністра.
Детальніше >>>
За матеріалами espreso.tv
29.09.2014
25 вересня ц.р. відбулася зустріч Міністрів оборони України та
Словацької Республіки В.Гелетея та М.Глвача. Під час переговорів Міністр
оборони України інформував словацького колегу про поточну ситуацію на
східному кордоні України та розповів про цілі відомства.
Міністр М.Глвач про хід зустрічі зазначив: „Ми усвідомлюємо, що цей конфлікт є
нетиповим і показовим для всього Північноатлантичного союзу, оскільки деякі країни
залежать від російських технологій”, нагадавши при цьому, що „словацьке оборонене
відомство намагається зменшити залежність від російської військової техніки і цим
шляхом просувається вже два роки”. „У ході переговорів було порушено також питання
реформ, які Україна почне реалізовувати після виборів”,- додав він. Глава Міністерства
оборони України на зустрічі високо оцінив допомогу з боку Словаччини, надану нею у
попередній період: чи йдеться про реверсний напрям газопостачання, гуманітарну
допомогу або допомогу пораненим в лікарнях Словаччини. На зустрічі ним було
підкреслено, що Словацька Республіка є однією з небагатьох країн, яка надає практичну
допомогу. Під час зустрічі Міністр М.Глвач першим повідомив українського колегу про те,
що Національна Рада СР у вівторок ратифікувала Угоду про асоціацію між Європейським
Союзом і Україною. Ратифікацію Угоди Міністр оборони України високо оцінив.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці
Польща готова сприяти Україні у підвищенні її боєздатності
30.09.2014
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вопрос о выделении Украине следующих траншей МВФ
рассмотрит в начале 2015 года
29.09.2014
Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос о
выделении Украине третьего и четвертого траншей в начале 2015 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает «112.ua».
«Следующие два транши планируется объединить в один. Миссия представителей
запланирована на ноябрь. Исходя из этого, заседание Совета директоров состоится либо к
концу года, либо, возможно, в начале следующего года», - заявил официальный
представитель МВФ Джерри Райс. «Так что есть сроки, которых мы придерживаемся», уточнил он. Как ранее сообщали «Комментарии», 25 сентября премьер-министр Украины
Арсений Яценюк представил в Нью-Йорке План действий по возобновлению Украины.
Подробнее >>>
По материалам comments.ua
Украина открыла экспертам НАТО доступ к
режимным объектам
01.10.2014
Кабинет министров Украины открыл экспертам НАТО доступ к
ряду объектов с особым режимом допуска и документам с грифом
"секретно". Об этом сегодня после заседания правительства сообщил
министр Кабинета министров Остап Семерак.
"Сегодня в Украину приезжает группа экспертов НАТО, которые будут работать с
украинскими силовиками для того, чтобы провести глубокие эффективные реформы
украинской армии. Мы столкнулись с тем, что старая, созданная еще во времена "железного
занавеса" система доступа к объектам со специальным режимом допуска, документам с
грифом "секретно" находится в политически допотопных временах", - сказал он. По его
словам, сегодня правительство утвердило ряд законопроектов и проектов постановлений,
которые регулируют отношения с экспертами НАТО и дают им возможность доступа и
свободной работы с документами в помещениях, в присутствии и без присутствия
сопровождающих лиц. "Мы считаем, что это существенно упростит наше сотрудничество,
покажет наши дружеские отношения и поможет Украине построить более эффективную и
качественную систему охраны безопасности", - сказал он.
Подробнее >>>
По материалам news.liga.net
Відбулася зустріч Голови Держфінмоніторингу з Координатором
проектів ОБСЄ в Україні
30 вересня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
зустрівся з польським сенатором Богданом Кліхом. Міністр відзначив
високий рівень українсько-польського діалогу та подякував за підтримку
Польщею територіальної цілісності і суверенітету України.
Сторони висловили задоволення з підписання Угоди про створення УкраїнськоПольсько-Литовської військової бригади. Сенатор Богдан Кліх наголосив на готовності
сприяти Україні у підвищенні її боєздатності та надавати експертну допомогу з
реформування безпекового сектора.
Детальніше >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Зустріч Посла України із спеціальним посланником МЗС Греції
30.09.2014
30 вересня 2014 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир
Шкуров прийняв у Посольстві спеціального посланника МЗС Грецької
Республіки, Посла Христоса Кондовунісіоса.
В ході бесіди були обговорені питання підготовки до виборів у Верховну Раду
України, сучасна внутрішньополітична ситуація в Україні, а також окремі аспекти
українсько-грецького співробітництва у гуманітарній сфері.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України у Грецькій Республіці
Украина и Молдова довольны ходом демаркации
совместной границы
30.09.2014
Украина и Молдова довольны ходом демаркации совместной
границы. Об этом стороны заявили во время сегодняшней встречи
министра иностранных дел Украины Павла Климкина с вице-премьерминистром Молдовы по вопросам реинтеграции Еудженом Карповым.
"Собеседники обсудили дальнейшее развитие сотрудничества по решению
актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Украины и
Молдовы в сфере региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение ходом
демаркации совместной границы", - отмечает пресс-служба. Согласно сообщению,
отдельное внимание было уделено активизации практического сотрудничества в
контексте противостояния новым угрозам. В частности, стороны обсудили ситуацию в
регионе, а также подчеркнули необходимость продолжения переговорного процесса по
приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Напомним, ранее сообщалось, что
украинские силовики укрепляют границу с Молдавией на приднестровском участке.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
03.10.2014
У Державній службі фінансового моніторингу України відбулася
зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського з Координатором
проектів ОБСЄ в Україні, Послом Вайдотасом Вербою.
На зустрічі було відзначено результати плідного двостороннього співробітництва
між Держфінмоніторингом та Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках проектної
діяльності «Зміцнення спроможності системи фінансового моніторингу України». Крім того,
під час зустрічі було розглянуто та схвалено довготривалу Стратегію співробітництва ПФР і
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у сфері ПВК/ФТ на 2015-2017 роки. Основною метою
розробки вищезазначеної Стратегії є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на розвиток
національної системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Державної служби фінансового моніторингу
ЄВРОПА
ЕС отложил до конца 2015 года применение
соглашения о ЗСТ с Украиной
Німеччина відправляє в Україну гуманітарну
допомогу на суму €18 мільйонів
30.09.2014
Німеччина направляє в Україну колону з гуманітарною допомогою
для східних регіонів загальною вартістю €18 мільйонів. Про це заявив
голова Митної служби Анатолій Макаренко, повідомляє "Громадське TV".
"Уряд Німеччини виділив у рамках одного з проектів €18 мільйонів для гуманітарної
допомоги Україні. Ми готуємося 6-7 жовтня зустрічати з Німеччини конвой", - зазначив він.
За інформацією, конвой складається з близько 100 машин. Він перетне український кордон
через пункт "Ягодин". "Це будуть будівельні матеріали для створення тимчасового житла,
генераторні станції. Це буде реальна гуманітарна допомога, а не 600 кг чаю", - розповів
Макаренко. Німеччина виділить €500 млн кредитних гарантій на відбудову Донбасу. Як
повідомляв iPress.ua, на початку вересня канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла
передати партію бронежилетів та медичного обладнання в Україну.
Детальніше >>>
За матеріалами ipress.ua
29.09.2014
Совет по общим вопросам Европейского Союза принял решение об
отсрочке на год начала имплементации торговой части Соглашения об
ассоциации с Украиной, касающегося зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕСУкраина.
Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, сегодняшним решением внесены изменения в
решение от 20 июня нынешнего года. Эти изменения предусматривают, что временное
применение положений Соглашения об ассоциации, касающихся IV главы соглашения
(зоны свободной торговли) будет отложено до 31 декабря 2015 года. Решение принято во
исполнение договоренностей, достигнутых 12 сентября этого года министрами
иностранных дел Украины Павлом Климкиным, экономического развития России Алексеем
Улюкаевым и комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де Гюхтом. Вместе с тем,
временное применение будет распространяться с 1 ноября этого года на те части
Соглашения об ассоциации, которые касаются вопросов внешней политики, внутренних
дел и юстиции, секторального сотрудничества и институциональной части. Напомним, 16
сентября Верховная Рада Украины и Европарламент одновременно ратифицировали
соглашение об ассоциации, переговоры о котором велись с 2007 года.
Подробнее >>>
По материалам dengi.ua
5
В Копенгагені представлено План дій Уряду з відновлення України
01.10.2014
30 вересня у ході зустрічі з представниками української та данської
громад, неурядових організацій керівник дипустанови провів презентацію
ключових елементів Плану дій Уряду з відновлення України, який був
вперше представлений Прем'єр-міністром України А.Яценюком 25 вересня ц.р. у ході
участі делегації України в роботі 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Згадана зустріч відбулася за організаційного сприяння з боку Голови Данськоукраїнського товариства Івана Нестера. У рамках презентації були наведені ключові
елементи запланованих до кінця року всеосяжних реформ Уряду (економічні, інституційні
та військові), пріоритети співпраці України з міжнародними партнерами та нова оборонна
доктрина держави. З урахуванням виявленого значного інтересу до представленої
інформації в дружній атмосфері відбувся обмін думками керівника дипустанови з
учасниками заходу у форматі питань та відповідей, який засвідчив схвальне сприйняття
здійснених Урядом України кроків з реформування економіки та інститутів влади за
останні півроку, а також заходів щодо завершення формальних процедур ратифікації Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Австрія підтримує Україну на шляху до деескалації та надасть допомогу –
зустріч Президента з Федеральним канцлером
01.10.2014
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним
канцлером Австрії Вернером Файманном. Глава держави подякував Австрії
за підтримку України на її шляху до Європейського Союзу.
Президент звернувся до Федерального канцлера з проханням прискорити
ратифікацію Парламентом Австрії Угоди про асоціацію України з ЄС, зазначивши, що Україна
виконала всі процедури, щоб розпочати реалізацію Угоди з 1 листопада. Президент
Порошенко від імені Українського народу подякував Австрії за постійну підтримку України
у забезпеченні миру, особливо за участь у місії ОБСЄ і постачання для місії безпілотних
літальних апаратів для моніторингу та верифікації стану кордону. Глава держави
відзначив, що головною темою переговорів була деескалація конфлікту в окремих районах
Донецької і Луганської областей та реалізація Мирного плану Президента. Значну увагу під
час зустрічі було приділено питанням економічної співпраці. Австрія є 5-м за рівнем
інвестицій зовнішньоекономічним партнером України, і потенціал співпраці великий,
відзначив Президент.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
Украина заслуживает большего, чем простое
выживание – Швеция в ПАСЕ
02.10.2014
Содокладчица ПАСЕ по мониторингу Украины Мариэтта де ПурбеЛундин (Швеция) на парламентской ассамблее Совета Европы в среду
огорчилась, что из Украины приходит все больше "грустных новостей".
"Газеты изобилуют заглавиями, что Украина выживает. Но я вам хочу сказать, что
Украина заслуживает большего, чем простое выживание", - заявила шведский депутат
Мариэтта де Пурбе-Лундин. Также докладчик ПАСЕ напомнила Совету Европы, что когда в
2015 году будет решаться вопрос о возвращении полномочий России в организации,
необходимо помнить апрельскую резолюцию СЕ, в которой условием значится
возвращение Украине Крыма.
Подробнее >>>
По материалам kontrakty.ua
Арсеній Яценюк та Прем'єр-міністр Румунії підписали Угоду між Урядами
України та Румунії про місцевий прикордонний рух
02.10.2014
У четвер, 2 жовтня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та
Прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта підписали Угоду між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух.
Угода сприятиме розвитку українсько-румунського прикордонного співробітництва.
Зокрема, Угода передбачає спрощений порядок перетину кордону мешканцями
прикордонних областей України та Румунії, які проживають в межах 30-кілометрової зони
від спільного державного кордону. Вони отримуватимуть безкоштовні дозволи на
спрощений перетин кордону з правом перебувати у прикордонній зоні іншої держави до 90
днів кожного разу з дати перетину кордону. Арсеній Яценюк назвав підписання Угоди між
урядами України та Румунії «ще одним кроком на шляху до безвізових поїздок між
громадянами України та країнами-членами Європейського Союзу». Відповідно до цієї угоди
майже півмільйона українців, які проживають у 30-кілометровій зоні на кордоні з
Румунією, можуть безвізово їздити до Румунії», - зазначив Прем’єр-міністр України. Арсеній
Яценюк підкреслив, що Україна виконує план дій щодо спрощення візового режиму між
Україною та Європейським Союзом: «Сподіваємося, що українські громадяни будуть
безвізово їздити до всіх країн-членів ЄС».
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Валерій Чалий провів зустріч з Директором Секретаріату з глобальних та
європейських питань Кабінету Міністрів Великої Британії
02.10.2014
Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий
провів зустріч з делегацією Секретаріату з глобальних та європейських
питань Кабінету Міністрів Великої Британії на чолі з Директором
Секретаріату Ангусом Лапслі. Валерій Чалий поінформував співрозмовників про
останні події на Донбасі та відданість України процесу мирного врегулювання.
При цьому він наголосив, що всі сторони мають неухильно виконувати
домовленості, досягнуті у Мінську, зокрема щодо двостороннього режиму припинення
вогню, контролю за кордоном, виведення російських військ, звільнення заручників та
інтенсифікації діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема залучення на її
потреби безпілотних літальних апаратів для моніторингу і верифікації. Ангус Лапслі
висловив підтримку зусиллям України щодо мирного врегулювання. Також він зазначив,
що Україна має значний економічний потенціал і закликав продовжувати боротьбу з
корупцією з метою створення належного клімату для збільшення іноземних інвестицій в
українську економіку. Заступник Глави Адміністрації Президента України підкреслив, що за
останні місяці Україні вдалося зробити рішучі кроки вперед у відбудові Збройних Сил та
забезпеченні власної безпеки. Він висловив переконання, що Україна має прискореними
темпами провести реформування безпекового сектору, що є одним з пріоритетів
представленої Президентом України Петром Порошенком «Стратегії реформ-2020».
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
Посол України в Болгарії провів зустріч з Міністром транспорту,
інформаційних технологій і зв’язку РБ
03.10.2014
2 жовтня Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з
Міністром транспорту, інформаційних технологій та зв’язку РБ
Н.Ангелковою, в ході якої були обговорені актуальні питання розвитку
співробітництва в цих сферах, а також надання фінансової, технічної і гуманітарної
допомоги Україні.
Український дипломат висловив глибокі співчуття у зв’язку із трагедією, що сталася
у с.Горні Лом. Нагадаємо, 1 жовтня Посол України в Республіці Болгарія Микола Балтажи
виступив на відкритті українсько-болгарського ділового форуму, який відбувся в Софії. Захід
організовано торговельно-промисловими палатами обох країн за сприяння дипустанови та
Болгарсько-Української індустріальної палати. Серед важливих тем обговорення: розвиток
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, участь болгарських і
українських підприємців у спільних програмах ЄС («Горизонт 2020»), а також надання
фінансової, гуманітарної і технічної допомоги Україні. В рамках заходу голова БТПП
Ц.Сімеонов і перший віце-президент ТПП України В.Яновський уклали угоду про
співробітництво між торговельними палатами обох країн.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія
Україна та Франція продовжують співпрацю у сфері захисту
економічної конкуренції
03.10.2014
2 жовтня 2014 року в Антимонопольному комітеті України відбулася
зустріч в.о. Голови Комітету Миколи Бараша із заступником економічного
радника Посольства Франції в Україні Фредеріком ФАТУ та Головою
Представництва АДЕТЕФ в Україні Іриною Озимок.
У ході зустрічі Микола Бараш поінформував про пріоритети Антимонопольного
комітету України. Учасниками було обговорено стан українсько-французького
співробітництва у сфері захисту економічної конкуренції. Антимонопольний комітет
України вже багато років плідно співпрацює з конкурентним відомством Франції. Так,
зокрема, протягом 2003-2007 рр двостороннє міжвідомче співробітництво здійснювалося у
рамках Меморандуму про співробітництво у галузі конкурентної політики між
Антимонопольним комітетом України та Генеральною Дирекцією з питань конкуренції,
споживання та боротьби з шахрайством Франції. Крім того, протягом 2007- 2009 рр
співробітництво відбувалося в рамках реалізації Проекту Твіннінг «Посилення
впровадження конкурентної політики в Україні». У рамках реалізації зазначеного проекту
Комітет також співпрацював з АДЕТЕФ. Фредерік Фату підкреслив, що підписання Угоди
про асоціацію України з ЄС ставить перед Антимонопольним комітетом України нові
завдання, тому досвід конкурентного відомства Франції може бути корисним для
проведення реформ в Україні. Учасники зустрічі обговорили можливості співпраці та
технічної допомоги, підкреслили важливість обміну досвідом між країнами, а також
запевнили у готовності для розвитку подальшого співробітництва.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Антимонопольного комітету
СНД
Посол України взяв участь у Міжнародному економічному форумі з
розвитку Раштської долини Таджикистану
29.09.2014
25-26 вересня ц.р. Посол України в Республіці Таджикистан Віктор
Нікітюк взяв участь у роботі
Міжнародного економічного форуму
«Раштська долина – можливості розвитку», що пройшов у Раштському
районі Таджикистану.
До учасників Форуму звернувся з вітальною промовою Міністр економічного розвитку
і торгівлі Таджикистану Шаріф Рахімзода. З доповідями про перспективи розвитку регіону
виступили керівники п’яти районів Раштської долини – Рашт, Нурабад, Джиргаталь,
Тавільдара і Таджикабад. За участю представників ділових кіл та підприємців відбувся
обмін думками щодо можливостей реалізації інвестиційних проектів. Посол Віктор Нікітюк
у своєму виступі підтвердив готовність України до подальшого поглиблення
взаємовигідної співпраці з Таджикистаном, наголосив, що нещодавно укладена Угода про
асоціацію України з Європейським Союзом відкриває нові можливості для просування
товарів з Центральної Азії на європейський ринок. У роботі Форуму також взяли участь
Посол Білорусі, глави представництв ООН та ОБСЄ, тимчасовий повірений Ірану, інші
представники дипломатичного корпусу та акредитованих в Таджикистані міжнародних
організацій.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Таджикистан
Україна повністю зберегла торговий оборот з Білоруссю
30.09.2014
Україна зберегла торговий оборот з Білоруссю в повному обсязі. Про
це перед засіданням Ради експортерів та імпортерів при МЗС України
повідомив торговий представник України Валерій Пятницький.
"Ми повністю зберегли об’єм торгівлі з Білоруссю", - наголосив він. "Сьогодні різниця
на 2-3% не є значним спадом", - зазначив торгпред. Нагадаємо, Україна з 19 серпня скасувала
спеціальні мита на ввезення деяких груп білоруських товарів, а Білорусь скасувала
ліцензування імпорту низки українських товарів, що повертає дві країни до зони вільної
торгівлі. Зазначимо, у квітні-травні 2014 Республіка Білорусь для впорядкування окремих
сегментів внутрішнього ринку ввела вимоги з ліцензування імпорту деяких товарів,
зокрема, пива, макаронних і кондитерських виробів, цементу, скла. У свою чергу Україна
ввела митні мита більше 55% на основні білоруські товари: холодильники, шини, добрива,
молочну продукцію.
Детальніше >>>
За матеріалами flashontimenews.com
БЛИЗЬКИЙ СХІД
Зустріч Посла України Сергія Паська з Генеральним секретарем Міністерства
промисловості та торгівлі Йорданії Магою Алі
02.10.2014
2 жовтня 2014 року Посол України в Йорданії Сергій Пасько провів
зустріч з Генеральним секретарем Міністерства промисловості та торгівлі
Йорданії Магою Алі та Директором департаменту зовнішньоекономічної
політики та відносин Юсефом аль-Шамалі.
Під час переговорів співрозмовники обговорили питання двостороннього
торговельно-економічного співробітництва та шляхи активізації українсько-йорданської
економічної співпраці. Сторони також обмінялися інформацією про останній розвиток подій
в Україні та на Близькому Сході. Нагадаємо, що 29 вересня Посол України Сергій Пасько провів
зустріч з Міністром юстиції Йорданського Хашимітського Королівства, доктором Бассамом
аль-Талхуні. Співрозмовники обговорили стан українсько-йорданських відносин у сфері
юстиції. Крім того, сторони обмінялися інформацією про останній розвиток подій в Україні
та на Близькому Сході.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционныей проект
etc
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
6
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Израильский бизнес готов инвестировать
в экономику Киева, - посольство
Посол України в Аргентинській Республіці провів зустріч з Державним сектетарем
МЗС Аргентини з питань міжнародних економічних відносин
04.10.2014
Киев заинтересован в технологиях в сфере управления городом и
энергоэффективности,
которые
могут
предложить
израильские
предприниматели. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко
заявил сегодня во время встречи с послом Израиля в Украине Элиавом
Белоцерковским, передает пресс-служба мэра.
В ходе встречи стороны обсудили возможность реализации в Киеве ряда проектов в
сфере культуры, здравоохранения, безопасности и развития городской инфраструктуры.
Торговый атташе посольства Израиля Элизабет Соловьева отметила, что израильский
бизнес готов инвестировать в экономику Украины и Киева в частности. “В первую очередь,
инвестиции и технологии, которые могут предложить израильские компании, касающиеся
проектов по экономии электроэнергии и воды, переработке мусора и внедрению
технологии Smart City, которая включает в себя, в частности, оптимизацию системы
общественного транспорта и системы видеонаблюдения”, – говорится в сообщении. При
этом Белоцерковский отметил, что посольство рассчитывает на дальнейшее
сотрудничество с городской администрацией и пригласил Виталия Кличко посетить
Иерусалим и Тель-Авив, чтобы лично изучить опыт управления этими городами.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
АЗІЯ
Міністри закордонних справ України і Сінгапуру
обговорили питання співпраці
29.09.2014
В кулуарах Генасамблеї ООН 23 вересня 2014 р. Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ,
Міністром юстиції Республіки Сінгапур К Шанмугамом.
Під час зустрічі йшлося про завдання, що стоять перед сторонами, спрямовані на
зміцнення економічного співробітництва, розвиток міжлюдських контактів, подальше
підтримання політичного діалогу. Сінгапурського дипломата було поінформовано про
нинішню ситуацію в Україні та, зокрема, міжнародну підтримку, скеровану на приборкання
російської агресії. Клімкін підтвердив запрошення К Шанмугаму здійснити візит в Україну.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Сінгапур
Прем’єр-міністр Японії щодо України в Парламенті Японії
30.09.2014
В рамках церемонії відкриття 187 сесії Парламенту Японії у своєму
зверненні до депутатів обох палат (Палати представників та Палати
радників) Прем’єр-міністр Японії С. Абе, зокрема, наголосив:
«З метою забезпечення стабільності в Україні, разом з країнами G7 та міжнародною
спільнотою, Японія надаватиме всебічну підтримку. Ми будемо й надалі шляхом
проведення діалогу намагатися вплинути на позицію Росії як на державу, яка несе на себе
відповідальність, з метою її конструктивної участі у вирішені проблем міжнародного
співтовариства. Ми будемо й надалі завзято проводити переговорний процес з Росією задля
укладення Мирного договору».
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Японії
Китайцам рассказали о развитии животноводства в Украине
01.10.2014
Украинские специалисты в ходе семинара, который состоялся в г.
Чанчунг (КНР) представили потенциал отечественного животноводства. Об
этом говорится в сообщении Минагропрода.
Директор департамента животноводства Минагропрода Андрей Гетя рассказал
участникам встречи о потенциале отрасли в Украине и о перспективах сотрудничества с
Китем. Как уточняют в министерстве, в семинаре приняли участие представители 14 стран
Европы и Азии. Участникам мероприятия была предоставлена возможность ознакомиться с
различными аспектами экономической и социальной жизни КНР. В частности, с развитием
молочного и мясного скотоводства в стране, биотехнологиями, переработкой продукции
животноводства, экологическими аспектами устойчивого развития животноводства и т.д.
Также, участники семинара совершили большое количество практических визитов в
различные учреждения, а именно: молочную ферму Джилинського государственного
аграрного
университета,
комбикормовые
заводы,
биотехнологический
центр,
мясокомбинат для забая КРС по технологии «халяль», фабрики по выращиванию грибов,
центральную лабораторию ветеринарного контроля.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
Доставка чергової партії обладнання в Алкантару
30.09.2014
17-19 вересня 2014 року завершено роботи з доставки з України
чергової партії наземного технологічного обладнання до наземного
комплексу в Алкантарі (Бразилія). Всі роботи з митного оформлення і
транспортування електротехнічного устаткування, яке було виготовлено
українською корпорацією «ЕлКор» на замовлення Бінаціональної компанії
«Алкантара Циклон Спейс», проведено відповідно до запланованого графіка.
Алкантара Циклон Спейс (АЦС) – це українсько-бразильська бінаціональна компанія,
завданням якої є створення та експлуатація наземного комплексу і здійснення пусків
української ракети-носія «Циклон-4» з пускового центру Алкантара в Бразилії, надання
пускових послуг в інтересах Урядів України та Бразилії, а також комерційних замовників.
Ракета космічного призначення «Циклон-4» є найновішим та найпотужнішим варіантом
серії ракет-носіїв «Циклон», яку було створено українським Державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» і яка виготовляється Державним підприємством
«Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», всесвітньо
відомими українськими підприємствами космічної галузі із 60-річною історією.
Бінаціональна компанія «Алкантара Циклон Спейс» (АЦС) володіє ексклюзивним правом на
надання комерційних пускових послуг з використанням ракети-носія «Циклон-4».
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
7
01.10.2014
1 жовтня ц.р. у Міністерстві закордонних справ та культу
Аргентинської Республіки відбулась зустріч Посла України в Аргентині
Юрія Дюдіна із Державним секретарем (першим заступником міністра) з
питань міжнародних економічних відносин Карлосом Альберто Біанко.
У ході зустрічі були обговорені актуальні питання та перспективи розвитку
двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері, а також питання диверсифікації
торговельних зв’язків Аргентини та перпективи розв’язання конфлікту щодо суверенного
боргу країни.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентинській Республіці
Робочий візит Посла України в Мексиці до штату Табаско
03.10.2014
В рамках візиту Р.Спірін провів низку зустрічей, зокрема з
губернатором штату Артуром Хіменесом, міністром економіки штату
Давідом Росаріо, мером міста Вільяермоса Умберто Бертруі, головою
спільки сільгоспвиробників штату Фелісіано Кальсадою.
Під час зустрічей відбувся широкий обмін думками щодо взаємного пошуку шляхів
налагодження українсько-мексиканської співпраці у торговельно-економічній, науковотехнічній, туристичній сферах, розвитку двосторонніх відносин на регіональному рівні.
Окремою темою переговорів були питання можливості налагодження двосторонньої
співпраці в сільськогосподарській галузі. Посол України також мав бесіду з представниками
уряду та впливовими підприємцями штату Табаско, під час яких були розповсюджені
рекламно-інформаційні матеріали щодо інвестиційного, промислового, науково-технічного
та туристичного потенціалу України. Співрозмовники були поінформовані про стан та
перспективи розвитку ситуації в Україні, світову підтримку, мирні ініціативи Президента та
успіхи України на шляху стабілізації кризи, спричиненої агресією Росії.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах
ПІВНІЧНА АМЕРИКА
Канада выделила Украине кредит в 200 млн канадских долларов и
возобновляет переговоры о ЗСТ
01.10.2014
Министерство финансов Украины осуществило государственное
внешнее заимствование путем заключения кредитного договора от 17
сентября 2014 года между Украиной и Канадским экспортным агентством
как агентом Ее Величества Королевы от имени Канады, на сумму 200 млн канадских
долларов.
Кредит выделен по ставке 2,1% годовых со сроком погашения через 5 лет. Средства
от заимствования поступили на счета правительства 30 сентября. Государственное
заимствование осуществлено во исполнение постановления Кабинета министров от 15
сентября №443 «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2014 году»
с целью финансирования государственного бюджета в пределах, определенных Законом
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год"с соблюдением предельного
объема долга на конец бюджетного периода. Также, Канада возобновляет переговоры о
создании зоны свободной торговли с Украиной. Об этом перед заседанием Совета
экспортеров и импортеров при МИД Украины сообщил торговый представитель Украины
Валерий Пятницкий. “Канада возобновляет переговоры о создании зоны свободной
торговли с Украиной”, – отметил он. Кроме того, Пятницкий добавил, что еще одним
важным партнером Украины является Турция. Вместе с тем он отметил, что некоторые
страны Ближнего Востока также заинтересованы в торговом сотрудничестве с Украиной и
“совместными усилиями, объединяя различные формы взаимодействия с бизнесом, этот
путь можно преодолеть”. Также министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что
Украина работает на различные рынки, выделив Западную Африку. Он отметил, что в
ближайшее время готов достичь торговых договоренностей со странами этого региона.
Подробнее >>>
По материалам nbnews.com.ua, news.finance.ua
В Посольстві України в США відбулася зустріч з
представниками американського бізнесу
02.10.2014
30 вересня ц.р. Посольство України в США спільно з АмериканськоУкраїнською діловою радою (USUBC) провело зустріч з представниками
провідних американських компаній, які працюють на українському ринку,
реалізують інвестиційні проекти на території нашої держави та зацікавлені в
розширенні співробітництва з вітчизняними підприємствами, зокрема в галузі
енергетики, сільського господарства, інформаційних та авіакосмічних технологій,
машинобудуванні та сфері оборони.
Окрім представників американського бізнесу та членів української громади США, які
відіграють активну роль у розвитку торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва зі Сполученими Штатами, участь у заході взяли також представники
федеральних органів влади, зокрема, Державного департаменту США, міністерств фінансів,
торгівлі, сільського господарства, транспорту, Офісу Торговельного представника,
Агентства США з міжнародного розвитку, Експортно-імпортного банку США та Корпорації
з закордонних приватних інвестицій (OPIC). Основною метою заходу стало відзначення
внеску представників економічного блоку Адміністрації США, членів української діаспори
та американських компаній у розвиток і поглиблення торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва між Україною і Сполученими Штатами. При цьому окрему
увагу було зосереджено на спільних зусиллях, які необхідно докладати з метою
припинення російської агресії проти України, відновлення української економіки,
диверсифікації вітчизняного експорту та збільшення обсягу американських інвестицій в
економіку
України.
Американські
підприємці
висловили
повну
підтримку
євроінтеграційним прагненням нашої держави в контексті ратифікації Угоди про асоціацію
з ЄС та готовність надавати практичну підтримку у реалізації пріоритетних соціальноекономічних реформ. Зокрема, американські компанії готові надати експертну допомогу у
питаннях боротьби з корупцією, підвищення конкурентоспроможності і спрощення
регуляторного поля. На початку заходу Посол України в США Олександр Моцик звернувся
до присутніх з вітальною промовою, в якій, зокрема, відзначив нещодавно презентовану
Президентом України Петром Порошенком «Стратегію реформ – 2020» та пріоритети
економічної політики Уряду, викладені в Плані дій «Відновлення України». Посол
подякував американським партнерам за підтримку українського народу та відзначив
провідну роль США у консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо захисту
незалежності і територіальної цілісності України. З окремою промовою виступив Посол
Деніел Фрід, Координатор політики санкцій Державного департаменту США. В рамках
заходу також відбулася низка двосторонніх зустрічей Посла з керівниками окремих
американських компаній, які відіграють провідну роль на ринку нашої держави, зокрема у
створенні робочих місць та сплаті податків до держбюджету.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Сполучених Штатах Америки
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА
WDM
«CHREMATISTIC»
ФОКУС
НБУ назвав єдину галузь промисловості, яка зросла
в серпні, причому – завдяки АТО
29.09.2014
Єдиною промисловою галуззю, обсяги якої в серпні зросли
(8.7% у річному вимірі), була фармацевтична галузь. Навіть в умовах
подорожчання імпортної сировини обсяги виробництва вітчизняних
лікарських препаратів збільшилися на 58.9% у річному вимірі через
великі потреби в медичних засобах унаслідок проведення АТО,
повідомляє Нацбанк. Як вказують у центробанку, в серпні зниження обсягів
промислового виробництва у серпні прискорилося до 21.4% у річному вимірі.
Ведення воєнних дій на сході України спричинило суттєве руйнування багатьох
виробничих об’єктів і транспортних шляхів. За даними Міністерства регіонального
розвитку, станом на 1 вересня 2014 року в Донецькій і Луганській областях пошкоджено
або зруйновано 14 об’єктів торгівлі та 132 промислових об’єкти. Дані Міністерства
інфраструктури станом на 5 вересня 2014 року в Донецькій і Луганській областях свідчать,
що зазнали руйнувань та різного ступеня пошкоджень 962 км автомобільних доріг
загального користування та 24 мости і шляхопроводи. Найбільших втрат зазнала добувна
промисловість України. Зокрема в Донецькій області не працює близько 70% шахт. Як
наслідок зниження обсягу видобування кам’яного та бурого вугілля в серпні становило
60.4% у річному вимірі, виробництва добувної промисловості – 27.4%. Дефіцит сировини
спричинив погіршення показників металургійної промисловості. Незважаючи на
сприятливу зовнішньоекономічну кон’юнктуру та зростання цінової конкурентоздатності
зниження обсягів металургійного виробництва становило 30% у річному вимірі.
Середньодобовий обсяг виплавки сталі та чавуну в серпні знизився до рекордного мінімуму
– 56.8 тис. т та 48.5 тис. т відповідно (середні значення за 2012 – 2013 роки – 89.1 тис. т та
78.8 тис. т відповідно). Через небезпечну ситуацію на сході України повністю припинили
діяльність усі підприємства коксохімічної та хімічної промисловості, які розташовані в зоні
проведення АТО. Зниження обсягів виробництва коксу та нафтопродуктів становило 50.2%
у річному вимірі, зокрема виробництво коксу зменшилося на 54.6%. Зниження обсягів
виробництва хімічної промисловості становило 19.6% у річному вимірі. Внаслідок
руйнування транспортних шляхів обсяги перевезень залізницею в серпні знизилися на
33.1% у річному вимірі, трубопровідним транспортом – на 30.3%. У цілому обсяги
вантажних перевезень у серпні знизилися на 28.5%. Розрив міжрегіональних зв’язків
негативно вплинув на розвиток харчової промисловості, зниження обсягів якої в серпні
становило 0.4% у річному вимірі. Підтримуючим розвиток галузі чинником залишається
лібералізація доступу українських товарів на ринки ЄС, однак логістичні складнощі
всередині країни стримують зростання виробництва. Скорочення державного
фінансування, погіршення фінансових результатів підприємств, низька кредитна
активність та зниження купівельної спроможності населення призвело до подальшого
погіршення показників будівництва. Обсяги будівельних робіт у серпні знизилися на 37.1%
у річному вимірі. І якщо в попередні місяці найвищі темпи зниження були в Донецькій і
Луганській областях, то вже в серпні суттєве погіршення ситуації спостерігалося в багатьох
інших регіонах країни. Зростання врожайності зернових культур (на 16.5% порівняно з
відповідною датою минулого року) забезпечило збільшення обсягів виробництва
сільського господарства на 6.3% у січні – серпні порівняно з відповідним періодом
минулого року та на 13.6% у серпні в річному вимірі. Незважаючи на складну ситуацію на
сході України в Донецькій області зернових культур було зібрано на 11.7% більше, ніж у
минулому році, у Луганській області – на 8.3%.
Таблиця >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
ВВП
Госстат Украины пересчитал динамику ВВП страны без Крыма
03.10.2014
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины без учета
временно оккупированной территории Автономной республики Крым и
Севастополя в первом квартале 2014 года уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, а во втором - на 4,6%, сообщил
Государственный комитет статистики (Госстат).
Ранее оценка падения ВВП в первом квартале составляла 1,1%, а во втором - те же
4,6%. Госстат уточнил, что расчет динамики ВВП осуществлен в постоянных ценах 2010
года со системе нацсчетов-2008. На этих новых условиях и без учета Крыма ведомство
также рассчитало данные за 2011-2013 годы, согласно которым экономика страны в 20122013 годах росла на 0,2% ежегодно, а в 2011 увеличение ВВП составило 5,5%. Согласно
ранее обнародованным данным, в постоянных ценах 2007 года, рост ВВП в 2013 году был
нулевым, в 2012 году - 0,3%, а в 2011 году - 5,2%. Власти Украины в июле ухудшили прогноз
падения экономики страны в 2014 году с 5% до 6,5%, однако глава Нацбанка в сентябре
допустила его падение на 9-10%.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Экономика Украины может начать расти со второй
половины 2015 г. - Всемирный банк
05.10.2014
Во Всемирном банке видят предпосылки для возобновления роста
украинской экономики начиная со второго полугодия следующего года. Об
этом на брифинге сказала экономист представительства Всемирного банка в
Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.
“Мы не ожидаем быстрого экономического роста как минимум в течение первого
полугодия следующего года, ВВП будет оставаться отрицательными”, – отметила она.
А.Головач добавила, что во Всемирном банке рассматривают вероятное увеличение чистого
экспорта как саму движущую силу для роста ВВП в течение второго полугодия 2015 года.
Однако, по словам экономиста, ВВП в 2015 году будет на уровне 1%. А в 2016-м году
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на 3,5%, в 2017-м экономисты прогнозируют рост
экономики на уровне 4%.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
8
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
У серпні державний борг України перетнув позначку 63% ВВП
30.09.2014
У серпні розмір державного та гарантованого державою боргу становив
63,7% ВВП. Про це повідомляється в повідомленні проекту «Ціна держави». У
національній валюті, сума державного та гарантованого боргу за серпень
зросла аж на 108,3 млрд гривень, або на 12,9%.
В той же час, зростання у доларах становило усього лише 0,3 млрд, або 0,4%. Причина
невідповідності у тому, що за серпень гривня девальвувала з 12,10 до 13,61 за 1 долар, або на
12,5%. Нагадаємо, що протягом серпня Міністерство фінансів залучило до бюджету 4,5 млрд
гривень за рахунок випуску внутрішніх облігацій. Також були випущені облігації на суму
46,7 млрд гривень для збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» та облігації на суму 1
млрд гривень для відшкодування сум ПДВ. Погашення та сплата доходу за внутрішніми
облігаціями протягом серпня становили 4,0 млрд гривень. До того ж, протягом серпня було
отримано позику від Японії в обсязі 0,1 млрд доларів на здійснення економічних реформ.
Виплати за старими позиками МВФ, які за графіком припадали на серпень, були
мінімальними і становили приблизно 0,02 млрд доларів. На вересень прийдуться як кілька
великих позик (4 вересня – від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів та 8 вересня – від Світового
банку у розмірі 0,5 млрд доларів), так і виплат (начебто, вже зарезервовано 1,7 млрд
доларів, аби 30 вересня погасити єврооблігації «Нафтогазу»). Паралельно, розмір боргу
залежатиме й від курсу гривні.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
В Украине объем продаж промпродукции за 8 месяцев 2014 г.
составил 764 млрд грн, - Госстат
30.09.2014
Объем реализации промышленной продукции (товаров, услуг) в
Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым и г. Севастополя) за январь-август 2014 г. в отпускных
ценах предприятий (без НДС и акциза) составил 764 млрд 052,8 млн грн.
Как сообщает Госслужба статистики, продукции добывающей промышленности и
разработки карьеров реализовано на 105 млрд 002,8 млн грн (13,7%), перерабатывающей
промышленности - на 520 млрд 300,7 млн грн (68,1%), производства электроэнергии, газа,
пара и кондиционированного воздуха - на 134 млрд 760,6 млн (17,7%). Больше всего
промпродукции реализовано в Днепропетровской области (150 млрд 084,8 млн грн - 19,6 %
от общего объема) и Донецкой (128 млрд 207,9 млн - 16,8% от общего объема) областях,
меньше всего - в Черновицкой области (2 млрд 695,5 млн грн - 0,3%). Напомним, согласно
данным Госстата, объем продаж промпродукции в Украине за 7 месяцев 2014 г. составил
674,4 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Віталій Лісовенко: Для будь-якого інвестування потрібні
впевненість і стабільність
02.10.2014
У четвер, 2 жовтня заступник Міністра фінансів Віталій Лісовенко взяв участь у
панельній дискусії «Фінансування проектів розвитку» під час Київського
міжнародного економічного форуму «Україна: з третього світу в перший».
Віталій Лісовенко зазначив: «Якщо діяти «за книжками», то для будь-якого
інвестування потрібні дві речі: впевненість і стабільність. Все інше прикладне. Але ми
практично нічого не зробили за 23 роки для впевненості і стабільності інвесторів. У нас
немає повноцінного захисту прав кредиторів, інвесторів, прав власності». Як зазначив
заступник Міністра фінансів, на сьогодні об’єм реформ і речей, які потрібно змінити величезний, і оцінити його важко. Враховуючи ще й події на Сході України, ситуацію в
державі можна назвати екстраординарною. «В цій ситуації ми звернулися до МВФ, як
інституції, у якої дуже проста роль – хірург. Не терапевт, а хірург, у якого є один інструмент
– скальпель. Її завдання –допомогти хірургічним шляхом стабілізувати стан пацієнта.
Враховуючи, що це скальпель, а не пігулки, то це болісно, але необхідно. І тому у квітні дуже
швидко і професійно був відбудований план на наступні декілька років», - пояснив Віталій
Лісовенко. Він нагадав, що тоді протягом декількох тижнів Україна отримала зовнішнє
фінансування з боку МВФ, Єврокомісії і Світового банку на суму близько 6 млрд. дол.: «Ми
розраховували, що ці гроші стабілізують настрої всередині економіки, країни, допоможуть
стабілізувати курс і ситуацію».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України
В Украине планируют приватизировать 164 объекта - ФГИУ
04.10.2014
После принятия Кабинетом Министров в июле распоряжения о перечне
объектов приватизации, перед Фондом государственного имущества поставлена
задача провести максимально качественную предприватизационную подготовку этих
объектов, чтобы максимально эффективно продать их тогда, когда определит
правительство. Об этом сообщил и.о. председателя Фонда государственного
имущества Дмитрий Парфененко, сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Он отметил, что в приватизации сегодня нуждаются как сами предприятия, которым
жизненно необходимы инвестиции, так и государство, чтобы наполнить бюджет. Как
сообщил Дмитрий Парфененко, в приватизационный перечень вошло 164 объекта, среди
которых инвестиционно привлекательные объекты электроэнергетики, газовой отрасли,
машиностроения. Относительно объектов из перечня, которые предлагались к
приватизации ранее, но не нашли своего покупателя, по его словам, необходимо
выработать индивидуальную практику продажи. Дмитрий Парфененко сообщил, что
Фондом на конец сентября уже на 91% выполнен годовой план по аренде государственного
имущества – в Госбюджет поступило 723 млн грн при плане почти в 800 млн грн.
“Благодаря четкой организации работы созданы все предпосылки для того, чтобы от
аренды в 2014 году поступило гораздо больше, чем было запланировано на год”, – отметил
глава ФГИУ. Дмитрий Парфененко также сообщил, что Фонд сейчас отрабатывает ряд
изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы оценочной деятельности: “Как
известно, произошло знаменательное событие – Правительством отменено действие
нормативных актов относительно оценки объектов для целей налогообложения, и сегодня
Фонд работает над тем, чтобы привести нормативную базу по оценке требованиям
законодательства и потребностей общества”, – подчеркнул он.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
Госбюджет в августе сведен с "плюсом" в более чем 1 млрд грн
В "Смарт-холдинге" новый директор по инвестициям
01.10.2014
Общий фонд государственного бюджета Украины в августе был сведен с
профицитом 1,06 млрд грн, что на 49,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 24,2% ниже
показателя июля 2013 года, сообщило Министерство финансов. В целом за восемь
месяцев 2014 года дефицит госбюджета (общего фонда) составил 26,95 млрд грн, что
на 29,8% лучше показателя за восемь месяцев прошлого года.
Минфин уточняет, что в июле-августе были выпущены НДС-облигации и ОВГЗ на
субвенцию местным бюджетам для покрытия разницы в тарифах на 6,7 млрд грн и 6,6 млрд
грн соответственно, что было учтено в дефиците спецфонда, который составил за август
3,47 млрд грн и за июль – 4,95 млрд грн. В результате в целом дефицит госбюджета в августе
увеличился на 2,42 млрд грн и достиг по итогам восьми месяцев 35,20 млрд грн, что на 1,3%
превышает показатель восьми месяцев прошлого года и составляет 44% годового
планового показателя. Минфин указывает, что доходы госбюджета за январь-август
текущего года составили 230,57 млрд грн, что на 5,9% больше аналогичного
прошлогоднего показателя. При этом в общий фонд госбюджета за указанный период
поступило 204,89 млрд грн, что на 9,2% превышает аналогичный прошлогодний
показатель. С учетом ранее обнародованных данных в августе-2014 доходы общего фонда
госбюджета выросли на 29,9% по сравнению с августом-13 и на 14% по сравнению с
предыдущим месяцем - до 27,72 млрд грн. Минфин уточняет, что рост доходов в этом году
обеспечен дополнительными поступлениями от Национального банка (за восемь месяцев
они составили 22,81 млрд грн, тогда как за восемь месяцев прошлого года – 14,75 млрд грн)
и платой за недра (выросла на 1,75 млрд грн, или на 20,8%). Помимо того, дополнительно
3,86 млрд грн принесли акцизы на импорт и 3,79 млрд грн – сбор с продажи валюты. В то же
время поступления от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) сократились
по итогам восьми месяцев этого года на 4,1% – до 53,62 млрд грн, импортного – на 1,7%, до
63,06 млрд грн, налога на прибыль – на 17,4%, до 30,64 млрд грн, внутренних акцизов – на
2,8%, до 16,45 млрд грн, ввозной пошлины – на 8,8%, до 6,55 млрд грн. Денежное
возмещение НДС в январе-августе 2014 года уменьшилось к аналогичному периоду 2013-го
на 19,9% – до 29,57 млрд грн. Относительно расходов госбюджета, то за восемь месяцев
этого года они составили 264,24 млрд грн, увеличившись на 4,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в том числе по общему фонду рост составил 2,7% –
до 232,54 млрд грн. С учетом ранее обнародованных данных в августе-2014 расходы общего
фонда госбюджета снизились на 5,7% к августу-2013 и на 9,1% к июлю-2014 – до 26,81
млрд грн. Динамика расходов в целом по бюджету лучше: рост к августу-2013 составило
4,4%, а к июлю-2014 – 1,9%, до 33,66 млрд грн. Согласно новой редакции госбюджета-2014,
его доходы запланированы в объеме 377,82 млрд грн, расходы – 441,59 млрд грн.
Подробнее >>>
По материалам zn.ua
03.10.2014
Генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей Глазунов
назначен на должность директора по инвестициям ЧАО "Смарт-холдинг" (Киев)
бизнесмена Вадима Новинского, сообщается в пресс-релизе группы в пятницу.
Согласно сообщению, в сферу основных обязанностей Глазунова войдут вопросы,
связанные с разработкой и реализацией инвестиционной стратегии холдинга,
которая включает управление текущим портфелем проектов, анализ возможностей
по его оптимизации и расширению, M&A.
Исполняющим обязанности гендиректора Smart Energy назначен Владислав
Погорелов. В сообщении уточняется, что Глазунов приглашен в "Смарт-холдинг" в 2010
году на должность директора по развитию и управлению активами. С 2011 года занимал
должность финдиректора компании Smart Energy, с декабря 2013 года исполнял
обязанности руководителя компании. До прихода в холдинг работал на различных
руководящих позициях в финансовой и инвестиционной сферах, в том числе в финансовых
учреждениях JPMorgan Chase&Co. и Bank One (США). Является дипломированным
финаналитиком (сертификат CFA в CFA Institute, США), имеет степень MBA (Wayne State
University, США) и степень магистра наук по специальности математическая статистика
(Michigan State University, США). Инвестиционная деятельность "Смарт-холдинга"
сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией
группы является 23,76% международной вертикально интегрированной горнометаллургической группы "Метинвест", объединяющей предприятия в Украине, Европе и
США. "Смарт" также владеет крупными активами в нефтегазовой отрасли, судостроении,
девелопменте и агросекторе. В нефтегазовое направление "Смарт-холдинга" входит
британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газодобывающие
компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт". Основным бенефициаром
"Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
КОМПАНІЇ & РИНКИ
НАДРА & ЗЕМЛЯ
До державного та місцевих бюджетів від продажу наділів несільськогосподарського
призначення надійшло 323,5 млн. грн
02.10.2014
ДОХОДИ
Таможня впервые в этом году выполнила
свой бюджетный план
30.09.2014
Таможенная служба Украины впервые в этом году выполнила свой бюджетный
план. Об этом на пресс-конференции заявил глава Таможни Анатолий Макаренко,
передает корреспондент РБК-Украина.
"Сегодня, в последний день сентября, украинская Таможня впервые с начала года
выполнила отведенные бюджетной росписью показатели и пересчитала в бюджет из
запланированных 11,995 млрд грн - 12,13 млрд грн", - отметил Макаренко. Напомним, 26
сентября Украина закрыла 16 из 65 пунктов пропуска на границе с Россией.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
За 8 місяців 2014 р. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності до державного та місцевих
бюджетів надійшло 323,5 млн. грн., у тому числі: до Держбюджету України – 7,9 млн.
грн., до місцевих бюджетів – 315,6 млн. грн.
Загалом за цей період в Україні реалізовано 1531 такий наділ під об’єктами
нерухомого майна загальною площею 366,79 га вартістю 433,34 млн. грн. Крім того, на
земельних торгах за 8 місяців 2014 року продано: 107 земельних ділянок державної та
комунальної власності площею 21,58 га вартістю 22,09 млн. грн. та прав оренди на 285
земельних наділів площею 965,94 га, річна орендна плата за які становить 8,62 млн. грн.
Усього в Україні підготовлено до продажу на земельних торгах 589 земельних ділянок
загальною площею 5,8 тис. га.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Державного агентства земельних ресурсів
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ
Госбюджет с начала года получил от приватизации
всего 0,34% от запланированного
Правительство докапитализировало “Нафтогаз”
на 22,4 млрд грн
03.10.2014
Поступления от приватизации с начала года (по состоянию на 26 сентября)
составили 58 млн грн, что составляет 0,34% плана на этот год, сообщили в прессслужбе Фонда государственного имущества Украины.
Также сообщается, что Фонд госимущества на конец сентября перечислил в
государственный бюджет от аренды госимущества 723,3 млн грн, что составляет 91%
годового плана. Поступления от дивидендов с госсобственности составили около 403 млн
грн. Напомним, в соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом,
от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды — 794 млн грн. План
поступлений от дивидендов на этот год не установлен.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
ВИДАТКИ
На переоснащення армії наступного року виділять 10 млрд
29.09.2014
Міністерство оборони передбачило у державному бюджеті України на 2015 рік
10 мільярдів гривень на купівлю нового озброєння і військової техніки з 47 мільярдів
гривень загальної потреби у фінансуванні армії наступного року. Про це повідомила
прес-служба Міністерства оборони передає УНІАН.
Зокрема, як зазначається, 10 млрд гривень, або 20% потреби армії, Міноборони планує
направити на купівлю нового озброєння і військової техніки. 62% підуть на утримання
військових, включаючи грошове забезпечення, заробітну плату і харчування, комунальні
витрати, утримання зброї і військової техніки. 12% відведено на підготовку військ.
Директор департаменту фінансів Міноборони Іван Марко пояснив, що цього року витрати
Міноборони по держбюджету становитимуть 27 млрд гривень, а наступного року
міністерство розраховує одержати додаткові 20 млрд гривень фінансування. "Генштаб,
виходячи з поставлених завдань і стану озброєння, визначив потребу у 47 млрд грн. Це
мало, але ми не можемо розраховувати на більше, враховуючи ситуацію в країні", - сказав
Марко. Як повідомлялося, Міноборони станом на 26 вересня отримало 17,878 млрд гривень
на фінансування Збройних сил України у 2014 році, що становить 66,1% запланованого
обсягу 26,9 млрд гривень.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
9
30.09.2014
Министерство финансов Украины с 22 по 29 июля увеличило объем
приобретенных ценных бумаг в обмен на облигации внутреннего государственного
займа на 22,44 млрд грн - до 96,61 млрд грн, говорится в сообщении Государственной
казначейской службы в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.
Ведомство не уточняет, какие ценные бумаги приобрел Минфин, однако ранее речь
шла об акциях НАК “Нафтогаз Украины”, а сумма докапитализации практически равна
сумме, необходимой компании для погашения 30 сентября еврооблигаций, выпущенных на
$1,6 млрд грн под гарантии государства с купонной ставкой 9,5% годовых. Помимо того
полная сумма выкупа ценных бумаг соответствует верхней планке капитализации
“Нафтогаза”, которую Верховная Рада летом этого года подняла на 63,27 млрд грн - до 96,61
млрд грн. Напомним, после этого Кабинет министров 4 августа поручил Минфину
осуществить выпуск ОВГЗ сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,3% годовых для
докапитализации НАК. “Нафтогазу Украины” поручено было использовать средства от
реализации облигаций для покупки и резервирования $3,1 млрд на счете компании,
открытом в НБУ, средства с которого будут использоваться по решению Кабмина. В
соответствии с меморандумом программы stand by с Международным валютным фондом
(МВФ) и информацией с российско-украинских газовых переговоров, проходящих при
посредничестве ЕС, эту сумму “Нафтогаз” зарезервировал для оплаты за газ.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
НАК "Нафтогаз Украины" погасил евробонды на $1,6 млрд
02.10.2014
Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в полном
объеме погасила еврооблигации на сумму $1,595 млрд, сообщили агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга. По ее данным, также была
осуществлена последняя выплата купонного дохода в размере $75,76 млн/.
"Платеж был отправлен сегодня (1 октября по кв - ИФ) на клиринговые системы
Euroclear и Clearstream. Сроки выплаты находятся в пределах, установленных условиями
выпуска еврооблигаций. "Нафтогаз" подтверждает намерение и далее выполнять свои
финансовые обязательства надлежащим образом", - отметили в НАК. Ранее глава
Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что "Нафтогаз" не
будет выходить на межбанковский валютный рынок, а приобретет необходимую для
погашения еврооблигаций валюту напрямую у НБУ.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Компания «Укрнафта» накопила долгов по плате за недра
на полмиллиарда гривен - СМИ
ДОБУВАННЯ
ДОБУВАННЯ: ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН)
30.09.2014
Westinghouse поставит «Энергоатому» оборудование для
Запорожской АЭС за EUR3,2 млн
03.10.2014
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» отобрало Westinghouse Electric
Sweden AB (Швеция) для поставки двух комплектов оборудования системы
аварийного удаления водорода из зоны локализации аварий локализующей
системы безопасности - системы герметичного ограждения - для первого и
второго блоков Запорожской АЭС.
Согласно объявлению оператора газотранспортной системы страны в «Вестнике
госзакупок», предложение Westinghouse стоимостью EUR3 млн 189,6 тыс. (без НДС)
акцептировано 26 сентября 2014 года. Срок поставки комплектов - сентябрь 2015-го и
январь 2016-го. Как сообщалось, «Энергоатом» с целью диверсификации источников
поставок ядерного топлива для АЭС Украины совместно с Westinghouse в 2000 году начал
реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008-го
«Энергоатом» заключил с Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция) контракт на
обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным топливом (СЯТ) от трех до шести
энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В апреле 2014-го «Энергоатом» и
Westinghouse договорились о продлении до 2020 года действующего контракта на поставку
ядерного топлива на украинские АЭС. В настоящее время СЯТ Westinghouse
эксплуатируется только на ЮУАЭС, но также рассматривается возможность его
эксплуатации на Запорожской АЭС. Основным поставщиком ядерного топлива для АЭС
Украины является российская топливная компания «ТВЭЛ».
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
ДОБУВАННЯ: НАФТА & ГАЗ
Украина за 4 недели сентября импортировала со стороны Словакии свыше 0,7 млрд
куб. м газа, поставки из Венгрии не возобновились
29.09.2014
Украина в период с 1 по 28 сентября импортировала со стороны
Словакии порядка 705 млн куб. м природного газа. По оперативным
данным Eustream a.s., оператора газотранспортной системы Словакии,
величина реверсного потока в Украину стабильно держится в районе 26
млн куб. м в сутки.
Согласно оперативным данным газотранспортного оператора Венгрии FGSZ, с 26
сентября по сегодня поставки газа в сторону Украины не осуществляются. В период с 1 по
25 сентября было поставлено около 88,5 млн куб. м. В свою очередь по оперативным
данным оператора ГТС Польши Gaz-System S.A., поставки в Украину в период с 1 по 27
сентября составили 99,5 млн куб. м. Таким образом при сохранении текущего объема
поставок из Словакии и Польши, Украина по итогам сентября импортирует из Европы
почти 1 млрд куб. м газа. Кроме того, по оперативным данным ПАО “Укртрансгаз”, Украина
по состоянию на 27 сентября 2014 года накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ)
16,601 млрд куб. м природного газа. Как сообщалось, минимальная гарантированная
мощность газопровода Вояны-Ужгород, по которому осуществляются поставки газа из ЕС в
Украину, составляет 6,4 млрд куб. м, или 17,5 млн куб. м газа в сутки. Проектная мощность
газопровода – около 10 млрд куб. м газа в год, или 27 млн куб. м в сутки. Большую часть
выходных транспортных мощностей на газопроводе Вояны-Ужгород для поставок
природного по маршруту Европейский рынок газа – Украина до 2019 года выкупил НАК
“Нафтогаз Украины”. Украина в 2013 году импортировала из Европы 2,132 млрд куб. м
природного газа. В апреле-августе 2014 года импорт газа со стороны Европы (Венгрия и
Польша) в Украину составил почти 1,1 млрд куб. м. Украина в 2013 году закачала в ПХГ
11,635 млрд куб. м газа. Отбор природного газа в прошлом году превысил закачку на 8,9%
(на 1,03 млрд куб. м), составив 12,665 млрд куб. м. В т.ч. из ПХГ “Укртрансгаза” отобрано
12,328 млрд куб. м, “Черноморнафтогаза” – 0,337 млрд куб. м.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
JKX удвоила мощность ГПЗ на Елизаветовском
месторождении
С начала 2014 года ПАО «Укрнафта» перечислило в Госбюджет
Украины 3695,8 млн грн платы за пользования недрами, в том числе:
для добычи природного газа – 451,9 млн грн; для добычи нефти – 3 138,8 млн грн; для
добычи газового конденсата – 100,2 млн грн.
В то же время в августе компания задекларировала но не внесла плату за недра за
июль, что привело к возникновению долга в размере 567,4 млн грн, в том числе: для добычи
природного газа – 75,9 млн грн; для добычи нефти – 476,9 млн грн; для добычи газового
конденсата – 14,6 млн грн. Напомним, ПАО «Укрнафта» на протяжении двух месяцев
блокирует продажу нефти и газового конденсата на «Украинской Универсальной Бирже» победителю конкурса по определению биржи согласно постановлению Кабмина №1064 и
вопреки решениям Аукционного комитета. Участники рынка не исключают, что ресурс
(нефть и газовый конденсат) будет продан по стартовой цене НАК «Нафтогаз Украины» во
исполнение Закона Украины «Про нафту и газ» от 12.07.2001 г., согласно которому в случае
нереализации сырья на дополнительном биржевом аукционе или непроведении
соответствующего биржевого аукциона, объемы продаются НАКу. Вполне вероятно, что
августовские и сентябрьские объемы нефти и газоконденсата ПАО "Укртатнафта"
(Кременчугский НПЗ) приобретет у своего акционера НАК "Нафтогаз Украина".
Подробнее >>>
По материалам nefterynok.info
Shell и Сhevron продолжают проекты по добыче
сланцевого газа в Украине
30.09.2014
Shell и Сhevron продолжают свои проекты по добыче сланцевого
газа в Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель
альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, передает
корреспондент РБК-Украина.
"У меня было общение в разрезе 2-3 недель с представителями Shell и Сhevron и могу
сказать, что сланцевые проекты идут. Shell, у которого там, где идет война, есть заправки,
завершает свою какую-то техническую документацию. Да, они сейчас согласно форсмажорным обстоятельствам отодвигают бурение, но пока это не критический вопрос, они
готовы терпеть. Сhevron тоже может дальше развиваться, и они работают в этом
направлении. Давайте будем смотреть, сколько скважин они будут бурить в ближайшее
время", - сказал Боровик. Напомним, 12 сентября компания Shell заявила, что готова
продолжать работу на Донбассе.
Подробнее >>>
По материалам tek.rbc.ua
«Укргаздобыча» завершила испытания самой
глубокой в Украине газовой скважины
01.10.2014
ПАО
«Укргаздобыча»
успешно
завершило
испытания
разведочной скважины №27 Камышнянского месторождения в
Полтавской области глубиной 6 200 м, в результате чего на глубине 5
995-6 200 м была раскрыта газовая залежь, самая глубокая на сегодня в Украине. Об
этом говорится в сообщении компании.
Во время испытания был получен промышленный приток газа дебитом 200 тыс.
м3/сут. До конца года планируется добыть около 15 млн м3 природного газа, а годовые
объемы добычи из этой скважины превысят 50 млн м3. Компания также отмечает, что в
разрезе скважины было выделено 12 перспективных газонасыщенных пластов.
Дальнейшими геологоразведочными работами предусмотрено бурение еще 5 глубоких
разведочных и поисковых скважин на периферийных участках месторождения. В целом
объемы добычи газа на Камышнянском месторождении в 2014 г. превысят 520 млн м3
против 330 млн м3 в 2013 г. Разведанные запасы газа сверхглубоких залежей этого
месторождения уже сейчас достигают более 10 млрд м3. Напомним также, что недавно УГД
открыла две новых нефтяных залежи в верхнекаменноугольных отложениях на
Разумовском месторождении на границе Харьковской и Полтавской областей.
Подробнее >>>
По материалам oilnews.com.ua
29.09.2014
Компания JKX Oil&Gas plc завершила первую фазу реконструкции
газоперерабатывающего завода на Елизаветовском месторождении под
Полтавой, увеличив его мощность в два раза – до 30 млн фут.3/сут. Об
этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи, передает
«Интерфакс-Украина».
В рамках реконструкции JKX добилась роста объемов отделяемого конденсата,
построила автономную газовую электрогенерирующую установку. Вторая фаза
реконструкции завода завершится в IV квартале 2014 года, она предусматривает монтаж
нового компрессорного оборудования. Как отмечает JKX, она получила спецразрешение на
добычу углеводородов на Елизаветовском месторождении сроком действия 20 лет взамен
пятилетней разведочной лицензии. Напомним, JKX запустила первую скважину (E-301) на
Елизаветовском месторождении в январе 2014 г., суточная добыча на ней была
стабилизирована на уровне 7,2 млн фут.3 (203,9 тыс. м3) газа и 3 барр. конденсата. Вторую
скважину на месторождении компания запустила в марте. Суточный дебит скважины Е-302
составляет 6,2 млн фут.3 (175,6 тыс. м3) газа и 14 барр. конденсата.
СП ПГНК в 1994 г создали Фонд госимущества Украины, который действовал в интересах
государственного геологического предприятия Полтаванефтегазгеология, его доля участия
составила 25% и Полтавагазпром, дочка Укргазпрома, с долей участия 26% . JKX Oil & Gas по
итогам работы в 2013 г получила чистую прибыль 6,5 млн долл США.
В структуру JKX Oil&Gas входит СП «Полтавская газонефтяная компания». ПГНК имеет четыре
лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевской группы и
Елизаветовской площади в Полтавской обл., а также два разрешения на разведку Заплавского и
Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 км². Компания также
оперирует установкой по производству СПБТ. Весь произведенный ресурс реализуется на
собственной электронной торговой площадке. JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии
и Словакии. Отметим, что компания вовлечена в корпоративный конфликт между крупными
акционерами, в число которых входит украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Із технічних причин Росія зацікавлена
постачати газ до України – експерт
01.10.2014
Росія зацікавлена у постачанні газу до України, для цього є
технічні причини, повідомив в ефірі Радіо Свобода директор
енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних
відносин НАН України Валентин Землянський.
За його словами, видобуток газу досить складно зупинити, адже від свердловини до
споживача є прямий зв’язок, і якщо падає споживання, то потрібно скорочувати і видобуток.
Крім того, як зазначив експерт, для забезпечення транзиту до Європи, у газотранспортній
системі має підтримуватися належний тиск газу. «Якщо вже видобуток вийшов на певний
рівень, цей рівень потрібно підтримувати, або глушити свердловини, або спалювати на
факелі. І те, й інше досить витратне для Росії. По-друге, це питання забезпечення транзиту.
Той газ, який йде на експорт, потрібно підтримувати в піковий період. Ось два моменти, які
спонукатимуть Росію відновити поставки», – сказав Валентин Землянський. Нагадаємо, що
26 вересня Україні після тристоронніх переговорів у Берліні міністр енергетики Юрій
Продан заявив, що Україні та ЄС не вдалося домовитися з Росією про механізм формування
ціни на газ. Продан наголошує, що ціна газу, який Київ закуповуватиме для забезпечення
безперебійного постачання у зимовий період, має формуватися на підставі ринкових
механізмів.
Детальніше >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подробнее >>>
По материалам oilnews.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Government Relations
Регистрация компаний
Представительство в судах
Патенты & Торговые марки
Правовой анализ документов
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
10
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
НАК "Надра Украины" заявляет о невыполнении "СПК-Геосервис" своих обязательств
по разработке Юзовской и Олесской углеводородных площадей
02.10.2014
Национальная акционерная компания "Надра Украины"
заявляет, что общество с ограниченной ответственностью "СПКГеосервис" не выполняет взятые на себя обязательства при создании
предприятия для разработки Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской
(Львовская область) углеводородных площадей, а также имеет проблемы с
правоохранительными органами по невыплатам заработной платы. Об этом заявил
председатель правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович.
"Наша позиция остается: СПК-Геосервис не выполняет своих обязательств
касательно полноценного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности этих
предприятий, поэтому мы будем искать пути, как исключить эту компанию (из соглашения
о разделе продукции). Мы над этим работаем. Когда предприятия имеет большие долги,
имеет проблемы с правоохранительными органами по выплате зарплаты, как она может
быть участником такого глобального проекта. Поэтому сегодня мы это юридически
правильно пытаемся это решить", - сказал Климович. По его словам, "Надра Украины"
направила по этому поводу обращение в британско-нидерландский концерн Shell и
американскую компанию Chevron, и в соответствии с уговором о разделе продукции, у них
есть 60 дней, чтобы дать ответ. Этот срок, по его словам, истекает в начале октября. Как
сообщало агентство, в феврале 2012 Государственная служба геологии и недр определила
победителем конкурсов по отбору компаний, с которыми "Надра Украины" создаст
предприятия для разработки Юзовской и Олесской углеводородных площадей в рамках
будущего соглашения о разделе продукции, компанию "СПК-Геосервис", конечные
бенефициарии которой остаются неизвестными. В августе 2012 года Антимонопольный
комитет разрешил "Надра Украины" и "СПК-Геосервис" создать 2 общества с ограниченной
ответственностью - "Надра Юзовская" и "Надра Олесская" (все - Киев). В апреле 2014 года
межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о
разделе продукции рассматривала варианты вывода общества с ограниченной
ответственностью "СПК-Геосервис" (Киев) из состава участников соглашений о разделе
продукции по Юзовскому и Олесскому газовым месторождениям.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Перший заступник Міністра Юрій Зюков зустрівся з представниками
державних вугільних та торфодобувних підприємств
02.10.2014
Зустріч проходила у приміщенні Міненерговугілля за участю
голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця,
керівництва
ДП «Вугілля України», керівників структурних
підрозділів Міненерговугілля. Зумовлена
зустріч напруженою ситуацією, що
склалася у вугільній галузі України.
Гірники стурбовані долею вугільних підприємств, особливо тих, які розташовані у
зоні проведення АТО, та тих, які знеструмлені або затоплені внаслідок дій бойовиків.
Перший заступник Міністра Юрій Зюков, виступаючи, наголосив, що на сьогодні у вугільній
галузі існує низка проблем, які потребують нагального розв’язання. Зокрема, працює
всього 24 шахти, які добувають 24-25 тисяч тонн газового вугілля. Решта державних
підприємств або працюють частково, або зупинили видобуток. Через пошкодження
залізничних ліній припинено відвантаження та транспортування вугілля, яке вкрай
потрібне державі, особливо марок А і П. Внаслідок цього потерпають Трипільська та
Зміївська ТЕЦ, які не мають достатніх запасів вугілля для виробництва електроенергії.
«Терористи зупинили роботу підприємств, зруйнували інфраструктуру регіону. Бойовики
забороняють відвантажувати вугілля на територію України. Якщо процеси видобутку і
відвантаження будуть поновлені, то шахтарі зможуть мати і роботу, і відповідну зарплату
за пророблену роботу» - сказав Юрій Зюков. Також Юрій Зюков нагадав, що за липень усім
працівникам виплачено заробітну плату, а у зв’язку із захопленням бойовиками територій
у деяких містах припинили роботу відділення Державного казначейства, що ускладнює
розрахунки. Крім того, Юрій Зюков зауважив, що за відвантажене вугілля на електростанції
держава повністю розрахується з гірниками, а також здійснюватиме всі необхідні виплати
на контрольованій українською армією територіях.
Детальніше >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua
ГЕНЕРАЦІЯ
ГЕНЕРАЦІЯ: АЕС
"Нафтогаз Украины" подтверждает подписание контракта
на поставки газа с норвежской Statoil
03.10.2014
НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает подписание контракта на
поставки природного газа с норвежской нефтегазодобывающей компанией
Statoil и начало его поставок с 1 октября через Словакию, сообщили
агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга.
"Это первое такое соглашение между "Нафтогазом" и Statoil, оно расширяет пул
поставщиков газа в Украину, а также открывает новый рынок для Statoil", - отметили в
пресс-службе. По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, заключение
договора и последующая совместная работа позволит значительно повысить ликвидность
и стабильность на энергетическом рынке ЕС, к интеграции с которым стремится Украина.
"Соглашение знаменует собой значительный прорыв для "Нафтогаза". Многочисленные
интерконнекторы газа, которые были построены в течение последних нескольких лет в
Европе, позволят существенно улучшить энергетическую безопасность как для ЕС и
Украины", - сказал он. В свою очередь главный советник председателя правления НАКа
Юрий Витренко отметил, что заключенный договор является революционным для
госхолдинга. "За очень короткий промежуток времени, нам удалось разобраться и
использовать стандартные европейские практики по торговле газом, в том числе
контракты EFET (Европейской федерации энергетических трейдеров - ИФ), встроить эти
практики в рамки внутреннего украинского законодательства. Эта сделка является
символом нашей веры в то, что "Нафтогаз" может измениться. Она также на практике
доказывает нашу приверженность реформам и способность действовать согласно нормам
ЕС", - сказал он. Ранее источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что глава
правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 25 сентября посетил штаб-квартиру
норвежской нефтегазодобывающей компании Statoil в Ставангере, без уточнения деталей
визита.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
ДОБУВАННЯ: ВУГІЛЛЯ & ТОРФ
В Украине падает добыча каменного и бурого угля
29.09.2014
В январе-августе 2014 года по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года индекс промышленной продукции в Украине
составил 92,2%. Об этом сообщает Государственная служба
статистики в понедельник, 29 сентября.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров выпуск
продукции уменьшился на 6,8%, в том числе, в добыче каменного и бурого угля – на 15,1%. Как
сообщал Корреспондент.net, Украина потеряла 1,2 миллиона тонн угля в результате боевых
действий в Донецкой и Луганской областях. Отметим, в начале сентября Кабинет
министров Украины подписал соглашение о покупке одного миллиона тонн
южноафриканского угля. Первое судно с углем из ЮАР прибудет в Украину 15-19 октября.
Также государственные и частные предприятия Украины подписали соглашения о
поставках 5,6 миллиона тонн импортного угля до конца 2014 года.
Подробнее >>>
По материалам korrespondent.net
Первое судно с углем из ЮАР прибудет в
Ильичевский порт 16-20 октября
30.09.2014
Первое судно с углем из Южноафриканской республики (ЮАР)
прибудет в Ильичевский морской торговый порт 16-20 октября, сообщила
компания “Укринтерэнерго”, выступающая заказчиком топлива.
На корабль TX Scotian Express загружено 85 тыс. угля, он уже находится в пути от
порта Ричардс-Бей до Украины. Как сообщалось, “Укринтерэнерго” законтрактовало у
компании Steel Mont Trading Ltd 1 млн тонн южноафриканского угля антрацитовой группы,
ежемесячно в Украину должно поступать 250 тыс. тонн этого топлива.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
11
Атомная энергетика Украины: перспективы развития отрасли
в условиях евроинтеграции
Атомная энергетика Украины: перспективы развития отрасли в
условиях евроинтеграции ектроэнергетический комплекс Украины – это
основа функционирования и развития национальной экономики,
обеспечения нормальных условий жизни людей, поэтому развитие этой отрасли
жизненно важно для государства.
Согласно «Энергетической стратегии на период до 2030 года» в Украине
предусмотрено добиться «снижения показателей удельного потребления энергии
промышленными предприятиями и в быту, кардинально уменьшению объема потребления
газа, использование электроэнергии для отопления жилья, развития атомной энергетики, в
частности по увеличению срока работы действующих энергоблоков, евроинтеграции,
законодательному обеспечению развития ТЭК». В настоящий момент в Украине,
функционируют четыре атомных электрических станций с 15 энергоблоками, которые
вырабатывают до 50% всей электроэнергии Украины. Запорожская АЭС, с шестью
энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По словам
исполнительного директора НАЭК Энергоатом Наталии Шумковой украинские атомные
электростанции полностью обеспечены ядерным топливом для прохождения осеннезимнего периода 2014-2015 гг. «Если говорить о том, обеспечены ли на сегодня атомные
станции топливом и могут ли они работать на полную мощность, по крайней мере, в этот
сложный период осенне-зимнего максимума 2014-2015 годов, ответ однозначный: «Да»», отметила чиновник ведомства. Вектор европейской интеграции требует от украинской
стороны приведения, как законодательства, так и технологического процесса в сфере
атомной энергетике к европейским стандартам. Поэтому мы постараемся сосредоточиться
на обзоре формирования политики в сфере атомной энергетики в ЕС, общих требований ЕС
по отношению к атомной энергетике Украины и перспективах дальнейшего развития
отрасли исходя из сложившихся экономических, политических условий.
Читать полностью >>>
По материалам kremenchug.ua
ГЕНЕРАЦІЯ: ТЕС & ТЕЦ
Донбассэнерго не дали 172 млн грн кредита
29.09.2014
Энергогенерирующая компания ПАО Донбассэнерго признала
несостоявшимся тендер по привлечению долгосрочной мультивалютной
возобновляемой кредитной линии лимитом кредитования 172,35 млн грн.
Согласно объявлению компании в "Вестнике государственных закупок", на участие в
торгах было подано менее двух заявок, передает Интерфакс-Украина. Линию планировалось
привлечь на период октября 2014 - ноября 2017. Как сообщал Корреспондент.net,
Донбассэнерго в 2013 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 17,2 раза (на 500,554 млн
грн) по сравнению с 2012 годом – до 531,529 млн грн, чистый доход – на 22,2% (на 1 млрд
32,864 млн грн), до 5 млрд 680,432 млн грн, валовую прибыль – в два раза (на 560,198 млн
грн), до 1 млрд 111,235 млн грн. На сегодня, Донбассэнерго объединяет Старобешевскую и
Славянскую ТЭС (обе - Донецкая область). Напомним, 21 августа 2013 года ЧАО
Энергоинвест Холдинг победил в конкурсе по приватизации 60,773% акций Донбассэнерго,
предложив за него 718,92 млн грн при стартовой цене 641 млн грн. Еще 25% акций
генкомпании принадлежит государственной НАК Энергетическая компания Украины.
Подробнее >>>
По материалам korrespondent.net
«Киевэнерго» сократило долг перед «Нафтогазом»
до 1,2 млрд грн
03.10.2014
Столичная энергокомпания ПАО «Киевэнерго» сократила
задолженность за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины»
до 1,2 млрд грн, сообщила финансовый директор компании Татьяна Грязнова на
пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.
«По состоянию на 1 октября долг «Киевэнерго» за газ (перед «Нафтогазом». - ИФ)
составляет 1,2 млрд грн, за три месяца он уменьшился на 1,3 млрд грн. Долги всех
бюджетных организаций - государственного и местного бюджета за тепло (перед
«Киевэнерго») - 1,6 млрд грн (сократился на те же 1,3 млрд грн). При этом долг по
компенсации разницы в тарифах (КРТ) все еще остается неоплаченным на 288 млн грн,
долг государственных и местных бюджетов за тепло остается неоплаченным на уровне 385
млн грн, долги ЖЭО за тепло остаются на уровне 900 млн грн», - сказала она. Как отметила,
Т. Грязнова, часть средств была перечислена «Нафтогазу Украины» буквально накануне.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ГЕНЕРАЦІЯ: АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
РОЗПОДІЛ & ДОСТАВКА: ЕНЕРГОМЕРЕЖІ
Украина планирует достичь 11% возобновляемой энергии в конечном
потреблении энергоресурсов до 2020 г.
04.10.2014
Украина ставит задачу достичь 11% возобновляемой энергии в
конечном потреблении энергоресурсов до 2020 г. Об этом сообщил
председатель Госэнергоэффективности
Сергей
Савчук
во
время
выступления на Европейском Форуме по энергетической безопасности.
“Сегодня Госэнергоэффективности активно работает над созданием условий для
замещения использования газа. Этот вопрос имеет первоочередное значение и требует
безотлагательного решения”, – отметил он, представляя правительственные инициативы
в сфере энергоэффективности на дискуссии “Решение проблемы энергетической
зависимости Украины”. Вместе с тем Сергей Савчук подчеркнул стратегическую значимость
развития возобновляемой энергетики как в контексте укрепления энергетической
безопасности, так и учитывая глобальные тренды экономического роста. “Перед нами
стоит цель достичь 11% возобновляемой энергии в конечном потреблении энергоресурсов
до 2020 года. С одной стороны – это достаточно амбициозное стремление, с другой –
жизненная необходимость для будущего устойчивого развития нашего государства”, –
отметил Председатель Агентства. По словам С.Савчука, залогом динамичного развития
возобновляемой энергетики и использования альтернативных видов топлива в Украине
станут законодательные инициативы и финансовые механизмы, разработанные
Агентством для поощрения инвестиций в эти отрасли.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Укрэнерго за 8 мес. 2014 г. снизило передачу
лектроэнергии на 1%
01.10.2014
НЭК "Укрэнерго" в январе-августе 2014 года сократила объем
передачи электроэнергии по магистральным и межгосударственным
сетям на 1% (на 831,493 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года – до 85 млрд 605,112 млн кВт-ч.
По данным пресс-службы НЭК, стоимость услуг компании по передаче
электроэнергии за указанный период снизилась на 0,9% (на 18,67 млн грн) – до 2 млрд 92,545
млн грн. Капитальные инвестиции за январь-август профинансированы в объеме 1 млрд
357,027 млн грн, что на 30,4% (на 316,75 млн грн) больше, чем за восемь месяцев 2013 года.
Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2013 году снизила объем передачи электроэнергии по
магистральным и межгосударственным сетям на 2,8% (на 3 млрд 779,297 млн кВт-ч) по
сравнению с 2012 годом – до 132 млрд 494,183 млн кВт-ч. Стоимость услуг по передаче
электроэнергии за год снизилась на 2,3% (на 78,273 млн грн) – до 3 млрд 321,614 млн грн.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий
электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной
энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в
подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.
Подробнее >>>
По материалам uaenergy.com.ua
В Украине до конца 2014 г. должны построить 350 км новых линий
электроснабжения, - Семерак
01.10.2014
Україна розраховує до 2020 р замістити 5,5 млрд куб. м газу
за рахунок біоенергетики
05.10.2014
Україна розраховує до 2020 р замістити 5,5 млрд куб. м газу за
рахунок біоенергетики. Про це під час круглого столу заявив голова
правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.
“На сьогоднішній день сектор біоенергетики вже фактично заміщає 1,6 млрд куб. м
газу. Ухвалений урядом національний план дій до 2020 р. ставить завдання перед сектором
біоенергетики додатково замістити 5,5 млрд куб. м на рік до 2020 року”, – заявив Гелетуха.
Детальніше >>>
За матеріалами news.finance.ua
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ
РОЗПОДІЛ & ДОСТАВКА: НАФТА & ГАЗ ( ГТС)
Компания "Укртрансгаз" проводит переговоры с ЕБРР и ЕИБ
о модернизации "Уренгой-Помары-Ужгород"
01.10.2014
Украинской оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" в
течение последних двух дней проводила переговоры с представителями
Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного
банка переговоры по внедрению проекта модернизации магистрального
газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".
"Были проведены переговоры по внедрению проекта модернизации "Уренгой-ПомарыУжгород". Во встрече приняли участие представители Европейского банка реконструкции
и развития и Европейского инвестиционного банка", - сообщили в пресс-службе
"Укртрансгаза". Кроме производственно-технических задач, участники переговоров
обсудили вопросы, связанные с выполнением социальных требований по реализации
данного проекта. Напомним, по словам председателя Национальной акционерной
компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной
системы оценивается в 25-35 млрд долл.
Подробнее >>>
По материалам tek.rbc.ua
"Укртрансгаз" залучив у "Дімантбанку" 50 мільйонів
ЗБУТ
РИНОК АЗС
"Галнафтогаз" намерен открыть 27 газовых модулей
на АЗК "ОККО" до 2015
30.09.2014
Концерн "Галнафтогаз" (Львов) намерен открыть 27 газовых модулей
на автозаправочных комплексах "ОККО" до 2015 года. Об этом говорится в
сообщении компании.
"Сейчас мы наблюдаем рост спроса на сжиженный газ на наших АЗК примерно на
20%. Чтобы оперативно ответить на ожидания клиентов и не заставлять их долго искать
место, где можно заправиться газом, мы устанавливаем дополнительные газовые модули",
- сообщил вице-президент сети АЗК "ОККО" Александр Гегедыш. Согласно сообщению
компании, для реализации этого проекта предусмотрены инвестиции в объеме 25 млн
гривен. Как сообщалось, в октябре 2013 года Европейский банк реконструкции и развития
решил выделить "Галнафтогаз" 80 млн долларов на расширение сети АЗС под брендом
"ОККО. Концерн "Галнафтогаз" входит в холдинг "Универсальная инвестиционная группа"
и является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине (бренд - "ОККО"). 10,2564%
акций компании принадлежит ЕБРР, основным собственником "Галнафтогаза" является
бизнесмен Виталий Антонов.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Сеть АЗС «Народная» пополнилась 11 АЗС «ТАУ-Подилля»
01.10.2014
01.10.2014
ПАТ "Укртрансгаз" залучив у ПАТ "Діамантбанк" (Київ) поновлювану кредитну
лінію лімітом 50 мільйонів гривень. Згідно з оголошенням оператора
газотранспортної системи країни в "Віснику держзакупівель", договір між сторонами
підписаний 25 вересня 2014 року.
Кредитні кошти залучаються строком на 1 рік. Вартість обслуговування кредитної
лінії становитиме 12,5 млн грн. "Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз
України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.
Пропускна здатність ГТС України на вході становить 288 млрд кубометрів, на виході - 178,5
млрд кубометрів, у тому числі в країни Європи 142,5 млрд кубометрів, Молдову - 3,5 млрд
кубометрів. Діамантбанк зареєстрований в листопаді 1993 року. Найбільшими
акціонерами банку на 1 квітня 2014 є Давид Жванія (23,81%), ТОВ "Техно-Інвест" (24,8%),
ТОВ "Промислово-фінансова компанія" Енергоінвест "(21,92%), ТОВ" Інтер -Вент "(24,8%).
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Херсонский нефтеперевалочный комплекс передали
под контроль госкомпаний
03.10.2014
Херсонский нефтеперевалочный комплекс и хранящиеся на нем
нефтепродукты, принадлежащие группе ВЕТЭК Сергея Курченко, в
судебном порядке был переданы в управление государственным
предприятиям "Укртранснефтепродукт" и "Предприятие по обеспечению
нефтепродуктами" (ПОНП). Это следует из решений Приморского
районного суда Одессы от 30 сентября, пишет издание OilNews.
Согласно решению, "Укртраснефтепродукту" также передаются нефтепродукты,
арестованные на нефтебазе ООО "Восток" – подразделения "Роснефти" в Украине. Что
касается Херсонской перевалки, то ранее арестованное имущество нефтебазы было
передано ПОНП, нефтепродукты – "Укртранснефтепродукту". Другим решением суда этой
компании также передаются нефтепродукты, находящиеся на хранении на нефтебазе ООО
"Восток" – одного из подразделений "Роснефти" в Украине. В частности, суд предоставит
"Укртранснефтепродукту" право сменить место хранения арестованных нефтепродуктов –
7 вагоноцистерн с нефтепродуктами и 9,6 тыс. т бензина, находящегося в резервуарах
нефтебазы."Государство поручило нам арестованное им имущество, и мы несем уголовную
ответственность за сохранность этого имущества", – прокомментировал источник в
"Укртранснефтепродукте", опровергнув информацию о рейдерском захвате предприятия.
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
12
В Украине до конца 2014 г. должны построить 350 км новых линий
электроснабжения. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр
Кабинета министров Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБКУкраина.
"Существует государственная программа развития электроэнергетики, которую
правительство рассматривало на своем заседании несколько месяцев назад. В этой
программе расставлены акценты по увеличению производства электроэнергии на атомных
электростанциях, гидроэлектростанциях, уменьшение производства электроэнергии из
носителей угля. Также за последние несколько месяцев мы принимали решения и
выделяли средства на строительство новых сетей электроснабжения в пределах Украины.
Всего на выделенные средства предполагается до конца года строительство более 350 км
новых линий", - сказал Семерак.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Сеть «Автозаправка Народная» пополнилась 11 АЗС, ранее
работавшими под брендом Wells в Винницкой области. Об этом OilNews
сообщили участники рынка и подтвердили в компании. На данный момент 8
АЗС, принадлежавших компании «ТАУ-Подилля» уже работают в сети
«Народная», 2 станции находятся в процессе оформления, еще одна стоит на
реконструкции.
Таким образом, «Народна» насчитывает 36 АЗС в Киевской, Житомирской,
Черкасской, Закарпатской, Черниговской и теперь Винницкой областях. Напомним, что ЧП
«ТАУ-Подилля», управляло сетью АЗС Wells в Винницкой области. В 2012 г. WOG стал
владельцем 7 АЗС компании, которые находились в залоге под банковский кредит. Сеть АЗС
«Народная» сформировалась в 2012 г. путем консолидации мелких региональных сетей
АЗС, в том числе «Калина-Закарпатье», «Ирпеньнефтепродукт» и др. Сеть управлялась
компанией «Мобильный терминал», учредителем которой выступал «Торговый дом
«Белорусские нефтепродукты», владевший ранее компанией «Белорус Ойл». Однако эти
компании были замешаны в ряде громких скандалов. В частности, АМКУ наложила штраф в
размере 21 млн грн на «Мобильный терминал» и «Белорус Ойл». Также «БНК-Украина» вела
судебную тяжбу с «Мобильным терминалом» за долг в размере более 47 млн грн. В связи с
этими событиями управляющее сетью АЗС юрлицо изменилось на «Народную».
Подробнее >>>
По материалам oilnews.com.ua
На Київщині суд арештував майно семи АЗС через
порушення правил безпеки
01.10.2014
На Київщині суд наклав арешт на майно семи автозаправних
станцій через грубі порушення правил пожежної та техногенної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Як зазначається, прокуратура Київщини перевірила мережу автозаправних станцій
«БРСМ-Нафта» щодо вимог містобудівного, протипожежного та іншого законодавства у
сфері техногенної безпеки, а також за фактами реалізації пального неналежної якості.
Підставою для такої масштабної перевірки став вибух у квітні на АЗС цієї мережі у
Переяслав-Хмельницькому. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб, ще семеро отримали
травми різного ступеня тяжкості. Під час перевірок діяльності даної мережі АЗС виявлені
грубі порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що створюють реальну загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ
Рынок металлургии Украины в 2014 году: обзор
В Алчевске возобновил работу коксохимический завод
29.09.2014
Отечественные сталевары все глубже проникают на рынки Евросоюза. Так, по
данным ведущего специалиста управления металлургического комплекса
госпредприятия «Держзовнішінформ» Екатерины Ефименко, за семь месяцев
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого производители
смогли в десятки раз увеличить выручку от продаж в ЕС продукции строительного
сортамента, а именно арматуры. Если в прошлом году ее реализация в ЕС принесла им
всего $3 млн, то в этом - $70 млн.
Сумма малозначительная по меркам отрасли, но тенденция показательна, ибо наши
сталевары традиционно продают металлопродукцию строительного сортамента в
страны Ближнего Востока, а также в Россию. В компании «АрселорМиттал Кривой Рог»
(АМКР) подтвердили, что действительно нарастили в этом году поставки арматуры в ЕС, а
именно в страны Балтии. Правда, указали, что прирост был незначительным. Арматуру в
Украине производит АМКР, а также Енакиевский металлургический комбинат компании
«Метинвест». В целом европейский рынок был довольно гостеприимным для наших
производителей. На это указывают данные Госстата. Например, поставки полуфабрикатов
в ЕС наши метпредприятия нарастили с 2,4 млн т (в январе-июле 2013 г.) до 2,5 млн т (в
январе-июле 2014 г.). Выручка от экспорта этой продукции также увеличилась, хоть и
незначительно - с $1,1 млрд до $1,2 млрд. За семь месяцев прошлого года метпредприятия
поставили в Евросоюз 949 тыс. т плоского проката на сумму $523 млн, а в январе-июле
текущего - 1,1 млн т на $628 млн. Это довольно неплохие результаты на фоне
продолжающейся рецессии европейской экономики, полагают эксперты. Доходы от продаж
металлопродукции на европейских рынках могли быть более существенными в этом
сезоне, если бы не сокращение производства предприятиями, находящимися в зоне АТО в
Донбассе. Картину поставок испортил август, когда были полностью остановлены
Алчевский МК корпорации ИСД и Енакиевский МК компании «Метинвест». Это привело к
падению на 30% показателей производства по отрасли по сравнению с июлем текущего
года и на 40% - с августом 2013-го. Кроме того, в июле-августе сократили выпуск
продукции мариупольские комбинаты «Метинвеста» - ММК им. Ильича и «Азовсталь», а
также меткомбинат им. Дзержинского корпорации ИСД. И лишь АМКР, «Запорожсталь»
(«Метинвеста») и Днепровский меткомбинат им. Петровского (российского «Евраза»)
сохраняли плановую загрузку. Первое полугодие 2014 г. выглядело более оптимистично.
По его итогам рост поставок метпродукции в Европу по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. составил 14%. Сталевары продали на эти рынки 3,5 млн т метпродукции,
отмечает аналитик инвестиционной компании Eavex Capital Иван Дзвинка. Но уже в июлеавгусте реализация в ЕС снизилась на 6%, отмечает эксперт. «Резкое сокращение
производства в связи с разворачиванием военных действий в Донбассе в этот период
вынудило металлургические компании сосредоточиться на выполнении существующих
контрактов и производстве продукции с большей добавленной стоимостью (готового
проката)», - объяснил Дзвинка. Любопытно, что в июле-августе металлурги не наращивали
поставки полуфабрикатов в ЕС, как обычно. Ведь там сосредоточены сестринские
компании металлургических групп, которые буквально переделывают полуфабрикаты в
продукцию с большей добавленной стоимостью. Наоборот, в этот период сталевары
увеличили поставки в ЕС продукции более высокого передела - длинного и плоского
проката. «В июле-августе экспорт длинного проката в ЕС вырос на 28% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 90 тыс. т, а поставки плоского проката
увеличились на 15% - до 334 тыс. т», - сообщил Дзвинка. При этом продажи
полуфабрикатов в эти два месяца снизились на 18%. Это нетипичная ситуация, и вызвана
она остановкой и сокращением загрузки предприятий, полагают эксперты. Это
подтверждают и данные по самим предприятиям. Так, наибольшее сокращение поставок
полуфабрикатов показал остановленный Алчевский МК. В июле-августе этот меткомбинат
снизил экспорт продукции на завод ИСД в Венгрии на 43% - до 70 тыс. т - по сравнению с
июлем-августом 2013 г. Енакиевский метзавод сократил поставки в Болгарию на 34% - до
34 тыс. т. «Азовсталь» показал падение экспорта полуфабрикатов в ЕС за этот период на
24% - до 67 тыс. т. Наращивая экспорт в ЕС, металлурги сокращают его в Россию. В первом
полугодии они уменьшили реализацию своей продукции на рынке РФ на 37% (до 1,1 млн т)
по сравнению с январем-июнем 2013 г. В июле-августе падение продолжилось и составило
26% - до 417 тыс. т, сообщает Eavex Capital.Сокращение падения продаж в Россию в летние
месяцы Дзвинка объясняет лишь низкой базой сравнения. «В августе 2013 г. РФ, реализуя
стратегию импортозамещения, сократила импорт украинского проката, преимущественно
длинного, на треть по сравнению с июлем 2013 г. - с 332 тыс. т до 229 тыс. т. И с того
времени ежемесячный экспорт украинской стали в РФ не превышал 260 тыс. т», - говорит
эксперт. В итоге в июле-августе 2014 г. падение поставок длинного проката в РФ составило
23%. Реализация уменьшилась до 262 тыс. т. По плоскому прокату отмечается более
существенное падение - на 30%, до 155 тыс. т.
Подробнее >>>
По материалам marketing.rbc.ua
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ
«Метинвест» поставит Харьковскому танковому заводу им. Малышева
металлопрокат на 182 млн грн
03.10.2014
ООО «Метинвест-Украина» (Донецк) выиграло тендер на поставку стального
листового проката Харьковскому танковому заводу им. Малышева, входящему в
государственный концерн (ГК) «Укроборонпром», на сумму 181 млн 906,252 тыс. грн
(без НДС).
Согласно объявлению в «Вестнике государственных закупок», соответствующее
тендерное предложение ГП «Завод им. Малышева» акцептировано 25 сентября текущего
года, договор должен быть подписан до 18 октября 2014 года. Срок поставки
металлопроката - до 31 декабря текущего года. Завод им. Малышева - известный в мире
украинский производитель бронетехники. Основные направления производства: тяжелая
бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62),
легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50,
БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники. В числе наиболее крупных партнеров
завода в последние годы - Пакистан, КНР, Ирак, Египет. С января 2011 года решением
правительства Украины ГП «Завод им. Малышева» входит в состав «Укроборонпрома». ООО
«Метинвест-Украина» - оптовый канал сбыта службы продаж дивизиона стали и проката
группы «Метинвест» в Украине и СНГ, кроме РФ. Компания занимается сбытом продукции
меткомбината «Азовсталь», Мариупольского меткомбината им. Ильича, «Запорожстали»,
Енакиевского метзавода и других предприятий на рынках Украины и СНГ.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
13
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
03.10.2014
Коксохимический завод в Алчевске возобновил свою работу.
Предприятие запустилось 29 сентября, но известно об этом стало только
сегодня, сообщает "Insider" со ссылкой на источник на предприятии. По
данным источника, в ближайшее время начнет работу и Алчевский
металлургический комбинат.
"Готовимся. Сотрудники работают, в отпуска не идут, запуск возможен на
следующей неделе", - сказал представитель комбината. Говоря о запуске предприятий
после длительного простоя, на заводе отметили, что некоторые подразделения работали в
холодном режиме, но сейчас инфраструктура уже восстановлена, есть сырье, кокс и
электричество, поэтому печи можно разогревать. В то же время гендиректор объединения
коксохимических предприятий "Укркокс" Анатолий Старовойт уточнил, что алчевский
завод сейчас производит малые объемы кокса, недостаточные для полного обеспечения
металлургических комбинатов. "Печи работают с большим периодом кокмирования, что
негативно сказывается на качестве. По сути, такой кокс непригоден для использования в
металлургии. А основания причина возобновления работы КХЗ - получение коксового газа
для обогрева печей, поддержания их в работоспособном состоянии", - считает эксперт.
Напомним, "Алчевский коксохим" был остановлен в середине августа из-за отсутствия угля
и электричества: обстрелы обесточили большинство крупных промышленных
предприятий региона.
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ
Виробництво сталі скоротилося на 13%
01.10.2014
В Україні за січень-вересень, за оперативними даними, виробництво
сталі скоротилося порівняно з січнем-вереснем 2013 року на 13% - до 21,49
мільйона тонн. Про це повідомили в об'єднанні металургійних заводів
"Металургпром", передає УНІАН.
За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період
зменшилася на 14% - до 18,88 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 10% - до 19,74 млн
тонн. Обсяги виробництва коксу в січні-вересні скоротилися на 16% - до 11,18 млн тонн. У
2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше до 2012
року, а також 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%).
Виробництво коксу становило 17,596 млн тонн (93%).
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Завод "Днепроспецсталь" незначительно сократила
выпуск продукции
02.10.2014
Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в
январе-сентябре 2014 года, по оперативным данным, сократил выпуск
готового проката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
- до 136,1 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за этот период завод снизил выплавку
стали на 1,5% - до 213,22 тыс. тонн. В сентябре произведено 15 тыс. тонн проката и 24
тыс. тонн стали. "Днепроспецсталь" в 2013 году сократила выплавку стали на 16,4% по
сравнению с 2012 годом - до 275,503 тыс. тонн, производство проката снизилось на 18,1% до 179,081 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель
сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей,
инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из
жаропрочных сплавов на основе никеля.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" незначительно
снизил выпуск металлопроката
02.10.2014
Криворожский
горно-металлургический
комбинат
"ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в январесентябре 2014 года сократил производство проката на 1,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 4,124 млн тонн. Как сообщили на
предприятии, выплавка стали за этот период снизилась на 0,9% - до 4,722 млн тонн,
тогда как чугуна возросла на 0,5% - до 4,169 млн тонн.
В сентябре предприятие произвело 488 тыс. тонн проката, 598 тыс. тонн стали и 524
тыс. тонн чугуна. Как сообщается в корпоративной газете "Металлург", "ArcelorMittal
Кривой Рог" занимается расширением рынков сбыта своей продукции. В частности,
предприятие намерено укрепиться на рынке Туркменистана, где активизируются
строительные работы. При этом издание отмечает, что меткомбинат в настоящее время
уже поставляет арматуру для потребителей в Туркменистане: продажи продукции в 2014
году составили более 80 тыс. тонн. Арматура "ArcelorMittal Кривой Рог" используется в двух
главных текущих строительных объектах Туркменистана - строительстве нового аэропорта
в Ашхабаде и инфраструктуры к нему, а также олимпийского стадионa в столице и
инфраструктуры к олимпийскому городку (в 2017 году Туркменистан принимает V
Азиатские Олимпийские игры). "ArcelorMittal Кривой Рог" в январе-сентябре 2013 года
увеличил производство готового проката на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом
2012 года - до 4,178 млн тонн, но снизила стали - на 0,1%, до 4,764 млн тонн, чугуна - на
0,6%, до 4,147 млн тонн. "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2013 году увеличил производство
проката на 1,2% по сравнению с 2012 годом - до 5,661 млн тонн, стали - на 0,2%, до 6,430
млн тонн, но сократил чугуна - на 0,1%, до 5,606 млн тонн. "ArcelorMittal Кривой Рог" - один
из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на
производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Аренда - Обмен
Покупка - Продажа
Офисная & Торговая
Склад & Производство
etc
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
МК "Азовсталь" сократила выпуск проката почти на четверть
За 8 месяцев поставки украинского сортового проката
в РФ снизились на 23%
02.10.2014
Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой
обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-сентябре 2014 года
сократил производство общего проката, по оперативным данным, на 23,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,417 млн тонн. Как
сообщил представитель предприятия, выпуск стали за этот период снизился на 20,1%
- до 2,740 млн тонн, чугуна - на 18,8%, до 2,405 млн тонн.
При этом комбинат не выпускал агломерат из-за закрытия аглофабрики. В сентябре
"Азовсталь" выпустила 167 тыс. тонн общего проката, 219 тыс. тонн стали и 189 тыс. тонн
чугуна, в августе - 205 тыс. тонн проката, 213 тыс. тонн стали и 179 тыс. тонн чугуна, в июле
- 299 тыс. тонн проката, 268 тыс. тонн стали и 239 тыс. тонн чугуна. Предприятие снизило
объемы производства с учетом обеспечения предприятия сырьем и коксом. "Донбасс
переживает нелегкие времена. Разрушены и приостановили свою деятельность десятки
предприятий региона, тысячи наших земляков вынуждены покинуть свои родные дома в
поиске спокойной жизни. Бандформирования также изо всех сил пытаются
дестабилизировать ситуацию и в Мариуполе. Но металлурги не позволят преступникам
реализовать свои планы. Наш город был и останется защищенным, а на его улицах
сохранится мир и правопорядок", - обрисовал сложность ситуации в Мариуполе
генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, которого цитирует пресс-служба
группы "Метинвест" в четверг. По его словам, при поддержке "Метинвеста" Мариуполь
будет развивать инфраструктуру и социальную сферу. Напомним, "Азовсталь" в 2013 году
увеличила выпуск общего проката на 0,4% по сравнению с 2012 годом - до 4,186 млн тонн,
но снизила стали - на 2,7%, до 4,468 млн тонн, чугуна - на 4,4%, до 3,849 млн тонн.
Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются
донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
ММК им.Ильича сократил выпуск проката почти на 18%
02.10.2014
Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича
(Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-сентябре 2014
года сократил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 17,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,643 млн тонн.
Как сообщили на предприятии, производство стали за этот период снизилось на
23,4% - до 2,957 млн тонн, чугуна - на 7,4%, до 3,433 млн тонн. В сентябре ММК им.Ильича
произвел 178 тыс. тонн общего проката, 190 тыс. тонн стали и 194 тыс. тонн чугуна, в
августе - 202 тыс. тонн общего проката, 205 тыс. тонн стали и 204 тыс. тонн чугуна, в июле 322 тыс. тонн общего проката, 353 тыс. тонн стали и 398 тыс. тонн чугуна. Производство
продукции снизилось вследствие проблем с обеспечением сырьем и коксом. Как
сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе "Метинвеста" со ссылкой на
генерального директора группы Юрия Рыженкова, метпредприятия Мариуполя будут
работать и обновляться. "Несмотря на сложный период, мы продолжаем инвестировать и
модернизировать наши предприятия. И металлургия в Мариуполе будет безопасная и
экологически чистая", - сказал Рыженков на встрече с ветеранами. По итогам 2013 года
ММК им. Ильича снизил выпуск общего проката на 3,3% по сравнению с 2012 годом - до
4,194 млн тонн, но нарастил стали - на 1,8%, до 5,242 млн тонн, чугуна - на 12%, до 5,063
млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой
являются АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
В стороне от войны
03.10.2014
Вопреки ситуации в стране, меткомбинат "Запорожсталь"
продолжает модернизацию производства и по итогам 8 месяцев текущего
года нарастил выплавку стали. Эксперты допускают, что удаленность от
зоны АТО позволит предприятию продолжить более-менее стабильную
работу и обновление мощностей.
В сентябре МК "Запорожсталь" начал активную фазу строительства газоочистки
на агломашине № 2, стоимость проекта – более 80 млн грн. Отходящий газ будет
очищаться в рукавных фильтрах, откуда уловленная железосодержащая пыль вернется
назад в агломерационное производство. На следующем этапе при помощи реактора
очищаются газы, содержащие максимальную концентрацию сернистого ангидрида. После
реактора газ направляется на окончательную очистку в рукавный фильтр. По информации
предприятия, все это обеспечит очистку от пыли до уровня ниже 50 мг/куб. м, от
сернистого ангидрида – ниже 400 мг/куб. м, что отвечает европейским нормативам и
позволит поэтапно сокращать сброс шламовых вод от оборотного цикла аглофабрики.
Основной поставщик оборудования и металлоконструкций – ООО "ПрогрессГрупп"
(Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс"), эксгаустер закуплен у фирмы Reitz
(Германия). Таким образом, комбинат продолжает свою инвестпрограмму. Гендиректор МК
Ростислав Шурма отмечает, что ее реализация идет полным ходом, несмотря на
сложнейшую экономическую ситуацию в стране.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
o
ПРОКАТ
ПРОКАТ. ЛИТТЯ (МЕТИЗИ)
Кременчугский сталелитейный завод готовят к консервации
30.09.2014
ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (КСЗ, Полтавская обл.)
готовится к консервации производственного оборудования. Согласно
письму финансового управления горсовета Кременчуга в департамент
доходов Полтавской облгосадминистрации, в октябре 2014 года ожидалось
сокращение 1500-2000 работников, однако в связи с ухудшением экономической
ситуации сокращение может быть более масштабным.
«На сегодняшний день КСЗ готовится к полной консервации производственного
оборудования и массовому увольнению работников. Склады предприятия, которое
изготавливает вагонные балки и рамы, переполнены продукцией, на которую нет
покупателей. Более 90% изготовленной продукции ранее предприятие отправляло в Россию.
В настоящее время завод простаивает», - говорится в документе. Финуправление также
отмечает, что в связи с простоем производственных мощностей, отсутствием заказов и
уменьшением спроса на литье предприятие не в состоянии выплачивать зарплату
персоналу. На КСЗ сегодня работает около 3770 человек, по состоянию на 1 августа было
сокращено 1285 работников. Ранее сообщалось, КСЗ в 2014 году простаивал с 24 февраля по
30 июня, затем возобновил производство на три недели, однако с 23 июля вновь
приостановил работу на неопределенный срок, так как Россия отозвала ранее выданные
сертификаты на продукцию КСЗ.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
14
30.09.2014
В августе 2014 года украинские экспортёры отгрузили за рубеж
сортового проката на $215,5 млн. В общем объёме на долю поставок в РФ
пришлось $65,1 млн., пишет SteelOrbis.
За восемь месяцев экспорт украинского сортового проката в денежном выражении
составил $2,0085 млрд. Физические отгрузки в ЕС, по данным газеты «Капитал», выросли
на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 0,090 млн. тонн. Экспорт
сортового проката в Россию снизился на 23% до 0,262 млн. тонн. Отгрузки украинского
плоского проката в ЕС составили в январе-августе 2014 года 0,334 млн. тонн, рост объёмов
в годовом соотношении – 15%. Поставки в РФ сократились на 30% до 0,155 млн. тонн,
пишет издание.
Подробнее >>>
По материалам lityo.com.ua
За 8 месяцев 2014 г. экспорт металлопродукции вырос на 2,3%
04.10.2014
В январе-августе 2014 г. объемы экспорта металлопродукции из
Украины составили 17,914 млн т, что на 2,3% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. Об этом сообщает отраслевой портал
idc-met.com. Основными рынками сбыта для отечественных
металлургов традиционно остаются страны Ближнего Востока (доля в структуре
экспорта составляет 32,4%), ЕС-28 (27,5%), СНГ (13,9%) и Африки (10,7%).
При этом, если оценивать физические объемы поставок за рубеж, то «география»
сбыта украинской металлопродукции существенно изменилась. Экспорт в страны СНГ
обвалился на 26,3% (до 2,491 млн т) и в Африку – на 5,3% (до 1,908 млн т). Тогда как
экспортные поставки в страны Ближнего Востока выросли на 14,8% (до 5,813 млн т), в ЕС28 – на 1,4% (до 4,925 млн т) и в другие государства – на 25,9% (до 2,777 млн т). Отраслевой
портал
также
приводит
динамику
экспортных
среднестатистических
цен,
демонстрирующую снижение августовских котировок практически на все виды стальной
продукции с начала лета. Так, украинский чугун в августе продавался по $362 за 1
метрическую тонну (тогда как в июне – по $368 за 1 мт), квадратная стальная заготовка –
по $469 за 1 мт ($480 за 1 мт), слябы – по $477 за 1 мт ($486 за 1 мт), горячекатаный
плоский прокат – по $529 за 1 мт ($532 за 1 мт), холоднокатаный плоский прокат – по $563
за 1 мт ($478 за 1 мт), арматура – по $546 за 1 мт ($539 за 1 мт), катанка – по $537 за 1 мт
($543 за 1 мт), проволока – по $783 за 1 мт ($814 за 1 мт), стальные бесшовные трубы – по
$1367 за 1 мт ($1263 за 1 мт) и трубы сварные – по $765 за 1 мт ($848 за 1 мт).
Металлопродукция отгружается из портов Украины на условиях FOB.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
ТРУБО-КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Украина продлила на 6 месяцев квотирование
импорта ряда труб
01.10.2014
Украина продлила на шесть месяцев - до 31 марта 2015 года действие введенных в 2008 году квот на импорт в страну стальных труб
бесшовных обсадных и насосно-компрессорных внешним диаметром до
406,4 мм вне зависимости от страны происхождения.
Как говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной
торговле (МКМТ) в газете "Урядовый курьер" в среду, такое решение она приняла по итогам
рассмотрения
информации
группы
компаний
"Интерпайп"
и
материалов
Минэкономразвития о продлении срока применения специальных мер в отношении импорта
этих труб. "Комиссия установила: продолжает существовать необходимость в применении
мер для предотвращения нанесению значительного ущерба национальному
товаропроизводителю;
доказательствами
подтверждено,
что
национальный
товаропроизводитель находится в процессе адаптации к условиям конкуренции", отмечается в документе. Согласно ему, МКМТ начала пересмотр специальных мер в
отношении импорта указанных труб, и на это время продлила действие ранее введенных
ограничений. Комиссия на ближайшие шесть месяцев увеличила размер ранее
установленной квоты на 1% - до 9,328 тыс. тонн. В частности, для России она установлена
на уровне 6,631 тыс. тонн, Австрии - 1,367 тыс. тонн, Польши - 0,614 тыс. тонн, Румынии 0,117 тыс. тонн и Словакии - 0,095 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
ТИТАН
Кто захватывает бывшие ГОКи Фирташа
01.10.2014
Титановую империю бизнесмена Дмитрия Фирташа продолжает
штормить. Не успела отшуметь новость о разрыве арендного договора на
два комбината, производящих титановое сырье, между государством и
ЧАО "Крымский титан" - одним из ключевых производителей диоксида
титана в СНГ, входящим в Group DF Дмитрия Фирташа, как разгорелся новый скандал.
Теперь предприятия, по мнению (экс?)-арендатора, "рейдерят": 22 и 24 сентября
произошел ряд событий, с виду напоминающих силовой захват.
Вольногорский горно-металлургический (ГМК) и Иршанский обогатительный
(ГОК) комбинаты - два ключевых добытчика и производителя ильменита и рутила.
Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около
400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн
ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой
продукции, а также циркониевого концентрата. Согласно отчетности предприятияарендатора, в 2013 году оба комбината суммарно выпустили 641,7 тыс. тонн
ильменитового, 162 тыс. тонн рутилового и 41 тыс. тонн циркониевого
концентрата на сумму более 1 млрд грн.
История аренды комбинатов тянется с 2004 года, когда экс-президент Украины
Леонид Кучма передал целостные имущественные комплексы (ЦИК) - Вольногорского
горно-металлургического (ГМК) и Иршанского обогатительного (ГОК) комбинатов в
пользование компании Фирташа - ЧАО "Крымский титан" - сроком на 5 лет. Когда в 2009-м
срок аренды истек, правительство в лице Юлии Тимошенко попыталось вернуть
предприятия в госуправление, но задумка не удалась: арендатор решил отстаивать свои
права через суд. Тяжба затянулась до января 2012-го, когда "Крымский титан" и Фонд
госимущества (ФГИ) подписали мировую, позволявшую продлить аренду еще на пять лет до сентября 2014 года. По итогам дела крымское предприятие выплатило 152 млн грн за
аренду - по Иршанскому ГОК поступило 47 млн грн, в числе которых уплата задолженности
- 19,23 млн грн, а по Вольногорскому ГМК - 104,9 млн грн, из них уплата задолженности 50,21 млн грн. Впрочем, такие средства - капля в море. Премьер-министр Арсений Яценюк
еще в августе-2014 сообщил о недополучении государством средств от "титановой"
аренды: при минимальной прибыли от комбинатов в 1 млрд грн в год, государство
получало 100 млн грн за аренду предприятий.
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
В Кабмине пояснили, что разрыв аренды остановит скрытый процесс приватизации
- еще в октябре 2013 года правительство Николая Азарова распоряжением №846 решило
создать на базе Иршанского и Вольногорского комбинатов публичные АО для их
дальнейшей приватизации (но не более 49% их акций). 5 сентября договор на аренду
Вольногорского ГМК (Днепропетровская обл.) и Иршанского ГОКа (Житомирская обл.) был
официально расторгнут, в немалой степени - из-за аннексии Крыма. Правительство
уведомило компанию Фирташа в начале июня - за три месяца до разрыва "отношений".
Таким образом, 5 сентября фактически стартовал процесс возвращения ильменитовых
комбинатов в государственную собственность. По задумке правительства, контролировать
предприятия будет Минэкономразвития, которому от ФГИ были переданы все права на
комбинаты, через новосозданную государственную "Объединенную горно-химическую
компанию" (ОГХК). Фактически, это предприятие - в планах наследник некогда
существовавшего госхолдинга "Титан Украины", ликвидированного весной 2013 года все
тем же ФГИ. Процессу включения в состав ОГХК должно предшествовать взятие на баланс
имущественных комплексов комбинатов ФГИ. Вот только Фонд в течение 17 дней так и не
смог поставить точку в том, кто же владеет комбинатами: по словам главы ведомства
Дмитрия Парфененко, представители ФГИ даже не могут провести инвентаризацию
имущества, поскольку оценщикам не дают пройти ни на Вольногорский, ни на Иршанский
ГОКи. Ранее Парфененко уже отмечал, что "Крымский титан" не может претендовать на
какую-либо долю имущества Вольногорского ГМК, поскольку не получал никаких
согласований на неотъемлемые улучшения. Но и в этот раз Дмитрий Фирташ не захотел
добровольно уступить активы государству, использовав все тот же судебный механизм..
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
НеРудПром
«Чорні копачі» за ніч заробляють 200 тисяч доларів на бурштині, а
держпідприємство – 300 тисяч грн за рік, – розслідування
01.10.2014
Попри офіційну заборону вимивати бурштин на непромислових
територіях, на Рівненщині «чорними копачами» працюють і дорослі, і
діти. Лише за кілька місяців нелегальний видобуток сонячного каменю,
який в останні роки суттєво виріс у ціні на міжнародному ринку, може принести
мільйонні заробітки. Натомість держпідприємство, що офіційно видобуває
«закам’янілі сльози сосни» «Бурштин-Україна», за рік заробляє мізерні 300 тис. грн.
Хто «дахує» та кладе в кишеню мільйони від нелегального видобутку бурштину?, –
щоб з’ясувати це, журналісти проекту «Народний контроль. Спецвідрядження» на
телеканалі ZIK вирушили в епіцентр бурштинового раю на Рівненщині. Як вдалося з’ясувати,
на Рівненщині діють кілька схем «лівого» бізнесу на бурштині. Про одну із них
«Спецвідрядженню» розповів «чорний копач» - так званий старатель – із села Клесів,
місцеві мешканці якого навіть не приховують: у них під ногами в землі лежать мільярди
доларів. Щоправда, щоб дістатися до багатства, спершу треба отримати «право» на пошук
бурштину - придбати так званий «білет» вартістю 800 доларів. На одній території під
прикриттям ночі нелегально працюють до ста бригад, які проплатили «касу». А це - 80
тисяч доларів. Як розповів старатель, гроші ділить між собою високий «дах» чорних
копачів. А це правоохоронці, представники місцевої влади, прокуратури, СБУ. Словом, «в
долі» - усі. Чи вартує чорна схема таких грошей? Місцеві розповідають: за одну ніч вдалих
пошуків можна намити бурштину на 200 тисяч (!!!) доларів. Видобутий бурштин
здебільшого спродують за кордон, де його цінують суттєво дорожче, ніж в Україні. За
підрахунками місцевих активістів, якби на офіційному рівні прийняли рішення про
легалізацію видобутку бурштину місцевими мешканцями, то це принесло б до 1,5 млрд.
гривень до державної казни. «Це 4% від усього бюджету України», - констатує спеціаліст
правового забезпечення Клесівської селищної ради Андрій Ведров. Утім про узаконення
копанок місцевими мешканцями при старому режимі навіть не йшлося. Кажуть, у
бурштинових територіях мала великий інтерес «сім’я». А навесні цьогоріч у Клесові
розгорнулася справжня війна за цінний дар природи. Спочатку у село приїхав народний
депутат від Партії регіонів Володимир Продивус, який заявив, що місцеві мешканці можуть
і не мріяти про контроль над бурштиновими копанками. Також у Клесів прибула майже
сотня озброєних молодиків, які також заявили про свої права на родовища. Відбулася
сутичка із стріляниною. Тепер більшість мешканців Клесова не виходять на вулиці без
зброї. Самі селяни переконують, що «за» легалізацію видобутку бурштину, готові й надалі
купувати «білети», але платити за них не «дахувальникам», а офіційно – у казну державі.
Утім наразі ця ініціатива на законодавчому рівні немає підтримки і «закам’янілі сльози
сосни» й надалі залишаються «слізьми» для бюджету і джерелом небаченого збагачення
для корупційних ділків.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
Фонду держмайна не вдалося забрати ювелірний завод у
фірми з орбіти Коломойського
01.10.2014
Суд відмовився розірвати договір про продаж цілісного
майнового комплексу Київського державного підприємства
«Ізумруд» і повернути його в державну власність. Про це свідчить
постанова Вищого господарського суду від 23 вересня.
У липні 2012 року Фонд держмайна продав ТОВ «Імперія комфорту» цей майновий
комплекс, розташований на двох земельних ділянках площею 4,69 га і 0,75 га на вул. Сім’ї
Сосніних, 11. У листопаді того ж року фірма «Імперія комфорту» передала комплекс до
статутного фонду ТОВ «Завод «Ізумруд». За умовами договору, новий власник
підприємства мав погасити заборгованість із зарплати і відрахувань по податках на суму
34,61 млн грн. (з яких сплачено 692 тис грн.). Також він мав не допускати появи
заборгованості із зарплатиі забезпечити профіль основних видів діяльності підприємства,
довівши приміщення до належного стану протягом п’яти років. В оновлення обладнання
фірма мала вкласти не менше $1,6 млн. У квітні 2013 року перевірка ФДМУ виявила, що
«Ізумруд» не здійснює виробничу діяльність. Крім того, ТОВ «Завод «Ізумруд» допустив
прострочену заборгованість перед працівниками. У зв’язку з невиконанням умов договору
Фонд держмайна звернувся до суду з проханням повернути підприємство до держвласності.
Суди усіх трьох інстанцій відмовилися задовольнити позов ФДМУ. Вони вказали, що станом
на 08.04.2013 заборгованість із заробітної плати та збору на обов’язкове пенсійне
страхування на підприємстві відсутня. А на технічне оновлення приміщень підприємства
дано п’ять років, тобто до липня 2017 року. Таким чином, суди дійшли висновку про
відсутність істотного порушення фірмою зобов’язань за договором.
ТОВ «Завод «Ізумруд» у жовтні 2012 заснувало ТОВ «Імперія комфорту». Нинішнім директором
фірми є Василь Козубко, а засновником – ТОВ «Морело», яке у липні цього року заснували компанії
«Лоранда Трейдінг Лтд» (Сент-Кітс і Невіс) і «Шевконн Холдінгз Лтд» (Тортола). Остання разом із
офшорами з групи «Приват» є співзасновником низки компанії, наприклад, ТОВ «Техсервісмонтаж»,
ТОВ «Рапіт». Засновниками ТОВ «Імперія комфорту» є Ольга та Євген Кричевські з Дніпропетровська.
Раніше Євген Кричевський був співзасновником ліквідованої торік фірми «Оптіма Трейд» разом із
компанією «Крісталмакс Лтд» (Сент-Кітс і Невіс), яка є одним із засновників ТОВ ВТФ «Авіас» з орбіти
Ігоря Коломойського. За даними ЗМІ, підприємство «Ізумруд» разом з ДП «Вінницький алмазний завод
«Кристал» раніше були монополістами на ринку обробки алмазів. Та з середини 2000-х років «Ізумруд»
майже припинив свою роботу, а на його території з’явилося безліч орендаторів.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
15
МАШИНОБУДУВАННЯ
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ
Олег Иванюшенко покинул “Азовмаш”
29.09.2014
Как нам стало известно от информированного источника, из рядов руководства
“Азовмаша” из-за разногласий относительно способов управления и перспектив
развития группы ушел Олег Иванюшенко, возглавлявший корпоративную функцию
группы с 2010 года.
Из источников известно, что за время его пребывания на должности директора по
корпоративным правам группа активно занималась реорганизацией своей структуры,
консолидировав все активы и корпоративное управление под материнской холдинговой
компанией “Азовмашинвест Холдинг”. Также группа была намерена разработать
долгосрочную стратегию своего развития, для чего была привлечена международная
консалтинговая компания Hay Group, но чем закончилось это сотрудничество не известно.
Нам удалось связаться с Олегом Иванюшенко с просьбой прокомментировать данную
информацию. “Используя накопленный опыт и знания, полученные на предыдущем месте
работы, я намерен в ближайшем будущем сконцентрироваться на стратегическом развитии
портфеля активов “Мариупольской инвестиционной группы”, в которую входят
предприятия морского транспорта и логистики, а также прочие, на данный момент,
непрофильные активы” - сообщил Олег Иванюшенко.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ
ОАО "Турбоатом" стало участником выставки
"Энергетика в промышленности-2014"
01.10.2014
23-25 сентября 2014 года ОАО "Турбоатом" приняло участие в ХІI-й
международной специализированной выставке "Энергетика в промышленности2014", которая состоялась в Киеве в Международном выставочном центре.
На выставке были представлены последние достижения в сфере производства
электротехнического, энергетического оборудования, светотехники, силовой электроники,
автоматизации, информационных технологий для промышленных предприятий всех
отраслей экономики. "Турбоатом" презентовал свои лучшие научно-технические и
технологические разработки в производстве турбин. Среди них макет турбинымиллионника КТ-1070-60/1500, стенд лопаток последних ступеней паровых турбин,
модели рабочих колес, роторов, гидрозатворов и другого турбинного оборудования. По
мнению организаторов, уникальная особенность выставки - это ее формат, основанный на
тесной взаимосвязи энергетической отрасли со структурами промышленного
производства, конструктивном взаимодействии бизнеса и власти, производственной
кооперации промышленников и предпринимателей. Организаторы выставки –
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Международный
выставочный центр.
Подробнее >>>
По материалам пресс-центра ОАО "Турбоатом"
ЗТР в октябре отгрузит трансформатор в Аргентину
02.10.2014
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), крупный мировой производитель
трансформаторного оборудования, провел испытания трансформатора 300 МВА 500
кВ для межгосударственной аргентинско-уругвайской энергетической компании CTM
Salto Grande.
Как сообщила пресс-служба ЗТР, отгрузка оборудования по новому контракту, сумма
которого не разглашается, запланирована на октябрь 2014года. Трансформатор
предназначен для работы на подстанции Colonia Elia, город Concepcion del Uruguay
(Аргентина). Приемо-сдаточные испытания проводились в присутствии представителей
заказчика с аргентинской и уругвайской сторон. В ходе переговоров достигнуты
договоренности о проведении технического усовершенствования трансформатора, что
позволило упростить конструкцию и улучшить надежность оборудования. В 2013 году ЗТР
уже изготавливал аналогичный трансформатор для межгосударственной энергокомпании,
поэтому смог подтвердить сроки поставки и готовность в части технологической и
конструкторской документации. ЗТР уже сотрудничал с компанией CTM Salto Grande.
Первая поставка оборудования была осуществлена в 1998 году. Тогда ЗТР изготовил и
поставил 10 однофазных трансформаторов 100 МВА 500 кВ для ГЭС Salto Grande на границе
между Уругваем и Аргентиной.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК & ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Лозовской кузнечный и Харьковский тракторный заводы
возобновили сотрудничество
29.09.2014
Лозовской кузнечно-механический завод (ЛКМЗ, Харьковская
область), входящий в индустриальную группу «УПЭК», возобновляет
сотрудничество с Харьковским тракторным заводом (ХТЗ). Об этом
сообщили «SQ» в пресс-службе «УПЭК».
ЛКМЗ поставит ХТЗ 400 колесных и 50 гусеничных тракторокомплектов,
охватывающих практически всю номенклатуру тракторов ХТЗ. Стоимость договора - 45
млн грн. Этот договор стороны считают первым шагом к восстановлению взаимовыгодного
сотрудничества. По словам директора автомобильного дивизиона «УПЭК» Сергея Щербака,
сейчас между предприятиями ведутся переговоры о дальнейшем расширении
сотрудничества на 2015 г. по поставкам продукции ЛКМЗ, а также прорабатываются заказы
на поставку подшипников Харьковского подшипникового завода на ХТЗ.
Подробнее >>>
По материалам agroperspectiva.com
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Житомирський бронетанковий завод працюватиме у три зміни
ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ
05.10.2014
ДК «Укроборонпром» відремонтував 150 одиниць
техніки протягом 7 днів
30.09.2014
150 одиниць бронетехніки відремонтували виїзні бригади підприємствучасників Державного концерну «Укроборонпром» протягом останнього тижня.
Власними потужностями Концерн відновив основні бойові танки та машини на їх
базі Т-64 (БВ), БМ "Булат", бойові машини піхоти та десанту БМП-1, БМП-2, БРЕМ у
кількості 45 та 47 одиниці відповідно.
Крім того, було відремонтовано 17 бронетранспортерів БТР-70, БТР-80, а також 6
бронетранспортерів БТР-3 та БТР-4 для Нацгвардії України. Доведено до належного
технічного стану 11 артилерійських систем та допоміжних машин, а також 24 одиниці
автомобільної техніки. Пiсля ремонту вся ця технiка вiдправляється назад в зону АТО.
Відзначимо, що Державний концерн «Укроборонпром» звертається до усіх політиків та
громадських діячів бути обережними й зваженими у висловлюваннях та заявах особливо
щодо діяльності силових структур України та питань військово-технічного
співробітництва з іншими державами в цілому. Сьогодні Україна обрала новий шлях
розвитку. І вороги намагаються завдати їй великої інформаційної, репутаційної шкоди.
Кожен гідний українець особисто обирає, як максимально ефективно захистити
незалежність та мирний стан своєї держави. За цих умов одним із найперших завдань є
відображення саме достовірної та чіткої інформації, адже захищати країну потрібно чесно
й порядно. У ДК «Укроборонпром» працюють десятки тисяч українців. Щодня вони
докладають зусиль, аби українське військо якнайшвидше навело лад на своїй землі.
Десятки заводів, працюючи у три зміни, без упину передають до зони АТО відремонтовану,
модернізовану та нову військову техніку. Сьогодні «фронт» і «тил» – єдині. ДК
«Укроборонпром» просить українських державних і громадських діячів, політиків та
депутатів не завдавати шкоди державі, вдаючись до брехні заради передвиборчого піару,
адже на кону - безпека України.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром»
КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ
Український супутник «Либідь-1» планується запустити
в І кварталі наступного року
29.09.2014
Запуск українського супутника «Либідь-1» може відбутися в І
кварталі 2015 року. Такий термін узгоджено під час зустрічі 29
вересня членів Національної ради із представниками ДП «Укркосмос»
і Космоагентства, на якій обговорювалися перспективи та проблеми
запуску першого українського супутника зв’язку.
Водночас зазначалося, що задля реалізації цього завдання необхідно вносити зміни
до чинного законодавства. Над цим працюватиме Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення разом із Державним космічним агентством України. За підсумками розмови
сторони вирішили наступну зустріч провести з керівниками загальнонаціональних
телерадіоорганізацій, аби з’ясувати їхню думку щодо мотиваційних підстав для переходу на
мовлення на національний супутниковий зв'язок.
Детальніше >>>
За матеріалами nrada.gov.ua
К концу года Харьков опять будет по-нормальному
работать на космическую промышленность
30.09.2014
ГНПО "Коммунар" (Харьков) к концу года планирует выйти на
нормальный режим работы. Об этом 29 сентября сообщили "SQ" в
Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ).
Напомним, что по данным председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова,
"Коммунар" находится в числе предприятий, снизивших объемы производства. По данным
ГКАУ, в конце первого квартала "Коммунар" перешел на двухдневный режим работы и
действительно снизил объемы производства. Это было вызвано задержкой в подписании
контрактов по ряду крупных космических программ, связанных с Россией. Недавно участие
"Коммунара" в этих программах было подтверждено. До конца года завод восстановит
работу, перейдет на полную рабочую неделю и ликвидирует отставание по объемам
производства. Возможно, объем производства предприятия даже увеличится в сравнении с
прошлым годом. Как отметили в ГКАУ, кроме участия в различных космических
программах "Коммунар" производит интерьеры для пассажирских вагонов. Продукция
завода поставлялась, в основном, на Крюковский вагоностроительный завод (Полтавкая
область). "Сейчас разрабатывается программа загрузки государственными заказами
Крюковского вагоностроительного завода. Когда эта программа заработает, заказы
получат как "Коммунар", так и еще одно харьковское предприятие ГКАУ - "Хартрон", у
которого тоже есть производство железнодорожной техники", - отметили в ГКАУ.
Подробнее >>>
По материалам bagnet.org
Керівництво та працівники Житомирського бронетанкового заводу
відгукнулися на прохання Президента перейти на режим роботи в три
зміни. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної
державної адміністрації 5 жовтня.
"Зараз в зону антитерористичної операції (АТО) потрібно щодня відправляти по
одній бойовій машині", - пояснив Порошенко. За словами Президента, чотири тижні
припинення вогню вдалося використати для того, щоб зробити українську армію більш
боєздатною. Директор ДП Житомирський бронетанковий завод Сергій Бутенко запевнив,
що техніка, яка виходить з компанії, буде боєздатною і не підведе українських воїнів, а
також подарував Президенту макет танка. Нагадаємо, в суботу 4 жовтня в ході робочого
візиту в Житомирську область Президент України Петро Порошенко побував на
Житомирському бронетанковому заводі. Це держпідприємство здійснює капітальний
ремонт і модернізацію гусеничної бойової техніки, яку відправляють в зону проведення
АТО, а також виготовляє сучасні бойові модулі для БМП.
Детальніше >>>
За матеріалами uazmi.org
РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК
Державний концерн «Укроборонпром»
розробив новітню РЛС
30.09.2014
Державним концерном «Укроборонпром» у 2014 році було розроблено новітню
трикоординатну оглядову радіолокаційну станцію 80К6К1. Дана РЛС була створена
фахівцями казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
РЛС 80К6К1 розміщується на 2-х транспортних одиницях українського виробництва.
Мобільна РЛС 80К6К1 призначена для використання в складі радіотехнічних та зенітноракетних підрозділів військ ППО, видачі цілевказівок зенітно-ракетним військам, і
забезпечує виявлення, супровід та вимір трьох координат повітряних об'єктів та їх
шляхової швидкості. Також радіолокаційна станція визначає державну приналежність
повітряних об'єктів, забезпечує видачу інформації на робочі місця. Станом на сьогодні
виконується розробка конструкторської документації РЛС 80К6КС1. На відміну РЛС
80К6К1, вся апаратура даної РЛС розміщується на одному транспортному засобі, що дає
можливість скоротити час розгортання/згортання.
Час розгортання /згортання РЛС 80К6К1становить 6 хвилин. Інструментальна дальність -400
км, дальність виявлення цілей типу “тактичний винищувач” - 220 км, зона огляду у кутомісній
площині - 55 градусів. Середньоквадратична помилка визначення координат: за дальністю є не
більше 100 м. Також казенним підприємством «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
Планується істотно поліпшити частину тактико-технічних характеристик, що дасть ряд
переваг у просуванні на зовнішньому ринку.
Детальніше >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Новый МКРУ проходит госиспытания в Украине
30.09.2014
В Украине разработан многофункциональный комплекс разведки и
управления (МКРУ). Сейчас ГП «Оризон-Навигация», входящее в состав ГК
«Укроборонпром», проводит государственные испытания, по итогам которых
комплекс будет принят на вооружение украинской армии.
Как сообщила пресс-служба ГК «Укроборонпром», МКРУ состоит из индивидуального
навигационного прибора СН-3003М, лазерного дальномера, электронного компаса и ряда
других дополнительных устройств. С принятием МКРУ на вооружение, украинская армия
существенно повысит эффективность применения средств поражения, в разы сократив
время на получение точной информации для целеуказания, отмечается в сообщении на
сайте ГК «Укроборонпром». Комплекс позволит значительно качественнее решать задачи
по ведению визуальной разведки, ориентированию, определению вертикальных и
горизонтальных углов и магнитных азимутов, наблюдению за местностью, выбору целей,
определению координат наземных точек поражения, измерению дальности до них и
передаче информации по каналам радиосвязи на командный пункт. Государственное
предприятие «Оризон-Навигация», входящее в состав ГК «Укроборонпром», образовано в
1995 году на базе радиозавода «Оризон», который с 1979 года специализировался на
разработке систем и приборов в сфере спутниковой навигации.
Подробнее >>>
По материалам i-mash.ru
ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
О.Турчинов привітав працівників державного підприємства «Миколаївський
авіаремонтний завод «НАРП» з 75-річчям від дня його заснування
БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ
29.09.2014
Держава надаватиме всебічну підтримку оборонному
виробництву - Президент
03.10.2014
Під час робочої поїздки до Львова Президент України Петро Порошенко
відвідав Львівський ремонтний бронетанковий завод, на якому ремонтують важку
військову техніку.
Глава держави ознайомився з виробничими потужностями підприємства, оглянув
зразок нової броньованої машини «Дозор», яку буде запущено у серійне виробництво.
Президент наголосив на необхідності підвищення продуктивності та ефективності роботи
заводу. За словами Петра Порошенка, продукція українських оборонних підприємств має
бути якісною, щоб захистити українських військових в бою. Обороноздатність української
армії сьогодні є важливим питанням, тому держава надаватиме підтримку такому
виробництву, запевнив Президент. «Зробимо все, щоб виготовити якісну машину», підкреслив він. За ініціативою Президента було проведено випробування міцності броні
нової машини «Дозор». Броня машини витримала, куля не пройшла наскрізь.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
Дорогі друзі! Прийміть найщиріші вітання з нагоди знаменної
події – 75-річчя від дня заснування Миколаївського авіаремонтного
заводу.
Завдяки науково-технічному потенціалу, творчій енергії, невтомній праці інженерів
та робітників авіаремонтні майстерні, утворені понад сім десятиліть тому при училищі
пілотів, перетворилися на найбільше авіаремонтне підприємство України і єдине, що
спеціалізується на ремонті важких літаків – бомбардувальників Су-24 і транспортників Іл76. На підприємстві створено потужну виробничу базу, дібрано високопрофесійний
трудовий колектив, накопичено вагомий досвід, тож виконання всіх робіт і послуг
забезпечується на рівні світових стандартів. І сьогодні, коли Україна відстоює незалежність
і суверенітет, розбудовує Збройні Сили, Миколаївський авіаремонтний завод робить
важливий внесок у справу посилення обороноздатності держави. У цей святковий день зичу
вам міцного здоров’я, добра, благополуччя і мирного неба.
Детальніше >>>
За матеріалами iportal.rada.gov.ua
16
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Услуги PG&RC:
Торговые сети
Офисные продажи
Интернет торговля
Торговые представители
etc
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ГП "Антонов" опровергает информацию Минпромполитики о
судебном решении против Кивы
ПАО "Лугансктепловоз" возобновляет деятельность и
сотрудничество с РЖД
29.09.2014
Государственное
предприятие
"Антонов"
опровергает
распространенную ранее информацию Министерства промышленной
политики о том, что Соломенский районный суд Киева 24 сентября
отказался удовлетворить иск его руководителя ГП Дмитрия Кивы к этому
ведомству и Госфининспекции.
"24 сентября Соломенский районный суд не рассматривал дело об увольнении
Дмитрия Кивы. При этом рассмотрение затянулось вследствие обжалования
Министерством промышленной политики определения Соломенского районного суда г.
Киева от 02.07.2014 г", - говорится в пресс-релизе ГП "Антонов". На предприятии также
напомнили, что решением Апелляционного суда г. Киева от 10.09.2014 г. отказано в
удовлетворении апелляционной жалобы заместителя министра промышленной политики
Александра Каленкова и оставлено без изменений определение Соломенского районного
суда г. Киева от 02.07.2014 г. по иску Дмитрия Кивы о признании незаконным и
аннулированием приказа о его увольнении. Напомним, 10 сентября Апелляционный суд
отказал в удовлетворении жалобы замминистра промышленной политики Александра
Каленкова на решение Соломенского райсуда Киева от 2 июля 2014 года, в котором приказ
Минпромполитики об увольнении Кивы был признан незаконным и отменен. Таким
образом, решение Соломенского райсуда остается в силе и апелляционный суд по сути
подтвердил, что Кива продолжает занимать свою должность президента - генерального
конструктора ГП "Антонов" законно. Каленков в мае и июле 2014 года издал приказы об
увольнении Кивы с должности главы ГП "Антонов" и о назначении вместо него
исполняющим обязанности Сергея Меренкова.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА & ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ
«АвтоКрАЗ» вышел на рекордные показатели
производства за последние 6 лет
СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ
Рейдеры на Судостроительном заводе "Залив" переоформляют
землю, принадлежащую заводу
30.09.2014
Руководству завода и акционерам ОАО "Судостроительный завод
"Залив" (Керчь) не удалось восстановить контроль над предприятием
спустя больше месяца после заявления о его рейдерском захвате,
осуществленном ООО "Судостроительный завод "Залив" (Москва).
"В данный момент при содействии крымских властей рейдеры переводят землю под
целостным имущественным комплексом ОАО, которая находится в долгосрочной аренде, в
распоряжение ООО "Судостроительный завод "Залив", имеющего на руках лишь фиктивный
договор аренды и продолжают осуществлять физическое препятствие входу на завод
законного руководства", - утверждает ОАО в пресс-релизе во вторник. Согласно ему, 3
сентября была произведена смена избранного акционерами ранее генерального директора
"Залив" на представителя крымской самообороны Артема Мирохина, и эти изменения
были зарегистрированы Федеральной налоговой службой РФ. Комментируя сообщения
крымских СМИ о том, что на "Заливе" были размещены два заказа на изготовление
пассажирских скоростных судов, ОАО указывает, что данные суда изготавливаются из
легких сплавов, что не соответствует специфике предприятия и приводит к нарушению
технологических и производственных процессов, а также технологической деградации
предприятия. По данным отстраненного руководства предприятия, такие действия
приводят к потере рабочих мест сотрудниками "Залива", поскольку для выполнения
заказов привлекаются специалисты ОАО "Феодосийская судостроительная компания
"Море" (Крым) и ОАО "Зеленодольский завод им.Горького" (Татарстан, РФ).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
30.09.2014
Крупнейший
в
стране
производитель
тепловозов
ПАО
«Лугансктепловоз» (ЛТЗ) восстанавливает деятельность, сообщили вчера
«Капиталу» в приемной генерального директора предприятия Петра
Карпова. На сегодняшний день еще не все вышли на работу, но менеджмент
работает в обычном режиме. Это стало возможным после того, как в городе
возобновилась подача энергоснабжения.
По словам собеседника издания, полноценный производственный процесс ЛТЗ
возобновит 1 октября. Другие подробности дальнейшей работы завода не сообщаются.
Конвейер «Лугансктепловоза» остановился в августе, после того как в городе была
повреждена снабжающая завод электростанция. Тогда генеральный директор ЗАО
«Трансмашхолдинг» (ТМХ, Россия; контролирует ЛТЗ) Андрей Андреев заявил, что на
восстановление потребуется месяц. Впрочем, уже в начале сентября руководство
«Российских железных дорог» (РЖД) объявило, что переводит свои заказы с ЛТЗ на
российские предприятия. При этом в компании признали, что локомотивы, производимые
в Луганске, пока нечем замещать. Сегодня российские железнодорожники по‑прежнему
возлагают большие надежды на украинское предприятие. Руководитель департамента
внешних связей ТМХ Артем Леденев сообщил «Капиталу», что ЛТЗ продолжит работу в
рамках действующих договоров.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ
ПАО "Дизельный завод" хочет заставить "Премьер Лизинг"
заплатить по счетам
29.09.2014
ПАО "Дизельный завод" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в
состав крупной промышленно-инвестиционной группы "Интер Кар Груп", подало
апелляцию на решение хозяйственного суда Киева от 23 сентября, которым он
предоставил ООО "Премьер Лизинг" (Киев) отсрочку в шесть месяцев по исполнению
решения о взыскании задолженности перед заводом на 58 млн грн по договору
поставки вагонов.
Как сообщили в "Интер Кар Груп", сумма задолженности "Премьер-Лизинга" перед
заводом является для последнего более чем существенной, и из-за ее неоплаты завод
поставлен на грань банкротства. "Недобросовестные действия руководства "ПремьерЛизинга" совместно с, мягко говоря, сомнительными с точки зрения законности
решениями судьи, направлены на незаконное затягивание исполнения решения суда и
могут привести к банкротству завода", - сообщили в "Интер Кар Групп", со ссылкой на ее
президента Сергея Гавриленко. Там также напомнили, что "Премьер Лизинг" должен
заводу указанную сумму на протяжении 19 месяцев. Ранее "Дизельный завод" обратился в
хозсуд Киева с иском о взыскании с "Премьер Лизинга" 59,332 млн грн задолженности,
однако суд 13 февраля 2014 года полностью отклонил этот иск. В свою очередь Киевский
апелляционный хозяйственный суд 19 июня частично отменил вышеуказанное решение
хозсуда Киева и постановил удовлетворить иск "Дизельного завода" и взыскать с "Премьер
Лизинга" 55,623 млн грн основной задолженности, 1,598 млн грн пени и 1,215 млн грн - 3%
годовых. Во исполнение указанного постановления апелляционной инстанции хозсуд
Киева 4 июля выдал соответствующий приказ. Однако 19 августа "Премьер Лизинг" подал в
киевский хозсуд заявление с просьбой остановить указанное взыскание и признать приказ
о взыскании не подлежащим исполнению. Хозсуд Киева в свою очередь 27 августа принял
решение отложить рассмотрение этого заявления до возвращения в суд материалов дела, а
Высший хозсуд Украины 2 сентября отклонил кассационную жалобу "Премьер Лизинга" и
оставил без изменений решение киевского апелляционного хозсуда о взыскании
задолженности с лизинговой компании. Между тем хозсуд Киева получил от "Премьер
Лизинга" заявление об отсрочке исполнения решения о взыскании задолженности с него. В
итоге в связи с вышеуказанными обстоятельствами хозсуд Киева принял решение
назначить слушание по делу на 23 сентября и принять к рассмотрению заявление о
признании приказа о взыскании не подлежащим исполнению. В результате 23 сентября суд
частично удовлетворил просьбу "Премьер Лизингу", предоставив ему отсрочку в шесть
месяцев по исполнению решения о взыскании задолженности перед "Дизельным заводом".
Дизельный завод специализируется на выпуске грузовых вагонов (полувагонов и
думпкаров) и на их капитальном ремонте, а также на производстве запчастей для вагонов.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
17
05.10.2014
ПАО «АвтоКрАЗ» уверенно наращивает объёмы производства,
демонстрируя рекордные за последние 6 лет показатели. Произведено
товарной продукции на сумму 165 млн грн. Темп роста к августу в
сопоставимых ценах составил 156%.
Сентябрь стал самым успешным месяцем в работе предприятия в этом году. На
главном конвейере изготовлен 161 автомобиль, что на 31% больше результата
предыдущего месяца и на 51% - сентября прошлого года, сообщили в пресс-службе
предприятия. В общем объёме изготовленных в сентябре доля бортовых автомобилей
составила 58%, шасси - 32%, спецтехники - 7%, тягачей - 3%. По итогам работы в текущем
году КрАЗу также удалось увеличить результат: в третьем квартале - на 33%, за 9 месяцев на 41%, в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. С начала года
потребителям отгружено 860 автомобилей, этот показатель превышает аналогичный в
прошлом году на 48%. За анализируемый период увеличены и объёмы производства по
другим направлением деятельности автозавода. Так, за 9 месяцев текущего года объёмы
продукции литейного производства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, выросли на 24%, аналогично - на 24% увеличился и выпуск запчастей.
Подробнее >>>
По материалам kremenchug.ua
АВТОБУСИ & ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В Чернигове появились троллейбусы
собственного производства
01.10.2014
Черниговский автозавод, входящий в корпорацию "Эталон", передал
ко дню города КП «Черниговское троллейбусное управление» два
троллейбуса собственного производства. По традиции, вся продукция
корпорации "Эталон" получает имена цветов.
Не стали исключением и троллейбусы, Эталон Т12110 обозначили как "Барвинок".
Первые машины даже получили соответствующую аппликацию на передней маске. Два
новеньких «Барвинка» приобрел в кредит Черниговский городской совет. По словам
начальника «Черниговского троллейбусного управления» Олега Коржова, стоит такой
троллейбус два миллиона двести гривен. Выйдут новые машины на линию где-то через
неделю. Пока рано говорить об эксплуатационных показателях, но уже тот факт, что
Черниговский автозавод освоил производство троллейбусов, которые он сможет
предложить и для других городов Украины - это огромный позитив. Кроме того,
троллейбусы "Барвинок" имеют низкий уровень пола и удобны для посадки инвалидов и
пожилых людей. Также важна и ценовая политика, стоимость ЧАЗ Т12110 "Барвинок" на
сегодня - вне конкуренции на украинском рынке.
Подробнее >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Корпорация "Электрон" представил троллейбус
собственной разработки
02.10.2014
Корпорация "Электрон" (Львов) представила в четверг троллейбус
собственной разработки марки Т19101 "Электрон". По словам президента
корпорации Юрия Бубеса, новая разработка - это 12-метровая машина из
нержавеющей стали, способная перевозить 106 пассажиров.
"Это полностью низкопольный троллейбус, способный перевозить 106 пассажиров.
Как мы и обещали, эта машина будет передана "Львовэлектротрансу" уже в ближайшие
дни", - сказал он. Также "Электрон" на следующей неделе передаст Львову трехсекционный
трамвай. Бубес рассказал, что кузов машины изготовлен из нержавеющей стали, а внешняя
облицовка - из стеклопластика, который защищает троллейбус от коррозии. Троллейбус
развивает максимальную скорость до 70 км/ч. Машина оборудована компьютерной
системой управления всеми устройствами, позволяющей проводить постоянную
диагностику транспортного средства и уменьшает расходы средств и времени на
обслуживание. Отвечая на вопрос корреспондента о цене троллейбуса, Бубес сказал, что
недавно предприятие выиграло тендер с ценой троллейбуса 2,2 млн грн. "Если говорить о
Европе, то добавьте к цене еще миллион", - сказал он. Президент корпорации отметил, что
предприятие готово производить до 100 таких машин в год. По словам первого
заместителя городского головы Львова Олега Синютки, в бюджете на следующий год
городские власти запланируют средства для закупки троллейбусов и трамваев
производства корпорации "Электрон". По его данным, Львов нуждается в обновлении
парка электротранспорта - городу нужны 90 троллейбусов и 60 трамваев. В то же время он
подчеркнул, что провести масштабную замену электротранспорта во Львове нельзя без
помощи государственных программ или займов от европейских банков.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Ostchem Фирташа пытается отсрочить на 10 лет
выплату 185 млн грн долга "Газа Украины"
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
НАФТОХІМІЯ & НПЗ (ГПЗ)
01.10.2014
"Роснефть" законсервировала Лисичанский НПЗ
29.09.2014
"Роснефть" законсервировала Лисичанский НПЗ на Украине. Об этом в
интервью ИТАР-ТАСС рассказал президент "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы пока консервируем этот завод. Приняли часть сотрудников завода на работу в
компанию "Роснефть", более шестидесяти человек к нам приехало. Заводу нанесен ущерб в
результате обстрела. Мы сообщили об этом украинским властям, ведутся предварительные
переговоры о компенсациях этого ущерба. Дальше мы зависим только от той
"волатильности", которая сопровождает власти Украины", - подчеркнул Сечин. "Наше
решение - беречь все активы", - сказал Сечин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе
украинского актива. Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, в середине июня завод был обстрелян
украинскими силовиками. Весной текущего года власти Украины заявляли о планах по
национализации Лисичанского НПЗ.
Подробнее >>>
По материалам ubr.ua
«Укргаздобыча» запустит производство зимнего ДТ
30.09.2014
С середины октября ПАО «Укргаздобыча» начнет производство
дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. Об
этом рассказал заместитель председателя правления ПАО «Укргаздобыча»
Вадим Шленчак.
Далее произойдет дальнейший переход мощностей на производство зимнего
дизтоплива, которое будет использоваться с учетом температуры окружающей среды. Он
добавил, что производство дизельного топлива будет осуществляться на Шебелинском
ВПГКН согласно утвержденной технологической карте. «Низкотемпературные свойства
достигаются за счет применения комплекса присадок компании BASF, рецептура
добавления которых специально разработана для приготовления зимнего дизельного
топлива в условиях Шебелинского ВПГКН», - уточнил Вадим Шленчак, подчеркнув, что на
сегодняшний день полностью обеспечено наличие необходимого запаса присадок. Стоит
отметить, что компания планирует выпускать зимнее топливо ориентировочно до
середины марта. Публичное акционерное общество «Укргаздобыча» - вертикальноинтегрированная компания, обеспечивающая около 75% общей добычи газа в стране.
Подробнее >>>
По материалам nefterynok.info
АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
В стране появился новый производитель сложных удобрений
01.10.2014
Группа компаний «УкрТехноФос» запускает завод по выпуску
сложных и азотно-серных удобрений в селе Городок Ровенской области.
«Мощности предприятия позволяют производить до 120 тыс. т удобрений.
Главный упор сделан на производство марок NPK с различными микроэлементами в
одной грануле», - рассказал «Капиталу» генеральный директор входящего в группу
«УкрТехноФос» частного предприятия «Минерализ» Андрей Конев.
Также, по его словам, компания предложит рынку азотно-серные удобрения. «Речь
идет о гранулированном сульфате аммония с гуматом калия», - уточняет Конев. Сумму
инвестиций в предприятие руководство компании не разглашает. Но по мнению участников
рынка, запуск подобного производства исчисляется десятками миллионов долларов,
поскольку мощности достаточно весомые для этого сегмента удобрений. Новое
предприятие будет работать преимущественно на белорусском сырье. Как сообщили
«Капиталу» в компании, завод начал производить наиболее востребованные марки NPKудобрений: 15:15:15, а также 8:19:29. Отличительная особенность продукции в том, что все
эти элементы соединяются путем физического смешивания в одну гранулу. На рынке
похожую продукцию предлагают: государственный «Сумыхимпром» и Днепровский завод
минеральных удобрений (ДЗМУ). Правда, их сложные удобрения производятся путем
химического смешивания питательных веществ, а не физического. Именно поэтому
президент «Украгрохимхолдинга», владеющего ДЗМУ, Сергей Лисковский считает, что
новый завод не составит конкуренцию его предприятию. Кроме того, в настоящее время
ДЗМУ не производит марки NPK, говорит он. «Из-за высокой стоимости калия мы решили
переключиться на выпуск двойного суперфосфата (NP 10:32), а также жидких удобрений и
карбамидо-аммиачной смеси», - отметил Лисковский. Новые сложные удобрения
«УкрТехноФоса» в чем‑то похожи на тукосмеси. Это те же NPK, но полученные путем
физического смешивания азота, фосфора и калия. Впрочем, производители тукосмесей
тоже не считают, что у них появился конкурент. «Вряд ли предлагаемые марки UPhos
можно назвать конкурирующими, так как в них фосфор, калий и азот содержатся в одной
грануле, а у нас - в трех. Это новая разновидность удобрений», - говорит директор ДП
«Агроцентр-Еврохим» Евгений Филонов. До мирового финансового кризиса рынок
тукосмесей Украины делили три компании: ДП «Агроцентр-Еврохим», «УкрагроНПК»
(сейчас принадлежит Ostchem Дмитрия Фирташа) и «УкрТехноФос». Они предлагали
львиную долю потребляемой в Украине данной продукции - около 300 тыс. т при емкости
рынка не более 400 тыс. т в год. После кризиса производство тукосмесей больше прочих
субрынков удобрений пострадало от падения спроса. Этот сегмент еще не восстановился в
Украине, полагает Филонов. Он же оценивает сегодняшний его потенциал не более чем в 75
тыс. т. Возглавляемая им компания может предложить покупателям до 50 тыс. т
тукосмесей, так как основные производственные площадки, расположенные на востоке
страны, были утрачены в связи с войной. Второй производитель тукосмесей - компания
«УкрагроНПК», по информации «Капитала», уже не производит тукосмеси вследствие
кризиса. Получается, что на этом слабом пока рынке остались два работающих
производителя - ДП «Агроцентр-Еврохим» и «УкрТехноФос». Кроме марок NPK,
«УкрТехноФос» намерен предложить сельхозпроизводителям относительно недорогое
удобрение, содержащее 21 % азота и 24 % серы - сульфат аммония. Химики разделяют
сульфат аммония на металлургический и химический. Первый в Украине производят
коксохимические заводы - сульфат аммония у этих предприятий является побочным
продуктом. Он меньше устраивает аграриев, но они его все же приобретают. Более
подходящим является сульфат аммония, производимый черкасским «Азотом» компании
Ostchem. Но этот продукт тоже побочен. Он появляется на предприятии только в том
случае, если оно выпускает капролактам. Это производство в основном простаивает, как и
коксохимы в Донбассе. Все это наводит конкурентов «УкрТехноФоса» на мысль, что этот
продукт компания будет предлагать на фоне сокращения внутреннего предложения.
Однако не только с нашими производителями сульфата будет конкурировать ровенский
завод. В Украину его завозят такие российские компании, как «Щекиноазот»,
«Куйбышевазот». Имеется сульфат аммония и у белорусского «Гродноазота». Ежегодные
потребности Украины в этом удобрении составляют, по оценкам экспертов, до 100 тыс. т.
Опрошенные участники рынка и эксперты полагают, что новый завод появился в Украине
не совсем вовремя - на фоне низкого спроса на сложные удобрения. Но, возможно, ему
удастся реализовать планы по сбыту благодаря предложению по замене импортных, более
дорогих аналогов.
Подробнее >>>
© Наталья Кабаш
По материалам capital.ua
18
1 октября 2014 в 14:30 хозяйственный суд Черкасской области под
председательством судьи Н.Спасских рассмотрит заявление ОАО "Азот" об
отсрочке исполнения решения суда от 09.03.2011 года на 10 лет делу №0906 / 2572 по иску ДК "Газ Украина "(дочерняя компания" Нафтогаза
Украины ") к ответчику ОАО" Азот ".
Еще в 2011 году суд удовлетворил иск "Газ Украины" и обязал Черкасский "Азот"
оплатить истцу более чем 165 млн грн задолженности за ранее потребленный газ. Сегодня
же в 12.00 хозяйственным судом Ровенской области (судья -Бережнюк) начнется
рассмотрение заявления ПАО "Ривнеазот" об отсрочке исполнения решения суда от
26.03.2013 года на 10 лет по делу №918 / 213/13-г по иску ДК "Газ Украины" к ответчику
ОАО "Ривнеазот". "Ривнеазот" задолжал "Газ Украины" 19,701 млн грн за потребленный
ранее газ. Химические предприятия ПАО "Ривнеазот" и ОАО "Азот", а также горловский
концерн "Стирол" и "Северодонецкое объединение "Азот" составляют холдинг Ostchem,
который входит в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Фирташ, несколько
месяцев назад арестованный в Вене, и после внесения залога в настоящее время
находящийся под домашним арестом, по данным источников ZN.UA, пытается спасти
остатки своего бизнеса в Украине. Учитывая это обстоятельство, Фирташ явно
рассчитывает на отсрочку выплаты почти 185 млн грн на 10 лет. По мнению юристов, если
суды удовлетворят просьбу ПАО "Ривнеазот" и ОАО "Азот", через 10 лет реальная сумма
долга может быть существенно уменьшена вследствие инфляции и "Газ Украины" (то есть
НАК "Нафтогаз Украины") рискует недополучить значительную сумму долга этих
предприятий Фирташа, тем более, что неизвестно, что произойдет с бизнесом владельца
Group DF до 2024 года. Вместе с тем, если хозяйственные суды откажут предприятиям
Фирташа в отсрочке уплаты долга, "Нафтогаз Украины" сможет пополнить свой бюджет и
направить больше средств на закупку реверсного газа и диверсификации источников и
маршрутов газоснабжения Украины.
Подробнее >>>
По материалам zn.ua
Вищий господарський суд зіграв на руку Фірташу
01.10.2014
Колегія суддів Вищого господарського суду залишила в силі
постанову Харківського апеляційного суду від 1 липня 2014 року, тим
самим відмовивши у продовженні терміну розробки плану санації для
ПАТ “Сумихімпром”. Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було
прийнято колегією суддів Вищого господарського суду за касаційною скаргою ПАТ
“Сумихімпром” та низки інших підприємств.
В той же час, та ж сама колегія суддів у складі Катеринчук, Міщенко, Поліщук,
відмовила у задоволенні касаційної скарги Фонду державного майна України і визнала
законними рішення господарського суду Сумської області та Харківського апеляційного
господарського суду про продовження терміну розробки плану санації ПАТ "Сумихімпром"
у 2013 році, хоча законом про банкрутство подовження терміну розпробки плану санації не
передбачено. Раніше Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової
галузі України звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої ради
юстиції з вимогою притягнути до відповідальності суддів господарського суду Сумської
області, Харківського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду
України за незаконне продовження терміну підготовки плану санації ПАТ "Сумихімпром",
що мало наслідком затягування процедури банкрутства в інтересах Фірташа та Льовочкіна.
Детальніше >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Правительство запретило компаниям Фирташа
пользоваться газом из ПХГ
01.10.2014
Кабинет министров Украины запретил производителям минеральных
удобрений (большинством таких предприятий владеет украинский
бизнесмен Дмитрий Фирташ) пользоваться природным газом из подземных
хранилищ до конца отопительного сезона. Об этом говорится в
постановлении правительства № 488 от 29 сентября 2014 года.
Согласно тексту документа, в связи с необходимостью экономии природного газа
Кабинет министров постановляет: с 1 октября 2014 до окончания осенне-зимнего периода
2014-2015 года или до принятия отдельного решения прекратить использование для
технологических нужд природного газа предприятиями, которые производят минеральные
удобрения. При этом, производители минудобрений, могут использовать импортируемый
ими газ. Напомним, крупнейшими производителями минудобрений в стране являются
черкасский Азот, горловский Стирол, Северо-Донецкое объединение Азот, РивнеАзот,
Одесский припортовый завод, а также Сумыхимпром и ДнепрАзот. Все эти предприятия,
кроме Одесского припортового завода (находится в госсобственности) и ДнепрАзота
(принадлежит группе Приват) входят в холдинг Ostchem, основным собственником
которого является Дмитрий Фирташ.
Подробнее >>>
По материалам glavcom.ua
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
В Украине сохранится растущая динамика
сельхозпроизводства - эксперт
01.10.2014
Объемы валовой продукции сельского хозяйства в 2014 г. превысят
прошлогодние на 4,3% и составят 263,8 млрд грн. Об этом сообщил директор
Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко, говорится в
сообщении института. По его словам, ожидается рост производства подавляющего
большинства сельскохозяйственной продукции, включая животноводческую.
В частности, валовая продукция растениеводства прогнозируется ≈184,7 млрд грн с
ростом 5,0% против прошлого года. В этом году, по оценкам института, производство
зерновых и зернобобовых культур составит 64,4 млн т. В 4,7% оценивается рост урожая
пшеницы - до 23,3 млн т; 17,9% составил рост производства ячменя, достигнув 8,9 млн т.
Производство кукурузы останется на уровне прошлого года, считают эксперты, - 30,1 млн т.
Среди масличных культур наибольшего и стабильного прироста производства следует
ожидать по сои. Объемы ее производства вследствие увеличения посевных площадей
почти на треть вырастут на 40,9% и составят 3,9 млн т. Производство подсолнечника
увеличится на 3,8% - до 11,5 млн т. Производство сахарной свеклы возрастет более чем на
четверть (28,8%) и составит 13,9 млн т. Также по прогнозам ученых Института аграрной
экономики, валовая продукция животноводства ожидается на уровне 79,1 млрд грн, что на
2,8% превысит показатели прошлого года.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ
Агрохолдинг "Мрия" проведет неформальную встречу с
держателями еврооблигаций
Крупнейший аграрный холдинг сократил
прибыль в два раза
30.09.2014
Агрохолдинг "Мрия" планирует провести неформальную
встречу держателей облигаций в Лондоне 3 октября во второй
половине дня, сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой
биржи. Информация о месте проведения собрания и точное время будет
предоставлена на сайте "Мрии" заранее вместе со списком держателей, желающих
принять участие.
Как отмечается в сообщении, только удостоверенные держатели облигаций смогут
принять участие. Встреча предназначена исключительно для информационных целей. В
частности, компания не намерена разглашать существенную непубличную информацию на
совещании. Как сообщалось, "Мрия" просрочила выплату около $9 млн процентного дохода
и около $120 млн в счет погашения долга по своим обязательствам. Агрохолдинг 13 августа
сообщил об увольнении с должности финансового директора Андрея Буряка и отставке
двух независимых директоров Томаса Пюттэ (Thomas Pütter) и Ганса Кристиана (Hans
Christian). "Мрия" изучает возможности реструктуризации баланса с целью восстановления
финансовой устойчивости. С этой целью агрохолдинг назначил Blackstone Group
International Partners LLP (Великобритания), "Драгон Капитал" (Киев) и международную
аудиторско-консалтинговую компанию Deloitte (Делойт) финансовыми консультантами, а
также компанию SGS для независимой оценки активов и Брайана Кейва (Bryan Cave) юридическим консультантом. Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости
предположительно будут включать реструктуризацию баланса предприятия. В то же время
группа планирует продолжать свою деятельность. Кроме того, "Мрия" призвала
держателей ее еврооблигаций создать комитет, который будет представлять их интересы в
ходе консультаций с другими кредиторами.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
03.10.2014
Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" в январе-июне 2014 года
получил чистую прибыль $304,72 млн, что примерно в 2,1 раза
меньше показателя за аналогичный период 2013 года. Согласно финансовому отчету
агрохолдинга, с учетом негативных курсовых разниц $1,381 млрд совокупный убыток
за первое полугодие составил $1,076 млрд.
Валовая прибыль снизилась по сравнению с январем-июнем 2013 года на 7,3% - до
$617,7 млн, операционная - на 18,9%, до $571,88 млн. Выручка холдинга в первом полугодии
сократилась почти 7,3%, составив $923,2 млн. Согласно документу, чистый долг компании
по состоянию на 30 июня составлял $1,252 млрд ($1,378 млрд на конец 2013 года). Как
сообщалось, "Укрлэндфарминг", по его данным, является крупнейшим агрохолдингом в
Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов,
сахара, разведением крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
Земельный банк холдинга составляет около 670 тыс. га, большинство активов находится в
Центральной и Западной Украине. "Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил
чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом - до $754,054 млн. Его выручка выросла
на 10% - до $2,072 млрд, операционная прибыль - на 37%, до $924,671 млн, валовая - на 7%,
до $798,573 млн.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
РОСЛИННИЦТВО
ІНФРАСТРУКТУРА & ЕЛЕВАТОРИ
Строительство портового элеватора в Одесской области
начнется в 2015 году - Ukrlandfarming
ИМК завершила уборку подсолнечника
30.09.2014
29 сентября ИМК завершила уборку подсолнечника. Это
вторая, по занимаемой площади, культура в структуре посевов ИМК
(14% земельного банка). Подсолнечник был убран с площади 18,7
тыс. га. Урожайность составила 2,57 т/га, что соответствует плановому показателю.
Урожайность подсолнечника в ИМК на 46% выше средней урожайности
подсолнечника в Украине в текущем сезоне (согласно данным Министерства Аграрной
политики и продовольствия Украины по состоянию на 26 сентября средняя урожайность
подсолнечника в Украине составила 1,76 т/га). «Как и планировалось, компания собрала
хороший урожай подсолнечника. При этом влажность семян в этом сезоне ниже, чем в
прошлом году, что позволит снизить производственные затраты на сушку семян. В целом,
благоприятные погодные условия в текущем сезоне позволили нам раньше начать уборку
всех культур. Сейчас компания завершает уборку сои и картофеля и уже активно
приступила к уборке нашей основной культуры – кукурузы, посевы которой находятся в
хорошем состоянии. Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в
Украине, ИМК осуществляет свою операционную деятельность согласно плану, без сбоев», отметил Алекс Лисситса, Генеральный директор ИМК
Подробнее >>>
По материалам пресс-центра ГК «Индустриальная Молочная Компания»
01.10.2014
Агрохолдинг Ukrlandfarming намерен начать строительство
портового элеватора в Одесской области в 2015 году. Об этом сказал
журналистам заместитель генерального директора агрохолдинга
Ukrlandfarming Игорь Петрашко.
"При положительных обстоятельствах начнем строительство уже в следующем
году", - сказал он. По его словам, строительные работы еще не были начаты по причине
нехватки финансового капитала. Он добавил, что компания на данный момент ведет
переговоры с инвесторами. Данное направление является одним из приоритетных на
следующий год. Напомним, председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming
Олег Бахматюк заявлял о том, что уже подписан меморандум с властью о строительстве
портового элеватора в Одесской области. Ранее сообщалось, что UkrLandFarming Олега
Бахматюка и компания "Портинвест", управляющая портовым бизнесом СКМ Рината
Ахметова, планируют совместно реализовать проект в порту "Южный". Планировалось
построить мультифункциональный аграрный хаб мощностью перевалки до 10 млн тонн
зерна и свыше 260 тыс. тонн масла в год.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ
«Сварог вест груп» завершила збір льону
Виробництво зернових культур в агрохолдингах України
зросло на третину у 2013 році
01.10.2014
Цьогоріч у структурі посівів корпорації «Сварог Вест Груп» з’явилася
нова нішева культура – льон. Для вирощування цієї культури було
відведено землі у Південному регіоні корпорації (Чернівецька область), які
є найбільш сприятливими для вирощування льону, про що свідчить
отримана середня врожайність – 2,2 т/га, що значно перевищує середні
показники по Україні (1,3-1,5 т/га).
За словами директора департаменту з виробництва продукції рослинництва у
Південному регіоні Юрія Гаврилюка, висока врожайність стала результатом комплексного
підходу до вирощування льону. Адже перед тим як прийняти рішення про технологію
вирощування льону, найбільш придатну для Чернівецької області, фахівці «Сварог Вест
Груп» ґрунтовно вивчили досвід українських та європейських колег, а інженерна служба –
питання оптимального підбору техніки та технології обмолоту. «Проаналізувавши
ґрунтово-кліматичні умови регіонів роботи корпорації «Сварог Вест Груп», ми визначили,
що на деяких ґрунтах, зокрема, там, де підвищена їх кислотність, можна вирощувати таку
нетрадиційну культуру, як льон. На цих землях льон може давати максимальну
ефективність виробництва. Для посіву ми підібрали найкраще насіння льону української та
європейської селекції, яке засіяли на понад 1000 га земель, що є стратегічно та науково
виправдано», – зазначив Юрій Гаврилюк.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру Корпорації «Сварог Вест Груп»
Минагропрод против приватизации ГПЗКУ
01.10.2014
Минагропрод Украины не поддерживает предложение
Совета предпринимателей при Кабмине по реформированию
государственных
институтов,
которые
осуществляют
оперативную деятельность на рынке зерна и продуктов питания.
Об этом говорится в сообщении министертсва.
В частности, речь идет о предложении, которое имеет целью объединение Аграрного
фонда и Госрезерва Украины, а также приватизацию ПАО «ГПЗКУ». «Деятельность
государственных операторов, в частности Аграрного фонда и ПАО «ГПЗКУ», на зерновом
рынке является эффективной. Стоит отметить, что именно благодаря их активной позиции
в течение августа-сентября 2014 г. (закуплено у сельхозпроизводителей 1,6 млн т зерна и
еще 1 млн тонн являются законтрактованными по форвардным контрактам) произошли
позитивные процессы на национальном зерновом рынке», - говорят в министертсве. В
частности, как объясняют в Минагропроде, при отрицательных ценовых тенденциях
мирового рынка, в сентябре этого года (когда экспортные цены на французскую пшеницу
снизились на $14), произошел рост внутренних закупочных цен у сельхозпроизводителей на $12 на тонне. Таким образом, удалось сократить разницу между внутренними и
экспортными ценами - с $50 до $25 на тонне, что является показателем повышения
конкуренции на рынке и основанием для повышения доходности сельскохозяйственного
производства. Кроме того, государственными агентами проводится кредитование
производства зерна через форвардные закупки. В текущем году кредитование проведено
на сумму 1,4 млрд грн. Наряду с указанным, через деятельность ПАО «ГПЗКУ»
национальная отрасль АПК открывает новые целевые зарубежные рынки сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
19
26.09.2014
За результатами дослідження «Найбільші агрохолдинги України
2014», проведеного агенцією AgriSurvey, валовий збір зернових культур в
агрохолдингах України у 2013 досягнув значення 19,1 млн тонн, що означає
збільшення виробництва цими структурами на 4,9 млн тонн або 34,9%
відносно 2012 р. Про це повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
В 2013 році в Україні загалом було вироблено 63,1 млн тонн зернових і зернобобових
культур, що на 16,8 млн тонн або 36,4% більше, ніж попереднього року. Відповідно частка
агрохолдингів в національному виробництві зменшилась на 0,4 пункти до 30,2%,
незважаючи на 3-відсоткове збільшення посівних площ під даними культурами. Інші
суб‘єкти господарювання збільшили валовий збір ще суттєвіше - на 37,1%. 2013 рік видався
доволі урожайним, агрохолдинги збільшили середню урожайність зернових і зернобобових
культур на третину, проте цього було недостатньо для збільшення частки в національному
виробництві, оскільки ключову роль в даному випадку зіграла посівна площа. Зростання
посівних площ в інших суб‘єктів господарювання оцінюється дослідниками в 5,4%. Різниця
приросту урожайності склала близько 1 пункту, якщо порівнювати агрохолдинги і не
холдингові структури. «Зменшення частки виробництва не є критичним в межах
національного виробництва, тож говорити про зміну тренду ще зарано. Ключовим все ж
залишається питання ефективності господарювання. Відповідь на нього можна знайти в
дослідженні «Найбільші агрохолдинги України 2014», де також розкритий розподіл
виробничих витрат в порівнянні із середніми значеннями по Україні та незалежних
підприємствах по зернових і олійних культурах в цілому і окремо по кожній», - підсумував
експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) І.Остапчук.
Детальніше >>>
За матеріалами ucab.ua
Україна може зібрати рекордний врожай за роки незалежності
01.10.2014
Прогнозний показник врожаю 2014 року з урахуванням усіх
факторів, включаючи анексію Криму і військові дії на території
Донецької і Луганської областей, становить 64,421 млн тонн зернових і
зернобобових культур. Про це повідомив під час брифінгу в Кабінеті
міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.
"На сьогодні у нас прибрана площа 14,682 тисяч га. Це менше (порівняно з площею в
2013 році), різниця припадає на територію окупованого Криму, а також окремі райони
Донецької та Луганської областей, де збір врожаю неможливий. Розрахунок на поточний рік
за зерновими і зернобобовими культурами становить 64,421 млн тонн", - сказав міністр.
Швайка також зазначив, що прогнозний показник врожаю кукурудзи становить близько 30
млн тонн. При цьому він не назвав прогнозний показник експорту зернових, пославшись на
необхідність підрахунку потреб українських борошномельних підприємств, а також
формування державного резерву. "Будемо експортувати тільки після того, як визначимо
наші внутрішні потреби", - сказав Швайка. Раніше Мінагропрод прогнозував, що українські
аграрії в 2014 році зможуть зібрати приблизно 60 млн тонн зернових проти рекордних 63
млн тонн, які країна отримала минулого року. При цьому Міністерство економічного
розвитку і торгівлі також прогнозує врожай зернових у країні цього року на рівні близько
60 млн тонн. Міністерство сільського господарства США у вересні оцінило валовий збір
зерна в Україні в 2014 році на рівні 60,3 млн тонн.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ОВОЧЕВІ & ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
Украина в этом году соберет на миллион тонн
больше картофеля
29.09.2014
Производство картофеля в Украине в этом году может
увеличиться по сравнению с 2013 годом почти на миллион тонн до 22,8
млн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и
продовольствия.
«В Украине в 2014 году прогнозируется получить 22,8 млн тонн картофеля (при
урожайности 17 т/га с площади 1348 тыс. га). Это на 987 тыс. тонн больше, чем в прошлом
году (без учета АР Крым)», - говорится в сообщении. Согласно сообщению, Украина по
выращиванию картофеля занимает четвертое место в мире. На сегодня в Украине
зарегистрировано 40 сортов картофеля. «Сегодня перед нами стоит задача по привлечению
инвесторов и расширению экспортного потенциала. Можно будет с уверенностью говорить
о том, что Украина - мощной экспортер не только зерна, но и картофеля», - цитирует прессслужба министра аграрной политики Игоря Швайку. Как сообщал УНИАН, по данным
Госстата, украинские аграрии к 1 сентября 2014 года собрали 16,7 млн тонн картофеля, что
на 15,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Что касается прошлого года,
урожай картофеля сократился почти на 5% по сравнению с 2012 годом.
Подробнее >>>
По материалам uga-port.org.ua
ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
СВИНАРСТВО
Агрокомбинат "Слобожанский" сменил гендиректора
01.10.2014
Наблюдательный совет ПАО "Агрокомбинат "Слобожанский"
(Харьковская обл.) назначил генеральным директором с 1 октября
Тараса Фалько вместо Юрия Жихарева, возглавлявшего компанию на
протяжении двух лет.
Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение принято 30 сентября.
Т.Фалько ранее занимал должность заместителя директора по вопросам растениеводства в
агрокомбинате "Слобожанский". Долей в уставном капитале компании не владеет.
Агрокомбинат "Слобожанский" создан в сентябре 1996 года на базе одноименного совхозакомбината. Предприятие специализируется на свиноводстве. В прошлом году компания
получила 25,85 млн грн чистой прибыли, что в 6,5 раза меньше, чем в 2012 году
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Креатив будет наращивать поголовье свиней
01.10.2014
Группа «Креатив» планирует нарастить свинопоголовье до 100 тыс.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава правления
группы Юрий Давыдов.
«У нас сегодня действует свинокомплекс на 60 тыс. голов. Кроме того, мы завершаем
вторую очередь проекта – строительство фермы, которая даст нам расширение еще на 40
тыс. голов, до конца года мы планируем начать наращивать поголовье», - рассказал он.
Таким образом, по словам Юрия Давыдова, общая проектная мощность свинокомплекса
составит 100 тыс. голов.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
ПТАХІВНИЦТВО
«Имперово Фудз» получил разрешение экспортировать
яичные продукты в ЕС
30.09.2014
Компания «AVANGARDCO IPL, крупнейший производитель яиц и яичных
продуктов в Украине и производитель номер один в Евразии, сообщает, что завод по
переработке
яиц
«Имперово
Фудз»
получил
официальное
разрешение
экспортировать яичные продукты в Европейский Союз.
Завод «Имперово Фудз» является одним из самых современных объектов по
производству яичных продуктов в Европе. Предприятие способно производить более 12
видов сухих яичных продуктов, включая сухой белок пеновзбивающийся, сухой белок
гелеобразующий, яичный порошок и сухой желток, которые используются в целом ряде
отраслей пищевой промышленности. Ирина Марченко, Генеральный Директор
AVANGARDCO IPL, прокомментировала: «Перед AVANGARDCO IPL открываются двери на
европейский рынок, что позволяет нам расширить свое присутствие на мировом
пространстве. Первые поставки в Европу планируем осуществить уже в октябре».
Подробнее >>>
По материалам avangard.co.ua
Агрохолдинг Бахматюка хоче викупити свої
єврооблігації на ринку
Инвестиции в птицеводство превысили $2,5 млрд
01.10.2014
За последние 10 лет объемы инвестиций в птицеводство превысили $2,5 млрд.
Об этом в интервью «Агро Перспективе» рассказал председатель совета директоров
ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.
По его словам, за последние 10 лет произошла серьезная реконструкция заводов по
переработке яиц и строительство новых. «Поэтому с оптимизмом смотрим на развитие
отрасли. Абсолютно конкурентоспособны на мировых рынках, не боимся конкуренции, у
нас хорошее, высокое качество», - говорит он. Также Александр Бакуменко добавил, что по
экспорту яиц и яичных продуктов Украина входит в мировую десятку. Касательно же
помощи со стороны государства, эксперт считает, что оно попросту должно не мешать.
«Государство должно не мешать. Надо убрать элементы коррупции, надо сделать
правильную судовую систему», - сказал он.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
Украинским птицеводам не хватает европейских квот
01.10.2014
Производителям яиц и яичных продуктов открыли дорогу в Европу.
Вчера завод «Имперово Фудз» крупнейшего производителя яиц холдинга
«Авангард» получил разрешение Европейского союза на экспорт своей
продукции.
«Лицензия ЕС на экспорт продуктов из яиц обеспечивает «Авангарду» возможность
выхода на новые европейские экспортные рынки в соответствии с нашей стратегией по
расширению продаж на глобальные рынки», - цитируется генеральный директор Ирина
Марченко в сообщении агрохолдинга, размещенном на Лондонской фондовой бирже во
вторник. Она отмечает, что первая партия товара будет поставлена в ЕС в октябре.
Компания «Овостар Юнион» старается не отставать от конкурента. Она планирует начать
поставки яиц и яичных продуктов на европейский рынок в течение недели. «Сейчас идут
предварительные технические договоренности. После 29 сентября мы начнем первые
поставки в Европу», - сообщил на конференции «Птицеводство-2014» генеральный
директор группы Борис Беликов. Он отметил, что «Овостар Юнион» намерена
сотрудничать с европейскими подразделениями международных компаний Nestle,
Mondelez. Напомним, с 23 апреля Европейский союз в одностороннем порядке открыл свои
рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового
режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает
снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку
квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на
рынки ЕС. Сейчас право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют четыре украинские
птицефабрики, а также некоторые производители казеина, рыбы и меда. По словам
председателя ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра Бакуменко, украинские
птицеводы имеют право до 1 ноября поставить 36 тыс. т мяса птицы, в частности, 20 тыс. т
- цельной тушки и 16 тыс. т - частей тушки. Весь объем по указанной квоте уже
законтрактован: за последние четыре месяца Украина отправила в ЕС 10 тыс. т мяса птицы.
«Около 95 % этого объе­ма выполнили птицефабрики агрохолдинга «Мироновский
хлебопродукт» и 5 % - комплекса «Агромарс», - говорит эксперт. По его данным, в 2013 г.
производство мяса птицы составило 1 млн т, из них экспорт - 145 тыс. т. Яиц произвели 19
млрд шт., экспортировали при этом - 645 млн шт. «В этом году мы идем с опережением и по
мясу птицы и по яйцу, и что нужно подчеркнуть, мы практически ничего не
экспортировали в РФ», - замечает Александр Бакуменко. Квота на беспошлинную поставку
яичных продуктов и альбуминов из Украины в ЕС составляет 1,5 тыс. тонн / год (яйца в
скорлупе) и 3 тыс. тонн / год (чистый вес для яиц в скорлупе). Европейский рынок очень
перспективен для украинских птицеводов, поскольку цены на яйца там на 15‑20 % выше
среднемировых. Однако Бакуменко отмечает, что квота на беспошлинную поставку
украинских яичных продуктов в ЕС является незначительной - 300 т в год. «Наша компания
этот объем продает за месяц», - сетует Борис Беликов. Александр Бакуменко ожидает, что в
2015 г. экспортные квоты на поставки мяса в ЕС увеличат до 80‑100 тыс. т. «Будут вестись
переговоры о том, чтобы квоты были увеличены, на этот год квота составляет 36 тыс. т и
действует до 1 ноября», - говорит эксперт. Однако, по мнению старшего аналитика
инвестиционной компании «АРТ Капитал» Андрея Патиоты, вероятность увеличения квот
в следующем году невелика. «ЕС очень щепетильно относится к защите внутреннего
производителя, взвешивая соотношение спроса и предложения», - поясняет аналитик. Он
считает, что увеличение квот на поставку сельхозпродукции на рынок ЕС возможно не
ранее 2016 г., когда экономическая часть Соглашения будет действовать в полном объеме.
По оценкам Александра Бакуменко, Украина в этом году увеличит экспорт мяса птицы на
20‑25 тыс. т, яиц - на 100‑125 млн шт. Производство яиц в Украине в 2014 г. увеличится на
1,5‑2 % по сравнению с 2013 г. - до 19,28‑19,38 млрд шт.
Подробнее >>>
© Мария Бровинская
По материалам capital.ua
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
01.10.2014
Агрохолдинг "Авангард" за підсумками зборів акціонерів, які пройшли 30
вересня, оголосив у середу про намір викупити свої єврооблігації на ринку. Про це
йдеться в біржовому повідомленні агрохолдингу на Лондонській фондовій біржі в
середу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Терміни і розмір викупу будуть розкриті окремо в належний час", - зазначено в
повідомленні. Avangardco Investments Public Limited, холдингова компанія "Авангарду", в
кінці жовтня 2010 року розмістила дебютні єврооблігації на 200 млн доларів за ціною
98,093% номіналу з прибутковістю до погашення 10,5% річних і терміном обігу до 29
жовтня 2015 року. Лід-менеджерами випуску виступили JPMorgan Securities Ltd і TD
Investment Limited. Відсоткова ставка на всі купонні періоди встановлена на рівні 10%
річних. Виплата відсотків здійснюється раз на півроку - 29 квітня та 29 жовтня. "Авангард" вертикально інтегрований холдинг, що спеціалізується на виробництві яєць і яєчних
продуктів, є найбільшим гравцем на українському ринку. Його чистий прибуток у січнічервні 2014 року становив 52 млн доларів, що приблизно в два рази менше, ніж у першому
півріччі 2013 року, а консолідована виручка за цей період знизилася на тлі девальвації
гривні на 14% - до 262,7 млн доларів. Єврооблігації "Авангарду" на 30 вересня
котирувалися за курсом 88% номіналу.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
20
Минагрополитики: В Украине увеличились объемы
производства пищевых продуктов
30.09.2014
За восемь месяцев 2014 года в Украине зафиксирован рост объемов
производства пищевых продуктов, без учета временно оккупированной территории
АР Крым и г. Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной
политики и продовольствия.
Так, индекс промышленной продукции производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий в Украине за январь-август 2014 года, по сравнению с январем-августом
2013, по оперативным данным Госстата, составил 100,4%. Как отметили в пресс-службе, на
рост больше всего повлияло увеличение объемов производства продукции масложировой
промышленности. «За январь-август 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013
объемы производства масла подсолнечного нерафинированного увеличены на 48,9%
(произведено 2749 тыс. т) и на 0,1% увеличены объемы производства маргарина и жиров
подобных (произведено 174 тыс. т)», - говорится в сообщении. Вместе с тем, в сравнении с
соответствующим периодом предыдущего года увеличены объемы производства мяса
свиней свежего или охлажденного - на 10,3% и замороженного - на 21%, мяса домашней
птицы свежего или охлажденного - на 4,6% и замороженного - на 26, 4%, овощей
консервированных натуральных - на 14,1%, молока жидкого обработанного - на 13,7%,
масла сливочного - на 30,5%, продуктов молокосодержащих, других - на 32%, водки с
содержанием спирта менее 45,4% - на 0,3%, сигарет, содержащих табак или смеси табака с
заменителями табака - на 5%.
Подробнее >>>
По материалам ukrprod.kiev.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Десять крупнейших холдингов масложировой отрасли Украины
перерабатывают более 80% всего подсолнечника
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
В августе производство овсяной крупы выросло
в 10 раз, хлопьев – в 2,6 раза
02.10.2014
01.10.2014
По данным официальной статистики, после июльского падения
(16 тонн) в августе т.г. в Украине отмечено 10-кратное увеличение
производства овсяной крупы – до 159 тонн. Основным драйвером роста
стало восстановление выпуска данной продукции на Мироновском
заводе по изготовлению круп и комбикормов (126 тонн в августе против 0 в июле и 30
тонн в июне).
Что касается хлопьев из зерновых культур, то в августе т.г. в Украине их было
произведено 2 тыс. тонн против 799 тонн месяцем ранее. Основной прирост был обеспечен
Новоукраинским КХП (625 тонн против 19 тонн месяцем ранее). Значительное увеличение
объемов выпуска указанной продукции продемонстрировали также компания «Терра» (309
против 172 тонн), Сквирский КХП (120 тонн против 0) и Шевченковский завод продтоваров
(200 против 83 тонн). В целом же за первые 8 месяцев 2014 г. производство овсяной крупы
в Украине сократилось на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. - до 1,3 тыс.
тонн, хлопьев из зерновых культур - на 21%, до 14,6 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам apk-inform.com
ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Україна збільшила виробництво цукру в 6 разів
01.10.2014
Українські аграрії станом на 30 вересня виробили 419,2 тисяч тонн
цукру, що в шість разів більше, ніж на аналогічну дату минулого року, й
становить 25% від прогнозованого обсягу виробництва. Про це йдеться у
повідомленні Мінагропроду, передає "УНІАН".
"На сьогоднішній день в Україні почав роботу 41 цукровий завод, на яких уже
вироблено 419,2 тисяч тонн цукру, тоді як минулого року на цю ж дату працювали всього 14
заводів і було вироблено 69,8 тисяч тонн цукру", - йдеться в повідомленні. Згідно з пресрелізом, усі заводи в Україні, які планують здійснювати виробництво цукру, повністю
забезпечені енергоносіями й необхідними матеріально-технічними ресурсами до
завершення маркетингового року (МР, 1 вересня 2014 року - 1 вересня 2015 року). За
прогнозами міністерства, виробництво цукру цього МР становитиме 1,7 - 1,75 млн тонн.
Потреба внутрішнього ринку на цей МР становить 1,7 млн тонн. Із урахуванням перехідних
запасів пропозиція цукру на ринку в 2014/2015 МР очікується на рівні 2,045 млн тонн.
Нагадаємо, у 2013/2014 МР Україна виробила 1,2 млн тонн бурякового цукру, що на 45,5%
менше, ніж у попередньому сезоні.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Олсидз запустит крупный МЭЗ в Южном в 2015 году
26.09.2014
Компания
«Олсидз»
продолжает
строительство
маслоэкстракционного завода в порту Южном. В июле 2014 г. было
получено положительное заключение «Укргосэкспертизы» по проекту
третьей очереди строительства завода, которая предусматривает строительство
котельной паропроизводительностью 50 т/час. Об со ссылкой на сообщение
компании пишет «Эксперт Агро».
В ближайшее время компании «Олсидз» планирует получить разрешение на
строительство и приступить к строительно-монтажным работам. К процессу строительства
маслоэкстракционного завода по переработке трех масличных культур - 4 000 т/сутки
семян подсолнечника, 3 000 т/сутки рапса, 2 400 т/сутки бобов сои компания приступила в
июне 2013 г. А первая производственная линия, которая составит половину указанной
мощности, начнет свою работу в 2015 г. Как сообщают в компании, в строительстве своих
производственных мощностей «Олсидз» использует передовые технологии, оптимальные с
точки зрения выхода готовой продукции, энергозатрат, уровня автоматизации и
сохранения окружающей среды. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется на
тендерной основе. В результате проведенных тендеров, поставщиками оборудования
выбраны Andreotti Impianti (Италия), Buhler (Швейцария), Westfalia (Германия), Bosch
(Германия) и Harburg Freudenberger (Германия). Поставщиком энергосберегающего
бойлерного оборудования, работающего на лузге подсолнечника, выбрана бельгийская
компания Vyncke. Технический аудит осуществляет компания Tebodin (Нидерланды).
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
"Креатив" наращивает переработку подсолнечника
30.09.2014
Группа
"Креатив",
один
из
крупнейших
производителей
масложировой продукции в Украине, планирует в 2014/2015
маркетинговом году (МГ: сентябрь - август) переработать 1,2 млн тонн
семян подсолнечника, что примерно на 20% больше, чем в прошлом сезоне.
"В связи с тем, что наши перерабатывающие предприятия будут выведены на
максимальную мощность, мы планируем переработать 1,2 млн тонн подсолнечника", сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава правления группы Юрий Давыдов.
Он напомнил, что в прошлом МГ предприятия группы переработали около 1 млн тонн
подсолнечника, произведя 450 тыс. тонн масла. Весь этот объем был отправлен на экспорт.
При этом Ю.Давыдов отметил перспективность китайского рынка. По его данным, в
настоящее время компания является крупнейшим экспортером масла в Китай. "По моим
оценкам, мы экспортировали в эту страну около 200 тыс. тонн. Кроме масла собственного
производства, мы занимались также поставками так называемого трейдингового масла. С
точки зрения экспорта масла в Китай мы не видим проблем, иная ситуация с подсолнечным
шротом, который экспортировать в этом направлении мы пока не можем, так как на
данном этапе нет соответствующих договоренностей между нашими странами", - сказал
Ю.Давыдов. Дополнительные возможности открывает для украинских экспортеров масла
подписание Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечает он, в частности, что
касается отмены пошлин на нерафинированное подсолнечное масло.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Торговые сети
Офисные продажи
Интернет торговля
Торговые представители
etc
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
21
На первую десятку крупнейших предприятий масложирового
комплекса приходится 81% переработанных маслосемян по итогам 2012/13
МГ – 6,59 млн. тонн. Первая тройка лидеров масложировой отрасли
Украины – Кернел, Креатив, Каргилл – имеют наибольшие мощности
переработки, и загруженность этих мощностей более 75%.
Также на ТОП-10 приходится 2,77 млн. тонн производства сырого растительного
масла, 310 тыс. тонн – рафинированного масла, 2,71 млн. тонн – шрота/жмыха масличных.
В подсолнечном комплексе первой пятеркой переработчиков - Группа компаний "Кернел",
"Креатив", "Каргилл", "Мироновский хлебопродукт", Группа компаний "Агрокосм" - в
2012/13 МГ переработано 4,9 млн. тонн семян подсолнечника, что составляет 65% от
общего объема переработки подсолнечника; произведено 66% общеукраинского объема
подсолнечного масла 65% шрота/жмыха подсолнечника. В соевом комплексе первой
пятеркой переработчиков – "Каховка Протеин-Агро", "Креатив", Компания "Система",
"Тегра Украина ЛТД", Пологовский МЭЗ - в 2012/13 МГ переработано 361 тыс. тонн соевых
бобов, что составляет 70% от общего объема переработки сои; произведено 74% от всего
выпуска соевого масла в стране и 69% шрота/жмыха сои. В рапсовом комплексе основным
переработчиком является группа компаний "Кернел", на долю которой приходится 89%
переработки рапса, 89% производства рапсового масла, 91% производства рапсового
шрота/жмыха. В сегменте готовой продукции переработки растительных масел (маргарин,
саломас, майонез и др.) первой пятеркой производителей – "Агрокосм", "Креатив",
"Волынь-Холдинг", Киевский маргариновый завод, "Авис" - в 2012/13 МГ произведено 361
тыс. тонн продукции, что составляет 77% от общего объема производства. Концентрация
на масложировом рынке Украины в ближайшие годы будет только усиливаться
Подробнее >>>
По материалам agronews.ua
М'ЯСОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Завод «Белкозин» просит защиты от рейдерских
атак свободовцев
01.10.2014
Руководство прилукского завода по производству коллагеновых
оболочек для колбас «Белкозин» предоставило информацию о
попытках рейдерской атаки со стороны группы чиновников, среди
которых – члены партии «Свобода» Константин Лубенцов и Эдуард Леонов.
Как отметил директор завода «Белкозин» Роман Давида, 22 сентября заместитель
главы Черниговской обладминистрации Константин Лубенцов подал заявление по поводу
продажи завода российским инвесторам. 25 сентября заместителем председателя
специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Эдуардом
Леоновым, который также находится в списках «Свободы», было назначено экстренное
рассмотрение дела. «Назначается рассмотрение дела несуществующего предприятия,
«свободовцы» используют лживую информацию о продаже завода российским инвесторам,
– говорит директор завода, – при этом вышеупомянутые чиновники не знали или не
хотели знать о том, что десятилетнюю оккупацию российскими так называемыми
«инвесторами» завод уже пережил и закончил в 2011 году полным банкротством
предприятия». Несмотря на то, что на заседании в Верховной Раде руководством
«Белкозина» были предоставлены неопровержимые доказательства законности
приобретения
предприятия,
комиссия
продолжает
рассматривать
вопрос
ликвидированного акционерного общества.
Читать полностью >>>
По материалам agronews.ua
Украина за 8 месяцев увеличила экспорт колбасы на 20%
05.10.2014
По данным таможенной статистики, за восемь месяцев 2014 года
Украина экспортировала 882 тонны колбасных изделий, а это на 20%
превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом
сообщили в ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).
По информации УКАБ, больше всего украинских колбас было экспортировано в Россию
– около 73%. Также важным рынком реализации колбасных изделий остается Молдова, на
которую приходится 25% экспортных объемов. Небольшие партии колбасы поставлялись
также в Грузию и Армению. “Экспорт колбасных изделий сейчас находится на достаточно
низком уровне и составляет лишь 0,5% от общего производства. Однако отечественные
производители заинтересованы в наращивании экспорта колбасных изделий”, – говорится
в сообщении. Также, сообщили в ассоциации, что в этом году наблюдалось сокращение
импорта колбасы. Вследствие девальвации гривны импорт данной продукции за восемь
месяцев уменьшился до 445 тонн, тогда как за этот период в прошлом году этот показатель
составил почти 600 тонн. Однако, по сообщению УКАБ, производство колбасных изделий в
этом году сократилось на 3% и за январь-сентябрь составило 172,4 тыс. тонн. Наибольшую
долю в структуре занимают изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки – 65%, что
свидетельствует о низкой покупательной способности украинского населения.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
МОЛОКОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Крупнейший украинский сыродел просит
реструктуризовать долги
30.09.2014
Акции одного из крупнейших сыроделов Украины - компании
«Милкиленд» Анатолия Юркевича - в пятницу упали на 6 %, до
рекордного минимума 3,69 злотых за штуку. Об этом свидетельствуют
котировки компании на Варшавской фондовой бирже.
Так рынок отреагировал на нарушение холдингом графика погашения кредитной
задолженности и снижение некоторых финансовых показателей: соотношение долга к
EBITDA и EBITDA к сумме процентных выпла, сообщает "Капитал". «EBITDA прогнозируется
компанией при составлении бюджетов. Прогнозная динамика показателя соответствует
ожиданиям акционеров предприятия, и показатель не должен опускаться ниже уровня,
предусмотренного требованиями кредитных договоров», - поясняет директор
департамента инвестиционного банкинга Pro Capital Investment Игорь Лизогуб. Согласно
опубликованному отчету компании, на 30 июня 2014 г. EBITDA составил € 13,45 млн (в 2013
г. - € 15,88 млн), чистый долг - € 97,60 млн (€ 92,77 млн). Со­от­ношение чистого долга к
EBITDA, которое не должно быть нарушено - 7,3 (против 5,8 в первом полугодии 2013 г.).
«Несложно заметить, что ситуация предприятия несколько ухудшилась, что и повлекло
нарушение обязательств кредитного договора», - говорит Лизогуб. Напомним, Milkiland
N. V., холдинговая компания группы «Милкиленд», в декабре 2011 г. привлекла
синдицированный кредит на $ 100 млн. Организатором выступил австрийский Raiffeisen
Bank International AG, а кредиторами - австрийский UniCredit Bank Austria и российское
подразделение Райффайзен Банка. Участником синдиката является Royal Bank of Scotland.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
Липецкий «Рошен» никак не заработает из-за
бойкота ритейлеров
29.09.2014
Запуск производственных линий в Липецкой области
кондитерской компании Roshen президента Украины Петра Порошенко
перенесен на начало октября из-за низкого спроса на продукцию. Об
этом сообщил заместитель генерального директора Roshen Россия Олег
Казаков, пишет "ИТАР-ТАСС".
"Сбыт оказался хуже, поэтому часть линий заработает 6-го, часть 13-го, часть 20го октября", - заявил Казаков. По его словам, Roshen не будет больше переносить запуск
российских производственных линий. "Мы основательно почистили склады. Мы на 99,9%
уверены, что это будут именно 6, 13 и 20 октября", - пояснил Казаков. Замгендиректора
Roshen в России также отметил, что липецкая фабрика не столкнется с проблемами
поставок сырья. Ранее сообщалось, что липецкая фабрика украинской кондитерской
компании Roshen 15 сентября приостановила работу на две недели из-за скопления
продукции на складах, поскольку и торговые сети, и население региона отказываются
покупать продукцию, произведенную в Липецке. Согласно планам руководства, несколько
линий должны были возобновить работу 29 сентября, другие - 30 сентября и 1 октября. В
марте фабрика уже приостанавливала свою работу. Возможной причиной этого тогда
назывался иск российского холдинга "Объединенные кондитеры". В 2010 году холдинг
начал судебные преследования всех кондитерских производителей России за
использование ими бывших советских торговых марок.
Подробнее >>>
По материалам from-ua.com
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
СПИРТ
Экс-руководство "Укрспирта" обокрало государство на миллиарды гривен, Государственная фискальная служба
Текст декларації про введення будівель в експлуатацію буде скорочено
до двох сторінок, - Володимир Гройсман
02.10.2014
Триває процес спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві.
Мінрегіон значно скоротив – з 5 до 2 сторінок бланк декларації на введення в
експлуатацію об’єкту будівництва. З документу прибрали пункти, які ускладнювали
процедуру його заповнення та, гіпотетично, створювали умови для хабарництва. Про
це повідомив Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
«Чим простішою буде процедура вводу в експлуатацію об’єктів будівництва, тим
охочіше люди будуватимуть. До того ж, ми «перекрили повітря» тим, хто намагався
заробляти на окремих пунктах цієї декларації. Якщо подивитися на попередній текст
шаблону цього документу і закреслити червоним те, що не має прямого відношення до
декларації про готовність об’єкта до експлуатації, ми отримаємо практично повністю
червоні сторінки», - сказав Віце-прем`єр-міністр. Відповідне рішення Кабінет Міністрів
України оформив змінами до постанови № 461 «Питання прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів», спростивши декларацію про введення в експлуатацію
об’єктів, які починали будуватися шляхом подання повідомлення. Рішення ухвалене за
пропозицією Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою полегшити
громадянам оформлення документації про введення в експлуатацію садибних та дачних
будівель. «Оновлена спрощена декларація тепер складається лише з семи пунктів, тоді як
раніше їх було 15. Вона містить лише загальнозрозумілі дані. Тому заповнити її зможе будьяка людина, яка навіть не є фахівцем у будівництві. Тепер ми очікуємо суттєвого
скорочення кількості відмов у реєстрації декларацій. Тобто ввести садибну чи дачну
будівлю в експлуатацію можна буде просто, зручно та швидко», - заявив голова Державної
архітектурно-будівельної інспекції Максим Мартинюк.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
29.09.2014
Главным следственным управлением финансовых расследований ДФС Украине
проводится ряд расследований в отношении преступлений, совершенных бывшим
руководством и отдельными должностными лицами ГП "Укрспирт" в период 20122014 г. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы
Государственной фискальной службы.
"На сегодня установлены факты хищения бюджетных средств в особо крупных
размерах, уклонение от уплаты налогов, использования фиктивных СПД и злоупотребления
служебным положением со стороны бывшего руководства и должностных лиц
предприятия", - констатировали в ведомстве. "Одним из показательных примеров
преступной деятельности должностных лиц ГП "Укрспирт" стала организация незаконного
массового производства алкогольных напитков, которые вместо акцизных марок
обклеивались похожими на них рекламными этикетками. Следствие установило
использования 162 млн единиц таких рекламных этикеток, причем официальный заказ на
полиграфкомбинате "Украина" составлял около 200 млн этикеток. Только от
использования этой преступной схемы бюджет недополучил 1 млрд 588 млн грн акцизного
налога", - рассказали в фискальной службе об одно из мошеннических схем. Кроме этого,
добавили в ведомстве, в 2012-2014 годах, предприятиями которые входят в структуру ГП
"Укрспирт", под видом "компонента альтернативного моторного топлива" было
реализовано большой объем незаконно произведенного "неподакцизного" спирта, от чего
бюджет недополучил 860 млн грн. Следствие также установило факт завладения
должностными лицами ГП "Укрспирт" государственными средствами в размере более 900
млн грн, вследствие реализации фиктивных хозяйственных операций. Как заявил первый
заместитель Председателя ДФС Украины Владимир Хоменко, деятельность должностных
лиц ГП "Укрспирт" в 2012-2014 годах имеет все признаки организованной преступной
группы, а вызванные ими потери госбюджета составляют несколько миллиардов гривен.
"При этом, речь идет не об подпольных криминальных структурах, а о деятельности
государственного предприятия, руководителей которого назначал Кабмин, и которое
должно внедрять государственную политику", - отметил Хоменко.
Подробнее >>>
По материалам censor.net.ua
Завершено реорганізацію 13 підприємств ДП «Укрспирт»
30.09.2014
Неефективне управління підприємствами спиртової галузі спричинило
незадовільний фінансовий стан значної частини спиртових заводів та їх зупинку.
Майже половина підприємств до цього часу знаходяться у процедурі банкрутства.
Встановлені потужності з виробництва спирту становлять понад 60 млн декалітрів, а
виробляється лише близько 20 млн декалітрів. Про це повідомляє Мінагрополітики.
У 2010 році розпочалась реорганізація підприємств спиртової галузі і на початок
2014 року було повністю завершено реорганізацію лише 2 спиртових заводів. Тому
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило та здійснює комплекс
заходів, спрямованих на врегулювання проблемних питань функціонування та підвищення
ефективності діяльності підприємств спиртової галузі. Зокрема, міністерством прискорено
процес реорганізації підприємств галузі. Так, завершено реорганізацію та затверджено
передавальні акти майна, майнових прав та обов’язків вже 13 підприємств. Крім того,
зважаючи на незначний потенціал збільшення реалізації спирту для потреб підприємстввиробників алкогольних напоїв, прискорено диверсифікацію галузі шляхом налагодження
виробництва спиртовмісної продукції технічного призначення (виробництво біоетанолу та
компонентів на його основі, розчинників, омивачів тощо). Також, проведено роботу із
збільшення експортних поставок спирту етилового до країн Європейського Союзу, обсяг
яких за 6 місяців п. р. уже склав 537 тис. декалітрів, що у 2,2 рази більше у порівняні з цим
же періодом минулого року. До речі, за рахунок наданих ЄС тарифних квот на поставку
спирту, до кінця року очікується, що експорт складе понад 2 млн декалітрів.
Детальніше >>>
За матеріалами agravery.com
За 8 мес. проверили 26,16 тыс. стройобъектов, наложены штрафы
на 148,5 млн грн – Госархстройинспекция
04.10.2014
Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в
январе-августе 2014 года осуществили 24,2 тыс. внеплановых и 1,963 тыс. плановых
проверок объектов строительства в Украине.
Как сообщается на веб-сайте Государственной архитектурно-строительной
инспекции (Госархстройинспекция), по результатам указанных проверок наложены
штрафные санкции на общую сумму 148,5 млн грн. “В целом в указанный период для
принудительного взыскания в Государственную исполнительную службу органами
госархстройконтроля переданы штрафы на 86,3 млн грн”, – уточняется в сообщении. Как
сообщалось со ссылкой на начальника управления ГАСК Госархстройинспекции Евгения
Романенко, в январе-июне 2014 года ГАСКи осуществили 19,432 тыс. внеплановых и 1,546
тыс. плановых проверок стройобъектов, по результатам которых с нарушителей взысканы
штрафы на сумму 76 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Спрос на щебень опережает предложение
04.10.2014
Спрос на фракционный щебень (наиболее ликвидная продукция с
повышенной добавленной стоимостью) в апреле-июне нынешнего года
значительно опережал предложение – сообщает агентство Personal
Analitical Unit. Так, за эти три месяца производство щебня составило 10,791 млн т, а
спрос был на уровне 11,623 млн т.
Эксперты прогнозируют, что нехватка щебня на длительном промежутке времени
может привести к нежелательным последствиям, прежде всего, в таких направлениях как
строительство жилья и инфраструктурных проектов. Дефицит востребованных фракций
щебня негативно скажется на качестве, сроках сдачи и запуске объектов. За 6 месяцев 2014
г. объем внутреннего рынка щебня снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом
2013 г, экспорт на –8%, а производство на – 11%. В то же время, эксперты отмечают, что для
увеличения объемов производства наиболее востребованных фракций щебня и, главное,
повышения уровня качества продукции, как залога в строительстве надежных бетонных
конструкций, операторам необходимо привлекать инвестиции на модернизацию
оборудования, внедрение современных технологий производства и эффективную
логистику. Привлечению инвестиций в производство нерудных строительных материалов,
в том числе щебня, будет способствовать прозрачность ведения бизнеса и проведение
экономических реформ в Украине, которые будут способствовать наращиванию объемов
производства и экспорта щебня, как в Российскую Федерацию (основной импортер этой
продукции), так и в страны Западной и Восточной Европы.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ. ПРОЕКТНО-АРХІТЕКТУРНІ. КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ
1 полугодие "ТММ" закончила с консолидированным
убытком $12,6 млн
30.09.2014
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
22
Первое полугодие 2014 строительно-девелоперская компания
"ТММ" (Технологии. Менеджмент. Маркетинг, Киев) закончила с
консолидированным убытком 12,622 млн долларов. Об этом
говорится в сообщении компании "ТММ" - TMM Real Estate Development plc (Кипр).
В 1 полугодии доход компании увеличился на 36,7%, или на 5,895 млн долларов до
21,955 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Как сообщало
агентство, основной вид деятельности компании "ТММ" - строительство жилых комплексов
"под ключ", а также офисных, торговых и промышленных объектов. Компания работает на
строительном рынке Украины с 1994 года.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЖИТЛОВА
ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
МА "Бориспіль" поки залишиться в держвласності
29.09.2014
Кабмин увеличил уставный капитал Госфонда содействия
молодежному строительству на 47 млн грн
01.10.2014
Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Государственного
фонда содействия молодежному жилищному строительству на 47 млн грн. Об этом
сообщил сегодня на брифинге министр Кабинета министров Украины Остап Семерак,
передает корреспондент РБК-Украина.
"Правительство сегодня приняло решение, которым мы решили проблему
финансирования жилья по программе 30/70. Эта программа функционирует через
Государственный фонд содействия молодежному строительству. Люди вносили средства
на счета банков, которые были рекомендованы предыдущим руководством фонда. В силу
определенных обстоятельств эти банки не могут выполнять свои обязательства перед
фондом и, соответственно, семьи, которые внесли эти средства оставались на произвол
судьбы без профинансированного жилья. Сегодня мы увеличили уставный капитал этого
государственного фонда и решили все проблемы граждан, которые воспользовались
государственной программой поддержки 30/70", - сообщил Семерак. Он добавил, что
уставный капитал фонда возрос на 47 млн грн. "На 47 млн был увеличен уставный капитал
этого фонда. Цифра была продиктована анализом подписанных договоров граждан,
которые с этим фондом работают по программе 30/70. Все граждане, которые вложили
свои средства и подписали соответствующие соглашения, работают с фондом по программе
30/70 после сегодняшнего решения будут защищены и фонд имеет все ресурсы для того,
чтобы выполнить обязательства, которые на себя брало государство", - сказал министр.
Напомним, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в
первой половине 2014 г. обеспечил жильем 677 украинских семей - это на 22,3% меньше,
чем за указанный период прошлого года.
Подробнее >>>
По материалам realt.rbc.ua
ОФІСНА & ТОРГОВА
Рынок офисной недвижимости в Украине падает
29.09.2014
Кризис заставляет бизнес сокращать затраты на содержание офиса многие предприятия вынуждены переезжать в более дешевые объекты и
уменьшать площади. До конца года вакантность столичных бизнесцентров составит 23?%, сообщила руководитель отдела офисных
помещений компании JLL в Украине Александра Глобина. Для сравнения: в январе
пустовало только 18,3?% площадей.
Рынок офисной недвижимости падает по нескольким причинам. Главная из них - это
растущее предложение, которое этот сектор не способен поглотить. В Киеве, по данным
UTG, в первом полугодии открылось пять новых объектов суммарной арендной площадью
около 93 тыс. кв. м. Благодаря этому общее предложение офисных помещений в столице
составило 1,6 млн кв. м, что на 60?% больше, чем, например, в сегменте торговой
недвижимости. Причем девелоперы не спешат останавливаться. По информации UTG, во
втором полугодии в столице должен открыться еще один центр, арендная площадь
которого составит 120 тыс. кв. м. «Компаниям проще достроить объекты, которые
находятся на высокой стадии готовности, чем полностью их замораживать», - поясняет
заместитель директора по развитию девелоперской компании «Стокман» Сергей
Овчинников. Арендаторы не успевают за активностью девелоперов. Новые компании в
Украине сейчас появляются редко, констатирует управляющий партнер консалтинговой
компании CBRE Сергей Сергиенко. «Мы подыскивали офис для крупной международной
компании, которая решила работать в Украине. Но таких заказов - единицы», - добавляет
он. Основная масса компаний занимается оптимизацией своего бизнеса. «Некоторые
арендаторы могут переезжать в помещения с более эффективной планировкой, что
позволяет улучшить рассадку работников компании и, соответственно, сократить объем
занимаемых площадей», - добавила Глобина. Из-за этого спрос на аренду недвижимости
снижается. Статистики по девяти месяцам пока нет, но, как свидетельствуют данные UTG,
за шесть месяцев текущего года было арендовано всего 21 тыс. кв. м помещений, что на
45?% меньше к 2013 г. Арендаторы стремительно сокращают затраты из-за падения
практически во всех сферах экономики, что связано с девальвацией нацвалюты и боевыми
действиями на востоке. Например, продажи одежды и обуви в бутиках за полгода
уменьшились на 30?40?% относительно аналогичного периода прошлого года. Конец лета
и начало осени облегчения бизнесу не принесли - за август промпроизводство просело на
21,4?% по сравнению с тем же месяцем 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам fraza.ua
Arricano Real Estate поставила под сомнение защиту
арубежных инвестиций в Украине
03.10.2014
Эстонская инвесткомпания Arricano Real Estate выразила
сомнение в способности Украины защитить иностранные
инвестиции. Об этом заявил Тед Хиллар, мажоритарный акционер
компании.
Хиллар сообщил, что Arricanо обращалась за помощью в решении конфликта к
Порошенко, Яценюку и Яреме, но не добилась никаких результатов. Теперь европейский
инвестор просит содействия президента и премьера Эстонии для разрешения спора.
Выступая на киевском саммите YES, премьер-министр Эстонии Таави Рыйваса заявил, что
ничего не может сделать с репутацией Украины, так как эстонские бизнесмены заявляют о
рейдерском захвате их собственности. Рыйваса направил официальное письмо в
Администрацию Порошенко, в котором просил защитить крупнейшего эстонского
инвестора – компанию Arricanо – от действий рейдеров. В настоящий момент письмо
находится на рассмотрении. Конфликт между Arricanо и украинскими предпринимателями
Александром Грановским и Андреем Адамовским возник из-за киевского торговоразвлекательного центра Sky Mall. В августе европейский инвестор выиграл Лондонский
арбитражный суд, который подтвердил право Arricanо реализовать свой опцион по цене
2010-го, а не 2013 года ($51,4 млн вместо $209,4 млн).
Подробнее >>>
По материалам business.ua
Аеропорт "Бориспіль" залишиться державним підприємством,
планів готувати його до концесії поки немає. Про це повідомив новий
в.о. директора аеропорту Євген Дихнев інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
"Перехід в концесію якщо і відбудеться, то лише з економічних міркувань, а не
політичних. Але зараз він повинен залишатися в державній власності", - сказав він. Дихне
наголосив, що головне - щоб "Бориспіль" був ефективно працюючим підприємством.
"Питання зміни власності поки точно не на порядку денному", - підсумував в.о. директора
летовища. Як відомо, 22 вересня виконуючим обов’язки директора аеропорту "Бориспіль"
став Євген Дихне, який раніше був керівником з організації пасажирських перевезень
"Укрзалізниці". 18 вересня попередній директор летовища Сергій Гомболевський 18
вересня прийняв рішення про дострокове припинення трудового контракту. Раніше
прем'єр Арсеній Яценюк доручив міністру інфраструктури Максиму Бурбаку визначитися,
чи відповідає займаній посаді керівник аеропорту "Бориспіль".
Детальніше >>>
За матеріалами kiev.pravda.com.ua
ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
Бруклин-Киев приватизирует часть Одесского порта
29.09.2014
Фонд государственного имущества Украины ведет подготовку к
приватизации объектов Одесского морского торгового порта,
эксплуатируемых стивидорной компанией «Бруклин-Киев». Об этом
заявил начальник регионального отделения Фонда государственного
имущества в Одесской области Алексей Косьмин, передает «УНИАН».
По его словам, приватизация в портах будет способствовать росту грузопотоков.
«Закон Украины «О морских портах», вступивший в силу 2 года назад, позволяет
осуществлять приватизацию инфраструктуры портов Одесской области, которых у нас
семь. «Бруклин-Киев» - одно из крупных предприятий в Одесском порту – уже ведет
непосредственную подготовку к осуществлению приватизации государственного
имущества, которое сейчас эксплуатирует», - отметил чиновник. Напомним, что в июле
этого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал договор о
предоставлении кредита на 60 млн долларов с ООО "Бруклин-Киев", одной из ведущих
частных стивидорных компаний Украины, которая строит зерноперевалочный терминал с
прогнозируемой пропускной способностью 4,5 млн тонн зерна в год в Одесском морском
порту. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР. Проект
реализуется в соответствии с соглашением между ООО "Бруклин-Киев" и компанией Louis
Dreyfus Commodities, одним из мировых лидеров агропромышленного бизнеса, которое
предусматривает создание совместного предприятия для разработки терминала и
управления им, а также ведения сопутствующей деятельности. По мнению специалистов
ЕБРР, помимо решения проблемы дефицита современных глубоководных портовых
зерноперевалочных мощностей в Украине, проект будет полезным для региона благодаря
созданию рабочих мест и повышению экономической активности.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com, cfts.org.ua
Силовики провели обыск в кабинете директора
Ильичевского порта
29.09.2014
Сотрудники силовых структур 29 сентября провели обыск в кабинете
директора ГП "Ильичевский морской торговый порт" Юрия Крука, сообщил Центру
транспортных стратегий представитель порта.
В то же время собеседник ЦТС затруднился ответить на вопрос, изымались ли в ходе
обыска какие-либо документы. Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины
задержали в Одессе кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному
округу №133 (Киевский р-н Одессы), депутата Одесского горсовета Вячеслава Крука,
который является братом директора Ильичевского порта Юрия Крука и сыном народного
депутата Юрия Крука.
Подробнее >>>
По материалам cfts.org.ua
У вересні Іллічівський морський порт перевиконав план
переробки вантажів на 17%
02.10.2014
У вересні Іллічівський морський порт перевиконав план переробки вантажів на
17% У вересні поточного року фактична переробка вантажів в Іллічівському
морському порту склала 1 млн 234 тис. тонн при запланованих 1 млн 55 тис., або 117%
до плану місяця. Минулорічний показник становив 1 млн 127 тис. тонн.
Найбільші обсяги перероблених вантажів припадають на зернові вантажі – 208 тис.
тонн, вантажі в поромному сполученні – 210 тис. тонн і контейнери – 210 тис. тонн. Високі
результати досягнуті в переробці наливних вантажів: при плановому завданні 95 тис. тонн
фактично перероблено 104 тис. тонн рослинного масла, що склало 114% плану. Показники
в перевалці нікелевої та марганцевої руд сягнули 159 тис. тонн, що є найкращим
результатом по навалочним вантажам. Серед вантажів у поромному сполученні лідирує
вантажопереробка автопоромів ТІР – протягом місяця їх переробка склала 151 тис. тонн або
275% до планового завдання (55 тис. тонн). За підсумками минулого місяця кращі
показники вантажопереробки досягнуті 3 терміналом порту – 281 тис. тонн (+26 тис. тонн
до плану) або 110%, 5 термінал – 210 тис. тонн (+85 тис. тонн) або 168%, 1 термінал – 161
тис. тонн (+41 тис. тонн) або 134%, СКПР – 159 тис. тонн (+9 тис. тонн) або 106%, СКПС – 82
тис. тонн (+2 тис. тонн) або 103%.
Також Іллічівський порт протягом вересня переробляв додаткові номенклатури вантажів: ЗРК125 тис. тонн, глина – 55 тис. тонн, чавун – 29 тис. тонн, шрот – 15 тис. тонн, вугілля – 17 тис. тонн. Крім
того у вересні портом було оброблено 11 871 вагон. Усього за 9 місяців 2014 Іллічівським портом
перероблено 10 млн 182 тис. тонн експортно-імпортних вантажів, що на 159 тис. тонн більше, ніж за
аналогічний період минулого року. В цілому, незважаючи на зниження обсягів за окремими
номенклатурами вантажів, за останні три місяці порту вдається виходити на позитивні результати
вантажопереробки.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
23
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА
Еще одна украинская служба доставки перестала работать с
аннексированным Крымом
ФІНАНСОВІ РИНКИ
ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНИ. ВЕНЧУРНІ ФОНДИ
29.09.2014
Украинская служба доставки «Ин-Тайм» временно приостановила
прием груза из Крыма, а также отправку грузов на полуостров. Ранее «ИнТайм» предупредила своих клиентов о том, что, в связи с полной
проверкой всех грузов на российском и украинском КПП, расположенных
на границе между Крымом и материковой Украиной, сроки доставки могут
быть увеличены.
Кроме того, компания обратила внимание клиентов на то, что все грузы,
отправленные в направлении Крыма, подвергаются тщательному осмотру в отделениях
«Ин-Тайм». На сайте компании также опубликован документ под названием «Особенности
отправки грузов на Крым и из Крыма в материковую часть Украины». Первые проблемы с
доставкой и отправлением грузов в Крыму начались еще в апреле, когда обслуживать
жителей полуострова прекратило украинское государственное предприятие почтовой
связи «Укрпочта». Это предприятие первым попало под «каток» крымской «власти»,
«национализировавшей» все, что на тот момент находилось на полуострове. С уходом
«Укрпочты» из Крыма у местных жителей не осталось других средств коммуникации с
внешним миром, кроме услуг коммерческих грузоперевозчиков. Самым популярным на
полуострове было ООО «Новая почта». Имея самую широкую сеть своих представительств в
Крыму, эта компания последние несколько месяцев обслуживала крымчан, в том числе и
переселенцев, которым нужно было как-то доставлять свои вещи на территорию
материковой части Украины. Но и услуги «Новой почты» теперь невозможны. Предприятие
уже около месяца не работает в Крыму.
Подробнее >>>
По материалам krymr.com
"Нова пошта" вышла на рынок Грузии и рассчитывает
занять там второе место
03.10.2014
В тестовом режиме было открыто шесть отделений в самых больших
городах: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Рустави и Поти. "Как
направление для международной экспансии Грузия была выбрана из-за
территориальной близости к Украине и минимальных бюрократических
барьеров для открытия бизнеса. Для работы на зарубежных рынках компания
использует зарегистрированную торговую марку "Nova Poshta", - поясняет директор
по развитию компании Сергей Коваленко.
По его словам, все открытые на данный момент отделения - собственные, будет ли
компания использовать на грузинском рынке франчайзинговую схему - пока неизвестно.
"Опираясь на опыт развития в Украине, "Нова Пошта" может в короткие сроки стать
крупнейшей частной службой экспресс-доставки в Грузии. Конкуренция на рынке
минимальная, фактически, кроме национального почтового оператора, работают только
представительства международных перевозчиков, ориентированные на международную
доставку", - описывает новый рынок Сергей Коваленко. Среди специфических особенностей
рынка он отмечает полное отсутствие сегмента доставки документов, так как в Грузии
абсолютно весь документооборот переведен в электронный формат. "Поэтому мы будем
ориентироваться на посылки", - поясняет Коваленко. В ближайшее время также в тестовом
режиме заработают отделения компании в Молдове. В Украине сейчас работает 1 533
отделения компании.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ
Государство вернуло контроль над КРРТ
30.09.2014
Генеральный директор Концерна радиосвязи, радиовещания и
телевидения Александр Пивнюк утром 30 сентября приступил к
исполнению своих обязанностей. Об этом сообщил его пресс-секретарь
Олег Василик. По его словам, поздно вечером 29 сентября
милиционерам удалось договориться с общественной организацией «Тризуб Сич» и
разблокировать вход в дирекцию КРРТ.
Напомним, 29 сентября «инициативная группа» во главе с бывшим исполняющим
обязанности главы предприятия Константином Захаренко закрыла вход в здание киевского
телецентра и не впускала нынешнее руководство компании на работу. При этом Захаренко
заявил, что он по-прежнему является руководителем КРРТ (был снят с должности
правительством в конце апреля). В тоже время, Василик отметил, что сам Захаренко
сегодня пришел на работу. Однако, он отстранен от исполнения обязанностей заместителя
генерального директора. «После того, что вчера произошло, мы не можем ему доверять», заявил Александр Пивнюк. Он пояснил, что не может уволить Захаренко, поскольку тот
является кандидатом в народные депутаты. Отметим, Захаренко баллотируется в
народные депутаты в одном из округов Шевченковского района Киева. Пивнюк, также
рассказал, что 29 сентября, в той части здания, которую контролировала инициативная
группа произошла кража, а также уничтожение документов. «Сейчас работает следственная
группа для выяснения этой ситуации», - отметил гендиректор предприятия. Отметим, что
Захаренко считается человеком экс-главы Администрации Президента Сергея Левочкина.
Подробнее >>>
По материалам itexpert.org.ua, finobzor.com.ua
ПРОГРАМУВАННЯ
Компанія Microsoft відзначила ТОВ «БМС Консалтінг» за високу
майстерність ведення контрактів
30.09.2014
Український
провайдер
комплексних
ІТ-рішень,
компанія «БМС Консалтінг», стала єдиною компанією зі
Східної Європи, що отримала відзнаку “Operational Excellence
Silver Award” за високу майстерність ведення контрактів, та увійшла до трійки
найкращих партнерів Microsoft LSP (License Solution Provider) у регіоні ЄБСА (Європа,
Близький Схід, Африка).
Нагородою Operational Excellence відзначаються партнери, які демонструють високі
стандарти операційних вмінь та дотримання ліцензійних політик Microsoft. «БМС
Консалтінг» забезпечує своїх клієнтів послугами преміум класу повного циклу,
супроводжуючи контракти протягом всього періоду їх дії: від обробки первинного запиту
та вибору схеми ліцензування до підписання контракту, з контролем виконання його умов
та подальшим поновленням. «Ми пишаємося цією відзнакою. Постійні клієнти вже мали
змогу пересвідчитись у нашому професіоналізмі, а нові можуть це зробити, звернувшись до
нас», - зазначив технічний директор «БМС Консалтінг» Максим Іванченко. У свою чергу,
голова операційного центру Microsoft у ЄБСА Джеймс О’Коннор висловив захоплення
співпрацею з компанією «БМС Консалтінг».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «БМС Консалтінг»
24
Розпочато обговорення Програми розвитку фондового ринку з
інвестиційною спільнотою
01.10.2014
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила серію
круглих столів, присвячених публічному обговоренню Програми розвитку фондового
ринку на 2015 – 2017 роки «Європейський вибір: нові можливості для розвитку та
зростання». Перша зустріч з учасниками ринку відбулася 30 вересня 2014 року, її
темою стало питання забезпечення надійного та ефективного функціонування
ринкової інфраструктури.
Захід зібрав авторитетних представників ринку цінних паперів, керівників
саморегулюючих організацій, ключових фондових бірж, інвестиційних компаній, депозитаріїв,
торговців, експертів, журналістів із метою визначення основних напрямів вдосконалення
стратегічного документа, окреслення векторів щодо доповнення Програми для формування
її фінальної версії. Відкриваючи діалог з учасниками ринку, Дмитро Тевелєв, Голова
НКЦПФР, зазначив: «Такий формат підготовки Програми розвитку ринку відповідає
нашому основному принципу – тісній взаємодії з ринковою спільнотою, що передбачає
врахування її думок і коментарів у процесі роботи. Ключовою ідеєю нашої Програми є
приведення норм і правил роботи на вітчизняному ринку цінних паперів до європейських
стандартів. І наша мета наразі – визначити не лише наріжні камені, проблеми, але й шляхи
їх вирішення. Я переконаний, що нинішній час не лише ставить перед нами виклики, а й
пропонує нові можливості». У ході дискусії фахівці обговорили питання компонентів
вітчизняної фондової інфраструктури, централізації біржового ринку, виходу українських
емітентів та інвесторів на зарубіжні ринки капіталу, інтересу міжнародних інвесторів до
вітчизняних інструментів, нових регуляторних вимог до учасників ринку, а також не
оминули аспекти норм роботи акціонерних товариств, валютного регулювання та ін.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
Нацбанк смягчил требования по кредитам к ФГВФЛ
30.09.2014
Национальный банк Украины смягчил требования к Фонду гарантирования
вкладов физических лиц (ФГВФЛ), снизив норму необходимого покрытия кредитов
фонда обеспечением до суммы самого кредита и процентов за три месяца его
пользования.
Об этом говорится в постановлении регулятора от 29 сентября "О внесении
изменений в Положение о кредитовании Национальным банком Украины Фонда
гарантирования вкладов физических лиц", опубликованном на сайте НБУ. Согласно
документу, НБУ предоставляет фонду кредит под обеспечение гособлигациями Украины в
пределах номинальной стоимости этих ценных бумаг с учетом процентов за 3 месяца
пользования кредитом, а также под обеспечение имущественных прав по будущим
поступлениям на счет фонда в НБУ в пределах 80% от суммы таких поступлений с учетом
процентов за три месяца пользования кредитом. Напомним, что ранее при расчете
максимальной суммы кредита в зависимости от обеспечения по нему учитывалась сумма
процентов за весь период пользования таким кредитом.
Напомним, НБУ кредитовал Фонд гарантирования вкладов физлиц на 4,8 млрд грн и намерен
предоставить еще около 6 млрд грн кредитных средств. С начала года ФГВФЛ ввел временную
администрацию в 22 банка, включая "Демарк", "Порто-Франко", "Грин Банк", "Экспобанк", "Актабанк",
"Актив-Банк", "Терра Банк", "УФС", "Золотые ворота", "Еврогазбанк", "Финростбанк", "Старокиевский
банк", "АвтоКразБанк", "Захидинкомбанк", "Пивденкомбанк", "Промэкономбанк", "Интербанк",
"Форум", "Меркурий", "Брокбизнесбанк", "Реал Банк", "Даниэль".
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
В два банка введена временная администрация
29.09.2014
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 29
сентября по 29 декабря 2014 года ввел временные администрации в
банки “Порто Франко” (Одесса) и “Демарк” (Чернигов). Как говорится в
сообщении на сайте Фонда в понедельник, соответствующие решения он
принял 26 сентября на основании постановлений Национального банка
Украины об отнесении указанных двух банков к категории неплатежеспособных.
ФГВФЛ уточняет, что правление НБУ определилось по поводу “Демарка” 25 сентября,
а по поводу Порто Франко” – 26 сентября.
Банк “Порто-Франко” основан в 1991 году. Его крупнейшим акционером на 1 апреля
2014 года являлся Мирослав Школенко (83,4314%). По данным Нацбанка Украины, на 1 июля
2014 года по размеру общих активов (1,427 млрд грн) банк “Порто-Франко” занимал 86-е
место среди 173 действовавших в стране банков. Одесский банк в середине сентября
заявил, что международный инвестиционный фонд “Капитал” подписал предварительный
договор о покупке банка и что потенциальные инвесторы намерены до конца сентября
предоставить кредитно-финансовому учреждению первый транш стабилизационных
средств, что позволит в кратчайшие сроки восстановить его платежеспособность и
ликвидность. Однако международный инвестиционный фонд «Капитал» расторгнул
предварительный договор купли-продажи одесского банка «Порто-Франко», говорится в
сообщении уполномоченного представителя Фонда. «После проведения аудита и оценки
его результатов было принято решение о расторжении предварительного договора куплипродажи банка и прекращении действий направленных на восстановление
платежеспособности финансового института», - уточняется в нем.
Банк “Демарк” основан в 1992. На 1 июля 2014 крупнейшим акционером банка являлось
ЧП “Фининвест” (49,76%%). Согласно данным НБУ, к 1 июля 2014 по размеру общих активов
(2 ,117 млрд грн) банк “Демарк” занимал 74-е место среди 173 действующих банков. В
начале сентября акционеры банка “Демарк” заявили о готовности защитить своих
вкладчиков от последствий ухудшения ситуации в финучреждении, признав, что в августе
в финансовом учреждении возникла сложная ситуация: появились задержки с выдачей
наличных средств, ограничения работы карточных счетов, панические настроения у
вкладчиков. “Негативную роль в нынешней ситуации сыграли недобросовестные действия
со стороны представителей некоторых банков в отношении клиентов банка “Демарк”,
которые начались с марта 2014 и призывают к необходимости сменить обслуживающий
банк. При этом распускались слухи, дискредитирующие имя банка “Демарк”, в том числе, об
акционерах и о якобы поддержке сепаратизма”, – отмечалось в обращении.
Подробнее >>>
По материалам finobzor.com.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
НБУ завершил процедуру ликвидации Диалогбанка
Суд відмовив Фонду гарантування стягувати з
Новинського 2,3 мільярда
29.09.2014
Пресс-служба Национального банка сообщила, что 1 сентября была
завершена процедура ликвидации днепропетровского Диалогбанка.
Процедура ликвидации банка затянулась на 3 года, так как постановление Нацбанка
об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Диалогбанка» было принято 11 мая 2011. НБУ
впервые ввел временную администрацию в Диалогбанк 16 октября 2009 года. После
докапитализации банка инвесторами в июле 2010 года регулятор вывел администрацию.
Однако 10 ноября 2010 года Нацбанк вновь ввел временную администрацию в учреждение.
Подробнее >>>
По материалам finmaidan.com
Банк Константина Жеваго увеличит
уставный капитал на ¼
29.09.2014
Банк “Финансы и Кредит” намерен увеличить уставный капитал на
25%, или на 700 млн грн - до 3,5 млрд грн путем дополнительного выпуска
акций, сообщил заместитель председателя правления кредитно-финансового
учреждения Олег Шапкин, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение
внеочередного общего собрания акционеров 31 октября. “Одним из ключевых вопросов
повестки дня будет принятие решения об увеличении капитала на 700 млн грн”, - сказал
банкир. Напомним, в апреле текущего года акционеры банка “Финансы и Кредит” внесли
изменения в устав финучреждения в связи с увеличением уставного капитала на 21,7%,
или на 500 млн грн, - до 2,8 млрд грн. Банк “Финансы и Кредит” основан в 1990 году. По
данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО
“Аскания” (45,92%), ЧАО “F&C Realty” (41,58%), ООО “Индастриал констракшн” (6,79%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 июля 2014 года банк
занимал 13-е место (29,909 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Дельта Банк увеличивает уставный капитал на 31,3%
30.09.2014
Дельта Банк (Киев) увеличивает уставный капитал на 31,3%, или на
1,167 млрд грн – до 4,894 млрд грн путем дополнительного выпуска акций,
сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры кредитнофинансового учреждения на общем собрании 29 сентября. Банк проведет частное
размещение акций номиналом 5 тыс. грн в период с 3 декабря 2014 года по 23 января 2015
года. В размещении акций примут участие действующие акционеры банка и новый
участник. Согласно сообщению, размещение акций не приведет к существенным
изменениям долей акционеров. Дельта Банк основан в 2006 году. Крупнейшими его
акционерами по итогам второго квартала 2014 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и
Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Согласно данным Нацбанка Украины,
на 1 июля 2014 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (61,477 млрд
грн) среди 173 действующих банков.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Вернум Банк увеличил уставный капитал на 29%
01.10.2014
Вернум Банк (ранее - Диапазон-Максимум Банк, Киев)
увеличил уставный капитал на 29,39% (или на 38,5 млн грн) - до
169,5 млн грн - путем дополнительного выпуска акций.
«НБУ 22 сентября 2014 года согласовал увеличение уставного капитала Вернум
Банка до 169,5 млн грн. Решение об увеличении уставного капитала принято
внеочередным общим собранием акционеров Вернум Банка согласно протоколу №14 от 17
июля 2014 года», - говорится в сообщении банка на корпоративном веб-сайте. Вернум Банк
основан в 2009 году. На 1 июля 2014 года ООО «Люкс-Инфо» владело 99,9771% акций
финучреждения. По размеру общих активов на начало июля 2014 года банк занимал 130-е
место (526,986 млн грн) среди 173 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Банк «Грант» увеличивает уставный капитал на 31%
01.10.2014
ПАО «Восточно-Украинский банк «Грант» (Харьков) увеличивает
уставный капитал на 30,8% (или на 40 млн грн) - до 170 млн грн - путем
дополнительного выпуска акций, сообщили агентству «ИнтерфаксУкраина» в банке в понедельник.
По словам представителя банка, соответствующее решение приняли акционеры
кредитно-финансового учреждения на общем собрании 26 сентября. Как сообщил банк в
системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
финучреждение планирует провести закрытое размещение акций допвыпуска номиналом
10 грн. Акции будут размещаться исключительно среди акционеров банка по их
номинальной стоимости в два этапа в период с 26 января по 8 февраля 2015 года. ПАО
«Восточно-Украинский банк «Грант» основано в 1991 году. Крупнейшими акционерами
финучреждения на 1 июля 2014 года являлись Саркис Симовьян (65,4115%), ОДО СК
«Грантсервис» (4,6020%), ОДО СК «Интех» (4,5660%), Ваган Симовьян (3,185%). Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов (937,309 млн
грн) банк «Грант» занимал 101-е место среди 173 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Крупнейшие акционеры Финбанка продали свои
пакеты акций финучреждения
01.10.2014
Крупнейшие акционеры Финбанка (Одесса) продали свои
пакеты акций это кредитно-финансового учреждения. Согласно
сообщению банка, ООО "Вертекс Юнайтед" обнулило свое участие
в уставном капитале банка, тогда как ранее владело 49,7163%.
Кроме того, физическое лицо сократило свой пакет акций до нуля с 16,0134%. В
сообщении указывается, что изменения в составе акционеров зафиксированы 25 сентября.
Как сообщалось, акционеры банка на общем собрании 15 мая приняли решение об
увеличении уставного капитала на 16,2%, или на 30 млн грн, - до 215,05 млн грн путем
дополнительного выпуска акций. Финбанк зарегистрирован в 1993 году. Его крупнейшими
акционерами на 1 июля 2014 являлись ООО "Вертекс Юнайтед"(49,7163%), Борис Кауфман
(16,0134%), Александр Грановский (9,2062%), Елена Грановская (1,4008%) и Анна Кауфман
(0,0484%). По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов
банк занимал 50-е место (3,223 млрд грн) среди 173 действовавшего в стране банка.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
25
01.10.2014
Госпсуд Києва 30 вересня відмовив Фонду гарантування вкладів
фізосіб в задоволенні вимоги стягнути з колишнього акціонера банку
"Форум" контрольованої "Смарт-холдингом" компанії Yernamio
Consulting Limited 2,3 млрд гривень. Про це повідомило інформоване
джерело, пишуть "Українські новини".
Суд відмовив Фонду у вимозі довести, що в неплатоспроможності та ліквідації банку
"Форум" винен колишній акціонер фінустанови "Смарт-Холдинг". Сума вимог була зменшена
з раніше заявлених 5 млрд гривень до 2,3 млрд гривень. Як відомо, 13 серпня суд відмовив
"Смарт-Холдингу" в оскарженні рішення Фонду гарантування вкладів з ліквідації банку
"Форум". Нагадаємо, 16 червня Національний банк України прийняв рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Форум". Як повідомлялося, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку передати частину
активів і пасивів проблемного банку "Форум" приймаючому банку, а сам банк "Форум"
ліквідувати. Контрольована "Смарт-холдингом" народного депутата Вадима Новинського
компанія Yernamio Consulting Limited (Кіпр) володіє 98,77% акцій "Банку Форум".
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Бизнесмен Лагун решил продать Астра Банк
03.10.2014
Бизнесмен Николай Лагун решил продать входящий в группу
небольших Астра Банк (Киев). Об этом Українським Новинам сообщил
представитель "Дельта Банка". По словам собеседника агентства,
выставлена на продажу лицензия Астра Банка.
Все клиенты и отделения Астра Банка переведены на баланс "Дельта Банка".
Совладелец "Дельта Банка" Николай Лагун через Kalouma Holdings Limited (Кипр)
опосредованно владеет 100% Астра Банка. Лагун также является владельцем Омега Банка и
Кредитпромбанка. Как сообщалось, по состоянию на 1 июля активы Астра Банка составили
181,1 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов - 0,2 млн гривен, собственный
капитал - 164,1 млн гривен. За январь-июнь прибыль Астра Банка составил 2,503 млн
гривен, за 2013 год прибыль банка составила 4,444 млн гривен.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Фонд гарантирования вкладов ввел временную
администрацию в Прайм-Банк
03.10.2014
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную
администрацию в Прайм-Банк (Киев), сообщается на веб-сайте Фонда.
Согласно сообщению, такая мера закреплена решением исполнительной
дирекцией Фонда от 2 октября №105.
Уполномоченным лицом на временную администрацию в Прайм-Банке назначен
сотрудник Фонда Олег Рябов. Временная администрация в Прайм-Банк введена на три
месяца, по 3 января 2015 года. Прайм-Банк основан в 2001 году. К началу июля 2014 года у
банка не было акционеров, владеющих более 10% акций. По данным Нацбанка Украины, на
1 июля 2014 года по размеру общих активов банк занимал 135-е место (482,4 млн грн)
среди 173 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Назначен новый директор ФГВФЛ
03.10.2014
Директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) с 3 октября 2014 г. стал Константин Ворушилин, сообщает пресс-служба
Фонда.
Ворушилин работал на руководящих должностях в АППБ "Аваль", АКБ "Мрия" и ПАО
"Международный инвестиционный банк". Предыдущий директор-распорядитель фонда
Василий Пасичник назначен первым заместителем директора-распорядителя ФГВФЛ с 3
октября 2014 г. Напомним, Минфин выпустит облигации на 10 млрд грн для Фонда
гарантирования вкладов сроком до 15 лет с процентной ставкой в 3% годовых. Нацбанк
считает необходимым увеличить отчисления в Фонд гарантирования вкладов, начиная со
следующего года.
Подробнее >>>
По материалам focus.ua
СТРАХОВИЙ РИНОК
Спільне засідання Президії та Координаційної ради МТСБУ
відбулося в Нацкомфінпослуг
30.09.2014
30 вересня 2014 року в стінах Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пройшло
спільне засідання Президії та Координаційної ради МТСБУ. Мета
зустрічі: налагодження ефективної взаємодії та досягнення узгодження позицій двох
керівних органів Моторного Бюро щодо низки ключових питань.
На засіданні були присутні представники дирекції МТСБУ Микола Лутак та
Ольга Піктосова, члени Президії МТСБУ: ПрАт СК «ПЗУ Україна», ТДВ «СТДВ «Глобус»,
ПАТ «СТ «Універсальна», ПАТ «СТ «Іллічевське». Координаційну Раду МТСБУ на заході
представляли страховики із ПрАТ «АСК «Інго Україна», ПрАТ «УПСК», ПрАТ «К’Ю БІ І
Україна», а також головний консультант Комітету з питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради Тетяна Боцула та президент ЛСОУ Олександр Залєтов.
«Сьогодні існує серйозна криза у комунікаціях між важливими ланками страхового
ринку: Президією, Координаційною радою і дирекцією МТСБУ, та, власне, гравцями ринку, розказує Ігор Гордієнко, голова правління ПрАТ «АСК «Інго Україна», член Координаційної
ради МТСБУ. – Тому виникла нагальна потреба попрацювавши разом «єдиним штабом»
задля оперативного врегулювання ситуації. Зазначу, що сьогоднішня зустріч, за участю
держрегулятора, вкрай важлива і необхідна, оскільки така взаємодія дозволить прискорити
реагування МТСБУ на виклики і потреби ринку». Колегу підтримав член Президії МТСБУ,
голова правління ПАТ «СТ «Універсальна» Олексій Музичко: «На спільному засіданні були
озвучені ключові проблеми ринку ОСЦПВ і я сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч стане
початком відкритого діалогу, що, в свою чергу, позитивно вплине на подальший розвиток
всього ринку». В цілому учасники позитивно оцінили зустріч та висловили сподівання, що й
надалі засідання будуть проходити у такому ж форматі.
Детальніше >>>
За матеріалами Нацкомфінпослуг
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ЛІЗИНГ
Достижения Сети «ЭКО маркет» в области развития СТМ отмечены
двумя премиями «PrivateLabel-2014»
Кабмин утвердил финплан "Украгролизинга" на 2014 год с
прибылью 9,2 млн гривен
01.10.2014
Кабинет Министров на заседании 10 сентября утвердил
финансовый
план
Национальной
акционерной
компании
"Украгролизинг"(Киев) на 2014 год с валовой прибылью 9,182 млн
гривен. Об этом говорится в ответе Кабинета Министров на запрос
Українських Новин.
Согласно финплану, на 2014 год запланировано 214,741 млн гривен доходов, 1,431 млн
гривен составят капитальные инвестиции. Также ожидается 181,702 млн грн поступлений
от инвестиционной деятельности. Кроме того, финпланом запланированы издержки
денежных средств инвестиционной деятельности в размере 206,583 грн. Как сообщалось,
2013 год Национальная акционерная компания "Украгролизинг", согласно международным
стандартам финансовой отчетности, закончила с убытком 450,740 млн грн. В 1999 г. вместо
Государственного лизингового фонда было создано государственное лизинговое
предприятие "Украгролизинг", на базе которого постановлением Кабимина в апреле 2001 г.
была создана НАК "Украгролизинг" для поставок техники агропредприятиям в лизинг.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
ЛОТОРЕЯ
Єдина українська лотерея належить партнеру
Турчинова та Терьохіна
01.10.2014
RETAIL
ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
FMCG
Первые итоги сотрудничества Ритейл Групп и
Daymon Worldwide
30.09.2014
«Українська національна лотерея» – єдина із 3х державних
лотерей, яка дійсно належить громадянам України. Про це йдеться у
сюжеті телепрограми «Наші гроші». Донедавна власником УНЛ була
кіпрська компанія “Олімпік голд холдінгз лімітед”. Та на початку серпня компанію
перереєстрували на англійську фірму”Старбелл інвестментс лімітед”.
Директор і співвласник компанії “Старбелл” – Сергій Піндич. У 1998 році, рішенням
Київської міської ради, він отримав земельну ділянку на вулиці Мічуріна 19-а. Нині за цією
адресою розташоване Почесне консульство республіки Філіпін. Тут же прописаний і сам
почесний консул – Валерій Коваленко. Охорона будинку повідомила, що Сергій Піндич є
помічником консула. Окрім цього Піндич працює керівником компанії «ВАСА», засновником
якої є Коваленко. Філіпінський консул із помічником мали тісні бізнес-відносини з нардепом
Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пінзеником та нинішнім спікером ВР
Олександром Турчиновим. До 2005 року Сергій Терьохін та Віктор Пинзеник через
«Український фонд підтримки реформ» були засновниками компанії «Українське майно». У
2005році, коли Пинзеник очолив Міністерство фінансів, компанію перереєстрували на
Валерія Коваленка. В інтерв’ю Терьохін спростував причетність до УНЛ, хоча підтвердив
знайомство із Коваленком. Свої зв’язки із новим власником «Української національної
лотереї» має і Олександр Турчинов. Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох
компаній – «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс»,
99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати
Олександра Турчинова. Та це не єдина спільна справа Піндича та сім’ї Турчинових. Через
ВАТ «Центр фінансових технологій» Турчинов контролював ТОВ «Будінвест-Капітал», де
директором і співвласником є той самий Сергій Піндич. Варто зазначити, що нещодавно
Сергій Терьохін пропонував заборонити діяльність операторів державної лотереї, які є під
контролем країни-окупанта або офшорної компанії. Підтримка ініціативи Терьохіна
заборонила б діяльність лотерейних операторів – «М.С.Л» та «Патріот», конкурентів «УНЛ».
Оскільки сама Українська національна лотерея змінила власника з кіпрського на
британського. Сьогодні всі три оператори державної лотереї продовжують працювати без
ліцензій. Нагадаємо, раніше «Наші гроші» розповідали про лотерейний ринок України. Дві
державні українські лотереї «Патріот» та «М.С.Л.» підконтрольні російським мільярдерам –
Олегу Бойко та Михайлові Фрідману. Через два дні після виходу сюжету, міністр фінансів
Олександр Шлапак на брифінгу пообіцяв на початку вересня винести на розгляд
парламенту – новий законопроект про лотерейну діяльність в Україні.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
30.09.2014
«ЭКО
маркет»
в
очередной
раз
подтвердил
реноме
продовольственного ритейлера с одним из самых конкурентоспособных
пакетов собственных торговых марок (СТМ) на рынке. Это стало
очевидным по результатам Национальной Бизнес-Премии «PrivateLabel2014», которые были оглашены 5 сентября 2014 года в Киеве.
Сеть «ЭКО маркет» получила две высоких награды в рамках Премии «PrivateLabel2014». В номинации «Вклад в развитие товарной категории» «ЭКО маркет» признан лучшим
за работу над собственной ТМ Milken. Жюри «PrivateLabel-2014» отметило тенденцию
роста продаж в категории, лучшую цену «на полке», рост лояльных покупателей этой ТМ.
Триумфатором Национальной Премии «PrivateLabel-2014» стал также руководитель
проекта СТМ Dry-Food ООО «ЭКО» (Сеть «ЭКО маркет») Анатолий Демиденко. Он признан
лучшим руководителем Private Label среди всех номинантов – то есть, всех украинских
продовольственных и непродовольственных ритейлеров. За победу в этой номинации
Анатолий Демиденко получил специальный приз - «Хрустальное яблоко».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Компания Fozzy Group открыла обновленный
супермаркет "Сільпо" в Киеве
29.09.2014
Одна
из
крупнейших
национальных
сетей
продовольственных супермаркетов "Сільпо" под управлением Fozzy
Group 27 сентября возобновила после реконструкции работу
магазина в Киеве на Русановской набережной, 10.
Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе компании, площадь
основного торгового зала – 540 кв. м. Для оперативного обслуживания покупателей
предусмотрено 8 касс. Благодаря реконструкции расширен ассортимент хлебобулочных
изделий и свежей ароматной выпечки из собственной пекарни. Также покупателям будет
представлен широкий выбор свежего мяса и мясных изделий. Традиционно, супермаркет
«Сільпо» предложит для своих покупателей большой ассортимент гастрономии, рыбы,
овощей и фруктов. В торговом зале супермаркета можно приобрети товары собственных
торговых марок и собственного импорта.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
Холдинг «Ритейл Групп», управляющий сетями "Велика Кишеня",
"Велмарт", ВК «Експрес» и "ВК Select" и всемирный лидер в сфере
развития собственной торговой марки и потребительского маркетинга
«Daymon Worldwide» подводит первые итоги годового сотрудничества.
На сегодняшний день компания является мировым лидером в развитии и
продвижении СТМ и успешно сотрудничает в области развития Собственных Торговых
Марок с более, чем 100 розничных операторов в 49 странах мира. Компания Daymon
использует лучшую в своём классе методологию для определения стратегии и развития
СТМ, а также большой маркетинговый опыт для продвижения программы собственной
торговой марки. Был проведен аудит всей продукции под СТМ, в результате в 2014 году 224
артикула неэффективных артикула были закрыты, а 230 новых артикулов в food и nonfood
категориях разного ценового сегмента было запущено. Покупатели получили высокое
качество по конкурентной цене на следующие товары: ананасы и кукуруза
консервированные, вина игристые, масло сливочное и оливковое, пряники, рулеты
сладкие, соломка, мороженное, сырный продукт, лимонад, соки, сосиски, сахар, корма для
животных, посуда столовая, вешалки, доски деревянные столовые, батарейки, клей
универсальный, наборы для уборки, подставки для столовых приборов, прищепки,
рулетки, свечки, салфетки, сушилки для столовых приборов и шнуры для белья. Основным
приоритетом в формировании ассортиментной политики СТМ являются такие факторы
как: качество предлагаемых товаров, конкурентноспособные цены и постоянное наличие
товара на полке.
По материалам пресс-центра Холдинга «Ритейл Групп»
Рейтинг наиболее эффективных торговых сетей Украины
возглавила "АТБ"
01.10.2014
Исходя из результатов рейтинга* эффективности крупнейших
национальных FMCG-ритейлеров в Украине, составленного Retail
Community, наиболее эффективно торговую площадь использует сеть
«АТБ» - выручка с одного квадратного метра составляет 92 530 грн./кв.м.
Вторую строчку рейтинга занимает Fozzy Group с показателем 69 571
грн./кв.м. На третьем месте сеть Varus с цифрой в 60 975 грн./кв.м, при том, что у
нее самый маленький товарооборот из всех участников рейтина. Выручка с одного
квадратного метра торгового пространства в Сети «ЭКО маркет» составляет 45
473 грн./кв.м., что позволило ритейлеру занять 5-ю строчку в рейтинге.
Комментируя итоги рейтинга Александр ФЕРЕНЕЦ, генеральный директор
компании «ЭКО», отметил: «Мы постоянно совершенствуем все ключевые процессы в
компании, согласно нашей стратегии развития. К примеру, в 2013 году предприняли
логистическую оптимизацию: был пересмотрен подход как к складской логистике, так и,
собственно, к перевозкам. При этом, были внедрены новейшие ИТ-решения, также
оптимизировавшие работу - как на складах, так и в торговых помещениях». Как отмечают
аналитики, для украинских компаний это неплохие результаты, учитывая, что у
крупнейшей в мире сети супермаркетов WalMart выручка с одного квадратного метра, по
информации инвестиционно-исследовательской компании MorningStar, в 2013 г. составила
4306 долл. При этом у самого эффективного американского ритейлера, сети магазинов
компании Apple, продажи достигают 49000 долл. в год. В рейтинге показателей выручки на
одного сотрудника лидером среди украинских ритейлеров стал «Auchan Украина» - доход
на одного сотрудника составляет 1,578 млн. грн./чел. Этот показатель приближается к
аналогичной цифре материнской компании. По данным финансовой отчетности в 2013 г. у
Аuchan Group доход на одного сотрудника составлял 158 932 евро. «Metro Cash & Carry
Украина» с показателем 989 500 грн./чел занимает вторую позицию. У глобального Metro
Cash & Carry доход на одного сотрудника в 2013 г. составил 261 510 евро, что почти в три
раза больше показателя по Украине. У «Ритейл Групп», Fozzy Group, Varus и «Таврии-В»
примерно равные цифры, на уровне 800 000-830 000 грн. на одного сотрудника.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
Убытки АТБ на востоке Украины
превысили 1 млрд грн
Сеть супермаркетов "Наш Край" расширилась до 156
30.09.2014
В сентябре сеть супермаркетов «Наш Край», под управлением
компании «Наш Край ЛЦ», расширилась до 156 торговых точек за счет
открытия 4 новых магазинов в Киевской, Львовской, Ровенской и
Черкасской областях.
Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе компании, 1
сентября супермаркет «Наш Край» заработал во Львове на ул. Коломыйской, 2. Торговая
площадь 360 кв. м. Покупателей обслуживает 4 кассы. Кроме традиционных отделов
присутствует отдел собственной выпечки, отдел быстрого перекуса, а также полный цикл
кулинарии. В этот же день «Наш Край» открылся и в Киевской области в пгт. Барышевка.
Работает он в формате «У дома». Торговая площадь 165 кв. м. Покупателей обслуживает 2
кассы. Присутствует отдел собственной выпечки. 7 сентября в Ровенской области, в г.
Здолбунов открылся «Наш Край» в формате «У дома». Торговая площадь 165 кв. м.
Покупателей обслуживает 2 кассы. Также присутствуют отделы собственной выпечки и
быстрого перекуса, 27 сентября в г. Смела Черкасской области на ул. Дзержинского, 4а
открылось 156 торговое заведение в сети «Наш Край». Торговая площадь 500 кв. м.
Покупателей обслуживает 5 касс. Кроме традиционных отделов присутствует отдел
собственной выпечки, отдел быстрого перекуса и кулинарии.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
26
02.10.2014
Одна из крупных розничных продуктовых сетей «АТБ-маркет»
понесла убытки в размере более 1 млрд. грн. в Луганской и Донецкой
областях, сообщили в пресс-службе корпорации АТБ.
До начала боевых действий ритейлер объединял в этих регионах 226 магазинов,
тогда как на сегодняшний день их количество сократилось на 70% – до 70 торговых точек.
Часть магазинов была «национализирована» так называемой Луганской народной
республикой, часть была полностью или частично разрушена. «Операторы рынка
розничной торговли не имеют возможности осуществлять торговую деятельность из-за
отсутствия электроэнергии и воды, невозможности доставлять продукцию, выполнять
инкассацию из-за прямой угрозы жизни персонала и целостности торговых объектов», –
говорится в сообщении компании. Если ситуация с нехваткой продовольствия радикально
не изменится в ближайшие месяцы, в зимний период Донецк и Луганск ждет голод,
считают в АТБ.
Компания «АТБ» была основана в 1993 году, когда магазины фирмы «Агротехбизнес»
положили начало становлению сети дискаунтеров «АТБ». Уже в 2000-х годах сеть впервые в
Украине внедряет новую систему самообслуживания в формате «дискаунтер». На сегодняшний
день сеть дискаунтеров «АТБ-маркет» объединяет 723 магазина по всей Украине. В 2013 г.
товарооборот торговой сети «АТБ» составил 33 млрд. 713 млн. грн. (с НДС).
Подробнее >>>
По материалам allretail.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Novus планирует открыть в следующем году 6-7 магазинов
Новый ювелирный супермаркет "Укрзолото"
начал работу в Киеве
03.10.2014
Компания Novus Украина (Киев), развивающая сеть
розничных продуктовых супермаркетов Novus, планирует открыть 67 магазинов Novus в 2015 году. Об этом журналистам сообщил
генеральный директор Novus Украина Игорь Ланда.
"На сегодняшний день мы рассчитываем открыть в следующем году 6-7 магазинов.
Это только Киев и Киевская область", - отметил он. А данный момент компания
заканчивает переговорные процессы и оформление документов по магазинам в Белой Церкви
и Вишневом. Ланда отметил, что компания нацелена на открытие магазинов в формате
"гипермаркет". Кроме того, в планах компании открыть 1 магазин до конца 2014 года. "Я
надеюсь, один (откроем), это Бровары, это аренда у "Эпицентра" - заявил он. Площадь
магазина составит порядка 10 тыс. кв. м, площадь торгового зала- 6,5 тыс. кв. м. Как
сообщалось ранее, компания Novus Украина (Киев), развивающая сеть розничных
продуктовых супермаркетов Novus, открыла в Киеве магазин сети в формате супермаркет,
расширив сеть до 31 магазина. Сеть представлена в Киеве и Киевской области, Севастополе,
Тернополе, Черкассах, Ровном и Ровненской области, Житомирской области.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
АПТЕКИ & ОПТИКИ
30.09.2014
27 сентября текущего года в Киеве на проспекте Победы начал
работу 5-й в городе ювелирный супермаркет «Укрзолото». Как
сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе
компании, магазин работает по адресу: г. Киев, проспект Победы, 27А. Новая торговая
точка стала второй на правом берегу столицы и 24-й в сети.
«Общая площадь супермаркета составляет 350 кв.м», - сообщила Ирина РУСНАК,
руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Управляющая Компания Укрзолото». Как
отметил Андрей ЖУК, генеральный директор сети «Укрзолото»: «Мы решили открыть
новый магазин сети именно здесь, потому что, с одной стороны это исторически
сложившееся торговое место, отличное соседство с сетевыми магазинами, центральные
отделения банков, центральный ЗАГС, огромный трафик как автомобильный так и
пешеходный, большая концентрация жилья и офисов. С другой стороны - наши
действующие и потенциальные покупатели просили открыть наш супермаркет в этой
зоне». В дальнейших планах компании, в течении 2-х лет увеличить долю рынка до 30 %, а
в этом году открыть еще 4 больших региональных супермаркета.
Национальная сеть ювелирных супермаркетов «Укрзолото» создана в 2003 году и является
одним из флагманов рынка. На сегодняшний день сеть объединяет 24 магазина, среди которых
1 гипермаркет и 23 супермаркета в 9 областях Украины. С 2014 года «Укрзолото» предлагает
девелоперам новый формат работы – ювелирный гипермаркет. Этот формат реализуется в
Украине впервые, и кроме ожидаемых прилавков с украшениями, включает в себя еще 8
функциональных зон: зону серебра, кафетерий, ломбард, гардероб, санитарную зону, отдел
ювелирного сервиса и отдел кредитования.
Нацкомиссия по ценным бумагам остановила
обращение акций «Фоззи-Фарм»
01.10.2014
Ууказанное решение принято регулятором в соответствии с
решением Нацкомиссии «О делегировании полномочий территориальной
органам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку»
№1283 от 23 июля 2013 года, которое обуславливает приостановку
обращения акций общества в случае принятия решения о его прекращении путем
ликвидации или преобразования.
Отинтим, в 2013 г. ЧАО «Фоззи-фарм получило 1,888 млн грн чистой прибыли, в то
время как в 2012 г. компания зафиксировала убыток в 3,829 млн. грн. «Фоззи-Фарм» создано в
2001 г. Компания управляет сетью фарммаркетов «Белая ромашка» и аптек «Будь здоров!»,
входит в группу компаний (ГК) Fozzy Group (Киев). Сеть фармацевтических супермаркетов
«Белая ромашка» на апрель. 2013 г. насчитывала 29 торговых объектов в Украине.
Уставный капитал ЧАО «Фоззи-Фарм» к концу 2012 г. составлял 1,843 млн грн. Fozzy Group
работает в Украине с 1997 г. Торговля продуктами и товарами для дома ГК представлена
супермаркетами «Сильпо», магазинами премиум-формата Le Silpo, оптовыми
гипермаркетами Fozzy, «магазинами у дома» «Фора» и «Буми». Торговля
непродовольственными товарами – аптеками «Будь Здоров», фармацевтическими
супермаркетами «Белая ромашка», персональной электроникой Ringoo.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ
Компаниии "Фокстрот" и "Эльдорадо" обжалуют миллиардный
штраф Госпотребинспекции в судах
30.09.2014
Значительная часть решений Государственной инспекции по
защите прав потребителей (Госпотребинспекция) о применении
штрафных санкций относительно украинских сетей бытовой
техники и электроники (БТиЭ), в частности, “Фокстрот” и
“Эльдорадо”, на сегодня обжалуется ритейлерами в судебном порядке. Такие данные
сообщила заместитель главы Госпотребинспекции Ольга Соколова на брифинге в
рамках “прямой телефонной линии” Кабинета министров в Киеве во вторник.
“Мы не отменяем принятых решений, вы знаете. (…) Но на сегодняшний день мы
контролируем эту ситуацию: практически 85% дел находится в судах”, – сказала она,
отвечая на вопрос о возможной отмене инспекцией принятых ранее решений относительно
начисления штрафов указанным сетям БТиЭ. При этом О.Соколова подчеркнула, что в связи
с обжалованием решений инспекции в судебных инстанциях начисленные суммы штрафов
сетями “Фокстрот” и “Эльдорадо” в полном объеме не уплачивалась. “На сегодня сумма,
которая уплачена в государственный бюджет, совсем небольшая, поскольку эти решения
пока в судах”, – сказала она. Как сообщалось, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) в конце
апреля заявила, что Министерство экономического развития и торговли в результате
внеплановой проверки Госпотребинспекции выявило системные нарушения требований
законодательства, а также превышение полномочий руководства инспекции в ходе
проверок сетей БТиЭ. Ранее, в начале марта текущего года, “Фокстрот” и “Эльдорадо”,
которым Госпотребинспекция начислила штрафные санкции в сумме 1 млрд грн и 103 млн
грн соответственно, обратились к исполнительной власти страны с просьбой расследовать
действия на сегодня экс-главы инспекции Сергея Орехова и его экс-первого заместителя
Владимира Вильчинского. Конфликт между Госпотребинспекцией и сетями БТиЭ начался
осенью 2013 года, при этом основная сумма штрафных санкций была связана с
претензиями по недопуску проверяющих к документам. Впоследствии, 11 декабря,
“Фокстрот” и сеть Comfy заключили с Госпотребинспекцией меморандум о сотрудничестве
с целью борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией. Сеть “Эльдорадо”
подписывать меморандум отказалась, заявив, что располагает исчерпывающими
доказательствами незаконности манипуляций Госпотребинспекции, действия которой
нанесли ущерб сети.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
4H&O (ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ, BOOKS & PRESS, КНИГАРНІ)
Открытие «СТОЛИЧНОЙ ювелирной фабрики» в «Караване»
26.09.2014
25 сентября в ТРЦ «Караван» в Харькове состоялось открытие
нового фирменного магазина ювелирных украшений в Украине
«СТОЛИЧНОЙ ювелирной фабрики». Соответствующий договор о
сотрудничестве между CDA Real Estate, управляющей компанией сети торговоразвлекательных центров «Караван», и «СТОЛИЧНОЙ ювелирной фабрикой» был
подписан в июле 2014 года.
На новой торговой площадке площадью 60 кв. м. покупатели подберут для себя
украшения, выполненные как в классическом стиле, так и креативные украшения.
Ассортимент ювелирных изделий бренда насчитывает более 100 тысяч наименований, а
коллекции обновляются ежемесячно с учетом последних модных тенденций. СТОЛИЧНАЯ
ювелирная фабрика – была основана в 1997 году. Розничная сеть развивается с 2010 года и
уже насчитывает более 35 фирменных магазинов почти во всех регионах страны. Благодаря
тому, что СТОЛИЧНАЯ Ювелирная Фабрика владеет собственным производством в городе
Киеве, в фирменных магазинах всегда демократичные и честные цены, а также регулярные
скидки и акции для покупателей.
Подробнее >>>
По материалам rau.com.ua
27
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ
Prom.ua купил B2B-стартап zakupki-online.com за 10 млн грн
03.10.2014
Торговый центр в интернете Prom.ua купил стартап zakupkionline.com. Условия поглощения в компании не комментируют, но,
сумма составляет около 10 млн грн. Zakupki-online.com - B2B
платформа, на которой заключают сделки без участия посредников.
По словам CEO проекта Евгения Саранцова, сейчас ежемесячный оборот проекта
превышает 50 млн гривен.
«Мы уже все подписали. Рассчитываем на возврат наших инвестиций в течение двух
лет», – рассказал CEO Prom.ua Николай Палиенко. Согласно контракту, нынешний
руководитель проекта Евгений Саранцов остается в команде стартапа. «У нас подписан
договор на три года, по результатам работы которых я получу свои дивиденды», – говорит
Саранцов. Prom.ua купил B2B стартап zakupki online.com за 10 млн грн… На сегодня
сервисами Zakupki-online.com пользуются около 3000 компаний. Ранее регистрация была
платной – теперь это ограничение сняли. С помощью портала можно купить и продать
всевозможные товары - от пищевых продуктов до стройматериалов и компьютерной
техники. По словам разработчиков, скорость заключения сделки на сайте в 100 раз выше,
чем при сопровождении банка, где нужно идти в офис, оформлять много бумаг и так далее.
По информации Forbes, среди потенциальных покупателей площадки была также группа
«Дельта Банка» Николая Лагуна. Но в итоге zakupki-online достались Naspers. Напомним,
что в мае 2009 года 51% компании «Уапром» приобрел холдинг Allegro Group. В свою
очередь Allegro Group входит в международный холдинг Naspers. Среди других украинских
активов концерна - сайт бесплатных объявлений OLX.UA (бывшее Slando.ua), аукцион
aukro.ua и часть сервиса ria.ua.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
ПОСЛУГИ B2C
HORECA
ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ
Сеть "Сушия" планирует закрыть магазины и
начать три новых проекта
03.10.2014
Несмотря на то, что ресторанный бизнес сегодня работает как на
пороховой бочке, "Сушия" остается самой крупной сетью ресторанов
японской кухни в Украине с 42 ресторанами в 13 городах и большим
покрытием территории службой доставки. С начала 2014 года компании
пришлось закрыть 2 ресторана во временно оккупированном Симферополе и по
одному - на пылающем Востоке, в Донецке и Луганске, где идут боевые действия. В
сентябре у сети открылись два новых ресторана в Киеве - на ул. Вышгородская и в
ТРЦ «Проспект».
Кроме того, компания существенно пострадала во время революционных событий
на Майдане Независимости - три ее ресторана - на Майдане, на ул. Институтской и на ул.
Грушевского не работали в течение трех месяцев и сейчас чувствуют падение
посещаемости. "У людей поменялось восприятие центра Киева. Поменялся его концепт.
Здесь уже нельзя просто так отдыхать. Посещаемость наших ресторанов в центре упала на
50% и есть все предпосылки к тому, что будет расти незначительно, - объяснил Роман
Романчук, генеральный директор компании «Сушия». - Зато у нас растет посещаемость
ресторанов в спальных районах столицы и в регионах. В первую очередь, за счет того, что
мы не поднимаем цены на меню, сознательно сокращая маржинальность бизнеса". Если
говорить о других цифрах, то оборот «Сушия» в 2014 году упал на 10%. Изменения в
посещаемости колеблются от -5% до +10%, но в целом наблюдается рост посещаемости в
ресторанах по сравнению с прошлым годом на уровне 10% и спроса на сервис доставки - на
уровне 20%, отметили в компании. Незначительно вырос средний чек - всего на 2%. В
целом, сейчас лучше чувствуют себя заведения средней ценовой категории, чем luxuryсегмента. Если бизнес первых упал от 10 до 20%, то дорогие рестораны потеряли до 30%
оборота. Что интересно, политический фактор не сильно влияет на предпочтения
украинцев - они посещают российские ресторанные сети так же, как все остальные. В
основном, так происходит потому, что люди не знают, кому принадлежит тот или иной
ресторан (на украинском рынке оперируют несколько российских сетей японской кухни например, Евразия, Желтое море, Якитория, Планета суши, Тануки - прим. ред.), многие
просто не обращают на это внимание. Кроме закрытия ресторанов, Сушия отказалась от
идеи развития магазинов по продаже готовых блюд японской кухни Go Sushi. Из восьми
существующих останется только один, который был открыт первым в 2012 году, возле м.
Дружбы Народов в Киеве. Возможно, в будущем сеть проведет реконцепцию магазинов и
выведет на рынок новый проект под тем же брендом. Сократить проект на данном этапе
пришлось из-за увеличения курса доллара и падения посещаемости магазинов - показатели
Go Sushi не вышли на уровень 2013 года. Однако, компания планирует три новых проекта, о
которых
Роман Романчук пока предпочитает умалчивать, отмечая, что компания
сфокусируется на развитии программ лояльности, индивидуальном маркетинге и
оптимизации бизнес-процессов.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
РОЗВАГИ & ТУРИЗМ
ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК
КУЛЬТУРА & МИСТЕЦТВО
ЗМІ: Київський зоопарк отримав нового директора
02.10.2014
В этом году украинские туристы едут за границу
на 35-40% реже, чем в прошлом
29.09.2014
В связи с нестабильной экономической ситуацией в Украине,
девальвацией национальной валюты и военными действиями на востоке
страны туристический поток украинцев за рубеж в январе-августе 2014
года сократился на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил вице-президент
Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Аркадий Маслов.
«Падение рынка выездного туризма колеблется от 35 до 40 процентов… Однако мы
смотрим достаточно позитивно на следующий сезон – на сезон Египта, горнолыжной
Европы и, соответственно, на будущий сезон летом», – сказал Маслов. Также
присутствовавший на пресс-конференции директор по продажам и маркетингу
туроператора TUI Ukraine Тарас Демура подтвердил озвученное Масловым сокращение
турпотока, отметив, что изменились и предпочтения украинцев, в частности, упал спрос на
дорогие путевки. «В целом все страны упали одинаково, единственное, что больше упали
дорогие продукты – пятизвездочные, сегмент luxury и так далее. Есть небольшая
тенденция к тому, что люди покупают на более длительный срок более дешевые отели», –
сказал Демура. По словам эксперта, в текущем году также наблюдается снижение
стоимости туров в валюте, однако ввиду девальвации гривни в нацвалюте туры выросли в
цене. Демура также подчеркнул, что падение турпотока украинцев в большей мере
коснулось стран, официальной валютой которых является евро. «Больше пострадали
страны, ценообразование в которых привязано к евро, меньше пострадали Турция, Египет»,
– добавил Демура. В то же время, атташе по вопросам культуры и информации посольства
Турции в Украине Берат Йилдыз озвучил данные, согласно которым снижение турпотока
украинцев в Турцию в текущем году составило 8% при том, что турецкое направление на
сегодняшний день является лидером по выездному туризму в Украине. «За первые 8
месяцев 2014 года Турцию посетило более 488 тысяч украинцев, что демонстрирует нам
падение на 8% в сравнении с прошлым годом. Конечно, такое падение является следствием
и тех политических событий, которые происходили в Украине, и того, что происходит с
курсом национальной валюты», – резюмировал Йилдыз.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Туроператоры не смогут досчитаться прибыли
30.09.2014
Сегодня заканчивается летний сезон выездного туризма 2014 г.
Вопреки традициям, игрокам так и не удалось много заработать: выездной
поток отдыхающих по итогам прошедшего сезона упал почти вдвое.
«Украина потеряла 40‑50 % выезжающих за рубеж. Это однозначно. Возможно, эти
цифры будут и больше», - рассказал «Капиталу» президент Ассоциации лидеров турбизнеса
Украины (АЛТУ) Александр Новиковский. С этими данным соглашается и директор
контролируемой ди­стрибь­юции тур­опе­ра­тора TUI Ukraine Тарас Демура. По его
информации, в летнем сезоне минувшего года за рубежом отдохнули 1,5 млн человек.
Войной и скачками валюты объясняет плачевные показатели сезона вице-президент по
вопросам выездного туризма АЛТУ, коммерческий директор туроператора Tez Tour Ukraine
Аркадий Маслов. «Для туризма курсовые колебания валюты смерти подобно, потому что
человек начинает сомневаться, купить ему сегодня тур или не купить. А вдруг завтра будет
дешевле или дороже?» - говорит он. Пострадали все популярные летние направления,
сетует коммерческий директор туроператора «Натали Турс» Иванна Чучман. «Спрос ведь не
страной объясняется, а уровнем дохода людей, их паническими ожиданиями», - поясняет
совладелец «Турагентства Бронниковой» Родион Бронников. Но больше всего экономия
сказалась на странах еврозоны и дальних направлениях. Маслов указывает, что в ЕС нет
трепетного отношения к туристам из Украины: никаких спецпредложений, скидок,
дисконтов - в отличие от практики, которая сложилась в Турции. В ситуации с дальними
перелетами весьма подвел фактор девальвации национальной валюты. «Все туристы,
которые раньше покупали туры в Мексику, Кубу, Вьетнам и т. д., переориентировались на
страны поближе и подешевле… Если рассматривать цену в гривнях, в итоге в этом году
Египет по цене прошлогодней Кубы», - объясняет директор киевского турагентства
«Горячие туры» Александр Ковальчук. За 2014 г. выездной турпоток упадет на 35 % по
сравнению с показателями прошлого года, прогнозирует Маслов. Заместитель
коммерческого директора по продукту туроператора News Travel Вадим Чертков ожидает,
что наступающей зимой украинцы больше всего будут летать на отдых в Египет - за счет
дешевых предложений доля этого государства вырастет с 50 % до 70 %. При этом
пострадают Объединенные Арабские Эмираты и дальнемагистральные направления,
допускает эксперт. Он поясняет прогноз тем, что отели ОАЭ повысили цены на свои услуги
на 10‑15 %, чего египетские коллеги не делали. Скажется и сокращение количества рейсов.
Прошлой зимой еженедельно из Украины выполнялось примерно 60 рейсов в ОАЭ и 50 - в
Египет, тогда как будущей число полетов в Эмираты упадет примерно до 22, а в Египет
увеличится до 52 в неделю. По словам опрошенных экспертов, в 2013 г. организованный
выездной туризм составил 2 млн человек. Украинцы частично переориентируются на туры
внутри страны, пришли к выводу опрошенные «Капиталом» эксперты. К примеру, по
оценке Нови­ковского, в 2014 г. поток отечественных туристов в Карпаты вырастет
приблизительно до 2 млн человек против 1,5 млн годом ранее.
Подробнее >>>
© Дмитрий Уляницкий
По материалам capital.ua
У київського зоопарку буде новий гендиректор - їм, імовірно, стане
Кирило Трантін, який встиг попрацювати у звіринці на посаді керівника
науково-просвітницького відділу та заступника генерального директора
зоопарку. Про це повідомляє «Сегодня».
В департаменті благоустрою КМДА виданню сказали, що після звільнення
колишнього очільника 10 вересня мер міста Віталій Кличко спілкувався з багатьма
кандидатами, і дуже ймовірно, що директором призначать Кирила Трантіна. «Він
відстежував ситуацію в зоопарку, переживав за це питання останні роки. Його підтримують
і зоозахисники. Є домовленість, що він їх буде залучати до роботи в зоопарку на штатній
основі», - зазначили в КМДА. Богдан Швайка, екс-заввідділу птахів, сказав виданню, що
колишні працівники, дізнавшись про те, кого призначають новим директором, подумують
повернутися в звіринець. «Трантін нормальна і адекватна людина. Не боїться брати на себе
відповідальність і знає проблеми зоопарку. Швидше за все, я теж повернуся на роботу».
Детальніше >>>
За матеріалами
ЗМІ
РАДІО СТАНЦІЇ
Держкомтелерадіо створить єдину радіомережу
Українського радіо
03.10.2014
Колегія Держкомтелерадіо підтримала План заходів щодо
реалізації Проекту створення єдиної радіомережі Українського радіо.
Про намір реалізувати цей проект було оголошено 5 вересня 2014 року
на спільній робочій нараді керівників Держкомтелерадіо, Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення та обласних і регіональних ТРК.
Мета проекту – суттєво збільшити охоплення населення радіопрограмами
державних мовників при раціональному використанні радіочастотного ресурсу та коштів,
що виділяються на трансляцію радіопрограм, вироблених для державних потреб. «Ми
плануємо створити єдину радіомережу, на якій транслюватимуть свої програми НРКУ та
ОДТРК, розподіляючи ефір таким чином, щоб актуальна інформація загальнонаціонального
і регіонального значення своєчасно і у повному обсязі доводилася до слухачів у зручний
для них час», - зазначив Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Планом також
передбачено розширення мережі шляхом прорахунку і надання нових частотних присвоєнь.
Після реалізації проекту НРКУ отримає змогу транслювати свої програми не лише
передавачами, які нині транслюють програми Українського радіо, але й передавальними
засобами, що транслюють радіопрограми обласних мовників. Це значно збільшить
слухацьку аудиторію.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Державного комітету телебачення і радіомовлення
ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ
Газету «БИЗНЕС» возглавил КАНЕВСКИЙ
01.10.2014
Главным
редактором
газеты
БИЗНЕС,
выпускаемой
Издательством "Блиц-Информ", назначен Игорь Каневский. Игорь
Каневский имеет большой опыт руководства медиа-проектами. В деловую
журналистику пришел 18 лет назад. Был главным редактором газеты БИЗНЕС в 20032005 гг.
В 2005-м Каневский вместе с журналистами- расследователями уволились из газеты
в знак протеста против цензуры и травли заместителя главного редактора Александра
Драникова. В 2006 он возглавил Первый деловой канал. Потом, согласно информации БлицИнформ, работал на деловом телевидении, возглавлял объединенную редакцию ИГ "Наш
Продукт". В связи со своим назначением г-н Каневский заявил: "Сегодня бизнес снова готов
напомнить власти, что именно он - основа благополучия страны. И он готов к партнерству с
властью. Но именно к партнерству - цивилизованному и корректному. Когда можно вести
диалог, когда можно консолидировать позиции и сообща настаивать на том, чтобы слуги
народа поступали так, как надо бизнесу, а значит, и стране. Все эти действия невозможны
без коммуникаций.... Я уверен, что уже в ближайшее время вы сможете по достоинству
оценить положительные изменения в газете и полезные сервисы, которые мы вам
предоставим. Это - наш шанс. И мы им воспользуемся". Напомним, 26 сентября газету
"Бизнес" покинул Игорь Сергеев: должность главреда он занимал с февраля 2008 года.
Подробнее >>>
По материалам mmr.ua
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Названа отрасль, которая может спасти
украинскую экономику
05.10.2014
Туризм имеет все перспективы для того, чтобы спасать украинскую экономику.
Об этом заявил председатель Украинской ассоциации активного и экологического
туризма Сергей Пидмогильный.
"Участники рынка сейчас много говорят о том, что нужно поднимать внутренний
туризм. Развитие туристического рынка потянет за собой все ниши - строительство,
обслуживание, питание, аграрный рынок. Пока же власть показывает, что она до конца
этого не понимает. Туризм наоборот понизили в приоритетах. Расформировано
Госагентство по туризму. Притом что туризм является гибким до кризисных явлений,
примеры во многих странах есть, что туризм помогает вытягивать экономику. И это надо
было бы делать в Украине. Но мы вынуждены сейчас доносить властям, чиновникам на
местах важность этого. В этой ситуации те, кто работают на рынке, объединяются, создают
собственные инициативы в разных регионах", - убеждает Пидмогильный. Таким образом,
туризм мог бы улучшить экономические показатели и стимулировать всю оставшуюся
отраслей, однако власть пошла другим способом.
Подробнее >>>
По материалам ukragro.org
28
Студенти долучилися до команди фахівців компанії «Шелл»
19.09.2014
«Шелл» запровадила програму стажувань для студентів вищих навчальних
закладів Києва, Харкова та Донецька згідно із зобов'язаннями в рамках УРП по
Юзівській ділянці.
«Шелл» зобов’язалася забезпечити студентів старших курсів українських ВНЗ
можливістю отримати практичний досвід протягом їхнього стажування в компанії.
Компанія пообіцяла приймати у себе принаймні 10 студентів на рік. «Така ініціатива може
допомогти ще більше розкрити потенціал талановитих студентів і застосувати його на
практиці», - відзначає керівник департаменту управління персоналом підрозділу «Шелл» з
розвідки та видобутку Світлана Кравцова. В середині вересня п'ятеро студентів з
університетів Харкова та Києва приєдналися до команди фахівців «Шелл». На основі вимог
компанії студенти пройшли відбір в своїх університетах, щоб долучитися до стажування. На
початку жовтня ще п'ятеро амбіційних студентів приєднаються до команди «Шелл».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру «Шелл» в Україні
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
КИЇВ
У бібліотеках Києва з’являться електронні книги та інтернет
На Черкащину зайшов інвестор з проектом
на 30 мільйонів євро
01.10.2014
У центральних бібліотеках Києва розпочато втілення проекту "Електронна
бібліотека. Сучасне читання". Про заявила заступник голови КМДА Ганна
Старостенко, повідомляє сайт мерії.
За її словами, це один із кроків на шляху до розвитку столичних бібліотек та
приведення їхнього рівня до європейського. Старостенко відзначила, що наразі до мережі
інтернет підключено близько 60% публічних бібліотек. "Також для реалізації проекту
бібліотеки отримають електронні пристрої для читання – таких придбано вже 48. Робота у
цьому напрямку продовжується", - додала чиновниця. Як відомо, мережа публічних
бібліотек столиці на сьогодні нараховує 139 бібліотек, у яких працює близько 1500
фахівців. Відзначимо, що 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек.
Детальніше >>>
За матеріалами moemisto.com.ua
ЦЕНТР
Київська ОДА: Розпочато співпрацю з Польської палатою
інвестиційного розвитку
02.10.2014
Заступник голови Київської облдержадміністрації, Голова
Обласного штабу допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, та
їх сім’ям Дмитро Христюк провів робочу зустріч із головою правління
Польської палати інвестиційного розвитку Володимиром Юрченком.
Сторони висловили зацікавленість у продовженні діалогу і подальшій співпраці в
енергетичній та економічній сферах, питаннях надання гуманітарної допомоги військовим,
які несуть службу у зоні АТО. Володимир Юрченко висловив готовність польської сторони
поділитися досвідом, набутим під час вступу Польщі до Європейської Спільноти. Він
запросив українську делегацію взяти участь у соціально-політичних дебатах «Соціальний
діалог – огляд концепцій і досвіду заходу», що проводитимуться 17-19 жовтня у місті
Краків. Під час заходу також запланована зустріч представників КОДА із президентом міста
Краків – Яцеком Майхровським, головою Малопольської обласної ради Кшиштофом
Климчаком та представниками Союзу Лівих демократичних сил Польщі. Очікується, що у
ході зустрічі сторони підпишуть Меморандум про наміри довгострокової співпраці.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру КОДА
У рамках спільного Проекту ЄС/ПРООН на Вінниччині реалізовано 85
мікропроектів на суму близько 14,5 млн. грн.
03.10.2014
На Черкащині до кінця року почнеться будівництво заводу з
переробки сої. Для сприяння реалізації цього проекту сьогодні між
представниками черкаської влади та керівництвом ТОВ «СПЕЦ-АГРОСОЯ» був підписаний меморандум про співпрацю. Директор ТОВ
«СПЕЦ-АГРО-СОЯ» Олег Опришко, з Дніпропетровщини, після кількох
місяців пошуку інвестиційно-привабливого регіону зупинився на Золотоноші.
Проект почне реалізовуватись з листопада-грудня 2014 року. Вже зараз триває
процес оформлення договору оренди земельної ділянки площею 8 га під будівництво заводу,
який займатиметься переробкою сої на соєве масло та шрот, що широко використовується
у сільському господарстві. «Нещодавно мені потелефонував колишній бізнес-партнер і
повідомив, що бізнесмен з Дніпропетровська шукає можливості для реалізації потужного
проекту. Я зустрівся з Олегом Віталійовичем і вже через тиждень ми підписали угоду про
співпрацю», – розповідає голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Обласний очільник
зазначив, що обласна влада готова надавати супровід у оформленні дозволів, необхідних
документів та вести інвестора у ході реалізації проекту, аби убезпечити від бюрократичної
тяганини та корупційних схем. Самі капіталовкладники були приємно здивовані
позитивним інвестиційним кліматом у регіоні та швидкістю оформлення дозвільних
документів до підготовки запуску проекту, провівши аналогію з Європою. Щодо ризиків
реалізації бізнесу у складний економічний час, то дніпропетровські інвестори зауважили –
війна-війною, а життя не має стояти на місці.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Черкаської ОДА
СХІД
У Запоріжжі реалізують інвестпроект з модернізації
системи вуличного освітлення
29.09.2014
У Запоріжжі розпочато реалізацію великих інвестиційних
проектів у межах Муніципального енергетичного плану, зокрема йдеться
про модернізацію системи вуличного освітлення за кошти іноземних
інвесторів. Про це поінформували в прес-службі міської ради.
За інформацією, у Запоріжжі розроблено Муніципальний енергетичний план до 2030
р. Сказано, що одним з інвестиційних проектів Плану за напрямом "Відновлювана енергетика
в житлово-комунальному господарстві Запоріжжя" є проект "Модернізація системи
вуличного освітлення на основі світлодіодних світильників і сонячної електростанції". У
межах цього проекту планують вирішити три основні завдання. "Оновити основні фонди,
знизивши енергоспоживання, зменшивши викиди парникових газів і замінивши
традиційну енергетику нетрадиційною. Зменшити витрати на обслуговування системи
вуличного освітлення, підвищити її надійність і ефективність. Отримувати доходи до
міського бюджету замість витрат", – йдеться в повідомленні. Зазначено, що проект
зацікавив німецьких інвесторів. "23 вересня 2014 представники німецьких компаній і
міський голова Олександр Сін підписали меморандум про створення, за участю
муніципалітету, до 1 січня 2015 проектної компанії, яка бере на себе будівництво сонячної
електростанції та модернізацію 42 тисяч вуличних світильників міста. Інвестори під свої
гарантії залучають для реалізації проекту 23 мільйони євро", – повідомили в департаменті
економічного розвитку міської ради.
Детальніше >>>
За матеріалами flashontimenews.com
Місія Світового Банку, ООН та ЄС завершила тижневу роботу з вивчення
оцінки потреб у відновленні Донбасу
02.10.2014
30 вересня у прес-центрі Вінницької облдержадміністрації
відбувся прес-брифінг за підсумками підписання угоди щодо
реалізації на Вінниччині ІІІ фази спільного Проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У зустрічі зі ЗМІ взяли
участь голова ОДА Анатолій Олійник та спеціаліст з розвитку громад
Проекту МРГ Олена Рудич.
Підсумовуючи результати семінару, де обговорювалась подальша співпраця щодо
сприяння сталому місцевому розвитку та реалізація в області ІІІ фази Проекту МРГ,
Анатолій Олійник запевнив : «Керівництво області зробить усе можливе для виконання
зобов’язань по міжнародних проектах. На даний час вони профінансовані на 100%. Під час
виконання з 2008 року I та II фаз Проекту на Вінниччині реалізовано 85 мікропроектів на
суму близько 14,5 млн. грн., залучено понад 6 мільйонів спонсорської допомоги, 7 мільйонів
бюджетних коштів та півтора мільйони коштів громад». Голова ОДА висловив впевненість
у плідній співпраці з Проектом ЄС/ПРООН у найближчі чотири роки, згідно з підписаною 30
вересня 2014 року угодою про ІІІ фазу спільного Проекту МРГ. У свою чергу, координатор
Проекту в регіонах, спеціаліст з розвитку громад Проекту МРГ Олена Рудич відзначила
активність та успішність громад Вінниччини у реалізації мікропроектів у таких
пріоритетних сферах діяльності громад, як енергоефективність, охорона здоров’я, охорона
навколишнього середовища, водопостачання. За її словами, вагомим результатом реалізації
проекту місцевого розвитку громад за 6 років його роботи є зростання довіри місцевих
громад до влади, напрацювання ефективних методів співробітництва.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Вінницької ОДА
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.10.2014
В Україні завершила свою роботу спільна місія Організації
Об’єднаних Націй, Світового Банку та Європейського Союзу, яка, на
запрошення Уряду України, протягом цього тижня провела роботу з
вивчення оцінки потреб у відновленні Донбасу. Сьогодні на зустрічі в Мінрегіоні
місія надала загальний огляд попередніх рекомендацій щодо обсягу та
характеристики необхідної допомоги з відновлення Донбасу.
Зокрема, місія пропонує поетапний підхід до надання допомоги. На першому етапі,
згідно з рекомендаціями, необхідно зосередити роботу на швидкій оцінці короткострокових
та середньострокових потреб і пріоритетів відновлення звільнених територій, з особливим
акцентом на відновленні надання основних послуг, відновленні базових соціальних послуг та
інфраструктури, створення сприятливих умов для повернення населення і соціальноекономічного відродження. На другому етапі місія пропонує зосередити свою допомогу
Уряду України на оцінці середньо- та довгострокових потреб відновлення та розвитку,
визначенні пріоритетів щодо більш широкої національної стратегії розвитку і галузевих
реформ. Терміни та обсяги цього етапу будуть визначені наприкінці першої фази. Оцінка
потреб у відновленні, розробка відповідних стратегій, планів та програм, має скеровуватися
Урядом України, якому Організація Об’єднаних Націй, Світовий Банк та Європейський Союз
надаватимуть оперативну та скоординовану підтримку. Це визначено серед головних
принципів, озвучених місією, на основі яких має базуватися робота над відновленням
постраждалих територій в Україні. Для координування дій та контролю за ходом
відновлювальних стратегій, місія пропонує створити Координаційну раду на найвищому
державному рівні, до якої також увійдуть Постійний координатор ООН, директор Світового
банку в Україні та голова Представництва ЄС в Україні.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуд
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
29
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ПЕК
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
:: СВІТ
Водород обвалит цены на нефть
29.09.2014
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЄВРОПА
СНД
БЛИЗЬКИЙ СХІД
ДАЛЕКИЙ СХІД
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США ТА КАНАДА
БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА НА
ЩОТИЖНЕВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДІЛОВИЙ
ЖУРНАЛ
WDM
«CHREMATISTIC»
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
ФОКУС
Рекордные долги и замедление роста мировой экономики
могут предвещать кризис - ICMB
29.09.2014
“Ядовитая комбинация” из рекордных объемов долга и
замедления темпов экономического роста подтверждают опасения,
что мировая экономика может двигаться в сторону очередного
кризиса, сообщается в 16-м ежегодном докладе Международного
центра денежно-кредитных исследований (International Center for Monetary and
Banking Studies, ICMB).
Процентные ставки по всему миру будут оставаться на низком уровне “очень-очень
долгое время” для того, чтобы домовладельцы, компании и правительства смогли
обслуживать свои долги и избежать очередного краха, отмечается в исследовании,
подготовленном группой ведущих экономистов, включая трех бывших руководителей
центральных банков. По их мнению, для того чтобы предотвратить дальнейшее
увеличение спроса на привлечение денег на фоне низких ставок и, в результате,
дальнейший рост задолженности, регулирующие органы по всему миру будут
использовать дополнительные прямые меры по ограничению объемов заимствований. В
документе обращается внимание на продолжающееся повышение объема задолженности в
то время, когда большинство говорит о том, насколько в мировой экономике уменьшилось
долговое бремя. Хотя долговая нагрузка финансового сектора снизилась, в частности в
США, и перестала расти задолженность домохозяйств относительно уровня доходов в
развитых странах, сохраняется быстрый рост госдолга в богатых государствах и
корпоративного – в emerging markets, особенно в Китае. Доклад предупреждает о “ядовитой
комбинации высокой и растущей глобальной задолженности и замедлении роста
номинального ВВП, вызванного как ослаблением реального роста экономики, так и
падением темпов инфляции”, пишет The Financial Times. Общий объем государственного и
негосударственного долга в мире вырос с отметки 160% национального дохода в 2001 году
до почти 200% в 2009 году и 215% в 2013 году. “Вопреки широко распространенным
убеждениям, мир еще не начал избавляться от долгов, и отношение глобальной
задолженности к ВВП по-прежнему повышается, достигая новых максимумов”, – говорится
в отчете. Международный центр денежно-кредитных исследований – некоммерческая
организация, созданная в 1972 году в Женеве и действующая за счет спонсорства
европейских центральных банков (Банка Франции, Банка Испании, Банка Италии,
Буднесбанка, Банка Нидерландов, Швейцарского национального банка) и крупных
европейских коммерческих банков.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Саудовская Аравия сохранит до конца года
объём добычи нефти
29.09.2014
Саудовская Аравия, скорее всего, сохранит до конца года
неизменным объем добычи нефти в связи с прогнозируемым ростом
мирового спроса, а также из-за снижения внутреннего потребления
зимой, сообщает Reuters.
Предположения о возможном сокращении добычи нефти в стране для поддержания
уровня мировых цен на нее, возникли на фоне избытка сырья на рынке, а также опасений
по поводу ослабевающего спроса и замедлившегося экономического роста в Европе и
Китае. Однако саудовские источники настаивают, что королевство будет придерживаться
своего основного правила - поставлять нефть на рынок в соответствии со спросом. В
августе крупнейший в мире экспортер нефти, способный в кратчайшие сроки нарастить ее
добычу, сократил производство сырья на 400 тыс баррелей в сутки.
Подробнее >>>
По материалам nefttrans.ru
Испанская ENAGAS выкупила у E.On и Total их акции
Трансадриатического газопровода
30.09.2014
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МАКРОЕКОНОМІКА
Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП
30.09.2014
Согласно данным ежеквартального Международного экономического прогноза
агентства Fitch Ratings, по итогам текущего года мировой ВВП прибавит 2,6%. При
этом прогноз роста на два следующих года был понижен на 0,1% по сравнению с
ранее озвученными ожиданиями. Мировая экономика вырастет на 3% и 3,1%
соответственно.
Эксперты Fitch ожидают, что вклад развитых стран в мировой ВВП будет вновь
расти, в то время как рост в развивающихся странах замедлится. Крупнейшая в мире
экономика - США - по итогам текущего года вырастет на 2,2%, но уже в следующем году
темпы ее роста ускорятся до 3,1%, в 2016 г. рост стабилизируется у отметки 3%.
Наибольшие потери от пересмотра прогноза понесла экономика еврозоны, оценка роста
ВВП еврозоны была снижена до 0,9% в 2014 г. и 1,3% и 1,5% в последующие два года
соответственно. Эксперты ожидают, что темпы инфляции в валютном блоке будут
сохраняться крайне низкими: в 2014 г. они составят составит 0,5%, в 2015 г. - вырастут до
1%, в 2016 г. – до 1,3%. В то же время, согласно прогнозам Fitch, рост ВВП развивающихся
стран существенно замедлится в текущем году до 4%. Экономика Китая замедлит рост с
7,2% в 2014 г. до 6,8% в 2015 г. и до 6,5% в 2016 г. Оценка роста экономики Японии в 2014 г.
была снижена до 1,4% с 1,6%, ожидавшихся в июне, на фоне более резкого, чем
прогнозировалось, спада во II квартале из-за повышения налога на продажи.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
Похмурі прогнози розвитку світової економіки
від Крістін Лаґард
02.10.2014
На світову економіку чекає затяжний період повільного зростання. Цю думку у
четвер висловила керівниця МВФ Крістін Лаґард під час виступу у Вашингтоні в
Джорджтаунському університеті. Свій прогноз вона обґрунтовує економічними
труднощами, на які наразилася світова економіка, зокрема, чималими боргами та
високим безробіттям:
“Світова економіка зараз - слабша, ніж ми очікували півроку тому. Тобто, звісно, вона
на шляху одужання, зрозумійте мене правильно, однак слабша за наші сподівання. Ми
прогнозуємо помірне зростання наступного року. Це - важливий чинник. Перспективи
потенційного зростання - менш райдужні”. Виступ Крістін Лаґард відбувся напередодні
оприлюднення Міжнародним валютним фондом чергових прогнозів розвитку світової
економіки. Ця подія запланована на наступний вівторок. “Поміж сильних економік американська та британська. Вони лідирують й на них чекає зміцнення. Японія переживає
більш повільне зростання. В єврозоні воно - найслабше з огляду на валютну неоднорідність
в ній”, – зазначила Крістін Лаґард. Із Вашингтона передає кореспондент euronews Штефан
Ґробе: “Крістін Лаґард вважає похмурими перспективи розвитку світової економіки. Поміж
названих нею потенційних ризиків - ситуація в Україні та на Близькому Сході, а також
загострення епідемії Ебола. Жодна з цих загроз не зникне найближчим часом.”
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
30
Большинство экспертов в сфере энергетики склоняются к мнению,
что наиболее перспективным, инновационным и экологически чистым
топливом постнефтяной эры станет водород. И когда в течение 50–60 лет
порядка 95% разведанных источников нефти будут исчерпаны, ключевое место в
экономике займет именно он.
Водород - не только наиболее распространенный элемент в Космосе и на Земле (74%
вещества во Вселенной), но и потенциально самый эффективный источник энергии.
Теплота сгорания элемента наиболее высока, а эффективность в двигателе внутреннего
сгорания у водорода на 100–200% выше, чем у бензина, что позволяет увеличить КПД
двигателя на 50–70%. А в процессе сгорания водорода образуется самая обыкновенная вода,
безопасная для окружающей среды. Уже сейчас большинство уважающих себя
автомобильных компаний могут похвастать прототипами автомобилей на водороде.
Однако до появления массовой экологически чистой водородной модели, которая бы
начала новую главу в истории автопрома, еще довольно далеко, хотя массовое
использование технологии все­таки куда ближе, чем может показаться. В настоящее время
большинство водорода, используемого в промышленности и в качестве топлива для еще
немногочисленных водородных прототипов автомобиля, получают химическим способом
из метана, что примерно в четыре раза дороже, чем производство бензина - в пересчете на
одинаковое количество выделяемой энергии. И это сводит на нет любую дискуссию об
эффективности данного метода. Однако главным драйвером водородной революции
постиндустриального общества станет прорыв в технологии электролиза - расщепления
воды на водород и кислород с помощью электрического тока. Сейчас данный метод крайне
неэффективен, так как требует использования дорогостоящих катализаторов из платины и
других драгоценных металлов. И часто процесс имеет отрицательный энергетический
баланс, когда количество затрачиваемой энергии существенно превышает количество
энергии, заключенной в самом водороде.
Читать полностью >>>
По материалам ugmk.info
Новым акционером Трансадриатического газопровода (TAP) стала
испанская ENAGAS, приобретя 16% акций компании. Об этом говорится в
сообщении ТАР. Кроме того, акционер Fluxys увеличил свою долю в TAP с
16% до 19%.
Это стало результатом договоренности между ENAGAS и Fluxys о покупке 19% акций
TAP, ранее принадлежавших E.On (9%) и Total (10%). Доли акционеров ТАР теперь
представлены следующим образом: ВР (20%), ГНКАР (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%),
ENAGAS (16%) и AXPO (5%). В 2013 г. консорциум по разработке азербайджанского
месторождения Шах-Дениз (в который входят, в том числе, BP, SOCAR и Total) выбрал
Трансадриатический газопровод в качестве основного коридора поставок газа в Европу.
Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 млрд куб. м в год с
возможностью расширения до 20 млрд куб. м в год. Начало строительства ТАР ожидается в
2015 г., первые поставки газа в Европу планируется начать в 2018-2019 гг.
Подробнее >>>
По материалам tek.rbc.ua
ExxonMobil свернула 9 из 10 совместных
проектов с "Роснефтью"
30.09.2014
Американский нефтяной гигант ExxonMobil свернул 9 из 10
совместных проектов с "Роснефтью" из-за санкций, введенных против
России. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании Алан
Джефферс, передает ИТАР-ТАСС.
"Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ExxonMobil и "Роснефтью"
предусматривает реализацию 10 совместных проектов, включая разведку и потенциальную
добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. ExxonMobil свернула работы
по 9 из 10 совместных проектов к установленному крайнему сроку - 26 сентября", - сказал
Джефферс. По его словам, министерство финансов США, учитывая сложность скважины
"Университетская-1" в Карском море и чувствительное экологическое положение в этом
регионе, предоставило ExxonMobil больше времени на сворачивание работ на данном
участке. "Роснефть" и ExxonMobil начали разведочное бурение самой северной скважины в
РФ "Университетская-1" с помощью платформы West Alpha 9 августа.
Подробнее >>>
По материалам nefterynok.info
Российский газопровод "Сила Сибири"
превращается в долгострой
30.09.2014
Разработка и транспортировка газа по трубопроводу "Сила
Сибири" с Чаяндинского месторождения начнется в 2020 году. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замначальника Чаяндинского
управления компании "Газпром добыча Ноябрьск" Виктора Селина,
передает lenta.ru.
"Мы скорректировали сроки. Раньше транспортировка планировалась на 2018 год.
Теперь в 2018 году намечены лишь заполнение трубопровода и пусконаладочные работы.
Транспортировка газа запланирована уже на 2020 год", - пояснил Селин. По какой причине
сроки были сдвинуты, он не уточнил. Планируется, что в 2019 году на Чаяндинском
месторождении будет добыто 5 миллиардов кубометров газа, в 2020-м - 10,4 миллиарда
кубометров. К 2024 году добыча должна быть увеличена до 25 миллиардов кубометров. На
данный момент на Чаяндинском месторождении проводятся разведочные бурения
скважин, затем начнется промышленная эксплуатация скважин.
Подробнее >>>
По материалам cfts.org.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Солнечная энергетика станет основным источником
электричества к середине века
БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
Владелец крупнейшего в мире торгового
центра провел IPO на $1,6 млрд
02.10.2014
Главной причиной широкого использования солнечной энергетики
станет снижение цены на фотоэлектрические модули и системы. Стоимость
выработки солнечной энергии к 2050 году может составлять 0,3 доллара за
ватт, что сделает ее использование рентабельным. Об этом рассказали в
Международном
энергетическом
агентстве
(МЭА).
Такой
точки
зрения
придерживается исполнительный директор МЭА Мария ванн дер Хувен.
По мнению экспертов Международного энергетического агентства, солнечные
батареи к середине века смогут генерировать 16% электричества, а еще 11% придется на
гелиотермические электростанции. Специалисты заявили, что широкое распространение
солнечных панелей начнется с КНР, а затем достигнет США, Индии и других стран мира. В
2012 году Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) прогнозировал,
что солнечная энергетика составит конкуренцию традиционной через десять лет.
Указывалось, что не один другой тип альтернативной энергетики не может сравниться в
плане потенциала с солнечной энергетикой. Эксперты МЭА отметили, что сделать
солнечную энергетику рентабельной можно будет в предстоящее десятилетие. Строго
говоря, мы уже можем наблюдать снижения цены выработки солнечной энергии. Так, в
развитых странах в 2008 году ее цена была выше 4 долларов за ватт. Сейчас же этот
показатель составляет 0,8 долларов. Вдобавок к снижению цены выработки можно будет
приплюсовать рост ограничений на использование традиционных видов топлива. Новые
квоты на выброс парниковых газов сделают традиционную энергетику более затратной,
что даст дорогу альтернативным способам получения энергии.
Читать полностью >>>
По материалам sun-shines.ru
29.09.2014
Дубайский девелопер торговых центров Emaar Properties провел
первичное размещение акций (IPO), в ходе которого привлек 5,8 млрд
дирхамов ($1,58 млрд). Компания разместила бумаги по 2,9 дирхама за
акцию, то есть верхней границе ценового диапазона (2,5-2,9 дирхама).
В результате IPO Emaar Properties стало крупнейшим в ОАЭ с 2008 года, когда Saudi
Arabian Mining привлекла на бирже $2,47 млрд, сообщает "ДС" со ссылкой на Slon.ru. Всего
Emaar Properties предложил инвесторам 2 млрд акций, или 15,4% капитала. Из указанного
объема 70% ценных бумаг приобрели институциональные инвесторы, а оставшиеся 30% частные игроки. Совместными координаторами IPO стали Bank of America-Merrill Lynch, JP
Morgan Chase и Morgan Stanley. Emaar Properties была создана в 1997 году. В настоящий
момент она является крупнейшим девелопером в ОАЭ и других арабских государствах.
Один из наиболее известных проектов Emaar Properties - дубайский небоскреб "БурджХалифа", самое высокое здание в мире (около 830 метров). Кроме того, компании
принадлежит Dubai Mall, самый большой в мире торговый центр по общей площади (более
1,2 млн квадратных метров).
Подробнее >>>
По материалам dsnews.ua
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖДЕРЖАВНІ
США покладають надії на нового генсека НАТО
ГМК & ПРОКАТ
02.10.2014
Европейской металлургии придется массово
сокращать рабочие места
01.10.2014
Металлургическим компаниям Евросоюза придется сократить
существенное количество рабочих мест для повышения доходности из-за
снижения стального спроса и жесткой конкуренции со стороны азиатских
производителей.
Такое мнение высказал Вольфганг Эдер (Wolfgang Eder), вице-президент World Steel
Association, в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. «Массовые
увольнения неизбежны», - сказал он, добавив, что сокращение персонала является
болезненным, но это уже давно необходимо было сделать. Ожидается, что в этом году
стальной спрос вернется к росту в Европу, хотя европейская ассоциация Eurofer, в которую
входят ArcelorMittal, ThyssenKrupp and Voestalpine, утверждает, что дешевый импорт
метпродукции оказывает давление на маржу прибыли. Вольфганг Эдер также заметил, что
европейцы проигрывают своим коллегам из Китая, Индии и Южной Кореи в плане
технологий и внедрению инноваций, поскольку не могут себе позволить осуществлять
инвестиции.
Подробнее >>>
По материалам ugmk.info
Сполучені Штати вітають початок виконання обов'язків новим генеральним
секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом та очікують на продовження плідної
співпраці з Альянсом в контексті забезпечення глобальної безпеки.
З відповідною заявою виступила у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник
Державного департаменту США Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з ним, аби підтвердити, що країни НАТО
залишаються сильними та ефективними перед обличчям будь-яких викликів, які
загрожують спільній безпеці", - наголосила представник держдепу. Як повідомляв
Укрінформ, норвезький політик Йєнс Столтенберг 1 жовтня офіційно розпочав діяльність
на посаді Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Раніше він був прем'єрміністром Норвегії, обіймав посаду спеціального посла ООН з питань змін клімату.
Столтенберг замінив на новому посту данця Андерса Фог Расмуссена, який очолював НАТО
упродовж попередніх п'яти років.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ЄВРОПА
Инфляция в еврозоне замедлилась
ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
30.09.2014
Nike увеличил прибыль в I финквартале на 23%, лучше прогноза
29.09.2014
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc.
увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 23%
благодаря более низким налоговым ставкам и Чемпионату мира по
футболу, проходившему этим летом в Бразилии.
Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистая прибыль в июнеавгусте составила $962 млн, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $779 млн, или
$0,86 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего года. Выручка выросла
на 15% и достигла $7,98 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем
прогнозировали прибыль на уровне $0,88 на акцию при выручке в $7,84 млрд. Валовая
маржа Nike в минувшем квартале выросла до 46,6% с 44,9%, в том числе благодаря
повышению средней цены реализации товаров, говорится в сообщении. Заказы на
продукцию компании, индикатор будущих продаж, увеличились на 14% без учета
колебаний валютных курсов, в том числе в Северной Америке – на 15%. Руководство
компании сообщило в ходе пресс-конференции, посвященной итогам квартала, что ожидает
повышения прибыли в расчете на акцию в этом фингоду примерно на 20%. Котировки
акций Nike взлетели на 7,3% в ходе электронных торгов в четверг после опубликования
отчетности. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 1,4% по
сравнению с повышением индекса Standard & Poor’s 500 на 6,4% за этот период.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Adidas вернет акционерам 1,5 млрд евро в течение 3 лет
01.10.2014
Германская Adidas AG, один из крупнейших мировых
производителей спортивных товаров, вернет акционерам порядка 1,5
млрд евро в течение следующих трех лет, главным образом, в форме выкупа акций,
говорится в пресс-релизе компании.
Adidas планирует проводить выкуп акций на рынке в зависимости от рыночных
условий. Финансирование программы преимущественно будет осуществляться за счет
денежных потоков компании, отмечается в сообщении. «Говоря о намерении вернуть
капитал акционерам, мы подчеркиваем нашу уверенность в способности компании
генерировать денежные средства, а также в потенциале ее росте, – заявил главный
финансовый директор Adidas Робин Сталкер. – Мы уверены, что наши акции существенно
недооценены, и это дает нам отличную возможность оптимизировать стоимость капитала,
потратить свободные средства, а также создать дополнительную стоимость для наших
акционеров». Adidas планирует начать выкуп акций в рамках объявленной программы в
четвертом квартале 2014 года. Помимо этого, компания подтвердила, что намерена и
дальше придерживаться своего обещания направлять на ежегодные выплаты дивидендов
20-40% чистой прибыли. Adidas также объявила о намерении разместить два выпуска
евробондов на общую сумму до 1 млрд евро. Компания не размещала еврооблигации с июля
2009 года. Adidas намерена выпустить бумаги со сроками обращения в 7 и 12 лет
номиналом в 1 тыс. евро. «Поступления от размещения евробондов будут направлены на
общекорпоративные цели, включая погашение существующего долга, финансирование
пенсионного фонда и поощрение акционеров», – говорится в сообщении Adidas. В августе
компания признала, что не сможет достичь целевых показателей в 2014 году, и пообещала
принять срочные меры для стимулирования роста продаж.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
31
Потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре 2014
года на 0,3% относительно того же месяца прошлого года,
свидетельствуют
предварительные
данные
Статистического
управления Европейского союза. Таким образом, инфляция в регионе
замедлилась по сравнению с августовским уровнем (0,4%), обновив
минимум с октября 2009 года. Показатель совпал с консенсуспрогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg.
Инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже двенадцать месяцев подряд, тогда как
Европейский центральный банк (ЕЦБ) таргетирует ее на уровне «немногим ниже 2%».
«Низкая инфляция является сигналом невероятной слабости экономической активности в
еврозоне, – отметил экономист Sparkasse Suedholstein Кристофер Мэттис. – В настоящее
время экономика выглядит довольно вялой, и я не вижу возможности улучшения ситуации
в краткосрочной перспективе». Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в этом
месяце упал до минимума с ноября 2013 года, в то время как рост активности в
производственном секторе, а также сфере услуг, замедлился до минимума в этом году.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же
месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены продуктов питания, алкоголя и
табачных изделий увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем
инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители,
продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), в сентябре
замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали
изменений. Статуправление ЕС опубликует окончательные данные об инфляции в
сентябре в 13:00 МСК 16 октября.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Промышленность еврозоны демонстрирует слабость
01.10.2014
Индекс менеджеров закупок (PMI) для промышленного сектора
еврозоны в сентябре упал до 50,3 пункта - минимального уровня с июля
2013 г., свидетельствуют окончательные данные исследовательской
организации Markit Economics. Согласно предварительным данным
индекс сократился до 50,5 пункта с августовского уровня 50,7 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения оценки.
Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о повышении активности в экономике,
ниже этого уровня - о ее снижении. Несмотря на уменьшение, производственный PMI в
еврозоне остается выше отметки в 50 пунктов 15 месяцев подряд. Активность в
промышленном секторе Германии в сентябре уменьшилась до 49,9 пункта с 51,4 пункта в
августе. Показатель упал ниже 50 пунктов впервые с июня 2013 г., указав на спад
производственной активности. Французский PMI в прошедшем месяце вырос до 48,8
пункта, максимального уровня с мая текущего года, по сравнению с 46,9 пункта в августе.
Несмотря на рост показателя, индекс демонстрирует падение активности в
производственном секторе Франции уже пятый месяц подряд. Промышленный PMI в
Великобритании в сентябре упал до 51,6 пункта, минимума с апреля 2013 г., с 52,2 пункта
месяцем ранее при ожидавшемся экспертами росте до 52,7 пункта.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ФІНЛЯНДІЯ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
Финляндия не собирается спрашивать у Путина
разрешения на вступление в НАТО
ЕС оставил в силе санкции против России
30.09.2014
В Брюсселе послы стран Евросоюза собрались, чтобы обсудить
судьбу санкций против России. Европейская служба внешнеполитической
деятельности представила постпредам доклад о выполнении соглашения
по урегулированию конфликта на Украине.
После озвучивания доклада представители стран ЕС должны были принять решение
о том, как дальше поступать с санкциями. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель
заявила, что не видит возможности для отмены экономических санкций в отношении
России. "Мы, к сожалению, далеки от этого", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.
Напомним, ЕС расширил санкции против России 12 сентября. Введенные ограничения
затронули нефтяную отрасль, авиастроение и оборонный комплекс. Под европейские
санкции попали компании "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", Уралвагонзавод,
были расширены меры против государственных банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка,
ВЭБ и Россельхозбанка. С 1 августа всем гражданам и компаниям Евросоюза запрещено
покупать или продавать выпущенные этими российскими банками бумаги со сроком
обращения более 30 дней. В заявлении председателя Европейского совета Германа Ван
Ромпея говорилось, что "в зависимости от развития ситуации ЕС готов пересмотреть
согласованные санкции полностью или частично".
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
o
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВНІЧНА ЄВРОПА
29.09.2014
Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что
Финляндия будет самостоятельно принимать решение о вступлении в
НАТО и не будет спрашивать разрешения у президента РФ Владимира
Путина. Глава финского правительства сделал соответствующее
заявление в интервью Spiegel.
«Для нас вопрос заключается в том, усилит ли членство в НАТО нашу безопасность и
предоставит ли нам это больше возможностей влиять на политику в Европе. Это решение
мы будем принимать, не спрашивая разрешения», - заявил Стубб, отвечая на вопросы
журналиста о том, позволит ли Путин Финляндии присоединиться к НАТО. Премьерминистр добавил, что многочисленные случаи нарушения воздушного пространства
Финляндии и других стран российскими военными самолетами является своего рода
посланием президента РФ: «Посмотрите, Россия все еще сверхмощная держава».
Комментируя блокирование Финляндией санкций ЕС против России, Стубб отметил, что
«его правительство никогда не выступало против санкций и всегда готово поддержать
коллективные решения ЕС», сообщает «Европейская правда». Кроме того, премьер-министр
Финляндии отметил, что хотя 90% объема природного газа и 70% нефти страна
импортирует из России, она не зависит от энергоносителей соседа, поскольку имеет
достаточно диверсифицированную систему источников энергии и ее поставщиков.
Подробнее >>>
По материалам fraza.ua
o
ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА
БРИТАНІЯ
Темпы роста ВВП Германии в 2014г могут оказаться
ниже прогнозов - министр экономики
Оценка роста ВВП Великобритании улучшена
30.09.2014
Оценка роста ВВП Великобритании во II квартале 2014 г. по
сравнению с предыдущими тремя месяцами улучшена с 0,8% до
0,9%, свидетельствуют окончательные данные Национального
статистического управления (ONS). Относительно аналогичного
периода прошлого года ВВП увеличился на 3,2%, что совпало с
пересмотренными данными.
Таким образом, рост ускорился с 3% в I квартале до самого высокого уровня с конца
2007 г. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не прогнозировали пересмотра
обоих показателей. Согласно обновленным данным ONS спад после кризиса 2008 г. оказался
менее выраженным, чем сообщалось ранее: 6%, а не 7,2%, а рост в 2010-2012 гг. - более
быстрым. Объем ВВП вернулся на уровень предкризисного пика еще в III квартале 2013 г.
На данный момент объем экономики Великобритании на 2,7% больше, чем он был в начале
2008 г. Ускорение темпов роста ВВП страны может подтолкнуть Банк Англии к более
быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, включая повышение базовой
процентной ставки с рекордно низкого уровня. Дефицит бюджета после пересмотра
составляет 5,7% ВВП, а не 6,5%, как сообщалось ранее. Рост британского ВВП в прошедшем
квартале в значительной мере обусловлен подъемом в сфере услуг, на долю которой
приходится значительная часть экономики страны.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
01.10.2014
Темпы роста производственного сектора Великобритании были в
сентябре минимальными за 17 лет, что стало следствием сильного стерлинга
и слабости в еврозоне, свидетельствуют данные исследования.
Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности страны,
рассчитываемый Markit, снизился в сентябре до 51,6 п. с августовских 52,2 п. Компании
заявили, что рост промышленных заказов “близок к стагнации”. Нынешний вялый рост в
еврозоне способствовал замедлению темпов роста экспорта до минимальных за 18 месяцев.
Укрепление стерлинга по отношению к евро ударило по продажам, говорится в отчете
Markit. Увеличение новых экспортных заказов говорит о спросе со стороны Северной
Америки, Германии, Скандинавии и Ближнего Востока, отметил Markit. Опрос PMI также
выявил, что средние цены на продукцию выросли самыми медленными темпами за 15
месяцев. Однако темпы роста создания новых рабочих мест в промышленности ускорились
в сентябре, восстанавливаясь после охлаждения в предыдущем месяце. Оценка роста ВВП
Великобритании во II квартале 2014 г. по сравнению с предыдущими тремя месяцами
улучшена с 0,8% до 0,9%, свидетельствуют окончательные данные Национального
статистического управления (ONS). Относительно аналогичного периода прошлого года
ВВП увеличился на 3,2%, что совпало с пересмотренными данными. Таким образом, рост
ускорился с 3% в I квартале до самого высокого уровня с конца 2007 г.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Великобритания обещает РФ жесткие меры из-за Украины
01.10.2014
Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
выступил на последней перед выборами 2015 года конференции
Консервативной партии с жестким заявлением по России, пригрозив
новыми мерами в ответ на действия РФ в Украине. Об этом передают РИА Новости.
По словам Хаммонда, после долгих лет «холодной войны», Великобритания
«предложила России инвестиции, торговлю и партнерство», однако Россия якобы «выбрала
конфронтацию». «Мы должны гордиться, что Великобритания была лидером во введении
далеко идущих санкций, которые дают понять, что мы не потерпим незаконные действия
России. И мы не позволим запугивать наших союзников по НАТО в Восточной Европе.
Позвольте мне напомнить мистеру Путину: угрозы любым членам НАТО будут встречаться
ответом со стороны всего НАТО. Вот почему мы направили наши истребители Typhoon в
Балтику и сделаем это снова, если будет нужно. Потому что НАТО и принцип коллективной
самозащиты помогал нам в тяжелые времена «холодной войны» и останется ключевым
принципом нашей оборонной политики в будущем», – подчеркнул Хаммонд.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Бизнес
Экономика
Всемирная история
Гуманитерные науки
Knowledge Hub «Chrematistic»:
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
≈1000 печатных книг
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
32
ФРАНЦІЯ
Госдолг Франции впервые в истории превысил 2 трлн евро.
Что ждет французов завтра?
30.09.2014
Промышленность Британии показала 17-летний антирекорд
29.09.2014
Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль
не исключает, что темпы экономического роста, ожидаемые
правительством страны на 2014 год, могут оказаться завышенными.
“Возможно, что в конечном итоге данные по экономическому росту окажутся
несколько ниже прогнозируемых 1,8%”, – заявил он в эфире радио Deutschlandfunk в
воскресенье. В качестве одной из причин этого министр назвал российско-украинский
кризис, сообщает Deutsche Welle. В то же время, по мнению З.Габриэля, германская
экономика демонстрирует хорошую динамику в сравнении с экономиками многих
европейских государств. Также он отметил достаточно высокий уровень занятости в
стране. В начале сентября министр финансов Германии Вольфганг Шойбле также
высказывал опасения, что темпы роста ВВП по итогам текущего года могут оказаться ниже
ожиданий, в том числе из-за взаимных экономических санкций ЕС и России. Германский
бюджет рассчитан на основе прогнозов роста ВВП страны в 1,8% в 2014 году и на 2% – в
2015 году.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Государственный
долг
Франции
впервые
преодолел
психологически важную отметку в 2 трлн евро, по итогам второго
квартала текущего года общий объем задолженности страны составил
2,023 трлн евро, сообщил во вторник Национальный институт
статистики и экономических исследований (Insee).
По сравнению с первым кварталом госдолг увеличился на 28,7 млрд евро и к концу
июня достиг 95,1% ВВП.Согласно прогнозам правительства, планки в 95,1% ВВП госдолг
должен был достичь лишь к концу этого года. Комментируя сегодняшние данные Insee, в
министерстве финансов республики указали на то, что чрезмерная задолженность во
Франции сложилась еще во время правления правоцентристов. С 2002 по 2012 годы,
напомнили в ведомстве, размер госдолга увеличился с 930 млрд до 1,86 трлн евро.
“Политика, которую проводит правительство сейчас, основывается одновременно на
оздоровлении государственных финансов за счет программы бюджетной экономии и на
стратегии роста, которая должна позволить в дальнейшем остановить увеличение долга”, –
заверили в Минфине.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
o
ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІСПАНІЯ
В Испании продолжается дефляция
30.09.2014
Потребительские цены в Испании упали в сентябре этого года,
подтверждая риски длительной дефляции. Потребительские цены,
рассчитанные по стандартам ЕС, упали на 0,3% в сентябре в годовом
выражении, сообщает Национальный институт статистики. В августе
показатель упал на 0,5%.
Потребительские цены, гармонизированные с испанскими стандартами, упали на
0,2% после сокращения на 0,5%. Прошлым летом Испания вышла из рецессии, которая
длилась более двух лет, и сейчас в стране наблюдаются быстрые темпы роста: 0,6% в
период с марта по июнь и 1,2% за год, что является одним из самых быстрых показателей
роста в еврозоне. Уровень безработицы близок к рекордным 26%, долговая нагрузка
выросла на 200% с 2007 г. и подошла к 100% ВВП, бюджетный дефицит меньше
нормативных 3% ВВП в 2015 г. уже восьмой год подряд.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Суд Испании приостановил действие декрета о
референдуме в Каталонии
30.09.2014
Конституционный суд Испании 29 сентября приостановил действие
декрета о проведении референдума о независимости Каталонии от
Испании, намеченного на 9 ноября. Об этом сообщает газета El Pais.
По данным газеты, 12 членов Конституционного суда приняли это решение
единогласно. Теперь действие указа о референдуме о независимости Каталонии, а также
закона об опросах приостановлено на пять месяцев. Ранее 29 сентября премьер-министр
Испании Мариано Рахой заявил о намерении правительства обжаловать этот декрет. По его
словам, отдельный регион не может самостоятельно решать вопрос, касающийся всего
испанского населения. Он отметил, что такая ситуация была бы «глубоко
антидемократичной». Глава Каталонии Артур Мас 27 сентября подписал декрет о
проведении референдума о независимости от Испании 9 ноября.
Подробнее >>>
По материалам glavnoe.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ІТАЛІЯ
УКРАЇНА
Ренци убедил соратников провести реформы
МАГАТЕ викрило та засудило спроби Росії встановити контроль
над ядерними об'єктами Криму
30.09.2014
Премьер-министр Италии Маттео Ренци в понедельник
преодолел ожесточенное сопротивление старой гвардии в его
левоцентристской Демократической партии (ДП) и получил
поддержку планов, предполагающих облегчение механизмов
увольнения работников крупных компаний.
По итогам пятичасового партийного собрания Ренци выиграл голосование по ряду
предложений, подразумевающих расширение, спектра социальных благ, предоставляемых
безработным гражданам, сокращение числа краткосрочных контрактов, повышение роли
агентств занятости и ослабление защиты рабочих мест для постоянных работников. Этот
последний пункт стал предметом ожесточенной внутренней борьбы в ДП. В условиях
нарастающего давления исполнить свои амбициозные обещания Ренци обратился к
лидерам ДП преодолеть табу против изменения правил, которые были установлены в
1970-х гг. в период поствоенного экономического бума Италии. 39-летний премьерминистр получил популярность, сделав ставку на реформы и обвинив левых за ведение
идеологической борьбы по поводу устаревшего законодательства, которое несправедливо
благоприятствует работникам крупных компаний и обделяет всех остальных. "Вы не
можете создавать новые рабочие места путем защиты законов, установленных 44 года
назад, вы создадите их с помощью инноваций”, - заявил Ренци.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
Власти Италии ожидают сокращения ВВП в 2014-2015 гг.
01.10.2014
Правительство Италии ожидает сокращения экономики страны в
2014 г. и в 2015 г. Кроме того, планы по достижению структурно
сбалансированного бюджета перенесены на следующий год. "Прогноз для
экономики резко ухудшился", - заявил министр финансов Пьер Карло
Падоан на пресс-конференции в Риме.
Правительство ожидает сокращения объема ВВП страны на 0,3% в этом году. В
апреле власти прогнозировали увеличение показателя на 0,8%. Ожидается, что в 2015 г.
ВВП увеличится на 0,6% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,3%. При этом власти страны
намерены достичь показателя дефицита бюджета в 3% от ВВП в этом году и 2,9% в 2015 г.
Ранее правительство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2014 году составит 2,2%
ВВП. Ранее по итогам пятичасового партийного собрания премьер-министр Италии Маттео
Ренци выиграл голосование по ряду предложений, подразумевающих расширение спектра
социальных благ, предоставляемых безработным гражданам, сокращение числа
краткосрочных контрактов, повышение роли агентств занятости и ослабление защиты
рабочих мест для постоянных работников. На фоне падения экономики третий год подряд
в 2014 г. и самого высокого уровня безработицы с 1970-х гг. создание рабочих мест
является срочной необходимостью для Ренци, который пришел к власти в феврале на
волне обещаний проведения радикальных реформ, которые вытянут Италию из худшего
спада со времен Второй мировой войны.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
o
БАЛТИКА
ЛАТВІЯ
Союзники Путіна програли на виборах у Латвії
05.10.2014
На парламентських виборах у Латвії, що відбулися 4 жовтня,
більшість місць у парламенті здобула правляча коаліція, суттєво
випереджаючи при цьому проросійську опозицію. Про це свідчать
дані екзит-полів.
Опитування на виході з дільниць показали: урядова коаліція, очолювана нинішнім
прем'єр-міністром Лаймдотою Страуюмою, може розраховувати на 62 % голосів виборців,
що відповідатиме 63 місцям зі 100 у латвійському Сеймі. До цієї коаліції входять
правоцентристська партія "Єдність", Національний альянс та Союз зелених і фермерів.
Проросійській партії "Центр злагоди", яку переважно підтримують представники російської
меншини Латвії, екзит-поли пророкують результат у 22 %. Ця політична сила тісно
співпрацює з партією "Єдина Росія" президента Володимира Путіна. Однією з головних тем
нинішньої виборчої кампанії у цій країні Балтії стала агресивна політика Росії, її окупація
Криму, збройне вторгнення на Схід України й загрози для безпеки в регіоні ЦентральноСхідної Європи, спричинені діями Кремля.
Детальніше >>>
За матеріалами pravda.com.ua
o
СХІДНА ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ
У Болгарії не виключають чергової урядової кризи
02.10.2014
Аналіз політичної ситуації в Болгарії напередодні позачергових
парламентських виборів, запланованих на 5 жовтня, вказує на те, що в
майбутній парламент країни можуть потрапити шість партій, що може
негативно відбитися на процедурі затвердження нового складу уряду країни.
До такого висновку прийшли автори соціологічного дослідження, проведеного
агентством «Аlpha Research», передає власний кореспондент Укрінформу. "Аналіз динаміки
поведінки політичних партій напередодні виборів вказує на те, що місця в майбутньому
парламенті Болгарії можуть отримати шість партій. Це може створити певні труднощі при
затвердженні складу майбутнього уряду країни через відсутність згоди між партіями»,
відзначають автори дослідження. На їх думку, реальними шансами на перемогу володіють
«основні гравці виборчої кампанії - партія ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток
Болгарії) і Болгарська соціалістична партія, Рух за права і свободи, Реформаторський блок,
рух "Болгарія без цензури" і "Патріотичний фронт". Нагадаємо: позачергові парламентські
вибори пройдуть в Болгарії 5 жовтня. Згідно болгарському законодавству, якщо
парламенту не вдасться затвердити склад нового уряду, то президент має право
розпустити парламент (Народні збори) і призначити позачергові парламентські вибори.
Президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив у цьому зв'язку, що ще одні вибори можуть
спричинити за собою серйозні наслідки, а країна ризикує опинитися на межі глибокої
фінансово-економічної кризи.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Услуги PG&RC:
Government Relations
Регистрация компаний
Представительство в судах
Патенты & Торговые марки
Правовой анализ документов
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
29.09.2014
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) публічно
викрило та засудило спроби Росії використати механізми агентства
для встановлення одностороннього контролю над українськими
ядерними об'єктами у Криму. Про це у вівторок 30 вересня на
брифінгу в Києві заявив речник МЗС України Євген Перебийніс,
посилаючись на результати засідання основного керівного органу атомного агентства
- 58-му сесію Генеральної конференції МАГАТЕ, передає Укрінформ.
"У рамках вищого органу агентства було публічно викрито та засуджено спроби Росії
використати механізми МАГАТЕ для встановлення та легітимації, всупереч нормам
міжнародного права, одностороннього контролю Москви над ядерними об'єктами України у
Криму", - сказав Перебийніс. За його словами, на засіданні Генеральної конференції нашу
країну представляла делегація на чолі з головою Державної інспекції ядерного
регулювання України Сергієм Божком. Як зазначив речник МЗС, у зв'язку з агресією РФ
основний наголос українська делегація зробила на необхідності продовження застосування
МАГАТЕ гарантій до всього ядерного матеріалу та ядерних установок в Україні відповідно
до Статуту цієї організації, а також з урахуванням норм міжнародного права та виходячи з
того, що Крим є невід'ємною частиною України. "Виступаючи 23 вересня на пленарному
засіданні Генконференції, глава делегації України підтвердив неухильне виконання нашою
державою зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - додав
Перебийніс. Раніше, у серпні, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку зі спробами
Росії захопити українські ядерні об’єкти в Криму. Як повідомили у відомстві, Росія
намагається застосувати свою національну юрисдикцію до ядерних об’єктів, установок та
матеріалів України, розташованих у тимчасово окупованих Криму та Севастополі та
поширити на них положення угоди між СРСР та МАГАТЕ від 21 лютого 1985 року.
Детальніше >>>
За матеріалами newsru.ua
Члени Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради
Європи взяли участь у Четвертій частині сесії Асамблеї 2014 р
30.09.2014
Під час пленарних засідань Четвертої частини сесії Асамблеї, що
триває з 29 вересня по 3 жовтня 2014 року, делегати, зокрема,
наголошували на необхідності проведення мирних переговорів між
Україною та Росією за участю європейської сторони, спрямованих на
вирішення не тільки питання становлення миру, а й низки економічних та
енергетичних проблем, які в перспективі також можуть торкнутися держав Європи.
Зокрема, підкреслювалося, що Росія є частиною Європи, тому нормалізувати та
стабілізувати ситуацію в Україні можливо тільки шляхом діалогу та переконання
представників РФ. На думку учасників зібрання, у цьому процесі саме ПАРЄ покликана
якомога швидше зупинити конфлікт на території України. А діюче зараз в Україні
перемир’я потрібно максимально використовувати для того, щоб налагодити зв’язки з
Російською Федерацією заради стабілізації економічної та політичної ситуації в Україні та
остаточного врегулювання конфлікту. Відкриваючи засідання, Президент ПАРЄ Анн
Брассер (представник групи ALDE - Alliance of Liberals and Democrats for Europe, "Альянс
лібералів і демократів за Європу") підкреслила, що Росії варто "будувати справжній мир, а
не створювати його ілюзію". Президент ПАРЄ провела окрему двосторонню зустріч з
членом Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Володимиром Вечерком, під час
якої підтримала ініціативи українського делегата в Асамблеї, погодившись із тим, що мирні
переговори на всіх рівнях - єдиний шлях до вирішення конфлікту на території України. На
думку Анн Брассер, Україна повинна розвиватися як демократична цілісна держава, але для
цього потрібен мир. Тому, зі свого боку, Президент ПАРЄ пообіцяла надавати всю можливу
підтримку задля налагодження продуктивного діалогу між парламентами Росії та України
та сприяти активній участі в цьому процесі представників Ради Європи.
Детальніше >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України
Франция совместно с Германией отправит солдат следить
за перемирием в Донбассе
05.10.2014
Франция "в ближайшие дни" планирует запустить совместную
операцию с Германией, чтобы следить за прекращением огня между
сторонами конфликта в Донбассе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на
заявление министра обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, французская сторона совместно с немецкой изучают возможности
усиления мониторинга прекращения огня в буферной зоне. При этом, он подтвердил, что
Франция и Германия, которые ведут переговоры с ОБСЕ, предложат предоставить
беспилотники. Ранее сообщалось, что немецкий воздушный десант будет помогать ОБСЕ
контролировать соблюдение перемирия в Восточной Украине. В миссии планируется
задействовать 200 солдат бундесвера. При этом, 150 из них будут контролировать
ситуацию в районе кризиса с помощью беспилотных летательных аппаратов, остальные 50
- охранять наблюдателей ОБСЕ.
Подробнее >>>
По материалам zn.ua
РУМУНІЯ
Корупційний скандал у Румунії
02.10.2014
Дев‘ятьох колишніх міністрів звинувачують у протиправній
діяльності при розподілі контрактів у галузі ліцензій з комп‘ютерного
забезпечення. Директор Національного антикорупційного комітету
вимагає від румунського уряду скасувати державний імунітет, яким
користуються ці політики, аби притягнути їх до судової відповідальності
через звинувачення у розкраданнях державних коштів.
Прем‘єр-міністр Румунії Віктор Понта: “Усі процедури дотримуються, ніхто не
відмовляється від співпраці. Усі причетні до цієї справи матимуть змогу пояснити свої дії. Ці
люди відрізнялись незаплямованою репутацією упродовж усіє своєї кар‘єри. Отже, вони
мають право висловити свою точку зору”. Один з контрактів стосується закупівлі
міністерством освіти у 2011 році майже 180 тисяч ліцензій компанії Microsoft для
румунських шкіл. Це на 72 тисячі більше того, що було потрібно у той час. Через цей
контракт держава втратила 5,4 млн євро. Прокурори мають докази банківських переказів
від причетних до корупційних справ компаній на рахунки принаймні трьох колишніх
румунських міністрів.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
33
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ExxonMobil замораживает работу на шельфе России
СНД
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
29.09.2014
Россия выделила Беларуси кредит в 1,55 млрд долл с
погашением начиная с 2019 г
29.09.2014
Россия выделила Беларуси кредит в российских рублях,
эквивалентный 1 млрд 550 млн долл. Белорусская сторона будет погашать
его 20 равными полугодовыми платежами, начиная с 15 января 2019 года.
Процентная ставка по кредиту определяется как средняя арифметическая
доходность всех облигаций федерального займа России, обращающихся на Московской бирже.
Это предусмотрено межправительственным соглашением, вступившим в силу 26 сентября
и обнародованным сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Перечисленные в течение 15 дней с момента вступления соглашения в силу средства
предоставляются Беларуси на обслуживание государственного долга и пополнения
золотовалютных резервов, сказано в документе. Напомним, 16 сентября премьер-министр
России Медведев подписал распоряжение о предоставлении Беларуси кредита в $1,55 млрд.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Китай увеличит кредитование компаний и банков РФ
30.09.2014
Китайские банки окажут содействие российским банкам на основе
взаимопомощи, Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в
финансовой области, заявил посол Китая в России Ли Хуэй.
"Я думаю, что мы, как и раньше, будем проводить тесное сотрудничество с Россией.
Мы будем углублять сотрудничество, конечно. Между нашими банками будет
взаимопонимание и взаимопомощь", - отметил посол Китая в интервью "Интерфаксу".
"Китайские и российские банки давно начали свое сотрудничество. Сейчас в Москве
аккредитованы четыре банка, будет открыт еще один банк", - пояснил Ли Хуэй. Санкции
США и ЕС против ряда российских компаний и банков вынудили заемщиков из России
искать замену западным рынкам капитала.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
o
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА
БІЛОРУСІЯ
Белоруссия не хочет отдавать России $1,5 млрд
03.10.2014
Белоруссия хочет с 2015 г. оставлять в своем бюджете все
пошлины от экспорта нефтепродуктов из российской нефти. Она
обратилась к России с предложением отказаться от этих денег,
доложил
премьер-министр
Михаил
Мясникович
президенту
Белоруссии Александру Лукашенко (по «Интерфаксу»).
Сейчас Белоруссия получает нефть без пошлин, а за это перечисляет России пошлины
от экспорта произведенных из нее нефтепродуктов. В прошлом году было перечислено $4
млрд, в 2013 г. из-за снижения цены на нефть - около $3 млрд, в этом году будут
сопоставимые суммы, рассказывает Александр Кнобель из Института Гайдара. В
следующем году начинает функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и
Белоруссия весной выбила для себя скидку, продолжает Кнобель, - должна перечислить на
50%, т. е. на $1,5 млрд, меньше. Теперь под угрозой и остальные $1,5 млрд. Это компенсация
за убытки белорусских НПЗ от налогового маневра в российской нефтяной отрасли,
пояснил первый вице- премьер Белоруссии Владимир Семашко. Маневр - это снижение
пошлин на нефть, а также акцизов и повышение НДПИ. Из-за снижения пошлины вырастет
внутренняя цена на нефть (привязана к пошлине в формуле), это увеличит издержки
нефтепереработки в России и Белоруссии. Маржа российских НПЗ может упасть с $55 с
тонны до $20-30, у белорусских НПЗ потери будут сопоставимы, подсчитывал Московский
нефтегазовый центр EY. Лукашенко оценивал потери Белоруссии в $1 млрд.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
РОСІЯ
Планируемый уровень импортозамещения в российском
машиностроении является недостижимым
25.09.2014
О запланированном правительством Дмитрия Медведева 60процентном уровне импортозамещения в российском машиностроении к
2020 году можно лишь мечтать. Об этом на проходящем в эти дни в
Екатеринбурге международном форуме промышленных технологий для
горного дела, металлургии, металлообработки и машиностроения
сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам
Валерий Язев.
Российское машиностроение значительно отстает от зарубежных конкурентов,
поставляющих более качественные и недорогие комплектующие и оборудование. К тому
времени как производители РФ начиная от металлургов и заканчивая изготовителями
станков, машин и оборудования дотянутся до уровня мировых стандартов, зарубежные
компании сделают такой же шаг вперед. Поэтому говорить о существенном росте объемов
российской продукции нереально. По словам Язева, для того чтобы импортозамещение
стало реальностью необходимо создать равные финансово-экономические условия для
российских компаний, наладить финансирование на инвестиционном уровне, предоставляя
кредиты под 1 – 2 процента, а не под 10 – 12 как сейчас. Кроме того, промышленность РФ
начала испытывать кадровый голод, отмечая низкий уровень подготовленности кадров и
винит в этом образовательную систему страны. «Наша промышленность отстает от
зарубежных конкурентов - Америки, Японии, других стран. Сейчас, на мой взгляд, мы
должны рассчитывать только на внутренний рынок и на рынок стран СНГ. Говорить о
выходе международные рынки преждевременно», заявил Язев.
Подробнее >>>
По материалам steelland.ru
"Сбербанк" России уже ощутил санкции и ищет
источники финансирования
Schlumberger отзывает персонал из России из-за санкций
30.09.2014
Международная
нефтесервисная
компания
Schlumberger
отзывает из России американский и европейский персонал из-за
санкций. Об этом со ссылкой на Bloomberg передает «Интерфакс-Украина». Компания
намерена отозвать из России около 20 сотрудников, в том числе и из руководящего
состава.
Ранее Schlumberger сообщала, что ожидает уменьшения прибыли из-за санкций
против РФ, поскольку они «накладывают некоторые ограничения» на работу и
оборудование, снижают эффективность и повышают издержки. Однако компания
прогнозировала снижение прибыли только на краткосрочную перспективу – III квартал.
Напомним, США в ходе очередного этапа санкций в начале августа запретили поставлять
российским нефтяным компаниям оборудование для глубинной (свыше 152 м) добычи,
разработки арктического шельфа и сланцевых нефтяных и газовых запасов. В рамках
расширения санкций 12 сентября США обязали свои компании выйти из проектов в РФ до
26 сентября. Тогда же новый этап санкций против российской нефтепромышленности ввел
Европейский союз. Накануне этого крупнейшая российская НК «Роснефть» сообщила о
планах в долгосрочной перспективе полностью отказаться от импортного оборудования и
технологий, а министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявил, что санкции ЕС и
США являются поводом для России создать собственную нефтесервисную компанию.
Впоследствии «Роснефть» начала торопить власти с созданием сервисной базы для
освоения Арктики на базе судоремонтного завода в Мурманской области.
Подробнее >>>
По материалам oilnews.com.ua
Польская EM&F Group закрывает магазины в России
30.09.2014
Магазины Esprit, OVS, River Island в России, которыми управляет
«Маратекс», прекращают работу, сообщил секретарь «Маратекса».
«Компания прекращает свою работу», - сказал он, не уточнив причин.
71% «Маратекса» принадлежит польской EM&F Group. «Маратекс» по франшизе
управляет российскими сетями по продаже одежды и аксессуаров Esprit, River Island, OVS,
нижнего белья Bodique, говорится на сайте группы. На конец 2012 г. у компании в России
было 64 магазина площадью 23 321 кв. м (более поздних данных нет). На начало 2014 г.
«Маратекс» с долей 0,2% на 25-м месте среди продавцов одежды в России (данные
Euromonitor). За семь лет «Маратекс» усилил позиции в России, поднявшись с 41-го на 25-е
место по доле рынка. Российский бизнес EM&F Group страдал от валютных скачков. В 2014
г. потери польской группы от конвертации валют, связанные с закупкой товара для продаж
в России и на Украине, выросли почти вдвое и составили 6,9 млн польских злотых (1,6 млн
евро). Они оказали существенный эффект на операционный убыток, сказано в полугодовом
отчете EM&F Group. Ранее из-за ослабления рубля и неясных перспектив экономики
финская Stockmann заявила о планах закрыть 80% магазинов Seppala в России. Британский
New Look отложил создание СП в России.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
Российское правительство внесло в Госдуму проект
дефицитного госбюджета на 2015-2017 гг
30.09.2014
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную
Думу РФ проект дефицитного государственного бюджета на 2015-2017 гг.
Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно сообщению, основные характеристики федерального бюджета на 20152017. базируются на основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 гг., разработанных Минэкономразвития России. В
частности, как сообщается, законопроект о федеральном бюджете содержит следующие
показатели: доходы в 2015 г. - 15 трлн 082,4 млрд руб., в 2016 г. - 15 трлн 795,5 млрд руб., в
2017 г. - 16 трлн 547,8 млрд руб; расходы в 2015 г. - 15 трлн 513,1 млрд руб., в 2016 г. - 16
трлн 271,8 млрд руб., в 2017 г. - 17 трлн 088,7 млрд руб. Таким образом дефицит
госбюджета в 2015 г. составит 430,7 млрд руб. (0,6% ВВП), в 2016 г. - 476,3 млрд руб. (0,6%
ВВП), в 2017 г. - 540,9 млрд руб. (0,6% ВВП). Как сообщается, законопроект рассмотрен и
одобрен в основном на заседании правительства Российской Федерации 18 сентября 2014.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Травля западных фаст-фудов в России
продолжается
01.10.2014
29.09.2014
В связи с санкциями российский "Сбербанк" активизировал
работу с крупными пенсионными фондами и страховыми компаниями
для поиска альтернативных источников финансирования.
"Мы заинтересованы в долгосрочных ресурсах - сроком дольше года", - пояснил топменеджер и добавил, что ставка будет зависеть от размера и срока депозитов, а также от
графика выплаты процентов. Банкир также отметил, что по сравнению с ликвидностью от
Центрального банка это достаточно дешевые деньги. Объем привлеченных средств он не
уточнил. Официально "Сбербанк" не комментирует эту информацию. Как сообщали
podrobnosti.ua, российский "Сбербанк" попал в новый перечень санкций Европейского
союза, который был обнародован 12 сентября. Кроме того, о санкциях против этого
финансового учреждения объявили США и Канада.
Подробнее >>>
По материалам podrobnosti.ua
34
Сотрудничество
с
Роснефтью
по
шельфовым
проектам
замораживает американская ExxonMobil. Она так и не смогла
договориться с властями США о продолжении работы в России, не
помогло даже успешное открытие месторождения в Карском море.
До окончания действий санкций проекты ExxonMobil в Арктике и на Черном море
будут остановлены, компания вывезет из России по крайней мере часть персонала.
Роснефть обещает дождаться возвращения партнера. Роснефть сообщила об открытии
месторождения в Карском море. Компания нашла нефть, пробурив арктическую скважину
на структуре Университетская, которая находится на Восточноприновоземельском участке.
Президент Роснефти Игорь Сечин заявил, что, по предварительной оценке, ресурсная база
составляет 338 млрд кубометров газа и больше 100 млн тонн "прекрасной легкой нефти,
даже по первичным результатам сопоставимой с Siberian Light". Месторождение в
результате официально назвали Победа. "Это наша первая победа, впереди у нас еще много
новых побед", - заявил он. Но, как стало известно изданию, следующие победы Роснефти, по
крайней мере в ближайшее время, придется одерживать уже без партнера по проекту в
Карском море: ExxonMobil, вместе с которой бурилась скважина, сворачивает
сотрудничество с российской компанией по шельфовым проектам в стране из-за санкций.
Подробнее >>>
По материалам biz.liga.net
В России продолжаются инспекции в более чем 100 ресторанах
McDonald’s, а в сети AmRest задумываются, не снизить ли свою активность
на местном рынке - пишет "Parkiet".
В настоящее время под российским прицелом находится американский гигант
McDonald’s. Всего несколько недель назад были закрыты 8 его ресторанов быстрого
питания. Официальная причина закрытия - санитарный контроль. В то же время
американская сеть сообщает, что до сих пор продолжаются проверки в более чем 100
других заведениях. Сильные позиции в России занимает еще одна компания, котирующаяся
на Варшавской фондовой бирже - AmRest, владеющая марками KFC и Pizza Hut.
Подробнее >>>
По материалам allretail.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Shell змінила свої плани щодо розробки нафтових
родовищ у Росії через санкції
КАЗАХСТАН
Банкам Казахстана запретили размещать за границей
больше 30% акционерного капитала
01.10.2014
Санкції вплинули на плани англо-голландської компанії Shell з
розробки родовищ у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Про це
повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на прес-службу компанії.
«Ми бачимо вплив санкцій ЄС і США, введених відносно Росії як на поточну, так і на
плановану діяльність Shell в Росії, включаючи плани розробки родовищ баженовської свити в
ХМАО. В даний час ми ведемо діалог з європейськими державними органами і нашими
партнерами щодо ступеня впливу цих санкцій», – повідомили в прес-службі. ЗАТ «ХантиМансійський нафтогазовий союз», спільне підприємство «Газпром нафти» і Shell, у 2014 р.
отримало право на геологічне вивчення Юільска-4, Юільска-5 і Південно-Лунгорска-1 в
Ханти-Мансійському АО. Паритетне СП займеться новими проектами з розвідки та
розробки нафтоносних сланців на території Ханти-Мансійського автономного округу.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
Центробанк России готовит "шоковый сценарий" –
с нефтью по 60 долларов
01.10.2014
Центральный банк РФ собирается сформулировать план действий
на случай шокового сценария со снижением нефтяных цен до 60 долларов
за баррель, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
“Нас попросили, чтобы мы делали шоковый сценарий. Мы делали жесткий, но
вероятный, а нас просили шоковый, поэтому порядка 60 долларов мы там заложим”, –
сказала Юдаева. Цены на нефть снижаются ввиду увеличения как предложения, так и
спроса на рынке, и большинство экспертов исключают их скорое повышение. Сейчас
баррель российской смеси Urals стоит 94,5 долларов, тогда как бюджет на ближайшие три
года рассчитан по 100 долларов. “Цель этого сценария – нарисовать шоковый сценарий,
чтобы отработать какие-то действия, которые нужно будет совершать, чтобы ограничить
негативные последствия”. На прошлой неделе глава ЦБР Эльвира Набиуллина на заседании
правительства, которое рассматривало проект основных направлений денежно-кредитной
политики, говорила, что ЦБ прорабатывает дополнительный стрессовый сценарий,
предполагающий более резкое снижение цен на нефть. Как сообщалось, за третий квартал
нефть марки Brent потеряла более 13 процентов.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Компания «Сан ИнБев» объявила о закрытии еще
одного пивоваренного завода
01.10.2014
Национальный банк Казахстана с 1 октября 2014 года ввел
ограничение для коммерческих банков на размещение за пределами
страны средств, привлеченных в качестве акционерного капитала.
"Наше требование будет заключаться в том, чтобы 70% акционерного капитала
размещались (на депозитах) внутри страны. Сегодня у банков есть возможность держать
их на корреспондентских счетах за границей. Мы считаем, что если средства были
привлечены за счет вливания граждан Казахстана, то они должны находиться здесь", сообщал ранее председатель Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. Данная мера с 1
октября 2014 г. действует для несистемообразующих банков Казахстана. Соответствующее
требование для системообразующих банков (Народный банк и Казкоммерцбанк) будет
введено с 1 октября 2015 года. Заместитель председателя Нацбанка Куат Кожахметов ранее
сообщал, что экономика Казахстана получит 240 млрд тенге в результате ограничения
возможности казахстанских коммерческих банков размещать средства, привлеченные в
качестве акционерного капитала, за пределами страны. По данным госфиннадзора,
Казкоммерцбанк по итогам первого полугодия 2014 года занял 1-е место среди 38
казахстанских банков по размеру активов, Народный банк - 2-е место.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,5%
01.10.2014
Индекс потребительских цен в Казахстане в сентябре 2014 г. по
сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. Об этом сообщил
Комитет по статистике Министерства национальной экономики
республики.
При этом, по данным ведомства, цены на продовольственные товары за сентябрь
выросли на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, цены и тарифы на
платные услуги повысились на 0,7%. Между тем за период с начала года (сентябрь 2014 г. по
сравнению с декабрем 2013 г.) цены и тарифы на потребительские товары и услуги
увеличились на 5,9%. В т.ч. продовольственные товары подорожали на 5,6%,
непродовольственные – на 6,7%, платные услуги – на 5,4%. В годовом выражении
(сентябрь 2014 г. по сравнению с сентябрем 2013 г.) инфляция сложилась в размере 7,4%.
Подробнее >>>
По материалам apk-inform.com
01.10.2014
Компания «Сан ИнБев» объявила о закрытии Ангарского
пивоваренного завода и перераспределении объемов своего
производства. Об этом говорится в сообщении компании.
«В условиях продолжающегося общего падения рынка пива компания должна
действовать и принимать необходимые меры по сохранению своего бизнеса в России. Эти
действия направлены на повышение эффективности производства, логистики и управления
затратами», – говорится в заявлении компании. Работы на заводе будут приостановлены.
Объемы производства перераспределят на другие заводы. Дальнейшую судьбу самого
завода будут решать исходя из экономической ситуации. Всего компания владела сетью
заводов в шести российских городах – Клину, Волжском, Омске, Саранске, Иваново и
Ангарске. За последние годы «Сан ИнБев» также закрыл заводы в Перми, Курсе и
Новочебоксарске.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
"Балтика" признала остановку производства пива на
заводах в Челябинске и Красноярске
01.10.2014
Пивоваренная компания "Балтика" входит в датский Сarlsberg
Group признала полную временную остановку производства пива на
заводах в Челябинске и Красноярске. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
заместитель директора по корпоративным связям и информации "Балтики" Алексей
Кедрин в ходе Евразийского форума пивоваров.
"Заводы в Челябинске и Красноярске продолжают работать, но варка пива и розлив
на них начнутся, когда рынок будет восстанавливаться", - сообщил он. Собеседник
агентства затруднился дать прогноз по конкретным срокам возобновления производства.
Другие производственные площадки компании продолжают варить пиво, продолжил
Кедрин. "По приостановке - таких решений по другим площадкам нет", - подчеркнул он.
Ранее Кедрин сообщал, что челябинский и красноярский заводы снизили объем
производства из-за падения спроса на пиво. "В конце сентября происходило постеленное
шаг за шагом снижение, а затем была полностью прекращена деятельность двух служб
заводов, связанных с розливом и варением пива", - пояснил он в кулуарах форума.
Причиной остановки производства пива в Красноярске и Челябинске представитель
компании назвал падение спроса и окончание летнего "высокого сезона" .
Подробнее >>>
По материалам agronews.ua
o
КАВКАЗ & АЗІЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана "BBB-",
прогноз - "стабильный"
30.09.2014
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в
иностранной и национальной валюте на уровне “BBB-”. Как сообщается в
пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов – “стабильный”.
Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций Азербайджана в иностранной и
национальной валюте также подтверждены на уровне “BBB-”, потолок странового
рейтинга – “BBB-”, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – “F3”. Fitch прогнозирует
замедление темпов экономического роста в стране в 2014 году до 3,3% по сравнению с
5,8% по итогам прошлого года. При этом аналитики ожидают, что в 2015-2016 годах
повышение ВВП будет находиться в диапазоне 3,5-4%. “Основным риском для экономики
Азербайджана является резкое и продолжительное снижение цен на нефть, – отмечается в
сообщении. – Косвенные риски от влияния санкций в отношении российской экономики
являются ограниченными. Тем не менее, эффективный курс маната в 2014 году укрепился
из-за сильного падения российского рубля, и в случае продолжения, это может
препятствовать усилиям по развитию ненефтяного сектора экономики”.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
35
УЗБЕКИСТАН
Самарканд: новітні туристичні технології для
Великого шовкового шляху
03.10.2014
Самарканд – місто із 25 століттями історії, ровесник Рима. Саме
його обрали для проведення чергової сесії Всесвітньої туристичної
організації, що є частиною ООН. Самарканд обрали не випадково – у
2001 році ЮНЕСКО включила його до списку Всесвітньої спадщини як
місто-перехрестя культур.
Сьогодні туризм перетворився на одну з найбільших галузей світової економіки, що
поступається хіба що нафтовій промисловості та автомобілебудуванню. Для багатьох
країн, що розвиваються, це може стати чи не основним джерелом добробуту. Говорить
Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації Талеб Ріфай: “Туризм – це дуже
важливий сектор. Ми недооцінюємо вплив туризму на життя людей, скільки переваг вони
мають завдяки туризму, скільки він приносить прибутків та робочих місць. Ця сесія
переконує тих, хто ухвалює рішення, сприймати туризм дуже серйозно”. Серед пріоритетів
світового туризму сьогодні – відкривати нові, маловідомі напрямки. Говорить міністр
туризму Узбекистану Фарух Різаєв: “Проведення такої конференції у Самарканді дозволить
привабити до Узбекистану ще більше туристів, зокрема, до Самарканда, а також
ознайомити більше людей із роллю цього міста у сфері туризму та його значенням у
проекті “Великий шовковий шлях”. На самаркандському базарі, що є однією з головних
цікавинок для туристів, можна зустріти людей з усього світу.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
БЛИЗЬКИЙ СХІД
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ІРАК
Британская авиация нанесла первый удар по
позициям исламистов в Ираке
01.10.2014
Самолеты королевских ВВС Великобритании нанесли первый удар по
позициям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке,
сообщил в среду, 1 октября, британский министр обороны Майкл Фэллон.
"Подтверждаю, что королевские ВВС приняли участие в действиях в поддержку
правительства Ирака на северо-западе страны", - заявил М.Фэллон. По его словам, два
истребителя типа "Торнадо" нанесли бомбовые удары по принадлежащим "ИГ" танкам и
транспортным средствам. Вылеты осуществили британские самолеты, базирующиеся на
Кипре. Британский парламент накануне санкционировал участие ВВС Великобритании в
авианалетах сил коалиции, сформированной США против "ИГ". Однако участие британцев
ограничено территорией Ирака, парламент не согласился с тем, чтобы ВВС участвовали в
налетах на позиции исламистов на сирийской территории. Как известно, с августа ВВС США
осуществили около 200 авиаударов по боевикам в Ираке. 26 сентября к операции в Ираке
присоединились Бельгия и Дания, а также Великобритания. Последняя серия ударов, по
информации источников Agence France-Presse, была нанесена в ночь на 27 сентября.
Подробнее >>>
По материалам zn.ua
Австралія спрямовує 2 літаки для підтримки
операції проти ІДІЛ в Іраку
01.10.2014
Австралія спрямовує два літаки для підтримки військової операції в
Іраку проти угруповання “Ісламська держава” (ІДІЛ). Про це під час
засідання парламенту заявив прем‘єр-міністр країни Тоні Абботт.
“Оскільки в ІДІЛ - глобальні амбіції, наша національна безпека є невід‘ємною частиною
міжнародної безпеки”, - сказав Абботт. За його словами, один з літаків призначений для
заправки бойових машин пальним, інший - для дальнього радіолокаційного стеження. Вони
базуватимуться в ОАЕ. Чи брати безпосередню участь у ракетно-бомбових ударах по
позиціях ісламістів, як це вже роблять США та Британія, Австралія ще не вирішила. Прем‘єрміністр сказав, що очікує певних уточнень від Багдада. За оцінками австралійскої влади, на
боці джихадистів на Близькому Сході воює близько півтори сотні громадян Австралії.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ІРАН
Производство стали в Иране за 5 месяцев выросло на 7,6%
АЗІЯ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
Північна і Південна Кореї налагоджують діалог
29.09.2014
Иран за пять последних месяцев текущего года по иранскому
календарю (с 22 марта по 22 августа) увеличил выплавку черновой стали
на 7,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до
6918530 тонн.
Большая часть иранской стали была произведена на заводах государственных
компаний "Mobarakeh Steel Mill" и "Khuzestan Steel Co". В прошлом году общие объемы
выплавки черновой стали государственными и частными металлургическими заводах
составил 6430153 тонны. Что касается различных видов стального проката, такого как
трубы, балки, арматура, рулоны, широкий штрипс, слябы и оцинкованные толстые листы,
то за пять месяцев их объемы выпуска в Иране составили 7119254 тонны при росте на 40
тыс. тонн на годовой основе.
Подробнее >>>
По материалам metallicheckiy-portal.ru
04.10.2014
На церемонію закриття Азійських ігор у місті Інчхон влада КНДР
надіслала до південної сусідки делегацію високопосадовців. Цей крок
розцінили як намір Пхеньяна поліпшити двосторонні стосунки, адже ніхто
із членів делегації не має прямого відношення до спорту.
Північнокорейське представництво очолив заступник голови Державного комітету
оборони Хван Пьон Со. Не виключено, що він привіз особисте послання від керманича
Північної Кореї Кім Чен Ина. Південнокорейську сторону на переговорах представляв
міністр з питань возз‘єднання Рю Ґіль Чже і радник президента Республіки Корея з
національної безпеки Кім Ґван Чжин.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
Иран будет продавать нефть за свою валюту
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
КИТАЙ
03.10.2014
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что к 23
октября на энергетической бирже Ирана начнутся торги нефтью с
ежедневным объемом 100 тыс. барр. Торги будут осуществляться в
национальной валюте - риалах, но по официальному курсу (в стране также
действует «черный» курс валют). Первая партия нефти была продана на иранской
бирже 6 апреля.
Б. Зангане также сообщил, что Министерство нефти издало распоряжение о
соблюдении транспарентности при проведении тендеров в нефтяной отрасли, в котором
делается упор на внутреннем производстве параллельно с привлечением новых технологий
и соблюдением соответствующих стандартов. При этом министр подчеркнул, что усилия
правительства направлены на привлечение частных инвестиций лишь в обрабатывающую
промышленность, а добывающая отрасль должна оставаться в полном ведении
государства. Напомним, что ранее стало известно о проведении Ираном переговоров об
участии в разведке местных нефтегазовых месторождений с 18 иностранными
компаниями. Всего планируется провести разведку на 40 блоках, и зарубежным компаниям
может быть предложено принять участие в разведке на 15 блоках. Ранее Иран на три
месяца отложил нефтяные конференции в Лондоне, где власти намерены предложить
иностранным компаниям концессии на разработку иранских месторождений.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Саудівська Аравія: хадж на тлі боротьби з джихадистами
03.10.2014
Тисячі паломників прибули до священого міста мусульман Мекки
для здійснення хаджу. Щоправда, цього року 250 тисяч прочан не змогли
потрапити у місто. Влада Саудівської Аравії заборонила в‘їзд громадянам
Сирії, а також через епідемію вірусу Ебола прочанам зі Сьєрра-Леоне,
Ліберії та Ґвінеї. Кульмінація паломництва - відвідування та молитви на
горі Арафат.
Цього року хадж відбувається на тлі боротьби з угрупованням “Ісламська держава”.
Великий муфтій Саудівської Аравії шейх Абдель Азіз аш-Шейх у п‘ятницю закликав керівників
мусульманських країн “залізною рукою” вдарити по екстремістам. “Нам треба показати силу
нашої єдності, – вважає цей пакистанський паломник. – Ніхто не знищить нас так просто.
Важливо показати єдність наших сил.” Саудівський паломник Раед ак-Козае: “Муфтій у
мечеті сказав нам сьогодні, що “Ісламська держава” не сповідує іслам. Іслам не має з нею
нічого спільного. Ми дослухаємося до слів наших проповідників і підтримуємо саудівський
уряд, який виступає проти джихадистів”. На час хаджу в Саудівській Аравії посилені заходи
безпеки, в посиленому режимі працюють медичні служби. Хоча б раз у житті хадж має
здійснити кожен дорослий мусульманин.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
ТУРЕЧЧИНА
Силовики не пустили турецьких курдів
допомогти братам у Сирії
04.10.2014
Турецькі силовики розігнали курдів, які намагалися
прорватися через кордон, аби допомогти сирійським курдам відбити
атаку екстремістів з угруповання ІДІЛ. Ісламісти впритул
наблизилися до сирійського міста Кобані. Водночас Реджеп Таїп
Ердоган закликав Сполучені Штати вибачитись за заяви віцепрезидента Джо Байдена про те, що Анкара начебто підтримує діяльність ІДІЛ в Іраку
та Сирії.
“До сьогодні ми завадили 6 тисячам людей потрапити до Туреччини, і вислали з
країни ще тисячу. І це зробив уряд Туреччини, наша держава. Дуже неправильно висувати
Туреччині подібні звинувачення. Мені шкода чути це,” – заявив президент Ердоган. Жорстокі
бої на околицях міста та обстріли Кобані змушують дедалі більше сирійських курдів тікати
до Туреччини. За два тижні інтенсивного наступу бойовиків понад 160 тисяч людей втекли
звідти. “Я хочу повернутися до Кобані, додому, назад на свою землю”. “Ми не хочемо нічого,
просто повернутися додому. Нехай Бог боронить нас від тих злих людей. Більше нічного
нам не потрібно, лише повернутися додому,” – кажуть сирійські курди в турецьких таборах
для біженців. Авіаудари повітряних сил США та союзників не надто допомагають курдам
тримати оборону Кобані. Бойовики так званої “Ісламської держави” з усіх боків оточили
місто, яке відкриває шлях до кордону з Туреччиною. Відзначимо, раніше Турецькі війська
отримали “зелене світло” на участь у військовій операції проти угруповання “Ісламська
держава” в Іраку та Сирії. Мандат набуде чинності з 4 жовтня і діятиме рік. Упродовж цього
часу турецька армія матиме право здійснювати бойові дії в Іраку та Сирії. Також Туреччина
зможе розмістити на своїй території військові бази для потреб міжнародної коаліції на чолі
зі США. Парламент країни схвалив відповідну ініціативу уряду трьома чвертями голосів.
Водночас в Анкарі заявляють, що ухвалене рішення не означає негайного введення військ
до Іраку та Сирії. Втім, якщо турецька армія таки розпочне військові дії проти ісламістів, це
буде початком наземної операції. Наразі по позиціях бойовиків завдають лише повітряних
ударів. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв, що цього не
достатньо.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
36
В Китае продолжает расти активность в
производственном секторе
30.09.2014
Деловая активность в производственном секторе Китая в сентябре
выросла, подтверждая мнение о восстановлении экономики, но есть
негативные моменты. Индекс PMI от банка HSBC за отчетный период
вырос до 50,2 пункта против 50,1 пункта в августе. Однако вышедшие
данные оказались намного слабее предварительных, которые составили
51,2 пункта.
PMI - это индикатор, показывающий уровень деловой активности в секторе
производства. Показатель выше 50% свидетельствует о росте в секторе, а ниже 50% - о
том, что происходит сокращение. Наиболее значимый компонент индекса - новые
экспортные заказы - поднялся выше отметки в 50 пунктов до 50,7 по сравнению с 47,2 в
августе, однако с учетом сезонной корректировки повышение было небольшим. Тем не
менее, эти данные должны поддержать финансовые рынки Поднебесной, ведь экономика
продолжает показывать восстановление, даже если местами оно выглядит неуверенно.
Действия китайских властей вместе с ростом американской экономики, которая является
вторым после Европы потребителем китайского экспорта, стали фундаментом для роста
экономики Китая, которая замедлялась в 12 из 14 последних кварталов. Для стимуляции
роста правительство Китая увеличило инвестиции в инфраструктуру, снизило налоги для
небольших компаний. Отметим, что согласно последним данным предприятия продолжают
сокращать рабочие места, этот процесс продолжается уже шестой месяц подряд. Напомним,
что во II квартале экономический рост снизился до 7,5%, тогда как в I квартале он
находился на уровне 7,7%, что вызвало споры о необходимости стимулирования
экономики. На 2013 г. правительство Китая ставит задачу по росту ВВП в 7,5%, при этом
премьер-министр Ли Кэцян заявил, что уровень в 7% является пороговым и ниже этой
отметки экономический рост не опустится. В китайском Минторге считают, что основным
фактором риска для КНР является снижение мирового спроса, так как экономика страны
сильно зависима от экспорта, несмотря на ее постепенную переориентацию в сторону
внутреннего спроса. Ранее власти Китая, обеспокоенные перегретым инвестиционным
климатом и существенным увеличением вложений в неформальное кредитование,
заявляли, что готовы терпеть замедление темпов экономического роста при проведении
структурных реформ.
Подробнее >>>
По материалам tbu.com.ua
Внешний долг Китая продолжает расти
30.09.2014
Внешний долг Китая вырос на 2,6% во II квартале, подтверждают
данные Государственного валютного управления. В результате он
повысился до $907,2 млрд на конец июня по сравнению с $883,9 млрд на
конец марта 2014 г. При этом средне- и краткосрочная задолженности составляют
$191,4 млрд, а краткосрочная – $715,9 млрд.
На долг, номинированный в долларах США, приходится 81% общего объема
показателя. Валютные резервы Китая на конец I квартал составляли $3,99 трлн,
увеличившись с $3,95 трлн тремя месяцами ранее, сообщает MarketWatch. Ранее Китай
подвел итоги расследования по мошенническим схемам торговли по всей стране,
регуляторы выявили нарушения на сумму в $10 млрд, большая часть из них приходится на
порт Циндао. Расследование началось еще в апреле прошлого года. По оценкам экспертов,
китайские банки имеют довольно существенные связи с компаниями, которые занимались
нелегальными операциями. Объем кредитов, выданных этим структурам, оценивается
примерно в 20 млрд юаней. Аналитики Citi обеспокоены перспективами экономического
роста в КНР, учитывая быстрый рост негосударственного долга по отношению к ВВП и
признаки того, что ужесточение монетарной политики может оказать сильное негативное
влияние на экономику страны.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Данные Китая разочаровывают: активность в сфере услуг упала
до минимума за 8 месяцев
03.10.2014
Активность в сфере услуг Китая в сентябре упала до минимальных
уровней за 8 месяцев на фоне ослабления рынка недвижимости. В Китае
официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг упал в
прошлом месяце до 54,0 п. с августовских 54,4 п. Если индекс находится
выше 50 пунктов, то это означает, что деловая активность растет. Если же индекс
составляет менее 50 пунктов, то показатель снижается.
Субиндекс сектора услуг упал до 52,5 п. в сентябре с 53,6 п. в августе, в то время как
субиндекс для сектора услуг, включая недвижимость, авиацию и водный транспорт, был
ниже 50. “Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости стабилизировалась
на низком уровне, но остается в пределах допустимого уровня”, – сообщает аналитик Цай
Цзинь. Слабый спрос на жилую недвижимость в Китае обусловлен жесткими условиями
привлечения ипотеки. В мае этого года Народный банк Китая призвал крупнейшие банки
ускорить выдачу ипотечных кредитов. Народный банк Китая во вторник смягчил
стандарты ипотечного кредитования, объявив ряд мер с целью поддержки
ослабляющегося рынка недвижимости страны, сообщает агентство Bloomberg. За первые 8
месяцев этого года продажи жилья в Китае упали на 10,9%. Эксперты ожидают, что
снижение цен на недвижимость продолжится на фоне большого объема предложения на
рынке жилья и ужесточения условий кредитования.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Гонконг: деякі демонстранти розійшлися, інші не
бояться ультиматуму влади
АФРИКА
o
05.10.2014
Сьому ніч поспіль провели просто неба студентипротестувальники Гонконгу, що прагнуть демократичних реформ та
відставки голови адміністрації автономії. Після ультиматуму влади,
яка вимагає від демонстрантів до понеділка розблокувати урядові та
фінансові квартали, частина протестувальників розійшлася по
домівках, інші й далі окупують вулиці та площі.
“Якщо поліція розчищатиме квартали із застосуванням сили, тоді, звичайно ж, я піду
звідси. Зрештою, я звичайна людина, слабка людина. Але якщо вони не застосовуватимуть
силу, я залишуся і продовжу цей прояв громадянської непокори, і візьму на себе
відповідальність за те, що я зробив. Якщо я порушив закон, і мене будуть змушені
затримати, я змирюся з цим,” – каже студент. Лідери акції закликають студентів
залишити торговельний квартал Монгкок, де останніми днями сталися сутички з
противниками протестів, і перейти до кварталу урядових будівель, де ще залишилися
барикади. “Я думаю, є вірогідність, що вони спробують змусити нас піти звідси, але ми
збираємось залишатися. Однак, у випадку ризику для наших життів, нам доведеться піти,” –
каже учасниця протесту. У понеділок влада планує відновити заняття в школах.
Демонстранти мають час до ранку, аби звільнити вулиці для руху транспорту та дозволити
чиновникам потрапити на роботу. Утім кілька тисяч протестувальників не мають наміру
виконувати ультиматум уряду.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
М'ЯНМА
Мьянма выходит из изоляции
01.10.2014
Промышленно-коммерческий банк Китая, а также банки
Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group,
Mizuho Financial Group и Australia & New Zealand Banking Group
получили предварительное одобрение, заявил комитет по
лицензированию иностранных банков Мьянмы.
Банки стремятся утвердиться на рынке Мьянмы, которая восстанавливает связи с
мировой экономикой через 50 лет после установления власти военного правительства.
Согласно прогнозу Всемирного банка ВВП Мьянмы вырастет в этом году на 7,8%. "Мы
нацелены на то, чтобы обслуживать иностранные компании, а также обслуживать
финансовые институты на внутреннем рынке, – заявил Эндрю Гежи, глава ANZ по
международным банковским операциям. - Совершенно ясно, что для нас здесь много
возможностей". Банки Bangkok Bank, Malayan Banking, Oversea-Chinese Banking и United
Overseas Bank также получили предварительные лицензии, действительные в течение 12
месяцев. Во время этого периода банкам необходимо выполнить определенные
обязательства, которые они обозначили в своих заявках на выдачу лицензии,
продемонстрировать функциональные банковские операции, а также выполнить
требования Центрального банка Мьянмы, заявил комитет по лицензированию
иностранных банков Мьянмы. Если они выполнят эти требования, то Центральный банк
выдаст им окончательную лицензию.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
ЯПОНІЯ
Промпроизводство в Японии неожиданно сократилось
01.10.2014
Объем промышленного производства в Японии неожиданно
упал в августе на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем,
свидетельствуют обнародованные во вторник официальные данные.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста на
0,2% после июльского повышения на 0,4%.
В годовом выражении сокращение промпроизводства ускорилось с 0,7% до 2,9% при
консенсус-прогнозе в 1,1%. Производство автомобилей обвалилось в августе на 6,7% после
июльского снижения на 1,7%. Опрос, проведенный министерством торговли, показал, что в
сентябре промпроизводство выросло на 6%, а в октябре – снизится на 0,2%. Экономика
Японии до сих пор не может оправиться после апрельского повышения налога на
потребление, которое отрицательно сказывается на потребительском секторе. Напомним,
налог на потребление в Японии был повышен с апреля 2014 г. до 8% с 5%. По мнению
экспертов, планируемое повышение этого налога до 10% в следующем году поставит под
угрозу восстановление японской экономики. Расходы домохозяйств, на долю которых
приходится почти 60% японского ВВП, рухнули в августе на 4,7% по сравнению с тем же
месяцем 2013 г. до в среднем 282 тыс. 124 иен ($2,6 тыс.). Эксперты ожидали падения
показателя на 3,6%. Безработица в Японии в августе сократилась до минимальных за три
месяца 3,5% с июльских 3,8%, хотя аналитики не ожидали изменения показателя. ВВП
Японии сократился на 7,1% в пересчете на годовые темпы в апреле-июне, что стало
худшим результатом за пять лет.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Банк Японии выкупил рекордный объем
векселей - на $32,2 млрд
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВНІЧНА АФРИКА
АЛЖИР
Алжирська влада шукає вбивць французького заручника
01.10.2014
Алжирська влада ідентифікувала особи кількох терористів,
причетних до викрадення та вбивства французького туриста Ерве
Ґурделя. 3 тисячі військових вже прочісують Кабільські гори, де, як
вважають, переховуються бойовики з угруповання “Солдати халіфату”, які
здійснили викрадення. Проте наразі безрезультатно.
“Суд видав ордер на арешт вже упізнаних захоплювачів. Спеціальна комісія шукає, з
якого місця відео страти заручника було викладене в інтернет. Ще одна комісія з‘ясовує
особи інших людей, причетних до викрадення француза, – повідомив міністр юстиції Алжиру
Таїб Лух. У вівторок угруповання “Солдати халіфату” оприлюднило ще одне відео. На ньому
видно зо три десятки озброєних людей. Вони декларують свою відданість очільнику ІДІЛу
та розмахують чорним джихадистським прапором.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
ТУНІС
Туніс ввів податок на виїзд іноземців з країни
01.10.2014
Влада Тунісу ввела з 1 жовтня податок на виїзд іноземних
громадян з країни. Про це повідомив "Інтерфаксу" глава
Національного туристичного офісу Тунісу в Москві Межідов Кахлауі.
За його словами, плата у вигляді придбання спеціальної марки
cтановитиме 30 динарів (трохи більше 17 доларів).
Зібрані кошти підуть на поліпшення туристичної інфраструктури країни. "Така
система є в багатьох країнах. Я не думаю, що 30 динарів, це близько 600 рублів, це такі
великі гроші. Це не повинно вплинути на потік туристів", - зазначив Кахлауі. За
попередніми підрахунками керівництва країни, новий податок повинен тільки до кінця
2014 року принести туніській скарбниці близько 40 млн динарів (23 млн доларів), а в 2015
році сума становитиме 120 млн динарів (69 млн доларів).
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
o
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВДЕННА АМЕРИКА
АРГЕНТИНА
Аргентина кинула виклик американському правосуддю
БРАЗИЛІЯ
Президентские и парламентские выборы
стартовали в Бразилии
05.10.2014
Сегодня в Бразилии начались всеобщие президентские и
парламентские выборы. Помимо президента почти 143 миллиона жителей страны
будут выбирать членов Национального конгресса и губернаторов 27 штатов.
На пост на пост главы Бразилии претендует 11 кандидатов. Главным претендентом
является действующий президент Дилма Руссефф от Партии трудящихся. На втором и
третьем месте стоят эколог-активист Марина де Силва от Социалистической партии и
представитель социал-демократов сенатор Аэсиу Нэвис. По данным национального экситполл института Datafolha, у Руссефф более чем 40-процентная поддержка, против 24% у
Марины Силва и 21% у Аэсиу Нэвис. По бразильским законам президент должен набрать
не менее 50% голосов, поэтому 26 октября ожидается второй тур выборов. Голосование на
выборах в Бразилии является не правом, а обязанностью всех граждан в возрасте от 18 до
70 лет. Победивший на выборах 5 октября кандидат будет главой государства следующие
четыре года, начиная с 2015 г.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
o
КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
МЕКСИКА
Мексиканские наркокартели освоили воровство нефти
03.10.2014
Банк Японии в пятницу, 3 октября, купил рекордный объем
казначейских векселей – 3,5 трлн иен ($32,2 млрд) – для ускорения темпов
роста потребительских цен до планируемого уровня в 2% годовых.
Сумма превышает предыдущие максимумы в 3 трлн иен, отмеченные 1 и 22 августа.
Помимо этого, в пятницу японский регулятор купил государственные бонды на 530 млрд иен
в рамках ежемесячной программы покупки подобных активов на 7 трлн иен. Японские
инвесторы нарастили закупку ценных бумаг зарубежных компаний до максимального
уровня за 5 лет на фоне ожидания дальнейшего снижения иены относительно доллара
США. Объем покупок акций иностранных компаний японскими инвесторами за неделю,
завершившуюся 26 сентября, составил 393,1 млрд иен ($3,6 млрд) – это максимальная
сумма с января 2009 г., подтверждают данные Министерства финансов Японии.
Средненедельный объем чистых покупок ценных бумаг зарубежных компаний в этом году
составляет 46,3 млрд иен. По данным агентства Reuters, правительство Японии в
ближайшее время планирует понизить данные по темпам роста экономики. По
предварительным оценкам, итоговые цифры по ВВП в III квартале могут оказаться на 0,20,6% ниже, чем заявлялось ранее. Причиной пересмотра, по словам чиновников кабинета
министров, стали “проливные дожди и необычно холодная погода”.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
37
30.09.2014
Аргентина відклала 161 млн дол. на сплату відсотків за боргом
через новопризначену місцеву інституцію. Про це заявили в міністерстві
економіки. Таким чином, країна публічно не дослухалася до рішення
американського суду.
На переконання уряду Аргентини, гроші на сплату відсотків – доказ того, що країна
рішуче налаштована виконати свої зобов‘язання перед кредиторами. А от правосуддя США
вважає це неповагою до суду, який зобов‘язав Аргентину спершу розплатитися з хеджфондами.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
03.10.2014
Мексика реформирует нефтяную отрасль, готовясь разрабатывать
сланцевые месторождения на побережье Мексиканского залива и
привлекать иностранных инвесторов, однако перед страной стоит
серьезная проблема - в регионе правят наркокартели, которые воруют из
трубопроводов нефть на миллиарды долларов, пишет Associated Press.
Данные, опубликованные государственной нефтяной компанией Petróleos Mexicanos
(Pemex), показывают, что преступные группировки становятся все богаче и технически
совершеннее. С начала нынешнего года нефтяные воры в Мексике сделали 2 481
незаконную врезку в государственные трубопроводы, то есть на треть больше, чем в
аналогичный период 2013 г. По оценкам Pemex, ее потери составили около 7,5 млн барр.,
или $1,15 млрд. Директор Pemex Эмилио Лозойя назвал эту тенденцию тревожной. Более
20% незаконных врезок было сделано в штате Тамаулипас, граничащем с Техасом. С этим
штатом связаны главные нефтяные планы Мексики. Здесь находятся крупнейшие в стране
сланцевые месторождения, на которых можно применять технологию гидроразрыва
пласта. Реформа, принятая в декабре 2013 г., ослабила протекционистскую политику и дала
Pemex возможность искать иностранных инвесторов и технологии, которые помогут ей
освоить сланцевые месторождения. Компания надеется ежегодно привлекать $10-15 млрд
частных инвестиций. Но привлекательность проектов может зависеть от того, удастся ли
взять ситуацию в Тамаулипасе под контроль. «Реформа не будет жизнеспособной, если мы
не сумеем решить проблему преступности и безнаказанности, - сказал сенатор Давид
Пенчина, возглавляющий энергетическую комиссию верхней палаты парламента. - Самая
большая проблема Мексики, и я не стесняюсь об этом сказать, - это Тамаулипас».
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
США ТА КАНАДА
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
США
США удерживают позиции мирового лидера по объему IPO
30.09.2014
Пентагон призвал союзников готовиться дать ответ
на действия Москвы и Пекина
01.10.2014
Замминистра обороны США Роберт Уорк считает, что Соединенным
Штатам и их союзникам следует быть готовым к ответу военными
средствами на действия России и Китая.
Выступая в американском Совете по международным отношениям, он заявил, что
необходимо активно использовать в отношениях с Россией и Китаем дипломатические
средства, однако иметь в виду возможность "военного ответа на любые действия,
предпринятые против наших союзников". При этом замминистра сказал, что Вашингтон
должен изыскать такие пути, которые позволят Москве и Пекину "чувствовать себя
спокойно". "Они (Россия и Китай - Ред.) укрепляют позиции на близких к своим границам
территориях. При разработке курса на ближайшие несколько лет мы должны определить,
какие районы (мира - Ред.) они рассматривают в качестве своих жизненных интересов", сказал Уорк.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
США направляет "Железного коня" Прибалтике?
01.10.2014
По данным Reuters, в ближайшие три недели в трех странах
Балтии и в Польше будет развернуто бронетанковое подразделение
Ironhorse (“Железный конь”), в которое будут входить около 700 солдат
и двадцати танков M1A1 Abrams, а также БМП Bradley и боевые бронированные
машины Stryker.
Учитывая уровень вооружения, это будет один из самых грозных военных
контингентов, отправляемых на территорию бывшего Советского Союза. Кроме того, по
словам американских военных, это первый случай с конца холодной войны, когда в Европу
приходится отправлять бронетехнику. Примечательно, что за океаном признают, что
делают это с целью произвести большее впечатление. “Возможно, нам потребуется чуть
больше времени на развертывание, чем более легким силам, но если вы хотите достичь
эффекта, то ничто не сравнится с танком”, – заявил капитан Джон Фармер, представитель
Ironhorse по связям с общественностью. Переброска войск должна убедить Москву в том,
что любое вмешательство в дела Литвы, Латвии и Эстонии приведет к противостоянию с
НАТО, отмечает Reuters. Кроме того, партнеры хотят успокоить прибалтийский регион: в
Прибалтике, как известно, очень обеспокоены “резким ростом количества провокаций” с
использованием российских военных самолетов.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
США пом‘якшили ембарго на постачання зброї до В‘єтнаму
03.10.2014
США переглянуть тридцятирічне ембарго на постачання зброї до
В‘єтнаму. З переліку забороненого викреслять озброєння морського
призначення. Знавці міжнародної політики вважають, що США таким
чином намагаються компенсувати гегемонію Китаю в регіоні. ОФіційно ж в цьому
ніхто не зізнається.
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
США отозвали торговые льготы в отношении РФ
04.10.2014
США исключили Россию из списка развивающихся стран, в
отношении которых они применяли пониженные таможенные тарифы в
рамках Генеральной системы преференций. Соответствующее заявление
сделал президент США Барак Обама, передает РИА «Новости».
«Россия достаточно продвинулась в экономическом развитии и улучшила торговую
конкурентоспособность, таким образом, целесообразно прекратить обозначать Россию как
развивающуюся страну-бенефициара», – говорится в заявлении. Согласно документу,
решение вступило в силу в пятницу. В мае Обама уведомил конгресс о предстоящем отзыве
торговых льгот в отношении России, действовавших в соответствии с Генеральной
системой преференций. Как заявляли РИА Новости в российском Минэкономразвития, это
не повлечет существенных изменений в динамике и структуре российского экспорта, но
скажется на американских компаниях, которые благодаря этим льготам могли экономить
на покупке редких или отсутствующих на рынке США сырьевых товаров. Генеральная
система преференций США сейчас действует в отношении примерно 100 стран, прежде
всего ряда африканских, латиноамериканских, ближневосточных, балканских и
постсоветских стран. Из крупных экономик Генеральная система преференций США
применяется в отношении Индии, Индонезии и Южной Африки.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Зона вільної торгівлі між США і ЄС: раунд сьомий
США укрепили свои позиции в качестве предпочтительного места
для проведения первичных размещений акций (IPO), удерживая первое
место в мире четвертый год подряд. По данным Dealogic, с начала
текущего года на Нью-йоркской фондовой бирже и Nasdaq компании
привлекли $77 млрд в рамках IPO, в том числе здесь прошло крупнейшее
в истории размещение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. на $25
млрд. Сумма привлеченных на американских площадках средств вдвое превзошла
совокупный объем IPO в Лондоне и Гонконге.
Этот всплеск листингов в США сопровождается ускорением темпов экономического
роста в стране и близкими к рекордным значениями Standard & Poor's 500 и Dow Jones
Industrial Average, пишет The Financial Times. По мнению банкиров и юристов, рост
размещений в Нью-Йорке объясняется, в том числе, огромным количеством американских
инвесторов. На американском рынке есть значительный объем ликвидности, который
недоступен на других биржах, полагает партнер Davis Polk Ник Кронфельд. Листинг в США
«открывает компаниям целый ряд институтов, которых нет на других рынках», сказал он.
Гонконг занимал первое место в мире по объему IPO в 2009-2010 годах благодаря волне
размещений китайских госкомпаний, в том числе банков. До Alibaba крупнейшими
первичными продажами акций были IPO двух китайских банков – ICBC и Agricultural Bank of
China. По расчетам агентства Bloomberg, в третьем квартале объем IPO в мире даже без
учета размещения Alibaba составил $41,8 млрд, что является максимальным показателем за
четыре года. Для США июль-сентябрь этого года стали самым загруженным третьим
кварталом по первичным размещениям более чем за десятилетие (также без Alibaba). С
учетом китайского интернет-гиганта за минувшие три месяца были проданы акции на
сумму $66,8 млрд, что является лучшим показателем для третьего квартала за всю
историю. При этом в США компании привлекли около $40,1 млрд, в Европе – $8,6 млрд, в
Азии – $14,3 млрд. Акции компаний, разместившихся в минувшем квартале, подорожали на
19% по сравнению с повышением Standard & Poor's 500 на 0,9%. В Европе рост котировок
подобных фирм составил 11% при снижении Stoxx Europe 600 на 1%, а в Азии взлет
равнялся 64% на фоне уменьшения MSCI Asia Pacific на 3,1%. С начала текущего года объем
первичных размещений в мире составляет $182,7 млрд, по расчетам Bloomberg.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
США выходят в мировые лидеры по добыче нефти
30.09.2014
США в сентябре или октябре 2014 года могут превзойти
Саудовскую Аравию по объемам добычи жидких углеводородов впервые с
1991 года, пишет газета Financial Times, вынося этот материал на первую
полосу. В июне показатели производства углеводородов в США и
Саудовской Аравии практически совпадали, в августе эта ситуация повторилась,
объемы составили около 11,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные
Международного энергетического агентства.
К концу этого года США будут добывать около 9 млн б/с против 8,87 млн б/с в начале
сентября и 5 млн б/с в 2008 году. Это ниже, чем в России, которая производит 10,1 млн б/с и
Саудовской Аравии (9,7 млн б/с). Однако с учетом производства пропана и этана из
сланцевого газа, которые используются в качестве ценнейшего сырья в нефтехимической
промышленности, США уверенно выходит в лидеры мирового рынка. С учетом производства
биотоплива на уровне 1 млн б/с отрыв США от других стран становится еще заметнее.
Эксперты считают, что по показателям добычи собственно нефти Америка сможет
обогнать Саудовскую Аравию и Россию к концу текущего десятилетия. На фоне роста
добычи в США мировые цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на конфликты в
Сирии и Ираке, хаос в Ливии и кризис на Украине. На прошлой неделе цена на нефть
эталонной марки Brent составила $95,6 за баррель против $120 в начале 2012 года. Во
вторник ноябрьский контракт на Brent торгуется выше $97,3 за баррель, в третьем
квартале эта марка подешевела более чем на 13%. Эр-Рияд заявил, что рост добычи в США
не должен влиять на роль Саудовской Аравии на нефтяных рынках. Саудовская Аравия
утверждает, что может повысить добычу на 2,5 млн б/с при необходимости обеспечить
равновесие спроса и предложения. Ранее в сентябре замминистра нефти Саудовской
Аравии Абдулазиз бен Салман бен Адулазиз сказал, что королевство является
"единственной страной мира с полезными резервными нефтедобывающими мощностями".
В основе бурного роста добычи нефти в Америке лежит сланцевая революция, отмечает
газета. Бурное развитие новых методов добычи с использованием горизонтального
бурения и гидроразрыва нефтеносных слоев, особенно в штатах Техас и Северная Дакота,
привело к тому, что разработка ранее недоступных месторождений углеводородов
внезапно стала рентабельным делом. С начала 2012 года добыча в США увеличилась более
чем на 3,5 млн б/с, что сопоставимо с общемировым приростом за тот же период. Уже в
следующем году США, как ожидается, сократят импорт жидкого топлива до 21% от общего
потребления с 60% в 2005 году, что изменит картину мировой энергетической
безопасности, пишет FT. Крупнейшим импортером нефти становится Китай, проявляющий
все больше интереса к Ближнему Востоку.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
04.10.2014
У Вашингтоні завершився сьомий раунд переговорів між. США і ЄС
щодо підписання Трансатлантичної угоди про партнерство у галузях
торгівлі та інвестицій. У разі її реалізації у світі з‘явиться найбільша
спільна торговельна зона, де розташована половина економічного
потенціалу планети і проживають 800 млн людей.
Головний представник США на переговорах Ден Маллені заявив: “Ми почули вимогу,
щоб наші переговори не стосувалися приватизації громадських служб, таких як
водопостачання, освіта, національна система охорони здоров‘я. Тож ми раді підтвердити,
що Сполучені Штати не включають ці галузі у торговельні угоди і не торкатимуться їх на
переговорах”. Переговірники намагаються спростувати закиди з обох боків Атлантики, що
угода вигідна лише великим корпораціям. Головний представник ЄС на переговорах Іґнасіо
Ґарсія-Берсеро заявив: “Ми не робитимемо жодних кроків, які можуть загрожувати системі
захисту довкілля, охорони здоров‘я, безпеки, споживання, персональних даних, або усім
іншим громадським службам” .
Детальніше >>>
За матеріалами ua.euronews.com
38
Услуги PG&RC:
Поиск персонала
Обучение сотрудников
etc
Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
Санкції проти Росії діють: Коротка доповідь Британського
посольства у Москві щодо "бюджету Росії 2015"
29.09.2014
Уряд Росії схвалив проект бюджету на 2015 рік. За словами
Медведєва, бюджет 2015 був найважчим, над яким він працював. Уже
"щільний" бюджет довелося далі скоригувати, оскільки економічний спад
"посилюється через дію санкцій за окремими секторами економіки". У
результаті економічного спаду та зниження ціни на нафту, 700 млрд рублів (11 млрд.
фунтів стерлінгів) попередніх планів щодо витрат були скорочені, і 300 мільярдів (5
млрд. фунтів стерлінгів) нових надходжень були визначені. Бюджет прогнозує
дефіцит 0,6% ВВП в наступному році, на основі середньої ціни на нафту в $ 100. Про це
йдеться у Доповіді Британського посольства у Москві щодо бюджету Росії на 2015 рік.
18 вересня Уряд Росії схвалив проект бюджету на 2015 рік, який він повинен
представити в Державну Думу до 1 жовтня для узгодження. Економічний спад та низька
ціна на нафту залишили дірку у близько один трильйон рублів (близько 16 мільярдів
фунтів стерлінгів) у попередньому плані бюджету на 2015 рік, який був узгоджений в 2013
році. Російські політики як і раніше неохоче збільшили рівень державного боргу.
Міністерство фінансів розробило пропозиції, щоб знайти додатково один трильйон,
видаливши близько 700 мільярдів рублів (близько 11 мільярдів фунтів стерлінгів) із
раніше запланованих витрат і визначило близько 300 мільярдів рублів (близько 5
мільярдів фунтів стерлінгів) нових надходжень. Повної інформації ще немає, але звіти
показують, що попередні плани шодо витрат в галузі охорони здоров'я, соціального
страхування і відрахувань до пенсійного фонду буде урізано.
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Нові надходження очікуються від підвищення податків на онлайн-комерцію, тютюн і
алкоголь, нові мита на експорт Газпромом по трубопроводу Блакитний потік, і продаж ще
19,5% акцій державної нафтової компанії "Роснафта". З урахуванням цих поправок, бюджет
прогнозує відносно невеликий дефіцит в 0,6% від ВВП в наступному році. Однак, це
передбачає зростання на 1,2% в 2015 (попередні плани прогнозували 3,1%) і середню ціну
Urals на нафту в $100/барель (попередні плани були засновані на $105/барель). Також
Мінфін заявив, що якщо доходи менші, ніж прогнозувалося, то задовільнити дефіцит
бюджету в 0,6% вдасться через Резервний фонд. Військовий бюджет все ще очікує
зростання на 20% наступного року, як частина збільшення 85% між 2012 і 2017 роками.
Однак, міністр фінансів Сілуанов заявив 19 вересня, що у бюджеті російські
військовослужбовці мають "в кінцевому підсумку оптимізувати і зменшити свою частку".
На додаток до запропонованих поправок до бюджету, уряд погодився використати частину
коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) для покупки облігацій від російських
компаній, які підпали під цільові санкції і які не можуть залучити фінансування на
міжнародних ринках. Під час зустрічі уряду 18 вересня, прем'єр-міністр Медведєв заявив,
що бюджет 2015 був найважчим, над яким він працював. Економічний спад "посилюється
через дію санкцій за окремими секторами економіки", що означало, що "вже щільний"
бюджет довелося далі скоригувати".
Детальніше >>>
За матеріалами eu.prostir.ua
:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ
ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД
ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ
9-10 октября в Киеве на територии НСК "Олимпийский" пройдет конференция
«IDCEE. Интернет-технологии и инновации» - это событие международного уровня
для предпринимателей, инвесторов, стартапов, лидеров IТ-компаний, гиков и
блоггеров, которое проходит в самом сердце Европы – в Киеве. Подробнее >>>
11-12 октября в НСК "Олимпийский" Delo.ua проводит второй Фестиваль "В поисках Made
in Ukraine". Фестиваль выгодно отличается от своих "коллег" по цеху тем, что носит не
столько развлекательный, сколько бизнес- и прикладной характер для украинских
производителей. В первый день фестиваля, пройдет "Предпринимательский форум"…
Виставки
7 - 10 октября 2014 г. Донецкая областная государственная администрация и
ВЦ «ЭКСПОДОНБАСС» приглашают Вас принять участие в VII международном
инвестиционном Саммите DIIS. Подробнее >>>
09 - 11 октября 2014 в Киеве выставка «Сад. Огород. Урожай-2014». Специализированная
выставка-ярмарка садоводства, овощеводства, цветоводства. Флористика. Мини-техника,
садово-огородный и хозяйственный инвентарь. Подробнее >>>
09 - 11 октября 2014 в Киеве выставка «Загородный дом-2014». Выставка-ярмарка. Все
для дачи, приватной усадьбы. Подробнее >>>
10 жовтня 2014 пройде Третя щорічна виставка «Вища освіта у США» в Україні, яка
відбудеться з 16:00 до 19:00 у готелі «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4). Організатори
виставки: мережа EducationUSA в Україні за підтримки Посольства США в Україні. Вхід на
виставку безкоштовний. Детальніше >>>
Бізнес:
Конференції
24 вересня ц.р. у м.Франкфурті-на-Майні відбулася конференція “INVEST IN UKRAINE”.
Організатором конференції виступила компанія “A7-Conferences” (м.Київ). Партнерами у
проведенні заходу були Європейський банк реконструкції та розвитку і франкфуртський
офіс товариства “Salans FMC SNR Denton Europe”. Захід у цілому засвідчив оптимістичну
налаштованість європейських партнерів щодо поглиблення економічного співробітництва
з Україною. Детальніше >>>
2 жовтня 2014 року у Києві (готель Hilton Kyiv) пройде Київський
міжнародний економічний форум «»Україна: з третього світу в перший!
Реальні інструменти економічного розвитку: пріоритетні галузі та
"точки зростання"» – це постійно діюча дискусійна платформа, учасники
якої формують новітню стратегію технологічної, соціальної та
економічної модернізації України. Детальніше >>>
3 октября 2014 в Киеве состоится единственная в Украине 4-я ежегодная конференция
практических решений эффективного управления производственным предприятием TechnologyMaster-2014. Инициатор и профессиональный организатор с 2009 года – B2B
Медиа группа TradeMaster® Group (TradeMaster.UA). Партнер контрактного производства –
Портал об СТМ PrivateLabel-TM.com. Подробнее >>>
9–10 жовтня у Львові проходитиме конференція «Приватна медицина в Україні-2014» головний комунікаційний майданчик для учасників ринку приватних медичних послуг.
Мета її проведення - спільний пошук інструментів вдосконалення системи недержавної
охорони здоров’я в Україні та методів просування таких послуг. Детальніше >>>
Виставки
1-3 октября 2014 в Киеве выставка «SWEETS & BAKERY UKRAINE' 2014». 20-я
Международная специализированная выставка кондитерской и хлебопекарной
промышленности (при поддержке Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины). Подробнее >>>
АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД
Бізнес:
Конференції
14-15 жовтня 2014 в м.Києві Відбудеться головна подія у сфері сталої енергетики України
– 6-й Міжнародний Форум з відновлюваної енергетики та енергоефективності REF-2014
Kyiv. Радикальні зміни на ринку традиційних енергоносіїв відкривають сьогодні для
інвесторів великі можливості для реалізації в Україні проектів у сфері енергоефективності
та відновлюваної енергетики. Детальніше >>>
15–16 октября в Киеве состоится Юбилейный X Международный форум "Лояльный
покупатель: где у него кнопка?" и будет посвящен теме сервиса и
клиентоориентированности.
Последние
10
лет
образовательные
программы,
организованные компанией IdeasFirst, и ежегодные встречи на Международном форуме
"Лояльный покупатель: где у него кнопка?" служили идее развития рынка и становлению
профессионального сообщества. Подробнее >>>
Виставки
14 октября в Киевском Дворце Спорта на втором этаже будет проходить выставка кожи и
меха “Хутровий ярмарок”. На ярмарке будут представлены модные теплые вещи из кожи и
меха соболя, бобра, норки, рыси, лисы, енота, каракуля, орилага. Подробнее >>>
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Бізнес:
Конференції
6 жовтня 2014 р. року об 11.00 у Торгово-промисловій палаті України (м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 33, 4 поверх, конференц-зал) відбудеться презентація Вільної економічної
зони Канарських островів ZEC (Zona Especial Canaria) «Канарські острови – можливості для
Вашого бізнесу».
Более 1000 печатных книг по
истории, экономике, бизнесу,
политике и культуре
7 жовтня - Київ, Radisson Blu Hotel - Міжнародний агро інвестиційний форум "Agri Invest
Forum". Форум відвідають понад 250 представників українського аграрного бізнесу:
керівників та спеціалістів агропідприємств, представників переробних підприємств,
комерційних та консалтингових компаній, фінансових та юридичних установ,
інформаційних агентств. Підтримали ініціативу організаторів і міжнародні лідери галузі
машинобудування та засобів захисту рослин. Детальніше >>>
7 та 8 жовтня 2014 року відбудеться Київський ярмарок вакансій «Твій Імпульс» найбільший кар’єрний захід для молоді у м. Києві у форматі виставки. Запрошуємо Вашу
компанію стати учасником Ярмарку вакансій «Твій Імпульс» для студентів та випускників
ВНЗ м. Києва. Детальніше >>>
7-8 октября в Киеве пройдет международный форум LPG Ukraine 2014,
мероприятие пройдет в столичном отеле Ramada Encore. Традиционно бизнесфорум соберет основных игроков рынка сжиженного газа Украины, иностранных
поставщиков, операторов крупнейших сетей АГЗС, международных терминалов,
производителей и трейдеров. Кроме того постоянными гостями мероприятия являются
ответственные государственные чиновники. Подробнее >>>
*80% - доходов пойдут на пополнения
книжного фонда!
7 - 10 октября 2014 в Портороже (Словения) пройдет 21-й Golden Drum, международный
фестиваль рекламы стран Новой Европы. Рекламодателей и креативщиков из более чем 37
стран ждет отличная четырехдневная программа. Подробнее >>>
Посмотреть обновления >>>
8–9 октября в Киеве состоится III Международная конференция «Инновационные
технологии и решения для современного банка – 2014». Цель мероприятия – предоставить
возможность финансовым учреждениям встретиться с лидерами отрасли информационных
технологий, разрабатывающими решения для банковско-финансовой сферы с целью
совершенствования
банковского
бизнеса,
выработки
эффективных
решений,
способствующих дальнейшему развитию финансовой сферы. Подробнее >>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
08 - 09 октября 2014 года в Киеве пройдет Международный форум GREEN
MIND в Украине - это проект, созданный с целью содействовать устойчивому
развитию бизнеса во всем мире. Подробнее >>>
9 октября 2014 года в лаунж-ресторане «Buddha-bar Kiev» состоится III-й всеукраинский
Форум HR-Директоров. Успешность бизнеса напрямую зависит от успешной кадровой
политики. В условиях экономической неопределенности, эффективный кадровый
менеджмент является ключевым фактором стабильности и устойчивости бизнеса.
Подробнее >>>
39
Условия пользования:*
Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн.
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн.
Стоимость пользования: 7 дней – 5%
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и
дороже, например Карл Макс "Капитал"
примерно 500 грн. =)
В итоге: оформляете абонемент, получаете
каталог и регулярные обновления; выбираете
и получаете книгу; оставляете залоговою
стоимость и читаете; на дату возвращение
учитывается строк пользования, после чего
возвращается залог с учетом %!
/
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
1 057
Размер файла
4 151 Кб
Теги
chrematistic
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа