close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

календ. планув.

код для вставкиСкачать
Українська мова І семестр
(4 год/тиждень) підр. М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко №
з/пЗміст навчального матеріалуДатаПрим.1.Мова - найважливіший засіб спілкування. Український алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку (впр. 1 - 7, с. 4 - 7).2.Рідна мова - мова предків та рідної землі (впр. 8 - 13). 3.Усне мовлення, його особливості. Культура усного мовлення (впр. 14 - 20).4.Писемне мовлення, його особливості. Культура писемного мовлення. Розділові знаки (впр. 21 - 24).5.Культура мовлення. Уміння вести діалог (впр. 25 - 32).6.Практичне засвоєння слів ввічливості. Ввічливі звертання. Усний переказ тексту (впр. 33 - 38).7.Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання речень, пов'язаних за змістом, складання розповіді.8.Текст. Повторення вивченого про текст. Тема, мета і заголовок тексту (впр. 39 - 43).9.Визначення теми і мети текстів, добір до них заголовків. Головна думка тексту (впр. 44 - 51).10.Відновлення деформованого тексту. Складання кінцівки тексту (впр. 52 - 56).11.Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом (впр. 57 - 61).12.Зв'язок між реченнями в тексті. Частини тексту (впр. 62 - 69).13.Види текстів за метою мовлення. Складання усного опису калини (впр.70-73).14.Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення виробів (впр. 74 - 76).15.Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання і запис речень, пов'язаних за змістом, на основі власних спостережень.16.Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань та запрошень. Правила написання адреси (впр. 77 - 86).17.Узагальнення знань і вмінь учнів за темою "Текст". Перевірка знань з мови ("Мова і мовлення", "Текст").18.Речення. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень (впр. 87 - 90).19.Види речень за метою висловлювання. Окличні речення (впр. 91 - 96).20.Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом прочитаного. Виразне читання тексту (впр. 97 - 100).21.Звертання. Розділові знаки при звертаннях (впр. 101 - 105).22.Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні (впр. 106-110).23.Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання плану, усний переказ тексту за планом. Складання і запис запитань до прочитаного тексту.24.Закріплення знань про головні та другорядні члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченнях (впр. 111 - 122). Узагальнення знань і вмінь учнів за темою "Речення".25.Слово. Значення слова. Слова із прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів (впр. 123 - 127).26.Слова, що мають кілька значень. Складання речень (впр. 128 - 132).27.Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень (впр. 133 - 136).28.Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту. Ознайомлення з деякими фразеологізмами (впр. 137 - 145).29.Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті (впр. 146 - 151)30.Перевірна робота. Диктант.31.Урок розвитку зв'язного мовлення.Складання міркування за запитаннями.32.Будова слова. акінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв'язку слів у реченні ( впр. 152 - 157).33.Основа слова. Навчальний діалог (впр. 158 - 162).34.Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (впр. 163 - 167).35.Спільнокореневі слова. Корінь слова (впр. 168 - 172).36.Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм одного й того ж слова (впр. 173 - 177).37.Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення (впр. 178 - 182).38.Чергування голосних звуків [o], [e] з [і] в коренях слів (впр. 183 - 187).39.Урок розвитку зв'язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.40.Чергування приголосних звуків [г] - [з'] - [ж]; [к] - [ц'] - [ч]; [х] - [c'] - [ш] у коренях слів. Складання розповіді за малюнком і опорними словами (впр. 188 - 195).41.Вимова і правопис слів із ненаголошеними [e], [u] в коренях, які перевіряються наголосом (впр. 196 - 200).42.Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [e],[u]. Складання розповіді за опорними словами (впр. 201 - 204).43.Правопис слів із двома ненаголошеними [e], [u] в коренях. Робота над деформованим текстом. Навчальний діалог (впр. 205 - 209).44.Вимова і правопис слів із ненаголошеними [e], [u] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (впр. 210 - 216).45.Узагальнення знань і вмінь учнів за темою "Будова слова". Перевірка знань з мови ("Речення", "Слово. Значення слова", "Будова слова").46.Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (впр. 217 - 220).47.Урок розвитку зв'язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.48.Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками. Складання і доповнення речень (впр. 221- 229).49.Правильна вимова слів із глухими приголосними. Складання казки за серією малюнків (впр. 230 - 235). Перевірна робота. Діалог.50.Перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки (впр. 236 - 239).51.Префікс. Словотворча роль префіксів (впр. 240 - 245). 52.Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів (впр. 246 - 254).53.Правопис префіксів роз-, без-. Складання тексту-міркування (впр. 255- 260).54.Правопис префіксів з-, (с-). Складання усної розповіді (впр. 261 - 265).55.Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом.56.Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (впр. 266 - 269).57.Правило вживання апострофа після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів з апострофом після префікса. (впр. 270 - 277).58.Суфікс. Словотворча роль суфіксів (впр. 278 - 281). Перевірна робота. Аудіювання.59.Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення (впр. 282 - 289). Перевірна робота. Списування.60.Творення слів за допомогою суфікса -ар. Складання усної розповіді за малюнком (впр. 290-293).61.Перевірна робота. Диктант.62.Аналіз контрольного диктанту. Усний та письмовий розбори слів за будовою (впр. 294 - 305).63.Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.64.Підсумковий урок за семестр.ІІ семестр (3 год/тиждень)65.Частини мови. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні (впр.1-3).66.Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови. (впр. 4-9, с. 5-7)67.Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв'язком з іншими словами (впр.10-14), (впр.15-18).68.Урок розвитку зв'язного мовлення.69.Іменник. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот (впр.19-26).70.Власні та загальні іменники. Написання власних іменників із великої букви (впр.27-35).71.Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір на основі вражень від свята Нового року.72.Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені якості та опредмечені дії (впр.36-41), (впр.42-47).73.Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній (впр.48-51).74.Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників. Складання речень за малюнками (впр.52-56).75.Змінювання іменників за числами: однина та множина (впр.57-61).76.Вправи на змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Доповнення тексту (впр.62-66).77.Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання листа з попереднім складанням плану.78.Змінювання іменників за питаннями (впр.67-70).79.Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови (впр.71-81).80.Узагальнення знань і вмінь учнів за темою "Іменник". Перевірка знань з мови ("Іменник").81.Прикметник. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (впр. 82-86).82.Зв'язок прикметників з іменниками у реченнях (впр. 87-91). Доповнення тексту прикметниками (впр. 92-99).83.Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-опис.84.Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками (впр. 100-106).85.Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників (впр.107-110).86.Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками (впр. 111-115).87.Розбір прикметника як частини мови (впр.116-119).88.Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. (впр.120-123).89.Спостереження за вживанням прикметників у загадках (впр. 124-129).90.Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. (впр.130 - 134)91.Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови (впр. 135-138).92.Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-міркування.93.Перевірна робота. Диктант.94.Дієслово. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками. (впр. 139-143).95.Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях (впр. 144-148).96.Змінювання дієслів за часами (впр. 149-153). Перевірна робота. Усний твір.97.Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Складання розповіді "Малі помічниці". (впр. 154-158).98.Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання опису берізки в різні пори року за ілюстраціями.99.Закріплення вивченого про часові форми дієслова (впр. 159-163). Перевірна робота. Усний твір.100.Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу (впр. 164-168).101.Роль дієслів у реченні (впр. 169-172). Перевірна робота. Усний твір.102.Змінювання дієслів минулого часу за родами (впр. 173-181).103.Неозначена форма дієслова (впр. 182-185). Перевірна робота. Усний твір.104.Контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості письма, культури оформлення роботи, поєднання літер, нахилу, розміру, форми)105.Урок розвитку зв'язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.106.Вправи на творення неозначеної форми дієслова за зразком (впр. 186-188).107.Розрізнення дієслів неозначеної форми, що відповідають на питання що робити?, що зробити? (впр. 189-194).108.Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Вживання неозначеної форми дієслова у прислів'ях та приказках (впр. 195-203).109.Написання частки не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови (впр. 204-213).110.Узагальнення знань і вмінь учнів за темою "Дієслово". Перевірка знань з мови ("Дієслово").111.Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді за малюнками і опорними словами.112.Повторення вивченого за рік. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 214-222).113.Повторення вивченого про тверді й м'які приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Подвоєння приголосних звуків (впр. 223-235). Перевірна робота. Аудіювання.114.Повторення правила вживання апострофа та правила переносу слів із рядка в рядок (впр. 236-243).115.Перевірна робота. Диктант.116.Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст і речення (впр. 244-251).117.Урок розвитку зв'язного мовлення. Побудова розповіді за зразком і запитаннями.118.Повторення вивченого про частини мови (впр. 252-263).119.Узагальнення і систематизація знань учнів.120.Повторення вивченого. Вправи на засвоєння частин мови.121.Підсумковий урок за рік.
Образотворче мистецтво (1 година на тиждень)
авт. прогр. Любарська Л., Вовк Л. підр. Л.М. Любарська "Образотворче мистецтво", Київ "Форум", 3 клас, 2003р.
І семестр
Майстерня живопису
1. Вступ. Майстерня живописця. Знаряддя праці та матеріали художника-живописця. Колір як головний засіб виразності живопису. Актуалізація знань з основ кольорознавства (колірне коло). Виконання швидких колірних замальовок асоціативного характеру за мотивами твору живопису. 2. Край шляху калина червона росла... Споріднені кольори; гармонія споріднених кольорів. Виконання ілюстрації до пейзажного вірша. 3. Соняшник у золотім брилі. Свідомий вибір колірного вирішення на підставі контрастних або споріднених кольорів. Малювання соняшників. 4. Осінь така мила... Кольорові контрасти. Розвиток навичок малювання фігури людини. Створення образу дівчинки-осені за віршем П.Тичини "Осінь така мила...". 5. Листопад, листопад, золотиста віхола... Хроматично-ахроматичні колірні контрасти. Ритмічно-рівномірне розташування елементів на площині. Створення "осіннього килимка" на аркуші паперу. 6. Вже обтрусили айстри роси... Техніка роботи акварельними фарбами. Виконання тематичної композиції "Вже обтрусили айстри роси...". 7. Осінній дощ. Елементарне передавання динамічного стану об'єктів під впливом вітру. Виконання композиції "Осінній дощ".
Майстерня графіки
8. Віхола кошлата заступила Сонце... Знаряддя праці, матеріали та обладнання художника-графіка. Створення асоціативної композиції "Віхола кошлата заступила сонце". 9. Зелені друзі. Лінія як засіб виразності. Передавання будови та форми крони дерева певної породи, фактури, силуетної форми графічними засобами. Виконання композиції "Зелені друзі". 10. Чарівний аркушик. Актуалізація знань про контур, силует, контраст. Виконання композиції "Зберемо звіряток разом".
Майстерня скульптора
11. Хто в лісі живе? Знаряддя праці, матеріали та обладнання скульптора. Актуалізація знань про види скульптури (круглу, рельєф; види рельєфу). Ліплення пластичним способом композиції на тему "Хто в лісі живе?" 12. Райдужна пташка. Виражальні можливості силуетної форми. Розроблення форми декором. Виконання об'ємної композиції "Райдужна пташка". 13. Веселі зимові ігри дітей. Передавання елементарної будови людей; характерних поз та рухів у процесі ліплення. Цілісність форми. Виконання об'ємної композиції "Зимові розваги дітей". Майстерні декоративно-ужиткового мистецтва 14. Чудові візерунки. Знаряддя праці, матеріали та обладнання гончарів, ткаль, вишивальниць. Фризова орнаментальна композиція. Ритмічне чергування елементів за формою та кольором. Створення орнаментальної композиції у фризі "Чудові візерунки". 15. Дивовижна ваза. Форми гончарного посуду, види декору на ньому. Узгодженість декору з формою. Виконання композиції "Дивовижна ваза". 16. Готуймося до карнавалу. Поняття про особливості декоративного образу (тварин, птахів). Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу. Виготовлення карнавальних масок.
ІІ семестр
Зимонька-зима
14. Веселі зимові ігри дітей. Зображення людини з передачею характерних поз та рухів. Виконання композицій "Веселі зимові ігри дітей". 15. Прийшла Баба Зима. Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Залежність характеру форми від окремих деталей. Виготовлення у техніці об'ємної паперопластики казкових персонажів. 16. Прийшла Баба Зима, Дідуся з бородою привела із собою. Розвиток навичок зображення фігури людини. Виконання композиції "Прийшла Баба Зима, Дідуся з бородою привела із собою". 17. Замерзли квітками сніжинки на склі. Досягнення рівноваги на площині шляхом рівномірного розташування елементів. Виконання композиції "Замерзли квітками сніжинки на склі". 18. Як живеться вам, птахи? Передача елементарної будови птахів. Виконання композиції "Як живеться вам, птахи?".
Світ казок
19. Льодяний палац. Професія архітектора, матеріали, з якими він працює. Засоби художньої виразності в архітектурі. Виконання аплікації "Льодяний палац". 20. Малюємо казку. Зображення птахів, тварин та людей в ілюстраціях до казок. Свідоме ставлення до вибору елементів композиції; виділення головного в композиції. Виконання композиції "Малюємо казку". 21. Одяг для казкових персонажів. Український національний костюм, його деталі. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Виконання композиції "Одяг для казкових персонажів". 22. Казковий персонаж. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа через особливості зовнішніх ознак та одягу. Виконання композиції "Казковий персонаж".
Фантазуємо та творимо красу
23. Райдужна птиця. Виражальні можливості силуетної форми та гармонійного співзвуччя контрастних кольорів. Виконання композиції "Райдужна птиця" в техніці аплікації. 24. Дивовижні баранці, коники і птахи. Декоративна переробка реальної (об'ємної) форми. Збагачення форми декором. Виконання об'ємної композиції "Дивовижні баранці, коники і птахи". 25. Килимок. Композиційний центр як засіб організації композиції. Узгодження зображення з форматом. Виконання композиції "Килимок". 26. Вербові котики. Розширення знань про графічні техніки. Малювання натюрморту "Вербові котики". 27. Всі квіти весняні, веселі й кохані. Передача характерних особливостей силуетної форми. Зображення квітів із різних боків. Виконання композиції " Всі квіти весняні, веселі й кохані". 28. Панно з квітами. Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції. Виконання панно з квітами. 29. Летимо на іншу планету. Навички малювання людей у русі. Виконання композиції "Летимо на іншу планету". 30. Сади цвітуть. Кольорові контрасти. Виконання композиції "Сади цвітуть". 31. Підсумковий урок. Вікторина "В гостях у художників". Виставка учнівських робіт.
Я і Україна. Громадянська освіта
№
з/пЗміст навчального матеріалу
Дата
Прим.1 Людина - частина природи c.6-7 2 Розвиток людини після народження С. 33-37
3 Навчання як складова життєвого успіху с.29-324 Вчимося вчитися с.14-185 Людське "Я" с.18-226 Зовнішність людини. Акуратність. с.23-277 Вияви характеру 8 Хочеш бути щасливим не будь лінивим. Прагнення до самостійності. Тематичний бал с.32-349 Сім'я. Родовідне дерево с.34-3510 Основні обов'язки в сім'ї с. 35-3811 Шанобливе ставлення до старших 12 Вимоги до товаришування с.38-4013 Ввічливість с.40-4114 Щедрість і жадібність с.41-4515 Делікатність. Подільчивість с.45-4616 Додержуй даного тобою слова. Тематичний бал с.46-5117 Школа. Історія школи. Збереження традицій с.8-1118 Правила поведінки в громадських місцях 19 Основні правопорушення серед дітей с.54-5520 Розв'язування прогностичних задач "Що буде, якщо..." с.55-5621 Культура рідного краю. Участь у проекті "Пам'ятки культури рідного краю" с.57-5922 Відвідування музеїв, виставок і інших об'єктів культури. с. 59-6023 Народні свята. Підготовка і участь у відзначенні народних зимових свят. с .60-6224 Народні свята. Підготовка і участь у відзначенні народних свят літнього циклу. с.62-6425 Дослідження змісту свят. Тематичний бал26 Подорож картою України с.65-6927 Славетні українці с.69-7228 Відзначення державних свят с.6229 Дослідження змісту державних свят 30 Найбільші міста 31 Моє місто (село). Історія і господарська діяльність 32 Створення карти основних історичних пам'яток України. Що в Україні най-най? с.67-6833 Екскурсія по селу 34 Підсумковий урок. Тематичний бал Я і Україна. Природознавство № з/п Тема ДатаПрим.1 Що таке природа. Якою буває природа. Цінність природи для людей (С. 74-76) 2 Явища природи. Охорона природи. Практич. робота (С.76-79 )3 - 4Тіла. Речовини. Молекули. Екскурсія в природу (С.79-81 )5 Різноманітність природи рідного краю. Сонячне світло і тепло (С.82-83) 6 Повітря навколо нас. Властивості повітря (С.86-89) 7 З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим. Тематичний бал (С.89-91 )8 Без води немає життя. Властивості води - рідини (С.91-93 )9 Вода - розчинник. Перетворення води (С.93-95 )10 Кругообіг води в природі. Вода має бути чистою (С.96-98 )11 Що таке гірські породи. Як гірські породи утворилися в природі. Екскурсія (С.98-99 )12 Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони (С.99-101 )13 Що таке грунт. З чого складається грунт (С.101-103 )14 Як утворюється грунт. Охорона грунту. Практична робота. Висаджування дерев і кущів (С.103-105 )15 Зелене дерево землі. Як розрізняють рослини (С.105-107) 16 Рослини - живі організми. Тематичний бал (С.107-111)ІІ СЕМЕСТР 17 Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини (С.111-115)18 Різноманітність рослин у природі. Екскурсія (С.115-120)19 Як виростити нову рослину з насінини. Як виростити рослину без насіння (С.120-125)20 Навколишнє середовище (довкілля) рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов навколиш. середовища . Практична робота. Збирання плодів і насіння для підгодовування птахів взимку (С.126-131)21 Тварини в природі. Як розрізняють тварин. Тварини - живі організми(С.131-133) 22 Різноманітність тварин у природі (С.133-138) 23 Як живляться тварини. Ланцюги живлення (С.138-140)24 Як розмножуються тварини (С.140-144)25 Навколишнє середовище (довкілля) тварин. Як тварини пристосовувалися до різних умов навколишнього середовища. Практична робота. Підгодовування тварин. Пристосування тварин до різних умов навколишнього середовища (С.145-149)26 Охорона рослин і тварин. Тематичний бал (С.149-150)27 Гриби. Екскурсія в природу. Різноманітність грибів у природі (С.150-153) 28 Дроб'янки. Бактерії (С.153-154)29 Людина - частина природи. Організм людини. Шкіра - захисник організму. Бережи шкіру (С.154-157)30 Скелет - опора тіла людини. Як людина рухається (С.157-161)31 Як відбувається живлення людини. Бережи органи травлення (С.161-164)32 Для чого і як людина дихає. Бережи органи дихання (С.164-166)33 Для чого людині органи кровообігу. Бережи органи кровообігу. Практична робота. Визначення пульсу, розміщення органів кровообігу. (С.166-168)34 Мозок і нерви. Як людина сприймає. Тематич. бал (С.168-172)35 У природі все взаємопов'язане. Практична робота. (С.172-173) Підсумковий урок за рік.Плани-конспекти з природознавства 3 клас
3 клас
Урок 1. Тема. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи302
Урок 2. Тема. Тіла. Речовини. Молекули309
Урок 3. Тема. Сонячне світло і тепло313
Урок 4. Тема. Термометр316
Урок 5. Тема. Повітря навколо нас. Властивості повітря318
Урок 6. Тема. З чого складається повітря. Збережемо повітря чистим321
Урок 7. Тема. Без води немає життя. Властивості води-рідини.
Вода - розчинник326
Урок 8. Тема. Перетворення води. Кругообіг води в природі329
Урок 9. Тема. Вода має бути чистою332
Урок 10. Тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини.
Гірські породи потребують охорони335
Урок 11. Тема. Що таке ґрунт. З чого складається ґрунт338
Урок 12. Тема. Охорона фунту340
Урок 13. Тема. Зелене диво землі - рослини. Різноманітність живих
організмів. Значення рослин у природі та житті людей342
Урок 14. Тема. Будова рослин. Рослини - живі організми347
Урок 15. Тема. Дерева, кущі, трав'янисті рослини.
Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини352
Урок 16. Тема. Різноманітність рослин у природі356
Урок 17. Тема. Розмноження квіткових рослин. Як виростити нову рослину
з насінини. Як виростити нову рослину без насіння360
Урок 18. Тема. Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися
до різних умов життя365
Урок 19. Тема. Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин372
Урок 20. Тема. Як розрізняють тварин. Тварини - живі організми379
Урок 21. Тема. Різноманітність тварин у природі 382
Урок 22. Тема. Чим живляться тварини. Ланцюги живлення385
Урок 23. Тема. Як розмножуються тварини 389
Урок 24. Тема. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм 392
Урок 25. Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин395
Урок 26. Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій у природі. Їстівні та отруйні гриби. Корисні та хвороботворні бактерії.
Правила гігієни401
Урок 27. Тема. Людина - частина природи. Організм людини.
Шкіра - захисник організму. Бережіть шкіру404
Урок 28. Тема. Скелет - опора тіла людини. Як бути струнким408
Урок 29. Тема. Як людина рухається. Чому треба тренувати м'язи412
Урок 30. Тема. Як відбувається живлення людини.
Бережи органи травлення416
Урок 31. Тема. Для чого і як людина дихає. Бережи органи дихання420
Урок 32. Тема. Для чого людині органи кровообігу.
Бережи органи кровообігу424
Урок 33. Тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає 427
Урок 34. Тема. Взаємозв'язки в природі429
3 КЛАС
УРОК 1
Тема. Що таке природа.
Якою буває природа. Охорона природи
Мета: закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа; формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологіч- ну, практичну цінність природи для людей; розвивати уміння розрізняти предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; роз- ширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння робити схематичні записи (моделювати), спостерігати за живою і неживою природою; виховувати почуття відповідальності за природу рідно- го краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти природу; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи.
Обладнання: ілюстрації із зображенням представників царств живої природи; предмети неживої природи, малюнки із зображенням рослин різних видів, кросворди.
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який зараз місяць?
Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?
Як змінився колір неба?
Чи падав дощ?
Перевірка домашнього завдання
Бесіда. Що таке ґрунт?
Які складові ґрунту ви знаєте?
Як утворюється ґрунт?
Тест.
Запишіть відповіді: так чи ні.
Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.
родючість - головна властивість ґрунту.
Чим більше у ґрунті перегною, тим він бідніший.
Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне-
ральні добрива.
До складу ґрунту входять лише пісок і глина.
Проблемне завдання
Про що буде наш урок, ви дізнаєтесь, розгадавши кросворд.
Розгадування кросворду "Природа" (див. додаток).
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
Використовуємо методи інтерактивного навчання "Мікрофон" та
"Мозковий штурм". ("Що належить до природи?")
Яка прекрасна природа навколо нас! Безмежне поєднання форм і кольорів, дивовижна гармонія зелених барв оточує нас повсякчас. Природа не знає порожнечі. Кожна її частка насичена життям. Майже скрізь ростуть різноманітні рослини. Всі вони змінюються протягом року і при- крашають Землю по-своєму.
Робота в групах "Зима", "Весна", "Літо", "Осінь".
Розкажіть про свої спостереження за рослинним світом у різні пори року.
Надзвичайно багатий і тваринний світ Землі. Кожної пори року змінюється життя тварин. (Учні в групах "Зима", "Весна", "Літо", "Осінь" пригадують, як змінюється життя тварин протягом року.) Планета Земля, на якій ми живемо, освітлюється й обігрівається Сонцем. Без сонячного тепла і світла не було б життя. На планеті Земля багато гір, морів, річок, океанів. Є ліси, степи, пустелі. По небу пливуть пухнасті хмаринки. Всі живі організми не можуть жити без повітря. Все це належить до природи. А людина? Людина - теж частина природи. Але вона - істота розумна. Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було у природі.
На завершения експерти підсумовують: "Ця інформація дозволяє нам зробити висновок: все, що нас оточує, і сама людина належить до природи; крім того, до природи належить й те, що зроблено людиною".
Бесіда про предмети живої і неживої природи.
1) Читання учнями віршів з екрана телевізора (науково-освітній
канал).
Де ти, білочко, живеш?
Що ти, білочко, гризеш?
У зеленому ліску,
У дуплі, у соснячку
Я гризу горішки,
І гриби, і шишки.
А в морози люті, злі
Ти не мерзнеш у дуплі?
Мене добре зігріва
Моя шубка хутрова.
І тому зимові дні
Мені зовсім не страшні.
(Г. Демченко)
Перелічіть все, що належить до живої природи (у вірші).
Назвіть предмети живої природи, що знаходяться навколо вас.
Зійшли сніги, шумить вода, Весною повіва, Земля квіточки викида, Буяє травка молода; Все мертве ожива. Веселе сонечко блищить, Проміння щедро ллє, Гайок привітно шелестить, Неначе кличе пригостить; Струмочок виграє...
(П. Грабовський)
Перелічіть все, що належить до неживої природи (у вірші).
Що ще належить до неживої природи?
Гра "Жива і нежива природа".
(Подорож за таблицями, картинами, гербарієм.)
Об'єднати клас у дві команди. Назвати відмінності між тваринами і рослинами, розплутавши плутанинки. Перемагає команда, яка швидше виконає завдання (див. додаток).
Робота з підручником (С. 75).
Знайти в тексті підручника "Якою буває природа" відповідь на за- питання:
Що дає природа для людей?
Робота в зошитах (С. 13, завдання 1-4).
Назвати предмети, зроблені людьми.
Що вивчає природознавство? Фізкультхвилинка
3. Зупинись! Природі боляче!
Читання учнем вірша з екрана телевізора (науково-освітній канал).
Всією душею, всім своїм серденьком
Люблю тебе, рідний край, земленько рідненька.
І вас люблю, гори, ліси та гайочки,
І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки...
Бо в тих ріках і струмочках - в чистій тій водиці -
Бачу тебе, рідний краю, дорога землице!
Ти мене годуєш, як свою дитину,
Тому люблю тебе, земле, люблю Україну!
Розповідь вчителя.
Немає в світі кращої землі, ніж наша Україна! Ми любимо її ро- дючу землю, води Чорного моря, зелені верховини Карпат, розлогі ниви, тихі озера, бистрі ріки, темні діброви. Любимо тебе, Україно, наш тихий земний рай!
Сьогодні Україна - одна з екологічно забруднених країн. Трагедією в житті всього українського народу стала аварія на Чорнобильській АЕС. Велика кількість радіаційних продуктів потрапили у навколишнє середо- вище після аварії, згубно вплинули на все живе, на здоров'я людей. Значно підвищилася захворюваність, особливо серед дітей віком до 14 років.
Збільшився ріст екологічних захворювань. Заводи і фабрики завда- ють великої шкоди навколишньому середовищу.
Майбутнє землі у небезпеці! Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи, виникла проблема чистої води, йдуть кислотні дощі, люди хворіють на рак...
У пам'яті спливають слова Тараса Шевченка: "Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде".
Ліси на нашій планеті зникають зі швидкістю 20 гектарів за хвили- ну. Зникають цінні види тварин, птахів, рослин, гине риба, потоки автомашин отруюють повітря, яким ми дихаємо. І тому ми повинні бити на сполох, щоб врятувати нашу Землю.
3) Виступ екологів.
йучень. "Берегти природу - значить берегти життя",- у цих словах закладено глибокий зміст, адже кожен з нас - це часточка всього живого на землі, і вона - наш спільний дім.
йучень. Природа, як поранений птах, кричить, благає нас до- помогти їй. Ми повинні знати, як можна зберегти природні багатства для тих, хто живе й житиме на Землі.
йучень. Дехто вважає: "Нічого не станеться, якщо я зламаю одну гілочку, зірву квітку, знищу метелика, нап'юся березового соку".
Але природі буде гірше! Бо кожна зламана гілка, кожна зірвана квітка, кожний знищений метелик - це маленька трагедія, рана, яку ви за- вдали природі.
йучень. Запам'ятайте, якщо ви щось узяли від землі, то має- те віддати їй. Посадіть дерево, вичистіть джерельце, підгодуйте птахів. Тільки тоді збережеться неповторна краса природи.
йучень. Щоб зберегти ті види нашої природи, яким загрожує повне знищення, вчені всього світу об'єдналися в Міжнародну спілку охорони природи. Тварин і рослин, комах і птахів, які можуть зникнути назавжди, вчені стали записувати в Червону книгу.
йучень. Червона книга - це сигнал небезпеки, це заклик для всіх дорослих і дітей: "Допоможіть!".
йучень. На всій планеті Земля люди не байдужі до того, як на ній живеться і яку планету ми залишимо у спадок наступним поколінням.
Невже в майбутньому на світі Не будуть квітнуть дивні квіти, Конвалії й фіалки ніжні І вісник березня - підсніжник?!
Ні! Ні! Бо в Червону книгу вчені занесли Світ неповторний і чудесний, Що поступово вимирає Й давно рятунку в нас благає!
йучень. Назва книги - "Червона", бо вона, подібно до черво- ного сигналу світлофора, має будити у людей тривогу за долю природи.
йучень. "Зупинись, людино! Подумай! Будь обережною".
Червона сторінка сповіщає, що видові загрожує загибель. Біла сторінка сповіщає, що вид ще не щез, але його все меншає і меншає.
А зелена сторінка - то сторінка надії. Сюди із червоних та білих "переводить" ті види, яким завдяки піклуванню людей більше не загрожує знищення.
йучень. У 1980 році випущено Червону книгу України.
йучень. В Україні створено 13 заповідників, у яких ще є рід- кісні рослини і тварини. На Львівщині є Майданський заповідник, заповід- ник Асканія-Нова, Канівський заповідник, Карпатський заповідник.
Вікторина.
Які ти знаєш рослини твоєї місцевості, занесені до Червоної книги України?
Назвати тварин, які мешкають у твоїй місцевості, що занесені до Червоної книги України.
Які птахи, комахи занесені до Червоної книги?
Назвати лікарські рослини твоєї місцевості, які занесені до Червоної книги.
Слухання пісні "Джерельце".
Рольова гра. Спрощене судове слухання.
Ролі виконують: суддя - вчитель; обвинувачуваний - директор КСП; обвинувач - кореспондент газети "Сільські вісті", потерпілий - Риб- ка, експерт.
Кореспондент. Окрасою нашого Острополі є річка Случ. Колись вона годувала рибою прибережних жителів. Та чи довго вона милу- ватиме наше око?
Тече вода каламутна, В Случі рибка дуже смутна. Вона смутна, ще й сердита, Бо, напевне, буде вбита. І не встигне закричати. Бо КСП і заводи Каламутять чисті води.
Рибка
Ой біда! Люди, що це за вода? Може, вам і добре пити, А мені в ній важко жити. І на дні, і у воді хімікати в ній усі.
А вода була ж колись. Люди, звідки ви взялись? Люди, трохи совість майте,- Бідну Рибку виручайте!
Кореспондент. Є причина сумувати Рибці у Случі, бо у воду потрапляють відходи з відгодівельного комплексу КСП "Левківське". Якщо так і далі буде, то не довго й до біди, адже кожному відомо, що "без води - і ні туди, і ні сюди".
С у д д я. Прошу експертів висловити свою думку щодо забруднен- ня води в річці Случ.
Експерт демонструє дослід забруднення води, підтверджує доповідь допо- відача.
Суддя виносить вирок.
Для підтримання чистоти води необхідно:
фільтрувати використану воду;
очищати дрібні водойми;
не засмічувати річки.
7) Запитання до учнів.
- Що вам потрібно робити, щоб не забруднювати воду її річці Случ?
(Відповіді учнів.)
Підсумок уроку. Оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника (С. 74-75).
Вивчити правила поведінки в природі (С. 78-79).
Виконати завдання в зошиті (С. 14).
Додаток
КРОСВОРД "ПРИРОДА"
Розв'язавши кросворда, довідайтеся про скарб, який є найдорожчим і найціннішим у світі.
1п2Р3и
рода
Це весняний чорний птах, Називають його... (шпак).
За вікном сніжок, Піднялася віхола,
Та не страшно пташці, Що сидить під стріхою. (Горобець)
Хитра кума сліди замела. (Лисиця)
Вправні будівельники Майструють дашок
З соснових гілок. (Мурахи)
Я найперша квітка в гаю, Синім цвітом зацвітаю. (Пролісок)
Влітку наїдається,
Взимку відсипається. (Ведмідь)
Білі дзвіночки висять, гойдаються, Як вони називаються? (Конвалії)
Який найдорожчий скарб у світі?
Хто повинен охороняти природу?
Які справи щодо охорони природи може виконувати кожен
з вас?
ПЛУТАНКИ
Знайди перший кружечок, і тоді за лініями прочитаєш, чим відріз- няються тварини від рослин.
УРОК 2
Тема. Тіла. Речовини. Молекули
Мета: формувати елементарні поняття тіло, речовина, молекула; вміння розрізняти тіла і речовини в природі; формувати вміння моде- лювати будову твердих, рідких і газоподібних речовин, виконувати до- сліди за інструкцією; виховувати зосередженість та охайність під час ви- конання дослідів.
Обладнання: залізний цвях, шматочок крейди, повітряна кулька, дві склянки з водою, кристалики марганцевокислого калію (марганцівки), кухонної солі, малюнки із зображенням рослин і трав, занесених до Червоної книги.
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який сьогодні день?
Чи були зранку опади?
Порівняйте вчорашню погоду і сьогоднішню.
Перевірка домашнього завдання
1. робота в групах.
Обговорити в групах і записати на дошці.
назви предметів живої природи;
назви живих організмів;
назви предметів, які виготовлені людиною.
2. Гра "Впізнай рослину за описом".
Одні з перших квітів лісу, що сповіщають про настання весни. Ніж- ні, схожі на невеличкі дзвоники, білосніжні квіти прикрашають ще зовсім зимовий ліс. (Підсніжники)
За ніжність квіток їх називають блакитною зірочкою. Листки схожі на лис - тки підсніжників. У кожної квітки 6 тендітних пелюсток. (Пролісок)
Ця квітка цвіте весною. Листки її м'якенькі, світло-зелені. У них, як із зелених долоньок, тягнуться до сонця квітки, що нагадують дитячі брязкальця. (Первоцвіт)
Ніжно-фіолетові квіти цієї рослини піднімаються на тоненьких сте- бельцях. Серединка квіточки, наче крихітне очко, вдивляється в лі- сову красу. Листки схожі на маленькі розгорнуті долоньки. ростуть вони між деревами, кущами. (Фіалки)
Ця ніжна квітка росте в тіні між деревами і кущами. В травні серед пишного зеленого листя піднімаються квіткові стрілки, а на них, наче фарфорові дзвоники, висять білі духмяні квіти. (Конвалії)
Що це за квіти?
Чому вони занесені до Червоної книги Хмельниччини?
Де ви бачили такі квіти?
Чому не потрібно зривати лісові та польові квіти для букетів?
Повідомлення теми та мети уроку
Вивчення нового матеріалу
1. Повідомлення вчителя.
Предмети неживої природи, живі організми та предмети, виготовлені людиною, мають назву. А яку назву мають ці предмети, ми дізнає- мося, коли розгадаємо кросворд.
кросворд "тіла"
Далеко мій стук навколо чути,
Деревам я друг, а шкідникам - ворог. (Дятел)
Перша весняна квітка. (Підсніжник)
Найрозумніша істота на Землі. (Людина)
1
3
а
Матеріал, з якого шиють одяг. (Тканина)
т
2
л
4
- Отже, ми будемо вивчати тіла. Це зовсім для вас нові терміни. Будьте уважні на уроці, щоб довідатись, що вони означають.
Практична робота.
Учні розглядають шматок крейди та залізний цвях. Пробують їх роз- ламати. Доходять висновку, що крейда тверда, але крихка. Цвях зламати не можна. Він твердий і міцний.
А що являє собою олія, молоко, вода? (Це рідкі тіла.)
Що ми помітимо, коли їх виллємо з посудини? (Вони розтіка- ються.)
А що робиться з повітрям, природним газом? (Ми їх не бачимо. Лише деякі гази відчуваємо за запахом. Відчуваємо запах аміаку, коли користує- мося нашатирним спиртом.)
Отже, якими можуть бути тіла? (Твердими, рідкими, газоподібни-
ми)
Складання на дошці схеми "Тіла".
Розгадування кросворда.
Із чого складаються тіла, ми дізнаємося, коли розгадаємо крос- ворд.
1р2е3ч4о5в6ини
Що вносять у ґрунт, щоб підвищити його родючість? (Добрива)
Чим діти пишуть на дошці? (Крейдою)
Рідина, солодка на смак, ароматна, п'ють її із задоволенням за обі- дом, сніданком, вечерею. Запрошують в гості на... (чай).
Тверда, крихка речовина бурого кольору, що складається з решток рослин, легша за воду. (Торф)
Чорне, блискуче, у воді тоне, у печі горить. Цілу зиму людей веселить. (Вугілля)
Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є... (глина).
Що видихає рослина, а вдихає людина? (Кисень)
Що заливають у бак машини, коли вирушають у дорогу? (Бензин) - Із чого складаються тіла?
Так, кожне тіло складається з однієї або кількох речовин.
Гра "З чого складається"
Учитель називає тіла, а учні, розглядаючи тіло, відповідають, з яких речовин воно складається.
Робота з підручником.
Прочитати текст (С. 80), виділити, з чого складаються живі організми. (Цукор, крохмаль, жири, білки...)
Практична робота.
Учні об'єднуються у дві групи ("Марганець", "Сіль"). Читають статті підручника, обговорюють, а потім виконують досліди. Перша група виконує дослід з водою і марганцівкою. Друга група - з водою і кристалами солі. Обговоривши результати досліду, доходимо висновку:
речовини складаються з дуже дрібних, не видимих неозброєним оком частинок; їх називають молекулами;
кожна речовина складається з молекул, які мають однакову форму, розмір, смак, запах, колір;
під час досліду кристалики марганцю і кристалики солі розпалися на молекули і перемішалися з молекулами води; кристалики стали не- видимими.
Розгляд ілюстрацій в підручнику (С. 81). Творчі завдання.
З'ясуйте, які тіла, зроблені людиною, оточують вас у класі.
Чим відрізняються молекули одних речовин від молекул інших речовин?
Як розташовані молекули у твердих, рідких і газоподібних речовинах? Фізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого матеріалу Гра "Продовжте речення"
Крейда, алмаз, камінь - це...:
а)рідкі тіла;
б)тверді тіла;
в)газоподібні тіла.
У твердих тілах молекули рухаються...:
а)швидко;
б)повільно;
в)дуже повільно.
Живі тіла - це тварини, ...
Неживі тіла - це...
IV. робота в зошитах (С. 15)
Робота в парах (учні виконують в зошиті завдання 1, 2, здійснюють взаємоперевірку та оцінюють виконану роботу).
Підсумок уроку. оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника (С. 78-81), підготуватися відповідати на запитання.
Виконати завдання в зошиті (С. 3-4).
урок 3
тема. сонячне світло і тепло
мета: розширити уявлення про сонячні промені, особливості їх падін- ня на поверхню Землі, про висоту сонця на небосхилі, про значення світла і тепла в природі; вміння вимірювати довжину тіні від гномона, встанов- лювати залежність між висотою сонця на небосхилі й довжиною тіні від гномона, між висотою сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на землю; формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслід- кові зв'язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її красу та охороняти й примножувати природні багатства.
ХіД УРОКУ
I. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Що таке тіло? Які бувають тіла?
Назвіть живі тіла.
Назвіть неживі тіла.
Яка різниця між живими й неживими тілами?
Із чого складаються тіла?
Із чого складаються речовини?
Що таке молекули?
Які бувають молекули?
Чим відрізняються молекули різних речовин?
Індивідуальне опитування.
Картка 1. Пояснити за допомогою дослідів, що тверді тіла мають різ- ні властивості.
Картка 2(груповезавдання). Зобразити молекули газоподібних, твердих речовин та рідини.
Картка 3. За допомогою дослідів довести, що газоподібні і рідкі тіла мають свої властивості.
Завдання 1. Які тіла, зроблені людиною, оточують тебе в класі?
Завдання 2. Якими предметами, що виготовлені з однієї і тієї самої речовини, користується твоя сім'я.
іі. мотивація навчальної діяльності
Діти, а зараз уважно послухайте, будь ласка, і спробуйте відгада- ти, про що йде мова.
Гарне, добре, на всіх людей дивиться,
а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)
Він і гріє, і пече,
І, як зайчик, грається.
Схочеш взять його - втече
І мерщій сховається. (Сонячний промінець)
Повідомлення теми і мети уроку
Ви правильно відгадали загадки, а тепер подумайте і скажіть, будь ласка, чи здогадався хтось із вас, про що ми будемо вести сьогодні мову на уроці? (Про сонце)
Актуалізація опорних знань учнів
Так, про сонце. А зараз ми погостюємо у тітоньки Вікторини. І будемо намагатися дати відповіді на ті запитання, які вона приготува- ла для нас.
Чи може існувати життя без сонячного світла і тепла?
Чому не може?
Що посилає нам на землю сонце?
В яку пору дня сонце гріє найкраще?
А в яку пору року сонце зігріває найбільше?
Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Вступна бесіда вчителя.
Жив собі на високому дереві гарненький листочок. Любив слухати вранішній спів пташок, залюбки вмивався холодною кришталевою водою, росою, чемно вітався з вітрами, та, на жаль, недолюблював Сонечко. Іноді, коли воно гріло та світило цілий день, листочок злився і просив Хмаринку заховати від нього Сонечко. Одного спекотного літньо- го дня геть розсердився листочок на Сонечко. Біля дерева він побачив якусь нірку і вирішив сховатись від Сонечка, що бавилось своїм промін- ням і дихало на землю гарячим подихом. Відірвався злючий листочок від своєї гілочки - і мерщій у нірку! Спочатку йому сподобалась прохолода нірки, та раптом листочок почав мерзнути. І йому було так темно і мо- торошно, що він зігнувся і засумував. Та вибратись з нірки не зміг і до гілочки не дібрався. Так, у холоді і темряві, загинув...
Чому загинув листочок? (Йому не вистачало світла і тепла.)
Сонце дає землі світло і тепло, яке необхідне для життя рослин і тварин. Сонце - розжарене небесне тіло з температурою 15 млн гра- дусів, воно посилає свої промені на землю, які падають прямолінійно (використати таблицю чи схематично зобразити на дошці).
Сонячні пломені проникають через прозорі тіла (скло та інші). Вони несуть світлову енергію, без чого неможливе життя на Землі. Сонячні промені не проникають через непрозорі предмети. (Продемонструвати дослід, як утворюється тінь від будь-якого непрозорого предмета.)
Не всі промені однаково нагрівають поверхню землі. Найбільше на- грівають ті, які падають прямовисно, коли сонце знаходиться високо на небосхилі. А якщо сонце стоїть низько на небосхилі, то промені падають на земну поверхню косо. Вони віддають менше тепла і менше нагрівають поверхню землі.
Висота сонця на небосхилі змінюється протягом доби, протягом кожної пори року. (Практично пояснити за допомогою наочних посіб- ників.)
Роль тепла і світла для тварин, рослин і людей, передачу сонячної енергії на землі від рослин, які "запасають" її у вигляді поживних речо- вин, до тварин і людей можна проілюструвати схемою.
2. Практична робота з гномоном.
1 ї ї"
Люди споживають її"Запасають"Споживають її для
для росту, розвитку,сонячну енергіюросту, розвитку, руху
руху, розумовоїв поживних
і фізичної роботиречовинах
За допомогою гномона (дерев'яний кілок висотою 1 м) визначається висота сонця на небосхилі протягом кожної пори року. Ця робота проводиться сонячного дня. Викликаються три учні (на освітленемісце). Один учень ставить вертикально на землю гномон, а інші два учні за допомо- гою рулетки виміряють довжину тіні від гномона, позначивши рисочкою місце, де закінчується тінь.
Найменша довжина тіні від гномона протягом доби опівдні, а протягом року - влітку. Найдовша тінь протягом доби вранці та ввечері, а протягом року - взимку.
Закріплення та осмислення знань
Робота з підручником (С. 32-33).
Інтерактивні технологи' кооперативного навчання.
Завдання. Щоб їжачкові було тепленько взимку в його хатинці, допо- можемо йому відібрати листочки, які є відповідями на такі запитання.
Що дає землі світло і тепло?
Як падають на землю сонячні промені?
Які сонячні промені найбільше нагрівають земну поверхню?
Яке значення у природі має сонячне тепло?
Яке значення у природі має сонячне світло?
Для чого сонячна енергія потрібна рослинам, тваринам і людям? (На листочках є різні вислови, серед них - відповіді на поставлені питання. Діти попарно відбирають листочки з правильними відповідями і наколюють на голочки Їжачка.)
Узагальнення та систематизація знань
Робота в зошиті за поданими завданнями (С. 27).
Підсумок уроку
Хто на Землі вбирає сонячне тепло?
Коли сонце гріє дужче: вранці, опівдні чи ввечері?
Що стає з тілами неживої природи, коли вони вбирають соняч- не тепло?
Як сонячна енергія передається тваринам і людям?
Домашнє завдання
Опрацювати текст підручника "Сонячне світло і тепло" (С. 82-83).
Вести спостереження за змінами, що відбуваються в природі, і зазна- чити результати спостережень у зошиті.
Виконати завдання в зошиті.
урок 4
тема. термометр
мета: сформувати поняття термометр; виробляти уявлення про властивості рідин розширюватися під час нагрівання та стискуватися під час охолодження, вміння користуватися термометром (визначати, записува- ти і читати його показання), цілеспрямовано сприймати (спостерігати) перебіг і результати дослідів, доводити власну думку; виховувати зосере- дженість та уважність під час виконання практичної роботи.
обладнання: термометри (кімнатний, зовнішній, медичний, водяний), роздаткові моделі термометрів на кожну парту, склянки з теплою, гаря- чою та холодною водою (одного об'єму).
ХіД УРОКУ
I. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Що належить до неживої природи?
Що належить до живої природи?
Що дає для землі сонце?
Від чого залежить нагрівання поверхні землі?
Що таке світлова енергія?
Що таке сонце?
Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Розповісти, як практично визначається висота сонця за допомогою гномона.
Завдання 2. За малюнком в зошиті (С. 27) пояснити, як поширюють- ся сонячні промені. Які з них більше зігрівають землю?
Завдання 3. Чи потрібне сонце рослинам, тваринам і людям?
3. Використання інтерактивних технологій навчання.
Сидить хворий "зайчик" з перев'язаною головою. Під лапкою три- має лінійку (олівець, ручку).
Діти, до нас на урок прибіг Зайчик, він хотів щось цікаве нам роз- повісти. Та по дорозі зустрів холодного Вітрюгана. Той люто дихнув на маленького Зайчика холодом, і бідний зайчик захворів. Заболіла його голівка, йому стало холодно, і він вирішив полікуватися. Як ви гадаєте, з чого він почав своє лікування?
Діти пояснюють, що Зайчику потрібен термометр, а не лінійка.
А для чого ж йому термометр? (Щобвиміряти температуру.)
(Замість лінійки Зайчаті ставиться модель термометра.)
Повідомлення теми і завдань уроку
Гаразд, але ж ми нічого не знаємо про термометр. Як ви думаєте, яку тему уроку нам слід сьогодні обрати? ("Термометр")
мотивація навчальної діяльності
Практична робота
На парті - три склянки води (холодна, тепла і гаряча). Учні працю- ють в парі. Один учень бере спочатку склянку з холодною водою, потім - з теплою. Робить висновок, що вода в другій склянці тепліша. Другий учень спочатку бере склянку з гарячою водою, потім - з теплою. Ро- бить висновок, що вода в другій склянці холодніша. Відповіді не збігли- ся: у першого учня друга склянка з водою виявилась теплішою, а в другого - холоднішою.
Чому ми отримали різні відповіді?
Діти висловлюють свої міркування.
актуалізація опорних знань учнів
Розгадування ребуса.
Демонстрування термометрів.
Як можна назвати всі ці прилади?
Для чого вони використовуються?
Де ви їх бачили?
Як користуються ними люди?
сприймання й усвідомлення нового матеріалу
метр
2. Ознайомлення з порядком визначення та правильним записом тем- ператури.
1. Ознайомлення з будовою термометра.
Практична робота. Демонстрування дослідів (С. 85). Ознайомлення з властивістю води - розширюватися під час нагрівання й стискатися під час охолодження (дослід 1, 2).
Узагальнення спостережень учнів.
Не тільки вода має властивості розширюватися при нагріванні і стискатися при охолодженні, а й усі інші родини. Ми знаємо молекуляр- ну будову речовин, зокрема рідин. Молекули розташовані не дуже близько одна до одної і весь час перебувають у русі. Коли рідини нагріваються, молекули починають рухатися швидше, відстані між ними збільшують- ся, рідина розширюється. При охолодженні рідини молекули рухаються повільніше, відстані між ними зменшуються, і рідина стискається.
Робота з підручником (С. 83-85).
Фізкультхвилинка
Проведення інструктажу з техніки безпеки при користуванні термометрами, що заповнені ртуттю (с. 85, "Запам'ятай")
Закріплення та осмислення знань
Робота в зошитах (С. 28).
Вимірювання температури повітря і запис показань:
а)в класі;
б)на вулиці.
Виміряти температуру тіла і правильно записати показання термометра.
Підсумок уроку
З якими приладами познайомилися на уроці?
Назвіть види термометрів.
Для чого людині служать термометри?
Домашнє завдання
Прочитати статтю підручника (С. 83-85), підготувавши відповіді на запитання.
Визначити та записати показания термометра на вулиці та вдома (протягом тижня).
урок 5
тема. повітря навколо нас. властивості повітря
мета: розширити й поглибити уявлення дітей про значення і місце- знаходження повітря на землі, про властивості повітря (прозоре, безбарв- не, без запаху, розширюється під час нагрівання і стискається під час охолодження, погано проводить тепло), про значення в природі властивостей
повітря погано проводити тепло; формувати вміння виконувати дослі- ди, спостерігати за ходом і результатами досліду; вміння робити виснов- ки, міркувати за аналогією; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної діяльності.
обладнання: дитячі надувні іграшки (кульки, качечки іт. ін.), склянка з водою, грудка сухої глини, землі, цукру, свічка, дрібні клаптики па- перу.
ХіД УРОКУ
органічація класу
Повторення вивченого на попередньому уроці
оголошення теми і мети уроку
Послухайте уважно і скажіть, будь ласка, про що йде мова.
Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що
в найменшу щілинку зайде. (Повітря)
Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке повітря, де воно може бути і чому потрібно дбати про чистоту повітря.
Вивчення нового матеріалу
Земля оточена з усіх боків повітрям. Воно невидиме, але є усюди. Заповнює щілини, є у ґрунті, у воді. Без повітря не можуть жити рослини, тварини, люди. Ми повітрям дихаємо. Але воно потрібне не тільки для дихання. Повітря розсіює сонячні промені вдень, вночі оберігає від охолодження, є своєрідним щитом планети. Що ж таке повітря?
Це суміш багатьох газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого газу. Кожен із газів виконує свою роль. Кисень забезпечує процеси ди- хання і горіння. Крім газів, у повітрі є домішки (водяна пара, дим, сажа, пил та інші речовини).
Зараз ми переконаємося, що у нас в класі є повітря. Ось клаптики паперу. Я їх кладу на долоньку. А тепер змахну книжкою над долонькою.
Що сталося? (Клаптики злетіли з долоньки.)
Чому? Та тому, що ми книжкою сколихнули повітря. А повітря, в свою чергу, сколихнуло смужечки паперу, і вони злетіли.
Фізкультхвилинка.
Яка зараз пора року? (Осінь)
Так, закінчились теплі літні дні. І осінь нам принесла прохолодні днини. Давайте відчинимо вікно чи двері класної кімнати. Що ви відчу- ли? (Повіяло холодом.)
Правильно, ви відчули холод. Але це не просто холод. Це до нас у клас "забігло" повітря, воно, напевно, також хоче зігрітися. Отже, повітря, як бачите, рухається, переміщається. А переміщення повітря на вулиці називається вітром. Від того, як саме повітря переміщається, залежить сила вітру (дме з великою силою, вітерледь відчутний тощо). А пе- реконатись у тому, що повітря є всюди, нам допоможуть такі досліди.
Дослід 1. Візьмемо склянку з водою. Зануримо в неї грудочку цукру, глини, землі та ін.
Що ви побачили? (Звідти виходять бульбашки.)
Так, ті бульбашки й є повітря. Його вода витіснила з тих речовин, які ми поклали у склянку, і тепер воно бульбашками виходить.
Дослід 2. Повітря може займати місце, його можна стиснути. Ось стис- нутим повітрям ми наповнили ці кульки, іграшки. Давайте покладемо їх у воду. Що ви бачите? (Вони плавають.)
Отже, речі, наповнені повітрям, не тонуть у воді.
Якщо ви були уважні, ви почули, що я сказала, що повітря має бути чистим і ми повинні дбати про чистоту повітря. Як саме ми маємо це робити?
VI. робота з підручником
Проводиться бесіда за малюнками підручника. Опрацьовується ма- теріал, поданий у підручнику. Даються відповіді на запитання в підруч- нику.
Дослід 3. Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо температуру води в обох склянках. Одну склянку накриємо більшою склянкою. А другу залишимо відкритою. Через деякий час виміряємо температуру води в обох склянках.
Гра "Акваріум" (інтерактивні технології)
Опис гри: об'єднати учнів у групи по 4-6 осіб. Одна з груп сідає в центр класу, щоб відокремитись від слухачів (решти учнів) певною від- станню.
Група отримує завдання для проведення групової дискусії: "Чому в накритій склянці вода залишилась гарячою?".
Група читає завдання вголос.
Обговорюють його в групі.
За 3-5 хвилин знаходять правильну відповідь.
Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить реш- ту класу із завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Кожній групі пропонується вголос протягом 3-5 хвилин обговорити та знайти відповідь.
Після закінчення відведеного для дискусії часу група обґрунтовує свою відповідь, а решта групи висловлює свої думки - погоджуються вони з відповіддю групи чи ні. Якщо ні, то чому? Бесіда триває протягом 2-3 хв. Після цього місце в "Акваріумі" займає інша група й обгово- рює наступне питання чи іншу ситуацію.
Фізкультхвилинка
Взяли кульки дружно в руки І давай щосили дути, Потім кульки ми пустили - Вони швидко полетіли...
Закріплення матеріалу
Які властивості має повітря?
За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження - стискається?
До яких тіл належить повітря?
Де знаходиться повітря?
Як можна довести, що повітря займає певне місце?
робота в зошиті
Підсумок уроку
Яку тему вивчали ми на уроці?
Що таке повітря?
Що таке атмосфера?
Чому безхмарне небо блакитне?
Які ви знаєте властивості повітря?
оцінювання учнів ХН. Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Повітря", "Властивості повітря".
Закінчити виконання завдання в зошиті.
Дати відповідь на питання: "Як люди використовують у побуті влас- тивість повітря погано проводити тепло?".
урок 6
тема. з чого складається повітря. збережемо повітря чистим
мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекис- лий газ), про домішки в повітрі; джерела забруднення повітря та шляхи збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнюва- ти, робити висновки, складати план тексту; застосовувати знання у новій ситуації; виховувати обережність у поводженні з вогнем у природі, праг- нення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров'я та навко- лишню природу.
обладнання: вірші про природу, підручник, зошит.
Хід УРОКУ
Хвилинка спостережень
Яке сьогодні небо?
Чи були зранку опади?
Чи є сьогодні вітер?
Надворі світить сонце чи холодно?
Яка температура повітря?
Як поводять себе звірі, птахи?
Порівняємо сьогоднішню погоду з погодою попереднього тижня.
Що ви помітили?
Перевірка домашнього завдання
Що ви знаєте про повітря?
Як довести, що повітря оточує нас?
Чому без повітря неможливе життя на Землі?
Що таке атмосфера?
Які властивості має повітря?
За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження - стискається?
Чому в морозну погоду люди надівають речі зі штучного або натурального хутра?
Повідомлення теми та завдань уроку
На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, з чого складається повітря, про домішки в повітрі, джерела забруднення повітря та шляхи збережен- ня його чистоти, будемо продовжувати формувати вміння порівнювати, робити висновки, складати план тексту, виховувати прагнення охороня- ти чистоту повітря.
Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь з елементами бесіди про склад повітря.
Повітря складається з різних газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів.
Найбільше в повітрі міститься азоту. Він не придатний для дихання. 1/5 частину повітря становить кисень, його виділяють зелені рослини.
Як ви думаєте, чому люди насаджують дерева, квіти? Чому в класі ставлять кімнатні рослини? (Бо вони виділяють кисень.)
Люди, тварини дихають киснем. Рослини і тварини, які живуть у воді, дихають розчиненим киснем.
Третьою складовою частиною повітря є вуглекислий газ. Він потрапляє у повітря при перегниванні решток рослин і тварин, при горінні будь- яких предметів, під час виверження вулканів. Вуглекислий газ видиха- ють і люди. Повітря ще містить водяну пару.
Проведемо кілька дослідів, щоб виявити пару в повітрі. Дослід 1. Візьмемо невеличке скельце, піднесемо його до рота і поди- хаємо на нього. Що ми помітили? (На скельціз'явилися крапельки води.)
Це підтверджує, що під час дихання людини виділяється водя- на пара.
Дослід 2. Візьмемо мокру грудочку ґрунту, покладемо у коробочку і накриємо іі скельцем, поставимо цю коробочку на сонечку. Що утвори - лося під час нагрівання? (На скельці з'явилися крапельки води.)
Це означає, що з ґрунту виділяється водяна пара.
Водяна пара також виділяється з поверхні озер, морів і океанів. Повітря сухе, якщо в ньому мало водяної пари, і, навпаки,- вологе, якщо водяної пари багато.
У повітрі ще міститься пил, сажа, дим та інші шкідливі речовини. Вони забруднюють повітря.
Робота з підручником.
Опрацювання статті підручника "З чого складається повітря".
Складання плану статті. Повітря складається:
а)азот (найбільше);
б)кисень (1/5 частина);
в)вуглекислий газ;
г)водяна пара;
д)інші шкідливі речовини: пил, сажа, дим, радіоактивні речовини.
Закріплення матеріалу. Розгадування кросворда "Повітря".
Яким повинне бути повітря?
1 2
_
Як називається термометр, яким вимірюють температуру тіла людини? (Медичний)
Газ, який виділяється при диханні живих організмів. (Вуглекислий)
Що виділяють рослини при диханні? (Кисень)
Газ, якого в повітрі найбільше. (Азот)
Що відбувається з повітрям під час нагрівання? (Розширюється)
Прилад, яким вимірюють температуру повітря. (Термометр)
Читання вірша.
Рятуємо чисте повітря!
Рятуємо воду. В морях. В океанах.
В малих і великих річках.
Рятуємо рідкісних птахів -
Не всі ще породи, а ті,
Що зникають в полях, у лісах, у лугах.
Рятуємо злаки. А потім рятуємо небо.
Рятуємо мрії. Кохання солодкий мотив.
Рятуємо ніжність... від кого рятуєм? Від себе.
Поки ще не пізно. І можна хоть щось зберегти!
Фізкультхвилинка.
Повітря нам потрібне всім:
І дорослим, і малим.
Мені, тобі, звірятку, пташці.
Листочку, квіточці, комашці.
Чи під воду ми пірнаєм,
Все ж повітря споживаєм.
Комашка по землі повзе -
І та повітрям дихає.
Вітер крила обертає молодого вітряка
І вітрила надуває величезного човна,
А щоб повітря чистим було,
Потрібно, щоб дерев багато росло.
Карусель (інтерактивні технології).
Опис технології: діти сідають у два кола обличчям одне до одного. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє - рухливе. Кожен сидить навпроти іншого. За сигналом ведучого всі учасники рухомого кола пересуваються на один стілець вправо й опиняються перед новим партнером. Мета: пройти все коло, відповідаючи на поставлені питання. Учні заздалегідь готують запитання або поняття й записують їх на маленьких аркушах, а на звороті пишуть своє ім'я. Під час роботи партне- ри ставлять одне одному запитання, і в разі правильно! відповіді учень одержує від автора запитання цю картку. Наприкінці підраховують кіль- кість зароблених карток і визначається переможець. Запитання:
Газоподібні речовини, з яких складається повітря.
Яке значення в природі має кисень?
Звідки в повітря потрапляє кисень?
Які речовини забруднюють повітря?
Яке повітря корисне для здоров'я?
Самостійна робота.
Опрацювання статті підручника "Збережемо повітря чистим". Відповіді на запитання.
Які речовини забруднюють повітря?
Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?
Як наша держава дбає про чистоту повітря?
Яке повітря корисне для здоров'я? Чому?
Доповнення вчителя.
Сьогодні Україна - одна з екологічно "брудних" країн. 20 % місь- кого населення України проживає в зонах, де наявність шкідливих речо- вин у повітрі перевищує допустимі норми у 15 і більше разів.
Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобиль- ській АЕС.
Тому люди повинні дбати про чистоту повітряного океану. Дуже забруднюють повітря пожежі.
Влітку значно збільшується загроза пожеж у лісі, в полі, на луках, тому всім треба додержуватись відповідних правил безпеки. Складемо їх. Правила безпеки
Не розпалювати багаття в лісі, коли стоїть суха, жарка погода.
Вогнище розводять не ближче ніж за 50 м від хвойних дерев.
Щоб вогонь не розповсюджувався, місце для нього розчищають від сухої трави, гілок і обкошують.
Багаття слід заливати водою або засипати землею, піском. Перевіри- ти, чи не залишилося тліючої жаринки.
Суворо забороняється розпалювати вогонь і навіть розпалювати сір- ники на полях у період дозрівання хлібів, збирання врожаю.
Не розводити вогнища там, де суха трава, стоять копиці сіна.
Побачивши пожежу, повідомити про це дорослих.
Гасити пожежу віником з гілок, листяних дерев, закидати землею, піском, заливати водою.
Робота із зошитом (С. 18).
Підсумок уроку
Яку тему ми вивчили на уроці?
Із чого складається повітря?
Чому рослини є помічниками людини в очищенні повітря?
Як ви дбаєте про чистоту повітря своєї місцевості?
Чому потрібно бути обережним з вогнем у природі?
Домашнє завдання
Читати і переказувати статті підручника "З чого складається повітря", "Збережемо повітря чистим", дати відповіді на запитання до них.
Люби природу не як символ Душі своєї,
Люби природу не для себе, Люби для неї.
урок 7
тема. Без води немає життя. властивості води-рідини. вода - розчинник
мета: розширити уявлення про значення води в природі, про три ста- ни води і властивості води (не має власної форми, прозора, безбарвна, без запаху рідина, під час нагрівання розширюється і стискується під час охо- лодження); формувати елементарні поняття, що вода - речовина, розчинник, розчин; вчити робити розчини; виробляти вміння самостійно ви- конувати досліди, узагальнювати сприйняте під час виконання дослідів, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес, самостійність, ор- ганізованість, відповідальність за виконану роботу.
обладнання: склянка з водою і паличками на кожну парту, банка з водою і ложкою для демонстрації, пляшки різної форми (порожні), дощечка, шматочки льоду, ілюстрації.
ХіД УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Як люди піклуються про чистоту повітря?
Як людина використовує повітря?
Де знаходиться повітря?
Яке значення має повітря?
Індивідуальне опитування.
йучень. З чого складається повітря?
йучень. Властивості повітря.
йучень. Які речовини забруднюють повітря?
мотивація навчальної діяльності. оголошення теми уроку
Розгадування та обговорення загадок.
Відома з віку рідина, Усяк її вживає, Буває маркою вона, Сніжинкою буває, Бува, як скло, Крихка, тверда - Звичайна, підкажіть,... (вода).
Мене частенько просять, ждуть,
А тільки покажусь - ховатися почнуть. (Дощ)
Білим килимом все поле вкрило. (Сніг) Ніжна зірка сніжно-біла
На рукав згори злетіла.
Поки ніс її сюди,
Стала краплею води. (Сніжинка)
Я вода і на воді плаваю. (Лід)
Вночі спить на землі, а вранці висихає. (Роса)
Ви відгадували загадки. Давайте ще раз скажемо, про що вони. (Дощ, сніжинка, лід, роса, вода...)
А давайте подумаємо і скажемо одним словом: це все... (Вода)
А тепер нам залишилося визначити тему уроку. Хто здогадався, про що йтиме мова? (Про воду)
Оголосити тему уроку.
Актуалізація опорних знань учнів
Чи доводилося вам бачити воду в природі?
Де вона знаходиться?
Для чого потрібна вода?
Ми відгадували загадки. В яких станах може перебувати вода?
Які властивості води ви знаєте?
Чому говорять: "Без води не було б життя на Землі"?
Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 1. Бесіда.
Вода - багатство Землі. Вона необхідна для життя всіх живих ор- ганізмів. Кількість її на планеті зазначено на діаграмі.
У природі вода перебуває у трьох станах: рідкому (дощ, туман, роса, вода), твердому (сніг, лід, іній, крига, бурульки), газоподібному (во- дяна пара).
А тепер пригадаємо, з чого складається будь-яка речовина. (Під- ручник, С. 81)
Які молекули води за формою і розміром в усіх трьох станах?
А які відстані між молекулами у воді-рідині, воді - твердому тілі і воді - газоподібному тілі?
2. Ознайомлення з властивостями води.
Про які властивості рідин ви дізнались на попередніх уроках?
Виллємо воду в тарілку. Що трапилось?
Яка ж перша властивість води? (Розтікається)
Із банки переллємо воду у пляшки різної форми. Яку форму мала вода в банці?
Яку форму має вода в пляшках?
А свою форму має вода? (Вода набуває форми тієї посудини, в якій знаходиться.)
Опустимо у склянку з водою ложку. Чи добре її видно? Отже, вода прозора.
Подивіться, чи має вода колір? Визначте, чи має запах? (Вода - безбарвнарідина без запаху.)
Як і всі інші рідини, вода під час нагрівання розширюється, а під час охолодження - стискається.
Кому з вас доводилось спостерігати, що станеться з пляшкою чи склянкою з водою, якщо її винести, закрити і поставити на мороз?
Отже, ще одна властивість води: коли вода замерзає і перетворюєть- ся на лід, вона перестає стискатися і починає розширюватися, саме тому пляшка або склянка трісне.
Дослід 1. Кинути в склянку з водою 2-3 кришталики марганцівки, розмішати.
Куди зникли кришталики?
Якою стала вода? (Кришталики марганцівки розчинилися у воді.)
Які ще речовини можуть розчинятись у воді? (Сіль, цукор, сік рос- лин, кров людей і тварин.)
Для речовин, які розчинилися у воді, вода є розчинником. А вода з розчиненою в ній речовиною називається розчином (розчин солі, роз- чин цукру).
Дослід 2. У склянку з водою вкинемо пісок або глину. Ні пісок, ні гли - на не розчинилися. Речовини, які не розчиняються у воді, називають не розчинними у воді речовинами.
Фізкультхвилинка
Гра "Струмочок"
Діти стають парами. Беруться за руки і піднімають їх вгору. Той, хто без пари, рухається "коридором", який утворили пари. Бере когось за руку і разом з ним стає першою парою. Той, хто залишився без пари, біжить в кінець "струмка", рухається до початку, вибирає собі одного з гравців і т. ін.
робота з підручником (С. 91-93)
Закріплення та осмислення знань
Робота в зошиті (С. 32, завдання 2, 3).
Як довести, що вода в газоподібному стані (пара) дійсно існує?
Чому вода має різний смак у колодязях, морях, мінеральних джерелах?
Чому плями від олії не змиваються водою?
узагальнення та систематизація знань
Технологія "Мікрофон"
Які ви знаєте властивості води?
Вода - розчинник:
а) тверді речовини; б) рідкі речовини; в) газоподібні речовини.
VIII. Домашнє завдання
Опрацювати статтю "Без води немає життя", "Властивості води-рі- дини", "Вода - розчинник".
Закінчити роботу в зошиті (С. 31, 33, завдання 1, 2).
урок 8
тема. перетворення води. кругообіг води в природі
мета: формувати уявлення про умови перетворення води з одного стану в інший (з рідкого в газоподібний стан і з газоподібного - в рідкий, з рідкого у твердий стан і з твердого - в рідкий), про властивості снігу і льоду, про кругообіг води в природі; формувати вміння застосовувати за- своєні знання в подібній і новій ситуаціях, виконувати досліди для пере- вірки передбачуваних властивостей або умов; виховувати прагнення вис- ловлювати власну думку і доводити її.
обладнання: склянки з водою, таблиця "Кругообіг води в природі", обладнання для демонстрації досліду (моделі кругообігу води в природі), речовини, що розчиняються і не розчиняються у воді.
Хід УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Що таке водяна пара?
У яких трьох станах може перебувати вода?
За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?
Як називають воду у твердому стані?
Що таке розчинник?
Що таке розчин?
Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Відібрати речовини, що розчиняються у воді. Довести за допомогою досліду.
Завдання 2. Відібрати речовини, що не розчиняються у воді. Довести за допомогою досліду.
Завдання 3. Назвати властивості снігу, льоду.
Повідомлення теми і завдань уроку
мотивація навчальної діяльності
1. Слухання казки.
КРАПЛЯ РОСИ
Рано-вранці на квітці троянди прокинулась Крапля роси.
Як я тут опинилась? - замислилася Крапля.- Увечері ж була високо в небі. Як я потрапила на землю?
І захотілось їй знову в небо.
Пригріло сонечко. Випарувалась Крапля, піднялася високо в небо блакитне, до самого Сонечка. Там - тисячі інших крапель! Зібрались вони в темну хмару й заступили Сонечко.
Чого ви мене заступили від людей? - розгнівалось Сонечко. І послало на темну хмару вогненну стрілу. Вдарила вогненна стріла, загримів грім. Злякалась темна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала крапля на Землю.
Дякую тобі, Крапле,- сказала Земля.- Я так скучила за тобою!
2. Інтерактивна технологія навчання "Коло ідей".
Зосередьте свою увагу! Послухайте, будь ласка, запитання. Через 3 хвилини я надам вам слово. Отже:
Де взялася Крапля вранці на троянді і як вона змогла піднятися знову високо в небо до самого Сонечка?
Групи дітей по черзі висловлюються. Після того, як будуть вичерпані всі відповіді, приступають до обговорення поданих ідей. Підбиваються підсумки роботи.
актуалізація опорних знань учнів
Які види опадів ви знаєте?
Чому висихає вимита підлога, дошка?
Чому висихає білизна?
Куди зникає вода з калюж?
Чому влітку часто міліють річки?
Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
Робота з підручником (С. 94).
Бесіда за прочитаним.
Звідки взялися краплини води?
Що називають водяною парою?
Які ви знаєте властивості водяної пари?
Як діють сонячні промені на воду-рідину?
Що таке випаровування?
То як Краплина потрапила в небо?
А за яких умов вона знову стала Краплиною?
Демонстрація досліду (С. 94 підручника).
Що ви бачите в посудині?
Чи є щось спільне між посудиною з водою, яку ми нагріваємо, і тарілкою з льодом?
Що ви помітили на тарілці з льодом після того, як вода нагрі- лася?
Де взялися краплини води?
Що з ними сталося?
Що вам нагадав цей дослід?
Висновок. Водяна пара при охолодженні перетворюється на воду-рі- дину.
Робота з підручником (С. 95).
Прочитаємо текст на С. 95. А тепер допоможемо Барвінку вибра- ти з тексту правильні відповіді.
Бесіда.
За допомогою дослідів ми спостерігали за перетворенням води-рі- дини у водяний пар, льоду - у воду-рідину. А в природі як відбуваються процеси перетворення води з одного стану в інший? Як такий процес на- зивається?
Робота з підручником (С. 96).
Розкажіть за малюнком, як відбувається кругообіг води в при- роді.
Фізкультхвилинка
Наша матінка-завія Сніжинки з сита всюди сіє, А як сонце припече - З них водичка потече.
Закріплення та осмислення знань
Чому у річках, ставках, озерах влітку стає води менше?
У які пори року в природі відбувається перетворення води з рідко- го стану в газоподібний? З твердого стану в рідкий?
"Мозкова атака" (інтерактивна технологія).
Як ви розумієте вислів "Вода - вічна мандрівниця"?
а)Діти висувають свої ідеї;
б)учитель записує на дошці всі ідеї, що пропонуються;
в)за необхідності висування ідей припиняється;
г)зібрані ідеї групують, аналізують, розвивають групою;
д)вибирають ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішити постав- лене питання.
Узагальнення та систематизація знань
Робота із зошитом (С. 29).
Підсумок уроку
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Перетворення води", "Кругообіг води в природі" (С. 94-97).
Дати відповіді на поставлені в підручнику питання.
Закінчити виконання завдань у зошиті (С. 29-30, завдання 8-11).
Намалювати сніжинки різної форми.
урок 9
тема. вода має бути чистою
мета: формувати уявлення про значення води в природі, цінність її для людей, про шляхи забруднення і способи охорони води від забруд- нення, про участь учнів в охороні та збереженні води; формувати вміння висловлювати оцінні судження; виховувати естетичне сприймання природи, прагнення берегти природу, охороняти її, зокрема воду.
обладнання: модель Землі, склянки з чистою водою та водою з роз- чиненими в ній різними речовинами.
ХіД УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Що таке кругообіг води?
Як називають воду в газоподібному стані?
У яких трьох станах може перебувати вода?
Чому на кришці каструлі, в якій кипить вода, з внутрішнього боку утворюються краплини?
Коли швидше висохне білизна - влітку чи навесні?
Індивідуальне опитування.
Завдання 1. На якій річці розташоване твоє місто (село)? Як вона на- зивається?
Завдання 2. Який сніг - чистий чи брудний - навесні розтане швид- ше? Чому?
Завдання 3. Чому буває роса?
Завдання 4. Чи можна носити воду в решеті? Чому?
Повідомлення теми і мети уроку
мотивація навчальної діяльності
1. Слухання казки.
Ось чисте джерело, що пробивається з-під великого каменя.
Послухайте-но, ви, маленькі жваві хвильки, розкажіть мені: чому ви так поспішаєте, куди й звідки біжите? Де ви були досі й що робили? - запитав камінь.
Ми,- сказали перші дві краплі,- були сніжинками...
Ми були двома градинками,- забелькотіли інші краплі...
А ми були двома росинками й напоїли спраглу конвалію,- обізва- лися ще дві.
Ми носили кораблі на морі; ми напоїли спраглого і врятували йому життя; ми обертали млинове колесо, нас спінював пароплав; ми були солодким соком у вишнях, ми - смачним вином, ми - ліками, ми - от- рутою, ми - молоком,...- дзвеніли одна за одною прозорі крапельки...
О, не думай, що ми нічого не робимо,- зажебоніли всі крапли- ни разом.- Ми ніколи не знаємо спокою. Напрацювавшись досхочу і в хмарах, й у траві, і в місті, напоївши мільйони рослин, тварин і людей, ми поспішаємо в річку, а тоді - у широке безкрає море...
Промені сонечка пригрівають нас і перетворюють у легкий туман. Піднявшись високо, ми стаємо хмарами й линемо по небу... 2. Бесіда за прослуханим.
Про що розповіли маленькі хвильки?
Ким були хвильки спочатку?
Що вони робили?
Де працювали хвильки?
Чому хвильки не мали ніколи спокою?
Куди вони поспішали після роботи?
Що роблять промені сонечка з маленькими краплинками?
На що вони перетворюються?
І куди ж вони подорожують потім?
актуалізація опорних знань учнів
Для чого на Землі необхідна вода?
Яке значення має вода для людей?
Яке значення має вода для тварин, рослин?
Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
Робота з підручником (С. 97-98).
Бесіда з метою усвідомлення прочитаного тексту.
Для чого на Землі необхідна вода?
Яке значення має вода для людей?
З яких причин вода забруднюється?
Чим забруднюється вода?
Чим небезпечна забруднена вода?
Як люди запобігають забрудненню води в природі?
Запитання проблемного характеру.
Як ви розумієте вислів: "Закрути міцніше кран, щоб не витік океан"?
Фізкультхвилинка.
Хвилі в морі Пливуть поволі, Хоча й не дивно,- Бувають сильні. А як буря настає - Хвиля хвилю б'є та б'є.
5. Читання вірша.
Дивовижне вічне коло Є в цілющої води, І нема йому початку, І нема йому кінця. В нім, немов найменша цятка, Б'ється серце джерельця.
Про яке вічне коло води говориться у вірші?
Чиє серце б'ється в цьому колі?
Хто з вас бачив джерело?
Яка в ньому вода?
Екологічна хвилинка
Бесіда "Вода має бути чистою". Розповідь учителя з елементами бесі- ди і використанням наочних посібників.
Робота зі статтею підручника "Вода має бути чистою" (С. 97-98).
Закріплення та осмислення знань
Чи можна пити морську, річкову воду?
Чому на Землі стає все менше чистої води?
Як люди запобігають забрудненню води в природі?
Як у місцевості, де ти живеш, охороняють водойми?
узагальнення та систематизація знань
Робота із зошитом (С. 30, завдання 2).
Робота над свідомим сприйманням прислів'я "Джерело, криничка, сонячна водичка".
Ознайомлення з "Пам'яткою природоохоронця".
Любий друже! Не обійди стороною кожну забуту людьми криничку, занедбане джерельце. Зроби так, щоб люди могли пити холодну водичку і дякувати кожній криничці, кожному джерельцю й добрим людським рукам, що зуміли зберегти незабутнє маленьке джерельце...
Читання віршів.
йучень
На зеленій галявині, Де рясна роса, Дзюркотить криничка - Чиста, лісова.
йучень
До води схиляються Квіти запашні. Камінці поблискують В темній глибині.
йучень
Ми збирали ягоди - Забрели сюди, Відпочити в затишку, Сіли край води.
4-й учень
Ходять в лісі шелести,- Дзюркотить вода... Це казки криниченька Нам розповіда.
5. Гра "Я знаю".
Що потрібно зробити, щоб на Землі стало більше прісної води?
Діти по черзі розповідають все, що знають (використовують символіч-
ний мікрофон).
Підсумок уроку
Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника "Вода має бути чистою" (С. 97-98).
Скласти усну розповідь про те, як ти бережеш воду та як бережуть
воду у твоїй сім'ї.
урок 10
тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні
копалини. Гірські породи потребують охорони
мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини (горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у при- роді і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі горючі, рудні й нерудні корисні копалини; формувати вміння підводити ок- ремий предмет під поняття; виховувати естетичне сприймання об'єктів природи (краси гірських порід), прагнення до збереження корисних копалин та ус - відомлену потребу робити це, гордість за природні багатства своєї країни.
обладнання: ілюстрації гірських пейзажів, виробів з різних корисних копалин, зразки гірських порід, колекції корисних копалин, обладнан- ня минулого уроку.
ХіД УРОКУ
I. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.
Що таке кругообіг води в природі?
Як люди запобігають забрудненню природи?
У яких трьох станах може перебувати вода?
За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?
За якої умови вода з твердого стану переходить у рідкий?
За якої умови вода з рідкого стану переходить у газоподібний?
Для чого на Землі необхідна вода?
2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Назвати властивості води-рідини. Завдання 2. Назвати властивості снігу і льоду. Завдання 3. Назвати властивості водяної пари. Завдання 4. Розповісти, як слід берегти воду.
Повідомлення теми і завдань уроку
Розповідь вчителя з елементами бесіди і використанням таблиць про гірські породи.
Це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Це гранітні гори та пісок, глина і вапняки, кухонна сіль тощо. Це наші при- родні скарби.
Проблемне питання.
Чому гірські породи називають природними скарбами, якщо їх так багато?
Дискусія за проблемним питаниям
(Дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або щодо су- перечливого питання.)
Правила дискусії
Говорять учні по черзі, а не одночасно.
Не перебивайте того, хто говорить.
Критикуйте ідеї, а не учня, що їх висловлює.
Поважайте всі точки зору.
Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.
Не відходьте від теми дискусії.
Заохочуйте до участі в дискусії інших.
ознайомлення з трьома станами гірських порід
Тверді (глина, пісок, кам'яне вугілля, мармур, кухонна сіль);
рідкі (нафта);
газоподібні (природний газ).
ознайомлення з різними видами корисних копалин
Види копалин.
а)горючі (торф, буре вугілля, кам'яне вугілля, природний газ, нафта);
б)рудні (різніруди, зяких виплавляютьметали);
в)нерудні (видобувають і використовують без переробки: кухонна сіль, глина, пісок, крейда).
Робота з малюнками підручника (С. 99). Розглянути колекцію ко- рисних копалин.
Робота з текстом підручника "Що таке гірські породи", "Що таке гірські копалини" (С. 98-100).
- Прочитайте і знайдіть відповіді на запитання до тексту.
Демонстрація колекцій "Продукти переробки корисних копалин". Обговорення окремих предметів.
Фізкультхвилинка
Різець узяв різьбяр у руки, Робота в нього не проста: Різьбити дерево - то мука, А радість потім приплива. Різець скрипить, скрипить до ранку, Різьба - не тільки ремесло, Віддати треба до останку І розум свій, й душі тепло.
робота з текстом підручника
"Гірські породи потребують охорони" (С. 100-101)
Прочитати текст, дати відповіді на поставлені питання.
Закріплення та осмислення знань
1. Розгадування загадки.
Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива? З кого посуд ніби жар? Ну звичайно ж, це... (гончар).
2. Читання ребусів.
АБВ123Ф = Н К = Т
Ф
(Торф)
(Граніт)
3. Бесіда.
Що таке корисні копалини?
В якому стані можуть перебувати корисні копалини?
З яких корисних копалин виготовляють будівельні матеріали?
Які корисні копалини є у твоїй місцевості?
Що таке гірські породи?
Що називають родовищем корисних копалин?
Чому гірські породи треба витрачати ощадливо?
Узагальнення й систематизація знань Робота в зошиті (С. 35). Виконати завдання 1-5.
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Що таке гірські породи", "Що таке корисні копалини", "Гірські породи потребують охорони" (С. 98- 101).
Закінчити завдання в зошиті.
Розповісти, які речі, виготовлені з корисних копалин, є у вас вдома.
урок 11
тема. Що таке ґрунт. з чого складається ґрунт
мета: формувати поняття ґрунт; уявлення про перегній, про склад ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі); формувати вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, самостій- но висловлювати свою думку; виховувати допитливість, самостійність, доказовість мислення, бажання прислухатися до думки іншої людини.
обладнання: таблиця "Ґрунт", роздатковий матеріал, макет "Ґрунто- вий розріз", колекція "Ґрунти твоєї місцевості", по два шматочки ґрун- ту у коробочках, склянка з водою й паличка на кожну парту; демонстра- ційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорно- зем із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка з вологим ґрунтом.
Хід УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне усне опитування.
Чому гірські породи потрібно витрачати ощадливо?
Що таке корисні копалини?
На які ґрунти поділяються корисні копалини?
Що таке гірські породи?
Які корисні копалини є в нашій місцевості?
У яких трьох станах можуть перебувати гірські породи?
Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Розповісти про горючі корисні копалини.
Завдання 2. Розповісти про рудні корисні копалини.
Завдання 3. Розповісти про нерудні корисні копалини.
Актуалізація опорних знань учнів
Екскурсія в природу.
Бесіда за проведеними спостереженнями за ґрунтами своєї місце-
вості.
За чим ми спостерігали в природі?
Які шари землі ви побачили?
Чи однорідний колір мають різні шари?
Як називається верхній шар землі?
Як називаються інші шари?
Яких видів ґрунтів у нашій місцевості більше?
Чим відрізняється верхній шар від інших?
Якого він кольору?
Може, хтось знає, як він називається?
Повідомлення теми і мети уроку
мотивація навчальної діяльності
Розгадування загадки.
Я все терплю і всім добром плачу. (Земля)
Відгадати слово.
(Ґрунт)
Пухкий, темного кольору, родючий.
3. Проблемне питання.
Чим гасять вогнище?
"Ток-шоу" (інтерактивна технологія навчання)
Клас об'єднують у 2 групи. "Глядачі" - клас і "запрошені гості" - учні, що відповідають. Вчитель є ведучим "Ток-шоу". Робота організо- вується таким чином.
Оголошується тема дискусії (проблемне питання).
Пропонують висловитися за темою "запрошеним гостям".
Слово надається глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою
або ставити запитання "запрошеним" (не більше 1 хв.).
"Запрошені" мають відповідати якомога коротше і конкретніше.
Ведучий (учитель) також має право ставити своє запитання або пе-
рервати виступаючого через ліміт часу.
V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
Практична робота.
Дослід 1. Киньте трохи сухого ґрунту у воду. Що ви помітили? Зробіть висновок, що міститься в ґрунті.
Дослід 2. Нагрійте ґрунт на вогні і потримайте над ним холодне скло. Що ви помітили? Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.
Дослід 3. Продовжуйте нагрівати ґрунт. Незабаром піде дим і з'явиться неприємний запах. Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.
Дослід 4. Продовжимо нагрівати скло з краплинами води на вогні. Вода на склі поступово випарується, і на склі залишаються білі плями. Це - мінеральні солі - ще одна складова ґрунту.
Розповідь вчителя.
Склад ґрунту, види ґрунтів України.
Утворення ґрунту й основні ґрунтоутворювачі.
Верхній пухкий, родючий шар землі, в якому ростуть рослини, називається ґрунтом. Ґрунт має темний колір. Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають, утворюється перегній. Перегній чорного кольору. Від нього ґрунт набуває темного за- барвлення. Перегній містить поживні речовини, необхідні для росту
й розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою (дрібні ко- махи, гризуни).
Велике значення для утворення перегною мають дощові черв'яки. Вони живляться мертвим листям, а виділяють його перероблені залишки.
Черв'яки - головні "ґрунтоутворювачі". Вони, поїдаючи ґрунт, про- пускають його через кишечник, збагачуючи необхідними для росту рос- лин солями.
Існують ще інші види ґрунтів: глинистий, піщаний.
Закріплення та осмислення знань
Що таке ґрунт?
Чому ґрунт має темний колір?
Як утворюється перегній?
Який ґрунт найродючіший? Чому?
З чого складається ґрунт?
узагальнення та систематизація знань
Робота в зошиті (С. 36).
Підсумок уроку
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Що таке ґрунт", "З чого складається
ґрунт".
Закінчити роботу в зошиті (С. 37).
урок 12
тема. охорона ґрунту
мета: формувати уявлення про значення ґрунту в природі і значення його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про охоро- ну і збереження ґрунту.
обладнання: обладнання попереднього уроку; таблиці, на яких зоб- ражена поливна система ґрунтів, оброблення полів отрутохімікатами, змивання водами пагорбів.
ХіД УРОКУ
I. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне усне опитування.
Чому землю називають годувальницею?
Яке значення має ґрунт для людини?
Із чого складається ґрунт?
Який ґрунт називають родючим?
Від чого залежить його родючість?
2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Продовжити речення: "До складу ґрунту входять...". Завдання 2. Яке значення ґрунту для людей? Завдання 3. Що беруть із ґрунту рослини?
Актуалізація опорних знань учнів
В Україні багато родючих чорноземів. Чи можна сказати, що Ук- раїна - багата країна?
Метод "Прес" (інтерактивна технологія навчання) Висловлювання учнів повинні мати таку структуру й етапи:
Позиція: почати зі слова "Я вважаю, що...".
Учень висловлює свою думку, пояснює, у чому полягає його точка зору.
Обґрунтування: починаючи словами "...тому, що...", навести причину появи цієї думки (на чому ґрунтуються докази на підтримку пози- цій учня).
Приклад: учень продовжує висловлювання ("...наприклад..."), наводить факти, дані, що підтверджують його позицію.
Висновки: закінчує висловлювання: "Отже (тому), я вважаю..." і робить висновок.
Повідомлення теми і завдань уроку
Бесіда учителя (із використанням таблиць).
Вирощування різноманітних рослин на ґрунті.
Зниження родючості ґрунту.
Засолення ґрунтів.
"Омертвіння" ґрунтів.
Руйнування ґрунтів.
Охорона ґрунту.
мотивація навчальної діяльності
Яке значення має ґрунт для людини?
Чому руйнується ґрунт?
Як потрібно охороняти ґрунт?
Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
Робота з текстом підручника (С. 103-104).
Бесіда з метою усвідомлення прочитаного матеріалу.
Для чого людина використовує ґрунт?
За яких причин знижується родючість ґрунту?
Чому шкідливе надмірне поливання?
Як захищають ґрунт на пагорбах?
Для чого слід насаджувати лісозахисні смуги?
Закріплення та осмислення знань
Для чого роблять снігозатримання на полях?
Чому землю називають годувальницею?
Як ви розумієте прислів'я: "Є сніг на полях - буде хліб на столах"?
Узагальнення та систематизація знань
Робота в зошитах (С. 36).
Пояснення змісту прислів'їв.
Земля - наша мати, всіх годує.
Земля турботу любить.
Квітами милуйся, а землею радуйся.
Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника "Охорона ґрунту" (С. 103-104).
Підготуватися до відповіді на запитання: чому не можна спалювати листя і суху траву в садах, парках, на берегах річок?
Закінчити виконання завдань у зошиті на С. 36.
урок 13
тема. зелене диво землі - рослини.
різноманітність живих організмів.
значення рослин у природі та житті людей
мета: продовжити формувати поняття природа нежива і жива, уявлення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рослин на землі, про види рослин; продовжити виробляти навички дослід- ницької роботи та спостереження; розвивати логічне мислення, вихову- вати естетичні почуття.
обладнання: ілюстрації представників царств живої природи, гер- барії, малюнки рослин різних видів.
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який зараз місяць?
Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?
Як змінився колір неба?
Чи йшов дощ?
Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.
Пригадайте і скажіть, що таке природа.
На які групи вона поділяється?
До якої природи належить ґрунт?
Як треба охороняти ґрунт?
Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Доведіть за допомогою досліду, що в ґрунті є:
а)повітря;
б)вода.
Завдання 2. Поясніть, яке значення має ґрунт на Землі для тварин, рослин, людей.
Тестова перевірка.
Запишіть відповіді: "так" чи "ні".
Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.
Родючість - головна властивість ґрунту.
Чим більше в ґрунті перегною, тим він бідніший.
Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне- ральні добрива.
До складу ґрунту входять лише пісок і глина.
III. Перегляд освітньо-пізнавального каналу
Слухання вірша (вірш читає учень з телевізійного екрана). Було у матері-Природи Дві донечки такої вроди, Хто їх побачить хоч на мить - Не міг забуть і розлюбить. Голубооку звали Флора. У неї очі, наче зорі. Завжди замріяна, тендітна, Ласкава, ніжна та привітна. А Фауна - швидка, як вітер, Могла з птахами полетіти, І за оленями стрибати, Та з білочками пустувати. Обидві світ живий любили, Відтак його боготворили. Тож вирішила мудра мати Природні їм дарунки дати: Мрійливій Флорі - світ рослинний, А жвавій Фауні - тваринний, Щоб берегли і доглядали, Від всього злого захищали. Живуть в легендах і понині Живого світу дві богині.
Отже, діти, як називається рослинний світ?
Правильно, флора. А тваринний?
Теж правильно назвали - фауна.
А до якої природи належать рослини і тварини? (До живої)
Які ще живі організми нас оточують?
(Діти називають відомі живі організми, зображені на таблицях, малюнках.)
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя з елементами бесіди.
Усі живі організми вчені поділили на 5 царств.
РослиниТвариниГриби
ВірусиДроб'янки
Хоча всі ці царства дуже різні, але між живою природою і неживою існує тісний взаємозв'язок. Перше царство живої природи, яке ми будемо вивчати,- це рослини. Їх називають зеленим дивом Землі.
Проблемні запитання.
Чому рослини так називають?
Чи було б життя без рослин? Чому?
Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна модель "Мікрофон". (Запропонувати учням іграшковий мікрофон або будь-який предмет, який його замінить.) Надати можливість висловити свою думку з цієї проблеми, передаючи одне одному мікрофон, наприклад:
рослини дають кисень для дихання;
дають їжу для людей і тварин;
з рослин виготовляють різні речі;
рослини прикрашають життя та очищують повітря, вдихаючи вугле-
кислий газ;
з рослин виготовляють ліки.
(Відповіді учнів фіксуються на дошці.)
Розповідь вчителя з елементами бесіди.
Де живуть рослини?
Скільки живуть різні рослини?
Чим відрізняються одна від одної?
Які особливості різних рослин вам відомі? (Рослини відрізняються одна від одноїрозміром, способом життя, будовою, виглядом, умовами, тривалістю життя.)
Найменшу квітку серед рослин України має водоплавна ряска. Діа- метр її складає всього 0,5 мм.
Понад сім століть у селищі Верхня Хортиця, неподалік Запоріжжя, стоїть могутній дуб. Він - ровесник Берліна, Варшави. Йому більше років, ніж таким містам, як Хельсінкі, Токіо. Висота цього велетня 36 метрів, коло стовбура - 6,32 метра, діаметр крони 43 метри.
Лісний горіх у 1,5 рази переважає за поживними речовинами м'ясо свині; в 3 рази - хліб, у 10 разів - молоко, в 13-14 разів - свіжі яблука, груші.
Об'єднання учнів у групи "Віночок" (по 4 чоловіки).
На столі стоїть ваза з квітами. Один учень із групи бере із букету квітку і називає свою групу її назвою. Так утворюються групи: "Ромашка", "Гвоздика", "Айстра", "Мак".
Робота в групах.
Робота з текстом підручника. Як розрізняють рослини?
Учні самостійно читають текст і дають відповідь на запитання "Як люди розрізняють рослини?"
Фізкультхвилинка.
Робота з гербарієм.
Кожна група одержує різні рослини: шипшину, анемону, фіалку, ромашку кількох видів. Розглядають їх, порівнюють, чим вони подібні між собою і чим різняться.
Презентація думок.
а)Виступи представників груп (доповідь).
б)Підбиття загального підсумку роботи з гербарієм.
Творча робота в групах.
З'ясуйте, скільки видів рослин росте на шкільній клумбі. Рослин якого виду найбільше?
(Перемагає та група, яка швидше і точніше виконає завдання.) VI. Закріплення матеріалу
Робота в зошиті (С. 22).
Запишіть відповіді на питання (завдання 1).
Позначте правильну відповідь (завдання 2).
Творча робота (завдання 3).
Упізнайте, листки яких рослин зображені на малюнку. Запишіть їх назви.
Тест.
1) Усі живі організми вчені поділили на...:
а)5 царств;
б)4 царства;
в)2 царства.
2) Назвіть рослини одного виду.
а)Береза, дуб, липа;
б)ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, ромашка непахуча;
в)пшениця озима, пшениця яра;
г)ожина, калина, терен, бузок. VII. Підсумок уроку
Яке значення для вас мають рослини?
"До якої природи належить?". Відгадування кросворда "Нарцис".
Тварина, яка за будовою тіла нагадує людину. (Мавпа)
Під землею риє нірки, а над ними робить гірки. (Мишка)
Маленька тваринка, що живе в акваріумі. (Рибка)
У дворі купалася, сухою зосталася. (Качка)
Хвойне дерево з довгими голками та круглими шишками. (Сосна)
Вона й весну так зустрічає, Схилившись над водою. Весь час у річку заглядає, Милуючись собою. (Верба)
VIII. Домашнє завдання
Скласти усну розповідь "Що дають мені рослини". Намалювати ромашку, яка вам найбільше подобається.
Прочитати зашифровку.
Зашифровано відмінність між живою і неживою природою. Слід знайти перший кружечок, тоді за лініями прочитаєш, чим відрізняється жива природа від неживої.
УРОК 14
тема. Будова рослин. рослини - живі організми
Мета: поглибити поняття орган рослини; сформувати уявлення про значення кожного органа (кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; уміння розрізняти органи рослини, називати їх; формувати вміння ло- гічно міркувати, правильно висловлювати свою думку, здійснювати взаємоконтроль; виховувати критичність і доказовість мислення, ес- тетичне сприймання рослин, моральну відповідальність за збережен- ня рослинного світу.
Обладнання: роздатковий матеріал - гербарії різних трав'янистих рослин з усіма органами, квітучі кімнатні рослини, таблиці, малюнки "Органи рослини", схеми "Живлення рослин", "Дихання рослин", "Царства живої природи", гербарії, зразки пророщеної учнями вдома квасолі.
ХіД УРОКУ
I. Хвилинка спостережень
Яка пора року настала?
Як змінилися рослини? Чому?
Які птахи відлетіли?
Яка сьогодні погода?
Перевірка домашнього завдання
Чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи?
Заповни на дошці схему "П'ять царств рослин".
Розкажи, яке значення мають рослини у твоєму житті.
Чому рослини називають зеленим дивом Землі?
Повідомлення теми і завдань уроку Гра "Назвіть рослину"
На городі нога стоїть, На нозі голова висить. Куди сонечко повернеться,
Туди голова нахилиться. (Соняшник)
Навесні красується білим цвітом,
а в жнива - червоним плодом. (Вишня)
І маленькі, і старенькі Влітку, взимку, навесні Всюди вдягнені гарненько У зелені сукні всі. (Ялинка)
Стрімко вибігли на гору Дві подружки білокорі. Дощик їм полоще кіски. Звуть подружок цих... (берізки).
Богиня любові Афродіта впала й подряпалася об... Про яку рослину складена легенда? (Про шипшину)
З-під снігу свій листочок До сонця простягну
І синіми дзвіночками Вітаю я весну. (Пролісок)
За хатою у садочку,
У зеленому листочку, Та в червоних намистах Стоїть пава молода. І збігаються всі діти, Щоб на неї поглядіти. За намисто кожен - смик! Та й укине на язик. (Калина)
Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що спільного між цими рослина- ми, а також поговоримо про їх значення для життя на Землі.
Вивчення нового матеріалу
1. Хвилинка уяви.
Робота в групах "Ліс", "Луг", "Поле", "Город", "Водойми".
Заплющте очі. (Запросити групи дітей відповідно до їх назви в ліс, луг, поле, город, водойму.) Спробуйте уявити рослини, які там ростуть, хто їх вирощує.
Учні обговорюють питання в групах, а доповідач висловлює думку групи. Експерти фіксують спільні погляди і пропонують узагальнену відповідь.
У природі є багато видів рослин. Одні з них вирощують люди. Це культурні рослини. Інші ростуть самі. Це дикорослі рослини.
Так, діти, у природі є багато видів рослин.
Але у них є щось спільне.
"Мозковий штурм" (творча діяльність, під час якої учні мають коротко висловлювати свої думки, відстоювати свої ідеї).
Що є спільного у всіх рослин? (Відповіді учнів.)
2. Розповідь вчителя з елементами бесіди.
Всі рослини мають схожу будову. Кожна рослина складається з частин, які називаються органами. Кожен орган має свою назву: корінь, стебло, листок, квітка, плід з насінням.
Розглянемо таблицю "Органи рослин".
Корінь рослини. Він знаходиться у ґрунті. За допомогою кореня рослина живиться поживними речовинами.
Стебло. На ньому є листки, квіти, плоди. По стеблу поживні речовини рухаються до листків, квітів і плодів. Ці речовини підтримують життя рослин. Стебло може бути зеленого або коричневого кольору.
Листки, які найчастіше бувають зеленого кольору. Вони можуть бути гладенькі, шорсткі, округлі чи зазубрені.
Квітка. У кожної рослини вона різна за величиною, формою і коль- ором. За допомогою кольору квіти приваблюють до себе комах, які запилюють їх.
Плід. Запилена квітка перетворюється на плід.
Плоди також бувають різні за кольором і виглядом. Горіхи, яблука, сливи - це плоди. За допомогою насіння з плодів рослин розмножу- ються.
(Розглянути рослини з гербарію і перелічити всі частини рослини.)
3. Практична робота.
Робота в парах.
Учні розглядають паростки квасолі, які вони пророщували вдома, роз- кладають їх у тому порядку, в якому вони розвивались з насінини. Потім за допомогою запитань одне одному називають всі інші частини квасолі, яких не побачили в досліді.
Учні разом з учителем розглядають дві гілочки однієї рослини. Одна
з них стояла у підфарбованій синькою воді, інша - у звичайній.
Що побачили?
Чому гілочка, що стояла у підфарбованій воді, стала всередині такого самого кольору, як вода? (Вода від кореня рухається по стеблу.) Це перший спосіб живлення.
Від кореня вода несе поживні речовини до інших коренів.
Другий спосіб живлення. Під дією сонячної енергії рослини самі утво-
рюють поживні речовини - цукор і крохмаль - у своїх листках із води й вуглекислого газу.
3. Робота з підручником.
Прочитати текст "Рослини - живі організми" і дати відповіді на за- питання.
Що ще утворюється в листках під дією світла? (Кисень. Рослини виділяють його з повітря.)
Коли рослини виділяють кисень?
Коли рослини вбирають кисень?
Якими органами дихають рослини?
(Розглянути в підручнику (С. 110) схему "Дихання рослин".)
Чи рухаються рослини? Наведіть приклади.
Які ознаки всього живого є у рослин?
V. Закріплення та осмислення знань
Доведіть, що рослини - частина живої природи.
Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?
Доведіть, що рослини - джерело поживних речовин і кисню на Землі.
Гра "Так чи ні".
Корінь вбирає із ґрунту воду?
У плоді утворюються поживні речовини?
Насіння захищає плід від пошкоджень?
Стебло проводить воду від кореня до всіх органів?
З листя утворюється плід?
Білі горошини на зеленій стеблині. (Конвалія)
Сидить баба серед літа, у сто сорочок одіта. (Капуста)
Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник)
Повна діжка жита, п'ятачком накрита. (Мак)
Висить шапличок, а в тім шапличку сімсот козаків. (Соняшник)
Гілки рогаті, плоди крилаті. (Клен)
Квітка гарна розквітає, а торкнешся - всіх кусає. (Троянда)
Має шкір сім, витискає сльози всім. (Цибуля)
- Поділіть рослини, розгадані у кросворді, на дві групи. Дайте на- зву кожній групі.
(Робота в парах. Взаємоперевірка.)
Узагальнення й систематизація знань
Робота з таблицею "Значення органів для рослин".
Цікавинки
Найкоротші стебла - у водяних плаваючих рослин.
Найбільші листки у нашій флорі - в лопуха.
Найменша квітка - у ряски безкореневої, що вкриває стоячі водой- ми,- не більше за головку голки.
Плоди хлібного дерева (Азія) сягають 1 м завдовжки, в діаметрі 0,5 м, масою до 20 кг.
Підсумок уроку. Оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Будова рослин", "Рослини - живі організми" (С. 107-110).
Як ви розумієте вислів "Берегти рослини - зберігати життя на Землі?"
Розгадайте кросворд "Рослини".
Робота в зошиті. Виконати завдання на С. 24.
УРОК 15
тема. дерева, кущі, трав'янисті рослини.
Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини
Мета: закріпити поняття дерево, кущ, трав'яниста рослина; роз- ширити поняття листяні дерева і кущі, хвойні дерева і кущі; сформува- ти поняття однорічна трав'яниста рослина, багаторічна трав'яниста рослина, вміння розрізняти дерева, кущі й трав'янисті рослини, хвойні і листяні дерева і кущі, однорічні, дворічні, багаторічні трав'янисті рослини; формувати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки, підводити об'єкт під поняття; виховувати самостійність, прагнення знаходити від- повіді на поставлені запитання, бережливе ставлення до рослин.
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який сьогодні день?
Чи помітили ви, які дерева ростуть біля школи?
Яка сьогодні погода?
Якими стали ранки?
Перевірка домашнього завдання
Питання до класу.
Які ознаки живого є у рослин?
Яку будову має рослина?
Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?
Доведіть, що рослини - джерело поживних речовин і кисню на Землі.
Робота в групах "Корінь", "Лист", "Стебло", "Квітка", "Насіння". Читання казки "Хто найголовніший" (див. додаток 1) у групах.
Кожен читає свою частинку тексту. Потім у групі обговорюють, при-
ходять до спільного рішення і підсумовують дискусію. Використати тех- нологію інтерактивного навчання "Акваріум". По черзі групи запрошу- ються до "Акваріуму" і доводять, яке значення має кожна частина рослини. Наприкінці зробити висновок:
Чому листя не може прожити без кореня?
Яке значення має квітка для рослини?
Чому насіння стверджує, що воно найголовніше?
А як ви думаєте, хто з них найголовніший? Чому?
Робота за карткою "Юні дослідники" (див. додаток 2).
Мотивація навчальної діяльності
1. Розгадування загадок.
♦ У зеленім кожушку,
Костяній сорочці,
Я росту собі в ліску,
Всім зірвати хочеться. (Ліщина)
Сережки я повісила - Тонесенькі такі-
радісно та весело Готуюсь до весни. (Береза)
Я найперша зацвітаю Синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка. (Пролісок)
Відгадавши загадки, скажіть, чи можна об'єднати ці рослини в одну групу. Чому?
А на які групи можна поділити ці рослини? (Дерева, кущі, трави) 2. Гра "Продовжте речення". Кущі - це: калина,... Дерева - це: дуб,... Трав'янисті рослини - це: квіти,...
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
Робота з наочністю.
Знайдіть на малюнках дуб, клен, каштан, березу, яблуню. Визначте їх спільні ознаки. Як назвати цю групу рослин? (Дерева)
Знайдіть на малюнках аґрус, шипшину, бузок, ліщину, порівняйте їх. Чи можна об'єднати їх в одну групу? Яку? За якою ознакою?
Розгляньте на малюнках фіалку, конвалію, традесканцію, ромашку, подорожник. Як назвати групу рослин з м'яким соковитим стеблом?
Бесіда.
За якими істотними ознаками всі рослини поділяються на три групи? (За стеблом)
Береза - дерево, а шипшина - кущ. Доведіть.
З'ясуйте, які дерева, кущі, трав'янисті рослини ростуть біля ва- шої школи.
Фізкультхвилинка
Робота з гербарієм.
Розгляньте гербарії рослин: клен, дуб, каштан, ялина, сосна, ялі- вець, береза. Поділіть їх за формою листка на дві групи.
Ігрупа: клен, дуб, каштан, береза.
група: ялина, сосна, ялівець.
Висновок: дерева першої групи - листяні; дерева другої групи - хвойні.
Бесіда-розповідь.
У листяних дерев листя кожної осені опадає, а у хвойних голочки тримаються по 2-3 роки й опадають одночасно. Тому всі хвойні дерева протягом року зелені.
Робота з підручником (С. 113-114).
Прочитайте, що таке однорічні та багаторічні рослини, які росли- ни до них належать.
Розгляньте малюнки і поясніть, чому горох - однорічна рослина, морква - дворічна, мати-й-мачуха, пролісок, картопля - багаторічні трав'янисті рослини.
Робота в зошиті (С. 25).
Розгляньте зображені рослини. Чим вони відрізняються одна від одної? Що в них спільного?
Розподіліть назви рослин за групами.
Творча робота (завдання 4).
Узагальнення й систематизація знань
Уівна подорож до лісу на поляни "Дерева", поляну "Кущі", поляну "Квіти". (Назвати дерева лісу і поділити їх на листяні і хвойні. Назвати кущі лісу і з'ясувати, чим вони відрізняються від дерев. Назвати квіти, сказати, яке в них стебло.)
Гра "Все в лісі співає".
Діти, які подорожували на поляну "Дерева", співають пісню "Бері- зонька".
Діти, які подорожували на поляну "Кущів", виконують пісню "Калина".
Діти, які подорожували на поляну "Квіти", співають пісню "Синя квіточка".
Підсумок уроку. Оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Дерева, кущі, трав'янисті рослини", "Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини" (С. 111-114).
Виконати завдання в зошиті (С. 26).
додаток1
ХТО НАЙГОЛОВНІШИЙ?
Ось засперечалися якось частини рослини: хто з них найголовніший? Корінь. Я тут найголовніший! Я укріплюю рослину в ґрунті, я на- пуваю її водою і годую мінеральними солями. Та що рослини - я і людей, і тварин годую! Та ще й лікую іноді. Буває, майстри з мене таку красу роблять, що і на міжнародні виставки потрапляю! Тільки те, що я першим із насіння з'являюся, говорить про мою важливість!
Лист (заперечує). Подумаєш! Ти, корене, живеш у темряві, та ще й за мій рахунок. Це я готую рослині поживні речовини, уміло використо- вуючи сонячну енергію. Це я підказую людям, коли рослину треба полити, підгодувати, укрити. Можу я годувати, лікувати і тварин, і людей. Та й ди- хається поряд зі мною легко. А тебе, корене, я можу виростити і так.
Стебло (обурюється). Ой, які ж ви важливі! А що б ви без мене ро- били? Ні корінню без мене не жити, ні листю. Це ж мої тоненькі трубочки-волокна пересилають поживні речовини і воду по усій рослині. Одні волокна живлення кореню передають, а інші - листу. З ранньої весни до самої зими працюю, не покладаючи рук. Трохи перепочину взимку, а з настанням тепла знов беруся до роботи. Піднімаю вгору гілля з лис- тям та розташовую так, щоб усі сонечко побачили.
Квітка (здивовано). Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найголовніший... Усе, що ви робите,- це все для мене! Не буде мене,- не буде й насіння, а не буде насіння - не буде й рослини! Усе, що ви здобули з ґрунту, повітря, води, світла,- все це піклування про мене. Буде квітка - буде насіння, а отже, буде рослина.
Насіння. Ваші сперечання пусті.
Я - найголовніше! Усе, що ви взяли з ґрунту, повітря, води,- все це для мене, щоб я дозріло, дало життя новій рослині.
Із мене розвинеться і корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове насіння!
додаток 2
Вчимося спостерігати і розказувати!
Завдання. Розкажіть, як відбувається ріст і розвиток рослини. Пронумеруйте малюнки.
Юні дослідники
УРОК 16
Тема. Різноманітність рослин у природі
Мета: формувати уявлення про різноманітність рослинного світу, про водорості; мохи, хвощі, папороті, хвойні рослини, квіткові рослини, уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти цін- ність їх у природі; виробляти уміння узагальнювати, робити виснов- ки, оцінювати результати діяльності (самооцінювання і взаємооціню- вання); виховувати взаємоповагу у спільній діяльності; здатність до самовираження кожного учня, прагнення пізнавати і шанувати тра- диції свого краю.
Обладнання: таблиці із зображенням рослин, предметні малюнки, гербарії, гра "Конкурс знавців дерев".
ХіД УРОКУ
I. Перевірка домашнього завдання
Групова робота. Гра "Мікрофон".
група. Назвіть дерева своєї місцевості.
група. Назвіть кущі своєї місцевості.
група. Запишіть назви трав'янистих рослин своєї місцевості.
група. "Експерти" узагальнюють відповіді учнів та оцінюють за допомогою вчителя.
Конкурс "Знавці дерев".
Прочитайте назви дерев.
Переставте літери у клітинках так, щоб утворились назви дерен, листя яких намальоване поруч.
Поділіть ці дерева на хвойні і листяні. 3. Виберіть з малюнків:
а)однорічні рослини (доведіть свою думку);
б)дворічні рослини (поясніть, чому ви так вважаєте);
в)багаторічні рослини (обґрунтуйте свою думку).
Мотивація навчальної діяльності
Сьогодні ми продовжимо мандрівку у царство рослин, побуваємо в річках і морях, в лісах і на болотах, познайомимося з розмаїттям рослин, що оточують нас усюди.
Повідомлення теми і завдань уроку
Актуалізація опорних знань учнів
Де можуть жити рослини?
Які рослини живуть у воді?
Які дерева утворюють хвойні ліси?
Які рослини красуються на наших клумбах?
Вивчення нового матеріалу
Розповідь з елементами бесіди.
Всі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвой- ні та квіткові рослини.
1. Найпростші за будовою рослини - це водорості. Вони не мають справж- ніх органів.
Як ви думаєте, чому ці рослини так називаються? Де вони живуть? (Уводі) Де є вода? (У ставках, озерах, ріках, морях, океанах)
Водорості - мешканці води. Вони живуть у водоймах з прісною водою і в солоній воді морів і океанів. Водорості дуже різноманітні.
Чому ці рослини так називаються?
Де ви їх бачили?
Якого вони кольору? (Зеленого)
Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей залежить і колір води в річці, в ставку. Про таку яскраво-зелену воду влітку кажуть, що вона "цвіте".
Як ви думаєте, як зелені водорості утворюють поживні речовини?
Хто використовує у воді кисень, який виділяють водорості?
Що виділяється при диханні рослин і тварин, які живуть у воді?
Хто живиться водоростями?
То яке ж значення мають водорості?
Водоростей у морях і океанах дуже багато. Вони постачають нашій планеті кисень, який виробляють у процесі живлення. Він розчиняється у воді, ним дихають всі рослини і тварини водойм, а також виділяється у повітря, і ним дихають усі живі організми.
У морі росте морська трава зоспера, яку використовують на корм ху- добі. З інших водоростей виготовляють консерви. До речі, без водоростей, тобто виробленого з них порошку, не можна виготовити ні мармеладу, ні зефіру.
Морська капуста використовується в їжу і є цінною в умовах підви- щеної радіації. Із бурих водоростей виробляють ліки: йод, бром.
(Розглянути малюнки водоростей (С. 116). Розподілити їх на зелені, бурі, червоні.)
Друга група рослин - мохи. Мохи - невеличкі рослини, що підносять- ся лише на кілька сантиметрів над землею або стеляться по її повер- хні. А витривалість у них дивовижна. Мохи витримують висушуван- ня навіть протягом кількох років, швидко оживаючи при зволоженні. Разом з тим вони спроможні переносити і довготривале затоплення, і значні температурні коливання.
Розглядаючи на таблиці водорості зозулин льон і сфагнум, ви помі- тили, які органи в них відсутні? (Корінь, квітки)
Як розмножуються водорості, прочитаємо в підручнику на С.116.
Замість плодів і насіння на верхівці стебла мохів є коробочка, в якій утворюються дрібні коричневі спори. Коли вони дозрівають, то висипаються з коробочок, потрапляючи на вологий ґрунт, проростають й утворюють нові рослини.
Третя група рослин - хвощі й папороті, багаторічні трав'янисті рос- лини, які походять від давніх велетенських хвощів і папоротей, що росли на Землі мільйони років тому.
Розглянемо гербарій хвощів та папоротей чоловічих. Які органи в них відсутні? (Квітки, плоди)
Як же вони розмножуються? (Кореневищами)
Хвощі і папороті ростуть по всій території України в листяних і в мішаних лісах, на узліссі або біля водойм. На полях, де живуть хвощі, ґрунт потребує вапнування.
Кореневище деяких папоротей застосовують у пивоварні для виготов- лення клею. Листя папороті використовують як підстилку худобі. Якість гною значно поліпшується, якщо він містить багато калію. Ще використовують папороті у медицині (ліки від кашлю, глистів, золотухи).
Четверта група рослин - хвойні рослини.
Гра "Незакінчені речення" (використовуючи мікрофон)
Сосна, ялина, модрина - це...
Тис ягідний, ялівець звичайний - це...
У хвойних рослин листки...
Хвоя опадає з...
Насіння у хвойних рослин утворюється...
♦Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...
Найвище дерево у світі - секвойя вічнозелена - росте в США і має висоту 110,33 м. В одній старій секвої індійці прорубали отвір - дев'ятиметровий тунель, яким могла б проїхати вантажівка. На ній у свята грав невеликий оркестр і кружляло до 15 пар. А по краях площадки вистачало місця для 20 глядачів.
Хвоя всіх хвойних рослин містить багато вітаміну C, який допомагає запобігти цинзі та іншим хворобам. 5. П'ята група рослин - це квіткові рослини. Цей відділ охоплює близько 300 тисяч видів. Представники цього виду поширені майже скрізь на земній кулі. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Велику площу займають також степи, савани, луки, поля культурних рослин. Живуть квіткові рослини як у прісних водоймах, так і в морях і океанах. Таким чином, квіткові рослини займають панівне становище. Всі квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Вони використовують енергію сонця, поживні речовини ґрунту, повітря і воду, перетворюючи їх у вуглеводи (крохмаль, цукри), білки, жири тощо. А ці органічні продукти споживають тварини і люди. Квіткові рослини у великій різноманітності впливають на клімат Землі, на газообмін в атмосфері, зокрема виділяють кисень, необхідний для життя. "Мозковий штурм".
Для чого ще використовують квіткові рослини? (Продукти харчування, сировина для промислового виробництва...)
На завершення обговорити та оцінити запропоновані ідеї.
Про розмноження квіткових рослин ми поговоримо на наступ- ному уроці.
Робота з підручником
Читання статті "Квіткові рослини" (С. 119-120).
Розгляд і аналіз ілюстрацій.
Поміркуйте, чим відрізняються квіткові рослини від рослин, які ви вивчили.
Робота в зошиті (С. 26-27)
Підсумок уроку. Оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті (С. 115-120), дати відповіді на запитання.
УРОК 17
Тема. Розмноження квіткових рослин.
Як виростити нову рослину з насінини.
Як виростити нову рослину без насіння
Мета: формувати уявлення про розмноження квіткових рослин, умови проростання насіння (тепло, вода, повітря), умови росту і розвитку рослин (тепло, вода, повітря, світло), про способи розмноження рослин іншими органами - листком, частинами стебла, кореневими паростка- ми; вміння пророщувати насіння, вирощувати рослини з насіння, роз- множувати кімнатні рослини різними способами; формувати вміння бачити проблему і формулювати її у формі запитання, цілеспрямовано сприймати об'єкт або його частину, узагальнювати сприйняття; вихову- вати спостережливість під час спільної діяльності (виконання довготри- валих дослідів).
Обладнання: гербарії та малюнки квіткових рослин; колекції плодів і насіння, таблиці, фотознімки, репродукції картин, колекція "Комахи- запилювачі".
ХіД УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
- На які групи вчені розподілили всі рослини на Землі?
Чому водорості вважаються найпростішими за будовою?
Чому вони так називаються?
Які органи вже є у наступної групи - мохів?
Чому хвойні рослини називають вічнозеленими?
Гра "Що зайве?" (виділити зайві рослини).
Ялина, сосна, дуб, ялівець, модрина.
Яблуня, калина, айстра, фіалка, папороть.
Каштан, береза, липа, осика, верба, ялиця, сосна.
- Чим мохи відрізняються від водоростей?
Яких органів не мають мохи?
До якої групи трав'янистих рослин належать хвощі й папороті?
Як вони розмножуються?
Мотивація навчальної діяльності
Сьогодні ми з вами будемо вивчати найбільш поширену на Землі, найбільшу за кількістю видів, найбільш красиву групу рослин. До того ж, вони мають велике практичне значення в житті людей.
Що це за рослини, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте кросворд.
1
2
к
в
3
т
4
5
к
6
в
Стала на поляні
В жовтім сарафані. Підросте - всміхнеться, Для вітрів вбереться В платтячко біленьке, Пишне та легеньке. (Кульбаба)
Із зеленої сорочки, Що зітхав весною гай, Білі дивляться дзвіночки.
Як зовуть їх, відгадай! (Конвалії)
У зеленім кожушку Костяній сорочці Я росту собі в ліску,
Всім зірвати хочеться! (Ліщина)
Навесні цвітуть мої свічі, Заглядають сонцю в вічі, А під осінь ті свічки
Вдягнуть з голок кожушки. (Каштан)
На сонечко схожий І сонце я люблю,
За сонцем повертаю Голівоньку свою. (Соняшник)
Під лопухом зелене яйце з хвостом. (Огірок)
В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. (Морква)
Я найперша зацвітаю Синім цвітом серед гаю. Відгадай, що за рослина? (Пролісок)
о
- Отже, які рослини будемо вивчати на уроці? (Квіткові)
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.
Сьогодні продовжимо вивчення рослин. Рослини поширені всюди - в усіх кліматичних зонах, на всіх континентах, і живуть вони в різ- них умовах. Квіткові рослини у своїй великій різноманітності вплива- ють на клімат Землі, на газообмін в атмосфері. Як ви думаєте, чому? Що вони виділяють? (Кисень) Звідки взялася така велика кількість рослин? Із чого вони виростають?
Як розмножуються квіткові рослини, ми дізнаємося сьогодні на уроці. Органом розмноження квіткових рослин є квітка. Плід з насін- ням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Як це відбу- вається в природі?
Давайте з вами заплющимо очі і помандруємо на лісову поляну, у сад, на луг. Там світить яскраве сонечко, цвітуть дерева, квіти. Повіває легенький вітерець, який лоскоче обличчя. Хто весело літає над росли- нами? (Бджоли, комахи, метелики, джмелі)
Так. Це різні комахи збирають із квіток солодкий сік - нектар. Крім нектару, у квіток є пилок. Коли комаха сідає на квітку, пилок по- трапляє на її тіло. Комаха перелітає до іншої квітки і переносить на неї пилок. Так відбувається запилення. Бджіл, метеликів, джмелів називають комахами-запилювачами.
Але не всі квіти яскраві, великі і мають запах. Тому багато квітів за- пилюються вітром. Вітер переносить жовтий пилок над посівами пше- ниці, вівса... Вітром запилюються і дерева: дуб, вільха, береза. Плоди за- хищають насіння.
Давайте розглянемо колекції плодів і насіння.
Гра "Розпізнай плід і насіння"
На що схожі плоди клена, ясена? (На крильця. Вони переносять- ся вітром.)
А як розповсюджуються плоди горобини, калини, обліпихи? Вони ж такі привабливі! (Птахами)
Плоди і насіння рослин дуже різноманітні. Вони можуть бути великими і твердими, як у горіха, дрібними і легкими, наче порошинки, як у тополі. Великі й соковиті плоди ростуть на наших яблунях і грушах. Вони дуже поживні й багаті на вітаміни, а тому їх охоче поїдають як люди, так і птахи та звірі. Насіння не пошкоджується в них у шлунку. Потрап- ляючи разом з послідом у ґрунт, воно проростає.
Отже, давайте проведемо вікторину.
Для чого рослині квітка?
Що з неї утворюється?
Чому після дощової весни урожай яблук, слив, груш невисокий?
Як запилюються рослини?
Як допомогти пернатим друзям взимку?
Слухання вірша з екрана телевізора "Крилате насіння".
Кружляє над нами Насіння крилате, Радіє насіння, Що вміє літати. Це клени високі З осінньої гілки Синів проводжають В далеку мандрівку. І згадують сумно Дерева бувалі: Колись і вони Над землею літали. - Ми знову знялись би, Як наше насіння, Та роки не ті, І тримає коріння. Кружляє у небі Насіння крилате, Радіє насіння, Що вміє літати. Одна насінина З кленової крони Довірливо сіла Мені на долоню. І каже: - Я довго Блукала над містом, Але на асфальт Не наважилась сісти. Благаю, мій друже, Якщо це не важко, Візьми й посади мене В землю, будь ласка. Я виросту кленом У нашому краї І листом зеленим Тебе привітаю.
Технології інтерактивного навчання "Мікрофон", "Мозковий штурм".
Чому насінина не наважилась сісти на асфальт?
Які умови потрібні насінині для проростання, для росту і розвит- ку рослин?
Практична робота.
Розгляд насінини квасолі.
Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 122) учнями, які утворили три групи "Паросток", "Тепло", "Повітря" у вигляді
прес-конференції. (Завдання для дослідів учні отримали заздалегідь.
Спостерігали за проростанням насіння.)
Чому не проросло насіння у холодному місці? (Бо для проростан- ня насіння потрібне тепло.)
Чому не проросло насіння квасолі, коли воно було залите водою? (Не було повітря.)
Чи проросло насіння, коли воно було покладене на зволожену тканину, накрите такою самою тканиною і поставлене у тепле місце? Чому? (Було тепло, повітря і вода.)
Обговоривши інформацію, експерти оцінюють результати дослідів, і учасники доходять висновку: для проростання насіння потрібні такі умови: вода, тепло, повітря.
Фізкультхвилинка 5. Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 123) і проведених
учнями-дослідниками в живому куточку за один-два тижні у супро-
воді бесіди, яку організували журналісти (за допомогою вчителя).
Чому пожовтіла і зів'яла рослина, яку не поливали? Яка ж умова необхідна для росту рослин? (Вода)
Чому паросток, який був накритий склянкою, має поганий вигляд? (Не вистачало повітря)
Чому загинув паросток, коли його поставили в холодильник? (Не було тепла)
Подивіться записи на дошці і зробіть висновок, які загальні умо- ви потрібні для проростання насіння і для подальшого росту і розвитку рослин. (Вода, повітря, тепло)
Якого кольору стало листя паростка квасолі, який стояв у темній шафі, хоча там йому було тепло, його поливали й у шафі є повітря? (Жов- того)
Яка ж четверта умова життя рослин? (Світло)
Подивіться на останні досліди і зробіть висновок, чим відрізняєть- ся паросток квасолі, який посадили у прожарений промитий пісок, від паростка, який росте у звичайному ґрунті. Чому він такий слабкий, від- стає в рості, хоча їх обох поливали, розпушували ґрунт і пісок, трима- ли на світлі?
Яка ж п'ята умова необхідна для життя рослин?
Пригадайте, що рослини беруть з ґрунту.
Експерти роблять загальні висновки з усіх дослідів, які умови потрібні для росту і розвитку рослин. Записують на дошці: тепло, світло, вода, повітря, поживні речовини.
6. Як виростити нову рослину без насіння?
Розповідь вчителя з елементами бесіди з використанням гербарію.
Робота з підручником за завданнями.
Прочитайте в тексті (С. 124), які рослини розмножуються бульбами, цибулинами, кореневищами, як розмножується малина;
Розгляньте малюнок (С. 125), перелічіть способи розмноження рослин; з'ясуйте, яка садова рослина розмножується відводками.
Робота з таблицею "Розмноження рослин".
Закріплення вивченого матеріалу Гра "Назвіть зайве слово"
Бульбами розмножуються картопля, горох, цибулина, мак, про- лісок, тюльпан.
Стеблом розмножуються верба, смородина, нарцис, аґрус.
Насінням розмножуються огірок, кріп, цибуля, горох, малина, су- ниця,абрикос.
Робота в зошиті (С. 27-28)
Підсумок уроку Продовжте речення.
Органом розмноження квіткових рослин є...
Запилення відбувається за допомогою...
Щоб рослина добре росла й розвивалася, їй потрібні...
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника (С. 120-125), читати і переказувати, відповідати на запитання.
Виростити нову кімнатну рослину за допомогою одного із способів, що вивчали сьогодні.
УРОК 18
Тема. Довкілля рослин.
Як рослини пристосувалися до різних умов життя
Мета: формувати елементарні поняття про довкілля рослини, необхідні умови росту і розвитку рослини; уявлення про окремі ознаки присто- сування рослин до спеки, нестачі вологи, світла, надміру вологи; вміння розрізняти ознаки пристосування окремих рослин до різних умови жит- тя; виробляти вміння цілеспрямовано сприймати ознаки об'єктів природи, встановлювати функціональні зв'язки будова - функція у природі; виховувати спостережливість, допитливість, прагнення пояснити сприй- няття в природі, доводити свою думку.
Обладнання: малюнки із зображенням довкілля рослин, гербарії, таб- лиці.
Хід уроку
Хвилинка спостережень
Який сьогодні день?
Чи помітили, які дерева ростуть біля школи?
Що росте під деревами?
Перевірка домашнього завдання
Чи можна виростити нову рослину без насіння? Яким чином?
Назвіть усі способи розмноження рослин без насіння.
Що таке живець? Які рослини розмножуються живцями?
Які рослини розмножуються бульбами, цибулинами?
Гра "Вставте пропущене слово".
Картопля, жоржини розмножуються... А цибуля, тюльпани, нарциси - ...
Запишіть, з яких органів рослин виростають:
картопля, жоржини (з ...);
тюльпани, нарциси, підсніжники, цибуля (з ...);
квасоля, перець, огірок (із ...).
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
Бесіда.
На які частини поділяється природа?
Що належить до неживої природи? А що до живої?
"Мозковий штурм", "Мікрофон".
Що означає довкілля?
Що є довкіллям рослин?
о
4
7
Кросворд "Довкілля".
1 д
2
3 в
к
5
6 л
л
8 я
1. Вони вдягаються тоді, Коли теплінь приходить, А роздягаються тоді, Коли теплінь відходить. (Дерева)
Всі його люблять,
Всі його чекають,
А хто на нього дивиться -
Кожен скривиться. (Сонце)
Усі рослини й тварини вживають,
У кожній хаті її мають. (Вода)
Зимувати пташка буде,
З синім пір'ячком вона.
Добре знають її всюди,
До вподоби їй зима. (Синичка)
Чим ми дихаєм? (Повітрям)
Найрозумніша істота на Землі. (Людина)
Хто на рік чотири рази перевдягається? (Земля)
Раз у рік, на новорічні свята
Лісова красуня буде в хаті. (Ялинка)
Обговоривши запропоновані відповіді, експерти дійшли висновку: довкілля - це все, що нас оточує, і рослини зокрема.
Це і тихі травневі ночі, що пливуть на крилах солов'їних пісень. Це і біле латаття, що на замріяній річці вмивається джерельною водою. Це і килим з первоцвітів, що яскравіє під шатами крислатих дубів. Це і тендітні квіти сон-трави, що дивляться на тебе, долаючи полуденну дрімоту. Це і смарагдові ліси з багатою рослинністю, сріблясті стрічки рі- чок, безмежні поля, квітучі сади. Це і голубе небо, чисте повітря, родюча земля з її мешканцями-комахами, птахами, звірами. Це й є довкілля.
робота з підручником.
Розглянути малюнок (С. 126).
Знайти в підручнику, які умови потрібні для життя рослин (С. 127).
Розповідь вчителя з елементами бесіди.
- Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від впливу різних факторів природи. Дуже важливу роль у житті рослин віді- грають фактори неживої природи: світло, вода, температура, мінеральні солі. На рослини впливають також фактори живої природи: діяльність різних живих організмів, у тому числі й людини.
Світло необхідне для життя і росту рослин. Чому? У затінених рос- лин пагони зблякнуть і стануть довшими і тоншими.
Але не всі рослини потребують яскравого освітлення. Наприклад, квасенція, грушанка, тонконіг лісовий та інші рослини ростуть у тінис- тих місцях. Листки цих рослин темно-зелені. У них велика кількість хло- ропластів, здатних уловлювати розсіяне світло.
Тепло також необхідне для життя рослин. Одні рослини теплолюбні, інші - холодостійкі. Теплолюбні рослини походять з півдня. З культур- них рослин це кукурудза, квасоля, гарбуз, огірки, помідори.
Вода потрібна рослинам. Але потреба у воді в різних рослин неодна- кова. Наприклад, латаття живе у воді. Рослини, подібні до капусти, рос- туть на суші, але їм потрібно багато води. Кактуси та деякі інші рослини потребують невеликої кількості води. Це пояснюється тим, що ці рослини накопичують запаси води в різних органах: кактуси - у стеблі, інші - у соковитих стеблах, в коренях.
Мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту; з них рослинам найбільш потрібні ті, в яких містяться азот, фосфор і калій.
Крім того, на рослини впливають живі організми - тварини, інші рослини та мікроорганізми. Тварини живляться рослинами, запилюють їх, розносять плоди і насіння. Великі рослини можуть затінювати мен- ші. Деякі рослини використовують інші, як опору. Крім того, рослини змінюють склад повітря. Як? Розкажіть.
Кореневі системи рослин закріплюють схили ярів, горбів, річко- вих долин, захищаючи ґрунт від руйнування. Лісові насадження захища- ють поля від зсувів.
Робота в зошиті (С. 31, завдання 1, 2).
Пристосування рослин до різних умов життя.
Умови життя рослин дуже різноманітні. Одним рослинам потрібно багато вологи. Такі рослини живуть на болотах, на берегах річок, озер. Ін- шим рослинам вологи потрібно менше, і вони ростуть на піщаних ґрун- тах, у безводних пустелях.
Ті рослини, яким треба багато світла, заселяють відкриті безлісі пло- щі. А є й такі рослини, які можуть рости в густому темному лісі.
1) Розглянемо рослини, зображені на малюнку підручника (С. 128). Вони
ростуть у посушливих місцях. Назвіть ці рослини.
Як ви думаєте, що їм допомагає витримувати спеку і нестачу во- логи? (Коріння, листя, гілля)
Розглянемо гербарії рослин.
Деякі рослини сухих місць мають дуже довге коріння. Наприклад, ко- рені верблюжої колючки, що росте в пустелі, досягають 20 метрів. Ними рослини можуть діставати воду з глибоких шарів землі.
Ось ще одна рослина, що живе на сухих місцях, - очиток (мал. на С. 128). Він росте серед каміння, на сухих схилах, на піску. В очитка коріння ко- ротке. Проте рослина легко переносить посуху. Якщо її принести в кімнату, вона довго не засохне. Як ви думаєте, чому? Яке в нього листя? (М'ясисте)
Під час дощу рослина корінням убирає багато води, яка рятує її від загибелі в посушливу пору.
Які ще рослини гербарію мають соковите, м'ясисте листя? (Молодило, заяча капуста)
Які ви знаєте кімнатні рослини з м'ясистим листям? (Кактус, алое)
Це рослини пустель і сухих степів. Вони запасають вологу у тов- стому листі.
Рослини вологолюбні.
Як ви думаєте, де вони ростуть? (На вологих місцях, на заболочених луках, берегах річок, струмків, озер, у воді)
Які ви знаєте вологолюбні рослини? (Калюжниця, біле латаття, жовті глечики)
Давайте розглянемо ці рослини в альбомі "Рослини моєї місцевості".
Яке у них стебло? (Гіллясте, соковите)
Яке листя? (Велике)
Так. Широкі або довгі листки випаровують воду, яку всмоктує ко- ротке коріння.
Рослини світлолюбні й тіньовитривалі.
Одним рослинам треба багато світла - це світлолюбні рослини. Інші добре ростуть у тіні - це тіньовитривалі рослини.
Робота в групах "Світло", "Тінь".
Група "Світло" розглядає рослину, що виросла на просторі. Група "Тінь" розглядає рослину, що виросла в густому молодому сосновому лісі.
Запитання до учнів:
Який стовбур у рослин? Чому?
Які нижні гілки у дерев? Чому?
Які верхні крони сосон? Чому?
Учні у групах обговорюють поставлені завдання і доходять висновків.
У першому випадку рослина виросла на просторі. Гілки її добре ос- вітлені сонцем. Тому вони всі живі. Дерево галузиться, росте вшир.
У другому випадку дерево має високий стовбур, на верхівці - крона з живих гілок. Усі нижні гілки засохли. До них не доходило світло.
Робота з підручником (С. 128).
Знайти в підручнику відповідь на запитання:
Завдяки яким ознакам рослини добре ростуть у лісі під деревами? V. Закріплення й осмислення матеріалу
1. Складання таблиці "Пристосування рослин до різних умов життя".
РослиниПосушливі місцяБолотаЛісиДовге коріння, вузькі, жорсткі, опушені, товсті і м'ясисті листкиКоротке коріння, широкі або довгі листкиШирокі, великі листки
2. Робота в групах.
Учні об'єднуються в групи "Світло", "Тепло", "Волога", "Ґрунт". Робота в групах проводиться за опорними схемами "Що потрібно рослинам?" (див. додаток).
Використання інтерактивної технологи' "Навчаючи - вчуся". Організація роботи
Підготувати картки з опорними схемами на кожного учня одноймен- ної групи.
Роздати кожному по одній картці.
Запропонувати учням:
протягом кількох хвилин ознайомитися з інформацією, що містить- ся на картці;
ознайомити зі своєю інформацією однокласників з іншої групи. Учень повинен одночасно говорити з однією особою;
уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше; якщо потрібно, зробити записи;
коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, хай вони розкажуть у класі, про що довідалися від інших. Розміщення груп
Світло Тепло Волога Ґрунт - Одержимо інформацію для всього класу:
світлолюбні тіньолюбні
а) Рослини
тіньовитривалі
теплолюбні холодолюбні
вологолюбні
б) Рослини
які потребують мало вологи які потребують достатньо вологи
в) Ґрунт
родючий (із перегноєм, із мінеральними солями)
~неродючий (бідний на поживні речовини)
Підсумок уроку. Оцінювання учнів
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника (C. 126-128).
Виконати завдання в зошиті (C. 31, завдання 3).
Додаток
Світло
О.
, ^-- хлорофіл (зелений)
/ ^ I^ уУ хлорофілі - сила для рослин
\ y-r^z/S(енергія)
Без світла не буде квітів і плодів
/Світлолюбні (степові й лучні трави, пшениця, / сосна,...)
Р^- Тіньолюбні (копитняк, квасениця, анемона, па- \ пороть, лісові рослини,...) \ Тіньовитривалі (суниця, липа, ялина,...)
Тепло
/ Теплолюбні Р \Холодолюбні
Ґрунт
Волога
тттт"
Родючий
достатньо
кактус
багато
очерет рогіз
ялина
Коріння у ґрунті у по- шуках вологи, поживних ре- човин
Неродючий
УРОК 19
Тема. Чи можуть рослини захищатися. Охорона рослин
Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування рослин до винищення тваринами і людьми, про причини зникнення рослин у природі та шляхи їх збереження; вміння розрізняти ознаки пристосування в окремих рослин до знищення; формувати вміння використо- вувати знання у новій ситуації, спілкуватися в процесі спільної діяль- ності; виховувати здатність сприймати красу природи, потребу її охороняти й примножувати; провести контроль навчальних досягнень за темою "Рослини".
обладнання: малюнки із зображенням рослин, гербарії, картини.
ХіД УРОКУ
Перевірка домашнього завдання
- Що означає слово довкілля?
Що є довкіллям для рослин?
Чи однакові умови життя рослин на Землі?
Завдяки яким ознакам рослини пристосувалися до надміру во- логи?
Гра "Продовжте речення".
Необхідні умови для життя рослин - це...
Рослини пристосувалися - це означає...
На рослини постійно впливає...
Актуалізація опорних знань учнів
1. Слухання вірша по освітньо-науковому каналу "Рідна земле!". О, земле рідна! Боляче в душі За ту збіднілу фауну і флору. І сором за душевних тих сліпців, Що нівечать безцінну твою вроду. Сліпців, котрі не втямили азів, Що справжнє щастя - в килимах із квітів, У сріблі рос, у золоті хлібів І кришталях оцих джерелець світлих... Прости нас, Земле, нас, людей століття, Яке надбало стільки лиходій, що вистачить На кілька поколінь. А може, й ні. Не буде поколінь Унаслідок людської перемоги над всім живим, Що просить допомоги. Прости нам, Земле, все ж таки прости, Бо голова всьому живому - ти. Можливо, розум людства не засне, І він прокинеться й тебе спасе.
2. Бесіда за змістом.
Чому флора і фауна збідніли?
Хто нівечить природу?
Хто повинен зберігати красу природи?
Повідомлення теми і мети уроку
Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя з елементами бесіди.
Рослинний світ багатий і різноманітний.
Рослинами на Землі живиться багато тварин, люди постійно використовують не тільки культурні рослини, які самі вирощують, а й дико- рослі як їжу, ліки, корм для тварин.
Чому ж рослини не зникають зовсім?
Чи можуть вони самі захищатися від знищення? (Використати гру "Мікрофон". Обговорення припущень і здогадок. Склас-
ти схему захисту рослин.)
Велика кількістьШипи,
насінняЗасоби захистуколючки
Гіркий мт ' рослин ' ^.Отруйна
смакречовина
Рослини коренями проростають до одного місця і не можуть "утекти". Так вони використовують засоби захисту. Які? (Розмножуються кореневищем.)
Як ви думаєте, що це за рослини? (Пирій, осот)
Про інші засоби захисту прочитаємо у підручнику (С. 129). Розгля- немо малюнки в підручнику.
Гра "Захисти себе".
Я називатиму рослини, а ви подумайте і скажіть, чим вони захи- щаються.
Шипшина, троянда, ожина. (Колючки, шипи)
Полин, чистотіл. (Гіркий смак)
Лобода, щириця, осот. (Велика кількість насіння)
Конвалія, осот. (Розмножуються кореневищем)
Де ростуть ці рослини?
Закріплення матеріалу
1. Відгадайте загадки і розкажіть, завдяки яким ознакам ці рослини за- хищаються від знищення.
Стоїть, колихається, Червоною головою величається, А як торкнешся, то кусається. (Будяк)
(На пустырях, пасовищах, понад дорогами росте высока, до 1 м, дуже колюча рослина - будяк. Тварини обминають цю рослину, бо її колючки ранять.)
Стоїть тичка, на тичці мазничка, А в мазничці сто зеренець - Хто відгадає, той молодець! (Мак)
(Рослина, яка має велику кількість насіння, що розвіває вітер.) Дівчина по саду гуляла, Квіточку зірвала
Та шпичку в рученьку загнала. (Троянда)
(Має колючки, шипи.)
Її усякий обминає, Не дерево, а листя має. Лиш доторкнеться до долонь - То припече, немов вогонь! (Кропива)
(Жалиться. Використовують у медицині як лікувальний засіб.)
Цвіту я пишним духмяним цвітом, В затінку гілок сховаю всіх літом, Для захисту колючки маю, Тому мене й не чіпають! (Акація)
Цікавинки.
РОСЛИНИ-СИНОПТИКИ
Акація. Перед дощем бджоли обліплюють дерево, а в суху погоду їх набагато менше.
Якщо вранці квітки жовтої акації різко пахнуть, знайте, що це на грозу.
Будяк. Перед дощем його колючки щільно притискаються до голів- ки і стають "незлими".
Робота в зошитах (С. 31, завдання 4, 5). Фізкультхвилинка
VI. Охорона рослин
Слухання вірша.
Збережи калину, Підбіл, конюшину. Не зривай байдуже Хвощ і деревій. Збережи їх, друже, Чуєш же, будь ласка, Зберегти зумій.
Чому ми повинні берегти рослини?
Чи було б життя на Землі без рослин?
Люди змінюють умови життя рослин, осушують болота, розорюють нові поля, вирубують ліси. Тому багато дикорослих рослин зникли або стали рідкісними.
Знищити природу легко, а зберегти важко.
Робота з підручником (С. 130-131).
Учні читають текст. Об'єднуються в пари. Обмінюються думками за питаннями.
Чому багато дикорослих рослин стали рідкісними?
Назвати рідкісні рослини, які ти знаєш.
Що роблять для збереження рідкісних рослин у нашій країні?
Назвати рослини, занесені до Червоної книги.
Що ще створено для охорони природи? (Заповідники, зоопарки)
Які вчинки дітей і дорослих у лісі тобі подобаються? Чому? Експерти оцінюють думки учнів.
3. Розглянути рослини, занесені до Червоної книги, за гербарієм.
Складання правил поведінки на природі
Кожна жива травинка, кожний листок виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя.
Не топчіть, не зривайте рослини!
Найкраща квітка - та, що квітує там, де зросла. Не губіть її!
Не галасуйте у весняному лісі, не вмикайте надто голосно музику. Ви злякаєте пташку, вона злетить із гнізда. Яєчка, які вона насиджува- ла, захолонуть, із них ніколи не виведуться пташенята. Краще пос- лухайте голоси лісу.
Найчистіша і найсмачніша вода - джерельна. Подивіться, як схи- ляються над джерелом трави і квіти, кущі і дерева. Вони оберігають його від посухи, захищають від пилових бурь. Не каламутьте і ви дже- рело. Охороняйте його чистоту!
Викинута консервна банка, скло можуть поранити лісового звіра і призвес- ти його до загибелі. Нагріте сонцем скло може стати причиною пожежі! Не залишайте після себе сміття у лісі.
Закріплення матеріалу
- Для чого створено Червону книгу?
Чому необхідно охороняти природу?
Які заповідники створено на Україні?
Назвіть правила поведінки в природі.
Екологічний суд над людиною.
Діючі особи: суддя - Зубр; обвинувач - Тур; потерпілі - рослини; ад- вокат-захисник - Собака; присяжні засідателі - всі, хто знаходиться в класі.
Суддя. Прошу уваги! Судове розслідування починається. Слово надається головному обвинувачувачеві.
Тур. Мені важко говорити. І не тільки тому, що мене вже давно не існує на світі. Я боюся, що багато видів тварин і рослин зникнуть так, як зник мій вид.
Я звинувачую Людину в тому, що вона знищила дуже багато тварин, рослин, птахів.
Де б не з'явилась Людина, вона завжди що-небудь знищує чи кого- небудь убиває. (Звертається до Людини) А що робиться зараз? Отруєно повітря, ріки... Подивіться! Зупиніться! Подумайте!
Зубр. На яке покарання, на вашу думку, шановний Туре, заслуго- вує Людина?
Т у р. Вона покарана і продовжує карати сама себе. Але про це - піз- ніше.
З у б р. Послухаємо свідків - квіти.
Мати-й-мачуха. І нас також все меншає й меншає. Природа і нам веліла зацвітати дуже рано. І Людина, скучивши довгою зимою за квітами, просто зриває нас, щоб потримати яку-небудь квітку в руках. Зірве, зімне пальцями, а потім викине! А ми могли б їй допомогти, якби нас зривали за всіма правилами і в певний час, в певних місцях.
Уч и т е л ь (довсіх). Про яку допомогу Людині говорить Мати-й-ма- чуха? (Це цілюща трава, з її листя виготовляють ліки від кашлю.)
К о н в а л і я. Вони рвуть мене, не замислюючись. Але ж для того, щоб я зацвіла, з того дня, як насіннячко впало в землю, повинно пройти 10 років! Хлопчик і дівчинка, які вступили до 1-го класу, встигнуть за- кінчити школу!
З у б р. Але ж вас, шановна Конваліє, рвуть і з лікувальною метою.
К о н в а л і я. Так. Але часом невміло. А зривати мене можна лише навесні, тільки обережно. А колись люди на мою честь складали легенди, організовували свята. У деяких народів я була священною квіткою. Мною завжди цікавилися знахарі. До речі, зараз з мене виготовляють краплі для людей, які хворіють на серцеві недуги. А що ж я одержала за свою доброту? Був час, коли мене можна було зустріти скрізь, а зараз я потребую охо- рони.
З у б р. Наступний свідок - Дзвоник.
Дзвоник. У нас в країні 18 тисяч трав'янистих рослин. А скільки з них занесено до Червоної книги! Дзвоник, проліски, декілька видів тюльпанів і піонів, звіробій, сон великий, латаття біле...
Зубр. Ми слухали свідків. Після всього, що ми тут дізналися, що ж нам робити з людиною?
Собака. Хочу ось що вам сказати. Те, що зробила людина з природою, тяжкий злочин. Але ж лише людина може щось виправити! Тіль- ки людина створила Червону книгу, заповідники й охороняє їх. На наше щастя, люди на Землі різні, тож кому, як не вам, шановний Зубре, про це знати?
Зубр. Так, не заперечую. Тільки завдяки людині мені вдалося ви- жити.
Всі. Який жах!
Невже в майбутньому на світі Не будуть квітнуть дивні квіти? Конвалії й фіалки ніжні, І вісник березня - підсніжник? Невже ми більше не побачим, Як сон-трава росою плаче? Троянда степу, квітка мрії, Жар-цвітом землю не зігріє? Ми всі - господарі природи, Тож збережемо її вроду.
Суддя виносить вирок людині.
Рятувати чисте повітря.
Рятувати воду - в морях, океанах,
В малих і великих річках.
Рятувати рідкісних птахів -
Не всі ще породи, а ті,
Що зникають, у полях,
У лісах, у луках.
Рятувати злаки, а потім
Рятувати квіти.
Рятувати світанки -
Рятувати тишу, щоб
В тиші мовчати й радіти.
Рятувати вулиці від голосних двигунів.
Рятувати землю. А потім
Рятувати небо.
Рятувати мрії солодкий мотив. Рятувати ніжність. Від кого рятувати? Від себе.
Поки ще не пізно і можна Хоч щось зберегти.
Людина
Все на землі, все треба берегти: І птаха, й звіра, і оту травинку. Не чванься тим, що цар природи ти, Бо врешті, ти - лише її частинка.
Тур
Так, частка - невелика і залежна, Цю істину сприймай беззастережно. Якщо береш, то треба віддавати, Коли й надалі хочеш царювати.
У ч и т е л ь
Поки в небі є свято веселок і крил, Поки є на Землі і роса, і колосся, Я живу.
Поки є ріка Случ і могутній Дніпро, Поки віру плекаю, щоб добре - збулося, Я живу.
Поки засклено щебетом пташки вікно, Поки тиша овіює явір гіллястий, Я живу.
Поки в думках моїх день, що вигас давно, Поки є кому вранці промовити "Здрастуй!", Ми живем!
Виконується пісня "Буду я природі вірним другом".
IX. Підсумок уроку
Тестування.
ТЕСТ ДО ТЕМИ "РОСЛИНИ" Виберіть та підкресліть правильні відповіді на запитання.
Для чого потрібні заповідники?
а)Щоб зберігати рідкісні та зникаючі види тварин та рослин;
б)для відпочинку людей;
в)для полювання на диких тварин.
Чому дерева необхідні для природи і життя людей?
а)Дерева мають гарний вигляд у різні пори року;
б)з деревами пов'язане життя тварин;
в)очищують повітря від пилу;
г)виробляють кисень, необхідний для дихання живих організмів;
д)дають деревину.
Які рослини допомагають від застуди?
а) Мати-й-мачуха; б) грицики; в) калина; г) малина; д) кульбаба.
Назвати ознаки живих організмів.
а)Живляться, ростуть, дихають;
б)дихають, розмножуються, відмирають;
в)живляться, дихають, ростуть, розмножуються і відмирають.
Щоб рослина росла й розвивалася, їй потрібні:
а)поживні речовини, вода;
поживні речовини, вода, повітря, тепло і світло; в) вода, повітря і тепло.
б)Клен розмножується:
а) цибулиною; б) живцями; в) насінням; г) листком.
Вікторина.
Скільки загинуло б квіткових рослин, якщо кожний учень вашого класу зірвав би 5 штук? А якщо 10 штук? (Який висновок можна зробити?)
Чому багато рослин не утворюватимуть плодів, якщо діти ловитимуть метеликів?
Що станеться з деревами, якщо в лісі стане мало птахів?
Чому багато видів дикорослих рослин стають рідкісними?
Які рідкісні рослини ти знаєш?
Як треба поводитися в природі, щоб не заподіяти шкоди рослинам?
Що робиться в нашій країні для охорони рослин?
Що дає тобі природа?
Які лікарські рослини ти знаєш? Як потрібно їх збирати? Оцінювання учнів.
X. Домашнє завдання
Прочитати текст (С. 129, 131), дати відповіді на запитання, постав- лені в кінці тексту.
Виконати завдання в зошиті (С. 31, завдання 5-6) .
УРОК 20
Тема. Як розрізняють тварин. Тварини - живі організми
Мета: формувати уявлення про значення тварин у природі і цін- ність їх для людей, про види тварин, про особливі ознаки тварин; розвивати вміння розрізняти тварин одного і кількох видів; форму- вати вміння міркувати за аналогією, порівнювати; виховувати оцін- не ставлення до власних вчинків та вчинків інших людей у ставлен- ні до природи.
Обладнання: таблиці, малюнки із зображенням тварин різних видів. ХіД УРОКУ
I. Підсумки фенологічних спостережень
С и н о п т и к. Синоптики повідомляють: температура повітря сьо- годні - 6 °C, вітер - північно-східний, небо - похмуре. Запишіть все це в зошити. А щоб урок минув приємно, приніс вам задоволення, подаруй- те одне одному усмішку, а на вушко скажіть приємний комплімент. Хай сонечко дарує вам своє тепло. Попутного вам вітру!
Вправа "Мікрофон".
Закінчіть речення: "Від сьогоднішнього уроку я очікую...".
Очікувані результати (фіксуються на дошці)
довести, що тварини належать до живої природи;
з'ясувати, яке значення для людей мають тварини;
дізнатися, як люди розрізняють тварин;
зрозуміти, чим відрізняються тварини різних видів;
навчитися помічати, що тварини - наші менші друзі, і виховувати
в собі бережливе ставлення до них.
II. Актуалізація опорних знань
Бесіда.
Що належить до живої природи, крім рослин?
Що спільного між рослинами і тваринами?
Яке значення мають тварини в природі й житті людей?
Розгадування кросворда "Тварини".
1т2в3а4Р5и6ни7
По горизонталі:
Коло бабусі сидить у кожусі, Проти печі гріється,
Без водички миється. (Кіт)
Герой мультфільму "Ну, постривай!". (Вовк)
Голодна - мукає, сита - жує, Всім дітям молоко дає. (Корова)
Дуже довга в неї шия, Ще й смугаста, як змія. Через це через паркан Заглядає, наче кран. (Жирафа)
Герой казки І. Франка "Фарбований...". (Лис)
Хто у Африці живе, Цілий день банан жує? Дражнить всіх мале звірятко. Хто це, діти?.. (Мавпенятко).
Зубатий приятель Чебурашки. (Крокодил)
По вертикалі, якщо ви дали правильні відповіді на запитання кросворда, отримаєте назву частини живої природи. (Тварини)
Повідомлення теми і мети уроку
Робота над новим матеріалом
1. Розповідь учителя з елементами бесіди.
- Світ тварин багатий та різноманітний. Як ви гадаєте, де живуть тварини? (Відповіді учнів.)
Отже, тварини живуть усюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, у пустелях, горах.
Розгляд малюнків із зображеннями тварин.
Чим відрізняються дятел, лисиця, бджола, жаба, гадюка?
Як вони рухаються?
Твердження. Якщо тварини відрізняються між собою за формою тіла, розмірами, зовнішнім виглядом, забарвленням, то говорять, що вони належать до різних видів.
Пригадайте, що таке вид.
Порівняйте ластівку сільську і міську. Чим вони відрізняються?
Отже, тварини одного виду подібні, а тварини різних видів зовсім не схожі між собою або різняться.
Повідомлення експерта.
На Землі відомо близько 2 млн видів тварин, а в Україні живе понад 50 000 видів.
Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Тва- рини переміщуються. Як?
Цих ознак немає у рослин. Ними рослини різняться від тварин.
"Мозковий штурм".
Уявіть собі, що в природі зникли тварини. До чого це призведе?
Фізкультхвилинка.
Хвилинка-цікавинка.
йзнавець тварин. Найбільший птах - страус: заввиш- ки 2,7 м, 90 кг маси тіла. Найменша з пташок у світі - колібрі: маса 1,5 г, тобто вона в 50 тис. разів легша за страуса.
йзнавець тварин. Найвища тварина - жирафа, її зріст - до 5 м.
Найменша тварина - землерийка, її малятко важить не більше 2 г. Найбільші тварини - блакитні кити: маса 150-180 т, завдовжки 33 м.
Робота за підручником (С. 131-133).
Читання статей.
Розгляд ілюстрацій.
Відповіді на запитання.
8. Заповнення таблиці на дошці.
Рух
Двоє учнів заповнюють таблицю, решта перевіряють її, коментують та доповнюють.
Рослини і тварини
Спільні та подібні ознаки
Відмінні ознаки
Живлення
Рослини Тварини
Рослини Тварини
Спільні ознаки: дихають, живляться, ростуть, розвиваються, розмножуються, вмирають.
Відмінні ознаки:
Рослини їжу створюють самі. Не переміщуються з одного місця в інше, але деякі органи рухаються.
Тварини живляться рослинами або іншими тваринами. Переміщу- ються з одного місця на інше.
Рефлексія
З якою темою ми познайомились на уроці?
Чи досягли ви очікуваних результатів?
Що особливо сподобалось під час уроку?
Домашнє завдання
Опрацювати план статті підручника (С. 131-133).
Провести спостереження за тваринами, що живуть у вас вдома. План спостереження
а)Назва тварини.
б)Як рухається, переміщується.
в)Як і чим живиться.
УРОК 21
Тема. Різноманітність тварин у природі
Мета: розширити поняття звірі, птахи, комахи; сформувати елемен- тарні поняття риби, земноводні, плазуни; вміння розрізняти тварин цих груп; формувати вміння визначати істотні ознаки тварин, знаходити зай- вий об'єкт серед їх сукупності, класифікувати, розвивати уяву; вихову-
вати допитливість, пізнавальний інтерес, прагнення дітей до самовира- ження й самореалізації у пізнавальній діяльності.
Обладнання: таблиці, ілюстрації різних тварин, картки із завданнями.
ХіД УРОКУ
Хвилина спостережень
Що можна сказати про погоду сьогодні?
Який зараз місяць?
Що вам відомо про назву місяця?
Які зміни сталися в неживій природі?
А в живій?
Розкажіть про спостереження за домашньою твариною.
Тестові завдання
Який птах мешкає у нас і влітку, і взимку?
а)Іволга;
б)синиця;
в)сойка.
Хто взимку змінює колір хутра?
а)Ведмідь;
б)заєць;
в)бобер.
Що являє собою зимова посуха?
а)Промерзання водоймища до дна;
б)довгі, безсніжні морози;
в)час, доки немає снігового покрову.
Актуалізація опорних знань учнів Бесіда.
Чим тварини відрізняються між собою?
За якими ознаками вчені поділяють тварин на групи?
Які групи тварин ви знаєте?
Оголошення теми і завдань уроку
Сьогодні на уроці ми познайомимось із різноманітністю тварин у природі, навчимось розрізняти їх за групами.
Опрацювання нового матеріалу
1. Різноманітність тварин (робота в малих групах).
Головуючий кожної групи підходить до столу і виймає із скриньки конверт. У конвертах - назва кожної групи.
група - "Комахи";
група - "Риби";
група - "Земноводні";
група - "Плазуни";
група - "Птахи";
група - "Звірі".
Завдання для груп. Опрацювати відповідний текст у підручнику і під- готувати коротку доповідь за планом.
План
Назва групи тварин.
Наведи приклад.
Особливості зовнішньої будови.
Істотні ознаки цієї групи. Доповідь кожної з малих груп.
Фізкультхвилинка.
Повз по лісу їжачок, В нього шубка з голочок. Ніс багато грушечок, Аж болів йому бочок. Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! Зупинився спочивать. Піклувався їжачок Про маленьких діточок - Чарівних, непосидючих, Дуже милих і колючих. Десять! Дев'ять! Вісім! Сім! Грушечки ці ніс він їм.
Хвилинка-цікавинка. Зоолог. А чи знаєте ви, що...
Найсильніша на Землі істота - не тигр, не лев, не слон, а жук-гной- овик скарабей. Ця комаха підіймає і переносить на своїй спині ван- таж, який у 850 разів важчий за масу її тіла;
Шпак працює на добу 17 годин, ластівка - 18 годин, стриж - 20 годин;
Кількість ікринок у риб сягає від кількох тисяч (форель) до кількох мільйонів (осетрові);
У середині лютого ведмедиця народжує в барлозі одне-двох малят;
ставкові та озерні жаби взимку зариваються в мул непромерзаючих водойм;
Вужі зимують у підземних норах кротів, ховрахів, хом'яків.
Закріплення та осмислення знань
"Мозкова атака" (робота в парах).
Доведіть, що черепаха - плазун, хоча її тіло вкрите не лусочка- ми, а панциром.
Доведіть, що їжак, вкритий голками, належить до групи звірів.
Робота в зошитах (С. 32-33)
Запишіть відповіді на запитання (завд. 1, 2).
Розподіліть тварин на групи (завд. 4).
Творча робота (завд. 3, 5, 7).
Підпишіть малюнки (завд. 6, 8).
"Вікторина"
Завдання даються по черзі двом командам. Перемагає команда, що дасть найбільше правильних відповідей на запитання.
Найвища тварина землі. (Жирафа - до 5м)
Хто важчий - найбільша акула чи слон. (Найбільша акула важча за слона у 5 разів.)
Найбільший птах у світі. (Африканський страус)
Найменший птах у світі. (Колібрі)
Які птахи прилітають до нас навесні? (Траки, шпаки, жайворонки)
Найбільший із ссавців, що існують у природі. (Синій кит)
Назвіть найменшого із ссавців. (Землерийка, 'їївага - лише 2г.)
Хто плаває швидше від усіх? (Меч-риба)
Який із ссавців пірнає глибше від усіх? (Кашалот)
10) Які тварини можуть швидко змінювати своє забарвлення? (Хамелео- ни, молюски, деякіриби)
Підсумок уроку
Яка група тварин вам найбільше сподобалась і чому?
Чи є у вас вдома тваринка?
До якої групи вона належить?
Чому ви так вирішили?
Домашнє завдання
Опрацювати статті "Звірі", "Птахи", "Плазуни", "Земноводні", "Риби", "Комахи". Підготувати розповідь про улюблену тварину.
УРОК 22
Тема. Чим живляться тварини. Ланцюги живлення
Мета: формувати поняття рослиноїдна тварина, хижа тварина, всеїд- на тварина; розвивати вміння розрізняти тварин за способом живлен- ня; поглибити поняття ланцюгу живлення у природі; закріпити вміння складати найпростіші ланцюги живлення; формувати вміння аналізува- ти об'єкти природи, встановлювати взаємозв'язки між ними; виховувати бережливе ставлення до тварин на основі осмислення взаємозв'язків між ними.
Обладнання: малюнки із зображенням тварин, таблички із напи- сами.
Хід УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який стан неба сьогодні?
Яка погода надворі?
Які зміни сталися у природі?
Перевірка домашнього завдання
Практична вправа "Зрозумійте співрозмовника".
Поверніться до свого сусіда і розкажіть про свою улюблену до- машню тваринку.
Нехай ваш сусід упродовж хвилини перекаже почуте.
Обміняйтеся ролями.
Намалюйте тваринку вашого сусіда по парті.
Обговоріть, що для вас було легшим: розповідати, слухати, пере- казувати? А що важче?
Актуалізація опорних знань
На які дві групи поділяються тварини?
Гра "Продовжте ланцюжок".
а)Ведмідь, лисиця,... ;
б)зозуля, голуб,... ;
в)карась, щука,... ;
г)корова, кінь,...;
д)індик, качка,...
Відгадування загадок.
Тварина рогата, а рогів багато. (Олень)
В зеленім лісі проживає і довгий хвіст пухнастий має, Їй на місці не сидиться, а зовуть її... (лисиця).
Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)
Повідомлення теми і мети уроку
За рахунок чого тварини живуть?
Сьогодні ми дізнаємось з вами про те, на які групи можна поділи- ти тварин за способом живлення.
До нас у гості завітали, як ви й здогадались із загадок, ведмідь, лисиця, олень, які допоможуть нам розібратись, на які групи за способом живлення діляться тварини.
Опрацювання нового матеріалу 1. Розповіді звірів.
Олень. Поживою для мене є трав'яниста і дерев'яниста рослин- ність - чагарники, гриби та лишайники. Взимку я поїдаю лише пагони дерев та сухі трави. Часом виходжу на поле поласувати зеленою озими- ною або ж сіном, яке спеціально заготовляють для мене у мисливських
господарствах. Так само живляться і косуля, лань, лось. Ми належимо до рослиноїдних (на дошці - табличка з написом "Рослиноїдні").
Л и с и ц я. Живлюся я взимку найчастіше мишами, влітку - кома- хами, жуками і личинками хрущів. Я виходжу на полювання здебільшого вночі. Завдяки своєму тонкому нюху й слуху я визначаю, де є пожива. До жертви підкрадаюсь нечутно. До моєї групи належать вовк, орел, ящірка, гадюка. Ми - хижі тварини (на дошці - табличка з написом "Хижі").
Ведмідь. Я справжній хижак: великий, сильний. Та, як зустрінеть- ся мені бджолине дупло чи кущ малини,- не омину, обов'язково пола- сую. Білка, дика свиня, їжак і я належимо до групи всеїдних (на дошці - табличка "Всеїдні").
Вітер очерет гойдає І додолу нагинає. Вліво, вправо нахилив Й знову, й знову закрутив. Раптом тихо жук підліз, Потягнувся на весь зріст, Свій почистив язичок Й закрутився у вальсок.
Фізкультхвилинка
2. Бесіда. Постановка проблемного питання.
Я стверджую, що всі живі організми не взаємопов'язані між собою. Як ви думаєте, моє твердження хибне чи правильне?
Переконаємось у цьому на конкретних прикладах. Стрілочками по- кажемо, хто чим живиться.
Миша, гадюка, пшениця, орел. Пшениця ^ миша ^ гадюка ^ орел.
Попільниця, калина, сонечко. Калина ^ попільниця ^ сонечко.
Вовк, гілки верби, косуля. Гілки верби ^ косуля ^ вовк.
Це ланцюжки живлення. Кожний ланцюг живлення складається із ланок. Які ланки у другому ланцюгу живлення? Розгляньте ще раз живлення і скажіть, що є першою ланкою живлення; другою; третьою.
Правильним чи хибним було моє твердження? Ланцюги живлен- ня не повинні перериватись.
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Гра "Відгадайте назви звірів за їх описом".
У нього невелике тіло, носик витягнутий, лапки маленькі та корот- кі, замість хутра у нього голки, всеїдний.
Він великий, бурий, тіло вкрите хутром, лапи великі, всеїдний.
Він великий, замість лап - копита, на голові у нього роги, рослино- їдний.
Вона невелика, хутро руде, на лапках хутряні подушечки, хижак.
Він великий, хутро сірого кольору, хижак, проживає в лісі.
Вона маленька, вертлява, хутро коричнево-рудого кольору.
Рубрика "Цікаво знати".
Найхвостатішою твариною на земній кулі є... курка. Її можна побачи- ти лише в японському селі Кате, що розташоване на острові Сікоку.
Їжак у стані сплячки може обходитись без їжі 236 днів. Ведмідь під час сплячки нічого не їсть протягом 6 місяців.
Змії не мають вух. Вони сприймають звукові коливання язиком.
Рубрика "Жива природа у задачах".
Задача 1. Доросла зозуля за 1 годину може з'їсти 100 гусениць. Скільки вона може з'їсти за 2, 3, 4 години?
Задача 2. Протягом дня шпак з'їдає 140 г їжі. Скільки кілограмів їжі йому потрібно на тиждень?
Задача 3. За одну ніч пташеня козодоя з'їдає 44 нічних метелики, одного жука і 5 інших комах. Скільки всього комах з'їдає пташеня?
Задача 4. Верблюд може випити відразу 10 відер води. В одному від- рі 10 л. Скільки літрів випиває верблюд відразу?
Задача 5. Щоб поїсти досхочу, леву потрібно 20 кг м'яса, причому він їсть 1 раз у 2 дні. Скільки кілограмів м'яса йому потрібно на 10 днів?
Робота в зошитах (С. 33).
Розподіліть тварин за способом живлення (завд. 1) .
Запишіть відповіді на запитання (завд. 2).
Творча робота. Запишіть за зразком (завд. 3).
Продовжте речення (завд. 4).
Встановіть ланцюги живлення (завд. 5). VII . Підсумок уроку
Як поділяють тварин за способом живлення?
Що таке ланцюг живлення?
Які ланцюги живлення є в акваріумі? VIII. Домашнє завдання
Опрацювати статті з підручника "Чим живляться тварини", "Ланцюги живлення". Переказувати матеріал, давати відповіді на запитання.
УРОК 23
Тема. Як розмножуються тварини
Мета: формувати уявлення про особливості розмноження комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів; вміння міркувати за анало- гією, логічно будувати свою розповідь, працювати з текстом і малюнка- ми підручника; виховувати пізнавальний інтерес до природи, відчувати моральну відповідальність за збереження природи.
Обладнання: конверти із прислів'ями, приказками, кросворд, карта України.
ХіД УРОКУ
"Бюро погоди"
- Сьогодні на території України очікується хмарна з проясненням погода. Подекуди пройде мокрий сніг. Температура повітря -1...-5 °C морозу. В наступні дні погода істотно не зміниться.
Перевірка домашнього завдання
Тест.
Який ланцюг живлення правильний?
а)Яблуня ^ орел ^ синиця;
б)яблуня ^ плодожерка ^ синиця ^ орел;
в)синиця ^ орел ^ плодожерка.
Без чого не можуть жити тварини?
а)Повітря; сонце; ґрунт, вода, рослини;
б)повітря, вода, тепло, світло, ґрунт.
У природі завжди більше...:
а)хижаків;
б)рослиноїдних тварин;
в)всеїдних тварин.
Робота в парах.
На партах лежать конверти із прислів'ями та приказками. Завдання. Поясніть, хто як живиться і до якої групи за способом жив- лення належить.
До меду тягнути ведмедя за вухо, а від меду - за хвіст.
Ведмедя пасічником зробили.
Ревів ведмідь не того, що бджоли покусали, а того, що меду не дали.
Вовк лисиці не рідня, та повадка одна.
Заєць поле любить.
Зайця ноги носять, вовка зуби годують.
Де звіру живеться, там він і годується.
Повідомлення теми і мети уроку
На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, як розмножуються звірі, птахи, плазуни, земноводні, риби та комахи.
Вивчення нового матеріалу
Створення проблемної ситуації.
Послухайте цікаву інформацію і подумайте, чому маленькі тварини - такі, як комахи, риби, земноводні, плазуни,- відкладають багато яєць та ікринок? Чому чим більша тварина, тим більша кількість її по- томків?
Інформатор. Клопи відкладають 70-100 яєць, колорадський жук - 700, метелики 100-400. Кількість ікринок у коропа, щуки сягає десятки тисяч, а великі осетрові риби "викидають" кілька мільйонів ік- ринок. У плазунів кількість яєць 10-20 у кладці, які вони заривають у пі- сок, ґрунт. Птахи відкладають 10 яєць. У звірів народжуваність наймен- ша: білка - 3-10, кішка - 2-6, собака - 2-10, рись - 1-4, ведмідь - 1-3, лось - 1-3, слон - 1, кит - 1.
Робота в малих групах (робота з текстами і малюнками підручника
з метою розв'язання проблеми).
Трупа 1. "Розмноження комах".
Трупа 2. "Розмноження риб".
Трупа 3. "Розмноження земноводних".
Трупа 4. "Розмноження плазунів".
Трупа 5. "Розмноження птахів".
Трупа 6. "Розмноження звірів".
Усно опишіть тварину за таким планом.
Назва тварини.
До якої групи тварин належить за зовнішньою будовою?
Як розмножується?
Чи піклується про потомство?
Фізкультхвилинка
Сірі зайчики маленькі, Вушка у них довгенькі. В лісі грались, веселились, Працювати вже втомились. А щоб добре працювати, Треба трішки пострибати. Відпочили, розім'ялись - Й до роботи знову взялись.
3. Хвилинка-смішинка.
Вівця. О, які гарні в тебе ягнята!
Коза. Не ягнята, а козенята.
Вівця. А хіба не в усіх однаково діти називаються?
Коза. Авжеж ні. У тебе - ягнята, в мене - козенята, в гуски - гу- сенята, в кішки - кошенята, в Жучки - цуценята, в перепілки - пере- пеленята.
Вівця. О-о, я так і не вимовлю. А в корови - коровенята?
Коза. Ні-і, телята.
Вівця. А в кобили - кобиленята?
Коза. Ні-і, лошата.
Вівця. От не збагну, як вони добирають, де хто. А для мене всі - ягнята.
Поетична хвилинка.
ХАТКА БДЖІЛКИ ЗОЛОТОЇ
Рано-вранці Бджілка встала, Заспівала, загуляла І хатинку підмела.
Сядьте, дітки, на причілку, Не пускайте в дім Осу!
Я знайду квітучу гілку, Кухлик меду принесу.
ВЕДМЕЖАТА
Ось ведмедиця іде, Ведмежат купать веде. А вони лякаються, А вони пручаються.
Не хочемо!
Нам купатися - біда: Дуже мокрая вода, Плавати не вміємо, Замерзнем, захворіємо! Ой, страшно ж як!
Кросворд "Звірі".
Відгадайте загадки. В клітинки по горизонталі впишіть відгадки. Як ще називають звірів, дізнаєтеся з вертикально! рамки.
1с2с3авц6і
Хвіст курдюком, ніс п'ятаком, ще й два ряди ґудзиків. (Свиня)
Ні старому, ні малому не дасть підійти до дому. (Собака)
Біжить чимчик по долині, у сіренькій кожушині. (Заєць)
Своє дитя не забула і чужих нагодувала. (Корова)
В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її... (лисиця).
Чотири біжать, двоє стирчать, двоє бачать - дорогу значать. Сімсот поганяє. Хто відгадає? (Кінь)
Ключ. Ссавці.
"Маленькі таємниці природи".
Відомо, що новонароджених зайченят зайчиха годує і залишає самих на 3-4 доби. Зайченята затихають, хоча тремтять: м'язи працюють, виділяючи тепло. Чому зайченя не відчує ніякий звір?
Відповідь. На тілі зайченяти немає потових залоз - вони знаходяться на підошвах лап, а лапки зайченята підтискають під себе.
Зайчиха може народжувати тричі на рік. Як називають зайченят кожного виводку?
Відповідь. Зайченята першого виводку - "настовики", тому що вони народжуються тоді, коли на снігу є наст, літні зайченята - "колосовики" і "травники", осінні - "листопадники".
Гра "Поміркуймо разом".
У сірої куріпки народжується 20 діточок, у довгохвостої синиці - на 8 менше, ніж у куріпки, а у чижа - на 7 діточок менше, ніж у сини- ці. Скільки діточок народжується у синиці та чижа?
Маса новонародженого тюленя 8 кг. А через два тижні він важить вже 20 кг. Скільки кілограмів маси набрав тюлень, поки ріс?
Підсумок уроку
- Отже, ви дізналися, що зайчиха після народження залишає своїх зайчат. Чому кажуть, що цим вона їх оберігає?
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника "Як розмножуються тварини" (С. 140- 144).
Виконати завдання в зошиті на С. 35.
Спостерігати за розмноженням свійських тварин.
УРОК 24
Тема. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм
Мета: формувати поняття довкілля тварин, необхідні умови для життя рослиноїдних, хижих і всеїдних тварин; уявлення про ознаки пристосування тварин до добування корму в природі; виробляти вміння розрізняти озна- ки пристосування окремих тварин до добування корму; формувати вмін- ня висловлювати передбачення й доводити його правильність, цілеспря- мовано сприймати об'єкти природи; виховувати спостережливість, пізна- вальний інтерес до тварин, почуття задоволення у процесі пізнавальної діяльності, бачення краси й доцільності тварин у природі.
Обладнання: картки із завданнями, малюнки із зображенням тварин.
ХіД УРОКУ
Прогноз погоди
Синоптик. Сьогодні на території Остропільської зони очікуєть- ся ясна погода. Сонечко усміхатиметься усім перехожим. Морозець ніж- но пощипуватиме тих, хто з'явиться на вулиці. Синоптики попереджа- ють: "Обережно - лід!" Нехай день прийдешній принесе радість, задо- волення і втіху.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 1. Експрес-опитування.
Продовжте речення.
Бабка відкладає яйця у... З ікринок з'являються... Поступово у пуго-
ловків виростають... Про малят плазунівУлітку з пташенят виростає...
Усі звірі вигодовують своїх малят...
Завдання 2. Намалюйте на дошці схему розмноження більшості комах, знайди їх на малюнках.
Завдання 3. Розкажіть про свої спостереження за розмноженням свій- ських тварин.
Актуалізація опорних знань
Що означає слово довкілля?
Що ми називаємо довкіллям рослин?
Повідомлення теми та мети уроку
Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке довкілля тварин, як вони присто- совані до добування корму, як захищаються від ворогів.
Вивчення нового матеріалу
НАРАДА ЛІСОВИХ МЕШКАНЦІВ
Сова. Добрий день, шановні мешканці лісу та гості! Я - розумна Сова. Мене так називають тому, що я знаю про всі події, які відбувають- ся в лісі. Я дуже добре бачу. У мене, єдиної серед птахів, є вуха, якими я гарно чую. Я запросила вас для того, щоб кожен з них розповів, як він пристосувався до життя, як захищається від ворогів.
Зайчик. Я живу в лісі. Необхідні умови для мого життя - це сонце, повітря, рослини. Поруч зі мною живуть інші тварини. Для хижих тварин я сам є поживою. Мої вороги - це лисиця, вовк. Щоб вижити, я повинен ховатися, втікати, захищатися від ворогів. Я залежу і від людини - вона може вполювати мене. А може й врятувати у холодну, сніжну зиму, розкладаючи у лісі корм.
Вовк. Я хижий звір. Моє довкілля - це сонце, повітря, вода, рослини, тварини. Я маю гострі зуби, добрий слух, нюх, зір, дуже швидко бі- гаю. Коли я голодний, то можу довго переслідувати свою здобич.
Л и с и ц я. Я живлюсь дичиною, жуками, комахами. На полювання здебільшого виходжу уночі. Своїм тонким нюхом і слухом я визначаю, де є пожива. Підошви лап у мене густо вкриті шерстю, тому до жертви під- крадаюсь нечутно. Коли я сита, то мій слід інший, ніж у голодної. Вранці, коли я хочу їсти, йду короткими кроками туди, де кожного дня, скрутившись клубочком, сплю. За ніч я обходжу багато місць.
Дятел. Для мене основним кормом є короїди та їхні личинки. Я міцним, гострим дзьобом роздовбую кору дерева. З-під неї витягую шкідників своїм довгим, липким язичком. Пружне пір'я хвоста і гострі кігті допомагають мені утримуватися на стовбурі.
Лелека. Я маю довгі ноги, довгу шию і довгий дзьоб. Завдяки цьому можу ходити по вологих місцях і полюю на жаб, рибу.
Жаба. Я ловлю комах на льоту. Коли пролітає комаха, викидаю сво- го довгого липкого язика. До нього комаха й прилипає.
Щ у к а. Під час полювання мені допомагає сіро-зелене забарвлен- ня. У воді я непомітна серед рослин. Загнуті всередину зуби допомага- ють затримувати рибу, яка потрапила до моєї пащі.
С о в а. Отже, гострі зуби, добрий зір, слух і нюх, довгий і гострий дзьоб, довгий липкий язик, міцні кігті, довга шия - це ознаки, завдяки яким ви добуваєте корм. Дякую вам усім за те, що ви завітали до нас в гості й були активними на нараді. Залишайтесь завжди такими. Бажаю вам успіху!
Фізкультхвилинка
Віє вітер нам в лице, Захиталось деревце. Вітерець все тихше, тихше, Деревце все вище, вище.
III. Закріплення вивченого матеріалу
Групова робота.
група. Розкажіть про вовка. Як він добуває їжу? Що йому у цьому допомагає?
група. Розкажіть про білку. Що допомагає їй добувати корм і захи- щатися від ворогів?
Рубрика "Цікаво знати".
• Найшвидшим серед ссавців є гепард. За годину він пробігає до 112 км.
Зайці та страуси можуть пробігти 100 км за годину.
Швидкість польоту сокола під час нападу на здобич сягає 360 км/год.
Жук-носоріг, який важить 14 г, може тягнути вантаж у 1 580 г. Якщо б це міг робити слон, то він повинен би був підняти ескадрений мі- ноносець.
Гра "Хто тут зайвий?"
(На дошці - 5 малюнків звірів та однієї пташки.)
Знайдіть зайву тварину і поясніть, чому вона зайва.
Гра "Подяка".
Учитель демонструє предмети обігу та продукти, наприклад, масло, мед, шкарпетки, яйця. Діти повинні назвати тварину, якій потрібно по- дякувати за це.
Гра-вправа.
Уявімо, що у равлика трапилось лихо.
Равлик по листю капусти ходив І десь випадково свій дім загубив. Та Равлика-павлика ми врятували - Ще кращу хатинку намалювали!
Завдання учням - намалювати равликову хатинку.
Робота в зошитах (С. 36-37)
Підкресліть слова (завд. 1).
З'єднайте стрілочками (завд. 2).
Запишіть відповіді на питання (завд. 4, 5, 7).
Заповніть таблицю (завд. 6).
Продовжте речення (завд. 8).
Розгадайте кросворд (завд. 9).
Підсумок уроку
Як добувають корм вовк? Орел? Щука? Жаба?
Домашнє завдання
Опрацювати статті в підручнику (С. 145-147) "Довкілля тварин", "Як тварини добувають корм".
Якщо у тебе є кіт, то поспостерігай за його поведінкою.
УРОК 25
Тема. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин
Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до за- хисту від ворогів у природі, причини зникнення тварин, про шляхи охорони і збереження тварин у природі; виробляти вміння розрізняти оз- наки пристосування окремих тварин до захисту від ворогів, самостійно
встановлювати зв'язки в природі, формулювати пізнавальні запитання; виховувати впевненість кожного учня у своїх діях під час пізнаваль- ної діяльності, здатність співпрацювати, різнобічно сприймати об'єкти природи, тобто бачити їх різнобічну цінність, прагнення охороняти тва- ринний світ.
Обладнання: Червона книга, малюнки із зображенням тварин.
ХіД УРОКУ
"Бюро погоди"
Який зараз місяць, число і день тижня?
Яка температура повітря?
Який стан неба?
Чи є сьогодні вітер?
Чи є опади? Які?
Чи спостерігаються сьогодні інші явища природи?
Запишіть дані у зошит.
Перевірка домашнього завдання
Тест
Тваринам для життя необхідні...:
а)сонце, повітря, рослини, тварини;
б)тепло, вода, повітря;
в)ґрунт, корисні копалини, сонце.
Хто зайвий у кожному рядку? Чому? Підкресліть це слово.
а)Собака, білка, корова, кріль, кіт;
б)вовк, олень, кінь, лисиця, лось;
в)щука, карась, ведмідь, лящ;
г)кропив'янка, яблунева плодожерка, сонечко, синиця, попелиця.
Що змушує водоплавних птахів восени залишати наші водойми?
а)Голод;
б)холод;
в)голод і холод;
г)мрії побачити далекі краї.
Встановіть ланцюжок живлення.
а)Водорості ^ риба ^ лисиця;
б)риба ^ лисиця ^ водорості;
в)лисиця ^ водорості ^ риба.
Повідомлення теми та мети уроку
Сьогодні ви дізнаєтесь, як дикі тварини захищаються від ворогів і що повинна робити людина, щоб зберегти тваринний світ.
IV. Вивчення нового матеріалу
Прес-конференція.
Зоолог. Сьогодні до нас на урок завітали їжачок, зайчик, гадюка, сонечко, білочка, які розкажуть, як вони захищаються від ворогів.
Їжачок. Привіт, друзі! Ми сьогодні недарма до вас завітали. По- слухайте. Моя спина вкрита міцними колючими голками. Вони надійно захищають мене від ворогів. У випадку небезпеки я швидко згортаюсь у колючий клубок із 6-8 тисяч голок.
Зайчик. А я, друзі, міняю свою шубку двічі на рік: бурувато- сірий колір робить мене непомітним улітку серед зелених рослин, світ- ліший - узимку на снігу. А ще мене рятують ноги. Я вмію прудко бігати й заплутувати сліди.
Білочка. Я теж, як зайчик, міняю свою яскраво-руду шубку на сіреньку, щоб куниця не побачила мене серед гілок дерева.
Гадюка. Якщо мені хтось загрожує, я піднімаю високо голову, шиплю і висовую роздвоєний язик. Він не отруйний. Отрута потрапляє до жертви через мої отруйні зуби.
С о н е ч к о. А мене природа наділила яскравим червоно-оранжевим забарвленням, яке видно здалеку. Птахи обминають мене, бо я виділяю не приємну на смак рідину.
З о о л о г. Отже, основні ознаки, завдяки яким тварини захищають- ся від ворогів,- це здатність швидко бігати, змінювати забарвлення в різ- ні пори року, наявність голок, яскравого забарвлення.
Виступ агітбригади "Сполох".
йучень. Все частіше ми чуємо повідомлення про те, що деякі види тварин зникають або їм загрожує небезпека.
йучень. У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голоси охоронців природи, які з тривогою повідомляють про значне змен- шення кількості тварин у природі. Багато тварин занесені до Червоної книги. Ця книга називається так тому, що червоний - колір не- безпеки.
йучень. У 1880 р. вперше була надрукована Червона книга України. Зараз в нашій країні більше 130 видів тварин занесено до Чер- воної книги.
йучень. Надмірне і хижацьке полювання стало причиною за- гибелі та зменшення кількості таких диких тварин, як зубр, кіт лісовий, хохуля, тхір степовий. А дикий бик (тур) та дикий кінь (тарпан) зовсім зникли на Землі. А ще 200-400 років тому вони водились на тери- торії України.
Інсценівка розмови птахів.
Снігур. Цір-цір-цір, вийди, Іванку, на двір!
Синичка. Час-час-час, вийди, Марійко, до нас!
Дятел. Цинь-цинь-цинь, хлопчику, зернятко кинь! П о в з и к. Ціть-ціть-ціть! Нас рятувати спішіть! Го р о б ч и к
Дбайте, діти, про нас! На сніданочок для пташки Киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, Сади з черви обчищали. Ще й співали вам на втіху - Світ навколо звеселяли.
1-й учень
Ніколи не зробимо шкоди Тварині ми в ріднім краю. Нехай звеселяють природу, Співають пташки у гаю!
В Червону книгу ми занесли Світ неповторний та чудесний, Що поступово вимирає, Давно рятунку в нас благає. Ми всі - господарі природи, Тож збережімо її вроду!
Якщо людина добре серце має, Вона іде у світ добро творить. В її очах любов і ласка сяє, Така людина сонечком горить!
й учень
й учень
4-й учень
Бережіть природу, любі діти, Я до цього вас закликаю. Хто байдуже ставиться до неї, Той у грудях серденька не має. Пам'ятаймо і я, і ти, Маймо в серці зерна доброти. Ці зернятка будуть проростати, Спів почуєте душі своєї, Про природу станете ви дбати, Вірним другом будете для неї.
й учень
Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом Крилять рівним клином. Будь природі другом, Будь природі сином.
Звучить пісня "Будь природі вірним сином!"
Фізкультхвилинка.
Раз! Два! Час вставати: Будемо відпочивати. Три! Чотири! Присідаймо! П'ять! Шість! Засміялись! Кілька разів понахилялись. Їжачок сьогодні в клас Завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, Щоб нам їжачка впіймати. Прудко їжачок втікає, Голочками нас шпиляє. Сім! Вісім! Час настав Повернутись нам до справ.
Хвилинка активного відпочинку. Відгадайте!
Літом - наїдається, зимою відсипається. (Ведмідь)
Червонясту шубку має, По гілках вона стрибає. Хоч вона мала на зріст,
Та великий має хвіст. (Білка)
Я співаю, як артист, Спів мій радісний усюди
Дуже люблять слухать люди. (Соловей)
Не кравець, а все життя з голками ходить. (Їжак)
У лісі біля пня - біготня, метушня,
Народ робочий весь день клопоче. (Мурашки)
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Вікторина. "Знай, люби, бережи".
Які ти знаєш казки чи оповідання, героями яких є тварини?
Яким тваринам допоможуть люди, якщо охоронятимуть сосни та ялини?
Як потрібно поводитись у природі, щоб не заподіяти лиха тваринам?
Який найбільший звір на Україні?
Назви найменшу пташку, яка живе на Україні.
Назви зимуючих птахів своєї місцевості.
Назви перелітних птахів.
Доведи, що павук - це комаха.
Розкажи про значення собаки в житті людини.
Чому потрібно оберігати не лише самих тварин, але й місця, в яких вони живуть?
Чому багато видів тварин стають рідкісними?
Яких ти знаєш тварин, занесених до Червоної книги?
2. Кросворд.
123456789101112
По горизонталі:
Найбільша у природі кицька. (Тигр)
Жук, який має таку саму назву, що й тварина. (Носоріг)
Стародавні греки називали цю тварину "водяним конем". (Бегемот)
Морський родич рака. (Краб)
Тварина, яка харчується евкаліптом. (Коала)
Найшвидший із ссавців. (Гепард) По вертикалі:
1. Пташка, яка низько літає перед дощем над землею. (Ластівка)
Птах миру. (Голуб)
Зображення цього птаха є на гербах багатьох країн світу. (Орел)
Батьківщина цієї тварини - Австралія. (Кенгуру) 10. Хижак морів та океанів. (Акула)
Підсумок уроку
- Чи сподобався вам цей урок? Чим саме?
Домашнє завдання
Опрацювати статті "Як тварини захищаються", "Охорона тварин". Виконати завдання в зошиті.
УРОК 26
Тема. Гриби. Дроб'янки. Значення грибів і бактерій
у природі. Їстівні та отруйні гриби.
Корисні та хвороботворні бактерії. Правила гігієни
Мета: формувати в учнів поняття гриби, дроб'янки, бактерії; знайомити дітей із найпоширенішими видами їстівних та отруйних грибів, корисних та хвороботворних бактерій, особливостями їх розмноження; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати потребу дотримува- тись правил особистої гігієни, бережного ставлення до природи.
Обладнання: ілюстрації до теми, таблиця "Їстівні та отруйні гриби".
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який сьогодні день?
Яка температура повітря?
Подивіться на небо. Яке воно сьогодні?
Чи були опади, коли ви йшли до школи?
Погляньте у вікно і визначте за гілками дерев, чи є вітер.
Запишіть свої спостереження у зошиті.
Повідомлення теми та завдань уроку
Відгадайте загадку.
В теплий дощик народився, Парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, Якби другу ногу мав. (Гриб)
Що ви знаєте про гриби?
Отже, сьогодні на уроці ми детальніше познайомимося з грибами та дроб'янками.
Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з використанням наочності.
Пропоную побувати у двох царствах. Перше царство - "Гриби". Гриби - це не рослини і не тварини, а представники особливого царства, воно має багато видів. Спочатку завітаємо до шапинкових грибів.
розгляд таблиці із зображенням грибів.
Чи знаєте, як називаються ці гриби?
Що у них спільне?
Так, шапинковий гриб складається із грибниці, ніжки, шапинки. На шапинці з нижнього боку розміщуються трубочки, в яких утво-
рюються маленькі "насінини". Вони називаються спорами. За допомо- гою спор гриб розмножується.
Як ви думаєте, чим живляться гриби? (Відмерлими рослинами і тва- ринами)
На Землі є дуже багато видів шапинкових грибів. Але їх усіх можна поділити на дві великі групи: їстівні та отруйні.
3. Заповнення таблиці з використанням наочності.
ЇстівніОтруйніБілий грибМухоморопенькибліда поганкамаслюкопеньки несправжніпечерицясатанинський грибсироїжка
Якого правила слід дотримуватися, коли збираємо гриби?
А ще слід добре пам'ятати: ніколи не їжте гриби, якщо їх не пере- вірили дорослі.
Є такі гриби, які утворюються на продуктах харчування, що зберіга- лися тривалий час. Це цвіль.
Кожного дня людина споживає хліб. Що треба, щоб його спекти? (Тепло, дріжджі, борошно, сіль, яйце, масло, настрій, піч тощо)
Дріжджі - це також гриби.
Але серед грибів є такі, які викликають тяжкі хвороби.
Робота за таблицею "Сажкові гриби".
Сажкові гриби зменшують урожайність пшениці, жита, кукурудзи.
Розповідь учителя.
А тепер завітаємо у друге царство "Дроб'янки". Хто ж у ньому живе? Подивіться на свої руки, парти, стільчики, вікна, книжки. Що ви на них побачили? (Відповіді учнів.)
Це тільки так здається. Коли вчені винайшли мікроскоп, то побачили, що на різних предметах, у ґрунті, на рослинах, на тілі тварин і людей живуть дрібненькі живі організми, які за формою схожі на палички, кульки, спіральки. Всі ці мікроскопічні організми вчені назвали бак- теріями. Ці бактерії ще називають мікробами. Бактерії - живі організ- ми. Які ознаки вони мають?
До дроб'янок належать синьо-зелені водорості. Для чого ми їх ви- вчаємо?
Бактерії можуть бути й корисними для людини.
Вони беруть участь у:
виробництві молочно-кислих продуктів (йогурту, кефіру, ряжанки);
квашенні овочів і фруктів:
збагаченні ґрунту поживними речовинами.
Але бактерії водночас є збудниками тяжких хвороб людини, тварин, рослин. Досить багато бактерій скупчується у брудних, запилених при- міщеннях, що погано провітрюються. Інфекційні хвороби передаються від людини до людини під час кашлю та чхання.
Бактерії псують м'ясо, рибу, різні консерви, якщо їх довго і неправильно зберігати. Тоді ці продукти стають отруйними, їх не можна вживати.
IV. Робота з підручником (С. 150-154)
Читання статті "Гриби в природі".
Розгляд ілюстрації.
Самостійне опрацювання статті "Значення грибів".
Складання схеми.
Робота з таблицею "Стережись отруйних грибів".
Словникова робота.
Грибниця, їстівні гриби, отруйні гриби.
Відповіді на запитання.
Читання статті "Дроб'янки".
Словничок. Бактерії, мікроби.
10. Відповіді на запитання.
Фізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Гра "Так чи ні".
Дроб'янки - живі організми. (Так)
За добу одна бактерія утворює одну нову. (Ні)
За допомогою бактерій виробляють кефір, ряжанку. (Так)
Серед бактерій є тільки корисні. (Ні)
Слід остерігатися хвороботворних бактерій. (Так)
Не треба мити руки перед вживанням їжі. (Ні)
1 - грибниця
2 - шапинка
3 - ніжка
3. Групова робота.
група. Записати назви їстівних грибів.
група. Записати назви отруйних грибів.
Робота в зошиті (С. 39)
Доведи, що гриби - живі організми (завд. 1).
Продовж речення (завд. 2).
Творча робота (завд. 3).
Вибери правильну відповідь (завд. 4).
Запиши відповіді на питання (завд. 5, 7).
Продовж речення (завд. 6).
Підсумок уроку
Які ознаки живої природи мають гриби?
Поміркуйте. Діти принесли з лісу ґрунт і висипали його під деревом. Через деякий час побачили, що там виріс грибок. Звідки він узявся?
Домашнє завдання
Опрацювати статті "Гриби", "Дроб'янки", переказувати, відповіда- ти на запитання.
урок 27
Тема. Людина - частина природи. Організм людини.
Шкіра - захисник організму. Бережіть шкіру
*
2
3
1
2. Самостійна робота. З'єднайте стрілками.
Мета: формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, про відмінні ознаки людини, про орган як частину тіла людини; формувати елементарні поняття шкіра - захисник організму (будова, властивості, значення), гігієна шкіри; вміння надавати першу допомогу при невеликих ушкодженнях шкіри, дотримуватися правил гігієни, загартовувати шкіру; виробляти вміння виконувати практичну роботу з метою вивчення
об'єктів природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, ро - бити висновки; виховувати спостережливість, допитливість, бережливе ставлення до свого здоров'я й здоров'я інших людей.
Обладнання: малюнки людиноподібних мавп, таблиці "Тіло людини", "Шкіра", "Як треба стежити за чистотою тіла", лупи.
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Який зараз місяць?
Що можна сказати про погоду сьогодні?
Розкажіть про спостереження за домашньою твариною (викорис- товуються інтерактивна технологія "Мікрофон").
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Що належить до живої природи?
Які царства пов'язані між собою?
Робота в малих групах (використовується інтерактивна технологія).
Завдання на кольорових картках.
Ігрупа (зелені). Чому царство рослин не може жити без неживої при- роди і царства тварин?
ІІгрупа (жовті). Чому тварини не можуть жити без неживої приро- ди і рослин?
ІІІ група (сині). Чому людина не може жити без неживої природи, рос- лин, тварин і навіть без мікроорганізмів?
Учні по групах доповідають про виконане завдання.
Оголошення теми уроку та очікуваних результатів
Сьогодні на уроці поговоримо про людину, її відмінність від інших живих організмів та її місце у природі; дізнаєтесь про органи тіла людини, зокрема про шкіру, її значення в організмі, догляд за нею, про загартування.
Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з елементами бесіди.
Людина - частина живої природи. Людина водночас належить і до тваринного світу, і є членом суспільства. Люди здатні мислити, розмовляти, працювати, вони відрізняються від тварин і рослин. Вони - ніби старші брати і сестри всіх звірів і птахів. Людина посідає особли- ве місце в природі.
Чому людина - живий організм?
Чим вона відрізняється від інших живих організмів?
Створення проблемної ситуації.
Ситуація 1. У кішки з'явились маленькі кошенята. Мама-кішка навчає своїх малят. Як? (За допомогою рухів, звуків)
Ситуація 2. У матері народилася донечка. Мама теж навчає її. Як? (За допомогою рухів, слів)
Отже, людину від інших живих організмів відрізняє праця. А ще відрізняє й те, що вона весь час думає.
Як же людина пов'язана з неживою природою?
А з живою природою?
Колективна робота.
Складання схеми про зв'язок людини з живою і неживою природою.
Робота з підручником.
Читання статті "Людина - живий організм".
Творча робота в малих групах.
І група (зелені). Чим людина відрізняється від інших живих орга- нізмів?
ІІгрупа (жовті). З чого складається організм людини?
ІІІгрупа (сині). Які ознаки живих організмів має людина?
Учні по групах доповідають про виконане завдання.
Відгадування загадок.
Одне одного не бачать,
Але можна їм пробачить:
Нерозлучні довгі роки,
Хоч розбіглись в різні боки. (Очі)
Все життя один одного обганяють,
А випередити не можуть. (Ноги)
Які ще органи тіла людини ви знаєте?
Розповідь учителя з використанням таблиці "Тіло людини".
Людина - складна біологічна система: Ваше тіло - це організм. У ньому живуть клітини. Ці клітини мають багато професій: одні пере- травлюють їжу, другі розносять її по всьому організму, інші захищають організм від пошкодження. Клітини, які виконують одну й ту саму роботу, об'єднуються в органи.
Короткий "Мозковий штурм".
Складання на дошці схеми "Організм людини".
Дослідно-практична робота. Створення проблемної ситуації.
Розгляньте своє тіло. Чим покрите наше тіло?
Згадайте випадки, коли ви падали і здирали шкіру на коліні чи лікті. Що відбувалося? Що ви відчували? Шкіра надійно захищає всі орга- ни людського організму. Вона запобігає проникненню до них хворобот- ворних мікробів, які викликають захворювання шкіри.
Мікроби - дуже маленькі живі організми, які можна побачити лише під мікроскопом.
Отже, яке перше призначення шкіри? (Шкіра захищає органи тіла людини від різноманітних ушкоджень і проникнення в них мікробів.)
Розгляньте дві склянки з водою і визначте, які вони на дотик. Потім доторкніться до них і переконайтеся в тому, що шкіра чутлива. (Одна склянка - холодна, а друга - гаряча.) Чи можна це визначити, див- лячись на склянки?
Що ви відчували, коли наступали босою ногою на щось гостре, тор- калися до гарячого, до льоду? Ви відсмикували ногу, бо відчували біль. Отже, шкірою людина відчуває дотик, холод, тепло, біль. Це дає мож- ливість уникнути поранень, опіків, обморожень.
Яке друге призначення шкіри? (Шкіра чутлива.)
Згадайте, як під час рухливих ігор або занять фізичною працею вам стає жарко і на шкірі виступає піт. Що і як виділяється через шкіру?
Візьміть лупу, розгляньте за її допомогою шкіру на руці і скажіть, що ви помітили. (Отвори)
Це - крихітні потові залози, які виділяють піт. Водночас вони ви- носять з організму багато шкідливих відходів. Інші - сальні - виділяють жир. Він пом'якшує шкіру.
Чому шкіра не заважає людині рухатись?
Вона має свої властивості. Розгляньте шкіру власної руки, погладьте її. Яка вона на дотик? Візьміть пальцями шкіру руки і відтягніть її. Що з нею сталося? Відпустіть шкіру. Поспостерігайте за нею. Стисніть паль- ці в кулак. Що ви помітили?
Отже, шкіра гладенька, м'яка, пружна, здатна розтягуватись, тому вона на заважає людині рухатися.
Як необхідно доглядати за шкірою, оберігати її, щоб вона була здоровою? Шкіра повинна бути завжди чистою, її необхідно мити з милом. Шкіра - це живий панцир, який постійно оновлюється. Її верхній шар старіє й обсипається, а під ним є вже новий.
9. Бесіда про загартування та його значення.
Щоб бути здоровим, треба не тільки підтримувати шкіру в чистоті, а й загартовуватися.
Що ви розумієте під словом "загартування"?
Загартування має велике значення для зміцнення здоров'я. Насам- перед потрібно дотримуватися режиму, регулярно провітрювати кімнату, робити ранкову гімнастику.
А чи чули ви про людей-моржів?
Так, це загартовані люди, які навіть узимку купаються в річці чи ставку. Але не обов'язково бути моржем, обливання зранку холодною водою - це корисно для здоров'я. Перебування на сонці також сприяє загартуванню.
Чи завжди сонячне проміння допомагає?
Важливо вміти правильно загоряти. Лежати треба так, щоб голова була трохи вище ніг. Голову потрібно захищати від перегрівання панамою
або хустинкою. Не можна лягати загоряти відразу після прийняття їжі. Кращий час для загоряння 9-11 ранку та 17-20 годин вечора. Фізкультхвилинка
Закріплення та осмислення знань
Бесіда.
Назвіть органи тіла людини.
Чим вкрите наше тіло?
Яке значення для організму має шкіра?
Чому потрібно систематично митися, додержуватись правил гігієни?
Для чого потрібне загартування?
Гра "Лікарі".
Робота в зошиті.
Запишіть назви органів тіла людини (завдання 3).
Запишіть відповіді на питання (завдання 4, 6, 7).
Підсумок уроку
Розгадайте ребус - і ви дізнаєтесь, що потрібно шкірі.
(Чистота)
- Що вам найбільше запам'яталося з уроку? VII. Домашнє завдання
Опрацювати статті "Людина - живий організм", "Організм люди- ни", "Шкіра".
Підготувати загадки про шкіру.
УРОК 28
Тема. Скелет - опора тіла людини. Як бути струнким
Мета: формувати елементарні поняття скелет людини (кістки, основні частини скелета, значення в організмілюдини), правильна постава; уміння розрізняти основні частини скелета на своєму тілі, правильно сидіти за партою, запобігати викривленню хребта і кісток; формувати вміння за- стосовувати знання у новій ситуації та практичній діяльності; виховува- ти переконання в необхідності збереження здоров'я, його цінності для людини.
Обладнання: муляж скелета людини, таблиця "Скелет людини", плакат "Сиди правильно", діафільм "Скелет людини", приладдя для гри "Лікар", перфокарти, роздавальний матеріал.
ХіД УРОКУ
Організація класу
Дорогі діти! Сьогодні нам видалась можливість бути присутніми в телестудії на передачі "Пізнаємо світ". Трансляція відбувається в прямому ефірі. У програмі:
підсумок фенологічних спостережень за минулий тиждень;
виявлення попередньо засвоєних знань;
ознайомлення із складовими частинами людського скелета.
Новини з лабораторії фенологічних спостережень
(Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна технологія "Мікрофон".)
Робота за таблицею.
"Аналіз природних явищ та праця людей за минулий тиждень".
Перевірка домашнього завдання
(При цьому використовується робота в малих групах.)
Інструктування учнів щодо мети, послідовності дій, кількості часу на
виконання завдання.
Поділ учнів на три групи (за кольоровими квадратами), розподіл ролей
у групі (голова, секретар, доповідач).
Виконання завдання групами.
Робота за перфокартами;
робота за картками:
група (червоні чотирикутники). Будова шкіри людини, її частини, намалювати схему будови шкіри.
група (жовті чотирикутники). Яке значення мають частини шкіри людини; сальні залози, потові та інші?
група (зелені чотирикутники). Чому потрібно дбати про чистоту шкіри?
Робота над новим матеріалом
1. Створення проблемної ситуації, повідомлення теми уроку.
Сьогодні ви гарно підготували домашнє завдання. Ми продовжує- мо вивчати органи тіла людини.
Використання технології "Мозковий штурм".
Як ви вважаєте, завдяки чому ми можемо ходити, стояти?
Чому наше тіло має визначену форму?
2. Розповідь учителя.
А тепер - новини від наших науковців. Отже, всі налаштуйтесь на
хвилю сприймання нового матеріалу.
Коли будівельники споруджують високу будівлю, вони насампе- ред зводять каркас - клітку із сталевих прутів. Пізніше до цього стале- вого каркасу прикріплюють бетонні плити - стіни, стелю, підлогу. На цьому міцному сталевому каркасі тримається весь будинок.
Такий самий каркас є і в нашому тілі.
Робота з муляжем "Скелет" і таблицею.
Опорою нашого тіла є скелет. Скелет дорослої людини складається приблизно з 220 кісток - великих, малих і зовсім маленьких, з'єднаних між собою. Деякі з'єднання зовсім нерухомі, наприклад, з'єднання кісток черепа, інші - рухомі. З'єднуючись, кістки утворюють частини скелета. Уздовж тіла проходить хребет, який складається з невеликих кісто- чок-хребців. Між хребцями є прошарки хряща. Вони можуть стикуватись і розширюватись, завдяки цьому ми можемо згинати своє тіло. Скелет людини схожий на лицаря в латах. З хребтом з'єднаний череп. Кістки його з'єднані міцно і нерухомо. Череп - міцний шолом, захищає наш мозок. Тільки нижня щелепа рухома.
Практична робота. Поставили долоню під нижню щелепу, відкрили її, закрили. Дійсно, нижня щелепа рухома. Ми можемо відкривати і за- кривати рот.
Із хребтом з'єднані ребра, які разом з грудною кісткою утворюють грудну клітку. Грудна клітка захищає серце і нижні легені.
Із грудною кліткою за допомогою лопаток та ключиць з'єднані кістки верхніх кінцівок - рук. Ці кістки з'єднані рухомо, тому ми можемо піднімати й опускати руки.
До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які утворюють таз. Він утримує й захищає від пошкоджень внутрішні органи. З тазом з'єднуються кістки нижніх кінцівок - ніг. Кістки з'єднані між собою та кістками тазу рухомо. До скелета прикріплюються м'язи.
Під час розповіді вчителя учні заносять до зошитів схему скелета.
Скелет: хребет, череп, грудна клітина (ребра, грудна кістка), лопатки, ключиці, верхні кінцівки, таз, нижні кінцівки.
V. Фізкультхвилинка
В студії - розминка! Похитаймо головою Ти і я, і ми з тобою, В усі сторони схилили, Для хребців масаж зробили. Лопатки наші вже працюють, Фігуру гарну нам готують. Верхніми кінцівками рухаємо, Нижніми в цей час тупцюємо.
Щоб гнучкі усі ми були, До підлоги торс зігнули. Вам сподобалась зарядка? Нумо з нами все з початку! Втомила вже зарядка ця, Тож займем свої місця.
Закріплення вивченого матерілу
Читання тексту "Чи вмієш ти ходити", відповіді на запитання.
Вибіркове читання до кадрів діафільму, повторення про будову скелета.
Розповідь вчителя за кадром діафільму.
У кістках дитини багато речовин, які надають їм гнучкості. Такі кістки легко згинаються, тому можуть викривитися. У свою чергу вони будуть стискувати внутрішні органи, а від цього почнуться різні захво- рювання. Подивіться, всередині кістки є трубочки. У живих кістках тут знаходиться мозок, а в її стінках, у маленьких кімнатках-печерах,- чер- воний мозок. Він виробляє кров.
Людина з дитинства повинна стежити за своєю поставою, тобто за правильним положенням тіла, коли вона сидить чи ходить. Коли цього не додержуватися, хребет викривляється. У людини утруднюється дихання, знижується працездатність, вона стає кволою.
Гра "Лікар"
До класу заходить учениця в білому халаті.
Ой, діти, перепрошую. Я так поспішала до вас урок із моїм това- ришем Скелетиком! Але в дорозі з ним скоїлось лихо. Від швидкого бігу він розсипався, і всі кістки переплуталися. Допоможіть мені повернути до життя мого товариша!
Діти на дошці із кісток викладають скелет, учениця непомітно вистав- ляє картку зі словом "Спасибі".
Діти, які ви молодці! Скелетик говорить вам: "Спасибі!"
Лікарські поради.
Діти виконують практичну вправу.
Діти, запам'ятайте і суворо дотримуйтеся правил посадки.
Сидіть прямо, злегка нахиливши голову вперед.
Коли ви сидите, то відстань між вами і столом має дорівнювати ши-
рині долоні.
Обидві ноги ставте всією ступнею на підлогу.
Відчувши втому, відкиньтеся на спинку парти, закладіть руки за
спину.
А ще, діти, Скелетик вам написав листа і сподівається, що ви все запам'ятали і будете виконувати.
Діти одержують конверти з листами.
Учитель. Листи всі ви прочитаєте вдома, тож обов'язково запам'ятайте правила, які будете виконувати у своєму житті.
ЛИСТ
Запам'ятай!
Щоб бути струнким, сильним, здоровим, треба кожного дня роби- ти ранкову гімнастику, займатися спортом, стежити за положенням тіла під час сидіння і ходи.
Підсумок уроку
З якою темою ми познайомилися?
Які кістки рухомі?
Що вам більше всього сподобалося на уроці?
Домашнє завдання
Читати статтю підручника, вивчити напам'ять поради лікаря, вико- нати завдання в зошиті.
УРОК 29
Тема. Як людина рухається. Чому треба тренувати м'язи
Мета: формувати уявлення про м'язи організму людини; елементар- ні поняття робота м'язів (розслаблення і скорочення), тренування м'язів; уміння знаходити м'язи у своєму тілі, правильно сидіти за партою або за столом, стежити за своєю поставою; формувати вміння виконувати прак- тичну роботу, пояснювати одержані факти, логічно міркувати, правильно висловлюватися; виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я, тобто бажання правильно сидіти, ходити, займатися фізичною працею і спортом.
Обладнання: муляж м'язів людини; таблиці "М'язи", "Скелет"; роз- даткові картки.
ХіД УРОКУ
Підсумок фенологічних спостережень
Який зараз місяць?
Що ви можете сказати про тривалість дня? Ночі?
Як змінився колір неба?
Чи йшов дощ?
Актуалізація опорних знань
1. Використання технологи" "Мікрофон".
Яке значення має скелет для людини?
Що треба робити, щоб вирости струнким?
2. Робота в групах.
Дидактична гра "Опора тіла"
Із розрізних частин, які є в кожній групі на картках, учні послідовно "будують" скелет. Представник від кожної групи вибігає до дошки і чіп- ляє потрібну частину скелета.
3. Запитання для створення проблемної ситуації (використання тех- нології "Мозковий штурм").
Що забезпечує певне положення нашого тіла в просторі?
Які органи працюють, коли людина усміхається, сердиться, ди- вується?
III. Вивчення нового матеріалу
Повідомлення вчителя.
На перший погляд, кістки, як зуби, не схожі на живу тканину. Але кістки складаються з таких самих живих клітин. Як і все тіло, ці клітини харчуються, дихають і розмножуються. Скелет є опорою тіла, захищає внутрішні органи від пошкоджень. До нього прикріплюються м'язи.
Прощупайте на своїх руках і ногах потовщення під шкірою. Що це? Так, це м'язи, які прикріплюються до кісток. М'язи становлять половину тіла людини.
Робота з підручником (диференційовані завдання).
Фізкультхвилинка
Гра "Телепередача".
К о р е с п о н д е н т. На березі нашого сільського ставка танцюва- ла весела стонога.
Стара жаба дивилась на неї, заздрячи її легким і граційним рухам.
І раптом запитала:
Чи не скажеш, дорога, як тобі вдається так вправно керувати всі- ма своїми ніжками? Звідки ти знаєш, котра ніжка піднімається першою, котра - двадцять восьмою? Котра з них опускається, коли піднімаєть- ся одинадцята і сьома?
Стонога зупинилася і замислилась. Ти ніколи не спадало таке на думку. А зараз зацікавило - як це насправді вона робить? Яку, наприклад, ніжку їй треба підняти, щоб продовжити танок?
Та цього вона не знала. І чим більше про це думала, тим більше плу- талась.
Так вона і залишилась нерухомою з усіма своїми ніжками, на радість зловтішній жабі.
Слово експерту.
Е к с п е р т. Ви могли б опинитись у сумному становищі, якби що- разу, перш ніж ступити крок чи підняти руку, починали розмірковува- ти, як це робити.
Що ж тягне нашу руку, коли ми її піднімаємо?
Це роблять м'язи. Ще їх називають "мускулами", що в перекладі з латини означає "мишата". Кожний м'яз прикріплений одним кінцем до однієї кістки скелета, а другим - до другої. За наказом мозку м'язи можуть чи скорочуватись чи довшати. Коли м'яз плеча скорочується, він піднімає руку, а коли розслабляється - опускає:
В нашому тілі є майже 500 великих і малих м'язів.
Щоб ступити лише крок, працює близько двадцяти м'язів.
Організм людини побудований так мудро, що всі звичайні рухи ми ро- бимо автоматично, не думаючи, який рух виконуватимемо наступним.
Учитель. Отже, щоб не опинитись на місці нещасної стоноги, нам не потрібно замислюватись над кожним наступним рухом. За нас це зробить сигнал з мозку.
Серед таких малих учнів, як ви, вже є бабусі й дідусі. Як це може бути? На зв'язку - кореспондент.
Учень-кореспондент повідомляє за малюнком.
Кореспондент. В нашу студію приходив хлопчик Микола. Коли він йшов по коридору, я завжди могла здогадатись, хто йде, хоч двері були зачинені: тільки він човгав ногами, як старезний дід.
А коли він сідав за парту, то не міг сидіти прямо й десяти хвилин. То підіпре голову однією рукою, то другою, то ляже грудьми на стіл. Така в нього була слабка спина. "Чому?" - запитаєте ви. З цим питанням ми звернулись до нашого експерта.
Виходить учень-експерт і пояснює.
Е к с п е р т. Організм людини надсилає більше крові тим м'язам, які цієї миті працюють. Клітини працюючих м'язів краще харчуються, а отже, швидше ростуть.
В нашому випадку Миколчина спина слабка тому, що він не любив працювати і цим самим не давав роботу своїм м'язам. Діти взимку роз- чищали сніг, навесні - саджали дерева, квіти, восени - збирали вро- жай. А цей хлопчик щоразу знаходив причину, щоб не працювати. Так і став молодим дідусем.
Учитель. Отже, недаремно я наголошую, щоб ви тримали спинку рівно, коли ходите, і не згинали її, коли сидите.
З новинами спорту виступає коментатор...
Коментатор. У нашій школі було оголошено підготовку до вес- няної спартакіади. В першому турі - два змагання з бігу. Два приятелі - Сергійко і Василько, які до цього ніколи не брали участь у змаганнях,- вирішили підготуватись по-своєму.
Весь останній тиждень вони за обідом та вечерею з'їдали по дві пор- ції й намагались якомога більше лежати.
- Треба набиратися сили,- казали вони,- а не витрачати її даремно.
Та наслідки були зовсім не ті, на які вони сподівались. Обоє так роз- повніли та обважніли, що захекались і зійшли з доріжки вже на середині дистанції.
Ось чому спортсмени набираються сили, не вилежуючись у ліжку, а тренуючись.
Слово - спортивному експертові.
Е к с п е р т. Під час тренувань спортсмен завжци ставить перед собою завдання складніше, ніж вимагають змагання. Гарних наслідків досягає той, у кого розвинені всі м'язи тіла, добре працюють легені, серце.
А наші хлопчики, Сергійко і Василько, спортом не займалися, мало працювали фізично. Тому у них слабкі не тільки м'язи, а й легені і серце. А отже, через своїм лінощі, вони програли змагання з бігу.
Учитель. Як бачите, сильний не той, хто багато їсть, а той, хто багато рухається, систематично займається спортом.
л
т
IV. Закріплення вивченого матеріалу 1. Розгадування кросворда.
с
к
е
3
е
4
На чому, мов на шарнірах, руки і ноги, пальці і корпус легко повер- таються? (Суглоб)
Чим закінчується хребет? (Куприк)
Як по іншому називаються м'язи? (Мускули)
Якщо м'яз виконує роботу, він... (скорочується). 2. Робота в зошиті.
Закінчіть речення. (1)
Запишіть відповіді на питання. (2, 3)
Творча робота.
Підсумок уроку
Про що ви дізнались на уроці?
Як зміцнювати м'язи?
Як долати втому м'язів?
Домашнє завдання
Опрацювати статтю "Як людина рухається", "Чому треба тренувати м'язи".
Скласти розповідь "Як я дбаю про свою поставу".
урок 30
Тема. Як відбувається живлення людини.
Бережи органи травлення
Мета: формувати елементарні поняття травлення, органи травлення (розташування в організмі, значення), рослинна їжа, тваринна їжа; уявлення про взаємозв'язок органів однієї системи, про гііієну харчування і догляд за зубами; вміння розрізняти на своєму тілі місця, де розміщені органи травлення; догля - дати зуби, правильно харчуватися; формувати вміння самостійно виконувати практичну роботу, встановлювати функціональні зв'язки (будова органу - його функція, тобто значення в організмі), узагальнювати й робити висновки; виховувати бережливе ставлення до свого організму, прагнення берегти здоров'я.
Обладнання: муляж "Органи травлення", "Зуби"; таблиці "Органи травлення", "Зуби", "Наша їжа"; роздаткові картки.
ХіД УРОКУ
Підсумок фенологічних спостережень
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
Пригадайте, як працює м'яз.
Як зміцнюються м'язи?
Чому м'язи стомлюються?
Яке значення мають м'язи?
Індивідуальна робота за картками.
Використання інтерактивних технологій.
Робота в парах.
Виберіть правильні відповіді.
Грудна клітка захищає печінку і нирки;
грудна клітка захищає серце і легені;
череп захищає головний мозок від ушкоджень;
грудна клітка складається з 16 пар ребер;
грудна клітка складається з 12 пар ребер;
м'язи можуть скорочуватись і розслаблюватись;
м'язам завжди потрібен відпочинок.
Мотивація навчальної діяльності
Скажіть, без чого людський організм не зможе жити?
Розгадування ребуса.
Щоб жити, працювати, а дітям ще й рости, треба їсти й пити. Хліб, різні овочі та фрукти, молочні, рибні й м'ясні страви, фруктові соки міс- тять усі потрібні для організму речовини.
Що відбувається з їжею в нашому організмі?
Сьогодні ви ознайомитесь з органами травлення. Дізнаєтесь, якими шляхами проходить їжа і як перетравлюється, а та-
кож поговоримо про те, як захистити органи травлення від захворюван- ня, як і коли саме потрібно чистити зуби. IV. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя.
Їжа в нашому організмі зазнає великих і складних змін. Розгляньте на таблиці, який довгий шлях проходить вона. Спочатку потрапляє в рот. Дотиком губ ми розрізняємо, яка вона - тверда чи м'яка, холодна чи гаряча. Зубами розжовуємо їжу. За допомогою язика ми визначає- мо її смак. Під дією слини в роті вона починає розчинятись. У шлунку, в який їжа потрапляє по стравоходу, вона перетравлюється частково і за допомогою шлункового соку до кінця в тонкій кишці. Тільки в перетравленому вигляді їжа може проникнути в кров, яка розносить її до всіх ор- ганів нашого тіла, тобто живить їх.
Подрібнення їжі й перетворення її в організмі на розчинні речови- ни називають травленням.
Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано впли- ває на наше здоров'я. Якщо з якихось причин у кров не надходитимуть розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуже важливо до- тримуватись гігієни харчування. Передусім перед вживанням їжі треба мити не тільки руки, а й овочі та фрукти, щоб не занести в організм хво- роботворні мікроби. Їсти потрібно в один і той же час, неквапливо й добре пережовувати їжу. Вона повинна бути різноманітною, щоб організм діставав усі необхідні для життя речовини.
Робота з таблицею "Органи травлення".
Ротова порожнина;
слинні залози;
стравохід;
шлунок;
дванадцятипала кишка;
підшлункова залоза;
жовчний міхур;
печінка;
тонка кишка;
товста кишка;
апендикс;
пряма кишка.
Продовження розповіді з елементами бесіди.
Чи знаєте ви, скільки в людини зубів?
Їх тридцять два. Шістнадцять у верхній щелепі і стільки ж - у нижній.
Чи змінюються зуби протягом життя?
Так, протягом життя набір зубів у людини змінюється повністю. Перший набір - це дитячі, чи молочні, зуби. Їх буває до двадцяти. З 5 років молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Їх місце займають постійні зуби.
Із чого складаються зуби?
Зуби - найтвердіші частини людського організму. Шар білої емалі, яким вони вкриті, не поступається твердістю слоновій кістці.
Під шаром емалі знаходиться шар дентину. Всередині знаходиться м'яка пульпа. У ній прокладені кровоносні судини, які живлять зуб. Так само, як живлять вони всі інші частини тіла.
Що ж потрібно робити, щоб зуби не руйнувалися, не боліли, а ясна були здоровими?
Бережіть органи травлення.
Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано впливає на наше здоров'я. Якщо з якихось причин у кров не надходити- муть розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуже важли- во дотримуватись гігієни харчування.
Перед їжею треба мити руки.
Ретельно мити овочі і фрукти.
Їсти потрібно в один і той самий час.
Їсти потрібно неквапливо і добре пережовувати їжу.
Під час їжі не розмовляти.
Хвилинка відпочинку. V. Закріплення вивченого матеріалу
Робота з підручником.
Роздивіться малюнок.
Перелічіть органи травлення.
Опрацюйте статтю "Правила догляду за зубами".
Робота в зошитах.
Відкрийте зошити. (Завдання 4, 5, 6, 7.)
Це цікаво знати!
Добова норма харчування людини:
хлібобулочні вироби - 300 г;
картопля - 264 г;
молоко і кефір - 450 г;
м'ясо і м'ясні продукти - 205 г;
риба - 50 г;
цукор та кондитерські вироби - 100 г;
масло - 15 г;
яйця - 40 г;
сир (твердий) - 18 г, або м'який - 20 г;
свіжі фрукти та овочі - 660 г.
Бесіда.
Що таке травлення?
Які є органи травлення?
Чому треба харчуватися різноманітною їжею?
Яке значення для нашого організму мають зуби?
Що означають слова "гігієна харчування"?
Робота за картками "Здоровий зуб".
Використовується інтерактивний метод "Незакінчені речення".
Дивіться на картинку. Це допоможе вам заповнити пропуски в ре- ченнях.
Біла частина зуба називається...
Інша частина зуба схована в...
...міцно утримує зуб в щелепі.
...досить тверда і захищає зуб.
У пульпі містяться кровоносні судини та...
Зафарбуйте дентин жовтим кольором. Зафарбуйте пульпу червоним кольором.
Корисні поради.
Два-три рази на рік відвідуйте лікаря, щоб перевірити загальний стан здоров'я; здорові зуби загалом бувають у здорових людей;
завжди повноцінно харчуйтесь, їжте багато зелених овочів, м'ясо, курку, рибу, яйця і, звичайно, пийте побільше молока;
чистіть зуби після кожного прийому їжі;
не їжте багато цукерок і не дуже захоплюйтесь солодкою газованою водою...
VI. Узагальнення та систематизация знань
Складання на дошці схеми "Система травлення".
Впишіть у клітинки назви органів, у яких відбувається травлення, з'єднайте їх стрілками в єдину систему.
Запишіть на дошці, що допомагає процесу травлення їжі. Система травлення ^ ротова порожнина ^ стравохід ^ шлунок ^
тонка кишка ^ товста кишка ^ пряма кишка.
Допомагають перетравленню їжі: язик, зуби, слина, печінка з жовч- ним міхуром.
Підсумок уроку
Що цікавого ви дізналися?
Що найбільше запам'яталося? Чому?
Домашнє завдання .
Опрацювати статтю підручника "Як відбувається живлення людини".
Виконати в зошиті завдання 7.
УРОК 31
Тема. Для чого і як людина дихає.
Бережи органи дихання
Мета: формувати елементарне поняття органи дихання (розташування в організмі, значення); уявлення про газообмін в легенях, про необхід- ність чистого повітря для дихання, про звички, які шкідливо діють на органи дихання, про шляхи збереження органів дихання здоровими; вміння знаходити на своєму тілі місця, де розміщені органи дихання, дбати про чистоту повітря, дотримуватися правил гігієни під час спілкування з хворими людьми; формувати вміння висловлювати судження, встанов- лювати взаємозв'язки і залежності між органом й умовами його функ- ціонування; розвивати уяву; виховувати охайність, допитливість, пізна- вальний інтерес до вивчення свого організму.
Обладнання: муляж "Органи дихання", таблиці "Органи дихання", таблиці минулого уроку, сантиметрові стрічки, картки.
ХіД УРОКУ
Підсумки спостережень за погодою
Хто дає нам тепло? Що дає нам тепло?
Ми спостерігаємо за природним світилом - сонцем, джерелом тепла і світла. Розповість нам про це наш класний синоптик.
Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.
Що таке травлення?
Що відбувається з їжею в нашому організмі?
Які органи травлення є у людини?
Чому треба харчуватися різноманітною їжею?
Яке значення для нашого організму мають зуби?
Які основні правила гігієни харчування?
Робота за картками "Як розвивається карієс".
Пронумеруйте картинки 1, 2 та 3 так, щоб номери показували послі-
довність розвитку карієсу.
Використайте картинки і слова в рамці, щоб заповнити пропуски
в реченнях.
Кислота порожнина карієс
Коли... руйнує емаль зуба, розпочинається карієс.
Незабаром виникає отвір, або...
...розповсюджується.
Робота в малих групах (використання інтерактивних технологій).
Час опрацювання - 3 хвилини.
Ігрупа. Скласти на дошці схему "Система травлення", вказавши, що саме допомагає процесу травлення їжі в організмі людини.
ІІ група. Розказати, де починається процес травлення і як це можна довести за допомогою досліду.
ІІІгрупа. Розказати, які поживні речовини утворюються з продуктів харчування і як вони поступають у кров до всіх органів.
III. Мотивація навчальної діяльності
Використання технології "Мозковий штурм".
Проблемна ситуація.
Уівіть собі таку картину: 1846 рік, судно "Мері Сомс" наздогнала на морі буря. Всі, хто був на судні (а це батальйон солдат і команда судна) сховалися в трюмі. Коли буря скінчилася, на палубу ніхто не піднявся - всі загинули, хоча дно залишилося абсолютно неушкодженим.
Поміркуйте. З якої причини сталася ця трагедія?
Хвилинка ерудита.
Щоб повніше розв'язати нашу проблемну ситуацію, нам необхід- но прочитати цей ребус.
ПО
(Повітря)
- Так. Крім їжі, що ще треба людині для життя? (Повітря) 3. Практична робота.
Дослід 1. Давайте проведемо дослід: затримайте дихання. (Можна за- тримати дихання так: закрити носик іротик рукою.)
Скільки секунд ви можете не дихати? (40-50 секунд) А потім ви від- чули, що вам конче треба вдихнути повітря. І яке це радісне відчуття, коли ваші груди наповнюються свіжим повітрям!
Без повітря людина не може прожити навіть кілька хвилин! Вона по- стійно вдихає і видихає повітря все своє життя.
IV. Оголошення теми і мети уроку. Робота над новим матеріалом
Робота за таблицею "Органи дихання".
Який же шлях повітря від органів дихання до легень?
Щоб потрапити до легенів, повітря проходить досить довгий шлях по цілій системі трубок. Усі ці трубки так і називаються - верхні ди- хальні шляхи.
Давайте простежимо весь цей шлях. Починається він з носа.
(Робота з тематичним словником школяра: 1. Що таке ніс? 2. Спро- буйте вдихнути через ніс.)
У носі затримуються великі часточки і пил, які могли б пошкодити ніжну тканину легень. Тут же відбувається нагрівання повітря, яке вди- хаємо. Часточки і пил затримуються за допомогою волосинок, які щільно ростуть на слизистій носових проходів. А зігрівання відбувається тому, що носові ходи дуже вузькі, а їхні стінки багаті на кровоносні судини. Кров, яка постійно циркулює, зігріває стінки, а від них зігрівається й повітря. Тому дуже важливо дихати носом, а не ротом.
Потім повітря через носоглотку надходить у дихальне горло. Дихаль- не горло ділиться на два бронхи: правий і лівий. Бронхи входять в ле- гені і там розгалужуються, як коріння дерев. Саме цим шляхом потрап- ляє повітря до легень.
Робота із зошитом та таблицею.
Потрібно зазначити шлях, яким проходить повітря від органів ди- хання до легень.
Учень біля дошки працює з таблицею. Інші учні - в зошитах.
Робота з підручником.
Опрацювати статті "Для чого і як людина дихає".
Розгляд і аналіз ілюстрації.
Практична робота. Вимірювання об'єму своєї грудної клітки.
Зроби вдих і виміряй об'єм своєї грудної клітки. Полічи число вдихів і видихів, сидячи спокійно за партою, і зроби підрахунки після 15 присідань. Порівняй отримані результати.
Словникова робота.
Гортань, трахея, бронхи, легені.
Анатомія людини у цифрах і фактах.
Основними органами, завдяки яким ми дихаємо, є легені. Наші легені працюють і вдень, і вночі - все життя. Якби вони перекачували не повітря, а воду, тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху півтони води. Ось який потужний дихальний апарат створила природа!
Практична робота.
Відчиніть вікно.
Зробіть вдих. Що ви відчули? Легені розширилися і наповнилися свіжим повітрям - грудна клітка піднялася.
А тепер знову зробіть вдих і видихніть повітря. Що ви відчули?
Якби діафрагма перестала опускатися і підніматися, легені перестали б дихати.
А для чого це треба - весь час вдихати і видихати повітря?
Справа в тому, що живі істоти - люди, тварини, птахи, риби, комахи, навіть квіти і дерева - постійно мають потребу в одному з газів, що входить до складу повітря. Цей цілющий газ - кисень.
Як потрібно розвивати легені?
Щоб забезпечити органи киснем, треба розвивати легені. Цьому сприяють ранкова гімнастика, ігри на свіжому повітрі, помірна фізич- на праця.
Як треба дихати?
Краще від усіх вміють дихати співаки, музиканти, котрі грають на духовних інструментах (флейті, сопілці, трубі), спортсмени та йоги.
Уміння дихати - це правильне і повне використання можливостей грудної клітки, дихальних м'язів і діафрагми. Від правильного дихання залежить здоров'я і продовження життя людини. 10. Інсценівка.
Сигарета. Hello! Друзі! Я - американка. Мене з Америки привезли моряки Христофора Колумба ще в 1492 році. З того часу і проживаю в Європі. І всі мені раді! Подивіться, яка я гарна! Понюхайте, як я пахну! А може, хтось хоче запалити? Я ж така корисна!
Учень. Ні, стій! З тебе користі тільки й того, що з тютюну одер- жують хімічну речовину - нікотин-сульфат, який використовується і в сільському господарстві для захисту рослин від попелиць. Це одна з найсильніших отрут! Крім того, іноді господині посипають тютюном вовняні речі, щоб їх не побила міль. Ось яка з тебе користь! Від тебе більше неприємностей, ніж користі!
V. Закріплення матеріалу
Тестові задачі
1. Які органи беруть участь в диханні?
Відповіді:
1) Серце; 2) носоглотка; 3) печінка; 4) легені; 5) бронхи; 6) шлунок; 7) гортань; 8) трахея.
Що відбувається у твоєму організмі, коли ти вдихаєш повітря? Відповіді:
Грудна клітка опускається;
грудна клітка піднімається;
легені розширюються;
легені звужуються;
свіже повітря проникає в пухирці легень;
кров віддає легеням не потрібний для організму кисень;
легені віддають в кров необхідний для організму кисень.
Що треба робити, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? Відповіді:
Розвивати легені;
ламати дерева, нищити кущі, трави;
при вході в приміщення не витирати взуття;
берегти зелені насадження;
дихати у приміщенні, де палили;
витирати вологою ганчіркою пил з меблів, підлоги, користуватися пилососом;
витрушувати й чистити одяг у кімнаті.
Як ти розумієш прислів'я: "Ліси - легені планети"? Що треба робити, щоб зберегти ці легені?
Підсумок уроку
Що ви дізналися нового, не відомого вам досі?
Що вам запам'яталося найкраще?
Чи варто провітрювати приміщення взимку?
Домашнє завдання
Опрацювати статтю "Для чого і як людина дихає", розказати рідним, як слід турбуватися про чистоту повітря.
УРОК 32
Тема. Для чого людині органи кровообігу. Бережи органи кровообігу
Мета: формувати елементарне поняття органи кровообігу (судини, серце, їх значення в організмі), пульс; уявлення про кругообіг крові в організмі, про шляхи збереження органів кровообігу здоровими; вміння розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходиться серце і судини, ви- значити пульс, дотримуватися режиму дня; формувати вміння вста- новлювати взаємозв'язки між системами органів в організмі людини,
моделювати ці зв'язки, робити висновки; виховувати розуміння необ- хідності берегти власне здоров'я, зокрема органи кровообігу, прагнення знати, як берегти серце, судини, і вміти це робити, доброзичливо ставитися до інших людей.
Обладнання: муляж "Серце"; таблиці "Кровоносна система людини", "Органи дихання".
ХіД УРОКУ
Хвилинка спостережень
Які зміни сталися у природі?
Який сьогодні день?
Який стан неба?
Чи падає дощ?
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
На таблиці покажіть і назвіть органи дихання.
Розкажіть, що відбувається з повітрям у легенях.
Чому потрібно дихати носом?
Чому потрібно розвивати легені?
Якої шкоди завдає паління?
Чому найкраще дихати тільки свіжим повітрям?
Індивідуальне опитування.
Запишіть номери правильних відповідей.
Що відбувається у вашому організмі, коли ви вдихаєте повітря?
Грудна клітка опускається.
Грудна клітка піднімається.
Легені розширюються.
Легені звужуються.
Свіже повітря проникає у пухирці легень.
Кров віддає легеням непотрібний організму кисень.
Легені віддають у кров необхідний для організму вуглекислий газ.
Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
Що з'єднує дві системи органів - систему травлення і систему ди- хання людини?
А чи замислювались ви, яке значення в житті людини має серце?
Ви, мабуть, часто помічали: якщо порізати палець чи подряпатись, то з'являється кров. Чому?
Повідомлення теми і завдань уроку
На уроці ви дізнаєтесь про те, як рухається кров у нашому організмі, про будову і роботу серця, про засоби його розвитку і зміцнення.
Робота над новим матеріалом
Розповідь учителя про серце за муляжем.
У ході пояснення ставляться такі запитання.
Хто бачив серце тварини?
Що воно нагадує?
Який має вигляд?
(Учні відповідають, спираючись на знання про особливостім'язів.)
Серце працює вдень і вночі протягом усього життя людини. Стінки серця складаються з м'язів. Скорочуючись і розслаблюючись, воно ви- штовхує кров у кровоносні судини, що нагадують трубки. У той час, коли серце виштовхує кров у кровоносні судини, ми відчуваємо пульс.
Практична робота.
Щоб розкрити залежність ритму скорочення серця від фізичного навантаження на організм людини, дітям пропонують вийти з-за парт, у швидкому темпі кілька разів присісти і піднятися, сісти на місця. Пальці однієї руки притиснути до іншої трохи вище долоні. В цьому місці судини проходять близько біля шкіри, тому добре чути поштовхи. (Діти ви- значають свій пульс.)
Розповідь учителя за таблицею.
Демонстрація органів кровообігу.
Як зміцнювати серце?
Бесіда за малюнками.
Чому у фізично міцних дітей пульс прискорився менше, ніж у дітей, слабших за фізичним розвитком? (Відповідь уточнюється вчителем.)
Серце відіграє важливу роль в організмі людини. Дехто вважає, що йому потрібно давати менше навантаження. Але це неправильне тверджен- ня. Навпаки, люди, які не займаються спортом, мають слабке серце. У фі- зично розвинених учнів серце працює краще. Під час фізичного наванта- ження воно здатне вміщувати в собі більше крові і більше виштовхувати її у судини. У таких людей пульс спокійний, і вони менше задихаються. Отже, серце потрібно тренувати, а цьому сприяють фізична праця і спорт.
Фізкультхвилинка
Робота з підручником.
Читання статті "Для чого людині органи кровообігу".
Розгляд і аналіз ілюстрацій.
Відповіді на запитання.
Закріплення вивченого матеріалу
Робота в зошиті.
Складання на дошці схеми "Кровоносна система".
Бесіда (використовується інтерактивна модель "Акваріум").
Де знаходиться серце у людини?
Яке значення має кров у нашому житті?
Від чого залежить частота пульсу?
Що сприяє зміцненню здоров'я? 4. розгадування кросворда.
1 2
435
По вертишлі:
Найтонші судини, що пронизують усі органи тіла. (Капіляри)
Судини, по яких кров, насичена вуглекислим газом, повертається до серця. (Вени)
Порожнистий м'язовий орган, який виштовхує кров у судини. (Серце) По горизонталі:
рух крові по кровоносних судинах тіла людини. (Кровообіг)
Великі кровоносні судини, що відходять від серця. (Артерії)
Підсумок уроку
Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника.
Виконати завдання в зошиті (3, 4).
Виконуючи ранкову гімнастику, перевірити частоту пульсу.
урок 33
Тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає
мета: формувати елементарні поняття нервова система (головний і спинний мозок, нерви, їх значення в організмі), органи чуття людини (види органів чуття, подразники, що сприймаються кожним органом); уявлення про роботу нервової системи й органів чуття, про шляхи збереження органів чуття; вміння розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходяться
головний і спинний мозок, нерви, розрізняти органи чуття, дотримуватися режиму дня, чергувати розумову працю з фізичною працею та від- починком; формувати вміння встановлювати взаємозв'язки між усіма органами тіла людини, доводити судження: "Організм - єдине ціле"; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення берегти власне здоров'я, розуміння його цінності для людини, залежності життя людини від стану здоров'я.
Обладнання: таблиці попередніх тем, ілюстрації, таблиці "Нервова система", "Органи чуття".
ХіД УРОКУ
Підсумок фенологічних спостережень
Перевірка домашнього завдання
Інтерактивна гра "Мікрофон".
Яке значення має кров в організмі людини?
Тестова перевірка знань.
ііі. мотивація навчальної діяльності
Використання технології "Мозковий штурм".
Як реагує організм, якщо шкіра руки торкається до гарячих, го- стрих предметів?
Чому в роті виділяється слина, як тільки згадаєш про лимон або уявиш його під час їжі?
Що відбувається за допомогою вух?
Повідомлення теми і завдань уроку
Сьогодні ми дізнаємось не тільки про те, чому людина забирає руку від гарячого, а й про будову і значення нервової системи, її властивості й органи, різні способи зміцнення нервової системи.
робота над новим матеріалом
1. розповідь учителя за таблицею.
Будова нервової системи, її робота.
Спинний мозок.
Головний і спинний мозок реагують на різну інформацію за допомогою 75 кілометрів павутиння нервів - тонких і чутливих волокон. По одних йдуть сигнали від усіх органів і нервових закінчень на шкірі, а по інших - надсилається інформація від головного і спинного моз- ку до органів, "повідомляючи", як їм треба діяти.
робота з підручником
Читання різних статей (учні самостійно готують розповідь про значен- ня одного з органів).
Словникова робота.
Відповіді на запитання.
Закріплення та осмислення знань
робота в групах. Завдання за картками.
група
З чого складається нервова система людини?
Яке значення вона має для організму людини?
група
Що шкодить нервовій системі?
Що треба робити для її зміцнення?
група
Які органи чуття в нас є?
Що ми сприймаємо ними з довкілля?
робота в зошиті Читання зашифровок.
Спочатку знайдіть перший кружечок і за лініями прочитайте, яку роботу виконують органи чуттів. К. Підсумок уроку
Що найбільше запам'яталося?
Що цікавого ви дізналися на уроці? X. Домашнє завдання
Опрацювати статті з підручника.
Відповідати на запитання.
Виконати завдання в зошиті.
урок 34
тема. взаємозв'язки в природі
мета: розширити уявлення учнів про ланцюги живлення, взаємо- зв'язки рослин і тварин із неживою природою; розвивати уміння аналі- зувати, порівнювати; виховувати бажання бути господарем, бережно ста- витися до природи.
Обладнання: ілюстрації.
Хід УРОКУ
I. Підсумок фенологічних спостережень
Які зміни відбулися в природі у травні?
Що найбільше вас вразило?
Які квіти зацвіли?
Які дерева розпустили листочки? Які ще ні?
Актуалізація опорних знань
Я стверджую, що гриби - це рослини. Доведіть, чи це так.
Складіть ланцюг живлення за початком. Грибниця підберезника ^ ..., ^ ..., ^ ... (Грибниця підберезника ^ береза ^ козуля ^ вовк.)
Як ви гадаєте, чи можна продовжити цей ланцюг?
Повідомлення теми і завдань уроку
Вивчення нового матеріалу
Бесіда за малюнком.
(На малюнку зображено дуб, під дубом - їжак, мишка, кабан, вовк, трави, квіти, гриби, на дубі - сова, білка, одуд, гусениця.)
розгляньте малюнок дуба.
Яких рослиноїдних тварин ви бачите біля нього?
Як вони пов'язані з дубом?
Назвіть хижих тварин.
Як вони пов'язані з дубом?
Уявіть собі, що дуб засох. Що станеться?
Отже, рослини є їжею для рослиноїдних тварин, а вони є здобич- чю для хижаків.
У природі сильніші хижі тварини нападають на слабших.
робота з підручником.
Читання статті.
Відповіді на запитання.
Як ви гадаєте, чи може таке статися, що хижаки знищать усіх рос- линоїдних тварин?
(Учні висловлюють свої думки.)
Яке місце в природі посідає людина?
Що треба робити для збереження життя на Землі? Чому?
розповідь учителя.
Послухайте історію.
В одній країні розвелося дуже багато горобців, які знищували вро- жай. Людям це дуже не сподобалося. Вони стріляли в горобців, зни- щуючи їх. Пройшов час, і розвелося багато шкідників, які ще більше знищували плоди, ніж горобці. Люди змушені були завозити горобців з інших країн.
Чому люди змушені були це зробити?
Отже, втручаючись у природу, людина руйнує ланцюги живлення. Цим самим завдає їй великої шкоди.
Бесіда з елементами гри.
Пригадайте і скажіть, якою буває природа. (Жива й нежива)
Як ви думаєте, а чи пов'язана жива природа з неживою? Гра "Дехто живе?"
риба живе...;
птах живе...;
черв'як живе...;
кріт живе...
Отже, нежива природа - середовище для життя багатьох тварин.
Чи можуть тварини жити без сонячного світла і тепла? Чому?
А що ще потрібно для життя тварин? (Кисень, вода)
Отже, рослини і тварини не можуть жити без неживої природи. Природа - єдине ціле.
5. Цікаво знати!
На землі рештки тварин і зів'ялих рослин руйнуються бактеріями і переходять у ґрунт, стаючи їжею для рослин.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Складіть ланцюги живлення.
Горіхи ліщини ^ ... ^ ...;
^ ... ^ ... мураха;
... ^ ... ^ ...
розгадування кросворда.
Якщо ви розв'яжете цей кросворд, то дізнаєтесь, ким є сокіл.
1хи3ж4ак2
5
Що над нами вверх ногами? (Муха)
Головний герой байки Л. Глібова - "...-стрибунець". (Коник)
У зеленому жакеті Галасує в очереті, Хоч і плавати мастак,
а не риба і не рак. (Жаба)
Влітку білий, взимку сірий. (Заєць)
Сірий, зубатий, Полем рискає,
Телят, овець шукає. (Вовк)
Отже, сокіл - це хижак.
До хижих птахів, крім соколів, належать орли, яструби, коршуни, беркути.
Підсумок уроку
Чому треба берегти природу?
Поясніть вислів "Природа - єдине ціле".
Як ви будете поводитися в природі протягом літніх канікул?
Домашнє завдання
Опрацювати статтю "У природі все взаємопов'язано".
Основи здоров'я
(1 год/тиждень)
№ Зміст навчального матеріалуДата Прим. І семестр Людина та її здоров'я 1Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається . 2Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання власних правил здорового способу життя. Фізична складова здоров'я (6 год ) 3Працездатність учня. Активний відпочинок. Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі. 4Здоров'я і харчування. Вибір їжі та страв. Практична робота: вивчення маркування харчових продуктів. 5Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам.
Практична робота: моделювання поведінки під час епідемії грипу. 6Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я 7Твоя батьківщина і здоров'я .Ознайомлення учнів з комплексом ранкової зарядки. 8Тематичне оцінювання. ( Практична робота, самостійна, тестова тощо)
Тем. бал Соціальна складова здоров'я 9Сім'я як чинник здоров'я .
Практична робота: рольова гра " Батьки і діти" 10Ставлення до ВІЛ - інфікованих людей Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ - позитивними людьми. 11Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини. 12Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві. 13Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві. 14Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла. Безпечна електрика. 15Правила безпечного користування електроприладами, джерелами відкритого вогню.Практична робота: ознайомлення із застережними знаками (" легкозаймиста речовина", "ураження електричним струмом" тощо ). 16Тематичне оцінювання.( Контрольна, самостійна, тестова тощо). ІІ семестр 17Практична робота: рольова гра " Викликаємо служби 01, 02, 03, 04" 18Правила протипожежної безпеки. Небезпека від вогню. Що таке евакуація. Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети.
Практична робота: ситуаційна гра " Дії під час пожежі". 19Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі. 20Попередження травматизму в школі. 21Безпека пішоходів. Дорога з обмеженою оглядовістю. Ознайомлення з дорожніми знаками.
Практична робота: вчимося безпечно переходити дорогу. 22Дорога за несприятливих умов. Практична робота: "читання" учнями дорожніх знаків "Рух пішоходів заборонено", "Слизька дорога" 23Залізничний переїзд.Практична робота: " читання" учнями дорожніх знаків "Залізничний переїзд" , "Одноколійна дорога". Встановлення зв'язку між ДТП і порушенням Правил дорожнього руху. 24Ти - пасажир. 25Метро - підземний транспорт. Ти на екскурсії. 26Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди.
Практична робота: моделювання поведінки з незнайомими людьми. 27Тематичне оцінювання.Практична робота: виконання колективних проектів з вивчених тем. Тем. бал 28Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь. 29Не дикі, але небезпечні. Практична робота: моделювання ситуації "Зустріч з незнайомою твариною". Психічна й духовна складові здоров'я 30Увага й пам'ять. Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звички. Практична робота: тренування уваги й пам'яті. 31Спілкування у родині, з однокласниками, друзями. 32Правда і кривда. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового способу життя.Практична робота: народні ігри і забави. 33Тематичне оцінювання.Практична робота: моделювання ситуацій, рольові ігри. 34Підсумковий урок за розділами курсу "Основи здоров'я". Плани-конспекти з основ здоров'я 3 КЛАС
ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
№
з/пЗміст навчального матеріалуДатаЛюдина та її здоров'я (2 год)1Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається2Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання власних правил здорового способу життяФізична складова здоров'я (7 год)3Працездатність учня. Активний відпочинок. Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі4Вибір їжі та страв. Культура харчування5Практична робота: вивчення маркування харчових продуктів6Корисні та шкідливі мікроби7Запобігання інфекційним хворобам. Практична робота: моделювання поведінки під час епідемії грипу8-9Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я. Тематичне оцінюванняСоціальна складова здоров'я (22 год)10Сім'я як чинник здоров'я. Практична робота: рольова гра "Батьки і діти"11Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми12Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини13Твоя домівка
№
з/пЗміст навчального матеріалуДата14Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві15Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла. Тематичне оцінювання16Безпечна електрика17Практична робота: проект "Ми бережемо електроенергію!"18Небезпека від вогню. Що таке евакуація19Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети. Практична робота: ситуаційна гра "Дії під час пожежі". Практична робота: рольова гра "Викликаємо служби 101, 102, 103, 104"20Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі21Дорога з обмеженою оглядовістю. Ознайомлення з дорожніми знаками.
Практична робота: виявлення місць з обмеженою оглядовістю на дорогах, прилеглих до школи. Вчимося безпечно переходити дорогу22Дорога за несприятливих умов. Практична робота: "читання" учнями дорожніх знаків "Рух пішоходів заборонено", "Слизька дорога"23Залізничний переїзд. Практична робота: "читання" учнями дорожніх знаків "Залізничний переїзд", "Одноколійна дорога" тощо. Встановлення зв'язку між ДТП і порушеннями правил дорожнього руху24Ти - пасажир25Метро - підземний транспорт. Ти на екскурсії26Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди. Тематичне оцінювання2728Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь29Безпечний відпочинокИсихічна й духовна складові здоров'я (6 год)30Не дикі, але небезпечні. Практична робота: моделювання ситуацій "Зустріч з незнайомою твариною"
№
з/пЗміст навчального матеріалуДата31Надання першої допомоги при укусах, порізах, кровотечі з носа, потраплянні смітинки в око32Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги й пам'яті33Спілкування у родині, з однокласниками, друзями34Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звички. Правда і кривда35Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового способу життя. Тематичне оцінювання
розробки уроків
УРОК 1
Тема. Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається
Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для людини; вчити називати показники здоров'я, розрізняти показники власного здоров'я; вчити дітей тренувати м'язи, розвивати витри- валість; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Життя і здоров'я - найбільша цінність. Коли ти здоровий, то добре працюєш, гарно вчишся. Ти завзято робиш різні спра- ви: читаєш цікаву книжку, копаєш грядку, прибираєш кімнату, бі- жиш до магазину, граєшся у м'яча. До показників здоров'я відносять також фізичні якості, що відповідають віку дитини. Сьогодні ми по- говоримо про показники здоров'я та навчимось їх розрізняти.
Робота за підручником (С. 4-7)
Читання тексту на с. 4.
Розгляньте малюнки. Назвіть показники здоров'я дітей, зо- бражених на малюнках. Укладіть речення за ними.
Чому говорять, що найбільше щастя в житті - здоров'я?
Як поводиться вдома здорова дитина?
Як поводиться в школі здорова дитина?
Які почуття є у здорової дитини?
Як ставиться здорова дитина до оточуючих?
Який настрій у здорової людини? Висновок: у здорової людини гарний настрій.
Розгляньте малюнки на с. 5. Яких дітей зображено на малюнках? Доведіть свою думку. Складіть відповідні речення.
Як керує своїми емоціями здорова людина?
Висновок: здорова людина вміє керувати своїми діями, емоціями.
Розгляньте малюнки на с. 6. Яких дітей зображено на малюн- ках. Доведіть свою думку. Складіть відповідні речення.
Що ви відчуваєте, коли здорові? Що вам приємно? Чим ви ми- луєтесь? Які робите справи?
Висновок: здорова людина - добра і справедлива.
Розгляньте малюнки на с. 7.
Завдяки чому людина рухається?
Які рухи ви виконуєте за допомогою м'язів?
Що означає "докласти зусиль"? Наведіть приклади.
Що означає "виконувати посильну роботу"? Наведіть приклади.
Що означає "відсутність витривалості"? Наведіть при- клади.
Розгляньте малюнок. Що робить дівчинка? Чи доводилося вам фарбувати дерева? З якою метою? Чи легка ця робота? Чого треба докласти? Чи посильна ця робота для школярів?
На правому малюнку зображено силометр. За допомогою си- лометра вимірюють силу м'язів.
Фізкультхвилинка
Раз - підняли руки вгору. Два - схилилися додолу. Не згинайте, діти, ноги, Як торкнетеся підлоги. Раз, два, три, чотири - Треба знову прямо стати, П'ять, шість, сім, вісім - І спочатку починати.
Продовження роботи за підручником
Розгляньте малюнки на с. 8. Розкажіть, роботу яких м'язів зображено на них. Укладіть відповідні речення.
Чи можна тренувати м'язову витривалість?
Як це робити?
Чи відома вам гра "Завмри - відімри!"? Що вона розвиває?
Робота в зошиті (С. 2-3)
№ 2. Вивчення вірша.
Повинні завжди люди робити вірний шаг. Здоровим має бути і тіло і душа. Вода, повітря, сонце, зарядка, спорт, режим: Радій життю, мій друже! Здоров'я бережи!
(О. Чеботарьов)
№ 3. Поясніть прислів'я.
Краще попередити хворобу, ніж її лікувати.
Живи, як треба, - і лікаря не треба.
№ 5. Тест "Так чи ні?" Упізнай показники здоров'я. О Відсутність болю
О Добрий настрій О Гарна постава О Дзвінкий голос О Добрий апетит О Дратівливість О Доброзичливість О Кашель О Ясні очі
№ 6. Поясніть прислів'я.
Якщо дитина бігає й грається, то їй здоров'я усміхається.
Здоровому все здорово.
Без уроків фізкультури не зміцниш мускулатури.
Підсумок уроку
Від чого залежить здоров'я?
Розкажіть, як ви почуваєтесь, коли здорові.
Назвіть показники здоров'я людини.
Назвіть показники свого здоров'я.
Згадайте прислів'я про здоров'я.
Як ви тренуєте свої м'язи?
Оцініть свою м'язову витривалість.
УРОК 2
Тема. Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання влас- них правил здорового способу життя
Мета: розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, про те, що позитивно, а що негативно впливає на здоров'я; сприяти
виконанню учнями правил здорового способу життя з метою набуття навичок здорового способу життя; виховувати відповідальність.
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. "Здоров'я для людини - найбільша цінність", - каже народна мудрість. Чому, як ви вважаєте?
Який вигляд має здорова людина?
Що означає бути здоровим?
Чи можете ви сказати про себе: "Я - здоровий"?
Від чого залежить здоров'я?
Що необхідно робити, щоб бути здоровим?
Робота за підручником
Читання тексту на с. 9.
Що негативно впливає на здоров'я?
Якими є наслідки того, що людина не замислюється про збе- реження здоров'я?
Якою вона стає? У чому шукає розраду?
Розгляньте малюнки. Що негативно впливає на здоров'я? Складіть відповідні речення.
Що означає "обирати здоровий спосіб життя"?
Яким є життя такої людини?
Які правила здорового способу життя вам відомі? Висновок: здоров'я - найдорожчий скарб.
Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати - Будемо відпочивати. Три! Чотири! Присідайте, Швидко втому проганяйте. П'ять! Шість! Засміялись, Кілька раз понахилялись. Сім! Вісім! Час настав Повернутися до справ.
Продовження роботи за підручником
Розгляньте малюнки і схему на с. 10. Що позитивно впливає на здоров'я? Складіть відповідні речення.
Про яку людину можна сказати, що вона обрала здоровий спосіб життя?
Висновок: якщо людина робить усе, щоб зберегти й зміцнити здоров'я, вона веде здоровий спосіб життя.
5. Робота в зошиті (С. 4-5)
№ 1. Допишіть.
Наше тіло - механізм, Загартовуй о.
№ 3. Вивчення вірша.
Різні правила бувають, Їх дорослі добре знають. Захворіли мишенята, Бо не слухалися тата.
(О. Чеботарьов)
- Розгляньте малюнки. Чому захворіли мишенята? Дайте звірят- кам свої поради щодо зміцнення здоров'я та дотримання правил здорового способу життя.
№ 4. Розгадайте кросворд "Здоров'я".
1
з2
дог3йо4
Фру5
оч6
втм7'яз
Хай в тебе буде гострим, як в орла. (Зір)
Те, чого ти чекаєш від лікаря, коли захворів. (Допомога)
Найвідоміший лікар. (Айболить)
Дуже корисна і смачна їжа, яка росте на деревах. (Фрукти)
Не менш корисна їжа. (Овочі)
Те, що міститься у 4-му й у 5-му пункті цього кросворда. (Вітаміни)
Окріпнуть, якщо вживатимеш багато того, що у 6-му пункті. (М'язи)
№ 5. Практична робота.
Укладіть власні правила здорового способу життя.
№ 6. Поясніть прислів'я.
Бережи одяг, поки новий, а здоров'я, поки молодий. 6. Підсумок уроку
Як ви можете зберегти своє здоров'я?
Що позитивно впливає на здоров'я?
Що негативно впливає на здоров'я?
Чи ведете ви здоровий спосіб життя?
Які поради щодо здорового способу життя ви виконуєте?
Які не виконуєте? Чому?
Чому здоров'я вважають неоціненним скарбом? У власних міркуваннях спирайтеся на приклади.
За якими ознаками можна розпізнати здорову людину?
УРОК 3
Тема. Працездатність учня. Активний відпочинок. Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі
Мета: розширити уявлення учнів про працездатність і відпочинок; скласти правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі; вчити учнів дотримуватися цих правил; виховувати обережність, відповідальність.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Праця зміцнює здоров'я людини. Праця буває фізич- ною і розумовою. Її потрібно чергувати з відпочинком. Усі ці тези ми й спробуємо обговорити на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником (С. 14-16)
Читання тексту на с. 14.
Що людину зробило людиною?
Що таке працездатність людини?
Розгляньте малюнки на с. 14. Хто що робить? Укладіть від- повідні речення. Як почуваються члени сім'ї?
Без чого не можна виконувати будь-яку роботу?
Якою стає людина, що не відпочиває?
Чи можна захворіти, якщо не відпочивати?
Що загрожує втомленій людині?
Чому відпочивати потрібно обов'язково?
Як можна відпочити?
Чи можна відпочити, якщо довше полежати?
Чи можна відпочити, якщо посидіти перед телевізором? Висновок: знайте, що потрібно чергувати види відпочинку: якщо
довго сидів і читав чи писав, потрібно виконати фізичну роботу або побігати й пострибати.
Розгляньте малюнки про працю і відпочинок школяра Гри- ця на с. 15. Розкажіть, чим він займався після школи. Складіть ре- чення за малюнками.
Що вам видається неправильним у поведінці хлопчика?
Що ви порадите Грицеві для збереження й зміцнення його здоров'я?
Учитель. Найкорисніші види відпочинку - особисті захоплен- ня, хобі: ліплення, живопис, спорт, література, танці, колекціону- вання, розведення рослин тощо.
Висновок: працю слід чергувати з активним відпочинком.
Розгляньте малюнки на с. 16. Укладіть відповідні речення.
Оберіть з наведених видів відпочинку активні.
Що ви найчастіше робите?
Що вам подобається? Що - ні? Чому?
Складіть правила активного відпочинку для власної родини.
Орієнтовні відповіді
Відпочивати активно.
Відпочивати всією сім'єю.
Відпочивати регулярно.
Відпочивати різноманітно.
Фізкультхвилинка
Хмарка сонечко закрила, Слізки срібнії зронила. Ми ті слізки пошукаємо, У травичці позбираємо. Пострибаємо, як зайчата. Політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, Щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі? От чудово, А тепер до праці знову.
Продовження роботи за підручником (С. 17)
Через які проміжки часу слід відпочивати, щоб попередити втому?
Учитель. Допомогти відпочити можуть фізичні вправи і фіз- культхвилинки. Завдяки їм поліпшується діяльність усіх органів.
Висновок: щоб не втомлюватися і цікаво відпочивати, потрібно чергувати працю та активний відпочинок.
Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі
Орієнтовні відповіді
Грайся спокійно, намагайся не перезбуджуватися.
Грайся обережно, остерігайся травм.
Грайся у рухливі ігри на майданчику.
Грайся так, щоб не заважати дорослим.
Грайся так, щоб не зашкодити природі.
Добирай зручний одяг, що відповідає погоді.
Гра і відпочинок повинні викликати позитивні емоції. Учитель. Удома має бути місце, де вам зручно працювати, від-
почивати.
Розгляньте малюнки в підручнику. Складіть корисні поради щодо попередження втоми.
Читання вірша Ганни Чубач.
Як ви вважаєте, чому вчитель похвалив Вову?
Як Вова відпочивав?
Робота в зошиті (С. 6-7)
№ 3. Поясніть прислів'я.
Хто день починає із зарядки, у того всі справи в порядку.
№ 4. Розгадайте кросворд "Чим можна зайнятися у вільний час?"
2
к1
н3
прек4
д5
лі6
мл7
кя
По вертикалі:
1. Один із вихідних днів. (Неділя)
По горизонталі:
Місце, де ковзаються. (Ковзанка)
Передавати словами прочитане. (Переказ)
Передавати у власність як подарунок. (Дарувати)
Називати числа у послідовному порядку. (Лічити)
Щось або когось зображувати. (Малювати)
Магазин книг. (Книгарня)
3) № 5. Практична робота.
- Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення.
Хто з учнів добре відпочине на перерві, а хто - навпаки? Об- ведіть червоним олівцем тих, хто не відпочине. Назвіть правила від- починку під час перерви.
Орієнтовні відповіді
За можливості виходь на свіже повітря.
Грайся обережно, остерігайся травм.
Грайся так, щоб не заважати оточуючим.
Грайся спокійно, намагайся не перезбуджуватися.
7. Підсумок уроку
Що таке розумова праця?
Що таке фізична праця?
Як ви працюєте фізично?
Як ви працюєте розумово?
Назвіть умови успішного виконання домашніх завдань.
Які види відпочинку є активними?
Які види відпочинку є пасивними?
Як ви відпочиваєте?
Що вам потрібно для того, аби ви могли виконувати улюбле- ну роботу під час відпочинку вдома?
Як ви з батьками обладнали куточок для активного відпочин- ку вдома?
Які правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі ви запам'ятали?
УРОК 4
Тема. Вибір їжі та страв. Культура харчування
Мета: поглибити уявлення учнів про групи їжі; вчити називати групи їжі, вибирати їжу та страви; прищеплювати навички культу- ри і гігієни правильного харчування; виконувати обачливість, аку- ратність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Фрукти і ягоди", "Овочі", "Продукти харчування".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Харчування - неодмінна умова нашого життя. Без їжі ми не можемо жити. Як ви вважаєте чому?
Ось саме про їжу - корисну й шкідливу для нашого організ- му - ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 18-19)
Читання тексту.
Для чого людина їсть?
Що ми отримуємо з їжею?
Чому корисно їсти регулярно, у певні години?
Який режим харчування є найкориснішим?
Чому шкідливо вживати їжу похапцем?
Чому шкідливо вживати їжу набагато раніше від установле- ного часу?
Чому, якщо ви займаєтесь спортом, то з'їдаєте більше?
Чому більше хочеться їсти, коли багато часу проводиш на сві- жому повітрі, активно рухаєшся?
Чому, якщо надворі холодно, слід вживати більше гарячих страв?
Висновок: корисна для здоров'я їжа - достатня за кількістю і різноманітна за складом.
Учитель. У всіх є власні смакові уподобання. Хтось більше полюбляє м'ясні продукти, хтось, навпаки, - рибу. Декому смакують молоко і каші або страви з овочів і фруктів. Є й такі, які намагають- ся їсти й пити лише "смачненьке": копчену ковбасу, морозиво, чіп- си, пиріжки, шоколад, пепсі-колу.
Чи потрібно при виборі їжі орієнтуватися лише на власні упо- добання?
У чіпсах, наприклад, немає вітамінів. Чи потрібно їх їсти щодня?
Кока-кола і пепсі-кола містять багато цукру та речовин, які погано впливають на перетравлювання їжі. Поміркуйте, чи потріб- но пити такі напої щодня.
Яку їжу називають "штучною"?
Чим вона насичена?
Чому таку їжу недоцільно вживати?
Чому найчастіше саме у яскравих пакетах і пляшках містять- ся продукти, некорисні для здоров'я?
Висновок: обирати їжу слід за її якістю.
Розгляньте малюнки на с. 19. Пригадайте, які продукти належать до кожної групи їжі. Назвіть їх.
Від чого залежить якість їжі?
Які загальні правила збереження харчової цінності продук- тів вам відомі?
Чому готувати страви краще зі свіжих або охолоджених про- дуктів?
Чому відварені м'ясо і риба корисніші, ніж смажені?
Чому варити продукти необхідно в достатній кількості води у каструлі, закритій кришкою?
У якому вигляді корисно вживати овочі і фрукти?
Чому всі харчові продукти, які вживають у сирому вигляді, необхідно ретельно вимити під проточною водою?
Учитель. Кожна людина добирає їжу за своїми потребами. Без допомоги дорослих вам це зробити складно, адже різної їжі дуже багато. Слід зважити й на те, що традиційно їдять у родині, які про- дукти вона може собі дозволити.
Які продукти необхідно вживати щодня?
Які страви української кухні вам відомі?
Які страви інших національних кухонь вам відомі?
Розгляньте малюнки. Які страви ви упізнали? Назвіть їх.
Поміркуйте і скажіть, що потрібно знати для виконання правил приготування корисної для здоров'я їжі.
Обговоріть вдома з батьками страви, які вживають щоденно у вашій родині. Складіть меню на найближчий тиждень.
3. Фізкультхвилинка
БДЖІЛКИ
Стали, дітки, у рядок,
Всі підемо на лужок. (Ходьба.)
На квітучому лужку
Гудуть бджілки: "Жу-жу-жу".
Разом з ними політаєм. (Імітаціяруху крил.)
Покрутились вліво-вправо. (Повороти тулуба.)
Глянули, де кращі трави. Пошукали квіточок,
Щоб зібрати з них медок. (Нахили тулуба вперед.)
Політали, покрутились,
Дуже бджілки натомились.
Щоб набратись сили,
Усі дружно сіли. (Присідання.)
Знов шукаєм квіточок,
Щоб зібрать смачний медок. (Головою торкнутися до колін.)
Назбирали? Ого-го!
Всі до вулика бігом. (Біг на місці.)
Побували на лужку,
Скуштували ми медку.
Тепер стали у рядок,
Вертаємось на урок. (Заключна ходьба.)
(В. Чабан)
4. Робота в зошиті (С. 81)
№ 1. Допишіть слова. З'єднайте стрілками речення з відповід- ними малюнками. Назвіть свою улюблену їжу.
У мпродуктах є необхідний для кісток і зубів кальцій.
Склянка молока к, ніж склянка лимонаду.
Їжа, багата на вуглеводи, - головна у твоєму харчуванні. Хліб, картопля, рис забезпечують тебе енергією на цілий день.
Їжа, багата на білки, важлива для росту й розвитку. Квасоля, м'ясо, риба, курка і сири містять б.
Жири і солодощі зберігають у тілі тепло, але їх треба вживати
у невеликих кількостях. Ця їжа містить бшкідливих жи-
рів і мвітамінів.
Оі фбагаті на вітаміни і мінерали.
№ 2. За малюнком укладіть власне меню на сніданок, обід та вечерю, ураховуючи харчову цінність страв і продуктів. Закресліть продукти, які не є корисними для здоров'я.
Яєчня, торт, сир, суп, масло, овочі, фрукти, вареники, чай, хліб, курка, шпроти, сік, печиво, каша з котлетою, цибуля, молоко, йогурт, лимонад.
Робота із загадками.
В земляній сиджу коморі
А коса моя - надворі. (Морква)
Погуляти в садок вийшла, Щоб зірвати смачну... (вишню).
Синя,соковита Хоч на дереві росте, Містить йод зате. (Слива)
Яків їх в саду нарвав. Ой, які червоні!
У долоні їх узяв - Аж горять долоні. (Яблука)
Блукають мишки у городі, Не завдають нікому шкоди. Мають гарні зелені сорочки. Здогадалися? Це... (огірочки).
Білі зуби маю, та усі ковтаю,
Довгі коси маю, та не заплітаю. (Кукурудза)
А що то за коні в гаю на припоні, Довгасті, голчасті, зеленої масті, Нікого не возять, лише солі просять? Оті коні на припоні
Не їдять, не п'ють, а гладшають. (Огірки)
Баран у коморі, а роги - надворі. (Буряк)
Червоні чоботи у землі закопані. (Буряк)
№ 1. Розгадайте кросворд "За столом".
п2 брш3
крой4
шклд5у6
пдкува7
чти
По вертикалі:
Як ще називають їстівний харч? (Продукти)
По горизонталі:
Розмелене в порошок зерно. (Борошно)
Обов'язковий атрибут весілля. (Коровай)
Смачний виріб з какао та цукру. (Шоколад)
Перед їжею потрібно вимити... (руки).
Після сніданку, обіду чи вечері потрібно... (подякувати).
Не можна одночасно їсти за столом і книгу... (читати).
Поради дитині, яка сіла за стіл
Не відкушуй відразу великі шматки.
Не говори з повним ротом.
Намагайся їсти тихо.
Смажену або варену курку бери із загальної тарілки видел- кою, а потім можна руками взяти кісточку, щоб її обгризти.
Гарнір набирай на виделку за допомогою ножа або хлібної шко- ринки.
Не їж ложкою те, що можна їсти виделкою.
Не їж з ножа - це негарно, до того ж можна порізатися.
Ніж тримай у правій руці, а виделку - у лівій.
Кісточки від компоту виплюнь на піднесену до рота ложечку, а потім поклади на тарілку.
Не тягнися через увесь стіл за тим, що хочеш з'їсти. Попроси сусіда, він подасть.
Не вибирай із загальної тарілки те, що сподобалося. Бери край- ній шматок.
Не вибирай хлібом залишки соусу з тарілки.
Закінчивши їсти, не облизуй ложку. Брудні ніж і виделку по- клади на свою тарілку.
Не став без дозволу свою брудну тарілку на використану таріл- ку сусіда.
Розмішавши цукор у чашці, поклади ложечку на блюдце. Не залишай її в чашці або склянці.
Не сиди боком до столу.
За їжею не читай.
Не скочуй кульки з хліба, не криши хліб, доїдай усі його шма- точки.
5) № 2. Розгляньте малюнки. Пригадайте, з яких казок ці каз- кові герої. Назвіть їх. (Карлсон, Робін-Бобін-Ненажера, Кіт Мат- роскін)
Хто з цих казкових героїв піклувався про своє здорове харчування? Хто - навпаки? Що ви їм порадите?
5. Підсумок уроку
Для чого людині необхідно їсти?
Які основні правила харчування вам відомі?
Як ви харчуєтесь щодня?
Які групи їжі вживаєте?
Назвіть страви, які полюбляєте найбільше.
Що ви зробили сьогодні зранку, щоб бути здоровими?
Що зробите для цього ввечері?
Що може трапитись, якщо цього не робити?
Які способи приготування їжі є корисними?
Які правила поведінки за столом ви виконуєте?
Розкажіть, як сервірують стіл у ваших родинах.
УРОК 5
Тема. Практична робота: вивчення маркування харчових про- дуктів
Мета: навчити дітей розпізнавати термін придатності харчових продуктів за маркуванням; розвивати мислення, мовлення; виховувати самостійність.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
Учитель. Разом із продуктами харчування до нашого організ- му можуть потрапити отруйні речовини, що призведе до отруєння. Отруєння можуть викликати зіпсовані продукти, отруйні рослини, гриби, хімічні речовини. Ознаки неякісного стану продуктів харчу- вання - це неприємний запах, нетоварний вигляд, порушена упаковка, прострочений термін зберігання.
Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати якість продуктів хар- чування за їх певними ознаками.
Робота за підручником (С. 21)
Читання тексту.
Що необхідно зробити перед вживанням консервованих продуктів?
Для чого слід уважно перевіряти термін їх придатності?
На що слід звернути увагу?
Розгляньте малюнки на с. 21. Які продукти можна вживати? Які - ні? Чому?
Оберіть з наведеного переліку продукти для обіду, що корисні для здоров'я.
Гречана крупа, курка, сметана, в'ялена риба, хліб український, пепсі-кола, пиво, молоко, яблука, огірки, помідори, шоколад, батон, торт.
Розгляньте малюнки страв. Назвіть знайомі страви. Оберіть страви для сніданку, обіду та вечері з урахуванням їх харчової цін- ності.
Фізкультхвилинка
ГУСи
Вийшли гуси на травицю
Пощипати муравицю.
Йдуть вони ладочком,
Рівненьким рядочком. (Ходьба на місці.)
Гусоньки гуляли,
Крильцями махали.
(Піднімання й опусканнярук в сторони і вниз.)
Поскубли травички,
Попили водички,
Нахилились, потяглись,
Усі дружно піднялись. (Присідання.)
Бігали-гуляли,
Крильцями махали.
(Піднімання й опускання рук.)
По дорозі цуцик біг,
Біля гусеняток ліг.
Гуси цуцику зраділи,
Заспівали, зашипіли. (Нахили тулуба вперед.)
Він злякався і утік -
Тікав малий з усіх ніг.
Розправили гуси крила,
За цуциком полетіли.
(Біг з піднятими й розведеними в сторони руками.)
Набігались, заморились,
Криленята опустились.
Пішли малі гусенята
Ввечері додому спати.
(Заключна ходьба, руки на поясі.)
А як спатоньки вкладались - Ще крильцями помахали. (Піднімання й опускання рук.)
(В. Чабан)
4. Робота в зошиті (С. 11-12)
1) № 2. Практична робота.
- Розгляньте малюнки. Назвіть зображені продукти. Розглянь- те етикетку кожного харчового продукту.
Який термін придатності цих продуктів? Закресліть ті продукти, що не можна вживати як їжу.
Поясніть прислів'я.
Від помірної їжі - сила, від надмірної - могила.
Дієта - перший лікар.
2) № 4. Тест.
Оберіть варіанти правильних відповідей.
Ознаки непридатних для вживання продуктів:
а)поганий вигляд;
б)неприємнийзапах;
в)добрий вигляд, але неприємний запах;
г)приємний вигляд і запах.
Причини харчових отруєнь:
а)прострочений термін зберігання;
б)несвіжі їстівні гриби;
в)незнайомі рослини;
г)здута банка чи кришка консервної бляшанки.
Ознаки харчових отруєнь:
а)слабкість;
б)біль у шлунку;
в)блювання;
г)порушення ритму дихання.
Якщо ти отруївся харчовими продуктами, потрібно:
а)викликати швидку допомогу;
б)викликати блювання;
в)уживати ліки;
г)самостійно промивати шлунок чистою водою.
Де безпечніше купувати продукти харчування?
а)У магазині;
б)у випадкової людини;
в)на базарі.
Відгадайте загадки.
У теплий дощик народився, Парасолькою накрився, Може б, з лісу пострибав, Якби другу ногу мав. (Гриб)
Які отруйні гриби вам відомі?
Кругла, а не місяць, Біла, а не папір,
З хвостиком, а не миша. (Ріпа)
І печуть мене, і варять, І їдять, і хвалять,
Бо я смачна. (Картопля)
З поля зжинають,
У млині перетирають, У печі гублять - Клянуться, що люблять. (Хліб)
5. Підсумок уроку
Які причини харчових отруєнь вам відомі?
Що ви робите, коли купуєте продукти у магазині?
Як перевірити термін придатності харчових продуктів?
Чи дотримуються у вас вдома правил приготування їжі, ко- рисної для здоров'я?
УРОК 6
Тема. Корисні та шкідливі мікроби
Мета: дати учням поняття про корисні та шкідливі мікроби; фор- мувати уявлення дітей про інфекційні хвороби; формувати гігієніч- ні навички; виховувати бажання турбуватися про своє здоров'я.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Обережно - хвороботворні мікроби".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Нас оточують різноманітні мікроорганізми. Вони є у повітрі, ґрунті, воді, на нашій шкірі тощо. Це мікроби. Серед них є корисні та шкідливі. Саме про користь та шкоду мікробів для ор- ганізму людини ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 22-23)
Читання тексту на с. 22.
Що таке мікроби?
Чи можна їх побачити неозброєним оком?
Вони корисні чи шкідливі?
Назвіть корисні бактерії; шкідливі мікроби.
Розгляньте малюнки на с. 22.
Які мікроорганізми використовують під час випікання хліба?
За допомогою яких бактерій виготовляють сир і кефір?
Які мікроорганізми викликають важкі, часом невиліковні хвороби?
Як називаються хвороби, що спричиняються мікроорганіз- мами? (Інфекційні)
Що ускладнює інфекційну хворобу?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Що роблять, щоб зміцнити захисні сили організму?
Що є найкращим способом захисту від інфекційних хвороб?
Які хвороби передаються через повітря з крапельками слизу, слини? (Такими хворобами є грип, ангіна, кір, паротит та ін.)
Як перекрити цей шлях поширення інфекції?
Розгляньте інформацію на с. 23.
Які хвороби називають "хворобами брудних рук"?
Які правила запобігання шлунковим інфекційним хворобам вам відомі?
Чому необхідно обов'язково мити руки після відвідування туалету, одразу після приходу додому з вулиці, перед споживанням їжі, у разі забруднення?
Чому слід обов'язково мити всі сирі овочі і фрукти, обливати їх окропом перед уживанням?
Чому не можна відкушувати разом з кимось овочі, фрукти, хліб, тістечка та іншу їжу?
Чому слід користуватися лише індивідуальним посудом та столовими приборами?
Чому не можна пити сиру воду під час туристичних походів, відпочинку на природі?
Розгляньте малюнки на с. 23.
Від чого вони застерігають?
Фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти, Треба трохи відпочити: Руки вгору, руки вниз, На сусіда подивись. Треба трошки пострибати І в долоні поплескати. Плесніть, діти, кілька раз, За роботу - все гаразд!
Робота в зошиті (С. 13)
№ 1. Вивчення вірша.
Всім відомо, що мікроби, Нас приводять до хвороби. Але ж Медицина і Гігієна Борються з ними недаремно. З ними будете дружити - Менше будете хворіти.
(О. Чеботарьов)
№ 3. Тест "Так чи ні?"
Щоб захиститися від інфекцій, треба:
О користуватися власним гребінцем, зубною щіткою та но- совичком;
О мити руки з милом перед їжею та після туалету; О ретельно мити овочі та фрукти; О сидіти вдома;
О промивати з милом невеликі подряпини та рани; О не робити щеплення; О загартовуватись.
№ 4. Розгляньте малюнки. Складіть відповідні речення.
Як запобігти інфекційним шлунково-кишковим хворобам? Підпишіть поради.
Назвіть інші правила запобігання інфекційних хвороб.
5. Підсумок уроку
Які бувають мікроби?
Для чого використовують корисні мікроби?
Як називаються хвороби, що спричиняють мікроорганізми?
Що таке інфекційна хвороба?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Як мікроби можуть потрапити до організму людини?
Що потрібно робити, щоб мікроби не потрапили до організ- му людини?
Які способи запобігання шлунковим інфекційним захворю- ванням ви запам'ятали?
Які заходи профілактики інфекційних захворювань слід вживати?
УРОК 7
Тема. Запобігання інфекційним хворобам. Практична робота: моделювання поведінки під час епідемії грипу
Мета: дати учням уявлення про заходи профілактики та боротьби з вірусом грипу, кишкових захворювань; скласти перелік профілак- тичних засобів; вчити правильно поводитися в різних ситуаціях; виховувати самостійність, бажання дотримуватись правил гігієни і культури, турбуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих.
Хід УРОКУ
1. Вступна бесіда
Учитель. Навколо нас у зовнішньому середовищі знаходиться величезна кількість невидимих для ока маленьких живих іс- тот. Їх можна побачити лише за допомогою спеціальних прила- дів - мікроскопів, які у тисячі та мільйони разів збільшують зоб- раження.
Як називаються хвороби, викликані шкідливими хвороботвор- ними мікробами і вірусами, що їх не побачиш без мікроскопа?
Коли віруси потрапляють до організму, людина хворіє: у неї підвищується температура, болить голова, живіт, може початися кашель, нудота, блювота.
Як мікроби можуть потрапити до організму людини?
До організму людини мікроби потрапляють через ротову по- рожнину:
із брудом на руках і під нігтями;
із залишками їжі між зубами;
із немитими овочами і фруктами;
із крапельками слини хворої людини;
із повітря, де багато сміття, пилу.
Віруси, що викликають грип, оселяються в ротовій порожнині та в горлі хворого. Коли хворий розмовляє, кашляє або чхає, з його рота чи носа вилітають найдрібніші віруси грипу.
Якщо здорова людина разом із повітрям буде вдихати ці крапель- ки, то вона може заразитися й захворіти на грип!
Які перші ознаки захворювання на грип? (Виділення з носа (нежить), ніс закладений, дихання утруднене, кашель, біль у горлі, вухах, охриплість голосу, висока температура, слабкість)
Правила запобігання грипу
Під час кашлю і чхання прикривай рот і ніс носовичком.
Користуйся тільки своєю носовою хусточкою і рушничком.
Намагайся уникати переохолодження.
Промоклий одяг і взуття зніми із себе якомога швидше.
Частіше провітрюй кімнату.
Частіше мий руки з милом.
Намагайся не заходити до будинку, де є хворі на грип.
Щоденно роби ранкову гімнастику.
Загартовуйся.
10) Щоденно їж свіжі овочі й фрукти - вітаміни посилюють за- хисні сили організму.
Фізкультхвилинка
Станем струнко! Руки в боки! Пострибаєм, як сороки, Як сороки білобокі. Стрибу-стрибу! Скоки-скоки! А тепер, як жабенята, Хочем трохи пострибати. Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! - Щоб спочила голова.
(Л. Кондрацька)
Робота в зошиті (С. 14)
№ 3. Вивчення вірша.
Я - важливий вітамін. Звуся "С" - запам'ятайте! Весь рік мене вживать не забувайте! Бо і простуді я запобігаю, І росту вашому сприяю, І кровообігу допомагаю. Живу в томатах і картоплі, В капусті, навіть в часнику, А ще у хроні та цибулі, - Продукти ці всім до смаку!
№ 4. Відгадування загадок.
• В кожній господі я у великій пригоді. Та хто мене роздягати візьметься, Той слізьми заллється. (Цибуля)
Що то за голова, що лиш зуби та борода? (Часник)
№ 5. Практична робота.
Складіть та запишіть правила поведінки під час епідемії грипу. Орієнтовні відповіді
Намагайся не ходити в гості, не відвідувати громадських місць.
Частіше перебувай на свіжому повітрі.
Оберігай себе від переохолодження.
Частіше провітрюй кімнату.
Частіше мий руки з милом.
Щоденно їж свіжі овочі (часник, цибулю) й фрукти - вітамі- ни посилюють захисні сили організму.
Правила захисту членів родини від грипу
Якщо доводиться доглядати хворого на грип, то захищай рот і ніс марлевою пов'язкою, склавши її вчетверо.
Щоденно кип'яти і пери марлеву пов'язку, носові хустинки та рушники хворого, прасуй їх.
Не користуйся для власних потреб посудом хворого на грип.
Здійснюй щоденно вологе прибирання приміщення.
Не займайся самолікуванням, дотримуйся порад лікаря.
4. Підсумок уроку
Що таке інфекційна хвороба?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Як захистити себе і родину від інфекційних хвороб?
Як захистити себе від шлункових інфекційних хвороб?
Що слід робити, щоб не захворіти на грип?
Які правила захисту членів родини від грипу ви запам'я- тали?
УРОКИ 8-9
Тема. Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я
Мета: ознайомити учнів з чинниками природи, що сприяють збереженню здоров'я людини; формувати вміння використовувати природно-кліматичні фактори для загартовування організму; вчи- ти називати екологічні особливості своєї місцевості; виховувати бе- режливе ставлення до природи.
ХіД УРОКУ
Проблемне запитання
Учитель. Людина - частина природи. Чи впливає природа на людину? Доведіть.
Робота за підручником (С. 24-26)
Читання тексту на с. 24.
Назвіть природні чинники.
Чи можуть сонце, повітря і вода бути шкідливими?
Що випромінює сонце?
Що утворюється у людському організмі під дією сонячних променів?
Який вітамін сприяє росту і розвитку дітей, захисту від ін- фекцій?
Чому сонячні промені - засіб загартування?
Які правила слід пам'ятати, щоб зміцнити здоров'я за допо- могою сонячних променів?
Чому з 11 години дня до 17 години не слід перебувати під пря- мими сонячними променями?
Чому влітку потрібно закривати голову хусткою чи капелю- хом?
Розгляньте малюнки вгорі. Складіть за ними речення.
Чому повітря - важливий природний чинник здоров'я?
Чому під час дихання до організму можуть потрапляти шкід- ливі речовини?
Що забруднює повітря?
Чим шкідливий тютюновий дим?
Робота в групах
Укласти розповідь для молодших брата, сестри, друзів про шкідливий вплив тютюнового диму на здоров'я.
Розгляньте верхні малюнки. Укладіть за ними речення.
Які процедури називаються повітряними ваннами?
Які правила слід пам'ятати, щоб зміцнювати здоров'я за до- помогою повітря?
Розгляньте нижні малюнки на с. 25. Укладіть відповідні ре- чення.
Чому влітку вікна у квартирі мають бути відчинені?
Чому узимку слід регулярно провітрювати кімнату?
Чому спати бажано при відкритій кватирці?
Чому прибирання квартири має бути вологим?
Чому класну кімнату на перерві слід обов'язково провітрю- вати?
Чому до школи не слід приносити балончики і флакони з лет- кими речовинами?
Чому під час роботи з фарбами і лаками слід користуватися спеціальними респіраторами?
Без якої речовини людина не може обходитися у щоденно- му житті?
Розгляньте малюнки на с. 26. Де в природі ми бачимо воду? Складіть відповідні речення.
Для чого людині потрібна вода?
Скільки води людина вживає щодня?
Чому, якщо довго не пити, це шкодить здоров'ю?
Якою водою слід користуватися?
Чому часом рекомендують пити кип'ячену воду?
Розгляньте верхні малюнки. Чому воду, яку доводиться бра- ти з водойми під час туристичного походу чи відпочинку в лісі, треба обов'язково кип'ятити?
Для чого ще людина використовує воду?
Розгляньте нижні малюнки. Яка користь від обтирання, об- ливання, купання?
Коли слід робити обтирання?
Як робити обтирання?
Яка повинна бути температура повітря?
Яка повинна бути температура води?
Фізкультхвилинка
МАШИНИ
Ми тепер вже анітрішки
Не будем ходити пішки.
До машини підійдем
І машину заведем. (Ходьба.)
Зробимо машинні вправи -
Їдем на колесах правих.
(Стрибки на правій нозі)
Не втомились ще, машини?
Їдем на колесах лівих. (Стрибки на лівій нозі.)
Зараз дружно загули
Всі машини "жигулі". (Обертання рук.) А тепер загальмували, Відпочити на мить стали. (Руки на пояс.) В нас колеса накрутились, Наїздились, натомились. Тож дамо їм відпочити І походим пішки, діти. (Ходьба.) Йдем на п'ятках, на носках,
Політаєм, наче птах. (Повільні помахируками.)
Ви вже, друзі, відпочили?
До роботи тихо сіли. (Сідають за парти.)
(В. Чабан)
Продовження роботи за підручником
Розгляньте верхні малюнки на с. 28.
Коли можна починати обливання?
Якою повинна бути температура води для обливання?
Розгляньте нижні малюнки на с. 28.
Чому літні купання - найприємніший вид загартовування водою?
Якою повинна бути вода для перших літніх купань?
Якою має бути тривалість першого купання?
Розгляньте малюнки на с. 29.
Де можна ходити босоніж?
Які правила загартовування слід пам'ятати?
Чому тривалість загартувальних процедур має збільшувати- ся поступово?
Чому загартувальні процедури слід робити систематично?
Чому обов'язкове використання всіх природних чинників?
Як можна використати природні чинники для зміцнення здоров'я?
Розгляньте малюнки на с. 30. На якому з них ви впізнали свою батьківщину? Складіть речення за малюнками.
Розкажіть про природу своєї батьківщини, про її екологічні особливості.
Які зони екологічного лиха в Україні вам відомі?
Які небезпечні підприємства є у нашій місцевості?
Чим вони небезпечні?
Розгляньте малюнки на с. 31. Укладіть за ними речення.
Які корисні для здоров'я лікарські рослини ростуть в Україні?
Які рослини, що допомагають боротися із хвороботворними мікроорганізмами, вирощують на кожному городі?
Які рослини, що збагачують організм дітей і дорослих вітамі- нами і мінеральними речовинами, вирощують у садах?
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки, Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжки, й крила. Горобчиха зве до діла: - Ану, славні малюки, Стали струнко, мов грибки, Крила вгору піднімайте, Ними добре помахайте, Головою покрутіть, Ніжками потупотіть, Навкруг себе оберніться, Швидше, швидше, не лініться. Стане легко й добре враз, Відпочинете гаразд.
(Л. Лук'янець)
Робота в зошиті (С. 15-17)
1) № 1. Вивчення вірша.
Не буває тих людей, що не хворіють, Є такі, що про здоров'я не радіють, Бо не тільки ліки нам допомагають, А й також природні сили надихають. Як дружитимеш із сонцем і водою, То навік не будеш знатися з бідою.
(О. Чеботарьов)
№ 2. Розгадайте кросворд "Жива сила".
По вертикалі:
Куди ступиш - всюди маєш, Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря)
По горизонталі:
Що це за диво - небесне світило? Воно день божий починає, Життєдайну силу на землю посилає.
(Сонце)
Що таке: пливе і ллється, Часом на камінь дереться, Як немає - все всихає, Звір і птаха помирає. (Вода)
№ 3. Поясніть прислів'я.
З курми лягай - з півнями вставай.
Здорові діти - щасливі батьки.
Чиста вода - для хвороби біда.
Держи голову в холоді, ноги у теплі - проживеш довгий вік на землі.
№ 5. Практична робота.
Розгляньте малюнки. Розкажіть про правила загартовування.
5) № 1. Вивчення вірша.
Дихай чистим повітрям, Пий кришталеву воду, Люби свою Батьківщину, Охороняй природу!
(О. Чеботарьов)
№ 3. Відгадайте загадки, з'єднайте їх з відгадками.
Яке дерево є символом сили і могутності?
Гарне дерево, міцне, Листя різьблене, рясне, А на гілочках крислатих Буде жолудів багато. (Дуб)
Яке дерево є символом миру і спокою?
Весною росте, літом цвіте, Восени осипається, Зимою відсипається, А квіти, як медок.
Лікує від грипу, кашлю і хрипу. (Липа)
№ 4. Напишіть, які місця у природі сприяють відновленню і зміцненню здоров'я.
Ті, що зустрічаються у вашій місцевості, позначте зеленим кру- жечком.
№ 5. Розгляньте малюнки-піктограми. Підпишіть правила по- ведінки у природі. Намалюйте власні знаки.
№ 6. Поясніть прислів'я.
Землю гріх ображати, бо вона наша мати.
Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси.
№ 8. Практична робота.
Вивчення вірша. Всю силу, що у неї є, Земля нам щедро віддає: Помідори, огірки І салат, і буряки... Овочів багато є, Що назвеш - усе твоє.
(О. Чеботарьов)
Напишіть, які рослини вирощують на городах і в садах ва- шого краю.
Розкажіть, якими цілющими властивостями багаті рослини. 7. Підсумок уроку
Які чинники природи сприяють збереженню здоров'я?
Які способи застереження родини від впливу тютюнового диму вам відомі?
Як слід зберігати балончики і флакони з леткими речовинами?
Які способи захисту родини від летких речовин ви запам'я- тали?
Яку воду слід пити під час туристичного походу або на відпо- чинку в лісі?
Як ви загартовуєтесь?
Які поради щодо загартовування за допомогою сонця, води, повітря і ходіння босоніж ви запам'ятали?
Як ви загартовуєтесь повітрям?
Чи робите ви ранкову зарядку у провітреній кімнаті?
Чи гуляєте ви по дорозі до школи і на перерві на свіжому повітрі?
Чи провітрюєте клас?
Чи спите у провітреній кімнаті?
Чи гуляєте у вихідні дні?
Чи ходите разом з батьками на екскурсії, у туристичні походи?
Як ви загартовуєтесь водою?
Чи вмиваєтесь та обтираєтесь водою вранці?
Чи робите ванни для ніг або обливання ніг увечері?
Якими є екологічні особливості природи вашої малої бать- ківщини?
Які місця у природі сприяють відновленню здоров'я?
УРОК 10
Тема. Сім'я як чинник здоров'я. Практична робота: рольова гра "Батьки і діти"
Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю як чинник здоров'я; спонукати дітей до виконання обов'язків щодо старших і молодших членів своєї родини; виховувати піклування про здоров'я всіх членів родини, повагу до старших членів родини.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Сім'я - це найдорожчі для тебе люди. Всі сім'ї різні. У кожної сім'ї - свої правила і традиції. У сім'ях, де всі піклу- ються одне про одного, завжди панує добробут і здоров'я. Саме про такі стосунки й піде мова на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником
1) Читання тексту (С. 35).
Що таке сім'я?
Де вас люблять і дбають про вас?
Де можна бути впевненим, що кожний член сім'ї докладе зу- силь для збереження і зміцнення здоров'я всіх?
Читання вірша Варвари Гринько.
Хто є в сім'ї, про яку йдеться у вірші?
Розкажіть про свою сім'ю. Назвіть імена всіх членів родини.
Чи вистачить вам лічилки, щоб перелічити всіх членів вашої родини?
Розгляньте малюнки на с. 35.
Розкажіть, як у родині дбають про найменших і найстар- ших.
Чому в сім'ї найбільше піклуються про вас?
Чому в сім'ї ви відчуваєте єдність з рідними і близькими?
Чому рідний дім гарантує безпеку?
Хто намагається зробити все, щоб вам було затишно і тепло?
Хто для батьків найдорожчий і найкращий?
Розкажіть, як про вас піклуються в родині.
Напишіть, як ви любите своїх рідних.
Поміркуйте, чи все ви робите для того, щоб мамі й татові було приємно з вами спілкуватися.
Читання оповідання Василя Сухомлинського "Поздоров- ляємо".
Яке значення для сім'ї має народження дитини?
Кому принесло щастя народження Марійчиного братика?
Розкажіть, для кого ви є сином чи донькою, братом чи сестрою, онукою чи онуком, небіжем чи небогою.
Чим вас оточує сім'я?
До кого ви звертаєтесь за порадою і по допомогу, якщо у вас виникають певні проблеми?
Практична робота: рольова гра "Батьки і діти" (С. 37).
На кого схожі діти в сім'ї?
На кого намагаєтесь бути схожими ви?
Опишіть свою маму.
Хто вас завжди приголубить і пожаліє, вислухає і порадить? Читання вірша про маму.
Чому мама - найкраща людина у світі?
Кого всі поважають і люблять?
Жінка - берегиня роду. Їй не під силу важка фізична праця, вона потребує постійної допомоги, ніжної турботи чоловіків.
Кого найбільше любить тато? Чому?
Розкажіть, що роблять ваші мами вдома.
Опишіть, що вони роблять на роботі.
Дівчатка, ви - майбутні жінки. Ви маєте бути чуйними, ніж- ними, добрими, лагідними, завжди посміхатися.
Хто у сім'ї мужній, великий, надійний?
Хто багато працює?
У кого руки однаково вправні і з молотком, і з обценьками, і з ножем на кухні?
Хто веселий, гарно співає і розповідає веселі історії?
Хто багато знає?
Кого поважають на роботі, звертаються шанобливо?
Кого любить і поважає мама, радиться з ним, нетерпляче ви- глядає з роботи?
Розкажіть, що роблять вдома ваші татусі.
Опишіть, що вони роблять на роботі.
Хлопчики, ви - майбутні чоловіки, маєте бути мужніми і силь- ними, поступатися дівчаткам місцем, не ображати їх, пропускати першими до класу, допомагати.
Хто в сім'ї - добрі приклади для наслідування, завжди го- тові допомогти дітям?
Що є найголовнішим у родині?
Висновок: добрий батько, ніжна мати - дітям щастя в рідній хаті!
Які домашні справи роблять у ваших сім'ях мама й тато?
Як ви допомагаєте батькам?
Розгляньте малюнки на с. 38. Укладіть за ними речення. Як ви маєте ставитися до менших?
Чому немовлята потребують особливої уваги?
У кого з дітей у сім'ї більше обов'язків?
Що ви можете зробити для молодших братиків і сестричок?
Розкажіть, як ви піклуєтесь про менших братиків і сестри- чок.
Поміркуйте, що вам слід змінити у взаєминах з меншими.
Яку роботу ви можете виконувати у сім'ї? Висновок: у родині всі мають виконувати посильну роботу.
3. Фізкультхвилинка
Вепр у лісі зве діток: - Всі швиденько на урок. Станем дружно на зарядку, Всі шикуйтесь по порядку. Лапки вгору, лапки вниз, У землі ми погреблись. Круть наліво, круть направо, - Роблять свинки різні вправи.
- Біг на місці починайте, Біль і слабкість проганяйте, - Тато їм дає урок. Роблять дружно крок у крок, Лапки ставлять по порядку, Люблять діточки зарядку. Вепр заняттям тим радіє, Вчити діточок він вміє.
4. Робота в зошиті (С. 20-21)
1) № 2. Тест "Так чи ні?".
Щоб твоя сім'я жила весело і щасливо, потрібно: О вітати зі святами О допомагати одне одному О часто сваритися О піклуватися одне про одного О разом мандрувати О готувати приємні сюрпризи О дуже пізно лягати спати О приховувати свої неприємності
2) № 3. Розгадайте кросворд "Обов'язки дітей і батьків".
По вертикалі:
Те саме, що й відповідальність. (Обов'язок) По горизонталі:
Те, що робить чисте брудним. (Бруд)
Страва, яку готують ввечері, або споживання їжі. (Вечеря)
Замовлення або прохання іншим словом. (Доручення)
Загальний уклад життя, властивий сім'ї або народу. (Побут)
№ 4. Практична робота.
Перелічте, яку роботу по дому ви вмієте і не вмієте робити.
Позначте, чого б ви хотіли навчитись у першу чергу. Я вмію...
Я не вмію...
№ 5. Поясніть прислів'я і пораду.
Слова щирого вітання дорожчі за частування.
Не забувай дякувати дорослим за послуги.
5. Підсумок уроку
Яке значення для людини має сім'я?
Яка атмосфера повинна панувати у сім'ї, щоб всі були здорові?
Розкажіть про свої обов'язки в родині.
Про кого з членів родини ви піклуєтесь? Як саме?
Чи приносить це вам задоволення?
Якими повинні бути чоловіки? Чому?
Якими повинні бути жінки? Чому?
УРОК 11
Тема. Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми
Мета: поглибити уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; вчити то- лерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати культуру поведінки.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
Учитель. З повітрям, пилом, водою, їжею, з немитих рук до організму кожного з вас можуть потрапити хвороботворні бактерії і віруси. Деякі з них знаходяться в організмі досить довго і не викли- кають захворювань. Це пояснюється ось чим. В організмі людини є такі собі маленькі гномики-силачі. Вчені називають їх лімфоцита- ми. Ці гномики захищають організм від дії хвороботворних бактерій і вірусів. А коли ви перемерзли, перенервували чи ваш організм заслаб з якихось інших причин, у гномиків-силачів теж зменшуються сили. І тоді в наступ ідуть хвороботворні бактерії і віруси. Починається захворювання. Якщо до організму потрапляє вірус імунодефіциту людини (ВІЛ - дуже поганий і страшний вірус), він поступово вби- ває всіх гномиків-силачів. І людський організм залишається без їх захисту. За таких умов людина стає беззахисною перед дією будь- яких збудників захворювань і відразу захворює.
Страшна небезпека СНІДу (синдром набутого імунодефіциту) по- лягає в тому, що кінцевим результатом цієї хвороби є смерть.
13 млн дітей у світі стали сиротами через СНІД, 8500 дітей і мо- лодих людей щорічно заражаються вірусом ВІЛ, який викликає цю хворобу. Ліків проти СНІДу поки що немає, тому виняткове значення мають запобіжні заходи. Збудник СНІДу може потрапити до ор- ганізму дитини з молоком матері у тому разі, якщо ця хвороба є у ко- гось з батьків, а також через шприці та інші медичні інструменти, не піддані стерилізації. Профілактикою проти зараження дітей ВІЛ є використання разових шприців та обов'язкова стерилізація медич- них інструментів.
Запам'ятай!
Ти не заразишся СНІДом, якщо:
будеш гратися з дитиною, яка заражена на ВІЛ;
будеш купатися з нею у басейні;
потиснеш їй руку;
будеш сидіти з нею за однією партою.
Фізкультхвилинка
Ми з-за парт мерщій встаєм, Лінькам волі не даєм. Руки вгору, руки вниз, На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки І зроби чотири кроки. Думки наші прилетіли, Ми за парти тихо сіли.
Бесіда
Що роблять в організмі гномики-силачі?
Як діє збудник СНІДу (ВІЛ - поганий вірус)?
У чому полягає профілактика СНІДу?
ВІЛ і СНІД - це різні речі: ВІЛ - інфекція, СНІД - стан або хвороба.
СНІД може з'явитися тільки в разі зараження ВІЛ-інфекцією.
Як розшифровується скорочення ВІЛ?
"В" - вірус
"І" - імунодефіциту
"Л" - людини
"Вірус" (збудник захворювань), "імунодефіциту" (відсут- ність захисної реакції системи організму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричинюють хворобу), "людини" (цей вірус є тільки у людини).
Як слід ставитись до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД людей?
Якби у вашому класі була ВІЛ-інфікована дитина, ви спілку- валися б із нею? Як?
4. Підсумок уроку
Як бактерії потрапляють усередину організму?
Як віруси потрапляють усередину організму?
Які правила ви запам'ятали на уроці?
Що відбувається, коли ви користуєтесь чужими речами: ка- пелюхом, чашкою?
Чи можна користуватися чужими книгами, іграшками та олівцями?
Як убезпечити себе від ВІЛ?
УРОК 12
Тема. Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини
Мета: поглибити уявлення учнів про шкідливий вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини; вчити чинити опір тискові у разі пропозиції закурити, випити алкогольний напій; виробляти нега- тивне ставлення до паління, вживання алкогольних напоїв; виховувати самостійність, наполегливість, рішучість.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
- Найбільше шкодять здоров'ю людей (викликають тяжкі за- хворювання) паління, вживання алкогольних напоїв та наркотиків. Від паління потерпають дихальна та серцево-судинна системи: людина починає важко дихати, кашляти, у частини курців віднімають- ся ноги. Вживання алкоголю страшне тим, що людина стає залеж- ною від нього. Вона вже не може утриматися, щоб не пити, і посту- пово перетворюється на звичайного алкоголіка, який занапащає не тільки власне життя, але й життя своїх рідних.
Якщо для дорослих алкоголь у малих дозах нешкідливий, то для дитини це - отрута.
Часто діти споживають алкоголь, курять сигарети, щоб виділи- тися серед однолітків, здаватися старшими. Це поганий спосіб при- вернути до себе увагу. Інтерес до таких дітей швидко згасає.
Якщо ваші друзі палять, допоможіть їм позбутися цієї шкід- ливої звички. Це принесе користь не тільки їхньому, а й вашому здоров'ю.
Це корисно знати!
Повітря, яке ви вдихаєте, перебуваючи поблизу курців, міс- тить стільки шкідливих речовин, якби ви самі викурили 2 цигарки на день.
У тих, хто викурює 10 цигарок на день, на 50 % підвищуєть- ся ризик померти від інфаркту серця і раку легень.
Із 3000 дітей, що палять, 1000 помирає від хвороб, пов'язаних із курінням.
Одна крапля нікотину вбиває коня.
Якщо змочити нікотином кінчик скляної палички і доторкну- тися нею до дзьоба горобця, він загине.
Крапля нікотину спричиняє загибель усіх рибок в акваріумі.
Цікаво знати!
Вченими був проведений такий експеримент: у трьох годівничках годували п'ять крільчих. Крільчихи їли з кожної годівнички окре- мо. У першу годівничку насипали цукор, у другу - налили молоко, у третю - вино. З першої годівнички їла одна крільчиха, з другої - теж одна, а біля третьої була бійка. Крільчихам сподобалося вино, вони хотіли пити з третьої годівнички. Від задоволення вони верещали, кусали одна одну. Через деякий час у всіх крільчих народилися маленькі кроленята. У тих, які пили вино з третьої годівнички, на- родилися мертві, спотворені кроленята без вушок і без лапок.
2. Фізкультхвилинка
Ходить качка по двору, Закликає дітвору: - Встаньте швидко по порядку, Розпочнем мерщій зарядку. Покрутили головою, Стали всі, немов до бою, Крила в боки розвели Й полетіли, попливли. Ліва, права, ліва, права, Роблять ніжки наші вправи. Не лінуйтесь, присідайте, Ви здоров'ячко зміцняйте, Щоб хвороби оминали, Смутку й заздрості не знали.
2) № 2. Тест "Так чи ні?"
Тютюн, алкоголь, наркотики:
О приносять користь для здоров'я;
О руйнують організм і нівечать життя;
О роблять тебе дорослим.
Робота в групах
Вчитель пропонує дітям об'єднатися в групи за принципом "Фрук- товий салат" (ківі, апельсин, яблучко, банан, курага, родзинка).
Групам роздаються записані на аркушах тексти.
Максим вважає, що паління негативно впливає на дихальну та серцево-судинну системи. Тютюновий дим уражає бронхи і легені. Курці, як правило, кашляють. У декого з них віднімаються ноги, їм важко ходити ("ноги курця").
Оксана говорить, що їй подобається, коли дівчина чи жінка палять. Цим вони нібито стверджують свою самовпевненість і не- залежність.
Шкільний лікар пояснив, що діти, які палять, погано ростуть, мають обличчя сірого кольору.
Завдання: сформувати думку, висловлену в текстах. Аргумен- товано ствердити або заперечити її.
Підсумок уроку
У чому полягає шкідливість куріння й алкоголю на здоров'я дитини?
Як ви будете чинити опір тискові у разі пропозиції закурити, випити алкогольний напій?
3. Робота в зошиті (С. 24)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Розкажіть, як алкоголь і цигарки руйнують здоров'я дитини. Чим небезпечні ці шкідливі звички?
Яким є ваше власне ставлення до паління, вживання алко- гольних напоїв?
УРОК 13
Тема. Твоя домівка
Мета: формувати уявлення учнів про домівку як рідне гніздо; виховувати дбайливе ставлення до свого дому, бажання піклувати- ся про нього.
ХіД УРОКУ
Вступне слово учителя
Кожен має рідний дім. Кожен обирає для себе зручне і краси- ве житло. Здавна відомо, що оселя має велике значення для здорового щасливого життя. Кожен повинен турбуватися про неї. Саме про це ми й поговоримо на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником
1) Читання тексту (С. 39).
Як довести, що кожна родина має свою історію?
Чому кажуть, що вдома і стіни допомагають?
Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Складіть від- повідні речення.
Згадайте, як ви повернулися додому після літнього відпочинку. Що вам видалося незвичним?
За ким і за чим ви найбільше сумували?
Чим можуть допомогти чергові у під'їздах міських будинків (С. 40)? Часто чергові добре знають усіх, хто тут живе. Вони можуть захистити дітей від домагань незнайомців, за необхідності надати першу допомогу, прихистити дитину, якщо вона загубила ключі чи вдома нікого немає. Їм можна залишити записку про своє міс- цеперебування, якщо немає іншої можливості повідомити батьків, що ви пішли до друга чи до бібліотеки. Чергові можуть викликати міліцію, пожежну чи швидку допомогу.
Чи знайомі ви із черговими, які працюють у вашому під'їзді?
Чи зверталися ви до них по допомогу?
Як облаштовують подвір'я у селі чи селищі?
Що збудовано на господарчому дворі?
Розгляньте малюнки на с. 40. Як облаштоване подвір'я? Складіть речення за малюнками.
Чи є у вас вдома турнік?
Як би ви облаштували своє подвір'я для занять гімнастични- ми вправами?
Які вправи, що розвивають силу, гнучкість, вправність, вам відомі?
Фізкультхвилинка
Ми берізки і кленці, В нас тоненькі стовбурці. Ми в стрункі стаєм рядки, Випрямляємо гілки. Ледь зіп'явшись з корінців, Дістаєм до промінців. Наші ручки-пагінці Хиляться на вітерці Вправо, вліво. І весь сад Нахиливсь вперед-назад.
Творча вправа "Я говорю від імені під'їзду"
Запропонуйте учням уявити себе складовими під'їзду (двері, вік- но, сходинки стіни тощо) і розповісти про їх життя тоді, коли про них піклуються, і тоді, коли їх не бережуть, коли пишуть на стінах, малюють у ліфтах і т. ін.
Під час обговорення доцільно з'ясувати:
Наскільки легко було розповідати про життя під'їзду? Які з'явилися думки, ідеї, почуття, бажання?
Висновок: кожен повинен дбайливо ставитися до своєї оселі, піклуватися про неї.
Робота в зошиті (С. 22-23)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Складіть за ними речення.
Розкажіть, як можна зміцнити своє здоров'я у місті. А в сіль- ській місцевості? Доповніть малюнки власними прикладами.
№ 2. Тест.
Зафарбуйте правильну відповідь. Які звички є корисними для здоров'я? О Уранці ми всі разом робимо зарядку. О Увечері ми всі допізна дивимося телевізор. О Ми їмо багато овочів та фруктів.
О Щодня ми їмо дуже багато печива, цукерок, тістечок. О Усю хатню роботу виконує мама. О Кожний член нашої сім'ї має домашні обов'язки, О Усю роботу по дому ми розподіляємо між собою. О Мої батьки курять. О Мої батьки займаються спортом.
№ 4. Поясніть прислів'я.
Батькова хата усім багата.
Місто - для багатства, село - для здоров'я.
Які ще прислів'я про рідну домівку вам відомі?
6. Підсумок уроку
Опишіть свої домівки.
Якою ви хотіли би бачити свою оселю?
Що ви робите для цього?
Що кожен може зробити для підтримання порядку у своїй оселі?
Що можна зробити для своєї оселі, під'їзду, вулиці?
Для чого це потрібно? Як це впливає на наше здоров'я?
Чому людина завжди сумує за рідною домівкою?
УРОК 14
Тема. Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві
Мета: розширити уявлення учнів про основні права дитини в сім'ї та суспільстві; викликати в учнів бажання знати свої права; сприя- ти розумінню учнями важливості прав дитини для розвитку особис- тості; розвивати самостійність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Права дитини".
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. Що потрібно для того, аби дитина виросла? (Їсти, гратися, займатися фізкультурою, вчитися, спілкуватися, дотримуватися здорового способу життя тощо)
На все, про що ви зараз сказали, ви маєте право.
Як ви розумієте значення слова право? (Необхідне правило; те, що можна робити)
Право - надана законами держави можливість здійснювати певну діяльність.
У кожної людини є свої права, які захищаються законами держави і міжнародними законами. У кожної дитини також є права, і вони також захищаються державним законом, а ще міжнародним законом - Конвенцією ООН про права дитини. Держави, які прий- няли (ратифікували) Конвенцію, погоджуються, що на їх території діти мають права, окреслені цим законом. Україна прийняла даний закон. (Вчитель демонструє плакат "Конвенція прав дитини" і пе- рераховує основні права дитини.)
Робота за підручником (С. 41-42)
Читання тексту.
Хто вас захищає?
Як називається Основний Закон країни?
Які права ви маєте за Конституцією?
Розгляньте малюнки підручника.
Які права дитини затверджені Організацією Об'єднаних На- цій? Укладіть відповідні речення.
Висновок: права дітей захищає держава. Якщо ви відчуваєте певні утиски з боку старших чи однолітків, звертайтеся по допомогу до старших друзів, учителів, до міліції або соціальної служби.
Розкажіть про права, які допомагають вам зберегти й зміц- нити здоров'я.
Учитель. Для того щоб зберегти право, наприклад право на на- вчання, дітям потрібно дотримуватись певних обов'язків.
Які учнівські обов'язки ви знаєте? (Доцільно записувати відповіді на дошці або на плакаті. Увага учнів звертається на те (і це позначається стрілочками), що обов'язки пов'язані з правами.)
Оскільки право навчатися є не тільки в одного учня, а й у його однокласників, то ваш обов'язок - не порушувати їх права, тобто не заважати їм слухати і вчитися на уроці. У вчителя є право пра- цювати - навчати всіх дітей у класі, тому ніхто не повинен порушувати право вчителя, а обов'язок учня - не заважати вчителеві проводити урок.
Які ще обов'язки є в дитини?
Вчитель разом із дітьми створює плакат "Мої обов'язки", куди записує основні обов'язки дітей (вчитися, піклуватися про здоров'я, любити батьків, виконувати правила, встановлені в школі, тощо).
Важливо підвести учнів до висновку, що в дитини є право на здоров'я, на любов батьків, отже, є й обов'язок піклуватися про своє здоров'я, турбуватися про батьків і т. ін.
Висновок: права й обов'язки будь-якої людини, будь-якої дитини взаємопов'язані і дуже важливі; життя буде гармонійним і спра- ведливим за умови, якщо кожна людина дотримуватиметься своїх прав і не забуватиме про свої обов'язки як гарантію дотримання прав інших.
Фізкультхвилинка
Раз, два, три, чотири - У лісок ми ходили, Зайця сірого зустріли. Зайчик прудко так стрибає, Пташка весело літає, Швидко лис десь пробіжить, Їжачок в кущах сидить. Посиділи і ми трішки, Щоб спочили руки, ніжки. Всі веселі, от чудово! У лісок підемо знову.
Робота в зошиті (С. 25-26)
1) № 1. Вивчення вірша.
Назвіть права дитини, про які йдеться у вірші.
І дівчатко, і хлоп'я Мають право на ім'я. Ти - Надійка, я - Василь. А оцей малюк - Максим.
Мають Дмитрик і Оленка Ще й по батькові ім'я. "Я - Дмитро Ілліч Орленко! Каже впевнено хлоп'я. І дівчатко, і хлопчина, І великі, і малі Мають власну Батьківщину, Найріднішу на землі. Мають право називати Україну словом МАТИ, Бо вона дітей завжди Оборонить від біди.
(І. Жиленко)
№ 2. Напишіть, які права дитини, затверджені ООН, вам відомі. Які з цих прав допомагають збереженню й зміцненню здоров'я?
- Якби ви складали перелік прав дитини, що б ви до нього включили?
Розгляньте малюнок на с. 26. Згадайте казку А. Ліндгрен "Ма- люк і Карлсон, що живе на даху".
Який персонаж казки викликає співчуття і чому?
Хто гнітить Малюка?
Як ви ставитесь до слів фрекен Бок: "Нічого-нічого, - сказала фрекен Бок, - у мене і діти і собаки швидко стають шовковими".
Яке ім'я придумав Малюк для фрекен Бок?
Хто в цій історії виступає захисником прав Малюка?
4) № 4. Обведіть номери правил, яких ви дотримуєтесь, зеленим олівцем, яких не дотримуєтесь - червоним.
Готовий допомогти товаришеві.
Не ображаю менших.
Мирно граюся з друзями.
Поважаю працю чергових.
Завжди вітаюся з товаришами.
Не гніваюся, коли програю у грі.
Чемно розмовляю з однокласниками.
5. Підсумок уроку
Які права мають діти?
У яких документах записані ці права?
Що означають слова "Ти - не один!"?
До кого діти можуть звернутися по допомогу?
Які ваші права порушуються в родині, в школі?
Хто вам може допомогти мати рівні з іншими права?
Які права та обов'язки має школяр?
Розкажіть про свої права, які допомагають зміцнити й збере- гти здоров'я.
УРОК 15
Тема. Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла
Мета: розширити уявлення учнів про безпеку і небезпеку; фор- мувати вміння та навички, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій вдома під час відсутності батьків; вчити орієнтуватися у темряві; виховувати сміливість, самостійність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Сам удома".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Напевне вам доводилося залишатися в квартирі без електрики. Звичайно, за таких обставин виникають певні незручнос- ті. Їх треба вміти уникати. Сьогодні на уроці ми вчитимось цього.
Робота за підручником (С. 54)
Читання тексту.
Які незручності відчуваються, коли вимикають електричне світло?
Як же їх уникнути?
Що означає орієнтуватися в темряві?
Як досягти вміння орієнтуватися в темряві?
Розгляньте малюнок підручника.
Розкажіть, як можна потренуватися в обстеженні оселі із за- плющеними очима.
Хто вам допоможе вивчити власне помешкання?
Що робити, якщо ви залишилася удома наодинці і раптом вимкнули світло?
Яким же джерелом світла скористатися?
Чому користуватися сірниками, свічками, гасовою лампою ви можете лише з дозволу дорослих та в їх присутності?
Розгляньте нижченаведені малюнки.
Назвіть джерела відкритого вогню.
Поміркуйте, чому вам не можна користуватися джерелами відкритого вогню.
Розгляньте сюжетні малюнки.
Хто з дітей наражається на небезпеку? Чому? Дайте їм ко- рисні поради.
Фізкультхвилинка
Поросятко зранку встало, потягнулось, В різні боки повернулось, Потім весело всміхнулось. Кругом себе обернулось, Та й побігло до води. - Хрю, хрю, хрю! Хрю, хрю, хрю! Я купатися люблю!
Робота в зошиті (С. 27)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Що спільного між цими групами предметів?
- Запам'ятайте правила користування джерелами відкрито- го вогню.
Не встановлюй свічки і гасові лампи біля предметів, які мо- жуть загорітися.
Не заправляй гасові лампи бензином.
Не став свічки у скляні посудини.
Не залишай відкритий вогонь без нагляду.
Будь обережним, щоб не спалахнули одяг і волосся.
№ 2. Тест "Так чи ні?"
Якщо погасло світло і ти залишився вдома наодинці, потрібно: О почати кликати дорослих;
О хвилину зачекати, щоб твої очі звикли до темряви: О відшукати сірники і запалити папір; О знайти ліхтарик або акумуляторну лампу.
№ 3. Відгадайте загадки.
• Паличка-черкалочка, Головою черкне - вогонь спалахне. (Сірник)
• Що за гість, що сам себе їсть? (Вогонь) 5. Підсумок уроку
Чи часто вам доводилося залишатися в оселі без електрики?
Чому треба вміти орієнтуватись у темряві?
Які правила користування джерелами відкритого вогню ви запам'ятали?
Чому не можна встановлювати свічки й гасові лампи біля пред- метів, які можуть загорітися?
Чому не можна заправляти гасові лампи бензином?
Чому не можна ставити свічки у скляні посудини?
Чому не можна залишати відкритий вогонь без нагляду?
Якими будуть ваші дії, якщо у квартирі раптом погасне світло?
УРОК 16
Тема. Безпечна електрика
Мета: розширити уявлення учнів про електричні прилади й елек- тричний струм; спонукати учнів до виконання правил безпечного користування електроприладами; виховувати обережність, форму- вати вміння чинити розсудливо.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Побутова техніка. Інструменти", "Сам удома".
Хід УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
Учитель. Різноманітні побутові електроприлади полегшу- ють людині життя. Це наші помічники. Але в разі порушення правил техніки безпеки вони перетворюються на грізних ворогів. Саме правил безпечного поводження з електроприладами ми сьогодні й будемо навчатися.
2. Робота за підручником (С. 56-58)
Читання тексту.
Згадайте, за допомогою чого працюють електричні прилади.
Коли електричний струм небезпечний для людини?
Пригадайте правила користування електричними приладами,
які ви вивчили у 2-му класі.
Правило 1. Вмикай і вимикай прилади сухими руками за допо- могою вимикача.
Правило 2. Не тягни за електричний шнур.
Правило 3. Не торкайся оголених проводів і не підходь до них.
Правило 4. Не лізь до розетки, а тим більше не засовуй в неї сто- ронні предмети.
Правило 5. Користуйся електричними приладами лише з до- зволу дорослих.
Правило 6. Небажано вмикати декілька електроприладів одно- часно.
Правило 7. Не залишай електроприлади без догляду.
Правило 8. Ізоляція не повинна бути пошкодженою.
Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?
Як потрібно користуватися електричними приладами?
Що станеться, якщо залишити без нагляду праску, електрич- ну плитку, телевізор?
До чого може призвести порушення правил користування електричними приладами?
Через що може статися коротке замикання?
Де може виникнути пошкодження ізоляційного матеріалу?
Розгляньте малюнок на с. 56. Укладіть за ним речення.
Чому не можна порушувати правила користування електро- приладами?
Що слід робити, перш ніж увімкнути електричний прилад?
Як переконатися, що він справний?
До чого може призвести коротке замикання?
Розгляньте малюнок у підручнику. Як вважаєте, чому стало- ся пошкодження пилососа?
Чим це небезпечно?
Розгляньте малюнок на с. 57.
Що може статися, якщо одночасно ввімкнено багато елект- ричних приладів або ж в одну розетку ввімкнено кілька електрич- них приладів?
Яка небезпека може виникнути за цих обставин?
Чому не можна користуватися електричними приладами без дозволу дорослих?
Що необхідно робити, якщо ви вдома відчули запах диму, по- бачили іскри, полум'я?
Якщо ж удома нікого немає, за яким номером необхідно не- гайно телефонувати?
Чому не можна лякатися й панікувати?
Чому в жодному разі не можна гасити електричні прилади водою?
Розгляньте малюнки на с. 58. Укладіть за ними гасла.
Чому не можна торкатися обірваних проводів?
Чому не можна вставляти у розетку цвяхи та інші металеві предмети?
Чому не можна торкатися того, хто перебуває під дією елек- тричного струму?
Як надати допомогу ураженому електричним струмом?
Чому за цих обставин необхідно відключити електрику в по- мешканні?
Чому потрібно стати на гумовий килимок, або дерев'яну дощечку, або навіть на книжку?
Чому відводити провід від постраждалого необхідно сухим дерев'яним або пластмасовим предметом?
Розгляньте малюнки та запам'ятайте, як слід допомагати ура- женому електричним струмом. Укладіть правила.
Фізкультхвилинка
- Що ж, мабуть, настав вже час
Трохи відпочити,
Хочу на фізкультхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз - підняли руки вгору.
Два - схилились всі додолу.
Руки в боки!
Повернулись, нахилились І вправо і вліво - Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До товариша всміхніться.
Робота в зошиті (С. 28-29)
1) № 1. Розгляньте малюнки. За малюнками сформулюйте від- повідні правила.
2) № 3. Розгляньте малюнки. Розфарбуйте предмети, якими можна скористатися, щоб допомогти постраждалому від уражен- ня струмом, зеленим кольором, а ті, якими не можна, - червоним. (Металева трубка, дерев'яне весло, мотузка, палка, швабра, пара- солька, лінійка.)
3) Тест "Так чи ні?"
Якщо ти відчув запах диму або горілого, побачив іскри та не- велике полум'я, треба:
О терміново сказати про це батькам чи сусідам; О залити полум'я водою; О накрити ганчіркою.
Якщо загорівся електроприлад, необхідно: О залити його водою;
О вийняти шнур із розетки, обмотавши руку ганчіркою; О накрити електропривод ковдрою; О відрізати шнур ножем; О покликати дорослих.
Побачивши на вулиці обірваний електропровід, ти: О підійдеш ближче;
О негайно повідомиш дорослих; О скажеш друзям.
Поблизу електрощитової та ліній електропередач можна: О гратися;
О торкатися опор;
О прив'язувати корів; О немає жодної правильної відповіді.
Якщо вмикати одночасно велику кількість електроприладів у розетку:
О вони можуть згоріти; О перегріється провід; О нічого страшного не трапиться.
Користуючись праскою, ти ставиш її: О на керамічну підставку:
О підошвою на стіл.
5. Підсумок уроку
Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?
Яких правил при цьому ви дотримуєтесь?
Коли може статися коротке замикання в електричній мережі? пошкодження електроприладів?
Чому не можна гасити електричні прилади водою?
Які правила безпечної поведінки з електричним струмом вам відомі?
Чому їх треба дотримуватись?
Як надати допомогу ураженому електричним струмом?
УРОК 17
Тема. Практична робота: проект "Ми бережемо електроенер- гію!"
Мета: ознайомити школярів із заходами щодо енергозбережен- ня, дати корисні поради; формувати у дітей світогляд дбайливого господаря своєї країни; розвивати зацікавленість учнів до проведення заходів енергозбереження; виховувати відповідальність.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово учителя
Учитель. Сьогодні ми поведемо розмову про всім відоме: про бережливість, про економію електроенергії, тепла - про енергозбе- реження. Щоб розібратися з цією досить непростою і суперечливою проблемою, проведемо прес-конференцію. Представляю вам групу вчених, інженерів, кореспондентів, художників, експертів.
2. Прес-конференція
"Кореспондент". Із чого виникла проблема економії енерго- ресурсів - тепла й електричної енергії? Адже зараз добувають так багато нафти, вугілля, газу, побудована велика кількість елект- ростанцій, у тому числі атомних, тобто постійно зростає виробниц- тво енергії.
"Інженер". Простота і доступність електроенергії породила у багатьох людей уявлення про невичерпаність енергетичних ре- сурсів.
"Вчений". Людство багато років добуває із надр землі мільяр- ди тонн енергоресурсів. Енергія - показник життєвого рівня сучас- ної людини. І цей показник включає, зокрема, обігрів житла, кон- диціювання, приготування їжі, виробництво промислових товарів і продуктів харчування.
Весь час проводяться серйозні дослідження енергетичних за- пасів, пошук більш ефективних і більш економічних енергоносіїв. В результаті такої роботи вчені дійшли висновку, що існуючих за- пасів вистачить не на багато років. У майбутньому, можливо, основна частина наших енерговитрат ляже на альтернативні види енер- гії: енергію Сонця, енергію вітру, підземну (геотермальну) енергію тощо. А сьогодні одним із заходів енергозбереження стало введен- ня в нашій країні літнього та зимового часу. У результаті цього заходу всього за один сезон економиться майже 500 тисяч кіловат-го- дин електроенергії.
"Експерт". Людство має забезпечити себе енергією на май- бутнє. Тому піклування про економію енергоресурсів - одна з го- ловних проблем.
"Кореспондент". Ми іноді чуємо від дорослих, що наш дім дірявий. Чому так говорять?
"Інженер". Говорять, що дім дірявий, бо йде витікання тепла із квартири.
Попри те, що будівельники отримують не досить якісні деталі - панелі, віконні рами, вони до цього додають ще й свої огріхи: погано замазують стики, іноді перекошують вікна. Тож виходить буди- нок, який ми називаємо дірявим.
У сучасних будинках - подвійні рами вікон, під покрівлею є тепло- вий демпфер - повітряний простір, у під'їзді - подвійні тамбури.
"Вчений". Якщо розглянути тепловий баланс житла, стане зрозуміло, що більша частина теплової енергії опалювальної систе- ми йде на те, щоб перекрити збитки тепла. А вони у квартирі з цен- тральним опаленням і водопостачанням такі:
• збитки через неутеплені вікна - 20 %,
через неутеплені вхідні двері - 12 %,
через незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці - 70 %.
Підраховано, що тільки через неущільнені балконні двері тепла вивітрюється стільки, скільки вивітрювалося б через дірку у стіні діаметром 20 см.
"Інженер". Замість проведення робіт з утеплення приміщень деякі мешканці для створення у домах комфортної температури до- датково до системи центрального опалення застосовують електро- опалювальні прилади (комини, радіатори, конвектори). Все це викли- кає нові витрати електроенергії, у яких часто немає потреби, якщо своєчасно підготувати вікна та двері до зими.
"Експерт". Більша частина теплової енергії йде на те, щоб пе- рекрити збитки тепла. Бережіть тепло!
"Кореспондент". А економія води! Багато хто вважає, що це інша проблема, яка не стосується електроенергії.
"Інженер". Це неправильна точка зору. Коли ми економимо воду, ми економимо електроенергію. Адже вода не сама приходить у наші багатоповерхові будинки. Потужні насоси, які приводяться у рух електричними моторами, піднімають воду на потрібну висоту.
"Експерт". Бережіть воду - збережете електроенергію.
Фізкультхвилинка
Що ж, мабуть, настав вже час
Трохи відпочити,
Хочу на фізкультхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз - підняли руки вгору.
Два - схилились всі додолу.
Руки в боки!
Повернулись, нахилились І вправо і вліво - Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До товариша всміхніться.
"Кореспондент". Сьогодні більшість людей живе в окре- мих квартирах. Ми купуємо красиві люстри на 8-10 лампочок, су- часні пральні машини, пилососи, кондиціонери, фени, міксери, комп'ютери, музичні центри тощо. Чимало сімей використовують по два телевізори, два холодильники, мікрохвильову піч. Чи не вва- жаєте ви, що таке різке збільшення споживання електроенергії в побуті - одна з причин проблеми, що обговорюється?
"Вчений". Дійсно, скільки енергії витрачається на забезпе- чення роботи радіотелевізійної та іншої апаратури, яка працює од- ночасно у декількох кімнатах квартири! У приміщеннях, де нікого немає, горять електролампи, без потреби працюють конфорки елек- троплит, світяться екрани телевізорів. А горіння лампочки потуж- ністю 40 Вт без потреби протягом доби дорівнює витратам електро- енергії, достатньої для випікання 20 кг хліба, виробництва 10 кг цемента, виготовлення двох пар взуття.
"Інженер". На побутові потреби використовується більша част- ка електроенергії, газу, тепла, води. Електрифікація дозволила знач- но скоротити час на ведення домашнього господарства, покращити умови праці у побуті.
Бережливе використання енергоносіїв - обов'язок кожного. Поступово бережливість стане потребою.
"Експерт". Бережливе використання енергоресурсів - обов'язок кожного.
Робота з прислів'ями
Як про тепло дбаєш, так і маєш.
Тепло маємо - не дбаємо, а втративши - плачемо.
Хто добрих порад не слухає, той потім і на пальці дмухає, та пізно!
Виготовлення плакатів
Учитель. Наші художники намалюють плакати за вашими пропозиціями.
Приклади плакатів:
Бережливо використовувати тепло й енергію - значить еко- номити працю мільйонів людей.
Коли вимикаєш лампочку, яка даремно горить, ти одночасно запалюєш вогонь, але тільки в потрібному місці.
Навіть якщо виходиш із кімнати на декілька хвилин, вими- кай світло.
Учитель
На землі, у домі вселюдському -
Протиріч і негараздів тьма.
Будьте, люди, бережливі в ньому!
І тоді достатньо буде всім тепла!
3. Підсумок уроку
Чому виникла проблема економії енергоресурсів - тепла й електричної енергії?
Як у ваших сім'ях бережуть електроенергію?
Чому говорять: "Бережи воду - збережеш електроенергію"?
Чому бережливе використання енергоресурсів є обов'язком кожного?
УРОК 18
Тема. Небезпека від вогню. Що таке евакуація
Мета: розширити уявлення учнів про причини виникнення по- жежі; вчити передбачати наслідки своїх дій; спонукати учнів до ви- конання правил протипожежної безпеки, евакуації з приміщення; виховувати відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Дітям про вогонь", "Поведінка під час виникнення пожеж".
ХіД УРОКУ
Відгадування загадок
Без крил, без рук, без ніг,
А вгору піднімається. (Дим)
З язиком, а не лає,
Без зубів, а кусає. (Вогонь)
Учитель. Всі ви знаєте, що вогонь може бути добрим і злим. Коли ж вогонь буває небезпечним?
Робота за підручником (С. 60-63)
Читання тексту на с. 60.
Чому не можна пустувати з вогнем?
Розгляньте малюнки на с. 60.
Що може бути причиною пожежі?
Назвіть правила безпечної поведінки під час пожежі.
Чому за таких обставин у жодному разі не можна панікувати?
Розгляньте верхні малюнки на с. 61.
Що слід робити, якщо загорілася якась невелика річ?
Що слід робити, якщо полум'я не подолаєш? Що необхідно повідомити пожежникам?
До кого, крім пожежників, ви можете звернутися по допо- могу?
Чому необхідно намагатися вибратися з приміщення?
Розгляньте нижні малюнки на с. 61.
Що слід робити, якщо вам не вдається погасити полум'я?
Що потрібно робити, щоб полум'я не поширювалося?
Чому біля виходу з кімнати треба вилити на підлогу воду?
Що треба робити, щоб не отруїтися чадним газом?
Чому треба дихати через зволожений рушничок, серветку, футболку?
Розгляньте верхні малюнки на с. 62.
Що треба робити, якщо на комусь загорівся одяг?
Чим треба збивати полум'я?
Як потрібно діяти, коли приїдуть пожежники?
Чому, коли приїдуть пожежники, треба робити все за їхнім наказом?
Чому говорять, що пожежники - "майстри своєї справи"?
Розгляньте нижні малюнки на с. 62.
Що необхідно робити, якщо ви мешкаєте у приватному будин- ку і його охопило полум'ям?
Чому слід накритися з головою мокрим простирадлом чи рушником й утікати з будинку через вікна чи двері?
Розгляньте малюнки на с. 63. Складіть за ними речення.
Що означає слово евакуація?
Коли евакуюють людей з приміщення?
Щоб вміти евакуюватися зі свого помешкання, разом з батьками складіть план свого помешкання. Позначте на ньому шлях до виходу зі своєї оселі під час пожежі. Пройдіть його разом з батьками, а потім - самостійно.
Фізкультхвилинка
Щоб здоровим буть нівроку - Треба рано встати, На зарядку шикуватись І не лінуватись. Руки вгору, ноги ширше, На носочки піднімись. Під рахунок ти швиденько В різні боки нахились. Раз, два, три! Присіли, встали, Якнайвище пострибали! Біг на місці починай! Веселіш! Не відставай! Вийшла пауза мала - До роботи нам пора.
Робота в зошиті (С. 30)
1) № 1. Що належить до горючих матеріалів? Підкресліть. Сталь, папір, вата, пісок, вугілля, бензин, скло, дерево.
Що ви робитимете, якщо у під'їзді побачите дим?
3) № 3. Поясніть вирази.
Грати з вогнем.
Догратися з вогнем.
Боятися як вогню.
5. Підсумок уроку
Які правила протипожежної безпеки вам відомі?
Чим небезпечне порушення цих правил?
Що необхідно робити, щоб не "допомогти" спалахнути по- жежі?
Чому іскри бенгальського вогню можуть бути причиною по- жежі?
Чому саморобні обігрівальні прилади можуть бути причиною пожежі?
Чому одяг, що сушиться біля ввімкнених електричних чи га- зових приладів, може бути причиною пожежі?
Чому несправна штепсельна розетка, вилка на електричному шнурі може бути причиною пожежі?
Коли полум'я можна затоптати ногами?
Коли треба викликати пожежників?
Із якими новими правилами протипожежної безпеки ви озна- йомилися?
Повправляйтеся їх виконувати під наглядом дорослих.
2) № 2. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Яких по- милок припускаються герої мультфільмів? Дайте їм корисні поради.
Згадайте назви книжок, мультфільмів, герої яких приборку- вали пожежу. Як це їм вдалося?
УРОК 19
Тема. Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети. Практична робота: ситуаційна гра "Дії під час пожежі". Практична робота: рольова гра "Викликаємо служби 101, 102, 103, 104"
Мета: розповісти дітям про небезпечні речовини та предмети, які створюють небезпеку для здоров'я і життя; вчити порядку дій повідомлення відповідним службам (101, 102, 103, 104) про небез- печні ситуації; спонукати учнів до виконання правил протипожеж- ної безпеки; виховувати самостійність, відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Дітям про вогонь", "Поведінка під час виникнення пожеж".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Всі ви знаєте, що існують горючі матеріали і речовини. Вони можуть спричинити пожежу. Існують також вибухоне- безпечні предмети. Небезпечної поведінки з ними ми й будемо сьо- годні навчатись.
Робота за підручником (С. 86-88)
Читання тексту (С. 86).
Що ви знаєте про пожежонебезпечні предмети?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що сірники, запальничка, прас- ка і навіть телевізор - пожежонебезпечні предмети?
Розгляньте малюнки на с. 86. Укладіть за ними речення.
Чи правильно чинять діти? Обґрунтуйте свою відповідь.
Що означають цифри 01? (Зараз - 101)
Коли треба викликати пожежників?
Як треба викликати пожежників?
Коли викликаєш пожежників, чітко повідомляй:
своє ім'я та прізвище,
адресу,
номер телефону,
з якої причини сталася пожежа,
що загорілось,
код на дверях у під'їзді, якщо він є.
Розгляньте малюнки на с. 87.
Які предмети є вибухонебезпечними?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що аерозольні балончики, якими ми користуємося в побуті (лак для волосся, засоби від тарга- нів), є вибухонебезпечними?
Що може статися, якщо порушити правила користування ними?
Чому на аерозольних балончиках поміщають застережні на- писи?
Чому треба дотримуватися цих застережень?
Чи можна назвати поведінку дітей, зображених на малюн- ках, безпечною?
Чим це небезпечно для їхнього здоров'я?
3) Розгляньте інформацію на с. 88.
Які застережні знаки поміщають на небезпечних предметах?
Що вони означають?
Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких відсутні застережні написи?
Чому вони залишилися в землі після останньої війни?
Чому інколи важко розпізнати бомби, гранати, міни, патро- ни, снаряди?
Де на них можна натрапити?
Що слід робити, якщо ви побачили такі предмети?
Чому не можна підходити до них близько, брати їх до рук?
Чому від найменшого дотику до них може статися вибух ве- личезної сили?
Висновок: якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, повідом- те про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуйте до міліції за номером 102.
Складання правил поводження з пожежонебезпечними
та вибухонебезпечними предметами
Важливе правило для дітвори: Оці предмети в руки не бери!
Правило 1. Не грайся аерозольними балончиками.
Правило 2. На небезпечних предметах поміщають застережні знаки. Ознайомтеся з ними!
Правило 3. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього близько, не бери його в руки. Від найменшого дотику до нього може статися вибух величезної сили.
Правило 4. Якщо ти виявив вибухонебезпечний предмет, пові- дом про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуй до міліції за номером 102.
Фізкультхвилинка
Як захочу, Так підскочу - Навіть хату перескочу.
Я по колу стриб та стриб На одній нозі, як гриб. Ще й на другій - Стрибу, стрибу... Вже мені немає стриму. Вже скачу, Скачу,скачу,- Наскачуся Досхочу.
5. Робота в зошиті (С. 44)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Дайте корисну пораду хлопцям.
2) № 2. Розгляньте малюнки. Яку загрозу життю і здоров'ю ста- новлять ці предмети?
3) № 3. Тест "Так чи ні?"
Якщо по дорозі до школи ти знайдеш невідомий предмет, то: О заховаєш, а йдучи зі школи, забереш;
О повідомиш дорослих; О спробуєш сам розібратися, що це таке.
Ацетон, розчинники фарб використовуються: О для технічних потреб;
О для будівництва; О для забави; О як харчовий продукт.
5) № 5. Практична робота "Дії під час пожежі".
Прочитайте і дайте оцінку діям дітей.
Даша схвильовано кричить у трубку:
Алло, пожежна охорона! Негайно приїздіть сюди. У нас по- жежа!
Сергій набирає номер 101 і швидко говорить у трубку:
Алло, виникла пожежа, вулиця Пермська, будинок 13, квартира 13. Повідомив Адаменко Сергій.
Укладіть повідомлення про пожежу у квартирі за обставин, коли викликаєте пожежну команду.
Робота в парах. Укладання діалогу між "потерпілим"
і "оператором" служби 101
П. Алло! Пожежа!
О. Адреса?
П. Вулиця Пермська, 13, квартира 3.
О. Хто викликає?
П. Чеботарьов Олександр Васильович.
О. Виїжджаємо.
Підсумок уроку
Які пожежонебезпечні та вибухонебезпечні предмети вам ві- домі?
Чому вони так називаються?
Які пожежонебезпечні предмети вам траплялися?
Як треба викликати пожежників?
Які вибухонебезпечні предмети вам траплялися?
Які застережні знаки поміщають на небезпечних предметах?
Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких відсутні застережні написи? Які саме?
Що слід робити, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет?
4) № 4. Розгляньте малюнки на с. 31. Що означають ці знаки? Де їх вивішують?
Які правила поводження з пожежонебезпечними та вибухо- небезпечними предметами ви запам'ятали?
Якими будуть ваші дії під час пожежі у квартирі? у приватному будинку?
Як ви повідомите про пожежу у квартирі під час виклику по- жежної команди?
УРОК20
Тема. Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі
Мета: вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведінки в школі для збереження життя й здоров'я, вирішувати конфлікт- ні ситуації мирним шляхом; спонукати школярів до виконання правил безпечної поведінки в школі; виховувати відповідальність за свої вчинки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Як уникнути неприємностей".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Задля збереження життя і здоров'я у школі учням необхідно знати і дотримуватися правил безпечної поведінки. Саме про них ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником
Розгляньте малюнки на с. 64. Складіть за ними речення.
Чи дотримуються учні правил безпечної поведінки на уроках трудового навчання? Якими були б ваші дії? Дайте учням ко- рисні поради.
Укладання правил поведінки на уроках трудового навчання.
Правило 1. Роботу розпочинай лише з дозволу вчителя.
Правило 2. Використовуй інструменти лише за призначенням.
Правило 3. У процесі роботи не розмовляй, будь уважним.
Правило 4. Під час роботи тримай своє робоче місце в належно-
му порядку, а після роботи акуратно прибери його.
Що може трапитися, якщо учні не дотримуватимуться правил безпечної поведінки на перервах?
Розгляньте малюнки. Поясніть, хто з учнів поводиться на пе- рерві чемно, а хто бешкетує.
Укладання правил поведінки на перерві.
Правило 1 . На перервах не бешкетуй, не кричи, розмовляй на- півголосно.
Правило 2. У коридорах школи рухайся спокійним кроком, без шуму.
Правило 3. Акуратно й уважно користуйся дверима, не став руки у дверні отвори, не бешкетуй, не ляскай дверима.
Правило 4. На сходах не перегинайся через поруччя, дивися собі під ноги, тримайся правої сторони.
Правило 5. Не бігай по сходах, не штовхай тих, що йдуть попе- реду, не смикай дітей за рюкзаки, не став підніжки, не зупиняйся у дверях і проходах.
Правило 6. Не сміти.
Правило 7. Не ображай однокласників і не сварися з ними.
Правило 8. Грайся з друзями у цікаві ігри, не порушуючи правил безпечної поведінки.
Чому інколи учні травмуються під час рухливих ігор, спор- тивних змагань?
Розгляньте малюнки. На яку небезпеку наражаються діти?
Укладання правил поведінки на шкільному подвір'ї.
Правило 1 . Уникай травм під час рухливих ігор і спортивних
змагань.
Правило 2. Коли йдеш зі школи додому, іди через ворота. Через огорожу не лазь.
Правило 3. Під час перерви можна відпочити у дворі школи, але на дерева не лазь.
Правило 4. Грай у м'яч тільки в місцях для гри. Не грай біля ві- кон.
Правило 5. На уроках фізкультури не користуйся спортивним обладнанням без дозволу вчителя. Виконуй правила техніки без- пеки.
Правило 6. Не ходи по газонах, не кидай недогризків, не лузай насіння.
Правило 7. Не бийся, не бешкетуй.
Правило 8. Не лізь на дах чи дерева.
Правило 9. Не кричи.
Правило 10. Не ображай менших, слабших.
Правило 11. Грайся з друзями в різні ігри.
Укладання правил поведінки у спортивному залі.
Правило 1 . На уроки фізкультури приходь у спортивній формі.
Правило 2. Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні знаряддя.
Правило 3. Будь уважним, чітко виконуй вказівки вчителя.
Оцініть свою поведінку в школі.
Учитель. Нерідко до травм призводять ситуації, коли учні з'ясовують стосунки за допомогою кулаків.
5) Що таке конфлікт? Це суперечка, яка може призвести і до бійки.
Роздивіться інформацію на с. 66 підручника.
З яких причин між дітьми виникають конфлікти?
Як треба діяти, щоб уникнути конфлікту?
Як необхідно з'ясовувати причину конфлікту?
Як потрібно висловлювати свою незгоду щодо думок іншого?
Чому треба стримувати свої емоції?
З ким треба узгоджувати свої думки?
Чому не потрібно обурюватися, коли програв?
Як слід сприймати поразку?
Як треба оцінювати власні дії та дії інших дітей?
На що треба намагатися перетворити негативну ситуацію?
Яких людей треба уникати?
Чому треба уникати тих, хто нав'язує суперечку чи бійку?
Обговорення ситуацій
Брати Андрійко і Миколка посварилися за книжку. Андрій- ко хотів її читати тоді, коли й Миколка.
Як можна було братикам уникнути сварки?
Сестрички Богданка й Іринка спокійно домовилися про гру на піаніно.
Укладіть із сусідом (сусідкою) по парті діалог між Богданкою та Іринкою.
Фізкультхвилинка
Раз, два!
Всі присіли,
Потім вгору підлетіли.
Три! Чотири!
Нахилились,
Із струмочка гарно вмились. П'ять! Шість! Всі веселі Летимо на каруселі. Сім! Вісім! В поїзд сіли, Ніжками затупотіли. Дев'ять! Десять! Відпочили І за парти дружно сіли.
Продовження роботи за підручником (С. 67)
Чому в разі виникнення конфлікту у жодному разі не можна вступати у бійку? Що може трапитися?
Які "сліди" залишає бійка кулаками?
Що може завдати серйозної травми?
Хто зазвичай розпочинає бійку?
Поясніть власне ставлення до бійки.
Розгляньте малюнки у підручнику на с. 67. Укладіть за ними речення.
Хто з дітей уміє уникати конфліктів? Хто - ні?
Як ви поводитесь у подібних ситуаціях?
Робота з приказками
Бійка до добра не доводить.
Захищатися треба словами, а не кулаками.
Які ще прислів'я та приказки щодо теми уроку ви знаєте?
Робота в зошиті (С. 32-33)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Дайте корисні поради дітям.
2) № 2. Тест "Так чи ні?"
На перервах у школі можна:
О бігати на майданчику для ігор; О стрибати на спортмайданчику;
О розмовляти і спокійно рухатися в приміщенні школи; О голосно кричати.
Чому треба виконувати правила для учнів? О Щоб не засмучувати батьків;
О щоб тебе ставили за взірець; О щоб себе не травмувати; О щоб не порушувати спокій інших.
Якщо ви з товаришем посварилися, то ти: О обов'язково з'ясуєш стосунки бійкою; О уникнеш бійки;
О будеш кликати на допомогу; О підеш на примирення.
3) № 3. Практична робота.
Розгляньте малюнки. Оленку ображають старшокласниці. До- поможіть їй прийняти правильне рішення. Зафарбуйте відповідні квадратики. Чому інші рішення не є правильними?
8. Підсумок уроку
Які правила безпечної поведінки на уроках трудового навчан- ня ви виконуєте?
Які правила безпечної поведінки на перерві ви виконуєте?
Яких правил безпечної поведінки на шкільному подвір'ї ви дотримуєтесь?
Які правила безпечної поведінки у спортивному залі вам ві- домі?
Як уникати конфліктів?
Як ви вважаєте: бійка приносить користь чи шкоду людині? Чому?
Що таке конфлікт? Що потрібно робити, аби конфлікт не ви- никав?
УРОК 21
Тема. Дорога з обмеженою оглядовістю. Практична робота: ви- явлення місць з обмеженою оглядовістю на дорогах, прилеглих до школи. Вчимося безпечно переходити дорогу
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити переходити дорогу з обмеженою оглядовістю; виховувати дис- циплінованість пішохода, уважність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Безпека на дорозі".
ХіД УРОКУ
Робота із загадками
• Два брати спереду гудуть, За ними двоє ще женуться, Біжать, ніяк не доженуть, Об землю спересердя б'ються. (Колеса)
• Тягнеться нитка, а в клубок не змотаєш. (Дорога)
Учитель. Ми всі - пішоходи у випадку, коли ходимо пішки, тобто рухаємося дорогою, але не користуємося транспортом. Для пішоходів існують певні правила дорожнього руху, з яким ви ознайо- милися у попередніх класах. Назвіть їх.
Робота за підручником
С. 64.
Як треба поводитись пішоходові, щоб уникнути небезпеки на дорозі?
Чому для переходу треба знайти безпечне місце якомога далі від повороту?
Як має проглядатися з обох боків дорога в цьому місці?
Розгляньте малюнок. Чому не можна виходити на проїжджу частину дороги із-за перешкоди?
Що може бути перешкодою?
С. 69.
Які транспортні засоби заважають проглядати дорогу в оби- два боки?
Розгляньте малюнок. Чи правильно вчинили діти? Дайте їм корисні поради.
Як переходити дорогу в такій ситуації?
Чому треба зачекати, доки проїжджа частина дороги звіль- ниться від транспорту?
Що потрібно зробити, якщо на дорозі великий рух?
У кого попросити про допомогу?
3) С. 70.
Розгляньте верхній малюнок. Чи можна поведінку дітей на- звати безпечною? Чому?
Складіть речення за малюнками. Дайте дітям корисні поради.
Які місця особливо небезпечні для пішоходів?
Чому місця виїздів машин з дворів, автостоянок, автозаправ- них станцій особливо небезпечні для пішоходів?
Розгляньте нижній малюнок на с. 70.
Хто з дітей наражається на небезпеку? Чому?
Фізкультхвилинка
ЧАПЛЯ
Пошила чапля черевички І пішла мерщій до річки. - Чапу-лапу, чапу-лапу, В мене гарні черевики. Поки ходила, говорила - Черевики загубила.
Робота в зошиті (С. 34-35)
1) № 1. Розгляньте малюнки і дайте оцінку діям дітей. Укладіть відповідні речення.
Які правила порушили пішоходи?
2) № 2. Тест "Так чи ні?"
- Як перейти дорогу, якщо на зупинці стоїть трамвай? О Обійти спереду; О почекати, поки відійде; О обійти ззаду.
Обмежена оглядовість - це: О добра видимість;
О частково видно шлях; О нічого не видно.
Коли рухаєшся в умовах обмеженої оглядовості, треба: О добре оглянути шлях;
О спокійно перейти дорогу; О швидко перейти дорогу, добре її оглядаючи.
Правила безпечного переходу:
О поглянь направо, а потім - наліво; О поглянь наліво, а потім - направо.
3) № 3. Розгляньте малюнок. Яких помилок припускаються ге- рої мультфільмів? Обведіть порушників червоним олівцем. Укладіть речення за малюнками.
5. Підсумок уроку
Чому не можна виходити на проїжджу частину дороги з-за перешкоди?
Чи можна переходити дорогу в тому місці, де вона піднімаєть- ся вгору чи спускається вниз? Чому?
Які небезпечні місця на дорозі від домівки до школи вам трап- ляються?
За яких умов дорожній рух буде безпечним для всіх пішо- ходів?
УРок 22
Тема. Дорога за несприятливих умов. Ознайомлення з дорожні- ми знаками. Практична робота: "читання" учнями дорожніх знаків "Рух пішоходів заборонено", "Слизька дорога".
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити переходити дорогу за несприятливих умов, читати дорож- ні знаки; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обе- режність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Безпека на дорозі".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. У вулиці є своя мова. Це мова дорожніх знаків. І водії, і пішоходи повинні розуміти мову вулиці. Саме цього ми й будемо сьогодні навчатись.
Робота за підручником
С.71.
Розгляньте малюнок. Який знак на ньому зображено?
Про що він попереджає?
Де ви бачили такий знак?
Висновок. Запам'ятай: цей знак стосується пішоходів та озна- чає, що йти в цьому напрямку заборонено.
Розгляньте малюнки. Визначте небезпечні місця для пішо- ходів. Дайте корисні поради пішоходам.
С. 72.
Чи подобається вам гуляти під дощем чи у завірюху?
Чому негода може зробити дорогу небезпечною для пішохода?
Чим покривається поверхня тротуарів, узбіч, проїжджої части- ни доріг в ожеледицю? Що загрожує пішоходу на таких дорогах?
Чи "слухається" водія машина на такій дорозі?
У яку погоду слід бути особливо уважним при переході дороги?
Коли можна переходити дорогу?
Розгляньте малюнок. Який знак на ньому зображено?
Про що він попереджає?
Де ви бачили такий знак?
Висновок. Запам'ятай: цей знак попереджає і пішоходів і водіїв, що дорога слизька.
Розгляньте наступний малюнок.
Розкажіть, що ви взуваєте під час ожеледиці. Яка підошва на такому взутті?
Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропорис- тої чи іншої м'якої основи та без великих підборів.
Не прогулюйтесь біля самого краю проїжджої частини дороги. Це завжди небезпечно, а на слизьких дорогах - особливо. Можна впас- ти та потрапити на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.
Поміркуйте, чому при переході дороги треба бути уважними і тоді, коли туман, йде дощ чи падає сніг.
Розгляньте наступний малюнок. Хто з дітей порушує правила дорожнього руху? Надайте їм корисні поради.
Фізкультхвилинка
ВЕСЕЛЕ СОНЕЧКО
Стало вранці ясне сонце, Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, Ми всі дружно піднялися, Будем дружно присідати, Сонечко розвеселяти. Встали-сіли, встали-сіли, Бачте, як розвеселили! Стало сонце танцювати, Нас до танцю припрошати. Нумо разом, нумо всі, Потанцюймо по росі!
Продовження роботи за підручником (С. 73)
Чому слід бути особливо уважним, коли переходиш дорогу або рухаєшся узбіччям за недостатньої видимості?
Чому за таких умов водієві важко вчасно помітити пішо- ходів?
Що про це зазначається у правилах дорожнього руху?
Чому за таких умов пішоходи, особливо діти, повинні чимось себе виділити?
Висновок. Пам'ятай: в умовах недостатньої видимості транспорт- ні засоби рухаються з увімкненими фарами.
Розгляньте верхній малюнок на с. 73.
Чи водій побачить вчасно пішоходів? Чому? Дайте корисні поради пішоходам.
Розгляньте нижній малюнок.
Хто з дітей дотримується правил дорожнього руху? Хто - ні? Дайте корисні поради пішоходам.
5. Робота в зошиті (С. 36)
1) № 5. Розгляньте малюнок.
- Чи правильно поводяться герої мультфільмів? Кому із них за- грожує небезпека? Обведіть порушників червоним олівцем. Дайте їм корисні поради.
2) № 6. Практична робота. Складання порадника "Що допомо- же безпечно перейти слизьку дорогу?"
Йди не поспішаючи, ноги злегка розслаб в колінах, ступай на всю підошву.
Не тримай руки в кишенях - це збільшує можливість не тіль- ки падіння, але й більш важких травм, особливо переломів.
Обходь металеві кришки люків.
Не перебігай проїжджу частину, коли на дорозі ожеледиця та під час снігопаду.
Пам'ятай, що в ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, що рухається, призво- дить як мінімум до каліцтв, а в гіршому випадку і до загибелі.
6. Підсумок уроку
Чому потрібно бути особливо уважним на дорозі за несприят- ливих погодних умов?
Із якими новими дорожними знаками ви ознайомилися на уроці?
Яку форму вони мають?
На якому фоні вони намальовані?
Якого кольору облямівка?
Які дорожні знаки є на дорозі, якою ви йдете до школи?
Де вони розташовані: обабіч дороги чи над нею?
УРОК23
Тема. Залізничний переїзд. Практична робота: "читання" учнями дорожніх знаків "Залізничний переїзд", "Одноколійна дорога" тощо. Встановлення зв'язку між ДТП і порушеннями правил дорожнього руху
Мета: ознайомити учнів з правилами безпечного переходу за- лізничного переїзду; вчити наводити приклади наслідків порушен- ня правил пішоходів, читати дорожні знаки, дотримуватися правил поведінки біля залізничної колії; виховувати дисциплінованість, обережність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Безпека на дорозі".
ХіД УРОКУ
Відгадування загадок
Полотно, а не доріжка,
Кінь біжить сороконіжка. (Поїзд)
Тримається за проводи,
Бігає туди-сюди,
А за нею з десяток
Близнюків-дитяток. (Електричка)
В полі драбина лежить,
Дім по сходинках біжить. (Поїзд)
Учитель. Напевне, кожен з вас користувався залізничним транспортом. Задля власної безпеки необхідно знати правила поведінки біля залізничної колії, з якими ми сьогодні й ознайомимось.
Робота за підручником (С. 74)
Як називається місце, де перехрещуються дороги?
Як називається місце, де дорога перетинає залізничну колію?
Де ви бачили залізничний переїзд?
Розгляньте малюнок на с. 74.
Про що попереджають ці дорожні знаки? (Про наближення до залізничного переїзду)
Які бувають залізничні переїзди?
Як позначаються залізниця й залізничний переїзд?
Опишіть дорожній знак "Одноколійна залізниця".
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Опишіть дорожній знак "Залізничний переїзд із шлагбаумом".
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Опишіть дорожній знак "Залізничний переїзд без шлагбаума".
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Чому місце біля переїзду дуже небезпечне для пішоходів?
Яких правил поведінки слід дотримуватися біля залізнич- ної колії?
Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо шлагбаум опущено? Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо горить червоне світло світлофора?
Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо по- дається звуковий сигнал?
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки: Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжки, й крила, Горобчиха зве до діла: - Ану, славні малюки, Стали струнко, мов грибки, Крила вгору піднімайте, Ними добре помахайте, Головою покрутіть, Ніжками потупотіть, Навкруг себе оберніться... Швидше, швидше, не лініться! Стане легко й добре враз, Відпочинете гаразд.
(Л. Лук'янець)
Продовження роботи за підручником (С. 75-76)
Чому не можна поспішати переходити залізничний переїзд, якщо поїзд пройшов, а шлагбаум не піднімається?
Коли можна переходити залізничний переїзд?
Чому переходити залізничний переїзд без шлагбаума треба дуже обережно?
Розгляньте малюнки на с. 75-76.
Яка небезпека підстерігає пішоходів, що зображені?
Хто чинить правильно?
Дайте корисні поради пішоходам.
Яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути небезпечних ситуацій на залізничній колії?
Чому треба переходити залізничну колію тільки по пішохід- них настилах, по надземних або підземних переходах?
Чому не можна переходити залізничну колію, коли набли- жається поїзд?
Чому не можна ходити й гратися на залізничних насипах?
Чому в жодному разі не можна обходити поїзд, що стоїть на залізничній станції?
Чому не можна гратися на залізничних коліях?
Розкажіть за малюнками на с. 76, де можна переходити за- лізничну колію.
Хто порушує правила переходу залізничної колії?
Дайте порушникам корисні поради.
5. Робота в зошиті (С. 37)
1) № 2. Практична робота.
Розгляньте малюнок.
Знайдіть на малюнку тих, хто неправильно переходить заліз- ничну колію. Дайте їм корисні поради.
2) № 1. Розгляньте малюнок.
Розфарбуйте й запам'ятайте зображені знаки.
Як вони називаються?
На якому тлі вони намальовані?
Якого кольору їх облямівка?
Що вони означають?
6. Підсумок уроку
Що називається залізничним переїздом?
Які бувають залізничні переїзди?
Яких правил безпечної поведінки слід дотримуватись біля за- лізничного переїзду?
Коли залізнична колія буває небезпечною?
Яких правил поведінки слід дотримуватися біля залізнич- ної колії?
Ознайомте своїх братиків і сестричок з вивченими правилами. Намалюйте малюнок "Мій друг - безпечний рух!"
УРОК24
Тема. Ти - пасажир
Мета: розширити уявлення учнів про те, хто такі пасажири; вчити правил користування громадським транспортом; ознайоми- ти дітей із дорожньою розміткою й дорожніми знаками, що позна- чають місце зупинки пасажирського транспорту; виховувати культуру поведінки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Транспорт".
ХіД УРОКУ
1. Робота із загадками
Я літаю, я літаю,
Я зірки на крилах маю, І мотор у мене є, Що життя мені дає. (Літак)
Маленькі будиночки По місту біжать, Хлопчики й дівчатка
В будиночках сидять. (Трамвай)
Дім по вулиці іде, На роботу всіх везе - Не на курячих лапках,
А в гумових чобітках. (Автобус)
• Не трамвай це, не автобус, Хоч тримається за проводи І у гумових черевиках
Ходить маршрутом туди-сюди. (Тролейбус)
Учитель. Літак, поїзд, трамвай, тролейбус - види транспорту. Вам вже відомі деякі правила користування транспортом. Назвіть їх.
2. Робота за підручником
Читання тексту (С. 77).
Хто такі пасажири?
Який транспорт називають громадським або пасажирським?
Чому кожен пасажир повинен не тільки знати, а й виконува- ти правила користування пасажирським транспортом?
Де слід чекати пасажирський транспорт?
Чому пасажирський транспорт слід чекати на тротуарі або по- садковому майданчику?
Де потрібно чекати пасажирський транспорт, якщо немає по- садкового майданчика?
Як позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Розгляньте дорожні знаки. Розкажіть про кожний із них за планом.
Як називається знак?
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Розгляньте нижній малюнок.
Як ще позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Яким громадським транспортом батьки дозволяють вам ко- ристуватися самостійно?
С. 78.
Розгляньте малюнки.
Хто з дітей на малюнку порушує правила користування паса- жирським транспортом?
На яку небезпеку наражаються діти?
Дайте їм корисні поради.
Чому коли на зупинці скупчується багато людей, треба бути особливо обережним? Чим це небезпечно?
Як слід поводитися, щоб не потрапити під колеса транспорту?
Чому не можна підходити до краю проїжджої частини дороги?
Як слід поводитися, коли заходиш у транспорт чи виходиш з нього?
Коли дозволяється посадка і висадка з транспорту?
Чому посадка й висадка з транспорту дозволяється лише піс- ля повної зупинки тролейбуса, трамвая чи автобуса?
Через які двері треба заходити до автобуса, трамвая, тролей- буса?
Чому до автобуса, трамвая, тролейбуса треба заходити через задні двері, а виходити - через передні?
Чому до виходу треба готуватися заздалегідь?
Чому, коли зайшов до салону, не треба поспішати займати місце?
Кому повинен поступитися місцем школяр?
Яке місце слід обрати, щоб нікому не заважати і щоб вас ніхто з пасажирів не штовхав?
Що треба робити, щоб під час раптової зупинки транспорту не втратити рівновагу і не впасти?
Чому не можна голосно розмовляти й пустувати у салоні?
С. 79.
Розгляньте верхні малюнки. Оцініть поведінку дітей.
Які правила-заборони ви запам'ятали?
Чому не можна стрибати з транспорту, що рухається?
Чому не можна їхати на підніжках, виступах пасажирсько- го транспорту?
Чому не можна висуватися з вікон, перешкоджати зачинен- ню дверей, спиратися на двері?
Розгляньте нижні малюнки.
Які правила користування пасажирським транспортом пору- шують діти? На яку небезпеку вони наражаються?
С. 80.
Чому не потрібно поспішати переходити дорогу після того, як вийшов із транспорту на тротуар чи узбіччя?
Що треба намагатися знайти?
Чому краще користуватися підземним чи наземним пішохід- ним переходом?
Як треба обходити автобус і тролейбус? трамвай? Чому?
Які правила безпечного переходу проїжджої частини дороги ви знаєте?
Чому миттєво зупинити транспорт не можна?
Коли можна йти до тротуару, якщо трамвайну колію прокла- дено на проїжджій частині дороги? (Йти до тротуару можна тільки тоді, коли переконаєшся, що на дорозі немає транспорту.)
Розгляньте малюнки. Які правила переходу дороги після ви- садки з транспорту порушують діти?
Чому цього не слід робити?
Фізкультхвилинка
Часу гаяти не варто - Руки покладем на парти. Сонце, діти, вже високо! Всі вдихаємо глибоко, Руки разом опускаєм І глибоко видихаєм. В другій вправі для дітей Руки ставим до плечей. Руки вгору почергово - Вправу робимо чудово, Чітко руки піднімаєм, Пальці вгорі розтискаєм. Руки вже за головою - Дивимось перед собою. Випрямляємо хребет, Лікті зводимо вперед. Мов метелики, злітаєм, Крильця зводим - розправляєм. Треба на поясі руки тримати - Будем вставати та присідати: Встати-присісти, встати-присісти, Як перед грою всі футболісти.
Робота в зошиті (С. 38-41)
№ 1. Які види транспорту належать до громадського?
№ 2. Які види громадського транспорту є в нашому місті (селі)?
- Хто із зображених героїв мультфільмів порушив правила користування громадським транспортом? Обведіть порушників черво- ним олівцем. Дайте їм корисні поради.
№ 3. Розгляньте малюнок.
Як треба обходити трамвай, тролейбус і автобус? Зафарбуй- те відповідну стрілку.
№ 5. Тест "Так чи ні?"
Чекаючи на автобус, трамвай або тролейбус, ти: О вийдеш на проїжджу частину вулиці;
О будеш чекати на зупинці; О підійдеш до узбіччя дороги.
Під час посадки у транспорт:
О зайдеш спокійно, дотримуючись черги; О забіжиш поза чергою; О відштовхнеш літніх людей і зайдеш.
Під час виходу з транспортного засобу: О самовільно відчинеш двері;
О обережно, не штовхаючись, вийдеш; О вийдеш на проїжджу частину дороги.
Якщо відходить автобус, а ти не встигаєш до нього сісти, то: О голосно закричиш;
О швидко побіжиш; О будеш чекати наступного.
№ 6. Розгляньте малюнки на с. 40.
4) № 4. Розгляньте малюнки на с. 39.
Які правила користування громадським транспортом порушу- ють хлопці? Дайте їм корисні поради.
№ 7. Що вчинити у такій ситуації?
На зупинці чимало людей. Ти станеш у чергу чи проберешся наперед, щоб бути першим?
Після тебе в черзі стоїть дівчинка. Ти її пропустиш чи відштовх- неш?
Біля тебе стоїть бабуся. Даси їй дорогу чи проскочиш під її руками сам?
Ти сидиш в автобусі, а на зупинці до салону увійшов дідусь. Твої дії?
Ти з мамою зайшов до автобуса. Вільне місце було лише одне. Твої дії?
Ти виходиш на наступній зупинці. Як ти звернешся до паса- жирів із проханням пропустити тебе до виходу?
Тобі треба передати гроші на квиток. Як ти звернешся до па- сажирів?
С. 41. Гра "Ввічливо - неввічливо".
Зафарбуйте відповідь "так" - зеленим, "ні" - червоним кольо- ром.
О Поступитися в трамваї місцем.
О Привітатися під час зустрічі.
О Штовхнути, не вибачитись.
О Допомогти підняти річ.
О Не поступитися місцем у транспорті.
5. Підсумок уроку
Які види громадського транспорту вам відомі?
Які правила безпечної поведінки пасажирів ви запам'ятали?
Які правила користування пасажирським транспортом ви знаєте?
Чому їх потрібно виконувати?
Ознайомте своїх братиків і сестричок з вивченими правилами.
Як позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Яких правил поведінки слід дотримуватися на зупинці гро- мадського транспорту?
Як потрібно заходити до автобуса, трамвая, тролейбуса?
Як необхідно обходити автобус, трамвай, тролейбус?
УРОК25
Тема. Метро - підземний транспорт. Ти на екскурсії
Мета: розширити уявлення учнів про метро як підземний транспорт; вчити правил користування метро; ознайомити дітей із правилами дорожнього руху, яких треба дотримуватися під час екскурсії; виховувати культуру поведінки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Транспорт".
Хід уроку
Робота із загадкою
Під землею, подивіться, Незвичайна залізниця, Сновигають поїзди: Цей туди, а той - сюди. Ми до станції "Дніпро" Їдем з татом на... (метро).
Учитель. Метро - це підземний вид транспорту. Саме правилам безпечного поводження у метро присвячується сьогоднішній урок.
Робота за підручником (С. 81)
Читання тексту.
Що треба знати і виконувати, щоб безпечно почуватися в метро?
Які правила користування метрополітеном вам відомі?
Чому, коли заходиш до метро або виходиш з нього, треба при- тримувати двері?
Як слід підніматися нагору та опускатися донизу в метро?
Що таке ескалатор?
Чому, їдучи ескалатором, треба триматися за поруччя?
Чому бігти по східцях і сідати на них не можна?
Де треба чекати поїзд?
Чому безпечніше чекати на поїзд за обмежувальною лінією на платформі?
Розгляньте малюнок на с. 81.
Що слід робити, якщо впустив щось на рейки?
Чому необхідно звернутися де чергового по станції?
Чому говорять, що метро розраховане на чемних пасажирів?
Поміркуйте, чому кинута на платформу бананова шкірка може стати загрозою для багатьох людей.
Фізкультхвилинка
Щось повісили носи, І з-за парт не вийшли всі... Вгору добре потяглись, На носочки піднялись. Опустились легко вниз, І подув в обличчя бриз.
Як дерева, захитало: Вправо-вліво, вліво-вправо. Біля парт усі присіли, Потім встали й полетіли. Руки в боки узяли, На всі боки повели. Руки вниз всі опустили І за парти тихо сіли.
(Л. Лук'янець)
Продовження роботи за підручником (С. 82-83)
Розгляньте малюнки на с. 82.
Яких правил дорожнього руху треба дотримуватись учням, які зібралися на екскурсію?
Як треба вишикуватися учням?
Хто повинен супроводжувати колону дітей?
Що вони повинні мати?
Де повинні йти дорослі із червоними прапорцями?
Де повинна йти колона учнів?
Чому тротуаром або пішохідною доріжкою треба йти, трима- ючись правого боку?
Як дозволяється йти, якщо тротуарів, пішохідних доріжок немає?
У яку пору доби дозволяється йти шеренгою узбіччям дороги в напрямі руху транспорту?
Розгляньте малюнки на с. 83.
Що слід робити, якщо виникла потреба перейти проїжджу частину дороги?
Як треба діяти під час посадки в автобус, тролейбус, трамвай і висадки з них?
Чому потрібно не поспішати, не штовхатися, не затримувати- ся на посадковому майданчику?
Чи дотримуються правил дорожнього руху діти, зображені на малюнках? Обґрунтуйте свою думку.
Робота в зошиті
Розгляньте малюнок (С. 41, № 9). Хто з цих дітей знає правила по- ведінки на ескалаторі у метро? Роз- фарбуйте його. Які правила пору- шують інші діти? Дайте їм корисні поради.
Підсумок уроку
Що таке метро?
Що таке ескалатор?
Які небезпечні ситуації можуть виникнути на платформі метро?
Як їх уникнути?
Яких правил ви дотримуєтесь у метрополітені?
Яких правил ви дотримуєтесь на ескалаторі?
Поясніть правила користування метрополітеном своєму бра- тикові чи сестричці.
Герої якого відомого мультфільму порушили правила користу- вання метрополітеном? До чого це призвело?
Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватись екс- курсанти?
Яких правил безпечної поведінки під час екскурсії дотриму- ються учні нашого класу?
УРОК26
Тема. Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди. Тематич- не оцінювання
Мета: формувати в учнів вміння обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров'ю; допомогти дітям засвоїти правила безпечної поведінки з незнайомими людьми; виховувати обережність, обачливість.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Подбай про свою небезпеку".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Дітям важливо вміти обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров'ю. Саме про обачливість й обережність під час виникнення різних несподіваних ситуацій ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником
1) С. 84.
Розгляньте малюнки на с. 84.
Чи можна гратися біля трансформаторної будки або ж біля дороги?
Що може статися біля трансформаторної будки?
Що може статися біля дороги?
Чому ліфт - це не місце для розваг?
Чому на ньому не можна кататися?
Висновок: небезпека чатує на тих дітей, які не замислюються над тим, де можна гратись і чим можна гратися.
С. 85.
Розгляньте малюнки. Чи безпечні місця для ігор обрали діти, зображені на них?
Що загрожує їхньому життю та здоров'ю?
Розкажіть, чи є біля нашої школи небезпечні місця для ігор.
Які небезпечні місця для розваг є біля вашого будинків?
Учитель. Іноді на вас чатує небезпека й у безпечному місці. Це
можуть бути незнайомі люди.
С. 89.
Які люди зустрічаються серед незнайомців?
Що слід робити, щоб не потрапити у небезпечну ситуацію з не- знайомими людьми?
Від кого залежить ваша безпека?
Що завжди слід відповідати на всі умовляння незнайомців?
Чому в жодному разі не можна сідати в машину до незнайом- ців, навіть якщо вам пропонують цікаві речі?
Що слід робити, якщо незнайомець просить допомогти знайти будинок чи вулицю?
Що слід робити, якщо незнайомець переслідує вас?
Чому ніколи не можна вірити незнайомцеві, який говорить, що його послали ваші батьки, аби забрати вас, наприклад, зі школи?
Розгляньте малюнки. Чи дотримуються діти, зображені на них, правил поведінки з незнайомцями?
Фізкультхвилинка
Трави ростуть низько-низько, Дерева ростуть високо! А ми ідемо тихо-тихо, Щоб не зробить нікому лиха. Вітер дує сильно-сильно, Дерева хита невпинно, А нам у класі так затишно - Ми до занять готові сісти.
Продовження роботи за підручником (С. 90)
Чому треба бути обережними й уважними, якщо вам довіри- ли ключі?
Що треба робити, щоб ними не скористалися зловмисники і не проникли до вашого помешкання?
Чому не можна носити ключі на шиї?
Що слід зробити, якщо ви загубили ключі або у вас їх викра-
ли?
Чому не можна обирати за схованку для ключів поштову скриньку, килимок перед вхідними дверима, електрощит?
Чому в жодному разі не можна передавати ключі до чужих рук?
Розгляньте малюнки на с. 90.
Хто з дітей необачно поводиться з ключами? Обґрунтуйте свою думку.
5. Робота в зошиті (С. 42-43, 45-46)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Чому небезпечно гратися на буді- вельному майданчику? Розкажіть.
2) N° 2. Розгляньте малюнок. Якої помилки припускаються діти, зображені на ньому? Дайте їм корисну пораду.
№ 3. У яких місцях вашого району (селища) слід бути особливо уважним? Запишіть.
№ 4. Чи пам'ятаєте ви про які-небудь надзвичайні пригоді у ва- шому районі? Як ви вважаєте, чи могли люди їм запобігти?
№ 5. Тест "Так чи ні?"
Ігри у піжмурки можна проводити: О між будинками;
О у покинутих будинках та новобудовах; О на деревах;
О біля трансформаторних будок і щитових.
№ 1. Розгляньте малюнки на с. 45.
Розіграйте ситуації за малюнками (на вас напав злочинець тощо).
№ 2. Згадайте, що сталося з Колобком, який пішов гуляти без дозволу. Яких правил він не дотримувався під час прогулянки?
№ 3. Тест "Так чи ні?" Профілактикою пограбувань є такі дії: О носити із собою коштовні речі;
О не носити ключ так, щоб було видно; О не ховати ключ під килимком перед дверима; О не називати свою адресу незнайомим.
№ 4. Розгляньте малюнки. Поміркуйте: кому з цих людей можна довіритися? Чому?
Розіграйте сценки зустрічі з цими незнайомцями.
Розгляньте малюнки на с. 46.
Уявіть: ви сховали ключі від квартири у "надійному місці" і - скоріше на вулицю, гратися. Повернувшись, ключа на місці не знайшли. Як ви діятимете?
Зафарбуйте кружечки біля відповідних малюнків та обґрун- туйте відповідь.
Що, на вашу думку, повинні зробити дорослі, якщо ви пові- домите їм про втрату ключів?
6. Підсумок уроку
Які місця для ігор і розваг ви обираєте на вулиці?
Які місця для ігор і розваг ви не обираєте на вулиці? Чому?
Якщо ви потрапляєте у біду, до кого будете звертатися по до- помогу?
Розкажіть про правила поведінки з незнайомцями.
Про які поради безпечного користування ключами ви дізна- лися вперше?
Обговоріть поради щодо користування ключами вдома.
УРОК 27-28
Тема. Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь
Мета: дати уявлення учням про природні стихійні лиха; ознайо- мити з правилами безпечної поведінки під час грізних явищ приро- ди; виховувати дисціплінованість, відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Природні явища".
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. життю і здоров'ю людини можуть загрожувати природні явища. Саме про правила безпечної поведінки під час стихій- них лих ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 91)
Читання тексту.
Що таке природні лиха?
Які грізні явища природи вам відомі?
Чому говорять, що вони мають нездоланну силу.
Розгляньте малюнки на с. 91. Що на них зображено? Складіть речення.
Свідком яких грізних природних явищ були ви? Розкажіть про свої враження.
Що таке гроза? Що зазвичай буває під час грози?
Як поводитися під час грози? Від чого це залежить?
Як поводитися під час грози вдома?
Чому блискавка дуже небезпечна?
Що робити, якщо в цей час працюють електричні прилади?
Чому від блискавки вони можуть зіпсуватися?
Як поводитися під час грози надворі?
Чому треба негайно йти додому?
Що робити, якщо ваша домівка далеко?
Куди можна зайти?
Як слід поводитися під час грози у лісі?
Чому не можна ховатися під високими деревами?
Яка найкраща схованка від грози у лісі?
Як поводитися під час грози у полі?
Чому не можна зариватися у скирту?
Як треба заховатися в улоговині?
Чому в жодному разі не можна лягати на мокру землю?
Як слід поводитися під час грози у воді?
Чому необхідно негайно вийти на берег?
Чому ви можете одержати серйозну травму, якщо блискавка вдарить у водойму?
Чому не можна втікати від блискавки на човні, велосипеді чи на коні?
Що потрібно робити, якщо побачив кулясту блискавку?
Розгляньте малюнки на с. 92-93.
На яких з них поведінка дітей небезпечна? Обґрунтуйте свою думку.
Що таке буря?
Як ще називають бурю?
Якої шкоди завдає буревій людині й природі?
Для чого про наближення грізних природних явищ повідом- ляють заздалегідь?
Розкажіть за малюнками, як люди готуються до бурі.
Чому не можна виходити без дозволу старших з приміщення?
Поміркуйте, чому слід виконувати усе те, що говорять до- рослі.
Розкажіть за малюнком на с. 94, що робити, якщо буря за- стане в полі?
Де і як треба заховатися?
Що таке землетрус?
У якій місцевості здебільшого виникають землетруси?
Які землетруси бувають на рівнинній місцевості?
Скільки щороку на земній кулі буває землетрусів?
Що відбувається під час слабкого землетрусу?
Що відбувається під час сильного землетрусу?
Як очевидці описують сильний землетрус? (Земля глухо гуді- ла, горбилася під ногами, утворюючи глибокі тріщини...)
Як передбачають землетруси?
Як тварини передчувають наближення лиха?
Що слід робити, щоб уникнути небезпеки під час землетрусу?
Чому не можна в жодному разі панікувати?
Що робити, якщо землетрус застав вас у будинку?
Чому не можна залишатися в ньому і слід негайно йти з нього?
Чому не можна витрачати часу на рятування речей, іграшок?
Як можна вибратися з одноповерхового будинку?
Як можна вибратися з багатоповерхового будинку?
Чому треба спускатися сходами і не можна користуватися ліфтом?
Поміркуйте, чому на вулиці треба швидко відійти від будин- ку, стовпів, огорож.
Що може бути безпечним місцем?
Чому сквер, широка вулиця, спортивний майданчик може бути безпечним місцем?
Що робити, якщо не вдалося вибратися з багатоповерхівки?
Що може стати безпечним місцем?
Чому отвір дверей може стати безпечним місцем?
Поміркуйте, чому під час землетрусу небезпечно перебува- ти в наріжних кімнатах, особливо в тих, які знаходяться на верх- ніх поверхах.
Поміркуйте, чому під час землетрусу небезпечно стояти біля вікон чи на балконах.
Поміркуйте, чому, щоб захиститися від уламків скла та шмат- ків штукатурки, треба залізти під стіл, у шафу, в комірчину.
Чому голову обов'язково треба закрити руками?
Що треба робити, якщо землетрус застав тебе в школі?
Чому треба залізти під парту?
Розгляньте малюнки на с. 95. Укладіть за ними правила без- печної поведінки під час землетрусу.
3. Фізкультхвилинка
Раз, два! Час вставати, Будемо відпочивати.
Три, чотири! Присідаймо, Швидко втому проганяймо. П'ять, шість! Засміялись, Кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас Завітав у світлий клас. Будем бігати, стрибати, Щоб нам зайчика впіймати. Прудко зайчик утікає І промінчиками грає. Сім, вісім! Час настав Повернутися до справ.
4. Продовження роботи за підручником (С. 96)
Що таке повінь?
Де найчастіше бувають повені?
Який рівень води під час повені?
Куди евакуюють людей?
Хто допомагає людям під час евакуації?
Чому треба бути уважним й обережним і чітко виконувати вказівки дорослих?
Розгляньте малюнок на с. 96. Чому в першу чергу під час по- вені піклуються про дітей?
Поясніть прислів'я.
Не той пропав, хто в біду попав, а той, хто духом занепав.
5. Робота в зошиті (С. 47-49)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Підпишіть назви природних стихій- них лих.
2) № 2. Під час природних стихійних лих людям, що потерпають від них, допомагають працівники рятувальної служби.
Розгляньте малюнок на с. 48. Що роблять працівники рятуваль- ної служби під час рятувальних робіт?
№ 3. Тест "Так чи ні?" Правила безпечної евакуації:
О негайно вийти з приміщення; О взяти необхідні речі; О скористатися ліфтом;
О швидко, але без паніки залишити приміщення.
№ 5. Розгляньте малюнки на с. 49. Як потрібно діяти під час грози, бурі, землетрусу, повені?
У якому районі України найчастіше бувають землетруси?
Про які значні аварії і катастрофи ви чули?
6. Підсумок уроку
Коли гроза буває небезпечною для людини?
Де вам доводилося бути під час грози? Якими були ваші дії?
Якої шкоди завдає буревій природі та людині?
Чому про наближення бурі людей попереджають заздале- гідь?
Як треба діяти, якщо буря застане в полі?
Чому під час землетрусу потрібно перебувати подалі від буді- вель?
Чому під час повені люди піднімаються на горище?
Обстежте своє помешкання разом з батьками й визначте в ньо- му безпечні місця.
Дізнайтеся, коли був землетрус у вашій місцевості. Якими були його наслідки?
Дізнайтеся про інші природні лиха, які трапляються у нашо- му краї. Якими були їх наслідки?
УРОК29
Тема. Безпечний відпочинок
Мета: поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки під час відпочинку; вчити уникати небезпек, бути обережними; виховувати відповідальність за власне життя, здоров'я.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакат "Як уникнути неприємностей".
ХіД УРОКУ
Робота із загадкою
Сонце пече, липа цвіте.
День прибуває. Коли це буває? (Влітку)
Учитель. Літо - час канікул. Це час, коли ви відпочиваєте і поліпшуєте своє здоров'я. Як ви вважаєте, чи може відпочинок бути небезпечним? (Відповіді дітей)
Про це ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 97-101)
Читання тексту.
Про що треба пам'ятати, відпочиваючи в селі або на дачі?
Чому ви повинні дотримуватися правил безпечної поведінки?
За якої умови відпочинок буде корисним, зміцнить ваше здоров'я?
Доведіть, що сонце буває і корисним і шкідливим.
Пригадайте, коли може статися сонячний удар.
А коли можна отримати сонячний опік?
Коли найкраще засмагати?
Розгляньте малюнок на с. 97.
На яку небезпеку наражаються діти?
Як її можна уникнути? Дайте дітям корисні поради.
Про що треба пам'ятати, перебуваючи біля річки, ставка, озера?
Які правила безпечної поведінки на воді й біля води вам ві- домі?
Розгляньте малюнок на с. 98. Яка небезпека підстерігає цих дітей?
Розкажіть сусідові по парті правила безпечної поведінки на воді й біля води.
Чим приваблює нас ліс?
Що дарує нам ліс?
Про що треба пам'ятати, перебуваючи в лісі?
Чому не кожен гриб і не кожну ягоду можна класти в ко- шик?
Розгляньте малюнки на с. 98. Назвіть зображені гриби і рос- лини.
Чим вони небезпечні для людини?
А для диких тварин?
Які правила треба пам'ятати, щоб уберегти себе від небез- пеки?
Які гриби й ягоди можна збирати?
Чому не можна у жодному разі куштувати ягід, яких не знаєш?
Кому треба показати гриби і ягоди, які ви поклали у свій ко- шик?
Які ще небезпеки підстерігають у лісі?
Як слід поводитися під час зустрічі з дикими тваринами?
Чому не можна робити різких рухів і втікати, коли зустрівся з дикими тваринами?
Розгляньте малюнок на с. 99.
Як слід поводитися, якщо зустрів гадюку?
Що робити, якщо гадюка вкусила?
Чим необхідно промити ранку?
Що корисно пити?
Розгляньте малюнок кліща.
Чи бачили ви коли-небудь кліщів у лісі, на садових ділянках?
Де багато кліщів?
Де треба відпочивати у лісі, щоб зустріч з ними не відбулася?
Чим небезпечний укус кліща?
Який необхідно вдягати одяг, прогулюючись лісом? Чому?
Розгляньте малюнок на с. 100.
За малюнком розкажіть, як треба одягатися, коли йдеш до лісу.
Де найчастіше присмоктуються кліщі?
Чому укус кліща невідчутний? (Він вводить у ранку знеболю- вальну речовину. Через це відразу виявити його неможливо.)
Розкажіть за малюнком, як треба діяти, щоб витягти кліща, що всмоктався?
Чим треба залити місце довкола нього?
Що слід робити, якщо кліщ не відпаде?
А що робити, якщо хоботок кліща обірвався?
Чому голку потрібно попередньо прожарити на вогні?
Чому місце укусу треба промити водою з милом і змастити йодом?
Чому треба ретельно помити руки?
Чому необробленими руками не треба торкатися очей, носа, рота?
Чому треба обов'язково звернутися до лікаря, а кліща відда- ти на аналіз?
Як можуть зашкодити люди, перебуваючи в лісі?
Яке лихо для лісу найстрашніше?
Поміркуйте, чому пожежа - найстрашніше лихо для лісу?
Від чого найчастіше виникають лісові пожежі?
Пригадайте правила протипожежної безпеки, яких слід до- тримуватись, щоб не спричинити пожежі в лісі.
Наведіть приклади інших пожежонебезпечних місць.
Розгляньте малюнок на с. 101. Чи правильно чинять діти? Чому?
Чому біля поля, на якому дозріли зернові рослини, і біля тор- фовища не можна розпалюти багаття?
3. Фізкультхвилинка
Гра "Будь уважним" (на відпочинок м'язів, шиї та очей)
Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки по- класти на парту, заплющити очі і, повільно відлічуючи, зробити декілька обертів головою: на "раз" - підборіддя торкається грудей; на "два" - голова нахиляється праворуч; на "три" - потили- ця провисла над спиною; на "чотири" - голова нахиляється ліво- руч. (Вправу виконуємо 3-4 рази.)
Розплющити очі, подивитись на парту і сусіда, за командою вчителя погляд перевести на стіну, потім - у вікно, подивитись яко- мога далі.
4. Робота в зошиті (С. 50-51)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення.
Знайдіть на малюнку те, чим можна намастити обпечене місце.
Головний убір якого кольору краще одягти у сонячну погоду?
2) № 2. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення. Обведіть порушників червоним олівцем. Дайте їм корисні пора- ди щодо безпечної поведінки.
3) № 3. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення. - Яких помилок припускаються герої мультфільмів?
4) № 4. Практична робота. Напишіть назви отруйних ягід. Напишіть назви отруйних грибів.
Тест "Так чи ні?"
Якщо тебе вкусила змія, то треба:
О накласти джгут, перетиснути руку або ногу; О хоча б частину отрути відсмоктати ротом; О промити рану перекисом водню і перев'язати; О бігти скоріше додому; О кликати на допомогу.
Щоб тебе не вкусив кліщ, треба: О не ходити до лісу;
Овибирати у лісі сонячні місця;
Огуляти у заростях кущів;
Овдягати одяг з гладенької тканини;
Оперед походом у ліс побризкати себе одеколоном.
5. Підсумок уроку
Які небезпечні ситуації можуть виникнути на відпочинку?
Яка небезпека підстерігає вас під час купання?
Коли найкраще засмагати?
Коли гадюка стає небезпечною?
Як треба діяти, якщо вас вкусила гадюка?
Обговоріть ці поради вдома.
Де в лісі найбільше кліщів?
Як вберегтися від кліщів?
Що має робити постраждалий, щоб видалити зі свого тіла кліща?
Яких правил протипожежної безпеки слід дотримуватись, щоб не спричинити пожежі в лісі?
УРОК30
Тема. Не дикі, але небезпечні. Практична робота: моделювання ситуації "Зустріч з незнайомою твариною"
Мета: розглянути можливі небезпеки від свійських тварин; озна- йомити учнів із правилами поводження зі свійськими тваринами; виховувати обачливість, турботливе ставлення до тварин.
ХіД УРОКУ
Робота із загадками
Коло бабусі сидить у кожусі, Проти печі гріється,
Без водички миється. (Котик)
Гавкає, кусає,
А в дім не пускає. (Собака)
Голодна - мукає, сита - жує, Всім дітям молоко дає. (Корова)
Я великий, я красивий. Як біжу я - в'ється грива, Копитами - туп-туп-туп, По камінню цок-цок-цок. Хвіст у мене довгий-довгий, Хвіст у мене мов шовковий. (Кінь)
Хто співає на паркані
У червоному жупані й чобітку: "Ку-ку-рі-ку"? (Півень)
Учитель. Під час зустрічі зі свійськими тваринами можуть ви- никнути небезпечні ситуації.
Робота за підручником (С. 102-104)
Читання тексту.
Чому, коли зустрінеш незнайомого собаку, ніколи не потріб- но виявляти страху перед ним?
Чому треба особливо остерігатися собаки, що присідає?
Що треба про всяк випадок одразу зробити?
Як треба захистити горло?
Що робити, якщо собака напав на тебе?
Чим треба відбиватися від нього?
По чому треба намагатися вдарити його?
Яке найуразливіше місце собаки?
Чому не можна дивися в очі чужим собакам?
Чому не можна чіпати собаку, навіть свого, коли він їсть або спить?
Чому небезбечно відбирати у собаки предмета, яким він гра- ється?
Що робити, якщо чужий собака схопив якусь твою річ, щоб погратися?
До кого звертатися по допомогу?
Чому не можна чіпати бездомних собак і кішок?
Які хвороби від тварин передаються людям?
Розгляньте малюнки на с. 102. Сформулюйте правила пово- дження із собакою.
Що слід робити після того, як ви гралися з бездомними тва- ринами або годували їх?
Що робити, якщо вас вкусив або подряпав собака чи кіт?
Чим небезпечні укуси, подряпини скажених собак, котів?
Яке щеплення обов'язково треба зробити?
Чому не можна відразу зупиняти кров?
Що треба зробити перед тим, як йти до лікаря?
Яких правил слід дотримуватися, щоб не постраждати під час спілкування з коровами, кіньми, козами?
Чому не можна наближатися до чужих тварин?
Про що треба пам'ятати?
Що робити, якщо на дорозі зустрінеш череду корів?
Чому треба бути обережним з телятами, козенятами, ягнятами?
Розгляньте малюнок на с. 103. Сформулюйте правила поведін- ки під час зустрічі з чередою корів.
Розгляньте малюнок на с. 104. Сформулюйте правила поведін- ки під час спілкування з конем.
Чому не можна частувати чужого коня цукром чи хлібом?
Чому не можна підходити до коня ззаду?
Що треба зробити після догляду свійських тварин, гри з ними?
Фізкультхвилинка
Гра "Комарики"
Школярі виходять із-за парт, спочатку звуками імітують дзиж- чання комарів, потім рухами - їх політ навколо голови, рук, ніг, ловлять їх оплесками. Наприклад: "Комарик над головою". Діти плещуть у долоні над головою і т. ін.
Робота в зошиті (С. 52)
1) № 1. Чому тварину, яку взяли на вулиці, необхідно показа- ти ветеринару?
Коли інші тварини можуть бути небезпечними для людини?
4) № 6. Практична робота. Тест "Так чи ні?"
Якщо на тебе напав собака, треба:
О дивитися йому у вічі й посміхатися; О утікати;
о рішучо й твердо дати команду "Стояти!", "Сидіти!" або "Лежати!"
Якщо ти зустрінеш по дорозі свійську тварину, ти: О обійдеш її на безпечній відстані;
О почнеш тікати; О будеш дратувати.
5. Підсумок уроку
Коли собаки бувають небезпечними?
Які хвороби передаються людям від хворих собак, котів?
Чому обов'язково треба звернутись до лікаря, якщо вас покусав або подряпав кіт чи собака?
Чому небезпечно наближатися до чужих коней, корів, кіз?
Чому треба бути обережним з телятами, ягнятами, козеня- тами?
Коли небезпечними бувають коні?
Назвіть свійських тварин, які є в тебе вдома.
2) № 2. Чому не можна підходити до тварин, коли вони їдять, сплять, б'ються або граються одне з одним?
3) № 3. Розгляньте малюнки. Назвіть зображених тварин. Обведіть олівцем тварин, які небезпечні для людини.
Розкажіть, як ви доглядаєте їх.
УРОК 31
Тема. Надання першої допомоги при укусах комах, порізах, кро- вотечі з носа, потраплянні смітинки в око
Мета: поглибити знання учнів про надання першої допомоги при укусах комах, порізах, кровотечі з носа, потраплянні смітинки в око; вчити користуватися ліками домашньої аптечки (нашатир- ним спиртом, йодом, перекисом водню, лейкопластирем, бинтом); виховувати самостійність.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що під час відпочинку можна травмуватися. Кожен з вас повинен вміти нада- ти першу допомогу в таких випадках.
Загадки
• Летить - кричить, сяде - мовчить. (Комар)
• Не мотор, а гуде, не пілот, а летить, Не гадюка, а жалить. (Бджола)
Як ви вважаєте, чому я запропонувала вам відгадати саме такі відгадки?
Робота за підручником (С. 105-108)
Читання тексту.
Якого клопоту завдає маленький комар, який залетить до по- мешкання?
Чим небезпечні укуси комах?
Чи небезпечний укус однієї бджоли чи оси?
Чи небезпечні укуси кількох десятків бджіл чи ос?
Поміркуйте, чому дуже небезпечні укуси бджіл, ос у губу, язик, піднебіння.
Розгляньте малюнок на с. 105. За малюнком розкажіть, що слід робити, коли вас вкусила бджола чи оса.
Як видалити жало?
Чому не можна висмикувати й видавлювати жало?
Чим потрібно промити уражене місце?
Що необхідно накласти на уражене місце?
Коли можна отримати садно?
Розгляньте малюнок на с. 106. За малюнком розкажіть, як надати допомогу при саднах.
Чим промити рану?
Чим легенько притиснути уражене місце?
Чому руку чи ногу треба підняти догори?
Що зробити, коли рана трохи підсохне?
Чому рану не можна зав'язувати, якщо кров не тече?
Чому утворюється синець?
Розгляньте наступний малюнок. За малюнком розкажіть, як надати допомогу, якщо хтось забився і в нього з'явився синець.
Чому синець спочатку слід промити водою?
Чому треба на 10-15 хвилин прикласти до синця щось хо- лодне?
Що це може бути?
Розгляньте малюнок на с. 107. За малюнком розкажіть, як надати допомогу, коли з рани тече кров.
Як зупинити кровотечу?
Чим можна промити рану?
Чим змастити місце довкола рани?
Що накласти на рану?
Що робити, якщо кровотеча не припиняється?
Чим можна заклеїти неглибоку рану?
Розгляньте малюнок. За малюнком розкажіть, як надати до- помогу під час кровотечі з носа.
Як зупинити кровотечу з носа?
Як треба посадити постраждалого при кровотечі з носа?
Чому голова має бути нахилена трохи вперед?
Що покласти на ніс?
Де затиснути рукою ніс?
Скільки це триватиме?
Чим треба дихати в цей час?
Чому не можна відкидати голову назад?
Що треба робити постраждалому, після того як кровотечу зу- пинено?
Розгляньте малюнок на с. 108. За малюнком розкажіть, як надати допомогу, коли в око потрапить смітинка.
Як вийняти смітинку?
Чому в жодному разі не можна терти очі руками?
Чим можна промити око?
Якою водою? Чому?
Чим можна вийняти смітинку?
Як інакше це можна зробити?
Що робити, якщо смітинку не вдалося вийняти або в око по- трапило щось гостре?
Чому ми закликаємо вас бути обережними на відпочинку?
Висновок: не в кожному селі, дачному селищі є лікарня, пожеж- но-рятувальна команда. Вони здебільшого знаходяться в районному центрі. От і поміркуйте, що може статися, доки приїде допомога. Тому намагайтесь виконувати правила безпечної поведінки, з якими ви ознайомилися в 1-му, 2-му і 3-му класах.
Завжди будьте готовими допомогти людині, яка цього потребує.
- Оберіть, що з переліченого нижче необхідне для боротьби з не- безпекою.
Сила, акуратність, мужність, доброта, знання.
Укладіть відповідні речення.
Фізкультхвилинка
Гра "Зайчик"
Учні присідають біля своїх парт. На слова вчителя: "Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде",- вихованці, приклавши кисті до вух, то розгинають, то згинають їх. Потім класовод пропо- нує "зайчикам" погріти ніжки.
Зимно зайчику стоять, Треба трішки пострибать: Скік-скік, скік-скік, скік-скік, Треба трішки пострибать. Пострибавши, відпочить.
"Зайчики" займають місце за партою.
Робота в зошиті (С. 53-55)
1) № 1. Розгляньте малюнки на с. 54. У які ситуації, що призво- дять до травм, можуть потрапити діти? Відповідь дайте за допомо- гою підказок у нижній частині малюнка.
№ 4. Які рослини можна використати, щоб зняти свербіж і біль від укусу комах?
Яку користь приносять бджоли?
№ 2. У разі кровотечі з руки або ноги лікарі рекомендують під- няти відповідну кінцівку. Як ви гадаєте, для чого?
№ 3. Практична робота. Тест "Так чи ні?"
Якщо тебе вкусила бджола, треба:
О швидко видавити або висмикнути жало; О протерти вкушене місце нашатирним спиртом або одеколоном; О почухати; О звернутися до лікарні.
Як ти надаватимеш першу допомогу при саднах? О Намастиш місце йодом чи зеленкою;
О намочиш тканину холодною водою і прикладеш на місце садна;
О порадиш піти до дорослих; О викличеш швидку допомогу.
Як ти надаватимеш першу допомогу при синцях? О Помістиш місце із синцем під холодну воду;
О обробиш синець йодом чи зеленкою; О забинтуєш; О прикладеш щось холодне.
Як ти надаватимеш першу допомогу при порізах? О Промиєш рану водою і забинтуєш;
О промиєш розчином перекису водню і накладеш пов'язку; О заллєш йодом; О викличеш швидку допомогу.
Якщо пішла кров носом, треба: О відкинути голову назад;
О покласти на ніс холодну примочку; О затиснути ніс рукою; О лягти.
Коли потрапляє смітинка в око, потрібно: О звернутися до лікаря;
О звернутися до дорослих;
О промити водою;
О самому почати витягувати хусткою. 5. Підсумок уроку
Коли укус бджіл, ос стає небезпечним для життя людини?
Як треба рятуватися від укусів бджіл, ос та інших комах?
Які комахи кусали вас?
Що ви робите, щоб зменшити біль?
Коли утворюється садно? синець? Як їх лікувати?
Як собі зарадити, коли рана глибока?
Як обробити неглибоку рану?
Як ви допоможете другові, в якого відкрилася кровотеча з носа?
Як можна витягнути смітинку з ока?
Чому треба бути обережним, коли відпочиваєш?
УРОК32
Тема. Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги й пам'яті
Мета: дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі здоров'ям та навчанням; довести необхідність розвитку пам'яті й уваги; розучити вправи для тренування уваги й пам'яті; виховувати допитливість, ініціативність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Почуття. Емоції".
ХіД УРОКУ
Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Чи легко вам вчитися?
Чи залежить навчання від здоров'я?
Чи впливає навчання на здоров'я?
Задля чого потрібно вчитися і чи потрібно це взагалі? Доведіть свою думку.
Робота за підручником (С. 49)
Читання тексту.
Що таке природні здібності?
Коли дітям легко вчитися?
Чи можна розвивати пам'ять і увагу?
Учитель. Завдяки пам'яті людина передала багато знань із по- коління в покоління.
Пам'ять має властивість накопичуватися, зберігатися й від- творюватися. Вона буває, наприклад, зорова (запам'ятовуєш те, що прочитав); слухова (запам'ятовуєш те, що почув) і моторна (запам'ятовуєш те, що записав). У кожного якийсь вид пам'яті роз- винений більше.
Існують правила запам'ятовування.
Зрозумій те, що хочеш запам'ятати.
Виділи головне й неодноразово повторюй те, що хочеш запа- м'ятати.
Не повторюй одноманітно й машинально.
У кожного з вас є власні правила і прийоми запам'ятовування. Розкажіть про них.
Щоб краще запам'ятовувати, слід уміти зосереджувати свою увагу.
Практична робота: тренування уваги й пам'яті
Є вправи, які допомагають розвивати природні здібності.
Розгляньте малюнок протягом однієї хвилини. Закрийте книжку і назвіть предмети, зображені на ньому. (Діти відповідають.)
Розгляньте малюнки. Відшукайте 6 відмінностей.
Полічіть за 2 хвилини до 35 за табличкою.
Фізкультхвилинка
Гра "Будь уважним" (на відпочинок м'язів, шиї та очей)
Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки по- класти на парту, заплющити очі і під повільне відлічування зроби- ти декілька обертів головою: на "раз" - підборіддя торкається грудей; на "два" - голова нахиляється праворуч; на "три" - потилиця провисла над спиною; на "чотири" - голова нахиляється ліворуч. (Вправу виконуємо 3-4 рази.)
Розплющити очі, подивитись на парту і сусіда, за командою вчителя погляд перевести на стіну, потім - у вікно, подивитись яко- мога далі.
Робота в зошиті (С. 56-57)
1) № 2. Розгляньте малюнок, запам'ятайте його. Закрийте малюнок аркушем паперу і дайте відповіді на запитання.
Скільки дерев на малюнку?
Скільки тварин зображено?
Хто сидить на пеньку?
Скільки грибів на малюнку?
2) № 3. Скільки мавпочок і скільки папуг заховались у джунглях?
6. Підсумок уроку
Які природні здібності допомагають вам вчитися?
Чи тільки люди мають пам'ять?
Яка пам'ять у кожного з вас розвинена більше?
Доведіть, що учневі потрібна увага.
Продовжте речення.
Щоб пам'ять не погіршувалася, треба.
Щоб увага була стійкою, треба.
Що росте праворуч від берези?
Скільки пеньків на малюнку?
Обговоріть вдома з батьками, як можна тренувати увагу і пам'ять.
УРок 33
Тема. Спілкування в родині, з однокласниками, друзями
Мета: поглибити уявлення дітей про ввічливу людину; вчити розпізнавати різні вияви поведінки близьких, однокласників, друзів; сприяти усвідомленню дітьми цінності людського спілкування та його важливості в їх житті; вдосконалювати навички культу- ри спілкування; спонукати школярів до виконання правил спілку- вання з рідними, однокласниками, друзями.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Почуття. Емоції".
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Для чого людині потрібне спілкування? (Щоб обмінюватися новинами, допомагати одне одному, дружити, підтримувати, під- бадьорювати тощо)
З якою людиною вам приємно спілкуватися? (Ввічливою, добро- зичливою, привітною, вдячною, чемною, яка уміє слухати, не переби- ває тощо - таку людину називають приємним співрозмовником.)
Що треба вміти робити, щоб бути приємним співрозмовником? (Уважно слухати, тактовно висловлюватись, чемно проси- ти, не забувати дякувати людям, доброзичливо вітатись і проща- тись, обов'язково вибачатися тощо.)
Робота за підручником (С. 46-48)
Читання тексту.
Розкажіть, як слід поводитися під час спілкування з рідними, друзями, однокласниками, знайомими і незнайомими.
Для чого треба навчися оцінювати свою поведінку і вибачатися, якщо зробив щось нетактовно?
Які слова доречно вживати?
З ким треба бути ввічливим?
Що означає бути ввічливим?
Які правила ввічливості ви запам'ятали?
Чому треба говорити чемно, не вживати образливих слів?
Кому треба допомагати?
Чому молодшим за тебе і людям похилого віку треба допома- гати?
Чому треба поважати інших людей?
Чому треба терпляче чекати своєї черги?
Чому треба пропускати у дверях старших, дівчат, менших?
Чому треба поступатися місцем у транспорті?
Висновок: якщо ти ввічливий, то своїми вчинками сприяєш збе- реженню здоров'я свого і батьків.
Які риси характеру характеризують здорову людину?
Що відбувається, якщо людина дратується?
Розгляньте малюнки на с. 46-47.
Оцініть поведінку школярів. Укладіть відповідні речення. Дайте їм корисні поради.
Що дуже важливо для класного колективу?
Чому це сприяє?
Що означає вислів "уроки проходять творчо"?
Наведіть приклади ввічливої поведінки героїв кінофільмів, казок чи мультфільмів.
Часом люди не хочуть, щоб їм допомагали. Як ви вважаєте, чому так трапляється?
А як ви спілкуєтесь зі своїми друзями?
Чи відомі вам "секрети" спілкування?
Як навчитися мистецтва спілкування?
Як бути гарним другом та запобігати сваркам?
Чому треба називати друга на ім'я?
Чому треба бути уважним до тих, хто вас оточує?
Чому треба уміти уважно слухати іншого?
Чому треба бути ввічливим?
Чому треба уміти поставити себе на місце іншого?
Чому часом між однокласниками виникають суперечки?
Яка їх причина?
Що є основою добрих стосунків у класі?
Чому треба вчитися стримувати свої емоції, ставитися до дріб- ниць з гумором, не діяти зопалу, обмірковувати наслідки?
Розгляньте малюнки на с. 48. Хто з дітей не вміє спілкувати- ся? Дайте їм корисні поради.
Фізкультхвилинка
Гра "Гойдалки"
Стати прямо, ноги нарізно, руки на поясі. Гойдатися, піднімаю- чись на носки й опускаючись на п'яти на рахунок учителя "раз і два" ("раз" - на носках, "два" - на п'ятах).
Робота в зошиті (С. 58-60)
1) № 1. Вивчення вірша.
Хто людей всіх поважає, Той багато друзів має, Лагідно завжди говорить, Дома близьких підбадьорить.
Треба й нам не забувати Ввічливі слова казати. Тож подумай, що робити, Щоб ти з кожним міг радіти.
(Л. Глоба)
№ 2. "Дев'ять негідних речей" за В. О. Сухомлинським
Нашіптувати, доносити на товариша.
Бути легкодушним. Уникати відповідальності за свій вчинок.
Байдуже проходити повз чужу біду, горе, відчай, посилаючись на свою слабкість.
Використовувати свою силу і фізичну перевагу на зло.
Мовчати, коли треба говорити, й говорити, коли треба мовча- ти. Базікати.
Відступати перед небезпекою, щоб зберегти спокій, благопо- луччя.
Добиватися для себе полегшення за рахунок товариша.
Не слухати батьків, обманювати їх. Глузувати з калік.
Кривдити дівчинку, дівчину, жінку. Не любити й кривдити тварин.
№ 3. Тест "Так чи ні?" Комплімент - це:
О- Які у тебе красиві очі!
О- Які у тебе довгі вуха!
О- Ти струнка, як берізка!
О- Ти вайлуватий, як ведмідь!
О- Ти працьовита, як бджілка!
О- Ти впертий, як віслюк!
О- Яке у тебе гарне довге волосся!
О- Мамо, яка ти добра!
О- Я тебе дуже люблю!
№ 6. Вивчення вірша.
Гриця вибачатись вчили, А дружити не навчили. Де із друзями він грає, Там спокійно не буває. Дасть комусь по голові Й каже: "Та пробач мені!" Чи дівчат обсипле брудом: "Вибачаюсь, більш не буду!" А тоді міркує в тузі: "Чому в мене мало друзів?"
(О. Чеботарьов)
- Як ви вважаєте, коли слід просити вибачення?
5. Підсумок уроку
Якими словами можна описати спілкування з друзями?
Поясніть, що означає для вас спілкування.
Яку людину ви назвали би ввічливою?
Назвіть слова, які не підходять для характеристики доброго спілкування.
Чи потрібно вибачатися, коли запізнився, випадково зачепив когось чи штовхнув, наступив на ногу?
Як ви розумієте прислів'я: "Умій сказати, умій і змовчати"?
УРОК34
Тема. Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звич- ки. Правда і кривда
Мета: поглибити уявлення дітей про корисні й шкідливі звич- ки, про правду і кривду; вчити розпізнавати власні корисні й шкід- ливі звички, позбавлятися шкідливих звичок, набувати корисних; виховувати чесність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Почуття. Емоції".
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. Поведінка - це спосіб життя людини, рівень її вихо- ваності. Які позитивні риси характеру притаманні вам?
Яких негативних рис ви хотіли би позбутися?
Що таке звичка? (Манера поведінки, що стала постійною.)
Які бувають звички?
Як звички впливають на здоров'я?
Робота за підручником (С. 50)
Читання тексту.
Які звички характерні для здорового способу життя?
Назвіть такі корисні звички.
Поміркуйте і продовжте перелік корисних звичок.
Які шкідливі звички вам відомі?
Чи можна позбутися таких звичок?
Яких шкідливих звичок ви позбулися або хочете позбутися? Наведіть приклади з життя.
Доведіть, що це шкідливі звички.
Які шкідливі звички завдають значної шкоди здоров'ю?
Розгляньте малюнки на с. 50. Хто з дітей має корисні звички, а хто - шкідливі? Дайте дітям корисні поради.
Робота з прислів'ям
Гірка правда краща за солодку брехню.
Чи можна сказати, що правда - це добро, а брехня - зло? Доведіть свою думку.
Як навчитися говорити правду?
Фізкультхвилинка
Гра "Півень і кури"
Встати прямо, ноги нарізно, руки опустити. Розвести руки в сто- рони - вдих, хлопати ними по стегнах - видих. Видихаючи, каза- ти: "Ку-ку-рі-ку, куд-ку-дах, куд-ку-дах". Повторити 3-4 рази.
Робота в зошиті (С. 59-60)
№ 3. Позначте, які риси ви хотіли би в собі виправити. О Жадність
О лінькуватість О упертість О балакучість О гордість О брехливість О грубість О дратівливість О любов до солодощів
№ 4. Позначте хрестиком, із чим ви погоджуєтесь.
О Старшокласник запропонував спробувати закурити цигарку. О Однокласник попросив тебе взяти телефон у чужому порт- фелі.
О Тебе попросили нарвати букет квітів на клумбі, щоб прикра-
сити святковий стіл. О Бабуся попросила піднести важку сумку.
№ 5. Утворіть прислів'я. Поясніть їх.
Не встояти злу......не робить нікому.
У лиху годину впізнаєш......добро.
Поспішай робити......проти добра.
Шляхом зла не доходять......вірну людину.
Худо тому, хто добра......до добра.
4) № 7. Розгляньте малюнки на с. 60. Оцініть поведінку героїв казок.
Дайте поради негативним героям. 5. Підсумок уроку
Назвіть позитивні й негативні емоції.
Чому негативні емоції не сприяють зміцненню здоров'я?
Що таке звичка?
Які звички потрібно в себе виховувати?
Які у вас є корисні звички?
Які корисні звички набуваються легко?
Назвіть корисні звички, яких вам слід набути. Порадьтесь вдо- ма з батьками щодо формування у вас корисних звичок.
Яких шкідливих звичок ви хочете позбутися? Чому?
Що ви робите, аби позбутися шкідливих звичок?
В яких українських казках добро перемагає зло?
УРОК35
Тема. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового способу життя
Мета: дати учням уявлення про мистецтво як складову частину загальнолюдської культури, його важливість для здоров'я людини; поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, обряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти пре- красне, вести здоровий спосіб життя.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва "Ранок", зокрема плакати "Народні свята. Пори року".
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Як ви розумієте слово "мистецтво"? (Мистецтво - творча художня діяльність; досконале оволодіння якою-небудь справою; майстерність. )
Які види мистецтв ви знаєте? (Види мистецтв: живопис, скульптура, музика, архітектура, танець, література, театр, кіно, прикладне мистецтво.)
Які види мистецтв вам подобаються? Чим?
В яких музеях ви були, що бачили? Що вам найбільше запам'яталось?
Учитель. Людину робить людиною вміння любити й відчува- ти прекрасне. Та людина не народжується з цим відчуттям, вона набуває його протягом життя, спостерігаючи прекрасне навколо себе, творячи його власноруч, цінуючи та насолоджуючись витво- рами мистецтва.
Що дає мистецтво людям? (Можливість насолоджуватись прекрасним, приємно проводити час на виставках, концертах, у театрах тощо)
Творча гра "Найкраще я вмію...."
Учитель пояснює правила: діти будуть перекидати м'ячик одне одному. Той, хто триматиме в руках м'ячика, повинен розказати про те, що він найкраще вміє робити, а решта мають це запам'ятати. Кожен має починати з фрази "Найкраще я вмію..." (розв'язувати приклади з математики, співати, танцювати, прибирати в кімнаті, вчити вірші, малювати, грати у футбол тощо), а закінчува- ти свою фразу словами "...Ось який я молодець". Вчитель почи- нає гру з себе.
Учитель. Мистецтво творять люди, ви теж можете творити, бути авторами власних витворів мистецтва. Як ви вважаєте, який витвір мистецтва ви можете створити? (Декоративну прикрасу, ак- варельну, пастельну, графічну картинку, вишивку, аплікацію, гли- няну, пластилінову скульптурку чи композицію)
Повідомлення вчителя
Учитель. Наш народ має багату культуру, що розвивалася впро- довж багатьох поколінь. життєва мудрість наших пращурів та їхні настанови щодо здорового способу життя втілилися в українських звичаях, обрядах, фольклорі, що дійшли до наших днів.
Вітаючись і прощаючись, люди бажали одне одному здоров'я: "Здоровенькі були!", "Дай, Боже, здоров'я!", "Доброго вам здоров'я!", "Бувайте здорові!", "Ходіть здорові!" та інші.
Ще з часів Київської Русі наші пращури цінували здоров'я, за- гартованість, спритність. Свою силу, винахідливість, кмітливість вони проявляли в іграх, забавах, які часто проводили у традицій- ні свята.
Мозковий штурм "Чи знаєш ти традиції та звичаї свого народу"
Учитель запитує дітей, що таке традиції та звичаї; які з них вони можуть назвати (діти розповідають про власне розуміння традицій та звичаїв).
Учитель наголошує, що упродовж усього життя - з раннього ди- тинства і до глибокої старості - людей супроводжують різні обряди. З'ясовує поінформованість дітей, ставлячи запитання:
Чи знаєте ви, що таке обряд?
Які свята та обряди, що здавна побутують в Україні, вам ві- домі?
Які з них відзначають у вашій родині?
Які свята супроводжуються великою кількістю звичаїв, об- рядових дійств? (Різдвяно-новорічні, Великодні, Зелені свята, свято збору врожаю тощо)
Які символи-обереги існували в наших батьків? (Дерева - калина, верба, тополя; квіти - мальви, чорнобривці, барвінок; елемен- ти одягу - сорочки-вишиванки, рушники тощо)
Традиції - елементи культурної спадщини, які передають- ся наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві. Вони виявляються у вигляді звичаїв, обрядів, свят, усталених норм поведінки.
Звичай - загальноприйнятий порядок, традиційно встановлені правила поведінки.
Обряд - це усталені звичаї, умовні дії людей, пов'язані з певни- ми народними святами й побутовими традиціями, що передаються з покоління в покоління.
Оберіг - предмет, що оберігає від лиха, хвороб; талісман.
В Україні діти завжди любили гратись.
жодне свято не обходилося без ігор та веселощів.
Які старовинні ігри вам відомі? Розкажіть. ("Слон", "Квач", "Кішки-мишки", "Вудочка", "Хованки", "Панас" тощо)
3. Розучування дитячих народних ігор
ВОВК І КОЗИ
Упоперек майданчика креслять дві лінії на відстані півметра одна від одної. Це рів, де причаївся вовк. Решта дітей - кози. Кози стрибають через рів, а вовк хоче їх упіймати. Як упіймає кількох, діти обирають іншого вовка і знову починають стрибати.
лисицяізаєць
Діти стають парами в різних кінцях майданчика обличчям одне до одного, узявшись за руки. Одного вибирають зайцем, другого - лисицею. Заєць ховається від лисиці, поспішає до якоїсь пари і стає спиною до одного з гравців. Той стає зайцем, тікає і так само хоче стати в середину іншої пари. Тим часом лисиця намагається його пі- ймати. Пійманий стає лисицею, а лисиця - зайцем, і гра триває.
4. Робота в зошиті
1) № 2. Розгляньте малюнки на с. 61. Підпишіть, які це свята. Що ми святкуємо в ці дні?
Перед цими святами люди дотримують посту: не вживають їжу тваринного походження і прагнуть позбутися шкідливих звичок.
Назвіть намальовані продукти харчування. Закресліть, що не можна їсти під час посту.
2) № 4. Розгляньте малюнки на с. 57. Що на них зображено?
- Які твори мистецтва можна побачити в театрі (музеї, церкві)?
5. Підсумок уроку
Як твори мистецтва впливають на зміцнення здоров'я?
У яких казках зустрічаються дужі та здорові герої?
На кого з них ви хочете бути схожим?
В які ігри ви любите гратися?
Дізнайтесь, у які ігри гралися ваші бабусі й дідусі.
Які слова прощання й вітання з побажанням здоров'я вам ві- домі?
Отже, я бажаю всім вам: "Будьте здорові!"
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНСПЕКТИ З МАТЕМАТИКИ 3 КЛАС (4 години на тиждень)
№
з/пТема урокуДата1Усна і письмова нумерація чисел першої сотні2Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток3Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток4Зв'язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного5Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка6Ознайомлення з оберненою задачею. Розв'язання рівнянь на знаходження невідомого доданка7Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 - 88Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом9Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел10Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток11Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток12Таблиці множення чисел 2 і 313Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня. Табель-календар14Задачі на ділення. Назви чисел при діленні15Таблиці ділення на 2 і 3
№
з/пТема урокуДата16Таблиці множення числа 4 і ділення на 417Таблиці множення числа 5 і ділення на число 518Контрольна робота № 119Табличне множення числа 620Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником21Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 622Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 623Таблиця ділення на 624Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)25Задачі та вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці26Кратне порівняння чисел27Задачі на кратне порівняння та на зведення до одиниці28Таблиця множення числа 729Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника30Задачі з буквеними даними31Розв'язання задач на застосування таблиць множення й ділення. Задачі з буквеними даними32Контрольна робота № 233Таблиця ділення на 734Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 735Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення й ділення36Складання й розв'язання рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення й ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники
№
з/пТема урокуДата37Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення38Таблиця множення числа 839Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рівносторонні, рівнобедрені трикутники40Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання трикутників різних видів41Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на зведення до одиниці42Таблиця ділення на 843Засвоєння таблиці ділення на 844Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівняння45Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Задачі з буквеними даними46Контрольна робота № 347Таблиця множення числа 948Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 949Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника50Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)51Таблиця ділення на 952Вправи та задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома способами53Розв'язання рівнянь. Задачі на зведення до одиниці. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур54Переставна властивість дії множення. Розв'язання нерівностей55Контрольна робота № 456Лічба в межах 199. Попереднє й наступне числа до поданого57Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду
№
з/пТема урокуДата58Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків та одиниць. Назви розрядних чисел59Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел60Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Елементи куба61Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел62Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел63Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини64Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин65Міри маси. Грам. Підсумок роботи в першому семестрі66Додавання й віднімання круглих сотень. Додавання й віднімання круглих десятків з переходом через десяток67Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці68Додавання виду 520 + 35069Усне віднімання виду 670 - 42070Додавання й віднімання виду 430 + 50, 200 + 6040, 20 + 640, 760 - 400, 760 - 4071Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел72Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел73Додавання й віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з величинами74Розв'язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій75Контрольна робота № 5
№
з/пТема урокуДата76Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд77Віднімання виду 420 - 7078Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд79Віднімання виду 600 - 27080Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд81Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд82Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам83Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль84Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток85Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд86Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)87Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)88Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел у випадку кількох доданків89Письмове додавання й віднімання (сумісні дії)90Контрольна робота № 691Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 192Ділення на 1. Ділення рівних чисел93Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль94Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків
№
з/пТема урокуДата95Множення й ділення на 10 і 100. Розв'язання задачі на 3 дії96Ділення виду 80 : 8, 700 : 797Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне98Ділення числа на добуток99Ділення виду 80 : 20, 600 : 30, 600 : 300100Контрольна робота № 7101Множення суми на число102Множення двоцифрового числа на одноцифрове103Множення числа на суму104- 105Множення одноцифрового числа на двоцифрове106Випадки множення й ділення в межах 1000, які зводяться до табличних107Множення виду 320 • 2108Закріплення вивчених випадків множення й ділення109Ділення суми на число110Ділення двоцифрового числа на одноцифрове111- 112Різні випадки ділення двоцифрового числа на одноцифрове113Перевірка ділення множенням114Перевірка дії множення дією ділення115Контрольна робота № 8116Ділення виду 360 : 3117Ділення виду 64 : 16118Ділення двоцифрових чисел на двоцифрове119Позначення частин числа цифрами
№
з/пТема урокуДата120Розв'язання задач на час121Ділення трицифрових чисел на двоцифрові122Контрольна робота № 9123Ділення з остачею (ознайомлення)124Ділення з остачею125Знаходження числа за його частиною126Повторення табличного множення й ділення. Письмове множення на одноцифрове число (ознайомлення)127Табличне множення й ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутників різних видів128Нумерація трицифрових чисел. Розпізнавання об'ємних і плоских геометричних фігур129Контрольна робота № 10130Усне додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число131Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число132Позатабличне множення й ділення. Письмове ділення на одноцифрове число133Повторення вивченого134Повторення вивченого135Повторення вивченого136Підсумковий урок за рік
КОНСПЕКТИ УРОКІВ
УРОК1
Тема. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні Мета: повторити лічбу, назви, запис і порівняння чисел у межах 100; розглянути випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел, розв'язання задач на знаходження суми, різницеве порівняння та збіль- шення на кілька одиниць.
Обладнання: картки чисел, таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Вступна бесіда
- цього навчального року ми закінчимо вивчати таблицю множення й ділення, вивчатимемо нумерацію чисел та арифметичні дії в межах 1000. А ще будемо розв'язувати нові задачі, що мають практичне значення. Розгляньте підручник.
Які розділи ми будемо вивчати?
Повторення нумерації чисел
1) Бесіда про усну й письмову нумерацію чисел. Усна лічба за малюнками та картками. Розкласти вантаж на машини.
Назвати всі числа від 30 до 42, від 48 до 57, від 86 до 93.
Назвати всі числа другого десятка, четвертого десятка, десятого десятка.
математичний диктант: двадцять один, дванадцять, шістдесят шість, сімдесят, сорок чотири, сто, тридцять.
Вставити пропущені числа.
39 40 [] 42 43 [] [] 46 47 [] [] [] 51 52
Записати числа у вигляді суми розрядних доданків. 36, 66, 84, 48, 82.
Повторення письмової нумерацГі' та випадків додавання й віднімання, пов'язаних із нумерацією
Бесіда про попереднє й наступне числа. Виконання завдання № 7 (С. 4)
Самостійна робота Розв'язання прикладів.
26 + 164 - 456 - 6 - 1(56 - 6) - 1
50 + 2100 - 7049 - 10 - 1 49 - (10 - 1)
Фізкультхвилинка
Закріплення матеріалу
Робота над задачами
Усне розв'язання задачі № 9 (за коротким записом умови на дошці). Качок - 30 1 ? Гусей - 20 I
Кролів - 40. На скільки більше?
Самостійна робота (задача № 10)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
С. 4, № 12, скласти два приклади на утворення числа 78 з поперед- нього та наступного до нього чисел.
УРОК 2
Тема. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Дода- вання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
Мета: ознайомити учнів з буквеним позначенням компонентів і ре- зультатів дій у виразах, повторити прийоми додавання й віднімання.
Обладнання: картки цифр, предметні малюнки, букви англійсько- го алфавіту.
Хід УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання та фронтальне опитування.
Усне опитування
Назвати "сусідів" числа 49.
Назвати всі числа від 80 до 93.
Назвати числа третього десятка.
Назвати розрядні доданки числа 85.
Назвати всі двоцифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 3 і 6. (33, 36, 66, 63)
Знайти суму чисел 40 і 60 та зменшити її на 30.
У хлопчика було дві монети, по 50 к. кожна. Він витратив 30 к. Скільки копійок у нього залишилось?
Гра "Придумай приклад"
Учитель називає число, а учні придумують приклад так, щоб сума придуманих чисел дорівнювала числу, яке назвав учитель.
Розв'язання прикладів з коментуванням
68 - 40 68 - 4 68 - 47
54 + 50 54 + 5 74 + 21
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 15 (С. 5).
Фізкультхвилинка
II. Вивчення нового матеріалу
Ознайомлення з латинськими буквами
Раніше ми з вами знаходили значення виразів, в яких числа було позначено буквою а. Але в математиці користуються ще й іншими буквами. Розгляньте таблицю № 16, прочитайте назви тих букв, що вжива- ються найчастіше. Читаймо ці букви за мною.
Буквами позначаються не тільки числа, а й величини, геометрич- ні фігури, відрізки та їх елементи.
Якими буквами позначено вираз?
а + b = cc - d = k
Робота над завданням, записаним на дошці
Знайдіть значення суми а + 5 + 3, якщо а = 17.
Записати рівність, у якій зменшуване - n, від'ємник - z, а різ- ниця - k.
III. Розвиток математичних умінь
Аналіз і розв'язання задачі № 17
Задача з логічним навантаженням
Хлопчик і дівчинка разом наловили 15 рибин. Хто з них наловив біль- ше, якщо відомо, що хлопчик зловив 7 рибин?
Повторення знань про периметр фігур. Знаходження периметра трикутника
Підсумки уроку
Домашнє завдання
С. 23, № 20, 21.
УРОК 3
Тема. Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток
Мета: формувати вміння порівнювати довжини відрізків та записува- ти результати порівняння із застосуванням буквеного позначення, пов- торити прийоми додавання й віднімання з переходом через десяток.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, картки з прикладами, таблиця з геометричним матеріалом.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання та контроль знань учнів.
Виписати ряд відповідей кругових прикладів домашнього завдання
Завдання для опитування
- Перед вами два числа: 45 і 32. Складіть з них приклад на додавання. Назвіть компоненти цього прикладу. З цього прикладу складіть два приклади на віднімання.
Індивідуальна робота за картками
Обчислити 59 - а, якщо a = 13, 29.
Мама принесла з базару 24 кг помідорів, 13 кг яблук і 21 кг огірків. Скільки кілограмів овочів принесла з базару мама?
Усна лічба
Гра-змагання "Хто швидше?"
Клас поділено на дві команди. Представник від кожної з них розв'язує приклади. Перемагає та команда, чий представник швидше й правильно розв'яже приклади.
7 + 51
( 78 - 1646 - 22
I 65 - 40 )
58 - 4672 + 23
5. Усне виконання завдань № 22, 23 II. Вивчення нового матеріалу
Повторення прийомів табличного додавання й віднімання чисел з переходом через десяток
Пояснити розв'язання прикладів.
4 + 8 = 1315 - 8 = 7
/Ч/Ч
172 6
Розв'язати з поясненням: 6 + 5, 13 - 9.
Усне обчислення кругових прикладів (№ 26)
Аналіз та розв'язання задачі Було - 11 кг
Води - ? кг Залишилось - 7 кг
- За рахунок чого маса глини зменшилась? (За рахунок випаровування води під час сушіння.)
Фізкультхвилинка
Самостійна робота (за варіантами)
варіант - С. 7, № 27 (перша табличка);
варіант - № 27 (друга табличка).
6. Робота з геометричним матеріалом (малюнок - на дошці) Знайти на малюнку 3 трикутники і 3 чотирикутники. Назвати їх буквами.
A
D
C
B
Підсумки уроку
Домашнє завдання
С. 8, № 31, 32.
УРОК 4
Тема. Зв'язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження не- відомого доданка і зменшуваного
Мета: ознайомити із застосуванням зв'язку між діями додавання й віднімання для перевірки дії додавання; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного; розвивати ло- гічне мислення.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця з умовами задач, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція та закріплення знань
Перевірка домашнього завдання (прочитати розв'язання задачі № 32)
Усні обчислення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (+9)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 (-8)
Фронтальне опитування
Пояснити, як можна відняти 18 - 9.
Порівняти вираз і число: 7 + 7 Q 15, 15 - 6 Q 9.
Назвати всі трикутники, користуючись буквами.
C
AKB
D
4. Індивідуальна робота за карткою
Задача.
У діжці було 58 л води. З неї відлили води у дві 6-літрові банки. Скіль- ки літрів води залишилось у діжці?
Записати назви всіх трикутників.
B
A
C
5. Фізкультхвилинка
II. Вивчення нового матеріалу
Усне виконання завдання № 4 (С. 8)
З кожного прикладу на додавання утворити 2 приклади на віднімання.
7 + 4 =8 + 21 =12 + 8 =
Пояснення нового матеріалу
- Розв'яжіть приклад на додавання: 46 + 52. Як можна перевірити, чи правильно ми обчислили суму? Якщо відповідь 98 правильна, то ми повинні отримати, коли віднімемо другий доданок, число 46. Перевіри- мо. (Учні складають приклад, переконуються у правильності розв'язання прикладу на додавання.)
Розглядання прикладів № 36. Читання висновку
Робота за малюнком
[ )
- Скільки літрів води вміщують три таких діжки? Дві діжки й від- ро? Діжка і два відра?
На скільки літрів води більше вміщують дві діжки, ніж одне відро?
Розв'язання задачі № 36
(Сильним дітям вчитель пропонуєрозв'язати задачу самостійно, учням середнього рівня знань пропонує розв'язати задачу за короткою умовою.) Здали і залишилось = зібрано. 64 + 12 = 76 (кг)
Самостійна робота
Виписати 6 прикладів з відповіддю 15 (№ 37).
Підсумок уроку
Домашнє завдання
С. 9, № 39, 40.
УРОК 5
Тема. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка Мета: формувати уявлення про рівняння; ознайомити з алгоритмом розв'язання рівняння на знаходження невідомого доданка; опрацювати розв'язання задачі на дві дії за поданим планом. Обладнання: картки цифр для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання й контроль знань.
1. Перевірка домашнього завдання
Яка схема підходить до розв'язання домашньої задачі?
2. Усне опитування
Гра "Мовчанка" (за схемами)
Учитель пропонує дітям показати відповідь картками з цифрами.
Робота за індивідуальними картками
Перевірити додавання відніманням. 37 + 33 = 7025 + 63 = 88
Довжина відрізка AB - 14 см, а відрізка MN - 16 см.
На скільки сантиметрів другий відрізок коротший за перший?
Фізкультхвилинка
Вивчення нового матеріалу
Ознайомлення з рівнянням
У вчителя на столі - коробка і декілька олівців.
У мене в руці є 4 олівці, ще декілька олівців лежить у коробці. Давайте виймемо олівці з коробки й порахуємо їх всіх. Скільки всього олів- ців? Складемо приклад.
Скільки я тримала олівців? (4)
Скільки лежало в коробці? (Невідомо)
Скільки стало? (11)
4 + □ = 11
Чим записати кількість олівців, що лежали в коробці? Для цього використовують букву х. Вона вказує на те, що кількість предметів неві- дома. Цю кількість нам потрібно знайти. Напишемо новий приклад.
4 + х = 11.
Рівність зі змінною (з невідомими) називають рівнянням.
Розв'язання рівняння 4 + х = 11
х = 11 - 4
х = 7
Робота із завданням № 44
Фізкультхвилинка
Опрацювання завдання № 45
Закріплення вивченого матеріалу
Скласти рівняння й розв'язати його (№ 47).
Розв'язання за планом задачі на дві дії (№ 46)
Скільки огірків взяли з першої банки? Скільки огірків залишилось у банці?
Отже, скільки там було огірків? Складіть приклад. (5 + 3 = 8)
Що говориться про другу банку? Скільки в ній огірків?
Скільки огірків було в двох банках разом?
Робота з геометричним матеріалом (№ 48)
IV. Підсумки уроку
V. Домашнє завдання
С. 10, № 49, правило № 45.
УРОК 6
Тема. Ознайомлення з оберненою задачею. Розв'язання рівнянь на знаходження невідомого доданка
Мета: формувати уявлення про обернену задачу; повторити випадки додавання й віднімання виду 98 + 2, 50 - 3; формувати вміння розв'язати рівняння на знаходження невідомого доданка.
Обладнання: предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання й контроль знань.
Записати розв'язання обох задач виразом. Порівняти їх, зробити висновки.
Робота біля дошки
х + 7 = 19
25 + х = 48
х + 34 = 79
3. Індивідуальна робота за картками 1) Обчислити: 13 - 8 + 43
55 - (79 - 67)
2) У брата 25 к., а в сестри на 10 к. більше. Скільки грошей у брата й сестри?
Колективна робота
Що називається рівнянням?
Що означає "розв'язати рівняння"?
Усні обчислення за завданнями № 50, 51 (С. 11)
II. Вивчення нового матеріалу
1. Ознайомлення з оберненою задачею На дошці - малюнки предметів.
Глечик вміщує 5 л води, а каструля - 3 л. Скільки літрів води вміщу- ють глечик та каструля разом?
Глечик і каструля разом вміщують 8 л води. Глечик вміщує 5 л води. Скільки літрів води вміщує каструля?
- Що спільного та відмінного є в цих задачах? Як скласти другу задачу з першої?
Друга задача є оберненою до першої.
Щоб скласти обернену задачу, потрібно ввести в умову число, яке було невідомим у першій задачі, а одне з відомих у першій задачі чисел зробити невідомим.
Складання оберненої задачі до задач № 54
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь
Виконання завдання № 55
Самостійна робота. Виконання завдання № 56
варіант
х + 7 = 70х - 7 = 70
варіант
42 + х = 8210 - х = 3
Задача-жарт
Маса чаплі, що стоїть на одній нозі, 6 кг. Якою буде маса чаплі, коли вона стане на дві ноги?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 58, 59.
УРОК 7
Тема. Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 - 8 Мета: опрацювати розв'язання задачі, яка містить дворазове збіль- шення (зменшення) на кілька одиниць.
Обладнання: картки для усної лічби, картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
1. Усна лічба
Гра "Шифрувальник"
За допомогою шифру скласти слово.
АБЖЛОнМРСУя1112131415161718191020
22+15=19С44-2=14Л33+6=15О26+4=16н
Завдання для опитування
Обчислити приклади № 65 (робота проводиться за варіантами: I варіант - перший рядок; II варіант - другий рядок).
Скласти задачу, обернену до даної.
Дочка допомагала мамі. Вона полила 8 кактусів і кілька лілій. Всьо- го вона полила 16 квітів. Скільки лілій полила донька?
Робота біля дошки за картками
Розв'язати рівняння. 48 + х = 60
х + 19 = 79
Обчислити: a - 35, якщо a = 89, 78.
Розв'язати рівняння. 52 + х = 87
х + 23 = 58
Обчислити: a - 24, якщо a = 99, 76.
Самостійна робота Розв'язати рівняння:
х + 11 = 4734 + х = 89
II. Вивчення нового матеріалу
Прийоми додавання й віднімання чисел у межах 100 36 + 7 = (36 + 4) + 3 = 43
Пояснити способи обчислювання (№ 61).
Розв'язання кругових прикладів (№ 62)
Аналіз та розв'язання задачі № 64 Ягоди - 65 кг
Вода - ?, на 50 кг менше Цукру - ? на 5 кг більше
Самостійне розв'язання задачі № 63
Фронтальне вивчення змісту задачі.
Запис розв'язання у зошитах.
Перевірка
Як можна уявити собі структуру задачі?
Якою дією ми порівнюємо числа? Запишіть відповідний вираз за допомогою "віконечок" та математичних знаків.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 67, 68.
УРОК 8
Тема. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень ви- разів з буквеним компонентом
Мета: формувати вміння складати й розв'язувати задачі на дві дії, які містять знаходження невідомого зменшуваного; формувати вміння зна- ходити периметр трикутника.
Обладнання: картки для опитування, геометричний матеріал, пред- метні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Робота біля дошки
I варіант
У двох пакетах 45 огірків. У першому пакеті - 20 огірків. Скільки огірків у II пакеті?
Розв'язати.
II варіант
У кожному з відер по 12 л води. Вилили 9 л води. Скільки літрів води залишилось у відрах?
Розв'язати. X + 15 = 30
II. Узагальнення знань про зв'язок дій додавання й віднімання
Повторення назв компонентів при відніманні (№ 69)
28 - 5 = 23
На основі віднімання скласти два приклади на додавання.
68 - 12 = 56
Пояснення правила перевірки віднімання додаванням (№ 71) Читання правила.
Самостійна робота: розв'язання з перевіркою (№ 72)
Фізкультхвилинка
Робота над задачею № 74
За коротким записом складіть задачу.
Запишіть короткий запис у зошитах.
Складіть план розв'язання задачі. Що можна визначити першою дією?
Якщо знатимемо, скільки метрів тканини відрізали і скільки зали- шилось, то про що можна буде дізнатись?
Запишіть розв'язання задачі в зошитах.
Робота з геометричним матеріалом Назвати серед фігур трикутники.
A
C
B
C
K
F
L
E
Що таке периметр? Як знайти периметр фігури?
Знайти периметр трикутників (№ 75).
III. Підсумки уроку
УРОК 9
Тема. Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел Мета: проаналізувати алгоритм письмового додавання й віднімання двоцифрових чисел; опрацювати рівняння на знаходження невідомого зменшуваного та задачі на знаходження третього доданка. Обладнання: картки з прикладами, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усна лічба Гра "Забий гол" Поєднати м'яч і приклад.
(20 + 35) (90 - 4 ) ( 39 + 5 ) (47 - 9} (87 + 3 ) ( 60 - 3 ) (43 + 6 ) (48 + 2 )
3. Усне опитування
Як називаються числа при додаванні?
Як знайти невідомий доданок?
Як називаються числа при відніманні?
Що отримаємо, коли до різниці додамо від'ємник?
Що отримаємо, якщо до від'ємника додамо різницю?
Складіть задачу за малюнком (№ 83).
II. Вивчення нового матеріалу
Вступна бесіда
Вміння знаходити невідоме зменшуване потрібно не тільки для того, щоб перевірити дію віднімання, а ще й для того, щоб розв'язувати рівняння. Погляньте на рівняння х - 30 = 50. Чим у ньому є х? Як знайти невідоме зменшуване? Запишемо розв'язок цього рівняння.
х = 50 + 30
х = 80
Розв'язання рівнянь № 84
Виконання вправи № 82 (перше завдання - з коментуванням, друге завдання - самостійно)
III. Розвиток математичних умінь
Робота над задачею з логічним навантаженням (№ 85) Статуя - скульптура (зображення людини чи тварини). Статуї часто виготовляють зі сплаву металів. У задачі розповідається, з якого сплаву складається статуя - з олова, цинку, міді.
Самостійне розв'язання задачі.
Робота з предметними малюнками
ЁЁ? (c) К
- Якою є місткість відра і двох каструль? Якою є місткість каструлі і діжки? На скільки літрів більше містить відра, ніж 3 каструль? На скільки менша місткість глечика, ніж місткість каструлі?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 57.
УРОК 10
Тема. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток Мета: повторити прийоми додавання; опрацювати розв'язання задачі двома способами; повторити поняття прямокутник і квадрат.
Обладнання: картки для самостійної роботи, геометричний ма- теріал.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Завдання для опитування
Знайти суму чисел 17 і 37.
Задача.
У коморі лежали картопля, огірки, цибуля. Всього 38 кг. Картоплі було 14 кг, цибулі - 11 кг. Скільки кілограмів огірків було в коморі?
Усна лічба ланцюжком 57 + 20 + 8 - 6 =
7 + 9 - 8 + 0 = 43 - 8 + 5 - 3 = 32 + 13 - 14 - 5 =
Заповнення чарівних квадратів
Вставити такі числа, щоб у рядках і стовпчиках сума чисел була од- наковою.
191151321154162533122
5. Назвіть фігури, які не є прямокутниками. B
C
>M
A
Робота над темою уроку
Повторення правил знаходження доданка і зменшуваного Фронтальна робота за вправами № 91 і 92.
Повторення додавання з переходом через десяток
Фронтальна робота за вправою № 89.
Самостійна робота за вправою № 90.
Розвиток математичних умінь
1. Аналіз та розв'язання задачі за малюнком (№ 93) Розв'язання цієї задачі можна виконати двома способами. У ході розв'язання задачі на дошці з'являється графічний запис:
( □ - □ ) - □ □ - ( □ + □ )
2. Самостійне розв'язання рівнянь (№ 92)
3. Робота з геометричними фігурами (№ 95)
- Назвати прямокутники. Назвати квадрати. Який прямокутник на- зивається квадратом?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 96, 97.
УРОК 11
Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток Мета: повторити прийоми віднімання; розглянути розв'язання задачі на три дії; розвивати логічне мислення.
Обладнання: предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Назвати відповіді прикладів у порядку зростання.
Контроль та закріплення знань. Усна лічба
Гра "Закинь м'яч"
На сітках - відповідь прикладу, на м'ячах - приклади. Потрібно поєднати стрілкою приклад і відповідь.
3. Математичний диктант
58 зменшити на 15.
39 збільшити на 43.
Від 80 відняти суму чисел 8 і 5.
Різницю чисел 60 і 6 зменшити на 9.
Повторення віднімання двоцифрових
чисел з переходом через десяток
Пояснення способу обчислення
73 - 28 = (73 - 20) - 8 = 53 - 8 = 45
Аналогічно - розв'язання прикладів:
34 - 1542 - 2453 - 1864 - 27
Самостійна робота за варіантами (№ 104)
варіант - перший рядок;
варіант - другий рядок.
Фізкультхвилинка
Колективне розв'язання задачі № 103
число - 53
число - ?, на 17 менше V 100
число - ?
В умові цієї задачі збираються три числа, три доданки. Чи всі до- данки нам відомі? Назвіть перший доданок. Назвіть другий доданок. Що про нього говориться в задачі? Що говориться про третій доданок? Отже, яке головне питання задачі? Чи можемо зразу знайти третій дода- нок? Чому?
З чого почнемо розв'язати задачу?
Ця задача - на три дії. (Далі вчитель пропонує сильнішим учням розв'язати задачу самостійно. Іншіучнірозв'язують задачу під керівницт- вом учителя, один працює біля дошки.)
Задача з логічним навантаженням
Із трьох звірів один не колючий, другий не їсть меду, а третій не хитрий і не боїться бджіл. Назвіть кожного із звірів. (Ведмідь, лисичка, їжак)
4. Індивідуальна робота за картками
Картка № 1 Порівняти: 56 - 5 і 56 + 4 64 + 25 і 25 + 64 56 - 49 і 56 - 45 26 - 11 і 26 - 13
Картка № 2 Обчислити: 25 + 10 + 7 68 - 20 - 9 48 + 25 - 30 54 + 28 - 33
Підсумки уроку
УРОК 12
Тема. Таблиці множення чисел 2 і 3
Мета: повторити зв'язок множення й ділення, назви чисел при ділен- ні; розглянути розв'язання задач на дві дії різного ступеня.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця назв чисел при множенні, схеми для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Повторення вивченого.
Перевірити приклад на додавання відніманням. 45 + 34 = 79.
Пояснити, як розв'язати приклад: 96 - 18.
Яке число сховалось за хмарку? Яке правило потрібно згадати?
<£^-9=14
Усна лічба за схемами
Qo-^П2+1ЛПУГзЛ
t +27 )
(- 15 + 14]
[t + 69 М ? )
5. Індивідуальна робота за картками Картка № 1
В одному ящику 45 кг огірків, у другому 32 кг. Взяли 17 кг. Скільки кілограмів огірків залишилось?
Картка № 2
На полиці стояло 35 книг. Спочатку взяли 21 книгу, а потім ще 4 книги. Скільки книг залишилось на полиці?
II. Повторення матеріалу, пов'язаного з дією множення
1. Як краще обчислити приклад? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =
Чи можна такий спосіб застосувати у випадку 3 + 3 + 4 + 3?
Перевірити, чи правильно замінили додавання множенням.
Повторення назв чисел при множенні (№ 107)
Назвати приклади таблиць множення чисел 2 і 3 (№ 108).
Самостійна робота
№ 109 виконується за двома варіантами: по рядках.
Фізкультхвилинка
III. Закріплення матеріалу
Колективна і самостійна робота учнів
Сильна група учнів розв'язує задачі № 110, 112.
Слабка група учнів під керівництвом учителя розв'язує задачі № 110 і 112. Учитель звертає увагу на те, що в задачі 110 не можна переставляти місцями числа 6 (купюр) і 2 (гривні). Аналогічно: в задачі 112 не можна переставляти числа 6 (сіток) і 3 (кг).
Завдання для розвитку уваги й зорової пам'яті
Підсумки уроку
Протягом 30 секунд учні розглядають всі фігури таблиці, намагаю- чись запам'ятати їх розташування. У кожного учня - порожня таблиця. Після переглянутого діти повинні намалювати фігури по пам'яті у від- повідних клітинах.
УРОК 13
Тема. Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступе- ня. Табель-календар
Мета: розвивати вміння знаходити значення виразів, що містять дії різного ступеня; проаналізувати розв'язання задачі на три дії; ознайоми- ти з табелем-календарем.
Обладнання: картки прикладів для усної лічби, предметні малюнки, таблиця-календар.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Розповісти, як заповнювали III квадрат (зробити це на дошці у на- кресленому квадраті).
Назвати компонент при множенні.
Перевірка і контроль знань.
Робота біля дошки
Замінити додавання множенням. 13 + 13 + 13 + 13; 25 + 25 + 25.
Замінити множення додаванням. 11 • 4; 9 • 5.
На трьох полицях стоїть по 9 книжок. Скільки всього книжок стоїть на полицях?
Усна лічба Математичний диктант
Суму чисел 35 і 16 зменшити на 41.
Зменшуване - 80, від'ємник - сума чисел 21 і 39. Знайти різ- ницю.
Перший доданок - добуток чисел 3 і 4, другий доданок - 18. Знайти суму цих чисел.
Число 3 помножити на різницю чисел 13 і 7.
Скільки всього грошей у 5 монетах по 2 копійки? Відповіді: 10, 20, 30, 18, 10 к.
Порахувати лапки у тварин.
0V
2. Віршовані задачі
Скільки ніг у 8 горобців?
Скільки лапок у 2 павуків?
Скільки лапок у 3 мух?
На скільки більше лапок у 2 павуків, ніж у 3 мишей?
Полічити двійками до 20, трійками до 30.
Повторення таблиць множення чисел 2 і 3 за картками
(2 • 4 ) (4 • 3 ) (5 • 2 ) (8 • 3 ) ( 3 • 3 ) (5 • 3 ) (9 • 2 )
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 120, 121.
УРОК 14
Тема. Задачі на ділення. Назви чисел при діленні Мета: повторити зв'язок дій множення й ділення; опрацювати задачу, яка містить дворазове зменшення числа на кілька одиниць.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблички для гри, геометричний матеріал.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Читання відповіді до задачі № 120.
Вибіркова перевірка прикладів № 121.
Перевірка та контроль знань учнів
Опитування.
Скільки місяців має рік?
Скільки тижнів налічує один місяць?
Який місяць найкоротший?
Назвіть зимові місяці.
Лічба ланцюжком. 2 ■ 2 ■ 3 + 8 : 2 ■ 3 =
5 ■ 2 ■ 3 - 12 : 3 ■ 2 =
Індивідуальна робота за картками
N
Картка № 1
■ 7 + 15
х - 42 = 51
■ (92 - 86)
Картка № 2 3 ■ (15 - 9) х + 42 = 51 2 ■ 9 + 57
Повторення матеріалу, пов'язаного
з діями ділення та множення
Робота з геометричним матеріалом
Візьміть 10 кружечків. Розкладіть їх на групи по 2 кружечки. Скіль- ки вийшло пар? Як цю дію записати прикладом?
10 : 2 = 5
Як називаються числа у цьому прикладі?
Робота за таблицею № 125
Пояснити, як складено приклад на множення й на ділення (завдання № 126).
Фізкультхвилинка
Коментоване виконання завдання № 127
Закріплення знань учнів
Самостійне розв'язання прикладів № 128
Індивідуальна робота над завданнями № 129
Iгрупа (сильні учні) - самостійне розв'язання даних завдань;
IIгрупа (слабкіші учні) - колективне розв'язання задачі № 129.
Про що запитується в задачі? З чим будемо виконувати обчислен- ня - з кілограмами чи літрами? Чи можна розв'язати задачу за скоро- ченим записом?
Сильним учням учитель пропонує розв'язати задачу складанням ви- разу.
100 - 10 - 14 = 76 (кг)
Вправа на розвиток уваги
Гра "Муха"
По клітинках ігрового поля слід пересуватись з однієї клітинки в другу за командами вчителя. Пересувати "муху" потрібно тільки очима. Піс- ля 7 команд учителя учні кладуть "муху" в ту клітинку, на якій зупинить- ся вчитель.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 130.
УРОК 15
Тема. Таблиці ділення на 2 і 3
Мета: повторити прийоми складання таблиць ділення; опрацюва- ти задачу на дві дії різного ступеня; вдосконалювати обчислювальні на- вички.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиця "Розшиф- руй слова".
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання Назвати приклади з відповіддю 18 і 21 чи 27.
Контроль і закріплення знань учнів
♦ Перевірити віднімання додаванням: 31 - 17 = 14. Як називаються числа при відніманні?
Як називаються числа при додаванні? Як знайти невідомий до- данок?
Обчислити: 57 + 48, 81 - 65.
Розповісти таблицю множення числа 2.
Розповісти таблицю множення числа 3.
Як називаються числа при множенні?
Як називаються числа при діленні?
З прикладу на множення утворіть 2 приклади на ділення. 3 ■ 9 = 27
3. Робота біля дошки за картками Картка 1 Розв'язати задачу.
Коли в саду зібрали врожай з 17 яблунь і 15 груш, залишилось зібрати ще з 11 дерев. Скільки дерев у саду? Картка 2 Розв'язати задачу.
Довжина I стрічки - 47 см, II стрічка - на 21 см довша, ніж перша, а III - на 38 см менша від другої. Якої довжини III стрічка?
4. Розшифруй! Ця таблиця - на дошці.
Ця картка - у кожного учня.
20899082809059
2070209506059
... - це Сонце і небесні тіла, які обертаються навколо нього. Це сімейство із дев'яти планет, у більшості з яких є хоча б один супутник.
Відповідь: Сонячна система.
II. Повторення матеріалу, пов'язаного з дією ділення
Фронтальна робота із завданням № 132
(c) (c)
Самостійна робота (№ 133)
Робота над задачею № 135
468101214161869121518212427Робота проводиться в групах: сильна група учнів розв'язує першу задачу й складає до неї обернену; слабкіша група виконує цю роботу під керівництвом учителя.
4. Завдання для тренування слухової пам'яті Намалювати малюнок під диктовку. Починати потрібно з точки. 3 клітинки вгору, 1 - вліво, 1 - вниз, 4 - праворуч, 1 - вгору, 1 - ліворуч, 7 - вниз, 1 - праворуч, 2 - вгору, 2 - праворуч, 2 - вниз, 1 - праворуч, 5 - вгору, 1 - праворуч, 1 - вниз, 7 - ліворуч.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 136.
УРОК 16
Тема. Таблиці множення числа 4 і ділення на 4
Мета: повторити прийоми складання таблиць множення й ділення, удосконалювати вміння знаходити значення виразів з буквеним компонентом.
Обладнання: малюнки для усної лічби, картки для індивідуальної роботи, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
- Якими діями розв'язали задачу? Назвати відповідь задачі.
2. Контроль і закріплення знань 1) Гра "Роздай зайчикам морквини".
Провести лінію від зайчика до морквини, яку він отримав.
- - - -^з^Щ'
( 9 + 4 ) ( 7 + 4 ) ( 9 + 3 ) ( 8 + 6 )
^^зйЬ
Сї+Ю( 9 + 2 ) ( 7 + 5 ) ( 8 + 4 ) ( 7 + 6 )
? Ь
12 = 80 27 - = 13
( 9 + 6 J ( 9 + 9 J ( 8 + 3 J ( 7 + 9 J ( 7 + 8 J ( 7 + 7 J
2) Визначити число, що сховалось.
OP+15=40 35+^=51
3. Індивідуальна робота за картками
Картка № 1 Обчислити: 3 ■ 8 + 18 3 ■ 5 + 62 27 : 3 + 27
Замінити множенням: 12 + 12 + 12 + 12 + 12
Картка № 2 Обчислити: 2 ■ 9 + 45 2 ■ 9 + 2 ■ 4 12 : 4 + 97
Замінити множенням: 23 + 23 + 23
4. Заповнити таблиці (таблиці - на дошці).
Доданок246619Доданок741181Сума54809078
Зменшуване673284Від'ємник24181565Різниця451633
5. Фізкультхвилинка
Повторення матеріалу, пов'язаного
з таблицею множення числа 4 і ділення на 4
Складання таблиці з числом 4
Обчислити приклади, користуючись таблицями (№ 138).
Розв'язання задачі № 139
Учитель пропонує спочатку зробити скорочений запис цієї задачі, використавши слова: було, продали, залишилось.
Самостійна робота: розв'язання задачі № 140
Аналіз першої таблиці № 141, обчислення другої таблиці з бук- веними виразами (усно)
Дібрати такі числа, щоб нерівності були правильні.
5 ■ 4 > 5 ■ []2 ■ 8 < 2 ■ []24 : 3 > 24 : []
Колективне виконання завдання 143 (сильнішим учням можна запропонувати опрацювання завдання самостійно, решта учнів працює під керівництвом учителя)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 144, 145.
УРОК 17
Тема. Таблиці множення числа 5 і ділення на число 5 Мета: опрацювати вправи та задачі на закріплення вивченого; роз- вивати логічне мислення, навички усної лічби.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
Пояснити розв'язання задачі № 144.
Записати на дошці розв'язання задачі № 145.
II. Контроль і закріплення знань
1. Гра "Кращий обчислювач"
Змагаються стільки команд, скільки рядів парт. Учні з кожного ряду виходять по черзі до дошки й розв'язують приклади.
46 + 38 81 - 35 4 ■ 7 + 38 4 ■ 5 - 13 24 : 4 + 18
36 + 47 100 - 46 2 ■ 9 + 39 4 ■ 4 - 9 28 : 4 + 47
72 + 19 50 - 23
■ 6 + 54
■ 8 - 12 12 : 3 + 56
Робота за індивідуальними картками Картка 1
В одній вазі 4 квітки, а в другій у 3 рази більше. Скільки квіток у другій вазі?
4 ■ 8 - 32 4 ■ 6 + 42
Картка 2
В одному будинку 4 вікна, а в другому у 6 разів більше. Скільки вікон у другому будинку?
4 ■ 4 + 16
4 ■ (42 - 33)
Фронтальне опитування
Розповісти таблицю ділення на 3.
Зменшити у 2 рази кожне з чисел: 4, 12, 18, 16, 10.
Знайти значення виразу 20 - a ■ 3, якщо a = 4.
Суму чисел 35 і 25 зменшити на їх різницю.
Знайти периметр рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 4 см.
Суму чисел 12 і 9 зменшити у 3 рази.
III. Закріплення знань таблиці множення числа 5 та ділення на 5
Повторити таблицю (частинами проговорюють учні по одному).
Користуючись таблицями, розв'язати приклади № 146.
Фізкультхвилинка
Знайти чверть числа 24.
Робота над задачею № 147
Самостійна робота: задача № 148
7. Робота за малюнками
14 л
v
10 л
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 152, 153.
УРОК 18
Тема. Контрольна робота № 1
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ Варіант I
На одну ділянку гречки вивезли 5 вуликів з бджолами, а на другу - у 5 разів більше. Скільки всього вуликів вивезли на дві ділянки гречки?
Обчислити.
47 + 255 ■ 8 - 745 : 5 + 35(27 - 6) : 3
52 - 185 ■ 4 + 162 ■ 3 - 627 - 6 : 3
Накреслити два відрізки: перший завдовжки 9 см, а другий - у 3 рази коротший.
Додаткове завдання
У Тараса й Олега разом було 65 копійок. Олег купив за 8 копійок клей, і в нього залишилось ще 34 копійки. Скільки копійок було у Тараса?
Варіант II
Для дітей з дитячого садка купили 4 кг апельсинів, а яблук - у 5 разів більше. Скільки всього кілограмів апельсинів та яблук купили дітям?
Обчислити.
78 + 135 ■ 6 + 1536 : 4 + 24(56 - 24) : 4
84 - 365 ■ 9 - 274 ■ 5 + 556 - 24 : 4
3. Накреслити два відрізки: перший довжиною 12 см, а другий - у 3 рази коротший.
Додаткове завдання
На двох полицях було 37 книжок. Коли з першої полиці забрали 8 книжок, то на ній залишилось ще 13 книжок. Скільки книжок було на другій полиці?
УРОК 19
Тема. Табличне множення числа 6
Мета: розглянути прийоми складання таблиці множення; опрацю- вати приклади і задачі на застосування таблиць множення. Обладнання: таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Усна лічба.
математичний диктант
Перший множник - 2, другий - частка чисел 45 і 5. Знайти до- буток.
Число 45 зменшити у 5 разів і результат зменшити на 3.
Третину від 27 зменшити на 5.
Ділене - 25, дільник - різниця чисел 53 і 48. Знайти частку.
Петро з'їв 12 слив, микола - на 3 сливи менше, а мишко - у 3 рази менше, ніж микола. Скільки слив з'їв мишко?
Гра "Хто швидше?"
Поєднати стрілочками числа та кружечки-відповіді.
•5486974
9(c)(3) (35)(3$ (33)8(c) (c)(28)(3D (36)7(r)0 (c)(r)60(4?)(c)
3. Заповнити цікаві квадрати.
За горизонталями та вертикалями сума всіх чисел повинна бути од- наковою.
1510352002532491215
II. Вивчення нового матеріалу
Фронтальна робота над вправами 154, 155
Пояснення нового матеріалу На дошці - схема:
23456789
Учитель вказує на те, що в усіх прикладах таблиці першим множни- ком буде число 6.
Робота над схемою
Дивлячись на схему, назвати приклад таблиці.
Записати цей приклад без відповіді.
Замінити цей приклад прикладом на додавання, назвати від- повідь.
Цю відповідь записати у приклад на множення.
Приклади таблиці записуються стовпчиком на дошці й у зошитах. Потім вчитель вказує на закономірність утворення кожної наступної від- повіді: до попереднього результату додається число 6. До кінця таблиці учні обчислюють приклади, використовуючи цю закономірність.
Колективне розв'язання прикладів № 157
Усне фронтальне розв'язання задачі № 158
Фізкультхвилинка
III. Закріплення матеріалу
Розв'язання задачі № 159
група (сильніші учні) - самостійно;
група - під керівництвом вчителя.
Обчислити значення виразів, якщо a = 8.
6
a + 6 ■ a =a : 4 + a(a + 7) : 5
3. Знайти й розв'язати рівняння, розв'язком яких є число 6.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 163, 164.
УРОК20
Тема. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником
Мета: опрацювати вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа; формувати вміння визначати час за годинником; вдосконалюва- ти навички усної лічби.
Обладнання: картки для усної лічби; макет годинника; таблиця "Одиниці часу".
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Виконання вправ 163 і 164 учні коментують з місця.
Усне опитування учнів
Повторення таблиці множення числа 6 за картками.
30 - 6 ■ 3 6 : 3 ■ 4
( 6 ■ 3 ) ( 5 ■ 6 ) ( 2 ■ 6 ) { 3 ■ 6 ) { 7 ■ 6 ) ( 9 ■ 6 ) ( 0 ■ 6 ) ( 1 ■ 6 ) ( 8 ■ 6 ) ( 4 ■ 6 ) ( 6 ■ 6 ) ( 10 ■ 6 )
Обчислити. 50 - 6 ■ 7; (41 -37) ■ 8.
Назвати відповіді прикладів. 12 + 15 - 5 12 + 15 : 530 - 6 + 3 20 - 10 : 5 (20 - 10) : 5 6 ■ 4 : 3
Робота за картками Картка № 1
6 ■ 6 - 36 88 + 6 ■ 2
Мама засушила 27 білих грибів. Третину грибів вона поклала до юшки. Скільки грибів поклала мама до юшки?
Картка № 2
6 ■ 8 + 32
6 ■ 7 - 5 ■ 8
Бабуся почистила 18 морквин. Шосту частину цієї кількості вона поклала у борщ, а решту використала на виготовлення морквяної бабки. Скільки морквин бабуся поклала у морквяну бабку?
Вивчення нового матеріалу
Відгадати загадки.
Росте дуб, у нього 12 гілок, на кожній гілці - 4 гнізда, в кожному гнізді - 7 пташенят. Що це таке?
Не їсть, не п'є, а ходить і б'є. Що це таке?
Ознайомлення учнів з годинником
- Ранок, день, вечір, ніч становлять добу. Час визначається за годинником. Розгляньте годинник (у кожного учня - макет годинника).
Коротка стрілка називається годинною. Скільки годин пройде, якщо вона зробить повний оберт? (12 годин) Якщо мала стрілка зробить 2 пов- ні оберти, пройде 24 години, або доба.
Коли мала стрілка проходить від однієї поділки до наступної, проходить година. Велика стрілка називається хвилинною. Одна година ста- новить 60 хвилин. Є ще секундна стрілка. Повний оберт вона робить за 1 хвилину, або за 60 секунд. Підсумуємо:
ґ \ 1доба = 24 години 1 година = 60 хвилин
1 хвилина = 60 секунд
Практична робота з годинником
Записати, котру годину показує кожен годинник.
Показати на годиннику 1 год 20 хв; 5 год дня; 20 год вечора.
Фізкультхвилинка
Бесіда з учнями "Для чого людині годинник?"
Закріплення вивченого матеріалу
Усне виконання (з роботою на макеті годинника) завдання № 168
Самостійна робота: приклади № 169
Опрацювання задачі № 170
Підсумки уроку
УРОК 21
Тема. Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6
Мета: опрацювати задачу на дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів; з'ясувати особливість дій над величинами.
Обладнання: макет годинника, таблиці для усної лічби. ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати складені до задачі № 171 вирази.
Ланцюжком прочитати потрібні приклади з № 172.
Обчислити приклади.
(28 - 16) : 412 : 2 ■ 2
(60 - 28) : 412 : (2 ■ 2)
(3 + 3) : 324 : (13 - 9)
Усна лічба
Урок триває 45 хв, а перерва - 10 хв. На скільки довше триває урок, ніж перерва?
Андрійко записав число 5, Петрик записав число у 4 рази більше, а Галинка - число, на 13 більше, ніж Петрик. Яке число записала Галинка?
Обчислити за схемою.
5. Повторення знань про час
Скільки годин становить доба? 2 доби?
Скільки хвилин становить 1 година? 3 години?
Скільки секунд в 1 хвилині? У 4 хвилинах?
Показати певний час на макеті годинника (вчитель вказує час, а діти показують на макеті).
II. Закріплення й повторення вивченого матеріалу
Фронтальна робота за № 174
Робота в парах
Один з учнів показує на годинникові якусь годину, а другий нази- ває її.
Самостійна робота за № 179
варіант - верхній рядок;
варіант - нижній рядок.
Фізкультхвилинка
Робота над задачею № 177
- Чи можна одразу дізнатись, скільки кілограмів цибулі витратив ку- хар? Які дані нам потрібні, щоб відповісти на це питання? Масу якого овоча ми будемо знаходити в першу чергу? Коли буде відома маса капусти і сказано, що цибулі витратили у 3 рази менше, то про що зможемо дізнатись?
Пояснити кожен крок в схемі.
6. Робота над задачею № 180 (на дошці - таблиця). Повторення правил переходу вулиці
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 181, 182.
УроК 22
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6 Мета: опрацювати задачу на зменшення числа у кілька разів; закрі- пити вміння учнів визначати час за годинником; розвивати пам'ять, ува- гу, мислення.
Обладнання: макет годинника, таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Пояснити, як склали вираз до задачі № 181.
З трьох чисел, записаних на дошці, вибрати те, яке є відповіддю до задачі № 182.
84 88 48
Гра "Хто швидше помножить?"
Вправляння учнів у визначенні часу
Учні одне одному показують час на годиннику, називають час; ана- логічно працює з учнями й учитель, показуючи час на своєму макеті го- динника.
Робота за картками
Картка № 1
У господині було 50 грн. Вона купила на 18 грн. мяса і на 7 грн. сала. Скільки грошей залишилось у господині?
Обчислити.
4 ■ 7 + 43(12 + 16) : 4
36 : 4 - 7(33 - 29) • 7
Знайти значення виразу a ■ 9 - 12, якщо a = 3.
Картка № 2
Маса гарбуза 15 кг, а капустини - у 5 разів менше. Яка маса гар- буза і капустини разом?
Обчислити.
19 + 7540 : 5 - 7
67 - 39(16 - 12) ■ 8
Невідоме число збільшили на 7 і одержали 12. Знайти невідоме число.
Повторення й закріплення вивченого раніше
Усні обчислення за завданнями № 184, 185, 186, 187
Робота над задачею № 188 з творчим завданням
- Яке число умови можна змінити, щоб відповідь зменшилась? Учитель звертає увагу: масу картоплі й яблук треба зменшувати, а чис - ло, яким задано відношення "у... менше",- збільшувати.
Колективна робота над завданням № 189 Розставити дужки так, щоб рівності були правильними.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
8
6
9
№ 190, 191.
УРОК23
Тема. Таблиця ділення на 6
Мета: пояснити прийом складання таблиці ділення; опрацювати вправи і задачі, які містять ділення на 6; вдосконалювати навички усної лічби. Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Записати виразом розв'язання задачі № 190.
Записати відповіді до прикладів. Пояснити, як виконувалась вправа (за вибором вчителя).
1 м - 3 дм1 м - 3 см1 м 2 дм : 3
1 дм - 4 см2 дм - 2 см2 дм 8 см : 4
Гра "Куди приземлиться повітряна кулька?"
m m m m m m
WTwTwWTwW
( 24 : 3^Т40Г^Г 27 :12 :45 : 5 ^f^TQ
w w w w w
W \t/ \tr Чгг X/ w~~~w
(36 : 6 ) (36 : 4 ) (32 : 4 ) (18 : 2) (16 : 2 )
3. Завдання для опитування
Показати на макеті годинника 12 год 25 хв; 10 хв на восьму; чверть на одинадцяту.
З 8 кг борошна випекли 4 однакові хлібини. Скільки кілограмів важить одна хлібина?
В одному лотку 6 кг цукру. Скільки кілограмів цукру в 6 таких лотках?
II. Вивчення нового матеріалу
Робота з таблицею множення числа 6
На дошці - таблиця множення числа 6. Учні, користуючись вмінням перевірки множення додаванням, називають відповідні приклади ділення на 6, вчитель записує їх на дошці, учні - у зошити.
Робота з підручником (№ 193) Пояснити, як складали таблицю.
Коментоване розв'язання прикладів № 194
Фізкультхвилинка
Робота над задачею № 196
Учитель робить на дошці короткий запис умови задачі й графічну ілюстрацію змісту задачі.
КрохмальКартопля1 кг
?6 кг 30 кг
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кг6 кг6 кг6 кг6 кг6 кгКрохмаль Картопля
Y
30 кг
- Кожні 6 кг картоплі перетворюються на 1 кг крохмалю. Скільки разів перетворювалась картопля на крохмаль? Як про це можна дізна- тись без малюнка? (30: 6 = 5)
Закріплення вивченого матеріалу
Розв'язання задачі № 197
Підібрати серед поданих виразів той, яким ця задача розв'язується. Пояснити свій вибір.
Усне розв'язання задачі № 199
Підсумки уроку
УРОК24
Тема. Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одини- ці (перший вид)
Мета: опрацювати задачі на зведення до одиниці; повторити спосіб знаходження довжини ламаної; формувати навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу.
Обладнання: таблиці для усної лічби, геометричні фігури з числами.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Учитель переглядає наявність та правильність виконаної роботи.
Контроль і закріплення вивченого
♦ Знайти помилки. Чому ці помилки виникли?
21 : 3 + 4 = 3 90 - 30 : 6 = 85
45 - 6 • 5 = 15 41 - (21 - 5) = 25
28 - 8 : 4 = 5 36 + 18 : 3 = 42
Усне опитування
Ціна ручки - 3 грн. Купили 6 таких ручок. Скільки грошей за них заплатили?
Для виготовлення 1 л варення потрібно 2 кг ягід. Скільки літрів ва- рення вийде з 12 кг ягід?
Гра "Мовчанка"
Усне виконання завдання № 202 Назвати першу дію й відповідь.
Поставити, де потрібно, дужки. Для відповіді 6: 12 : (2 + 2) • 2 =6 Для відповіді 2: 12 : (2 + 2 • 2) = 2
Вивчення нового матеріалу
Фронтальна робота за задачею № 204
- Прочитайте задачу. Що відомо про посилки? Про що запитуєть- ся в задачі? Чи можна одразу дати відповідь на запитання задачі? Чому? Що треба знайти спочатку? Чи можна за даними задачі знайти масу од- нієї посилки?
Складаємо план розв'язання:
знаходимо масу однієї посилки;
знаходимо масу 4 таких посилок.
Аналогічне розв'язання задачі № 205
Сильнішим учням вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, з рештою розв'язує її колективно.
Закріплення вивченого
Фронтальне розв'язання завдання № 206
Бесіда про ламану лінію
Частини ламаної лінії. Правило знаходження довжини ламаної лінії. Виконання завдання № 208.
Самостійна робота: завдання № 207
Завдання з логічним навантаженням Яка фігура позначена "зайвим" числом?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 210, 211.
УРОК25
Тема. Задачі та вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зве- дення до одиниці
Мета: розглянути задачу на визначення часу; формувати вміння скла- дати вирази; закріпити знання таблиці ділення на 6; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці.
Обладнання: таблиці для усної лічби, картки для індивідуальної роботи, таблиці рівнянь.
ХіД уроку
І. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Назвати відповіді прикладів № 210.
Яка маса курки?
Усні обчислення
3. Вставити число у віконце.
Математичні ланцюжки
6. Розв'язати задачу.
Екскурсія тривала 50 хв і закінчилась о 15 годині. О котрій годині по- чалась екскурсія?
II. Закріплення знань, отриманих раніше
Розв'язання задачі № 214 (самостійно)
Складання за даними таблиці № 215 виразів. Обчислення виразів
Робота з рівностями Яке число сховалось?
Ф : 6 = 5
6 = 24
^ - 7 = 13
Ґ?<Л-
= 6
12 -
12 -
= 2
43 -
= 13
0?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 217, 218.
УРОК26
Тема. Кратне порівняння чисел
Мета: опрацювати вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6; ознайомити з кратним порівнянням чисел; домогтися розуміння всіма учнями різниці між відношеннями "на ... менше" та "у... разів менше". Обладнання: картки з числами, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Назвати значення виразів.
Скільки кілограмів картоплі ніс син?
Завдання для опитування
Розповісти таблицю ділення на 6 (учитель показує число, а учень повинен назвати приклад на ділення, відповіддю якого є число на картці).
0
6
4
2
7
3
5
0
(Аналогічно перевіряється таблиця множення числа 6.)
54
24
30
42
S 03 (r)
Зменшити в 3 рази числа: 6, 15, 27.
Збільшити в 6 разів числа: 2, 4, 6.
Зменшити на 7 числа: 70, 83, 14.
Суму чисел 12 і 18 зменшити в 6 разів.
Число 20 зменшити на добуток чисел 5 і 3.
II. Вивчення нового матеріалу
1. Робота з малюнками
2 грн.8 грн.16 грн.
- На скільки зошит дешевший за фарби? За книжку? На скільки книжка дешевша за фарби? Дорожча за зошит?
2. Робота з предметними малюнками
an an m an^
- На одній тарілці - 2 яблука, а на другій - 6, або 3 по 2. Кажуть, що на першій тарілці яблук у 3 рази менше, ніж на другій, а на другій тарілці яблук у 3 рази більше, ніж на першій. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше другого, потрібно більше число поділити на менше.
1Робота з фігурами (№ 221)
1Кратне порівняння чисел (№ 222)
III. Закріплення матеріалу
Практична робота зі смужками
У кожного учня - дві смужки. Визначити, у скільки разів жовта смуж- ка довша за червону.
Самостійна робота за варіантами (№ 223)
Завдання виконується по рядах.
4. Робота за малюнками
15 кг
У скільки разів порося важче за півника? На скільки кілограмів пі- вень легший за порося?
5. Робота над задачею № 225
Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, а решта учнів працю- ють над задачею, користуючись коротким записом, під керівництвом учителя.
Слід звернути увагу на відмінність між обома відношеннями: на... мо- лодша, у... рази молодша.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 226, 227.
УРОК27
Тема. Задачі на кратне порівняння та на зведення до одиниці Мета: закріпити знання таблиць множення і ділення, правило знаходження невідомого від'ємника; опрацювати вправи на дії з величинами. Обладнання: таблиця для розв'язання задачі, схеми для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
3 кг
1. Перевірка домашнього завдання Внести числові дані у таблицю на дошці.
Кількість пального за 1 годКількість годинЗагальна кількість пальногоОднакова5
830 л ?
2. Записати вираз за схемою та знайти його значення.
С^І х: (4)
3. Заповнити таблицю.
ab2 • (a - b)544876684. Робота з табличками (№ 228)
Закріплення вивченого раніше матеріалу
Робота над задачею № 230
Щоб допомогти учням сформулювати обернену задачу, слід запропо- нувати їм орієнтовну: "Для приготування клею взяли 2 склянки крохма- лю, а води - у 9 разів більше. Скільки взяли склянок води?"
Самостійне розв'язання задачі № 231
Фізкультхвилинка
Повідомлення відповідей завдання № 234
Розв'язання задачі на знаходження невідомого від'ємника (№ 233) Потрібно згадати, як знайти невідомий від'ємник. З'ясувати, яке число є невідомим. Скласти вираз з невідомим числом - від'ємником.
18 - х = 6
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 236, 237.
УРОК28
Тема. Таблиця множення числа 7
Мета: розглянути прийом складання таблиці множення числа 7; роз- вивати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці.
Обладнання: картки для усної лічби, таблиця множення числа 7.
ХіД уроку
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Дати відповідь: на скільки мати старша за доньку? У скільки разів мати старша за доньку? Чому обирали різні дії'?
Усні обчислення
- Як пов'язані між собою числа у квадраті? Складіть та розв'яжіть із ними всі можливі приклади.
3012420654244818
Лічба ланцюжком
45 + 36 - 52 + 63 - 15 - 73 = 6 • 8 + 6 : 9 • 7 - 42 =
Лічба за схемами
5. Робота біля дошки
20 - х = 435 - х = 3100 - х = 5
II. Вивчення нового матеріалу
Замінити додавання множенням й обчислити.
6 + 6 + 67 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
- Прочитайте приклад: 7 • 8 = 56.
На що вказує множник 8? Як перевірити, що 7 • 8 = 56?
Пояснення складання таблиці множення на 7
Прочитати приклад таблиці множення числа 7, обчислити результати спочатку додаванням однакових доданків, а потім - додаванням числа 7 до попереднього результату. Таблицю записують на дошці й у зошитах.
Користуючись таблицею, обчислити приклади № 241.
Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальне розв'язання задачі № 242
Розв'язання задачі № 243
Під час розв'язання задачі на дошці креслиться таблиця:
Кількість пального, витраченого за 1 годКількість годинЗагальна кількість пального
Учні вносять до таблиці відомі дані і запитання задачі, пояснюють, чому перша величина однакова в обох рядках.
Iгрупа (сильні учні) - розв'язання задачі виразом; II група - розв'язання задачі під керівництвом учителя.
Коментоване виконання завдання № 244
За кодом розшифрувати слово.
120621141131223АпДРЙивІТ
2 • 5+ 10 =2 • 8 + 5 =3 • 3 + 2 =2 • 4 - 5 =2 • 2 + 8 =3 • 9 - 4 =
Відповідь: привіт.
Підсумки уроку
УРОК29
Тема. Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника
Мета: формувати вміння розв'язувати задачі двома способами; оз- найомити з рівнянням на знаходження невідомого від'ємника; удоско- налювати навички усної лічби.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Зачитати лише ті приклади, відповіді яких є результатом, що містить- ся у таблиці множення числа 7.
Контроль і закріплення вивченого
1) Усна лічба за картками.
7 • 4 - 14 : 27 • 8 - 26 : 67 • 5 + 10 : 57 • 9 + 16 - 2345 - 15 : 6 • 7
2) За даними таблиці скласти й розв'язати вираз.
Ділене2440 - 817 + 184536 : 46 • 3Дільник64513 - 832
3. Гра "Збери врожай"
Допоможіть їжачкові зібрати гриби. Беріть тільки ті гриби, на яких відповідь до прикладів є в таблиці множення числа 7.
Закріплення знань учнів
Підготовча робота
У прикладі 50 - 20 = 30 учні повинні назвати компоненти й результат; скласти інший приклад на віднімання, за яким пояснити, що отримаємо, коли від зменшуваного віднімемо різницю.
Коментоване розв'язання рівнянь (№ 251)
Самостійна робота
Розв'язати рівняння 42 - х = 18.
Фізкультхвилинка
Колективне розв'язання задачі № 249
Під час розв'язання задачі вчитель звертає увагу на те, що другу дію виконували, користуючись таблицею множення числа 9, яку ще не ви- вчали.
Чи не можна по-іншому розв'язати цю задачу, щоб не потрібно було множити число 9? Про що можна дізнатись за числами 2 і 9? (На скільки більше деталей можна обробити на новому верстаті, ніж на старому, за 1 годину.)
А якщо за кожну годину робітник обробляє на декілька деталей більше, то на скільки більше деталей він обробить за 8 годин? Тож якою буде перша дія? Друга дія?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 252, 253.
УРОК30
Тема. Задачі з буквеними даними
Мета: провести аналіз розв'язання задач з буквеними даними; роз- в'язувати вправи та задачі на застосування таблиць множення й ділення; вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
Учні з місця коментують розв'язання одного-двох прикладів № 252 та називають знаки, які поставили у завданні № 253.
Усні обчислення
Розповісти таблицю множення числа 7 (за картками).
Гра "Естафета".
На дошці написані приклади. Учні кожного ряду виходять по одному та розв'язують приклад. Переможцями вважаються діти того ряду, де най- кращий і найшвидший результат.
6 • 9 - 487 • 8 - 395 • 9 - 27
30 - 30 : 540 - 40 : 540 - 20 : 5
(15 + 21) : 4(15 + 21) : 6(42 - 18) : 6
71 - (35 - 17)81 - (34 + 34)91 - (17 + 19)
Завдання для опитування
Обчислити: 70 - 7 • 7; 62 - 36 : 4 .
У Миколки було 32 к., а в Марійки - у 4 рази менше. Скільки всього грошей у Миколки й Марійки?
Порівняти вирази: 12 + 4 і 12 : 4; 7 • 9 і 79 - 12.
Розв'язання кругових прикладів
30 - 3 • 93 • 6 - 126 • 9 - 648 : 6 + 27
11 - 2 • 335 - 6 • 45 • 9 + 1762 - 4 • 8
II. Вивчення нового матеріалу
Робота над задачею № 258
Під час повторення умови вчитель виконує на дошці короткий за- пис кожної задачі:
II а } склали порівну у 2 ящики по ? гарбузів
I - k\_or
} склали порівну у 2 ящики по ? гарбузів
II - у 3 рази більше Після виконання короткого запису вчитель використовує його для коментування кожної дії у буквеному виразі, який поступово складаєть- ся й записується на дошці у ході бесіди. Потім вчитель пропонує замі- нити букви числами.
k(k + k • 3) : 2
k = 4(4 + 4 • 3) : 2 = 8
k = 3(3 + 3 • 3) : 2 = 6
Учитель звертає увагу на те, що структура виразу завжди однакова, яке б число замість k не поставили: у дужках - сума числа та його добуток на 3; за дужками - ділення на 2. Буква якраз і потрібна, щоб записати єдиним способом відразу всі вирази такої структури.
Письмове складання числових виразів (№ 255) - Що спільного в усіх цих прикладах?
3. Опрацювання задачі № 260
2 грн.у 8 р. дорожчі
На скільки дорожчі фарби, ніж зошит?
На дошці - схеми повного розв'язання задачі. Учні обирають ту схему, за якою вміють обчислювати.
4. Самостійна робота (за завданням № 259)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 261, 262.
УРОК31
Тема. Розв'язання задач на застосування таблиць множення й ділення. Задачі з буквеними даними
Мета: закріпити знания таблиць множення і ділення та вміння їх за- стосовувати під час розв'язання задач та прикладів; вдосконалювати на- вички усної лічби.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, сигнальні картки, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати умову та розв'язання оберненої задачі, відповіддю якої повинно бути число 24.
Контроль і закріплення знань
1) Робота за малюнком.
2) Пояснити, який знак потрібно поставити між виразами, не обчис- люючи приклад.
■ 3 [] 8 ■ 8
Робота за картками (індивідуально) Картка № 1
Порівняти.
6 дм 3 см Q 60 см 2 дм Q 18 см
Я задумала число. Якщо від нього відняти 20, можна отримати 13. Яке число я задумала?
Картка № 2
Скласти за коротким записом задачу та розв'язати її.
пакетів - 45 кг 4 пакети - ? кг
Математичний диктант Записати:
У скільки разів 6 грн. більше, ніж 2 грн.?
У скільки разів 30 м більше від 6 м?
У скільки разів 2 год менше за 8 год?
У скільки разів 18 кг більше від 3 кг? На скільки 18 кг більше від 3 кг?
У скільки разів 5 дм менше від 40 дм?
II. Закріплення вивченого матеріалу
1. Розв'язання задач з буквеними даними (фронтально) Використовуються сигнальні картки червоного, зеленого і жовтого кольору.
На дошці:
a + (a : 2)(a + 2) + aa - 2
Учитель читає задачу, учні сигналізують відповідним кольором.
Крокодил Гена вирішив допомогти учням на будівництві. Але спо- чатку пішов перекусити. Він з'їв a пиріжків з капустою, а з горохом - на 2 пиріжки більше. Скільки пиріжків всього з'їв крокодил Гена?
А Пух вже зранку на будівництві. Він розклав в коробки a цвяхів, а гвинтиків - у 2 рази менше. Скільки всього цвяхів і гвинтиків розклав у коробки Пух?
Підкріпившись, крокодил Гена взявся до роботи. Разом з Пухом вони носять для розчину пісок. Крокодил приніс a відер піску, а Пух - 2 відра. На скільки більше піску приніс крокодил Гена, ніж Пух?
Розв'язання задачі № 267 (самостійно)
Обчислити: a + a + a + a = a ■ 4, якщо a = 7.
Фізкультхвилинка
У прикладах, де останньою є дія множення, підкреслити другий множник.
■ 9 + 1580 - 7 ■ 77 ■ 8 + 36 : 6 40 - 5 ■ 4 20 + 7 ■ 9 (18 - 12) ■ 7
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 270, 271.
УРОК32
Тема. Контрольна робота № 2
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ Варіант 1
За 7 метрів ситцю заплатили 21 гривню. Скільки гривень коштують 3 метри ситцю?
Обчислити.
■ 4 + 7 ■ 5 (14 + 21) : 7 54 - 36 : 6 40 - 5 ■ 3 + 13 50 - 8 ■ 53 + 7 ■ 8(54 - 36) : 6 40 - (5 ■ 3 + 13)
х + 12 = 20 х - 8 = 16
Додаткове завдання
Синові 8 років, а батько - у 4 рази старший. На скільки батько старший за сина? Чи зміниться відповідь на це питання через 2 роки? Довести свою думку.
Варіант 2
Ціна ляльки 54 гривні, а м'яч коштує у 6 разів менше. На скільки м'яч дорожчий за ляльку?
Обчислити.
■ 5 + 6 ■ 7 (24 + 30) : 6 66 - 54 : 650 - 7 ■ 4 + 12 87 - 7 ■ 6 9 + 7 ■ 9 (66 - 54) : 6 50 - (7 ■ 4 + 12)
3. 17 + X = 26 х - 9 = 27 Додаткове завдання
Батькові 30 років, а син - на 25 років молодший. У скільки разів батько старший за сина? Чи буде такою ж відповідь на це запитання через рік? Довести свою думку.
УРОК33
Тема. Таблиця ділення на 7
Мета: скласти таблицю ділення на 7; опрацювати задачу на знаходження частки двох чисел; розвивати логічне мислення; вдосконалюва- ти обчислювальні навички.
Обладнання: геометричні фігури.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Фронтальне опитування
Повторення таблиці множення на 7 (за картками).
У скільки разів більше ніг у 7 зайців, ніж в одного? На скільки більше ніг?
Розв'язати рівняння: 41- х = 26.
Ділене 28, дільник - частка чисел 24 і 6. Назвати частку.
3 м 5 дм зменшити у 5 разів.
7 м 2 см зменшити на 15 см.
Обчислити четверту частину від 32; третину від 27.
Гра "Візерунок"
На дошці - геометричні фігури з прикладами для розв'язання. Діти розв'язують приклади і розташовують їх за відповідями у порядку збіль- шення - на дошці виходить візерунок.
0
6
2
9
11
15
30
(3D
16 : 4
18 : 2
5 • 6
8 : 4
30 - 15
3 • 7
40 - 29
3. Гра "Лабіринт" (за малюнком підручника, № 278)
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота (за завданням 272)
Читання таблиці ділення на 7
- Поясніть, як утворюється число-відповідь 6 з попередньої від- повіді.
Самостійна робота за варіантами
варіант - перший рядок завдання № 274;
варіант - другий рядок завдання № 274.
Фізкультхвилинка
Послідовне розв'язання задач № 275, 276 Задачі розв'язуються виразами:
12 : (12 - 9) = 4 (р.); (5 + 30) : 5 = 7 (р.).
Коментоване письмове розв'язання прикладів з "віконцями" (№ 277)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 279, 280.
УРОК34
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 7
Мета: формувати вміння розв'язувати розширену задачу на зведення до одиниці; вдосконалювати навички усної лічби, розвивати логіч- не мислення.
Обладнання: фігури з прикладами для усної лічби, картки для усних обчислень, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати лише відповіді завдання № 279 у порядку зростання.
Записати розв'язання задачі 280 виразом.
Усні обчислення
1) Гра "Знайди пару".
На дошці розсипані різні фігури, на них - числа. Потрібно вибрати пару фігур: з числом-відповіддю і прикладом.
21 : 3
2
2) Гра-змагання "Найкращі лучники"
На дошці 3 таблиці з прикладами (за кількістю рядів у класі). Це картка- мішень. Учні з кожного ряду по одному виходять до таблиці і стрілкою влучають у ціль (поєднують приклад з відповіддю). Виграє та команда, яка без помилок влучить у всі цілі.
Приклад карток-мішеней
7 • 8 - 30 42 - 21 : 3 (92 - 36) : 7 12 • 4 + 8 • 4 100 - 9 • 9 52 + 6 • 8 32 : 8 : 1 15 : 3 • 6 - 10 (72 - 12) : 10 (4 • 8 - 20) : 6
48 8 4 80 20 35 6 2 26 19
3. Картки для опитування
Картка 1
У відрі 35 огірків, а в мисці - у 7 разів менше. На скільки огірків менше у мисці, ніж у відрі?
Обчислити й порівняти.
48 : 6 [] 63 : 756 : 7 [] 24 : 354 : 6 [] 49 : 7
Картка 2
Купили першого дня 42 кг помідорів, а другого дня - на 35 кг менше. У скільки разів більше купили помідорів першого дня, ніж другого?
Обчислити й порівняти.
56 : 7 [] 48 : 663 : 7 [] 81 : 949 : 7 [] 42 : 6
Засвоєння таблиць множення й ділення з числом 7
Коментоване письмове виконання завдання № 283
Складання виразів за малюнком завдання № 284
Фізкультхвилинка
Самостійна робота над задачею № 286
Завдання з логічним навантаженням Дати відповідь:
28 більше від 7 у., рази;
7 менше від 35 на...;
7 менше від 35 у... разів;
54 більше від 6 у., разів.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 288, 289.
УРОК35
Тема. Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення й ділення
Мета: ознайомити з розв'язанням рівнянь на знаходження невідомого множника; опрацювати розв'язання задачі на три дії; вдосконалю- вати навички швидкої усної лічби.
Обладнання: предметні малюнки, таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Які числа вставили у віконця? Якою дією знаходили невідомі числа?
Серед відповідей прикладів домашнього завдання назвати 2 непра- вильні.
Контроль і закріплення знань Клоун Бім розв'язав приклади. Потім він пішов
у їдальню, а коли повернувся, побачив, що хтось зітер на дошці знаки в прикладах. Допоможіть Біму поновити приклади. 8 * 2 * 4 = 4 10 * 5 * 2 = 10 7 * 4 - 19 = 9 80 * 40 * 5 = 8
3. Завдання для опитування
Як знайти невідомий доданок? Зменшуване? Від'ємник?
Поставити знак, не розв'язуючи вирази. Пояснити вибір знака.
6 ■ 8 □ 9 ■ 8 19 - 6 □ 19 - 8
У скільки разів сума чисел 21 і 14 більша від різниці цих чисел?
Знайти невідоме число: х + 45 = 91.
Семеро хлопчиків поділили між собою порівну 35 горіхів. Скіль- ки горіхів одержали двоє хлопчиків?
4. Продовжити кожен рядок чисел.
510152025612182471421
5. З кожного прикладу на множення скласти два приклади на ді- лення.
7 ■ 6 = 424 ■ 6 = 24
II. Вивчення нового матеріалу
Усне закінчення обчислень за завданням № 292
Учні відповідають на запитання вправи і записують буквені рів- ності:
а • b = c с • а = b с • b = а
Знаходження невідомого множника Пояснення й розв'язання завдання № 294.
Розв'язання рівнянь (за вправою № 295)
Фізкультхвилинка
Робота над задачею № 297
Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, решта учнів - під ке- рівництвом учителя.
? банок =18 л
Розв'язання задачі за малюнком
? банок =18 л
? банок
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 299, 300.
УРОК36
Тема. Складання й розв'язання рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення й ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники
Мета: формувати вміння порівнювати споріднені задачі на дві дії; формувати уявлення про різноманітні трикутники; розвивати логічне мислення.
Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби, геометрич- ні фігури.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати приклади, в яких перша дія - ділення, назвати їх результат.
Скільки всього квартир збудували в селищі за рік? Записати вираз до задачі № 300.
Усна лічба Гра "Мовчанка"
вильно (завдання № 302). 4. Робота за картками Картка 1
♦ Скласти вирази за таблицею і знайти їх значення.
ЗменшуванеВід'ємникРізниця45 + 16 7328 7 ■ 6
7 ■ X = 35 X ■ 7 = 42
Картка 2
Скласти вирази за таблицею і знайти їх значення.
ДіленеДільникЧастка56 - 28 29 + 19
• 35 : x = 7 42 : x = 7
II. Повторення й закріплення вивченого матеріалу
Усна фронтальна робота за № 303
Повторити, як знайти невідомі компоненти дій додавання, віднімання, множення, й перевірити, чи правильно знайдено невідоме число.
Самостійна робота (розв'язання рівнянь № 304 з подальшою пере- віркою)
Фізкультхвилинка
Робота над задачею № 305
Фламінго - 24 пт.^ " .
) у ? разів більше
Пеліканів - ?, на 12 менше ж
Колективна робота над складанням і розв'язанням виразів за таблицею № 307
Робота з геометричними фігурами
Серед фігур віднайти трикутники. Довести, що дані фігури - три- кутники.
Ознайомлення з прямокутними, гострокутними, тупокутними три- кутниками (за наочністю), характеристика цих трикутників.
III. Підсумки уроку
УРОК37
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення Мета: закріпити знания таблиць множення й ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження третього доданка; вдоскона- лювати швидкі обчислювальні навички.
Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
До задачі № 308 записати вираз.
У прикладах № 309 назвати найменшу і найбільшу відповідь.
Усна лічба
Вставити у віконечко відповідне число.
3. Завдання для фронтального опитування
♦ Замість зірочки вставити слово "збільшити на...", "зменшити на..." або "збільшити в...", "зменшити в...", щоб рівності були правиль- ними:
6 * 7 = 426 * 9 = 1556 * 7 = 4956 * 7 = 8
Розв'язати задачу (усно).
У 5 коробках 35 кубиків. Скільки кубиків у 8 таких коробках?
Розв'язати рівняння.
X + 26 = 42
5 ■ x = 25
x - 13 = 19
4. Списати, вставляючи потрібні знаки (№ 310).
II. Повторення й закріплення вивченого раніше матеріалу
Самостійна робота
Скласти рівняння й розв'язати їх (завдання № 311).
Задачі № 311-314 опрацьовуються за малюнками фронтально. Задачу № 312 розв'язати спочатку діями, потім - виразом.
Поставити знак.
4. Робота з геометричним матеріалом У кожного учня - набори квадратів.
Завдання: викласти з квадратів фігуру, подібну тій, яка є на дошці.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 316, 317.
УРОК38
Тема. Таблиця множення числа 8
Мета: закріпити знання прийому складання таблиць множення; оп- рацювати задачі, які містять збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів; розвивати мислення, увагу. Обладнання: предметні малюнки, картки з числами.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати відповіді прикладів, назвати, які з них не є відповідями прикладів № 316.
2, 16, 4, 3, 3, 2.
Скласти вираз до задачі № 317.
Усні обчислення
1) Математичний диктант. Записати вирази та їх значення.
Суму чисел 3 і 4 збільшити у 8 разів.
Записати найменший результат від множення чисел 7 і 5; 6 і 6.
Різницю чисел 22 і 15 збільшити у 6 разів.
Перший множник 7, другий - різниця чисел 44 і 35. Записати добуток.
Записати, чому дорівнюють невідомі числа в рівняннях: х - 5 = 18, 38 - х = 10.
Поросятко важить 7 кг, а вівця - у 7 разів важча. Скільки важить вівця?
2) Усна лічба за малюнками.
Гра "Збери потяг"
Розставити вагончики у порядку зростання відповідей прикладів на
них.
Ш
Бп Бп рЩ
^ W W
3) Гра "Задумані числа"
На дошці записані числа: 4, 5, 7, 8, 24, 48, 56, 80. Учитель ставить завдання на зразок таких: "Із записаних чисел я задумав два числа. Якщо їх додати, то дістанемо 72. Які це числа?"
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота (за завданням № 318)
Робота за таблицею завдання (№ 319)
Читання таблиці, встановлення закономірності її складання.
Користуючись таблицею множення числа 8, обчислити вирази (завдання № 320).
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над задачею № 321 за малюнком
8 кг
w
?, у 9 разів >
?, на 30 кг >
Самостійна робота з відрізками (завдання № 322)
Робота із задачею № 323 за варіантами
група (сильніші учні) - розв'язують задачу самостійно;
група - розв'язують задачу під керівництвом учителя.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 324, 325.
УРОК39
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рів- носторонні, рівнобедрені трикутники
Мета: опрацювати складання виразів за текстовою умовою; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків; фор- мувати уявлення про рівносторонні та рівнобедрені трикутники.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, таблиці для усної лічби, геометричні фігури (трикутники).
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція та закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Записати по діях розв'язання задачі № 324.
Назвати порядок записаних відповідей до прикладів № 325.
Усна лічба
1) Математичний диктант "Круговий".
2) Завдання для опитування.
♦ Пояснити порядок дій та обчислити: 50 - (48 : 6 + 19) + 35.
Перший учень називає приклад, решта - записують і розв'язують його. Другий придумує такий приклад, щоб він починався з числа, яке було відповіддю попереднього прикладу і т. ін.
Розв'язати рівняння: х - 7 = 27; 6 • х = 30.
Суму чисел 15 і 17 зменшити в 4 рази.
У двох каструлях 10 л води. Скільки води у 7 таких каструлях?
Ціна футболки 7 грн. Скільки таких футболок можна купити на 28 гривень?
Скільки потрібно трилітрових банок, щоб розлити 15 л соку?
Повторення таблиці множення і ділення числа 7 (за картками).
Самостійна робота за варіантами:
варіант - № 326 (перший рядок);
варіант -№ 326 (другий рядок).
Робота за картками. Картка 1
Обчислити.
8 • 4 + 6872 - 8 • 6
Ціна ручки 4 грн., а блокнота - 6 грн. Купили 7 ручок і 7 блокнотів. Записати вираз та обчислити вартість покупки.
Картка 2
Обчислити
8 • 8 - 7 • 58 • 6 + 8 • 4
Ціна 1 кг яблук 4 грн., а апельсинів - 6 грн. На скільки дорожчі 7 кілограмів апельсинів, ніж 9 кг яблук?
II. Закріплення вивченого раніше матеріалу
Робота над задачею № 329
Після ознайомлення зі змістом задачі учні декілька разів визначають кількість предметів для покупки і щоразу записують вираз, наприклад: 3 • 5 + 8 • 5 = 55 (грн.); 3 • 9 + 8 • 6 = 75 (грн.) і т. ін.
Коментоване виконання завдання № 330
Під керівництвом одного з учнів усі діти вимірюють і записують довжини відрізків, а також дію, яка дає відповідь на поставлене питання.
Ознайомлення з рівносторонніми та рівнобедреними трикутниками за малюнками
Учитель дає характеристику даним трикутникам, називає їх особливості, відмінності. Потім вчитель пропонує накреслити в зошиті трикутники.
Самостійна робота над завданням № 327
Розв'язання задачі № 328 (сильніші учні розв'язують задачу са- мостійно, решта - під керівництвом учителя)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 331, 332.
УРОК40
Тема. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання три- кутників різних видів
Мета: опрацювати розв'язання задачі на зведення до одиниці; про- аналізувати й розв'язати вправи на порядок виконання арифметичних дій; формувати вміння розпізнавати трикутники різних видів; вдоско- налювати обчислювальні навички.
Обладнання: предметні малюнки, набір різних трикутників.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє наявність та правильність виконання домашньо- го завдання, один учень на дошці записує розв'язання задачі № 332 ви- разом.
Усні обчислення
1) Гра "Сходи".
Кіт погнався за мишкою, а вона побігла по сходах до нірки. Чи вло- вив кіт мишку? Якщо приклади розв'язані правильно, кіт вловив мишку, якщо є хоч одна помилка,- ні.
8-9
48 : 8
6 • 9
36 : 6
49 : 7
2) Завдання для опитування.
Із записаних на дошці виразів обчислити тільки ті, в яких остання дія - множення.
8 ■ 6 - 198 ■ (6 - 2)8 ■ 3 : 640 : 5 ■ 7
Записати вираз до задачі.
Назва виробуЦінаКількість виробівВартістьШарф9 грн.m?Пояс7 грн.n?
3) Математичний диктант.
Число 28 зменшити у 7 разів.
Другий множник - 7, а добуток - 35. Записати перший множ- ник.
Перший доданок - добуток чисел 8 і 7, другий доданок - 44. За- писати суму.
Число 70 зменшити на добуток чисел 8 і 6.
Добуток чисел 8 і 9 на 12 більший, ніж число...
Ціна ляльки 8 грн. Записати вартість 8 таких ляльок.
Скільки книжок ціною 2 грн. можна купити на 18 грн.?
3. Робота з геометричним матеріалом. Розпізнавання трикутників (на дошці), визначення їх відмінностей та особливостей
II. Вивчення нового матеріалу
Усне розв'язання задач № 334
Робота над задачею 335. Складання схеми й плану розв'язання
30 51)
(Л2)
Учитель пропонує дітям записати задачу таблицею. Розв'язання задачі.
Маса 1 ящикаКількість ящиківЗагальна масаОднакова5 ?30 кг 54 кг
Фізкультхвилинка
Фронтальна робота над задачею № 336
Самостійна робота (за завданням № 337)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 238, 339.
УРОК 41
Тема. Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на зведення до одиниці
Мета: порівняти задачі першого і другого виду на зведення до одиниці; опрацювати розв'язання рівнянь на знаходження множника й доданка; розвивати логічне мислення, увагу, вдосконалювати навички ус- ної лічби.
Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Задача № 338. Учень записує на дошці розв'язання задачі ви- разом.
Вибіркова перевірка прикладів № 339.
Усні обчислення
1) Гра "Гонки за лідером".
На дошці - силуети двох машин. На них - номери. Навколо маши- ни - картки з прикладами. Учні поділяються на дві групи. Кожен учень бере картку з прикладом, розв'язує приклад і ставить картку до машини з відповідним номером-відповіддю. Виграє та група дітей, чиї відповіді були правильними і хто найшвидче розв'язав приклади.
Усна лічба "ланцюжком" (завдання № 340).
Знайти сховане число.
lot : 3 = 6 lot ■ 5 = 30
:5 = 4
М
2ог ■ 7 = 42
:7 = 2
М
^о! ■ 6 = 48
Самостійна робота
Розв'язання кругових прикладів (№ 345).
Робота з геометричним матеріалом
Вказати на малюнку многокутники. Назвати кожну фігуру, що не є многокутником.
II. Закріплення вивченого матеріалу
7 ящиків - 42 кг слив 3 ящики - ? кг слив 42 : 7 ■ 3 = 18 (кг)
1. Розв'язання задач № 343 і 344. Порівняння умов і розв'язань цих задач
7 ящиків - 42 кг слив ? ящиків - 18 кг слив 18 : (42 : 7) = 3 (ящ.) Під час розв'язання задач учні роблять висновок, що ці задачі взає- мообернені.
Фізкультхвилинка
Самостійне розв'язання рівнянь (№ 346)
Повторення з учнями правил знаходження невідомого множника і доданка.
Робота над задачею № 342
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 348, 349.
УРОК42
Тема. Таблиця ділення на 8
Мета: скласти таблицю ділення на 8; опрацювати вправи на застосування таблиці ділення та завдання на знаходження частини числа; вдоско- налювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
До задачі № 348 прочитати лише відповідь.
Прочитати розв'язання лише того рівняння з № 349, в якому невідомим є множник.
Завдання для опитування
1) У кожному виразі поставити дужки так, щоб його значення збіль- шилось.
1 + 8 ■ 4 32 : 8 - 4
24 : 8 - 2 7 ■ 3 + 6
24 - 18 : 22 + 4 42 - 24 : 3 + 3
2) Назвати всі фігури, що є прямокутниками.
BCMK
D
O
E
A
N
3) Робота біля дошки. 6 табуреток - 54 грн 3 табуретки - ? грн Обчислити: х - 14 = 56
8 ляльок - 56 грн ? ляльок - 70 грн Обчислити: 7 ■ х = 63
4) Усна лічба "Зайчик і вовк".
Зайчик ховається від вовка, він петляє лісовими стежками. Потрібно допо- могти втекти зайчикові від вовка до лісу. Кожен стрибок зайця - приклад.
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота (за вправою № 350)
Пояснення нового матеріалу
Учні ланцюжком читають і пояснюють за підручником складання таблиці ділення на 8. Після цього хором читають всю таблицю, а потім - відповіді.
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 352 за варіантами:
варіант - I рядок;
варіант - II рядок.
Фізкультхвилинка
Задача № 353
Користуючись таблицею ділення на 8, під керівництвом учителя учні складають вираз до задачі й обчислюють його значення.
Робота з лінійкою Виконання завдання № 354.
Задача № 355
Учні повторюють правило знаходження частини від числа. Підготовчі вправи: знайти третину від 12, чверть від 20, половину від 16.
Підсумки уроку
УРОК43
Тема. Засвоєння таблиці ділення на 8
Мета: опрацювати вправи й задачі на застосування таблиць множення й ділення, задачі на різницеве порівняння двох часток чи двох добут- ків; розвивати логічне мислення.
Обладнання: картки з числами для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати розв'язання задачі № 358 і пояснити обрані дії.
З прикладів № 357 назвати спочатку відповіді до тих прикладів, в яких остання дія - додавання, потім відповіді прикладів, у яких остання дія - ділення, і потім відповіді прикладів, у яких остання дія - віднімання.
Усні обчислення 1) Гра "Пошта".
Рознести "листи" по скриньках.
Ц]Ю Ц]Ю [їЮ сю
(16 : 2
56 : 8
20 : 4
(25 : 5
=(30 : 6(24:4 )
36 : 6)
42 : 7
32 : 4)
49 : 7
(64 : 4 )
40 : 5
2) Картки для індивідуальної роботи. Картка 1
(45 - 5) : 8 80 - 72 : 8
Знайти чверть від 28, від 36.
Картка 2
8 ■ 7 - 72 : 8 64 : 8 + 8 ■ 6
Знайти шосту частину від 36, від 54.
3) Усні обчислення за вправами № 359, 364.
II. Закріплення вивченого раніше матеріалу
Фронтальна робота над задачами № 361 і 362
Розв'язати задачу діями. На дошці з'являються записи:
№ 361: □ ■ □ - □ ■ □ = □ (кг)
№ 362: □ : □ - □ : □ = □ (грн.)
Учні з учителем порівнюють обидва вирази: в обох задачах запитуєть- ся на скільки більше..., тому останньою дією є дія віднімання. Але у першій задачі порівнюються загальні маси, які знаходяться дією множення, у другій задачі - ціни одиничних предметів, які знаходяться дією ділення. Отже, перший вираз є різницею двох добутків, а другий - різ- ницею двох часток.
Фізкультхвилинка
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 360.
Робота з прямокутником
AB
DC
Назвати пари протилежних сторін прямокутника ABCD. Знайти суму довжин кожної пари протилежних сторін.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 365, 366.
УРОК44
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на зна- ходження невідомого діленого шляхом складання рівняння
Мета: повторити зв'язок дій множення і ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на три дії за поданим планом.
Обладнання: магічні фігури для усної лічби.
ХіД уроку
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати розв'язання задач № 365 і № 366 діями або виразом.
Контроль і закріплення знань 1) Лічба "Магічні фігури". Дописати відповідне число.
2) Робота біля дошки
8 ■ 2 - 8 : 236 - 16 : 88 ■ 9 - (42 - 7)
6 ■ 5 + 3 ■ 670 - 5 ■ 95 ■ 9 - (45 - 19)
х - 35 = 50x + 43 = 626 ■ х = 48
3. Завдання для опитування
Добуток чисел 8 і 6 збільшити на 13.
Різницю чисел 67 і 18 зменшити у 7 разів.
Сторона рівностороннього трикутника 8 см. Знайти периметр цього трикутника.
Периметр квадрата 12 дм. Знайти довжину сторони квадрата.
Знайти третину від суми чисел 18 і 9.
З прикладу 4 ■ 8 = 32 скласти два приклади на ділення.
II. Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота. Розв'язання прикладів № 368
Назвати числа при діленні, сформулювати правило знаходження не- відомого діленого й застосувати його при заповненні порожніх клітинок у прикладах № 369.
Пояснення нового матеріалу
Учитель розповідає, що знайдене правило можна застосувати при розв'язанні рівнянь на знаходження невідомого діленого. Колективне розв'язання рівняння х : 3 = 9.
Самостійне розв'язання завдання № 371
Розв'язати тільки те рівняння, в якому потрібно знайти невідомий дільник.
Фізкультхвилинка
Фронтальна робота за малюнком до задачі № 372
За 8 год - 48 д.;
За 3 год - 6 д.
Запис задачі в таблицю. Колективне розв'язання задачі. Складання виразу: (48 : 8) : (6 : 3) = 3 (р.)
Далі вчитель замінює питання: на скільки деталей більше? Складання виразу: 48 : 8 - 6 : 3 = 4 (д.)
Порівняти два вирази, пояснити, чому у першому виразі потрібні дужки, а в другому - ні.
Розв'язання прикладів № 374
Практична робота з бідонами
На столі - бідони місткістю 3 л і 5 л.
Завдання: як можна за допомогою цих бідонів набрати 1 л води?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 376, 377.
УРОК45
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. За- дачі з буквеними даними
Мета: закріпити знання таблиць множення й ділення; провести аналіз розв'язання задачі з буквеними даними; розвивати логічне мислення, увагу.
Обладнання: таблиці для усної лічби, креслення прямокутника з три- кутниками.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
Прочитати відповіді прикладів № 377, в яких останньою дією є ді- лення, потім - решту прикладів.
Записати по діях розв'язання задачі № 376.
Завдання для опитування
Замість крапок поставити такі знаки дій, щоб дістати правильні рівності.
3 ... 6 ... 2 = 925 ... 5 ... 4 ... 2 = 22
9 ... 3 ... 9 = 369 ... 3 ... 6 ... 2 = 1
Суму чисел 24 і 6 зменшити в 6 разів.
Різницю чисел 51 і 48 збільшити в 9 разів.
Частку чисел 72 і 8 збільшити на 76.
Число 70 збільшити на різницю чисел 40 і 15.
Усна лічба
Робота за індивідуальними картками. Відгадати слово. Це предмет, яким люди вимірювали роками час.
Обчислити приклади, до другої таблиці вписати відповідні букви.
О9 - 4 + 2н17 - 10 + 3К3 + 7 + 9
и10 + 5 + 1Г12 - 2 - 8Д5 + 5 + 8
27181610101619ГОДинниК4. Виконати зазначені обчислення.
Усне розв'язання рівнянь
X + 5 = 20X : 5 = 2х : 4 = 8
30 - х = 15х ■ 5 = 45х : 8 = 2
Самостійне розв'язання кругових прикладів (№ 383)
II. Закріплення вивченого матеріалу
1. Фронтальна робота над задачею № 380
Учитель повинен пояснити учням, що число учнів у групах різне, тому краще працювала не та група, яка спекла більше пиріжків, а та,
в якій кожна дівчинка зліпила більше пиріжків. Задачу розв'язати діями з пояснениям. Особливістю задачі є те, що відповідь не збігається з по- ясненням до останньої дії.
Задача № 381
Учні складають вираз до задачі з буквою, потім підставляють замість букви число.
Фізкультхвилинка
Самостійне розв'язання задачі № 382 (спочатку вибирають число для букви a). Слабшим учням вчитель надає допомогу.
Задача з логічним навантаженням (№ 384)
Тарас
Л - 8
- ?, у 2 рази більше
Юрко
Л - 2
- ?, у 8 разів більше
6. Робота з геометричними фігурами Обчислити кількість трикутників.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 385, 386.
УРОК46
Тема. Контрольна робота № 3
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ Варіант 1
1. У 3 човнах розмістили порівну 24 пасажири. Скільки потрібно таких човнів, щоб розмістити 56 осіб?
На одній ділянці посадили 6 рядів яблунь, по 8 дерев у ряду, а на другій - 8 рядів груш, по 6 дерев у ряду. Скільки всього дерев посадили на ділянках?
Записати ті вирази, останньою дією яких є віднімання, обчислити їх значення.
72 - 5 ■ 318 : (12 - 9)24 : 8 - 3
6 ■ 8 - 847 - (7 + 17)47 - 7 + 17
Розв'язати рівняння. х ■ 3 = 21
12 - х = 4
Варіант 2
За 5 стрижнів для ручки заплатили 40 к. Скільки коштуватимуть 8 таких стрижнів?
У буфет привезли 8 ящиків груш по 9 кг у кожному і 4 ящики яблук по 7 кг у кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привезли до буфету?
Обчислити тільки ті приклади, останньою дією яких є віднімання. 8 - 8 : 232 + (17 - 8)63 : 7 - 8
(70 - 7) : 732 - (17 + 8)(64 - 8) : 7
Розв'язати рівняння. х : 4 = 8
х - 4 = 8
УРОК47
Тема. Таблиця множення числа 9
Мета: повторити прийом складання таблиць множення; опрацюва- ти вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9; розвивати вміння знаходити периметр прямокутника.
Обладнання: таблиця для усної лічби, набір паличок.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Усні обчислення 1. Математичний диктант
Ділене 36, дільник - частка, записати частку.
Місткість діжки 72 л, а відра - у 8 разів менша. Яка місткість відра?
Мама працювала на городі восьму частину доби. Скільки годин працювала мама?
У ящики розклади 64 кг лимонів, по 8 кг кожен. Скільки ящиків ви- користали?
Вихователька роздала порівну 56 цукерок семи дітям. Скільки цу- керок отримала кожна дитина?
2. Гра "Знайди пару"
Зібрати по два числа на квітках, помножити ці два числа, записати складений вираз.
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота (за завданням № 387)
Пояснення нового матеріалу
Учні по черзі диктують приклади таблиці, вчитель записує їх на до- шці, учні - у зошитах. Відповіді спочатку знаходять заміною множення додаванням, а потім - додаванням числа 9 до попереднього результату.
Коментоване письмове розв'язання прикладів № 389
Фізкультхвилинка
Закріплення матеріалу
Задача № 390
Розв'язання задачі виразом, уточнення структури виразу: це сума до- бутка і числа.
7 + 4 ■ 9 = 43
Розв'язання задачі № 391 (з творчим завданням)
Учні складають вираз до задачі, потім вчитель пропонує змінити пи- тання задачі так, щоб остання дія у виразі змінилась.
Геометричне завдання (№ 392)
Учитель вказує на те, що сторони трикутника AB і CB можна порівняти "на око", але задача вимагає більш точного порівняння. Які пи- тання в такому разі можна поставити? (На скільки сторона CB більша
за сторону AB?) Для цього потрібно виміряти довжини цих сторін і порів- няти ці числа.
4. Завдання з логічним навантаженням Як можна прибрати:
а)2 сірники так, щоб залишилось 2 квадрати?
б)4 сірники так, щоб залишилось 2 квадрати?
5. Робота із завданням № 393
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 394, 395.
УРОК48
Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 Мета: опрацювати розв'язання задач, які містять знаходження час- тини числа, складанням виразу; формувати вміння розв'язувати прості задачі складанням рівняння.
Обладнання: силуети кульок для усної лічби, картки з прикладами на множення числа 9.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
Приклади записані на дошці, учень пише відповіді до них.
Розв'язання задачі № 395 один учень записує виразом, другий - діями.
Усні обчислення 1) Гра "Знайди пару".
Поєднати 2 кульки: приклад і відповідь.
40
Повторення таблиці множення числа 9 (за картками).
Робота біля дошки.
9 • 4 + 299 • 8 - 16(2 + 7) • 766 - 45
9 • 5 + 319 • 2 + 9 • 463 : 7 • 890 - 37
16 : х = 216 - х = 216 + х = 18х • 2 = 16
Усна лічба за вправою № 398
Полічити дев'ятками до 90, вісімками до 80.
Порівняти вирази (завдання № 397).
Закріплення вивченого матеріалу
Складання рівнянь (вправа 401)
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 400 (за варіантами).
Двоє представників з кожного варіанта працюють з прикладами на закритих частинах дошки, потім проводиться перевірка учнів і представ- ників варіантів.
Аналіз та розв'язання задач № 399
♦ Восьма частина - чотирикімнатні Решта - трикімнатні - ?
2) БулоРозпилялиВсього
Б: 48всі
С: 36чверть??
81
} 72 квартири
3 • 7
9 • 9
Підсумки уроку
УРОК49
Тема. Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника
Мета: ознайомити з правилом знаходження невідомого дільника; вчи- ти складати вирази за текстовою умовою; вдосконалювати обчислюваль- ні навички; закріпляти знання табличних результатів множення числа 9; розвивати логіку мислення.
Обладнання: таблиця для усної лічби, таблиця для розв'язання рів- няння.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Знайти різницю чисел, якщо k = 9.
Записати вираз до задачі № 404.
Усні обчислення
1) Гра "Далеке плавання".
- Команда сміливих моряків вирушила у подорож навколо світу. Те- пер вони повертаються. Але компас перестав працювати. Ми повинні до- помогти морякам знайти дорогу додому.
Завдання: обчислити приклади, віднайти шлях для моряків додому.
2) Завдання для опитування.
♦ Невідоме число поділили на 6 і отримали 5. Знайдіть невідоме число, склавши рівняння.
Перше число m, друге число - у 3 рази більше нього, а третє дорівнює сумі перших двох. Запишіть третє число.
Довжина прямокутника 7 см, периметр - 20 см. Знайти ширину прямокутника.
Поставити знак між виразами.
9 ■ 4 □ 9 ■ 29 ■ 8 □ 9 • 3
8 ■ 4 [] 8 ■ 363 : 7 [] 81 : 9
Обчислити.
100 - 8 ■ 9; 100 - 40 : 8; (100 - 80) : 4.
Різницю чисел 92 і 85 збільшити в 6 разів.
За 2 години трактор витратив 16 л пального. На скільки годин роботи вистачить 40 л пального?
Скласти вирази та знайти їх значення.
Перший доданок 42, другий - частка чисел 21 і 7.
Ділене 42, а дільник - різниця чисел 30 і 24.
Знайти різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5.
Знайти суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6.
II. Вивчення нового матеріалу
Повторення назв компонентів дії ділення
Робота з таблицею (№ 406)
ДіленеДільникЧастка2137246435х7
21 : 7 = 324 : 4 = 6х = 35 : 7
Що дістанемо, коли ділене поділимо на частку?
Як знайти невідомий дільник?
Вставити пропущені числа (завдання № 407).
Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого
Скласти рівняння за завданням: на яке число треба поділити 42, щоб дістати 7?
Самостійна робота: розв'язання за варіантами прикладів № 408.
3. Розв'язання задач № 410 і 411 (сильнішим дітям учитель пропонує самостійно розв'язати задачі, а решта розв'язує задачі під керівництвом учителя)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 414, 415.
УРОК50
Тема. Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)
Мета: розвивати вміння усного розв'язання задач за поданими чис- ловими величинами; опрацювати ускладнену задачу на зведення до одиниці; формувати уявлення про елементи куба; вдосконалювати обчис- лювальні навички.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки, макет куба.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Виписати ті відповіді, які були отримані у домашніх прикладах № 415.
23, 51, 50, 56, 65, 24, 23, 21, 8, 38, 40.
Записати на дошці вираз - розв'язання задачі № 414.
Усні обчислення
1) Різнорівневі завдання.
Кожен учень отримує картку синього і жовтого кольору. Вчитель дає пояснення: картка синього кольору має простіші завдання (оцінюється 9 балами), жовта картка має завдання з логічним навантаженням (оціню- ється 12 балами). Учні самостійно обирають собі завдання для роботи.
Завдання картки синього кольору
Виписати вирази з відповіддю 10.
90 - 6 ■ 9 + 5 ■ 8
18 : 6 + 49 : 7
42 + 72 : 8
64 : 8 ■ 5
42 : (28 - 21) + 4
40 : 8 ■ 2
Завдання картки жовтого кольору Відновити запис. 45 : 5 - (0 + ...) = 7 (2) 100 - 70 + ... ■ 9 = 75 (5) 42 : 6 + 4 ■ 6 + ... = 44 (13)
2) Гра "Хто на якому місці?"
Тварини змагалися, хто пробіжить більше метрів за 5 хвилин. Завдання учням: обчислити приклади, поставити тварин відповідно до відповіді на прикладі.
63 : 7■4 : 6
45 : 5 ■ 8 - 68
100 - (5 ■ 9 + 18)
Ґ
1
V2
Vf \ 3
3. Фронтальна робота за картками на дошці
Вівця 35 кг
Гуска 5 кг
Курка 2 кг
Яка маса вівці і двох таких гусок?
У скільки разів маса вівці більша від маси гуски і курки разом?
На скільки кілограмів маса гуски і курки разом менша від маси вівці?
II. Закріплення вивченого раніше матеріалу
Творча робота
Скласти задачу за виразом: 36 + 36 : 4.
Самостійна робота
Розв'язання задачі № 419 (сильніші учні працюють самостійно, слаб- кіші - під керівництвом учителя).
Фізкультхвилинка
Фронтальна робота за таблицею
Ділене242463121840Дільник687862Частка439465
Аналіз та розв'язання задачі № 420
Що потрібно знати, щоб з'ясувати, за скільки годин на другому верстаті можна виготовити 56 м тканини?
Що нам відомо, а що - ні?
Що потрібно знати, щоб з'ясувати, скільки метрів тканини мож- на виготовити на другому верстаті за 1 годину?
Чи відомі ці величини?
Про що ж можна дізнатись спочатку? Якою дією?
Про що дізнаємось у другій дії?
Самостійне записування розв'язання задач учнями в зошитах. (Одному учневі вчитель пропонує записати розв'язання на закритій дошці, потім діти перевіряють його правильність.)
Робота з геометричним матеріалом (за таблицею і макетом куба) Учитель показує дітям макет куба. Називає його частини. Порівнює
■>• грань
їх із геометричними плоскими фігурами. (На яку фігуру схожа грань
куба?)
■>■ вершина
->- ребро
7. Задача з логічним навантаженням (№ 422) 25 - 9 = 16
16 : 2 = 8 - у брата горіхів. 8 + 9 = 17 - стане у Тетянки.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 423, 424.
УРОК51
Тема. Таблиця ділення на 9
Мета: повторити спосіб складання таблиць ділення на основі від- повідної таблиці множення; вправляти учнів у застосуванні таблиці ділення; опрацювати задачу на зведення до одиниці та завдання на знаходження частини від числа.
Обладнання: предметні малюнки, таблиця "Ділення на 9".
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Які значення мало невідоме число у рівняннях на знаходження невідомого дільника?
Записати значення виразу a : 8, якщо a = 16, 24, 40, 64.
Усні обчислення
1) Розв'язання задач на повторення таблиці множення й ділення.
Йшли два їжаки, несли по три буряки.
А ви їм допоможіть - буряки ті полічіть. (3 • 2 = 6)
Сім стручків гороху взяли, По 7 зернин ми з них дістали. Усі поміркуйте, як один, Скільки буде горошин? (7 • 7 = 49)
В гаю три зайчики сиділи, з апетитом моркву їли.
Всі по 8, як один. Скільки з'їли всіх морквин? (8 • 3 = 24)
8 яблук у корзині Принесла мати дитині
І сказала: "На, мій сину,
Четверту з'їж із них частину".
Хто тепер з вас відповість,
Скільки яблук хлопчик з'їсть? (8 : 4 = 2)
2) Робота біля дошки.
9 •5 + 4671 - 9 • 7100 - 45 : 556- 42 : 724 - 9 : 3(36 + 47) : 6x :5 = 6x • 5 = 30x - 5 = 6a7, якщо a = 3, 5, 9a : 4, якщо a = 16, 28, 36a - 16, якщо a = 40, 56, 81
Фронтальне опитування.
Де більший результат: 8 • 7 чи 9 • 6?
До суми трьох дев'яток додати дві дев'ятки.
Різницю чисел 25 і 16 збільшити у 5 разів.
Перше число 9, друге - x. Назвати друге число, якщо x = 4.
Невідоме число зменшили у 7 разів і отримали 9. Яке це число?
Гра "Приготуй салат".
(40 : 8 )
На малюнку - овочі та фрукти. Біля них - приклади (за вибором учителя). Учні повинні розкласти їх на дві тарілки: салат овочевий і салат фруктовий. Беручи малюнок, учень повинен розв'язати приклад.
dUzD
II. Вивчення нового матеріалу
Складання таблиці ділення на 9
На дошці - таблиця множення числа 9. Учні, дивлячись на неї, на- зивають відповідні приклади таблиці ділення на 9. Розглядання завдань № 425 і 426.
Фронтальне розв'язання прикладів з опорою на таблицю ділення на 9
Знайти частину від чисел (робота за таблицею № 429).
Фізкультхвилинка
Самостійне розв'язання задачі № 428
Робота над задачею з логічним навантаженням (№ 430)
Скільки всього карасів поклали в юшку брати? (7+ 4 + 3 = 14)
Як розподілена була між братами та риба, що залишилась? (Однаково)
Чи можна дізнатись, скільки залишилось у кожного брата? 41 - 14 = 27; 27 : 3 = 9.
Як тепер можна дізнатись, скільки риби мав спочатку кожен брат? 9 + 7 = 16; 9 + 4 = 13; 9 + 3 = 12.
- Як можна перевірити, чи правильно ми порахували рибу кожного брата?
16 + 13 + 12 = 41
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 431, 432.
УРОК52
Тема. Вправи та задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома способами
Мета: закріпити знання таблиці ділення на 9; опрацювати складання виразів з буквеними даними; розвивати вміння виконувати письмо- ве додавання і віднімання.
Обладнання: квадрати для лічби, картки з прикладами та для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання (перевіряється наявність роботи)
Усні обчислення
Повторення таблиці ділення (за картками).
Заповнити цікаві квадрати.
351015020258020244
3) Задачі-жарти на розвиток уваги учнів.
Брат з'їв 4 сливи, а сестра - 2 сливи більше. Скільки слив з'їла їхня бабуся?
На груші росло 50 груш, а на вербі - на 15 груш менше. Скільки груш росло на вербі?
Сестра старша за брата на 6 років. На скільки років вона буде старша за брата через 5 років?
Робота за картками.
Картка 1
Хлопчик приніс 37 морквин. 10 морквин він поклав у кошик, а решту роздав кролям по 9 морквин. Скільки морквин отримав кожен кріль?
Обчислити: 8 ■ 3: 6; 8 ■ (3 + 6); 8 + 3 ■ 6.
Картка 2
З 16 мотків шерсті сплели 4 шарфи. Скільки потрібно мотків шерсті, щоб сплести 9 таких шарфів?
Обчислити: 85 - 64 : 8; (43 - 34) ■ 9.
Фронтальне опитування.
36 м зменшити у 9 разів.
Знайти дев'яту частину від 45 кг.
У скільки разів 9 менше від 54?
Розв'язати рівняння: X ■ 9 = 72.
II. Закріплення вивченого матеріалу
Складання виразів (за завданням № 435)
Фізкультхвилинка
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 434 (за варіантами).
Розв'язання задачі № 436 двома способами
Дивлячись на структурні записи виразів, учні складають план розв'язання різними способами, підставляючи числа, і знаходять відповіді. Коли діти переконаються, що відповіді однакові, вчитель пояснює, що обидва вирази ілюструють два різні способи ділення суми на число: мож- на спочатку знайти цю суму, а тоді поділити її на число, а можна поділи- ти на число окремо доданок і знайдені частки додати.
Бесіда за завданням № 439
Додавання чисел стовпчиком
Учитель показує, як можна розв'язати приклад, записуючи числа в стовпчик. Далі пропонує учням поміркувати, легше чи важче так до- давати числа.
Складання чисел в стовпчик (за № 438).
І - 12
- 36 -<
- у 9 разів менше
За цим записом учні самостійно розв'язують задачу, попередньо уточнивши кількість дій.
Робота за абстрактною задачею № 437
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 440, 441.
УРОК53
Тема. Розв'язання рівнянь. Задачі на зведення до одиниці. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур
Мета: опрацювати задачі та вправи на застосування таблиці ділення на 9; опрацювати розв'язання задач на дві дії, що містять знаходження невідомого компонента; вдосконалювати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури.
Обладнання: предметні малюнки, плоскі та об'ємні геометричні фігури, картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Завантаж машини".
Розкласти кубики по машинах відповідно до чисел, що позначають відповіді, після розв'язання прикладів.
9
ІМ
2) Робота за таблицею
Знайти невідомі добутки і множники.
Множник9887Множник89846Добуток244849
3) Робота з рівняннями.
15 - = 7 3 ■ ф = 24+ 5 = 23 Qp • 7 = 21
3. Розпізнавання об'ємних та плоских геометричних фігур Розподілити фігури на дві групи, пояснити свій розподіл. Дати характеристику кожній груш фігур.
А
II. Вивчення нового матеріалу
1. Ознайомлення з новим видом задач
Після ознайомлення зі змістом задачі і таблицею вчитель спрощує останню:
БулоВитратилиЗалишилось30 м3 м ■ с9 м
На які дві частини можна розділити 30 м шовку, що був у майстерні?
Якщо від усього шовку забрати частину, яка залишилася, то про що дізнаємось?
Яку дію треба виконати, щоб дати відповідь на перше запитання плану? Після цього про що зможемо дізнатися? Якою дією?
: 9
Запис розв'язання задачі самостійно. 2. Вставити числа у віконця.
>111111ff23456789К
3. Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого матеріалу
Коментоване розв'язання прикладів № 447
Самостійна робота за групами
група - учні з достатнім рівнем знань розв'язують задачу № 444.
група - учні з високим рівнем знань складають задачу, обернену до задачі № 444.
III група з середнім та низьким рівнем знань під керівництвом учителя розв'язують задачу № 444.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 448, 449.
УРОК54
Тема. Переставна властивість дії множення. Розв'язання нерівностей Мета: з'ясувати значення переставної властивості дії множення для виконання обчислень; опрацювати складену задачу, що містить знахо- дження невідомого компонента.
Обладнання: таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Робота за таблицями для повторення таблиць множення і ділення.
Робота з картками чисел.
Учитель називає учням частку двох чисел з таблиці ділення на 9, учні повинні показати відповідні два числа, частку яких називає вчитель. 7 (63 і 9), 5 -► (45 і 5).
Фронтальне опитування.
Місткість бочки 72 л, а відра - у 9 разів менша. Яка місткість відра?
Вартість 9 мисок 45 гривень. Скільки коштує одна миска?
Знайдіть третину від числа 30.
Знайдіть половину від числа 18.
Знайдіть чверть числа 28.
Знайдіть дев'яту частину числа 81.
II. Вивчення нового матеріалу
Переставна властивість множення. Бесіда На дошці - вирази: 3 • 4 • 2 і 4 • 2 • 3.
- Порівняйте обидва вирази. Що у них спільного? Чим вони відріз- няються? Який можна зробити висновок? Робота за вправами № 451 і 452.
Робота з рівностями (завдання № 453)
Фізкультхвилинка
Задача № 454 Заповнити таблицю.
БулоВитративЗалишилось20по 3 кілька разів11
Учні заповнюють таблицю та впізнають задачу: подібна була на ми- нулому уроці.
Далі вчитель пропонує сильнішим учням розв'язати задачі № 454 і № 456, а з рештою працює фронтально.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 456, 457.
УроК 55
Тема. Контрольна робота № 4
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ Варіант I
На ділянці посадили 9 ялинок, дубів - у 4 рази більше, а беріз - на 12 більше, ніж ялинок і дубів разом. Скільки посадили беріз?
Обчислити.
90 - 9 • 63 + 4 • 924 : (6 : 2)24 : 6 : 2
81 : 9 + 16(45 - 18) : 9 45 - 18 : 93 • 3 • 9
Розв'язати рівняння.
х : 9 = 3х - 12 = 42
Варіант II
У фермера було 56 курочок, півнів - у 8 разів менше, ніж курочок, а курчаток - на 14 менше, ніж курочок та півнів разом. Скільки було курчаток?
Обчислити.
70 - 9 • 62 + 5 • 816 : (4 : 2)16 : 4 : 2
64 : 8 + 18(49 - 28) : 7 49 - 28 : 72 • 4 • 9
Розв'язати рівняння.
х : 9 = 6х - 14 = 34
Додаткові завдання
Дібрати три такі значення букви a і три значення букви b, щоб рівність a : b = 9 була правильною.
Три дівчинки мають волосся різного кольору: біляве, русяве, чорняве. У Тетянки волосся не русяве, у Наталки волосся не русяве і не чорне. Якого кольору волосся у кожної дівчинки? (Наталка - біляве, Тетянка - чорняве, Маринка - русяве)
УРОК56
Тема. Лічба в межах 199. Попереднє й наступне числа до поданого Мета: формувати знання про нумерацію чисел у межах тисячі; опра- цювати задачі на сумісні дії першого і другого ступенів.
Обладнання: предметні малюнки, таблиця для усної лічби, набір па- личок.
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція і закріплення знань
Математичний диктант
Записати дев'яту частину від 72.
Записати розв'язок рівнянь: х • 9 = 54, 45 : х = 9.
Записати значення виразу a : 9, якщо a = 81.
Ділене - 63, частка - 9. Знайти дільник.
3 м 6 дм зменшити у 9 разів.
Перший множник - 9, добуток - 18. Записати другий множник.
Усна лічба "Годинник"
На дошці - макет годинника, на ньому-числа. Вчитель вказує на число і називає цифру. Діти перемножують ці два числа і називають відповідь.
(c)
3. Порахувати десятками до 60, двадцятками до 60.
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота
Учитель відраховує з учнями 10 паличок і зв'язує їх у пучок.
Як називається ця одиниця для лічби? (Десяток)
Далі вчитель з дітьми складає з 10 пучків-десятків пучок-сотню.
Робота над темою уроку Розповідь учителя.
За допомогою пучка-десятка можна утворювати нові числа, біль- ші за сто. Один пучок з 10 пучків-десятків є сотня. Будемо користуватись зараз цим пучком. Візьмемо 1 пучок-сотню і ще одну паличку. Яке число утворилось? (101) Можна так складати різні числа: 102, 103, 104 тощо.
Робота з підручником Лічба від числа 100 до числа 110.
Називання чисел у завданнях № 460 і 461 за малюнками і таблицею
Визначення попереднього і наступного чисел за завданням № 462
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
г г ^ г
12
9
1(
8
2
4
3
1. Обчислити.
+ 1
+ 1
135 + 1 140 - 1
181 - 1 180 - 1
180 + 1 190 + 1
Назвати числа, що передують кожному з поданих, і числа, що йдуть за ними.
90, 100, 115, 120, 189.
- Як отримати від числа попереднє число? А наступне?
4. Розв'язання задачі № 465 (учні з високим рівнем знань можуть виконати розв'язання задачі самостійно, а решта працює під керівництвом учителя)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 467, 468.
УРОК57
Тема. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду Мета: ознайомити з прийомами утворення другої сотні; ознайоми- ти з назвами круглих сотень; опрацювати розв'язання задачі, що містить знаходження невідомого зменшуваного.
Обладнання: палички для утворення числа, таблиці для усної лічби, картки чисел.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Завдання для опитування
Назвати число, в якому 1 сотня, 3 десятки, 6 одиниць; 1 сотня, 2 десятки; сотня і 8 одиниць.
Назвати попереднє число для 131; наступне для числа 129.
Назвати "сусідів" чисел 170, 189, 151.
Індивідуальна робота за картками
Записати "сусідів" числа 138, 100.
Знайти значення виразу a : b, якщо a = 64, b = 8.
Обчислити.
81 : 9 : 372 : 8 + 54 : 9
64 : 8 ■ 472 : (28 - 20)
Робота з числами
Вставити пропущені числа. 111114 ... 116120 ...
Полічити від 95 до 105, від 157 до 165.
Полічити десятками від 70 до 120, від 150 до 190.
Розкласти на розрядні доданки числа: 83, 127, 107, 190.
Обчислити приклади.
100 + 8 100 + 60 + 1 100 + 20 100 + 70100 + 40 + 7100 + 2
5. Робота з таблицею розрядів. Прочитати числа, записати їх.
СотніДесяткиОдиниці104140195199
Скільки в числі 199 сотень, десятків, одиниць?
Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя (за завданням № 474)
Ми навчились лічити і читати числа до 200. Кожне наступне число ми одержували способом додавання одиниці до попереднього числа. Таким способом можна лічити до 300, 400, 500 і т. ін. Але це забере багато часу. Далі будемо утворювати числа із сотень, десятків і одиниць.
Одноцифрові числа від 1 до 9 назвемо числами першого розряду; 10, 20 ... 90 - числами другого розряду, а до чисел третього розряду належать ті, що складаються з 1, 2,. 9 сотень.
Робота з рівностями (завдання № 474)
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Коментоване письмове виконання завдання № 476
Розв'язання задачі № 475
Вправа на закріплення знань про сотні, десятки, одиниці
Записати число, яке утвориться, якщо до 199 додати 1.
До 500 додайте 300.
4 пучки по 10 паличок - яке це число?
Яке число утворять 4 пучки по 2 сотні паличок?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 477, 478.
УРОК58
Тема. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків та одиниць. Назви розрядних чисел
Мета: ознайомити учнів з утворенням трицифрових чисел з розрядних чисел; опрацювати розв'язання задачі на спільну роботу; розвивати
логічне мислення, вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: нумераційна таблиця, геометричний матеріал для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Записати вираз до задачі № 477.
Вибрати з поданих чисел ті, що підходять до прикладів домашньої роботи.
5, 4, 9, 7, 8, 6, 52, 8, 9.
Усні обчислення
1) Гра "Перевір себе".
Учні розв'язують приклади, що записані на фігурах, знаходять подіб- ну і звіряють свою відповідь з тією, що написана на зворотній стороні фігури.
Вставити пропущені числа.
157, ...,..., 160, 161, ..., ..., 164, 165, 166, ..., ..., 169, ... .
Назвати "сусідів" чисел. 95, 111, 105, 120.
Робота з розрядною таблицею. Прочитати й записати число.
СотніДесяткиОдиниці106125180132
Скільки всього копійок: в 1 грн. 25 к.? у 3 грн.? у 3 грн. 80 к.? у 5 грн. 07 к.? у 9 грн. 12 к.?
Урок закінчився о 12 годині 50 хвилин. Коли розпочався урок, якщо його тривалість 40 хвилин?
Полічіть від 135 до 147, від 152 до 161. Полічіть у зворотному порядку від 900 до 888, від 790 до 775.
Скільки у числах 293, 609, 850 сотень, десятків, одиниць?
Яке число утвориться, якщо до 199 додати 1; до 100 додати 10; до 100 додати 1; до 100 додати 100?
Вивчення нового матеріалу
Утворення трицифрових чисел Усне виконання завдання № 479.
Читання чисел за розрядною таблицею (завдання № 480)
Фізкультхвилинка
Назвати й записати число (завдання № 481).
Закріплення вивченого матеріалу
Повторення одиниць довжини Усне виконання завдання № 482.
Робота над задачею № 484
Зі слів учнів учитель записує зміст задачі в таблицю.
Кількість деталей за 1 годЧас роботиЗагальна кількість деталей1 токар4?422 токар3?
У багатьох задачах йшлося про три взаємопов'язані між собою ве- личини: ціну, кількість, вартість, загальну масу, масу 1 предмета та ін. Сьогодні ми знайомимось із задачею на спільну роботу. Три величини в таблиці теж взаємопов'язані.
Якщо 1 токар за годину виготовляє 4 деталі, а другий - 3, то що звід- си можна дізнатись? (Скільки деталей він виготовляє разом)
А якщо ми будемо знати, скільки деталей вони виготовлятимуть разом за годину, і знаємо, що їм треба виготовити 42 деталі, про що тепер можна дізнатись? (Скільки часу вони працюватимуть разом)
Запис розв'язання задачі на дошці й у зошитах.
Підсумки уроку
УРОК59
Тема. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел
Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел; опрацювати задачу на спільну роботу; вдосконалювати обчислюваль- ні навички.
Обладнання: нумераційна таблиця, предметні малюнки, картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Корекція, контроль та закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Склади іграшки".
На скриньках - відповіді до прикладів, написаних на іграшках. Діти повинні дібрати відповідні пари.
( 32 : 4 )( 63 : 9 )
Усні відповіді за завданнями № 488, 489.
Скільки гривень у 300 копійках? Скільки копійок у 7 гривнях? Скільки копійок у 5 грн. 05 копійках?
Назвати 5 послідовних чисел, починаючи зі 197.
Скласти задачу, яку розв'язують так: (6 + 8) : 2.
Скласти кілька прикладів на ділення з відповіддю 6.
Скласти кілька прикладів на множення з відповіддю 12.
Робота за картками. Картка 1
6 м = ? см; 5 м 08 см = ? см; 652 см = ? м ? см.
За 12 день майстер робить 3 віконних рами, а його учень - 1. За скільки днів вони зроблять 20 рам, працюючи разом?
Картка 2
10 м = ? см; 5 м 09 см = ? см; 500см = ? м.
Варення розклали у дволітрові банки. Спочатку розклали 6 кг варення, а потім - 12 кг. Скільки знадобилось банок?
II. Повторення та закріплення вивченого матеріалу
Самостійна робота над прикладами № 491
Під час перевірки учні зачитують лише відповіді: спочатку ті числа, в яких є одиниці у кожному розряді, потім числа, в яких відсутні одиниці другого розряду, нарешті, числа, в яких немає одиниць першого розряду.
Фронтальна робота над задачею № 492
Фізкультхвилинка
Робота над завданнями № 493, 494
Учні розглядають розв'язання діями задачі № 493 і формулюють по- яснення до кожної дії. Після цього вони складають усно кілька подібних задач і записують на дошці їх розв'язання виразом. Вчитель узагальнює структуру усіх цих виразів:
И ■ П + П або a • b + a
- Цей вираз є розв'язанням кожної такої задачі.
Завдання з логічним навантаженням (за вибором вчителя) Назвати 12 трицифрових чисел, користуючись словами, поданими
Підсумки уроку
у рамках.
УРОК60
Тема. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Елементи куба
Мета: вправляти учнів у порівнянні й запису трицифрових чисел; провести творче опрацювання задачі; формувати вміння визначати еле- менти куба; вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки для тесту, картки для усної лічби, нумераційна таблиця.
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція й закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Завдання № 496. Учитель запитує, як обчислити довжину другого відрізка.
Приклади № 497. Учні зачитують лише відповіді.
Усні обчислення
1) Розв'язати приклади і вгадати слово.
БипЙЗЖвнАОЛІЦФКЧ20252939404244455059617073788182
- В гостях у нас сьогодні Пізнайко. Він завжди прагне щось нове дізнатись.
Завдання сьогодні нам пропонує він.
2) Тестова робота.
Кожне завдання оцінюється 2 балами. В сумі учень отримує 12 балів.
Число чотириста п'ятдесят записується так:
а)405;
б)450;
в)455.
У числі 189:
а) сто сотень, вісімдесят десятків і дев'ять одиниць;
б)одна сотня, вісімдесят десятків і дев'ять одиниць;
в)одна сотня, вісім десятків і дев'ять одиниць.
Число 376 записується сумою розрядних чисел так:
а)300 + 70 + 6;
б)300 + 60 + 7;
в)300 + 7 + 6.
Серед поданих чисел: 120, 112, 102, 121, 101, 100 найбільше число:
а)120;
б)112; в) 121.
Серед чисел 23, 3, 4, 143, 14, 2, 3, 123, 132, 113, 13, 34, 43, 32, 134 підкреслені числа є :
а)одноцифровими;
б)трицифровими;
в)двоцифровими.
Розв'язанням рівняння 9 : х = 9 є число:
а)9;
б)3;
в)1.
Відповіді: 1 - б, 2 - в, 3 - а, 4 - 121, 5 - б, 6 - 1. 3) Повторення знань учнів про елементи куба за макетом.
II. Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота
Усне опрацювання вправи № 498. Коли учні назвали найбільше і наймен- ше числа, вчитель уточнює, як вони їх визначили. (За кількістю сотень)
Пояснення нового матеріалу
- Трицифрові числа, як і двоцифрові, можна порівнювати. Спочат- ку дивляться на цифри найвищого розряду, в даному випадку - на циф- ри сотень. Якщо цифри сотень в обох числах різні, наприклад, 523 і 499, то більшим буде число, в якому цифра сотень більша. У даній парі біль- шим є число 523, бо 5 більше 4.
Первинне закріплення матеріалу Виконання завдання № 499.
Робота з нумераційною таблицею
Учні по черзі виходять до дошки і записують з коментуванням у таблицю числа із вправи № 500 (1).
Фізкультхвилинка
Самостійна робота із завданням № 500 (2)
Одному учневі вчитель пропонує роботу на закритій дошці.
III. Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальна робота із завданням № 501
Аналіз та розв'язання задачі № 502
Після опрацювання умови задачі вчитель пропонує учням поясни- ти, про що можна дізнатись, коли знаходиться значення виразів, запи- саних у підручнику.
Самостійна робота
Розв'язання задачі № 503 за групами.
Iгрупа (вищий рівень знань) - розв'язує задачу самостійно; IIгрупа (достатній рівень знань) - за схемою-виразом розв'язання задачі; III група (середній рівень знань) - під керівництвом учителя.
Схема виразу розв'язання задачі:
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 504, 505.
УРОК 61
Тема. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел
Мета: розглянути додавання й віднімання розрядних чисел та дода- вання й віднімання одиниці; опрацювати задачу на три дії, задачу з бук- веним даним.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, кружечки з числами для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль, корекція та закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Завдання № 504. Двоє учнів читають складені рівняння, називають спосіб знаходження невідомого компонента і відповідь.
Перевірка прикладів № 505 проводиться вибірково.
Усні обчислення
1) Скласти намисто із кульок-бусинок (у порядку збільшення).
112
(Ъ^ (240 (112 ) (317 ) (137 ) (713 ) (730 (703 ) (710) (701
Поставити знак, пояснити свій вибір.
123 ... 107770 ... 7071000 ... 110
805 ... 59993 ... 309400 ... 380
Складіть задачу, яка б розв'язувалась таким виразом: 4 + 25 - 18 = ? (кг).
Індивідуальна робота за картками. Картка 1
Порівняй: 880 і 808, 375 і 360, 399 і 400.
Записати розв'язання задачі виразом. I - 45 кг II - на 9 кг менше-I -<-, II - ?, у 4 рази менше -'
Картка 2
Порівняй: 1 грн. 99 к. і 201 к.; 654 к. і 3 грн. 99 к.
□
Записати розв'язання задачі виразом. І - 15 шт. ^
ІІ - у 3 рази менше J •<■ ІІ - ?, на 37 шт. більше
Усне обчислення прикладів № 506.
Математичний диктант.
Записати числа: двісті сорок сім, триста двадцять три, чотириста, вісімсот, п'ятдесят, шістсот сім, двісті двадцять два, двісті сорок два, сто шістдесят вісім.
Фізкультхвилинка
II. Закріплення вивченого матеріалу
Записати числа у вигляді суми розрядних доданків (завдання № 510).
Аналіз та розв'язання задачі № 511 (сильнішим учням можна запро- понувати самостійне розв'язання задачі)
Завдання з логічним навантаженням (№ 512 і № 513)
1) Учні підставляють замість букви її значення і розв'язують задачу.
2) Прямокутник має всередині 4 однакових кола. Тому 8 см ділимо на 4. Дорівнює 2 см. У колі діаметр буде 2 см. Отже, і сторона BC буде 2 см.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 514, 515.
УРОК62
Тема. Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел
Мета: проаналізувати порозрядний склад трицифрового числа; опрацювати розв'язання складених задач, які містять збільшення (змен- шення) числа в кілька разів.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки, картки для креслення.
ХіД УРОКУ
I. Контроль та закріплення знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
Кожний учень отримує картку. На ній - дані про сторони прямокут- ника. Учні повинні визначити сторони прямокутника, накреслити його й знайти периметр.
Довжина 9 см, ширина становить третю частину довжини. Побудувати прямокутник і знайти його периметр
2. Усні обчислення 1) Гра "Вибери приклад".
Обчислити приклад, знайти та обвести його відповідь кружечком. Робота проводиться за варіантами, далі вчитель пропонує зробити взає- моперевірку карток.
163 • 52 • 83 • 6516 : 42 • 320 : 4324 • 83 • 94 • 9612 : 410 : 218 : 3914 : 23 • 23 • 3
144 • 42 • 73 • 6918 : 23 • 416 : 8812 : 312 : 232 : 4213 • 72 • 99 • 9728 : 416 : 256 : 7
2) Додати числа до поданих.
200 +
500, 40, 8
400 + 300, 20, 7
Записати числами (завдання № 517).
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота
Які розряди має число 573?
На якому місці, якщо лічити справа наліво, стоять одиниці? Десятки? Сотні?
Що означає в даному числі цифра 5? 7? 3?
Фронтальна робота за вправою № 518
Фізкультхвилинка
Пояснення нового матеріалу. Вступне слово учителя
Перед нами число 573. У ньому 5 сотень, 7 десятків і 3 одиниці. Це правильна відповідь, якщо говорити про число одиниць кожного розряду. Але ми не можемо стверджувати, що у числі 573 всього 3 одиниці. Адже і сотні, і десятки теж складаються з одиниць. Підрахуйте, скільки всього одиниць у цьому числі. (500 + 70 + 3 = 573) Тоді про кількість одиниць числа 573 можна сказати так: воно містить всього 573 одиниці, а в розря- ді I (одиниць) - 3 одиниці.
Аналогічна робота ведеться і з десятками та сотнями.
Читання й запис чисел завдань № 520 і 519
Віднімання чисел (вправа № 521)
Рекомендується у перших двох прикладах зменшуване представити у вигляді суми розрядних доданків, а потім робити віднімання.
Закріплення вивченого матеріалу
Самостійне розв'язання задачі № 522 (можна пропонувати розв'язання за варіантами: сильніші учні - самостійно, слабкіші - під керівництвом учителя)
2, у 2 рази більше
(Слід звернути увагу дітей на те, що вираз "у 2рази більше, ніж дівчат" означає, що дівчат буде у 2 рази менше.)
Завдання з логічним навантаженням (№ 523)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 524, 525.
УРОК63
Тема. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір дов- жини
Мета: ознайомити з новою одиницею довжини, провести вимірю- вання довжини відрізків; опрацювати розв'язання задач на три дії скла- данням виразу.
Обладнання: картки для вимірювання відрізків, геометричні фігури для гри, таблиця "Одиниці довжини".
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Побудуй сніговичка".
Робота проводиться групою. Клас поділено на 3 групи. На дошці (на голові сніговичків) написані 3 числа. Кожна група обирає кола (части- ни тулуба сніговичків) з відповідними прикладами (такі, щоб відповіді співвідносились із числами на дошці).
2) Завдання для опитування.
Який вищий розряд у числі 407?
Одиниць яких розрядів немає у цьому числі?
Скільки у числі одиниць І розряду? ІІ розряду? ІІІ розряду?
- Скільки всього одиниць, десятків, сотень? Розкладіть число 407 на розрядні доданки. 3) Самостійна робота (завдання № 530)
II. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота
Учитель повторює з дітьми одиниці довжини, з якими учні вже знайомі. Учням пропонується виміряти відрізки, які накреслені у них на картках.
Якими одиницями довжини ми вимірюємо відстань? Скільки де- циметрів міститься в 1 метрі? Скільки сантиметрів містить 1 метр? Скіль- ки сантиметрів містить 1 дм?
Пояснення нового матеріалу
Дуже маленькі відстані важко вимірювати метрами, сантиметрами, дециметрами. Равлик проповзає дуже малу відстань. Якою мірою мож- на виміряти відстань, яку він проповзає? Для цього користуються іншою мірою - міліметром. Це десята частина сантиметра.
Робота із завданням № 526. Запис таблиці в зошитах.
Практична робота: креслення відрізків заданої довжини (завдання № 527)
Фізкультхвилинка
Коментоване письмове виконання завдання № 528
Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальна робота над задачею № 531
Спочатку учні опрацьовують зміст задачі, потім біля дошки і в зошитах записують відповідні вирази.
Робота над задачею № 532
Завдання з логічним навантаженням № 533
18 - 2 = 16
16 : 2 = 8
8 + 2 = 10
Підсумки уроку
УРОК64
Тема. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин Мета: ознайомити з новою одиницею довжини; провести творчу роботу над задачею.
Обладнання: таблиця "Одиниці довжини", картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
У вправі 534 учні називають найдовшу і найкоротшу ланки ламаної лінії та їх довжини.
Задача № 535. Учитель записує три числа, серед яких учні знаходять відповідь задачі: 3 рейси; 9 контейнерів; 9 рейсів. Усні обчислення Повторення одиниць довжини.
Скільки сантиметрів в 1 м? Скільки сантиметрів в 1 дм? Скільки
міліметрів в 1 см? Скільки міліметрів в 1 дм?
Порівняйте вирази: 1 мм і 1 см; 12 дм і 120 см; 1 м 3 см і 13 см.
Перетворити складені іменовані числа на прості:
4 м 7 дм = ? дм; 5 м 03 см = ? см; 7 см 9 мм = ? мм.
Одна смужка має довжину 3 см, а друга - 6 мм. У скільки разів
перша смужка довша за другу?
Математичний диктант.
Число 200 збільшити на 200, 20, 2.
Число 662 зменшити на 60, 600, 2.
Різницю чисел 509 і 9 збільшити на 200.
Суму чисел 799 і 1 зменшити на 400.
Різницю чисел 536 і 30 зменшити на 500.
Різницю чисел 742 і 700 зменшити у 6 разів.
2.
1)
2)
3)
Вхід і
488=6+14=5=8=2
Y
20
Гра "Комп'ютер".
Практична робота за завданням № 536
Записати в метрах і сантиметрах. 500 см = ? м ? см
503 см = ? м ? см 533 см = ? м ? см 720 см = ? м ? см
Поставити знак, пояснити свій вибір (завдання № 540).
Самостійна робота
Розв'язання прикладів № 541. Взаємоперевірка відповідей.
Фізкультхвилинка
Вивчення нового матеріалу
Пояснення нового матеріалу
Уявіть собі відстань між нашим містом й іншим. Чи зручно буде вимірювати цю довжину метром? Для вимірювання великих відстаней користуються більшою мірою - кілометром.
1 км = 1000 м
Первинне закріплення
Скільки метрів у 1 км? У 2 км? Скільки кілометрів становить відстань у 1000 м? У 3000 м?
Робота над задачею № 537
Закріплення вивченого матеріалу
Самостійна робота (задача № 538)
9 м
Обчислення за малюнками
7 м
Скільки метрів пробіжить заєць за 8 секунд? А білочка? На скільки метрів більше пробіжить зайчик, ніж білочка?
3. Вибрати з поданих виразів ті, що є розв'язанням задач № 543.
Підсумки уроку
УРОК65
Тема. Міри маси. Грам. Підсумок роботи в першому семестрі На уроці вчитель знайомить учнів з одиницею маси - грамом. Далі проводиться підсумок роботи в першому семестрі. Вчитель пропонує ви- конати завдання того виду, які не повною мірою засвоїли учні.
УРОК66
Тема. Додавання й віднімання круглих сотень. Додавання й відніман- ня круглих десятків з переходом через десяток
Мета: формувати знання про прийоми додавання й віднімання круглих сотень та круглих десятків; повторити поняття прямого кута; провести творчу роботу за умовою задачі.
Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Актуалізація знань учнів
1. Гра "Прикрась ялинки". Групова робота
На дошці - макети ялинок. В учнів - картки у вигляді новоріч- них іграшок із записаними прикладами. Діти об'єднуються в 3 команди. Розв'язавши приклад, учень прикріплює "іграшку" на ялинку. Виграє та команда, яка швидше впорається з прикладами.
Обчислити.
1 кг - 1 г, 57 дм - 5 м, 49 мм + 4 см, 1 м - 1 см, 627 см - 6 м.
Записати в центнерах: 500 кг, 800 кг, 300 кг.
Маса цукерки 15 г. Яка маса двох таких цукерок?
У хлопчика 5 монет по 2 к. і 4 монети по 5 к. Скільки грошей у хлопчика?
До двоцифрового числа дописати зліва 5. Яке вийде число? Як воно змінилось?
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота за вправою № 554
Пояснення нового матеріалу за вправою 555
Первинне закріплення
Завдання № 556. Перші два стовпчики учні розв'язують колективно з коментуванням. Решту - розв'язують самостійно.
Завдання № 557. Перший стовпчик - розв'язання з коментуванням, решту - самостійно.
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Самостійне розв'язання задачі № 558
Колективна робота над задачею № 559
Про що можна дізнатись за поданими числами?
Скільки літрів води залишиться у двох бідонах?
На скільки літрів води менше буде у першому бідоні, ніж у другому, якщо воду відлити з першого бідона?
На скільки літрів води буде більше у першому бідоні, ніж у другому, якщо воду відлити від другого бідона?
Повторення знань про види кутів (за таблицею)
4. Задача з логічним навантаженням № 561
Слід звернути увагу дітей на те, що в умові задачі одне число подане словами (кілограм = 1 кг, 1000 г). 700 - (1000 - 700) = 400 (г).
Підсумки уроку
УРОК67
Тема. Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Роз- ширена задача на зведення до одиниці
Мета: формувати вміння виконувати додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв'язання задачі на три дії. Обладнання: картки для усної лічби й для індивідуальної роботи.
ХіД УРОК
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Пояснити обчислення декількох прикладів завдання № 562.
Якою буде відповідь задачі № 563, якщо один теплохід пройде 30 км, а другий - 60 км?
Усні обчислення
Доповнити до 100 числа: 50, 70, 80, 20, 10, 40. Зменшити на 40 числа: 40, 100, 140, 110, 120, 130.
Гра "Знайди пару".
( 120( 110 - 30 )
(150 + (200 - 120)
3) Індивідуальна робота за картками. Картка 1
90 + 70 170 - 80 600 - 400
Периметр трикутника 140 см. Одна з його сторін дорівнює 30 см, друга - 60 см. Знайти довжину третьої сторони.
Картка 2
780 - 80 130 - 90 345 - 40 - 5
На спортивному майданчику було 8 дівчаток, а хлопчиків - на 3 більше. Скільки всього дітей грало на спортивному майданчику?
3. Самостійна робота (приклади № 565)
II. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота Розв'язати задачу.
На верстаті за 8 годин виготовляють 16 м тканини. Скільки метрів тканини виготовлять на цьому верстаті за 6 годин?
Пояснення нового матеріалу
Прочитати задачу № 566. Розглянути короткий запис у таблиці. З'ясувати, чим вона відрізняється від попередньої, порівнявши таблиці. Скласти план розв'язання задачі. Порівняти його з планом у підручни- ку. Записати розв'язання задачі.
Аналіз задачі № 567
Колективне розв'язання задачі № 568
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 569, 570.
УРОК68
Тема. Додавання виду 520 + 350
Мета: пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вказано- го виду; розв'язати задачу на три дії з опорою на короткий запис.
Обладнання: таблиці для усної лічби, предметні малюнки, геомет- ричний матеріал.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Усні обчислення.
Охарактеризувати число 246 (якими цифрами записується, попе- реднє й наступні для нього числа, ...цифрове, кількість десятків, одиниць та сотень).
Записати в сантиметрах: 7 м 63 см, 9 м 09 см, 3 м 30 см.
На 4 ситцевих сукні витратили 12 м тканини. Скільки таких суконь можна пошити з 18 м ситцю?
Накреслити відрізок довжиною 12 см. Нижче накреслити відрізок довжиною 1 дм 2 см. Порівняти ці відрізки. Зробити висновок.
Серед геометричних фігур поставити біля квадрата цифру 1, біля трикутника - цифру 2, біля кола - цифру 3. Як називається решта фігур?
ООО
6. Гра "Цікаві квадрати"
Можна квадрат дати кожному ряду і провести змагання: який ряд учнів швидше заповнить свій квадрат?
81610212
181531224
131625419
Вивчення нового матеріалу
Бесіда за таблицею завдання № 572
Висновок: кожний доданок розклали на сотні й десятки, окремо скла- ли сотні і десятки. Потім склали результати.
Первинне закріплення. Коментоване додавання чисел: 250 і 710
Самостійна робота із завданням 574 (перший стовпчик - з коментуванням, решту - самостійно)
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
1. Розв'язання задачі № 575 за малюнками і схемою (бесіда про ко- ристь дерев для здоров'я людини)
?, на 220 р. >
Складання виразу до задачі: Q + Q + Q = Q
Творча робота в групах. Складання задачі за виразом
Робота над задачею № 576
Проаналізувати задачу. З'ясувати, про що можна дізнатись спочатку. Про що - пізніше? Колективно скласти вираз-схему. Розв'язання задачі записати самостійно.
Підсумки уроку
УРОК69
Тема. Усне віднімання виду 670 - 420
Мета: пояснити спосіб обчислення прикладу на віднімання вказа- ного виду; опрацювати складену задачу; вдосконалювати обчислюваль- ні навички.
Обладнання: картки для усної лічби, картки для індивідуальної ро- боти.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Завдання № 578. Назвати відповіді прикладів.
Завдання № 579. Записати вираз - розв'язання цієї задачі.
Усні обчислення
Завдання для усного опитування.
Прочитати числа: 345 і 640.
Який вищий розряд має число 640?
Одиниць яких розрядів не має число 640?
Скільки всього десятків має число 640?
Знайти суму і різницю чисел 500 і 200, 80 і 70.
1 кг зменшити на 400 г, 1 м зменшити на 10 см.
8 дівчаток і 10 хлопців поділилися порівну для гри у волейбол. Скільки гравців у кожній команді?
Робота біля дошки (різнорівневі завдання). Достатній рівень
140 - 70 670 + 220 1 кг - 560 г
У 5 пакетах 40 кг груш. Скільки пакетів треба, щоб розкласти 49 кг груш? Середній рівень 1000 - 600 820 + 150 1 м - 30 см
На 5 полицях 35 книг. Скільки книг на 8 таких полицях?
Високий рівень 800 + (300 - 200) 130 + (470 - 260) 1 кг + 350 г
У дівчинки була 1 гривня. Вона купила за 40 к. гумку й олівець за 50 к. Скільки копійок у неї залишилось?
3) Гра "Злови рибку".
Учні розв'язують приклад на одному силуеті рибки і ведуть від неї стрілку до тої рибки, на якій написана така ж відповідь.
Вивчення нового матеріалу
Робота за малюнком завдання № 580
Висновок: сотні віднімають від сотень, десятки - від десятків, а результата додають.
Розв'язання прикладів № 581 з коментуванням
Самостійна робота за варіантами. Вправа № 582 Iваріант виконує перший рядок прикладів;
II варіант - другий рядок.
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Усне розв'язання задач № 583
Аналіз задачі № 584
- Про що можна дізнатись, якщо обчислити вираз: 990 - 680? 990 - 640?
Задача допомагає підвести учнів до висновку: якщо від суми трьох доданків віднімемо суму двох з них, то знайдемо третій доданок.
3. За малюнками і кресленням задачі № 585 знайти:
відстань від Києва до Харкова і назад до Києва;
різницю між відстанню від Києва до Сум і відстанню від Києва до Харкова.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 586, 587.
УРОК70
Тема. Додавання й віднімання виду 430 + 50, 200 + 6040, 20 + 640, 760 - 400, 760 - 40
Мета: пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання й віднімання вказаного виду; опрацювати складену задачу; вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів.
Перевірка домашнього завдання
Серед відповідей домашніх прикладів на дошці знайти й підкреслити ті, які є неправильними.
850, 340, 350, 150, 100, 200, 860, 1000, 990, 680, 890.
Який вираз підходить до розв'язання задачі № 587?
(18 : 6 + 5) ■ 818 : 6 + 5 ■ 818 : 6 ■ 8 + 5
Усні обчислення
Математичний диктант.
Суму чисел 330 і 440 зменшити на 50.
Різницю чисел 600 і 200 зменшити на 100.
Добуток чисел 5 і 8 збільшити на 200.
До числа 230 додати суму чисел 80 і 70.
У дітей було 18 жолудів. Кожні 3 жолуді вони поміняли на 4 каштани. Скільки каштанів дістали діти? (24)
Гра "Пошта".
Вкласти "листи" у конверти.
- ^В- ^В- ^в- ^В- ^В420( 860 )( 130( 990 )( 400( 170 ]
150 + 25047 - 340710 + 150110 + 310570 + 420690 - 520
3. Усні опитування
Довжина прямокутника 12 см, ширина - 8 см. Чому дорівнює периметр цього прямокутника?
Порівняйте суму чисел 400 і 150 та суму чисел 330 і 130.
Обчислити: 540 + (80 + 70).
У господарки було 100 гривень. Вона купила за 30 гривень туфлі й спідницю за 70 гривень. Скільки грошей залишилось у господарки?
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота за завданням № 588
Робота за таблицями завдання № 589
- З'ясовуємо, що у першому прикладі в другому доданку немає десятків. Отже, треба додати 400 і 500, а потім до результату додати 30.
У другому прикладі в другого доданка немає сотень. Отже, треба до- дати 30 і 50, а потім результат додати до 400.
Аналогічне пояснення - у прикладах на віднімання.
Коментоване розв'язання прикладів № 590, 591
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Робота над задачею № 592
Слід звернути увагу учнів на те, що першого дня прийшло 470 відві- дувачів, і це на 120 осіб більше, ніж другого дня. Отже, другого дня прийшло на 120 осіб менше. Якою дією слід знаходити, скільки відвідувачів прийшло другого дня? Чому?
Фронтальна робота: розв'язання задачі № 593
Задача з логічним навантаженням № 594
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 595, 596.
УРОК 71
Тема. Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел
Мета: розглянути різні способи додавання круглих чисел; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці; розвивати логіч- не мислення, вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: креслення для перевірки домашнього завдання, картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
1) Показати на кресленні, якою була відстань між автобусами за годину, вказати число.
I 60 км/ч II 70 км/ч і
280 км
2) Замінити число 150 на число 230, усно розв'язати задачу № 596 з новими даними.
Усні обчислення
Гра "Естафета".
1-й ряд2-й ряд3-й ряд
790 - 270880 - 360570 - 330
430+ 540150 +440630 +210
63 : 9 + 09 : 3 + 025 : 5 - 0
х + 110 = 380240 + х = 490890 - x = 360
Завдання для опитування.
Обчислити: 670 - 30; 670 - 300; 530 + 400 - 20.
На 50 грн. покупець купив 5 сорочок, по 7 грн. кожна, і стільки ж майок. Скільки коштує майка?
Представити число 357 на суму розрядних доданків.
Обчислити значення виразу 580 - с, якщо с = 80, 500, 40, 300.
Обчислити: 1 кг - 300 г; 1 м - 40 см; 1 м - 5 дм; 3 дм + 4 см.
Індивідуальна робота за картками Картка 1
Обчислити: 280 - 30, 340 + 50, 340 + 500.
У мотку було 450 г шерсті. Після того, як мати зв'язала шарф, у неї залишилось 30 г. Скільки грамів шерсті пішло на шарф?
Картка 2
Обчислити: 890 - 360 + 110, 500 - 200 + 400, 570 - 230 + 360.
У саду посадили 190 яблунь, а вишень на 70 дерев менше. Скільки вишень посадили у саду?
Фронтальна робота за завданнями № 601, 597
II. Вивчення нового матеріалу
1. Пояснення нового матеріалу Аналіз завдання № 599
Порозрядне додавання круглих чисел.
Послідовне додавання круглих трицифрових чисел: спочатку до круглого числа додають сотні, а потім - десятки.
Заміна круглих трицифрових чисел десятками. 2. Коментоване обчислення прикладів
240 + 130 420 + 360
III. Закріплення вивченого матеріалу
Самостійна робота Розв'язання прикладів № 598.
Робота над задачею № 600
Скласти задачу.
Скласти колективний план розв'язання задачі.
Самостійно записати розв'язання в зошитах.
Зміна питання: якою була б відповідь, якби учень і майстер виготовляли за годину однакову кількість деталей?
Завдання на розвиток уваги й мислення Малювання за командою вчителя
IV. Підсумки уроку
Учні працюють з олівцями в зошитах, учитель дає команди. Якщо учень креслить правильно, виходить силует рибки.
УРОК72
Тема. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел
Мета: розглянути різні способи віднімання круглих трицифрових чисел; опрацювати розширену задачу на знаходження третього доданка. Обладнання: таблиці для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Хто швидше?"
a4682 • aa : 24 • a
a3893 • aa • 58 • a
Завдання для опитування.
Пояснити розв'язання прикладу 430 + 340 різними способами.
Скласти й розв'язати задачу за виразом: 450 - 120 - 143.
1 кг - 500 г, 1 м - 4 дм, 1 см - 6 мм.
Сума трьох чисел 100. Перше число 40, друге у 8 разів менше. Знайти третє число.
Розставити числа у порядку зростання.
240, 120, 560, 110, 100, 780, 50, 90, 420, 360.
Робота біля дошки.
На лісовій ділянці росло 980 лип, дубів - на 340 дерев менше, а беріз - на 120 дерев менше, ніж дубів. Скільки беріз росло на лісовій ділянці?
Обчислити: 380 + (260 - 150), 780 + 200 - 60.
У саду посадили 40 кущів смородини чорної, а червоної - у 5 разів менше. Скільки всього кущів смородини посадили в саду?
Обчислити: 470 + (270 - 140), 680 + 200 - 60.
Розв'язання кругових прикладів. 780 - 640190 - 150 180 - 100 140 - 80
40+ 53070+ 710
Знайти помилки (завдання № 604).
Вивчення нового матеріалу
Пояснення вчителя за завданням № 605
Порозрядне віднімання трицифрових чисел;
послідовне віднімання круглих трицифрових чисел;
заміна круглих трицифрових чисел десятками.
Колективне розв'язання прикладів № 608
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
60 + 120 80 + 110 570 - 500
1. Розв'язання задачі за малюнком і схемою
420 кг
80 кг
кг
У
990 кг
на ? кг більше
Аналіз і розв'язання задачі № 607 за схемою в підручнику
Задача з логічним навантаженням № 609 (10 : 2 + 1) ■ 3.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 610, 611.
УРОК73
Тема. Додавання й віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з величинами Мета: ознайомити з вказаними прийомами додавання й віднімання; удосконалювати вміння виконувати дії з величинами. Обладнання: картки для індивідуальної роботи.
ХіД уроку
I. Актуалізація знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Виписати відповіді прикладів № 610.
Записати вираз до задачі № 611.
Усні обчислення
Гра з м'ячем.
На дошці записано число 210. Вчитель з м'ячем ходить між партами, кидає м'яч учневі й називає число. Учень віднімає від нього 210, називає відповідь та віддає м'яч вчителеві.
Числа для обчислень: 240, 780, 510, 620, 860,430,990,570.
Завдання для опитування.
45 кг огірків розклади порівну в 5 ящиків, а 24 кг помідорів - у 3 ящики. Чого більше в одному ящику - помідорів чи огірків?
Сума двох чисел 50. Перше число 23. Знайдіть друге число.
Скільки в 1 м - сантиметрів? В 1 дм - міліметрів? В 1 кг - грамів?
Обчислити: 1 кг - 400 г; 500 г - 50 г; 4 дм 2 см : 7.
Самостійна робота. Розв'язання прикладів № 614.
Робота за картками. Картка 1
Сума трьох чисел 97. Перше число 54, друге - у 6 разів менше. Знайти третє число.
Обчислити.
120 - (200 - 90) 9 ■ 6 - 8 ■ 41 м - 76 см
540 + 150600 - (100 - 20)1 кг - 200 г
Картка 2
У матері купюра в 20 грн., а в доньки - 2 купюри по 2 грн. У скільки разів менше грошей у доньки, ніж у матері?
Обчислити.
130 - (200 - 80) 8 ■ 9 - 7 ■ 62 дм - 2 см
370 + 410800 - (100 - 20)1 кг - 700 г
II. Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота
Розв'язати й порівняти пари прикладів. 8 + 614 - 556 - 32 22 + 830 - 5
80 + 60 140 - 50 560 - 320 220 + 80 300 - 50
Пояснення матеріалу за вправою 612
Розглянути малюнки й прокоментувати способи обчислення.
Розв'язання з коментуванням прикладів № 614
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Розв'язання задачі № 615 (самостійно)
Аналіз і розв'язання задачі № 616 (сильншим учням вчитель пропонує розв'язати задачу самостійно, решта розв'язує під керівництвом учителя)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 617, 618.
УРОК74
Тема. Розв'язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметич- них дій
Мета: повторити прийоми додавання й віднімання; опрацювати розв'язання задачі на зведення до одиниці; розвивати увагу, кміт- ливість.
Обладнання: предметні малюнки, картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
Мотивація навчальної діяльності учнів
Робот Кіберик запрошує нас на планету Обчислювальних машин. Рушаймо!
Контроль і закріплення знань учнів
1. Усні обчислення
Гра "Старт"
560 + 30 140 - 30 480 + 120
Сідаємо в космічний корабель! Щоб почати політ, потрібно натис- нути на старт. Це зробить та команда, яка першою виконає обчислення. Працюють три команди (за рядами).
780 - 60 260 + 340 210 + 90
100 + 90 800 - 50 700 - 60
2. Гра "Мовчанка"
- Дорогу до планети нам вкажуть зірки,- для цього ми повинні розв'язати завдання.
70 + 30, 40, 70, 90
900 - < 100, 400, 200
60 - < 30, 40, 20
500 + 200, 300, 400
Самостійна робота. Розв'язання прикладів № 620
У космосі почався метеоритний дощ. Щоб не потрапити під дощ, потрібно кожному ретельно захиститись. Розв'яжіть приклади само- стійно.
Робота з вправою № 621. Складання виразу-розв'язання задачі
Ось ми на планеті Обчислювальних машин. Але на цю планету напали космічні пірати. Допоможемо їх знищити.
760 - 320 + 20 = 460 (кг)
Розв'язання задачі № 622 за планом, поданим у підручнику
Робота з іменованими числами
Пірати переховуються на острові Техніки. Вони хочуть вивести з ладу обчислювальні машини. Врятуємо їх!
1 м - 15 см1 кг - 200 г
1 дм - 10 мм3 м - 3 см
1 м 2 дм + 4 дм6 см + 1 см 7 мм
1 кг - 300 г1 м - 1 см
III. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з геометричними фігурами
Кіберик дуже задоволений. На пам'ять вам він дарує свій портрет. З яких геометричних фігур складається Кіберик?
УРОК75
Тема. Контрольна робота № 5
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ
Варіант 1
Сума трьох чисел 82. Перше число - 24, друге - на 9 більше. Знайти третє число.
Маса ящика 3 кг. У нього поклали 18 кг груш. У скільки разів маса ящика з грушами більша, ніж маса порожнього ящика?
Обчислити.
580 - 320440 + 6 ■ 556 : 8 + 54 : 9 1 м - 37 см
630 + 350530 + 5 ■ 69 • 7 - 8 ■ 31 кг - 600 г
Знайти п'яту частину від 2 дм.
Варіант 2
Сума трьох чисел 78. Перше число - 8, друге - у 7 разів менше від першого. Знайти третє число.
Маючи 100 грн., мати купила 3 книжки, по 9 грн. кожна, і на 60 грн. - портфель. Скільки грошей залишилось у матері?
Обчислити.
670 - 430220 + 5 ■ 872 : 8 + 42 : 7 1 м - 4 дм
360 + 630780 - 5 ■ 864 : 8 ■ 71 кг - 600 г
Знайти четверту частину від 2 дм.
Додаткове завдання для обох варіантів
У їдальні протягом 5 днів витрачали по 6 кг цибулі щодня. Залиши- лось цибулі на 28 кг більше, ніж витратили. Скільки кілограмів цибулі було в їдальні спочатку?
УРОК76
Тема. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд
Мета: ознайомити з прийомом додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; опрацювати розширену задачу на зведен- ня до одиниці.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД уроку
I. Мотивація навчальної діяльності учнів
Усні обчислення 1. Гра "Мовчанка"
А 30 40
80 -/СГ >< if 10
/200 100
f 600 + ]СГ V<
Ґ300
2. Допоможіть Незнайкові обчислити приклади.
800 + 170 400 + 220
700 + 260 500 + 450
700 + 120 400 + 360
100 + 800 800+ 110
Записати числа у вигляді суми розрядних доданків. 438, 540, 520, 804.
Знайти: п'яту частину від 2 дм; шосту частину від 3 см; половину дециметра; третину від 6 дм.
Усне розв'язання задач
У 5 банках 15 л соку. Скільки потрібно банок, щоб розлити 40 л соку?
На першій полиці стоїть 30 книжок, а на другій - у 6 разів менше. Скільки книжок на другій полиці? Скільки книжок на двох полицях разом?
Спортсмен пробіг 3 круги по 200 м. Йому залишилось пробігти 300 м. Якої довжини була дистанція спортсмена?
II. Вивчення нового матеріалу
Пояснення вчителя (за вправою № 628)
Коментоване розв'язання прикладів № 629
III. Закріплення матеріалу
Самостійне розв'язання прикладів № 630
Фізкультхвилинка
Робота за малюнком
Одеса 220 к
Допоможіть Сові порахувати:
Яка відстань між Києвом і Одесою?
Які числа будуть на стовпі, що стоїть за 140 км у бік Одеси від того стовпа, який зображений на малюнку?
4. Робота над задачею № 632
Чи можна одзразу відповісти на питання задачі? Якого числа не- має в задачі? місткість якого предмета потрібно знайти спочатку, щоб відповісти на питання задачі?
Складіть план розв'язання задачі (сильнішим учням можна запро- понувати розв'язати задачу виразом).
Підсумок уроку
Домашнє завдання
№ 633, 634.
УРОК77
Тема. Віднімання виду 420 - 70
Мета: вправляти учнів в обчисленні виразів на вивчені випадки додавання й віднімання; опрацювати розширену задачу на зведення до одиниці; вдосконалювати обчислювальні навички.
Київ 270 км
Обладнання: картки для усної лічби, для індивідуальної роботи.
ХіД уроку
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Знайти помилки у вправі 634 (на дошці), виправити їх.
80 - 6 = 7413 - 8 = 682 - 25 = 67 32 - 27 = 5
800 - 60 = 740 130 - 80 = 60 63 - 18 = 45 100 - 63 = 47
Із вправи № 633 вибрати приклади, відповіді яких більше 400.
Усні обчислення
Гра "Весела лічба"
У квадратах - числа від 21 до 36. Учень повинен указкою якомога швидше показати й назвати числа за порядком від 21 до 36. Перемагає той учень, хто швидше відшукає числа.
25293322312335282732362621342430
27353121332925342836322422302326
Обчислити приклади (з коментуванням).
470 + 360280 + 190690 + 280
340 - 40760 - 40820 - 210
Самостійне розв'язання прикладів
310+ 490530+ 270220+ 130
740 + 250800 - 500990 - 260
Індивідуальна робота за картками: виміряти сторони трикутника й обчислити його периметр.
варіант
(2 см, 3 см, 5 см)
варіант
(4 см, 1 см, 6 см)
II. Вивчення нового матеріалу
1. Пояснення нового матеріалу (за завданням № 637) - Різницю чисел 420 і 70 можна обчислювати двома способами.
Iспосіб: 70 не можна відняти від 20. Візьмемо сотню, буде 120. Отже, число 420 розклали на два доданки: 300 і 120. Від 120 віднімемо 70, буде 50. Додамо 50 до 300, вийде 350.
II спосіб: число 70 розкладемо на два доданки: 20 (такий, як і десятки у від'ємника) і 50. Будемо віднімати далі ланцюжком:
420 - 20 - 50 = 350.
Первинне закріплення (вправа № 638)
Самостійне розв'язання прикладів № 639
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Усна робота за таблицею № 640
Робота над задачею № 641
Ознайомлення зі змістом задачі. Розбір задачі від числових даних до запитання:
Скільки дитячих плащів пошили?
Чи стільки ж метрів тканини іде на плащ для дорослого, як і на дитячий?
Як визначити, скільки метрів тканини піде на 1 плащ для дорос- лого?
Якою дією можна знайти кількість плащів для дорослих?
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 642, 643.
УРОК78
Тема. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд
Мета: ознайомити з прийомом віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; вправляти у розв'язанні задач на три дії; вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
хід уроку
I. Контроль і закріплення знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
♦ Записати виразом розв'язання задачі № 642.
"7і j|\^""ЧПНТТ"
♦ Прокоментувати розв'язання декількох прикладів із вправи № 643.
2. Усні обчислення 1) Гра "Естафета".
I рядII рядIII ряд150 + 90170 + 50160 + 80320 + 80440 + 60550 + 50480 - 30590 - 70940 - 30500 - 90600 - 80300 - 60130 + 80150 + 90340 + 70210 + 90520 + 80670 + 30330 - 70550 - 80660 - 90
Індивідуальна робота за картками. Картка 1
Маса 3 однакових банок меду 12 кг, а 8 таких банок соку - 16 кг. Маса якої банки більша: з медом чи з соком?
Обчислити: 450 + 380, 900 - 90, 1 м - 65 см
Картка 2
Рибалка упіймав 6 лящів, а окунів - на 18 більше. Третину вилову він віддав бабусі. Скільки рибин рибалка віддав бабусі?
Обчислити: 430 + 180, 810 + 70, 410 - 220
Завдання для опитування.
Перший доданок 500, другий на 200 менше. Знайти суму цих чисел.
Сума двох чисел 400, знайти перший доданок, якщо другий - 450.
Суму чисел 15 і 65 зменшити на 35.
Різницю чисел 16 і 9 збільшити у 9 разів.
Що більше - 1 м чи 10 см?
Що менше - 1 дм чи 10 см?
II. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота
Розв'язати з поясненням.
На ? грн. дорожча ->■
37 - 18, 56 - 37, 630 - 200 - 30, 540 - 400 - 50.
Пояснения матеріалу: аналіз розв'язання прикладу за вправою № 645
Коментоване обчислення прикладу 730 - 280
Самостійна робота Розв'язання прикладів № 648.
III. Закріплення вивченого матеріалу
14 кг
18 кг
1. Робота над задачею № 649
Чи можна одразу відповісти на питання задачі? Яких даних не вис- тачає для цього?
З яких даних ми можемо знайти кількість картоплі, витраченої за 1 день з першою денною нормою?
Як визначити нову денну норму?
На скільки днів з новою денною нормою вистачить 18 кг картоплі?
Усне розв'язання задачі № 647
Фізкультхвилинка
Розв'язання задачі № 650
До цієї задачі учням можна запропонувати схему розв'язання:
Підсумок уроку
Домашнє завдання
№ 651, 652.
УРОК79
Тема. Віднімання виду 600 - 270
Мета: пояснити прийом віднімання; опрацювати складені задачі, які містять знаходження невідомого доданка; розвивати обчислювальні на- вички, логічне мислення.
Обладнання: таблиця для усної лічби, квадрати для лічби.
ХіД уроку
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Записати вираз до задачі № 651.
Вибрати на дошці числа, які є потрібними для прикладів № 652: 330, 550, 310, 240, 220, 630.
Усні обчислення
Закреслити помилкові відповіді.
На дошці - малюнок із зображенням клоуна, який тримає у руках повітряні кульки з відповідями. Поряд із ним - приклади у рамочках, до яких необхідно дібрати правильні відповіді на кульках.
Заповнити "чарівні" квадрати.
10011070120
100905080
14016080180
3. Самостійне розв'язання прикладів 860 - (90 + 80)740 - 500 - 60
640 - 80 - 90500 - 30 - 90
390 + 130 - 260850 - 280 - 190
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота за вправою № 653
Пояснення матеріалу за завданням № 654
Первинне закріплення
Коментоване розв'язання прикладу 800 - 320.
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Самостійне розв'язання прикладів № 658
Розв'язання задачі № 660
Для того щоб знайти вартість суміші, які два числа ми повинні мати? (Вартість перших цукерок і вартість других цукерок)
На скільки дій ця задача?
Сильнішим учням учитель пропонує скласти вираз до задачі, з реш- тою учнів розв'язує по діях.
3. Індивідуальна робота за варіантами (завдання № 659) Обчислити периметр трикутника:
варіант - першого;
варіант - другого;
варіант - третього.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 661, 662.
УРОК80
Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
Мета: пояснити прийом письмового додавання трицифрових чисел без переходу через розряд; розглянути прості задачі, які розв'язуються дією додавання; учити складати та розв'язувати рівняння.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка наявності домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Відгадати слово".
Л55 + 33 - 22о65 + 11 - 13К89 - (48 + 30)Ш88 - 12 - 24А89 - 49 + 30Д89 - 49 - 30
52891189667110
♦ Його виготовляють із бобів какао. Буває рідкий, а буває у плитках. (Шоколад)
2) Гра "Хто швидше?"
Гра проходить у вигляді змагання між рядами.
8 + 6
17 + 5
18 + 4
8 + 7
15 + 9
15 + 6
27 + 8
17 + 5
28 + 3
6 + 9
19 + 7
17 + 8
29 + 4
18 + 6
28 + 8
14 + 9
25 + 7
27 + 5
3) Завдання для індивідуальної роботи.
За 6 м'ячів і скакалку ціною 3 грн. заплатили 51 грн. Скільки гривень коштує один м'яч?
Сума двох чисел дорівнює 530. Перше число дорівнює 180. На скільки перше число менше від другого?
Обчислити: 700 - 280, 820 - 360, 370 + 460, 820 - 320 - 190.
II. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота
Назвати, скільки одиниць, десятків і сотень є у числах 293, 508, 362.
Пояснити розв'язання прикладів:
34 25
57 22
+
+
Робота із завданням № 663
Розглянути запис, пояснити за прикладом, як треба записувати дру- гий доданок при письмовому додаванні.
Обчислити, записуючи приклади стовпчиком (завдання № 664).
Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого матеріалу
1. Розв'язання простих задач № 665 з використанням способу дода- вання трицифрових чисел стовпчиком
Першу задачу учні розв'язують колективно, другу і третю - за I і II ва- ріантами.
Складання рівнянь за умовою вчителя, їх розв'язання
Якщо до задуманого числа додати 320, отримаємо 800.
Від 280 відняли задумане число й отримали 120.
Від задуманого числа відняли 40 і отримали 270.
Самостійна робота: розв'язати задачу 668, склавши рівняння (x + 145 = 573)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 670, 671.
УРОК 81
Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
Мета: пояснити прийом письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд; розглянути прості задачі, які розв'язуються дією віднімання; опрацювати задачу, яка містить суми двох або трьох доданків.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Назвати відповіді прикладів завдання № 670, зменшені на 40.
Записати розв'язання задачі № 671 виразом.
Усні обчислення
1) Гра "Знайди пару".
(48:8 )(~54:6 )( 14:2 )( 30:6 )( 12:6 )( 40:8 )( 42:7 )( 18:9 )( 64 : 8 )
(24 : 4 )(~36 : 6 )( 72 : 9^( 25 : 5 )f~8T: 9 ]( 45 : 9 ]( 16 10 : 5 )(~49 : 7 )
2) Самостійна робота. Розв'язати рівняння. Іваріант: 700 - x = 400, x - 80 = 570. IIваріант: 800 - x = 200, x - 60 = 450.
3) Знайти приклади з відповіддю 880.
610 + 170 710 + 160
560 + 320 450 + 240
420 + 470 140 + 720
3. Скласти числа, записуючи суму стовпчиком.
632 143
635 35
733 222
213 451
+
+
+
+
II. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота Пояснити розв'язання прикладів.
75 32
98 57
Повторення матеріалу
Розглянути запис (№ 672). Як знайти зменшуване й від'ємник?
Розв'язання рівняння з невідомим від'ємником (завдання № 673)
Пояснення матеріалу (за вправою № 674)
Розв'язання прикладів № 675 (перший та другий приклади - з коментуванням, останні - самостійно)
III. Закріплення матеріалу
Усне розв'язання задач № 676 з використанням правила віднімання трицифрових чисел стовпчиком
Робота з геометричним матеріалом
У кожного учня - картка з трьома трикутниками. Учні повинні від- найти серед них прямокутний трикутник, виміряти його сторони й об- числити периметр цього трикутника.
Фізкультхвилинка
Аналіз і розв'язання задачі № 678 за малюнком
М-г ІІІ день -
988 - 644 = 344 (км) - ІІІ день 644 - 344 - 300 (км) - ІІ день
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 679, 680.
УРОК82
Тема. Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам
Мета: пояснити прийоми додавання; вправляти учнів у додаванні та відніманні іменованих чисел; опрацювати задачу з буквеними даними.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, для усної лічби, пред- метні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
Обчислити значення виразу 530 - с, якщо с - 80, 500, 40, 300, 250.
Пояснити (й розв'язати), як письмово відняти числа 876 і 45.
Настя прочитала 8 сторінок книги, Аліна - на 16 сторінок більше. У скільки разів менше Настя прочитала сторінок, ніж Аліна?
Гра "Хто швидше?"
5) Індивідуальна робота за картками. Картка 1
Обчислити приклади, записавши їх стовпчиком.
525 + 131 624 - 311 482 +217
Учні отримують картку з колами. Потрібно якомога швидше пораху- вати кола і назвати їхню кількість.
x + 240 = 600
400 - x = 120
Вивчення нового матеріалу
Пояснения нового матеріалу вчитель проводить за вправою № 682. Під час аналізу записів розв'язання даних прикладів дати до них повне пояснення: до 6 од. додамо 4 од., буде 10 од., 10 од. - це 1 дес. У сумі на місці одиниць залишимо 0, а один десяток додамо до десятків і т. ін.
Первинне закріплення
Розв'язання прикладів № 683 (третій і четвертий приклади - з коментуванням, перший і другий - самостійно).
Усне складання іменованих чисел (вправа № 684)
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальна робота із задачею № 681 за таблицею в підручнику
X + 123 = 589 800 - X = 450
Картка 2
Обчислити приклади, записавши їх стовпчиком.
685 - 123 360 + 170 370 + 490
234 + 445 884 - 613 350 + 80
Складання виразу до задачі № 685, розв'язання виразу з числами, поданими в умові
Аналіз задачі № 686
264 д., на 132 д. менше
Підсумки уроку
УРОК83
Тема. Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль
Мета: з'ясувати особливість письмового віднімання; провести твор- чу роботу над задачею; розвивати логічне мислення.
Обладнання: картки для усної лічби, креслення до задачі.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Розповісти план розв'язання задачі № 687.
Сказати, про що дізналися у другій дії задачі № 688.
Усні обчислення
Обчислити з поясненням: 461 + 235, 461 + 429.
Розв'язати приклад 840 - 290 і перевірити його розв'язання дода- ванням.
Гра "Мовчанка".
14
10
5
96
Замість кружечка вчитель вставляє число від 1 до 9, це число учні пе- ремножують з тими, на які вчитель вказує указкою.
Продовжити ряди. 100, 150, 200,... (до 500). 700, 730, 760,. (до 1000). 800, 760, 720,. (до 400).
Робота за картками. Картка 1
а) У відрі 8 л молока, а в глечику - у 4 рази менше. Скільки літрів молока у відрі й у глечику разом?
547 + 262, 73 + 234
Картка 2
а)У відрі 8 л молока, а у глечику - у 4 рази менше. На скільки літрів молока більше у відрі, ніж у глечику?
б)308 + 253, 892 - 542
253
- Від 0 одиниць 7 одиниць відняти не можна. Беремо один десяток. Один десяток - це 10 одиниць. Від 10 од. відняти 7 од., буде 3 од. Пам 'ятаємо (а краще надписуємо над нулем 10), що 1 десяток забрали. Від 7 дес. відняти 2 дес., буде 5 дес. Від 5 сотень відняти 3 сотні, буде 2 сотні. Одержали різницю 253.
Первинне закріплення
Розв'язання прикладів № 691 (частину - коментовано, частину - са- мостійно).
Задача № 693
Розв'язання проводиться колективно. Під час виконання першої дії учень коментує обчислення.
Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого матеріалу
Самостійне розв'язання прикладів № 695 за варіантами І варіант - перший рядок, II варіант - ІІ рядок.
384
II. Вивчення нового матеріалу
1. Робота за вправою № 690
580 327
807 423
Райцентр
174 км
Обласний центр
Село
3. Дії з іменованими числами
Обчислити: 8 м - 4 дм, 8 м - 4 см, 2 м : 4 дм, 1 дм : 5 см, 1 см : 2 мм.
Підсумки уроку
Робота за кресленням до задачі № 694
УРОК 84
Тема. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток
Мета: пояснити прийом додавання трицифрових чисел з переходом через десяток; опрацювати складання задачі за коротким записом; вдосконалювати обчислювальні навички.
Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.
ХІД уроку
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати розв'язання задачі № 696.
Пояснити віднімання іменованих чисел у першому стовпчику, потім у другому. Чим подібні й чим відрізняються приклади у цих стовпчиках?
Усні обчислення
1) Гра "Познач маршрут".
- Діти полетіли у подорож літаком. Позначте стрілками маршрут по- дорожі, якщо літак летів у порядку зростання відповідей.
Житомир ( 480 - 250 )
Харків ( 150 + 350 ]
Запоріжжя ( 800 - 260 )
Донецьк [560 + 240 )
Ялта ( 900 - 90 )
Завдання для опитування.
Пояснити, як письмово відняти числа 609 і 262.
Сума двох чисел 520. Перше число 330. Порівняйте перше і друге числа.
Київ
( 470 - 150 ]
Львів ( 340 - 120 )
Перше число 8, друге на 2 менше від нього, а третє у 6 разів більше від другого. Знайдіть третє число.
Картка 1
а)У шкільній бібліотеці в одній шафі 160 книжок, у другій - на 70 книжок менше, а в третій стільки, скільки в першій та другій разом. Скільки книжок у третій шафі?
б)Обчислити: 655 + 218, 204 - 123
Картка 2
а)Маса лебедя 9 кг, а страуса у 8 разів більша. На скільки маса страуса більша від маси лебедя?
б)Обчислити: 340 - 127, 803 - 521
4) Усно обчислити.
7 + 86 + 712 - 514 - 8
70 + 8060 + 70120 - 5140 - 80
Вивчення нового матеріалу
Підготовча робота Розв'язати приклад з поясненням:
3628
+ +
5935
Робота за вправою № 699
Учитель пояснює, як робити обчислення.
Коментоване розв'язання прикладів № 700
Закріплення вивченого матеріалу
Складання та розв'язання задачі № 701 за коротким записом
Фізкультхвилинка
Розв'язання задачі № 702 за кресленням
264 кмна 20 км менше
? км
4. Робота з прямокутниками
Знайти периметр кожного прямокутника (завдання № 703).
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 704, 705.
УРОК85
Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд
Мета: пояснити прийом віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд; опрацювати задачу на три дії. Обладнання: таблиця для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Обчислити приклади на "листах" й покласти їх до скриньок.
HQ НЮ SjD
( 8 ■ 4 + 79 ■ 3 - 16 ]8 ■ 8 + 0 )(100 - 90 + 1)шш[ 39 + 5 ■ 57 8 7(100 - 30 - 6(22 + 22 - 5 )
2) Завдання для опитування.
♦ Обчислити з коментуванням: 456 + 282; 654 + 139.
Змішали 2 кг печива, по 9 грн. за кілограм, і 1 кг печива, по 6 грн. Яка вартість суміші?
Сторони трикутника дорівнюють 25 см, 29 см і 34 см. На скільки сума двох менших сторін більша від суми третьої сторони?
3) Самостійно обчислити приклади, записуючи їх стовпчиком.
562 + 329 576 + 68
560 + 380 900 - 60
144 + 473 508 - 338
3. Математичний диктант (за вправою № 706)
Вивчення нового матеріалу
Пояснення алгоритму віднімання за вправою № 708
Первинне закріплення знань
Коментоване та самостійне розв'язання прикладів № 707 (перший стовпчик - колективно, другий і третій - самостійно за варіантами).
Фізкультхвилинка
Творча робота над задачею
Добір запитання до умови задачі № 710.
Задача № 711
Про що запитується в задачі?
Чи можна одразу відповісти на це питання? Що треба знати, щоб дізнатись, скільки кущів їм залишилось посадити?
Чи можемо дізнатися, скільки кущів посадили мати й донька разом? Чи можемо дізнатись, скільки кущів посадила Оленка?
Скласти план розв'язання задачі. Розв'язання записати самостійно.
Підсумки урок
Домашнє завдання
№ 712, 713.
УРОК86
Тема. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)
Мета: пояснити особливості додавання з двома переходами через розряд; формувати вміння складати обернену задачу на дві дії; розгля- нути розв'язання нерівностей способом випробування.
Обладнання: таблиця для усної лічби, картки для самостійної робо- ти, малюнок до задачі.
ХіД уроку
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Розв'язати приклади № 712 на дошці (вибірково).
Скласти подібну задачу до задачі № 713 .
Усні обчислення 1) Гра "Мовчанка".
О
2) Завдання для опитування.
Обчислити з коментуванням: 756 - 329; 1 м - 30 см.
Скласти вираз та знайти його значення: перший множник 4, другий - у 2 рази більший.
Для дитячого садка купили 8 коробок олівців, по 6 штук у кожній. Скільки олівців купили?
Робота за картками Картка 1
У череді паслось 36 корів і телят. Телята становили четверту частину всієї худоби. Скільки паслося корів?
Знайти значення виразу a - a : 7, якщо a = 42. Картка 2
Периметр квадрата 36 см, а периметр рівностороннього трикутни- ка 24 см. Яка фігура має довшу сторону?
345 + 357, 81 : 9 + 9 • 7.
Математичний диктант (за вправою № 714)
Бесіда про розв'язання нерівностей способом випробування (завдання № 715)
- Під час розв'язання нерівностей числа, що задані, випробовують. Наприклад, підставимо у праву частину нерівності (a - 33) число 70. 70 - 33 = 37. Число 37 не більше 40. Отже, число 70 є розв'язанням нерівності a - 33 > 40.
Далі учні самі повідомляють відповіді (75, 74).
Вивчення нового матеріалу
Пояснення послідовності додавання (за вправою № 716)
Первинне закріплення знань
Коментоване самостійне розв'язання прикладів № 717.
Фізкультхвилинка
Самостійна робота над задачею № 718 за малюнком і схемою Учитель пояснює учням, що таке вітряк, його призначення, історію
використання у давнину вітряків. Година - 140 кг 2 години - ? кг Залишилось - 136 кг
Закріплення вивченого матеріалу
Робота над задачами.
Фронтальна робота над задачею № 719
Задача з логічним навантаженням
Оля, Катерина і Настя розфарбовували прапорці. Хто з них першою впорався з роботою, якщо Катерина закінчила її після того, як Оля ви- конала третину того, що зробила Настя? (Катерина, Настя, Оля)
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 720, 721.
УРОК87
Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи)
Мета: з'ясувати особливість письмового віднімання трицифрових чисел з двома переходами через розряд; опрацювати ускладнену задачу на знаходження невідомого доданка; виконати практично завдання на по- будову квадрата і прямокутника з однаковим периметром.
Обладнання: таблиця для усної лічби, карта України, креслення круга.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Гра "Хто швидше?"
- Кухар Тім приготував гостинці для звіряток.
52 - (18 - 9)
70 + 29 - 16
42 - 19 + 6
70 - 16 + 29
42 - (19 + 6)
70 - (16 + 29)
16 - 8 + 57
56 - (14 - 7)
2) Завдання для опитування.
Знайти суму чисел 457 і 268. Пояснити, як додавали.
Знайдіть 2 значення с, за яких нерівність c - 12 > 18.
3. Самостійна робота
Обчислити письмово стовпчиком кругові приклади.
460 - 239, 221 + 683, 904 - 541, 363 + 27, 390 - 165, 225 + 235.
Вивчення нового матеріалу
За записом на дошці чи в підручнику одному учневі вчитель пропонує з коментуванням розв'язати приклад з вправи № 723.
Первинне закріплення знань
Коментоване та самостійне (за варіантами) розв'язання прикладів № 724.
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Бесіда про гідроелектростанції, їх значення для людини. Розповідь про водосховища (показати на карті України, де є водосховища). Фронтальне розв'язання задачі № 726
Самостійне розв'язання задачі № 725
Робота над задачею № 727
Після розв'язання задачі окремими діями можна подати дітям запис розв'язання складанням виразу: (45 : 5 - 1) • 6.
Повторення геометричного матеріалу
Фронтальна робота із завданням № 728.
Учитель звертає увагу учнів на те, що сторонами прямокутника мо- жуть бути такі відрізки: 1 см і 7 см; 2 см і 6 см; 3 см і 5 см (у сумі дві сто- рони повинні складати число 8).
Завдання № 729 (виконується фронтально на дошці)
На дошці накреслено круг з радіусом 5 см. Учні за допомогою ліній- ки вимірюють відрізок 8 см і перевіряють, поміститься в крузі цей відрі- зок чи ні.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№730, 731.
УроК 88
Тема. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел у ви- падку кількох доданків
Мета: формувати вміння виконувати письмове додавання трициф- рових чисел у випадку додавання кількох доданків та правильно форму- лювати відповідні записи доданків; опрацювати задачу, яка містить суми трьох або двох доданків.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, предметні малюнки.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Прочитати відповіді кругових прикладів № 730.
Дати відповіді на запитання завдання № 731.
Усні обчислення
1) Гра "Забий гол".
74 - 36 95
870 - 280 64 530
81 77 740 45 410
- 37 930 - 190
- 19 53 + 28
340 + 70 47 + 48
I к.
II к.
490 + 40 38 94 - 17 590
Члени першої команди "забивають" голи у ворота другої команди і навпаки. Гол вважається "забитим", якщо від прикладу проведено стрілку до його відповіді у воротах "суперника". Виграє та команда, яка швидше "заб'є" всі голи.
Усне порівняння виразів і числа (завдання № 732).
Завдання для опитування.
Знайти письмово різницю 740 - 76 і пояснити, як віднімали.
Робота за картками. Картка 1
а)548 - 375, 268 + 457.
б)У трьох однакових ящиках 21 кг лимонів. Яблук у кожному ящику на 3 кг менше, ніж лимонів. Скільки кілограмів яблук у 8 таких ящиках?
Картка 2
а)745 - 489, 219 + 386.
б)Периметр прямокутної ділянки 400 м. Довжина дорівнює 150 м. Знайти ширину ділянки.
Вивчення нового матеріалу
Аналіз задачі № 733 і запис її розв'язання
Коментоване складання задачі на додавання трьох доданків (вправа № 734).
Фізкультхвилинка
Первинне закріплення знань
Коментоване й самостійне розв'язання прикладів № 735.
Закріплення вивченого матеріалу
1. Складання задачі за малюнком і числовими даними завдання № 736
262 кг
307 кг
Самостійне розв'язання задачі № 737 з наступною перевіркою
Розв'язання задачі № 739 на час
Задачу розв'язує вчитель, коментуючи структуру запису і процес обчислення.
22 год 13 хв 5 год 46 хв 16 год 27 хв
Розв'язання рівнянь № 738
Учитель зазначає, що знаходження невідомого числа потрібно прово- дити шляхом додавання й записувати приклад стовпчиком праворуч.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 740, 741.
УРОК89
Тема. Письмове додавання й віднімання (сумісні дії) Мета: показати зразки записів сумісних дій; опрацювати розв'язання задачі двома способами.
Обладнання: предметні малюнки, таблиця для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) Знайдіть "загублені" цифри.
14545*187
+ + +
2*7*876**
*82839841
5477**
+ -
15**68
*93517
2) Обчислити з коментуванням. 232 + 241 + 180.
Вивчення нового матеріалу
Бесіда про життя птахів, користь від птахів для людини, піклування людей про птахів
Бесіда за умовою задачі № 743 Записати розв'язання задачі в зошитах.
Складання подібної задачі (вправа № 744)
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Коментоване та самостійне розв'язання прикладів № 745
Розв'язання задачі № 747 двома способами 7 ■ 8 + 9 ■ 8 = 128 (д.)
(7 + 9) ■ 8 = 128 (д.)
Практична робота із завданням № 748
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 749, 750.
УРОК90
Тема. Контрольна робота № 6
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом.
ХіД УРОКУ I варіант
3) Гра "Комп'ютер".
1. Перша бригада пошила за 4 дні 24 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми більше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошила 40 костюмів?
Обчислити.
560 + 386549 - (129 + 357) 1 кг - 230 г
607 - 123619 - 332 - 1883 м - 60 см
Накреслити відрізок завдовжки 85 мм. II варіант
За 8 кг печива заплатили 32 грн. Один кілограм цукерок на 2 грн. дорожчий, ніж один кілограм печива. Скільки можна купити таких цукерок на 36 грн.?
Обчислити.
607 + 159883 - (432 + 149) 1 кг - 330 г
560 - 348951 - 234 - 3512 м - 40 см
Накреслити відрізок завдовжки 95 мм. Додаткове завдання для обох варіантів
Периметр прямокутника 400 м. Довжина його 170 м. Знайти ширину прямокутника.
За допомогою цифр 0 і 1 записати всі трицифрові числа.
УРОК 91
Тема. Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1 Мета: формувати знання про правила множення чисел 0 і 1 та множення на 0 і 1; вправляти учнів в обчисленні виразів, які містять мно- ження з числами 0 і 1.
Обладнання: картки для усної лічби.
ХіД УРОКУ
Мотивація навчальної діяльності учнів
Ознайомлення з темою уроку.
Вивчення нового матеріалу
1. Підготовчі вправи
Повторення таблиці множення за картками. Довести, що 5 ■ 8 = 40.
Підібрати такі числа, щоб рівності були правильні.
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 ■ □ 7 ■ 3 + 7 + 7 + + 7 = 7 ■ Q
Пояснення нового матеріалу
Множення чисел 0 і 1 розкривається на основі поняття дії множення однакових доданків. Учні виконують вправу № 751.
При множенні 1 на будь-яке число в добутку дістаємо те число, на яке множили. При множенні нуля на будь-яке число дістаємо 0. Якщо позначити будь-яке число буквою a, ці правила можна записати так:
1 ■ a = a, 0 ■ a = 0.
Первинне закріплення знань
Коментоване й самостійне виконання вправи № 751 (3).
Виконання завдання № 752
Якщо другий множник дорівнює 1 або 0, то результат не можна знайти додаванням. Тому ці випадки множення виконують за правилами (прочитати ці правила на С. 113).
Коментоване та самостійне розв'язання прикладів № 753
III. Закріплення вивченого матеріалу
1. Бесіда про використання цементних і вапняних розчинів у будівництві. Самостійне розв'язання задачі № 754
Для слабших дітей потрібно виконати короткий запис задачі: П. - 27 кг,
на ? менше
В. - у 3 рази менша
Фізкультхвилинка
Задача № 755
Розглянути таблицю. З'ясувати, про що йтиметься в задачі, значення яких величин відомі, а які - шукані. Повторити, як за відомими ці- ною і кількістю знаходять вартість. Запропонувати учням самостійно записати розв'язання задачі виразом.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 756, 757.
УРОК92
Тема. Ділення на 1. Ділення рівних чисел
Мета: пояснити правило ділення на 1 і ділення рівних чисел; опрацювати розв'язання задачі на три дії за поданим планом та задачі на зна- ходження периметра прямокутника.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи та для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Пояснити розв'язання декількох прикладів № 756.
Записати розв'язання задачі № 757.
Усні обчислення
1) Гра "Обчисли ланцюжком!"
46 - 19 : 3 + 1 • 0
+ 15
24 : 4 + 10 + 0 : 2 • 1
8 + 27 - 5 : 6 • 1
+ 25
Завдання для опитування.
Обчислити: 1 • 8 + 8 • 8; 1 • 0 + 0 • 8; 405 - 294.
Яке число в кожному рядку не є результатом таблиць множення?
12, 18, 20, 23, 30.
14, 21, 28, 32, 37. 4, 6, 8, 12, 17, 24.
Робота за картками. Картка 1
а)Доярка розлила 100 л молока у 2 великих бідони, по 34 л в кожний, і у 8 однакових бідонів. Яка місткість меншого бідона?
б)Обчислити: 0 • 7 + 1 • 8 + 28; 800 - 456 Картка 2
а)На одній грядці посадили 3 рядки помідорів, по 8 кущів у кожному, а на другій - 15 кущів. На якій грядці посадили більше помідорів і на скільки?
б)Порівняй: 0 • 8 і 0 • 7, 0 + 9 і 0 • 9, 6 • 1 і 6 - 0
II. Вивчення нового матеріалу
Підготовчі вправи за № 758
Пояснення матеріалу (№ 760)
- Будемо вчитися ділити число на 1 і саме на себе (наприклад, 7 : 1, 6 : 6). Для з'ясування правила скористуємось зв'язком дій множення і ділення, тобто складемо приклади на ділення з прикладу на множення. Ві- домо, що коли добуток поділити на один з множників, то в частці діста- немо другий множник. Запишемо це.
1 • 8 = 8 ж7
8 : 1 = 8 8 : 8 = 1
- Що дістаємо в частці приділенні числа на 1? Що дістаємо при ділен- ні числа на це саме число? Поясніть буквений запис кожного з правил:
a : 1 = aa : a = 1
Первинне закріплення знань
Коментоване та самостійне розв'язання прикладів № 761.
Фізкультхвилинка
Коментоване виконання завдання № 762
Розв'язання рівнянь за картками Яке число сховалось?
£^•8 = 8"ЗЬ:1 = 74:С& = 4
Закріплення вивченого матеріалу
Робота над задачами.
№ 763. Вчитель коментує план розв'язання задачі, а учні самостійно записують розв'язання.
№ 759. Самостійне розв'язання задачі.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 766, 767.
УРОК93
Тема. Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль
Мета: пояснити правило ділення нуля; обґрунтувати, чому на нуль не можна ділити; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох до- данків.
Обладнання: таблиця для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Усні обчислення
1) За кодом і обчисленнями розшифрувати назву української народ- ної казки.
756162616582843184
7381918474637586
2) Завдання для опитування.
Кожне з чисел 10, 12, 18, 20, 30, 40 подати добутком двох табличних множників.
Обчислити з коментуванням.
9 + (0 + 1)6 • 1 + 1
9 •(0 + 1)6 • (1 + 1)
9 • 0 + 16 • (1 + 0)
Поставити такі знаки, щоб рівності були правильними.
0 [] 5 = 57 [] 0 = 0
0 [] 5 = 07 [] 0 = 7
II. Вивчення нового матеріалу
1. Актуалізація знань за вправою № 768
Пояснення за вправою № 769
- Будемо вчитися ділити нуль на число. Правило ділення можна пояснити на основі зв'язку дій множення і ділення. Запишемо: 0 • 4 = 0. Якщо добуток 0 поділимо на другий множник, на 4, то дістанемо перший множник, тобто 0. Отже, 0 : 4 = 0. При діленні нуля на будь-яке число в частці дістаємо нуль. 0 : a = 0. Ділити на нуль не можна!
Первинне закріплення знань
Коментоване та самостійне виконання вправи № 770.
Фізкультхвилинка
III. Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальне виконання завдання № 771
Самостійне розв'язання прикладів № 772 (за двома варіантами)
Задача № 775
Прочитати задачу. Повторити зміст задачі за запитаннями вчителя. У процесі повторення змісту задачі можна зробити короткий запис:
Усно скласти план розв'язання задачі. Порівняти його з планом, за- писаним у підручнику. Самостійно записати розв'язання задачі. 4. Самостійне виконання завдання № 774
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 777, 778.
УРОК94
Тема. Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знахо-
дження суми двох добутків
Мета: пояснити правила множення чисел 10 і 100; опрацювати розв'язання оберненої задачі за поданим планом. Обладнання: таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання
Задача № 777. Пояснити, що знаходили кожною дією.
Скласти обернену задачу до даної.
2. Усні обчислення
1) Гра "Хто швидше?" (обчислення прикладів на вивчені випадки додавання).
Змагання можна провести між рядами.
36
140
70
207
59
540
54 220 80 500 17 137
320
57
608
450
26
90
2) Обчислити.
355 + 2879: 9 + 9 •1681 - 2960• 4 + 6 •1548 + 25988 + 8 :1691 - 38405 + 6 :1
3. Картка для індивідуальної роботи
Обчислити. 0 : 6 + 72 : 8 200 - 172.
На день трьом коням дали 12 кг вівса, порівну кожному. Скільки вівса треба двом коням на тиждень?
Вивчення нового матеріалу
Пояснення нового матеріалу Бесіда за вправою № 780.
Пояснити, як знаходили добутки 10 • 3, 100 • 5.
Первинне закріплення знань
Обчислити: 10 • 4, 10 • 5, 10 • 8, 100 • 2, 100 • 6, 100 • 9.
Фізкультхвилинка
Закріплення вивченого матеріалу
Складання й розв'язання задачі № 782 за таблицею і планом
Коментоване знаходження значень виразів у завданні № 784
Самостійне розв'язання задачі № 783
Сильнішим учням вчитель пропонує самостійно скласти вираз до задачі, учням достатнього рівня - розв'язати задачу по діях, решта учнів розв'язує задачу під керівництвом учителя.
Підсумки уроку
УРОК95
Присвячений закріпленню знань учнів з теми "Множення на 0, 1, 10, 100". Учитель пропонує завдання такого типу, для виконання яких учні ще мають недостатньо сформовані вміння й навички.
УРОК96
Тема. Ділення виду 80 : 8, 700 : 7
Мета: пояснити прийом знаходження відповіді на вказані випадки ділення; формувати вміння пояснювати розв'язання задачі на дві дії; вправляти учнів у складанні рівностей за текстовою умовою.
Обладнання: таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів. Усні обчислення
1. Гра "Мовчанка"
2. Обчислити. 10 • 5 - 12 10 • 7 + 70 100 • 4 + 48 100 • 6 - 10 • 6 10 • 3 • 1
100 • 3 + 100 • 0
Робота за таблицями Збільшити: 10, 20, 30, 300, 200 на 10. Зменшити ці ж числа на 10.
Розв'язати кругові приклади.
64 - 2 • 5 48 - 32 : 6
54 - 54 : 9 44 + 9 • 4
72 : 9 • 8 80 - 40 : 5
II. Вивчення нового матеріалу
1. Усне розв'язання прикладів № 796
Користуючись зразком, знайти частки та пояснити спосіб обчис- лення (завдання № 797).
Первинне закріплення знань 30 : 10 • 8 - 6 (100 - 700 : 10) : 3.
Фізкультхвилинка
III. Розвиток математичних умінь
Самостійна робота над задачею № 798
Коментування поданого розв'язання задачі № короткий запис
Складання оберненої задачі з опорою на короткий
БулоПошилиЗалишилось90 м10 суконь по 3 м?
3. Записати рівності за текстом (завдання № 800).
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 802, 803.
УРОК97
Тема. Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне
Мета: пояснити прийоми множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число; опрацювати задачі на 2 і 3 дії. Обладнання: таблиці для усної лічби.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Знайти суму відповідей прикладів кожного стовпчика окремо (завдання № 794).
Пояснити, про що дізнавались першою дією. Записати розв'язання задачі № 795 виразом.
799 з опорою на запис.
Усні обчислення
1) Обчислити усно приклади й розшифрувати назву казки.
К20 - 9в60 - 5Ч80 - 3и70 - 4р30 - 8У40 - 7А50 - 6
223311445566771144
Обчислити. 200 : 10 : 1 100 ■ 4:10
60 - 80 : 10 50 ■ 10 : 100
Математичний диктант.
Записати вирази та обчислити їх значення.
Число 8 збільшити у 10 разів.
Різницю чисел 80 і 30 зменшити на 10.
Перший множник 60, другий 10. Знайти добуток.
Суму чисел 50 і 50 помножити на 0.
Число 800 зменшити у 100 разів.
II. Вивчення нового матеріалу
Бесіда
- Ми будемо вчитися множити і ділити розрядні числа (круглі сотні і круглі десятки) на одноцифрове число, тобто розв'язувати приклади виду: 30 ■ 3, 200 ■ 4, 60 : 3, 900 : 3. Обчислення виконують переходом до десятків та сотень.
Робота над завданням № 804
Виконання (фронтальне) завдання № 805
Первинне закріплення знань
Учні по черзі розв'язують приклади № 806 і 807.
III. Закріплення вивченого. Розвиток математичних умінь
Фронтальне розв'язання задачі № 808
Бесіда з учнями про те, що математичні знання потрібні людям для побудови мостів, будинків, господарських споруд тощо.
Самостійне розв'язання задачі № 809 за таблицею
Гра "Хто швидше?"
Завдання: дібрати необхідні числа, щоб результат обчислень дорівню- вав числу у кружечку посередині.
Підсумки уроку
Домашнє завдання
№ 810, 811.
УРОК98
Тема. Ділення числа на добуток
Мета: пояснити правило ділення числа на добуток; опрацювати розв'язання задачі на дві дії, пов'язаної з одиничною нормою.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи.
ХіД УРОКУ
I. Контроль і закріплення знань учнів
Перевірка наявності домашнього завдання
Усні обчислення
Розв'язати з поясненням: 900 : 3 + 600 : 3, 82 ■ 10 - 10.
Сума трьох чисел дорівнює 300. Перший доданок - найбільше двоцифрове число, другий доданок - найменше трицифрове число. Знай- ти третій доданок.
Індивідуальна робота за картками.
Картка 1
а)У дитяч