close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ПНЗ

код для вставкиСкачать
Опыт работы победителя Всеукраинского конкурса "Школьная библиотека" в номинации "Библиотекарь-исследователь" Семеренко С.И.
 Художньо
-
естетичний
.
Науковий відділ МАН
Декоративно
-
ужитковий та технічний
Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області Військово
-
патріотичний
та організаційно
-
масовий Дата
народження
:
13
.
01
.
1973
р
.
Освіта
:
магістр
.
Спеціальність
за
фахом
:
«Книгознавство,
бібліотекознавство
і
бібліографія»
З
2009
р
.
–
аспірант
КНУКіМ
Загальний
стаж
:
14
років
Бібліотечний
стаж
:
10
років
Категорія
:
провідний
бібліотекар
В
бібліотеці
ЦДЮТ
працює
з
2004
року
ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ ТА ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ
Семеренко,
С
.
І
.
Маркетингові
дослідження
книжкового
ринку
:
сучасний
стан
/
С
.
І
.
Семеренко
//
Поліграфія
і
видавнича
справа
.
-
2011
.
-
№
1
.
-
С
.
92
-
100
.
Семеренко,
С
.
И
.
Социологическое
исследование
спроса
населения
на
книжном
рынке
Украины
/
С
.
И
.
Семеренко
//
Наука
о
книге
.
Традиции
и
инновации
:
материалы
двенадцатой
Международной
научной
конференции
по
проблемам
книговедения
(Москва,
28
-
30
апреля
2009
г
.
)
.
-
М
.
:
Наука,
2009
.
-
С
.
293
-
294
.
Семеренко,
С
.
І
.
Книжковий
ринок
України
як
складова
культуротворчого
процесу
:
до
постановки
проблеми
/
С
.
І
.
Семеренко
//
Українська
культура
ХХІ
століття
:
стан,
проблеми,
тенденції
:
матеріали
Всеукраїнської
науково
-
практичної
конференції
(
22
грудня
2010
року)
.
-
К
.
:
КНУКіМ,
2010
.
-
С
.
25
.
Вдосконалення фахової майстерності
Участь у конкурсах
Лауреат
конкурсу
освітніх
інновацій
в
номінації
«Інноватика
у
загальній
середній,
позашкільній
освіті
та
в
школах
-
інтернатах»
(Київ,
2009
р
.
)
Переможець
Всеукраїнського
конкурсу
“Шкільна
бібліотека”
в
номінації
“Бібліотекар
-
дослідник”
(Київ,
2011
р
.
)
Інноваційна діяльність бібліотеки ПНЗ: маркетинговий підхід Зміст Пошук нових можливостей обслуговування користувачів бібліотеки ЦДЮТ
впровадження маркетингових технологій
Розвиток інноваційного процесу в бібліотеці ЦДЮТ Виставкова робота в інформаційно
-
маркетинговій діяльності бібліотеки
Відеозал
як зона роботи з нетрадиційними ресурсами
Бібліотечний маркетинг як елемент інноваційної діяльності бібліотеки навчального закладу (
методичні поради)
Мета
конкурсної роботи
організаційні
•
розширення асортименту послуг
‡
?û?ú???î?ì??û?ü?ô?ù???ô?û?ú?î?ú??ù?ú?î?ô???
послуг
‡
?î?û?ü?ú?î?ì?ð?ò?ñ?ù?ù?????????ÿ??ý?ÿ?ý?û???÷???ý?þ?î?ú
маркетингові
методико
технологічні Класифікація бібліотечних інновацій
управлінські це
спеціалізована
діяльність
щодо
:
забезпечення
збуту
послуг
і
продукції
для
задоволення
документально
-
інформаційних
потреб
користувачів
за
рахунок
розвитку
інноваційної
діяльності
бібліотек
;
розвитку
перспективного
попиту
на
бібліотечно
-
інформаційні
послуги
;
формування
та
підтримки
позитивного
іміджу
бібліотеки
.
Маркетинг у бібліотечній сфері
Основні складові маркетингу
ринок продукції та послуг
засоби просування продукції до споживачів
реклама
маркетингові дослідження
МЕТА ВІДВІДУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ
Б І Б Л І О Т Е К А СЬОГОДНІ ЦЕ:
Культурно
-
освітній,
інформаційний, комунікативний та дозвіллєвий
заклад
Книжкові видання, брошури, плакати, тематичні папки
ФНБП (фонд неопублікованих бібліографічних посібників)
Інтернет -
ресурси
Нетрадиційні носії інформації –
324 DVD та CD
56 користувачів,
1192 книговидач
Широкий спектр періодичних видань 41 найменувань
Система каталогів і картотек
ВІДДІЛИ БІБЛІОТЕКИ Книгосховище
Відеозал
Відділ абонементу
Читальний зал
РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ
Екскурсії до бібліотеки
Публікації на шпальтах місцевої преси
Емблема
Рекламний буклет
Музична вітальня
Засідання клубу любителів поезії
Поети міського літературно
-
творчого об
’
єднання
Участь у музичному конкурсі
Круглий стіл “Мій
рідний Запорізький край”
(травень 2011 р.)
ВІЙСЬКОВО
-
ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ
Краєзнавча робота
Екологічний напрям роботи
Книжкова виставка “Подорож
у світ природи”
(фрагменти)
Доповідь вихованців наукового відділу МАН
Зелений куточок
Краєзнавчий музей ЦДЮТ
Акція “Живи
, книго!”
Канікули в бібліотеці
ВИСНОВКИ В
ході
дослідження
апробовано
використання
загальнотеоретичних
основ
маркетингу
в
бібліотечній
справі
•
систематичне
проведення
маркетингових
досліджень
;
•
розробка
раціональної
системи
розміщення
фондів,
сервісних
послуг,
доступу
до
них
;
•
робота
над
зовнішньою
складовою
іміджу
;
•
інформація
для
споживачів
про
бібліотеку,
види
її
товарів
і
послуг
;
•
розвиток
партнерських
стосунків
з
органами
влади,
громадськими
організаціями,
ЗМІ
;
•
формування
попиту
dnz11@ukrpost.net
Енергодар, 2011 
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
214
Размер файла
40 488 Кб
Теги
діяльність, інноваційні, бібліотеки, пнз
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа