close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Норми професійної етики

код для вставкиСкачать
 Норми професійної етики бібліотекаря .
Образ бібліотекаря , його знання , манери , стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки . " Успіхи бібліотекаря - це тріумф бібліотеки . А його розчарування - її невдачі " .Давайте згадаємо : образ бібліотеки стародавнього Єгипту асоціювався у суспільній думці з храмом, часто на порталах бібліотек викарбовувалися написи : " Ліки для душі ". А народи Близького Сходу називали бібліотеки "храмами мудрості", "домами порад і настанов", "майстернями розуму". Бібліотеки очолювали уславлені мудреці, які одночасно були вихователями дітей царських сімей, лікарями, ученими, філософами.
До чого я веду: успіх усієї діяльності бібліотеки визначає ефективність спілкування бібліотекаря з читачем.
Щодня кожен із нас опиняється в різних ситуаціях, приміряючи на себе відповідні соціальні ролі. Прокинувшись вранці у родинному колі, ми можемо бути в ролі Матері (Батька), Дочки (Сина), Дружини (Чоловіка). По дорозі на роботу змінюємо роль Пішохода - на Пасажира або Водія. Ми буваємо Глядачами та Слухачами, Учнями або Вчителями, Покупцями, Виборцями... І іноді, навіть не замислю, що кожна з цих ролей накладає певні зобов'язання, диктує правила гри, пропонує відповідний стиль поведінки.
Звертаючись до бібліотеки, людина з вулиці - Директор фірми, Депутат, Науковець, Пенсіонер, Студент, Безробітний - починає грати іншу соціальну роль - Користувача бібліотеки, Читача, Споживача Інформації.
Бібліотекар та користувач є головними дійовими особами бібліотечного обслуговування, його суб'єктами. Але ролі цих суб'єктів відмінні. Користувач звертається до бібліотекаря, розраховуючи на задоволення своїх інформаційних потреб. Бібліотекар зобов'язаний задовольнити потреби користувача, виправдати його сподівання. Тобто в процесі бібліотечного обслуговування люди вступають у взаємодію як носії певних соціальних ролей - Бібліотекаря і Користувача - і ця взаємодія підпорядковується певним правилам ( "Правилам користування бібліотекою", посадовим інструкціям бібліотечних працівників, моральним та етичним нормам, деяким стереотипам поведінки тощо). Чітке розуміння змісту соціальних ролей та виконання правил взаємодії - запорука ефективного та безконфліктного бібліотечного обслуговування.
Для окремих користувачів Бібліотекар - це людина, що зберігає, охороняє книжки, обмежуючи доступ до них певними правилами та інструкціями. Для інших - ерудована особа, завдяки якій можна одержати інформацію і яка допоможе в пошуку, підкаже нові ідеї, дасть необхідні поради тощо. Треті - вважають бібліотекарів "невдахами", інтелігентними людьми, які не змогли себе реалізувати і опинились в бібліотеці. Четверті, навпаки, - заздрять можливості бути серед книг, "серед нової інформації та пам'яті століть".
До Бібліотекаря можуть ставитися і як до вчителя, що пояснить, навчить, підкаже, і як до психотерапевта, котрому можна відкрити душу і одержати, якщо не пораду, то принаймні - розуміння.
Представники всіх професійних груп намагаються кодифікувати норми та правила поведінки в певних етичних кодексах.
Під поняттям "кодекс"розуміється звід моральних норм.
Термін "професійна етика бібліотекаря" визначається як сукупність моральних норм, понять, думок, оцінок, поглядів членів бібліотечного колективу в організації праці цього колективу.
Одним із перших професійних кодексів можна вважати Клятву Гіппократа, що виникла ще у VI-IV ст. до н. е., головним принципом якої є "Не нашкодь", "Лікар-філософ дорівнює Богу" , " де любов до людини , там і любов до мистецтва та ін . Ці канони доречні в кожній професійній діяльності , об'єктом якої є людина і , звичайно , бібліотечній . У будь-який професійний кодекс слід закладати християнські заповіді : "Усе , чого тільки бажаєте , щоб чинили вам люди, те самі чинили і ви їм " , " Не судіть , щоб і вас не судили " та ін . вони проходять червоною ниткою крізь усі моральні кодекси світу , не залишаючи осторонь і бібліотечні кодекси світу . Норми бібліотечної професії вперше сформулювала в 1903 р . Мері Глум мер .однак , першим етичним кодексом бібліотекаря можна вважати бібліотечний канон Болтона , який з'явився у публічних бібліотеках . США в 1909р . І тільки у грудні 1938 р Американська бібліотека асоціація ( АLA) приймає Кодекс етики бібліотекаря , який потім допрацьовувався у 1975,1981,1995 роках . В Україні питанням етики бібліотекаря приділяються недостатня увага . Тому актуальним завданням стала розробка Кодексу бібліотекаря . З такою ініціативою виступили українська бібліотечна асоціація ( УБА ) і викладачі факультету бібліотечно-інформаційних систем . Кодекс етики , українського бібліотекаря був прийнятий Президією УБА у березні 1996 році .Дотримання цього важливого документа сприяє підвищенню культури обслуговування відвідувачів бібліотеки . На жаль, більшість бібліотекарів не ознайомлена з " Кодексом " , чи знайома з ним поверхово . Тому сьогодні , насамперед , необхідно , щоб " Кодекс етики " не тільки був доведений до кожного бібліотекаря України , а й став своєрідною Біблією бібліотечного працівника . Образ бібліотекаря як соціально активної особистості представлений такими нормами : дотримання загальнолюдських принципів моралі , повага до особистості як вищої цінності суспільства ; формування етичного і естетичного ідеалу людини , сприяння морально-етичним пошуком читачів в пізнанні навколишнього світу , відвернення екологічної катастрофи , покращення добробуту народи . Кодекс сучасним чином трактує місію бібліотекаря як носія ідей гуманізму , гаранта забезпечення інтелектуальної та інформаційної свободи , доступу до знань кожної людини , незалежно від соціального , майнового стану , віросповідання , національності , статі , віку, політичних поглядів . Турботою про високий суспільний авторитет бібліотекаря пронизані статті Кодексу в частині , яка стосується не припущення одержання особистої користі за рахунок читачів , колег чи бібліотеки , підтримання авторитету бібліотечної професії через постійне оновлення знань , виявлення ініціативи , відповідальності , сумлінності в професійній відповідності , об'єктивності , й конфіденційності інформації - морально-етичних і професійних принципів , які є обов'язковими для бібліотекаря . Дослідження , що проводились викладачами КНУК і М , а також обласними бібліотеками України , свідчать про чи татські симпатії до таких рис бібліотекаря : доброзичливість , здатність спілкуватися , щирість , врівноваженість , довіра , до читачів , високий професіоналізм , уміння тактовно порекомендувати необхідну , літературу та ін .ёІ ,навпаки , моралізаторство , диктатизм , конфліктність , неуважність до читачів та їхніх запитів , поділ читачів на "своїх " і "Чужих ", незнання фонду , психологія спілкування не сприяють встановленню такого типу морально-етичних відносин , який би забезпечував повагу до кожного читача і реальне виконання норм професійної етики . Норми сучасного " Кодексу Українського бібліотекаря " хоча і не являють собою раз і назавжди задану модель поведінки професіонала , проте його положення , інституціональні вимоги відповідають завданням теперішнього часу , пошуку об'єктивності істини , добра правди , гуманістичній спрямованості бібліотеки у демократичному суспільстві . Отже , всі разом ми зможемо підвищити соціальний статус бібліотечної професії й укріпити її авторитет . А професія наша справді чудова .
Як у віршованих рядках :
Напружена тиша читального залу -
Довічності сталий пароль .
І в тиші отій кого ж з нас не спіткало
Сплетіння і прагнення , і доль .
І розум , і розпач .надія й тривога ,
І подвиг , і жарт , і не прощений гріх ,
І та незбагненна дорога до Бога ,
Ми служимо людям у світському храмі ,
І совість століття пронизує нас .
А мудрість і правда розтоплять і камінь .
Все - любям , життю ,і ніщо про запас !
" Бережіть собори душ ваших ! " ,- сказав Олесь гончар . І тобі ми все подолаємо ! . 
Автор
bibliotekair
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
750
Размер файла
40 Кб
Теги
норм, професійна, етики
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа