close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Предметная комиссия учителей физического и эстетического цикла

код для вставкиСкачать
Навчальна,
Методична,
Спортивно
-
масова,
Фізкультурно
-
оздоровча,
Пропагандистська і агітаційна,
Підвишення кваліфікації педагогічних кадрів,
Медико
-
педагогічний контроль,
Контроль за фізичним вихованням
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060
-
ХП (зі змінами і допов
неннями).
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651
-
ХІ
V
(зі змінами і доповненнями).
Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402
-
III
(зі змінами і доповненнями).
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення системи організа
ції роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах» від 16 трав
ня 2001 р. №203
-
р.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Систему організації фізкультурно
-
оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно
-
технічних та позашкільних навчальних закладів» від 21 липня 2003 р. № 486.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про ор
ганізацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвіт
ніх та професійно
-
технічних навчальних закладах України» від 2 серпня 2005 р. №458.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про невідкладні заходи щодо збережен
ня здоров'я учнів, під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчиз
ни та позакласних спортивно
-
масових заходів» від 6 листопада 2008 р. № 1008.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів, спрямова
них на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської моло
ді у навчальних закладах України» від 27 листопада 2008 р. № 1078.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення амбулаторно
-
поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29 листопада 2002 р. № 434.
Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у на
вчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та сту
дентської молоді» від 21 квітня 2005 р. № 242/178.
ДСанПіН 5.5.2.008
-
01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утри
мання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально
-
виховного процесу».
Проведена робота за створенням комп'ютерної бази даних
:
фізичної підготовленості вихованців
комп'ютерної бази даних з тестування учнів
батьків
база даних підсумків спортивних змагань і т.д. Итоги городской спартакиады школьников за 2008 –
2009 уч.год
вчителів за допомогою шкільного психолога та соціолога
Уроки проходять на високому педагогічному рівні, учні з задоволенням виконують завдання вчителів. На уроках, для підвищення їх плотності, для індивідуальних завдань застосовуються картки. Теоретичні знання даються учням не тільки за допомогою розповіді, а і за допомогою комп'ютерних технологій
У навчальному процесі постійно впроваджуються нові педагогічні технології, інноваційні підходи
.
На базі школи проводяться:
засідання,
методичні об'єднання шкільні,
методичні об'єднання міські,
семінари, конференції з тематики фізичного здоров'я і фізичного виховання дітей.
Міських,
Всеукраїнських
та
міжнародних
семінарах,
присвячених
розгляду
питань
фізичної
культури,
що
підтверджене
сертифікатами
учасників
конференцій
.
Шахма
ты
Ручной мяч
Шейпин
г
Настоль
ный теннис
Кик
-
боксин
г
Воле
йбол
Футб
ол
Гимнас
тика
Баскет
бол
Бокс
Атлетич
еская
гимнасти
ка
Спортивны
е
секции ООШ №9
В учбовому закладі є в наявності:
інструктивні,
інформаційні матеріали
фотостенди
Стенд інформації:
для батьків
фотостенди про фізкультурно
-
оздоровчу роботу у школі
стенд з інформацією про змагання класів на внутрішкільній спартакіаді. Цей стенд постійно оновлюється
індивідуальні бесіди,
класні і загальношкїльні батьківські збори,
конференції,
батьки залучаються до участі в спортивних змаганнях
батьки залучаються до участі в туристичних походах,
заняттям в спортивних секціях
залучаються в якості тренерів з видів спорту і так далі.
Основна СМГ
Підготовча Повне звільнення
Рівень здоров'я учнів
У річному плані роботи школи є розділ «Фізичне виховання» з обов'язковим календарним плануванням спортивно
-
масових заходів учбового закладу
:
Графік внутришкільного контролю
Наради при директорі
Методична рада
№
п/п
ШКОЛЫ
2008
-
2009 уч.г.
2009
-
2010 уч.г.
место
очки
сор.
место
очки
сор.
1
ЛИЦЕЙ № 1
1
666
23
1
432
14
2
ООШ № 9
3
592
26
2
410
16
3
ООШ № 8
2
595
18
3
367
13
4
ООШ № 7
4
541
16
4
346
11
5
ГИМНАЗИЯ № 2
6
517
19
5
305
10
6
ООШ № 3
10
410
12
6
286
10
Документ
Категория
Образование
Просмотров
116
Размер файла
85 455 Кб
Теги
физической, цикл, предметной, комиссии, учителей, эстетической
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа