close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Основні права і обов'язки громадянина

код для вставкиСкачать
Презентацію
підготувала
:
Левченко Н.А., вчитель
початкових
класів
Глухівської
загальноосвітньої
школи
I –
III ступенів
№6
Основні
права і
обов’язки
громадянина
Правила поведінки в суспільстві
Релігійні
норми
Звичаї
і традиції Корпоративні
норми
Право
Мораль Право –
правила і
норми
поведінки
, встановлені
державою Права людини і громадянина
–
це забезпечені державою можливості користуватися соціальними благами та
цінностями у встановлених законом межах.
Обов
’
язок
–
норма поведінки
, вимога
,
якої
необхідно
дотримуватись
та виконувати
відповідно
до суспільних
вимог
або
внутрішніх
переконань
.
Конституція України
Стаття 3
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Конституція України
Стаття
24
Громадяни
мають
рівні
конституційні
права і
свободи
та є
рівними
перед законом,
незалежно
від
раси
, кольору
шкіри
,
політичних
, релігійних
та інших
переконань
, статі
, етнічного
та соціального
походження
, майнового
стану, місця
проживання
, мови
або
інших
ознак
.
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на життя
Стаття 27
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на свободу
та особисту
недоторканність
Стаття 29
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на свободу світогляду і віросповідання (релігію)
Стаття 35
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право розпоряджатися
своєю
власністю
Стаття 41
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на підприємницьку
діяльність
,
яка не заборонена законом Стаття 42
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на працю
Стаття 43
ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на відпочинок
Стаття 45 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на соціальний захист Стаття 46 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на житло Стаття 47 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на достатній життєвий рівень
для себе і своєї сім'ї
(достатнє харчування, одяг, житло)
Стаття 48 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування Стаття 49 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на безпечне довкілля
Стаття 50 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право дітей на піклування батьків Стаття 51 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право дітей на захист від насильства
та експлуатації Стаття 52 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право дітей
-
сиріт
на захист і піклування з боку держави Стаття 52 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право на освіту Стаття 53 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Свобода літературної, художньої,
наукової і технічної творчості Стаття 54 ПРАВА ГРОМАДЯНИНА,
ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
Право знати свої
права і
обов'язки
Стаття 57 ОБОВ
’
ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА
Обов
’
язок захищати Вітчизну
, незалежність та територіальну цілісність України
Обов
’
язок шанувати державні символи України
Обов
’
язок додержуватися Конституції України та законів
України
Обов
’
язок чоловіків відбувати військову службу Незнання
законів
не звільняє
від
юридичної
відповідальності
.
ОБОВ
’
ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА
Обов
’
язок
не заподіювати
шкоду природі
,
культурній
спадщині
Обов
’
язок
сплачувати
податки
Обов
’
язок
отримати
повну
загальну
середню
освіту
Обов
’
язок
батьків
піклуватися
про своїх
дітей
Обов
’
язок
дітей
піклуватися
про своїх
батьків
Незнання
законів
не звільняє
від
юридичної
відповідальності
Міжнародний
захист
прав дитини
Конвенція
ООН про права дитини
-
це
угода
між
державами
.
В
ній
записано,
як
уряд
кожної
країни
повинен
піклуватись
про
дітей
.
Конвенція
була
прийнята
20
листопада
1989
року
та
набула
чинності
в
Україні
з
27
вересня
1991
року
і
з
цього
часу
є
частиною
українського
законодавства
.
Конвенція
ООН
про права дитини
Дитиною
є
кожна
людина
до
18
-
річного
віку
.
Конвенція
ООН
про права дитини
Основні
права
дітей
,
зазначені
у
Конвенції
:
-
всі
діти
рівні
у
правах
-
кожна
дитина
має
право
на
життя
-
всі
діти
мають
право
на
захист
і
піклування
-
всі
діти
мають
право
на
ім'я
і
громадянство
-
право
знати
своїх
батьків
і
право
на
їх
піклування
-
право
вільно
висловлювати
свої
думки
Конвенція
ООН
про права дитини
Основні
права
дітей
,
зазначені
у
Конвенції
:
-
право
на
інформацію
-
право
на
свободу
релігії
-
право
на
мирні
збори
-
право
на
захист
від
насильства
,
образи
та
експлуатації
-
жодна
дитина
не
може
бути
примусово
залучена
до
праці
,
що
шкодить
її
здоров
’
ю
Конвенція
ООН
про права дитини
Основні
права
дітей
,
зазначені
у
Конвенції
:
-
право
на
охорону
здоров'я
-
право
на
достатній
рівень
життя
-
право
на
освіту
-
право
на
відпочинок
і
дозвілля
-
право
брати
участь
в
іграх
і
розважальних
заходах
-
право
брати
участь
у
культурному
житті
та
займатися
мистецтвом
1. Вибрати правильний варіант
:
Право -
це сукупність правил поведінки, що містяться у законах.
Право –
це власні переконання, якими керується людина у повсякденному житті.
2. Який правовий документ
найповніше гарантує права та обов
’
язки кожного громадянина в Україні:
Податковий
кодекс
Конституція
України
Закон України
“Про освіту
”
3. Які правові документи
гарантують право на освіту:
Податковий
кодекс
Конституція
України
Закон України
“Про освіту
”
4. Продовжити речення:
Основний
Закон України
–
це
... .
(Конституція України)
Повага
до державних
символів
, захист
Вітчизни
, сплата
податків
, повага
та дотримання
Конституції
Украни
, бережне
ставлення
до природи
–
це
... . (Обов'язки громадян)
5. Обрати правильну відповідь:
1) Заява
, проголошення
основних
принципів
–
це
:
а) закон
б) декларація
в) конвенція
2) Угода, міжнародний
договір
з
певних
питань
–
це
:
а) конвенція
б) закон
в) декларація
6. Пригадайте прочитані казки
та оповідання, у яких порушувались
права дітей і казкових героїв. Які саме права були порушені? (
Наприклад
, “
Попелюшка
”, “
Пригоди
Буратіно
”, “
Червона
шапочка”, “
Снігова
королева”, книги про “
Гарі
Потера
” тощо
).
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 019
Размер файла
20 078 Кб
Теги
громадянина, право, язки, обов, основні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа