close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

lec_1

код для вставкиСкачать
Лекція 1
«Основи ООП. Мова Java»
Укладач: к.е.н. Жулінська К.М.
Частка ринку у % на поч. 2013 р.
30
25
24.5
21.34
20
15
10
5
15.23
8.62
6.65 5.45
3.92 3.13
1.87 1.8
1.4
0
Джерело: http://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2013/
1.3 1.29
План
1.
2.
3.
4.
5.
Основні парадигми програмування
Місце мови Java серед мов програмування
Особливості та характерні риси мови Java
Основні поняття ООП
Інсталяція Java Development Kit, завантаження
документації
Парадигми програмування
Процедурно-орієнтоване програмування (ПОП) – це
методологія програмування, заснована на концепції виклику
процедури (методи або функції). Із процедур формуються
структури коду, які повторно можна використовувати.
Результатом застосування даної методології є додаток, що являє
собою алгоритм послідовного виклику процедур. До процедурних
мов програмування належить Pascal, С
Об’єктно-орієнтоване (ООП) – методологія програмування,
побудована на представленні програми у вигляді об’єктів, кожен з
яких є екземпляром певного класу. В класі є методи, які описують
функціонал екземплярів даного класу. У результаті застосування
ООП маємо додаток, що представляє собою виклик різних
об’єктів, їх методів. До об’єктно-орієнтованих мов програмування
відносяться такі, як мови С++, С#, Java.
Прототипно-орієнтоване програмування (ПрОП) — стиль
об'єктно-орієнтованого програмування, при якому відсутнє
поняття класу, а успадкування здійснюється шляхом клонування
існуючого примірника об'єкта - прототипу. Прикладом ПрОП є
мова JavaScript.
Місце Java серед мов програмування
Мова Pascal
1974 р., ПОП
(мова програмування + P-машина)
Мова C
1972 р., ПОП
(для розробки системного ПЗ)
Мова С++
1983 р., ООП
Мова Java
1996 р., ООП
(мова програмування + JVM)
Мова JavaScript
1995 р., ПрОП
(розширює функціонал HTML-сторінок)
Мова C#
1998-2001 р., ООП
(мова програмування + .NET)
Історія виникнення мови Java
1991 р. - група інженерів компанії Sun під керівництвом
Джеймс Гослінг
Патріка Нотона і Джеймса Гаслінга зайнялися розробкою
мови, яку можна було б використовувати для
програмування побутових пристроїв (пультів для
телевізорів, контролерів для управління холодильниками,
пральними машинами, мікрохвильовими печами тощо).
Назва мови Oak
1994 - Компанія Sun випустила свій власний браузер HotJava,
що "умів" обробляти код всередині веб-сторінок
У 1996 р. офіційно вийшла перша версія Java (Java 1.0), яка
згодом зазнала низку удосконалень.
Назва мови Java походить від сорту кави (вирощується на о.
Duke
Ява (Індонезія)), який часто споживали розробники мови.
Талісманом мови є Duke
Щорічно проводиться конкурс Duke's Choice Awards
Особливості Java. Кросплатформеність
javac
compile once run anywhere! – концептуальний принцип Java
Особливості Java
Швидкість.
За рахунок додавання додаткового звена – JVM – Javaпрограми як правило, виконуються трішки довже, ніж
програми на С++. У той же час в JVM є вбудований
механізм JIT(just in-time) -компіляторів, які
перекомпільовують байт-код в інструкції для ЦП не
повністю, а по мірі необхідності (лише методи, які
викликаються, а не весь код програми).
Динамічність.
Мова Java є більш динамічною, відносно С та С++, С#.
Бібліотеки класів постійно поновлюються новими
методами, розширяючи можливості програміста у
розробці програм.
Абревіатури в Java
Абревіатура
JVM
JRE
Повна назва
Java Virtual Machine
Java RunTime Environment
JDK
Java Development Kit
Java SE
Java Standart Edition
Java EE
Java Enterprise Edition
Java ME
Java Micro Edition
Призначення
віртуальна машина Java
ПЗ для споживачів, які бажають
запускати java-програми. Тільки для
запуску java-програм. Включає JVM і
бібліотеку класів
Програмне
забезпечення
для
програмістів для компіляції і запуску
java-програм. Включає компілятор (javac)
та JRE, різні утиліти тощо.
Платформа Java для розробки desktopпрограм, простих серверних додатків.
Платформа Java для розробки складних
серверних програм рівня enterprise.
Платформа для розробки програм для
моб.телефонів,
інших
компактних
пристроїв
Основні поняття ООП
Клас описує властивості, функціонал своїх екземплярів.
Екземпляр класу – це об’єкт, що створений на основі даного класу.
Екземпляру класу притаманні властивості, які описані в даному класі.
Екземпляр може викликати методи, що описані в даному класі.
Метод класу описують функціонал, поведінку екземплярів даного
класу.
Рис. Відмінності між класом і об’єктом в ООП
Наслідування
Наслідування – здатність класів формувати ієрархії, коли класи‐нащадки наслідують поведінку
класів‐предків. Реалізується за рахунок опису нового класу на основі вже існуючого
(батьківського), при цьому властивості і функціональність батьківського класу запозичуються
новим класом.
Призначення:
Дозволяє позбутися дублювання коду.
Дозволяє додати нову функціональність
в клас.
Інкапсуляція
Інкапсуляція - “приховування” властивостей всередині об’єкта; представляє
собою процес відокремлення елементів об’єкту, які визначають його
поведінку.
Призначення: приховати програмну реалізацію від користувача
(прикладного програміста), при цьому надаючи йому інтерфейс (набір
методів, якими наділений об’єкт).
Поліморфізм
Результат: Now speak!
Woof!
Meow!
Програмне забезпечення Java
Інсталятор JDK -
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.
html
Простий текстовий редактор (напр., NodePad)
IDE (інтегроване середовище розробки) Eclipse або NetBeans.
Для зручності можна завантажити
документацію по бібліотеці класів Java
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/downloads/index.html
Рекомендована література
Література по Java:
Java 2. Библиотека профессионала. Том 1. Основы
Автор: Кей Хорстманн, Гари Корнелл
Java 2. Библиотека профессионала. Том 2.
Тонкости программирования Автор: Кей
Хорстманн, Гари Корнелл
Відеоуроки:
Шуйков Сергей
Юриевич: http://www.ex.ua/view/14114671
Юрий Ткач (розміщено на youtube.com)
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
30
Размер файла
658 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа