close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

будинок вчителя

код для вставкиСкачать
 Система правової освіти та виховання у школі –
дитячому садку “Оріяна”
управління освіти Деснянської районної
у місті Києві
державної адміністрації
Школа –
дитячий садок “Оріяна"
Заклад нового типу, який забезпечує безперервність дошкільного і початкового навчання, створює найяскравіші, найоптимальніші умови для повноцінного розвитку навчання учнів та дошкільників; задоволення пізнавальних потреб, інтересів, нахилів та здібностей, обдарувань та талантів; сприяє становленню моральних засад; виховує загальнолюдські ідеали добра, справедливості, рівності, свободи , демократії, честі, прав людини.
Мета та місія школи:
формувати демократичне суспільство України з поколінь особистостей, які б гармонійно поєднували в собі найвищий фізичний, духовний, інтелектуальний і психічний розвиток, самопізнання з пізнанням природи буття людини, всесвіту і суспільства, основ розвитку матеріальної і духовної культури, перебувати в гармонії з собою та оточенням.
Концепція системи правової освіти та виховання
Готувати громадян України до вирішення як національних, так і загальнолюдських проблем та дотримуватись вимог Конституції й Закону «Про освіту України», міжнародних декларацій про права дітей і дорослих.
Ознайомити дітей з основними документами, які захищають їхні права. Вчити дітей робити перші спроби законотворчості, формувати в них розуміння таких понять, як «право», «держава», «конституція».
Забезпечити вихованців початковими знаннями про права та свободи дітей, а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;
Формувати мотивацію, головні уміння і навички, а також основи майбутніх ключових компетенцій, необхідних для правомірної та відповідальної участі в житті суспільства і держави;
Орієнтувати на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм;
Сприяти формуванню активної громадянської позиції на основі цілісного самоусвідомлення як людини –
особистості –
громадянина України –
першооснови європейської та світової спільноти людей;
Створювати умови для набуття досвіду усвідомлених суспільних дій, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до справ і свобод інших людей
.
Умовна структура правоосвітньої та правовиховної роботи в ШДС «Оріяна
»
Урок Конференції
Зустрічі
Пошукова
робота
Акції
Проектна
діяльність
Усні
журнали
Виховні
години
Літературно
–
музичні
композиції
Інтерактивні
Робота закладу з правового виховання
спрямовується у трьох напрямках:
Методична та контрольно –
аналітична робота з педагогами;
Навчально –
виховна робота з правової освіченості учнів;
Робота з батьками
Школа
-
садок
Родина
Діти
Єдність дій
педагогів, дітей і
родини у забезпеченні
навчально
-
виховного
процесу
Виховання гармонійного
та всебічного розвитку
особистості
Виховання національної
свідомості дітей
Виховання морально
-
правових цінностей
Використання особистісно
-
орієнтованого підходу
до дитини
Організація навчально
-
пізнавальної діяльності
через різні форми роботи
Організація навчального
та розвиваючого середовища
дітей з метою розвитку їх
здібностей
Забезпечення умов для
повноцінного фізичного
розвитку дітей
Формування навичок
здорового способу життя
Досягнення тісного
взаємозв’язку
мовленнєвої та
розумової діяльності
Це нероздільний трикутник –
школа, діти й сім’я
Вчать хлопчаків і дівчаток совість, відвага і честь.
Вчитель і батько, і мати дружньо підставлять плече.
Щоб у великій родині, дітям всім добре жилось
Маємо серце єдине: і для цієї родини, серце й знання віддаємо
Діти твої, Україно, -
світле майбутнє твоє
Ключові уміння,
що стануть основою для набуття навичок і ключових компетенцій
Інтелектуальні
Відстоювати власну точку зору;
Толерантно ставитись до іншої людини;
Обробляти й зіставляти отриману інформацію;
Розуміти причину конфлікту і бачити шляхи розв’язання конфлікту.
Комунікативні
Співпрацювати з оточенням;
Бачити свою роль у спільних справах;
Шукати і знаходити компроміс;
Дотримуватись правил поведінки;
Брати до уваги вікові особливості учасників спілкування;
Поважати права і свободи людей;
Шанобливо ставлення до батьків.
Практичні:
Реалізовувати свої права та свободи;
Захищати свої права;
Співвідносити свої права і свободи з обов’язками та загальноприйнятими правилами поведінки;
Любити свою Вітчизну –
Україну –
і пишатись нею;
Система правової освіти та виховання
школи –
дитячого садка «Оріяна» Деснянського району міста Києва
матеріальні елементи
(систему матеріальних елементів утворюють всі суб’єкти правової освіти і виховання
нематеріальні елементи
Педагоги
:
предметники
класоводи початкових класів
Вихователі ГПД
Учні:
учень –
суб’єкт навчання.
класи
учнівські паралелі класів
Адміністрація
:
директор
заступник директора з навчально
-
виховної роботи Батьки:
родина
батьківські збори
батьківські комітети
клуб «Бабусь і дідусів»
Шкільний психолог
Бібліотека
Представники органів місцевої, державної влади:
Районна держадміністрація
районна кримінальна міліція у справах неповнолітніх
районна дорожно -
патрульна служба
районне Управління юстиції
Вимоги та стандарти щодо правової освіти та виховання згідно чинного законодавств
а
Принципи правової освіти та виховання
Навчально виховний процес:
мета
завдання
методи
форми
Освітній механізм –
формування правової свідомості та обізнаності з урахуванням вікових особливостей учнів, з метою закладання основ майбутньої громадянської компетентності.
Внутрішкільні відносини «суб’єкт » «суб’єкт »
Свято “Ми роду козацького діти”
Школа
-
родина
-
майбутнє!
З гордістю стверджуєм ми!
Діти твої, Україно, -
світле майбутнє твоє!
Автор
olymir
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
239
Размер файла
7 738 Кб
Теги
будинок, вчителя
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа