close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аттестация Чопенко

код для вставкиСкачать
Чопенко
Лариса
Анатоліївна
вчитель
української мови
та літератури
НВО – ліцею НІТ
Творчий портрет учителя
Чопенко Лариса Анатоліївна, 11.09.1963
року народження
Вчитель української мови та літератури
НВО – ліцею НІТ
Загальний трудовий стаж - 34 роки
Педагогічний стаж – 29 років
Освіта – вища
Дніпропетровський державний
університет, 1986 рік, спеціальність –
філолог, кваліфікація –
вчитель української мови
та літератури
Курси підвищення кваліфікації
Документи
Технології, за якими я працюю
Діалогічне
навчання
Пошукове
навчання
Проблемне
навчання
•діалог
•дискусія
•рольова гра
•моделювання ситуацій
•інтерактивна вправа
•комунікативний практикум
Форми роботи
індивідуальна
парна
групова
колективна
•метод
проектів
•комп´ютерні
технології
Самоосвіта
1. Методи навчання української мови крізь
призму компетентісного підходу, 2009-2010
2. Педагогічні інновації технологій розвитку
правописної грамотності школярів, 20102015
3. Виконання мультимедійних технологій на
уроках української словесності, 2010-2015
4. Вивчення типів інтегрованих
уроків у системі компетентісної
мовної освіти, 2013-2015
Участь у методичній роботі
1. Участь у роботі шкільних методичних
об´єднань
2. Виступи на педрадах
3. Участь у проекті “ Відкритий світ ”
4. Проведення відкритих уроків
5. Участь у виставках під час проведення
предметних тижнів
Тема, над якою я працюю
“ Розвиток колективної, парногрупової та індивідуальної
науково-дослідницької діяльності
учнів у процесі вивчення
української мови та літератури ”
Розробки уроків
Цикл уроків з української мови у 6 класі “ Пригоди і
романтика ”
Урок 1. В. Нестайко. Короткі відомості про
письменника. Історія створення повісті
“ Тореадори з Васюківки ”.
Мета: ознайомити шестикласників із цікавими
фактами біографії письменника, спогадами про
нього рідних і знайомих; розвивати пошукові
здібності учнів, спостережливість, уміння
висловлювати свою думку; виховувати повагу
до старших, плекати естетичні почуття.
Цілі уроку:
Учні знатимуть:
- основні віхи життя В. Нестайка,
- історію створення повісті “ Тореадори з
Васюківки ”
- визначення вивчених літературознавчих
термінів
Розробки уроків
Учні вмітимуть:
-порівнювати текст для аудіювання з текстом підручника
- працювати з літературознавчими термінами
- висловлювати власні судження
Тип уроку: засвоєння нових знань і розвиток на їхній основі вмінь і
навичок
Обладнання: портрет письменника, виставка творів, висловлювання
про письменника відомих людей, картка оцінювання роботи на уроці
Методи, прийоми і форми роботи на уроці: “ Словесний настрій ”
евристична бесіда, робота в парах з елементами
компаративістичного дослідження, випереджувальне завдання
Випереджувальне завдання: підготувати індивідуальні повідомлення
про основні віхи життя В. Нестайка
Теорія літератури: пригодницька повість
Розробки уроків
Урок 2. В. Нестайко. Захоплюючий сюжет повісті
“ Тореадори з Васюківки ”
Мета: зацікавити учнів пригодницькою повістю
В. Нестайка, допомогти зрозуміти поняття
романтичного
і
пригодницького,
вчити
осмислювати авторський задум, розвивати
навички коментування найцікавіших моментів у
повісті та вміння уявляти ситуацію, емоційно
виконувати ролі, формувати активну життєву
позицію, виховувати повагу до друзів, доброту,
вміння співпереживати.
Цілі уроку:
Учні знатимуть:
-зміст повісті
- тему й основну думку твору
- імена головних і другорядних героїв
Розробки уроків
Учні вмітимуть:
- самостійно визначати тему, головну думку твору
- виразно читати й переказувати фрагменти повісті
- добирати цитати з тексту на підтвердження власної думки
- висловлювати та обґрунтовувати власне ставлення до
прочитаного
Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та
навичок
Обладнання: ілюстрації до повісті, мультимедійна дошка, картки
Методи, прийоми і форми роботи на уроці: клоуз-тест, гронування
Випереджувальне завдання: прочитати
повість В. Нестайка (програмові розділи)
Розробки уроків
Урок 3. Образи головних героїв з повісті
В. Нестайка “ Тореадори з Васюківки ”
Мета:
допомогти
учням
зрозуміти
багатогранність образу героїв, показати роль
дружби у житті хлопчиків, розвивати вміння
та навички зіставляти образи, складати план
до
порівняльної
характеристики,
підвищувати
рівень
загальної
мовної
культури,
формувати
активну
життєву
позицію, виховувати потяг до відкриття
нового.
Цілі уроку:
Учні знатимуть:
- основні риси характеру дійових осіб
- послідовність аналізу епічного твору
- зміст поняття “ компаративістичне
дослідження ”
Розробки уроків
Учні вмітимуть:
- аналізувати дії та вчинки головних героїв
- оцінювати поведінку персонажів
- добирати цитати з тексту для характеристики образів
- проводити компаративістичне дослідження
- малювати “ словесний ” портрет героїв
Тип уроку: інтегрований урок-дослідження
Обладнання: виставка творів В. Нестайка, та М. Твена: “ Тореадори
з Васюківки ”, “ Пригоди Тома Сойера ”, ілюстрації до творів,
роздавальний матеріал
Методи, прийоми і форми роботи на уроці: евристична бесіда,
компаративістичне
спостереження,
творча
лабораторія,
випереджувальне завдання
Випереджувальне завдання: підготувати
повідомлення про М. Твена та його “ Пригоди
Тома Сойера ”
Розробки уроків
Урок 4. Контрольна робота з теми “ Тореадори з Васюківки ”
Мета: здійснити контроль навчальних досягнень учнів, розвивати
навички різнорівневих тестових завдань, виховувати навички
об'єктивної самооцінки
Цілі уроку:
Учні повинні знати:
- зміст прочитаної повісті
- основні теоретичні поняття
Учні повинні вміти:
- робити узагальнення
- написати міні-твір на основі прочитаного
Тип уроку: узагальнюючий методи, прийоми і форми роботи на
уроці, різнорівневі тести
Результативність фахової
діяльності
- Пуня Надія Володимирівна,
Всеукраїнський конкурс-захист науководослідницьких робіт, присвячений
роковинам з дня народження
П. Тичини, ІІ місце, 2010-2011 н.р.
- Сальніков Ігор Олегович,
обласний конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт,
ІІІ місце, 2010-2011 н. р,
2011-2012 н.р.
Результативність фахової
діяльності
- Пушкеля Аліна Олександрівна, обласний
конкурс науково-дослідницьких робіт
“ Розкрилля душі ”, І місце, 2011-2012 н.р,
2013-2014 н.р.
- Холодкова Олександра
Костянтинівна, обласний
конкурс “ Собори наших душ ”,
2011-2012 н.р., 2013-2014 н.р.
Результативність фахової
діяльності
- Маркова Анастасія, обласний тур конкурсу
знавців з української мови ім. П. Яцика,
ІІ місце, 2010-2011 н.р.
-Можейко Валерія Аскольдівна, міська
олімпіада з української мови, конкурс
-ім. П. Яцика, І місце, 2013-2014 н.р.
- Громова Анастасія, міський
конкурс ім. П. Яцика, ІІІ місце,
2013-2014 н.р.
Позакласна діяльність
Позакласна робота
Робота з
обдарованими
дітьми
Участь у
шкільних
конкурсах,
олімпіадах
Участь у
шкільних
святах,
конкурсах
Участь в
обласних
конкурсах,
олімпіадах,
МАН
Гурткова
робота
Формування і
виховання
прагматично
творчої
особистості
Учень
учитель
Я – класний керівник
Колектив 9А
класу
Хлопців - 21
Дівчат - 8
Ядро
Ткаченко К., Губа О.,
Тімочко М., Кононова К.,
Холодкова О., Пушкеля А.,
Васильєв О.
Проблема:
формування
духовної культури
молоді
Лідери
Ткаченко
Катерина,
Тімочко
Михайло
Досягнення:
-вироблені певні
традиції класу;
- сформована
самостійність учнів;
- започатковано
введення
щоденника класних
справ
Я – класний керівник
Творчі роботи учнів
Матеріальна база кабінету
1. Ілюстративний матеріал
(портрети українських
письменників
2. Матеріали тематичних
контрольних робіт з усіх
видів мовно-літературної
діяльності
3. Дидактичний матеріал з
української мови та
літератури
4. Науково методична
література
5. Бібліотечка вчителясловесника
З досвіду роботи
Метою особистісно зорієнтованої освіти
є не набуття учнями знань і вироблення
вмінь та навичок, як в авторитарному
навчанні, а вільний розвиток особистості,
яка в процесі навчання зберігає свою
індивідуальну неповторність і гармонію
з довкіллям.
Найоптимальнішим методом
особистісно зорієнтованого
навчання є науководослідницький, а формою –
індивідуальна, парно-групова
та колективна. Такий підхід потребує:
-введення учнів у спільну діяльність;
- планування умов взаємодії всіх членів
групи;
- зосередження уваги на окремому завданні;
- розкриття індивідуальних здібностей та
уподобань кожного;
- творчого
розв´язання
поставленої
проблеми.
Групова робота – це
перспективна форма
навчання, яка стимулює
школярів до саморозвитку
й самореалізації.
А час іде
Минають дні, роки, десятиліття,
Було ж, здавалося, недавно повноліття
А вже от – Ліття…, Ліття…
Так уже сорок, та не хочу впасти,
Як з гілки яблуко летить гниле
“ Добро в дитяче серце мрію ще закласти
І заслужити шану у колег “
Дякую за увагу!
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
256
Размер файла
5 405 Кб
Теги
чопенко, аттестации
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа