close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педагогічний досвід Максимової С.К.

код для вставкиСкачать
Максимова
Світлана
Костянтинівна
вчитель
біології
НВО – ліцею НІТ
Кредо: в серце
ввійде те, що йде
від серця
Творчий портрет учителя
Максимова Світлана Костянтинівна 02.02.1963 року
народження. Вчитель біології НВО ліцею НІТ.
Загальний трудовий стаж – 32 років.
Стаж педагогічної роботи – 29 років.
Освіта вища.
Дніпропетровський державний університет, 1995 рік, кваліфікація
біолога, викладача біології і хімії
Спеціальність: вчитель біології
Документи
самоосвіта
Консультації
з предмету і
індивідуаль
ні заняття
Додаткові
творчі
завдання,
реферати
Позаурочн
а робота
Навчальна
робота на уроках
біології
Організація
позакласних
заходів з
біологічною
спрямованістю
Диференціація і
індивідуалізація
навчального процесу
Організація науководослідницької
діяльності учнів в
МАН
Використання
нестандартних форм
проведення уроків
біології
Урок - конференція
Складання індивідуальних
завдань з тем
Урок - ділова гра
Урок - подорож
Рівневі контрольні роботи
Робота учнів в
групах різного рівня
Робота в
Науковому
товаристві
Урок - брейн-ринг
Урок - залік
Інтегрований урок
Участь у
конкурсах
різних рівнів
з біології
Участь в
біологічних
олімпіадах
Організація
дослідницької
діяльності на
уроках біології
Дослідницькі
експерименти
Уроки дослідження
Самоосвіта
1. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках
біології.
2009-2014 н.р.
2.Використання інноваційних технологій на
уроках біології.
2011-2012 н.р.
3. Створення добірки виховних заходів
екологічного спрямування.
2013-2014 н.р.
4. Нестандартні форми організації роботи на
уроках біології з використанням
інтерактивних методівнавчання.
2013-2015 н.р.
Участь в методичній роботі
1.Проведення відкритих уроків та участь у
виставках під час проведення предметних тижнів
2. Участь в проекті “Відкритий світ”
3. Виступи на шкільному методоб´єднанні та
педрадах
Тема, над якою я працюю
“ Нестандартні форми організації
роботи на уроках біології з
використанням інтерактивних
методів навчання“
Розробки уроків
Тема уроку: “Клітина будова рослин”
Мета:
Сформувати у школярів поняття про
методи вивчення рослинної клітини,
про будову рослинної клітини, її
органи та функції, які вони
використовують. Освоїти методику
приготування тимчасових препаратів
клітин шкіри цибулі та помідору.
Тема уроку: «Загальна характеристика
біосфери. Вчення В.У. Вернадського про
біосферу.»
Мета:
Сформувати
поняття
про
біосферу як оболонку живої
матерії
планети,
розширити
знання учнів про оболонки Землі.
Вчення В.У. Вернадського про
біосферу та ноосферу. Виховати
бережне ставлення до живих
організмів планети, як основної
частини біосфери.
Тема уроку: «Особливості будови та
життєдіяльності грибів»
Мета:
Ознайомити учнів з особливостями
будови грибів, порівняти їх з
особливостями будови тварин і
рослин. Розвивати вміння
порівнювати об’єкти і процеси та
формулювати висновки,
використовувати раніше вивчений
матеріал, виховувати розуміння
єдності всього живого.
Тема уроку: «Робота серця і серцевий цикл»
М.М. Амосов – хірург - кардіолог
Мета: розглянути серцевий цикл,
ознайомити учнів з його
особливими фазами й
механізмами, що регулюють
роботу серця.
М.М. Амосов – хірург – кардіолог,
Його життя, досягнення,
надбання.
Тема уроку: «Пріони, їх будова та
життєві цикли»
Мета: сформулювати поняття про
особливу форму життя пріонів, їх
будову, життєві цикли роль пріонів у
природі та житті людини,
особливості пріонних хвороб людей і
тварин. Формулювати життєву та
професійну компетентність учнів
щодо усунення ризиків зараження
пріонними інфекціями взагалі та
через їжу зокрема. Виховувати
дбайливе ставлення до власного
здоров’я і здоров’я інших.
Електронний посібник “Виховні заходи
екологічного спрямування.”
Даний
збірник
включає
сценарії
різнопланових, різновікових екологонатуралістичних заходів, шкільних свят,
турнірів, які покликані стимулювати
екологічне мислення та переконання
шанобливого і дбайливого ставлення до
природи. Метою позакласних заходів є
виховання естетичного й морального
ставлення
до
навколишнього
середовища, уміння поводитися в ньому
відповідно до загальнолюдських норм
моралі.
Результативність з розвитку
творчої обдарованості
1. Блоха Мирослава 9-А клас НВО ліцей НІТ –
переможниця ІІ (міського) етапу всеукраїнської
олімпіади з біології, І місце 2012-2013 н.р.
2. Черкас Ігор 10 – А клас НВО ліцей НІТ – призер ІІ
(міського) етапу всеукраїнської олімпіади з
біологіїя, ІІІ місце 2012 -2013 н.р
3. Артеменко Наталія 9-Б клас НВО ліцей НІТ –
переможниця ІІ (міського) етапу всекукраїнської
олімпіади з біології І м. 2013-2014 н.р. та
переможниця ІІІ етапу всеукраїнської олімпіади з
біології – ІІ місце 2013-2014 н.р.
Відкриті позакласні
заходи:
1. “Світ кімнатних рослин”.
2. Акція “Станемо друзями птахам”.
3. Міжнародний день захисту тварин.
Позакласна діяльність
1. Додаткові заняття з учнями, що потребують
допомоги
2. Підготовка учнів до шкільної та міської олімпіад
3. Участь в “ Тижні педмайстерності “ в ліцеї:
- підготовка виставки учнівських творчих робіт,
науково-дослідницьких робіт;
- підготовка та проведення позакласного заходу з
предмету з учнями 5-6 класів;
- підготовка та проведення відкритого уроку в 7-10
класах
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
194
Размер файла
4 607 Кб
Теги
максимова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа