close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організаційно-методичне забезпечення діяльності методиста: теоретико-практичний аспект

код для вставкиСкачать
Виступ на семінарі методистів
Організаційно
-
методичне забезпечення діяльності методиста: теоретико
-
практичний аспект
Крижко Людмила Володимирівна,
методист методичного відділу КЗ “ЗОІППО”
Методист
[
3, С. 207
]
Спеціаліст у галузі методики
…, який:
вивчає стан…, виявляє, узагальнює та впроваджує ПБД,
організовує методичну роботу,
надає допомогу бібліотекареві у…
Працівник методичної установи
Мета діяльності методиста
з бібліотечних фондів шкільних підручників, як працівника методичної установи
[
1
]
:
науково
-
методичне
забезпечення
діяльності
бібліотек
ЗНЗ,
організація
науково
-
методичної
роботи,
підвищення
кваліфікації,
професійного
рівня
бібліотечних
працівників,
розвиток
творчої
ініціативи
бібліотечних
працівників
у
міжкурсовий
період
.
Цільові функції методиста:
прогностична
-
враховує
перспективи
розвитку
бібліотечної
галузі
і
спрямована
на
використання
в
бібліотечній
практиці
сучасних
наукових
досягнень
та
інноваційних
технологій
;
компенсаторна
-
передбачає
надання
бібліотечним
працівникам
інформації,
яка
не
була
отримана
ними
під
час
здобуття
освіти
;
інформаційно
-
коригувальна
-
спрямована
на
корекцію
й
оновлення
інформації,
яка
постійно
змінюється
у
результаті
розвитку
науки
та
впровадження
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
.
Організаційні функції методиста:
трансформаційна
-
відбір
і
методичне
опрацювання
сучасних
наукових
досягнень
та
надання
рекомендацій
щодо
їх
трансформування
в
практику
;
діагностична
-
систематичний
моніторинг
…
;
моделююча
-
моделювання
змісту,
форм
і
методів
підвищення
фахової
кваліфікації
бібліотекарів
;
інформаційно
-
аналітична
-
вивчення
й
узагальнення
перспективного
досвіду
для
його
застосування
у
…
;
Організаційно
-
координувальна
-
координація
діяльності
методичного
об'єднання
та
інших
форм
у
районі
(місті)
;
соціальна
-
створення
належного
психологічного
клімату,
вивчення
і
розв'язання
конфліктних
ситуацій
у
колективах
.
Комплектування бібліотечних фондів ЗНЗ району
:
збір,
аналіз
й
узагальнення
замовлень
на
підручники
від
ЗНЗ
;
розподіл
підручників
між
ЗНЗ
;
аналіз
стану
виконання
розпорядчих
документів
з
питань
забезпечення
ЗНЗ
відповідною
літературою
;
підготовка
матеріалів,
пов’язаних
з
бібліотечними
фондами
на
наради,
колегії,
семінари
тощо
;
збір
та
узагальнення
відомостей
про
учнівські
контингенти
за
формою
ЗНЗ
-
1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (Россия)
3
.
1
Проводит
сбор,
анализ
и
обобщение
заказов
на
учебники,
учебно
-
методическую
литературу
.
3
.
2
Проводит
работу
по
сбору
и
формированию
контингентов
учащихся
с
учетом
изучаемого
языка
.
3
.
3
Проводит
работу
по
формированию
заказов
новых
учебников,
согласно
контингенту
учащихся
.
3
.
4
Распределяет
новые
поступления
учебников
и
учебно
-
методической
литературы
в
соответствии
с
заказом
и
контингентом
учащихся
.
3
.
5
Осуществляет
контроль
за
ходом
поступления
учебников
и
учебно
-
методической
литературы
.
3
.
6
Информирует
общеобразовательные
учреждения
об
издающейся
учебной
литературе
.
3
.
7
Организует
и
координирует
работу
школьных
библиотекарей
и
педагогических
работников
в
общеобразовательных
учреждениях
по
воспитанию
у
учащихся
ответственности
за
сохранность
и
рациональное
использование
учебной
и
художественной
литературы,
осуществляет
контроль
за
своевременным
списанием
литературы
.
3
.
8
Разрабатывает
распорядительные
документы,
технологическую
документацию
и
методические
материалы
в
помощь
работе
школьной
библиотеки
.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (Россия)
3
.
9
Готовит
материалы
к
печати
по
библиотечным
проблемам
.
3
.
10
Организует
деятельность
методического
объединения
библиотечных
работников
общеобразовательных
учреждений
.
3
.
11
.
Посещает
библиотеки
общеобразовательных
учреждений
с
целью
изучения
их
деятельности
и
оказания
методической
помощи
.
3
.
12
.
Выявляет,
изучает,
обобщает
и
распространяет
опыт
работы
библиотекарей
.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (Россия)
3
.
13
Оказывает
консультативную
помощь
библиотечным
работникам,
руководителям
общеобразовательных
учреждений
по
вопросам
библиотечно
-
информационного
обслуживания
.
3
.
14
Осуществляет
работу
по
повышению
квалификации
сотрудников
библиотек
общеобразовательных
учреждений
.
3
.
15
Координирует
работу
библиотек
общеобразовательных
учреждений
городскими
и
районными
библиотеками
3
.
16
Готовит
материалы
докладов,
сообщений
на
совещаниях
и
семинарах
по
библиотечным
проблемам
для
школьных
библиотекарей
.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (Россия)
Без
прагнення
до
творчості
людина
неминуче
потрапляє
під
владу
трьох
демонів
:
механістичності,
рутинності,
банальності
.
Вона
дерев’яніє,
кам’яніє,
опускається
.
А. Дистервег
ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ ТВОРЧОСТІ МЕТОДИСТА
to
facilitate
–
полегшувати,
сприяти,
створювати
відповідні
умови
«Единственный,
кто
образовывается
–
это
тот,
кто
научился
учиться,
кто
способен
адаптироваться
и
изменяться»
К. Роджерс Памятка методиста
-
фасилитатора
Пусть
заповедями
методиста
-
фасилитатора
станут
эти
простые
притчи,
вдохновляющие
педагога
в
деятельности
:
Если
двое
обменяются
яблоками,
то
у
каждого
будет
по
яблоку
;
но,
если
двое
обменяются
идеями,
то
у
каждого
будет
по
несколько
идей
.
Голодающего
можно
накормить,
дав
ему
рыбу
;
но,
если
дать
ему
удочку
и
научить
ловить
рыбу,
то
он
будет
сыт
всегда
.
Когда
лошадь
на
трудной
дороге
начинает
спотыкаться,
то
нужно
не
нахлестывать
еѐ,
а
поднять
ей
голову
повыше,
чтобы
дальше
видела
перед
собой
(притча,
записанная
А
.
Н
.
Леонтьевым)
.
Організаційно
-
методичне забезпечення
це
система
ефективних
управлінських
заходів,
спрямованих
на
створення
умов
інформаційно
-
комунікаційного
обслуговування
навчально
-
виховного
процесу
та
розвитку
професійної
майстерності,
творчої
ініціативи
бібліотечних
працівників,
удосконалення
форм
і
методів
підвищення
їх
кваліфікації
.
Організовувати
[
2, С. 679
]
Створювати,
забезпечувати,
влаштовувати
що
-
небудь
,
залучаючи
до
цього
інших,
вишукуючи
необхідні
можливості
Організаційно
-
методичний
[
2
,
С
.
679
]
Стосовно
до
організації
і
методики
чого
-
небудь
…
Методика
[
2
,
С
.
522
]
Сукупність
взаємопов
’
язаних
способів
та
прийомів
доцільного
проведення
чогось
…
Забезпечувати
[
2, С. 281 ]
Створювати
надійні
умови
для
здійснення
чого
-
небудь
Організаційна
форма
Зовнішній
вигляд
пов’язаний
з
кількістю
учасників,
місцем,
та
часом
проведення
(співбесіди,
консультації,
доповіді,
практикуми,
семінари,
наради,
ділові
ігри
…
)
Організаційні питання
Накази
(Про
організаційне
забезпечення
…
,
Про
підсумки
…
тощо),
узагальнюючі
документи
Визначення
учасників
Створення
оргкомітету,
журі
Залучення
спонсорів
…
План
заходів
Актив,
штаб,
ініціативна
група
Розділ
плану
Схеми,
таблиці,
діаграми
Наради,
консультації,
лінійки
Інструкції
Розробка
(корекція)
обов
’
язків
та
розподіл
їх
між
учасниками
Розробка
(корекція)
правил
або
умов
Розробка
(корекція)
критеріїв
Форма
подання
матеріалу,
звітності
та
вимоги
до
них
Кошторис
витрат
Форми
заохочення,
перелік
нагород
Форма
підведення
підсумків
(круглий
стіл,
конференція,
захист
матеріалів,
шкільне
свято
тощо)
Програма діяльності (заходів)
Організаційні
питання
Інформаційно
-
методичне
забезпечення
Наочність,
висвітлення
ходу
у
ЗМІ
Заходи
Контроль
Підведення
підсумків
Інформаційно
-
методичне забезпечення
Пам
’
ятки,
інструкції
(бібліотечний
репетитор)
Бібліографічні
списки,
покажчики,
дайджести
Картотеки
Орієнтовна
тематика
бесід,
заходів
(за
віковими
особливостями)
Сценарії,
розробки
Зразки
Добірки
додаткового
матеріалу
Рекомендації
Поради
Зразки
Пам
’
ятки
Консультації
(письмові)
Орієнтовні
плани
Матеріали
для
моніторингу
(анкети,
тести,
тощо)
Наочність, висвітлення ходу у ЗМІ
Стенд
Блискавки
(за
підсумками
рейдів)
Статті
у
періодичних
виданнях
(шкільних,
районних,
міських,
обласних,
професійних
тощо)
Сайт
Радіогазета
Заходи, масові форми (традиційні та інноваційні)
Бесіди
Свята
Вечори
Виставки
ББЗ
(Бажаний результат)
(Шляхи досягнення мети)
(Обсяг знань, вмінь)
(Аспекти, проблеми…)
(Методи, методики, ТЗН…)
(Рівень сформованості)
Організація роботи щодо підготовки бібліотекаря до проходження курсів
Складання
перспективного
плану
проходження
курсової
перепідготовки
на
5
років
Щорічне
відстеження
та
корекція
проходження
курсової
перепідготовки
Вибір
теми
докурсової
роботи
(особистої
проблемної
теми)
.
Можна
користуватися
Орієнтовн
ою
тем
атикою
творчих
робіт
…
Допомога
у
підготовці,
оформленні
докурсової
роботи,
заслуховування
її
на
засіданні
РМО
Заслуховування
звітів
про
проходження
курсів
на
РМО
або
на
іншій
формі
методичної
роботи
Орієнтовна документація методиста з бібліотечних фондів
1
.
Функціональні
обов
’
язки
методиста
з
бібліотечних
фондів
2
.
Аналіз
і
план
роботи
(на
рік
та
за
…
)
3
.
Картотека
нормативних
документів
4
.
Контингенти
учнів
по
школам
регіону
на
поточний
та
наступні
роки
5
.
Картотека
розподілу
підручників
по
ЗНЗ
6
.
Картотека
резерву
підручників
7
.
Картотека
журнальних
статей
«На
допомогу
шкільному
бібліотекареві»
8
.
Документація
з
підвищення
кваліфікації
бібліотекарей
.
9
.
Картотека
по
кадрам
10
.
Журнал
обліку
проведення
семінарів,
групових
і
індивідуальних
консультацій
11
.
Журнал
відвідування
шкільних
бібліотек
Портфоліо методиста
Структурний
підрозділ
Сфера
професійних
інтересів
Навчально
-
методична
діяльність
Організаційно
-
методична
діяльність
Науково
-
інноваційна
та
експериментальна
діяльність
Публікації
методиста
Корисні
ресурси
Інші
документи
Пропоную ознайомитися
1.
Положення
про
районний
(міський)
методичний
кабінет
(центр)
:
наказ
МОН
України
від
08
.
12
.
2008
№
1119
2.
Великий
тлумачний
словник
сучасної
української
мови
/
укл
.
і
голов
.
ред
.
В
.
Т
.
Бусел
.
–
К
.
;
Ірпінь
:
Перун,
2004
.
–
1440
с
.
3.
Гончаренко,
С
.
Український
педагогічний
словник
/
Семен
Гончаренко
.
–
К
.
:
Либідь,
1997
.
–
376
с
.
Семінари треба відвідувати тому, що:
Альтернативна думка методистів, тобто семінар не треба відвідувати тому, що:
Закінчи думку…
Лідерство по
-
японськи
Вірити
в
себе
і
виробити
особисту
філософію
.
В
любій
справі,
якщо
вкласти
в
неї
душу,
обов
’
язково
почнеш
розуміти,
“чого
робити
неможна”
і
“від
яких
думок
треба
звільнятися”
.
Любіть
роботу
і
отримуйте
від
неї
задоволення
.
Виробити
характер
і
почуття
гідності
.
Суттю
вашого
характеру
повинна
бути
любов
до
людей
.
Бути
суворим
по
відношенню
до
роботи
.
Необхідно
виховувати
в
себе
і
глибоку
любов
до
людей,
і
необмежену
суворість
по
відношенню
до
діла
.
Але
ні
в
якому
випадку
не
навпаки
.
Лідерство по
-
японськи
Бути
життєрадісним,
мати
почуття
гумору
.
Лідер
повинен
бути
світлою
особистістю
.
Мати
мрію
.
Мрія
–
джерело
життєрадісності
.
Високі
мрії
людини,
як
ніщо
інше,
звеличує
силу
його
чарівності
.
Розвивати
почуття
здорового
розуму
і
далекоглядності
.
Не
зупинятися
у
своєму
розвитку
.
Турбуватися
про
своє
здоров
’
я
.
Запрошуючи до себе гостей, -
ми повинні що
-
небудь подарувати їм:
ідею, підхід до вирішення задачі, методику,
інакше не для чого й збиратися
.
С.А. Сбітнєв
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
920
Размер файла
912 Кб
Теги
методиста, діяльності, практична, аспекты, організаційно, забезпечення, методичні, теоретико
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа