close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завдання ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

код для вставкиСкачать
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 9-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Із запропонованих слів виберіть 4 і складіть із ними речення так, щоб вони виконували роль обставини: десь, поруч, поряд; протяг, протягом, на протязі; скоро, швидко; тепер, зараз. 4 балів
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Відредагуйте.4 бали
Різка біль____________________________________________________________________
в області серця_______________________________________________________________
розкрити книжку_____________________________________________________________
відсутній із-за хвороби_________________________________________________________
кидатися в очі (про колір)______________________________________________________
робити вигляд________________________________________________________________
більш симпатичніший_________________________________________________________
прийшло в голову____________________________________________________________
3. Складіть тлумачний словник (10 слів) на тему "Сімейні реліквії". 8 балів
4. Запишіть, не менше п'яти географічних об'єктів, у найменуваннях яких є прикметники. 5 балів
____________________________________________________________________________
5. Запишіть складні слова разом, окремо або через дефіс. 6 балів
Довго/тривалий, пів/Києва, екс/президент, із/за, з/боку/на/бік, по/нашому, зеленаво/жовтий, загально/відомий, казна/на/чому, ніби/то, пів/огірка, подай/но.
6. Складіть казку на лінгвістичну тему "Будні й свята складного речення". 12 балів
РАЗОМ: 39 балів
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 10-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Поясніть, чим розрізняються за значенням слова в поданих парах, уведіть їх у словосполучення.Одержувати - здобувати; поширювати - розповсюджувати. 5 балів
2. Допишіть іменники-синоніми ІІ відміни.
Згода, оборона, атака, армія, битва, вдача, зарплата, земля, криниця, курява, неволя, тиша. 6 балів
3. Складіть тлумачний словник (10 слів) на тему "Сімейні реліквії". 8 балів
4. Складіть кілька рекламних слоганів-словосполучень, які б можна було використати для організації шкільного конкурсу "Панна десятикласниця". 4 бали
5. Запишіть відомі вам фразеологізми (4), до складу яких входять слова шапка, сорочка. Поясніть їхні значення.
6. Складіть казку на лінгвістичну тему "Зійшлися Культура мови й Стилістика". 12 балів
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 8-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Яких помилок у вживанні прийменників у (в) - до; в - на припускаються найчастіше? Складіть міні-порадник, як уникнути таких неточностей. 8 балів
2. Складіть речення зі словами: маестро, колібрі, казино, меню. 4 бали
3. Відредагуйте. 4 бали
Не дивлячись на перешкоди ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Покращувати рівень життя___________________________________________________
____________________________________________________________________________
У випадку потреби____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вулиця довжиною два кілометра________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Запишіть подані слова, знявши риску: на/гора, як/не/як, врешті/решт, тишком/нишком, віч/на/віч, з/року/в/рік, день/у/день, з кінця/в/кінець, пліч/о/пліч, на/пам'ять. 5 балів
5. Складіть казку на лінгвістичну тему, демонструючи знання про вивчені частини мови, їхню синтаксичну роль. 12 балів
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 7-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Доберіть до поданих слів спільнокореневі, які належали б до різних частин мови. 4 бали
Два_________________________________________________________________________Чарівний____________________________________________________________________
Море________________________________________________________________________
Мрія________________________________________________________________________
2. Запишіть подані слова, знявши риску: де/хто, казна/що, де/в/кого, будь/який, аби/що, який/сь, хто/не/будь, хтозна/в/чому, будь/хто, аби/який. 5 балів
3. Письмово поясніть значення фразеологізмів 5 балів
Як кіт наплакав_____________________________________________________________
як муха в окропі_____________________________________________________________
як більмо в оці _____________________________________________________________
як рак свисне________________________________________________________________
як божий день ______________________________________________________________
4. Складіть оцінку вчинкові однокласника. 8 балів
5. Складіть і запишіть казку, персонажами якої були б вивчені частини мови 12 балів
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 6-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Уявіть, що ви - класний керівник, запишіть прізвища 10 учнів за алфавітом. 5 балів
2. Розмежуйте спільнокореневі слова й форми слова: молодий, молодь, молодого, молоддю, молодіти, молодість, замолоду, молоді, молодиця, моложавий. 5 балів
3. Що вам відомо про свято Миколая, на яке з нетерпінням чекають дітлахи? Напишіть листа Святому Миколаю, розказавши йому про свої мрії. 8 балів
4. Доберіть і запишіть 4 фразеологізми з назвами птахів. 5 балів
5. Напишіть про випадок із власного життя, ввівши в розповідь відповідні прислів'я, приказки, вислови (не менше 4). Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 5-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Що вам відомо про свято Миколая, на яке з нетерпінням чекають дітлахи? Напишіть листа Святому Миколаю, розказавши йому про своє бажання. 8 балів
2.Знайдіть головні й залежні слова в поданих словосполученнях. Якими частинами мови виражені головне й залежне слово в кожному словосполученні?4 бали
Журавлиний ключ_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Розкішні айстри______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Збирати гриби________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Легко дихати_________________________________________________________________
3. Подані слова передайте звукописом. Підкресліть ті, в яких звуків більше, ніж букв: дзьоб, ялинка, день, під'їзд, борщ, співають, дзвінок, їжак, запитання, гордість. 5 балів
4. Запишіть вислови, поставивши числівники в потрібній формі. Укажіть відмінки числівників. Поясніть зміст висловів. 6 балів
За (два) зайцями.__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
У (чотири) стінах.__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За (сім) замками. _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Семеро (один) не ждуть._____________________________________________________
5. Напишіть про випадок із власного життя, ввівши в розповідь відповідні крилаті вислови. 12 балів
Завдання ІІ етапу
ХУ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 11-го класу)
(2014-2015 н.р.)
1. Складіть і запишіть тези повідомлення на лінгвістичну тему "Красномовство - високе мистецтво". 6 балів
2. Від іменників утворіть прикметники. Запишіть, підкресліть орфограми й погрупуйте їх за правилами.
Якість, щастя, під`їзд, жалість, область, тиждень, хвастощі, радість, захист, честь, користь, перехрестя. 6 балів
3. Відредагуйте.4 бали
Відносяться з розумінням - _________________________________________________
Звідси витікає висновок - ___________________________________________________
Провадяться міроприємства - ________________________________________________
Слідуючий розпорядок - ____________________________________________________
У різних областях науки - ___________________________________________________
На протязі двох годин - _____________________________________________________
Вірний висновок - _________________________________________________________
В поті лиця - ______________________________________________________________
4. Складіть план проведення громадських слухань, присвячених перебудові історичної частини міста Запоріжжя. За яких умов утручання в "історичний" пейзаж міста ви вважаєте можливим? 8 балів
5. Від іменників утворіть форму орудного відмінка однини. 5 балів
Сіль, тінь, ніч, мати, щедрість, піч, подорож, папороть, любов, вірність.
6. Складіть казку на лінгвістичну тему "Зійшлися Культура мови й Стилістика". 12 балів
4
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 315
Размер файла
30 Кб
Теги
яцика, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа