close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Збори

код для вставкиСкачать

Збори-диспут на тему: "Батьки як вихователі: які вони?"
1. Дискусія на різні теми.
2. Обговорення педагогічних ситуацій.
3. Підсумкова бесіда.
Питання для обговорення.
1. Чому давня народна мудрість стверджує, що не ті батько і мати, які народили, а ті, що виховали? Які якості, на вашу думку, мають бути притаманні батькам як вихователям?
2. Чим із того, що ви виховали у своїй дитині, ви можете пишатися?
3. Які недоліки бачите у вихованні сина чи доньки і як намагаєтесь їх виправити?
4. Як допомагаєте дитині у навчанні?
5. Чим займаєтесь з дітьми у вільний час?
6. Які позитивні зрушення у вихованні своєї дитини ви помітили останнім часом? Хто зіграв у цьому провідну роль (батьки, вчитель, товариші тощо)?
Школа і родина
Обговорення педагогічних ситуацій.
- Мамо, можна я з Валею погуляю? Я вже уроки зробила, - просить дівчинка.
- Не можна.
- Чому? Я все зробила і кімнату прибрала. Можна?
- Ні, не можна! - дратується мати.
- Ну чому - не можна? Я вчасно буду вдома.
- Завелася "чому-чому?" Сказано: не можна!
Федосеенко Л. Дисциплина желаний // Уроки педа-гогмеского мастерства для родителей. - К.: Рад., шк., 1976. - С. 59.
1. Оцініть поведінку дитини і дорослого в наведеній ситуації.
2. Одні батьки вважають, що вимоги дорослих мають бути обгрунтованими і зрозумілими, інші - що в цьому немає необхідності. Якої думки дотримуєтесь ви?
3. Як може позначитися поведінка матері на її подальших стосунках з донькою?
"Усі батьки хочуть, щоб діти слухалися їх, але не завжди вміють цього досягти. Або роблять це пізно, коли дитина вже звикне не слухатися.
Я почала привчати свою доньку до слухняності, коли вона була зовсім крихіткою, коли помітила, що моя Ася розуміє слово "не можна". Тоді я почала не дозволяти їй дечого, але вдавалася до заборон нечасто. Говорила "не можна" спокійним голосом. Намагалася не допускати "досвіду неслухняності". І завжди поводилася з донькою лагідно. Адже коли серце дитини щире, матері легше прищеплювати те, що хочеш. На своєму материнському досвіді переконалася: слухняності можна досягти тільки любов'ю і довір'ям до дитини".
Чалгова-Головатая Н. Не таской, а лаской // Се-мья и шк. - 1985. - №1 - С. 14.
1. Проаналізуйте позицію автора листа. Які виховні дії, на думку автора, сприяють слухняності дітей?
2. Чи згодні ви з висловленою думкою? Як ви добиваєтеся слухняності дітей у своїй сім'ї?
"...Був у нас у сім'ї час, коли всі чомусь "заводились" через дрібниці, дратувалися, легко ображались один на одного. А чому, я ніяк не могла зрозуміти, і це дуже прикро вражало. Допоміг розібратися в цьому син - йому було тоді лише років десять-одинадцять: "Знаєш, мамо, ти б мені казала заздалегідь, що мені потрібно вдома зробити, я все зроблю, але потім ти мене вже не чіпай, а то завжди так не хочеться кидати своє заняття на найцікавішому місці". Мене це прохання насторожило і примусило поспостерігати за собою, за батьком, за всіма. І знаєте, що я виявила? Ми справді не давали одне одному спокою тим, що могли звернутися з проханнями, запитаннями, розмовами до будь-кого, незалежно від занять і справ кожного. Ми ж думали, що це добре, така свобода і невимушеність, а насправді це були звичайнісінькі безцеремонність, нетактовність. Вони й дратували нас дедалі більше і більше. Дякувати синові - він допоміг зрозуміти, у чому тут справа"."Коли померли наші батьки, я залишилась з двома братами 12 і 14 років, а мені тоді було тільки 17. Звичайно, досвіду у вихованні - ніякого, але я намагалася хлопців контролювати. І, здавалося, робила все: і з вулиці своєчасно кликала, і вдома примушувала все робити, і до магазину ходити. А вік же у них такий, що тільки дивись та дивись за ними. Але справи йшли чимраз гірше - хлопці намагалися обдурити, де - не послухатися. Старший узагалі став від рук відбиватися. І тут сусідка порадила: "Ти ослаб опіку над ними, намагайся, щоб вони почувалися відповідальними за дім. Будь ближче до них, частіше радься, що кому купити, не одна думай, а разом вирішуйте сімейні питання". І ось зібралися всі разом, обговорили, скільки грошей залишити на харчування (скільки залишити, звичайно, тільки я знала, але я пояснила, що потрібна саме ця сума), кому купити взуття, кому штани, що робити сьогодні, як відпочити у вихідний. Минув рік. Хлопці не за віком подорослішали, і тепер кожний знав свої обов'язки".
Домашний педсовет. - М.: Правда, 1987. - С. 36.
1. Як ви будуєте стосунки зі своїми дітьми? Чи переважають у них суворий контроль і опіка, а чи довіра до дітей?
2. Яких позитивних результатів у вихованні можна досягти, надаючи дітям самостійності?
Підсумкова бесіда.
а) Спільні турботи про долю дітей, звичайно, головне, що об'єднує батьківські зусилля на довгій тернистій ниві життя;
б) найважливіше і найважче у ставленні до дітей - знайти міру, щоб ніжність не перетворилась у пестощі, розумні вимоги - у суворий педантизм, щоб турбота про комфорт не сформувала у дітей споживацькі погляди;
в) розбіжності у думках і поглядах розв'язуйте без роздратувань, взаємних образ, без окриків, без приниження людської гідності дорослих і дітей;
г) нехай тон вашого сімейного життя буде світ- . лим, оптимістичним, пройнятим великою повагою-* один до одного.
Найкращим підсумком нашої розмови будуть переконливі слова А.С.Макаренка: "Найбільш правильні, розумні, продумані педагогічні методи не дадуть ніякої користі, якщо загальний тон вашого життя поганий. І, навпаки, тільки правильний загальний тон підкаже вам і правильні методи поводження з дитиною і насамперед правильні форми дисципліни, праці, свободи гри... і авторитету" [7, с. 151].
Анкета для батьків
1. Перерахуйте склад вашої сім'ї, родини.
2. З ким із членів сім'ї ваша дитина має змогу спілкуватися щоденно? Перелічіть їх, будь ласка, ступенем інтенсивності спілкування з дитиною
3. З ким, окрім членів родини, любить спілкуватися ваша дитина?
4. Хто із членів родини є для дитини найбільшим авторитетом? Чому?
Никитина Л. А. Отчий дом. - М.: Знание, 1982. - С.59.
1. Чи згодні ви з висновками автора?
2. Подумайте, чи з повагою ставляться у вашій сім'ї до часу і справ один одного?
3. Що таке батьківське піклування про дітей? Чи включає це поняття такий аспект, як повага до їхніх інтересів, занять?
5. З ким дитина прагне поділитися своїми радощами, успіхами і невдачами?
6. До кого в першу чергу звернеться дитина у випадку, коли потребуватиме:
поради ____________________________________
співчуття__________________________________
допомоги.'
7. Чи часто ви граєтеся зі своєю дитиною? Якщо так, то хто ініціатор спільних ігор?
8. З ким ваша дитина хоче проводити вільний від занять час?___________________________________
Література
1. А з а р о в Ю.П. Семейная педагогика. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Политиздат, 1985. - 238 с.
2. Бенджамін Спок. Правда про життя ("Де беруться діти") // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С. 43-45.
3. Воспитание младшего школьника: Пособие для сту-дентов сред. и вьісш. пед. учеб. заведений, учителей нач. классов и родителей / Сост. Л.В.Ковинько. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. - 288 с.
4. Класний керівник у сучасній школі: Методичний посібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пили пенко та ін. -К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. - 156 с.
5. Корнієнко С.М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - 2-е вид. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 64 с.
6. Корч а к Я. Як любити дітей. - К.: Рад. школа, 1976. - 157 с.
7. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей // Твори: В 7-й т. - К.: Рад. школа, 1954. - Т.4. - С. 335-418.
8. Медведєв Г.П., Над'ярний А.В. Все починається з сім'ї... Із азбуки сімейного виховання: Пер. з рос. -К.: Молодь, 1983. - 104 с.
9. Н і кітін Б.П., Н і кіт ін а Л.О. Ми та наші діти / Пер. з рос. А.М.Лук'янець. - К.: Молодь, 1989. - 240 с.
10. Образование родителей и школа: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Л .Г.П етряевской.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 120 с.
11. Педагогические задачи и задания для родителей / Под. ред. В.Г.П о с т о в о г о . - К.: Рад. школа, 1989. - 189 с.
12. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. - К.: Рад. школа, 1979. - 141 с.
13. Семейное воспитание: Краткий словарь / Сост.: И.В.Г ребенников, Л.В.К овинько. - М.: Политиздат, 1990. - 319 с.
14. Сухомл инський В.О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. школа, 1978. - 263 с.
15. Яковенко С.І., Гурлєва Т.С. Психолого-пе-дагогічні проблеми статевого виховання молодших школярів // Початкова школа. - 1990. - № 10. - С. 36-40.
Автор
garshina lyudmila
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
318
Размер файла
42 Кб
Теги
збори
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа