close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи методичного об`єднання початкових класів

код для вставкиСкачать
Аналіз роботи методичного об'єднання
вчителів початкових класів
за 2011-2012 навчальний рік.
Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання - не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь- яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв'язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи. Робота шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів і вихователів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми "Розвиток пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів через впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду"
Основними напрямами роботи МО вчителів початкових класів є:
1. Вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України, міського методичного кабінету.
2. Діагностування педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
3. Обговорення актуальних питань навчання і виховання, пошук ефективних форм ведення уроків 4. Вивчення досвіду колег в ході відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, творчих групах. Впровадження його в практику роботи.
5. Систематичне проведення відкритих уроків, виховних заходів з обов'язковим самоаналізом та аналізом.
6. Обговорення та аналіз результатів конкурсів.
7. Участь вчителів у місячниках, декадах передового педагогічного досвіду.
8. Підтримка творчих зв'язків з методичними об'єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста.
9. Участь у різних педагогічних конкурсах. 10. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданням
11.Організувати проведення у школі декади початкової школи.
На засіданнях МО початкових класів у 2011 - 2012 рр. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання МО проводилися щокварталу. У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проведено тиждень початкової школи. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. На засіданні кафедри початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це:
* психологічна підготовка;
* дидактична підготовка;
* методична підготовка;
* розвиток загальної культури педагога;
* впровадження інформаційно-комунікативних технологій.
Проводилася масова робота з учнями: екскурсіі, конкурси, свята.
Щотижня проводились методичні оперативки для членів МО по огляду новин науково-методичної літератури з питань педагогіки та викладання предметів у початкових класах.
У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці. Організація самоосвітньої роботи членів МО
№ з/пПІБТема для поглибленого вивченняВид узагальнення12341.Галіцина О.В.Формування навичок каліграфічного письма у 1 класіДоповідь, добірка вправ, урок2.Зубенко Н.М.Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярівДоповідь, урок3.Зублевська Р.А.Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі в початкових Доповідь, уроки4.Кушнірська Г.В.Формування навичок здорового способу життяДоповідь, добірка ігор, урок5.Опришко Л.І.Взаємозвязок фізичного розвитку і здоров'я дитини з інтелектуальною та соціальною активністю, формування її особистості та індивідуальностіДоповідь, урок6.Кобцева Н.В.Робота з обдарованими дітьми, розвиток їх здібностей.Реферат, уроки7.Жарченко Є.І.Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класівДоповідь, уроки8.Смирнова Н.П.Розвиток просторового та логічного мислення на уроках математикиДоповідь, добірка ігор, урок9.
Білоусова О.В.Адаптація учнів в групі подовженого дняДоповідь
Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.
Проведено 5 засідань МО, на яких розглянуто питання атестації, наступності у навчанні 4-5 класів, рефлексивної діяльності вчителів в урочний та позаурочний час. Проведено спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителів; опрацьовано інструктивно - методичні документи. Обговорено доповіді та реферати: 1) Впровадження прийомів критичного мислення в роботу з учнями початкових класів (Кобцева Н.В.)
2) Методика формування навичок каліграфічного письма (Галіцина О.В.)
3) Педагогічна підтримка обдарованої дитини (Жарченко К. І.)
4)Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності учнів (Зубенко Н. М.)
5) Адаптація учнів різного віку один до одного, а також до нових умов (Білоусова О.В.)
6)Створення ситуації успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність (Смирнова Н. П.)
7)Подолання вад письма (Зублевська Р. А.)
8) Психофізіологія навчання та здоров'я молодших школярів (Кушнірська Г. В.) В рамках місячника педагогічної майстерності проведено семінар-практикум "Як правильно навчати неправильну дитину" (Опришко Л.І)
У минулому навчальному році члени методичного об'єднання провели низку відкритих уроків. Кожним членом М/О протягом навчального року були проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування. Музика. "Думи та історичні пісні" . Читання. "Закріплення знань про букви "З", "з" та їх звукове значення" (Учитель Зубенко Н.М.) Читання. Літературні казки. А. Дімаров "Для чого людині серце" (Учитель Кобцева Н.В.)
Трудове навчання. Розмітка за допомогою шаблонів "Зима". Математика. "Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць". (Учитель Галіцина О.В.)
Також були проведені відкриті виховні заходи: 1-А, 1- Б кл. " Прощавай, осінь " (Вчителі Зубенко Н.М., Галіцина О.В.), Новорічне свято для дітей, Свято для мам, День Здоров'я, тиждень дитячої книги (учителі початкових класів)
Протягом навчального року учні школи брали участь у різних конкурсах:
- конкурсі "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу";
- конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика;
- конкурсі знавців математики "Кенгуру";
- конкурсі знавців природознавства "Колосок"; "Смішний колосок";
- конкурсі знавців англійської мови "Гринвіч".
- конкурсі знавців російської мови "Русский медвежонок".
Учні брали активну участь у міських конкурсах та зайняли призові місця:
Махрова Дарина - 1 місце (математика). Учитель - Жарченко К.І.
Осипенко Вадим - 2 місце ("Я і Україна"). Учитель - Кобцева Н.В.
В конкурсі пошукових робіт прийняло участь 5 чоловік:
Смирнова Єлизавета - 1 місце (фізіка). Учитель - Смирнова Н.П.
Махрова Дарина - 1 місце (математика). Учитель - Жарченко К.І
Няглова Євгенія - 3 місце (краєзнавство). Учитель - Смирнова Н.П.
Шарко Дар'я - 3 місце (мистецтво). Учитель - Смирнова Н.П.
Стрепетова Аліна - 3 місце. Учитель - Смирнова Н.П.
Колектив вчителів початкових класів - творчий колектив, в якому працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами розвиваючого навчання. Весь час спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. Результатом їх діяльності стають нові моделі. Учителі намагаються створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї Вітчизни - України. Про це свідчать уроки з ІКТ. Кожного класовода хвилює питання, як зробити навчання цікавим. Такі вчителі як: Жарченко К.І., Опришко Л.І., Смирнова Н.П., Кушнірська Г.В. своє завдання як учителя бачать в тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів, підтримати їхнє бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху. Кожен урок, проведений вчителями, - це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Це час зростання особистості учнів, їх розумового розвитку, творчого мислення, психологічного конфорту. Зміст праці вчителі збагачують за допомогою різноманітних інноваційних методів і прийомів. Їх уроки відзначаються логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи. Зубенко Н.М., Кобцева Н.В.. Зублевська Р.А., Галіцина О.В. постійно спонукають учнів працювати в парах і групах, створюють умови для вільного висловлювання думки, міркування. Вчителі люблять своїх вихованців, допомагають їм усвідомити свою індивідуальність і неповторність, кожного дня під час уроків і в позакласній діяльності створюють для учнів ситуацію успіху. Особливо багато уваги вчителі приділяють посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку тощо. Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим, як підтримати інтерес молодших школярів до навчання.
Тиждень початкових класів проведено в нашій школі з 20 лютого - 27 лютого 2012 року.
У проведенні тижня активну участь взяли молодші школярі 1-4 класів. Головна організаторська роль належала учителям. Їх ентузіазм, творчий підхід допомогли зробити предметний тиждень справжнім улюбленим святом як для дітей, так і для дорослих.
Велику увагу педагоги початкової школи приділяють вихованню своїх учнів. Але повноцінним виховання буде тоді, коли вчителі співпрацюватимуть з батьками. Про це члени методичного об'єднання завжди пам'ятають. Тому жодне родинне свято не проходить без участі батьків. Традиційними стали у початковій школі День здоров'я, "Свято прощання з Буквариком" та "Прощавай, початкова школо".
Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, об'єктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих, підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення педагогічної майстерності і розвиток творчої ініціативи. Вчителі нашої школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. Кабінети у початковій школі мають сучасний вигляд, поліпшену матеріальну базу, є бібліотека методичної літератури.
Протягом усього навчального року вчителі відвідували семінари, конференції, засідання "круглих столів" на базі шкіл міста.
Таким чином, правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті". Показником ефективності методичної роботи у школі є задоволення, яке отримують учителі від своєї праці, створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, позитивного морально - психологічного клімату.
Як сонце і тепло необхідні для розквіту квітки, так любов, повага і беззастережне прийняття кожного є передумовою розквіту педагога - майстра, творчого вчителя, здатного виховати обдаровану особистість.
Навчальний 2011 - 2012 н.р. завершився. Можна впевнено сказати про те, що ми виконали поставлені завдання та отримали очікувані результати: предметній комісії видано сертифікат за участь у Форумі педагогічних ідей "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" (Робота "Упровадження здоровязберігаючих технологій у родині" надрукована у №02/2012). За презентацію роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів ЗОШ №9 отримано сертифікат на публікацію матеріалу (Всеукраїнський Портал "Початкове навчання", 21.01.2012).
Документ
Категория
Образование
Просмотров
13 935
Размер файла
174 208 Кб
Теги
аналіз, робота, початкових, класі, єднання, методичної
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа