close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЯК ПРАВИЛЬНО НАВЧАТИ «НЕПРАВИЛЬНУ» ДИТИНУ

код для вставкиСкачать
LOGO
ЯК ПРАВИЛЬНО НАВЧАТИ «НЕПРАВИЛЬНУ» ДИТИНУ
діти зі зниженою научуваністю
діти
з
відставанням
в інтелектуальному
розвитку
та достатніми
передумовами
научуваності
діти з розладами регуляції навчальної діяльності: гіперактивні та гіпоактивні
діти з «хворобливою» реакцією та діти з
підвищеною емоційною збудливістю
Розв'язання
1
3
швидко говорить і ставить нескінченні запитання
2
Діти з розладами регуляції навчальної діяльності: гіперактивні та гіпоактивні
віддає перевагу рухливим іграм перед пасивними Активна дитина
не страждає порушення
ми сну і кишковими розладами
4
активна не завжди і не всюди 5
неагресивна
перебуває у постійному русі і не може себе контролювати
швидко і багато говорить
вона дуже погано засинає
не реагує на заборони
дитина неконтрольо
-
вано агресивна
Гіперактивна дитина
надмірна рухлива активність
Д
итині
необхідно
мін
я
ти
форму діяльності
на уроці
Не можна
, щоб
гіперактивна
дитина
сиділа
за останньою
партою
У
читель
має
бути терплячим
та доброзичливим
Дітям потрібні
тактильні
та візуальні
опори
під
час здобування
інформації
П
отрібно
добирати
відповідні
завдання
, щоб
діти
мали
змогу
відпочити
,
зм
ін
ивши
вид діяльності
Розв'язання
Гіперактивним
дітям
необхідний
ігровий
простір
Бажано
правильно організувати
форму спілкування
з
дитиною
Б
ажано
хвалити
за успіхи
, навіть
незначні
Гіпоактивні діти
У школі їм буває незатишно: однокласники кепкують із приводу їх «загальмованості», учителі сварять за безініціативність, а сама дитина глибоко переживає через свою незграбність та повільність
Вчителеві варто замінити деякі усні завдання на письмові, подовжити час на їх виконання
Таких дітей слід поступово навчати швидшого темпу розумових дій; у роботі з ними потрібно уникати виконання вправ на швидкість
Д
авати
їй
можливість
відповісти
в
позаурочний
час чи
на перерві
.
Не будуть
зайвими
й
творчі
завдання
, які
учень
може
виконати
вдома
Б
агато
працювати
: дефіцит
мозкової
стимуляції
потрібно
поповнювати
ззовні
.
Захопити і зацікавити дитину
.
Розв'язання
Обов'язково підбадьорювати, відзначаючи її досягнення
здатність
до навчання
оперування
символами
здатність
до активного оволодіння
закономірностями
навколишньої
дійсності
Діти з відставанням в інтелектуальному розвитку та достатніми передумовами научуваності
До функції інтелекту входять
Необхідно
дати
дитині
можливість
почуватися
повноцінним
членом колективу
Під
час роботи
з
такими дітьми
доцільними
є
групові
форми
Необхідна
індивідуалізація
навчального
процесу
У
никати
несподіваних
запитань
, не вимагати
швидкої
відповіді
Н
адавати
перевагу
відповідям
у письмовій
формі
Розв'язання
Н
е переключати
увагу
учня
на речі
, що
не мають
вирішального
впливу
на формування
конкретних
умінь
та навичок
З
аохочувати
та підтримувати
впевненість
дитини
у власних
силах
С
творення
портфоліо
ДІТИ
ЗІ
ЗНИЖЕНОЮ
НАУЧУВАНІСТЮ
Під
час роботи
з
такими школярами важливо
не тільки
з'ясувати
причини, що
зумовили
труднощі
в навчанні
,
—
дітей
потрібно
навчати
ставити
перед собою мету
й
усвідомлювати
способи
її
досягнення
Кожне
складне завдання
слід
дрібнити
на більш
прості
й
допомагати
учневі
перейти від
одного до іншого
Н
е слід
забувати
про індивідуалізацію
навчального
процесу
Учнів
слід
привчати
до вміння
порівнювати
свої
первинні
та вторинні
знання
. У роботі
з
такими дітьми
особливо потрібна
допомога
психолога
Розв'язання
Серед
видів
роботи
з
дітьми
зі
зниженою
научуваністю
слід
приділяти
увагу
завданням
на запам'ятовування
Особливо приваблюють
таких дітей
ігрові
моменти
в процесі
навчання
, створення
ситуації
успіху
. Важливо
пам'ятати
: тільки
тоді
дитина
працюватиме
з
учителем, коли їй
це
буде цікаво
Діти, які стали проблемними не через вроджені вади, їх «проблемність» є набутою. Це діти зі звичайними чи навіть високими інтелектуальними здібностями, які через життєві обставини отримали певні психологічні чи моральні травми або відчули свою самотність і непотрібність
. У дитині
необхідно
побачити
не просто учня
, а Людину з
її
проблемами та болем
. Потрібно
уникати
повчань
(
від
них дитина
просто втече
),
зрозуміти
й
прийняти
її
такою, якою
вона є
Н
а початку уроку залучити
учня
до спілкування
, дати
йому
конкретне
посильне
доручення
, яке б він
виконав
із
задоволенням
. Примусити
успішно
та регулярно вчитися
таких дітей
неможливо
, але
спонукати
до навчання
можна
Я
кщо
дитина
зневірилась
у собі
,
доберіть
доступний
для неї
рівень
задач Якщо
вона бореться
за незалежність
, менше
докучайте, допоможіть
їй
відчути
свою самостійність
та повагу
до власних
прагнень
. Якщо
ви
розумієте
, що
дитина
мститься
вам, спробуйте
розгадати
причини
Розв'язання
Диференційований зміст навчального процесу повинен визначатися такими параметрами
рівнем розвитку пізнавальних процесів
рівнем знань та уявлень про навколишній світ
загальним розумовим розвитком
рівнем працездатності
сформованістю внутрішнього плану дій
за ступенем самостійності
за обсягом
за ступенем складності
Різні прийоми організації навчальної діяльності дітей
необхідність розвивати інтерес до навчання
Урок в системі особистісно
-
орієнтованого навчання має свою структуру та принципи,
які передбачають взаємодію:
учень
-
учень, учень
-
вчитель, учень
-
клас
Стимулювання та мотивація навчально
-
пізнавальної діяльності
Структура урока
Організація класу
Оголошення теми
Підготовчі та пізнавальні вправи
Надання необхідної інформації
Засвоєння знань
Контроль
Підбиття підсумків
Організація класу. Налаштування на урок Мета цього етапу –
створення позитивного настрою до навчання,
пробудження інтересу до пізнання нового, а також корекція психофізичних функцій; включення дітей у роботу з перших хвилин заняття. Доцільно використовувати, залежно від предмету,
психологічний тренінг, вправи на увагу, вірші, ігрові релаксаційні моменти. Стимулювання та мотивація навчально
-
пізнавальної діяльності Мотиваційний компонент є одним з основних складових особистісно
-
орієнтованого уроку, який має корекційну роль для учнів з порушенням навчальної діяльності. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів, планування уроку Бажано спільно з учнями виробляти мету,
проектувати завдання уроку,
складати план роботи і визначати
проблемне питання. Велике значення мають вправи на розвиток та корекцію психічних процесів дитини. Вони підбираються відповідно до предмету та теми уроку, які є обов’язковою складовою уроку
. Їх доцільно використовувати на кожному етапі. Завдання з корекції психофізичних функцій передбачають розвиток слухової та зорової пам'яті, уваги, орієнтації у просторі, уяви, стимулювання навчальної діяльності, розвитку мислення мовлення, моторної координації тощо. На цьому
етапі
уроку доцільно
використовувати
такі
методи
: заохочення
, навчально
-
пізнавальна
гра
, створення
ситуації
успіху
, інтересу
до навчання
, проблемна
ситуація
, яскраві
наочно
-
образні
уявлення
, ситуація
взаємодопомоги
, виконання
творчих
завдань
. Використання інтерактивних прийомів
матеріалізація
аналогії
обговорення
мале групове відтворення
колективна
взаємодія
уявні предмети з рефлексією
важкі ситуації
Контроль, корекція та оцінювання знань Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку Підсумковий етап –
це усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху, вираження педагогом свого позитивного ставлення,
задоволення діяльністю учнів та їх результатами. На будь
-
якому
уроці
вчитель
має
дотримуватись
таких вимог
Чітко формулювати пізнавальні завдання
Вчити учнів здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання
Не влаштовувати
невиправданих змагань на швидкість виконання завдань
Оптимальна система заходів для надання допомоги невстигаючому школяреві є такою
Контроль над
навчальною діяльністю Допомога в плануванні навчальної діяльності Додаткове інструктування в ході навчальної діяльності
Стимулювання навчальної діяльності Різноманітні форми взаємодопомоги
Додаткові заняття
вчителя з учнем
Для попередження
неуспішності
учнів
слід
використовувати
Click to add Title
1
Всебічне підвищення ефективності кожного уроку
1
Click to add Title
2
Формування пізнавального інтересу до навчання й позитивних мотивів
2
Click to add Title
1
Індивідуальний підхід до учня
3
Click to add Title
2
Спеціальну систему домашніх завдань
4
Click to add Title
1
Посилення роботи з батьками
5
Click to add Title
1
Залучення учнівського активу до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання
6
Висновки
ОРГАНІЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
ПОВИННА БУТИ ТАКОЮ, ЩОБ
КОЖНОМУ УЧНЕВІ
БУЛА
ЗРОЗУМІЛА
ОСОБИСТІСНА
І
СУСПІЛЬНА
ЗНАЧИМІСТЬ
ЙОГО
АКТИВНОЇ
, ТВОРЧОЇ
І
ЗАВЗЯТОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ
Й
ОСНОВНИМ
ПОКАЗНИКОМ
БУЛА
Б ОЦІНКА
САМЕ
ТАКОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ
УЧНЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОВИННИЙ ПРОВОДИТИСЯ В ОРГАНІЧНІЙ ЄДНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ, ФРОНТАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИЗНАЧАЛЬНОМУ ХАРАКТЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
КОНТРОЛЬ ПОВИННИЙ
ПРОВОДИТИСЯ
ПО КОЖНОМУ ЕЛЕМЕНТІ
ЗМІСТУ
НАВЧАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ
Й
ОХОПЛЮВАТИ
ОДНОЧАСНО
УСІХ
БЕЗ ВИНЯТКУ
УЧНІВ
УЧЕНЬ ПОВИНЕН БУТИ НЕ ТІЛЬКИ ОБ'ЄКТОМ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ УЧИТЕЛІВ, АЛЕ Й АКТИВНИМ СУБ'ЄКТОМ НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ОВОЛОДІННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИМИ УМІННЯМИ І НАВИЧКАМИ ПОВИННЕ БУТИ ВКЛЮЧЕНЕ В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ВЧИТЕЛІВ ПО КОЖНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРЕДМЕТІ
НАВЧАННЯ
ПОВИННЕ
ПРОВОДИТИСЯ
ТАК, ЩОБ
ВОНО
В МАКСИМАЛЬНОМУ СТУПЕНІ
СПРИЯЛО
ВИХОВАННЮ
КОЖНОГО УЧНЯ
ЯК ВИСОКОМОРАЛЬНОЇ
, ТВОРЧО
-
АКТИВНОЇ
І
СОЦІАЛЬНО
ЗРІЛОЇ
ОСОБИСТОСТІ
ЖИТТЯ УЧНІВ У ШКОЛІ, НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, УРОКИ, ПОЗАКЛАСНІ І ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ ТАКІ ЗАХОДИ, ЩОБ У НИХ МОГЛИ І ХОТІЛИ БРАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ УСІ ШКОЛЯРІ, ЩОБ ВОНИ ВИКЛИКАЛИ, ФОРМУВАЛИ І РОЗВИВАЛИ В КОЖНОГО ШКОЛЯРА ЙОГО ОСОБИСТІСНІ ІНТЕРЕСИ І СХИЛЬНОСТІ
ВЗАЄМИНИ МІЖ ВЧИТЕЛЯМИ Й УЧНЯМИ ПОВИННІ БУТИ ЗАСНОВАНІ НА ОПТИМІСТИЧНОМУ ВІДНОШЕННІ ВЧИТЕЛЯ ДО КОЖНОГО УЧНЯ: УЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ВІРИТИ В МОЖЛИВОСТІ І СИЛИ УЧНЯ.
LOGO
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 446
Размер файла
10 183 Кб
Теги
навчати, неправильні, дитини, правильно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа