close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

рекомендації щодо планування 5 клас

код для вставкиСкачать
 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість: патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури, культури міжетнічних відносин.
Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу.
Повага до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій.
Відчуття своєї приналежності до України.
Усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.
Знання та володіння українською мовою. Прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу.
Особисте усвідомлення себе українцем.
Віра в духовні сили та майбутнє.
Усвідомлення праці як життєвої потреби.
Усвідомлення моральних та культурно-національних цінностей.
Шанобливе ставлення до державної символіки.
Осмислення відповідальності як важливої риси особистості..
Усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.
Свідоме ставлення до законів своєї держави.
Дотримання правил та норм поведінки, соціально значимих для суспільства.
Розуміння особистої відповідальності за свої вчинки.
Активна життєва позиція щодо негативних проявів у соціумі.
Знання про типи держав, політичні організації, виборчу систему.
Активна громадянська життєва позиція.
Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.
Повага до представників інших етносів, їх прав та культурно-національних цінностей.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Збір: "Закони нашого життя (розробка законів життя класу)".
2. "Хто я є?" (діагностика рівнів соціального, духовного розвитку особистості).
3. Години спілкування: "Немає прав без обов'язків"
4. Екскурсії: "Сторінками історії"; "В ім'я твого і мого життя".
5. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами УПА "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".
6. Гра-експрес "Котилася торба".
7. Спартакіада народних ігор "Ігри народів світу".
8. Родинне свято "Традиції моєї родини".
9. Родинна вітальня "Бабусина скриня".
10. Ігрова програма "Скриня народної мудрості".
11. Вікторина "Наші обереги".
12. "Головна пісня Батьківщини".
13. Жива газета "Калейдоскоп нашого життя".
14. Народний календар "Духовність народу";
15. Конкурс малюнків "Люби і знай свій рідний край".
16. Конкурс ерудитів "Що я знаю про Україну".
17. Акція "Школа - наш дім, ми господарі в нім".
18. Екологічний десант "Чиста школа, чисте подвір'я, чисте селище".
19. Благодійна акція "Згадаймо всіх поіменно".
20. Фестиваль фотознімків "Моя країна моїми очима".
2. Ціннісне ставлення до людей
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість:
духовно-моральної культури особистості (чуйність, чесність, правдивість,
справедливість, гідність, милосердя, толерантність, совість, терпимість, миролюбність, ввічливість, делікатність, тактовність тощо), Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей.
Вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі.
Вміння прощати і просити пробачення.
Єдність моральної свідомості та поведінки.
Єдність слова і діла.
Активна моральна життєва позиція.
Усвідомлення ідеалів сімї, родини.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Морально-етичні бесіди: "Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе", "Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей".
1. Колективне ігрове спілкування "Дружба, це - ......".
2. Міні-твір "Я і мій ідеал".
3. Години спілкування: "Десять заповідей людяності", "Золоте правило людяності", "Як сподобатися людям"
4. Тренінги "Спілкуємося та діємо"; "Вчимося правильно спілкуватися".
5. Ігрова програма "Скарбничка мудрості".
6. "У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі".
7. Гра "Асоціація на ярлики".
8. Рольова гра "Не робіть моїх помилок"
9. Години спілкування: "Маленька людина та великий світ"; "Як сподобатися людям?"; "Різні люди - різні погляди"; "Тлумачний словник ввічливих слів"; "Добро - це коло, всередині якого є краса", "Для мами завжди ласкаві слова", "Слово не горобець, вилетить - не впіймаєш", "Хочеш мати друга - навчись другом бути".
10. Ігрові тренінги: "Знову познайомимося", "Мистецтво дарувати"
11. Колективне ігрове спілкування "Чарівний стілець".
12. КТС "Складання еталону поведінки мого однолітка".
13. КТС "Чи поможуть вітаміни всім нам вчитися відмінно".
14. Родинне свято "Берегиня нашого дому".
15. Концертна програма "Мамам любим, мамам милим".
1. Ціннісне ставлення до себе
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самореалізація, самовдосконалення, самоствердження, самооцінка тощо)Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.
Знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоровя людини.
Прагнення бути фізично здоровою людиною.
Знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоровя.
Вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі.
Вміння уникати конфліктних ситуацій.
Вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них.
Вміння коректувати та регулювати власну поведінку.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Морально-етичні бесіди: "Кому людина зобов'язана тим, що вона живе, радіє, користується благами?", "Умій брати від дідуся й бабусі мудрість життя", "Співчувай не лише словом, а й ділом", "Умій мислити, умій думати...", "Будь благородним у дружбі, у товаришуванні.
2. Свята: "Що Наум нам приніс на ум", "День народження - один раз на рік!", "Тато, мама і я - спортивна сім'я",
3. Вікторина "Марафон юних ерудитів"; "Кмітливі, вперед!",
4. Години спілкування "Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я", "Пізнай себе", "Пташка красна своїм пір'ям, а людина - своїм знанням", "Твій режим дня", "Бережи свій час", "Загартування та фізичні вправи - необхідні умови здорового способу життя", "Правильне харчування та здоровий сон - запорука міцного здоров'я".
5. Агітбригада "Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди".
6. "Школа ввічливих наук" (за окремим планом).
7. Гра-експрес "У здоровому тілі - здоровий дух".
8. Веселі естафети. 9. Веселі старти.
2. Ціннісне ставлення до природи
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість екологічної культури.Усвідомлення себе як невідємної частини природи, взаємозалежності людини та природи.
Усвідомлення ролі природи та її самоцінності у житті людини.
Усвідомлення особистої причетності до збереження природних багатств.
Бережливе ставлення до природи.
Активна життєва позиція щодо збереження природи.
Вміння природокористування.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Години спілкування: "Відверто про необхідне", "Ви хотіли б знати про це?", "Старти золотої осені", "Міфи про виникнення світу", "Брати наші менші".
2. Спортивно-розважальна гра "Поклик джунглів".
3. Вікторини: "Флора і фауна нашого краю", "Хто? Де? Як?".
4. Агітбригада "Бережи ліс - легені планети!".
5. Гра-експрес "В гості до лісовичка".
6. Екскурсії: "Екологічною стежиною нашого краю", "Вже брами літа замикає осінь"
7. Природоохоронна акція "Природа - наш дім".
8. Ігрова програма "Веселка".
9. Свято квітів "Квіти - посмішка природи"
10. Пошукова гра на місцевості "Знайди скарб".
11. Зустріч з медсестрою "Аптека бабусі Медуниці".
12. Акції: "Нагодуй птахів", "Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить".
13. Екологічна операція "Встанови годівничку".
3. Ціннісне ставлення до мистецтва
Критерії:
Виховні досягнення12Сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв.Знання про види мистецтва та засоби їх виразності.
Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів.
Здатність виражати власне ставлення до мистецтва.
Здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації.
Потреба в спілкуванні з мистецтвом.
Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів.
Вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Години спілкування: "Люби музику, вона облагороджує думки і почуття", "Намисто унікальності".
2. КТС "Світ моїх захоплень".
3. Родинне свято "Творчість моєї родини".
4. Колективне ігрове спілкування "П'ять хвилин з мистецтвом".
5. Ігрові програми: "Десь тут була Подоляночка", "Господарочка - 2007".
6. Гра-експрес "Народ скаже як зав'яже".
7. Зустріч з музикантами "Чарівна мелодія скрипки".
8. Свята - театральні дійства: "Щедрий вечір, добрий вечір"; "Різдвяний калейдоскоп", "За тиждень - Великдень".
9. Конкурс юних талантів "Українська співаночка".
10. Конкурс малюнків "І живе калина на папері", "Ілюструємо казки".
11. Виставка-ярмарок "Рукотворне диво".
4. Ціннісне ставлення до праці
Критерії:
Виховні досягнення12Сформованість потреби у праці, потреби в усвідомленому виборі професії, працелюбної особистості
Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини.
Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.
Оволодіння основами наукової організації праці.
Навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці.
Навички ведення домашнього господарства.
Знання про групи професій (за Климовим).
Вміння професійного самовизначення.
Розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв'язання.
Цілеспрямованість.
Наполегливість.
Кмітливість.
Працьовитість,
Відповідальність.
Вміння доводити справу до логічного завершення.
Організованість.
Вмотивованість.
Асиртивність
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 5 клас
1. Години спілкування: "Як організувати себе?", "Вчись учитись, щоб уміти трудитись", ""Ціна твого підручника", "Слово полова - праця диво", "У колективі чужої роботи нема".
2. Трудовий десант "Даруйте радість людям".
3. КТС: "Фабрика Діда Мороза", "Книга скаржиться! Книга дякує!", "Операція затишок", "Трудовий сюрприз", "Місто веселих майстрів".
4. Заочна подорож "Професії від А до Я".
5. Свято-презентація "Професія мого роду".
6. Екскурсія "Люди, які працюють поруч".
7. Колаж "Моя майбутня професія".
8. Випуск газети "У світі цікавих професій".
9. Ігрова програма "Це потрібно знати, щоб професіоналом стати".
1
Автор
tar.natalia2011
Документ
Категория
Образование
Просмотров
2 542
Размер файла
114 Кб
Теги
рекомендации, планування, класс, щодо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа