close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

рекомендації щодо планування 8 клас

код для вставкиСкачать
 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість: патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури, культури міжетнічних відносин.
Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу.
Повага до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій.
Відчуття своєї приналежності до України.
Усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.
Знання та володіння українською мовою. Прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу.
Особисте усвідомлення себе українцем.
Віра в духовні сили та майбутнє.
Усвідомлення праці як життєвої потреби.
Усвідомлення моральних та культурно-національних цінностей.
Шанобливе ставлення до державної символіки.
Осмислення відповідальності як важливої риси особистості..
Усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.
Свідоме ставлення до законів своєї держави.
Дотримання правил та норм поведінки, соціально значимих для суспільства.
Розуміння особистої відповідальності за свої вчинки.
Активна життєва позиція щодо негативних проявів у соціумі.
Знання про типи держав, політичні організації, виборчу систему.
Активна громадянська життєва позиція.
Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.
Повага до представників інших етносів, їх прав та культурно-національних цінностей.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Заочна відео мандрівка "Країна, в якій я живу"
2. Години спілкування: "Істина, свобода та відповідальність".
3. Джерела духовності мого краю (вечори, екскурсії, зустрічі з видатними земляками).
4. Родинні зустрічі "Історія моєї родини - в історії мого краю".
5. Зустрічі: "Митці мого краю", "Поети мого краю", "Видатні люди мого краю".
6. "Козацькі сурми".
7. Свято "Моя найкраща в світі сторона - чарівна, неповторна Україна". 8. Години спілкування:"Я - громадянин і патріот держави", "Я - учень своєї школи", "Українці за кордоном . Що таке діаспора?"
9. Вікторина "Що ти знаєш про Україну?".
2. Ціннісне ставлення до людей
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість:
духовно-моральної культури особистості (чуйність, чесність, правдивість,
справедливість, гідність, милосердя, толерантність, совість, терпимість, миролюбність, ввічливість, делікатність, тактовність тощо), Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей.
Вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі.
Вміння прощати і просити пробачення.
Єдність моральної свідомості та поведінки.
Єдність слова і діла.
Активна моральна життєва позиція.
Усвідомлення ідеалів сімї, родини.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Години спілкування: "Що означає бути Людиною?", "Собори наших душ", "Що таке людське серце?", "Твій справжній друг - хто він?", "Чи вміємо ми бути вдячними?", "Ти живеш серед людей", "Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин?"
2. Колективне ігрове спілкування: "Чарівний стілець", "Чому людині буває самотньо?" "Уроки добрих справ", "Розкажи мені про мене", "Дисципліна - свобода, чи необхідність?"
3. Свята: "Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!", "Батько і мати - два серця гарячих, що нам дають надію й тепло", "Зачарувала ти мене, заворожила...".
4. Тренінги: "Народження істини, а не загострення стосунків", "Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?".
5. Вікторини: "Сторінками книги рекордів Гіннеса", "Вони були першими", "Вони - відкривачі".
6. Ігрові програми: "Ви вам вклоняємось, жінки", "Творимо разом, діємо разом!".
1. Ціннісне ставлення до себе
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самореалізація, самовдосконалення, самоствердження, самооцінка тощо)Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.
Знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоровя людини.
Прагнення бути фізично здоровою людиною.
Знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоровя.
Вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі.
Вміння уникати конфліктних ситуацій.
Вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них.
Вміння коректувати та регулювати власну поведінку.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Морально-етичні бесіди: "У дитинстві, отроцтві, юності ти все береш у борг. Пам'ятай про це!", "Уся суть нашого життя полягає в тому, що ми зобов'язані. Чи може бути інакше?",
2. "Умій відчувати поруч із собою людину", "Як ви ставитесь до ваших батьків, так і ваші діти ставитимуться до вас", "Не забувай свій рід. Бережи честь роду!", "Подарунок - символ. подарунок - пам'ять серця", "Читання - це праця, творчість, напруження духовних сил", "Моральна краса твого друга - дзеркало твоєї власної душі".
3. Години спілкування: "Заговори, щоб я тебе пізнав", "Чи любиш ти себе?, "Як полюбити себе?", "Фізична краса не постійна, моральна - відносна, а духовна краса - вічна", 4. Колективне ігрове спілкування: "Чарівний стілець", "Проблема на долоні", "Конверт дружніх запитань", "Конверт життєвих ситуацій".
5. Створення життєвого проекту саморозвитку "Чого я хочу досягти в житті?", "Кроки до успіху".
6. КТС "Світ моїх захоплень".
7. Тренінги "Кроки до успіху", "Як подолати невдачу?". 8. Турнір ораторів "Промова на захист добра, милосердя, честі, любові".
9. Рольова гра "Сам собі вихователь". "Розробка кодексу чесної особистості" - КТС.
10. Складання індивідуальних програм саморозвитку "Шлях до себе".
11. Школа етикету (за окремим планом: "Культура одягу", "Як бути привабливим?", "Слово - не горобець, вилетить - не впіймаєш", "Її величність - виделка", "Про правила розмови...", "Ми - в громадському місці...", "Ти говориш і слухаєш...", "Як правильно привітати..." тощо).
2. Ціннісне ставлення до природи
Критерії: Виховні досягнення12Сформованість екологічної культури.Усвідомлення себе як невідємної частини природи, взаємозалежності людини та природи.
Усвідомлення ролі природи та її самоцінності у житті людини.
Усвідомлення особистої причетності до збереження природних багатств.
Бережливе ставлення до природи.
Активна життєва позиція щодо збереження природи.
Вміння природокористування.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Вікторини: "ХІ-БІ-ХО" (хіміко-біологічний хокей), "Екологічний тир".
2. Екологічні десанти, фестивалі "Збережемо на Землі зелень і блакить".
3. Конкурс-ярмарок "Замість ялинки - зимовий букет". 4. Виставки творчих робіт, фотовиставки "Природа і фантазія". 5. Усні журнали: "Яке дерево мені ближче за характером. Мова дерев.", "Зв'язок землі і неба через рослини", "П'яте царство природи - невидимий світ" (казки та фантазії вчених), "Світ духів природи: гноми, феї, сирени, ельфи, саламандри".
6. Вечір-реквієм "Страшне творіння - атомне дитя".
7. Колаж "Зелений дивосвіт". 8. Ігрові програми "Екологічний бумеранг", "Новий рік - веселий чарівник", "Дивні властивості звичного світу", Ми - в природі, природа - в нас".
9. Свята: "Весняночко-паняночко, де ти зимувала?", "Бабиного літа довгі білі коси...", "Осінній дивограй".
3. Ціннісне ставлення до мистецтва
Критерії:
Виховні досягнення12Сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв.Знання про види мистецтва та засоби їх виразності.
Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів.
Здатність виражати власне ставлення до мистецтва.
Здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації.
Потреба в спілкуванні з мистецтвом.
Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів.
Вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Усний журнал "Наш край у творах мистецтва".
2. Прес-шоу "Мода в мистецтві". 3. Турнір знавців музики "Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо". 4. Конкурс-виставка "І на тім рушничкові".
5. Години спілкування: "Чи розуміємо ми оперу?", "Чи потрібні нам музеї, виставки?", "Театр у моєму житті".
6. Свята: "За різдвяним столом", "Добрий вечір, щедрий вечір", "Сьогодні в мене іменини", "Новий рік - веселий чарівник".
7. Фольклорні експедиції "Кобзарська дума", "Взяв би я бандуру".
4. Ціннісне ставлення до праці
Критерії:
Виховні досягнення12Сформованість потреби у праці, потреби в усвідомленому виборі професії, працелюбної особистості
Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини.
Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.
Оволодіння основами наукової організації праці.
Навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці.
Навички ведення домашнього господарства.
Знання про групи професій (за Климовим).
Вміння професійного самовизначення.
Розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв'язання.
Цілеспрямованість.
Наполегливість.
Кмітливість.
Працьовитість,
Відповідальність.
Вміння доводити справу до логічного завершення.
Організованість.
Вмотивованість.
Асиртивність
Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності 8 клас
1. Години спілкування: "Бережи свій час і час інших", "Як правильно організувати свою працю?", "Економіка домашнього господарства".
2. Колаж "Трудова біографія моєї родини".
3. Години спілкування: "Що я знаю про майбутню професію?", "Ваш вибір: можу + хочу + треба.", "Освіта - шлях до майбутньої професії", "Країна потребує професіоналів. Як ким стати?", "Виконуй свою справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра".
4. Свято "Праці ми шану співаємо".
5. Прес-конференція з представниками різних професій "Таємниця майстерності". 6. Вікторина "У світі професій".
7. Створення мобільного куточка презентації професій.
8. Презентація-захист професій "Сузір'я робітничих професій".
9. Тренінг "Здібності людини і професії".
10. Конкурс майбутніх підприємців "Мій перший мільйон". 11. Фоторепортажі: "Школа - мій дім, я - господар в нім".
1
Автор
tar.natalia2011
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 804
Размер файла
113 Кб
Теги
рекомендации, планування, класс, щодо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа