close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

розвиток творчих здібностей учнів через позаурочні форми навчання

код для вставкиСкачать
Презентація досвіду
«Розвиток творчих
здібностей учнів
через позаурочні
форми навчання»
«Простір для нових ідей і творчості
завжди знайдеться там, де мешкають
життя і воля»
С. Булгаков
Форми організації навчання спрямованого на
розвиток творчих здібностей
Педагогічна система закладу має доповнюватися такою важливою сферою, як
науково-дослідницька робота, яка виступає таким же основним компонентом
цілісного навчального процесу, як навчальний процес, виховна робота.
Форми звіту:
реферати
творчі роботи
Написання
роботи
Кращі роботи
Захист
роботи
МАН
Поняття про позаурочну роботу з мови
Позакласна робота відрізняється від уроків змістом: на позаурочних заходах часто
розглядаються мовні питання, що не визначені програмою і не зачіпаються в класі. Ще
яскравіша відмінність між класними й позаурочними заняттями в методиці
проведення.
Учні одержують нові знання з мови, повторюють, і
закріплюють їх, удосконалюють орфографічні,
пунктуаційні й стилістичні навички, працюють над
поліпшенням культури мовлення.
Участь у позакласних заходах впливає на загальний
мовний розвиток учнів, помітно збагачує й
урізноманітнює їх мову, розширює і зміцнює знання,
здобуті на уроках, збуджує любов, інтерес до
української мови як навчального предмета.
Під час роботи в класі формується актив, який
цікавиться мовою і стає ядром колективу учнів,
охоплених мовною позакласною роботою. Нарешті, на
уроках учитель нерідко звертається до пов'язаних з
темою, що вивчається, фактів мови, які розглядались
на тих чи інших позакласних заходах.
Поглиблення почуттів
патріотизму, виховання
любові до рідної мови та
до історії мови
Вироблення і
закріплення
навичок аналізу,
синтезу,
класифікації,
систематизації
мовних фактів
Мета
позакласної
роботи з
української
мови
Розвиток усного й
писемного мовлення,
формування навичок
правильно, точно й
образно висловлювати
думку
Розвиток
індивідуальних
здібностей окремих
школярів
Принципи організації позакласної роботи з мови
Явища і факти, які
аналізуються під час
позакласної роботи,
повинні відповідати
віковим
особливостям учнів.
У позакласній роботі
з мови необхідно
дотримуватись
принципу
наступності й
перспективності.
Принцип доступності
перебуває в
нерозривному
зв'язку з принципом
усвідомлення знань
та з активізацією
пізнавальної
діяльності учнів.
В основі організації й
проведення
позакласної роботи з
мови лежить вимога
розвиваючого
навчання.
збагачується словник, вдосконалюються навички висловлювати думку усно й на
письмі, вміння працювати над словниками, літературою, конспектувати й
реферувати наукові праці, писати й виголошувати доповіді
Оволодіння нормами літературного мовлення, усунення
діалектизмів, вульгаризмів, жаргонізмів, неоковирних
словосполучень і висловлювань з мови учнів — одне з
центральних завдань позакласної роботи з української
мови.
Основні види і форми позаурочної роботи та їх
реалізація у проектній діяльності учнів 5 -6-х класів
СИСТЕМАТИЧНА
ЕПІЗОДИЧНА
•
•
•
•
мовний гурток;
стінна мовна преса;
видання учнівського журналу;
регулярне проведення
лінгвістичних радіопередач.
•
•
•
•
•
мовні вечори;
конференції;
конкурси;
виставки;
екскурсії; олімпіади.
Лінгвістичні дослідження учні колегіуму починають уже у 5 класі
темою: «Роде наш красний…». Дослідження оформлюється у
моно проект, а захист проводиться у формі родинного свята..
Учням 6 класу пропонується тема: «Звідки ця назва?». Вивчаючи
топоніми, можна простежити етапи історії рідного краю. Отже,
тема пов’язана не тільки змовою (розділ «Лексикологія»), а й з
історією, краєзнавством, географією.
Мовні конкурси
Мовні конкурси — це змагання, під час яких виявляються найсильніші, найкраще
підготовлені з мови учні.
У 2014 р учні колегіуму взяли участь у п’ятому Всеукраїнському українознавчому конкурсі
«Соняшник». Цей конкурс є надзвичайно популярним серед учнів школи з моменту його
запровадження. Кількість учасників постійно зростає: 2009р. -230 , 2010 -240, 2011 – 244, 2012 260, 2014-279 учнів.
Значення позакласної роботи:
Створення інтелектуального фону
Виховання ініціативи, самостійності, творчих
здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів
Забезпечення виховної
спрямованості предмета, що
вивчається
Збагачення й розширення знань
учнів з рідної мови
Поглиблення набутих на уроках мови
знань, розвиток умінь і навичок усного й
писемного мовлення
Формування почуття патріотизму
Висновок
Уміло й цікаво проведені позакласні заняття
допомагають учням заглибитися в історію походження та
значення слів, вивчити питання походження мови,
письма, збагнути розвиток словникового багатства нашої
мови, її фразеології; учні глибше пізнають закони мови,
усвідомлюють розвиток української мови, повніше
осмислюють художньо-зображальні засоби,
привчаються працювати з доступною для них науковопопулярною літературою з мовознавства, з різними
типами словників, добирати потрібні матеріали з
рекомендованих учителем книг, вчаться виготовляти
наочності.
Література:
1. Могила Н.М. З живого джерела. Позакласна робота з мови. К. 1997
2. Могила Н.М., Вовк І.М. Диференційовані завдання на уроках укр мови.
Початкова школа. – 1996. - №2. – с.12-16
3. Моргун В. „Розвиток інтелектуально-евристичних здібностей учня”.
Психологічна підтримка творчості учня. К. „Редакції загально педагогічних
газет”, 2003 с.4;6
4. Неліпа Т.П. О слово рідне, хто без тебе я . УМЛШ. – 1989. №1. – с.74-76
5. Національна школа в концепції Сергія Єфремова. Колоїз Ж. Журнал
„Дивослов” К. „Освіта” №1, 1994, с.37
6. Основи психології і педагогіки. Навчальний посібник/ Р.К.Серьожнікова,
Н.Д.Пархоменко, Л.С.Яковицька та ін.; - К., 2003.
Автор
shimyanova72
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
75
Размер файла
2 793 Кб
Теги
учнів, здібностей, розвиток, творчий, навчання, позаурочний, через, формы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа