close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Види контролю з мови

код для вставки
 Види контролю з мови
Особливої уваги словесників потребують нові підходи до оцінювання результатів навчання, що представлені в чинних програмах і Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів у оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальної програми.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов'язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.
Оцінювання здійснюється таким чином, що за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання і вміння. Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводиться окремого уроку. У І семестрі пропонується провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну (як зазначено в календарному плануванні). У ІІ семестрі пропонується провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос (у 10-11 класах не здійснюється). У 10-11 профільних класах оцінки за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору виводяться двічі на рік ( 1 раз у І семестрі, 1 раз у ІІ) і виставляються в колонки без дати. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводиться.
Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) залежно від характеру виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використана на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичного оцінювання. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Підвищення семестрової оцінки учнями: - 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
- 10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою "За особливі успіхи у навчанні" та срібною "За успіхи у навчанні" медалями.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).
Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки в кожному класі є тестові завдання, а Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо. 5 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 400-500 /
300-400тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів360-450 /
300-360диктанту (кількість слів у тексті)90-100швидкість читання 100-150словникового диктанту12тексту для переказу100-150творчого завдання для переказу0,3-0,5письмового твору0,5-1,0кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні6-7
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
твірДиктантАудіюва
нняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЧитання вголосЗошитІ44131-1-11-1-4
ІІ441711
11--1-15
6 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсяг тексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 500-600/
400-500тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів450-540/
360-420швидкість читання110-180диктанту (кількість слів у тексті)100-110словникового диктанту24тексту для переказу150-200творчого завдання для переказу0,3-0,5письмового твору1,0-1,5кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні7-8
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
твірДиктантАудіюванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЧитання вголосЗошитІ32141-1-11-1-4
ІІ43121111--1-15
7 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 600-700/
500-600тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів540-630/
420-480диктанту (кількість слів у тексті)110-120швидкість читання120-210словникового диктанту24тексту для переказу200-250творчого завдання для переказу0,5-0,75письмового твору1,5-2,0кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні8-10
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
твірДиктантАудіюванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЧитання вголосЗошитІ3281-1-11-1-4
ІІ32111111--1-15
8 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 700-800/
600-700тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів630-720/
480-540диктанту (кількість слів у тексті)120-140швидкість читання130-240словникового диктанту30тексту для переказу250-300творчого завдання для переказу0,5-0,75письмового твору2,0-2,5кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні10-12
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
твірДиктантАудіюванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЧитання вголосЗошитІ328111-11-114ІІ32911
11--1-15
9 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 800-900/
700-800тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів720-810/
540-600диктанту (кількість слів у тексті)140-160швидкість читання140-270словникового диктанту36тексту для переказу300-350творчого завдання для переказу0,75-1,0письмового твору2,5-3,0кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні12-14
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
твірДиктантАудіюванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЧитання вголосЗошитІ2210111-11-1-4ІІ32811
11--1-15
10 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 900-1000/
800-900тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів810-900/
600-660диктанту (кількість слів у тексті)170-180швидкість читання150-300словникового диктанту36тексту для переказу350-400творчого завдання для переказу0,75-1,0письмового твору3,0-3,5кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні14-16
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмо
вий твірДиктантАудію-
ванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЗошитІ
1год2151-1-11-142год2210111-11-143год3317111-11-144год4317111111114ІІ
1год219-111--1-52год21141-11--1-5 3год43161111--1-5 4год4318111111115
11 клас
Орієнтовні обсяги робіт
Види робіт
Обсягтексту для аудіювання, що належить до художнього стилю / до інших стилів 1000-1100/
900-1000тексту для читання мовчки, що належить до художнього стилю / до інших стилів900-990/
660-720диктанту (кількість слів у тексті)180-190швидкість читання160-330словникового диктанту48тексту для переказу400-450творчого завдання для переказу1,0-1,5письмового твору3,5-4,0кількість реплік (без мовленнєвого етикету) у діалогічному мовленні16-18
Види контролю з мови
План
СеместрТематичнаПеревірка темиРозвиток мовленняПисьмовий переказПисьмовий
ТвірДиктантАудіюванняЧитання мовчки
Ч
Усний переказУсний твірДіалогЗошитІ с 1год2141-1-11-142год219111-11-143год3212111-11-144год3229111111114ІІ 1год2год22141-11--1-43год32201111--1-44год
1
Автор
ufzhxer
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 537
Размер файла
183 Кб
Теги
контроля, мови, види
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа