close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Матвійчук О. Є. Підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів

код для вставкиСкачать
Історія питання щодо організації курсів та інших форм підвищення кваліфікації бібліотекарів
Підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів: традиції, сучасність та перспективи
Матвійчук Оксана Євгенівна
, кандидат
педагогічних
наук,
доцент
кафедр
и
методики
суспільно
-
гуманітарної
освіти
та
виховання
Інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка
Неперервна
освіта
шкільних
бібліотекарів
має
довгу
історію
розвитку
.
Поступово
виникла
сума
знань,
яка
потрібна
бібліотечному
фахівцю,
розвинулася
система
підвищення
кваліфікації
шкільних
бібліотекарів
(навчання
на
курсах
підвищення
кваліфікації,
що
передбачає
теоретичну
підготовку,
семінари,
конференції,
методоб’єднання,
конкурси
фахової
майстерності,
які
сприяють
вдосконаленню
практичних
умінь
та
навичок)
.
Одним
із
важливих
шляхів
підвищення
кваліфікації
шкільних
бібліотекарів
на
протязі
останнього
століття
залишається
навчання
на
курсах
підвищення
кваліфікації
в
обласних
(міських)
інститутах
післядипломної
педагогічної
освіти
.
Одним
із
перших
інститутів
підвищення
кваліфікації
шкільних
бібліотекарів
є
Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка,
який
має
довгу
історію
свого
становлення
.
Так,
початком
його
заснування
вважають
16
серпня
1874
року,
коли
в
Києві
відкрились
педагогічні
курси
для
удосконалення
вчителів
початкових
народних
училищ
.
Згодом,
у
1920
-
21
рр
.
,
для
забезпечення
вчителями
всіх
типів
шкіл
вищих
жіночих
курсів,
вчительських
інститутів,
семінарій
створюються
інститути
народної
освіти
.
Основними
формами
й
методами
навчальної
роботи
з
курсистами
в
ті
роки
були
бесіди,
підготовка
рефератів
на
певну
тему,
доповіді
з
обговоренням
.
У
1939
році
Постановою
Ради
народних
комісарів
УРСР
в
містах
Києві
і
Харкові
було
організовано
інститути
удосконалення
вчителів
.
Перші
офіційні
відомості
(накази
і
розпорядження)
про
організацію
курсів
підвищення
кваліфікації
завідуючих
шкільними
бібліотеками
в
м
.
Києві
відносяться
до
початку
60
тих
років
ХХ
століття
.
Зокрема,
велике
значення
надається
узагальненню
і
поширенню
передового
педагогічного
досвіду,
семінарській
перепідготовці
.
В.О. Огнев
’
юк
, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України
Навчальний корпус Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Бібліотекарі
вивчали
наступні
дисципліни
:
введення
в
книгознавство,
бібліотечну
статистику,
бібліотечне
законодавство,
бібтехніку,
бібліотекознавство,
серед
форм
організації
навчання
-
лекції,
семінари,
бесіди,
практичні
заняття,
огляди
бібліотек
.
У
1991
році
з
метою
ефективної
реалізації
науково
-
методичного
потенціалу
Києва
та
Київської
області,
на
основі
єдиного
методичного
комплексу,
було
створено
Київський
міжрегіональний
інститут
удосконалення
вчителів
у
якому
проходили
курси
підвищення
кваліфікації
бібліотекарі
ЗНЗ
столиці
та
області
.
17
грудня
1993
року
інституту
присвоєно
ім’я
Б
.
Д
.
Грінченка
.
З
1999
року
у
місті
Біла
Церква
відновлено
Київський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти,
і
з
того
року
шкільні
бібліотекарі
області
почали
проходити
тут
курси
підвищення
.
З
метою
підготовки
педагогічних
кадрів
для
потреб
столиці
у
2002
році
Київський
міжрегіональний
інститут
удосконалення
вчителів
імені
Б
.
Д
.
Грінченка
реорганізовано
в
Київський
міський
педагогічний
університет
імені
Бориса
Грінченка,
одним
із
структурних
підрозділів
якого
є
Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти,
в
якому
щорічно
підвищують
кваліфікацію
6000
осіб,
в
тому
числі
і
шкільні
бібліотекарі
Внутрішній дворик Інституту післядипломної педагогічної освіти
Специфіка
посади
бібліотекаря
в
школі
передбачає
декілька
складових
в
організації
курсів
підвищення
кваліфікації
–
методику
бібліотечної
справи,
педагогіку,
психологію,
оволодіння
інформаційно
-
комунікативними
технологіями
.
Програма
підвищення
кваліфікації
шкільних
бібліотекарів
столиці
складається
з
9
модулів
,
серед
яких
:
безперервна
освіта
та
професійна
компетентність
шкільного
бібліотекаря
;
правові
аспекти
функціонування
бібліотек
;
ведення
довідково
-
бібліографічного
апарату
в
шкільній
бібліотеці,
систематизація
документів
;
бібліографічна
діяльність
шкільного
бібліотекаря
;
бібліографічна
довідка
:
типи,
методика
виконання,
облік
.
ведення
документації
у
шкільній
бібліотеці
;
індивідуальна
та
масова
робота
шкільної
бібліотеки,
форми
наочної
популяризації
літератури
;
інформаційно
-
бібліографічне
забезпечення
вчителів
загальноосвітніх
шкіл
.
співпраця
шкільного
бібліотекаря
і
вчителя
-
предметника
;
робота
з
підручниками
;
комплектування,
обробка
і
збереження
фондів
шкільних
бібліотек
;
проектна
діяльність
шкільного
бібліотекаря
;
новітні
інформаційні
технології
в
роботі
шкільної
бібліотеки
;
формування
інформаційної
культури
учнів
.
Вестибюль Інституту післядипломної педагогічної освіти
Серед
основних
форм
роботи
на
курсах
:
лекції,
семінарські
заняття,
конференції
з
обміну
досвідом,
тематичні
дискусії,
практичні
заняття
на
базі
кращих
дитячих
та
шкільних
бібліотек
.
Впроваджується
дистанційна
форма
навчання,
проводяться
майстер
-
класи
.
З
метою
неперервної
освіти
бібліотекарів
ЗНЗ
з
2010
року
на
базі
університетського
коледжу
відкрито
спеціальність
«Бібліотечна
справа»,
а
з
2012
року
в
Гуманітарному
інституті
спеціальність
“Книгознавство
.
Бібліотекознавство
.
Бібліографознавство”
.
Шкільні бібліотекарі –
випускники курсів підвищення кваліфікації 2012 року
4 липня 2012 року Українським Парламентом ухвалено Постанову «Про відзначення 150
-
річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка»
У
2013
році
в
Україні
планується
:
•
проведення
тематичних
виставок,
присвячених
життю
і
творчості
Б
.
Д
.
Грінченка
;
•
видання
зібрання
його
літературної
та
наукової
спадщини
;
•
трансляція
теле
-
і
радіопередач
про
життя
й
творчість
Бориса
Грінченка
;
•
низка
регіональних
освітніх
та
художньо
-
мистецьких
заходів
(Луганщина,
Харківщина,
Сумщина)
–
на
землі,
що
так
чи
інакше
пов’язана
з
життям
і
творчістю
славетного
митця
;
•
видання
творів
Бориса
Грінченка
у
серії
«Шкільна
бібліотека»
та
проведення
тематичних
уроків
і
лекцій
у
навчальних
закладах
;
•
виготовлення
і
введення
в
обіг
ювілейної
монети
й
серії
поштових
марок
та
інше
.
Пам'ятник Борису Грінченку, відкритий 24 серпня 2011 року
Безмірна дяка, Вам, великії творці,
У храмі Вашому покірно я схиляюсь
І вслід за вами йти, Небесні Посланці,
Аж поки я живу побожно присягаюсь!
Борис Грінченко
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образование
Просмотров
357
Размер файла
4 224 Кб
Теги
шкільних, підвищення, матвійчук, бібліотекаря, кваліфікації
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа