close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ботвинко В.И. Новые подходы к организации и проведения МО

код для вставкиСкачать
Современные подходы к организации работы по повышению квалификации библиотекарей в районе
Ботвінко Валентина Іванівна, керівник РМО
НАШ ДЕВІЗ
15 шкіл, в яких працюють 16 бібліотекарів
Соціально
-
демографічні та професійні характеристики такі:
З
16
бібліотечних
працівників
–
всі
жінки
;
За
віком
:
від
45
-
55
років
-
65
%
пенсійного віку -
35%
Освіта: вища –
65% в т.ч. спеціальна -
22%
Стаж
роботи
:
понад
20
років
–
45
%
;
від
5
до
10
років
–
36
%
до
5
років
-
19
%
У
психологічному
плані
–
це
різні
особистості
:
є
у
нас
чудові
працьовиті
спеціалісти,
і
лідери,
здатні
до
ризику,
і
найкращі
комунікатори
,
які
здатні
об’єднати
колектив
.
Такт,
емоційна
витримка,
добра
пам’ять
властиві
кожному
бібліотекареві
району
.
Колектив
працездатний
, творчий
, добропорядний
План роботи
МО шкільних библиотекарів
№
Тема
Форма проведення
Відповідальний
Серпень
Засідання МО
1.
Аналіз роботи за минулий рік та завдання шкільної бібліотеки на 2012
-
2013
навчальний рік
Обговорення
Ботвінко В.І.
2.
Методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення матеріалами до нового навчального року та проведення першого уроку.
Методичні
рекомендації
Ботвінко В.І.
3.
Огляд літератури
Огляд
Остапець І.Г.
4.
Затвердження річного плану роботи МО.
Обговорення
Ботвінко В.І.
Вересень
Засідання МО
1.
2.
Бібліотечна етика та мовний етикет бібліотекаря
Морально
-
етичні норми спілкування бібліотекаря з користувачем
Консультація
Психологічний тренінг
Ботвінко
В.І.
Листопад
Засідання МО
1.
Портфоліо читача.
Консультація
Зангизорян Ш.С.
2.
Практичні заняття.
Заняття
Ботвінко В.І.
3.
Бібліоревю. Гра
Остапенко Т.В.
Січень
1.
Методика образно
-
діалогової роботи в бібліотеці
Консультація
Ботвінко
В.І.
Травень
Засідання МО
1.
План роботи і звіт як види творчості
Консультація
Ботвінко
В.І.
Психологічні
чинники
та
бібліотечно
-
педагогічні
умови
підвищення
читацької
активності
та
культури
читання
.
Сім`я
і
бібліотека
:
пошук
шляхів
взаємодії
у
вихованні
читацьких
інтересів
школяра
.
Координація
роботи
шкільної
і
дитячої
бібліотеки
щодо
розвитку
читацьких
інтересів
учнів
.
Інноваційні
форми
популяризації
літератури
серед
різних
вікових
категорій
.
Модуль «Дитяче читання»
Впровадження
автоматизованих
інформаційно
-
бібліографічних
систем
у
практику
роботи
шкільної
бібліотеки
.
Формування
інформаційної
потреби
у
книзі
учнів
і
педагогічного
колективу
.
Нетрадиційні
форми
інформаційного
забезпечення
шкільною
бібліотекою
.
Інноваційний
зміст
і
оновлення
роботи
шкільної
бібліотеки
.
Модуль «Нові інформаційні технології»
Професійна
компетентність
бібліотекаря
в
обслуговуванні
школярів
та
вчителів,
як
запорука
ефективного
функціонування
шкільної
бібліотеки
.
Соціально
-
психологічні
особливості
спілкування
бібліотекаря
і
дитини
.
Розвиток
позитивного
Я
в
концепції
бібліотекаря
–
одна
із
основних
умов
формування
позитивного
іміджу
бібліотеки
.
Педагогічний
потенціал
шкільної
бібліотеки
і
її
роль
в
системі
виховної
роботи
сучасної
школи
.
Модуль «Соціально
-
психологічний»
Бібліотечний
книжковий
фонд
:
організація
зберігання
та
забезпечення
повноти
використання
.
Нормативно
-
правове
забезпечення
функціонування
бібліотеки
загальноосвітнього
навчального
закладу
.
Модернізація
змісту
та
технологія
ведення
каталогів
та
картотек
в
шкільній
бібліотеці
.
Фронтально
-
тематична
презентація
книжкового
фонду
.
Модуль «Організація роботи шкільної бібліотеки»
В
роботі
МО
перевага
завжди
віддається
проблемно
-
дискусійним
методам,
використовуються
активні
та
інтерактивні
форми
навчання
:
Методика
образно
-
діалогової
роботи
в
бібліотеці
.
Метод
бібліотечних
проектів
.
Бібліотечна
етика
і
мовний
етикет
бібліотекаря
.
Портфоліо
читача
і
бібліотекаря
.
План
роботи
та
звіт
-
вид
творчості
.
Культура
професійного
самовизначення
бібліотекаря
.
В
районі
працює
ШПД
:
«Використання
комп'ютерних
технологій
у
шкільній
бібліотеці»
-
на
базі
гімназії
№
27
;
«Фронтально
-
тематична
презентація
книжкового
фонду»
-
на
базі
гімназії
№
28
;
«Книга
у
формуванні
екологічної
культури
особистості»
-
на
базі
ЗНВК
№
20
;
«Робота
з
обдарованими
дітьми»
-
на
базі
класичного
ліцею
.
Школа передового досвіду
Дає можливість бібліотекарям знайомитися з творчими напрацюваннями колег, сприяє їх професійному зростанню.
Опорні школи наставництва працюють на базі бібліотек ЗНВК № 20, гімназії № 25,
СЗОШ № 72.
Наставництво Наставництво,
полягає
в
тому,
що
досвідчені
бібліотекарі
ведуть
індивідуальну
роботу
з
колегами,
які
не
мають
досвіду
бібліотечної
роботи,
передають
їм
свій
досвід
на
практиці,
шляхом
порад,
знайомства
з
практикою
своєї
діяльності,
з
технологією
виконання
окремих
видів
робіт
(облік
бібліотечного
фонду,
ведення
щоденника,
систематизація
фонду
тощо)
.
Семінари
ПРОГРАМА
проведення семінару для бібліотекарів
загальноосвітніх навчальних закладів
Дата
проведення
:
02
.
02
.
2011
Місце
проведення
:
ДБ
сімейного
читання
“
Джерело”
Початок
роботи
:
10
.
00
Тема
:
Сім
’
я
і
бібліотека
:
пошук
шляхів
взаємодії
у
виховання
читацьких
інтересів
дитини
.
Мета
:
Обґрунтувати
сутність
проблеми
дитячого
читання,
розробити
модель
дитячого
читання,
систематизувати
і
поглибити
професійні
методи
індивідуальної
і
масової
роботи
з
школярами
.
11
.
00
Творча
дискусія
.
“
Дитяча
бібліотека
і
сім
’
я
:
проблеми
взаємозв
’
язків
та
взаємодії
у
формуванні
читацьких
інтересів
дитини
”
.
Башкатова
О.П., директор обл.
бібліотеки для дітей
“
Юний читач”
11
.
00
–
12
.
00
“
Круглий
стіл”
з
теми
“
Співпраця
бібліотеки,
школи,
сім
’
ї
у
вихованні
підростаючого
покоління
засобами
книги”
:
-
Особливості
роботи
бібліотеки
для
дітей
щодо
організації
сімейного
читання
Кіріченко
Н.М., директор бібліотеки сімейного читання “
Джерело”
-
Специфіка
виховання
школяра
-
читача
в
сучасних
умовах
Миронова
Н
.
А
.
,
методист
РМК
-
Читацькі
уподобання
школярів
Горгула
Г
.
Г
.
,
біблотекар
ЗОШ
№
94
;
-
“
Підліткові
хіти”
Остапець
І
.
Г
.
,
бібліотекар
класичного
ліцею
.
12
.
00
–
12
.
30
Практичні
заняття
.
Складання
моделі
дитячого
читання
.
П Р О Г Р А М А
проведення стажування шкільних бібліотекарів
Дата проведення: 14 -
18.05.2007 р.
Місце проведення: СЗОШ № 72
14.05.07 Співбесіда: Шкільна бібліотека: зміст, завдання, пріоритетні напрямки діяльності. Документи, що регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Методист РМК з бібліотечних фондів
шкільних підручників Миронова Н.А.
1.
Консультація. Робота шкільної бібліотеки з книжковим фондом, навчальним фондом, його збереження:
•
облік (сумарний, інвентарний);
•
ведення картотеки підручників;
•
звітність.
Систематизація книжкового фонду, його оформлення.
Практичні заняття
.
Методист РМК з бібліотечних фондів
шкільних підручників Миронова Н.А.
Зав. бібліотекою СЗОШ№ 72 Остапенко Т.В.
Стажування
1.
Консультація
.
Довідково
-
бібліографічна
робота
шкільної
бібліотеки
:
•
бібліотечні
уроки
;
•
бібліографічні
огляди
;
•
опис
творів
друку
;
•
створення
СБА
.
Практичні
заняття
.
Методист
РМК
з
бібліотечних
фондів
шкільних
підручників
Миронова
Н
.
А
.
Зав
.
бібліотекою
СЗОШ
№
72
Остапенко
Т
.
В
.
18
.
05
.
07
Знайомство
з
роботою
шкільної
бібліотеки
СЗОШ
№
72
.
Консультація
“
Технології
масової
популяризації
літератури
:
методика
організації
книжкових
виставок,
переглядів,
проведення
масових
заходів
”
.
Підсумкова
співбесіда
.
Методист
РМК
з
бібліотечних
фондів
шкільних
підручників
Миронова
Н
.
А
.
Зав
.
бібліотекою
СЗОШ
№
72
Остапенко
Т
.
В
.
Творчі
групи
Групові
форми
роботи
мобільніші
і
динамічні
.
У
них
створюються
оптимальні
умови
для
пошукової,
дослідницької
діяльності,
творчих
дискусій,
обміну
досвідом,
використання
практичних
завдань,
вирішення
проблемних
ситуацій,
моделювання
масових
заходів
.
Результатом
роботи
ініціативних
творчих
груп
є
:
•
«Модель
дитячого
читання»
.
•
«Комп`ютерні
технології
в
шкільній
бібліотеці»
.
•
Сценарії
масових
заході,
творчі
портрети
бібліотекарів
.
Модель дитячого читання
Дитяче
читання
Навчальне читання
Формує в школярів навчально
-
інформаційні вміння для засвоєння змісту освіти, яка передбачена навчальною програмою
Підручники, навчальні посібнии
Дидактичний матеріал
Художня література за навчальною програмою
Словники, довідники, енциклопедії
Ділове читання
Спонукає до самостійного дослідження, змушує отримувати знання, робити для себе „відкриття”
Журнали
Збірники
Нормативні правові акти
Наукова література
Автомобілі
Комп'ютери
Дизайн
Спорт
Дозвільневе читання
Читання улюблених книг для розваги, релаксації, відпочинку
Журнали
Книги
-
парадокси, кросворди, тести
Художня література
Фентезі
Підліткові хіти
Детективи
Гумор
Поезія
Пізнавальне читання
Передбачає: знаю → хочу знати → дізнався
Науково
-
популярна література
Енциклопедії „Аванта”, „Кто есть кто в мире”, „Детская єнциклопедия”
Журнали
«Юный натуралист», «Вокруг света»
Комп`ютерні технології в шкільній бібліотеці
Школа молодого
бібліотекаря
План роботи
Школи молодого бібліотекаря
Керівник
школи
:
Остапець
Ірина
Григорівна,
зав
.
бібліотеки
класичного
ліцею
Члени
:
Масюк
І
.
О
.
–
гімназія
№
25
Кіріченко
Н
.
О
.
–
гімназія
№
28
Собко
А
.
Є
–
гімназія
№
71
І
засідання
.
Дата
-
20
.
10
.
07
Місце
проведення
-
класичний
ліцей
1.
Співбесіда
“Зміст
,
завдання
і
пріоритетні
напрямки
роботи
шкільної
бібліотеки”
Керівник
МО
2
.
Практична
робота
:
-
моделювання
плану
роботи
шкільної
бібліотеки
;
-
облік
читачів,
книговидач,
ведення
читацьких
формулярів
.
Остапець
І
.
Г
.
,
зав
.
бібліотеки
класичного
ліцею
3
.
Домашнє
завдання
:
-
скласти
план
роботи
шкільної
бібліотеки
ІІ засідання. Дата -
05.01.08 Місце проведення -
гімназія № 28
1. Повідомлення: Фронтально
-
тематична презентація книжкового фонду:
-
систематизація книжкового фонду;
-
художньо
-
естетичне оформлення книжкового фонду;
-
облік книжкового фонду.
2. Домашнє завдання:
-
оформити поличні роздільники.
Остапець І.Г., Зіміна
Л.М.
ІІІ засідання. Дата -
20.10.08 Місце проведення -
класичний ліцей
1.
Консультація. Організація довідково
-
бібліографічного обслуговування школярів:
-
створення ДБА;
-
бібліотечні уроки;
-
бібліографічні огляди літератури.
2. Домашнє завдання: підготувати огляд літератури.
Остапець І.Г., Ботвінко
В.І., керівник МО
шкільних бібліотекарів
Комп
’
ютерний парк -
10
Зангізорян Ш.С.
Була першою в Запорізькій області, завдяки якій з
’
явилася програма з автоматизації бібліотечних процесів. АІБС постійно поповнюється з урахуванням сучасних вимог.
Тема уроку:
Книга і життя
Інтегрований літературно
-
бібліотечний урок
Інтегрований історико
-
бібліотечний
урок
Тема уроку:
Козацька доба
94
Круглі
столи
, ярмарки бібліотечних
ідей
і
знахідок
Презентація
ідей
і
знахідок
(
травень
)
Ярмарок
творчих
ідей
:
захист
цікавого
масового
заходу
(
січень
)
Для таких заходів характерна зацікавленість у дружньому спілкуванню: •
Професійне
свято
бібліотекарів
•
КВК
•
Творчі
портреті
бібліотекарів
•
Ювілеї
Бібліотечні “
посиденьки
”
•
“Хортиця
–
любов
моя”
-
це
экскурсія
до
краєзнавчего
музея,
вихід
на
о
.
Хортицю
для
вільного
неформального
спілкування
.
•
Гра
–
“Останній
герой“
.
•
Улюблені
вірші
на
берегах
рідного
Дніпра
.
Екскурсії
Конкурси бібліотечної майстерності
•
“Шкільний
бібліотекар
–
2007
”
(переможець
бібліотекар
ЗНВК
№
20
Ботвінко
Валентина
Іванівна)
•
Конкурс
бібліотечн
и
х
працівників
“БібліоСвіт”
(переможець
-
бібліотекар
суспільно
-
гуманітарної
гімназії
№
27
Зангізорян
Шушанік
Сумбатівна)
•
“Шкільний
бібліотекар
-
2009
”
(переможець
–
бібліотекар
общественно
-
гуманитарной
суспільно
-
гуманітарної
гімназії
№
27
Зангізорян
Шушанік
Сумбатівна
Наші досягнення за результатами обласного смотру
-
конкурсу
Всеукраїнської акції “Живи
, книго!”:
2006 р. –
І місце (бібліотекар ГМ № 27 Зангізорян
Ш.С.)
2007 р. –
ІІІ місце (бібліотекар СЗОШ № 94 Горгула
Г.Г.)
2008 р. –
ІІІ місце (бібліотекар СЗОШ № 72 Остапенко Т.В.)
2009 р. –
ІІ місце (бібліотекар ГМ № 25 Масюк
І.__)
Бібліотекарі
в обласних
конкурсах з
2006 по 2012 отримали
призові
місця
:
І місце -
6
ІІ місце -
1
ІІІ місце -
4
"Мало знати, необхідно й застосовувати.
Мало хотіти, необхідно й робити”.
Гете
Ми постійно хочемо знати як найбільше та свої знання застосовувати на практиці. Ми не просто хочемо, Але й робимо
!
Читати?
Читати…
Читат
и
!!!
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образование
Просмотров
625
Размер файла
8 278 Кб
Теги
проведения, подход, новый, организации, ботвинко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа