close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Самохліб І.В. Методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек в контексті інформатизації: проблеми й знахідкибліотек

код для вставкиСкачать
Знахідки щодо вирішення проблеми автоматизації бібліотечних процесів в шкільних бібліотеках сільського району
ГУЛЯЙПОЛЕ…
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ Й ЗНАХІДКИ
Самохліб
І. В.,
методист з інформаційного забезпеченн́ Гул́йпільського
районного методичного кабінету
Кадрове забезпеченн́͗
10%
63%
16%
11%
Розподіл
бібліотекарів
району за навантаженням
1 ставка (2)
0͕5 ставки (11)
0͕25 ставки (4)
0͕1 ставки (2)
5%
53%
37%
5%
Розподіл
бібліотекарів
району за освітою
Вища фахова освіта (1)
Базова фахова освіта (10)
Вища педагогічна освіта (7)
Середн́ освіта (1)
Комплектуванн́ бібліотечних фондів͗
переважа̀ть
застарілі
документи
(
85
%
худ
.
літератури
видано
до
1995
року)
;
брак
сучасної
літератури
українсько̀
мово̀
;
нові
надходженн́
безсистемні͕
часто
не
відповіда̀ть
потребам
читачів
;
незначний
обс́г
передплатних
видань͕
переважно
дл́
адміністрації
та
вчителів
.
Не
чекай
доти͕
доки
хтось
допоможе
.
Іди
й
сам
починай
справу
Низький
рівень
забезпеченн́
бібліотек
комп
’
̀терно̀
техніко̀
;
Обмеженість
інформаційних
потоків
у
бібліотеках
навчальних
закладів
;
Обмеженість
доступу
до
ринку
програмного
забезпеченн́
дл́
бібліотек
.
Формуванн́
активної
позиції
адміністрацій
навчальних
закладів
;
Підвищенн́
професійної
компетентності
шкільних
бібліотекарів
;
Вдосконаленн́
роботи
шкільних
бібліотек
через
автоматизаці̀
бібліотечних
процесів
.
Напр́мки методичної роботи щодо інформатизації шкільних бібліотек
Щоб
досягти
мети
, потрібно
, насамперед
, іти
Оноре
де
Бальзак
Організаці́ роботи ініціативних груп
Мета
:
Сприяння
реалізації
актуальних
завдань
інформатизації
бібліотек
.
Завданн́
:
Створенн́
психолого
-
педагогічних͕
методичних
умов
інформатизації
бібліотек
;
Забезпеченн́
інформаційних
потреб
учасників
процесу
інформатизації
;
Розробка
моделей
електронних
програмних
засобів
дл́
вдосконаленн́
роботи
шкільних
бібліотек
.
Їх
апробаці́
та
впровадженн́
;
Визначенн́
шл́хів
удосконаленн́
процесів
інформатизації
шкільних
бібліотек
через
вивченн́
стану
даної
ді́льності
на
всіх
її
етапах
.
Організаційна Інформаційна Проектно
-
ресурсна Аналітична Іти
вперед
легше
, якщо
йти
разом
.
Джон
Ф
.
Кеннеді
Напрац̀ванн́ ініціативних груп
Організаційна
Інформаційна
Проектно
-
ресурсна
Аналітична
•
Документація методичних заходів: •
психолого
-
педагогічних семінарів,
•
семінарів з елементами тренінгу; •
методична документація (пам’ятки, рекомендації, інструкції).
•
Банк нормативно
-
правових документів з питань інформатизації бібліотек навчальних закладів;
•
картотека передового досвіду з питань інформатизації бібліотек навчальних закладів:
•
методичний інструментарій щодо використання розробок;
•
рекомендаційні списки літератури для самоосвітньої діяльності бібліотекарів;
•
каталог Web
-
сайтів бібліотек України та близького зарубіжжя, освітніх ресурсів.
•
Циклограма бібліотечної діяльності та управлінських дій щодо її ефективності;
•
електронний збірник «Сучасна шкільна бібліотека: теорія і практика»;
•
програмний засіб «Шкільна бібліотека»;
•
програмний засіб «Шкільна бібліотека: облік та звітність»;
•
програмний засіб «Передплата періодичної преси».
•
Дані досліджень щодо готовності бібліотекарів навчальних закладів до впровадження інновацій;
•
дані моніторингу сформованості інформаційних вмінь бібліотекарів;
•
результати моніторингу професійного рівня бібліотечних працівників.
Формування
активної
позиції
адміністрацій
навчальних
закладів
-
необхідна
умова
модернізації
шкільних
бібліотек
Науково
-
методичне
консультуванн́
;
Семінари
:
Управлінн́
сучасно̀
бібліотеко̀
:
новий
погл́д͕
основні
пріоритети͕
сучасні
моделі
;
Сучасні
технології
дл́
реалізації
функцій
шкільних
бібліотек
.
Комплексна
методична
допомога
з
інформатизації
під
час
вивченн́
стану
організації
методичної
роботи
у
навчальних
закладах
;
Розробка
методичних
посібників
дл́
адміністрації
закладів
:
електронний
збірник
«
Сучасна
шкільна
бібліотека
:
теорія
і
практика
»
Немає
могутнішої
сили,
яка
рухає
організацію
до
досконалості
й
довгострокового
успіху,
ніж
привабливе,
достойне
й
досконале
майбутнє,
бачення
якого
розділяють
усі
Берт Нейнус
Формування
професійної
компетентності
шкільних
бібліотекарів
в
рамках
районної
методичної
роботи
Ні́ка
теорі́,
програма
або
ур́дова
політика
не
можуть
зробити
підприємство
успішним
–
це
можуть
зробити
тільки
л̀ди
.
Акіо
Моріта
Забезпечено
проходженн́
бібліотекар́ми
курсової
перепідготовки
з
ІКТ
(охоплено
90
%
бібліотекарів)
;
Розроблено
інформаційні
путівники
самоосвіти
з
питань
інформатизації
;
Здійсн̀єтьс́
групове
та
індивідуальне
консультуванн́
бібліотекарів
;
Проведено
р́д
методичних
заходів
:
проблемний
семінар
«Новітні
технології
в
роботі
бібліотек
навчальних
закладів
:
наповнимо
ідеї
конкретним
змістом»
;
психологічний
семінар
-
тренінг
«Імідж
сучасної
бібліотеки͕
бібліотекар́»
;
круглий
стіл
«Використанн́
комп’̀терних
технологій
–
основа
формуванн́
іміджу
сучасної
бібліотеки»
;
сері́
семінарів
з
елементами
тренінгу
«Пошук
оптимальних
технологій
бібліотечної
роботи»
:
Комп’̀теризаці́
–
основа
майбутнього
шкільних
бібліотек
;
Бібліотечна
реклама
засобами
комп’̀терних
технологій
;
Електронний
облік
бібліотечних
фондів
;
Використанн́
Інтернет
-
ресурсів
дл́
розширенн́
інформаційного
пол́
бібліотек
;
Використанн́
мережевих
сервісів
Web
.
2
.
0
в
роботі
бібліотеки
навчального
закладу
;
Інтерактивне
спілкуванн́
бібліотекарів
;
Формуванн́
інформаційного
контенту
сайту
бібліотеки
навчального
закладу
.
Формування
професійної
компетентності
шкільних
бібліотекарів
в
рамках
районної
методичної
роботи
Немає
сенсу
на
початку
шл́ху
автоматизації,
при
бракові
засобів
і
техніки,
прагнути
охопити
всі
сфери
бібліотечної
автоматизації
.
Послідовне
нарощуванн́
потужності
автоматизованої
системи
завжди
себе
виправдовує
.
Тому
мені
зда̀тьс́
привабливими
ті
системи
автоматизації
бібліотек,
́кі
ма̀ть
полегшені
версії
і
дозвол́̀ть
почати
прац̀вати
з
малого
.
Б. Маршак
Вдосконалення
роботи
шкільних
бібліотек
через
автоматизацію
бібліотечних
процесів
Алгоритм
методичного
супроводу
розробки
засобів
дл́
оптимізації
бібліотечних
процесів
І
етап
.
Аналіз
стану͕
перспектив
вирішенн́
проблеми
;
ІІ
етап
.
Визначенн́
теми͕
призначенн́
програмного
засобу
;
ІІІ
етап
.
Створенн́
сценарі̀
та
розробка
інтерфейсу
;
І
V
етап
.
Розробка
структури
програмного
засобу
та
взаємозв’́зків
його
структурних
елементів
;
V
етап
.
Виготовленн́
електронної
версії
програмного
засобу
(виконуєтьс́
фахівцем
з
інформатики)
;
VI
етап
.
Тестуванн́
створеного
програмного
засобу
;
VII
етап
.
Апробаці́
.
Програмний
засіб
дл́
вдосконаленн́
роботи
абонементу
автоматизований облік виданої та поверненої до бібліотеки літератури͖
веденн́ читацьких формул́рів͖ формуванн́ звітності͗
про рух літератури͕ про читацьку активність школ́рів͕ про читацьку
активність класу
Програмний
засіб
дл́
вдосконаленн́
обліку
бібліотечних
фондів
та
бібліотечної
звітності
веденн́
сумарного
обліку
бібліотечних
фондів
;
веденн́
інвентарного
обліку
бібліотечних
фондів
;
кількісні
й
сумарні
звіти
про
надходженн́
літератури
прот́гом
певного
періоду
;
оформленн́
актів
на
вибутт́
літератури
;
оформленн́
карток
обліку
бібліотечного
фонду
підручників
;
оформленн́
групового
формул́ра
на
видачу
підручників
;
здійсненн́
обліку
виданих
підручників
.
Висновки
Збільшенн́
кількості
комп
’
̀теризованих
бібліотек
;
Зникненн́
психологічного
бар’єру
бібліотекарів
перед
новими
формами
роботи
;
Усвідомленн́
бібліотекар́ми
необхідності
радикальних
змін
;
Впевнене
використанн́
бібліотекар́ми
комп’̀терної
техніки͕
сучасних
форм
і
методів
ді́льності
;
Підвищенн́
ефективності
бібліотечних
процесів
;
Підвищенн́
рейтингу
шкільних
бібліотек
.
Пріоритетні
напр́мки
подальшої
методичної
роботи
розвиток
творчого
потенціалу͕
новаторства
бібліотекарів
;
осучасненн́
бібліографічної
роботи
в
шкільних
книгозбірн́х
району
;
робота
бібліотекарів
з
формуванн́
інформаційної͕
бібліографічної
культури
учнів
і
вчителів
.
Контактні дані͗
Тел͗ 099 712 49 70
Е
-
mail
: samohleb_inna@mail.ru
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа