close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування з усіх предметів у 2 класі 1 семестр

код для вставкиСкачать
АВТОР РАБОТЫ Биляченко Ольга Васильевна, учитель начальных классов, Скандинавская гимназия, г. Киев
БІЛЯЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, вчитель-методист,
Скандинавська гімназія, м. Київ
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2 КЛАСІ
МАТЕМАТИКА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Математика" М. БОГДАНОВИЧ, 2002 р.
№
Зміст уроків
Дата проведення1. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА І КЛАС. Повторення таблиць додавання та віднімання 2, 3. Складання та розв'язування задач. Повторення таблиць додавання та віднімання 4, 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. С. 3-52. Повторювання. Дециметр. Вимірювання у дециметрах та сантиметрах. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання. Компоненти при дії додавання та віднімання. Таблиці додавання та віднімання чисел 6, 7. Доба і тиждень. С. 6-83. Додавання чисел у будь- якому порядку. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання. Складання та порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. С. 8-114. Знаходження невідомого доданка. Задачі на знаходження невідомого доданка. С. 11-125. Додавання чисел частинами. Задачі на різницеве порівняння.
Самостійна робота. С. 12-146. Додавання та віднімання по 1 та групами. Розв'язання задач. С. 14-157. Рік і місяці. Робота над задачами вивчених типів. С. 15-168. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)9. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.10. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Додавання та віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання та розв'язування простих задач. Додавання та віднімання числа 3. Вимірювання довжини відрізків ламаної лінії. С. 17-2011. Додавання та віднімання числа 4. Вимірювання довжини ламаної лінії. Робота над різними задачами. С. 20-2112. Знаходження значень виразів. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв'язування та порівняння простих задач. С. 22-2313. Додавання та віднімання числа 5 з переходом через десяток. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею. Повторення матеріалу. Робота над задачами на знаходження остачі. С. 23-2614. Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Застосування переставної властивості для пояснення додавання виду: 5+6. С. 26-2815. Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Застосування переставної дії додавання для пояснення: 5+7. С. 28-2916. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Закріплення пройдених табличних випадків додавання та віднімання. Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Творча робота над задачею. С. 29-3217. Задачі на дві дії. Знаходження виразів з буквеними даними. С. 32-3318. Додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Розв'язування задач за даним планом на дві дії. Периметр чотирикутника. С. 34-35 Самостійна робота.19. Узагальнена таблиця додавання та віднімання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання та віднімання. Задачі на дві дії. Розв'язання задач двома способами. Порівняння виразів. С.36-3920. Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування складених задач, які включають відношення "на менше". Знаходження значень виразів з дужками. Читання прикладів по- різному. С. 39-4221. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)22. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.23. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 до 100. Утворення та назви чисел 21-100 в межах 39. С 43-44.24. Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'язування простих та складених задач. С. 45-4625. Утворення та назви чисел від 90 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві операції. Творча робота над задачею. С. 47-4826. Лічба десятками. Розв'язання простих і складених задач. С. 48-4927. Знаки "більше", "менше". Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків. Сантиметр. Дециметр. Вимірювання метром. С. 49-5128. Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних в нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значень виразів на дві операції. С. 51-5329. Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел. С. 53-5430. Повторення пройденого матеріалу: читання та запис чисел. С. 54-55 31. Письмова нумерація: запис чисел під диктовку. Пояснення даного розв'язання задачі. Порівняння чисел та знаходження виразів. С. 55-5632. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє і наступне числа до даного числа. Додавання та віднімання. С. 56-5733. Випадки додавання та віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. С. 57-5834. Закріплення випадків додавання та віднімання, пов'язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка. С. 58-5935. Додавання та віднімання розрядних чисел другого розряду. Розв'язання простих і складених задач. С. 6036. Розв'язування прикладів і задач на додавання та віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка. С. 60-6137. Повторення вивченого. Самостійна робота.38. Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар. С. 61-62. 39. Година і хвилина. Розв'язування задач на дві дії складанням виразу. С. 63-6440. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)41. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.42. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення "на більше, на менше". С. 65-6743. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків обчислення виду: 54+30, 54 +3. С. 67-6844. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків обчислення виду: 20+47, 20 + 47.
С. 68-6945. Квадрат. Застосування різних способів знаходження суми двоцифрових чисел. Числові вирази (термін). Складання та читання числових виразів. С. 69-7146. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти результат першої дії із даними задачі. С. 71-7347. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до обчислень виду: 79-40, 79-2. С. 73-7448. Самостійна робота.49. Закріплення пройденого. Побудова квадрата на папері у клітину. Знаходження периметра квадрата. С. 74-7550. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Закріплення. С. 75-7651. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)52. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.53. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ.
Письмове додавання двоцифрових чисел. С. 77-7854. Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. С.78-7955. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. С. 7956. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач. С. 8057. Коротке пояснення дії віднімання. Робота над задачами. С. 81-8258. Самостійна робота.59. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. С. 82-8360. Повторення пройденого матеріалу. Робота над обчисленням прикладів та задач. С. 83-84
Тематичне оцінювання знань.
МАТЕМАТИКА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
2 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Математика" М. БОГДАНОВИЧ, 2002 р.
№ Зміст уроків
Дата
проведення1. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 3 ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
с. 85-86.2. 3астосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел в процесі розв'язування прикладів і задач. С.86-87.3. Додавання виду: 38+4. Розв'язування задач двома способами. С.87-88.4. Додавання виду: 76+4. Задачі на дві дії. С. 88-89.5. Додавання виду: 38+52. Задача, яка включає рух назустріч один одному. С.89-90.6. Усне віднімання виду: 40-8. Задача з подвійним відношенням "на менше". Закріплення віднімання виду: 40-8, порівняння виразу і числа. Складання задач за виразом. С.90-92.7. Віднімання виду: 53-8. Творча робота над задачею. С. 93.8. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. С. 94-95.9. Віднімання двоцифрових чисел. Повторення і закріплення пройденого матеріалу. С. 95-96.10. Віднімання виду: 50-34. Робота над задачами. С. 96-97 11. Самостійна робота.12. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. С. 97-98.13. Закріплення пройденого матеріалу. С. 98-99.14. Множення. Знак множення. С. 100-101.15. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення. С. 102-103.16. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. С. 103-104.17. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення. С. 105-106.18. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на множення. С. 106-10719. Самостійна робота.20. Задачі на дві дії різного ступеня. С. 107-10821. Знаходження значень виразів. С. 108-109.22. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)23. Аналіз контрольних робіт.24. Ділення. С. 109-110.25. Зв'язок дій множення і ділення, складання прикладів. С. 111-112.26. Складання таблиці ділення на 2. С. 112-113.27. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язання задач на
ділення на рівні частини та ділення на вміщення. С. 113-114.28. Назви чисел при діленні. Прості і складені задачі на ділення. с.114-115.29. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 2. С. 116-117.30. Розв'язування задач, закріплення пройденого матеріалу. С. 117 -118.31. Складання таблиці множення 3. С. 118-119.32. Вправи і задачі на застосування і заучування таблиці множення 3. С. 119-120.33. Коло і круг. Розв'язування задач і прикладів на пройдені
випадки арифметичних дій. С. 120-122.34. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на заучування
таблиці множення 3. С. 122-123.35. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення і ділення. Складені задачі. С. 123-125.36. Складання таблиці ділення 3. С. 126-127.37. Самостійна робота.38. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 3. С. 127.39. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 3. Повторення.40. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)41. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.42. Розв'язування задач на пройдені випадки арифметичних дій.
Вирази на дві і три дії, знаходження значень виразів. С. 128-129.43. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Знаходження
значень буквених виразів. С. 129-130.44. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на
дві дії. Знаходження значень буквених виразів. С. 130-131.45. Повторення таблиці ділення 3. Розв'язування задач. С. 131-132.46. Складання таблиці множення числа 4. Складені задачі на
таблицю множення 4. С. 132-133.47. Закріплення таблиці множення 4. С. 133-135.48. Повторення і закріплення пройденого матеріалу. С. 135-136.49. Таблиця ділення на 4. Розв'язання задач на ділення 4. С. 136-137.50. Розв'язання прикладів і задач на ділення чисел на 4. Закріплення таблиці ділення. Геометричні задачі на знаходження периметра. С. 137-138.51. Знаходження частини числа. Ознайомлення з простими
дробами. Повторення мір довжини. С. 139-140.52. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів. С.140-142.53. Збільшення та зменшення числа в кілька разів. С. 142-144.54. Розв'язування прикладів і задач на збільшення, зменшення
числа у кілька разів. С. 144-145.55. Таблиця ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів. С. 145-146.56. Самостійна робота.57. Закріплення таблиці ділення на 5. Робота над задачами. С. 146 -147.58. Порядок виконання дій у виразах. Розв'язування виразів на порядок дій. С. 147-149.59. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)60. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.61. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. С. 150-151.62. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через
десяток. С. 152-153.63. Додавання і віднімання з переходом через десяток. С. 153-154.64. Письмове додавання і віднімання чисел з переходом
через десяток. С. 154-155.65. Самостійна робота.66. Різні випадки додавання двоцифрових чисел. С. 15567. Перевірка додавання і віднімання. Письмове додавання і віднімання чисел. С.155-156.68. Контрольна робота за рік. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)69. Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання знань.70. Дії множення і ділення та розв'язування задач. С. 157-159 71. Дії множення і ділення і розв'язування задач. С. 157-159 72. Повторення пройденого матеріалу.73. Підсумковий урок за рік.
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
2 КЛАС
1- 2 СЕМЕСТР
1. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА І КЛАС.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
2. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
3. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 до 100.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
4. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
5. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ.
Тематичне оцінювання знань.
6. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 3 ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
7. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)
Тематичне оцінювання знань.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
2 КЛАС
1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1 - 2 СЕМЕСТР
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ., Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Образотворче мистецтво", Л. М. Любарська,
М. І. Резниченка, 2 клас, 2002 р.
№
Зміст уроківДата проведенняІ.Тема 1. МОВА ЖИВОПИСУ, КОЛІР ТА ФАРБИ.(10год)
Мистецтво навколо нас. Вступна бесіда "Уявна подорож містом". Альбом с.32.Живопис як вид образотворчого мистецтва, його характерні ознаки та головний засіб виразності. "Кольорові хатки".
Альбом с.43.Будова дерева. Елементарна будова птахів. Силуетно-площинне зображення дерев та птахів. "Пори року. Осінь мальовничка". Альбом с.64.Основні, похідні "теплі", "холодні" відтінки кольору. Збагачення палітри колірних відтінків. "Сонячні барви золотої осені".
Альбом с.85.Межа зламу простору. Способи передавання відкритого простору, за принципом "ближче-нижче" тощо. "Щедра осінь".
Альбом с.106.Рівномірне заповнення зображальної поверхні. "Осінь усім багата" або "Лиш айстра у саду цвіте".
Альбом с.127.Початкові уявлення про графіку як вид образотворчого мистецтва; основні графічні матеріали і інструменти. "Хто як себе прикрасив". Завдання- вправи або "Як тече вода?", "Характер моря".8.Поняття про "композицію" як твір мистецтва. "Хто живе у ставку?"
Альбом с.149.Уявлення про симетричну форму та роль вісі симетрії в її побудові. "Світ комах".
Альбом с.1610."Хитра пляма". (Гра-дослід). Тематичне оцінювання знань.
Альбом с.1811.Тема 2. ПЛАСТИКА ФОРМ.(6 год)
Художник - невдаха. (Гра - вправа.) "Ой був собі коточок".
Альбом с.2312.Елементарні поняття про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки, розміри, матеріали. "Біла кізонька".
Альбом с.2013.Рельєф (опуклий та заглиблений). Конструктивний та пластичний способи ліплення. "У гостях у Нептуна". Альбом с.2214.Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини. Створення казкового образу. "Морозенко". Альбом с.2415.Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Ознайомлення з різноманітними прийомами обробки паперу. "Веселі восьминоги". Альбом с.2616.Порівняльний аналіз розмірів форм та їх складових частин. "Різдвяні голубочки". Альбом с.27
Тематичне оцінювання знань.17.ТЕМА 3. РУКОТВОРНА КРАСА. ( 10 год).
Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва. Складові елементи архітектурних споруд. "Чарівні куполи (бані) соборів".
Альбом с.2818.Силуетне зображення будівель. "Старовинна фортеця".
Альбом с.3019.Що таке декоративно- ужиткове мистецтво та дизайн? "Декоративні квіти".
Альбом с.3220.Загальне елементарне поняття про прикладне мистецтво. "Гарна хата".
Альбом с.3421.Ознайомлення з народним мистецтвом глиняного посуду. "Прикрасимо посуд".
Альбом с.3622.Ознайомлення з народним мистецтвом настінного розпису. "Дивовижні квіти й метелики". Альбом с.3823Загальне елементарне поняття про декоративно-ужиткове мистецтво. "Диво-птахи".
Альбом с.5224.Декоративні форми та колір. Рослинний та геометричний узори, ритм як засіб організації фризової композиції. "Сонячні квіти". Альбом с.4025.Збагачення декоративним оздобленням силуетного зображення. "Свищики". Альбом с.3926.Початкові навички пензлевого розпису (примокування, протягування). "Писанка". Альбом с.42-43
Тематичне оцінювання знань.27.Тема 4. СТВОРЮЄМО ОБРАЗИ. ( 9 ГОД).
Елементарне поняття про т театральне мистецтво як синтетичне, про художників і майстрів, які беруть участь у створенні вистави. "Трон для казкового героя".28.Спроби створення предметів-макетів відповідно до характеру сценічного персонажа, якому ці предмети належать. "У гостях у казкового персонажа".
Альбом с.4429.Узагальнення набутих учнями знань про колір як засіб передачі естетичних переживань і створення певного за характером образу. "Фарбований лис".
Альбом с.4630.Узагальнення набутих учнями знань про елементарну будову фігури людини, тварин, птахів, про передачу просторових явищ. "Казочка "Курочка ряба" або Ку-ку-рі-ку!"
Альбом с.48-5031.Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою. "Чарівний ліс вночі".
Альбом с.5432.Композиційне заповнення площини аркуша. "Веселе сонечко сховалось в веселих хмарах весняних".
Альбом с.5833.Композиційне заповнення площини аркуша (в тому числі - великим зображенням). "Дивний флот на сонці сяє".
Альбом с.5634.Фантастичні образи. "Квітуча галявинка".
Альбом с.6035.Ознайомлення з українським народним жіночим убранням. "Україночка Оленка". Підсумковий урок за рік.
Альбом с.62
Тематичне оцінювання знань. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
2 КЛАС
1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1 - 2 СЕМЕСТР
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.
№
Зміст уроківДата проведення1.1. ВСТУП. Види творчої праці. (3год).
Розподіл праці в суспільстві. Практична робота. Оригамі як вид творчої праці.
Альбом с. 3, 62.Пропедевтика інформаційної культури: художня, технічна, наукова творчість.
Практична робота. Колективне виготовлення колекції "Види паперу".
Альбом с.43.Творча робота: створення композицій на картоні з різних видів паперу.
Альбом с.84.Елементарна графіка. (1год).
Лінії креслення: розмірна, виносна, основна. Вимірювання і розмічання лінійкою, кутником. Начерки від руки простих форм довкілля.
Практична робота. Розмічання і вирізання з картону геометричних фігур. Конструювання з геометричних фігур силуетних споруд і машин.
Альбом с.225.2. ЛЮДИНА І ПРИРОДА. Світ професій "людина- природа".(1год).
Знаряддя та предмети праці у професіях "людина - природа". Рослинні форми у природі.
Практична робота. Заготівля і зберігання природних матеріалів (екскурсія в природу).
Альбом с.16
6.Аплікації з рослинних форм (3год).
Види апалікацій: предметна, сюжетна, декоративна.
Створення предметних аплікацій з рослинних форм.
Альбом с.177.Поняття про орнамент. Послідовність складання орнаменту.
Практична робота. Створення орнаментів з рослинних форм.8.Види апалікацій: предметна, сюжетна, декоративна.
Практична робота. Створення сюжетних композицій із рослинних форм.
Альбом с.189.Конструювання об'ємних виробів з природних форм (2год).
Виділення основних і другорядних деталей у запланованому зображенні.
Практична робота. Конструювання з природних форм фігурок людей, тварин, дерев.
Альбом с.2010.Послідовність з'єднання деталей за допомогою пластиліну і клею ПВА.
Практична робота. Створення макету діорамної композиції з природних матеріалів.11.Робота з пластичними матеріалами (3год)
Ліплення реальних і фантастичних істот.
Практична робота. Відтворення руху реальних тварин.12.Матеріали, інструменти і пристосування для роботи з пластичними матеріалами, способи зручного користування ними. Практична робота. Ліплення фантастичних істот.13.Творча робота: колективне створення композиції з фантастичними істотами. Тематичне оцінювання знань.14.3. Я САМ ТА ІНШІ ЛЮДИ. Світ професій "людина- людина". (1год).
Знаряддя та предмети праці у професіях типу "людина - людина", способи зручного користування ними. Практична робота. Створення емблем світу професій "людина - людина".15.Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2год).
Навчально-ігрове проектування новорічнх іграшок з паперу, картону.
Практична робота. Конструювання новорічних іграшок на основі паперових і картонних кілець, конусів, інших геометричних форм.
Альбом с.24-2516.Навчально-ігрове проектування новорічнх іграшок з паперу, картону.
Практична робота. Виготовлення прикрас для новорічного інтер'єру способом нанизування гірлянд.
Альбом с.2717.Виготовлення виробів з ниток. (2год).
Види ниток залежно від їх призначення (для вишивання, в'язання, шиття). Властивості ниток.
Практична робота. Плетіння в три нитки.
Альбом с.4518.Способи з'єднування ниток між собою та з різними матеріалами. Практична робота. Виготовлення закладок способом плетіння. Аплікація з ниток.
Альбом с.4619.Дитяча творчість за тематикою розділу (1год).
Колективна творча робота на вибір учителя й учнів.20.4. ЛЮДИНА І ЗНАКИ ІНФОРМАЦІЇ. Світ професій " людина- знакові системи". (1год).
Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і знаки інформації", способи зручного користування ними.
Практична робота. Створення емблем світу професій "людина - знакові системи".21.Умовні знаки передачі інформації (1год).
Словесна і графічна інформація у рекламних плакатах. Матеріали, інструменти, пристосування для оформлення реклам. Навчально - ігрове проектування упаковок з використанням словесих і графічних засобів рекламного мистецтва. Практична робота. Макетування рекламного щита продовольчої продукції.
Виготовлення макетів дорожніх знаків. 22.Сюжетні букви - малюнки. (1год).
"Оживлювання" букв у малюнках і виробах: букви-птахи, букви - звірі.
Практична робота. Колективна розробка декоративних і сюжетних букв.23.Стильова єдність графічних зображень у колективній композиції. (1год).
Виготовлення рекламного колажу з готової поліграфічної продукції.24.5. ЛЮДИНА І ТЕХНІКА. Світ професій "людина і техніка".(1год).
Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і техніка", способи зручного користування ними.
Практична робота. Створення емблем світу професій "людина і техніка".25.Технічні конструкції. (2год).
Сучасні технічни форми та їх застарілі варіанти. Матеріали, інструменти, пристосування для макетування транспортної техніки.
Практична робота. Конструювання із сірникових коробок найпростіших транспортних засобів за малюнком та власним задумом.
Альбом с.4226.Навчально-ігрове проектування транспортних засобів із картону, сірникових коробок. Практична робота. Колективна розробка діорамих макетів міського пейзажу із зображенням найпростіших транспортних засобів.
Альбом с.4227.Робота з технічними кнструкторами. (2год).
Технологічні і транспортні конструкції. Навчально-ігрове проектування з використанням металевих конструкторів, які є в наявності.
Практична робота. Моделювання транспортної техніки з деталей технічних конструкторів за технічними умовами і подібністю.
Альбом с.4328.Інструменти і пристосування для різьбового з'єднання деталей.
Практична робота. Створення колективного діорамного макету з використанням технічних моделей.
Альбом с.4429.Дитяча творчість з тематики розділу "Людина і техніка" (1год).
Колективне оформлення технічних конструкцій і їх природних аналогів у діорамному макеті.
Альбом с.44
Тематичне оцінювання знань.30.6. ЛЮДИНА І ХУДОЖНЄ ДОВКІЛЛЯ. Світ професій "людина- художні образи".(1год)
Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і художні образи", способи зручного користування ними.
Практична робота. Створення емблем світу професій "людина і художні образи". 31.Писанкарство як мистецтво художнього розпису (1год).
Види писанок. Способи їх художнього оформлення.
Практична робота. Розмічання і розпис площинних макетів яєць.
Альбом с.4732.Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва. (1год).
Види і художні техніки пластичних мистецтв. Навчально-ігрове проектування українських витинанок. Матеріали, інструменти і пристосування для витинанок.
Практична робота. Проектування одинарних і стрічкових витинанок з традиційними орнаментальними візерунками.33.Художня вишивка в українському побуті. (2год.)
Види художніх швів. Оздоблювальні шви на рушниках і серветках. Шов "голку вперед".
Практична робота. Виготовлення серветок з бахромою і вишивкою. Шов "голку вперед".
Альбом с.4934.Шов "через край". Традиційні художні образи місцевих вишивок.
Практична робота. Оздоблення краю серветки швом "через край". Альбом с.5035.Елементи паркового мистецтва. (1год)
Традиційне поєднання квітів в українському квітнику. Плетений тин як елемент квітника. Знаряддя праці і матеріали для роботи у відкритому ґрунті. Навчально-ігрове проектування квітника.
Практична робота. Скопування, засівання і художнє оформлення міні-квітнкика з урахуванням традицій українського квітникарства.
Підсумковий урок за рік.
Тематичне оцінювання знань.
УКРАЇНСЬКА МОВА 2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ 1 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ., Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Рідна мова " М. А. Білецька, М. С. Вашуленка, 2002 р.
№
Зміст уроків
Дата проведення1ПРИГАДАЙТЕ, ЧОГО НАВЧИЛИСЯ В 1 КЛАСІ. Рідна мова, мова державна. Звуки мовлення, букви, якими вони позначаються. Вимова і написання слова ВЕРЕСЕНЬ. С. 4-62Алфавітні назви літер. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м'які приголосні. Розповідь на тему "Наші літні канікули". С. 7-83Великі літери української абетки (алфавіту). Вимова і написання слова ҐАНОК. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків. С. 9-114Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами. С. 11-135Правило переносу слів зі збігом приголосних звуків. С. 13-146Правило переносу слів з буквами Й та Ь. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок. С. 15-177Слово. Речення. Окреме написання слів у реченні. Розповідь на тему "Домашні заготівлі на зиму". С. 17-198Урок розвитку мовлення. Мова і мовлення. С.3-59Підсумковий урок на повторення вивченого в 1 класі. Вимова і написання слів ЗАВДАННЯ, ВЕДМІДЬ. С. 19-2110МОВА І МОВЛЕННЯ. Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Знакова природа мови. Мова знаків. С. 22-2411Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах. С. 24-2612Старі і нові слова в нашій мові. Вимова і написання слів ШОФЕР, ТЕЛЕВІЗОР. С. 26-28 Перевірна робота. Діалог. ( Запис у журналі без дати).13Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення. Вимова і написання слова ЧЕРВОНИЙ. С. 29-3114Практичне ознайомлення зі словами - звертаннями. Побудова діалогу за поданими запитаннями. С.31-3315Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів. С.34-3716Урок розвитку мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо. Відповіді на запитання. С. 6-817Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування. С. 37-3918Практичні вправи на слухання-говоріння монологічного і діалогічного, на розуміння текстів. Вимова і написання слів УКРАЇНА, УКРАЇНЕЦЬ, УКРАЇНСЬКИЙ. С. 39-41.19Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення та розділу "Мова і мовлення". С.41-4320Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.21ТЕКСТ. Що таке текст. С. 44-4622Добір до тексту заголовка. Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка. С. 46-4923Усний переказ тексту за запитаннями. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрацій. С. 49-52. 24Урок розвитку мовлення. Складання деформованих речень. С.925Уявлення про типи текстів - розповідь, опис і міркування. Вимова і написання слова ЗАЄЦЬ. Підсумковий урок за розділом "Текст". С. 52-5826Перевірка вмінь, сформованих на основі опрацьованого матеріалу про мову і мовлення, текст. Диктант.27РЕЧЕННЯ. Речення, як група зв'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Вимова і написання слів УЧИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬКА. Аналіз контрольних робіт. С. 59-6028Спостереження за основними ознаками речення. Розрізнення речень завершених і незавершених. С. 60-6229Розповідні речення. С. 62-6430Вправи на інтонаційне виділення з речення слів, важливих для вираження думки. С. 64-6631Усний твір за ілюстрацією та запитаннями за її змістом. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень. С. 66-6932Урок розвитку мовлення. Речення і текст. С. 1233Спонукальні речення. С. 70-7234Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення. Знак оклику в кінці речень, що вимовляються з сильним почуттям. Усна розповідь за ілюстрацією та планом на тему "З днем народження"! Вимови і написання слова ЛИСТОПАД. С. 72-7435Вправи на переконструювання речень, різних за метою Висловлювання (розповідне у спонукальне і питальне і навпаки). С. 74-7736Головні слова в реченні. С. 77-7937Визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами. С. 79-81383в'язок слів у реченні за питаннями. Поширення речень за допомогою питань. С. 81-8539Узагальнюючий урок за розділом "Речення". 40Урок розвитку мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин. С. 1541 Урок перевірки набутих знань. Мовна тема 1.42Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання знань.43СЛОВО. СЛОВА, ЯКІ ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ. Уявлення про слова-назви предметів. Вимова і написання слова ПОРТФЕЛЬ. С. 86-8944Розпізнавання слів-назв предметів за питаннями хто? що? С. 89-9145Змінювання іменників(без уживання терміна) за зразком: один-багато. Словниково-логічні вправи. Вимова і написання слів КАЛЕНДАР, ЯСЕН, ЧЕРЕВИКИ. С. 91-9446Змінювання іменників (без уживання терміна) за зразком: один-багато. Словниково-логічні вправи. Вимова і написання слів КАЛЕНДАР, ЯСЕН, ЧЕРЕВИКИ. С. 94-9647Узагальнюючий урок про слова-назви предметів. С. 96-9948Урок розвитку мовлення. Засоби зв'язку речень у тексті. С.1949Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. С. 100-10450Велика буква у кличках тварин. С. 105-10651Вживання великої букви у кличках тварин. С. 106-10852Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. С. 108-11153Закріплення правила написання географічних назв. Вимова і написання слова МЕТРО. С. 111-11554Урок перевірки знань і вмінь за темою. Списування.55Узагальнюючий урок за темою "Слова-назви предметів". Аналіз контрольних робіт. Тематичне оцінювання знань.56Урок розвитку мовлення. Говоримо - слухаємо, читаємо - пишемо. С. 2257СЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ОЗНАКАМИ ПРЕДМЕТІВ. Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів. Вимова слова ОЗНАКА. С. 116-117583в'язок прикметників з іменниками. Побудова діалогу (робота в парах). Вимова і написання слова ҐУДЗИК. Змінювання прикметників разом з іменниками за зразком: один - багато. С. 118-12159Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками. Назви ознак, близькі і протилежні за значенням. С. 121-126
Аудіювання. ( Запис у журналі без дати)60Перевірка знань і вмінь за темою "Слова, що виражають ознаки предметів". Мовна тема 261Аналіз контрольних робіт/
62Підсумковий урок за семестр. Тематичне оцінювання знань.
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2 КЛАС
1- 2 СЕМЕСТР
1. ПРИГАДАЙТЕ, ЧОГО НАВЧИЛИСЯ В 1 КЛАСІ. МОВА І МОВЛЕННЯ.
Діалог. ( Запис у журналі без дати). Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення та розділу "Мова і мовлення".
Тематичне оцінювання знань.
2. ТЕКСТ.
Перевірка вмінь, сформованих на основі опрацьованого матеріалу про мову і мовлення, текст. Диктант.
3. РЕЧЕННЯ. Урок перевірки умінь, набутих за розділом "Речення".
Мовна тема 1.
Тематичне оцінювання знань.
4. СЛОВО. СЛОВА, ЯКІ ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.
Перевірка знань і вмінь за темою. Списування. Тематичне оцінювання знань. 5. СЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ОЗНАКАМИ ПРЕДМЕТІВ. Аудіювання. ( Запис у журналі без дати).
Перевірка знань і вмінь за темою "Слова, що виражають ознаки предметів". Мовна тема 2
Тематичне оцінювання знань.
УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
2 КЛАС
1 - 2 семестр
1. Урок розвитку мовлення. Мова і мовлення. С.3-5
2.Урок розвитку мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо. Відповіді на запитання. С. 6-8
3.Урок розвитку мовлення. Складання деформованих речень. С.9
4. Урок розвитку мовлення. Речення і текст. С. 12
5. Урок розвитку мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин. С. 15
6. Урок розвитку мовлення. Засоби зв'язку речень у тексті. С.19
7. Урок розвитку мовлення. Говоримо - слухаємо, читаємо - пишемо. С. 22
ЧИТАННЯ
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ 1 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Читанка " О. Я. Савченко, 2004 р.
№
Зміст уроківДата проведення1В РІДНІЙ ШКОЛІ. НАЧЕ ВУЛИК, НАША ШКОЛА.
Д. Павличко. Школа. Л. Глібов. Загадка. В. Фетисов. Хто чого вчиться. С. 5-82С. Жупанин. У лісовій музичній школі. В. Лучук. Крокодилів урок. О. Буцень. У новій школі. С. 8-113Л. Вахніна. Кордон. С. 11-124Г. Бойко. Ділові розмови. С. 12-135В. Сухомлинський. Як Наталя у Лисиці хитринку купила.
С. 13-146Казка. Сильніше за силу. С. 15-167Підсумок по темі. С. 15-168Урок позакласного читання. Шкільними стежинами. С. 39РОЗВИВАЙСЯ, ЗВЕСЕЛЯЙСЯ МОЯ РІДНА МОВО... Л. Забашта. Рідна мова. Колискові пісеньки-перлинки української мови. М. Сингаївський. С. 17-19 10Українська дитяча пісенька. Кукуріку, півнику. Добрий вечір, зайчику. Дитяча народна гра. Ой ходить Іванко.
С. 19-2111-12Поетичні перлинки. Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора. І. Франко. Дрімають села. П. Тичина. Осінь така мила. О. Олесь. Літній вечір. А. Коваль. Слова розповідають. С. 22-2513-14Л. Компанієць. Ковалівна. О. Пчілка. Журавель. А. М'ястківський. Неня. Д. Білоус. Звертання. О. Олесь. Є слова, що білі-білі... С. 25-2915В. Плахотников. Під парканом. Д. Білоус. Є слова... Жменька загадок з твого класу. В'язка народних прислів'їв.
С. 29-3016Урок позакласного читання. Осінь щедра, осінь золотава. С. 1217В. Плахотников. Під парканом. Д. Білоус. Є слова... Жменька загадок з твого класу. В'язка народних прислів'їв.
С. 31-3218Н. Забіла. Смішинка - веселинка. З народного. Дві душі. М. Хоросницька. Матусин заповіт. С. 32-3419Підсумок по темі. С. 32-34
Тематичне оцінювання знань.20УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ. Вовк та козенята. С. 35-3721Рукавичка. С. 38-4022Лисиця та їжак. С. 40-4123Лисиця та журавель. С. 42-4424Урок позакласного читання. З чистого джерела народної мудрості. С.1725Лисиця та журавель. С. 42-4426-27Колосок. С. 44-4728-29Дрізд і голуб. Скоромовки, прислів'я. Підсумок по темі. С. 48-5030-31НЕМА БЕЗ КОРЕНЯ РОСЛИНИ, А НАС, ЛЮДЕЙ, БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ. Що таке батьківщина. А. Костецький. Батьківщина. М. Чернявський. Рідний край. В. Сухомлинський. Дідова колиска. С. 51-5432Урок позакласного читання. У світі казки чарівної.С. 3133Н. Забіла. Древній Київ. М. Познанська. Зацвіли каштани.
С. 54-5634Н. Забіла. Древній Київ. М. Познанська. Зацвіли каштани.
С. 54-5635П. Тичина. Де не глянь - колоски. Т. Коломієць. Хліб. Загадка. С. 57-5836Казка. Калинка. Загадки. С. 59-6137Казка. Калинка. Загадки. С. 59-6138Д. Чередниченко. Рідні краєвиди. С. 62-6339Л. Глібов. Зимня пісенька. Сію, сію, посіваю. С. 64-6540Урок позакласного читання. Україно, ясен мій цвіте. С.3841Колядники. Колядки. Щедрівочка щедрувала. С. 66-6842-43О. Мень. Крашанки і писанки. К. Перелісна. Гей, Великдень! Писанка. С. 68-7044Д. Павличко. Де найкраще місце на землі. В. Скуратівський. Калина. А. Листопад. Калина. С. 71-7345Підсумок по темі. С. 71-73
Тематичне оцінювання знань.46РІДНА ДОМІВКА, РІДНА СІМ'Я - ТУТ ВИРОСТАЄ ДОЛЯ МОЯ. І. Гнатюк. Наша хата. Укр. пісня. Роде наш красний. У цьому дворику, як у вінку! Дорогі гості! С. 74-7747Сім. Лічилка. А. Костецький. Все починається з мами. В. Лучук. Тільки мама. С. 78-7948Урок позакласного читання. У колі рідної сім'ї. С. 4349Кріп в окріп. Д. Павличко. Мамина рука. Приховала. О. Орач. Вчуся у мами. С. 80-8250П. Осадчук. Я навчаюся у тата. В. Багірова. Бабця спить. Т. Коломієць. На роботу. О. Буцень. Помічниці. С. 82-8551П. Осадчук. Я навчаюся у тата. В. Багірова. Бабця спить. Т. Коломієць. На роботу. О. Буцень. Помічниці. С. 82-8552-53Б. Вовк. З кого песик приклад бере. В. Осєєва. Сини.
С. 85-8854В. Сухомлинський. Сьома дочка. С. 88-8955А. Григорук. Той ще не музика, хто в дудку дме. Підсумок по темі. С. 89-91
Тематичне оцінювання знань.56Урок позакласного читання. Цікавий світ навколо тебе. С.5357БУДУ Я ПРИРОДІ ДРУГОМ: МИЛУЮСЯ, ОБЕРІГАЮ, ПРИКРАШАЮ... М. Підгірянка. Ходить, ходить зима гаєм... Л. Українка. Красо України, Подолля! М. Вінграновський. Сама собою річечка ця тече.... С. 92-9458-59Д. Павличко. Звернення. С. Жупанин. Буду я природі другом. Л. Костенко. Синичка на снігу. С. Носань. Ялинка. О. Олесь. Ялинка. С. 95-9860В. Чухліб. Повінь. Л. Забашта. Берізонька. С. 98-10161Л. Костенко. Перекинута шпаківня. І. Сенченко. Жаль, та не дуже, плакала б, та не хочеться. С. 102-10462-63Г. Чубач. Я беру своє відерце. М. Стельмах. Сонце стукає в віконце. А. Костецький. Проста арифметика. С.104-107
Тематичне оцінювання знань.64Урок позакласного читання. Твій друг - книга. С. 59
ЧИТАННЯ
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ 2 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Читанка " О. Я. Савченко, 2004 р.
№
Тема уроку
Дата
проведення1А. М'ястківський. Казка про яблуню. В. Коломієць. Не лови метелика. С.108-1092П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня. Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі. С. 110-1133П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня. Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі. С. 110-1134Т.Г. ШЕВЧЕНКО - ВЕЛИКИЙ НАРОДНИЙ ПОЕТ І ХУДОЖНИК. Д. Красицький. Тарас Шевченко. ...Світає, край неба падає. Т.Шевченко. С. 3-55Поезія Т.Шевченка. Підсумок по темі. С. 6-86ВІРШІ - ПОЕТИЧНІ КАРТИНИ ПРИРОДИ. Вірші українських поетів. Т. Коломієць. Як на білих сторінках. Я. Щоголів. Зимовий ранок. М. Рильський. Зима. Л. Українка. Сніг з морозом поморозив... С. 9-117Л. Українка. Вишеньки. На зеленому горбочку. О. Олесь. Серед краси. С. 12-138Урок позакласного читання. Зима-білосніжка. С.6290. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-16100. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-1611П. Сиченко. Українська ніч. Л. Костенко. Баба Віхола. Пряля. Підсумок по темі. 17-1912Л. Костенко. Пряля. Підсумок по темі. 17-1913РІЗНОКОЛЬОРОВІ ВІРШІ. А. М'ястківський. Веселочка. Є. Горева. Кольоровий віршик. Г. Тарасенко. Загадка. О. Орач. Скоромовка. 20-2214Т. Коломієць. Подарунок. В. Лучук. Кольорові пташки. В. Конопелець. Якого кольору сніг? С.22-2615Підсумок по темі.С.22-26
Тематичне оцінювання знань.16Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. С.7617ВІРШІ - ДІАЛОГИ. М. Підгірянка. Розмова про сонце. Т. Коломієць. Вітрисько. В. Лучук. Жолудь. Є.Гуцало. Без дороги ходить дощ. С. 27-3018П.Ребро. Суперечка. А. Костецький. Найкраща іграшка. С. Воскрекасенко. Внучка. Підсумок по темі. С. 31-3219НЕБИЛИЦІ - НЕБУВАЛИЦІ. М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка. П. Воронько. Картина. С. 33-3520М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка. П. Воронько. Картина. С. 33-3521Т. Коломієць. Диваки. Лічилка - небувалиця. Г. Бойко. Скоромовка -небувалиця. Підсумок по темі. С. 36-3822ВІРШІ - БЕЗКОНЕЧНИКИ. О. Пчілка. Безконечна пісенька. В. Лучук. Послухайте, люди. І. Світличний. Безконечник.
Т. Коломієць. Дідів обід. О. Орач. Пташко... Підсумок по темі. С. 39-4223ВІРШІ - ЗАГАДКИ. Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-4624Урок позакласного читання. Казки українських письменників. С.8025Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-4626ОПОВІДАННЯ. В. Сухомлинський. Як же все це було без мене? С. 47-4927В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка. С. 49-5228В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка. С. 49-5229В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-5530В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-5531В. Струтинський. Сідайте, будь ласка. А. Григорук. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. С. 55-5932Урок позакласного читання. . А вже весна, а вже красна. С. 9233 А. Коцюбинський. Артист. 34Підсумок по темі.С. 59-60
Тематичне оцінювання знань.
35КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ. І. Франко. Лисичка і Журавель. С. 61-6336Н. Забіла. Вовк і козлята. М. Підгірянка. Безконечні казочки.
С. 64-6837М. Трублаїні. Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку.
С. 68-7038В. Каменчук. Як Лиска голосок собі кувала. Л. Костенко. Бузиновий цар. С. 70-7439Ю Ярмиш. Зайчаткова казочка. С. 74-7840Урок позакласного читання. Казки народів Європи. С. 9841О. Буцень. Чи є зима? С. 78-8042В. Сухомлинський. Соловей і Жук. С. 81-8243Підсумок по темі.С. 81-8244КАЗКИ НАРОДІВ ЄВРОПИ. Російська народна казка. Лисичка. С. 83-8545Білоруська народна казка. Легкий хліб. С. 85-8746Болгарська народна казка. Виноградар і змія. С. 87-8947Чеська народна казка. Собаки, коти та миші. С. 89-9148Урок позакласного читання. Мамине свято. С.10849Англійська народна казка. Сорочаче гніздо. С. 91-9350Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-9551Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-9852Латиська народна казка. Вовк і кіт. С. 99-10053 Підсумок по темі. С.99-100
Тематичне оцінювання знань.54Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО. І. Жиленко. Доброго ранку! Т. Коломієць. Задзвонив синенький дзвоник. В. Струтинський. Жива казка. С. 101-10555Д. Павличко. Квітка. В. Кухалашвілі. Як побачити вітер? В. Лучук. Сіла хмара на коня. С. 105-10756Урок позакласного читання. Я хочу сказати своє слово. С.11457В. Артамонова. їжачок-реп'яшок. Є Горева. Пофантазуй!
С. 107-11058В.Сухомлинський. Я хочу сказати своє слово. В. Скомаровський. Пісенька. С. 110-11359В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-11760В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-11761А. Качан. Вірші. М. Рильський. С. Жупанин. Підкажи словечко. Г. Малик. Що для чого треба? В. Сухомлинський. Оленчин горобчик. С. 118-12162О. Зима. Дві білки і лисиця. В. Антоненко. Літо. А. Зарва. Босонога Весна. М.Мига. Осінній килим.
С. 121-124 63Підсумок по темі.
С. 121-124 Тематичне оцінювання знань.64Урок позакласного читання. І вкрились луки цвітом, вітаючись із літом. С. 12165У ДРУЖНОМУ КОЛІ. Дитяча народна гра. Журавель. Перстенець. Українські народні співаночки. Ой весна, весна... Вийди, вийди, сонечко. Г. Бойко. І. Сичовик. Сонце. С. Жупанин. В. Гринько. А. Камінчук. Д. Чередниченко. Лічилки. С. 125-12766А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-13467А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-13468О. Буцень. Новий м'яч. С. 134-13669О. Олесь. Два хлопчики. М. Рильський. Річка.70Підсумок по темі. С. 136-139
УРОКИ
ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ У 2 КЛАСІ
1 - 2 СЕМЕСТР
1. Урок позакласного читання. Шкільними стежинами.
2. Урок позакласного читання. Осінь щедра, осінь золотава. 3. Урок позакласного читання. З чистого джерела народної мудрості. 4. Урок позакласного читання. У світі казки чарівної.
5. Урок позакласного читання. Україно, ясен мій цвіте.
6. Урок позакласного читання. У колі рідної сім'ї.
7. Урок позакласного читання. Цікавий світ навколо тебе.
8. Урок позакласного читання. Твій друг - книга.
9. Урок позакласного читання. Зима-білосніжка.
10. Урок позакласного читання. Тарас Шевченко.
11. Урок позакласного читання. Казки українських письменників.
12. Урок позакласного читання. А вже весна, а вже красна.
13. Урок позакласного читання. Казки народів Європи.
14. Урок позакласного читання. Мамине свято.
15. Урок позакласного читання. Я хочу сказати своє слово.
16. Урок позакласного читання. І вкрились луки цвітом, вітаючись із літом.
Я І УКРАЇНА. НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
2 КЛАС
1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1 - 2 СЕМЕСТР
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Я і Україна ", Н. М. Бібік, Н. С. Коваль,
2 клас, 2003 р.
№
Тема уроку
Дата11. Ми - українці (підручник, с.4-6).
2. Формувати громадянські уявлення та патріотичні почуття приналежності до українського народу.
Розробка проекту "Славетні українці".
Зошит с. 121. Грамотний - видющий і на все тямущий (підручник, с.7-9).
2. Значення знань у житті людини. Завдання курсу "Я і Україна". Ознайомлення з підручником. Обговорення правил для учнів. Розв'язання ситуативних завдань для закріплення засвоєного.
Зошит с.23-41. Щоб бути здоровим і все встигати робити (підручник, с.10-16).
2. Уточнення й розширення поняття "режим дня". З'ясування значення систематичного дотримування режиму дня, правильного розподілу свого часу. Розв'язання ситуативних завдань.
Формування уявлення про збудників інфекційних хвороб та шляхи їх поширення. Обговорення правил особистої гігієни. Ознайомлення з лікарськими рослинами (підручник, с.16) та їх цілющими властивостями. Попередження нещасних випадків у поводженні з небезпечними для життя і здоров'я предметами (підручник, с.15).51. Народний календар (підручник, с.17-20).
2. Формування поняття "народний календар". Розробка проекту "Народний календар".61. Природа навколо нас (підручник, с.21-23).
2. Уточнення й розширення уявлення про різноманітність природи. З'ясування відмінностей між неживим і живим. Встановлення взаємозв'язків у природі. Ланцюжки живлення. Виховання бережливого ставлення до навколишньої природи. Завдання для спостережень протягом осені.
Зошит с.3-471. Сонце (підручник, с.24-27).
2. Розширення уявлення про Сонце. З'ясування ролі Сонця для природи. Формування уявлення про тінь Розвиток умінь спостерігати за об'єктами природи. Вшанування Сонця українським народом.
Зошит с.5-681. У царстві рослин (підручник, с 28-31)
2. Ознайомлення учнів із розмаїттям рослин. Формування понять "дерева", "кущі", "трав'янисті рослини". Функціональне призначення органів рослин. Вшанування рослин.
Зошит с.791. У царстві тварин (підручник, с 32-37)
2. Ознайомлення учнів із різноманітним світом тварин. Формування понять "комахи", "птахи", 'звірі", уміння їх розпізнавати за істотними зовнішніми ознаками. Розвиток логічного мислення через завдання на порівняння, доведення, вилучення зайвого, встановлення взаємозв'язків між рослинами і тваринами, між самими тваринами. Вшанування тварин. Розв'язання ситуативних завдань.
Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.8-10101. Людина - частина живої природи (підручник, с 38-40)
2. Формувати в учнів уявлення про людину, про неповторність і особливість кожної людини. Встановлення подібності й відмінності між людиною і твариною. Навчати учнів любити й поважати своїх батьків, піклуватися про них.
Зошит с.11-12111. Осінь. Рослини восени. Охорона здоров'я восени (підручник, с 40-44)
2. Виявлення змін, що сталися восени в неживій природі (висота Сонця на небі, температура повітря, вітер, стан неба, опади), в житті рослин (забарвлення листя, листопад, зміни у трав'янистому покриві). Встановлення причин, що зумовлюють ці зміни. Розвиток спостережливості, уміння порівнювати, узагальнювати. Ознайомлення дітей з охороною здоров'я восени. Виховання дбайливого ставлення до рослин, до свого здоров'я.
Зошит с.13-15121. Як тварини готуються до зими. Як люди готуються до зими (підручник, с 45-51)
2. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між змінами в неживій природі, житті рослин та в житті тварин і трудовій діяльності людей. Формування уявлення про перелітних і зимуючих птахів. Виховання дбайливого ставлення до тварин. Завдання для природоохоронної роботи. Розробка проекту "Кожну крихту збережемо".
Зошит с.16-17131.Зима. Рослини взимку. Охорона здоров'я зимової пори. (підручник, с 90-93)
2. Виявлення змін, що сталися взимку в неживій природі, в житті рослин, у праці людей. З'ясування причин, що зумовлюють ці зміни. Розширення поняття "листяні рослини" і "хвойні рослини". Стан спокою в листяних рослин. Закладання досліду для спостережень за розпусканням бруньок на гілочці вишні. Розкриття значення загартування організму для зміцнення і охорони здоров'я.
Зошит с.18-20141. Як зимують птахи і звірі. Турбота людей про птахів, звірів узимку (підручник, с 94-95).
2. Встановлення взаємозв'язків між змінами в неживій природі, житті рослин та в житті тварин. Продовжувати формувати вміння порівнювати за істотними ознаками тварин, класифікувати їх тощо. Виховувати бажання допомагати птахам узимку. Завдання для природоохоронної роботи. Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.21151. Зима щедра святами (підручник, с 96-97).
2. Розширення та уточнення змісту свят День Святого Миколая, Нового року, Різдва Христового. Підготовка учнів до проведення свят та участі в них.
Зошит с.22161. Родина, рідня, рід. Сімейний календар (підручник, с 51-56).
2. Формування понять "родина", "рідня", "рід". Складання родовідного дерева своєї сім'ї. З'ясування імен своїх родичів. Розповіді дітей про речі - реліквії їхньої сім'ї. Встановлення залежності одного члена родини від інших. З'ясування сутності вислову "жити по совісті".
З'ясування важливих дат у житті найближчих членів своєї родини. Складання сімейного календаря. Обговорення можливих подарунків до сімейних свят. Виховання турботливого ставлення до членів своєї родини, гордості за свій рід. Обговорення можливих варіантів організації виставки сімейних фотокарток.
Зошит с.23171. Твоя квартира (підручник, с 57-61) Будь обережним (підручник, с 70-71).
2. З'ясування призначення кожної кімнати у квартирі (будинку) і важливості дотримання порядку в них. З'ясування сутності поняття "акуратний". Виховання навичок особистої гігієни, працьовитості. Обговорення ситуацій морального вибору. Засвоєння правил поводження з електропобутовими приладами, водопроводом тощо.
Зошит с.24181. Про працелюбних і лінивих (підручник, с 62-65).
2. Продовжувати формувати в учнів уявлення, що праця є першоосновою життя для людини. З'ясування сутності понять "працьовита людина", "лінива людина". Складання колективного листа Івасикові з побажаннями. Встановлення причинно - наслідкових зв'язків між учинками дітей та настроєм батьків.
Зошит с.25191. Уроки чемності (підручник, с 66-69).
2. Розкриття змісту столового етикету, його доцільності. Ознайомлення з правилами культури поведінки за столом, формування етичних звичок. Засвоєння словничка привітних слів. Виховання шанобливого ставлення до старших членів родини та чужих людей.
Ознайомлення учнів із вимогами до усного мовлення (чистота, виразність, чіткість). Виявлення дітьми недоліків у власному мовленні (зайві слова, слова-паразити тощо). Виховання любові до рідної мови.
Зошит с.26-27201. Школа ввічливості. Гостини (підручник, с 72-75).
2. З'ясування сутності понять "ввічливий", "уважний", "байдужий", "грубий", 'чемний", "нечемний". Правила етичної поведінки в гостях, ознаки гостинності (привітність, тактовність, щирість, ввічливість, завбачливість).
Зошит с.28-29211. Що таке культурна спадщина? Правила поводження у громадських місцях (підручник, с 76-79).
2. З'ясування сутності поняття "культурна спадщина". Засвоєння правил поводження у храмі (церкві, мечеті, синагозі тощо), бібліотеці, виставковій залі, на вулиці. Обговорення правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах.
Зошит с.30-3122-231. Про доброту і милосердя (підручник, с 79-81).
Ніхто не має права ображати людину (підручник, с 82-85).
3. З'ясування змісту понять "добрий", "милосердний", "співчутливий". Аналіз ситуацій морального вибору. Формування в учнів уявлення про Декларацію прав людини. Облаштування в класі куточка добрих справ.
Зошит с.322год241. Декларація прав дитини. Основний Закон держави. Обов'язки батьків та дітей (підручник, с 86-89).
2. Формування в учнів уявлення про Декларацію прав дитини. Основний Закон нашої держави. З'ясування обов'язків батьків і дітей. Виховання шанобливого ставлення до батьків. Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.33-34251. Де ти живеш? Що дає місто селу, село - місту? (підручник, с 98- 101, с 112-113).
2. Ознайомлення з особливостями і визначними місцями свого міста (села). Організація колективного обговорення про свій рідний край (за запитаннями на с. 101 та картою України на першому форзаці підручника). Виховання любові до рідного краю. Розробка проекту "Відомі люди нашого краю".
Зошит с.35-36261. Твоя країна - Україна. Символи держави: герб, прапор, гімн; їх значення. Громадяни України. Основні обов'язки громадян. (підручник, с 102-103, с. 111-112).
2. Формування уявлення про країну. Ознайомлення з найвідомішими містами, найбільшими річками України.
Розширення та уточнення знань учнів про Державні символи України. Виховання патріотичних почуттів. Продовжувати формувати навички поводження під час урочистих подій.
Зошит с.37271. Народні промисли України. Ремесла, якими володіли українці. (підручник, с 104-107).
2. Збагачення учнів новими знаннями про народні промисли України. Встановлення особливостей національного одягу свого краю (другий форзац підручника). Виховання в учнів бажання берегти, примножувати традиції українського народу.
Зошит с.38-39281. Київ - столиця України. Столиця України в минулому і сучасному (підручник, с 107-110).
2. Ознайомлення учнів з минулим Києва. Формування уявлення про столицю, як головне місто країни. Розвивати вміння фантазувати, прогностичне мислення.
Зошит с.40291. Весна. Рослини навесні. Охорона здоров'я навесні (підручник, с 114-118).
2. Виявлення змін, що сталися навесні в неживій природі, в житті рослин, у праці людей. З'ясування причин, що зумовлюють ці зміни. Охорона здоров'я навесні. Розкриття значення перебування на свіжому повітрі для зміцнення і охорони здоров'я. Розширення понять "дерева", "кущі", "трав'янисті рослини". Складання календарика фенологічних спостережень за початком цвітіння дерев (за зошитом). Ознайомлення з ранньоквітучими рослинами, які потребують охорони. Розвиток спостережливості учнів.
Зошит с.41-42301. Тварини навесні. Зустрічаємо птахів (підручник, с 119-124).
2. З'ясування змін у житті комах, птахів, звірів. Завдання для природоохоронної роботи. Розробка проектів (на вибір) "Колекціонуємо клички тварин", "Ластівка сільська".
Зошит с.43311. Весняні свята. Великдень (підручник, с 125-127).
2. Продовжити формування уявлення про святковий календар весни. Ознайомлення учнів зі змістом Великодніх ігор, особливостями українського писанкарства. Вибір орнаменту для Великодньої писанки. З'ясування символу свяченої писанки. Виховання поваги до традицій українського народу.
Зошит с.44321. Весняні свята. Мамин день (підручник, с 128-129).
2. Розкриття змісту свята. Попередня підготовка та участь дітей у його проведенні.
Зошит с.45331. Незабаром літо. Спостереження за природою влітку (підручник, с 130-135).
2. Формування поняття "літо". Вінкоплетіння, народні ігри - захоплення українських дівчат. Розвиток спостережливості. З'ясування змісту спостережень протягом літа.
Зошит с.46341. Ми і природа (підручник, с 136-139).
2. Значення природи для життя людей. Обговорення правил поведінки в природі. Аналіз прикладів позитивного і негативного впливу людини на природу. Виховання в учнів любові до природи, бажання захищати її, примножувати. Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.47351. Узагальнення вивченого за рік (підручник, с 140-142). Підсумковий урок за рік.
2. Обговорення і закріплення правил поведінки в громадських місцях.
Зошит с.48
ТВОРИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ НАПАМ'ЯТЬ
2 клас
1-2 семестр
1. Прислів'я 3-5 шт.
\
2. Д. Павличко. Школа.
3. М. Сингаївський. Колискова пісня.
4. Л. Забашта. Рідна мова.
5. Т. Шевченко. Тече вода з-під явора.
6. А. Костецький. Батьківщина.
7. Т. Шевченко. Зоре моя вечірняя...
8. Українська народна співаночка. Вийди, вийди, сонечко.
ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я
2 КЛАС
1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1 - 2 СЕМЕСТР
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Основи здоров'я", Н. М. Бібік,Т.Є. Бойченко, Н.С. Коваль,
2 клас, 2003 р.
№
Зміст уроківДата проведення1ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я. ( 2 год). Значення здоров'я для людини. Розширення знань про своє тіло. С. 4-7
Зошит с.1-22Здоров'я і хвороби. Практична робота. Моделювання поведінки з інфекційними хворими. С. 8 Зошит с.3-43ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я. (6 год). Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів: дівчаток і хлопчиків. Визначення зросту, маси тіла. С. 9-10
Зошит с.5-74Режим дня. Ознаки втоми. С. 10-11
Зошит с.105Вчимося і відпочиваємо. Практична робота. Організація куточка відпочинку в класі і вдома. С. 11-12
Зошит с.116Предмети і засоби особистої гігієни тіла. Догляд за шкірою, волоссям, нігтями. Перевірка навичок догляду за очима, вухами, нігтями. С. 13-15
Зошит с.12-147Їжа, корисна для здоров'я. Практична робота. Вибір корисної для здоров'я їжі. С. 16-17
Зошит с.15-168Фізичні вправи і здоров'я. Добір вправ для ранкової гімнастики. Правила загартовування. Комплекс вправ з гімнастики. Рухливі і спортивні ігри. Їх розучування і використання. С. 18-23
Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.8-99СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я.
(18 ГОД). Індивідуальність людини. Поведінка з рідними, товаришами, друзями, знайомими, незнайомими. С. 24-26
Зошит с.17-1810Вибір друзів, уміння товаришувати і спілкуватися у класі та в сім'ї. Дружба хлопчиків і дівчаток. Практична робота. Обговорення дружніх стосунків дівчаток і хлопчиків. С. 27-28
Зошит с.19-2111Права та обов'язки дитини вдома і в школі. Піклування про здоров'я в родині. С. 29-31
Зошит с.2412Піклування про здоров`я в школі. Практична робота. Звертаємося по допомогу в медичний кабінет. С. 32-38
Зошит с.2613Гуманне ставлення до людини з різними вадами. Поняття про ВІЛ. Убезпечення від ВІЛ. С. 32-38
Зошит с.22-2314Безпечна поведінка вдома. Як користуватися побутовою технікою. С. 49-51
Зошит с.25,2715Причини виникнення пожеж, аварій. Безпека з газом. С. 52-53
Зошит с.28, 30-3116Розваги вдома ( місця для ігор, безпека від гострих іграшок). Розваги вдома. Практична робота. Ігрові ситуації "Я вдома сам", "Несподіваний дзвоник", "Непрохані гості". С. 54-55, С. 61-62.
Зошит с.32, 3417Допоможи собі сам.Обережне поводження з ліками, лейкопластиром, зеленкою, йодом. С. 56-57
Зошит с.3318Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті). Коли вода становить небезпеку. С. 58-60 Зошит с.2919Безпека у школі. Ситуації можливої небезпеки для здоров'я у школі: сходи, їдальня, спортивний зал, туалет. Вибір місця для ігор на перервах і у позашкільний час. Безпечна поведінка у спортивному залі, під час рухливих ігор тощо. С. 63
Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.38-4120Безпека на дорозі. Причини небезпечних ситуацій на вулиці. Правила пішохідного руху: рух вздовж доріг, безпечний інтервал від транспорту.Оцінка ризику у різних ситуаціях пішохідного руху, прийняття рішення про перехід вулиці. С. 64-67
Зошит с.42-4421Екскурсія: "Ми - пішоходи". Практична робота. Перехрестя. Особливості переходу на регульованому і нерегульованому перехрестях. С. 68-72
Зошит с.45-4622Безпека на відпочинку. Елементарні правила безпеки під час катання на велосипеді, роликах, санках, лазіння по деревах тощо. Поведінка в екстремальній ситуації з незнайомими людьми на вулиці. Практична робота. Надання першої допомоги при поверхових, нескладних травмах.С.73-78
Зошит с.47-4823Небезпека від вогню. С. 78-8024Відпочинок на природі. Людина як частинка природи. Правила безпечного поводження з вогнем, купання у водоймах. С. 81-84
Зошит с.51-52
25Сонце корисне і шкідливе. С. 85-86
Зошит с.49-5026Безпека зимових розваг: на льоду і на воді. С. 87-94
Безпека у спілкуванні з тваринами.
Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.35-37, с.53-55
27ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я. ( 6год). Роль емоцій у формуванні здоров'я людини. Уміння розпізнавати основні емоції у себе і в інших людей, словесно їх пояснити. Практична робота. Розпізнаємо і висловлюємо свої почуття. С. 39
Зошит с.56-5728Правила міжособистісного спілкування: як себе представити, як запрошувати, як відмовляти. Закріплення правил етичної поведінки в ігрових ситуаціях. Практична робота. Закріплення навичок ввічливої поведінки. Моделювання ситуацій у магазині, в лікарні, в бібліотеці. С. 40-41 Зошит с.5829Корисні і шкідливі звички та їх вплив на здоров'я в школі і сім'ї. Право дитини на здоров'я. Музика і здоров'я. Здоров'я і телебачення. Практична робота. Моделювання ситуації протидії шкідливим звичкам. С. 42-46 Тематичне оцінювання знань.
Зошит с.5930Тестування. Повторення пройденого.
Зошит с.62-6431Сюжетні ігри, малюнки на тему "Як ми навчилися берегти і зміцнювати своє здоров'я". С. 46-48
Зошит с.60-6132Підсумковий урок за рік.
РОСІЙСЬКА МОВА
2 КЛАС
1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
1-2 семестри
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Русский язык" І. Ф. Ґудзик, В. В. Гурська,
2004 р.
ЗОШИТ " Русский язык 1 и 2 часть" Н. Б. Шост, 2009р..
№
Содержание уроков Дата проведе
ния1. Русский язык как учебный предмет. Для чего нужно изучать русский язык. Знакомство с героями русских сказок. С. 3Звуки речи. Гласные и согласные звуки. С. 4-72. Школа. Слова приветствия и прощания. С. 4-5Согласные звуки. С. 7-83. Класс. Предметы, находящиеся в классе. Знакомство с многозначными словами. Звук [ч']. Сказка "Три медведя".Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звуки и буквы. С. 9-114. Учебные вещи. С. 8-9Учимся читать и писать по-русски. С. 11-145. Книга. Любимые герои книг. Из чего состоит книга. Звуки [г],[ г']. с. 10-11Слоги. Деление слов на слоги. Ударение. С. 15-176. Где? В чём? Развитие умений правильно формировать ответы на вопросы где (в чём) находится? Инсценировка отрывка из сказки А. Толстого "Золотой ключик..." с. 12-13Слог. Ударные и безударные слоги.Речь устная и письменная. С. 18-21 7. Мы рисуем. Цвета и цветы. Сказка "Мышонок и карандаш". С. 14-18Культура речи. Діалог. С. 22-248. Счет от 1 до 10. С. 18-19Предложение. Знак препинания в конце предложения. С. 25-279. Порядковые числительные. С.20-21Развитие речи. Учебные вещи. Где? В чём? Около чего? С. 28-3010. Игры. Ребусы. Считалки. Звуковой состав слова. Составление предложений. С. 22-23Считаем от 1 до 10. Проверь себя! С. 31-3411. Проверь себя! Составление устного журнала "Что мы знаем, чему научились". С.24-25Буква Ее. С. 35-3712. Семья. С. 26-27Буква Ии. Буква ы. С. 37-4013. "Чашка". Слова вежливости. Составление рассказа по рисункам. Гласные и согласные звуки. с.28-29Буква Ёё.С. 40-4214. Сказка "Кот, Петух и Лиса". С. 30-31Развитие речи. Составляем рас сказ по рисунку. Провее\рь себя! С.43-4615. "Два щенка". Буква щ, звук [щ']. С. 32-33Обозначение мягкости согласного. Мягкий знак в конце и середине слова.С. 46-4816. Дружим. Дружба, друзья. С.34-35Повторение и закрепление. С. 48-5017. Употребление предлогов на, с, со. Работа с рассказом
Е. Чарушина "Друзья". С. 36-37Закрепление. Проверь себя ! с. 50-5418. Игры. С. 38-41Развитие речи. Составляем рассказ. С. 55-5619. Время. Сутки. С. 42-43Проверочная работа. Списывание. С. 57-5820. Часы. С. 44-45Буквосочетания -ого, -его. Буквосочетания жи, ши. С. 4-621. Времена года. Рассказ К. Ушинского."Четыре желания".
С. 46-47Учимся читать и писать по-русски. С. 7-922. Где? В чём? Около чего? С. 48-49Буквосочетания ча, ща, чу, щу. С. 10-1323. У ручья. С. 50-51Слова с ча, ща, чу, щу. С. 13-1624. Сказка "Теремок". Творческая работа по сказке. С.52-53Повторение и закрепление изученного. Учимся читать и писать по-русски. С. 16-1825. Знакомство с рассказом В. Бианки "Купание медвежат". Творческая работа по рассказу. С. 54-55Развитие речи. Составляем диалог "В лесу". Проверь себя! С. 19-2126. Хоровод. С. 56-57Слово. Значение слова. С. 21-2527. Проверь себя! Время. Часы. Времена года. Кто как зимует. С. 58-59Слово. Многозначные слова. С. 25-2728. Сказка "Колобок". По ступенькам. С. 60-61Слова, близкие и противоположные по значению. С.28-3129. Профессии. Кем быть? С. 62-63Имена собственные. Развитие речи. Составляем сказку.
С. 31-3430. Овощи, фрукты. С. 64-65Проверь себя! Слова - названия предметов. С. 34-3831. Сказка "Репка". Овощи и фрукты. С. 66-67Слова, обозначающие признаки предметов. С.39-4132. В музее игрушек. С. 68-69Учимся читать и писать по-русски. Слова-названия действий. С. 42-4633. Проверь себя. С.70-71Развитие речи. Составляем рассказ "В гости к бабушке". Повторение и закрепление изученного. С. 46-5134. Путешествие в страну весёлых и любознательных. С. 72-73Учимся читать и писать по-русски. Списывание. С. 51-56 
Автор
annaanat
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
29 185
Размер файла
737 Кб
Теги
Календарно-тематичне планування з усіх предметів у 2 класі 1 семестр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа