close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування з усіх предметів у 2 класі 2 семестр

код для вставкиСкачать
АВТОР РАБОТЫ Биляченко Ольга Васильевна, учитель начальных классов, Скандинавская гимназия, г. Киев
БІЛЯЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, вчитель-методист,
Скандинавська гімназія, м. Київ
УКРАЇНСЬКА МОВА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ 2 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ., Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Рідна мова " М. А. Білецька, М. С. Вашуленка, 2002 р.
№
Тема уроку
Дата
проведення1. СЛОВА, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДІЇ ПРЕДМЕТІВ. Уявлення про слова, що означають дії предметів. С. 3-5 2. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. С. 5-73. Урок розвитку мовлення. Типи текстів. Складання тексту за початком. С. 254. Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). С.8-105. Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). С.10-126. Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням. С. 12-167. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.
С. 16-178. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.
С. 17-199. Узагальнюючий урок за темою "Слова - назви дій предметів". С. 19-20
Перевірна робота. Усний переказ. (У журналі запис під датою). 10. Уявлення про службові слова і їх роль у реченні. С.20-2211. Урок розвитку мовлення. Загадковий світ птахів. Складання загадки. С. 2712. Спостереження за роллю службових слів у реченні. С. 22-2313. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях. С. 24-2514. Спільнокореневі слова. Корінь слова.Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. С. 26-2715. Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини - кореня. С. 28-2916. Практичні вправляння зі спільнокореневими словами. С. 30-3117. Розрізнення спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням. С. 31-3318. Перевірна робота.
Диктант. (У журналі запис під датою).19. Урок розвитку мовлення. Вчимося малювати словами. Опис іграшки. С. 33 20. Узагальнення знань і вмінь щодо кореня і спільнокореневих слів. Аналіз контрольних робіт. С.34-36
Тематичне оцінювання знань.21. ЗВУКИ І БУКВИ. Звуки і букви. Склад. Наголос.Звуки і букви Алфавіт. С. 37-3822. Робота з алфавітом та орфографічним словником. С. 3923. Голосні звуки і букви, що їх позначають. С. 39-4124. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо]. С. 41-4325. Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки. С. 44-4626. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 47-4927. Урок розвитку мовлення. Складання казки з деформованих речень. С.3728. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 49-5029. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 50-5230. Перевірка вмінь, пов'язаних з наголосом. Мовна тема 3. 31. Аналіз контрольних робіт. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням. С. 53-5532. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.
С. 55-5733. Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та добором споріднених. С. 57-5834. Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и].
С. 59-6135. Урок розвитку мовлення. Вчимося розповідати. Побудова тексту-розповіді за опорними словами. С.41
36. Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. С. 62-6337. Узагальнюючий урок з теми "Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]". С. 64-6638. Перевірка набутих умінь з теми. Диктант. (У журналі запис під датою).39. Узагальнюючий урок з теми "Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]". Аналіз робіт. С. 66-69
Тематичне оцінювання знань.40. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ. Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. С. 70-7141. Звук [ф], звукосполучення [хв]. С. 71-7342. Звуки [дж], [дз ], [дз] - вимова і позначення на письмі. Орфоепічні вправляння. С. 73-7543. Урок розвитку мовлення. Слухаємо, говоримо, переказуємо. Написання переказу. С.4544. Звук [Ґ], буква Ґ. Зіставлення вимовляння звуків [г] - [Ґ]. С. 75-7745. Буква щ, її звукове значення. С. 77-7946. Узагальнюючий урок про приголосні звуки. С. 79-8147. Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки. С. 81-8348. Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові. С. 83-8649. Практичні вправи у вимовлянні і написанні слів зі дзвінкими і глухими приголосними. С. 86-88
Перевірна робота. .Аудіювання. ( Запис у журналі без дати).50. Перевірка набутих знань і вмінь. Мовна тема 451. Урок розвитку мовлення. Слухаємо, говоримо, описуємо. Опис лисички. С. 4952. Тверді і м'які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м'яких звуків. М'який приголосний звук [й]. Аналіз робіт. С. 89-9253. Спостереження за твердими і м'якими приголосними в словах. С. 92-9454. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення (ь). С. 94-9555. Позначення м'якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м'якшення. С.96-9856. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними. С. 98-10057. Узагальнюючий урок з теми. С. 100-10258. Подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі.
С.102-10459. Урок розвитку мовлення. Книга - джерело знань. Складання тексту-міркування. С. 5260. Перенос слів із м'якими подовженими звуками. С. 104-10761. Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м'якими приголосними. С. 107-10962. Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф. С. 109-11163. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. С. 112-11364. Правило переносу слів з апострофом. С. 113-115 65. Узагальнюючий урок з теми "Звуки букви". С. 115-116
Списування. (У журналі запис під датою). 31Урок перевірки навчальних досягнень учнів за рік.Урок розвитку мовлення. Творчі вправи з текстами. С. 60Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. Аналіз робіт. С. 117-118Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. С. 118-120
Тематичне оцінювання знань.Узагальнюючий урок за рік. Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. С. 120-122Узагальнюючий урок за рік. С. 122-125
МАТЕМАТИКА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
2 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Математика" М. БОГДАНОВИЧ, 2002 р.
№ Зміст уроків
Дата
проведення1. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 3 ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
с. 85-86.2. 3астосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел в процесі розв'язування прикладів і задач. С.86-87.3. Додавання виду: 38+4. Розв'язування задач двома способами. С.87-88.4. Додавання виду: 76+4. Задачі на дві дії. С. 88-89.5. Додавання виду: 38+52. Задача, яка включає рух назустріч один одному. С.89-90.6. Усне віднімання виду: 40-8. Задача з подвійним відношенням "на менше". Закріплення віднімання виду: 40-8, порівняння виразу і числа. Складання задач за виразом. С.90-92.7. Віднімання виду: 53-8. Творча робота над задачею. С. 93.8. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. С. 94-95.9. Віднімання двоцифрових чисел. Повторення і закріплення пройденого матеріалу. С. 95-96.10. Віднімання виду: 50-34. Робота над задачами. С. 96-97 11. Самостійна робота.12. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. С. 97-98.13. Закріплення пройденого матеріалу. С. 98-99.14. Множення. Знак множення. С. 100-101.15. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення. С. 102-103.16. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. С. 103-104.17. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення. С. 105-106.18. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на множення. С. 106-10719. Самостійна робота.20. Задачі на дві дії різного ступеня. С. 107-10821. Знаходження значень виразів. С. 108-109.22. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)23. Аналіз контрольних робіт.24. Ділення. С. 109-110.25. Зв'язок дій множення і ділення, складання прикладів. С. 111-112.26. Складання таблиці ділення на 2. С. 112-113.27. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язання задач на
ділення на рівні частини та ділення на вміщення. С. 113-114.28. Назви чисел при діленні. Прості і складені задачі на ділення. с.114-115.29. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 2. С. 116-117.30. Розв'язування задач, закріплення пройденого матеріалу. С. 117 -118.31. Складання таблиці множення 3. С. 118-119.32. Вправи і задачі на застосування і заучування таблиці множення 3. С. 119-120.33. Коло і круг. Розв'язування задач і прикладів на пройдені
випадки арифметичних дій. С. 120-122.34. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на заучування
таблиці множення 3. С. 122-123.35. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення і ділення. Складені задачі. С. 123-125.36. Складання таблиці ділення 3. С. 126-127.37. Самостійна робота.38. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 3. С. 127.39. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці
ділення на 3. Повторення.40. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)41. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.42. Розв'язування задач на пройдені випадки арифметичних дій.
Вирази на дві і три дії, знаходження значень виразів. С. 128-129.43. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Знаходження
значень буквених виразів. С. 129-130.44. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на
дві дії. Знаходження значень буквених виразів. С. 130-131.45. Повторення таблиці ділення 3. Розв'язування задач. С. 131-132.46. Складання таблиці множення числа 4. Складені задачі на
таблицю множення 4. С. 132-133.47. Закріплення таблиці множення 4. С. 133-135.48. Повторення і закріплення пройденого матеріалу. С. 135-136.49. Таблиця ділення на 4. Розв'язання задач на ділення 4. С. 136-137.50. Розв'язання прикладів і задач на ділення чисел на 4. Закріплення таблиці ділення. Геометричні задачі на знаходження периметра. С. 137-138.51. Знаходження частини числа. Ознайомлення з простими
дробами. Повторення мір довжини. С. 139-140.52. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів. С.140-142.53. Збільшення та зменшення числа в кілька разів. С. 142-144.54. Розв'язування прикладів і задач на збільшення, зменшення
числа у кілька разів. С. 144-145.55. Таблиця ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів. С. 145-146.56. Самостійна робота.57. Закріплення таблиці ділення на 5. Робота над задачами. С. 146 -147.58. Порядок виконання дій у виразах. Розв'язування виразів на порядок дій. С. 147-149.59. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)60. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань.61. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. С. 150-151.62. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через
десяток. С. 152-153.63. Додавання і віднімання з переходом через десяток. С. 153-154.64. Письмове додавання і віднімання чисел з переходом
через десяток. С. 154-155.65. Самостійна робота.66. Різні випадки додавання двоцифрових чисел. С. 15567. Перевірка додавання і віднімання. Письмове додавання і віднімання чисел. С.155-156.68. Контрольна робота за рік. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.)69. Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання знань.70. Дії множення і ділення та розв'язування задач. С. 157-159 71. Дії множення і ділення і розв'язування задач. С. 157-159 72. Повторення пройденого матеріалу.73. Підсумковий урок за рік.
ЧИТАННЯ
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ 2 семестр
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р., ПІДРУЧНИК "Читанка " О. Я. Савченко, 2004 р.
№
Тема уроку
Дата
проведення1А. М'ястківський. Казка про яблуню. В. Коломієць. Не лови метелика. С.108-1092П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня. Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі. С. 110-1133П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня. Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі. С. 110-1134Т.Г. ШЕВЧЕНКО - ВЕЛИКИЙ НАРОДНИЙ ПОЕТ І ХУДОЖНИК. Д. Красицький. Тарас Шевченко. ...Світає, край неба падає. Т.Шевченко. С. 3-55Поезія Т.Шевченка. Підсумок по темі. С. 6-86ВІРШІ - ПОЕТИЧНІ КАРТИНИ ПРИРОДИ. Вірші українських поетів. Т. Коломієць. Як на білих сторінках. Я. Щоголів. Зимовий ранок. М. Рильський. Зима. Л. Українка. Сніг з морозом поморозив... С. 9-117Л. Українка. Вишеньки. На зеленому горбочку. О. Олесь. Серед краси. С. 12-138Урок позакласного читання. Зима-білосніжка. С.6290. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-16100. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-1611П. Сиченко. Українська ніч. Л. Костенко. Баба Віхола. Пряля. Підсумок по темі. 17-1912Л. Костенко. Пряля. Підсумок по темі. 17-1913РІЗНОКОЛЬОРОВІ ВІРШІ. А. М'ястківський. Веселочка. Є. Горева. Кольоровий віршик. Г. Тарасенко. Загадка. О. Орач. Скоромовка. 20-2214Т. Коломієць. Подарунок. В. Лучук. Кольорові пташки. В. Конопелець. Якого кольору сніг? С.22-2615Підсумок по темі.С.22-26
Тематичне оцінювання знань.16Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. С.7617ВІРШІ - ДІАЛОГИ. М. Підгірянка. Розмова про сонце. Т. Коломієць. Вітрисько. В. Лучук. Жолудь. Є.Гуцало. Без дороги ходить дощ. С. 27-3018П.Ребро. Суперечка. А. Костецький. Найкраща іграшка. С. Воскрекасенко. Внучка. Підсумок по темі. С. 31-3219НЕБИЛИЦІ - НЕБУВАЛИЦІ. М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка. П. Воронько. Картина. С. 33-3520М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка. П. Воронько. Картина. С. 33-3521Т. Коломієць. Диваки. Лічилка - небувалиця. Г. Бойко. Скоромовка -небувалиця. Підсумок по темі. С. 36-3822ВІРШІ - БЕЗКОНЕЧНИКИ. О. Пчілка. Безконечна пісенька. В. Лучук. Послухайте, люди. І. Світличний. Безконечник.
Т. Коломієць. Дідів обід. О. Орач. Пташко... Підсумок по темі. С. 39-4223ВІРШІ - ЗАГАДКИ. Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-4624Урок позакласного читання. Казки українських письменників. С.8025Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-4626ОПОВІДАННЯ. В. Сухомлинський. Як же все це було без мене? С. 47-4927В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка. С. 49-5228В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка. С. 49-5229В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-5530В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-5531В. Струтинський. Сідайте, будь ласка. А. Григорук. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. С. 55-5932Урок позакласного читання. . А вже весна, а вже красна. С. 9233 А. Коцюбинський. Артист. 34Підсумок по темі.С. 59-60
Тематичне оцінювання знань.
35КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ. І. Франко. Лисичка і Журавель. С. 61-6336Н. Забіла. Вовк і козлята. М. Підгірянка. Безконечні казочки.
С. 64-6837М. Трублаїні. Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку.
С. 68-7038В. Каменчук. Як Лиска голосок собі кувала. Л. Костенко. Бузиновий цар. С. 70-7439Ю Ярмиш. Зайчаткова казочка. С. 74-7840Урок позакласного читання. Казки народів Європи. С. 9841О. Буцень. Чи є зима? С. 78-8042В. Сухомлинський. Соловей і Жук. С. 81-8243Підсумок по темі.С. 81-8244КАЗКИ НАРОДІВ ЄВРОПИ. Російська народна казка. Лисичка. С. 83-8545Білоруська народна казка. Легкий хліб. С. 85-8746Болгарська народна казка. Виноградар і змія. С. 87-8947Чеська народна казка. Собаки, коти та миші. С. 89-9148Урок позакласного читання. Мамине свято. С.10849Англійська народна казка. Сорочаче гніздо. С. 91-9350Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-9551Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-9852Латиська народна казка. Вовк і кіт. С. 99-10053 Підсумок по темі. С.99-100
Тематичне оцінювання знань.54Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО. І. Жиленко. Доброго ранку! Т. Коломієць. Задзвонив синенький дзвоник. В. Струтинський. Жива казка. С. 101-10555Д. Павличко. Квітка. В. Кухалашвілі. Як побачити вітер? В. Лучук. Сіла хмара на коня. С. 105-10756Урок позакласного читання. Я хочу сказати своє слово. С.11457В. Артамонова. їжачок-реп'яшок. Є Горева. Пофантазуй!
С. 107-11058В.Сухомлинський. Я хочу сказати своє слово. В. Скомаровський. Пісенька. С. 110-11359В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-11760В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-11761А. Качан. Вірші. М. Рильський. С. Жупанин. Підкажи словечко. Г. Малик. Що для чого треба? В. Сухомлинський. Оленчин горобчик. С. 118-12162О. Зима. Дві білки і лисиця. В. Антоненко. Літо. А. Зарва. Босонога Весна. М.Мига. Осінній килим.
С. 121-124 63Підсумок по темі.
С. 121-124 Тематичне оцінювання знань.64Урок позакласного читання. І вкрились луки цвітом, вітаючись із літом. С. 12165У ДРУЖНОМУ КОЛІ. Дитяча народна гра. Журавель. Перстенець. Українські народні співаночки. Ой весна, весна... Вийди, вийди, сонечко. Г. Бойко. І. Сичовик. Сонце. С. Жупанин. В. Гринько. А. Камінчук. Д. Чередниченко. Лічилки. С. 125-12766А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-13467А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-13468О. Буцень. Новий м'яч. С. 134-13669О. Олесь. Два хлопчики. М. Рильський. Річка.70Підсумок по темі. Підсумковий урок за рік. С. 136-139
Автор
annaanat
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа