close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завдання для конт роб заочного

код для вставкиСкачать
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА (КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ)
Методичні рекомендації та завдання
для контрольної роботи студентів ІІІ курсу
заочної форми навчання спеціальності: 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"
Розробила викладач:
Жолоб Л.М.
Рецензент:
Тимошенко Н.В.
Розглянуто на засіданні циклової комісії
комп'ютерної техніки та інформатики і математики
Протокол №______________від________________
Голова циклової комісії_________Н.В.Тимошенко
Черкаси 2010 рік
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота має допомогти студентам оволодіти сучасними інформаційними технологіями, що має велике значення для використання набутих знань у практичній роботі. Разом з тим, контрольна робота сприяє закріпленню теоретичного матеріалу з відповідних тем. Студенти виконують контрольну роботу, яка містить два теоретичних питання та практичне завдання зі створення Web-сайту. Під час виконання контрольної роботи студент повинен використовувати крім підручників та посібників періодичні видання та інформаційні ресурси Інтернет, актуальні під час написання контрольної роботи.
Виконується контрольна робота на аркушах формату А4 (теоретичні питання) з переліком джерел інформації. Нумерація всієї роботи повинна бути наскрізною, починаючи з титульного аркуша (номер на ньому не ставиться) і закінчуючи останньою сторінкою. Web-сайт надається в електронному вигляді (дискета, ком пакт-диск, флеш- пам'ять).
Відповідно до існуючих правил на титульному аркуші контрольної роботи вказується назва навчального закладу, відділення, спеціальність та повна назва роботи, номер варіанта і групи, курс, прізвище та ініціали студента і рік здачі роботи.
Робота виконується по варіантах. Номер варіанту - порядковий номер студента у загальному списку групи. Варіанти від 1 до 15. У інших випадках до уваги береться друге число порядкового номера студента.. Наприклад, студент у списку йде під номером 16 то варіант контрольної роботи 6 і т.д..
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ WEB-САЙТУ:
1. Вивчіть теоретичні відомості, наведені в описі до роботи.
2. Проробіть наведені приклади. Для цього запустіть будь-який текстовий редактор (Блокнот та ін.), скопіюйте або введіть з клавіатури HTML-код і збережіть файл із розширенням htm або html. Для перегляду використовуйте браузер (MS Internet Explorer або Opera).
3. На основі отриманих знань розробіть власний Web-сайт, який повинен складатися з трьох сторінок. Перша - головна або індексна. Вона повинна містити інформацію про студента (прізвище, імя, виробнича діяльність, фото студента або інший графічний об'єкт та інші відомості). Текстову інформацію, відформатовану належним чином з використанням розглянутих тегів.
4. На першій сторінці повинні бути розміщенні два теоретичних питання, які необхідно оформити як нумерований або маркірований список.
5. За першим питанням необхідно зробити гіперпосилання на другу сторінку, а за другим питанням - гіперпосилання на третю сторінку сайту.
6. Друга сторінка повинна містити коротку відповідь на перше теоретичне питання.
7. Третя сторінка повинна містити коротку відповідь на друге теоретичне питання.
8. На сайті обов'язково розмістити графіку. Якщо вона буде займати багато місця, то зменшити її розмір.
9. Web-сайт потрібно зробити за допомогою мови HTML.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
№ вар№ питання
Зміст питання1.1.Локальні комп'ютерні мережі. Визначення. Класифікація за територіальними розподіленнями.2.Пошук інформації у глобальній мережі Internet.2.1.Апаратні складові локальних та глобальних мереж.2.Найбільш поширені браузери. Порівняльна характеристика. Структура вікна та команди Internet Explorer.3.1.Програмне забезпечення локальних мереж. Операційні системи для однорангових мереж та мереж з виділеним сервером.2.Робота з поштовою службою. Поштові протоколи. 4.1.Базові топології локальних комп'ютерних мереж. Їх переваги та недоліки.2.Популярні електронні служби Internet. Отримання, зберігання та використання інформації з Internet5.1.Однорангові комп'ютерні мережі та мережі з виділеним сервером. Встановлення прав доступу до ресурсів в мережах.2.Служба WWW. Робота у гіпертекстовому просторі.6.1.Протоколи ТСР/ ІР, призначення, функціонування у локальних і глобальних мережах.2.Класифікація і властивості інформаційно-пошукових систем. Навести приклади.7.1.Комп'ютерна безпека у локальних та глобальних мережах.2.Система адресації сайтів. URL адреси. Структура доменів.8.1.Мережна модель OSI. Багаторівнева архітектура.2.Розширений пошук в Internet. Навести приклад..9.1.Комунікаційне обладнання локальних і глобальних мереж. Його призначення.2. Підключення до мережі Internet. Виділене або комутоване підключення. Визначення сервісних служб для користувача.10.1.Настроювання мережної роботи в операційній системі Windows.2.Налагодження Internet Explorer, засоби обмежень доступу і захисту.11.1.Мережеві засоби операційних систем Windows. Управління доступом до ресурсів.2.Програма-читач Adobe Reader. Робота з PDF файлами.12.1.Однорангові мережі і з виділеним сервером. Переваги і недоліки. Операційні системи для цих мереж.2.Використання ресурсів Internet для бізнесу.13.1.Основи стеку протоколів ТСР/ІР. Архітектура ТСР/ІР.2.Електронна торгівля.14.1.Базові топології локальних комп'ютерних мереж. Їх переваги та недоліки.2.Дистанційна освіта.15.1.Локальні комп'ютерні мережі. Визначення. Класифікація за швидкістю обміну інформації2.Використання ресурсів Internet для освіти та спілкування
ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
HTML
Для встановлення з'єднання з віддаленим сервером використовується мережева адреса документа. Ця адреса називається універсальним покажчиком ресурсу - URL (Uniform Resource Locator). У відповідь сервер надсилає документи, найчастіше у форматі HTML. Можна вважати, що в нормальних умовах після запуску програми-браузера і її підключення до сервера послідовно відбувається шість подій:
1. Hа стороні користувача браузер декодує введений URL і підключається до сервера.
2. Браузер вимагає від сервера надати необхідний документ.
3. Сервер перетворює передану йому частину URL в ім'я файла і шлях до нього.
4. Сервер відсилає знайдений файл документа на комп'ютер користувача.
5. Сервер розриває встановлене з'єднання.
6. Браузер на комп'ютері користувача відображає отриманий документ.
HTML - HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту. Документи мовою HTML дозволяють користувачу, вказавши на виділене слово чи фразу, одержати доступ до файла або перейти на інший HTML-документ, зв'язаний з зазначеною ділянкою тексту гіперпосиланням. Такі гіпертекстові зв'язки між файлами і документами, розташованими на серверах в усьому світі, дозволяють системі працювати так, наче вона являє собою величезну павутину інформації. HyperText Markup Language (HTML) є стандартною мовою, призначеною для створення гіпертекстових документів у середовищі Web. Для перегляду HTML-документів існують спеціальні програми, які називають Web-браузерами. Ці програми інтерпретують HTML для виділення різноманітних елементів документа і їх первинної обробки. Використання HTML дозволяє форматувати документи для їхнього представлення з використанням шрифтів, ліній та інших графічних елементів на будь-якій системі перегляду. Основна перевага HTML полягає в тому, що документ може бути переглянутий на Web-браузерах різноманітних типів і на різноманітних платформах.
Більшість HTML-документів мають стандартні елементи, такі як заголовок, параграфи або списки. Команди HTML називають тегами. Використовуючи теги можна позначати елементи документа, забезпечуючи Web-браузери мінімальною інформацією для відображення даних елементів, зберігаючи в цілому загальну структуру й інформаційну повноту документів. Усе, що необхідно, щоб прочитати HTML-документ - це Web-браузер, що інтерпретує теги HTML і відтворює на екрані документ у вигляді, якого йому надає автор. Користувачі браузерів мають можливість настроювати розмір і тип шрифту, колір та інші параметри, що впливають на відображення документа. HTML-теги можуть бути умовно розподілені на дві категорії: теги, що визначають, як буде відображатися Web-браузером тіло документа в цілому; теги, що описують загальні властивості документа, такі як заголовок або відомості про автора документа. HTML-документи можуть бути створені за допомогою будь-якого текстового редактора або спеціалізованих HTML-редакторів і конвертерів. Вибір редактора, що буде використовуватися для створення HTML-документів, залежить виключно від зручності роботи й особистих уподобань кожного автора.
Всі теги HTML починаються з "<" (лівої кутової дужки) і закінчуються символом ">" (правою кутовою дужкою). Як правило, існує стартовий тег і завершальний тег. Для прикладу наведемо теги заголовка, що визначають текст, який знаходиться всередині стартового і завершального тега, і заголовок документа: <TITLE> Заголовок документа </TITLE>
Завершальний тег виглядає так само, як стартовий, і відрізняється від нього прямим слешем перед текстом усередині кутових дужок. У даному прикладі тег <TITLE> повідомляє Web-браузеру про використання формату заголовка, а тег </TITLE> - про завершення тексту заголовка. Деякі теги, такі як <P> (тег, що визначає абзац), не потребують завершального тега, але його використання надає вихідному тексту документа поліпшеної читаності і структурованості. HTML не реагує на регістр символів, що вводяться, і наведений раніше приклад може виглядати: <title> Заголовок документа </title>
Додаткові пробіли, символи табуляції і RETURN (ENTER) додаються у вихідний текст HTML-документа для зручності при подальшій роботі з ним і будуть проігноровані Web-браузером при інтерпретації документа. Якщо необхідно додати вищеописані елементи в HTML-документ для подальшого відтворення в браузері, їх потрібно помістити всередині тегів <PRE> і </PRE>. При завантаженні документа у Web-браузер він визначає, як його інтерпретувати. Тому найпершим тегом, що зустрічається в документі, має бути тег <HTML>. Даний тег повідомляє Web-браузеру, що документ створений з використанням HTML. Мінімальний HTML-документ буде виглядати так: <HTML> ...тіло документа... </HTML>
Тег заголовка <HEAD> має бути використаний відразу після тега <HTML> і більше ніде в тілі документа. Даний тег задає загальний опис документа. Неприпустиме використання тексту всередині тега <HEAD>. Стартовий тег <HEAD> розміщується безпосередньо перед тегом <TITLE> та іншими тегами, що описують документ, а завершальний тег </HEAD> розміщується відразу після закінчення опису документа. Наприклад:
<HTML> <HEAD> <TITLE> Моя Web-сторінка </TITLE> </HEAD> ... Більшість Web-браузерів відображають зміст тега <TITLE> у заголовку вікна, що містить документ, і у файлі закладок, якщо він підтримується Web-браузером. Заголовок, обмежений тегами <TITLE> </TITLE>, розміщується усередині <HEAD>-тегів, як показано вище на прикладі. Як і будь-яка інша мова, HTML дозволяє вставляти в тіло документа коментарі, які зберігаються при передачі документа по мережі, але не відображаються браузером. Синтаксис коментарів: <!-- Це коментар --> Коментар може зустрічатися в документі де завгодно і в будь-якому обсязі. Тіло документа має знаходитися між тегами <BODY> і </BODY>. Це та частина документа, що відображається як текстова і графічна інформація вашого документа у Web браузері. При створенні HTML-документів текстова інформація структурно поділяється на просто текст, заголовки частин тексту, заголовки вищого рівня і т. ін. Перший рівень заголовків (найбільший) позначається цифрою 1, наступний - 2, і т.д. Більшість браузерів підтримують інтерпретацію шести рівнів заголовків, визначаючи кожному з них власний стиль. Заголовки, вищі шостого рівня не є стандартом і можуть не підтримуватися браузером. Заголовок найвищого рівня має ознаку "1". Синтаксис заголовка рівня 1 такий: <H1> Заголовок першого рівня </H1>
Заголовки іншого рівня можуть бути подані в загальному випадку так: <Hx> Заголовок x-го рівня </Hx>,
де x - цифра від 1 до 6, що визначає рівень заголовка. На відміну від більшості текстових процесорів, у HTML-документі звичайно ігноруються символи RETURN (ENTER). Розриви абзаців можуть знаходитися в будь-якому місці тексту HTML-документа (для зручності його читання). Проте браузер розриває абзаци тільки при наявності тега <P>. Якщо не розділити абзаци тегом <P>, то документ буде виглядати як один великий абзац. Додаткові параметри тега <P>: <P ALIGN=left|center|right>
дозволяють вирівнювати абзац по лівому краю, центру і правому краю відповідно. Для центрування всіх елементів документа у вікні браузера можна використовувати тег <CENTER>. Всі елементи між тегами <CENTER> і </CENTER> будуть знаходитися в центрі вікна. Більш сучасними методами задання параметрів форматування є використання таблиць стилів.
Тег <BR> сповіщає браузер про розрив рядка. Найкращий приклад використання даного тега - форматована адреса або будь-яка інша послідовність рядків, де браузер має відображати їх один під одним. Наприклад:
м. Черкаси <BR> вул. Смілянська, 96, <BR> Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж <BR> Додатковий параметр дозволяє розширити можливості тега <BR>. <BR CLEAR=left|right|all>
Цей параметр дозволяє виконати не просто переведення рядка, а розмістити наступний рядок, починаючи з лівої (left), правої (right) або обох (all) границь вікна браузера. Наприклад, якщо поруч із текстом зліва є рисунок, то можна використовувати тег <BR> для зсуву тексту нижче рисунка: <p> Як ви можете бачити, дана схема демонструє зв'язок<BR CLEAR=left> <img src="http://www.softexpress.com/images/schema1.gif" align=baseline> Майстер/Деталь </p> Якщо необхідно дозволити розбивку даного рядка на два, але в строго запланованому місці, то вставте тег <WBR> у це місце. Наприклад:
<NOBR> Даний рядок є найдовшим рядком документа, <WBR> що не допускає ніякої розбивки будь-де </NOBR> Таблиця 1.1 - Список базових тегів HTML
СтартовийЗавершальний Опис <HTML></HTML>Позначення HTML-документа<HEAD></HEAD>Заголовна частина документа <TITLE></TITLE> Заголовок документа<BODY></BODY> Тіло документа<H1></H1>Заголовок абзацу першого рівня <H2></H2>Заголовок абзацу другого рівня <H3></H3>Заголовок абзацу третього рівня <H4></H4>Заголовок абзацу четвертого рівня <H5></H5>Заголовок абзацу п'ятого рівня <H6></H6>Заголовок абзацу шостого рівня <P></P>Абзац<PRE></PRE>Форматований текст<BR>Переведення рядка без завершення абзацу <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>Цитата
Приклад використання розглянутих тегів: <HTML> <HEAD> <TITLE> Моя web-сторінка </TITLE> </HEAD> <BODY> <H2> Розміщує таку інформацію </H2> <H3> Два теоретичних питання</H3> Коротка інформація про мене. <P> Фото. </BODY> </HTML>
Існує три основні типи списків у HTML-документі:
* нумерований;
* ненумерований;
* вкладений. У нумерованому списку браузер автоматично вставляє номери елементів один по одному. Це означає, що якщо ви видалите один або декілька елементів нумерованого списку, то інші номери автоматично будуть змінені. Нумерований список починається стартовим тегом <OL> і завершується тегом </OL>. Кожний елемент списку починається з тега <LI>. Наприклад:
<OL> <LI> Інформатика та комп'ютерна техніка <LI> Електронна комерція <LI> Товарознавство продтоварів </OL> <OL> може мати параметри: <OL TYPE=A|a|I|i|1 START=n>,
де: TYPE вид лічильника: * A - великі латинські букви (A, B, C...);
* a - маленькі латинські букви (a, b, c...);
* I - великі римські цифри (I, II, III...);
* i - маленькі римські цифри (i, ii, iii...);
* 1 - звичайні цифри (1, 2, 3...).
START=n - число, з якого починається відлік. Наприклад:
<OL TYPE=I START=15> <LI> Інформатика та комп'ютерна техніка <LI> Електронна комерція <LI> Товарознавство продтоварів </OL> В ненумерованих списках браузер звичайно використовує маркери для позначення елементів списку. Ненумерований список починається стартовим тегом <UL> і завершується тегом </UL>. Кожний елемент списку починається з тега <LI>. Наприклад:
<UL> <<LI> Інформатика та комп'ютерна техніка <LI> Електронна комерція <LI> Товарознавство продтоварів </UL> Тег <UL> може мати параметр: <UL TYPE=disc|circle|square>
Параметр Type тега <UL> визначає зовнішній вигляд маркера: за умовчанням (disc), круглий (circle) або квадратний (square). Наприклад:
<UL TYPE=square> <LI> <LI> Інформатика та комп'ютерна техніка <LI> Електронна комерція <LI> Товарознавство продтоварів </UL> * Інформатика та комп'ютерна техніка
* Електронна комерція
* Товарознавство продтоварів Дамо приклад вкладених списків: <HTML> <HEAD> <TITLE> Список співробітників </TITLE> </HEAD> <BODY> <H2> Список співробітників нашої фірми </H2> <H3> Складено : 30 липня 20__ року </H3> Даний список містить прізвища, імена і по батькові всіх співробітників нашої компанії. <P> Список може бути використаний тільки із службовою метою. <P> <OL> <LI> Дирекція <UL> <LI> Іванов І.І. <LI> Петров К.В. </UL> <LI> Відділ маркетингу <UL> <LI> Варшавська Е.Л. <LI> Самсонов Д.М. </UL> </OL> </BODY> </HTML> Гіпертекстові посилання є ключовим компонентом, що робить Web привабливим для користувачів. За допомогою гіпертекстових посилань (далі - посилань), документ є зв'язаним і структурованим, що дозволяє користувачу одержувати необхідну йому інформацію максимально швидко і зручно. Посилання мають стандартний формат, що дозволяє браузеру інтерпретувати їх і виконувати необхідні функції (викликати методи) залежно від типу посилання. Посилання можуть вказувати на інший документ, спеціальне місце даного документа або виконувати інші функції, наприклад запитувати файл за FTP-протоколом для відображення його браузером. Структура посилань у HTML-документі
Для того, щоб браузер відобразив посилання на URL, необхідно додати до HTML-документа спеціальні теги. <A HREF="URL">текст, який буде виділено як посилання</A>
Тег <A HREF="URL"> відкриває опис посилання, а тег </A> закриває його. Будь-який текст, що знаходиться між даними двома тегами, виділяється певним чином Web-браузером. Звичайно цей текст відображається підкресленим і виділеним синім (або іншим заданим користувачем) кольором. Текст, що позначає URL, не відображається браузером, а використовується тільки для виконання продиктованих ним дій при активізації посилання (звичайно при клацанні мишею на підкресленому тексті). Ось приклад сегмента HTML-документа:
<a href=Перше теоретичне питання.htm>Далі</a>Посилання на іншу сторінку Для отримання додаткової інформації дивися <A HREF="http:/www. softexpress. com/index. html> сторінку компанії СофтСервіс </A>
Графіка в HTML-документі
Одна з найбільш привабливих рис Web - можливість включення посилань на графічні й інші типи даних в HTML-документ. Робиться це за допомогою тега <IMG...>. Використання даного тега дозволяє значно поліпшити зовнішній вигляд і функціональність документів.
Синтаксис тега:
<IMG SRC="URL" ALT="text" HEIGHT=n1 WIDTH=n2 ALIGN=top|middle|bottom|texttop ISMAP>
Опишемо елементи синтаксису тега:
URL - обов'язковий параметр, що має такий же синтаксис, як і стандартний URL. Даний URL вказує браузеру, де знаходиться рисунок. Рисунок має зберігатися в графічному форматі, що підтримується браузером. Нині формати GIF і JPG підтримуються більшістю браузерів. ALT="text" - даний елемент, що задає текст, який буде показано в браузері при наведенні на зображення або при відключенні графіки. Якщо даний параметр відсутній, то на місці рисунка більшість браузерів виводять піктограму (іконку), активізувавши яку, користувач може побачити зображення. Тег ALT рекомендується, якщо ваші користувачі використовують браузер, що не підтримує графічний режим, наприклад, Lynx. HEIGTH=n1 - даний параметр, що використовується для вказування висоти рисунка у пікселах. Якщо він не зазначений, то використовується оригінальна рисунка. Цей параметр дозволяє стискати або розтягувати зображення по вертикалі, що дає змогу більш чітко визначати зовнішній вигляд документа. WIDTH=n2 - параметр, що дозволяє задати абсолютну ширину рисунка в пікселах.
ALIGN - параметр, що використовується для вирівнювання зображень. Якщо він не використовується, то більшість браузерів розташовує зображення в лівій частині екрана, а текст - справа від нього. ISMAP - параметр, який повідомляє браузеру, що дане зображення дозволяє користувачу виконувати якісь дії, клацаючи мишею на певному місці зображення. Наведемо приклад використання даного тега: <IMG SRC="http://www. softexpress. com/images/nekton. jpg" ALT="СофтСервіс лого" ALIGN="top" ISMAP>
З версії HTML 2.0 у тега <IMG> з'явилися додаткові параметри:
<IMG SRC="URL" ALT="text" HEIGHT=n1 WIDTH=n2 ALIGN=top|middle|bottom|texttop|absmiddle|baseline|absbottom BORDER=n3 VSPACE=n4 HSPACE=n5 ISMAP>
Нові параметри:
BORDER - параметр, що дозволяє автору визначити ширину рамки навколо рисунка.
VSPACE - параметр, що дозволяє встановити розмір у пікселах вільного простору над і під рисунком, щоб текст не наїжджав на рисунок. Особливо це важливо для динамічно формованих зображень, коли не можна заздалегідь побачити документ.
HSPACE - те ж саме, що і VSPACE, але тільки по горизонталі.
Фонові рисунки
Більшість браузерів дозволяють включати в документ фоновий рисунок, що буде відображатися на фоні всього документа. Деякі користувачі люблять фонову графіку, деякі - ні. Ненав'язливий напівпрозорий рисунок (шпалери) звичайно добре виглядає як фон для більшості документів.
Опис фонового рисунка включається в тег BODY і виглядає так :
<BODY BACKGROUND="picture. gif">
Завдання стандартних кольорів
Багато HTML-авторів люблять використовувати заздалегідь визначені кольори фону документа, звичайного тексту і посилань. Щоб задати ці кольори, необхідно включити в тег <BODY> додаткові параметри:
<BODY BGCOLOR="#XXXXXX" TEXT="#XXXXXX" LINK="#XXXXXX">,
де кожний із параметрів визначає колір того чи іншого елемента. Опишемо ці параметри:
BGCOLOR - колір фону документа;
TEXT - колір простого тексту документа.
LINK - колір посилання
Колір задається шестизначним числом у шістнадцятковому форматі за схемою RGB (Red, Green, Blue). Колір #000000 відповідає чорному, а колір #FFFFFF - білому. Наприклад:
<BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF" LINK="#9690CC">
Цей рядок визначає білий колір фону документа, чорний - тексту і сріблястий - посилання.
Використовуючи тег <HR>, ви можете розділити текст горизонтальною рискою. Формат тега:
<HR SIZE=number WIDTH=number|percent ALIGN=left|right|center NOSHADE>
Параметри тега:
SIZE - товщина лінії в пікселах.
WIDTH - ширина лінії в пікселах або відсотках від ширини вікна браузера.
ALIGN - розташування на екрані (зліва | по центру | справа).
NOSHADE - за замовчанням лінія подана в 3D-вигляді з тінню, а NOSHADE дозволяє представити лінію просто однотонною темною смужкою.
Додавання стилів у HTML-документ
HTML дозволяє використовувати різні стилі шрифтів для виділення текстової інформації у документах. До стилів, які підтримують більшість браузерів, належать:
* bold (виділений); * italic (нахилений);
* mono spaced (type writer - із використанням фіксованих шрифтів).
Можна комбінувати різні види стилів, наприклад, виділений і нахилений.
Стиль Елемент або тег РезультатBold <B> Цей текст виділений </B> Цей текст виділенийItalic <I> Цей текст нахилений </I> Цей текст нахилений Mono spaced <TT>Цей текст із непропорційним шрифтом </TT> Цей текст з непропорційним шрифтом Комбінування стилів дозволяє відображати в одному рядку декілька елементів з різними стилями, наприклад:
<b>Життя</b> - <i>це <b>пісня! </b></i>
Додаткові стилі:
* big (великий); * small (маленький); * sub (підрядковий); * sup (надрядковий).
Таблиця 1.2 - Приклади використання різних стилів
Стиль Елемент або тег Результат Big Цей текст <BIG> великий </BIG> Цей текст великий Small Цей текст <SMALL> маленький </SMALL> Цей текст маленький Sub Цей текст <SUB> підрядковий </SUB> Цей текст підрядковий Sup Цей текст <SUP> надрядковий </SUP> Цей текст надрядковий За допомогою тега <FONT SIZE> можна змінювати розмір шрифту:
<FONT SIZE=+|- n>.
Шрифт може мати розмір від 1 до 7. Можна зазначити розмір шрифту цифрою або зазначити змыщення щодо базового значення (за умовчанням - 3) у додатний або відємний бік. Базове значення можна змінити за допомогою тега: <BASEFONT SIZE=n>.
Наприклад:
<p>і <font SIZE=+1>з</font><font SIZE=+2>м</font> <font SIZE=+3>е</font><font SIZE=+4>н</font> <font SIZE=+3>е</font><font SIZE=+2>н</font> <font SIZE= +1>і</font> е</p> Для зміни кольору шрифту служить тег:
<FONT COLOR="#xxxxxx>.
Наприклад, білий колір позначається "000000", чорний - "FFFFFF", синій - "0000FF" і т. ін. <FONT COLOR="#FF0000"> Червоний </FONT> <FONT COLOR="#00FF00"> Зелений </FONT> <FONT COLOR="#0000FF"> Синій </FONT> 
Автор
lyubov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
247
Размер файла
134 Кб
Теги
завдання, заочного, конт, роб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа