close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Світовий банк та Україна

код для вставкиСкачать
Світовий банк
та
Україна
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
Світовий банк та Україна
3 вересня 1992 року тодішній міністр фінансів
України Григорій П’ятаченко підписав оригінал (від 1945 року) Статей Угоди (Статуту) Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР) на церемонії, яка відбулася в Державному департаменті США (де зберігається цей
документ). Україна, підписавшись на 908 акцій
(сумою 1 315,9 млн. дол. США) основного капіталу, стала 167-м членом Світового банку.
Хто ми
Світовий банк є важливим джерелом фінансової
та технічної допомоги для країн, що розвиваються, в усьому світі. Нашим завданням є активна та
професійна боротьба з бідністю, яка забезпечить
тривалий результат і дасть людям змогу допомагати самим собі та середовищу, в якому вони живуть, завдяки наданню ресурсів, обміну знаннями,
розбудові необхідного потенціалу та формуванню
партнерських зв’язків у державному та приватному секторах.
Що ми робимо
Світовий банк надає Україні активну підтримку в
переході до ринкової економіки, починаючи з часу
вступу країни до цієї інституції у 1992 році. Банк
допоміг модернізувати бюджетну систему України
шляхом створення державного казначейства, усунення бартерних платежів і поліпшення загальної
фінансової та платіжної дисципліни. Банк відіграв
також важливу роль у започаткуванні реформи
банківського і фінансового секторів, удосконаленні системи соціальної допомоги, сприянні вступу
України до ВТО та поліпшенні середовища для ведення бізнесу.
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
Проекти, які Світовий банк підтримує в Україні,
сприяють створенню робочих місць, поліпшенню
водопостачання та енергопостачання, зміцненню
фінансових систем, передачі навичок і новітніх
технологічних знань та допомагають Україні використовувати природні ресурси у спосіб, збалансований з погляду охорони довкілля.
Окремі цифри
Представництво Світового банку в Україні було
відкрито в 1993 році.
Виділено більше 7 млрд. дол. США кредитних коштів.
З 1993 року впроваджено 39 проектів.
Реагування на фінансову кризу
Реакція Світового банку на фінансову кризу була
швидкою та вчасною; Банк надав украй важливу
допомогу Україні у впровадженні антикризової
стратегії Уряду. Використовуючи Програмну позику на підтримку політики розвитку у сфері реабілітації фінансового сектора в Україні та пов’язану з
нею технічну допомогу, Банк допоміг стабілізувати
найголовнішу частину фінансової системи України та припинити масове зняття коштів з депозитних рахунків весною 2009 року. Відповідно до
програми, яку підтримував Світовий банк, упродовж кризових років забезпечувалася належна
капіталізація банківської системи. Було створено
рамкове законодавство для рекапіталізації системних проблемних банків та для реорганізації з
мінімальними затратами несистемних проблемних банків. Було посилено спроможність Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплат
коштів, а здійснюване нині реформування цього
Фонду дасть йому змогу виконувати нову важливу
функцію і працювати як агентство з реорганізації
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
проблемних банків. Було посилено прозорість і
нагляд у фінансовій системі України. Окрім того,
Другий проект розвитку експорту забезпечив надання надзвичайно потрібного середньо- і довгострокового фінансування підприємствам-експортерам України під час кризи кредитування,
яка мала місце протягом кількох останніх років, і в
такий спосіб допоміг пом’якшити наслідки економічної кризи.
Підвищення надійності
постачання електроенергії
Світовий банк з початку 1990-х років надавав підтримку Україні в реформуванні та реструктуризації енергетичного сектора, використовуючи для
цього діалог щодо політики, технічну допомогу і
фінансування проектів структурної перебудови
та інвестиційних проектів. Інвестиції в енергетичну інфраструктуру в рамках Проекту реабілітації гідроелектростанцій сприяли підвищенню
надійності та зниженню вартості виробництва
електроенергії. Цей проект допомагає підвищити встановлену потужність Дніпровського каскаду гідроелектростанцій на близько 400 MВт
і виробництво електроенергії на близько 500
ГВт-год, що рівнозначно побудові нової великої
гідроелектростанції. Протягом останніх п’яти років впровадження цього проекту було здійснено
реабілітацію 52 гідроагрегатів на чотирьох гідроелектростанціях, а встановлену потужність реабілітованих гідроелектростанцій було збільшено до
кінця 2011 року на близько 124,6 MВт. Цей проект
став також піонерським у впровадженні концепції
Вуглецевого фінансування в Україні, оскільки він
був першим проектом спільного впровадження
у рамках Кіотського протоколу в Україні. До того
ж, у цьому проекті вперше було випробувано
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
концепцію карбонового фінансування в Україні.
Проекти у секторі електроенергетики розробляються з метою поліпшення якості постачання електроенергії, що має забезпечити відповідність України західноєвропейським стандартам (ENTSO-E).
Вдосконалення системи електропередачі сприятиме збільшенню обсягу торгівлі електроенергією,
у тому числі з Європейським Союзом.
Удосконалення адресної
соціальної допомоги
Проект удосконалення системи соціальної допомоги в Україні та програма Позик на підтримку політики розвитку надавали підтримку покращенню
точності адресної допомоги. У рамках проекту нову
модель управління соціальною допомогою, яка базується на принципі “єдиного вікна”, було запроваджено майже в усіх місцевих відділах соціального
забезпечення, що дало змогу скоротити час опрацювання заявок на отримання соціальної допомоги
з 4,5 до 1,7 год. Таке підвищення ефективності дало
змогу працівникам місцевих відділів соціального забезпечення також збільшити (від 260 до 370)
кількість справ про надання соціальної допомоги,
які опрацьовуються протягом одного місяця і, тим
самим, обмежити зростання адміністративних витрат, пов’язаних із програмами соціальної допомоги. Поліпшення ситуації з адресністю соціальної
допомоги бідним відбувалося повільнішими темпами, однак було розроблено методології і системи
з ідентифікації найбідніших, що дає змогу уникати
подання заяв про соціальну допомогу тими, хто її
насправді не потребує.
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
Поліпшення автошляхів
та підвищення безпеки руху
на них
Світовий банк є ключовим партнером України у
транспортному секторі. Проект покращення автошляхів та безпеки руху в сумі 400 млн. дол. США
забезпечує фінансування на оновлення ділянки
довжиною 150 км автошляху Київ-Харків та ліквідації аварійно-небезпечних місць національної мережі автошляхів. Розпочалася підготовка Другого
проекту покращення автошляхів та безпеки руху
в розмірі 450 млн. дол. США, у рамках якого надаватиметься фінансування на оновлення ділянки
Лубни-Полтава автошляху Київ-Харків та на підвищення безпеки руху у транспортних коридорах,
які характеризуються високим ризиком аварій.
Поліпшення надання
житлово-комунальних послуг
Поліпшення надання послуг з допомогою реабілітації інфраструктури та стимулювання запровадження енергоефективних рішень створює можливості для підвищення фінансової стабільності
житлово-комунальних підприємств із наданням,
водночас, якісніших послуг. За допомогою Проекту розвитку міської інфраструктури Світовий банк
підтримує 15 житлово-комунальних підприємств
у різних містах України у заходах, спрямованих на
підвищення якості і надійності послуг і зниження їх
вартості шляхом впровадження низки інституційних вдосконалень та цільових інвестицій в реабілітацію та заміну зношених систем водопостачання
і водовідведення.
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
Наша нова програма
Стратегію партнерства Світового банку з країною для
України (СПУ) на 2012-2016 роки, підготовлену спільно з Урядом України на основі консультацій з представниками підприємницьких кіл, громадянського
суспільства та донорів, було схвалено Радою виконавчих директорів Світового банку в лютому 2012
року. Метою цієї Стратегії є надання Україні допомоги
в реалізації її амбіційної програми економічних реформ та у виконанні порядку денного інтеграції з ЄС.
Підтримка Світового банку організовується навколо
двох центральних тем, які підкреслюють важливість
поліпшення врядування для досягнення стабільного
соціально-економічного прогресу в Україні. Заходи у
рамках першої теми зосереджуються на поліпшенні
державних послуг, стабільності та ефективності державних фінансів, а також на більш прозорому і підзвітному використанні державних ресурсів. Завданням
заходів, зосереджених навколо другої теми, є надання
підтримки економічному зростанню та підвищенню
конкурентоспроможності країни шляхом поліпшення
бізнес-клімату, залучення внутрішніх і прямих іноземних інвестицій для забезпечення підвищення продуктивності та спрямування державних інвестицій в розвиток найважливішої державної інфраструктури.
Україна має життєздатне громадянське суспільство.
Нова СПУ передбачає перехід від інтенсивної, проте
безсистемної співпраці Світового банку з організаціями громадянського суспільства (ОГС), до інституціоналізованого партнерства, тісніше пов’язаного з
найважливішими програмами СПУ. Цей новий підхід
започатковується виконанням кількох “демонстраційних проектів”, які мають стати прикладом успішної
співпраці у підвищенні підзвітності у секторі житловокомунальних послуг; моніторингу прозорості та ефективності державних закупівель; поліпшенні бізнессередовища і забезпеченні регулярного зворотного
зв’язку з боку ОГС щодо портфеля проектів Світового
банку в рамках регулярних оглядів цього портфеля.
Світовий банк
та Україна
www.worldbank.org.ua
ukraine@worldbank.org
Наша аналітична робота
Спираючись на свій унікальний досвід, отриманий
завдяки роботі в різних країнах по всьому світу,
Світовий банк надає важливу аналітичну підтримку
Україні. Нині експерти Світового банку допомагають Україні розв’язати її серйозні фіскальні проблеми, реформувати фінансові ринки, модернізувати
систему державних закупівель та впроваджувати
рамкову політику щодо забезпечення енергетичної ефективності. До останніх публікацій Світового банку належать дослідження у сферах охорони
здоров’я та демографії, ринку праці, державних фінансів, ринку цінних паперів України, ситуації з бідністю в Україні та соціально-економічних наслідків
ВІЛ/СНІДу. Представництво Світового банку в Україні регулярно публікує також “Економічні огляди”, в
яких наводяться середньострокові економічні прогнози Світового банку для України разом з останніми важливими даними про економічний розвиток.
Світовий банк підготував новий Меморандум про
економічний розвиток “Стратегічний вибір для
прискорення та підтримки зростання в Україні”.
Меморандум надає комплексну оцінку досвіду
економічного зростання, який набула Україна за
останнє десятиріччя, та розглядає перспективи
подальшого росту.
Для полегшення доступу до інформаційних продуктів Світового банку та заохочення ширшого
загальнонаціонального обговорення основних
питань розвитку, які постають перед Україною,
Світовий банк створив мережу Центрів інноваційних знань, партнерами яких є університети у
Києві, Харкові, Львові та Одесі.
Детальнішу інформацію
про діяльність Світового банку в Україні
можна одержати, відвідавши веб-сайт:
www.worldbank.org.ua
Контактні дані:
ukraine@worldbank.org
Представництво Світового банку в Україні
Дніпровський узвіз, 1
Київ 01010, Україна
Тел.: (380 44) 490-6671
Факс: (380 44) 490-6670
Документ
Категория
Образование
Просмотров
213
Размер файла
1 424 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа