close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Rezume instituta IIS

код для вставкиСкачать
РЕЗЮМЕ ІНСТИТУТУ "ІНТЕГРОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА"
Актуальність:
Вивчаючи останні стратегічні державні документи, чітко бачимо, що за 20 років духовної свободи держава не позбулася рудиментів дискримінаційного ставлення атеїстичної держави до релігійної сфери. Про це свідчить зміст сучасних державних документів: "Модернізація України - наш стратегічний вибір" (Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України, 2011 р.), "Концептуальні засади гуманітарного розвитку України: стратегічні пріоритети державної політики" (2009 р.). Головний розробник - Національний інститут стратегічних досліджень. Це високопрофесійні документи існуючої системи! Але вони не відповідають вимогам часу сучасної України. Це доводить той факт, що в цих документах не має жодного натяку на консолідуючий чинник релігійної духовності, на потребу формування сучасного, інтегрованого, духовно-гуманітарного світогляду, він поки що не сприймається політичною, культурною та інтелектуальною елітою як фундаментальний чинник розвитку сучасної нації, а сприймається як щось відділене від держави. Але, з боку духовної еліти, від кращих представників християнства України за 20 років незалежності України також не має жодного документу, прийнятого на міжконфесійному та державному рівні, розробленого у співпраці з державними, науковими, громадянськими та духовними інститутами, який би концептуально визначав пріоритети духовного розвитку українського суспільства, обґрунтовував науковий підхід щодо його дослідження й визначав би перспективи науково-практичної роботи.
Хоч усі усвідомлюють необхідність консолідуючої суспільство ідеї (національної ідеї), і всі вже розуміють, що ідеологія, в принципі, не може бути консолідуючою, тому що ідеологеми завжди апелюють до інтересів якоїсь окремої частини, але не до цілого. Об'єднавши одних людей, ідеологія завжди відокремлює їх від інших (що ми нині й спостерігаємо у бродінні суспільно-політичної думки: 180 партій). Але, не дивлячись на це і на те, що змінилося багато чинників устрою нашої держави (зруйновані минулі матеріалістично-атеїстичні ідеали), залишилася секулярна ідеологія, її відбиток, наслідок у менталітеті народу й влади та минула система, яка продовжує відтворювати себе й гальмувати розвиток держави. До сприйняття новітньої, сучасної концепції інтегрованого, гуманітарного, духовно-інтелектуального світогляду, духовної національної ідеї ні суспільство, ні його еліти не готові. Але, в той же час, спостерігаємо, як внутрішні духовні протиріччя й потреби громадянина й соціуму еволюційним шляхом беруть гору над "здоровим" глуздом безглуздості безбожного буття. Духовна людина чітко бачить цю дискурсивну нішу, яка потребує заповнення. Її неможливо споглядати секулярним оком. Тому саме на християнстві України лежить відповідальність за те, щоб донести й утвердити ідею сучасного інтегрованого світогляду на національному рівні. Це є величезною працею з формування громадської думки, й це вже не просто справа віри, але методична, системна й комплексна духовно-інтелектуальна, соціологічна та соціальна праця, для якої настав час. Тому створення науково-винахідницького інституту для цієї праці - це потреба часу. РЕЗЮМЕ ІНСТИТУТУ "ІНТЕГРОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА"
Головною метою Інституту є науково-дослідницька праця з світоглядом як із причиною всіх процесів і подій у житті особистості та суспільства.
Головним завданням Інституту є науково-дослідницька робота з узагальнення наукових, педагогічних, соціологічних та інших досягнень у сферах духовного, інтелектуального, культурного та фізичного розвитку особистості і суспільства інтегруванням - виявленням взаємозв'язків та взаємодоповнень цих сфер створенням сучасного "Інтегрованого Світогляду Українського Суспільства".
Місія Інституту: Науково-дослідницький Інститут "Інтегрованого Світогляду Українського Суспільства" - це робота зі створення Інтегрованого Гуманітарно-Духовного Світогляду (ІГДС) у формуванні сучасної національної самосвідомості та національної ідеї і сучасної суспільної парадигми нового типу, яка ІНТЕГРУЄ у собі світові досягнення науки, техніки та педагогіки (НТО) і яка запрацює на всебічну реалізацію особистості в її духовному, інтелектуальному, культурному та фізичному розвитку. "ІГДС" має стати духовно-гуманітарною і методологічною базою для нової системи освіти, системи управління державою та системи мислення сучасного високоінтелектуального, високодуховного та висококультурного громадянського суспільства.
Напрямки праці - наука, духовність, культура, здоров'я.
На першому етапі для розробки програм, майбутніх факультетів планується створення таких лабораторій (напрямки досліджень)
1. СІМ'Я - Програма "Міцна сім'я - міцна держава"
2. НТО - Програма "Реформація застарілих парадигм системи освіти"
3. ДІТИ - Програма "Діти - наше майбутнє. Сирітство та безпритульність"
4. ПРАВО - "Правозахист, громадянське суспільство, народний контроль"
5. СОЦІОЛОГІЯ - Програма "Соціологія - сучасний інструмент і пророк духовності"
6. ЗМІ - Програма "ЗМІ на сторожі духовності, моральності та законності"
7. КУЛЬТУРА - Програма "Духовність - основа культури та гуманізму"
8. ЕКОНОМІКА - "Українська земля та громадянське суспільство - Еко-Енерго-Дім" 9. ЗДОРОВ'Я - Програма "Екологія духу, душі і тіла"
10. ДУХОВНІСТЬ - Програма "Духовність, наука, світогляд, молитва та піст" Громадська організація "Україна християнська" тел. (050) 07-777-64, e-mail: 24info365@gmail.com www.ChristianUkraine.org (на 2 сторінках) Стр. 2
Автор
vadimgagarin
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
83
Размер файла
74 Кб
Теги
rezume_instituta_iis
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа