close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Управлінський проект.

код для вставкиСкачать
Реорганізація шкільної бібліотека в БІЦ. Управлінський проект
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В БІБЛІОТЕЧНО
-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЕКТ
Автор: Науменко Віктор Павлович, директор комунального закладу «
Гуляйпільська
спеціалізована загальноосвітня школа І
-
ІІІ ступенів» Гуляйпільської
районної ради Запорізької області
Свої двері Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І
-
ІІІ ст. відчинила 1 вересня 1998 року.
В школі працює 32 педагогічних працівника.
З них: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії -
10, вчитель
-
методист -
6 , старший вчитель –
3.
Навчається 215 учнів.
Напрямки профільного
навчання (поглиблене вивчення) :
природничий –
(біології, хімії);
іноземна філологія –
(англійська мова);
українська філологія –
(українська мова, література).
Працює учнівське наукове товариство «Пошук».
Якою була наша бібліотека донедавна?
Займала –
1 кімнату, площа –
54 кв.м
Книгосховище для підручників –
32 кв.м
•
Бібліотечний фонд -
21350 прим
ірників, з них: художня література -
16323
, підручники -
5027 .
•
Близько 80% художньої літератури –
видання до 1995 р.
•
Обмежена кількість творів: –
українських і зарубіжних письменників;
–
сучасної науково
-
педагогічної;
–
дитячої;
–
довідкової літератури. •
Зменшення бюджетного фінансування на оновлення фондів.
•
Слабка матеріально
-
технічна база
Очевидно, ні. Система інформаційного забезпечення навчально
-
виховного процесу вийшла за межі, що охоплює шкільна бібліотека.
А чи справляється сьогодні шкільна бібліотека з новими завданнями
?
Що нас не влаштовувало? Чому?
•
Відсутність
сучасної
комп’ютерної,
орг
-
,
аудіо
-
,
відеотехніка
(принтер,
сканер,
ксерокс,
телевізор
і
т
.
д
.
)
.
•
Відсутність
стабільного
комплектування
фондів
традиційними
і
нетрадиційними
носіями
інформації
.
•
Застарілість, збіднілість
бібліотечних фондів.
•
Відсутність
належного
фінансування
для
оновлення
фондів,
переплати
періодики
.
•
Недостатність
кадрового
забезпечення
.
Одним
із
пріоритетних
напрямів
становлення
акмеологічної
системи
середньої
загальноосвітньої
школи
є
інформаційно
-
бібліотечна
діяльність,
спрямована
на
формування,
збереження,
використання
інформаційних
ресурсів
як
бази
навчального
процесу
.
Вирішення проблем в роботі бібліотеки вбачається
у створенні бібліотечно
-
інформаційного центру.
Мета проекту: реорганізація бібліотеки у бібліотечно
-
інформаційний центр
приведення бібліотечних фондів навчального закладу до
сучасних вимог.
Задачі
проекту: •
створення
єдиного
інформаційно
-
бібліотечного
освітнього
простору
школи
як
середовища
формування
інформаційного
світогляду
школярів
;
•
формування
комплексу
традиційних
і
сучасних
інформаційних
ресурсів
та
організація
доступу
до
них
для
педагогічних
працівників,
учнів
;
•
комп
ютеризація
бібліотеки,
створення
сучасних
індивідуальних
робочих
місць
для
самостійного
пошуку
і
опрацювання
інформації
учнями
та
педагогічними
працівниками
;
•
здійснення
автоматизації
бібліотечних
процесів
;
•
формування
і
розвиток
інформаційної
культури
учасників
навчально
-
виховного
процесу
;
•
розробка
засобів
інструментально
-
дидактичного
забезпечення
інформаційних
потреб
учнів
.
Етапи реалізації проекту
ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП
ОСНОВНИЙ ЕТАП
ЕТАП
ВПРОВАДЖЕННЯ І КОРЕКЦІЇ
Реорганізація бібліотеки школи в бібліотечно
-
інформаційний центр буде проходити в декілька етапів, які відображені в програмі
Етапи реалізації проекту щодо реорганізації ШБ
1
.
Формуючий
етап,
2011
рік
:
•
вивчення
вітчизняного
і
зарубіжного
досвіду
реорганізації
шкільних
бібліотек
;
•
аналіз
досвіду
з
питань
організації
бібліотек
;
•
розробка
проектів
нормативних
документів
БІЦ
школи
;
•
презентація
можливостей
БІЦ
директором
школи
для
батьків
.
2. Основний етап, 2012
-
2013 роки:
•
включення
БІЦ
у
структуру
школи
;
•
автоматизація
бібліотечних
процесів
;
•
відпрацювання
механізмів
взаємодії
всіх
учасників
навчально
-
виховного
процесу
при
формуванні,
використанні
всіх
наявних
ресурсів
;
•
зміна
складу
фонду
реорганізованої
бібліотеки
школи,
включення
до
нього
інформаційних
ресурсів
на
електронних
носіях,
аудіо
-
,
відеодокументами
;
•
підключення
до
мережі
Інтернет,
використання
Інтернет
-
ресурсів
;
•
створення
навігатора
освітніх
ресурсів
Інтернет
;
•
використання
інформаційних
ресурсів
бібліотек
України
;
•
інтеграція
БІЦ
в
єдиний
інформаційний
простір
.
3. Етап впровадження і корекції, 2014
-
2015 роки:
•
удосконалення
практики
використання
медіа
;
•
використання
Інтернет
-
ресурсів
у
інформаційному
просторі
школи
;
•
проведення
тренінгів
за
програмою
спецкурсу
«Основи
інформаційної
культури»
для
різних
категорій
користувачів
;
•
консультаційна
робота
в
рамках
авторської
творчої
бібліотечної
майстерні
;
•
підтримка
зв
язків
з
бібліотеками,
інформаційними
центрами
інших
навчальних
закладів,
відомств
;
•
впровадження
інноваційних
форм
роботи
.
Бібліотечно
-
інформаційний центр
взаємодія всіх учасників навчально
-
виховного процесу в інформаційному просторі
комп
ютеризація
, створення сучасних робочих місць для самостійного пошуку і опрацювання інформації користувачами
використання інфорінформа
-
ційних
ресурсів бібліотек України
підключення до мережі Інтернет, використання Інтернет -
ресурсів
використання комп’ютерно
-
мережевих технологій
оновлення фонду реорганізованої бібліотеки школи
Переваги БІЦ порівняно з сьогоднішньою бібліотекою
Презентація проекту на районній виставці “Освіта
Гуляйпільського
краю 2011”
Презентація та обговорення проекту в педагогічному колективі
Проект реорганізації шкільної бібліотек було визнано таким, що потребує впровадження. Вирішено провести широку роз
’
яснювальну та пропагандистську роботу, щоб заручитися розумінням та підтримкою батьківського, учнівського колективів, спонсорів та громадськості.
Батьки
одностайно
підтримали
пропозицію
щодо
оновлення
шкільної
бібліотеки
і
запропонували
:
•
допомогу щодо ремонтних робіт в приміщеннях БІЦ
,
•
посильну фінансову підтримку,
•
тісну співпрацю щодо залучення дітей до бібліотечного центру та виховання їх читацької активності.
Доцільність
реорганізації
шкільної
бібліотеки
обговорено з
батьками
Виступ
директора на шкільній
учнівській
конференції
Для учнів бібліотечно
-
інформаційний центр
повинен стати місцем, де можна
:
•
вчитися самостійно та за допомогою бібліотекаря, •
отримувати різноманітну інформацію,
•
економити час на пошук, оброблення інформації,
•
готуватися до занять, олімпіад, захисту наукових робіт (МАН), •
створювати презентації, колективні, групові та індивідуальні проекти,
•
знайомитись з книгами сучасних авторів, новими журналами,
•
цікаво та змістовно проводити час, тощо.
Шкільний бібліотечно
-
інформаційний центр для вчителів -
це м
ожливість
:
•
готуватися до уроків, виховних заходів з використанням будь
-
яких засобів інформації, •
займатись самоосвітою,
•
творчо працювати самостійно та з учнями, залучаючи різноманітні інформаційні ресурси,
•
використання баз даних з окремих предметів.
Саджай не там, де все цвіте, Де ґ
рунт під саджанці розбитий.
Саджай отам, де не росте,
Чужинським вибито копитом.
М. Шевченко
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образование
Просмотров
490
Размер файла
9 379 Кб
Теги
управлінський, проект
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа