close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

org vartova slujba

код для вставкиСкачать
ПОСІБНИК
для підготовки та проведення заняття по розділу “Загальновійськова підготовка”.
НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНЕ ОБ
‟
ЄДНАННЯ № 2 ім.М.ОСТРОВСЬКОГО
м.ШЕПЕТІВКА 2007р.
Тема : Організація внутрішньої та вартової служби.
Заняття : Призначення та завдання варти.
Склад та озброєння варти.
Заряджання та розряджання зброї зміною.
Пост, його обладнання та оснащення.
Чатовий. Положення зброї у чатового.
Способи охорони поста.
Обов
„
язки чатового.
Дії чатового під час прийому та здачі поста.
Дії чатового при виникненні пожежі на посту.
Порядок застосування зброї.
Мета: ознайомити юнаків з особливостями несення вартової служби та діями чатового на посту.
Метод: розповідь з показом та практичне тренування.
Час: згідно з програмою.
Література: 1. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.
2. Підручник “Допризовна підготовка 10
-
11 клас”, 2005р.
3. Програма предмету “Захист Вітчизни”, 2006р.
4. Навчально
-
методичний посібник “Організація та методика допризовної підготовки”, 1996р.
5. Книга вчителя предмета “Захист Вітчизни” (додаткові матеріали), 2006
-
2007рр.
6. План
-
конспект.
Матеріальне забезпечення :
Вступна частина :
•
Шикування взводу ( варти ).
•
Доповідь про готовність взводу до заняття
•
Оголошення теми, мети і навчальних питань заняття
•
Перевірка знань матеріалу попереднього заняття
Основна частина
•
Призначення та завдання варти
•
Пост, його обладнання та оснащення (розповідь з показом)
Навчальне питання №1 :
97. Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи.
Особи, винні в порушенні правил несення вартової служби, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.
98. Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні).
99. Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони можуть бути постійними або тимчасовими. Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об'єктів центрального, оперативного та корпусного підпорядкування, які не мають своїх підрозділів охорони, а також для охорони осіб, що тримаються на гарнізонній гауптвахті.
101. До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті -
вивідні й конвойні.
Озброєння варт
107. Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу (додаток 8 до цього Статуту), озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами).
Вартові контрольно
-
пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.
Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет -
по два споряджені магазини і на кожний карабін 30 патронів у обоймах.
Навчальне питання №2 :
•
Заряджання та розряджання зброї зміною (практичне)
“Перша зміна -
Ставай”
(проведення інструктажу)
151.
Начальник варти командує: "Перша зміна -
СТАВАЙ" . Для зарядження зброї, подає команду: "Зміна, справа по одному -
ЗАРЯДЖАЙ". Ступити крок уперед. Зняти автомат і покласти його в кулеуловлювач. Зарядити згідно з вимогами ст. 112
-
151. Зарядивши зброю, доповідає:"Зброю заряджено і поставлено на запобіжник", бере її самостійно в положення "на ремінь" і ступає крок назад. "На пости кроком -
РУШ" (витяг з статті).
112. Автомат заряджається спорядженим магазином. Перед зарядженням він оглядається (при цьому курок спускається) і ставиться на запобіжник. Затворна рама після приєднання магазину назад не відводиться.
Навчальне питання №3 :
•
Пост і його обладнання
•
Чатовий
•
Положення зброї у чатового
•
Способи охорони поста
•
Обов
„
язки чатового
102.
Постом
називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.
Обладнання поста
102. Для безпосередньої охорони та оборони об'єктів із складу варти виставляються чатові.
Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.
234. Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з багнетом, має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним прикладом -
без багнета, багнет -
у піхвах на поясному ремені); уночі -
у положенні приготування до стрільби стоячи, вдень -
у положенні "на ремінь" або в положенні приготування до стрільби стоячи (додаток 13 до цього Статуту);
104. Охорона об'єктів чатовими здійснюється шляхом патрулювання (обходу) всередині огорожі або за периметром між внутрішньою і зовнішньою огорожами, а також стеженням з вишок (з використанням технічних засобів охорони).
105.
Для охорони та оборони призначається ділянка смуги завдовжки: вдень -
до 2 км, уночі -
до 1 км. Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю, що забезпечує надійну охорону об'єкта, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості, технічних засобів охорони й огорожі, а також для доповіді за допомогою засобів зв'язку начальникові варти про несення служби або подачі визначеного сигналу під час проходження пунктів сигналізації. За умови хорошої видимості, якщо умови місцевості дозволяють, чатові можуть вести нагляд за об'єктами, які підлягають охороні, і підступами до них із спостережних вишок цілодобово.
230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному.
233. Чатовий зобов'язаний:
пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;
під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);
рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;
не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;
не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначеному в статті 231 цього Статуту; знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;
уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;
викликати начальника варти у разі виявлення будь
-
яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь
-
якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;
почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;
віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.
Навчальне питання №4 :
•
Дії чатового під час прийому і здачі поста (практичне)
231.
Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпорядкований чатовий.
160. "Зміна -
СТІЙ" . ” Рядовий РУДЬ, спостерігати за постом і підступами до нього”.
(витяг)
160. Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат у положення "на ремінь" (карабін -
"до ноги"). Розвідний попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: "СТРУНКО". За командою розвідного нової варти, наприклад: "Рядовий Онищенко, на пост кроком -
РУШ", чатовий робить крок вправо, вартовий підходить до чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном біля ноги).
“Чатовий, здати пост”.
Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного "Вартовий, прийняти пост" зобов'язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об'єкт, що охороняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат чи іншої бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв'язку, пожежогасіння
(витяг).
232. Заступаючи на пост, вартовий має в присутності розвідного (начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що належить взяти під охорону згідно з табелем постів.
162. Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об'єктові, що мають охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: "Товаришу сержанте. Рядовий Кицун пост номер такий
-
то здав"; "Товаришу сержанте. Рядовий Жуковський пост номер такий
-
то прийняв".
163. Доповідь про прийняття (здавання) поста визначає перехід вартового на становище чатового ( чатового на становище вартового).
164. За командою розвідного попередньої варти, наприклад:
"Рядовий Кицун, з поста кроком -
РУШ", вартовий, якого змінили, та вартовий, який тимчасово спостерігав за постом, стають позаду зміни (карабін самостійно береться в положення "на ремінь"). Після чого розвідний нової варти командує: "Зміна, за мною кроком -
РУШ" і веде зміну до іншого поста.
Навчальне питання №5 :
•
Дії чатового при виникненні пожежі
233. Чатовий зобов'язаний:
уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту
(витяг);
234. Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом
чатовому дозволено тримати зброю в положенні "за спину". 236. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняють, вживає заходів до гасіння пожежі. Навчальне питання №6 :
•
Порядок застосування зброї чатовим
195.
За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов'язків.
196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.
199. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об'єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.
197. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком "Стій, назад" або "Стій, обійти справа (зліва)“ (витяг). 197. За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком "Стій, стрілятиму" й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору (витяг).
197. Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю (витяг).
Ввідна № 3
Заключна частина :
•
Шикування взводу
•
Відповісти на запитання
•
Перевірити опитуванням якість засвоєння матеріалу заняття
•
Підвести підсумок заняття:
-
нагадати тему та навчальні питання;
-
зробити висновок –
чи мету заняття досягнуто;
-
зробити зауваження щодо дисципліни на занятті;
-
оцінити дії учнів.
•
Дати завдання на самопідготовку
•
Зібрати матеріальне забезпечення і здати зброю
•
Відправити взвод на наступний урок
Посібник розроблено учителем предмету “Захист Вітчизни” підполковником запасу КОЛОДІЙ А.Т. на базі ЗОШ №1 ім.М.Островського навчально
-
виховного об
„
єднання №2
Автор
3axuct
3axuct17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
992
Размер файла
30 008 Кб
Теги
org_vartova_slujba
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа