close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пилип Орлик - гетьман і автор першої Конституції України

код для вставкиСкачать
Інформаційний список літератури.
ПИЛИП ОРЛИК -
ГЕТЬМАН І АВТОР ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Інформаційний список літератури
Завдяки діяльності Орлика європейській дипломатії прищеплювалася думка про політичну значущість і потрібність для
Західної Європи незалежної Української держави.
П. М. Сас
Кожен з нас знає, що Конституція - Основний Закон країни. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла першу Конституцію незалежної української держави. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет, територіальну цілісність і стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. І тут хочеться звернутися до історії.
А чи знаєте ви, що перша конституція України була прийнята ще за часів козацтва в 1710 році? Вона дістала назву "Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького". Це була перша демократична конституція в світі і автором її був видатний український державник, самовідданий український патріот, який все своє життя присвятив боротьбі за незалежність України - гетьман Пилип Орлик.
Життя українського гетьмана Пилипа Орлика було складним, неспокійним. Гетьман-вигнанець, гетьман-емігрант... За оцінками сучасників, Орлик був надзвичайно обдарованою людиною - знав десять мов, мав величезну, як на той час, бібліотеку, був неабияким письменником.
Про нелегкий життєвий шлях, про відданість Вітчизні, про дипломатичну діяльність Пилипа Орлика та про значущість для нашої держави Конституції 1710 року читайте у книгах та журналах.
До вашої уваги
інформаційний список літератури
"Пилип Орлик - гетьман і автор
першої Конституції України".
Орлик Пилип Степанович [Текст] // Довідник з історії України А - Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - Вид. 2-ге, доопр. і доповн. - К., 2001. - С. 539.
Конституція П. Орлика 1710 [Текст] // Довідник з історії України А - Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - Вид. 2-ге, доопр. і доповн. - К., 2001. - С. 344-345.
Орлик Пилип Степанович [Текст] // Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 4. Н - П. - К., 2002. - С. 325-326.
Конституція Пилипа Орлика [Текст] // Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 3. К - М. - К., 2001. - С.297-298. Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорізького між пилипом Орликом і між старшиною, полковниками, а також Військом Запорозьким (1710р.) [Текст] // Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - К., 2008. - С.220-227.
З "Виводу Прав України" П. Орлика (1712 р.) // Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - К., 2008. - С.227-230.
Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Заопорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р.) [Текст] // Слюсаренко, А.Г., Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К., 1993. - С. 25-37.
В книзі наведено повний текст Конституції Пилипа Орлика 1710 року з оригіналу латинською мовою в перекладі на українську мову. Текст конституції переклали викладачі кафедри загального мовознавства і класичної філології Київського університету. Орлик Пилип [Текст] / // Апанович, О. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття українського козацтва / О. Апанович. - К., 2009. - С. 422-431.
Гетьман Пилип Орлик [Текст] // Гетьмани України / уклад. В. П. Товстий. - Харків, 2006. - С. 196-200.
Поневіряння Пилипа Орлика [Текст] // Лепко, В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. - Харків, 2008. - С.83. Гетьманування Пилипа Орлика (1710 - 1742 рр.) [Текст] // Земерова, Т. Ю. Історія України за всією шкільною прогамою : практичний посібник / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда . - Вид друге, доп. та перероб. - Харків, 2010. - С.126-129. Гетьман П. Орлик та його Конституція України [Текст] // Сас, П. М. Історія України XVI - XVIII століття : навчальний посібник / П. М. Сас. - Львів, 2001. - С.215-222.
Конституція Пилипа Орлика [Текст] // Слабошпицький, М. З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Слабошпицький. - К., 1993. - С.179-183.
Пилип Орлик. Перша конституція [Текст] // Українці, що удосконалили світ / уклад. В. П. Товстий. - Харків, 2006. - С. 5-6.
Пилип Орлик - гетьман у вигнанні. Конституція Пилипа Орлика // Струкевич, О. К. Історія України : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус. - К., 2008. - С.209-211.
Филипп Орлик гетман Украины, создатель первой украинской конституции [Текст] // Сто великих украинцев. - Изд. 2-е, исправлен. и доп. - М., К. - 2002. - с. 142-147.
Конституция Пилипа Орлика [Текст] // Хорошевский, А. 100 знаменитых символов Украины / А. Хорошнвский. - Харьков, 2008. - С. 66-72. Автор першої української конституції [Текст] // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 17/18. - С. 9-11. - (Календар бібліотекаря).
Пилип Орлик та перша Конституція України [Текст] // Позакласний час. - 2008. - № 5. - С.69-71.
Славетний син України Пилип Орлик [Текст] / Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 11. - С.29-30.
Перша конституція України [Текст] / Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 11. - С. 30-36.
Список склала бібліотекар
ЗОШ №5 м. Токмака Симоненко Галина Вікторівна
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
847
Размер файла
1 331 Кб
Теги
автор, пилипа, орлика, конституции, гетьман, україна, першої
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа