close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарний план.5 клас літ (2012-2013)

код для вставкиСкачать
Українська література
                         5 клас

  Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 201 с. 
         Усього - 70 год.
       На тиждень - 2 год.
       Текстуальне вивчення творів - 53 год.
       Виразне читання - 2 год. 
      Шабельникова Л.П. Українська література: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2005.
       І семестр -   год.
       ІІ семестр -   год. 

Семестри
      І
ІІ
Контрольні роботи у формі:
 - контрольного класного твору;
  - виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 
2
-
2


1)___
2)___
3
1
2

3)___
4)___
5)___
Уроки розвитку мовлення (РМ)
2
(у+п)
1)___(у)
2)___(п)
2
(у+п)
3)___(у)
4)___(п)
Уроки позакласного читання (ПЧ)
2
1)___
2)___
2
3)___
4)___
Перевірка зошитів
4

5Перелік творів для вивчення напам'ять
Дата

І семестр
1. 
Кілька загадок (на вибір).


2. 
Прислів'я і приказки (20 на вибір).ІІ семестр
3. 
Тарас Шевченко "За сонцем хмаронька пливе..."


4. 
Тарас Шевченко "Садок вишневий коло хати...".


5. 
Костянтина Малицька "Чом, чом, земле моя


6.
 Павло Тичина. "Не бував ти у наших краях!", "Гаї шумлять...", "Блакить мою душу обвiяла..." Один вірш (на вибір).


7.
 Богдан-Ігор Антонич. "Весна" ("Росте Антонич і росте трава..."), "Назустріч" ("Росте дитя, мов кущ малини..."), "На шляху". Один вірш (на вибір).
№
з/п

Дата


К-сть
год

           Зміст програмового матеріалу

Примітки
                              І семестр (32 год)
1

1

                     Вступ (2 год)
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово - першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

2

1
Художня література як мистецтво слова. Види мистецтв. 
ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор

                       Світ фантазії, мудрості (22 год)
                        Міфи і легенди українців (3год)
3

1
Міфи і легенди українців. "Про створення землі", "Чому буває сумне сонце?", "Про зоряний Віз", "Про вітер". Первісні уявлення про всесвіт і людину.ТЛ: міф, легенда

4

1
"Про вогонь", "Про дощ", "Чому пес живе коло людини?" . Реальні і фантастичні елементи людської поведінки

5

1
"Берегиня", "Дажбог", "Неопалима купина". Добро і зло . Їхня роль у житті

6


1

                 Народні казки (4 год)
 "Про правду і кривду". Тематика народних казок, їхні різновиди. ТЛ: казка

7

1
"Мудра дівчина". Побудова казки. Її яскравий національний колорит


8

1
"Про Жар-птицю і Вовка". Народне уявлення про добро і зло в казці

9

1
"Красний Іванко і закляте місто". Аналіз фантастичного і реального, смішного і потворного, страшного і красивого в казках

10

1
РМ №1 Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки 
РМ №1(у)
11

1
Контрольна робота №1. "Міфи, легенди. Народні казки українців" (тести)
КР №1
                                  Літературні казки (9 год)
12


1

Іван Франко(3 год) . Дитинство письменника. І. Франко - казкар. (зб. "Коли ще звірі говорили"). "Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі

13

1
Образ Лиса, риси його характеру

14

1
Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка, інтонація читання, мова автора і мова персонажів (дійових осіб)

15

1
Виразне читання №1. Інтонація, темп читання, логічний наголос. Читання за особами

16

1
Василь Королів-Старий(2 год). Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. "Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці

17

1
Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. ТЛ: портрет

18

1
ПЧ №1. Василь Королів-Старий. "Потерчата". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору
ПЧ №1
19

1
Іван Липа( 2 год). Цікавий епізод з біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. 
"Близнята". Умовна, вигадана ситуація

20

1
Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнюків - різні життєві шляхи, взірці власного вибору. ТЛ: прозова мова.

21

1
Василь Симоненко( 2 год). Цікава сторінка з життя митця. "Цар Плаксій та Лоскотон". Казкова історія і сучасне життя

22

1
Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотна (песимістична й оптимістична). ТЛ: віршована мова, рима, строфа

23

1
РМ № 2 Письмовий переказ фрагмента казки
РМ № 2(п)
24

1
Загадки ( 2 год). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадки
Кілька загадок (на вибір).
25

1
Види загадок. Художні засоби в них (метафора).
ТЛ: загадка, метафора

26

1
Леонід Глібов(2год). Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. "Химерний, маленький" 

27

1
Життєствердний пафос віршів Л.Глібова ("Що за птиця?", "Хто розмовляє?", "Хто сестра і брат?"). Алегоричність вірша "Квіткове весілля".ТЛ: акровірш

28

1
Прислів'я та приказки( 2 год). Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках
Прислів'я і приказки (20 на вибір).
29

1
 Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів'я, приказки.

39

1
ПЧ № 2. Сучасні українські літературні казки. Василь Симоненко. "Подорож у країну Навпаки"
ПЧ № 2
31

1
Контрольна робота №2. "Літературні казки, загадки, прислів'я, приказки" (тести)

32

1
ЛРК Народні казки рідного краю.(Улюблені фольклорні твори моєї родини)

33

1

Літописні оповіді (2 год) 
Літописні оповіді "Про заснування Києва". "Про князя Олега"                 


34

1
"Про княгиню Ольгу", "Про хрещення Русі князем Володимиром". Любов руських князів до своєї землі. Значення літописання для нащадків.
ТЛ: літопис

35


1

Олександр Олесь(4 год). Поезії з книги "Княжа Україна". "Заспів", "Україна в старовину", "Наші предки - слов'яни", "Початки Києва".
Поетична оповідь про минуле нашого народу.
ТЛ: віршований ритм

36

1
"Аскольд і Дір", "Поход на Царгород", "Княгиня Ольга", "Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі

37

1
 Драма-казка "Микита Кожум'яка". ТЛ: гіпербола

38

1
Драма-казка "Микита Кожум'яка".ТЛ: Драматичний твір і його побудова

39


1

Антін Лотоцький(2 год). "Михайло-семиліток". Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. 
ТЛ: тема художнього твору, сюжет і кульмінація

40

1
"Михайло-семиліток".Почуття обов'язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло

41

1
Іван Нечуй-Левицький (3 год). Цікава сторінка з біографії митця. "Запорожці"(фрагмент).Літературна казка про запорожців

42

1
"Запорожці".Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків

43

1
"Запорожці". Роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрета.
ТЛ: пейзаж

44

1
РМ (п). Письмовий переказ фрагмента казки

РМ (п).
45

1
Оксана Сенатович (1 год). Коротка розповідь про письменницю. "Малий Віз".Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці. Значення історичного минулого для сучасності 

46

1

 Контрольна робота №3 "Історичне минуле нашого народу"(тести)
КР №3
            Рідна Україна. Світ природи (15 год)

47

1
Тарас Шевченко (2 год). Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. "За сонцем хмаронька пливе...". Картини довколишнього світу, природи у поезіях
Вивчити напам'ять
48

1
"Садок вишневий коло хати".Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови
Вивчити напам'ять
49

1
Костянтина Малицька . Розповідь про письменницю. "Чом, чом, земле моя...". Вірш-пісня, що стала народною. Причини популярності пісні
Вивчити напам'ять
50

1
"Соловей". Художня оповідь про пташку. Образ солов'я як втілення творчої особистості.
ТЛ: художній опис

51

1
Олена Пілка (2 год). Розповідь про письменницю. "Сосонка". Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним

52

1
"Сосонка". Художні засоби твору, особливості його жанрової побудови.
ТЛ: оповідання, експозиція

53

1
ПЧ № 3. О.Пчілка "Збентежена вечеря"

ПЧ № 3
54

1
Павло Тичина (2 год). Коротко про поета і край, де він народився. "Не бував ти у наших краях"
Вивчити напам'ять:
один вірш
(на вибір)
55

1
"Гаї шумлять", "Блакить мою душу обвіяла".Мелодійність віршів П.Тичини

56

1

РМ (у). Художній етюд про природу
РМ (у)
57Контрольна робота № 4 (контрольний твір)

КР №4
58

1
Євген Гуцало (2 год). Основні відомості про письменника. "Лось". Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні

59

1
"Лось". Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня наполегливість у захисті гуманних переконань

60

1
Богдан-Ігор Антонич (2 год). "). Основні відомості про поета. "Весна" ("Росте Антонич і росте трава"), "Назустріч" ("Росте дитя, мов кущ малини") Його вміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови 
Вивчити напам'ять:
один вірш
(на вибір)
61

1
"На шляху".Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі і довкіллям.
ТЛ: ліричний герой

62Виразне читання № 2. Конкурс на кращого декламатора віршів про природу

63

1
Григір Тютюнник(2 год). Коротко про письменника. "Дивак".Ідея неповторності і багатства внутрішнього світу 

64

1
"Дивак".Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

65

1
Микола Вінграновський (1 год). "Перша колискова", "Ходімте в сад...", "Сама собою річка ця тече...". Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

66

1
ПЧ № 4 . Твори українських письменників про природу. В.Шевчук. "Панна квітів"
ПЧ № 4
67

1
Контрольна робота № 5 "Рідна Україна. Світ природи"
(ІІ частина) (відповіді на запитання)
КР №5
68

1
ЛРК №2 О. Жовна. Оповідання "Маленьке життя"

ЛРК №2
69

1
Повторення та узагальнення вивченого


70

1
Повторення та узагальнення вивченого     
Автор
240   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
5 558
Размер файла
30 Кб
Теги
література, 2013, календарний, 2012
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа