close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування уроків української літератури, 10 клас

код для вставкиСкачать
"ПОГОДЖЕНО"
Заступник директора КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
_______________О.І.Різаненко "__ _"__вересня___ 2014 р. "З А Т В Е Р Д Ж У Ю"
Директор КЗ "НВО № 25 " ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
_________________Л.П. Матяшова
"_ __"__вересня___ 2014 р. Календарно-тематичний план
з української літератури
10-А, 10-Д класи (рівень стандарту, академічний рівень)
2014-2015 навчальний рік
Учитель: Гаркуша Ольга Сергіївна
Годин на рік
І семестр (2 год на тиждень)ІІ семестр (2 год на тиждень)Кількість контрольних робітКількість тематичних атестацій7032387 7Програма Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль - іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. - К.: Грамота, 2011. Підручник10-А: Українська література: підруч.для 10 кл. загальноосв.навч.закл (рівень стандарту, академічний рівень).- К: Грамота, 2010
10-Д: Українська література: підруч.для 10 кл.загальноосв.навч.закл(профільний рівень)/ Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг.ред.Г.Ф.Семенюка.-К.: Освіта, 2010.Посібники Схвалені Міністерством та Українським центром оцінювання якості освіти збірники, які готують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також нові посібники (комплексні зошити) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови:
Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011. Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. ЗНО 2012. − К.: Грамота, 2011.
Авраменко О.М., Дідух Т.І., Чукіна В.Ф. Українська мова та література. Власні висловлення: рекомендації, критерії, зразки. - К.: Грамота, 2012. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.08.2012 р. № 882 "Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.
Обговорено на засіданні ЦМО
вчителів української мови
та літератури, світової літератури, російської мови
Протокол №1 від__________2014 р.
Керівник ЦМО _____Гаркуша О.С.
Українська література , 10клас
Класи10СеместриІІІКонтрольні роботи у формі:
* контрольного класного твору;
* виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 3
1
2
1)______
2)______
3)______3
1
2
4)______
5)______
6)______
7)Уроки розвитку мовлення* (РМ)2 1)______(у)
(у+п) 2)______(п)2 3)______(у)
(у+п) 4)______(п)Уроки позакласного читання (ПЧ)1 1)______1 2)______Перевірка зошитів45
Перелік творів для вивчення напам'ятьДатаІ семестр1.
2.І.Франко. Збірка "Зів'яле листя" . 2 поезії (на вибір)3.
4.І.Франко. Філософська і громадянська лірика. 2 поезії (на вибір)
ІІ семестр5.Леся Українка "Contra spem spero!".6.Микола Вороний"Блакитна Панна".7.Олександр Олесь одну з поезій (на вибір)
№ уроку№ уроку теми
Зміст навчального матеріалуМіжпредметний зв'язокДатаПримітка10-А10-Д1
21
1ВСТУП (1)
Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.
Тема№1 ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.(23 год)
Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність "Громад". Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.
ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процесВажливі історичні події другої половини ХІХ ст.
(історія України, світова історія).
Е. Золя, Г. Флобер, І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, драматургія Ж.-Б.Мольєра, В.Шекспіра, Ф.Шіллера (Світова література). 3
4
2
3Іван Нечуй-Левицький
"Кайдашева сім'я"(4 год)
Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури ("Колосальне всеобіймаюче око України" (І.Франко). Її загальна характеристика. "Кайдашева сім'я" - соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.Ф.Різниченко, "Вид на гору Спаса у Стеблеві". А.Куїнджі, "Українська ніч" - улюблена картина І.Нечуя-Левицького (образотворче мистецтво).
Л. ван Бетховен, "Appasionata" - улюблена мелодія письменника (музичне мистецтво).5
4
Колоритні людські характери в повісті.Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного. 6
5Панас Мирний (П.Рудченко)
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (4 год)
Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості Панаса Мирного."Кайдашева сім'я" І.Нечуя-Левицького, "Повія" Панаса Мирного, "Воскресіння" Л.Толстого.
7
6Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя.
ТЛ: соціально-психологічний роман.87
Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору.98Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. 10
119
10РМ№1. Усний твір за творами
І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. "Проблема життєвого вибору" (підготовча робота)
РМ№2 Письмовий твір за творами
І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. "Проблема життєвого вибору" (написання)РМ(у) №1
РМ(п) №21211Контрольна робота №1. Творчість І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. (Тести )КР №1
13
12Аналіз контрольної роботи.
Українська драматургія і театр 70-90-х рр. ХІХ ст. (1 год)
Від аматорських гуртків до професійного "театру корифеїв", що став "школою життя" (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького (1882-1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв'язок театру з музикою.
Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького ("Богдан Хмельницький", "За двома зайцями"), М.Кропивницького ("Глитай, або ж Павук", "Дай серцеві волю, заведе в неволю"), Панаса Мирного ("Лимерівна") та ін.
Створення професійного театру в Галичині (1864). Театр "Руська бесіда" у Львові. Роль І.Франка у становленні національного професійного театру. Популярність "театру корифеїв" в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.
ТЛ: "театр корифеїв".Хорова композиція "Вечорниці" П.Ніщинського, опери С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм", М.Лисенка "Тарас Бульба" (музичне мистецтво).
14
13Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)
ЛРК №1 "Він був одним із батьків українського театру..." (Минуле й сьогодення українського театру).
"Міщанин-шляхтич" Ж.-Б. Мольєра і п'єси І.Карпенка-Карого. ЛРК №1
15
14
"Мартин Боруля" (3 год)
Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
Жанрова різноманітність творів: трагікомедії ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий"). І.Карпенко-Карий і "театр корифеїв".
Драматургічне новаторство письменника.
Комедія "Мартин Боруля", її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. 16
1715
16Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенка-Карого.1817Михайло Старицький
"Оборона Буші" (огляд) (1 год)
Життя і творчість. Багатогранність діяльності (перекладач).М. Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького.Основні мотиви поетичної творчості. Найвідоміші драматичні твори ("Талан", "Не судилося"). Художня проза письменника - зачинателя історико-пригодницької повісті та роману. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Роль М.Старицького в історії української літератури й театру.Переклади творів
Г.-Х.Андерсена, В.Шекспіра,
Дж.Байрона,
І.Крилова.
Інсценізація творів М.Гоголя, Ю.Крашевського, Е.Ожешко та ін. Історико-пригодницькі романи В.Скотта (зарубіжна література).1918ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.2019Контрольна робота №2. Творчість драматургів. (Тести )КР №22120Аналіз контрольної роботи.
Іван Франко(9 год)
Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література. Напам'ять 1 поезія (на вибір).І. Труш, "Іван Франко", А. Базилевич, ілюстрації до творів І. Франка (образотворче мистецтво).
22
23
2421
22
23
Лірика збірки "З вершин і низин". Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі ("Сікстинська мадонна").
Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму ("Гімн" ("Замість пролога"). Напам'ять 1 поезія (на вибір).
Поетична збірка "Зів'яле листя" : "Безмежнеє поле...", "Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Чого являєшся мені...". Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.
Напам'ять 1 поезія (на вибір).
ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.
Цикли любовної лірики в Овідія, Катулла, Данте, Ф. Петрарки, А. Міцкевича (зарубіжна література).
Скульптура Мікеланджело "Мойсей" як поштовх до написання поеми.
Опери "Мойсей" та "Назон" А. Тенберга, "Мойсей" (за І. Франком) М. Скорика. Повість "Авірон" Г. Хоткевича.2524 Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв'язок "Легенди про вічне життя" із поезією "Зів'ялого листя". Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення. "Декадент" - поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик "Розвивайся ти, високий дубе..." - віра в майбутнє своєї нації. Напам'ять 1 поезія (на вибір).26
27
25
26
Поема "Мойсей" - одна з вершин творчості І.Франка. Пролог до поеми-заповіт українському народові.
Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті.28
2927
28Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті "Перехресні стежки". Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм. ТЛ: поняття про модернізм.
Новела "Сойчине крило" - жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата - уособлення боротьби між "естетикою" і "живим чоловіком". Гуманізм новели. Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.
("Украдене щастя").
Значення творчості І.Франка, її актуальність.Фільм "І. Франко" М. Лебедєва.30 29 Контрольна робота № 3 "Драма закоханого серця в поезії І. Франка"(Контрольний класний твір)КР №3
(твір)3130Аналіз контрольного твору.
Борис Грінченко
"Каторжна" (огляд)
Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства "Просвіта". Тематика поетичних творів. Грінченко-перекладач. І.Франко про Б.Грінченка: "робітника без одпочину" на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання "Каторжна". Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села ("Серед темної ночі", "Під тихими вербами"). Переклад Б.Грінченком творів Ф.Шіллера, Г.Гауптмана, М.Метерлінка, Г.Ібсена, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, О.Пушкіна та ін.321Тема№2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.(29 год)
Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв'язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах "З-над хмар і з долин", угрупування "Молода муза" - зв'язок зі світовою літературою, "нова школа" у прозі, "нова" драма на рубежі століть.Зарубіжна література початку ХХ ст.
332ПЧ №1 М.Коцюбинський. "Сміх", "Сон", "Дебют", "Хвала життю", "На острові", "Під мінаретами".ПЧ №1343Михайло Коцюбинський (5 год)
"Intermezzo", "Тіні забутих предків"
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.Європейський літературний імпресіонізм (К.Гамсун, А.Чехов).
Малярство художників-імпресіоністів П. Сезанна, К.Моне, К.Піссаро, О.Ренуара.
Український імпресіонізм (М.Бурачек, "Овини") (образотворче мистецтво).
"Intermezzo" М. Скорика (музика).354Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у прозі". Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. ТЛ: новела, імпресіонізм.365Повість "Тіні забутих предків".
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв'язку зі світом природи. "Ромео і Джульєтта" В.Шекспіра.
376Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.387РМ №3 Письмовий твір "Краса почуттів у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" РМ(п) №3398Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза - найяскравіша модель раннього українського модернізму.Твори Ф.Ніцше, Ф.Шіллера,
Й.-В.Гете, Г.Ібсена, Г.Гейне, К.Гамсуна, І.Тургенєва, Ф.Достоєвського, М.Метерлінка.
409"Земля" - психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі.4110Трагічна історія родини Федорчуків - новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава - протилежні психологічні типи.4211Марійка та Івоніка - уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра - втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).4312Василь Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною ("Покутська трійця"). Європейський експресіонізм
(Ф.Кафка, М.Шагал, Г.Кайзер) (зарубіжна література).
Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. (історія України).
Віршовий цикл "До Бразилії" І. Франка.4413Новаторство письменника. "Камінний хрест" - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія - композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.4514ПЧ №2 В.Стефаник. "Новина", "Марія", "Катруся", "Святий вечір"(за вибором)ПЧ №24615Контрольна робота №4 Творчість О. Кобилянської та Василя Стефаника( Тести) КР №44716Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурн ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.Поезія Г.Гейне.
Типологічна спільність "Лісової пісні" із західно-європейською драмою (М.Метерлінк, Г.Гауптман). "Лісова пісня" Лесі Українки і "Тіні забутих предків" М.Коцюбинського. Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Т.Шумана, Л.Бетховена - улюблених композиторів Лесі Українки.
Живопис І.Айвазовського, О.Мурашка, який любила Леся Українка.4817Світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contra spem spero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль...").
Напам'ять "Contra spem spero!".4918Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять: "Він навіки згинув!.."").50
5119
20Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини.Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності й краси.5221Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності й краси.Мати Лукаша і Килина - антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша. 5322Контрольна робота №5 Контрольний твір "Боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя"КР №5 (твір)5423Микола Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. М. Вороний - "ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість - перша декларація ідей і форм символізму. Вплив французького (Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен,)
і російського (К.Бальмонт, О.Блок, В.Брюсов) символізму на творчість М.Вороного5524Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта").
Напам'ять "Блакитна Панна".5625Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.
Напам'ять одну з поезій (на вибір)Шевченківські мотиви, біблійно-християнська символіка в поезії О.Олеся.
Перегуки з творчістю Дж.Байрона, П.Б.Шеллі.
"По дорозі в Казку" О. Олеся і "Мойсей" І. Франка.
Перегуки з творчістю М.Метерлінка, Г.Гауптмана, Г.Ібсена, М. Горького (ранній період) (зарубіжна література).
Ідеї філософії Ф.Ніцше.5726Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!.."). Символізм драматичного етюду "По дорозі в Казку". Дорога в казку - символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер - духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.5827Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові й драматичні твори.Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О.Толстой, Г.Уеллс, Р.Бредбері, С.Лем) і "Сонячна машина".
Західноєвропейський і російський модернізм (Г.Ібсен, М.Метерлінк, Г.Гауптман, А.Чехов) (зарубіжна література).5928Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо). Образ Панни - втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення художньої спадщини В. Винниченка. 6029РМ (у) №4 Усне малювання: введення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж у вивчені твориРМ (у) №46130Контрольна робота №6 "Творчість М.Вороного, О. Олеся. В. Винниченка" (Тести + творча частина).КР №662Назустріч ЗНО. Узагальнення, систематизація за темою "Література 70-90-х років ХІХ ст." (І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний)63Назустріч ЗНО. Узагальнення, систематизація за темою "Література 70-90-х років ХІХ ст." (І.Карпенко-Карий, І.Франко)ЛРК № 2 64Назустріч ЗНО. Узагальнення, систематизація за темою "Українська література 10-х років ХХ ст." (Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська)65Назустріч ЗНО. Узагальнення, систематизація за темою "Українська література 10-х років ХХ ст." (Василь Стефаник, Леся Українка)66Назустріч ЗНО. Узагальнення, систематизація за темою "Українська література 10-х років ХХ ст." (Микола Вороний, Олександр Олесь, Володимир Винниченко)67Контрольна робота №7(додаткова) за темами "Література 70-90-х років ХІХ ст..", "Українська література 10-х років ХХ ст." (тести)68Новинки сучасного літературного життя .
Любко Дереш. Микола Жадан.69ЛРК № 2 Літературна розвідка "Письменники Кіровоградщини, раджу прочитати..."70Урок-підсумок Бесіда про вивчені твори української літератури
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
21 950
Размер файла
188 Кб
Теги
українська, література, календарне, планування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа