close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Английский для бакалавров менеджмента учебник Волегова О.А. (www.PhoenixBooks.ru)

код для вставкиСкачать
???????????????????????? ???
???????????????????????????? ??!
???? &????????%#?&?
???? &?? ?????' ???? &?! ?$%
????&????????%#?&?
????&?? ?????' 15*??978-5-222-19916-9
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????a? ??????? ???? ?? ???????? ??!??a
"!?????a??????????????????????
15*??978-5-222-19916-9
?$%
????? ???????? ????????? a? ???????????? ?????????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ???? ??
??????????????
???????? ????????? ??? ?????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ??? ????????? ?? ?????? ??? ??????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ???????????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????????????? ??? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ???????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ???????? ????? ???????????? ????? ??????
?????????????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
ПРЕДИСЛОВИЕ
????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????? ??????????? ?? ????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????? ?? ????????????? ????
?????????? ??????????? ????????????? ??????? ?????
?????? ?????? ????????????? ???? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ????????? ???????????
???????? ????????????????????????? ????????? ???????
?????????? ?? ????????????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? a??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
4 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
?????? ???????? ??? ????????????? ??? ??????? ?7?EJI??
????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ???????????????
????????????? ????????? ??????? ?? ??????????????????
??????????????????????????????%?`?&????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ????????????? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ??????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????????????? ????????????? ???????????
???????????? ?? ??????????????? ??????????? ????????
? ????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ????????????? ?????? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????????? ???????????? ?4ABAHA??A
/H=??=H???????????????????????????????????????????
????????? ????????????????? ???????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
www.phoenixbooks.ru
5
?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????? ??????????? ????????? ???????
?????? ??????? ???? ???????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ???????? ??????????? ????
???????????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ?????
??????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ???????
??????????????? ???????? ?? ??????? ????????????????
?????????? ?? ??????????? ?????????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
???9HEJE?C??=?CK=CA??
?? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????
ПРЕДИСЛОВИЕ
www.phoenixbooks.ru
UNIT 1
MANAGEMENT EDUCATION
1.1. Management Training
in the USA and Great Britain
Exercise 1. .??KI????JDA?J?FE?=??L??=>K?=HO?
?=?=CA?A?J?A@K?=JE??????N?E/?G?J??A@?8??A15G???a????
???????????????????????????????????????????????????
?????????
?=?=CA?A?J? IJK@EAI? ??IJ)@1??? ?? ?=?=CA?A?J? I?EA??A
??I=1G?I??a?????????????????
DECDAH? A@K?=JE??=?? E?IJEJKJE??? ??D=1G?A@?8?A15G?G?? ?1?IJ1??
J?05G??? ?? DECDAH? A@K?=JE??=?? AIJ=>?EID?A?J? ?1I?JN>?
?15?G?J????DECDAH?I?D????a?????????????????????????
J??=M=H@?=?@ACHAA?J??I?>??G?M?@?G?@1C?H???a???????????
???????????????
J??HA?AELA?=?@ACHAA??H1?I?L????J=?A?=?@ACHAA?a??????????????
????
J??CH=@K=JA?BH?????CHN/KA1J??L?a??????????????????????
????????
CH=@K=JA???CHN/K1J????a??????????
=@?E?EIJH=JE??? ?G@??1?1I?JHA15G?????a? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????
>KIE?AII?=?JELEJO???>1??1I?N??J1L1J1??a????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????
www.phoenixbooks.ru
7
UNIT 1. MANAGEMENT EDUCATION
A?????E???=M?????G??2?1???????a????????????????????
?FAH=JE?C??=?=CA?A?J???2FGHA1J1???a??????????????????
???????????????????????????????????????????
>KIE?AII??=?=CA?A?J?a??????????????????????????????
????????????????
>KIE?AII?BE?=??E?C??B=1??N?I1???a?????????????????????
???????
>KIE?AII??=M?a???????????????
BE?=??E=???=?=CA?A?J??B=1??N?5G???a???????????????????
????
FAHI???A???=?=CA?A?J???F-?IG??A???a?????????????????
????
=???K?JE?C??G??=8?J1?????a???????????????????
J??>A?DECD?O?HAC=H@A@???D=1?1?H1?C4@1@??a?????????????????
????????????????
J?? H=??? =???C? JDA? >AIJ? ??HN??? G??)??,G? ?>AIJ??a? ?????
???????????????
J?? JH=E?? ?=?=CAHI? ??JHA1?? ??N?1/G???a? ????????? ??????
?????
?=?=CA?A?J?FAHI???A?????N?1/?G?J??F-?IG??A???a??????
????????????????????????????????????????????????
????????????
>KIE?AII?IJK@EAI?a????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
>????AAFE?C???>K???FE?????a???????????????????????????
???????
?BBE?A?M?H????2BEI?M-????a?????????????????
JOFE?C???J=1F1?????a???????????
IJA??CH=FDO??IJA??2CHGB1????a????????????
Exercise 2.
?2H=?JE?A?I=OE?C?JDA??=?AI??B?JDA?A@K?=JE??=?
E?IJEJKJE??I?=?@?=?=@A?E??@ACHAAI?
0=HL=H@?7?ELAHIEJO???D4LG@???0?1?L-?I1J1??a????????????
???????????
5J=?B?H@? 7?ELAHIEJO? ??IJN?BG@??a? ????????????? ???????
?????
www.phoenixbooks.ru
8 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
JDA?7?ELAHIEJO??B?5=??.H=??EI?????IN?BHG??I1I?G8??a?????
??????????????????????
JDA?7?ELAHIEJO??B?2A??IO?L=?E=???FA?I1??LA1?EG??a?????????
???????????????????
JDA? 7?ELAHIEJO? ?B? ?E?DEC=?? ???151CG???a? ???????????
???????????
JDA??=II=?DKIAJJI?1?IJEJKJA??B?6A?D????CO????NIG?+0IAJI
?1?IJEJ?0J?GL??JA???2?G/1??a????????????????????????
?????????????????
JDA?7?ELAHIEJO??B??=??DAIJAH????N?+EIJG??a???????????
????????????????
4=@??EBBA? +???ACA? ??HN@??1B? ??2?1/??a? ???????????? ????
??????????????????????????????????????
>=?DA??H\I?@ACHAA???>N+G?G???a??????????????????
?=IJAH\I?@ACHAA????4IJG???a?????????????????
@??J?H\I?@ACHAA???@2?JG???a????????????????
?=IJAH??B?*KIE?AII?)@?E?EIJH=JE?????*)??a????????????
??????? ?????????????????
?=IJAH? ?B? 1?JAH?=JE??=?? ?=?=CA?A?J? ??1??? a? ???????
??????????????? ???????????
?=IJAH??B??=?=CA?A?J?5?EA??A????5??a??????????????
??????????
2DE??I?FDO?,??J?H??20,???B1??2IGB1??a?????????????????
Exercise 3.
? 6HO? J?? K?@AHIJ=?@? JDA? ?A=?E?C? ?B? JDA
@AHEL=JELAI??+??IK?J??????4ABAHA??A?/H=??=H??
4A?=JA??HA?=JELA??HA?=JELA?O??FH?@K?A??FH?@K?J??FH?@K??
JE???? IAHLA?? IAHLE?A?? ?HC=?E?A?? ?HC=?E?AH?? ?HC=?E?=JE???
????A?J??????A?JA@??????A?JE???????IA?????IA?O?? I?EA??A?
I?EA?JEIJ?? I?EA?JEBE??? FH?BEJ?? ????FH?BEJ?? JH=E??? JH=E?E?C?
ABBA?J??ABBA?JELA??ABBA?JELA?AII???KIJ???KIJ?O??M?H?@??B=??KI?
M?H?@?B=??KI?? B?K?@?? B?K?@AH?? B?K?@=JE???? @EBBAH?? @EB?
BAHA?J??@EBBAHA??A??DECD??DECD?O?????AO?????AJ=HO??CH?M?
CH?MJD?????IK?A?????IK?AH?????IK?FJE???? E?IJEJKJA?
E?IJEJKJE????FH??EIA??FH??EIE?C??ANA?KJA??ANA?KJELA?
www.phoenixbooks.ru
9
UNIT 1. MANAGEMENT EDUCATION
Exercise 4.
?/KAII?MD=J?JDAIA?E?JAH?=JE??=??M?H@I??A=??
+??IK?J??? ??4ABAHA??A?/H=??=H??
2H?@K?JI? =?@? IAHLE?AI?? ???AJ=HO? IOIJA?I?? J?? JH=E?
A?????EIJI??>KIE?AII?A????=?=CAHI?=?@?=@?E?EIJH=J?HI??J?
?HC=?E?A?=?>KIE?AII??>KIE?AII?I?D???I??JDA?ABBA?JELA?AII??B
JDA? ?HC=?E?=JE??? ?B? >KIE?AII? =?JELEJO?? E?JAH?=JE??=?
?=?=CA?A?J?? JDA? IOIJA?? ?B? ?=?=CA?A?J?? =? >=?DA??H?? =
?=IJAH??=?@??J?H??=?2DE??I?FDO?,??J?H??JA?D????CO??BE?=??A?
>KIE?AII??=?=CA?A?J??>KIE?AII?BE?=??E?C??BE?=??E=???=?=?
CA?A?J?? FAHI???A?? ?=?=CA?A?J?? E?JAH?=JE??=?????F=?EAI?
FH=?JE?=???FH?@K?JE???FH??AIIAI????O=??????IK?JE?C????F=?EAI?
?A?JHAI??B?JH=E?E?C??=?=CAHI??FHAIJECE?KI?????ACAI?
Exercise 5.
?4A=@?JDA?M?H@I?B?H?A@?>O????LAHIE???=?@
I=O?MD=J?JDAO??A=??
??@A???=??=M=H@ a?J??=M=H@?a???????? a???????????
6H=@A a? J?? JH=@A?? IJ=CA a? J?? IJ=CA?? BE?=??A a? J?
BE?=??A??=??=M=H@ a?J??=M=H@??=?B?H?a?J??B?H???IAHLE?A a
J?? IAHLE?A?? =? @A?=?@ a? J?? @A?=?@?? M?H? a? J?? M?H??
?KIJ a? =? ?KIJ?? =? JAIJ a? J?? JAIJ???HA@EJ a? J???HA@EJ?
HAIA=H?D a?J??HAIA=H?D??BE?EID a?J??BE?EID??=?CH=@K=JA a
J??CH=@K=JA??=??E?A a?J???E?A??D???KH a?J??D???KH?
Exercise 6.
?4A=@?JDA?B????ME?C?M?H@????>E?=JE??I?=?@
CELA?JDAEH?4KIIE=??AGKEL=?A?JI?
)?HA?=JELA?O?O?K?C?I?EA??A??JDA?FAHE?@??B?H=FE@?A?????E?
CH?MJD??B?JDA???K?JHO??J??D=LA??E??I?MEJD??=?O?>H=??DAI
?B????M?A@CA??J??D=?@?A?FA?F?A??J??>A???C?J??K?ELAHIEJEAI?
J?? BE?EID? DECD? I?D????? J?? C?? J?? K?ELAHIEJO?? J?? CAJ? ?=?=?
CA?A?J?A@K?=JE????J??>A?M?H?@?B=??KI??J??=M=H@?=?@ACHAA?
J??HA?AELA?=?>=?DA??H\I?@ACHAA??J??J=?A?=??=IJAH\I?@ACHAA?
J??>A?JDA?>AIJ?A@K?=JE??=??E?IJEJKJE????@EBBAHA?J?>H=??DAI
?B?E?@KIJHO??J??A???KH=CA?C??@?M?H?AHI??J??FH???JA?I?E??A@
M?H?AHI??J??F=HJE?EF=JA?E????HF?H=JA??=?=CA?A?J?E?FH??
LA?A?J?FH?CH=?I?
www.phoenixbooks.ru
10 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
Exercise 7. /ELA?JDA?F?KH=??B?H?I??B?JDAIA???K?I??+??IK?J
??!??4ABAHA??A?/H=??=H??
=? -NA?KJELA???=?=CAH???AJJAH?????F=?O??BEH???KIAH???BBAH?
@ACHAA??IAHLE?A??F?=?A???BBE?A??F=CA??F=CAH?????FKJAH?
>? *?II??=@@HAII??>KIE?AII??B=N??>KI??M=J?D??>KID??MEID?
???F?AN?
?? ?=JE??=?EJO??HAIF??IE>E?EJO??@KJO????K?JHO??K?ELAHIEJO?
I=?=HO??=>E?EJO??L=?=??O?
@?,=O???AO??>?O??J?O??IKHLAO?
A? 6??=J???F?J=J?????JJ???DAH????=HC???FE=????FD?J???@EI???
I?A?=HE??
B? 9EBA?? D=?B?? ?EBA?? ?A=B?? ??=B?? IDA?B???DEAB?? I=BA?? D=?@?
?AH?DEAB??I?=HB??H??B?
C? ?=??? M??=??? B??J?? C??IA?? J??JD?? ??KIA???DE?@?? BEID?
IDAAF?
D?,=JK????HEJAHE????FDA???A?????JDAIEI???HEIEI??=FFA?@EN?
B?H?K?=?? I=?=J?HEK????KHHE?K?K?? LEJ=A???KHHE?K?K??
IJE?K?KI?
Exercise 8. 9HEJA?JDA?>=IE??B?H?I??B?JDA?B????ME?C?LAH>I?
+??IK?J???#??4ABAHA??A?/H=??=H??
6?? ?=?A?? J?? >A?? J?? @ALA??F?? J?? IJ=HJ?? J???D=?CA?? J?
IJK@O?? J?? =M=H@?? J?? J=?A?? J?? CAJ?? J?? @??? J?????JE?KA?? J?
@ABA?@??J??B?K?@??J??M?H???J??JH=E???J??GK=?EBO??J??HA?AELA?
J??AIJ=>?EID??J??IEJK=JA??J??IAA??J??JH=E???J??@A?ELAH??J??F=II?
J?????F?AJA??J??>ACE???J??D=LA??J??D??@??J??CH=@K=JA?
Exercise 9.
?4A=@?JDA?JANJ?=?@?BE?@??KJ?MD=J????@EJE??I
???JHE>KJA@?J??JDA?A?AHCA??A??B??=?=CA?A?J?IJK@EAI?
?=?=CA?A?J? 6H=E?E?C
E??JDA?75)?=?@?/HA=J?*HEJ=E?
?=?=CA?A?J?EI?=?HA?=JELA?O?O?K?C?I?EA??A??1J?M=I?>?H?
E??JDA?75)?=J?JDA?>ACE??E?C??B?JDA? ?JD??A?JKHO??1J?M=I
JDA?FAHE?@??B?H=FE@?A?????E??CH?MJD??B?JDA???K?JHO??6DA
7?EJA@?5J=JAI?>A?=?A?=?F?MAHBK???=JE???MEJD?HE?D??=JKH=?
www.phoenixbooks.ru
Keys
?? ??-NAH?EIA?"?????=J???B??E??? ??=I??!??E???"??=I??E???#??E??
B?H??$??????a??%??>O??E???&???B??'??=BJAH??J???????E???E??
-NAH?EIA?%???? =HA?? ? M=I??!? =HA??"? EI??#? =???$? EI ??M=I?
%? M=I??&? EI??'? EI????? MAHA????? EI??? ? EI?
??!?? -NAH?EIA? &?? ?? =HA? ?AFJ?? ? J??@??!? M=I? ?HC=?E?A@?
"? D=I??#? ME??? >A? E?LEJA@?? $? M?K?@? FD??A?? %? =HA? DA?@?
&? IFA=?I??'? M=I? ?AJ?? ??? F=HJE?EF=JA@?? ??? M?K?@? >A? E??
B?H?A@?? ? ????AI?
??"??-NAH?EIA?$???? D=I??C?J? ??D=@??C?J? ??ME???D=LA?? ? D=@?
?? 0=LAU?C?J ??,?U?D=LA??D=LA??C?J???"?,?U?D=LA ??0=LAU
C?J?? @? ?? D=LA??#? D=I? ?C?J??? $? D=@?? %? 0=LA?? &? D=I? ?C?J? ?
D=@? ?C?J???'? D=LA? D=@?? ???,E@U? D=LA?? ??? 0=LAU? D=@?
? ? ME???D=LA???!? D=I??C?J????"? D=@?J??
????-NAH?EIA?%???? EI?IAHLE?C?? ? MAHA?D=LE?C??!? ME???>A
M?H?E?C??"? M=I? H=E?E?C??#? MAHA? @?E?C?? M=I??DA??E?C?
$? M?K?@?>A?M=EJE?C??%? EI????E?C??&? EI?C?E?C??'? =HA?C?E?C?
??? =HA? O?K? @?E?C?? ??? =HA? >AE?C? JOFA@?? ? ? MAHA? >AE?C
@EI?KIIA@???!? EI?>AE?C?>KE?J???"? =HA?HA=@E?C?
? ??-NAH?EIA?"???? =??@??B??C??D??E????? ???????!? A??"? =?
#? >??$? =??A??B??E??%????@??E??&? =??@??B??C??D??E?????'? =??>??@??B?
E????? =?????@??B??D??E????
-NAH?EIA? &?? ?? >O?? >O?? ? >O??!? =I?? B?H ?? E? ?? =J??"? E??
#? ?B??B?H??E? ??=J??$? MEJD??%? J????B??&? B?H?????'? ?B??=J????? ?B?
=J???B?
-NAH?EIA?'?? ?? J?? IAA?? ? J?? FD??A??!? J?? AN=?E?A??"? J?
?=E?J=E???#? J??D??@??$? J??IJK@O??%? DA?F??&? J??IAA??'? J??D=LA
C?J????? J??>A??BBAHA@?
?!??-NAH?EIA?&???? >KO?? ? =HA??M?A@??!? A?F??OI??"? =HA
A?F??OA@??#? DA=@I?? $? EI? HK??? %??D=EHI?? &? =HA??D=EHA@?
'? =JJA?@????? =HA?=JJA?@A@?
!????-NAH?EIA?#???? =I?? ? ?B??!? E???"? E? ??=J??#? MEJD??$? E??
%? ?B??&? J???'? B?H????? ?B???????B??B?H??E??
!? ??-NAH?EIA?%???? A?? ? C???? ???"? B??#? >??$? @??%????&? E?
'? D????? >????? ???? ???
www.phoenixbooks.ru
424 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
-NAH?EIA?&???? D=LA?IAA??? ? ME???D=LA?F=IIA@???? D=@?B?K?@?
"? M?K?@? D=LA? >AA?? @A?ELAHA@??#? D=LA? >AA?? IEC?A@?? $? D=@
>AA??@A?ELAHA@??%? ME???D=LA?>AA??IA?J??&? M?K?@?D=LA?JOFA@?
'? D=I?JH=LA??A@????? ID=???D=LA?HA=@????? D=@??=?@A@??? ? D=I
>AA???KJ???!? D=@?>AA?????F?AJA@?
"????-NAH?EIA??????? +=? ??+?K?@?? ??=???!??=???"? +=? ?
+?K?@??#??=? ????K?@?? $? +=??? %??=?\J ???=??? &??=???'??=??
??? M=I?=>?A?
"?!??-NAH?EIA?&???? D=@?:AH?NA@?? ? D=@?IA?J??!? D=@?>AA?
HA?AELA@??"? D=@????BEH?A@??#? D=@?HAIAHLA@??$? D=@?M?H?A@?
%? D=@?>AA??CELA???&? D=@?C??A??'? D=@?>AA??E?LEJA@????? D=@
?ALAH?D=@?
-NAH?EIA?'???? D=@??ABJ?? ? HAJEHA@??EI??ELE?C??!? M=I??=JA?
M=I??AHL?KI??D=@??ALAH?>AA???=JA??"? D=@??ALAH?J=?A???#? D=@
KIA@??$? M=I?IFA=?E?C??H=?C??%? D=LA?D=@??&? M=I??=I?A@??M?K?@
CELA??'? EI?? ??? M=I? CELA??? ??? @?? ???? F=O?? ? ? EI? ??J? ?E?A@ ?
M=I???J??E?A@ ??M??\J?>A??E?A@?
#? ?? -NAH?EIA? %?? ?? ?=O?? ? ?=O ?? ?ECDJ?? ?=O ?? ?ECDJ?
!? ?=O??"? ?=O ?? ?ECDJ??#? ?ECDJ?? $? ?=O?? %? ?=O ?? ?ECDJ?
&? ?=O??'? ?=O????? ?=O????? ?=O??? ? ?=O?
$? ??-NAH?EIA?%??)???? M=I?\J?E?B?H?A@?? ? M=I?=FF?E?JA@?
!? E?JH?@K?A@??"? M=I?@EI?EIIA@??#? ?AC?A?JA@??M=I?@A??JA@?
$? D?FA@?? %? M=I? FH???JA@?? &? M=I? ?BBAHA@??'? MAHA? IAJ? =?@
?AJ????? IA?J?
*?? ?? D=LA? O?K? >AA?? IJK@OE?C?? D=LA? >AA?? J=?E?C?? D=LA
>AA??@?E?C?? ? D=I?>AA???ELE?C??!? D=@?>AA??M?H?E?C??"? ME??
D=LA?>AA??M?H?E?C??#? D=@?>AA??????E?C??$? M?K?@?>A?M?H?E?C?
%? D=LA? >AA?? JH=@E?C?? &? D=@? >AA?? M=EJE?C??'? D=LA? >AA?
M?H?E?C????? D=I?>AA??MHEJE?C?
$?!??-NAH?EIA?$???? =J?????? ? E???!? =J? a???MEJD?KJ??"? J??
>O??=J??#? =J??BH????J???$? >O??%? E?J???&? J????B??'? =J????? =J?
??? E???MEJD???B???B??? ? >O??=???C??>AJMAA??
-NAH?EIA?%???? D=LA?>AA??HAJKH?A@?? ? D=I?>ACK???!? D=I
IJ?FFA@??"? D=LA?>AA??IA?J??#? D=I?DA?@??$? D=LA?>AA???%? D=I
>AA???AJ??&? D=I?>AA??IAHLA@??'? D=I??D?IA?????? D=I?IF??A??
%???? -NAH?EIA? $?? ?? a? ?? ? =? LAHO? E?JAHAIJE?C? FEA?A? ?B? ?
!? EI?? a???"??????AI??#? EI???$? I??A???%? EI???1J?EI???&? ?EJJ?A??
'? I??A?????? a?????? a???? ? I??A?
www.phoenixbooks.ru
425
KEYS
-NAH?EIA? ? ?? ?? ?? ???????? ???????? ??????? ??????????
????????? ? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????!? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
"? ???????? ???????? ??? ????????#? ?????????? ??????? ???
?????? ??? ???????? $? ??? ???? ???????? ?? ??????? ??????? ??
???????%? ?????????????????????&? ????????????????????
?????????'? ?? ?????????? ????????? ???????????? ????? ????
?????????????????????
%? ??-NAH?EIA?%???? @?AI?\J?@???ME???>A?BEHA@?? ? ME?? ??ID=??
???A? =?@? IAA?? D=LA??!? M?H??? ME??? >A? FH???JA@??"? D=I
BE?EIDA@ ??BE?EIDAI??ME???C???#? C???ME?? ??ID=???>A?=>?A??$????AI?
ME??? D=LA? >AA?? AN=?E?A@?? %? D=FFA?I?? &? M?H??? ME??? F=II?
'????A?? ??? ME?? ?? ID=??? HAJKH??? =?? @AJ=E?A@?? -NAH?EIA? &?
?? @EI?KIIE?C?? ? B?K?@A@??!????IA@??"? F=OE?C??#? BE?EIDA@?
$????JHE>KJE?C??%? FH?@K?A@??&? D=LE?C?IEC?A@?
&????-NAH?EIA?%??????K?@?CELA?? ? MAHA?@?E?C??!??=??IJAAH?
"? @H?FFA@??#? ME???>A?=>?A??$? M=I??%? M=I??&? J=?AI??'? D=@?\J
?D?IA?????? D=@??=@A????? D=@??? ? M=?J?
-NAH?EIA? &?? ?? CAJ?? ? ME??????A??!? BE?EID??"? ME??? D=LA
BE?EIDA@??#? D=LA?? $? M?H??? %? ME??????A?? &????A??'? M?K?@
HA?AELA?? ??????A?
&? ?? -NAH?EIA? %?? ???=??? ???K?@??!??=? ????K?@ ?? ?=O?
"? ID=?\J ?? M??\J? >A? =>?A? J???#??=? ????K?@ ?? ?=O?? $??=?\J?
%??=????=?\J??&??=? ????K?@ ???=O??'??=?\J????? M=I?=>?A?J??
-NAH?EIA?&???? )HA?O?K?ME??E?C?? ? EI?>AE?C?@EI?KIIA@??!? =HA
>AE?C????IA@??"? EI?JDA?@A?AC=JE???=HHELE?C??#? EI?=@LAHJEIE?C?
$? =??????E?C??%? EI?C?E?C??&? EI?>AE?C??=@A??'? M=I?>AE?C?IAHLA@?
??? M=I???E?>E?C????? M=I?I??ME?C??? ? M=I?=?IMAHE?C???!? M=I
???IJ=?J?O?=HCKE?C???"? ME???>A?@?E?C???#? ME???>A?JH=LA??E?C?
?$? ME???>A?@EI?KIIE?C???%? M=I?D=LE?C???&? M?K?@?>A?M=EJE?C?
-NAH?EIA? ???? ?? M?K?@? >A? C?E?C?? ? M=I????IE@AHE?C?
!? MAHA??EIIE?C??"? ME???>A?M?H?E?C??#? M=I?????@?E?C??$? ME??
????>A?IJ=OE?C??%? MAHA?>AE?C?IJK@EA@??&? M=I?HA?AELE?C??M=I
?=?E?C??'? =HA?>AE?C?E?JAHLEAMA@????? =??JDE??E?C????? =HA
????BAA?E?C??=??BAA?E?C??? ? EI???IE?C?
&?!?? -NAH?EIA? %?? ?? ME??? HA?AELA?? ? ME??? >A? ??IJ??!? ME??
?AAJ??"? ME???>A?FH???JA@??#? ME???CELA??$? M??\J?>A?J=?A??
www.phoenixbooks.ru
426 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
%? ME???HAFHAIA?J??&? ME???>A?E?FHAIIA@??'? ME???>A?IA?J????? ME??
J=?A? F=HJ?? ??? ID?K?@ ?? M?K?@? >A? ?AJ?? ? ? M?K?@? M?H??
?!? M?K?@?CH=@K=JA???"? M?K?@?>A?E?LEJA@?
'? ??-NAH?EIA?$???? M?K?@?>A?? ? M?K?@?D=LA??ALAH?BE?EIDA@?
!? M?K?@? D=LA? ?ALAH? IJ=HJA@??"? M?K?@? D=LA? >ACK??
#? M?K?@?\J? D=LA? HA????A?@A@?? $? M?K?@? D=LA? BE?EIDA@?
%? M?K?@??E?A??&? M?K?@?IJ?F??'? M?K?@????M?
'?!??-NAH?EIA?%???? M?K?@?ANF?=E??? ? M?K?@?D=LA?>AA??
!? M?K?@??E?A??"? M?K?@?>A?D=FFO??#? 9?K?@?O?K??E?A??$? M?K?@
D=LA? ?AJ?? %? M?K?@?\J? ?E?@?? &? M?K?@?\J? D=LA? FD??A@?
'? M?K?@?=??AFJ????? M?K?@?D=LA?M=H?A@?
-NAH?EIA? ?$?? ?? A?JAHI?? ? EI??!? D=I? A=H?A@??"? IAJ? KF?
#? EI??$? D=I??=@A??%? D=LA?IJHKCC?A??&? =FFH?=?DAI??'? ?=?AI?
??? HK?I?? ??? EI? IEFFE?C?? ? ? EI?? ?!? I=OI?? ?"? BAA??? ?#? M=I
JHOE?C?? ?$? M=I? B??KIA@?? ?%?????A?JH=JA@?? ?&? M=I? IA?J?
?'? >A?=?A?? ?? =I??? ?? M=I?? ? IJ=HJA@??BB?? !? FH??KHA@?
"? J???? KF?? #? MA?J?? $? ??LA@?? %? M=I? B?H?A@?? &? EI?
'? M=?JA@??!?? C?J??!?? IJ=HJA@??! ? D=I?>AA??IA??E?C??!!? D=I?
??????-NAH?EIA?&???? ?LAH?? ? E???E???!? >AJMAA???E???"? E??
B?H??#? E???$? J???%? E???&? =I???B??E???'? E???JDH?KCD????? ????B?
??? ?B??=H?K?@??BH????? ? BH????J????!? ?B??E???MEJD???"? ?B?????
-NAH?EIA?'???? IFA=?E?C?? ? ANF?HJA@??!? D=LE?C?@HK???
"? >H?KCDJ??#? GKAIJE??A@??$? IJK@OE?C??%? M=EJE?C??&? MHEJJA??
'? AN=?E?E?C????? E?B?H?A@?
??? ??-NAH?EIA?$???? >O??E??? ? B?H??!? MEJD ??=???C??"? E??
J???=J???B??#? =J??E???$? E???%? J???&? J???'? J?????? =>?KJ ?????
??????? E?J???? ? MEJD??E??
-NAH?EIA? ?$?? ?? B?K?@A@?? ? ?=?AH??!? IME??E?C?
"? E?B?KA?JE=???#? B=??KI?? $? CH?ME?C?? %? ??@?B=IDE??A@?
&? AIIA?JE=??O??'? JH=E?E?C????? ?=JDA?=JE?E=?I????????JAIJA@?
? ????IK?AHI?
www.phoenixbooks.ru
BIBLIOGRAPHY
?? )?J=?O?,?? 4?? 9DAHA? +KIJ??AHI? 4K?A ??? 1?@KIJHO? 9AA?? a
+?ALA?=?@???'&%?????!?
? *=HHAJJ?+??)?2AHBA?J?6E?A?J??1?LAIJ ????AMIMAA?? a?.A>HK=HO
'?? ??'?
!? *???@?*?E?I?E??7??9?H?F?=?A ???-?C?EID? a? ??"???? ???
"? *H=D=?? ???,EBBE?K?J? -?F??OAAI ??? 1?@KIJHO? 9AA?? a
+?ALA?=?@???'&'?????? ?
#? +=H?ACEA?,?? 0?M? J?? 9E??.HEA?@I? =?@? 1?B?KA??A? 2A?F?A? a
???????????? ??#?
$? +???E?I?+?*71?,?-?C?EID??=?CK=CA?,E?JE??=HO? a????@??
=?@?/?=IC?M???''??
%? +??????O?????6D??=I?-??6DA?*KIEAIJ?9??=??E??9=IDE?CJ?? ??
?AMIMAA?? a??=H?D?'?? ??'?
&?,=?A?+=H?ACEA?+?KHIAI ???1?@KIJHO?9AA?? a?+?ALA?=?@???'&'?
??? ??
'? -??O???FN@E=?*HEJ=??E?=? ??&??,A?KN?-@EJE??? a?MMM??@?HK
???.?H??D=H?4???=F=??EI?.=@E?C ????AMIMAA?? a?)KCKIJ? "??
!??? ??'?
???/=JAI?*???K???2?=OI?=?4??A?E??5K??AII ?????I??M??AMI? a
?''&?????#?
? ?/=JAI? *?? ?O? )@LE?A? J?? 5JK@A?JI?? -@K?=JE??? +?K?JI ??
??I??M??AMI? a??''&?????""?
?!?/=JAI?*??9D=J??=?AI?=?/??@??=?=CAH??0AHA?)HA??? 6EFI ??
??I??M??AMI? a??''&?????!!?
?"?/EJJ?AH? 0?? *?IIAI? 1? 0=LA? ???M? ??? 1?@KIJHO? 9AA?? a
+?ALA?=?@???'&%?????'?
?#?/??@IJAE?? ??? ??? ?=?=CE?C? JDA?/??@????=H? 9?H?AH? a
+?ALA?=?@???'&#??????&?
?$? 0AEHI?*???=?=CE?C?=?6DE??E?C?6A=????1?@KIJHO?9AA?? a
+?ALA?=?@???'&%????? ?
?%? 0E??A? ??? 6=EM=?\I? HE?DAIJ? M??=?? EI? =? B=IJ? HEIE?C? IJ=H? ?B
C??>=??C=@CAJ??=?AHI ???/K?B??AMI a?.E?=??E=??6E?AI??5AFJA?>AH
#?? ??'?
?&? ?K@CA? -?? +D=EHM??=??? ?=O>A? E?? ??HM=O ??? 6DA? 6E?AI?
)FHE??%? ??"?
?'? ?=?A????6?F????+=HAAHI?6D=J?+=??*HA=??;?KH??=HHE=CA ??
-?C?EID? a??''&??????!?
?? ?=H=>A??????9D=J\I?/??@?B?H?1*?U????AMIMAA?? a?)KCKIJ
"???!??? ??'?
www.phoenixbooks.ru
428 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
?? ???C?=??,E?JE??=HO??B?-?C?EID??=?CK=CA?=?@?+K?JKHA? a
0=H??M?????C?=??? ????
? ?K?DJ? ??? -NF=?@?;?KH? +=HAAH? >O? -NF=?@E?C?;?KHIA?B ??
1?@KIJHO?9AA?? a?+?ALA?=?@???'&&?????%?
!? ?==IJHE?D? 5?D???? ?B? ?=?=CA?A?J?? 7?ELAHIEJO? ?B? 5J?/=??
?A? ????AMIMAA?? a??=H?D?'?? ??'?
"? ?=HID=???+??F=?O?6?KH?/KE@A? a??E?J????AO?AI???''$?
#? ?=HJE??*??9??)HA?;?K?=??=?=CAH??H?=??A=@AH? ???1?@KIJHO
9AA?? a?+?ALA?=?@???'&#?????#?
$? ??/E???,? ? ?=?=CE?C? )???C? 6DA? +KJJE?C? -@CA ??
?AMIMAA?? a?.A>HK=HO?'?? ??'?
%? ?E??I?-????JDAH???LA a?1J\I?JDA?4A=??6DE?C ???-?C?EID? a
?''&?????!$?
&? ?12 ????0?*KIE?AII?,E?JE??=HO? a???I??M?1?JAH?=JE??=?
2K>?EIDAHI????0?2K>?EIDE?C???''"?
'? ??A? ??? 4?? 6A?? 3KAIJE??I? 6D=J? +=?? +D=?CA?;?KH? ?EBA ??
1?@KIJHO?9AA?? a?+?ALA?=?@???'&$?????!?
!?? 2=I?=HA??=?2??6DA??AM?5?EA??A??B??=?=CA?A?J ???1?@KIJHO
9AA?? a?+?ALA?=?@???'&$??????$?
!?? 2AJAHI?6???)KIJE?????6HA=JE?C?JDA?+KIJ??AH??E?A?=??E?C ??
1?@KIJHO?9AA?? a?+?ALA?=?@???'&#??????!?
! ? 2H??J?H?/=?F?A? a? MMM?2/?HK
!!? 5E???I?+??/A?AHE??/E=?JI ???AMIMAA?? a??K?O? %?? ??'?
!"? 5JH?E??L? 2?? ?E?H?I?BJ?? +??FAJEJE??? ???O? MEJD? 1JIA?B ??
-?C?EID? a??''&?????#?
!#? 6DA?)?AHE?=??7?ELAHIEJO??B????@?? ???AMIMAA?? a?)KCKIJ
"???!??? ??'?
!$? 6DA??NB?H@?4KIIE=??,E?JE??=HO? a??NB?H@ a???I??M???'''?
!%? 6DA?6KH???B?JDA?+A?JKHO ???-?C?EID? a??'''?????"&?
!&? 9=??I?AO? 5?? 9?? 5??A? 7IABK??.=?JI? )>?KJ? -NA?KJELA
4A?HKEJAHI ???-?C?EID? a??''&?????"&?
!'?;A?E?=H?L? )?? +=?=@E=?I? ?A=LE?C? ??I??M? ??,??=?@\I ??
??I??M??AMI? a??''"?????"??
"??;KIKF???ANJ?J?????A? ???-?C?EID? a? ????????%?
"?? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????? a????????????????''??
" ? ????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????? ???????? a????????????''$?
"!? ???????????????????????????????????????!??? ???? ?? ?
????????????????????????????????? ???????????? a??????????????
????
""? ?????????? ?????????????????????????????????????? a
???????????????'''?
www.phoenixbooks.ru
Оглавление
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????!
7?16?????)?)/-?-?6?-,7+)61?????????????????????????????? $
??????=?=CA?A?J?6H=E?E?C
E??JDA?75)?=?@?/HA=J?*HEJ=E? ?????????????????????????????????????? $
?? ??6H=E?E?C??B??=?=CAHI?E??4KIIE= ??????????????????????????? ?&
??!??)??=??=JAH??????????????????????????????????????????????????????? $
??"???=?=CA?A?J?5JK@A?JI ????????????????????????????????????????!"
7?16? ???)?)/-?-?6 ?????????????????????????????????????????????""
?????=?=CA?A?J?5?EA??A???????????????????????????????????????????""
? ???ALA?I??B??=?=CA?A?J ????????????????????????????????????????##
?!??+??F=?O?5JHK?JKHA ???????????????????????????????????????????? $"
7?16?!??4-+4716?-?6 ????????????????????????????????????????????? %$
!????-NA?KJELA?4A?HKEJ?A?J?E??JDA?75)??????????????????????? %$
!? ??1??JDA???>?1?JAHLEAM??????????????????????????????????????????? &&
7?16?"???-),-45012??????????????????????????????????????????????? ??%
"?????A=@AHI?=?@??=?=CAHI ??????????????????????????????????????? ??%
"? ???A=@AHIDEF?5JO?AI ?????????????????????????????????????????????? ? ?
"?!??1?ABBE?EA?J??A=@AHI ???????????????????????????????????????????? ?! 7?16?#???)?)/1?/?-?2??;--5?????????????????????????????? ?"#
#????+HA=JE????B?9?H?E?C?-?LEH???A?J ?????????????????????? ?"#
#? ???=?=CE?C?+HA=JELA?9?H?AHI ??????????????????????????????? ?#$
#?!??0=?@?E?C?,EBBE?K?J?-?F??OAAI ????????????????????????????? ?$"
7?16?$??+756??-4?5-481+-???????????????????????????????????? ?%#
$????9AIJAH??5J=?@=H@I??B?5AHLE?A ????????????????????????????? ?%#
$? ???=?=CE?C?+KIJ??AH?5AHLE?A ??????????????????????????????? ?&"
$?!??+KIJ??AH?5AHLE?A?E??4KIIE= ???????????????????????????????? ?'"
7?16?%???156)?-5?1???)?)/-?-?6 ?????????????????????? ?#
%?????EI?=?=CA?A?J?E??1?@KIJHO ??????????????????????????????? ?#
%? ??9=OI?J???=?A??=?=CA?A?J?-BBA?JELA ?????????????????? ?$
7?16?&??2-45??)??/4?960 ??????????????????????????????????? !?
&????4A?EFA?B?H?5K??AII?E??*KIE?AII ???????????????????????????? !?
&? ??)JJ=E?E?C?;?KH?)?>EJE??I ????????????????????????????????? "?
&?!??2AHI??=??+??J=?JI ????????????????????????????????????????????? # 7?16?'??2-?2?-?1???)?)/-?-?6 ?????????????????????????? $%
'????*KIE?AII?2H???JAI?2A=?A?=?@?2H?CHAII ???????????????? $%
'? ??2H??E?A?J??A=@AHI?=?@?*KIE?AII?A? ??????????????????? %$
'?!??9??A??E???=?=CA?A?J ????????????????????????????????????? &#
www.phoenixbooks.ru
430 АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
7?16?????9?4?,?.)??75?+??2)?1-5 ????????????????????!?!
??????*AIJ?)?AHE?=??+??F=?EAI ????????????????????????????????!?!
??? ??-KH?FA=??=?@?)IE=??+??F=?EAI ?????????????????????????!?$
+?)554???? ?)?/7)/- ??????????????????????????????????????????!!?
,15+7551??? ?)?/7)/- ??????????????????????????????????????????!! -8-4;,);? ?)?/7)/- ???????????????????????????????????????????!!#
94161?/??)?/7)/- ??????????????????????????????????????????????!!&
4-.-4-?+-?/4)??)4???????????????????????????????????????????!"?
8?+)*7?)4;??????????????????????????????????????????????????????????!'!
?156??.?24?2-4??)?-5 ??????????????????????????????????????????" ?
?156??.?/-?/4)201+)???)?-5 ??????????????????????????????" ?-;5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????" !
*1*?1?/4)20;????????????????????????????????????????????????????????" %
www.phoenixbooks.ru
Автор
phoenixbooks
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2 610
Размер файла
242 Кб
Теги
phoenixbooks, www, www.phoenixbooks.ru, Книги издательства Феникс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа