close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Rezume programi Zakoni gittya

код для вставкиСкачать
КОНЦЕПЦІЯ
загальноосвітньої ціннісно-мотиваційної програми "Закони життя" МЕТА: програма спрямована на виявлення, оснащення й реалізацію потенціалу дитини в її духовному, культурному, інтелектуальному, і фізичному аспекті.
ЗАВДАННЯ: підготувати дитину до життя навчаючи та виховуючи. Закласти основу самостійності й самодостатності, щоби після завершення школи й ВУЗу молода людина не шукала роботу, а вміла би самовизначатися, самоорганізовуватися, дисциплінуватися й продовжувати свій розвиток й самореалізацію. Закласти основу здорового способу життя.
Іншими словами: завдання програми допомогти дитині, батькам, педагогам: - ПОБАЧИТИ головні таланти, задатки й нахили дитини;
- ПОКАЗАТИ основні цінності, які будуть орієнтирами в прийнятті повсякденних і життєво важливих рішень;
- ВИХОВУВАТИ й ПРИЩЕПЛЮВАТИ шляхетні якості характеру, над якими необхідно продовжувати працювати все життя.
- РЕКОМЕНДУВАТИ необхідні знання вищої освіти;
Ця програма не може дати всієї повноти шляхетності характеру й повноти мудрості - здатності застосовувати знання в життя. Вони приходять з досвідом, шляхом спроб і помилок, або частково даються з народженням як дарунок, або прищеплюється батьками особистим прикладом, діалогом, заняттями. Програма дає правильний і оснащений старт але не може в повному обсязі відповідати за все, що відбувається в житті дитини. Головне, що вона має показати й дати дитині, що в неї є все для щасливого життя (високу самооцінку разом з відповідальністю), що все в її руках (впевненість у собі й віру в себе), що для неї все можливо і не має нічого неможливого (сміливість та віру в успіх).
Автор концепції програми навмисне не кладе в її основу яку-небудь філософську ідею, педагогічну думку, психологічну доктрину або релігійну ідеологію, визначаючи статус програми: постійна реформація - творчий і науковий пошук, діалог з батьками й узагальнення існуючих, діючих, результативних ідей, концепцій, доктрин й ідеологій. Поєднувати їх в одну парадигму (сучасну картину світу) й на її підставі формувати програму, яка відповідає вимогам часу й викликам сучасності та працює на виявлення потенціалу дитини, оснащення її знаннями й допомагає у формуванні рис характеру, які є необхідними для її гармонійного розвитку в духовному, інтелектуальному, культурному й фізичному аспектах для розкриття внутрішнього світу й повної реалізації у суспільному й особистому житті.
ПАРАДИГМИ загальноосвітньої ціннісно-мотиваційної програми "Закони життя" Парадигма програми - це сукупність ключових понять, положень та ідей, які визнані педагогічною громадськістю у конкретний період часу і лежать в основі наукових досліджень. Таких парадигм у сучасній педагогіці існує чимало й на самому загальному рівні їх можна розділити на парадигми, спрямовані в майбутнє ("прогресивні"), або звернені в минуле ("класичні"). Термін "класична" позначає усталену, традиційну, яка досить довго домінує в сфері освіти парадигму. "Прогресивна" пропонує інше бачення й підходи, інше право й взаємини, інше поводження й педагогічний менталітет. Наша програма та система освіти дотримуються нової прогресивної парадигми.
Таблиця варіантів відмінностей
нової парадигми освіти від класичної:
КритеріїКласична парадигмаНова, некласична парадигмаОсновна мета освітиПідготовка підростаючого покоління до життя й праціЗабезпечення умов самовизначення й самореалізації особистостіЛюдинаПроста системаСкладна системаРозумРозумний, не розумнийТворчий - розумний, не розумнийЗнанняЗ минулого ("школа пам'яті")З майбутнього ("школа мислення")ОсвітаПередача учневі відомих зразків знань, умінь і навичокСтворення образу світу в собі самому за допомогою активного переміщення себе у світ предметної, соціальної й духовної культуриУченьОб'єкт педагогічного впливу, той, кого навчаютьСуб'єкт пізнавальної діяльності, який навчається самВзаємини педагога й учняСуб'єкт-Об'єктні, монологічні взаємини Суб'єкт-Суб'єктні, діалогічні взаєминиВид діяльності учня"Відповідна", репродуктивна діяльність того, кого навчають"Активна", творча діяльність Головне завдання сучасної освіти - до навчання додати виховання!
ЕТАПИ
загальноосвітньої ціннісно-мотиваційної програми "Закони життя" "Покликання, через усвідомлення, стає призначенням"
Два етапи розвитку
1. Перший етап - ПІДГОТОВКА
1.1. У дитинстві (1-7 років) оточенням дитини, його родиною, взаєминами в родині, особистим прикладом батьків - формується уява про світ, який він повинен бути, якими мають бути взаємини, поводження, позиція й характер. Перебуваючи в культурному, інтелектуальному, духовному, моральному середовищі на повному забезпеченні й під повним захистом без насильницьких методів виховання, дитина одержує повну й досконалу уяву про те, яким має бути світ і вона у ньому. Тоді дитина, як особистість, завжди буде прагнути підтримувати й створювати такий світ. "Настав юнака при початку шляху його: він не ухилиться від нього, коли й зостариться" (Притчі Царя Соломона 22:6).
1.2. У віці від 7 до 14 років - дитину необхідно підготувати до реального життя, використовуючи засоби формування соціальної адаптації. Підготувати до того, що в житті не все так, як повинно бути. Допомогти її побачити у собі потенціал, розкрити таланти й здатності та спорядити необхідними знаннями й навичками для реалізації потенціалу й себе в тому світогляді, в якому вона зростає. Звільнити від вікового конфлікту, який у комплексі зі статевим дозріванням виникає через те, що, виявляється, життя не таке як вона уявляла, а у суспільстві не всі творці історії, і в ньому багато несправедливості, лицемірства й пристосування до збочень світу, і не всі творять справжнє життя, яке дитина знає з дитинства. "...істинно кажу вам, якщо не звернетеся й не будете як діти, не ввійдете в Царство Небесне" (Євангеліє від Матфея18:3).
1.3. З 14 років до 21 року - це час визначення мети й сенсу життя в його культурному, інтелектуальному, духовному й матеріальному аспектах. Це час, коли чітко визначені здатності й таланти, час, коли необхідно допомогти молодій людині сформувати бачення особистого покликання, яке через усвідомлення у вищій освіті, або в суспільно-корисній праці, стає призначенням. Це час, коли покликання через усвідомлення стає призначенням. Тоді це - реалізація!
2. Другий етап - РЕАЛІЗАЦІЯ
Перший варіант (економічна сфера):
2.1. Трансформація здатностей і талантів у дохідну діяльність. 2.2. Перетворення діяльності у капітал - накопичення.
2.3. Перетворення капіталу в інвестиції.
2.4. Перетворення інвестицій в добродійність.
Другий варіант (гуманітарно-соціальна сфера):
2.1. Перетворити свої здатності й таланти в діяльність.
2.2. Діяльність - у результат.
2.3. Результат - у розвиток.
2.4. Розвиток - у повну реалізацію свого покликання як призначення.
"У людини, яка робить те, що потрібно, коли потрібно й так як потрібно надходить час, коли вона робить те, що хоче, коли хоче й так як хоче".
Авторство даної концепції належить Гагаріну Вадиму Едуардовичу і охороняється законом про інтелектуальну власність.
Всі права захищені. При використанні даного матеріалу (повністю або частково) посилання на автора обов'язкове. тел.: 050-07-777-64 e-mail: vadimgagarin@ramblrer.ru сайт: www.ChristianUkraine.org
Автор
vadimgagarin
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа