close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок математики з елементами логіки

код для вставкиСкачать
 Урок математики з елементами логіки, проведений 11.10.2012р. в 2 класі середньої школи №219 м.Києва в присутності автора курсу "Логіка" Митника Олександра Яковича.
Урок провела вчитель-методист Лагойда Наталія Миколаївна за підручником Богдановича М.В.
Тема уроку: Таблиці додавання й віднімання числа 9. Периметр многокутника.
Мета уроку: познайомити учнів з таблицями додавання й віднімання числа 9, периметром многокутника через визначення найближчого роду й видової відмінності; формувати уміння розвивати родові (загальні) й видові (конкретні) поняття, уміння поширювати обсяг поняття; розвивати поняттєве мислення, інтелектуалізовано мовлення, каліграфічні навички; виховувати інтерес до точних наук.
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Привітання
Доброго ранку! Доброго дня!
Доброго вчора, сьогодні, щодня...
Кожному гостю щастя бажаю
Маку - цвітіння, житу - врожаю,
Небові - миру, голубу - неба,
Кожній дитині - всього, що треба.
Хай усміхаються діти щодня!
Доброго ранку! Доброго дня!
Урок продовжим без зупинки з каліграфічної хвилинки.
1) Запишіть дату й вид роботи з дошки.
- Попрацюймо з числом 11
- Дайте визначення поняттю 11, вказавши найближчий рід та видову відмінність.
- Який найближчий рід (Двоцифрове число)
- Сформулюємо відмінність. Чим дане число відрізняється від інших (Записане за допомогою двох одиниць, де перша вказує на кількість десятків, а друга на кількість одиниць)
Збільшіть обсяг поняття 11 (Двоцифрове число і число)
11 - видове поняття. Назвіть до нього родове (Двоцифрове число 2-го десятка)
2) Зверніть увагу на ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5, 9
- Доберіть до групи цих чисел загальне поняття (Одноцифрові числа)
- Знайдіть зайве число (9)
- Доведіть свою думку (У ряду чисел...)
- Згадаймо як правильно писать 9
Вчитель застосовує ТЗН
9 складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова. Починається малий лівий овал від правої сторони клітинки із заокругленням вгору ліворуч, що переходить у лівий малий овал нижче середини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, що він торкнувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюючись внизу ліворуч.
- Запишіть каліграфічно рядок цифр 9 (по 4 цифри через одну клітинку)
ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель застосовує ТЗН
Сонечко:
- Рада вітати вас, друзі!
Равлик:
- Усім привіт! Сонечку, що ми будемо робити сьогодні на уроці? Сонечко:
- Вивчимо таблицю додавання й віднімання числа 9, а також ознайомимось з периметром многокутника.
Равлик:
- Це щось нове.
Сонечко:
- Ти обов'язково про все дізнаєшся. А зараз розпочнемо працювати.
Вчитель:
- Вміння додавати й віднімати числа будуть потрібні нам впродовж усього життя.
ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.
1. Логічна розминка
Й надалі не втрачаємо час
Логічна розминка зараз у нас
- Арифметичний матеріал від Сонечка
1. Доповни судження так, щоб вони були істинними.
а) Десять - це дев'ять і _____ . (1)
б) Якщо до 7 додати _____ , то одержимо 10. (3)
в) Якщо 5 збільшити на _____, то буде 10. (5)
г) Якщо до _____ додати 2, то одержимо 9. (7)
2. Прочитай судження. Напиши, істинним чи хибним є кожне з них.
а) До трьох додати п'ять дорівнює вісім ____________ . (іст.)
б) 0 плюс 5 дорівнює нуль ____________ . (х.)
в) Якщо 1 збільшити на 5, то одержимо число більше за 5, але менше за 7 ____________ . (іст.)
г) Якщо до 3 додати 7, то отримаємо найбільше одноцифрове число ____________ . (х.)
ґ) Якщо до 5 додати 4, то отримаємо найменше двоцифрове число ____________ . (х.)
3. Доповни судження так, щоб вони були істинними.
а) Якщо 7 + 4 =11, то 11-4= _____ (7).
б) Якщо 8 + 7 = 15, то 15 - 7 = _____ (8).
в) Якщо 14 - 7 = 7, то 7 + 7 = _____ (14).
г) Якщо 11 - _____ (4) = 7, то 7 + _____ (7) = 11;
4. Доповни судження так, щоб вони були істинними.
а) 17 - це 8 та _____ (9).
б) 16 - це 8 та _____ (8).
в) 15 - це 6 та _____ (9).
г) 14 - це _____ (9) та 5.
ґ) 11 - це _____ (8) та 3.
5. З'єднай стрілочками вираз з його значенням. Підкресли вирази, які ти не обрав. Чи істинне твердження: "Значення усіх виразів - двоцифрові числа"? Якщо твердження хибне, перетвори його на істинне. (Значення деяких виразів - двоцифрові числа)
- Геометричний матеріал від Равлика
1. Добери загальні поняття до конкретних. Напиши всі можливі варіанти.
а) трикутник - ___________________________________________________
б) квадрат - _____________________________________________________
Відповідь: а) трикутник - многокутник, геометрична фігура
б) квадрат - чотирикутник, многокутник, геометрична фігура
2. До поданих понять добери два родові поняття. Підкресли поняття, яке є, на твою думку, найближчим родовим.
а) квадрат і прямокутник - _________________________________________
б) п'ятикутник і трикутник - ________________________________________
Відповідь: а) квадрат і прямокутник - чотирикутник, многокутник
б) п'ятикутник і трикутник - многокутник, геометрична фігура
3. Пронумеруй фігури за збільшенням кількості кутів. Закресли зайву фігуру. Продовж судження так, щоб вони стали істинними.
а) Якщо фігура має 4 кути, 4 сторони та 4 вершини, то це - ___________________
б) Якщо фігура називається п'ятикутником, то вона має _____________________
в) Якщо фігура не має кутів, тоді її не можна назвати _______________________
Відповідь:
а) Якщо фігура має 4 кути, 4 сторони та 4 вершини, то це - чотирикутник.
б) Якщо фігура називається п'ятикутником, то вона має 5 кутів, 5 сторін та 5 вершин.
в) Якщо фігура не має кутів, тоді її не можна назвати многокутником.
Оцініть себе
Якщо ви були активними в логічній розминці, правильно відповідали, напишіть молодець, а якщо ні - напишіть, що ще є проблеми.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Складання таблиць додавання й віднімання числа 9.
Завдання від Равлика й Сонечка враз зумів розв'язати дружний наш клас. Рушаємо далі Країною Знань - Таблиці вивчаймо, Увага всіх на екран.
Вчитель застосовує ТЗН
1 + 9 =5 + 9 =2 + 9 =6 + 9 =3 + 9 =7 + 9 =4 + 9 =8 + 9 =Равлик:
- У таблиці приклади записані без відповіді. Отже, нам потрібно їх обчислити.
Сонечко:
- Який спосіб обчислення тут найзручніше використати? (Шляхом переставлення доданків)
- Які результати отримаємо? (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Равлик:
- Який приклад пропущено? (9 + 9) = ?
- Пригадайте спосіб обчислення, розкажіть його ( 9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18) Сонечко:
- Тепер друзі розв'яжіть приклади на віднімання 9. Пригадайте спосіб обчислення.
10 - 9 =14 - 9 =11 - 9 =15- 9 =12 - 9 =16 - 9 =13 - 9 =17 - 9 = 18 - 9 =Якщо добре знати таблицю додавання числа 9, то легко розв'язати приклади на віднімання. Ми отримали такі відповіді : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Рухлива хвилинка
Щось ми засиділись
Встанемо на - раз.
Рухливу хвилину
Проводить наш клас.
3. Ознайомлення з периметром многокутника.
Вступне слово вчителя
- Діти, у наших казкових друзів Сонечка й Равлика виникла проблема. В лісі їм потрібно загородити мурашник, щоб він був у безпеці. А вони не знають скільки дроту треба купити для цього в лісовому магазині. Давайте їм допоможемо. (Давайте). Що нам треба для цього? Якої форми буде огорожа ( ). Потрібно виміряти довжину кожної сторони огорожі й додати. Вимірювати будемо в дм. Якщо в нашого трикутника сторони 4 дм., 5 дм. і 6 дм. Яка буде сума? (15 дм.). Суму довжин усіх сторін фігури називають периметром (Р.). У визначенні цього поняття найближчий рід - сума, а довжини усіх сторін - видова відмінність.
Отже, для огорожі трикутної форми в лісовому магазині Равлику з Сонечком потрібно купити 15 дм. дроту. V. Закріплення вивченого.
1. Опрацювання правила в підручнику
2. №173, 174, 176.
VІ. Підсумок уроку.
- Що нового дізналися?
- Що очікуєте від наступного уроку.
VІІ. Повідомлення домашнього завдання (завдання диференційоване)
На добре - с. 35 №176, 177
На молодець - ще придумати й розв'язати задачу на знаходження периметра чотирикутника. 
Автор
19   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 118
Размер файла
26 Кб
Теги
урок, елементами, логіки, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа