close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4kl slovnyk+ kalihrafiya D-O

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала учитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
іляченко Ольга асилівна
до побач………я
Слово ввічливості при прощанні.
енн
•
Д
д
Д
о
о
ч
ч
а
є
н
н
я
н
н
я
•
д
о
п
о
б
а
ч
е
н
н
я
•
З
р
о
б
і
т
ь
з
в
у
к
о
-
б
у
к
в
е
н
и
й
а
н
а
л
і
з
с
л
о
в
а
. Д
о
б
е
р
і
т
ь
а
н
т
о
н
і
м
и
.
д…сц…пліна
Обов'язкове для всіх членів даного колективу підкорення твердо встановленим порядкам, правилам. Самостійна галузь будь
-
якої науки. Гуманітарні дисципліни. Дисциплінований учень. и
и
•
Д
и
с
ц
п
л
і
н
д
и
с
ц
и
п
л
і
н
а
•
П
о
я
с
н
і
т
ь
з
н
а
ч
е
н
н
я
. У
т
в
о
р
і
т
ь
в
і
д
•
д
а
н
о
г
о
с
л
о
в
а
п
р
и
к
м
е
т
н
и
к
, р
о
з
б
е
р
і
т
ь
•
з
а
б
у
д
о
в
о
ю
.
зз
аду
Розташований позаду чогось.
•
З
з
а
д
д
у
з
з
а
д
у
•
У
в
е
д
і
т
ь
с
л
о
в
о
у
р
е
ч
е
н
н
я
. П
і
д
б
е
р
і
т
ь
•
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
, я
к
і
н
а
л
е
ж
а
т
ь
д
о
р
і
з
н
и
х
ч
а
с
т
и
н
м
о
в
и
.
інж…нер
Спеціаліст з вищою технічною освітою. Інженер
-
механік. Інженер
-
електрик. Військовий інженер. Інженерний диплом. Інженерні споруди.
е
•
і
н
І
н
н
ж
ж
е
е
р
і
н
ж
е
н
е
р
•
П
о
я
с
н
і
т
ь
з
н
а
ч
е
н
н
я
с
л
о
в
а
. С
к
л
а
д
і
т
ь
і
•
з
а
п
и
ш
і
т
ь
з
н
и
м
р
е
ч
е
н
н
я
.
кіл…ме
тр
М
іра
довжини
в метричній системі
, дорівнює тисячі метрів
.
о
•
к
і
і
л
Л
о
о
м
е
т
р
к
і
л
о
м
е
т
р
•
З
г
а
д
а
й
т
е
і
н
а
п
и
ш
і
т
ь
в
і
д
о
м
і
•
о
д
и
н
и
ц
і
д
о
в
ж
и
н
и
.
ліворуч
Рух у напрямку вліво.
•
Л
і
і
в
в
о
о
р
у
ч
л
і
в
о
р
у
ч
•
П
о
д
і
л
і
т
ь
с
л
о
в
о
д
л
я
п
е
р
е
н
о
с
у
. •
Д
о
б
е
р
і
т
ь
а
н
т
о
н
і
м
.
•
С
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
. Я
к
е
ц
е
р
е
ч
е
н
н
я
? •
П
і
д
к
р
е
с
л
і
т
ь
г
р
а
м
а
т
и
ч
н
і
о
с
н
о
в
и
.
•
П
р
а
в
о
р
у
ч
в
і
д
д
о
р
о
г
и
•
т
я
г
н
у
в
с
я
л
і
с
, а
л
і
в
о
р
у
ч
•
п
р
о
т
і
к
а
л
а
р
і
ч
к
а
.
м…ханік
Спеціаліст, який спостерігає за роботою і експлуатацією машин. Механік перевірив роботу двигуна.
е
•
М
е
е
х
х
а
і
к
м
е
х
а
н
і
к
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
.
м…л
ьйо
н
Ч
исло
, назва величини.
і
•
М
і
і
л
л
ь
й
о
н
м
і
л
ь
й
о
н
•
З
р
о
б
і
т
ь
з
в
у
к
о
-
б
у
к
в
е
н
и
й
а
н
а
л
і
з
с
л
о
в
а
.
•
П
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
.
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
з
н
и
м
.
•
М
і
л
ь
й
о
н
и
л
ю
д
е
й
з
н
а
х
о
д
я
т
ь
у
с
о
б
і
с
и
л
и
в
і
д
м
о
в
и
т
и
с
я
в
і
д
•
ш
к
і
д
л
и
в
и
х
з
в
и
ч
о
к
.
•
С
к
а
ж
і
т
ь
, я
к
в
и
с
т
а
в
и
т
е
с
я
д
о
п
о
д
і
б
н
и
х
•
в
ч
и
н
к
і
в
?
назад
Рух у напрямку назад.
•
н
а
а
з
а
д
н
а
з
а
д
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
ф
р
а
з
е
о
л
о
г
і
з
м
: •
с
в
о
ї
, н
а
з
а
д
, у
м
і
й
,
с
л
о
в
а
,
•
б
р
а
т
и
.
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
п
р
и
с
л
і
в
'
я
, в
с
т
а
в
и
в
ш
и
д
а
н
е
с
л
о
в
о
. •
а
, п
р
о
й
д
е
ш
, б
р
е
х
н
е
ю
, с
в
і
т
,
•
..., н
е
в
е
р
н
е
ш
с
я
. •
Б
р
е
х
н
е
ю
с
в
і
т
п
р
о
й
д
е
ш
, а
•
н
а
з
а
д
н
е
в
е
р
н
е
ш
с
я
.
ок…ан
одний простір
земної кулі
за межами суходолу
. е
•
О
к
к
е
а
н
о
к
е
а
н
•
С
к
л
а
д
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
, в
я
к
и
х
п
о
д
а
н
е
•
с
л
о
в
о
в
ж
и
в
а
є
т
ь
с
я
в
р
і
з
н
и
х
•
з
н
а
ч
е
н
н
я
х
.
чимо слова
Оформлення презентації -
ресурси інтернету.
. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р.
Олена Мізюріна
.
Журнал «Початкова школа» №10/2011
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
947
Размер файла
3 350 Кб
Теги
kalihrafiya, slovnyk, 4kl
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа