close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4kl slovnyk+ kalihrafiya F-Я

код для вставкиСкачать
 резентацію підготувала учитель -
методист
кандинавської гімназії м. иєва
іляченко льга асилівна
…анера
Ǻонкі листи деревини для облицювання столя
рних виробів. еревний матеріал з кількох склеєних тонких пластинок дерева з перехресним розміщенням волокон. Фанерна фабрика.
ф
•
Ф
а
а
н
е
р
ф
а
н
е
р
а
•
У
в
е
д
і
т
ь
с
л
о
в
о
у
р
е
ч
е
н
н
я
. У
т
в
о
р
і
т
ь
•
в
і
д
с
л
о
в
а
ф
а
н
е
р
а
п
р
и
к
м
е
т
н
и
к
.
…арту…
Частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконування різних робіт. Шкіряна, полотняна запона в колясці, візку для затишку їздця.
ф
х
•
Ф
а
а
р
р
т
у
х
ф
а
р
т
у
х
•
П
о
с
т
а
в
т
е
с
л
о
в
о
у
м
н
о
ж
и
н
і
. •
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
. •
П
і
д
к
р
е
с
л
і
т
ь
ч
л
е
н
и
р
е
ч
е
н
н
я
.
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
н
о
в
е
с
л
о
в
о
з
а
д
о
п
о
м
о
г
о
ю
•
с
у
ф
і
к
с
а
. {
•
Ф
а
р
т
у
ш
о
к
. •
Р
о
з
б
е
р
і
т
ь
з
а
б
у
д
о
в
о
ю
.
•
В
і
д
г
а
д
а
й
т
е
з
а
г
а
д
к
у
.
•
У
с
н
о
в
с
т
а
н
о
в
і
т
ь
з
в
'
я
з
о
к
м
і
ж
•
с
л
о
в
а
м
и
в
р
е
ч
е
н
н
і
.
•
У
ч
е
р
в
о
н
і
м
ф
а
р
т
у
ш
к
у
•
П
т
а
х
с
т
р
и
б
а
є
п
о
с
н
і
ж
к
у
•
І
р
о
з
п
и
т
у
є
с
и
н
и
ч
к
у
•
П
р
о
н
а
й
б
л
и
ж
ч
у
г
о
д
і
в
н
и
ч
к
у
.
•
С
н
і
г
у
р
фу…бол
портивна гра двох команд, під час якої гравці
намагаються загнати м'яч у ворота суперника. Футбольний м'яч.
Футболіст. равець футбольної команди.
т
•
Ф
у
у
т
б
о
л
ф
у
т
б
о
л
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
. •
У
в
е
д
і
т
ь
с
л
о
в
о
у
р
е
ч
е
н
н
я
. У
с
н
о
•
п
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
.
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
в
і
д
о
д
н
о
г
о
с
л
о
в
а
•
п
р
и
к
м
е
т
н
и
к
и
у
с
і
х
р
о
д
і
в
. Д
о
б
е
р
і
т
ь
•
д
о
н
и
х
з
а
з
м
і
с
т
о
м
і
м
е
н
н
и
к
и
. •
У
т
в
о
р
е
н
і
с
л
о
в
о
с
п
о
л
у
ч
е
н
н
я
з
а
п
и
ш
і
т
ь
.
ц…мент
'яжуча речовина, яка з рідкого або тістоподібного стану переходить
у твердий каменеподібний стан при звичайній температурі. дин з основних будівельних матеріалів, в'яжучий засіб при виготовленні бетону
. е
•
Ц
е
е
м
е
н
т
ц
е
м
е
н
т
•
В
и
з
н
а
ч
т
е
ч
а
с
т
и
н
у
м
о
в
и
, р
і
д
, ч
и
с
л
о
. У
т
в
о
р
і
т
ь
в
і
д
д
а
н
о
г
о
с
л
о
в
а
д
і
є
с
л
о
в
о
. •
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
.
ч…рнетка
ошит для попередніх записів.
е
•
Ч
е
р
н
т
к
к
а
ч
е
р
н
е
т
к
а
•
П
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
. С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
. П
і
д
к
р
е
с
л
і
т
ь
й
о
г
о
о
с
н
о
в
у
.
ш…ренга
рупа людей, які стоять на одній лінії з поверненими в
один бік обличчями. овгий ряд якихось предметів. Шеренга автомобілів.
е
•
Ш
е
е
р
є
н
н
г
ш
е
р
е
н
г
а
•
У
с
н
о
п
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
. С
к
л
а
д
і
т
ь
і
•
з
а
п
и
ш
і
т
ь
с
п
о
н
у
к
а
л
ь
н
е
р
е
ч
е
н
н
я
.
шіс…на…цять
атуральне число між 15 і 17. т
д
•
Ш
і
с
т
д
ц
ц
я
я
т
ь
ш
і
с
т
н
а
д
ц
я
т
ь
•
В
і
д
д
а
н
о
г
о
ч
и
с
л
і
в
н
и
к
а
у
т
в
о
р
і
т
ь
ч
и
с
л
і
в
н
и
к
, я
к
и
й
в
і
д
п
о
в
і
д
а
є
н
а
п
и
т
а
н
н
я
к
о
т
р
и
й
? •
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
з
н
и
м
р
е
ч
е
н
н
я
.
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
в
и
п
а
д
к
и
т
а
б
л
и
ч
н
о
г
о
м
н
о
ж
е
н
н
я
і
з
в
і
д
п
о
в
і
д
д
ю
ш
і
с
т
н
а
д
ц
я
т
ь
с
л
о
в
а
м
и
.
шіс…д…сят
атуральне число між 59 і 61. т
е
•
Ш
і
і
с
т
д
е
с
с
я
т
ш
і
с
т
д
е
с
я
т
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
ч
и
с
л
о
61 с
л
о
в
а
м
и
. •
У
т
в
о
р
і
т
ь
в
і
д
н
ь
о
г
о
ч
и
с
л
і
в
н
и
к
, щ
о
•
в
і
д
п
о
в
і
д
а
є
н
а
п
и
т
а
н
н
я
я
к
и
й
?
шіс..д…сяти
атуральне число між 59 і 61. т
е
шіс…сот
атуральне число між 599 і 601. т
•
Ш
і
с
т
с
о
т
і
с
ш
і
с
т
с
о
т
•
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
с
л
о
в
а
м
и
•
м
а
т
е
м
а
т
и
ч
н
и
й
п
р
и
к
л
а
д
і
з
ц
и
м
•
ч
и
с
л
і
в
н
и
к
о
м
.
ю……ат
юдина, яка любить
і оберігає природу.
нн
•
ю
н
н
н
а
т
ю
н
н
а
т
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
у
ф
о
р
м
і
з
в
е
р
т
а
н
н
я
. •
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
с
п
о
н
у
к
а
л
ь
н
е
•
р
е
ч
е
н
н
я
. У
с
н
о
в
с
т
а
н
о
в
і
т
ь
з
в
'
я
з
о
к
•
м
і
ж
с
л
о
в
а
м
и
.
чимо слова
формлення презентації -
ресурси інтернету.
. апун. . ачашинська. обота над словами. Ǻернопіль, 1997р.
лена ізюріна
.
урнал «очаткова школа» №10/2011
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 136
Размер файла
2 396 Кб
Теги
kalihrafiya, slovnyk, 4kl
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа