close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4kl slovnyk+ kalihrafiya P-T

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала учитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
іляченко Ольга асилівна
п…ртрет
ображення особи на картині або на фотографії. Виставка портретів.
Опис особи в літературному творі. Ліричний портрет. Портретний живопис.
о
•
П
о
о
р
е
т
т
р
р
т
п
о
р
т
р
е
т
•
П
о
з
н
а
ч
т
е
р
і
д
, ч
и
с
л
о
, п
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
.
праворуч
Рух напрямку вправо.
•
П
р
в
о
о
р
у
ч
п
р
а
в
о
р
у
ч
•
У
в
е
д
і
т
ь
п
р
и
с
л
і
в
н
и
к
и
в
р
е
ч
е
н
н
я
.
•
М
о
в
у
к
а
з
ц
і
: ї
д
е
ш
в
о
д
и
н
к
і
н
е
ц
ь
—
з
е
л
е
н
і
є
..., ї
д
е
ш
у
•
д
р
у
г
и
й
к
і
н
е
ц
ь
—
з
е
л
е
н
і
є
... .
р…волюція
Швидка зміна встановленого політичного,
соціального чи економічного порядку суспільства
здебільше насильницьким способом. е
•
Р
е
е
в
в
о
о
л
ю
ц
ц
і
і
я
•
р
е
в
о
л
ю
ц
і
я
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
п
р
и
к
м
е
т
н
и
к
. Р
о
з
б
е
р
і
т
ь
з
а
б
у
д
о
в
о
ю
.
с…гнал
М
атеріальний
об'єкт
, що містить у собі або несе інформацію
, кодовану
у певний спосіб. Термін найбільше широко використовується у галузях науки й техніки, пов'язаних з обробкою й передачею інформації.
и
•
С
и
и
г
а
л
с
и
г
н
а
л
•
П
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
. Д
о
б
е
р
і
т
ь
д
о
п
о
д
а
н
о
г
о
с
л
о
в
а
п
р
и
к
м
е
т
н
и
к
и
.
сімд…сят
Н
атуральне число між 69 і 71. е
•
С
і
і
м
с
я
я
т
м
д
с
і
м
д
е
с
я
т
•
П
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
ч
и
с
л
і
в
н
и
к
, д
і
б
р
а
в
ш
и
д
о
н
ь
о
г
о
і
м
е
н
н
и
к
.
•
З
о
д
н
и
м
з
і
с
л
о
в
о
с
п
о
л
у
ч
е
н
ь
с
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
о
з
п
о
в
і
д
н
е
р
е
ч
е
н
н
я
.
т…л…грама
П
овідомлення
, послане телеграфом
, одному з перших видів зв'язку, що використовує електричну передачу інформації. е
е
•
Т
е
л
е
е
г
г
р
а
м
т
е
л
е
г
р
а
м
а
•
•
П
р
о
в
і
д
м
і
н
я
й
т
е
. С
к
л
а
д
і
т
ь
в
і
т
а
л
ь
н
у
•
т
е
л
е
г
р
а
м
у
.
т…мп…ратура
Міра нагрітості тіла або середовища. Температур
-
ний режим.
е
е
•
Т
е
е
м
е
р
т
у
у
р
•
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
•
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
з
і
с
л
о
в
о
м
•
п
и
т
а
л
ь
н
е
р
е
ч
е
н
н
я
, в
с
т
а
в
и
в
ш
и
•
з
в
е
р
т
а
н
н
я
.
тра…вай
ид міського наземного рейкового електротранспорту. агон чи поїзд з кількох вагонів цього виду транспорту, в одному з яких (здебільшого) чи в кількох є двигуни, що живляться від підвісної контактної мережі. Трамвайний парк. Трамвайна зупинка.
м
•
Т
р
а
м
м
в
в
а
а
й
т
р
а
м
в
а
й
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
п
р
о
п
р
а
в
и
л
а
•
п
е
р
е
х
о
д
у
в
у
л
и
ц
і
п
і
с
л
я
в
и
х
о
д
у
з
•
т
р
а
м
в
а
я
.
тр…лейбу…
езрейковий наземний, переважно вуличний, електричний транспорт з живленням двигунів через підвісну контактну мережу. агатомісна машина (вагон) цього транспорту. Тролейбусне депо.
о
с
•
Т
р
о
л
л
е
й
б
у
с
т
р
о
л
е
й
б
у
с
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
п
р
о
п
р
а
в
и
л
а
•
п
е
р
е
х
о
д
у
в
у
л
и
ц
і
п
і
с
л
я
в
и
х
о
д
у
з
•
т
р
о
л
е
й
б
у
с
а
.
чимо слова
Оформлення презентації -
ресурси інтернету.
. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р.
Олена Мізюріна
.
урнал «Початкова школа» №10/2011
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
814
Размер файла
6 192 Кб
Теги
kalihrafiya, slovnyk, 4kl
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа