close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4kl slovnyk+ kalihrafiya А-Г

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
іляченко Ольга асилівна
а…родром
ілянка земної поверхні для зльоту, посадки, стоянки літаків, із спорудами та обладнанням для їх обслуговування. Аеродромна площадка.
е
•
а
а
f
а
е
р
о
д
р
о
м
а
е
р
о
д
р
о
м
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
з
н
а
ч
е
н
н
я
с
л
о
в
а
з
а
•
т
л
у
м
а
ч
н
и
м
с
л
о
в
н
и
к
о
м
.
•
С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
і
з
п
о
д
а
н
и
м
•
с
л
о
в
о
м
р
е
ч
е
н
н
я
.
вв
еч…рі
У вечірній час.
е
•
в
в
в
е
е
ч
ч
е
е
р
і
в
в
е
ч
е
р
і
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
, •
в
и
з
н
а
ч
т
е
к
о
р
і
н
ь
.
…день
У денний час.
в
•
е
д
е
н
ь
д
е
в
д
е
н
ь
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
а
н
т
о
н
і
м
. З
р
о
б
і
т
ь
з
в
у
к
о
-
•
б
у
к
в
е
н
и
й
а
н
а
л
і
з
п
о
д
а
н
о
г
о
с
л
о
в
а
.
…зимку
У зимову пору.
в
•
з
и
м
к
у
в
з
и
м
к
у
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
, •
в
и
з
н
а
ч
т
е
к
о
р
і
н
ь
. С
к
л
а
д
і
т
ь
т
а
•
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
.
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
п
р
и
к
м
е
т
у
, в
с
т
а
в
и
в
ш
и
•
д
а
н
е
с
л
о
в
о
.
•
В
о
р
о
н
и
, у
, б
о
к
и
, г
о
л
о
в
а
м
и
, с
і
д
а
ю
т
ь
, б
у
д
е
, р
і
з
н
і
,
д
е
н
ь
, в
і
т
р
я
н
и
й
, к
о
л
и
.
•
К
о
л
и
в
з
и
м
к
у
в
о
р
о
н
и
с
і
д
а
ю
т
ь
г
о
л
о
в
а
м
и
у
р
і
з
н
і
б
о
к
и
-
д
е
н
ь
б
у
д
е
в
і
т
р
я
н
и
м
.
вісімд…сят
Натуральне число між 79 і 81. е
•
в
і
і
м
с
я
м
д
я
т
в
і
с
і
м
д
е
с
я
т
•
У
в
е
д
і
т
ь
с
л
о
в
о
у
р
е
ч
е
н
н
я
. Д
о
б
е
р
і
т
ь
•
с
п
о
р
і
д
н
е
н
і
с
л
о
в
а
.
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
с
л
о
в
а
м
и
в
и
р
а
з
^^
•
240
: 3 = 80
…літку
У літню пору.
в
•
У
л
і
т
к
у
т
к
л
і
в
л
і
т
к
у
•
З
р
о
б
і
т
ь
з
в
у
к
о
-
б
у
к
в
е
н
и
й
а
н
а
л
і
з
с
л
о
в
а
. П
о
д
і
л
і
т
ь
д
л
я
п
е
р
е
н
о
с
у
.
•
У
т
в
о
р
і
т
ь
п
р
и
с
л
і
в
'
я
, в
с
т
а
в
и
в
ш
и
•
п
о
д
а
н
е
с
л
о
в
о
.
•
Т
и
ж
д
е
н
ь
, р
і
к
, о
д
и
н
, г
о
д
у
є
, ...
вос…ни
осінню пору. е
•
в
о
с
е
є
н
о
с
в
о
с
е
н
и
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
і
л
ь
н
о
к
о
р
е
н
е
в
і
с
л
о
в
а
, •
в
и
з
н
а
ч
т
е
с
п
і
л
ь
н
у
ч
а
с
т
и
н
у
. •
С
к
л
а
д
і
т
ь
з
д
а
н
и
м
с
л
о
в
о
м
п
и
т
а
л
ь
н
е
•
р
е
ч
е
н
н
я
.
вп
…ред
е
Рух у напрямку перед собою.
•
в
п
е
р
е
е
д
в
п
е
р
е
д
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
д
о
с
л
о
в
а
а
н
т
о
н
і
м
. •
С
к
л
а
д
і
т
ь
т
а
з
а
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
, •
в
и
з
н
а
ч
т
е
й
о
г
о
о
с
н
о
в
у
.
…р
анці
ранній час.
в
•
в
р
р
а
н
н
ц
ц
і
в
р
а
н
ц
і
•
Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
п
о
р
і
д
н
е
н
и
й
п
р
и
с
л
і
в
н
и
к
. •
С
п
и
ш
і
т
ь
р
е
ч
е
н
н
я
. В
с
т
а
н
о
в
і
т
ь
з
в
'
я
з
о
к
м
і
ж
•
с
л
о
в
а
м
и
.
•
Г
а
л
а
с
л
и
в
е
п
т
а
с
т
в
о
л
а
ш
т
у
є
т
ь
с
я
у
•
в
и
р
і
й
н
а
б
о
л
о
т
а
х
в
р
а
н
ц
і
.
•
З
а
п
и
ш
і
т
ь
в
і
р
ш
, в
і
д
т
в
о
р
и
в
ш
и
й
о
г
о
.
•
П
о
з
л
і
т
а
л
и
с
ь
г
о
р
о
б
'
я
т
а
. •
П
о
т
і
м
с
т
а
л
и
п
і
д
в
і
к
н
о
м
, •
Р
а
н
о
-
в
р
а
н
ц
і
б
і
л
я
х
а
т
и
, •
М
о
в
п
о
к
л
о
н
и
, б
'
ю
т
ь
ч
о
л
о
м
.
•
Н
. К
а
л
ю
ж
н
а
гард…роб
Шафа для одягу. Роздягальня у громадському закладі. Увесь одяг однієї людини. е
•
Г
г
Г
а
р
д
е
р
о
б
г
а
р
д
е
р
о
б
•
П
о
я
с
н
і
т
ь
т
л
у
м
а
ч
е
н
н
я
с
л
о
в
а
з
а
•
с
л
о
в
н
и
ч
к
о
м
. С
к
л
а
д
і
т
ь
і
з
а
п
и
ш
і
т
ь
•
р
е
ч
е
н
н
я
і
з
р
і
з
н
и
м
з
н
а
ч
е
н
н
я
м
•
с
л
о
в
а
г
а
р
д
е
р
о
б
.
гв…нтівка
Особиста стрілецька зброя
з гвинтовими нарізами у каналі стволу, що призначена для ураження супротивника (цілі) вогнем, багнетом
та прикладом
. и
•
Т
е
в
и
н
т
і
в
в
к
г
в
и
н
т
і
в
к
а
•
Р
о
з
б
е
р
і
т
ь
с
л
о
в
о
з
а
б
у
д
о
в
о
ю
. Д
о
б
е
р
і
т
ь
с
и
н
о
н
і
м
и
.
Оформлення презентації -
ресурси інтернету.
. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р.
Олена Мізюріна
.
Журнал «Початкова школа» №10/2011
чимо слова
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 748
Размер файла
2 774 Кб
Теги
kalihrafiya, slovnyk, 4kl
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа