close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Апостроф, м'який знак (вправи)

код для вставкиСкачать
Апостроф
Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом.
Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б'ю, п'ять, п'є, в'язи, у здоров'ї, м'ясо, рум'яний, тім'я, мереф'янський, В'ячеслав, Стеф'юк.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком стоїть кореневий приголосний (крім р): дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб'я, торф'яний, черв'як.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв'язок, зв'ялити, підв'язати, розм'якшити.
2. Після р: бур'ян, міжгір'я, пір'я, матір'ю, кур'єр, на подвір'ї.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м'якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.
3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без'язикий, від'їзд, з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати, роз'юшити, роз'яснити; дит'ясла, пан'європейський, пів'яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи Примітка 1. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.
4. У імені Лук'ян та усіх похідних словах від нього.
1.Впишіть, де необхідно, апостроф.
Пір_я, подвіря, сузіря, ганчіря, любов_ю,
кровю, верфю, матірю, дитясла, півявора, Лукян, миш_як, пять, девять, ім._я.
Сузір я, тімя, соловя, буря, духм_яний,
вербя, трьох_ярусний, в_язати, моркв_яний, курява, підїзд, цв_ях, під_яремний, солом_яний, бурян, 2.До поданих слів доберіть спільнокореневі, які слід писати з апострофом.
Арфа , язик , риба , перо , гора , хлопець , єдність , олово .
Вставте, де необхідно, м'який знак
1. Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.
2. Різ..ба, Парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховане.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати. .
3. Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.
4. Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківс..кий 5. Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..ктуація, ател..є, дос..є, ус..мішка, Брянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято. Дослідження-відновлення
На місці крапок поставте, де потрібно, м'який знак. Дослідіть, у яких випадках м'якість приголосного в українській мові не позначається.
Кіл..кіс..т.., сіл..с..кий, чукот..с..кий, міц..ніс..т.., діял..ніс..т.., від..ділен.., Кос..тя, с..міливіст.., щас..тя, с..вятковий, пал..ці, радіс..т.., віс..тю, Нас..тя, з..ріліс..т.., Кол..с..кий, Іл..ля, всес..віт..ня, вугіл..ля, піз..ня, майбут..нє, курил..с..кі, галуз..зю, гордіс..т.., маз..ю, весіл..я, в намис..ті, вітал..ня, читал..ня, боз..ня, плат..ня, Трет..яковс..ка, Трет..як, Ул..яна, урал..с..кий, майбут..нє, олен..чин, кан..йон, виход..те, Гор..кий, Хар..ків, ател..є, жен..шен, барел..єр.
Вставити пропущені букви.
Зіграй мені, вівчарю, на сопіл...ці. Смаглява ніч в колис...ці гір гойдала місяця малого. Зачіплянка полюбилася Вірун..ці ще й тим, що тут люди і рано встають, схід-сонця не просипають. Дон..чині корали зорями ранковими палали .
Козак на коника схопився, Марусен..ці вклонився.
Рибал..ці дощ не перешкода. Сухо в жмен..ці, порожньо в кишен...ці.
Чоловік у горіл..ці, як собака в скаженівці. Любо нен...ці, як дитина в чес...ті. (Нар. творч.)
ПОВТОРЮЄМО, ЗАКРІПЛЮЄМО
1.Перепишіть слова. Замість крапок, де потрібно, поставте м'який знак. Поясніть правила його вживання.
а) Люд...с...кіс...т..., піс...ня, с...віт, с...піл...ний, близ...кіс...т..., с...огодні, ц...огорічний, мен...шість, різ...бяр, громад...с...кіс...ть, шіст...десят..., промін...чик, мален...кий, Уман...щина, нян...чити, дон...ці, уман...с...кий, Пан...ченко, Мирон...чук, Іл...ля, чотир...ох, у мис...ці, на гіл...ці, до він...ця, волин...с...кий, Гуцул...щина, вітерец..., Гал...чин, тихесен...кий, Гор...кий, жнец...;
б) Громадян...с...кий, копіювал...ний, пужал...но, Тетян...чин, ласун...ці, л...отчик, ковз...кий, лічил...ник, вікон...ця, Натал...ці, селян...с...кий, галуз...зю, лл...єт...ся, в'яз...кіс...ть, у спіл...ці, повіс...т...ю, куз...ня, стат...тя, домен...щик, козац...кий, голубон...ці, дев'ят...сот..., тон...ший, сімнад...цят..., порад...ся, Михал...чук.
в) Нiч..., заєц..., нен...ка, промiн...чик, бiл..., кiн..., папiрец..., степ..., сiм..., сiл..., кров..., аптекар..., тiн..., туш..., л...он, сiк..., с...огоднi, вiдрiж... .
2.Перекладіть та запишіть українською мовою подані нижче слова. Зіставте й поясніть їх написання. З п'ятьма словами (на вибір) складіть речення.
Полесье, степь, Сибирь, карандаш, секретарь, роскошь, горько, дробь, ночь, календарь, Харьков, запорожский, французский.
3. Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.
Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, ател...є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кан...йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
5 984
Размер файла
50 Кб
Теги
апостроф, вправи, знаки, який
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа