close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Подвоєння приголосних(прав., завд.)

код для вставкиСкачать
Подвоєння букв виникає:
І. Внаслідок збігу приголосних при словотворенні:
- на межі префікса та кореня: віддати, беззубий;
- на межі кореня та суфікса (постфікса): туманний, лимонний, нісся, розрісся;
- на межі основ у складноскорочених словах:
юннат (юний натураліст), спеццех (спеціальний цех),
військкор (військовий кореспондент).
ІІ. На позначення подовженого звука:
1. У деяких ім. І в. (ч.р., ж.р., сп.р. -я): Ілля, суддя, рілля, стаття (але статей - Р.в., множ.).
2. В ім. ІІ в. с.р. - я:
вугілля, зілля, навчання, знання.
3. У деяких ім. ІІІ в. в О.в.(ж.р.- Ø):
сіль-сіллю, подорож -подорожжю, мідь -міддю.
Але: радість-радістю, матір - матір'ю, любов-любов'ю .
4. У деяких дієсловах:
бовваніти, лляти, ссати(ссавці), ввижатись, ввібрати.
5. У деяких прислівниках:
Зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.
6. У прикметниках дієприкметникового походження
(у наголошених суфіксах -анн-, -енн-).
Порівняймо!
Дієприкм. (наголош.корінь)Прикм. (наголош.суфікс)незлі́ченийнезліче́ннийнеска́занийнесказа́нний7. Та деяких інших словах:
бовван, лляний (але льняний), овва, Ганна . 8. У прикметниках-старослов'янізмах: благословéнний, блажéнний, мерзéнний, огнéнний, окаянний, свящéнний(але священик), а також: божéственний. 9.У словах старáнний, притамáнний, числéнний.
10. У загальних іншомовних назвах подвоєння зберігається тільки в словах тонна, манна, ванна, мадонна, бонна, вілла, брутто, нетто, мотто, мулла та в таких рідковживаних, як аннали, пенні, білль, булла, дурра, мірра (усього 16 слів)
11. У запозичених словах апперцепція (бо перцепція), імміграція (бо є міграція, але: еміграція), ірраціональний (бо є раціональний), контрреволюція (бо є революція), сюрреалізм (бо є реалізм)
12. У власних іншомовних назвах і похідних словах: Марокко, марокканець, Голландія, голландський, Бессарабія, Бессарабська площа, Філіппіни, Бонн, Брюссель, Ніцца, Аппалачі, Одіссей, Діккенс, Шиллер, Торрічеллі. 13. У запозичених чоловічих і жіночих іменах: Аполлінарій, Аполлон, Ахіллес, Вассіан, Віссаріон, Геннадій, Еммануїл, Палладій, Алла, Аполлінарія, Аполлонія, Белла, Васса, Віолетта, Жанна, Елла, Емма, Іванна, Ізабелла, Інна,Маріанна, Римма, Стелла, Сусанна.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Подвоєння не зберігається у словах сума, маса, каса, група, шосе, сесія, колона, хобі, бароко, інтермецо, лібрето, піанісимо.
2. В назвах молодих істот: теля, щеня, козеня, порося; 3.Якщо між двома голосними уже є збіг двох приголосних: передмістя, тертя, Заволжя.
4.Не подовжуються м'які зубні приголосні [д′], [т′], [н′] у позиції між двома голосними у словах кутя, свиня, попадя, третя.
Вставте пропущені букви. Поясніть написання подвоєних приголосних.
Без...астережний, закон...ий, годин...ик, від...іл, воз...єднан...я, від...ати, об...йти, гуман...ий, вин...ий, страшен...ий, старан...о, священ...ий, незнищен...ий, нескінчен...ий, в...ічливий, Ган...а, бов...аніти, міськ...ом, причин...ий, в...есь, возніс...я, письмен...ий, незлічен...ий, військ...мат.
Розкрийте дужки. Поясніть правопис слів.
Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, молодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, карти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, пере(д)ень, неви(н)ий, самовпевне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, напруже(н)ість, самові(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов'я(н)ий, ці(н)ість.
Перекладіть слова українською мовою. Поясніть особливості їх написання в обох мовах.
Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный, нежданный, Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью, артелью, статья.
Поставте наведені іменники в орудному відмінку однини, поясніть їх написання.
Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
886
Размер файла
22 Кб
Теги
право, завд, подвоєння, приголосн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа