close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

жовтень

код для вставки
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИПУСК № 2
У цьому випуску:
ЖОВТЕНЬ 2014
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Вітання
1
Проблемне навчання 2-6
на уроках математики
Формування творчої 7-11
та
індивідуальної
особистості школяра
шляхом упровадження інноваційних виховних технологій в
практику
роботи
навчального закладу
Урок з української
12-13
мови з теми
―Звертання. Розділові
знаки при звертанні‖
Урок історії з теми
13-14
«Київська Русь за
часів правління князя
Ярослава Мудрого»
Взаємодія вчителя та 15-17
учня на уроках фізичної культури.
Сценарій спортивно- 17-19
го свята ―ФізкультУра!‖
Організація ефектив- 19-25
ного контролю за
формуванням у учнів
навичок техніки читання
Пробне тестування
2015
25-26
Роз’яснення щодо
ЗНО
27-28
Шановні освітяни!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання,
за любов до дітей і рідного краю.
Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю.
Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.
Бажаємо Вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!
Історія свята
5 жовтня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день вчителя. Офіційно його визнали в більш як ста державах. Вперше про таке свято заговорили в
1994 році, коли й було засноване це свято.
Всесвітній день вчителя сьогодні святкують не тільки вчителі шкіл, а й
викладачі вищих навчальних закладів, працівники сфери освіти і всі, хто вважає
себе причетним до навчання молодого покоління. Всесвітній день вчителя — прекрасний привід, щоб згадати про високу роль вчителя в сучасному суспільстві.
Саме тому на різних державних рівнях прийнято в цей день вітати педагогів, відзначаючи їх заслуги перед країною. Дата для святкування Всесвітнього дня вчителя була обрана невипадково. У цей день в 1966 році відбулася паризька міжурядова конференція, темою якої став статус вчителів. Всі норми щодо цього питання
згодом задекларувала організація ЮНЕСКО.
Україна також святкує День вчителя саме 5 жовтня. Іноді проведення урочистих заходів переноситься на сусідні дати, якщо 5 жовтня припадає на вихідний
день тижня.5 жовтня 1994 Всесвітній день учителя відзначався вперше, і з тих пір
святкові заходи незмінно проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах це свято відзначається в дні близькі до 5 жовтня. Головне, щоб святкування не співпали
з осінніми канікулами
в північній півкулі
і з весняними канікулами — у південній.
Вікіпедія
Стр. 2
Випуск № 1
Матеріали семінару вчителів математики
01.10.2014
Тема: Проблемне навчання на уроках математики
Он взрослых изводил вопросом «почему?»,
Его прозвали маленький «философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
не досаждал вопросом «почему?»
С.Я. Маршак
Проблемне
навчання – це
така організація
процесу навчання,
основу якої
складають
проблемні
ситуації, проблеми
та їх вирішення
учнями
У цих строчках Маршака криється предмет нашої сьогоднішньої розмови.
Навчально-виховний процес, побудований лише на інформативному викладенні матеріалу, призводить до того, що у дитини вичерпується допитливість.
Світ перестає бути для неї джерелом проблем. Знання стають поверхневими, буденними.
Перед школою стоїть завдання формування якостей творчої особистості,
таких як продуктивність, оригінальність мислення, винахідливість, вміння бачити
проблему, інтуїція, швидкість розумових реакцій тощо. Ці якості певною мірою і
розвиває проблемне навчання, яке ставить учня в нестандартні умови і вчить знаходити вихід. Тому для сьогоднішнього обговорення ми вибрали тему
«Проблемне навчання на уроках математики».
Ми не будемо розглядати технологію проблемного навчання як єдиний
спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів. В ньому є і переваги, і недоліки.
На сьогодні наше завдання – зрозуміти, як використати переваги методів проблемного навчання для активізації учнів, виникненню тривалого інтересу до вивчення
нашого предмету.
Існують різні погляди на проблемне навчання. Розберемося спочатку в деяких поняттях.
1)Що називають проблемним навчанням?
Завдання1 учасникам семінару:Перед вами записано декілька означень. Яке, на
вашу думку, найбільше характеризує проблемне навчання?
- це рішення учнем під керівництвом вчителя нових для нього пізнавальних і
практичних проблем (Лернер);
- це тип розвивального навчання, у якому поєднуються систематична самостійна
пошукова діяльність учнів із засвоєння ними готових висновків науки, система
методів побудована з урахуванням ціле покладання та принципу проблемності,
процес взаємодії викладання і навчання орієнтований на формування пізнавальної
самостійності учнів…(Махмутов);
- це особливий тип навчання, характерну рису якого складає його розвиваюча по
відношенню до творчих здібностей функція;
- це така організація навчальних занять, яка передбачає створення під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, в результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, навичками,
уміннями й розвиток розумових здібностей.
(обговорення)
Все це вірні означення проблемного навчання, в залежності від того, які
завдання на нього покладаються.
Стр. 3
Навчальна
проблема - це
штучна
педагогічна
конструкція, яка
моделюється
вчителем у
структурі змісту
навчального
предмета
Випуск № 1
Отже, проблемне навчання – це:
принцип навчання;
новий тип навчального процесу;
метод навчання;
дидактична система.
Основні завдання проблемного навчання:
розвиток мислення і творчих умінь учнів;
засвоєння учнями знань і вмінь, добутих у ході активного пошуку й самостійного рішення проблем;
виховання активної творчої особистості учня, що вміє бачити, ставити й
розв’язувати навчальні проблеми.
Проблемне навчання може бути використане на різних етапах навчального
процесу. При вивченні нового матеріалу учень самостійно засвоює нове твердження або поняття формулювання або назву якого вчитель вводить після засвоєння
його сутності. Наприклад: при вивченні теми «Множення звичайних дробів» у 6му класі. Учні до цього часу вміють множити десяткові дроби, переводити звичайні дроби в десяткові і навпаки. Проблемне питання: як помножити два звичайних дроби? (перевести в десяткові, перемножити, результат перевести в звичайний дріб, зробити висновок).
На етапі формування умінь і навичок перед учнями в результаті перевірки
на практиці зроблених висновків постає нова проблема, яка призводить до якісно
вищих умінь та навичок і може поступово перевести у вивчення нового матеріалу.
Щоб застосовувати метод проблемного навчання, учитель повинен
чітко уявляти собі наступне:
Якої мети домагається створення проблемної ситуації на уроці?
Що буде сприяти виникненню проблемної ситуації?
Які інтелектуальні труднощі виникнуть в учнів при розв’язанні запропонованої учням задачі?
Як буде створена проблемна ситуація?
Буде це питання чи завдання?
Як залучити учнів до пізнавального пошуку?
3.Методи проблемного навчання:
1) проблемне викладання;
2) евристична бесіда;
3) дослідницький метод.
Проблемне викладання (Аристотель «Риторика»).Самостійність учнів невелика: вони слідкують своєю думкою за міркуванням вчителя. Учитель частину
матеріалу викладає сам, формулює пізнавальну проблему, а потім пропонує учням
прочитати в підручнику інформацію, яка доповнює його розповідь. При цьому
ставить ряд запитань. Далі учням пропонується відповісти на проблемне запитання, поставлене на початку уроку.
Завдання вчителя:
побудувати навчальний матеріал так, щоб при викладанні була поставлена
проблема, а рішення проблеми учні знайшли б у підручнику;
продумати, чим можна доповнити інформативний матеріал підручника для
створення проблемної ситуації;
сформулювати проблемне питання;
іноді корисно розділяти матеріал на окремі логічно пов’язані частини, після кожної частини дати можливість учням задати питання.
Евристична бесіда (Сократ). Учитель готує систему питань і поступово
підводить учнів до вирішення проблемного питання.
Дослідницький метод, який включає:
спостереження і постановку питань;
формулювання гіпотез;
дослідження гіпотез і вибір найбільш вірогідної;
перевірка гіпотези і її кінцеве затвердження;
Стр. 4
Випуск № 1
фіксування результатів у формі запису, малюнка, графіка тощо.
Наприклад: Формулювання ознаки паралельності двох площин (розглянути
гіпотези: 1) Якщо пряма, яка лежить в одній площині, паралельна прямій, що лежить в іншій площині, то дані площини паралельні. 2)Якщо дві паралельні прямі,
що лежать в одній площині, паралельні двом паралельним прямим з іншої площини, то дані площини паралельні. 3) Якщо дві прямі,що перетинаються і лежать в
одній площині, відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються і лежать в
іншій площині, то дані площини паралельні).
Розглянемо основні поняття, якими оперують в теорії проблемного навчання.
Завдання 2. Установити відповідність між назвою поняття і його змістом:
Поняття
Проблемне запитання
Проблемна задача
Проблемне завдання
Проблемне
навчання—
навчально–
пізнавальна
діяльність учнів із
засвоєнням знань
та способів
діяльності на
основі створення й
розв’язання
проблемних
ситуацій
Проблемна ситуація
Зміст поняття
– на відміну від звичайного, не передбачає простого
пригадування або відновлення знань.
форма організації навчального матеріалу із заданими
умовами і невідомими даними, пошук яких потребує
від учнів активної розумової діяльності, аналізу фактів,
з’ясування причин і т.д.
передбачає вказівку учням про їх самостійну пошуково-пізнавальну діяльність, спрямовану на одержання
необхідного результату.
стан розумового утруднення учнів, який створено спеціально вчителем, за допомогою певних
прийомів, методів і засобів.
Ознаки проблемних запитань:
складність( готової відповіді немає, її слід знайти в результаті інтенсивних
розумових процесів);
значимість( запитання викликає інтерес учня);
місткість (широке охоплення матеріалу).
Завдання 3. Які завдання слід вважати проблемними, а які непроблемними? Відмітити знаком + у потрібній колонці.
Завдання
Пригадати
Прочитати
Сформулювати завдання
Дізнатися
Спланувати
Назвати
Переказати
Повторити
Висунути гіпотезу
Записати
Проаналізувати
Обґрунтувати
Оцінити результат
Пояснити
Порівняти
Вибрати спосіб
Виконати за зразком
Виконати за інструкцією
Виконати в змінених умовах
Знайти помилку
Вирішити
Здійснити класифікацію
Проблемне
Непроблемне
Стр. 5
Не можна
намагатися
створити
проблемну
ситуацію на
кожному уроці.
Треба чергувати
проблемність з
іншими методами
і пам’ятати:
«Знання – діти
подиву і цікавості»
Луї де Бройль
Випуск № 1
Етапи проблемного навчання:
1. Створення проблемної ситуації.
2. Формулювання проблеми.
3. Розробка робочих гіпотез.
4. Перевірка робочих гіпотез.
5. Аналіз результатів, формулювання висновків.
6. Повернення до проблемної ситуації.
Три основні ознаки проблемної ситуації:
невідоме;
протиріччя;
потреба.
Зупинимося докладніше на видах і способах створення проблемних ситуацій.
Завдання 4. Ознайомитися з видами проблемних ситуацій, способами їх
створення, прикладами (у табличці і на уроках, які покажуть наші колеги), заповніть (за можливості) останню колонку.
Ситуація
Обставини
створення
Приклад
Ситуація
несподіваності
ство р юється
пр и
ознайомленні учнів з
фактами, які викликають здивування, здаються парадоксальними.
:Сума внутрішніх кутів опуклого nкутника знаходиться за формулою
180(n – 2), а сума зовнішніх кутів,
взятих по одному при кожній вершині, однакова для всіх опуклих многокутників.
Ситуація
конфлікту
застосовується в основному при вивченні
теорії.
Побудова трикутника за трьома сторонами. Нерівність трикутника. Завдання: побудувати трикутник за
даними трьома сторонами:1)5см, 6см,
7см; 2)9см, 5см, 3см; 3)1см, 2см, 3см.
Учні згадують, як будується трикутник за трьома сторонами, але в 2-му і
3-му випадках виявляють, що завдання виконати неможливо. Виникає
проблема: за яких умов існує трикутник?
Ситуація
припущення
полягає у висуванні
вчителем гіпотези і
залученні учнів до
дослідницького пошуку.
Виведення формули суми геометричної прогресії (задача про винахідника
шахів); виведення формули площі
паралелограма, знаючи площу прямокутника і властивості площ фігур.
Ситуація
заперечування
створюється у тих
випадках, коли потрібно спростувати невірний висновок, довести неспроможність
якоїсь ідеї.
Чи вірно, що через пряму і точку можна провести єдину площину? Чи
вірно твердження: дві площини, паралельні до однієї й тієї самої прямої,
паралельні?
:
Ситуація
невідповідності
виникає у тих випадках, коли досвід, поняття і уявлення, які
стихійно склалися в
учнів, вступають в
протиріччя з науковими даними.
дві прямі, перпендикулярні третій
прямій, паралельні (при вивченні
стереометрії).
Свій приклад,
або
приклад з
побаченого на уроках
Стр. 6
Випуск № 1
Ситуація
невизначеності
Три основні ознаки
проблемної
ситуації:
невідоме;
протиріччя;
потреба.
виникає у тих випадках, коли
проблемне завдання містить
недостатньо даних або надлишок, невизначеність в постановці питання, завідомо допущені помилки
більший кут трикутника
дорівнює 50 градусів,
знайдіть інші кути.
Підведення підсумків
Завдання 5. Які дії здійснює учень і які дії здійснює вчитель при застосуванні проблемного навчання?
відтворює
створює
мотивує
аналізує
сприймає
учень
розв’язує
вчитель
уточнює
пропонує
визначає
здійснює
обирає
Умови успішної організації проблемного навчання
підготовка вчителя;
підготовленість учнів;
науково-методична забезпеченість процесу навчання для створення проблемної ситуації;
урахування особливостей предмета, теми, часу, відведеного програмою.
Алгоритм проблемного навчання
виокремити проблему з «фону»;
чітко сформулювати проблему;
поставити проблемне питання;
створити проблемну ситуацію;
знайти найбільш доказовий спосіб її розв’язання;
у разі невдачі проаналізувати ситуацію, скоригувати шлях вирішення або
реалізувати альтернативний
Переваги проблемного навчання
Проблемне навчання:
розвиває розумові здібності учнів;
викликає інтерес до навчання, сприяє виробленню мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
пробуджує творчі нахили учнів;
виховує самостійність, активність і креативність учнів;
сприяє формуванню всебічно розвинутої особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві проблеми;
забезпечує найбільш тривале засвоєння знань, орієнтує на комплексне застосування знань, тобто сприяє формуванню компетентностей. Складається ситуація успіху на уроці практично для кожної дитини.
Слабкі сторони:
більші затрати часу при вивченні нового матеріалу;
недостатня ефективність при формуванні практичних умінь і навичок;
слабка ефективність при засвоєнні принципово нових розділів матеріалу, де
немає пори на попередній досвід.
Не можна намагатися створити проблемну ситуацію на кожному уроці.
Треба чергувати проблемність з іншими методами і пам’ятати: «Знання – діти подиву і цікавості» (Луї де Бройль)
Єлістратова Л.Г., методист ММК
Стр. 7
Випуск № 1
Матеріали засідання студії
для заступників директорів з виховної роботи
«Актуальні форми організації виховної роботи: досвід, проблеми, перспективи, вдосконалення»
21.10.2014
Тема: Формування творчої та індивідуальної особистості школяра шляхом упровадження інноваційних виховних технологій в практику роботи навчального закладу
Мета: Привернути увагу учасників засідання до проблеми застосування інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти. Не тільки навчити методам і формам, але й стимулювати бажання застосовувати їх у своїй практиці, а саме спільними зусиллями (шляхом своєрідного аукціону ідей) поширити
уяву про можливі форми і методи організації виховної роботи в закладі освіти.
Підвищувати мотивацію слухачів до самоосвіти, розвивати творчий потенціал кожного педагога.
Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє
крила педагогічна творчість
В.О. Сухомлинський
Інтерактивна вправа «Фанти»
Зараз кожен із вас за допомогою жеребкування витягне папірець, на якому
написаний певний реальний чи вигаданий персонаж. Пригадайте, з чим саме він у
вас асоці-юється. Та дайте відповідь на питання: «Що у вас спільного та відмінного із цим персонажем, не на-зиваючи його?» Решта учасників має вгадати, яка
професія, особа чи персонаж були представлені.
Реальні і вигадані персонажі: космонавт, грузин, Софія Ротару, Шерлок
Холмс, акробат, клоун, хірург, Бетховен, Маша з мультфільму «Маша та Ведмідь», Вільям Шекспір, Мерлін Монро, няня Віка, Вінні-Пух, фокусник, Колобок,
Тарас Шевченко, Леся Українка, Михайло Поплавський, крокодил Гена, Снігова
королева, Алла Пугачова, Володимир Зеленський, група «Віа-Гра», Влад Яма, метелик, ворон, чайка.
«10 понять» методичної компетентності заступника директора з
виховної роботи
Завдання: за поданим визначенням з’ясуйте назву поняття, обґрунтуйте
свою відповідь
Визначення поняття
Зумовлена моральними нормами і цінностями система
установок особистості на соціальні об’єкти (людину, групу, істоту), яка представлена у свідомості переживаннями
співчуття та спільної радості й реалізується у спілкуванні
та діяльності в аспектах сприймання, спів діяльності, допомоги
Ті конкретні заходи або форми виховної роботи (бесіди,
збори, вечори тощо), види діяльності учнів (навчальні заняття, конкурси тощо), а також предмети (картки, кінофільми), які використовуються в процесі реалізації того чи
іншого методу
Пристосування організму, особистості чи групи до змінених зовнішніх умов
Процес свідомого, цілеспрямованого і систематичного формування особистості, який здійснюється в рамках і під
впливом соціальних інститутів (сім’ї, школи, культури
тощо) з метою її підготовки до виконання соціальних функцій і ролей
Поняття
Гуманність
Засоби виховання
Адаптація
Виховання
Стр. 8
Випуск № 1
Функція суспільства, що забезпечує його розвиток
шляхом передачі новим поколінням людей соціальВиховання
но-історичного досвіду поколінь відповідно до цілей і інтересів тих або інших класів, соціальних
груп
Частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й
Дидактика
навчання, виховання в процесі навчання
Один із методів розв’язання спірних питань
Дискусія
Поділ учнів у процесі навчання і виховання на мік- Диференційований підхід
рогрупи за однорідними критеріями для проведення
дослідно-експериментальної роботи
Суспільна форма об’єднання людей, що виникає на
Колектив
основі їхньої спільної праці, громадських інтересів,
яким підпорядковуються дії, вчинки, інтереси окремих осіб
Це спонукання до здійснення поведінкового акту,
Мотив
що породжене системою потреб людини та з різним
ступенем усвідомлене чи неусвідомлене взагалі
Нововведення в педагогічній системі, направлене на
Інновація
вдосконалення й покращення навчально-виховного
процесу
Отже, інновація в освіті – нововведення, цілеспрямовані зміни, які викликають перехід системи з одного стану в інший. З огляду на це основним завданням
освітнього закладу є поступовий перехід від школи, що навчає і виховує, до школи, яка керую знаннями і вчить кожного бути менеджером свого майбутнього. Теоретично вчителі розуміють, що досягти інтелектуального розвитку учнів і їх вихованості можна за умов використання новітніх педагогічних технологій, перетворюючи традиційний урок, годину спілкування чи класну годину на сучасну форму
організації навчально-виховного процесу.
Шановні колеги! Використовуючи інтерактивну вправу «Мікрофон», визначимо, які педагогічні технології впроваджують в свою практичну діяльність педагоги вашого закладу освіти
(коментарі)
Особисто я хотіла звернути вашу увагу на декілька з них:
Технологія особистісно зорієнтованого навчання
Сутність методики особистісно зорієнтованого навчання полягає у створенні оптимальних умов для розвитку особистісних структур учня, формування його
життєвих компетентностей та вироблення власної освітньої продукції.
Структура особистісно зорієнтованого заходу складається з етапу мотивації
(з’ясування емоційного стану школярів і забезпечення емоційної налаштованості
спілкуватися, актуалізація суб’єктивного досвіду та опорних знань); ціле визначення та планування, опрацювання навчального матеріалу, рефлексивнооцінювального етапу.
Технологія кооперативного навчання ( ТКН).
Груповий метод, або кооперативне навчання, - це спосіб спільного вирішення проблем.
Існує п’ять складових кооперативного навчання (групового методу), які
стають знаряддям при вирішенні завдань цього методу.
1. Позитивне взаємовідношення. Учні працюють разом у групі. Вся група має одну
мету. Всі мусять разом досягти мети, покладаючись один на одного.
2. Індивідуальна відповідальність. Кожен мусить допомогти іншим досягти мети.
3. Взаємне спілкування. Кожен член групи мусить з повагою вислухати інших.
Стр. 9
Випуск № 1
4. Комунікативні вміння. У кожного учня важливо виробити вміння слухати інших, допомагати, з’ясовувати, перевіряти розуміти, розпитувати. Ці вміння допомагають розв’язати конфлікти та вирішувати проблеми, посилюють комунікабельність, довір’я, вчать керувати.
5. Поступове вироблення вмінь, процедування. Спільне вирішення того, як можна
поліпшити процес кооперативного навчання.
Завдання вчителя в кооперативному навчанні
1. Підготувати потрібні матеріали та виробити підходи до виконання дорученої
справи.
2. Створити та організувати групи.
3. Розподілити обов’язки між членами групи.
4. Дати вказівки, слідкувати за тим, чи всі члени груп виконують свої обов’язки.
5. Слухати дискусії, ставити запитання, де потрібно, допомагати.
6. Допомагати учням в оцінці ними самими їхньої роботи, з’ясувати, чи досягли
вони мети, підказати, як можна поліпшити результати своєї праці.
7. Оцінити результати роботи групи та внесок кожного в реалізацію проекту чи
виконання завдання.
Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх.
Зібратися
разом – це початок,
триматися разом –
це
прогрес,
працювати разом –
це успіх
Технологія проектного навчання.
Проектне навчання є непрямим, і тут цінний не тільки результат, але в більшій мірі сам процес.
У повній формі робота над проектом проходить у шість стадій: підготовча,
планування, дослідження, висновки, подання або звіт, оцінка результату і процесу.
Учитель перетворюється на куратора або консультанта:
Допомагає учням у пошуку джерел;
Сам є джерелом інформації;
Підтримує і заохочує учнів;
Координує і коригує весь процес.
Підтримує безперервний зв'язок
Проект - буквально це «кинутий вперед», тобто прототип, прообраз будьякого об’єкта, виду діяльності, а проектування перетворюється в процес створення
проекту. Проектування найбільш поширений вид інтелектуальної діяльності.
Ефективність застосування проектної діяльності у освіті полягає в тому,
що:
1.Відбувається розвиток творчого мислення як обов’язкової умови реалізації проектної діяльності;
2. Якісно змінюється роль педагога: усувається його домінуюча роль в процесі
присвоєння знань і досвіду, йому доводиться не тільки і не стільки навчати,
скільки допомагати дитині вчитися, направляти її пізнавальну діяльність.
3.Вводяться елементи дослідницької діяльності;
4.Формуються особистісні якості вихованців, які розвиваються лише в діяльності і
не можуть біти засвоєнні вербально (у групових проектах, коли «працює» невеликий колектив і в процесі його спільної діяльності з’являється спільний продукт, звідси розвивається вміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, здатність відчувати себе членом команди – підпорядковувати свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи);
5.Відбувається включення вихованців у «добування знань» та їх логічне застосування (формуються особистісні якості – здатність до рефлексії та самооцінки,
вміння робити вибір і осмислювати як наслідки цього вибору, так і результати
власної діяльності)
Стр. 10
Всякая программа
преподавания,
всякая метода
воспитания, как бы
хороша она не была,
не перешедшая в
убеждение
воспитателя,
остается мертвой
буквой, не имеющей
никакой силы в
действительности
К.Д. Ушинский
Випуск № 1
Технологія інтерактивного навчання
Сутність і види інтерактивних методів навчання.
Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на
практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всього класу.
Фронтальні методи:
1. Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель
може взяти слово після обговорення.
2. Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з
приводу проблеми, передаючи один одному уявний "мікрофон".
3. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня –
це продовження незакінченого речення типу "можна зробити такий висновок…",
"я зрозумів, що…"
4. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі
учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань.
5. Аналіз дилеми (проблеми). Учні в колі обговорюють певну дилему (простіше) чи
проблему (складніше, бо поліваріантно). Кожен каже варіанти, що складаються
внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з особистісним сенсом
(наприклад, "чи платити податки, якщо країна не здатна їх правильно розподілити?").
6. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній
новоствореній групі були експерти з кожного аспекту проблеми (наприклад, кожна первинна група аналізувала один вірш Т.Шевченка, після переформування перша нова група повинна узагальнити тематику всіх опрацьованих віршів, друга –
ідейне навантаження, третя – образи, четверта – форму).
А також «Карусель», «Евристичні бесіди», «Дискусії», «Дебати»,
«Конференції», «Технологія повноцінної співпраці», «КТС» і т.д.
Розглядаючи особливості характеристик педагогічних технологій дійшли
висновку, що вони мають спільні ознаки.
Спільні ознаки інноваційних технологій:
Діяльність педагогів на діагностичній основі;
Психологізація та індивідуалізація навчання та виховання;
Розвивально-творчий характер навчання учнів;
Атмосфера співробітництва та психологічного комфорту;
Моніторинг навчального процесу;
Підвищена увага до потреб та запитів учнів.
Ефективність реалізації нововведень на рівні загальноосвітнього навчального закладу залежить від багатьох чинників, на сам перед від інноваційного потенціалу школи. Він проявляється у вмінні створювати, сприймати та реалізовувати
нововведення.
Інноваційний потенціал ЗНЗ щодо конкретного нововведення це
зацікавленість учасників інноваційною діяльністю в позитивному результаті;
компетентність учасників інноваційної діяльності щодо реалізації нововведення, співвідношення мети школи з новою педагогічною ідеєю, наявність
сторін, відповідальних за процес і ре-зультати апробації нововведення
(автор, науковий керівник, консультант та інші);
узгодженість інтересів між суб'єктами інноваційної діяльності, з одного боку,адміністрацією (педагогічним колективом, батьками) — з іншого. Особливе значення мають визнання та підтримка нововведення з боку органів
державного управління та громадськості.
Стр. 11
Кожен кмітливий,
мудрий, завзятий
Буде ідеї свої
представляти.
Отож
починаємо,добре
слідкуйте,
Слухайте,
думайте,
аналізуйте,
Щоб кожен
сьогодні щось нове
узнав,
А потім у себе
застосував.
Випуск № 1
Інформація для роздумів, дискусія з приводу висловлювання
К.Д.Ушинського.
«Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она не была, не перешедшая в убеждение воспитателя, остается мертвой
буквой, не имеющей никакой силы в действительности»
К.Д. Ушинский
Трішки відпочинемо і зазирнемо на хвилинку в Інтернет. Цікаво, об’ява
«Вас розшукують»
Інтерактивна вправа «Вас розшукують»
Уявіть, що ви в активному пошуку роботи. І ось, «блукаючи» Інтернетом,
знаходите цікаву пропозицію: поважний директор елітної школи шукає конкурентоспроможного, високо-культурного заступника директора з виховної роботи,
ерудованого, цікавого ді-тям, який зможе бути їм старшим товаришем, але при
цьому залишатиметься вимогливим і творчим педагогом. Конкуренція серйозна.
Тому директор запропонував кожному, хто бажає обнімати таку посаду, творчо
прорекламувати себе і виставити свою ідею на аукціон.
Одним словом, робіть рекламу такою як забажаєте. Лише пам’ятайте, що
ваша реклама не єдина, а отже, вам необхідно похвалитися.
Аукціон ідей (Із досвіду роботи закладів освіти з окресленої теми зустрічі)
Підведення підсумків. Метод незакінченого речення «Я справжній заступник директора з виховної роботи, бо …»
Дякую, колеги, за ваші думки, а в мене є ще підтвердження того, що ви з
категорії справжніх педагогів. Жартівливо про це через 13 ознак заступника директора з виховної роботи.
№ слайда
1
2
Текст слайда
13 ознак того, що ви справжній заступник директора
Ви несете з дому все, що може знадобитися на робо-чому місці!
3
Ви приносите в дім купу непотрібних речей, 3 точки зору нормальних людей,
Ваших близьких і рідних, які підозріло спостерігають за тим, як безповоротно зростає гора макулатури у Вашому будинку
Ваша сім'я принесена в жертву освіті, вона теж пра-цює разом із Вами, хоч і
не зарахована до штатного розпису... Працюють мовчки, тихо жаліючи Вас, а
ін-коли — проклинаючи школу
Участь вашої дитини — чекати.
Біля кабінету, учительскої, вдома, чекати терпеляче і мовчки.
Люди, далекі від освіти, не розуміють Вас, коли Ви говорите про своїх 30
дітей і 45 батьків
Кожна неформальна зустріч із колегами безумовно перетворюється в мініпедраду, не дивлячись на те, що Ви весь час клянетеся не говорити про школу
Чужих грошей у Вашій сумці завжди більше, ніж власних
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ви вскакуєте серед ночі, щоб записати позачергову геніальну ідею до завтрашнього уроку
Із Вами вітається половина району, і ця ж сама по-ловина оцінює, як Ви, де
Ви і з ким Ви!
Ви вмієте фарбувати, заклеювати, забивати цвяхи, ремонтувати меблі, працювати до ранку, вмовляти, пробачувати, ходити на роботу хворими та входити в чиєсь положення...
Ви не можете нормально відпочивати, говорити «ні» адмі-ністрації школи,
проходити мимо книжкових прилавків...
Ви ніяк не можете визначитися з тим, що 1 вересня Ви маєте приймати: поздоровлення чи співчуття
Якщо це все про Вас — то Ви справжній заступник директора!
Панасенко В.В., завідувач ММК
http://valentinapanasenko.blogspot.com/
Стр. 12
Випуск № 1
Розробки уроків з використанням методів
особистісно зорієнтованого навчання
Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні
Мета : на основі дидактичного матеріалу творів Т.Шевченка узагальнити і систематизувати знання учнів про правила вживання розділових знаків при звертанні;
розвивати вміння застосовувати їх на практиці розвивати зв'язне мовлення, мислення, увагу, спостережливість; виховувати повагу до мистецької спадщини Великого Кобзаря.
Тип уроку: закріплення і систематизація знань.
Обладнання:
Т.Шевченка.
Епіграф:
Звертання називає
того,
До кого мовці
обізвуться,
Тому слова у
кличній формі
Для цього
завжди тут
знайдуться
дидактичний матеріал з поезій великого Кобзаря, портрет
В Україні своїй,
Славній, вольній, новій,
Ми тебе не забули, Тарасе!
Перебіг уроку
I. Організаційний момент.
Поетична хвилинка «З поезій Т. Шевченка».
II. Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогоднішній урок ми присвятимо вшануванню пам'яті великого Кобзар
Згадаємо його твори, звернемося до нього від імені всього нинішнього покоління ,
адже він був не тільки великим поетом, але і борцем за волю України.
Епіграфом нашого уроку є слова :
В Україні своїй,
Славній, вольній, новій,
Ми тебе не забули, Тарасе!
Як розумієте ці слова? Яка синтаксична орфограма є в епіграфі? То ж яка
тема уроку? Що очікуєте від нього?
III. Актуалізація опорних знань.
1. Лінгвістичний двобій:
- Що називається звертанням?
- Де може стояти звертання у реченні?
- Якими бувають звертання за будовою?
- Які звертання є непоширеними, поширеними?
- Яким членом речення виступає звертання?
- ЯКІ розділові знаки вживаються при звертанні?
- У формі якого відмінка вживається звертання?
IV. Узагальнення і систематизація знань.
1 . Робота в групах.
І група.
Поставити розділові знаки при звертанні.
Співай же їм мій голубе про Січ, про лимани.
Зоре моя вечірняя зійди над горою...
А щоб тебе не цурались, потурай їм брате.
Боже милий Де ж заховатися мені?
ІІ група
Виділити звертання. Поширити подані звертання.
Не плач Катерино не показуй людям сльози, терпи до загину.
Обніміте ж брати найменшого брата.
Стр. 13
Випуск № 1
III група
Перебудувати так, щоб підмети стали звертаннями
Школярі вивчають вірші великого Кобзаря напам'ять.
Юнаки і дівчата знають, що Тарас Шевченко ніколи не втрачав віри в себе.
Марія Іванівна розказувала про дитячі роки Тараса Григоровича.
IV група
Скласти лист-звернення нинішнього покоління до Т.Шевченка, вживаючи поширені і непоширені звертання.
2. Пошукова робота "Хто більше"
( групи, користуючись збірками творів Т.Шевченка, знаходять речення зі звертаннями, вказують поширені вони чи непоширені)
VI. Підсумки уроку.
1 .Гра " Піймай помилку "
Тебе Тарас ми не забудем. Не одцурайсь мій син мови У тебе іншої нема.
Думи мої думи мої лихо мені з вами.
2. Закінчи речення:
- На уроці я запам'ятав...
- Сьогодні я зрозумів...
- Найбільше мене схвилювало...
- Я усвідомив...
- Мені було цікаво...
VII. Домашнє завдання.
1)Виписати із збірки віршів Т.Шевченка «Кобзар» 5 речень зі звертаннями. 2)Міні
- твір "Тараса думки будуть жити віки", вживаючи звертання.
Радченко А.М., вчитель української мови та літератури
Цукуринської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26
Тема: Київська Русь за правління князя Ярослава
Князь Ярослав Мудрий
Мета: характеризувати внутрішню та зовнішньополітичну діяльність князя Ярослава Мудрого, визначати становище держави за часів його правління; розвивати
в учнів навички роботи з джерелами інформації та на їх основі робити певні висновки про історичні факти та події; давати характеристику історичним діячам і
визначати їхнє місце в історичному процесі; сприяти національно-патріотичному
вихованню учнів.
Основні поняття: «Руська, правда», тесть Європи.
Обладнання: підручник,атлас, схеми і таблиці, хрестоматія, картки, презентація,
відео.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку
I. Організаційний момент. 2 хв.
II. Актуалізація опорних знань учнів.5 хв.
III.Вивчення нового матеріалу 28 хв.
1. Міжусобна боротьба між синами Володимира.
2. Внутрішньополітична діяльність князя Ярослава.
3. Зовнішня політика князя Ярослава.
Стр. 14
Випуск № 1
IV. Закріплення нових знань учнів 5 хв.
V. Підсумки уроку 2 хв.
VI. Домашнє завдання 3 хв.
ХІД УРОКУ
Ярослав - сын полоцкой
княжны Рогнеды и
Владимира
Святославича. Уже в
987 г. ему в княжение
были отданы
ростовские земли. Но,
после того как умер
старший сын великого
князя Вышеслав,
началось княжение
Ярослава в Новгороде.
Смерть великого
киевского князя
спровоцировала
жестокую борьбу за
власть между его
детьми. Киевский
престол был захвачен
Святополком,
получившим в народе
прозвище Окаянный. Он
убил своих братьев
Бориса и Глеба,
княживших
соответственно в
ростовских и
смоленских землях и
Святослава,
посаженного отцом в
землях древлян.
Победить Святополка
смог только Ярослав,
ставший после этого
великим князем. Но с
князем
тмутараканским
Мстиславом ему
справиться не удалось и
все земли Руси вновь
оказались под властью
Киева только после
смерти Мстислава в
1036 году.
Характеристика
Ярослава Мудрого и
всего периода его
правления является
неоднозначной, но все
историки сходятся на
том, что прозвище свое
князь полностью
оправдал.
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНЮ.
1) Індивідуальна робота за картками.(О.Є.Святокум Комплексний зошит для контролю знань, стор.11-12).
2) Робота з контурною картою.Щозначте на контурній карті території за часів правління Володимира Великого)
3) Перевірка планів до параграфа.
4)Бесіда за запитаннями.
1. Як розгорталася боротьба за владу синів Святослава після смерті батька?
2. Як відбувалося формування державної території Київської Русі за князювання
Володимира?
3. Що було зроблено для зміцнення князівської влади Святославом і Володимиром?
4. У чому полягала судова реформа князя Володимира?
5. Що таке «шлюбна дипломатія»? Із якою метою її здійснював князь Володимир?
IIІ.Мотиваційний аспект.
Розв'яжіть ребус і прочитайте ім'я князя, за часів правління якого відбулися якісні зміни в управлінні державою.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.Міжусобна боротьба між синами Володимира. Перегляд відео.Обговорення. Робота за рівнями.
1 рівень -скласти хронологічну таблицю.
2 рівень.-виконує завдання з контурною картою.
3 рівень
1 варіант-характеризує політику у сфері культури схема № 14
2 варіант-характеризує зовнішню політику Ярослава Мудрого.
4 рівень-опрацьовує документ хрестоматії стор. 19 док № 4.
IV. Закріплення нових знань учнів. Вправа «Ланцюжок»
V. Підсумки уроку. Оцінювання.
Д/3 опрацювати параграф 8, скласти план; 1 група-відповідати на питання стор. 56; 2 група-робота з документами стор. 56-57.
Савула К.В., вчитель історії
Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Стр. 15
Випуск № 1
Взаємодія вчителя та учня на уроках фізичної культури”
Урок - основна
форма фізичного
виховання в школі,
і обов'язковий для
всіх учнів
Урок - основна форма фізичного виховання в школі, і обов'язковий для
всіх учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань
здійснюється у взаємному зв'язку. В той же час, загальні закономірності побудови
уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього.
Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме:
1) озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;
2) формувати в учнів міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;
3) підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;
4) здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні
особливості;
5) формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати
завдання, які трапляються в житті;
6) вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;
7) формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися,
потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.
В своїй роботі керуюся програмами затвердженими МОНМС України які постійно
оновлюються.
Для проведення уроків фізичної культури в школі є просторий спортивний
зал, спортивний майданчик для гри у волейбол та баскетбол
Уроки розпочинаю з шикування класу, рапорту чергового, привітання, ознайомлення із завданням на урок, виконання організовуючих вправ.
В підготовчій частині використовую загальнорозвивальні вправи в русі та
на місці, з предметами (гімнастичні палиці, скакалки, м'ячі, обручі), а також спеціальні підготовчі вправи. Під час уроків гімнастики проводжу комплекси вправ ритмічної гімнастики, під музичний супровід. Загальнорозвивальні вправи проводить черговий учень. Це дає можливість слідкувати, як учні володіють основними
термінами.
Готуючись до проведення уроків, враховую і передбачаю фізичний стан
класу, здійснюю особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів. На уроках
вирішую три основні напрями: оздоровчий, тренувальний, освітній. Намагаюсь
проводити найбільше уроків на свіжому повітрі, з метою загартування організму
дітей. Тренувальний напрям служить для підвищення рівня рухової підготовленості. Освітній напрям дає змогу озброїти учнів знаннями з історії фізичної культури, гігієни фізичних вправ, освоєння учнями методики рухових дій, тренування
розвитку рухових здібностей.
Окремих теоретичних уроків не проводжу, але повідомлення теоретичних
знань планую на кожному уроці.
Прагну, щоб кожен урок був логічним продовженням попереднього і, водночас, підготовкою до наступного, змістовним, цікавим для учнів і таким, що спонукає їх до активної діяльності.
Однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі.
Дисципліна більшою мірою залежить від рівня насиченості уроку, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати
учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.
У практиці роботи з фізичної культури застосовую різні методи навчання:
- Словесні - пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок;
- Наочні - показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток;
- Практичні - виконання вправ учнями.
Стр. 16
Розпорядження - це
словесна вказівка
вчителя, що не має
конкретної форми,
але пов'язана з
виконанням якоїсь
дії учнів
Випуск № 1
Пояснення намагаюсь, щоб було лаконічним, конкретним, доступним і
відповідати рівню розвитку учнів. Під час пояснення складних вправ увагу дітей
акцентую на основному, щоб вони виконували її свідомо.
Розповідь застосовую в процесі ознайомлення школярів з новими вправами та рухливими іграми. Новий матеріал подаю в цікавій та образній формі.
Бесіду проводжу у вигляді запитань-відповідей, з чого видно, як учні засвоїли матеріал.
Розпорядження - це словесна вказівка вчителя, що не має конкретної форми, але пов'язана з виконанням якоїсь дії учнів.
Команда - розпорядження вчителя, що має конкретну форму і точний
зміст.
Команда часто супроводжується рахунком, що регулює темп і ритм вправ.
Серед методів навчання найдоступніший - показ. Показуючи вправу, майже завжди виконую її разом з учнями. Крім особистого показу досить часто застосовую на уроках схеми, картки.
Коли вивчається зв'язка гімнастика елементів, з великою кількістю вправ,
після показу видаю дітям картку, по* якій вони слідкують за послідовністю виконання вправ.
До практичних методів навчання належать вправи. Багаторазове повторення допомагає швидше оволодіти технікою вправи і підвищує якість виконання.
Під час проведення уроку намагаюсь поєднувати словесні методи навчання, наочного сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання цих методів сприяє формуванню в учнів повнішого уявлення про рухову
дію.
Стараюсь привчати дітей до спортивної термінології, збагачувати їхній
словниковий запас.
Залежно від того, які завдання ставляться на уроці, урок відноситься до
певного типу. Проводжу такі типи уроків:
1) вступні уроки;
2) уроки вивчення нового матеріалу;
3) уроки повторення;
4) уроки змішаного типу;
5) контрольні уроки;
6) підсумкові уроки.
На уроках використовую такі елементи новітніх педагогічних технологій:
1) групові технології;
2) ігрові технології (змагання);
3) технологія індивідуального навчання;
4) колективний спосіб навчання;
5) технологія формування творчої особистості;
Також ще використовую такі методи роботи учнів: фронтальний, позмінний, потоковий, круговий.
Фронтальний метод полягає в тому, що всі учні класу одержують одне
завдання і вони виконують його одночасно під наглядом вчителя.
Позмінний метод полягає в тому, що учнів поділяють на зміни, які по черзі виконують вправи. Наприклад, такий метод використовую при виконанні нормативу «згинання і розгинання рук в упорі лежачи», «вис на зігнутих руках», де
потрібне чітке виконання вимог.
Потоковий метод забезпечує виконання вправи учнями по черзі один за
одним, тобто потоком. Наприклад, опірні стрибки, стрибки у довжину з місця та з
розбігу.
При груповому методі учнів об'єдную в групи за рівнем фізичної підготовленості. Кожна група самостійно займається окремою вправою, яка потребує досить багато часу для вивчення. Роботою кожного відділення керує командир, він
же забезпечує допомогу, виконує страховку. Після виконання першого завдання
Стр. 17
Випуск № 1
декілька відділення, по команді вчителя змінюють місце занять. Інколи використовують варіантів групового методу організації учнів. При одному варіанті кожне
відділення проходить на протязі уроку всі етапи занять. При другому - виконує
одне-два завдання, а на наступних уроках - інші. Груповий метод дозволяє дати
всім учням різноманітні завдання, але й потребує підготовки активу учнів, здатного керувати відділенням, страхувати і допомагати при розучуванні вправ. Груповий метод частіше використовую при удосконаленні рухових дій і навиків.
При коловому методі тренування учнів також поділяю на групи. Кількість
їх залежить від кількості місць занять, станцій. Стараюсь складати такий комплекс
вправ, який би забезпечив послідовне навантаження на всі групи мускулів. Скільки в комплексі вправ, стільки ж і станцій. На кожній станції учні виконують певну
вправу або кілька вправ. При цьому використовую роздатковий матеріал (картки)
для того, щоб учні розуміли і правильно виконували вправи. Потім за сигналом
учні переходять на інше місце занять.
Цей метод дає змогу підвищити моторику, щільність уроку, розвивати фізичні якості, самостійність учнів. Колове тренування чергую з іншими видами занять.
Індивідуальний метод і метод змагання тісно переплетені один з одним.
В своїй роботі намагаюсь практикувати нестандартні уроки, наприклад: урокзмагання, урок-спортивна вікторина із застосуванням теоретичних і практичних
знань по темі «Спортивні ігри», уроки-конкурси. У ході навчання реалізовую міжпредметні зв'язки з предметами природничого, художньо-естетичного напрямів,
основами здоров'я, завдяки цьому уроки для учнів стають цікавішими і захоплюючими, веселими і пізнавальними.
Із досвіду роботи Голуб Ж.О., вчитель фізичної культури
Української ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13
Сценарій спортивного свята
“Фізкульт—Ура!”
Мета. Забезпечити відповідну рухову активність дггей; закріпити навички бігу,
метання у ціль; вміння вести м'яч; вчити дотримуватись правил гри у іграх естафетах; розвивати інтерес до фізичної культури та спорту, розуміння значення спорту
у житті людини; виховувати у дітей почуття дружби, співчувати, радіти спільним
результатам.
Обладнання. Для оформлення спортивної зали - кольорові кульки, малюнки і ілюстрації з зображеннями видів спорту; м'ячі, кеглі, шайби; емблеми, прапорці.
Місце проведення. Спортивний зал.
1 учень. Добридень вам усім:
Знайомим і незнайомим! Всім великим і малятам! Запрошуємо всіх на спортивне
свято! Воно у нас буде незвичне, Щось чудове і величне!
2 учень. В нашій школі знову свято
Чути музику і сміх
На спортивнім святі нині
Ми вітаємо усіх.
3 учень. Обіцяєм, що не буде
Ніхто нині сумувати
Всіх ми кличем разом з нами
Участь в конкурсах узяти.
Стр. 18
Випуск № 1
1 учень. У хлопців наших
Характер спортивний.
Вони чемпіони майбутні у нас,
І спритні, і дужі,
Тож зовсім не дивно,
Що з ними бадьорість
Приходить до нас.
2 учень. У наших дівчаток характер не гірший,
Вони полюбили скакалки, м'ячі
Вони відставати не звикли від інших, Тож спробуй на вулицях їх дожени!
3 учень.Спортивний характер у кожного класу,
Ми друга плече відчуваєм завжди.
І всім нам давно уже ясно:
Хто дружить зі спортом - не знає біди.
1 учень. Друзі! Спортивне змагання
Починати пора,
Разом Нумо, дружно крикнемо всі: «Фізкульт - ура!»
Та перш ніж будемо змагатись,
Нам потрібно представитись і привітатись.
Команди! Шикуйсь! Рівняйсь! Струнко!
Презентація команд
Ведуча. Дякуєм вам за хороші слова.
Спортивні змагання почати пора!
2 учень. Хто уважним, чесним буде,
Бал команді той здобуде. А хто буде пустувати, Думать іншим заважати -Бал з
команди буде знято.
Ведуча. Отже, розпочнемо наші змагання. Дозвольте оголосити склад суддівської
колегії, яка буде уважно стежити за правильним виконанням завдань і чесно зараховувати кожній команді здобутки у змаганнях.
Голова журі - методист відділу освіти Селидівської міської ради Кучук Р.І.
Члени журі - вчитель фізичної культури Української ЗОШІ-ІП ступенів №12 Бурмістрова Леся Петрівна
вчитель фізичної культури Української ЗОШ І-ІП ступенів №13 Голуб Жанна Олександрівна
Команди, на старт!
(Ведуча проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності).
Проведення естафет
I естафета «Повітряна кулька». Ведуча. Молодці. Даємо слово суддям.
II естафета «Хокей»
Ведуча. Молодці, дякуємо. А тепер надамо слово нашим суддям. (Оголошуються
результати естафет).
Ведуча. Команди, на старт! Зараз команди покажуть себе у нас естафеті.
ІІІ естафета «Крізь коло»
Стр. 19
Випуск № 1
Ведуча. Для того, щоб наші команди відпочили, ми подивимося танцювальний
номер.
Ведуча. Команди, на старт! Зараз команди покажуть себе у наступній естафеті.
IV естафета «Самокатики»
Ведуча. Просимо суддів оголосити результати третьої, четвертої естафет.
V естафета «На городі»
Ведуча. Дякуємо нашим командам. Поки наші судді підраховуватимуть бали ми
подивимось спортивний танець.
Ведуча. Команди запрошуються на підведення підсумків останньої естафети та
оголошення загального результату змагань. Слово надається колегії суддів. Команди, рівняйсь, струнко!
Учень 1 Чемпіоном стать не просто, Тож нехай малі ви зростом,
Учень 2 Небагато літ пройде, Ваша черга підійде.
Учень 3 Хай летить в усі кінці: «Ви, малята, молодці!».
Ведуча. Завершилося наше свято, але нехай у душі не згасає вогник бажання бігати, стрибати, плавати, метати! І щоб ми завжди пишалися чемпіонами нашої школи.
Читання - ось
найкраще вчення.
Слідувати за
думками великої
людини - є наука
сама цікава
О.С. Пушкін
Підготували вчителі початкових класів
Сухорукова О.В., Погудіна Т.П., Махортова Т.С., Дяченко Н.С.
Організація ефективного контролю за формуванням у учнів
навичок техніки читання
У статті розглядається питання формування предметної компетентності школярів, зокрема розвитку техніки читання і контролю за формуванням цієї
навички. Наведено приклади індивідуального контролю за розвитком техніки читання школярів методом звітів. Терпляче, кожен раз схвалюючи просунення учнів
в оволодінні технікою читання, відзначаючи його силу волі, старання, поривання
до перемоги, вчитель та адміністратор стимулюють діяльність школярів.
Ключові слова: читацька компетентність, техніка читання, технічна і
смислова складові читання, метод звітів.
У наш час, коли вчитель має право вибирати підручники, методики
викладання, адміністрація - напрямки розвитку закладу, вводити нові предмети, курси, орієнтуючи педагогічні колективи шкіл на інноваційність їхньої діяльності, у складній ситуації виявляється учень. Захоплюючись інноваціями зовнішнього змісту, і вчитель, і адміністрація, на наш погляд, недостатньо уваги приділяють вирішенню проблеми формування предметних
компетенцій, загальнонавчальних умінь і навичок школярів початкової та
основної школи (техніці читання, письма, рахунку, умінню працювати з
текстом, довідковою літературою, «системному читанню як засобу пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку»).[1]
Серед усіх навичок, на нашу думку, найбільшого значення набуває уміння
якісного читання, яке формується у початковій школі. Якість читання є найважливішим чинником, який впливає на успішність тих, хто навчається.
Стр. 20
Люди перестають
мислити, коли
перестають
читати
Д. Дідро
Випуск № 1
Розв’язання даної проблеми започатковано ще у 90-ті роки минулого століття і досліджено з різних його напрямків (В. Едигей, О. Мельник, О. Поташник,
Д. Матрос, Л. Мойсеєва та інші).
Аналіз результатів успішності учнів показує, що сьогодні існує проблема і
технічної, і смислової складових читання школярів.
Сучасний стан читання не задовольняє ні школу, ні суспільство. Значна
частина учнів як початкової ланки, так і основної школи читають технічно недосконало, з трудом переказують прочитане, не розуміють змісту прочитаного завдання з граматики чи умови арифметичної задачі при одноразовому читанні. Головна причина цього явища – низький рівень якості читання.
Звернемо увагу на ті чинники, які помітно впливають на динаміку оволодіння читанням у початковій школі. Украй важливою є активність дитини, її головні
складові – наявність інтересу та бажання читати, здатність робити це самостійно з
певним умінням організовувати і контролювати себе. Спостереження показують,
що для значної частини молодших школярів читання не стає цікавим та привабливим, діти не користуються за власним бажанням художньою та науковопопулярною літературою, надаючи перевагу телевізору чи комп’ютеру. Зрозуміло,
що учневі, який не читає відповідно до прийнятої норми, важко працювати на уроці в належному темпі, бо він не встигає дочитати потрібне, усвідомити і вчасно
обміркувати свою відповідь, та й на виконання домашнього завдання витрачає
багато часу.
Методично обґрунтовано, що діагностика стану техніки читання, що проводиться регулярно в початковій школі, дозволяє вчителю судити про результативність своєї роботи з формування читацької компетентності школярів, а заступнику
директора – про результативність організації і контролю діяльності вчителя в межах цієї проблеми.
Але спостереження за контролюючою діяльністю вчителя початкової школи з формування техніки читання школярів свідчать про те, що часто контроль за
просуненням учнів у цій діяльності ведеться формально, без подальшого корегування та аналізу.
Ускладнюється вирішення цього питання у 5 класі, коли випускники початкової ланки адаптуються до навчання у школі ІІ ступеня. Тому важливим напрямком в роботі адміністратора, який курирує 5 класи, є організація ефективного контролю за формуванням навичок швидкого читання, за досягненням нормативу техніки читання; дотримання наступності між початковою і основною школою у
вирішенні цієї проблеми. (додаток 1)
Нам доводилося стикатися з нерозумінням важливості вирішення даної
проблеми з боку вчителів, батьків, адміністрації
До яких пір треба перевіряти техніку читання? Питанням на питання: А чи
задовольняє Вас неуспішність, наприклад, учнів 7 класу з біології, причиною якої
є низька техніка читання (68-73 слова за хвилину – норматив учня 2 класу початкової школи). Неперевершеною складністю для школярів є читання і запам’ятовування тексту обсягом у дві-три сторінки.
Таким чином, доки учнями не досягнуто нормативи техніки читання, необхідні для навчання, до тих пір задачу треба ставити й вирішувати. Звичайно, вирішувати, перш за все, в початковій та середній ланках. У протилежному випадку
учні, не справляючись з обсягом інформації, втрачають інтерес до навчання.
Передбачаємо питання читача з приводу того, чи кожна дитина, що виконала норму техніки читання, справляється успішно з визначенням головної думки
прочитаного. Або навпаки, чи всякий учень, не виконавши цієї умови, не вирішує
питань, які перевіряють зміст прочитаного, чи впливає темперамент дитини на
розвиток техніки читання та інші.
Звичайно, однозначної відповіді не існує. Бо є певні причини, за котрих
учень не може досягти потрібної навички у певний час.
Стр. 21
Читання – це
праця, творчість,
самовиховання
твоїх духовних сил,
волі
Випуск № 1
Тому під час контролю якості навичок читання, як і в процесі набуття і розвитку цієї навички, слід найбільшу увагу приділяти особистісно орієнтованому
типу стосунків і навчання.
Об’єктивна потреба ефективного контролю за формуванням у учнів навичок
техніки читання визначає завдання статті:
- виділення прийомів індивідуального контролю за розвитком техніки читання школярів;
- виокремлення умов, які впливають на позитивний результат контролю;
- показ результатів контролю, спрямованих на розвиток техніки читання учнів.
Значення ефективного контролю за формуванням навичок швидкого читання, на наш погляд, важко переоцінити. У результаті цієї роботи зникають труднощі
у читанні, страх і невпевненість учнів, набувається бажання і любов до читання.
Ця робота об’єднує учнів і батьків, вчителів і адміністратора в досягненні спільної
мети. І є такою при додержанні таких умов:
задача навчитися якісно і швидко читати повинна бути поставлена перед учнем з боку вчителя початкової школи, вчителя літератури в основній школі, заступника директора, батьків. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні зрозуміти, якщо дитину навчити читати, спираючись на відчуття нею радості, гордості, задоволення, то й вона прагнутиме повсякчас «практикуватись» у своєму вмінні, намагатиметься прочитувати все цікаве, що потрапляє їй на очі;
ця задача повинна прийнятися самим учнем та його батьками. Треба прагнути того, щоб «домашнє» навчання не перетворювалося в лайку через не прочитану
дитиною «домовлену» одну сторінку чи через читання, не здійснене протягом
обов’язкових десяти хвилин;
вчитель, учні, батьки повинні бути навчені спеціальним вправам з техніки
читання. Їм необхідно розуміти, що просто читання і робота над технікою читання
– це не одне й те ж. Для цього треба організувати батьківські збори, консультації,
проводити системну роз’яснювальну роботу;
необхідно підготувати учнів до оцінки техніки читання, налаштувати на серйозну роботу у випадку невдачі.
Діагностичний контроль техніки читання дає можливість визначити групу
учнів, яка потребує особливої уваги щодо розвитку цієї навички. Робота з такими
школярами повинна проводитися не епізодично, а щодня. Тривалість над технікою
читання не повинна перевищувати 10-15 хвилин щодня.
Із всіх відомих в методиці вправ наведемо нижче ту, яка стала у пригоді в
нашій роботі – метод звітів. Учень сам або разом з батьками вибирає текст, рахує
кількість слів у ньому (приблизно 120-160 слів). Бо, за думкою В.М. Зайцева, це є
межею оптимального читання, тобто читання зі швидкістю розмовної мови. Декілька разів учень читає той самий текст, кожного разу записує кількість слів, прочитаних за кожну із п’яти хвилин. Результати фіксує в таблиці, яку пропонує для
заповнення вчитель. В цій картці визначено термін подачі звіту про роботу школярів.
Дата
10.09
- 17.09
Кількість
слів за 1
хвилину
70
Кількість
слів за 2
хвилину
72
Кількість
слів за 3
хвилину
74
Кількість
слів за 4
хвилину
74
Кількість
слів за 5
хвилину
76
Назва і
автор
тексту
18.09 - здати звіт
Періодичність здачі звіту призначає вчитель (7-10 днів) в залежності від успішності просунення школярів.
Учитель чи адміністратор після того, як отримає звіт учня про самостійну
роботу, проводить контрольний зріз, фіксуючи результати для своєї діяльності щодо корекції навичок певного учня.
Стр. 22
Випуск № 1
А саме, визначає кількість прочитаних слів, пропущених помилок з подальшою їх корекцією, перевіряє розуміння прочитаного тексту.
Слід зазначити, що контрольних текстів у адміністратора та вчителя повинно бути декілька. В протилежному випадку деякі учні, не бажаючи працювати над
собою, запам’ятовують текст і бажаний результат видають за реальний. Підбір
текстів повинен відповідати методичним вимогам: прозорість сюжетної лінії тексту; виключення із тексту просторових описів, діалогів; наповнення речень знайомою для дітей лексикою; використання різних за жанрами творів.
Якщо учень не виконав норматив, він отримує новий аркуш з таблицею звіту для подальшої роботи. Якщо досяг успіху, його робота буде оцінена вчителем,
схвалена заступником директора, батьками. За своїм бажанням учень може продовжувати удосконалювати свої навички і фіксувати з вчителем свій кращий результат.
З використанням в паралелі 5 класів методу звітів була створена система
ефективного контролю, суть якої в організації самоконтролю з боку учнів, взаємного контролю з боку однокласників, систематичного контролю з боку батьків,
вчителя літератури, заступника директора. За підсумками проведеної роботи впродовж року отримали такі результати ми отримали такі результати:
% учнів , які виконали норму читання
68
71
81
89
54
Книга – одне з
найважливіших
джерел радості
мислення, людської
гідності
40
15.12.2013
15.01.2014
15.02.2014 15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
Набуття учнями навичок швидкого свідомого читання є гарантією того, що
навчання в основній школі буде успішним.
Необхідно ще раз наголосити на тому, якщо учні свідомо не прийняли поставлену задачу самостійно працювати над формуванням техніки читання, то у педагогів шанси на успіх незначні. Це залежить, на нашу думку, від наполегливості,
педагогічного такту вчителя, батьків, адміністратора.
Терпляче, кожен раз схвалюючи просунення учня в оволодінні технікою
читання, відзначаючи його силу волі, старання, поривання до перемоги, вчитель та
адміністратор стимулюють діяльність школярів.
Стосовно дітей, які мають досить розвинуті навички читання, необхідно
більш покладатися на їхню творчість, самоосвітню діяльність. Позитивним у нашій практичній діяльності є ведення «Щоденника читача», де діти фіксують записи про прочитане, ілюструють твори, складають питання експрес-оцінювання, рекламу прочитаного, записують відгуки про прочитане. Таким дітям надається можливість презентуватися на уроці позакласного читання, можливість провести
«поетичні хвилинки», «хвилинки – гуморинки», «хвилинки-чомучки» на уроках
різного циклу предметів.
Крок просунення учнів обов’язково контролюється, оцінюється вчителем,
заступником директора.
Проблема контролю за формуванням навичок якості читання може бути вирішена шляхом моніторингу читацьких умінь школярів у тісній співпраці с батьками, свідомим ставленням учнів до проблеми, з відкритою системою контролю, з
плановою діяльністю вчителів і адміністрації школи.
Стр. 23
Випуск № 1
Додаток 1
Програма
взаємодії заступника директора з вчителями початкових класів,
вчителями-предметниками з формування і розвитку навичок читання
Мета: забезпечення якості навченості школярів 2-5 класів читанню
Учасники: вчителі початкових класів, вчителі-предметники які викладають у
п’ятих класах, заступник директора з навчально-виховної роботи
Місяць
Серпеньвересень
Заходи
1. Вивчення змісту Державного стандарту,
підручників, розділів програм, де висвітлено вимоги до результатів навчання читанню
2. Знайомство з наявними методичними
рекомендаціями з проблеми
3. Знайомство з критеріями оцінювання
навичок читання
4. Вхідне діагностування учнів початкових
класів.
5. Вхідне діагностування учнів 5 класів.
6. Вибіркове відслідкування техніки читання учнів 2-5 класів адміністрацією закладу
освіти.
7. Порівняльна характеристика. Засідання
методичної ради «Горизонти читацької
компетентності»
8. Батьківські збори «Читаємо разом»
9. Розробка корегувальних програм
Жовтень
10. Бібліотечні уроки
1. Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання у старшій школі»:
«Якість навичок читання учнів 5 класу»
2. Розробка карток «Методу звітів» для
учнів 4- 5 класів
3. Аналіз технології уроків читання
4. Спостереження уроків різного жанру в 4,
5 класах
5. Поточне відслідкування якості читання
6. Формування контрольної групи дітей з
розвитку навичок читання
Листопад
Спостереження навчальних занять з метою
відслідкування того, як у учнів формується
правильність, виразність, спосіб читання
Взаємовідвідування уроків
Взаємоперевірка техніки читання вчителями на паралелі
Корекційна робота
Залучені
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Вчителі 4 класів
Вчителі початкових класів
Вчителі літератури
Заступник директора, який
відповідає за початкову
школу
Члени методичної ради
Заступник директора, вчителі
Психолог, вчителі
Бібліотекарі
Заступник директора, вчителі української мови та літератури, російської мови та
літератури
Вчителі 4 класів, вчитель
літератури
Вчителі 4, 5 класів
Заступник директора
Вчителі початкових класів,
вчителі літератури
Заступник директора з НВР
Вчитель початкових класів,
вчитель літератури, керівник
шкільної циклової комісії
Вчителі початкових класів,
вчителі- предметники
Вчитель 4 А класу ↔ Б класу,
вчитель 4 класу ↔ вчительпредметник
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Стр. 24
Випуск № 1
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень –
травень
Організація взаємовідвідування уроків з
метою спостереження за розвитком навичок читання
Вчителі
Проведення практикуму «Крок до успішного читання»
Заступник директора, вчителі
Проведення міського конкурсу «Ура, урок»
в номінації «Читання»
ММК, заступники директорів, вчителі
Перевірка техніки читання
Контрольна перевірка: 3, 4 клас (вибірково)
Вчителі
Заступник директора
Контрольна перевірка 5 клас
Засідання циклової комісії вчителів початкових класів «Формуємо навички читання
разом»
Заступник директора
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Спостереження уроків читання і розвитку
мовлення з вчителями- предметниками у
випускних класах початкової школи, та
вчителями 4 класів у 5 класах основної
школи.
Вчителі початкових класів,
вчителі-предметники
Контрольні роботи у 5 класі
Цільове спостереження уроків: вивчення
стану виконання рекомендацій по формуванню навичок читання
Заступник директора
Заступник директора
Контрольні роботи в 5 класі
Поточне відслідкування рівня якості читання в початковій школі
Заступник директора
Вчителі, заступник директора
Корекційна робота
Вчителі
Творчі звіти вчителів
ММК, заступники директорів
Зустріч за круглим столом «Читаюча сім’я»
На паралелі 4-х класів
Гра «Найрозумнішіий»
На паралелі 5-х класів
«У світі мови й літератури»
Вчителі початкових класів
Поточне відслідкування
Вчителі
Контрольна робота у 5 класі
Заступник директора
Майстер-клас «А я роблю так»
Вчителі
1. Колективне обговорення питання
«Методика виконання творчих завдань на
уроках читання». Обмін досвідом роботи
Вчителі початкових класів
вчителі-предметники
2. Зустріч у майстерні педагогів «Родзинки
року»
Вчителі
3. Підсумковий контроль, аналіз
Заступник директора, вчителі
Стр. 25
Випуск № 1
Список джерел
Державний стандарт початкової загальної освіти. – К.: ж «Початкова освіта»
№ 18 (594) травень 2011.
Кушнир А., «Азбука чтения», ж. «Школьные технологии», № 1-2, 1996, с.
166.
Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. – К.: «Початкова
школа». - 2006. – с. 35.
Рябикіна В., «Моніторинг професійної компетентності вчителя», ж.
«Управління школою», № 4-6. – Х.: Основа, 2011.
Седова Н.М., «Інноваційні аспекти методичної роботи з учителями початкових класів з огляду на модернізацію змісту початкової освіти», ж. «Педагогічна
скарбниця Донеччини», № 1. – Д.: Витоки, 2011.
Фурсова О., «Об’єктивний контроль», ж. «Управління освітою», № 15 (267).
– К.: Шкільний світ, 2011.
Панасенко В.В., завідувач ММК
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 21 та 28 березня 2015 року, але зареєструватися на нього потрібно з 1 листопада по 15 грудня 2014
року на сайті Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти
(www.test.dn.ua)
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться за кошти фізичних
та юридичних осіб. Вартість одного тестування складає 89 грн.
Взяти участь у пробному ЗНО потрібно, тому що:
У 2015 році ЗНО з української мови та літератури поєднується з ДПА з
української мови, вперше вводяться дворівневі тести.
Ви зможете спробувати свої сили у складанні тестів базового та поглибленого рівнів із предметів українська мова і література та математика та краще
підготуватися до ДПА.
Ви зможете ознайомитися на практиці зі змістом та формою тестових завдань, які відповідатимуть специфікаціям зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року.
Ви зможете попрацювати над тестами у реальному часі, навчитись ефективно розподіляти час.
Ви зможете пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання у повній відповідності до основної сесії: побачити себе в алфавітних списках,
пройти перевірку документів, побачити, як саме знайти своє робоче місце в
аудиторії, прослухати Типову промову інструктора, виконати такі ж дії, як і
під час основної сесії, заповнити бланк(и) відповідей, здати роботу та засвідчити це своїм підписом у аудиторному протоколі тощо.
Ви зможете після завершення тестування заповнити у персональному кабінеті свої відповіді за предметами та отримати свій результат за шкалою 100200 балів.
Крім того, Ви почнете завчасно обирати вищі навчальні заклади, до яких
плануєте вступати, вивчати їх Правила прийому, знати перелік предметів,
необхідний для вступу та рівень тесту з української мови і літератури та математики (базовий чи поглиблений).
При виборі предметів пробного ЗНО зверніть увагу, що українська мова і
література та математика мають два рівні складності: базовий та поглиблений. Рівні Ви обираєте у залежності від того, який рівень із цих предметів будуть
вимагати при вступі ті навчальні заклади, до яких Ви плануєте вступати. Вищі навчальні заклади оприлюднять цю інформацію до 1 грудня. Тому радимо
Стр. 26
Випуск № 1
зателефонувати до приймальної комісії та дізнатися про вимоги до рівнів тестів з
української мови і літератури та математики.
Для державної підсумкової атестації з української мови потрібен базовий рівень.
Для реєстрації Вам буде потрібна електронна поштова скринька (e-mail).
На цю електронну поштову скриньку, яку Ви вкажете при реєстрації, надійде лист з підтвердженням реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, бланком заяви, персональним кодом та паролем доступу до
«Особистого кабінету учасника ПЗНО».
У особистому кабінеті буде розміщена Ваша квитанція на сплату коштів
за послугу пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Роздрукуйте її та
сплатіть кошти не пізніше 7 днів з дня реєстрації у відділенні будь-якого банку
(бажано в Ощадбанку, Приватбанку), але не пізніше 20 грудня 2014 року.
Кошти, які будуть переведені після 20 грудня 2014 р., повертатимуться назад!
Якщо у призначенні платежу в квитанції не вказані дані або вказані недостовірні дані, гроші будуть повернені банку, в якому проводилась сплата коштів.
Пам'ятайте, якщо реєстрацію або банківську операцію здійснює інша особа
(родичі, знайомі та ін.), необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові тієї особи,
яка буде проходити пробне ЗНО.
Сплачена квитанція є підтвердженням факту реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання з даного предмета, несплачена заявка анулюється!
ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО надіслати (не
пізніше 7 днів з дня реєстрації) на електронну адресу
rc.donetsk@testportal.com.ua скан копію роздрукованої та власноруч заповненої заяви з персональним штрих-кодом на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні та скан копію квитанції(ій) про сплату послуги пробного зовнішнього незалежного оцінювання з темою листа: «Ваше прізвище. Назва населеного пункту. Пробне ЗНО».
Перевірте правильність реєстраційних даних та надходження сплачених
Вами коштів за послугу пробного ЗНО в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО»,
не раніше ніж через 10 днів після оплати послуги.
Отримати інформацію про пункт пробного ЗНО та роздрукувати запрошення на пробне ЗНО можна буде з особистого кабінету учасника ПЗНО після 03 березня 2015 р.
На пункт пробного ЗНО учасник повинен прийти з такими документами:
- квитанцією про сплату вартості послуги ПЗНО з даного предмета;
- запрошенням на ПЗНО;
- паспортом (свідоцтвом про народження).
Збережіть Ваш персональний код і пароль до «Особистого кабінету
учасника ПЗНО», квитанцію про сплату коштів, запрошення на участь у
ПЗНО.
У разі Вашої неявки на ПЗНО КОШТИ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! Ви маєте
право отримати примірник тестового зошита.
Додаткова інформація за номерами: 095 523 30 67, 095 523 29 95 та 095
523 30 74 – технічна підтримка при здійсненні реєстрації.
Донецький регіональний центр
оцінювання якості освіти
www.test.dn.ua
Стр. 27
Випуск № 1
Роз'яснення щодо зовнішнього незалежного оцінювання
У системі зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2015 року,
запроваджуються деякі нові елементи в технології його проведення. Це зумовлено
прийняттям Закону України «Про вищу освіту», необхідністю забезпечення додаткових гарантій рівного доступу до вищої освіти усім абітурієнтам.
Серед новацій зокрема передбачено, що сертифікаційні роботи з української мови і літератури, математики матимуть два рівні складності, результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть визначатися за новою методикою, сертифікат зовнішнього оцінювання буде чинним лише в рік його проведення, державна підсумкова атестація з української мови для всіх випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
У зв’язку з цим уважаємо необхідним надати додаткові роз’яснення, що
стосуються цих нововведень.
1. Сертифікаційна робота (тест) із математики матиме два рівні складності:
базовий та поглиблений.
Кожен випускник, який бажає отримати вищу освіту, має визначити той
рівень складності, виконання якого дозволить йому подати документи в обраний
ним вищий навчальний заклад. Про своє бажання виконувати завдання сертифікаційної роботи того чи іншого рівня складності абітурієнт повинен вказати під час
реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
Учасник тестування, що обрав тест базового рівня, отримує зошит ( 16
сторінок), що містить 30 завдань трьох форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 1 – 20), завдання на встановлення відповідності (№ 21 – 24), завдання з короткою відповіддю (№ 25 – 30), два з яких (№
25, 26) є структурованими. Таким чином, структура сертифікаційної роботи базового рівня подібна до структури тесту ЗНО з математики 2014 року. Відповіді учасник тестування зазначає в бланку А. На виконання сертифікаційної роботи базового рівня відводиться 130 хвилин.
Складність завдань тесту базового рівня відповідає програмі з математики
для 5 – 9-х класів та програмі з математики для 10 – 11 класів академічного рівня.
Учасник тестування, що обрав тест поглибленого рівня, отримує зошит
(20 сторінок), що містить 36 завдань чотирьох форм: завдання з вибором однієї
правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 1 – 20), завдання на встановлення
відповідності (№ 21 – 24), завдання з короткою відповіддю (№ 25 – 34), два з яких
(№ 25, 26) є структурованими, завдання з розгорнутою відповіддю (№ 35, 36). Таким чином, сертифікаційна робота поглибленого рівня містить 30 завдань сертифікаційної роботи базового рівня і відрізняється від неї лише останніми шістьма завданнями. Ці завдання перевіряють математичну культуру учасника та знання й
навички, які йому потрібні для подальшого вивчення математики у вищих навчальних закладах, де математика є профільним предметом. Складність таких завдань
відповідає програмі з математики профільного рівня для 10 – 11-х класів.
Правильні відповіді учасник тестування позначає у бланках А і Б. У бланку Б учасник записує відповіді до завдань № 31 – 34 з короткою відповіддю та розв’язання завдань № 35, 36 і відповіді до них. Кожен етап розв’язання завдань з
розгорнутою відповіддю має бути обґрунтованим із зазначенням необхідних теорем, аксіом тощо. Якщо процес розв’язання потребує рисунка, учасник має навести його.
Відповіді, зазначені у бланку Б, перевіряються екзаменаторами.
На виконання сертифікаційної роботи поглибленого рівня відводиться 210
хвилин.
Сертифікаційна робота з української мови і літератури також матиме два
рівні складності: базовий та поглиблений.
Абітурієнт, що обрав базовий рівень, під час реєстрації на зовнішнє незалежне
оцінювання в пункті тестування отримає зошит на 16 сторінок із 58 завданнями та
два бланки відповідей (бланк А і бланк Б).
Стр. 28
Випуск № 1
Завдання 1–33 і завдання 58 передбачають перевірку знань, умінь і навичок
з української мови. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох
запропонованих (№ 1–10, № 29–33), завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 11–23), завдання на встановлення відповідності (№
24–28) і завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58).
Завдання 34–57 перевірятимуть знання, уміння й навички з української літератури. Серед них також є завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 34–53) і завдання на встановлення відповідності (№ 54–57).
Виконавши сертифікаційну роботу базового рівня, учасник тестування має позначити відповіді в бланку А (його перевірятиме комп’ютер) і написати власне висловлення в бланку Б (його перевірятимуть екзаменатори). На виконання всіх завдань
базового рівня відводиться 150 хвилин. Якщо під час реєстрації учасник тестування обрав тест поглибленого рівня, то він отримає зошит на 20 сторінок і виконуватимете 74 завдання. Результати роботи заносяться до бланків А, Б, А+ і Б+.
Сертифікаційна робота поглибленого рівня охоплює всі завдання базового
рівня, описані вище, і додаткові складніші завдання (№ 63–74). Виконуючи ці завдання, абітурієнт продемонструє знання, уміння й навички, необхідні для навчання на профільних факультетах. Завдання з української літератури вимагатимуть
установлення послідовності (№ 63–66) і вибір однієї правильної відповіді з п’яти
запропонованих (№ 59–62). Завдання з української мови (№ 67–74) передбачатимуть відкриту коротку відповідь у вигляді одного – двох речень.
Виконавши сертифікаційну роботу поглибленого рівня, учасник тестування
має зробити все те, що передбачено базовим рівнем (тобто заповнити бланки А і
Б), і, окрім того, виконати додаткові складніші завдання (заповнити бланки А+ і
Б+). На все це буде відведено 210 хвилин.
2. Важливим нововведенням у системі зовнішнього незалежного оцінювання є запровадження відмінної від попередніх років системи визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання.
Замість відносного критерію встановлення порогового бала (124) буде застосовано абсолютний критерій, коли його значення визначатиметься експертним
шляхом – «пороговий бал» («склав»/«не склав»).
«Пороговий бал» («склав»/«не склав») – це межа (мінімальна кількість тестових балів), яка розподіляє учасників тестування на тих, які мають певні знання з
навчального предмета і можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у вищих навчальних закладах України, і тих, які вгадували правильні відповіді або не
змогли продемонструвати знань, необхідних для навчання у ВНЗ. Якщо звернутися
до відомої багатьом «п’ятибальної» системи вступних іспитів, то це «двійка», яка
позбавляла абітурієнта права на вступ до вищого навчального закладу в поточному
році. «Пороговий бал» визначає група експертів, до складу якої залучаються
педагогічні працівники, що мають досвід викладання в навчальних закладах
різного типу, викладачі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації,
науковці з усіх регіонів України.
Експерти мають визначити ті завдання, сумарна кількість балів за виконання яких
свідчить про недостатній рівень підготовленості абітурієнта до навчання у ВНЗ.
Кількість балів, які можна отримати, виконавши ці завдання, і буде тією межею
«склав»/«не склав».
3. Термін дії сертифіката ЗНО – один рік. Це зумовлено кількома причинами. Результати ЗНО абітурієнтів різних років некоректно порівнювати, адже оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів, які складали тест із певного предмета.
Крім того, у 2015 році буде запроваджено нову систему визначення результатів
ЗНО – застосування абсолютного критерію встановлення «порогового бала».
Також обмеження терміну дії сертифікатів ЗНО унеможливлює їх багаторазове використання недобросовісними вступниками.
Таким чином, абітурієнтам буде гарантовано рівні умови доступу до вищої
освіти.
Український центр оцінювання якості освіти
Автор
natalicanni
Документ
Категория
Образование
Просмотров
194
Размер файла
1 866 Кб
Теги
жовтень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа