close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Gebruiksaanwijzing

код для вставкиСкачать
Gebruiksaanwijzing
OVEN
Inhoud
NL
Installatie, 2-3
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch,14
RS
Русский, 27
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Typeplaatje
Beschrijving van het apparaat, 4
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Aanzichttekening
Bedieningspaneel
Starten en gebruik, 5
De oven starten
De timer gebruiken
Verdwijnend handvat
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
Analoge programmering, 6-7
De timer instellen
De tijd instellen
De bereiding programmeren
De elektronische programmering, 8
De klok instellen
De timer instellen
De bereiding programmeren
Programma?s, 9-10
Kookprogramma?s
Praktische kooktips
Kooktabel
Voorzorgsmaatregelen en advies, 11
Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubehoud
Onderhoud en verzorging, 12-13
De elektrische stroom afsluiten
Reinigen van het apparaat
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Montage van de Geleiders Kit
Service
1
Installatie
! Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor
eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het
product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist,
dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat
alle nodige informatie voorhanden blijft.
! Lees de instructies aandachtig door: u vindt er
belangrijke informatie betreffende installatie, gebruik
en veiligheid.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is het
noodzakelijk de achterkant van het meubel te
verwijderen. Het verdient de voorkeur de oven op twee
houten balken te plaatsen, of eventueel op een enkele
plank die een opening heeft van tenminste 45 x 560
mm (zie afbeeldingen).
Plaatsing
560
mm
.
45 m
m.
! Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen
en dient daarom te worden verwijderd volgens de
geldende normen voor gescheiden afvalverzameling (
zie Voorzorgsmaatregelen en advies).
! De installatie moet worden uitgevoerd door een
bevoegde installateur en volgens de instructies van de
fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade
berokkenen aan personen, dieren of dingen.
Inbouw
Voor een goede werking van het apparaat moet het
keukenmeubel de juiste kenmerken hebben:
? de zijkanten van de kastjes die aan de oven
grenzen moeten hittebestendig zijn;
Centreren en bevestigen
Om het apparaat aan het keukenkastje te bevestigen:
? open de ovendeur;
? verwijder de 2 leertjes die de
bevestigingsopeningen bedekken op de zijrand;
? bevestig de oven aan het meubel met behulp van
de 2 houtschroeven;
? doe de leertjes die de openingen bedekken weer op
hun plaats.
? in het bijzonder moet, in geval van meubels met
fineer, de lijm bestand zijn tegen temperaturen van
100°C;
20 mm.
.
mm
550 in.
m
570 mm.
45 m
595
mm
.
m.
560
mm
.
575-585 mm.
? voor het inbouwen van de oven, zowelonder het
aanrecht ( zie figuur ) alsin stapelbouw, dient het
meubel de volgende afmetingen te hebben:
590 mm.
NL
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Alleen voor roestvrijstalen modellen
! Nadat het apparaat is ingebouwd, mag er geen
contact meer mogelijk zijn met de elektrische
onderdelen.
Het energieverbruik dat staat aangegeven op het
typeplaatje is gebaseerd op dit soort installatie.
2
! Alle beschermende onderdelen moeten zodanig
worden bevestigd dat ze niet kunnen worden
verwijderd zonder gereedschap te gebruiken.
Elektrische aansluiting
! De ovens met driepolige voedingskabel werken met de
wisselstroom, spanning en frequentie die aangegeven
staan op het typeplaatje op het apparaat ( zie onder).
Monteren voedingskabel
L
N
1. Licht de lipjes aan de
zijkant van het deksel van
het klemmenbord op met
een schroevendraaier:
trek het deksel van het
klemmenbord open (zie
afb.).
2. De voedingskabel in
werking stellen: draai de
schroef van de kabelklem
en de drie schroeven van
los,
de contacten L-Nen bevestig de draden
onder de schroeven met
inachtneming van de
kleuren: Blauw (N) Bruin
(zie
(L) Geel-Groen
afbeelding).
3. Maak de kabel vast
aan de daarvoor
bestemde kabelklem.
4. Sluit het deksel van
het klemmenbord.
Het aansluiten van de voedingskabel aan het
elektrische net
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die
genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het
typeplaatje( zie hiernaast).
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt
aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een
meerpolige schakelaar aanbrengen met een afstand
tussen de contacten van minstens 3mm, aangepast aan
het elektrische vermogen en voldoend aan de geldende
normen (de aarding mag niet worden onderbroken door
de schakelaar). De voedingskabel moet zodanig
worden geplaatst dat hij nergens een temperatuur
bereikt van 50°C hoger dan de kamertemperatuur.
! De installateur is verantwoordelijk voor een correcte
elektrische aansluiting en de inachtneming van de
veiligheidsnormen.
V??r het aansluiten moet u controleren dat:
? de contactdoos geaard is en voldoet aan de
geldende normen;
? de contactdoos in staat is het maximale vermogen
van het apparaat te verdragen, zoals aangegeven
op het typeplaatje ( zie onder );
? de spanning zich bevindt tussen de waarden die
staan aangegeven op het typeplaatje ( zie onder);
NL
? de contactdoos en de stekker van het apparaat
overeenkomen. Als dat niet zo is, dient u ofwel de
stekker ofwel de contactdoos te vervangen; gebruik
geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.
! Wanneer het apparaat ge?nstalleerd is, moeten de
elektrische kabel en de contactdoos gemakkelijk te
bereiken zijn.
! De kabel mag niet gebogen of samengedrukt
worden.
! De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd
en mag alleen door erkende monteurs worden
vervangen ( zie Service).
! De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor
worden gesteld als deze normen niet worden
nageleefd.
TYPEPLAATJE
Afmetingen
breedte 43,5 cm
hoogte 32 cm
diepte 41,5 cm
Inhoud
liter 58
Elektrische
aansluitingen
spanning 220-240V~ 50/60Hz of
50Hz (zie typeplaatje)
maximum opgenomen
vermogen
2800W
Richtlijn 2002/40/CE
op het etiket van elektrische ovens.
Norm EN 50304
ENERGY
LABEL
Energieverbruik convectie
Natuurlijk
verwarmingsfunctie:
Traditioneel;
Verklaring energieverbruik
Klasse convectie hetelucht verwarmingsfunctie:
Gebak.
Dit apparaat voldoet aan
de volgende Europese
Richtlijnen: 2006/95/EEGvan
12/12/06 (Laagspanning) en
daaropvolgende wijzigingen 2004/108/EEG van 15/12/04
(Elektromagnetische Compatibiliteit)
en daaropvolgende wijzigingen 93/68/EEG van 22/07/93 en
daaropvolgende wijzigingen.
2002/96/CE en daaropvolgende
wijzigingen.
3
Beschrijving van het apparaat
NL
Aanzichttekening
GLEUVEN om
roosters in te
schuiven
Bedieningspaneel
Rooster GRILL
positie 5
positie 4
positie 3
positie 2
positie 1
Rooster LEKPLAAT
Bedieningspaneel
PROGRAMMAKNOP
Controlelampje
THERMOSTAAT
THERMOSTAATKNOP
Knop
TIMER*
PROGRAMMAKNOP
Controlelampje
THERMOSTAAT
THERMOSTAATKNOP
ELEKTRONISCHE*
programmering
PROGRAMMAKNOP
Controlelampje
THERMOSTAAT
ANALOGE*
programmering
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
4
THERMOSTAATKNOP
Starten en gebruik
! Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven
minstens een uur leeg te laten functioneren, op
maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u
de oven heeft uitgeschakeld, opent u de ovendeur en
lucht u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het
verdampen van de middelen die worden gebruikt om
de oven te beschermen.
Enkele modellen beschikken over een
scharnierensysteem waarmee de deur langzaam
dichtvalt zonder dat u hem met de hand hoeft te
begeleiden. Voor een juist gebruik, voor u hem sluit:
? open de deur helemaal.
? vermijd de deur met de hand te forceren.
De oven starten
1. Selecteer het gewenste kookprogramma door aan
de PROGRAMMAKNOP te draaien.
2. Kies de temperatuur door aan de
THERMOSTAATKNOP te draaien. Een lijst met
kooktijden en aanbevolen kooktemperaturen kunt u
terugvinden in de Kooktabel (zie Programma?s).3. La
spia TERMOSTATO
Als het controlelampje van de THERMOSTAAT aan is
betekent het dat de verwarmingsfase bezig is totdat
de ingestelde temperatuur bereikt is
4. Tijdens het koken kunt u nog altijd:
- het kookprogramma veranderen met behulp van de
PROGRAMMAKNOP;
- de temperatuur veranderen met behulp van de
THERMOSTAATKNOP;
- het koken onderbreken door de PROGRAMMAKNOP
weer op stand ?0? te zetten.
Ovenverlichting
NL
Deze gaat werken door de PROGRAMMAKNOP op
te draaien. De verlichting blijft aan wanneer u een
kookprogramma selecteert.
De timer gebruiken*
1. U dient in eerste instantie het geluidssignaal op te
laden door de knop TIMER bijna 360° met de klok mee
te draaien.
2. Draai de knop weer tegen de klok in en stel de
gekozen tijd in. Zorg ervoor dat de tijd die is
aangegeven op de knop TIMER overeenkomt met de
tijd op het bedieningspaneel.
3. De timer is een kookwekker: als de tijd verstreken is
hoort u een geluidssignaal.
! De timer heeft niets te maken met het aan- of uitgaan
van de oven.
Verdwijnend handvat
Enkele modellen beschikken over een verdwijnend
handvat dat zich in de ovendeur bevindt. Met een
lichte druk op de push/push opening verschijnt het
handvat waarmee u de oven kunt openen of sluiten.
Aan het einde van het gebruik van het handvat sluit u
het af door er licht op te drukken.
! Zet nooit voorwerpen op de bodem van de oven; u
riskeert hiermee het email te beschadigen.
! Plaats de ovenschalen altijd op bijgeleverde
roosters.
Ventilator
Om de oven van buiten niet te heet te laten worden,
brengt een verkoelingsventilator een luchtstroom
teweeg die tussen het bedieningspaneel en de
ovendeur naar buiten komt, alsmede aan de
onderzijde van de ovendeur.
! Aan het einde van de kooktijd blijft de ventilator
draaien totdat de oven voldoende is afgekoeld.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
5
Analoge* programmering
Symbool
BEGIN BEREIDING
NL
Symbool
EINDE BEREIDING
Knop
INSTELLEN TIJDEN
Symbool
KLOK
Symbool
TIMER
! Alle instellingen zijn mogelijk als de oven is
aangesloten op het elektrische net. Als de stroom
meer dan 10 seconden lang uitvalt wordt de
programmeerfunctie onderbroken: als de stroom weer
terugkeert zal het symbool KLOK gaan knipperen om
aan te geven dat er een black-out heeft
plaatsgevonden en dat de tijd opnieuw moet worden
ingesteld.
Als de black-out plaatsvindt tijdens een
geprogrammeerde bereiding, zal de ingestelde tijd
worden hervat waar hij was onderbroken (bv. als ik een
bereiding van 1 uur programmeer en er tijdens deze
bereiding een black-out plaatsvindt van 30 minuten,
dan zal het programma na 1 uur en 30 min eindigen).
Ook in dit geval knippert het symbool KLOK en moet
het uur opnieuw worden ingesteld.
HANDMATIGE BEREIDING
Als u geen enkele programmering heeft geactiveerd
kunt u de oven evenwel handmatig gebruiken m.b.v.
de knoppen van de PROGRAMMA?S en de
THERMOSTAAT.
De timer instellen
! Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is
onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er
uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als
de ingestelde minuten zijn verstreken. U kunt de timer
alleen gebruiken als er geen enkele programmering
gaande is.
Om de timer te activeren drukt u kort 3 keer op de
knop totdat het symbool TIMER gaat knipperen. Het
instellen van de timer gebeurt op dezelfde wijze als
het instellen van het tijdstip voor het einde van de
bereiding (zie betreffende paragraaf)
De tijd instellen
Om de tijd van de wijzers te regelen drukt u kort 4 keer
op de knop totdat het symbool KLOK gaat knipperen.
Om het getoonde tijdstip met 1 minuut toe- of af te
laten nemen, draait u de knop rechts- of linksom. Op
deze manier bewegen de wijzers met 1 minuut per
keer rechts- of linksom.
Als er 10 seconden zijn verstreken na de laatste
wijziging zal de programmering automatisch overgaan
op de regelingsmodus.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
6
De bereiding programmeren
Een tijdsduur programmeren met onmiddellijke
start
De programmering van het tijdstip voor het einde van
de bereiding zorgt ervoor dat u de bereiding direct
kunt starten en hem automatisch kunt be?indigen, aan
de hand van het geprogrammeerde tijdstip.
Om de tijdstip van einde bereiding te programmeren
drukt u kort 2 keer op de knop totdat het symbool van
EINDE BEREIDING gaat knipperen.
Om de bereidingstijd met 1 minuut toe- of af te laten
nemen, draait u de knop rechts- of linksom. Op deze
manier bewegen de wijzers met 1 minuut per keer
rechts- of linksom.
Het symbool van EINDE BEREIDING blijft 10
seconden na de laatste draaiing knipperen. U kunt het
programma bevestigen door op de knop te drukken of
door 10 seconden te wachten, mits er minstens 1
minuut bereidingstijd is geprogrammeerd.
Het symbool EINDE BEREIDING geeft aan dat de
programmering heeft plaats gevonden.
Selecteer het gewenste kookprogramma door middel
van de PROGRAMMAKNOP.
De oven gaat direct aan en schakelt automatisch op
het ingestelde tijdstip uit.
Om het ingestelde programma te bekijken drukt u kort
op de knop en laat u hem direct los. De wijzers en
symbolen tonen het ingestelde programma.
Aan het einde van de bereiding gaat het symbool
EINDE BEREIDING knipperen en zal het alarm 1
minuut lang afgaan (om het uit te schakelen drukt u
kort op de knop).
Zet de knop PROGRAMMA?S op stand ?0?.
? B.v.: het is 9:00 uur en u programmeert een einde
kooktijd om 10:15. Het programma begint gelijk en
schakelt automatisch om 10:15 uit, met een duur
van ??n uur en 15 minuten.
Een tijdsduur programmeren met verlate start
De programmering van het tijdstip voor het begin van
de bereiding zorgt ervoor dat u de bereiding
automatisch kunt starten en be?indigen.
Om de tijdstip van het begin van de bereiding te
programmeren drukt u kort 1 keer op de knop totdat
het symbool van BEGIN BEREIDING gaat knipperen.
Om het begin van de bereiding met 1 minuut toe- of af
te laten nemen, draait u de knop rechts- of linksom.
Op deze manier bewegen de wijzers met 1 minuut per
keer rechts- of linksom.
Het symbool van BEGIN BEREIDING blijft 10
seconden na de laatste draaiing knipperen. Als u
binnen dit tijdsbestek niet op de knop drukt of eraan
draait zullen de wijzers automatisch de tijd tonen en
zal het programma worden geannuleerd. Nadat u het
tijdstip van het begin van de bereiding heeft ingesteld
(symbool BEGIN BEREIDING vast aan) drukt u
nogmaals op de knop om het tijdstip van einde
bereiding in te stellen (het symbool EINDE BEREIDING
begint te knipperen), mits dit voor slechts 1 minuut is
geprogrammeerd, anders vervalt de programmering.
Voor de programmering van het tijdstip van einde
bereiding volgt u bovenstaande procedure.
Selecteer het gewenste kookprogramma door middel
van de PROGRAMMAKNOP. De oven zal op de
ingestelde begintijd aangaan en op het tijdstip van
de gekozen einde bereiding uitgaan.?
Esempio: sono le ore 9:00, si impostano le 11:00
come ora di inizio e le 12:15 come ora di fine
cottura. Il programma inizia automaticamente alle
11:00 e si arresta alle 12:15 con una durata di un ora
e 15 minuti.
NL
B.v.: het is 9:00 uur: u programmeert een starttijd van
11:00 en 12:15 als tijdstip voor einde bereiding. Het
programma begint automatisch om 11:00 en stopt
om 12:15, met een duur van ??n uur en 15 minuten.
! Om een programmering te annuleren drukt u 3
seconden lang op de PROGRAMMAKNOP: de
programmering wordt geannuleerd en de programmeur
keert terug naar de modus handmatige bereiding.
7
Elektronische
programmering*
NL
2. druk op de toetsen ?+? en ?-? om de gewenste duur
in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de
nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller
instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
DISPLAY
Symbool
EINDE
BEREIDING
Symbool
DUUR
?? ??
Toets
AFNAME TIJD
Symbool
KLOK
Symbool
TIMER
Toets
TOENAME TIJD
Toets
INSTELLEN TIJD
De klok instellen
! U kunt de klok zowel instellen als de oven uit is als
wanneer hij aan is, maar alleen als u geen uitgestelde
bereiding heeft ingesteld.
Na het aansluiten op het elektrische net of na het
uitvallen van de stroom knippert het symbool
vier cijfers op het DISPLAY.
1. Druk meerdere malen op de toets
en de
totdat het
en de vier cijfers op het DISPLAY
symbool
beginnen te knipperen;
2. druk op de toetsen ?+? en ?-? om de tijd in te stellen;
als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller
lopen en kunt u de tijd sneller instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
De timer instellen
! Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is
onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er
uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als
de ingestelde minuten zijn verstreken.
1. Druk meerdere malen op de toets
totdat het
symbool
en de drie cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen;
2. druk op de toetsen ?+? en ?-? om de gewenste tijd in
te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers
sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u
een geluidssignaal zult horen.
De bereiding programmeren
! De programmering is alleen mogelijk wanneer een
kookprogramma is geselecteerd.
om de instelling te bevestigen.
4. als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op
het DISPLAY het woord END, be?indigt de oven de
bereiding en klinkt een geluidssignaal. Om hem te
stoppen drukt u op een willekeurige toets.
? B.v.: het is 9:00 uur en u programmeert een duur
van 1 uur en 15 minuten. Het programma stopt
automatisch om 10:15.
Het einde van een bereiding programmeren
! Het programmeren van het einde van een bereiding
is alleen mogelijk nadat u een kookduur heeft
geselecteerd.
1. Volg de procedure van de duur van punt 1 t/m 3;
2. druk daarna op de toets
totdat het symbool
en de vier cijfers op het DISPLAY beginnen te
knipperen;
3. druk op de toetsen ?+? en ?-? om het einde van de
bereiding in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen
de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller
instellen.
4. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
5. als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op
het DISPLAY het woord END, be?indigt de oven de
bereiding en klinkt een geluidssignaal. Om hem te
stoppen drukt u op een willekeurige toets.
De symbolen
en
gaan aan om aan te geven dat
een programmering is uitgevoerd. Op het DISPLAY
verschijnen om de beurt de eindtijd en de duur van de
bereiding.
? B.v.: het is 9:00 uur en u programmeert een duur
van 1 uur. U programmeert 12:30 als eindtijd. Het
programma zal automatisch om 11:30 beginnen.
Het annuleren van een programmering
Het annuleren van een programma:
? druk op de toets
totdat het symbool van de te
annuleren instelling en de cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen. Druk op de toets ?-? totdat
op het display de cijfers 00:00 verschijnen.
? houd tegelijkertijd de toetsen ?+? en ?-? ingedrukt.
Zo worden alle programmeringen geannuleerd,
inclusief de timer.
Het programmeren van de kookduur
totdat het
1. Druk meerdere malen op de toets
symbool
en de drie cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen;
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
8
Programma?s
Kookprogramma?s
! U kunt voor alle programma?s een temperatuur van
tussen de 60°C en MAX instellen, behalve bij:
? GRILL (hierbij is het aanbevolen alleen MAX te
gebruiken);
? GRATINEREN (hierbij is het aanbevolen niet meer
dan 200°C in te stellen).
Programma TRADITIONELE OVEN
De onderste en bovenste verwarmingselementen gaan
aan. Met deze traditionele kookwijze is het beter een
enkel rooster te gebruiken: met meerdere roosters
riskeert u een slechte temperatuursverspreiding.
Programma MULTIOVEN
Alle verwarmingselementen gaan aan (onder, boven en
cirkelvormig) en de ventilator gaat draaien. Aangezien
de warmte in de hele oven constant is, zorgt de lucht
dat de gerechten op gelijkmatige wijze gekookt en
gebakken worden. Het is mogelijk maximaal twee
roosters tegelijk te gebruiken.
Programma GEBAK OVEN
NL
Het achterste verwarmingselement gaat aan en de
ventilator gaat werken zodat een gelijkmatige, zachte
warmte wordt gecre?erd. Deze functie is aanbevolen
voor het bakken van fijne gerechten (bijvoorbeeld
taarten die moeten rijzen) en kleine gerechten die u op
3 roosters tegelijkertijd wilt koken.
Braadspit*
Voor het activeren van het draaispit ( zie afbeelding)
gaat u als volgt te werk:
1. plaats de lekplaat in
stand 1;
2. zet de steun van het
draaispit op de 3e stand
en steek de vleespen in
de speciale opening
achterin de oven;
3. activeer het braadspit
door de
PROGRAMMAKNOP op
stand
of
te
zetten;
Programma PIZZA OVEN
De onderste en cirkelvormige verwarmingselementen
gaan aan en de ventilator gaat draaien. Met deze
combinatie wordt de oven snel warm dankzij het
aanzienlijke vermogen dat voornamelijk van onderaf
komt. Indien u meerdere roosters gebruikt moet u de
gerechten halverwege de kooktijd omwisselen.
Programma GRILL
Het bovenste verwarmingselement gaat aan en het
braadspit (waar aanwezig) gaat draaien.
Het koken onder de grill is vooral aan te raden voor
gerechten die een hoge en directe temperatuur aan de
buitenkant nodig hebben. Kook met de ovendeur
dicht.
Programma GRATINEREN
Het bovenste verwarmingselement gaat aan en de
ventilator en het braadspit (waar aanwezig) gaan
draaien. Hiermee wordt de rechtstreekse bovenhitte
van de grill gecombineerd met de circulatie van de
lucht in de oven. Eventueel verbranden van de
buitenkant wordt zo vermeden; de warmte dringt
gemakkelijker door naar de binnenkant. Kook met de
ovendeur dicht.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
Praktische kooktips
! Gebruik voor het koken met de heteluchtoven nooit
de standen 1 en 5: de hete lucht zou fijne gerechten
kunnen verbranden.
! Bij de functies GRILL of GRATINEREN raden wij u
aan de lekplaat op stand 1 te zetten om eventueel
vet of jus op te vangen.
MULTIKOKEN
? Gebruik de roosterstanden 2 en 4, en plaats de
gerechten die de meeste warmte nodig hebben op
stand 2.
? Plaats de lekplaat op de onderste stand en het
rooster op de hoogste.
GRILL
? Plaats de grill op stand 3 of 4, plaats de gerechten
op het midden van de grill.
? We raden u aan het vermogen op de maximale
stand te zetten. Het is normaal dat het bovenste
verwarmingselement niet constant aan blijft: zijn
werking wordt geregeld door een thermostaat.
PIZZA OVEN
? Gebruik een lichte aluminium ovenschaal en zet hem
op het bijgeleverde ovenrooster.
Bij gebruik van de lekplaat is de bereidingstijd
langer en krijgt u waarschijnlijk geen krokante pizza.
? Bij zeer gevulde pizza?s raden wij aan de mozzarella
of andere kaas pas halverwege de kooktijd toe te
voegen.
9
NL
Kooktabel
Programma's
Gerechten
Gewicht Roosterstanden
(kg)
Voorverwarming
(minuten)
Aanbevolen
temperatuur
Duur
bereiding
(minuten)
Traditionele
Eend
Gebraden kalfs- of rundvlees
Gebraden varkensvlees
Koekjes (kruimeldeeg)
Vruchtentaarten
Multikoken
Pizza (op 2 roosters)
Lasagne
Lamsvlees
Gebraden kip + aardappels
Makreel
Plumcake
Soesjes (op 2 roosters)
Koekjes (op 2 roosters)
Cake (op 1 rooster)
Cake (op 2 roosters)
Hartige taarten
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 en 4
3
2
2 en 4
2
2
2 en 4
2 en 4
2
2 en 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
Focaccia-brood
0.5
1
3
2o3
15
10
220
200
15-20
15-20
Tong
Calamari- en garnalenspiesjes
Kabeljauwfilet
Gegrilde groenten
Kalfsbiefstuk
Koteletten
Hamburgers
Makreel
Tosti?s
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 of 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Met braadspit (waar aanwezig)
Kalfsvlees aan het spit
Kip aan het spit
Lamsvlees aan het spit
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Gegrilde kip
Inktvis
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Met braadspit (waar aanwezig)
Kalfsvlees aan het spit
Lamsvlees aan het spit
Kip (aan het spit) + aardappelen
(op de lekplaat)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Vruchtentaarten
Vruchtentaart
Plumcake
Cake
Gevulde flensjes (op 2 roosters)
Kleine cakejes (op 2 roosters)
Kaaskoekjes (op 2 roosters)
Soesjes (op 3 roosters)
Koekjes (op 3 roosters)
Meringues (op 3 roosters)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 of 3
3
3
2 en 4
2 en 4
2 en 4
1, 3 en 5
1, 3 en 5
1, 3 en 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Pizza
Grill
Gratineren
Gebak
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
! De kooktijden dienen slechts als indicatie en kunnen naar eigen smaak worden aangepast.
10
Voorzorgsmaatregelen en advies
! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze
aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u
dient ze derhalve goed door te nemen.
? Maak het apparaat niet schoon of voer geen
onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact
zit.
Algemene veiligheidsmaatregelen
? Probeer in geval van storingen nooit zelf de interne
mechanismen van het apparaat te repareren. Neem
contact op met de Technische Dienst (zie Service).
? Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
gebruik binnenshuis.
? Plaats geen zware voorwerpen op de open
ovendeur.
? Het apparaat dient niet buitenshuis te worden
geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg
gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of als
het onweert.
? Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt
lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of
personen die niet de nodige ervaring of kennis
hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het
apparaat werkt.
? Maak gebruik van de handgrepen aan de zijkant
van de oven om het apparaat te verplaatsen.
? Raak het apparaat niet aan als u blootsvoets bent of
met natte of vochtige handen of voeten.
? Het apparaat dient om gerechten te koken. Het
mag uitsluitend door volwassenen worden
gebruikt en alleen volgens de instructies die
beschreven staan in deze handleiding. Ieder
ander gebruik (b.v.: verwarming van de
vertrekken) is niet aangewezen en dus gevaarlijk.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die te wijten is
aan onjuist, verkeerd en onredelijk gebruik.
? Gedurende het gebruik van de oven worden de
verwarmingselementen en enkele delen van de
ovendeur heet. Raak ze niet aan en houdt
kinderen op afstand.
? Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine
keukenapparaten op warme delen van de oven
terechtkomen.
? Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
? Pak het handvat van de ovendeur alleen in het
midden vast: aan de zijkant zou het heet kunnen
zijn.
? Gebruik altijd ovenwanten om gerechten in de oven
te zetten en eruit te halen.
? Plaats geen aluminiumfolie op de bodem van de
oven.
? Plaats geen brandbaar materiaal in de oven: als de
oven plotseling aan zou worden gezet zou dit
materiaal vlam kunnen vatten.
? Controleer altijd dat de knoppen in de stand ? ?/
? ? staan als het apparaat niet wordt gebruikt.
? Trek nooit de stekker aan het snoer uit het
stopcontact, maar pak altijd de stekker direct beet.
? Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
Afvalverwijdering
? Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal: houdt
u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal
hergebruikt kan worden.
? De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet
met het normale afval mag worden meegegeven. De
verwijderde apparaten moeten apart worden
opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de
materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te
voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor
de gezondheid en het milieu. Het symbool van de
afvalemmer met een kruis staat op alle producten
om de consument eraan te herinneren dat dit
gescheiden afval is.
Om meer informatie te verkrijgen betreffende een
juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de
consument zich richten tot de gemeentelijke
reinigingsdienst of de verkopers.
Energiebesparing en milieubehoud
? Door de oven te gebruiken vanaf het late middaguur
tot aan de vroege ochtend zorgt u ervoor dat de
elektriciteitscentrales minder worden belast tijdens
het ?spitsuur?.
? Houd bij de functies GRILL en GRATINEREN altijd
de ovendeur dicht: u bereikt betere kookresultaten
en een aanzienlijke energiebesparing (circa 10%).
? Houd de afdichtingen altijd schoon zodat ze goed
aansluiten op de deur en er geen hitte vrij kan
komen.
11
NL
Onderhoud en verzorging
NL
De elektrische stroom afsluiten
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige
handeling overgaat.
Reinigen van het apparaat
? De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij
staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met een
spons en een sopje worden afgenomen. Als de
vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een
speciaal reinigingsmiddel gebruiken. Na het
reinigen dient u alles goed af te spoelen en te
drogen. Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende
producten.
? De binnenkant van de oven kunt u het beste direct
na gebruik schoonmaken, als hij nog lauw is.
Gebruik warm water en een schoonmaakmiddel,
spoel vervolgens af en droog met een zachte doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
? De accessoires kunnen gewoon worden afgewassen
(eventueel ook in de vaatwasser), met uitzondering
van de geleiders.
! Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
De ovendeur reinigen
Het controleren van de afdichtingen
Controleer regelmatig de staat van de afdichtingen
rondom de ovendeur. In het geval de afdichtingen
beschadigd zijn, dient u zich tot de dichtstbijzijnde
Technische Dienst te wenden ( zie Service). Gebruik
de oven niet voordat de reparatie is uitgevoerd.
Vervangen van het lampje
Voor het vervangen van het ovenlampje:
1. Schroef het
glazen
lampenkapje los.
2. Schroef het
lampje los en
vervang het met
eenzelfde soort
lampje: vermogen
25 W, fitting E 14.
3. Plaats het
deksel er weer op (
zie afb.).
Montage van de Geleiders Kit
Zo monteert u de geleiders:
1. Verwijder de twee
draagrekken door ze uit
de afstandleiders A te
trekken (zie afbeelding).
Reinig het glas van de deur met een spons en niet
schurende producten. Droog met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe
schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen krassen
waardoor als gevolg het glas zou kunnen barsten.
U kunt voor een grondige reiniging de ovendeur
verwijderen:
1. open de deur volledig (zie afbeelding).
2. til de hendeltjes F die zich aan de twee scharnieren
bevinden, op met behulp van een schroevendraaier en
draai ze (zie afbeelding);
F
A
Linker
glijder
Rechter
glijder
B
C Uitt
re
kr
3. pak de deur aan de zijkanten
beet en sluit hem langzaam,
maar niet helemaal. Trek dan
de deur naar u toe en haal hem
uit zijn voegen (zie afbeelding).
Zet de deur weer op zijn plaats
door deze handelingen in
omgekeerde volgorde uit te
voeren.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
12
ic
ht
in
g
2. Kies het niveau
waarop u de geleiders
wilt plaatsen. Plaats
eerst de drukknop B op
het draagrek en
vervolgens de drukknop
C, lettend op de
uittrekrichting van de
glijder.
D
3. Bevestig de twee
draagrekken, met de
geleiders al op hun
plaats, in de speciale
gaten op de wanden van
de oven (zie afbeelding).
De gaten voor het linker
draagrek bevinden zich
aan de bovenkant,
terwijl de gaten voor het
rechter draagrek zich
NL
aan de onderkant bevinden.
4. Zet tenslotte de draagrekken vast op de
afstandleiders A.
! Plaats de geleiders nooit in stand 5.
Katalytische panelen aan de zij- en achterkant*
Deze panelen zijn bedekt met een speciaal email dat
in staat is het vet te absorberen dat vrijkomt bij het
koken.
Het email is stevig genoeg om het verschuiven van de
accessoires (roosters, lekplaten, etc?) te verdragen
zonder erdoor beschadigd te worden. Het is geen
probleem als er kleine witte vlekjes ontstaan op het
oppervlak.
Het is echter beter te vermijden:
- het email met snijdende voorwerpen af te krabben
(b.v. een mes);
- schoonmaak- of schuurmiddelen te gebruiken.
Servicedienst
! Wendt u nooit tot niet erkende monteurs.
Dit dient u door te geven:
? Het soort storing;
? het model van het apparaat (Mod.)
? het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op het
apparaat en/of op de verpakking.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
13
Bedienungsanleitung
BACKOFEN
Inhaltsverzeichnis
DE
Installation, 15-16
NL
Nederlands, 1
DE
Deutsch,14
RS
Русский, 27
Aufstellung
Elektroanschluss
Typenschild
Beschreibung des Ger?tes, 17
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Ger?teansicht
Bedienfeld
Inbetriebsetzung und Gebrauch, 18
Backofen in Betrieb setzen
Kurzzeitwecker verwenden
Versenkbarer Griff
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
14
Analogprogrammierer, 19-20
Kurzzeitwecker einstellen
Uhrzeit einstellen
Garzeit programmieren
Elektronischer Garprogrammierer, 21
Uhr einstellen
Kurzzeitwecker einstellen
Garzeit programmieren
Programme, 22-23
Garprogramme
Praktische Tipps
Tabelle der Garzeiten
Vorsichtsma?regeln und Hinweise, 24
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Energie sparen und Umwelt schonen
Reinigung und Pflege, 25-26
Stromversorgung trennen
Reinigung des Ger?tes
Backofent?r reinigen
Lampe austauschen
Montage des Gleitschienen-Bausatzes
Kundendienst
Installation
! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte
sorgf?ltig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen
k?nnen. Achten Sie bitte darauf, dass diese
Bedienungsanleitung dem Ger?t bei etwaigem
Verkauf, Umzug oder ?bergabe an einen anderen
Benutzer stets beiliegt, damit auch der Nachbesitzer
die M?glichkeit hat, darin nachschlagen zu k?nnen.
! Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise
aufmerksam durch: sie liefern wichtige Informationen
hinsichtlich der Installation, des Gebrauchs und der
Sicherheit.
Aufstellung
Bel?ftung
DE
Zur Gew?hrleistung einer einwandfreien Bel?ftung die
R?ckwand des Schrankumbaus entfernen. Der
Backofen sollte m?glichst so installiert werden, dass er
auf zwei Holzleisten oder aber auf einer
durchgehenden Fl?che aufliegt, die ?ber einen
Ausschnitt von mindestens 45 x 560 mm verf?gt (siehe
Abbildungen).
560
mm
.
45 m
m.
! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug f?r Kinder.
Es ist entsprechend den Vorschriften zur getrennten
M?llsammlung zu entsorgen (siehe
Vorsichtsma?regeln und Hinweise).
! Die Installation ist gem?? den vorliegenden
Anweisungen und von Fachpersonal durchzuf?hren.
Jede unsachgem??e Installation kann Menschen und
Tiere gef?hrden oder Sachschaden verursachen.
Einbau
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
m.
560
mm
.
575-585 mm.
Um eine einwandfreie Betriebsweise des Ger?tes zu
gew?hrleisten, muss der Umbauschrank folgende
Eigenschaften aufweisen:
? Die an den Backofen angrenzenden Schrankw?nde
m?ssen aus hitzebest?ndigem Material gefertigt
sein.
? Bei M?beln aus Furnierholz muss der verwendete
Leim eine Hitzebest?ndigkeit von 100 °C aufweisen.
? F?r den Einbau des Backofens in einen
Unterschrank (siehe Abbildung) oder in einen
Hochschrank, muss das entsprechende M?bel
?ber folgende Abmessungen verf?gen:
Zentrieren und Befestigen
Zur Befestigung des Ger?ts an den Umbauschrank:
? Die Backofent?r ?ffnen;
? die 2 Stopfen in den Befestigungsbohrungen des
Rahmens herausziehen;
? den Ofen am Umbauschrank mit den 2
Holzschrauben befestigen;
? Die Bohrungsabdeckungen wieder anbringen.
! Alle zum Schutz dienenden Teile m?ssen so
befestigt werden, dass ein Entfernen derselben ohne
Zuhilfenahme eines Werkzeugs nicht m?glich ist.
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Nur f?r Edelstahl-Modelle
! Nach erfolgtem Einbau des Ger?tes muss die
M?glichkeit einer Ber?hrung mit Strom f?hrenden Teilen
ausgeschlossen sein.
Die auf dem Typenschild enthaltenen
Verbrauchsangaben wurden bei dieser Art der
Installation ermittelt.
15
DE
Elektroanschluss
! Die mit einem Dreileiterkabel ausger?steten Back?fen
sind f?r den Betrieb mit Wechselstrom bei der auf dem
Typenschild (siehe Ger?t) angegebenen Spannung
und Frequenz ausgelegt (siehe unten).
Anschluss des Netzkabels
1. Das Klemmengeh?use
?ffnen, indem die
seitlichen Zungen des
Deckels mithilfe eines
Schraubenziehers
angehoben werden.
Deckel abziehen (siehe
Abbildung).
2. Installation des
Netzkabels: Schrauben
Sie die Schraube der
Kabelklemme sowie die
drei Schrauben der
Kontakte L-NL
heraus. Befestigen Sie
die Dr?hte dann unter
Beachtung der
entsprechenden Farben
unter den
Schraubenk?pfen: Blau
(N), Braun (L), Gelb/
(siehe
Gr?n
N
Abbildung).
3. Befestigen Sie das
Kabel in der entsprechenden Kabelklemme.
4. Schlie?en Sie den Deckel des Klemmengeh?uses.
? die Netzsteckdose f?r die auf dem Typenschild
angegebene maximale Leistungsaufnahme des
Ger?tes ausgelegt ist (siehe unten);
? die Versorgungsspannung im Bereich der auf dem
Typenschild angegebenen Werte liegt (siehe unten);
? die Steckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist.
Die Steckdose oder den Netzstecker anderenfalls
austauschen. Keine Verl?ngerungen und
Mehrfachsteckdosen verwenden.
! Netzkabel und Steckdose m?ssen bei installiertem
Ger?t leicht zug?nglich sein.
! Das Netzkabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt
werden.
! Das Kabel muss regelm??ig kontrolliert werden und
darf nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht
werden (siehe Kundendienst).
! Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden
sollten.
TYPENSCHILD
Abmessungen
Breite 43,5 cm
H?he 32 cm
Tiefe 41,5 cm
Nutzvolumen
Liter 58
Elektrischer
Anschluss
Spannung 220-240V~ 50/60Hz
oder 50Hz (siehe Typenschild)
Maximale Leistungsaufnahme
2800W
Anschluss des Netzkabels an das Stromnetz
Das Kabel mit einem Normstecker entsprechend der
am Typenschild angegebenen Last versehen (siehe
nebenstehende Tabelle).
Wenn das Ger?t direkt an das Stromnetz
angeschlossen wird, ist zwischen Stromnetz und Ger?t
ein allpoliger Schalter mit einer Mindest?ffnung der
Kontakte von 3 mm zwischenzuschalten, der der Last
und den einschl?gigen Vorschriften entspricht, wobei
der Erdleiter nicht vom Schalter getrennt werden darf.
Das Versorgungskabel muss so verlegt werden, dass
es an keiner Stelle einer Temperatur ausgesetzt ist, die
50 °C ?ber der Raumtemperatur liegt.
! Der Installateur ist f?r den ordnungsgem??en
elektrischen Anschluss sowie die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass:
? die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht;
16
Richtlinie 2002/40/EG
auf dem Label der Elektroback?fen.
Norm EN 50304
ENERGY
LABEL
Energieverbrauch nat?rliche
Konvektion ? Heizfunktion:
Ober/Unterhitze
Deklarierte Energieverbrauchsklasse
Erzwungene Konvektion Heizfunktion:
Backen
Dieses Ger?t entspricht Folgenden
EG-Richtlinien: 2006/95/EWG vom
12.12.06 (Niederspannung) und
nachfolgenden ?nderungen 2004/108/EWG vom 15/12/04
(Elektromagnetische Vertr?glichkeit)
Und nachfolgende ?nderungen 93/68/EWG vom 22/07/93 und
nachfolgende ?nderungen.
2002/96/EG und nachfolgende
?nderungen.
Beschreibung des Ger?tes
Ger?teansicht
DE
GLEITF?HRUNGEN
f?r die Einsch?be
Bedienfeld
Einschub BACKOFENROST
Einschubh?he 5
Einschubh?he 4
Einschubh?he 3
Einschubh?he 2
Einschubh?he 1
Einschub FETTPFANNE
Bedienfeld
Reglerknopf
PROGRAMME
Kontrollleuchte
THERMOSTAT
Reglerknopf
THERMOSTAT
Reglerknopf
KURZZEITWECKER*
Reglerknopf
PROGRAMME
Kontrollleuchte
THERMOSTAT
Reglerknopf
THERMOSTAT
ELEKTRONISCHER*
Pogrammierer
Reglerknopf
PROGRAMME
Kontrollleuchte
THERMOSTAT
Reglerknopf
THERMOSTAT
ANALOGPROGRAMMIERER*
* Nur bei einigen Modellen.
17
Inbetriebsetzung und
Gebrauch
DE
! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere
Backofen f?r etwa eine Stunde bei H?chsttemperatur
und geschlossener Backofent?r in Betrieb genommen
werden. Das Ger?t danach ausschalten, die
Backofent?r ?ffnen und die K?che l?ften. Der bei
diesem Vorgang erzeugte Geruch entsteht durch die
Verfl?chtigung der zum Schutz des Backofens
aufgetragenen Stoffe.
Einige Modelle sind mit einem Scharniersystem
versehen, mit dem sich die T?r langsam alleine (ohne
sie mit der Hand begleiten zu m?ssen) schlie?t. Zur
korrekten Betriebsweise, vor dem Schlie?en:
? die T?r ganz ?ffnen.
? Das T?rschlie?en manuell nicht forcieren .
Backofen in Betrieb setzen
1. Das gew?nschte Garprogramm ?ber den
Drehschalter PROGRAMME ausw?hlen.
2. Die Temperatur durch Drehen des Knopfes
THERMOSTAT einstellen. Eine Liste von
Garprogrammen nebst der empfohlenen Temperaturen
kann in der Back-/Brat-Tabelle eingesehen werden
(siehe Programme).
3. Die Kontrollleuchte des THERMOSTATEN bleibt
w?hrend der Aufheizphase bis zum Erreichen der
Temperatur eingeschaltet.
4. W?hrend des Garvorgangs sind folgende
Einstellungen jederzeit m?glich:
- ?ndern des Garprogramms ?ber den Drehschalter
PROGRAMME;
- ?ndern der Temperatur ?ber den Drehschalter
THERMOSTAT;
- Unterbrechen des Garvorgangs durch das Drehen
des Drehschalters PROGRAMME auf Position ?0?.
Backofenlicht
Um dieses einzuschalten, drehen Sie den Knopf
. Es bleibt eingeschaltet, wenn
PROGRAMME auf
ein Garprogramm eingestellt wird.
Kurzzeitwecker* verwenden
1. In erster Linie muss das L?utewerk durch eine fast
komplette Umdrehung (nach rechts) des Knopfes
KURZZEITWECKER aufgezogen werden.
2. Um die gew?nschte Zeit einzustellen drehen Sie den
Knopf (nach links) wieder zur?ck, bis die auf dem
Knopf KURZZEITWECKER angegebenen Minuten mit
dem auf dem Bedienfeld befindlichen Bezugszeichen
?bereinstimmen.
3. Der Kurzzeitwecker ist eine Minutenuhr: Nach Ablauf
der Zeit ert?nt ein akustisches Signal.
! Der Kurzzeitwecker steuert nicht das Ein- und
Ausschalten des Backofens.
Versenkbarer Griff
Einige Modelle sind mit einem, in der Ofent?r
integrierten, versenkbaren Griff versehen. Ein leichtes
Dr?cken ist ausreichend und das ?ffnen push/push
zum ?ffnen und Schlie?en des Ofens wird vereinfacht.
Nach der Benutzung kann sie durch leichtes Dr?cken
geschlossen werden.
! Zur Vermeidung einer Besch?digung der
Beschichtung nie Kochgeschirr auf dem
Backofenboden positionieren.
! Das Kochgeschirr stets auf dem mit dem Ger?t
gelieferten Backofenrostabstellen.
K?hlluftgebl?se
Um die Temperaturen an den ?u?eren Teilen des
Backofens abzusenken, wird mit Hilfe eines
K?hlluftgebl?ses ein Luftstrahl erzeugt, der zwischen
dem Bedienfeld, der Backofent?r und auch im unteren
Teil der Ofent?r austritt.
! Nach Abschluss eines Garvorgangs bleibt das
Gebl?se solange in Betrieb, bis der Backofen
ausreichend abgek?hlt ist.
* Nur bei einigen Modellen.
18
Analogprogrammierer*
Symboltaste
GARZEITBEGINN
Garzeit programmieren
Symboltaste
GARENDE
Drehschalter
ZEITEINSTELLUNG
Symboltaste
UHR
Symboltaste
KURZZEITWECKER
! Die Einstellungen k?nnen nur erfolgen, wenn der
Backofen am Stromnetz angeschlossen ist. Bei einem
Stromausfall von ?ber 10 Sekunden, bleibt der
Programmierer stehen: Nach R?ckkehr der Stromzufuhr
blinkt die Symboltaste UHR, um anzugeben, dass ein
Stromausfall stattgefunden hat und dass die Uhr neu
eingestellt werden muss.
Erfolgt der Stromausfall w?hrend einer programmierten
Garzeit, startet das Programm an dem Punkt, an dem
es unterbrochen wurde (z.B. programmierte Garzeit: 1
Stunde. Der Stromausfall betr?gt 30 Minuten. Das
Programm endet nach 1 Stunde und 30 Minuten.) Auch
in diesem Fall blinkt die Symboltaste UHR und die Uhr
muss erneut eingestellt werden.
MANUELLE GARPROGRAMME
Wenn kein Programm aktiviert sein sollte, ist der Ofen
manuell, ?ber die Funktionsw?hler PROGRAMME und
THERMOSTAT zu verwenden.
Kurzzeitwecker einstellen
! Diese Funktion beeinflusst weder den Garvorgang,
noch den Gebrauch des Backofens. Sie weist
ausschlie?lich durch ein akustisches Signal darauf hin,
dass die eingestellten Minuten abgelaufen sind. Der
Kurzzeitwecker kann nur verwendet werden, wenn
keine Programmierung in Gang ist.
Zum Aktivieren des Kurzzeitweckers, 3 x kurz den
Reglerknopf dr?cken bis die Symboltaste
KURZZEITWETTER blinkt. Die Einstellung des
Kurzzeitweckers ist die gleiche wie die des
Garzeitendes (siehe entsprechenden Paragraf)
Uhrzeit einstellen
Zum Einstellen der von den Uhrzeigern angegebene
Uhrzeit, 4 x kurz den Reglerknopf dr?cken bis die
Symboltaste UHR blinkt.
Zum Erh?hen oder Senken der abgebildeten Uhrzeit in
1-Minuten-Schritten, den Reglerknopf im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und der
Minutenzeiger wird in 1-Minuten-Schritten im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn verstellt.
10 Sekunden nach der letzten Einstellung verl?sst der
Programmierer automatisch die Einstell-Modalit?t.
* Nur bei einigen Modellen.
DE
Programmierung einer Garzeit mit sofortigem
Start
Mit der Programmierung des Garzeitendes kann
automatisch je nach programmierter Uhrzeit, die
Garzeit sofort beginnen oder beendet werden.
Zum Einstellen des Garzeitendes 2 x kurz den
Reglerknopf dr?cken bis die Symboltaste
GARZEITENDE blinkt.
Zum Erh?hen oder Senken der Garzeit in 1-MinutenSchritten, den Reglerknopf im oder entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen und der Minutenzeiger wird in 1Minuten-Schritten im oder entgegen dem Uhrzeigersinn
verstellt.
Das Blinken der Symboltaste GARZEITENDE dauert
noch 10 Sekunden nach dem letzten Drehen an. Das
Best?tigen des Programms (mit einer Garzeit von
mind. 1 Minute) erfolgt durch Dr?cken des
Reglerknopfs oder indem 10 Sekunden keine
T?tigkeiten erfolgen.
Leuchtet die Symboltaste GARZEITENDE bedeutet es,
dass die Programmierung erfolgte.
Stellen Sie mittels des Reglerknopfs PROGRAMME
das gew?nschte Programm ein.
Der Backofen setzt sich sofort in Betrieb und schaltet
sich bei Erreichen des eingestellten Garzeitendes aus.
F?r die Anzeige des eingestellten Programms, kurz
den Reglerknopf dr?cken und loslassen; mit den
Zeigern und Symboltasten wird das eingestellte
Programm abgebildet.
Bei Garzeitende blinkt die Symboltaste GARZEITENDE
und es ert?nt ein 1 Minuten langes akustisches Signal
(das durch kurzes Dr?cken des Reglerknopfs
abgestellt wird.)
Den Drehschalter PROGRAMME auf Position ?0?
bringen..
? Beispiel: Es ist 9.00 Uhr. Programmiertes
Garzeitende 10:15 Uhr. Das Programm beginnt
sofort und stoppt automatisch um 10:15 nach einer
Dauer von 1 Stunde und 15 Minuten.
Programmierung einer Garzeit mit verz?gertem
Start
Mit der Programmierung des Garzeitbeginns kann
automatisch je nach programmierter Uhrzeit, die
Garzeit sofort beginnen oder beendet werden.
Zum Einstellen des Garzeitbeginns 1 x kurz den
Reglerknopf dr?cken bis die Symboltaste
GARZEITBEGINN blinkt.
Zum Erh?hen oder Senken der Garzeit in 1-MinutenSchritten, den Reglerknopf im oder entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen und der Minutenzeiger wird in 1Minuten-Schritten im oder entgegen dem Uhrzeigersinn
verstellt.
Das Blinken der Symboltaste GARZEITBEGINN h?lt
noch 10 Sekunden nach dem letzten Drehen an. Falls
19
DE
innerhalb dieser Zeitspanne der Reglerknopf weder
gedreht noch gedr?ckt wird, wird automatisch die
Uhrzeit wieder angezeigt und das Programm annulliert.
Nach Einstellen des Garzeitbeginns (Symboltaste
GARZEITBEGINN mit Dauerlicht) und durch erneutes
Dr?cken des Reglerknopfs gelangen Sie, wenn
mindestens 1 Minute programmiert wurde, auf die
Einstellung des Garzeitendes (Symboltaste
GARZEITENDE war aus und f?ngt an zu Blinken),
ansonsten verf?llt die Programmierung.
F?r das Programmieren des Garzeitendes den zuvor
beschriebenenVorgang befolgen.
Stellen Sie mittels des Reglerknopfs PROGRAMME
das gew?nschte Programm ein. Der Backofen setzt
sich zu der gew?nschten Zeit in Betrieb und schaltet
sich bei Erreichen des eingestellten Garzeitendes aus.
? Beispiel: Es ist 9:00. Eingestellte Uhrzeiten:
Garzeitbeginn 11:00 - Garzeitende 12:15. Das
Programm beginnt automatisch um 11:00 und
stoppt um 12:15 nach einer Dauer von 1 Stunde und
15 Minuten.
L?schen einer Programmierung den Reglerknopf 3
Sekunden lang dr?cken. Die Programmierung wird
annulliert und der Programmierer geht auf die
manuelle Garfunktion zur?ck.
20
Der elektronische
Garzeitprogrammierer*
blinken.
2. Mit den Tasten ?+? und ?-? wird die gew?nschte Dauer
eingestellt; wenn sie gedr?ckt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
3. warten Sie 10 Sek. oder dr?cken Sie erneut die Taste
?? ??
um die Einstellung zu best?tigen.
4. Nach Ablauf der Zeit erscheint auf dem DISPLAY die
Anzeige END. Der Backofen schlie?t den Garvorgang ab,
und es ert?nt ein akustisches Signal. Um das Ger?t
anzuhalten dr?cken Sie eine beliebige Taste.
? Beispiel: Es ist 9:00 Uhr und es wird eine
Programmdauer von 1 Std. und 15 Min. programmiert.
Das Programm stoppt automatisch um 10:15 Uhr.
Einstellung der Uhr
! Die Uhr kann bei ausgeschaltetem und auch bei
eingeschaltetem Backofen eingestellt werden, jedoch
nicht, wenn das Ende einer Garzeit programmiert wurde.
Nach dem Netzanschluss oder nach einem Stromausfall
Programmierung eines Garzeitendes
! Die Vorwahl eines Garzeitendes ist nur dann m?glich,
wenn auch eine Garzeitdauer eingestellt wurde.
und die vier Digitanzeigen auf dem
1. Befolgen Sie die zum Einstellen der Programmdauer
beschriebenen Schritte 1 bis 3.
blinken die Ikone
DISPLAY.
1. Dr?cken Sie mehrmals die Taste
, bis auf dem
und die vier Digit-Anzeigen
DISPLAY das Symbol
blinken.
2. Mit den Tasten ?+? und ?-? wird die Uhr eingestellt;
wenn sie gedr?ckt gehalten werden, wird der Lauf der
eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die Einstellung zu
vereinfachen.
3. warten Sie 10 Sek. oder dr?cken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu best?tigen.
Einstellung des Kurzzeitweckers
! Diese Funktion beeinflusst weder den Garvorgang, noch
den Gebrauch des Backofens. Sie weist ausschlie?lich
durch ein akustisches Signal darauf hin, dass die
eingestellten Minuten abgelaufen sind.
1. Dr?cken Sie mehrmals die Taste
, bis auf dem
DISPLAY das Symbol
und die drei Digit-Anzeigen
blinken.
2. Mit den Tasten ?+? und ?-? wird die gew?nschte Zeit
eingestellt; wenn sie gedr?ckt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
3. warten Sie 10 Sek. oder dr?cken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu best?tigen.
Daraufhin wird das Count-down angezeigt, nach dessen
Ablauf ein akustisches Signal ert?nt.
Garzeit-Programmierung
! Die Programmierung ist nur nach Auswahl eines
Garprogramms m?glich.
2. Dr?cken Sie dann die Taste
bis auf dem DISPLAY
das Symbol
und die vier Digit-Anzeigen blinken;
3. Mit den Tasten ?+? und ?-? wird das Garzeitende
eingestellt; wenn sie gedr?ckt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
4. warten Sie 10 Sek. oder dr?cken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu best?tigen.
5. Nach Ablauf der Zeit erscheint auf dem DISPLAY die
Anzeige END. Der Backofen schlie?t den Garvorgang ab,
und es ert?nt ein akustisches Signal. Um das Ger?t
anzuhalten dr?cken Sie eine beliebige Taste.
Die eingeschalteten Symbole
und
sind ein Zeichen
daf?r, dass eine Programmierung durchgef?hrt worden ist.
Auf dem DISPLAY wird abwechselnd die als Garzeitende
programmierte Uhrzeit und die Garzeit-Dauer
eingeblendet.
? Beispiel: Es ist 9:00 Uhr und es wird eine Garzeit von 1
Std. programmiert. Programmierung des
Programmendes: 12.30 Uhr. Das Programm startet um
11.30 Uhr automatisch.
Eine Programmierung annullieren
Annullieren einer Programmierung
? die Taste
dr?cken, bis auf dem Display das
Symbol der zu annullierenden Einstellung und die
Digit-Anzeigen auf dem Display blinken. Die Taste ?-?
dr?cken, bis auf dem Display die Ziffern 00:00
angezeigt werden.
? halten Sie die Tasten ?+? und ?-? gedr?ckt; auf diese
Weise werden alle ausgef?hrten Programmierungen,
einschlie?lich Kurzzeitwecker, annulliert.
Programmieren der Garzeit-Dauer
1. Dr?cken Sie mehrmals die Taste
, bis auf dem
und die drei Digit-Anzeigen
DISPLAY das Symbol
* Nur bei einigen Modellen.
21
DE
Programme
DE
Garprogramme
! F?r alle Programme kann eine Gartemperatur von 60°
bis MAX. eingestellt werden, mit Ausnahme der
Programme:
? GRILL (hier empfiehlt sich die Einstellung MAX.);
? ?BERBACKEN (es wird empfohlen, die Temperatur
von 200°C nicht zu ?berschreiten).
Programm OBER-UNTERHITZE
Die beiden Heizelemente, das untere und das obere,
werden in Betrieb gesetzt. Bei dieser traditionellen
Garart wird empfohlen, nur einen Backofenrost zu
verwenden, da ansonsten keine gleichm??ige
Hitzeverteilung gew?hrleistet werden kann.
Programm ECHTE HEISSLUFT
Es schalten sich alle Heizelemente (oberes, unteres
und rundes Heizelement) ein, und das Gebl?se wird in
Betrieb genommen. Da die Hitze im gesamten
Backofen konstant ist, werden die Speisen sehr
gleichm??ig gegart und gebr?unt. Es ist m?glich,
maximal zwei Backofenroste gleichzeitig zu
verwenden.
Programm PIZZA
Das untere und das runde Heizelement schalten sich
ein und das Gebl?se wird in Betrieb genommen. Durch
diese Kombination wird der Backofen mit einer
haupts?chlich von unten aufsteigenden, starken
Hitzezufuhr sehr schnell erhitzt. Wenn mehrere
Backofenroste gleichzeitig verwendet werden, die
jeweilige Position nach dem halben Garvorgang
umtauschen.
Programm GRILL
Das obere Heizelement schaltet sich ein, und der
Drehspie? (falls vorhanden) wird in Betrieb gesetzt.
Die sehr hohe Temperatur und die direkt auf das
Grillgut gerichtete Hitze empfiehlt sich f?r
Lebensmittel, die zur optimalen Garung einer hohen
Temperatur an der Au?enfl?che bed?rfen. Diese Garart
bei geschlossener Backofent?r durchf?hren.
Programm ?BERBACKEN
Das obere Heizelement schaltet sich ein, und das
Gebl?se sowie der Drehspie? (falls vorhanden) werden
in Betrieb gesetzt. Zus?tzlich zu der einseitigen
Strahlungshitze zirkuliert Hei?luft im Innern des
Backofens. Hierdurch wird ein Verbrennen der
Speiseoberfl?chen verhindert und die Hitze dringt tiefer
in die Speisen ein. Diese Garart bei geschlossener
Backofent?r durchf?hren.
Programm BACKEN
Das hintere Heizelement schaltet sich ein, und das
Gebl?se wird in Betrieb genommen, wodurch eine
* Nur bei einigen Modellen.
22
?u?erst schonende, im Backofen gleichm??ig verteilte
W?rme gew?hrleistet wird. Dieses Programm eignet
sich zum Garen empfindlicher Speisen (z.B. zum
Backen von Hefeteigen) sowie zur Zubereitung von
Kleingeb?ck auf drei Ebenen gleichzeitig.
Drehspie?*
Zur Inbetriebnahme des
Drehspie?es (siehe
Abbildung) verfahren Sie
wie folgt:
1. Schieben Sie die
Fettpfanne auf
Einschubh?he 1 ein;
2. schieben Sie die
Drehspie?halterung auf
Einschubh?he 3 ein und
stecken Sie den Spie? in
die entsprechende
?ffnung der Backofenr?ckwand;
3. setzen Sie den Drehspie? in Betrieb, indem Sie den
Knopf PROGRAMME auf
oder
stellen.
Praktische Back-/Brathinweise
! Verwenden Sie beim Hei?luftgaren nicht die
Einschubh?hen 1 und 5: Sie sind zu direkt der Hei?luft
ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht
verbrennen k?nnten.
! Setzen Sie beim Garen mit den Programmen GRILL
und GRATIN die Fettpfanne zum Auffangen von
abtropfendem Fett oder Fleischsaft auf
Einschubh?he 1 ein.
ECHTE HEISSLUFT
? Verwenden Sie die Einschubh?hen 2 und 4, wobei
die 2. Ebene f?r die Speisen verwendet werden
sollte, die mehr Hitze verlangen.
? Die Fettpfanne in die untere und den Rost in die
obere F?hrung einf?hren.
GRILL
? Schieben Sie den Grillrost in die F?hrung 3 oder 4
ein, und legen Sie die zu garenden Speisen auf die
Mitte des Grillrostes.
? Es empfiehlt sich, die h?chste Energiestufe zu
verwenden. Im ?brigen ist es bei dieser Funktion
v?llig normal, dass das obere Heizelement nicht
st?ndig rot gl?ht: Es wird Die Fettpfanne verl?ngert
die Garzeit. Deren Verwendung vermeiden, wenn
knusprige Pizzas erzielt werden sollen.
PIZZA
? Eine Leichtmetallform verwenden und diese direkt
auf dem mitgelieferten Rost positionieren.
Die Fettpfanne verl?ngert die Garzeit. Deren
Verwendung vermeiden, wenn knusprige Pizzas
erzielt werden sollen.
? Bei reich belegten Pizzas ist es empfehlenswert,
den Mozzarella-K?se erst nach halber Backzeit
hinzuzugeben.
Tabelle der Garzeiten
Einschubh?he
Vorheizzeit
(Minuten)
Empfohlene
Temperatur
Garzeit
(Minuten)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (auf 2 Ebenen)
Lasagne
Lamm
Brath?hnchen + Kartoffeln
Makrelen
Plum Cake
Windbeutel (auf 2 Ebenen)
Geb?ck (auf 2 Ebenen)
Biskuitb?den (auf 1 Ebene)
Biskuitb?den (auf 2 Ebenen)
Quiche
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 und 4
3
2
2 und 4
2
2
2 und 4
2 und 4
2
2 und 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
Fladen
0.5
1
3
2 oder 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Seezungen
Tintenfisch- und Krebsspie?e
Kabeljaufilet
Grillgem?se
Kalbssteaks
Koteletts
Hamburger
Makrelen
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 oder 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Mit Drehspie? (falls vorhanden)
Kalbfleisch am Spie?
H?hnchen am Spie?
Lamm am Spie?
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Gegrilltes H?hnchen
Tintenfisch
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Mit Drehspie? (falls vorhanden)
Kalbfleisch am Spie?
Lamm am Spie?
H?hnchen (am Spie?) +
Ofenkartoffeln (auf dem Backblech)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 oder 3
3
3
2 und 4
2 und 4
2 und 4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1, 3 und 5
1, 3 und 5
1, 3 und 5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Programme
OberUnterhitze
Echte Hei?luft
Pizza
Grill
Gratin
Geb?ck
DE
Gew.
(Kg)
Lebensmittel
Ente
Kalbs- oder Rinderbraten
Schweinebraten
M?rbeteiggeb?ck
Kuchen
Kuchen
Obstkuchen
Plum Cake
Biskuitb?den
Gef?llte Cr?pes (auf 2 Ebenen)
Kleingeb?ck (auf 2 Ebenen)
Mit K?se gef?lltes Bl?tterteiggeb?ck
(auf 2 Ebenen)
Windbeutel (auf 3 Ebenen)
Geb?ck (auf 3 Ebenen)
Baisers (auf 3 Ebenen)
! Bei den angegebenen Garzeiten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Geschmack ge?ndert werden k?nnen.
23
Vorsichtsma?regeln und Hinweise
DE
! Das Ger?t wurde entsprechend den internationalen
Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Die im
Folgenden aus Sicherheitsgr?nden wiedergegebenen
Hinweise sollten aufmerksam gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
? Dieses Ger?t ist f?r den nicht professionellen
Einsatz in privaten Haushalten bestimmt.
? Das Ger?t darf nicht im Freien aufgestellt werden,
auch nicht, wenn es sich um einen gesch?tzten
Platz handelt. Es ist hoch gef?hrlich, das Ger?t
Regen und Gewittern auszusetzen.
? Benutzen Sie zum Handling des Ger?tes stets die
sich seitlich am Backofen befindlichen Ger?tegriffe.
? Ber?hren Sie das Ger?t nicht barfu? oder mit nassen
oder feuchten H?nden oder F??en.
? Das Ger?t darf nur von Erwachsenen und gem??
den Hinweisen der vorliegenden
Bedienungsanleitung zur Zubereitung von
Lebensmitteln verwendet werden. Jeder andere
Einsatz (zum Beispiel: zum Beheizen von
R?umen) ist als unsachgem?? und gef?hrlich
anzusehen. Der Hersteller haftet nicht f?r
eventuelle, durch unsachgem??en, falschen oder
unangemessenen Gebrauch verursachte
Sch?den.
? Bei in Betrieb befindlichem Ger?t werden die
Heizelemente und einige Ofent?rteile sehr hei?.
Ber?hren Sie sie nicht und halten Sie Kinder
vom Ofen fern.
? Vermeiden Sie, dass die Netzkabel anderer
Elektroger?te in Kontakt mit hei?en Backofenteilen
gelangen.
? Die zur Bel?ftung und W?rmeableitung
vorgesehenen ?ffnungen d?rfen nicht zugestellt
bzw. abgedeckt werden.
? Fassen Sie den Griff zur T?r?ffnung stets in der
Mitte an. An den Seiten k?nnte er hei? sein.
? Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe.
? Kleiden Sie den Boden des Backofens nicht mit
Aluminiumfolie aus.
? Legen Sie keine entz?ndbaren Materialien in den
Backofen: Sie k?nnten entflammen, wenn das Ger?t
versehentlich eingeschaltet wird.
? Vergewissern Sie sich stets, dass sich die
Reglerkn?pfe auf der Position ? ?/? ? befinden,
wenn das Ger?t nicht in Betrieb ist.
? Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus
der Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
? Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor
Wartungsma?nahmen stets den Netzstecker aus
der Steckdose.
? Versuchen Sie bei etwaigen St?rungen bitte
keinesfalls, Innenteile selbst zu reparieren. Setzen
24
Sie sich mit dem Kundendienst (siehe
Kundendienst) in Verbindung.
? Keine schweren Gegenst?nde auf der ge?ffneten
Backofent?r abstellen.
? Das Ger?t ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschlie?lich Kinder) mit eingeschr?nkten
k?rperlichen oder geistigen F?higkeiten oder
Wahrnehmungsst?rungen oder aber ohne
ausreichende Erfahrung und Produktkenntnis
geeignet, sofern sie nicht durch eine f?r ihre
Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt
werden oder zuvor Anleitungen zum
Ger?tegebrauch erhalten haben.
? Dieses Ger?t ist kein Spielzeug f?r Kinder.
Entsorgung
? Das Verpackungsmaterial entsprechend den lokalen
Vorschriften entsorgen. Verpackungsmaterial kann
wiederverwertet werden.
? Die europ?ische Richtlinie 2002/96/EG ?ber Elektround Elektronik-Altger?te (WEEE) sieht vor, dass
Haushaltsger?te nicht mit dem normalen Hausm?ll
entsorgt werden d?rfen. Die Altger?te m?ssen
getrennt gesammelt werden, um die R?ckf?hrung
und das Recycling der Materialen zu optimieren,
aus denen die Ger?te hergestellt sind, und um
m?gliche Belastungen der Gesundheit und der
Umwelt zu verhindern. Das M?lleimersymbol ist auf
allen Produkten dargestellt, um an die Verpflichtung
zur getrennten Abfallsammlung zu erinnern.
F?r weitere Informationen zur korrekten Entsorgung
k?nnen sich die Besitzer von elektrischen
Haushaltsger?ten an die ?bergeordnete ?ffentliche
Einrichtung oder an ihren H?ndler wenden.
Energie sparen und Umwelt schonen
? F?r einen sparsamen Energieverbrauch den
Backofen in den Stunden zwischen dem sp?ten
Nachmittag und dem fr?hen Morgen verwenden.
? Es empfiehlt sich, die Programme GRILL und
?BERBACKEN stets bei geschlossener Backofent?r
zu verwenden: Dadurch werden nicht nur optimale
Ergebnisse erzielt, sondern auch Energie gespart
(ca. 10 %).
? Halten Sie die Dichtungen sauber und in
einwandfreiem Zustand, so dass sie gut an der T?r
anliegen und keine W?rmeverluste verursachen.
Reinigung und Pflege
Stromversorgung trennen
Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Ger?t vom
Stromnetz zu trennen.
Reinigung des Ger?tes
Dichtungen pr?fen
Den Zustand der Dichtung an der Backofent?r in
regelm??igen Abst?nden pr?fen. Sich im Falle einer
besch?digten Dichtung an die n?chstgelegene
Kundendienststelle (siehe Kundendienst) wenden. Es
empfiehlt sich, den Backofen bis zur erfolgten
Reparatur nicht zu verwenden.
? Die beschichteten oder aus Edelstahl gefertigten
Au?enteile des Ger?tes sowie die Gummidichtungen
mit einem Schwamm und einer einfachen Sp?llauge
reinigen. Bei hartn?ckigen Flecken spezielle
Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, die
Teile nach der Reinigung gut nachzusp?len und zu
trocknen. Auf keinen Fall Scheuermittel oder
sonstige scharfe Reinigungsmittel verwenden.
? Der Backofen sollte m?glichst nach jedem
Gebrauch, solange er noch etwas warm ist,
gereinigt werden. Hierzu warmes Wasser und ein
Reinigungsmittel verwenden. Mit Wasser
nachsp?len und mit einem weichen Tuch trocken.
Scheuermittel vermeiden.
? Das Zubeh?r l?sst sich mit Ausnahme der
Gleitschienen wie normales Geschirr (auch im
Geschirrsp?ler) reinigen.
!Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfeldes keine
Dampf- oder Hochdruckreinigungsger?te.
Verfahren Sie zum
Austausch der
Backofenlampe
wie folgt:
1. Drehen Sie die
Glasabdeckung
der
Lampenhalterung
heraus.
2. Die Lampe
ausschrauben und
durch eine neue Lampe desselben Typs ersetzen:
Leistung 25 W, Sockel E 14.
3. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an (siehe
Abbildung).
Backofent?r reinigen
Montage des Gleitschienen-Bausatzes
Lampe ersetzen
Reinigen Sie die Backofent?r aus Glas bitte nur mit
einem weichen Schwamm und mildem Sp?lmittel und
trocknen Sie sie abschlie?end mit einem weichen
Tuch. Verwenden Sie keine rauen, scheuernden
Materialien oder scharfkantige, metallische Schaber,
da diese Kratzer auf ihrer Oberfl?che hinterlassen und
das Zerbrechen des Glases zur Folge haben k?nnen.
Zur einfachen und gr?ndlichen Reinigung kann die
Backofent?r abgenommen werden.
1. Hierzu die T?r vollst?ndig ?ffnen (siehe Abbildung).
2. mit einem Schraubenzieher die an den beiden
Scharnieren befindlichen Hebel F B> anheben und
drehen (siehe Abbildung);
Verfahren Sie zur
Montage der
Gleitschienen wie folgt:
1. Ziehen Sie die beiden
Rahmen aus den
Abstandsst?cken A
heraus siehe
Abbildung).
A
Rechte
Linke
Gleitschiene
Gleitschiene
F
B
C Lau
3. Die T?r an den beiden
?u?eren Seiten langsam und
nicht vollst?ndig schlie?en. Die
T?r danach nach au?en aus
ihrer Lagerung herausziehen
(siehe Abbildung). In
umgekehrter Reihenfolge wird
die Backofent?r wieder
angebracht.
fri
ch
tu
n
g
2. W?hlen Sie die
Einschubebene, auf der
Sie die Gleitschiene
einsetzen m?chten.
Setzen Sie auf den
Rahmen zuerst das
Einrastteil B und dann
das Einrastteil C auf.
Achten Sie hierbei auf
die Laufrichtung zum
Auszug der
Gleitschiene.
* Nur bei einigen Modellen.
25
DE
DE
D
3. Befestigen Sie die mit
den Gleitschienen
versehenen beiden
Rahmen in den
entsprechenden L?chern
der Backofenw?nde
(siehe Abbildung). Die
oberen L?cher sind f?r
den linken Rahmen
bestimmt, die unteren
dagegen f?r den rechten
Rahmen.
4. Stecken Sie die Rahmen abschlie?end wieder auf
die Abstandsst?cke A auf.
!Setzen Sie die Gleitschienen nicht auf Position 5 ein.
Seitliche und hintere* katalytische Platten
Es handelt sich um Platten, die mit einem
katalytischen Speziallack versehen sind, das das
beim Garen anfallende Fett absorbiert.
Dieser Lack ist ausreichend widerstandsf?hig, um das
Verschieben des Zubeh?rs (gro?er Backofenrost,
Fettpfanne, Drehspie?-Set) zu erm?glichen, ohne dass
es hierdurch besch?digt w?rde. Machen Sie sich keine
Sorgen ?ber wei?e, auf den Oberfl?chen auftretende
Spuren.
Trotzdem sollte wie folgt vermieden werden:
- Den Lack mit scharfen Gegenst?nden
(beispielsweise einem Messer) zu verkratzen;
- Sp?l- oder Scheuermittel zu verwenden.
Kundendienst
! Wenden Sie sich nur an autorisierte Techniker.
Geben Sie bitte Folgendes an:
? die genaue Beschreibung des Fehlers
? das Ger?temodell (Mod.)
? die Modellnummer (S/N).
Letztere Informationen finden Sie auf dem Typenschild,
das sich auf dem Ger?t und/oder der Verpackung
befindet.
* Nur bei einigen Modellen.
26
Руководство по
эксплуатации
ДУХОВОЙ ШКАФ
Содержание
RS
Монтаж, 28-29
NL
Nederlands, 1
DE
Deutsch,14
RS
Русский, 27
Расположение
Электрическое подсоединение
Паспортная табличка
Описание изделия, 30
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Общий вид
Панель управления
Включение и эксплуатация, 31
Включение духового шкафа
Порядок использования таймера
Убирающаяся ручка
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
Аналоговый программер, 32-33
Настройка таймера
Настройка времени
Программирование приготовления
Электронный таймер программирования
приготовления, 34
Настройка часов
Настройка таймера
Программирование приготовления
Программы, 35-36
Программы приготовления
Практические советы по приготовлению
Таблица приготовления
Предосторожности и рекомендации, 37
Общие требования к безопасности
Утилизация
Энергосбережение и охрана окружающей среды
Техническое обслуживание и уход, 38-39
Обесточивание изделия
Чистка изделия
Чистка дверцы
Замена лампочки
Крепление комплекта выдвижных направляющих
Сервисное обслуживание
27
Установка
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультаций. В случае продажи,
передачи изделия или при переезде на новое место
жительства необходимо проверить, чтобы
руководство оставалось вместе с изделием, для
того чтобы его новый владелец мог ознакомиться с
правилами эксплуатации и с соответствующими
предупреждениями.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащей вентиляции
необходимо снять заднюю панель ниши кухонного
элемента. Рекомендуется установить духовой шкаф
на два деревянных бруска или на сплошное
основание с отверстием диаметром не менее 45 х
560 мм (см. схемы).
! Внимательно прочитайте инструкции: в них
содержатся важные сведения об установке изделия,
его эксплуатации и безопасности.
560
mm
.
45 m
m.
Расположение
! Не разрешайте детям играть с упаковочными
материалами. Упаковка должна быть уничтожена в
соответствии с правилами раздельного сбора
мусора (см. Предосторожности и рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии с
данными инструкциями квалифицированными
специалистами. Неправильный монтаж изделия
может стать причиной повреждения имущества и
причинить ущерб людям и домашним животным.
Встроенный монтаж
20 mm.
.
mm
550 in.
m
570 mm.
45
595
mm
.
.
mm
560
mm
.
575-585 mm.
Для обеспечения исправного функционирования
встраиваемого изделия кухонный элемент должен
иметь соответствующие характеристики:
? панели кухонных элементов, прилегающих к
духовому шкафу, должны быть выполнены из
термостойкого материала;
? клей кухонных элементов элементов,
шпонированных деревом, должен быть
устойчивым к температуре 100°C.
? для встраивания духового шкафа под кухонным
топом (см. схему) или в шкаф-пенал ниша
кухонного элемента должна иметь следующие
размеры:
590 mm.
RS
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Только для моделей из нержавеющей стали
! После встраивания изделия в кухонный элемент
должна быть исключена возможность касания к
электрическими частями. Расход электроэнергии,
указанный на паспортной табличке изделия, был
замерян для данного типа монтажа.
28
Центровка и крепление
Для крепления изделия к кухонному элементу:
? откройте дверцу духовки;
? выньте 2 резиновых заглушки, закрывающие
крепежные отверстия в периметральной рамке;
? прикрепите духовой шкаф к нише 2 шурупами для
дерева;
? установите на место резиновые заглушки.
! Все защитные элементы должны быть закреплены
таким образом, чтобы их можно было снять только
при помощи специального инструмента.
Электрическое подсоединение
! Духовые шкафы, укомплектованные трехполюсным
сетевым кабелем, расчитаны на функционирование с
переменным током с напряжением и частотой
электропитания, указанными на паспортной табличке
с данными (см. ниже).
Подсоединение сетевого кабеля
L
N
1. Откройте зажимную
коробку, нажав при
помощи отвертки на
выступы с боков крышки:
потяните и откройте
крышку (см. схему).
2. Порядок
подсоединения сетевого
кабеля: отвинтите винт
кабельного сальника и
три винта контактов L-Nи затем прикрепите
провода под головками
винтов, соблюдая
цветовую маркировку
Синий (N) Коричневый
(L) Желто-зеленый
(см. схему).
3. Закрепите сетевой
кабель в специальном
кабельном сальнике.
4. Закройте крышку
зажимной коробки.
Подсоединение сетевого кабеля изделия к
сети электропитания
Установите на сетевой кабель нормализованную
штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку,
указанную на паспортной табличке (см. сбоку).
? ???÷?? ??????? ??????÷???? ? ????
?????????????? ????? ???????? ? ?????
?????????? ?????????? ?????????????
?????÷????? ? ??????????? ??????????? ?????
?????????? 3 ??, ???÷??????? ?? ?????? ???????? ?
??????????????? ??????????? ??????????
(?????÷????? ?? ?????? ????????? ??????
??????????). ??????? ?????? ?????? ????
?????????? ????? ???????, ÷???? ?? ? ????? ??÷??
??? ??????????? ?? ????????? ???????????
????????? ????? ÷?? ?? 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за
правильное подключение изделия к электрической
сети и за соблюдение правил безопасности.
Перед осуществлением электрического
подсоединения необходимо проверить следующее:
? сетевая розетка должна быть соединена с
заземлением и соответствовать нормативам;
? сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную на паспортной табличке (см. ниже);
? напряжение сети электропитания должно
находиться в пределах значений, указанных на
паспортной табличке (см. ниже);
? сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельной вилкой изделия. В противном
случае замените розетку или вилку; не
используйте удлинители или тройники.
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы сетевой кабель и сетевая розетка были легко
доступны.
! Сетевой кабель изделия не должен быть согнут или
сжат.
! Регулярно проверяйте состояние провода
электропитания и в случае необходимости поручите
его замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных
выше требований.
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
Габаритные
размеры
ширина 43,5 см.
высота 32 см.
глубина 41,5 cм
Объем
л 58
Электрическое
подключение
напряжение 220-240В~ 50/60Гц или
50 Гц (см. паспортную табличку)
макс.потребляемая мощность
2800Вт
МАРКИРОВКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Директива 2002/40/CE
об этикетках электрических
духовых шкафов.
Норматива EN 50304
Расход электроэнергии Натуральная
конвекция ?
Традиционная;
режим нагрева:
Потребление электроэнергии при
принудительной конвекции в фазе
Кондитерская выпечка.
нагревания;
Данное изделие
соответствует следующим Директивам
Европейского сообщества: 2006/95/CEE
от 12/12/06 (Низкое напряжение) и
последующим изменениям 2004/108/CEE от 15/12/04
(Электромагнитная совместимость)
и последующим изменениям 93/68/CEE от 22/07/93 и
последующим изменениям.
2002/96/CE и последующим
изменениям.
29
RS
Описание изделия
RS
Общий вид
Панель управления
Рукоятка
ПРОГРАММЫ
Индикатор
ТЕРМОСТАТА
Регулятор
ТЕРМОСТАТА
Рукоятка
ТАЙМЕРА*
Рукоятка
ПРОГРАММЫ
Индикатор
ТЕРМОСТАТА
Регулятор
ТЕРМОСТАТА
ЭЛЕКТРОННЫЙ
программер*
Рукоятка
ПРОГРАММЫ
Индикатор
ТЕРМОСТАТА
АНАЛОГОВЫЙ
программер*
* Имеется только в некоторых моделях.
30
Регулятор
ТЕРМОСТАТА
Включение и
эксплуатация
! При первом включении духового шкафа
рекомендуем прокалить его примерно в течение
часа при максимальной температуре с закрытой
дверцей. Затем выключите духовой шкаф, откройте
дверцу и проветрите помещение. Запах, который вы
можете почувствовать, вызван испарением веществ,
использованных для предохранения духового
шкафа.
Некоторые модели укомплектованы петельной
системой, позволяющей плавно закрыть дверцу, не
прижимая ее рукой. Для правильного использования
системы перед закрыванием дверцы:
? полностью открыть дверцу.
? избегать закрывания дверцы с силой.
Порядок использования таймера*
RS
1. Прежде всго необходимо завести таймер,
повернув рукоятку ТАЙМЕР по часовой стрелке
почти на один полный оборот.
2. Поворачивая рукоятку обратно, против часовой
стрелки, задается нужное время ? минуты на
рукоятке ТАЙМЕРА должны совпасть с отметками
времени на панели управления.
3. Таймер отсчитывает время в обратном порядке:
по истечении заданного времени раздается звуковой
сигнал.
! Таймер не управляет включением или
выключением духового шкафа.
Порядок включения духового шкафа
Убирающаяся ручка
1. Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.
2. Выберите температуру при помощи регулятора
ТЕРМОСТАТ. В специальной таблице приводится
перечень типов приготовления с соответствующими
рекомендуемыми температурами (см. Программы).
3. Включенный индикатор ТЕРМОСТАТА означает
текущую фазу нагрева духовки до заданной
температуры.
4. В процессе приготовления в любой момент
можно:
- изменить программу приготовления при помощи
рукоятки ПРОГРАММЫ;
- изменить температуру при помощи регулятора
ТЕРМОСТАТ;
- прервать приготовление, повернув рукоятку
ПРОГРАММЫ в положение ?0?.
Некоторые модели укомплектованы убирающейся
ручкой, встроенной в дверцу духового шкафа.
Достаточно легкого нажима, и система открывания
push/push облегчит захват ручки для открывания и
закрывания духовки. По завершении эксплуатации
ручку можно убрать с легким нажимом.
! Никогда не ставьте никаких предметов на дно
духового шкафа, так как они могут повредить
эмалированное покрытие.
! Всегда ставьте посуду на прилагающуюся
решетку.
Охладительная вентиляция
Для понижения температуры снаружи духового
шкафа охладительный вентилятор создает поток
воздуха между передней панелью, дверцей
духового шкафа и нижним краем дверцы духовки.
! По завершении приготовления вентилятор
продолжает работать вплоть до надлежащего
охлаждения духовки.
Освещение духового шкафа
при помощи рукоятки
Загорается при выборе
ПРОГРАММЫ. Остается включенной при выборе
программы приготовления.
* Имеется только в некоторых моделях.
31
Аналоговый программер*
Символ
НАЧАЛО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
RS
Символ
КОНЕЦ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
По истечении 10 секунд с последней настройки
программер автоматически выходит из режима
настройки.
Программирование приготовления
Символ
ЧАСЫ
Символ
ТАЙМЕР
Рукоятка
НАСТРОЙКА
ВРЕМЕНИ
! Можно выполнить любую настройку, только если
духовой шкаф подключен к сети электропитания. В
случае отсутствия энергоснабжения больше 10
секунд программер останавливается: после
возобновления энергоснабжения символ ЧАСЫ
мигает, показывая, что случился сбой в
энергоснабжении, и что необходимо вновь настроить
время.
Если сбой в энергоснабжении произойдет в
процессе запрограммированного приготовления,
отсчет заданного времения возобновится с момента,
в который он прервался (например, если была
запрограммирована продолжительность
приготовления 1 ч., и в это время произойдет сбой в
энергоснабжении на 30 минут, программа
приготовления завершится через 1 час и 30 мин.). В
этом случае также символ ЧАС мигает, и
необходимо вновь настроить время.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Если не задано никакой программы, можно
использовать духовой шкаф в ручном режиме при
помощи рукояткой ПРОГРАММЫ и ТЕРМОСТАТ.
Настройка таймера
! Данная функция не прерывает приготовление и не
зависит от работы духового шкафа. Она позволяет
включить звуковой сигнал по истечении заданного
времени. Таймер можно использовать, только если
не вполняется никакой программы.
Для включения таймера 3 раза нажмите на рукоятку
вплоть до мигания символа ТАЙМЕР. Настройка
таймера такая же, что и настройка времени
окончания приготовления (см. соответствующий
параграф).
Настройка времени
Для настройки времени, показываемого стрелками
нажать 4 раза на рукоятку вплоть до мигания
символа ЧАСЫ.
Следовательно, для увеличения или уменьшения
времени, показываемого поминутно, повернуть
рукоятку по часовой стрелке или против, и стрелка
минут переместится по 1-ой минуте по часовой
стрелке или против.
* Имеется только в некоторых моделях.
32
Программирование продолжительности
приготовления с мгновенным началом
Программирование времени окончания
приготовления позволяет незамедлительно начать и
автоматически выключить приготовление в
зависимости от заданного времени.
Для программирования времени окончания
приготовления нажать 2 раза рукоятку вплоть до
мигания символа ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Для увеличения или уменьшения времени
приготовления, показываемого поминутно, повернуть
рукоятку по часовой стрелке или против, и стрелка
минут переместится по 1-ой минуте по часовой
стрелке или против.
Символ ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
продолжает мигать в течение 10 секунд после
последнего вращения рукоятки. Программу можно
подтвердить, нажав на рукоятку или по истечении 10
секунд, при условии, что была задана хотя бы 1
минута приготовления.
Включенный символ ОКОНЧАНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ означает, что программирование
сделано.
Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.
Духовка сразу же включается и выключается по
истечении заданного времени окончания
приготовления.
Для визуализации заданной программы нажать и
отпустить рукоятку; стрелки и символы покажут
заданную программу.
По завершении приготовления символ ОКОНЧАНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ мигает, и звуковой сигнал
включается на 1 минуту (для его отключения нажать
на рукоятку).
Поверните рукоятку ПРОГРАММЫ в положение ?0?.
? Пример: в 9:00 задается время окончания
приготовления в 10:15. Программа сразу же
включается и автоматически заканчивается в
10:15 с продолжительностью приготовления один
час 15 минут.
Программирование продолжительности
приготовления с отложенным началом
Программирование времени начала приготовления
позволяет автоматически начать и выключить
приготовление в зависимости от заданной
продолжительности.
Для программирования времени начала
приготовления нажать 1 раза рукоятку вплоть до
мигания символа НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Для увеличения или уменьшения времени начала
приготовления, показываемого поминутно, повернуть
рукоятку по часовой стрелке или против, и стрелка
минут переместится по 1-ой минуте по часовой
стрелке или против.
Символ НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ продолжает
мигать в течение 10 секунд после последнего
вращения рукоятки. Если в течение этого времени
рукоятка не поворачивается и не нажимается,
стрелки автоматически вновь показывают время, и
программа отменяется. Задав время начала
приготовления (символ НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
включен), вновь нажав рукоятку, производится
переключение на настройку времени окончания
приготовления (символ ОКОНЧАНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ включается и начинает мигать),
при условии, что была задана хотя бы 1 минута
приготовления, в противном случае
программирование отменяется.
Программирование времени окончания
приготовления выполняется в описанном выше
порядке.
Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ. Духовка включится
в заданное время начало приготовления и
выключится в заданное время окончания
приготовления.
? Пример: в 9:00 задается время 11:00 как начало
приготовления и 12:15 как окончание
приготовления. Программа сразу же включается
автоматически в 11:00 и заканчивается в 12:15 с
продолжительностью приготовления один час 15
минут.
RS
! Для отмены программы нажать рукоятку на 3
секунды: программирование отменяется, и
программер возвращается в ручной режим
приготовления.
33
Электронный таймер
программирования выпечки*
Порядок программирования продолжительности
выпечки
RS
1. Нажмите несколько раз кнопку
до тех пор, пока на
ДИСПЛЕЕ не замигает символ
и три цифровые
значения;
2. при помощи ?+? и ?-? регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
?? ??
для фиксирования установки.
Программирование часов
! Часы можно настроить как при выключенном духовом
шкафу, так и при включенном, при условии что не было
задано время окончания выпечки.
После подключения к электрической сети или после
отключения электроэнергии, начнет мигать икона
и
четыре цифры на ДИСПЛЕЕ.
1. Нажмите несколько раз кнопку
и удерживайте до
тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает икона
четыре цифровых значения;
и
2. при помощи ?+? и ?-? регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
Программирование таймера
! Данная функция не прерывает процесса выпечки и не
зависит от работы духового шкафа. Она позволяет
только включить звуковой сигнал по истечении заданного
времени.
1. Нажмите несколько раз кнопку
ДИСПЛЕЕ не замигает символ
до тех пор, пока на
и три цифровые значения;
2. при помощи ?+? и ?-? регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для
фиксирования установки.
На дисплее будет показан обратный отсчет времени, по
завершении которого включится звуковой сигнал.
Программирование выпечки
! Запрограммировать готовку можно только после выбора
соответствующей программы.
* Имеется только в некоторых моделях.
34
4. по истечении заданного времени на дисплее
показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф
завершает приготовление со звуковым сигналом. Для ее
остановки нажмите любую кнопку.
? Пример: в 9.00 вы программируете выпечку, на которую
потребуется 1 час 15 минут. Приготовление
автоматически завершится в 10:15.
Порядок программирования окончания выпечки
! Запрограммировать окончание выпечки можно только
после настройки ее продолжительности.
1. Выполните операции с пункта 1 по пункт 3, в которых
описывается порядок программирования
продолжительности;
2. затем нажмите несколько раз кнопку
до тех пор,
пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ
и четыре цифровых значения;
3. при помощи ?+? и ?-? регулируется время окончания
готовки; при их удерживании цифры меняются быстрее,
что облегчает установку.
4. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
5. по истечении заданного времени на дисплее
показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф
завершает приготовление со звуковым сигналом. Для
ее остановки нажмите любую кнопку.
Включенные символы
и
указывают, что
произведено программирование. На ДИСПЛЕЕ
попеременно показывается время окончания и
продолжительность выпечки.
? Пример: в 9:00 Вы программируете продолжительность
1 час. В 12:30 планируется завершить цикл.
Программа автоматически запускается в 11:30.
Отмена программирования
Порядок отмены запрограммированного значения:
? нажимать на кнопку
до тех пор, пока на дисплее не
начнет мигать символ установки, который нужно
отменить, и цифры. Нажимать на кнопку ?-? до тех пор,
пока на дисплее не появятся цифры 00:00.
? одновременно нажать и удерживать кнопки ?+? и ?-?;
таким образом отменяются все заданные установки,
включая таймер.
Программы
Программы приготовления
! Для всех программ можно задать температуру от
60°C до МАКС кроме:
? ГРИЛЬ (рекомендуется устанавливать только
МАКС. температуру);
? ЗАПЕКАНКА (рекомендуется не превышать
температуру 200°C).
Programma ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА
Включаются два нагревательных элемента: нижний
и верхний. В режиме традиционного приготовления
рекомендуется использовать только один уровень:
при использовании нескольких уровней
распределение температуры будет неоптимальным.
Программа ОДНОВРЕМЕННОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Включаются все нагревательные элементы
(верхний, нижний и круглый) и вентилятор. Так как
жар является постоянным во всем духовом шкафу,
воздух обеспечивает однородное приготовление и
подрумянивание продукта. Можно одновременно
использовать не более двух уровней в духовке.
Программа ПИЦЦА
Включаются нижний и круглый нагревательные
элементы и вентилятор. Такое сочетание позволяет
быстро разогреть духовку с более сильным
выделением жара снизу. Если используются
несколько уровней одновременно, необходимо
менять местами блюда в середине их
приготовления.
Программа ГРИЛЬ
Включается верхний нагревательный элемент и
вертел (если он имеется).
Высокая температура и жар прямого действия гриля
рекомендуется для приготовления продуктов,
нуждающихся в высокой поверхностной
температуре. Готовьте блюда с закрытой дверцей
духового шкафа.
Программа ПОДРУМЯНИВАНИЕ
Включается верхний нагревательный элемент,
вертел и вентилятор (если он имеется). Сочетает
однонаправленное выделение жара с
принудительной циркуляцией воздуха внутри
духового шкафа. Это препятствует обгоранию
поверхности продуктов, повышая проникающую
способность жара. Готовьте блюда с закрытой
дверцей духового шкафа.
* Имеется только в некоторых моделях.
Программа КОНДИТЕРСКАЯ ВЫПЕЧКА
RS
Включается задний нагревательный элемент и
вентилятор, обеспечивая умеренный и однородный
жар внутри духовки. Данная функция рекомендуется
для приготовления деликатных блюд (например,
кондитерских изделий, требующих подъема теста) и
мелкой выпечки одновременно на трех уровнях.
Вертел*
Порядок включения
вертела (см. схему):
1. установите
противень на 1-ый
уровень;
2. установите
держатель вертела на
3-ий уровень и вставьте
вертел в специальное
отверстие в задней
стенке духового
шкафа;
3. включите вертел, повернув рукоятку
ПРОГРАММЫ на
или
;
Практические советы по
приготовлению
! В режиме вентилируемого приготовления не
используйте 1-ый и 5-ый уровни: они подвергаются
прямому воздействию горячего воздуха, который
может сжечь деликатные продукты.
! При использовании функций ГРИЛЬ и
ПОДРУМЯНИВАНИЕ поместите противень на
уровень 1 для сбора жидкостей, выделяемого при
жарке (сок и/или жир).
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
? Используются 2-ой и 4-ый уровни, на 2-ой
помещаются продукты, требующие более
интенсивного жара.
? Установите проитвень снизу, а решетку сверху.
ГРИЛЬ
? Установите решетку на уровень 3 или 4, поместите
продукты в центр решетки.
? Рекомендуется настроить духовой шкаф на
максимальную мощность. Не беспокойтесь, если
верхний элемент не остается постоянно
включенным: его работа управляется
термостатом.
ПИЦЦА
? Используйте противень из легкого алюминия,
устанавливая его на прилагающуюся решетку.
При использовании противеня время выпечки
удлиняется, что затрудняет получение хрустящей
пиццы.
? В случае выпечки пиццы с обильной начинкой
рекомендуется положить на пиццу сыр
моццарелла в середине выпечки.
35
RS
Таблица приготовления
Традициональная
Расположение
уровней
Время
нагревания
(минуты)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 до 4
3
2
2 до 4
2
2
2 до 4
2 до 4
2
2 до 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Пицца
Лепешки
0.5
1
3
2 или 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Камбала
Кальмары и креветки на шампурах
Филе трески
Овощи-гриль
Телячий бифштекс
Отбивные
Гамбургер
Скумбрия
Горячие бутерброды
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3 или 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
На вертеле (если имеется)
Телятина на вертеле
Курица на вертеле
Баранина на вертеле
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Курица-гриль
Каракатицы
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 или 3
3
3
2 до 4
2 до 4
2 до 4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1, 3 до 5
1, 3 до 5
1, 3 до 5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Продукты
Утка
Жаркое из телятины или говядины
Жаркое из свинины
Печенье (песочное)
Песочный торт с начинкой
Пицца (на 2-х уровнях)
Лазанья
Баранина
Жареная курица с картошкой
Скумбрия
Одновременное Бисквитный кекс
приготовление Эклеры (на 2-х уровнях)
Печенье (на 2-х уровнях)
Бисквит (на 1-ом уровне)
Бисквит (на 2-х уровнях)
Несладкие торты
Пицца
Гриль
На вертеле (если имеется)
Телятина на вертеле
Баранина на вертеле
Курица (на вертеле) +
картошка (на противене)
Песочный торт с начинкой
Фруктовый торт
Бисквитный кекс
Бисквитное тесто
Блины с начинкой (на 2-х уровнях)
Кондитерская Мелкие кексы (на 2-х уровнях)
Печенья из слоеного теста с сыром
выпечка
(на 2-ух уровнях)
Эклеры (на 3-х уровнях)
Печенье (на 3-х уровнях)
Безе (на 3-х уровнях)
Запеканка
Продолжит-ть
Вес
(кг)
Программы
Рекомендуемая
приготовления
температура
(минуты)
! Указанная продолжительность приготовления служит только в качестве примера и может быть изменена
в соответствии с Вашми личными предпочтениями.
36
Предосторожности и
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в
соответствии с международными нормативами по
безопасности. Необходимо внимательно прочитать
настоящие предупреждения, составленные в целях
вашей безопасности.
Общие правила безопасности
? Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.
? Запрещается устанавливать изделие на улице,
даже под навесом, так как воздействие на него
дождя и грозы является чрезвычайно опасным.
? Для перемещения изделия всегда беритесь за
специальные ручки, расположенные с боков
духового шкафа.
? Не прикасайтесь к изделию влажными руками,
босиком или с мокрыми ногами.
? Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть
использовано только взрослыми лицами в
соответствии с инструкциями, приведенными
в данном техническом руководстве. Любое
другое его использование (например:
отопление помещения) считается
ненадлежащим и следовательно опасным.
Производитель не несет ответственности за
возможный ущерб, вызванный
ненадлежащим, неправильным и
неразумным использованием изделия.
? В процессе эксплуатации изделия
нагревательные элементы и некоторые
части дверцы духовки подвергаются
сильному нагреву. Необходимо проявлять
острожность во избежание контактов с этими
частями и не разрешать детям приближаться
к духовке.
? Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых
электроприборов не прикасались к горячим
частям духового шкафа.
? Не закрывайте вентиляционные решетки и
отверстия рассеивания тепла.
? Беритесь за ручку дверцы в центре: с боков она
может быть горячей.
? Всегда надевайте кухонные варежки, когда
ставите или вынимаете блюда из духовки.
? Не покрывайте дно духового шкафа фольгой.
? Не храните в духовом шкафу возгораемые
предметы: при случайном включении изделия
такие материалы могут загореться.
? Всегда проверяйте, чтобы регуляторы находились
в положении ? ?/? ? , когда изделие не
используется.
? Не тяните за кабель электропитания для
отсоединения вилки изделия из сетевой розетки,
возьмитесь за вилку рукой.
? Перед началом чистки или технического
обслуживания изделия всегда отсоединяйте
штепсельную вилку из сетевой розетки.
? В случае неисправности категорически
запрещается открывать внутренние механизмы
изделия с целью их самостоятельного ремонта.
Обращайтесь в Центр Сервисного обслуживания
(см. Сервисное обслуживание).
? Не ставьте тяжелые предметы на открытую
дверцу духового шкафа.
? Эксплуатация изделия лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, неопытными лицами
или лицами, незнакомыми с правилами
эксплуатации данного изделия, запрещается без
контроля со стороны лица, отвечающего за их
безопасность, или без обучения правилам
пользования изделием.
? Не разрешайте детям играть с бытовым
электроприбором.
Утилизация
? Уничтожение упаковочных материалов:
соблюдайте местные нормативы по утилизации
упаковочных материалов.
? Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ
касательно утилизации электронных и
электрических электроприборов электроприборы
не должны выбрасываться вместе с обычным
городским мусором. Выведенные из строя
приборы должны собираться отдельно для
оптимизации их утилизации и переработки
составляющих их материалов, а также для
безопасности окружающей среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка,
имеющийся на всех приборах, служит
напоминанием об их отдельной утилизации.
За более подробной информацией о правильной
утилизации бытовых электроприборов
пользователи могут обратиться в специальную
государственную организацию или в магазин.
Экономия электроэнергии и охрана
окружающей среды
? Если Вы будете пользоваться духовым шкафом
вечером и до раннего утра, это поможет сократить
нагрузку потребления электроэнергии
электростанциями.
? Рекомендуется всегда готовить в режиме ГРИЛЬ
и ПОДРУМЯНИВАНИЕ с закрытой дверцей: это
необходимо для значительной экономии
электроэнергии (примерно 10%), а также для
лучших результатов приготовления.
? Содержите уплотнения в исправном и чистом
состоянии, проверяйте, чтобы они плотно
прилегали к дверце и не пропускали утечек тепла.
37
RS
Техническое обслуживание и уход
RS
Обесточивание изделия
Перед началом какой-либо операции по
обслуживанию или чистке отсоедините изделие от
сети электропитания.
Чистка изделия
? Наружные эмалированные элементы или детали
из нержавеющей стали, а также резиновые
уплотнения можно протирать губкой, смоченной в
теплой воде или в растворе нейтрального
моющего средства. Для удаления особо трудных
пятен используйте специальные чистящие
средства, имеющиеся в продаже. После чистки
рекомендуется тщательно удалить остатки
моющего средства влажной тряпкой и высушить
духовку. Не используйте абразивные порошки
или коррозийные вещества.
? Следует производить внутреннюю чистку
духового шкафа после каждого его
использования, не дожидаясь его полного
охлаждения. Используйте теплую воду и моющее
средство, ополосните и протрите мягкой тряпкой.
Избегайте использования абразивных средств.
? Съемные детали можно легко вымыть как любую
другую посуду, также в посудомоечной машине
за исключением выдвижных направляющих.
! Не используйте паровые чистящие агрегаты или
агрегаты под высоким давлением для чистки
изделия.
Чистка дверцы
Для чистки стекла дверцы используйте
неабразивные губки и чистящие средства, затем
вытрите насухо мягкой тряпкой. Не используйте
твердые абразивные материалы или острые
металлические скребки, которые могут поцарапать
поверхность и разбить стекло.
Для более тщательной чистки можно снять дверцу
духовки.
1. полностью откройте дверцу духовки (см. схему);
2. при помощи отвертки поднимите и поверните
шпонки F на двух петлях (см. схему);
3. возьмитесь за дверцу
руками с двух сторон, плавно
закройте ее, но не полностью.
Затем потяните дверцу на
себя, снимая ее со своего
гнезда (см. схему). Для
установки дверцы на место
выполните вышеописанные
операции в обратном порядке.
Проверка уплотнений
Регулярно проверяйте состояние уплотнения вокруг
дверцы духового шкафа. В случае повреждения
уплотнения обращайтесь в ближайший Центр
Сервисного Обслуживания (см. Сервисное
обслуживание). Не рекомендуется пользоваться
духовкой с поврежденным уплотнением.
Замена лампочки
Замена лампочки в духовом шкафу:
1. Отвинтите стеклянную крышку плафона лампочки;
2. Выкрутите
лампочку и
замените ее на
новую такого же
типа: мощность
25 Вт, резьба Е
14.
3. Установите
крышку на место
(см. схему).
Крепление комплекта выдвижных
направляющих
A
Порядок монтажа
выдвижных
направляющих:
1. Отсоедините две
рамы, сняв их с
распорных элементов А
(см. схему).
F
2. Выберите уровень,
на который будет
установлена
выдвижная
направляющая.
Проверив направление
выкатывания самой
направляющей,
установите на раму
сначала крепление В, а
затем С.
* Имеется только в некоторых моделях.
38
3. Закрепите две рамы
с установленными
направляющими в
специальных
отверстиях в стенках
духового шкафа (см.
схему). Отверстия
D
левой направляющей
расположены сверху, а
правой ? снизу.
4. В завершение
вставьте рамы в распорные элементы А.
! Не вставляйте выдвижные направляющие на 5-ый
уровень.
RS
Боковые и задние каталитические панели*
Это панели, покрытые специальной эмалью,
поглощающей жиры, выделяющиеся в процессе
приготовления.
Эта эмаль является довольно устойчивой для
обеспечения установки различных аксессуаров
(решеток, противеней и т.п.), не деформируясь.
Незначительные белые налеты на поверхности
являются нормальными.
Тем не менее следует избегать:
- царапания по эмали острыми предметами
(например, ножом);
- использовать моющие средства или абразивные
вещества.
Сервисное обслуживание
! Никогда не обращайтесь к неуполномоченным
техникам.
При обращении в Центр Технического
Обслуживания необходимо сообщить:
? Тип неисправности;
? модель изделия (Мод.)
? номер тех. паспорта (серийный ?)
Вы найдете эти данные на паспортной табличке,
расположенной на изделии и/или на упаковке.
* Имеется только в некоторых моделях.
39
Kullan?m talimatlar?
FIRIN
??indekiler
TR
Kurulum, 41-42
NL
Nederlands, 1
DE
Deutsch,14
RS
Русский, 27
Yerle?tirme
Elektrik ba?lant?s?
?zellikler etiketi
Cihaz?n tan?m?, 43
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Genel g?r?n?m
Kontrol paneli
Ba?latma ve kullan?m, 44
F?r?n?n yak?lmas?
Dakika sayac?n?n kullan?lmas?
Katlanabilir kol
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
40
Analog programlay?c?, 45-46
Dakika sayac?n?n ayarlanmas?
Saatin ayarlanmas?
Pi?irme i?leminin programlanmas?
Elektronik pi?irme programlay?c?s?, 47
Saatin ayarlanmas?
Dakika sayac?n?n ayarlanmas?
Pi?irme i?leminin programlanmas?
Programlar, 48-49
Pi?irme programlar?
Pratik pi?irme ?nerileri
Pi?irme tablosu
?nlemler ve tavsiyeler, 50
Genel emniyet
?mha
Tasarruf ve ?evreye sayg?
Servis ve bak?m, 51-52
Elektrik ak?m?n?n devre d??? b?rak?lmas?
Cihaz?n temizlenmesi
Kapa??n temizli?i
Ampul?n yenisi ile de?i?tirilmesi
S?rg?l? K?zaklar setinin montaj?
Teknik destek
Kurulum
! Her gerekti?inde ba?vurulabilmesi i?in bu el
kitap????n?n muhafaza edilmesi ?nemlidir. Cihaz?n
sat?lmas?, ba?kas?na verilmesi ya da ta??nmas?
durumunda yeni kullan?c?n?n i?leyi? ve ili?kin uyar?lar
hakk?nda bilgi edinmesi i?in el kitap????n?n cihazla
birlikte verildi?inden emin olunuz.
* Sadece inox modeller i?in
! Cihaz yuvas?na yerle?tirildikten sonra elektrikli
b?l?mler ile hi?bir ?ekilde temas etmemelidir.
?zellikler etiketinde belirtilmi? olan t?ketime ili?kin
bilgiler bu kurulum tipine g?re ?l??lm??t?r.
Havaland?rma
! Talimatlar? dikkatli bir ?ekilde okuyunuz: kurulum,
kullan?m ve emniyet hakk?nda ?nemli bilgiler
i?ermektedir .
Yerle?tirme
?yi bir havaland?rma sa?lanmas? i?in yuvan?n arka
duvar?n?n ??kar?lmas? gerekir. F?r?n kurulumun iki ah?ap
pervaz ?zerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlar?nda bir
a??kl??? olan bir zemine yaslanacak ?ekilde yap?lmas?
tercih edilir (?ekillere bak?n?z).
! Ambalajlar ?ocuklar?n oyunca?? de?ildir ve
ayr??t?r?lm?? ??p i?in belirlenen kurallara uygun olarak
imha edilmelidirler (bak?n?z ?nlem ve tavsiyeler).
560
mm
.
45 m
m.
! Kurulum i?lemi bu talimatlar do?rultusunda ve
profesyonel olarak kalifiye personel taraf?ndan
yap?lmal?d?r. Hatal? yap?lan bir kurulum, insan ve
hayvan sa?l???na ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Ortalama ve sabitleme
Cihaz?n d?zg?n bir ?ekilde ?al??mas? i?in f?r?n
yuvas?n?n yer ald??? dolab?n uygun ?zellikleri ta??mas?
gerekir:
? f?r?na yap???k konumdaki paneller ?s?ya dayan?kl?
malzemeden olmal?d?r;
Cihaz? dolaba sabitlemek i?in:
? f?r?n?n kapa??n? a??n?z;
? d?? ?er?eve ?zerinde yer alan tespit deliklerini
kapatan 2 lasti?i ??kart?n?z;
? 2 tahta vida kullanarak f?r?n? dolaba sabitleyiniz;
? delikleri kapatan lastikleri yeniden yerle?tiriniz.
? ah?ap kaplama dolaplar?n s?z konusu oldu?u
durumlarda, kullan?lan tutkal 100°C ?s?ya dayan?kl?
olmal?d?r;
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
m.
560
mm
.
575-585 mm.
? f?r?n?n yuvas?na yerle?tirilmesi durumunda , i?lem
ister masa alt?nda (?ekle bak?n?z) ister kolon
?zerinde yap?lacak olsun, dolaplar?n ebatlar?
??yle olmal?d?r:
! Cihaz?n korunmas?n? sa?layan t?m b?l?mler, bir alet
yard?m? olmadan ??kar?lamayacak ?ekilde
sabitlenmelidir.
.
mm
550
.
m
5 m .*
2 0 , mm
5
,
2
2
41
TR
TR
Elektrik ba?lant?s?
! ?? kutuplu besleme kablosuyla donat?lm?? f?r?nlar,
cihaz?n ?zerindeki ?zellikler etiketinde belirtilmi? olan
gerilim ve frekans de?erlerinde dalgal? ak?mla ?al??acak
?ekilde ?retilmi?tir (a?a??ya bak?n?z).
Besleme kablosunun montaj?
L
N
1. Bir tornavida
yard?m?yla, kapa??n yan
uzant?lar?n? kald?r?p
terminal kutu kapa??n?
a??n?z: kapa?? ?ekiniz ve
a??n?z (?ekle bak?n?z);
2. Besleme kablosunu ?u
?ekilde devreye al?n?z:
Kablo ba?lama vidas? ile
L-N?? adet temas
vidas?n? s?k?n?z, daha
sonra Mavi (N),
Kahverengi (L), Sar?kablolar?n?
Ye?il
(renk tablosuna bakarak)
vida kafalar? alt?na
sabitleyiniz (bkz. ?ekil).
3. Kabloyu kablo
ba?lay?c?s?na
sabitleyiniz.
4. Terminal kapa??n?
kapat?n?z.
Besleme kablosunun ?ebekeye ba?lant?s?
Kablo ?zerine ?zellikler etiketi ?zerinde belirtilen y?ke
uygun bir fi? monte ediniz (yana bak?n?z).
?ebekeye do?rudan ba?lant? yap?lmas? halinde, cihaz
ile ?ebeke aras?na minimum temas aral??? 3 mm olan
ve y?r?rl?kteki normlara uygun nitelikte ?ok kutuplu bir
anahtar takmak gerekmektedir (toprak kablosu elektrik
anahtar? taraf?ndan kesintiye u?rat?lmamal?d?r).
Besleme kablosu, hi?bir a?amada ortam ?s?s?n? 50°C
ge?meyecek ?ekilde yerle?tirilmelidir.
! Elektrik ba?lant?s?n?n do?ru yap?lmas?ndan ve g?venlik
kurallar?na uyulmas?ndan kurulumu yapan ki?i sorumludur.
?ebekeye ba?lamadan ?nce a?a??daki durumlar?
kontrol ediniz:
? Prizin topraklamas?n?n y?r?rl?kteki normlara uygun
olmas?;
? prizin, cihaz?n ?zellikler etiketi ?zerinde belirtilen
maksimum g?? voltaj?nda kullanmaya uygun olmas?
(a?a??ya bak?n?z);
? besleme geriliminin ?zellikler etiketi ?zerinde
belirtilmi? olan de?erler aras?nda oldu?unu (a?a??ya
bak?n?z);
42
? cihaz fi?inin prizle uyumlu oldu?unu. Aksi hallerde
prizi ya da fi?i de?i?tiriniz; uzatma kablolar? ya da
?oklu prizler kullanmay?n?z.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz
kolay eri?ilebilecek yerlerde olmal?d?r.
! Kablo, k?vr?lmalara veya ezilmelere maruz
kalmamal?d?r.
! Kablo, periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece
yetkili teknik personel taraf?ndan de?i?tirilmelidir
(Destek b?l?m?ne bak?n?z).
! Bu kurallara uyulmamas? halinde firma hi? bir
sorumluluk kabul etmez..
?ZELL?KLER ET?KET?
Ebatlar
geni?lik 43,5 cm
y?kseklik 32 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim
lt. 58
Elektrik
ba?lant?lar?
gerilim 220-240V'~ 50/60Hz veya
50Hz (?zellikler etiketine bak?n?z)
emilen maksimum g?? 2800W
Elektrikli f?r?nlar?n etiketi hakk?ndaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 D?zenlemesi
ENERGY
LABEL
Klasik enerji t?ketimi Do?al ?
?s?tma fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji t?ketimi beyan? Klasik
s?n?f G??l? - ?s?tma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz a?a??daki Topluluk
Direktiflerine uygundur: 12/12/06
tarihli 2006/95/CEE (Al?ak Gerilim)
ve sonraki de?i?iklikler 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki de?i?iklikler 22/07/93 tarihli 93/68/CEE
ve sonraki de?i?iklikler.
2002/96/CE ve sonraki
de?i?iklikler.
Cihaz?n tan?m?
Genel g?r?n?m
TR
Kontrol paneli
PROGRAMLAR
d??mesi
Uyar? ?????
TERMOSTAT
TERMOSTAT
d??mesi
DAK?KA SAYACI
d??mesi*
PROGRAMLAR
d??mesi
Uyar? ?????
TERMOSTAT
TERMOSTAT
d??mesi
ELEKTRON?K
programlay?c?*
PROGRAMLAR
d??mesi
Uyar? ?????
TERMOSTAT
TERMOSTAT
d??mesi
ANALOG
programlay?c?*
*
Sadece baz? modellerde mevcut.
43
Ba?latma ve kullan?m
TR
! F?r?n? ilk kez kulland???n?zda, i?i bo?ken termostat?
maksimuma getirerek kapa?? kapal? vaziyette en az bir
saat ?al??t?r?n?z. Sonra f?r?n? kapat?p kapa??n? a??n?z ve
mekan? havaland?r?n?z. Duyulan koku, f?r?n? korumak
i?in kullan?lan maddelerin buharla?mas?na ba?l? olarak
ortaya ??kmaktad?r.
Baz? modeller bir el yard?m? gerektirmeden yava? bir
?ekilde kapa??n kapanmas?na olanak tan?yan mente?eli
bir sistemle donat?lm??t?r. Do?ru bir kullan?m i?in,
kapatmadan ?nce:
? kapa?? tamamen a??n?z.
? man?el olarak zorla kapatmaktan ka??n?n?z.
Dakika sayac?n?n kullan?lmas?*
1. TIMER d??mesi saat y?n?nde hemen hemen bir tam
tur d?nd?r?lerek ?nce zilin kurulmas? gerekir..
2. Saat y?n? aksine geri d?nerek, TIMER d??mesi
?zerinde g?sterilen dakikalar? kontrol paneli ?zerindeki
sabit referans noktas? ile ?ak??t?rmak suretiyle istenilen
zaman? ayarlay?n?z.
3. Timer dakikalar? sayan bir saya?t?r: vakit doldu?unda
sesli bir uyar? sinyali verir.
! Timer f?r?n?n yak?lmas? ya da s?nd?r?lmesini kontrol
etmez.
F?r?n?n yak?lmas?
Katlanabilir kol
1. PROGRAM d??mesini d?nd?rerek istenilen pi?irme
program?n? se?iniz.
2. TERMOSTAT d??mesini d?nd?rerek istenilen ?s?y?
se?iniz. Pi?irilecek yemek t?rleri ile bunlar i?in ?nerilen
s?cakl?klar listesi, pi?irme Tablosunda mevcuttur
(bak?n?z Programlar).
3. TERMOSTAT uyar? lambas?n?n yan?k olmas?,
ayarlanan s?cakl??a kadarki ?s?nma a?amas?n?
g?sterir.
4. Pi?irme s?ras?nda a?a??daki i?lemleri yerine getirmek
m?mk?nd?r::
- PROGRAM d??mesini d?nd?rerek pi?irme program?n?
de?i?tirmek;
- TERMOSTAT d??mesini d?nd?rerek ?s?y? de?i?tirmek;
- PROGRAM d??mesini ?0? pozisyonuna getirerek
pi?irme s?recini durdurmak.
Baz? modeller f?r?n kapa??na entegre edilmi? katlanabilir
bir kol ile donat?lm??t?r. Hafif?e basmak yeterlidir ve
push/push a??l?m, f?r?n? a?ma ve kapatma i?lemini
kolayla?t?r?r. Kullan?m sonunda, hafif?e basarak
yeniden kapat?labilir.
! F?r?n taban?na asla herhangi bir cisim koymay?n?z,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pi?irme kaplar?n? daima te?hizattaki ?zgara ?zerine
koyunuz.
So?utma fan?
Harici s?cakl?k derecesinin d???r?lmesi i?in bir so?utma
fan? taraf?ndan at?lan hava, kontrol paneli ve f?r?n
kapa?? aras?ndan ve ayn? zamanda f?r?n kapa??n?n alt
taraf?ndan ??kar.
! Pi?irme sonunda f?r?n yeterince so?uyana kadar bu
fan ?al???r durumda kal?r.
F?r?n lambas?
se?ilerek yak?l?r. Bir
PROGRAMLAR d??mesi ile
pi?irme program? se?ildi?inde yan?k kal?r.
*
44
Sadece baz? modellerde mevcut.
Analog Programlay?c?*
P???RME BA?LANGICI
ikonu
P???RME SONU
ikonu
ZAMAN AYAR
d??mesi
SAAT
ikonu
DAK?KA
SAYACI ikonu
! T?m ayarlar, sadece e?er f?r?n elektrik tesisat?na ba?l?
ise, m?mk?nd?r. 10 saniyeden fazla bir s?redir ak?m
olmamas? halinde, programlay?c? durur: ak?m
s?f?rland??? zaman, SAAT ikonu bir black-out olmu?
oldu?unu ve yeniden saati ayarlamak gerekti?ini
g?stermek i?in yan?p s?ner.
E?er black-out programl? bir pi?irme i?lemi s?ras?nda
ger?ekle?ir ise, programlanan s?re durduruldu?u yerden
yeniden ba?lar (?rn. e?er program 1 saatlik pi?irme
s?resine sahip ise ve bu pi?irme i?lemi s?ras?nda 30
dakikal?k bir black out mevcut ise, program 1 saat 30
dakika sonra sona erer). Bu durumda da SAAT ikonu
yan?p s?ner ve saat yeniden ayarlanmal?d?r.
MAN?EL P???RME
E?er hi?bir programlama i?lemi etkinle?tirilmemi? ise,
f?r?n PROGRAM ve TERMOSTAT d??melerini
d?nd?rerek man?el modda kullan?labilmektedir.
Dakika sayac?n?n ayarlanmas?
! Bu fonksiyon pi?irme i?lemini durdurmaz ve f?r?n
kullan?m? taraf?ndan kald?r?l?r; sadece ayarlananan
dakikalar?n sona erdi?inin sesli bir sinyalle haber
verilmesini sa?lar. Dakika sayac?, sadece uygulamada
hi?bir program yok ise, kullan?labilir.
Dakika sayac?n? etkinle?tirmek i?in, DAK?KA SAYACI
ikonu yan?p s?nene kadar 3 defa d??meye k?sa s?reli
bas?n?z. Dakika sayac?n?n ayar?, pi?irme sonu saatinin
ayar? ile ayn?d?r (ili?kin paragrafa bak?n?z)
Saatin ayarlanmas?
?breler taraf?ndan g?sterilen saati ayarlamak i?in, SAAT
ikonu yan?p s?nene kadar d??meye 4 defa k?sa s?reli
bas?n?z.
1 dakikal?k ge?i?ler ile g?r?nt?lenen saati artt?rmak
veya azaltmak i?in, d??meyi saat y?n?nde veya saat
y?n?n?n tersinde d?nd?r?n?z ve dakika ibresi saat
y?n?nde veya saat y?n?n?n tersinde 1 dakikal?k
ge?i?ler ile hareket eder.
Son ayardan itibaren 10 saniye ge?tikten sonra,
programlay?c? ayarlama modundan otomatik olarak
??kar.
* Sadece baz? modellerde mevcut.
Pi?irme i?leminin programlanmas?
TR
Hemen ba?layacak bir pi?irme s?resi
planlama
Pi?irme sonu saatinin programlanmas?, programlanana
saate g?re otomatik olarak pi?irme i?lemini hemen
ba?latmam?za ve sonland?rmam?za olanak tan?r.
Pi?irme sonu saatini programlamak i?in, P???RME
SONU ikonu yan?p s?nene kadar d??meye k?sa s?reli 2
defa bas?n?z.
1 dakikal?k ge?i?ler ile pi?irme s?resini artt?rmak veya
azaltmak i?in, d??meyi saat y?n?nde veya saat
y?n?n?n tersinde d?nd?r?n?z ve dakika ibresi saat
y?n?nde veya saat y?n?n?n tersinde hareket eder.
P???RME SONU ikonunun yan?p s?nmesi, son
d?n??ten itibaren 10 saniye boyunca devam eder.
Program, en az 1 pi?irme dakikas?n?n programlanm??
olmas? ?art?yla, d??meye basarak veya 10 saniyenin
bitmesini bekleyerek onaylanabilir.
Yan?k P???RME SONU ikonu, programlama i?leminin
ger?ekle?ti?ini g?sterir.
PROGRAM d??mesini d?nd?rerek istenilen pi?irme
program?n? se?iniz.
F?r?n, hemen yanar ve ayarlanan pi?irme sonu saatinde
kapanacakt?r.
Ayarlanan program? g?r?nt?lemek i?in, d??meye k?sa
s?reli bas?n?z ve d??meyi serbest b?rak?n?z; ibreler ve
ikonlar ayarlanan program? g?r?nt?ler.
Pi?irme i?lemi sona erdi?i zaman, P???RME SONU
ikonu yan?p s?ner ve alarm, 1 dakika boyunca sesli
sinyaller verir (devre d??? b?rakmak i?in, d??meye k?sa
s?reli bas?n?z).
PROGRAM d??mesini ?0? pozisyonuna getiriniz.
? ?rnek: saat 9:00 ve pi?irme sonu saati 10:15?e
programlan?r. Program, hemen ba?lar ve bir saat 15
dakikal?k bir s?re ile 10:15?te otomatik olarak durur.
Gecikmeli olarak ba?layacak bir pi?irme
s?resi planlama
Pi?irme sonu saatinin programlanmas?, programlanana
saatlere g?re otomatik olarak pi?irme i?lemini hemen
ba?latmam?za ve sonland?rmam?za olanak tan?r..
Pi?irme ba?lang?c? saatini programlamak i?in, P???RME
BA?LANGICI ikonu yan?p s?nene kadar d??meye k?sa
s?reli 1 defa bas?n?z.
1 dakikal?k ge?i?ler ile pi?irme ba?lang?c? saatini
artt?rmak veya azaltmak i?in, d??meyi saat y?n?nde
veya saat y?n?n?n tersinde d?nd?r?n?z ve dakika
ibresi saat y?n?nde veya saat y?n?n?n tersinde
hareket eder.
P???RME BA?LANGICI ikonunun yan?p s?nmesi, son
d?n??ten itibaren 10 saniye boyunca devam eder. E?er
bu s?re i?inde d??me d?nd?r?lmez veya d??meye
bas?lmaz ise, ibreler otomatik olarak saati
g?r?nt?lemeye geri d?nerler ve program iptal edilir.
Pi?irme ba?lang?c? saatini ayarlad?ktan sonra (sabit
olarak yanan P???RME BA?LANGICI ikonu), sadece 1
45
TR
dakika bile olsa programlanm?? olmas? ?art?yla, yeniden
d??meye bas?nca pi?irme sonu saatinin ayarlanmas?
i?lemine ge?ilir (kapal? olan P???RME SONU ikonu
yan?p s?nmeye ba?lar), aksi taktirde programlama
i?lemi sona erer.
Pi?irme sonu saatinin programlanmas? i?in, yukar?da
anlat?lan prosed?r? takip ediniz.
PROGRAM d??mesini d?nd?rerek istenilen pi?irme
program?n? se?iniz. F?r?n, ayarlanan ba?lang?? saatinde
yanacak ve se?ilen pi?irme sonu saatinde
kapanacakt?r.
? ?rnek: saat 9:00, ba?lang?? saati olarak 11:00 ve
pi?irme sonu saati olarak 12:15 ayarlan?r.. Program,
otomatik olarak saat 11:00?de ba?lar ve bir saat 15
dakikal?k bir s?re ile 12:15?te otomatik olarak durur.
! Bir programlamay? iptal etmek i?in, d??meye 3 saniye
boyunca bas?n?z: programlama iptal edilecek ve
programlay?c? man?el pi?irme moduna geri d?necektir.
46
Elektronik programlay?c?*
Pi?irme s?resini programlama
?? ??
Saati ayarlama
! Saat, f?r?n kapat?ld???nda veya a??ld???nda, pi?irme
program?n?n biti? saati ?nceden ayarlanmad??? takdirde
ayarlanabilir.
Cihaz elektri?e ba?land?ktan sonra veya elektrik
simgesi ve d?rt
kesildikten sonra, EKRANDAK?
basamakl? rakam yan?p s?nmeye ba?layacakt?r.
1. Ekrandaki
simgesi ve d?rt rakam yan?p s?nmeye
d??mesine birka? kez bas?n.
ba?layana kadar
2. Saati ayarlamak i?in ?+? ve ?-? d??melerini kullan?n;
d??melerden herhangi birini bas?l? tutarsan?z, ekran
rakamlar? daha h?zl? kayd?racakt?r, b?ylece istenen
de?er daha h?zl? ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayar? tamamlamak i?in 10 saniye bekleyin veya
d??mesine bas?n.
Zamanlay?c?y? ayarlama
! Bu fonksiyon pi?irmeyi durdurmaz ve f?r?n? etkilemez;
ayarlanan zaman s?resi ge?ti?inde alarm? etkin hale
getirmek i?in kullan?l?r.
1. Ekrandaki
simgesi ve ?? rakam yan?p s?nmeye
ba?layana kadar
d??mesine birka? kez bas?n.
2. ?stenen saati ayarlamak i?in ?+? ve ?-? d??melerini
kullan?n; d??melerden herhangi birini bas?l? tutarsan?z,
ekran rakamlar? daha h?zl? kayd?racakt?r, b?ylece de?er
daha h?zl? ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayar? tamamlamak i?in 10 saniye bekleyin veya
d??mesine bas?n.
Saat geri sayarken ekranda g?sterilecektir. Bu saat
s?resi ge?ti?inde, alarm etkin hale gelecektir.
Pi?irmeyi programlama
! Programlama yap?lmadan ?nce pi?irme modu
se?ilmelidir.
1. EKRANDAK?
simgesi ve ?? rakam yan?p
s?nmeye ba?layana kadar
d??mesine birka? kez
bas?n.
2. ?stenen s?reyi ayarlamak i?in ?+? ve ?-? d??melerini
kullan?n; d??melerden herhangi birini bas?l? tutarsan?z,
ekran rakamlar? daha h?zl? kayd?racakt?r, b?ylece de?er
daha h?zl? ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayar? tamamlamak i?in 10 saniye bekleyin veya
d??mesine bas?n.
4. Ayarlanan saat ge?ti?inde, EKRANDA B?TT? yaz?s?
g?r?n?r, f?r?n pi?irmeyi b?rak?r ve alarm ?alar.
Durdurmak i?in herhangi bir d??meye bas?n.
? ?rne?in: Saat 9:00 ?.? ve 1 saat 15 dakikal?k bir
s?re programland?. Program ?.?. 10:15? de otomatik
olarak duracakt?r.
Pi?irme modu i?in biti? s?resini ayarlama
! Pi?irme bitimi s?resi programlanmadan ?nce pi?irme
s?resi ayarlanmal?d?r.
1. S?reyi ayarlamak i?in 1 ila 3. ad?mlar? yukar?da
belirtildi?i gibi ayarlay?n.
simgesi ve d?rt rakam
2. Ard?ndan, EKRANDAK?
yan?p s?nmeye ba?lay?ncaya kadar
d??mesine
bas?n.
3. Pi?irme bitimi s?resini ayarlamak i?in ?+? ve ?-n?
d??melerini kullan?n; d??melerden herhangi birini bas?l?
tutarsan?z, ekran de?erleri daha h?zl? kayd?racakt?r,
b?ylece istenen de?er daha h?zl? ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayar? tamamlamak i?in 10 saniye bekleyin veya
d??mesine bas?n.
5. Ayarlanan saat ge?ti?inde, EKRANDA B?TT? yaz?s?
g?r?n?r, f?r?n pi?irmeyi b?rak?r ve alarm ?alar.
Durdurmak i?in herhangi bir d??meye bas?n.
ve
d??meleri yand???nda.programlama ayarlanm??
olur. EKRANDA s?ras?yla pi?irme bitimi s?resi ve pi?irme
s?resi g?sterilir.
? ?rne?in: Saat ?.?. 9:00 ve 1 saatlik s?re
programlanm??. Biti? s?resi olarak 12:30 planlanm??.
Program ?.?. 11:30?da otomatik olarak ba?layacakt?r.
Bir program? iptal etme
Bir program? iptal etmek i?in:
? ?ptal etmek istedi?iniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamlar?n yan?p s?nmesi bitene kadar
d??mesine bas?n. 00:00 rakamlar? ekranda g?r?nene
kadar ?-? d??mesine bas?n.
? ?+? ve ?-? d??melerini bas?l? tutarsan?z zamanlay?c?
ayarlar? dahil ?nceden se?ilen t?m ayarlar iptal
edilecektir.
* Sadece baz? modellerde mevcut.
47
TR
Programlar
TR
Pi?irme programlar?
Rosto ?evirme*
! T?m programlar i?in 60°C ile MAX aras?nda bir ?s?
ayarlanabilir, tek bunun d???nda kalan:
? IZGARA (Yaln?z MAX?a ayarlanmas? tavsiye edilir);
? GRATEN (200°C ?s?n?n ?zerine ??k?lmamas? tavsiye
olunur).
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve ?st ?s?tma elemanlar? devreye girer. Bu
geleneksel pi?irme konumu ile bir tek pi?irme raf?n?n
kullan?lmas? daha uygundur: birden fazla kat
kullan?ld???nda ?s? da??l?m? k?t? olur.
?OKLU P???RME program?
T?m ?s?tma elemanlar? (alt, ?st ve yuvarlak ?s?tma)
devreye girer, fan da ?al??maya ba?lar. T?m f?r?nda ?s?
sabit oldu?undan, hava yeme?i e?it bir ?ekilde pi?irir ve
k?zart?r. Ayn? anda en fazla iki pi?irme raf?n? kullanmak
m?mk?nd?r.
Program P?ZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ?s?tma eleman? devreye girer, fan da
?al??maya ba?lar. Bu kombinasyonda f?r?n h?zla
?s?n?rken ?zellikle a?a??dan ciddi bir ?s? yans?mas? olur.
Her seferinde bir tek raf kullan?ld??? durumlarda pi?irme
i?leminin ortas?nda pozisyon de?i?tirilmesi gerekir.
IZGARA program?
?st ?s?tma eleman? devreye girer ve ?evirme (?i?) k?sm?
da (varsa) ?al??maya ba?lar.
Izgaran?n y?ksek ve do?rudan ?s?s?, y?ksek y?zey
?s?s? gerektiren besinler i?in tavsiye edilir. Pi?irme
esnas?nda f?r?n?n?z?n kapa??n? kapal? olarak muhafaza
ediniz.
GRATEN program?
?st ?s?tma eleman? devreye girer ve fan ile ?evirme
(?i?) k?sm? da (varsa) ?al??maya ba?lar. Tek y?nl?
termik yans?mayla birlikte f?r?n i?indeki havan?n
g??lendirilmi? sirk?lasyonu ba?lar. Bu ?s?n?n i?
k?s?mlara i?leme g?c?n? art?rarak g?da y?zeylerinin
yanmas?n? ?nler. Pi?irme esnas?nda f?r?n?n?z?n kapa??n?
kapal? olarak muhafaza ediniz.
Program PASTA FIRINI
Arka ?s?tma eleman? ile birlikte fan devreye girerek
?s?n?n f?r?n?n her yerine e?it da??lmas?n? sa?lar. Bu
program hassas yemeklerin ve ayn? anda ?? rafta
?kurabiyelerin? haz?rlanmas? (?r. mayalanmaya ihtiya?
duyan tatl?lar) i?in tavsiye edilir.
*
48
Sadece baz? modellerde mevcut.
Rosto ?evirme ?nitesini devreye sokmak i?in (?ekle
bak?n?z) a?a??daki
i?lemleri yerine getiriniz:
1. ya? toplama tepsisini
1 no?lu pozisyona
koyunuz;
2. rosto ?evirme
?nitesinin dayana??n? 3
no?lu pozisyona koyarak
?i?i f?r?n?n arka duvar?nda
yer alan deli?e ge?iriniz;
3. PROGRAM
d??mesinden
veya
se?erek ?evirme ?nitesini devreye sokunuz;
Pratik pi?irme ?nerileri
! Fan ?al???rken yap?lan pi?irmelerde 1 ve 5. raf
konumlar?n? kullanmay?n?z: bunlar do?rudan s?cak hava
verdiklerinden, hassas g?dalar?n ?stlerinde yanmaya
neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pi?irmelerde, pi?irmeden ??kan
at?klar? (su ve/veya ya?) toplamas? i?in ya? toplama
tepsisini 1 no?lu pozisyona getiriniz.
?OKLU P???RME
? 2 ve 4. raf pozisyonlar?n? kullan?n?z ve daha fazla ?s?
gerektiren yemekleri 2. rafta pi?iriniz.
? Ya? toplama tepsisini en alta, ?zgaray? ise ?ste
koyunuz.
IZGARA
? Pi?irilecek g?dalar? ?zgaran?n ortas?na yerle?tirerek
?zgaray? 3 veya 4 konumuna yerle?tiriniz.
? Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanmas? tavsiye
edilir. ?st rezistans s?rekli olarak yan?k kalmazsa
endi?elenmeyiniz: Bu par?an?n ?al??mas? bir
termostat taraf?ndan kontrol edilir.
P?ZZA FIRINI
? Hafif al?minyum bir tepsiyi cihaz?n?zla birlikte
verilmi? olan ?zgaraya yerle?tiriniz.
Ya? toplama tepsisi ile pi?irme s?resi uzar ve
pizzan?z ??t?r ??t?r olmaz.
? ?ok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin
pi?irme i?leminin tam ortas?nda eklenmesi tavsiye
edilir.
Pi?irme tablosu
A??rl?k
(Kg)
Raflar?n
pozisyonu
?n ?s?tma
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (2 raf ?zerinde)
Lazanya
Kuzu
K?zarm?? tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Kurabiye (2 raf ?zerinde)
Bisk?vi (2 raf ?zerinde)
Pandispanya (1 raf ?zerinde)
Pandispanya (2 raf ?zerinde)
Tuzlu tartlar
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
B?rekler
0.5
1
3
2 veya 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Dil bal???
Kalamar ve karides ?i?
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 veya 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Rosto ?evirme aparat? ile (varsa)
Dana ?i?
Tavuk ?i?
Kuzu ?i?
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Izgara tavuk
Ahtapot
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Rosto ?evirme aparat? ile (varsa)
Dana ?i?
Kuzu ?i?
Tavuk (?i?) +
patates (ya? toplama tepsisinde)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Turtalar
Meyveli turta
Plum-cake
Pandispanya
Doldurulmu? krepler (2 raf ?zerinde)
K???k kekler (2 raf ?zerinde)
Peynirli tuzlu ??rekler (2 raf ?zerinde)
Kurabiye (3 raf ?zerinde)
Bisk?vi (3 raf ?zerinde)
Yalanc? krema (3 raf ?zerinde)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2o3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Programlar
Geleneksel
?oklu Pi?irme
Pizza
Izgara
Graten
Pasta
TR
Pi?irme
s?resi
(dakika)
Tavsiye edilen
s?cakl?k
derecesi
Yemekler
?rdek
Dana veya s???r rosto
Domuz rosto
Bisk?vi (ev yap?m?)
Turtalar
! Pi?irme s?releri bilgi ama?l? olup ki?isel zevke g?re de?i?tirilebilir.
49
?nlemler ve tavsiyeler
TR
! Cihaz uluslararas? emniyet mevzuatlar?na uygun
olarak projelendirilmi? ve ?retilmi?tir. Bu uyar?lar
g?venlik ama?l? olup dikkatlice okunmal?d?r.
Genel emniyet
? Cihaz, meskenlerde kullan?lmak ?zere tasarlanm??
olup profesyonel kullan?m ama?l? de?ildir.
? Ya?mur ve f?rt?naya maruz kalmas? son derece
tehlikeli oldu?undan cihaz, ?zeri kapal? bile olsa a??k
alanlara monte edilemez.
? Cihaz? yerinden hareket ettirirken daima f?r?n?n yan
taraflar?nda bulunan tutma kulplar?ndan yararlan?n?z.
? Cihaza ayaklar?n?z ??plakken ya da elleriniz veya
ayaklar?n?z ?slak ya da nemliyken dokunmay?n?z.
? Cihaz, sadece yeti?kin ki?iler taraf?ndan ve
bu kitap??kta aktar?lan talimatlara g?re,
yemek pi?irmek ama?l? kullan?lmal?d?r. Her
t?rl? di?er kullan?mlar (?rne?in: ortam
?s?tmas?) uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli
bulunur. ?retici firma uygunsuz, hatal? ve
mant?k d??? kullan?mlardan kaynaklanan
muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.
? Cihaz?n kullan?m? s?ras?nda ?s?tma
elemanlar? ile f?r?n?n baz? k?s?mlar? ?ok
s?cak duruma gelir. Bunlara dokunmamaya
dikkat ediniz ve ?ocuklar? uzak tutunuz.
? Di?er beyaz e?yalara ait kablolar?n f?r?n?n s?cak
k?s?mlar?na temas etmesini ?nleyiniz.
? Havaland?rma ve ?s? da??lma noktalar?n?
t?kamay?n?z.
? F?r?n kapa??n? a?ma kulpunu tam ortas?ndan tutunuz:
yan taraflar? s?cak olabilir.
? Kaplar? f?r?na s?rerken veya ??kart?rken daima f?r?n
eldiveni kullan?n?z.
? F?r?n?n alt k?sm?n? al?minyum folyo ile ?rtmeyiniz.
? Tutu?abilen maddeleri f?r?n i?inde bulundurmay?n?z:
bunlar f?r?n yanl??l?kla ?al??t?r?lacak olursa alev
alabilirler.
? Cihaz?n kullan?lmad??? zamanlarda d??melerin daima
? ?/? ? konumunda olduklar?ndan emin olunuz.
? Fi?i prizden ?ekerken kablosundan de?il fi?in
kendisinden tutarak ?ekiniz.
? Fi?i elektrik ?ebekesinden ?ekmeden, temizlik veya
bak?m m?dahalelerinde bulunmay?n?z.
? Ar?za halinde onarmak amac?yla i? mekanizmalar?
kurcalamay?n?z. Teknik servis ile irtibata ge?iniz
(Teknik servis b?l?m?ne bak?n?z).
? F?r?n?n kapa?? a??kken kapak ?zerine a??r cisimler
koymay?n?z.
? Cihaz; (?ocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri k?s?tl? ki?iler taraf?ndan
kullan?lamayaca?? gibi, g?venliklerinden sorumlu bir
ki?inin g?zetimi alt?nda bulunmad?k?a veya cihaz?n
kullan?m? hakk?nda ?n bilgiler alm?? olmad?k?a,
deneyimsiz ve ?r?ne fazla bir al??kanl??? bulunmayan
kimseler taraf?ndan da kullan?lmamal?d?r.
? ?ocuklar?n cihaz ile oynamas?n? ?nleyiniz.
50
?mha
? Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajlar?n
geri d?n???m?n? sa?layan yerel d?zenlemelere
uyunuz.
? Elektrik ve elektronik cihazlar?n at?klar?n?
de?erlendirme konusunu d?zenleyen 2002/96/CE
say?l? Avrupa Birli?i mevzuat?nda; beyaz e?yalar?n
kentsel kat? at?k genel y?ntemi ile imha edilmemesi
?ng?r?lm??t?r. Kullan?lmayan cihazlar?n, madde geri
kazan?m ve geri d?n???m oran?n? en y?ksek
seviyeye y?kseltmek, ?evre ve insan sa?l???na olas?
zararlar? engellemek i?in ayr? ayr? toplanmas?
gerekmektedir. T?m ?r?nlerin ?zerinde; ayr??t?r?lm??
at?k h?k?mlerini hat?rlatmak amac?yla ?st?nde ?arp?
i?areti olan sepet sembol? yer almaktad?r.
Cihazlar?n tasfiye edilmesi konusunda daha geni?
bilgi almak i?in cihaz sahiplerinin mevcut m??teri
hizmetine veya sat?? noktalar?na ba?vurulmas?
gerekir.
Tasarruf ve ?evreye sayg?
? F?r?n ikindi saatleri ile sabah?n ilk saatleri aras?nda
kalan zaman diliminde ?al??t?r?ld??? takdirde elektrik
?irketlerinin emilim y?k?n?n azalt?lmas?na katk?
sa?lan?r.
? IZGARA ve GRATEN pi?irmelerinin daima f?r?n
kapa?? kapal? vaziyette yap?lmas? ?nerilir: bu hem
daha iyi sonu? elde edilmesini hem de enerji
tasarrufu sa?lar (yakla??k %10).
? Contalar?n temiz ve bak?ml? tutulmas?, bunlar?n
kapa?a tam olarak yap??arak ?s? kayb?n? ?nlemesini
sa?lar.
Servis ve bak?m
Elektrik ak?m?n?n devre d??? b?rak?lmas?
Contalar?n kontrol?
Herhangi bir i?lem yapmadan ?nce cihaz?n elektrik
?ebekesine ba?lant?s?n? kesiniz.
F?r?n kapa??n? ?evreleyen contan?n durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarl? olmas? halinde en yak?n
Teknik Servise ba?vurunuz (bak?n?z Teknik Servis). Bu
durumda onar?m yap?l?ncaya kadar f?r?n?
kullanmaman?z tavsiye edilir.
Cihaz?n temizlenmesi
? Emayeli veya inox d?? k?s?mlar ile lastik contalar ?l?k
su ve n?tr sabunla ?slat?lm?? bir s?nger yard?m?yla
temizlenebilir. Lekeler ?ok zor ??kan t?rdense ?zel
?r?nler kullan?n?z. Bol su ile durulay?p temizlikten
sonra kurulaman?z tavsiye edilir. ?izici tozlar ve
a??nd?r?c? maddeler kullanmay?n?z.
? F?r?n?n i?i m?mk?nse her kullan?mdan sonra, daha
hen?z ?l?kken temizlenmelidir. S?cak su ile deterjan
kullan?n?z, durulay?n?z ve yumu?ak bir bezle
kurulay?n?z. ?izici maddelerden ka??n?n?z.
? S?rg?l? k?zaklar hari? aksesuarlar normal bula??k
y?kama sistemiyle ve bula??k makinas?nda da
y?kanabilirler.
! Cihaz?n temizli?i i?in asla buharl? ya da y?ksek
bas?n?l? temizleyiciler kullanmay?n?z.
F?r?n kapa??n?n temizlenmesi
Cam a??nd?r?c? olmayan ?r?n ve s?nger kullan?larak
temizlenmeli ve yumu?ak bir bezle kurutulmal?d?r. Cam?
?izebilecek ya da cam?n k?rmas?na neden olabilecek
a??nd?r?c? p?r?zl? malzeme veya keskin madeni
kaz?y?c? kullan?lmamal?d?r.
Daha ?zenli bir temizlik i?in f?r?n kapa??n? s?kmek
m?mk?nd?r:
1. kapa?? tamamen a??n?z (?ekle bak?n?z);
2. bir tornavida yard?m?yla, iki adet mente?e ?zerinde
yer alan F kollar? yukar? kald?rarak d?nd?r?n?z (?ekle
bak?n?z);
Ampul?n de?i?tirilmesi
F?r?n?n ayd?nlatma
lambas?n?
de?i?tirmek i?in:
1. Lamba
tutucusunun cam
kapa??n? gev?etip
??kar?n?z.
2. Ampul? s?k?n?z
ve ayn? ?zelliklere
sahip bir ampul ile
de?i?tiriniz: g?? 25
W, ba?lant? E 14.
3. Kapa?? yerine tak?n?z (?ekle bak?n?z);
S?rg?l? K?zaklar setinin montaj?
S?rg?l? k?zaklar? monte etmek i?in:
1. Ara ?ubuklar?ndan A
tak?l? olan iki tezgah?
??kart?n?z (?ekle
bak?n?z).
A
F
3. kapa?? iki d?? yan?ndan
tutarak, aral?k kalacak ?ekilde
yava??a kapat?n?z. Sonra
kapa?? kendinize do?ru ?ekip
yuvas?ndan ??kart?n?z (?ekle
bak?n?z). Kap?y? ayn? i?lemleri
tersten uygulayarak yerine
monte ediniz.
2. S?rg?l? k?za??n
tak?laca?? raf? se?iniz.
S?rg?l? k?za??n
??kar?laca?? y?n?
dikkate alarak tezgaha
?nce B sonra C ankastre
olarak yerle?tiriniz.
* Sadece baz? modellerde mevcut.
51
TR
TR
D
3. F?r?n?n yan duvarlar?
?zerinde yer alan
deliklere monte edilen
s?rg?l? k?zaklar ile iki
adet tezgah? sabitleyiniz
(?ekle bak?n?z). Sol
tezgah?n delikleri
yukar?da, sa? tezgah?n
delikleri ise a?a??dad?r.
Son olarak tezgah? A ara
par?alar? ?zerine
ankastre olarak tak?n?z.
! S?rg?l? k?zaklar? 5. konuma takmay?n?z.
Teknik destek
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yard?m
almay?n?z.
Bu durumda ?u bilgileri veriniz:
? Ar?za tipi;
? cihaz?n modeli (Mod.)
? seri numaras? (S/N)
Bu bilgiler cihaz?n ve/veya ambalaj?n?n ?zerinde yer
alan ?zellikler levhas?nda bulunmaktad?r.
Cihaz?n ?mr? 10 y?ld?r.
Yan ve arka katalitik paneller*
Paneller pi?irme i?lemlerinin olu?turdu?u ya?? ?ekebilme
kapasitesine sahip olan ?zel bir emaye ile kaplanm??t?r.
Bu emaye, bozulmadan farkl? aksesuarlar?n (?zgaralar,
ya? toplama tepsileri, v.s.) kaymas?na olanak tan?maya
yeterince dayan?kl?d?r. Y?zeylerin ?zerinde k???k
beyaz ?izgiler olu?tu?unda endi?elenmeye gerek yoktur.
Bununla birlikte a?a??daki durumlardan ka??nmak
gerekir:
- keskin nesneler ile (?rne?in b??ak) emayeyi
kaz?mak;
- deterjan veya a??nd?r?c? maddeler kullanmak.
*
52
Sadece baz? modellerde mevcut.
INDESIT COMPANY BEYAZ E?YA PAZARLAMA A.?.
Ka rahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349 Be?ikta?/?s tanbul
TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.hotpoint-a ris ton.com.tr
Instrukcja obs?ugi
PIEKARNIK
Spis tre?ci
PL
Instalacja, 54-55
NL
Nederlands, 1
DE
Deutsch,14
RS
Русский, 27
Ustawianie
Pod??czenie do sieci elektrycznej
Tabliczka znamionowa
Opis urz?dzenia, 56
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Widok og?lny
Panel sterowania
Uruchomienie i u?ytkowanie, 57
W??czanie piekarnika
Korzystanie z minutnika
Chowany uchwyt
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
Programator analogowy, 58-59
Ustawienie minutnika
Ustawienie godziny
Programowanie pieczenia
Elektroniczny programator pieczenia,60
Ustawianie zegara
Ustawienie minutnika
Programowanie pieczenia
Programy, 61-62
Programy pieczenia
Praktyczne porady na temat pieczenia
Tabela pieczenia
Zalecenia i ?rodki ostro?no?ci, 63
Bezpiecze?stwo og?lne
Utylizacja
Oszcz?dno?? i ochrona ?rodowiska
Konserwacja i utrzymanie, 64-65
Od??czanie od pr?du
Czyszczenie urz?dzenia
Czyszczenie drzwiczek
Wymiana ?ar?wki
Monta? zestawu prowadnic ?lizgowych
Serwis Techniczny
53
Instalacja
! Nale?y zachowa? niniejsz? instrukcj? obs?ugi, aby
m?c w ka?dej chwili z niej skorzysta?. W przypadku
sprzeda?y, odst?pienia lub przeprowadzki, upewni? si?,
?e instrukcja obs?ugi pozosta?a wraz z urz?dzeniem.
! Nale?y uwa?nie przeczyta? instrukcj?: zawiera ona
wa?ne informacje dotycz?ce instalacji, u?ytkowania i
bezpiecze?stwa.
Przep?yw powietrza
Aby zapewni? odpowiedni dop?yw powietrza, nale?y
usun?? tyln? ?ciank? komory. Najlepiej zainstalowa?
piekarnik w taki spos?b, aby opiera? si? on na dw?ch
drewnianych listwach lub na blacie z otworem co
najmniej 45 x 560 mm (patrz rysunki).
Ustawienie
! Opakowania nie s? zabawkami dla dzieci i nale?y je
usun?? zgodnie z normami dotycz?cymi selektywnego
gromadzenia odpad?w (patrz Zalecenia i ?rodki
ostro?no?ci).
! Instalacja powinna zosta? wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami przez wykwalifikowany
personel. Niew?a?ciwe pod??czenie urz?dzenia mo?e
spowodowa? obra?enia os?b lub zwierz?t lub szkody
materialne.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego dzia?ania
urz?dzenia koniecznym jest, aby mebel posiada?
odpowiednie parametry:
560
mm
.
45 m
m.
Wy?rodkowanie i zamocowanie
Aby przymocowa? urz?dzenie do mebla:
? otworzy? ca?kowicie drzwiczki piekarnika;
? wyj?? 2 zatyczki gumowe, kt?re zakrywaj? otwory
mocowania w ramie obwodowej;
? zamocowa? piekarnik do mebla przy u?yciu 2 ?rub
do drewna;
? za?o?y? z powrotem zatyczki gumowe.
? panele przylegaj?ce do piekarnika powinny by?
wykonane z materia??w odpornych na ciep?o;
? w przypadku mebli z ok?adzin? z forniru, u?yty klej
musi by? odporny na temperatur? 100°C;
20 mm.
.
mm
550 in.
m
570 mm.
45 m
595
mm
.
m.
560
mm
.
575-585 mm.
? mebel do zabudowy piekarnika, zar?wno szeregowej
pod blatem (zob. rysunek), jak i s?upkowej,
powinien mie? nast?puj?ce wymiary:
590 mm.
PL
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Tylko dla modeli ze stali nierdzewnej
! Po zabudowaniu urz?dzenia nie powinien by? mo?liwy
kontakt z jego cz??ciami elektrycznymi.
Informacje dotycz?ce zu?ycia pr?du wskazane na
tabliczce znamionowej oparte s? na pomiarach
wykonanych dla tego typu instalacji.
54
! Wszystkie cz??ci, kt?re stanowi? zabezpieczenie,
powinny by? zamocowane w taki spos?b, aby nie
mo?na by?o ich zdj?? bez u?ycia narz?dzia.
Pod??czenie do sieci elektrycznej
! Piekarniki wyposa?one w tr?jbiegunowy przew?d
zasilaj?cy s? dostosowane do dzia?ania na pr?d
zmienny, przy napi?ciu i cz?stotliwo?ci wskazanych na
tabliczce znamionowej (patrz poni?ej).
Monta? przewodu zasilaj?cego
L
N
1. Otworzy? skrzynk?
zaciskow? podwa?aj?c
?rubokr?tem boczne
zatrzaski pokrywy:
poci?gn?? i otworzy?
pokryw? (patrz rysunek).
2. Zamontowa? przew?d
zasilaj?cy: odkr?ci?
?rub? zacisku kabla oraz
trzy ?ruby styk?w L-N, a nast?pnie
zamocowa? pojedyncze
przewody pod g?owicami
?rub, zachowuj?c
kolejno?? kolor?w
niebieski (N) br?zowy (L)
(patrz
???to-zielony
rysunek).
3. Zamocowa? przew?d
w odpowiednim zacisku.
4. Zamkn?? pokryw?
skrzynki zaciskowej.
Pod??czenie przewodu zasilaj?cego do sieci
Zamocowa? na przewodzie znormalizowan? wtyczk?
do obci??e? wskazanych na tabliczce znamionowej
(zob. obok).
W przypadku bezpo?redniego pod??czenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomi?dzy urz?dzeniem
a sieci? wy??cznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomi?dzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obci??e? i odpowiadaj?cego obowi?zuj?cym
normom (przew?d uziemienia nie powinien by?
przerywany przez wy??cznik). Przew?d zasilania
powinien by? umieszczony tak, aby w ?adnym punkcie
nie by? nara?ony na temperatur? otoczenia
przekraczaj?c? 50° C.
! Instalator odpowiada za prawid?owe pod??czenie
elektryczne i za zachowanie norm bezpiecze?stwa.
Przed pod??czeniem urz?dzenia nale?y si? upewni?, czy:
? gniazdko ma w?a?ciwe uziemienie i odpowiada
obowi?zuj?cym przepisom;
? gniazdko jest w stanie wytrzyma? obci??enie
maksymalnej mocy urz?dzenia wskazane na
tabliczce znamionowej (patrz poni?ej);
? napi?cie zasilania odpowiada warto?ciom podanym
na tabliczce znamionowej (patrz poni?ej);
? gniazdko jest kompatybilne z wtyczk? urz?dzenia.
W przeciwnym wypadku wymieni? gniazdko lub
wtyczk?; nie stosowa? przed?u?aczy ani
rozga??ziaczy.
! Po zainstalowaniu urz?dzenia przew?d elektryczny i
gniazdko pr?du powinny by? ?atwo dost?pne.
! Przew?d nie powinien by? pogi?ty ani przygnieciony.
! Przew?d elektryczny musi by? okresowo sprawdzany
i wymieniany wy??cznie przez autoryzowany personel
techniczny (patrz Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci
w przypadku nieprzestrzegania powy?szych
zalece?.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary
szeroko?? 43,5 cm
wysoko?? 32 cm
g??boko?? 41,5 cm
Pojemno??
l 58
Elektrische
aansluitingen
napi?cie 220-240V~ 50/60Hz lub
50Hz (patrz tabliczka znamionowa)
maksymalny pob?r mocy
2800W
ENERGY
LABEL
Dyrektywa 2002/40/WE
na etykietce piekarnik?w
elektrycznych.
Norma EN 50304
Zu?ycie energii
konwekcja naturalna funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zu?ycie energii deklaracja
Klasa konwekcji wymuszona funkcja
Do wypieku ciast.
ogrzewania:
Niniejsze urz?dzenie jest zgodne
z postanowieniami nast?puj?cych
dyrektyw wsp?lnotowych:
2006/95/EWG z dnia 12.12.2006
(niskiego napi?cia) z p? niejszymi
zmianami - 2004/108/EWG z dnia
15.12.2004 (kompatybilno?ci
elektromagnetycznej) z p??niejszymi
zmianami - 93/68/EWG z dnia 22.07.1993
z p??niejszymi zmianami - 2002/96/WE
z p??niejszymi zmianami.
55
PL
Opis urz?dzenia
PL
Widok og?lny
PROWADNICE
boczne
Panel sterowania
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 2
poziom 1
Poziom RUSZT
Poziom
BLACHA
UNIWERSALNA
Panel sterowania
Pokr?t?o
PROGRAMY
Kontrolka
TERMOSTATU
Pokr?t?o
TERMOSTATU
Pokr?t?o
MINUTNIKA*
Pokr?t?o
PROGRAMY
Kontrolka
TERMOSTATU
Pokr?t?o
TERMOSTATU
Programator
ELEKTRONICZNY*
Pokr?t?o
PROGRAMY
Kontrolka
TERMOSTATU
Programator
ANALOGOWY*
* Tylko w niekt?rych modelach.
56
Pokr?t?o
TERMOSTATU
Uruchomienie i
u?ytkowanie
! Przed pierwszym u?yciem w??czy? na przynajmniej
jedn? godzin? pusty piekarnik z zamkni?tymi
drzwiczkami i termostatem nastawionym na najwy?sz?
temperatur?. Nast?pnie wy??czy?, otworzy? drzwiczki
piekarnika i wywietrzy? pomieszczenie. Zapach, jaki
si? wytworzy jest skutkiem parowania substancji
stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Niekt?re modele s? wyposa?one w system zawias?w,
dzi?ki kt?remu drzwiczek powoli zamykaj? si? same,
bez potrzeby towarzyszenia im d?oni? podczas
zamykania. W celu prawid?owego u?ycia, przed
zamkni?ciem:
? ca?kowicie otworzy? drzwiczki.
? unika? r?cznego wymuszania zamkni?cia.
Korzystanie z minutnika*
PL
1. Najpierw nale?y ustawi? dzwonek, przekr?caj?c o
prawie jeden pe?ny obr?t pokr?t?o TIMERA zgodnie z
ruchem wskaz?wek zegara.
2. Przekr?caj?c je z powrotem w kierunku przeciwnym,
ustawi? ??dany czas poprzez dopasowanie wska?nika
pokr?t?a TIMERA do czasu wskazanego na panelu
sterowania.
3. Timer dzia?a jak minutnik: po up?ywie okre?lonego
czasu wydaje sygna? d?wi?kowy.
! Timer nie kontroluje w??czenia i wy??czenia
piekarnika.
Chowany uchwyt
W??czanie piekarnika
1. Wybra? program pieczenia, przekr?caj?c pokr?t?o
PROGRAMY.
2. Wybra? temperatur?, przekr?caj?c pokr?t?o
TERMOSTAT. Wykaz potraw z zalecanymi dla nich
temperaturami znajduje si? w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. ?wiec?ca kontrolka TERMOSTAT wskazuje faz?
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika mo?na zawsze:
- zmieni? program pieczenia za pomoc? pokr?t?a
PROGRAMY;
- zmieni? temperatur? za pomoc? pokr?t?a
TERMOSTAT;
- przerwa? pieczenie przez ustawienie pokr?t?a
PROGRAMY w pozycji ?0?.
Niekt?re modele wyposa?ono w chowany uchwyt
wbudowany w drzwiczki piekarnika. Wystarczy lekko
nacisn??, a otwarcie typu push/push u?atwi zamykanie i
otwieranie piekarnika. Po u?yciu zamyka si? poprzez
lekkie naci?ni?cie.
! Nigdy nie nale?y stawia? ?adnych przedmiot?w na
dnie piekarnika, gdy? grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawia? zawsze na ruszcie
znajduj?cym si? w wyposa?eniu piekarnika.
Ch?odzenie poprzez wentylacj?
W celu zmniejszenia temperatury zewn?trznej
wentylator ch?odz?cy wytwarza strumie? powietrza,
kt?ry wychodzi mi?dzy panelem sterowania a
drzwiczkami piekarnika, a tak?e w ich cz??ci dolnej.
! Po zako?czeniu pieczenia wentylator nadal pracuje a?
do dostatecznego och?odzenia piekarnika.
O?wietlenie piekarnika
?wiat?o w piekarniku w??cza si? przez wybranie
pomoc? pokr?t?a PROGRAMY. Pozostaje ono
w??czone przy wyborze programu pieczenia.
za
* Tylko w niekt?rych modelach.
57
Programator Analogowy*
Icona
INIZIO COTTURA
PL
Icona
OROLOGIO
Icona
FINE COTTURA
Manopola
IMPOSTAZIONE
TEMPI
Icona
CONTAMINUTI
! Przeprowadzanie ustawie? jest mo?liwe jedynie
w?wczas, gdy piekarnik jest pod??czony do instalacji
elektrycznej. W przypadku braku zasilania przez ponad
10 sekund programator zatrzymuje si?: po
przywr?ceniu zasilania ikona ZEGAR miga
sygnalizuj?c, ?e zabrak?o zasilania i konieczne jest
ponowne ustawienie godziny.
Je?li zasilanie zostanie przerwane podczas
zaprogramowanego pieczenia, zaprogramowany czas
ruszy ponownie od miejsca, w kt?rym si? zatrzyma?
(np. je?li zaprogramowano 1 godzin? pieczenia, a na 30
minut zabraknie pr?dy, program zako?czy si? po 1
godzinie i 30 min). R?wnie? w tym przypadku ikona
ZEGARA miga i konieczne jest ponowne ustawienie
godziny.
R?CZNY TRYB PIECZENIA
Je?li nie przeprowadzi si? programowania, mo?na
korzysta? z piekarnika w trybie r?cznym, przy u?yciu
pokr?te? PROGRAMY i TERMOSTAT.
Ustawienie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i jest niezale?na od
u?ytkowania piekarnika; pozwala jedynie aktywowa?
sygna? d?wi?kowy po up?ywie ustawionego czasu. Z
minutnika mo?na korzysta?, tylko wtedy, gdy nie trwa
?adne zaprogramowane pieczenie.
Aby w??czy? minutnik, nale?y 3 razy kr?tko nacisn??
pokr?t?o a? zacznie miga? ikona MINUTNIKA.
Ustawianie minutnika przebiega identycznie jak
ustawianie godziny ko?ca pieczenia (zob. odno?ny
paragraf)
Ustawienie godziny
Aby ustawi? godzin? wskazywan? przez wskaz?wki,
nale?y 4 razy kr?tko nacisn?? pokr?t?o a? zacznie
miga? ikona ZEGARA.
Nast?pnie, aby zwi?kszy? lub zmniejszy? wy?wietlan?
godzin? w krokach r?wnych 1 minut?, nale?y obraca?
pokr?t?o w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu
wskaz?wek zegara: wskaz?wka minutowa b?dzie si?
przesuwa?a w krokach 1-minutowych w ??danym
kierunku.
Po up?ywie 10 sekund od ostatniej zmiany ustawie?,
programator wychodzi automatycznie z trybu zmiany
ustawie?.
* Tylko w niekt?rych modelach.
58
Programowanie pieczenia
Programowanie czasu pieczenia z
natychmiastowym rozpocz?ciem
Zaprogramowanie godziny zako?czenia pieczenia
pozwala na natychmiastowe rozpocz?cie pieczenia i
jego automatyczne zako?czenie zgodnie z
zaprogramowan? godzin?.
Aby ustawi? godzin? zako?czenia pieczenia, nale?y 2
razy kr?tko nacisn?? pokr?t?o a? zacznie miga? ikona
KONIEC PIECZENIA.
Nast?pnie, aby zwi?kszy? lub zmniejszy? czas
gotowania w krokach r?wnych 1 minut?, nale?y
obraca? pokr?t?o w kierunku zgodnym lub przeciwnym
do ruchu wskaz?wek zegara: wskaz?wka minutowa
b?dzie si? przesuwa?a w krokach 1-minutowych w
??danym kierunku.
Ikona KONIEC PIECZENIA miga jeszcze przez 10
sekund po ostatnim obrocie pokr?t?a. Program mo?na
potwierdzi? naciskaj?c pokr?t?o lub odczekuj?c 10
sekund, je?li tylko zaprogramowano przynajmniej 1
minut? pieczenia.
Zapalona ikona KONIEC PIECZENIA oznacza, ?e
pieczenie zosta?o zaprogramowane.
Wybra? ??dany program pieczenia, obracaj?c
pokr?t?em PROGRAMY.
Piekarnik w??czy si? natychmiast i wy??czy si? o
ustawionej godzinie zako?czenia pieczenia.
Aby wy?wietli? ustawiony program, nale?y kr?tko
nacisn?? i zwolni? pokr?t?o; wskaz?wki i ikony
wy?wietlaj? ustawiony program.
Pod koniec pieczenia ikona KONIEC PIECZENIA miga,
a alarm wydaje sygna?y d?wi?kowe co 1 minut? (aby go
wy??czy? nale?y na kr?tko wcisn?? pokr?t?o).
Ustawi? pokr?t?o PROGRAMY w pozycji ?0?.
? Przyk?ad: jest godzina 9:00 i koniec pieczenia
zostaje zaprogramowany na godzin? 10:15. Program
rusza natychmiast i zatrzymuje si? automatycznie o
10:15, a wi?c pieczenie trwa jedn? godzin? i 15
minut.
Programowanie czasu pieczenia z op??nionym
rozpocz?ciem
Zaprogramowanie godziny rozpocz?cia pieczenia
pozwala na automatyczne rozpocz?cie i zako?czenie
pieczenia zgodnie z zaprogramowanymi godzinami.
Aby ustawi? godzin? rozpocz?cia pieczenia, nale?y 1
razy kr?tko nacisn?? pokr?t?o a? zacznie miga? ikona
ROZPOCZ?CIE PIECZENIA.
Aby zwi?kszy? lub zmniejszy? czas rozpocz?cia
pieczenia w krokach r?wnych 1 minut?, nale?y obraca?
pokr?t?o w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu
wskaz?wek zegara: wskaz?wka minutowa b?dzie si?
przesuwa?a w krokach 1-minutowych w ??danym
kierunku.
Ikona ROZPOCZ?CIE PIECZENIA miga jeszcze przez
10 sekund po ostatnim obrocie pokr?t?a. Je?li w tym
czasie nie obr?ci si? ani nie naci?nie pokr?t?a,
wskaz?wki automatycznie zaczn? wskazywa? zn?w
godzin? i program zostanie anulowany. Po ustawieniu
czasu rozpocz?cia pieczenia (ikona ROZPOCZ?CIE
PIECZENIA pali si? ?wiat?em ci?g?ym), poprzez
ponowne naci?ni?cie pokr?t?a, przechodzi si? do
ustawiania godziny zako?czenia pieczenia (zgaszona
uprzednio ikona KONIEC PIECZENIA zaczyna miga?):
czas pieczenia musi wynosi? co najmniej 1 minut?, w
przeciwnym wypadku programowanie jest niewa?ne.
Aby zaprogramowa? godzin? zako?czenia pieczenia,
nale?y przeprowadzi? opisan? powy?ej procedur?.
Wybra? ??dany program pieczenia, obracaj?c
pokr?t?em PROGRAMY. Piekarnik w??czy si? o
ustawionej godzinie rozpocz?cia i wy??czy si? o
wybranej godzinie zako?czenia pieczenia.
? Przyk?ad: jest godzina 9:00, czas rozpocz?cia
pieczenia zostaje zaprogramowany na 11:00, a czas
zako?czenia na 12:15. Program rozpoczyna si?
automatycznie o 11:00 i zatrzymuje si? o 12:15, a
wi?c pieczenie trwa jedn? godzin? i 15 minut.
PL
! Aby anulowa? programowanie, nale?y wcisn??
pokr?t?o na 3 sekundy. zaprogramowane ustawienia
zostan? anulowane, a programator powr?ci do trybu
pieczenia ustawianego r?cznie.
59
Programator
elektroniczny
2. za pomoc? przycisk?w ?+? i ?-? ustawi? ??dany czas
trwania pieczenia; je?li przytrzyma si? je wci?ni?te,
cyfry zmieniaj? si? szybciej, aby u?atwi? ustawienie.
3. zaczeka? 10 sek. lub ponownie nacisn?? przycisk
PL
?? ??
, aby zapisa? ustawienie.
4. po up?ywie ustawionego czasu na WY?WIETLACZU
pojawia si? napis END, piekarnik ko?czy pieczenie i
w??cza si? sygna? d?wi?kowy. W celu jego wy??czenia,
nale?y wcisn?? dowolny przycisk.
? Przyk?ad: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzin? i 15 minut.
Program zatrzyma si? automatycznie o godzinie
10:15.
Ustawianie zegara
! Zegar mo?na ustawi? niezale?nie od tego, czy
piekarnik jest w??czony, czy wy??czony. Nie mo?na go
ustawi? jedynie wtedy, gdy zosta? zaprogramowany
koniec pieczenia.
Po pod??czeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku
oraz cztery cyfry na
napi?cia ikona
WY?WIETLACZU pulsuj?.
1. Nacisn?? kilkakrotnie przycisk
, dop?ki nie
oraz cztery cyfry na
zacznie pulsowa? ikona
WY?WIETLACZU;
2. za pomoc? przycisk?w ?+? i ?-? ustawi? godzin?; je?li
przytrzyma si? je wci?ni?te, cyfry zmieniaj? si?
szybciej, aby u?atwi? ustawienie.
3. zaczeka? 10 sek. lub ponownie nacisn?? przycisk
, aby zapisa? ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i dzia?a niezale?nie
od u?ytkowania piekarnika, umo?liwiaj?c w??czenie
sygna?u d?wi?kowego po up?ywie ustawionego czasu.
1. Nacisn?? kilkakrotnie przycisk
, dop?ki nie
zaczn? pulsowa? ikona
oraz trzy cyfry na
WY?WIETLACZU;
2. za pomoc? przycisk?w ?+? i ?-? ustawi? ??dany czas;
je?li przytrzyma si? je wci?ni?te, cyfry zmieniaj? si?
szybciej, aby u?atwi? ustawienie.
3. zaczeka? 10 sek. lub ponownie nacisn?? przycisk
, aby zapisa? ustawienie.
Wy?wietli si? odliczanie wsteczne, a po jego
zako?czeniu w??czy si? sygna? d?wi?kowy.
Programowanie pieczenia
!Programowanie jest mo?liwe dopiero po dokonaniu
wyboru programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisn?? kilkakrotnie przycisk
, dop?ki nie
oraz trzy cyfry na
zaczn? pulsowa? ikona
WY?WIETLACZU;
* Tylko w niekt?rych modelach.
60
Programowanie ko?ca pieczenia
! Zaprogramowanie ko?ca pieczenia jest mo?liwe
dopiero po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. Nale?y post?powa? zgodnie z punktami od 1 do 3
opisu programowania czasu pieczenia;
dop?ki nie zaczn?
2. nast?pnie naciska? przycisk
pulsowa? ikona
i cztery cyfry na WY?WIETLACZU;
3. za pomoc? przycisk?w ?+? i ?-? ustawi? ??dan?
godzin? zako?czenia pieczenia; je?li przytrzyma si? je
wci?ni?te, cyfry zmieniaj? si? szybciej, aby u?atwi?
ustawienie.
4. zaczeka? 10 sek. lub ponownie nacisn?? przycisk
, aby zapisa? ustawienie.
5. po up?ywie ustawionego czasu na WY?WIETLACZU
pojawia si? napis END, piekarnik ko?czy pieczenie i
w??cza si? sygna? d?wi?kowy. W celu jego wy??czenia,
nale?y wcisn?? dowolny przycisk.
oraz
oznaczaj?, ?e zosta?o
W??czone ikony
wykonane programowanie. Na WY?WIETLACZU
naprzemiennie pojawiaj? si? godzina zako?czenia oraz
czas trwania pieczenia.
? Przyk?ad: jest godzina 9:00 i czas zostaje
zaprogramowany na 1 godzin?. Ustawia si? 12.30
jako godzin? zako?czenia. Program w??cza si?
automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
? naciska? przycisk
dop?ki nie zacznie pulsowa?
ikona ustawienia, kt?re ma by? anulowane oraz cyfry
na wy?wietlaczu Naciska? przycisk ?-? dop?ki na
wy?wietlaczu nie pojawi? si? cyfry 00:00.
? Nacisn?? jednocze?nie przyciski ?+? i ?-? i
przytrzyma? je naci?ni?te, w ten spos?b anuluje si?
wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Programy
Programy pieczenia
Ro?en*
! Dla wszystkich program?w pieczenia mo?na ustawi?
temperatur? w zakresie od 60°C do MAX, z wyj?tkiem:
W celu uruchomienia ro?na, (patrz rysunek) nale?y
post?powa? nast?puj?co:
1. umie?ci? blach?
uniwersaln? na poziomie
1;
2. umie?ci? uchwyt
ro?na na poziomie 3, a
nast?pnie umie?ci?
ro?en w odpowiednim
otworze znajduj?cym si?
w tylnej ?cianie
piekarnika;
3. uruchomi? ro?en,
wybieraj?c pokr?t?em
? GRILL (zaleca si? ustawienie tylko na MAX);
? ZAPIEKANIE (zaleca si? nie przekracza?
temperatury 200°C).
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
W??czaj? si? obydwa grzejniki: g?rny i dolny. Przy
pieczeniu tradycyjnym najlepiej u?ywa? tylko jednego
poziomu: wykorzystanie wi?kszej liczby poziom?w
prowadzi do nier?wnomiernego rozk?adu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
W??czaj? si? wszystkie grzejniki (g?rny, dolny i
termoobiegu) oraz wentylator. Poniewa? temperatura
jest sta?a w ca?ym piekarniku, powietrze piecze i
rumieni ?ywno?? w spos?b r?wnomierny. Mo?na
u?ywa? jednocze?nie dwie p??ki .
Program PIEKARNIK DO PIZZY
W??czaj? si? dolny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia si? wentylator. Takie po??czenie umo?liwia
szybkie nagrzanie piekarnika i zapewnia wysok?
temperatur?, a zw?aszcza mocne nagrzewanie od do?u.
W przypadku, gdy stosuje si? wi?cej ni? jedn? p??k? na
raz koniecznym jest zamienianie ich miejscami w
po?owie wypiekania.
Program GRILL
W??cza si? grzejnik g?rny oraz ro?en (je?li jest).
Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana
dla potraw wymagaj?cych wysokiej temperatury na
powierzchni. Podczas pieczenia nale?y zamyka?
drzwiczki piekarnika.
Program ZAPIEKANIE
W??cza si? grzejnik g?rny oraz wentylator i ro?en (je?li
jest). ??czy wymuszon? cyrkulacj? powietrza wewn?trz
piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem
cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwi?kszaj?c moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia
nale?y zamyka? drzwiczki piekarnika.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
PROGRAMY
PL
lub
;
Praktyczne porady dotycz?ce pieczenia
! Do pieczenia z wentylacj? nie u?ywa? poziom?w 1 i
5: podlegaj? one bezpo?redniemu dzia?aniu gor?cego
powietrza, co mog?oby spowodowa? przypalenie
delikatnych potraw.
! W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1
umie?ci? znajduj?c? si? w wyposa?eniu blach?
uniwersaln?, na kt?rej zbiera? si? b?d? pozosta?o?ci po
pieczeniu (soki lub t?uszcze).
MULTIPIECZENIE
? U?ywa? poziom?w 2 i 4, wykorzystuj?c poziom 2 do
potraw, kt?re wymagaj? wy?szej temperatury.
? Blach? umie?ci? na dole, a ruszt na g?rze.
GRILL
? W?o?y? ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczaj?c
potraw? na ?rodku rusztu.
? Zaleca si? nastawienie maksymalnego poboru
energii. Nie nale?y si? niepokoi?, je?li g?rny grzejnik
nie b?dzie stale w??czony: jego dzia?anie kontroluje
termostat.
PIEKARNIK DO PIZZY
? U?y? lekkiej blachy aluminiowej, stawiaj?c j? na
ruszcie znajduj?cym si? w wyposa?eniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje
wyd?u?enie czasu pieczenia, przez co trudno jest
przygotowa? chrupi?c? pizz?.
? W przypadku pizzy z du?? ilo?ci? dodatk?w zaleca
si? dodanie mozzarelli dopiero w po?owie pieczenia.
W??cza si? grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniaj?c
delikatne i r?wnomierne rozprowadzanie ciep?a wewn?trz
piekarnika. Jest to program wskazany do przygotowywania
potraw delikatnych (np. ciast wymagaj?cych fazy
wyrastania) i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na
trzech poziomach jednocze?nie.
* Tylko w niekt?rych modelach.
61
PL
Tabela pieczenia
Waga
(Kg)
Poziomy
Wcze?niejsze
nagrzanie (min)
Zalecana
temperatura
Czas
pieczenia
(min)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (na 2 poziomach)
Lasagne
Jagni?cina
Pieczony kurczak + ziemniaki
Makrele
Keksy
Ptysie (na 2 poziomach)
Ciastka (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
S?one ciasta
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
0.5
1
3
2 lub 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Fl?dry
Szasz?yki z kalmar?w i krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk ciel?cy
Kotlety
Hamburgery
Makrele
Tosty
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Na ro?nie (je?li jest)
Ciel?cina z ro?na
Kurczak z ro?na
Jagni?cina z ro?na
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Kurczak z rusztu
M?twy
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Na ro?nie (je?li jest)
Ciel?cina z ro?na
Jagni?cina z ro?na
Kurczak (z ro?na) + ziemniaki
(na brytfannie)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 lub 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Programy
Tradycyjny
Multicooking
Pizza
Grill
Zapiekanie
Wypieki
cukiernicze
Potrawy
Kaczka
Piecze? ciel?ca lub wo?owa
Piecze? wieprzowa
Kruche ciastka
Ciasta kruche
Ciasta kruche
Ciasta z owocami
Keksy
Biszkopt
Nale?niki z nadzieniem (na 2 poziomach)
Babeczki (na 2 poziomach)
S?one ciastka francuskie z serem
(na 2 poziomach)
Ptysie (na 3 poziomach)
Ciastka (na 3 poziomach)
Bezy (na 3 poziomach)
! Wskazany czas trwania pieczenia ma charakter orientacyjny i mo?e by? zmieniany wed?ug osobistych upodoba?.
62
Zalecenia i ?rodki ostro?no?ci
! Niniejsze urz?dzenie zosta?o zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z mi?dzynarodowymi normami
bezpiecze?stwa. Poni?sze ostrze?enia maj? na celu
zapewnienie bezpiecze?stwa u?ytkowania, dlatego te?
nale?y je uwa?nie przeczyta?.
Bezpiecze?stwo og?lne
? Niniejsze urz?dzenie przeznaczone jest do
nieprofesjonalnych zastosowa? domowych.
? Nie nale?y instalowa? urz?dzenia poza domem,
nawet, je?li miejsce to jest chronione daszkiem,
gdy? wystawienie urz?dzenia na dzia?anie deszczu i
burz jest bardzo niebezpieczne.
? Przenosz?c urz?dzenie nale?y zawsze korzysta? z
odpowiednich uchwyt?w umocowanych po bokach
piekarnika.
? Nie dotyka? urz?dzenia mokrymi lub wilgotnymi
r?kami lub stopami ani te? stoj?c boso na pod?odze.
? Urz?dzenie s?u?y do gotowania potraw,
powinno by? u?ywane jedynie przez osoby
doros?e, zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji. Wykorzystywanie go do
innych cel?w (np. do ogrzewania pomieszcze?)
uznaje si? za niew?a?ciwe, a tym samym
niebezpieczne. Producent nie bierze
odpowiedzialno?ci za szkody i zniszczenia
wynik?e z niew?a?ciwego lub nieodpowiedniego
u?ytkowania urz?dzenia.
? Podczas u?ytkowania urz?dzenia grzejniki i
niekt?re cz??ci drzwiczek piekarnika staj? si?
bardzo gor?ce. Nie wolno ich dotyka?, a dzieci
nale?y trzyma? z dala od urz?dzenia.
? Uwa?a?, aby kable zasilaj?ce innych urz?dze? AGD
nie dotyka?y rozgrzanych cz??ci piekarnika.
? Nie zatyka? otwor?w wentylacyjnych i
odprowadzaj?cych ciep?o.
? Przy otwieraniu drzwiczek nale?y trzyma? za
?rodkow? cz??? uchwytu: po bokach mo?e by?
gor?cy.
? Do wstawiania i wyjmowania naczy? z piekarnika
u?ywa? zawsze r?kawic ochronnych.
? Nie przykrywa? dna piekarnika foli? aluminiow?.
? Nie wk?ada? do piekarnika materia??w ?atwopalnych:
je?li urz?dzenie zostanie niespodziewanie
uruchomione, mog?oby si? zapali?.
? Gdy urz?dzenie nie jest u?ywane, upewni? si?, czy
pokr?t?a znajduj? si? w po?o?eniu ? ?/? ?.
? Nie nale?y wyjmowa? wtyczki z gniazdka ci?gn?c za
kabel: zaleca si? trzymanie za wtyczk?.
? Przed przyst?pieniem do czyszczenia lub
konserwacji od??czy? najpierw wtyczk? od sieci
elektrycznej.
? W razie uszkodzenia w ?adnym wypadku nie
ingerowa? w wewn?trzne mechanizmy urz?dzenia i
nie pr?bowa? go samodzielnie naprawia?.
Skontaktowa? si? z Serwisem Technicznym (patrz
Serwis Techniczny).
? Nie stawia? ci??kich przedmiot?w na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
? Nie jest przewidziane, aby urz?dzenie by?o u?ywane
przez osoby (r?wnie? dzieci) niesprawne fizycznie i
umys?owo, przez osoby bez do?wiadczenia lub bez
znajomo?ci urz?dzenia, chyba ?e pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze?stwo, jak
r?wnie? przez osoby, kt?re nie otrzyma?y instrukcji
wst?pnych na temat eksploatacji urz?dzenia.
? Dopilnowa?, aby dzieci nie bawi?y si? urz?dzeniem.
Utylizacja
? Utylizacja materia??w opakowaniowych: zastosowa?
si? do obowi?zuj?cych norm lokalnych, dzi?ki
czemu opakowania b?dzie mo?na ponownie
wykorzysta?.
? Dyrektywa wsp?lnotowa 2002/96/WE w sprawie
zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, ?e sprz?t gospodarstwa
domowego nie powinien by? usuwany jako
nieposortowane odpady komunalne. Zu?yte
urz?dzenia powinny by? zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich
materia??w sk?adowych oraz aby zapobiec
potencjalnym szkodom dla zdrowia i ?rodowiska.
Symbol przekre?lonego kosza na ?mieci jest
umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypomina? o obowi?zku selektywnej zbi?rki.
W celu uzyskania bli?szych informacji na temat
prawid?owego z?omowania elektrycznych urz?dze?
gospodarstwa domowego, ich w?a?ciciele mog? si?
zwraca? do w?a?ciwych s?u?b publicznych lub do
sprzedawc?w tych urz?dze?.
Oszcz?dno?? i ochrona ?rodowiska
? Uruchamiaj?c piekarnik w r??nych godzinach
pocz?wszy od p??nego popo?udnia do pierwszych
godzin porannych.
? Zaleca si? pieczenie w programach GRILL i
ZAPIEKANIE zawsze przy zamkni?tych
drzwiczkach: w celu zar?wno uzyskania lepszych
wynik?w, jak i znacznej oszcz?dno?ci energii (ok.
10%).
? Dopilnowa?, aby uszczelki by?y w pe?ni sprawne i
czyste, dzi?ki czemu b?d? dobrze przylega?y do
drzwiczek i zapobiegn? niepotrzebnym stratom
ciep?a.
63
PL
Konserwacja i utrzymanie
PL
Od??czanie od pr?du
Przed ka?d? operacj? nale?y od??czy? urz?dzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urz?dzenia
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas nale?y sprawdza? stan uszczelek
wok?? drzwiczek piekarnika. Gdyby okaza?o si?, ze
uszczelka jest uszkodzona nale?y zwr?ci? si? do
najbli?szego punktu serwisowego (patrz Serwis
Techniczny). Zaleca si? nie u?ywa? piekarnika do
czasu wykonania naprawy.
? Cz??ci zewn?trzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mog? by? czyszczone przy
pomocy g?bki nas?czonej letni? wod? i neutralnym
myd?em. Je?li plamy trudno usun??, zastosowa?
specjalne produkty do czyszczenia. Po zako?czeniu
czyszczenia zaleca si? dok?adne sp?ukanie wod? i
wysuszenie. Nie u?ywa? proszk?w ?ciernych ani
substancji koroduj?cych.
? Wn?trze piekarnika powinno by? czyszczone po
ka?dym u?yciu, gdy jest jeszcze ciep?e. U?y?
ciep?ej wody i ?rodka czyszcz?cego, sp?uka? i
wytrze? mi?kk? ?ciereczk?. Unika? ?rodk?w
?ciernych.
? Akcesoria mo?na my? jak zwyk?e naczynia, tak?e w
zmywarce, z wyj?tkiem prowadnic przesuwnych.
! Do czyszczenia urz?dzenia nigdy nie nale?y u?ywa?
oczyszczaczy parowych lub wysokoci?nieniowych.
trzonek E 14.
3. Ponownie za?o?y? szklan? os?on? (patrz rysunek).
Czyszczenie drzwiczek
Monta? zestawu prowadnic ?lizgowych
Wymiana ?ar?wki
Aby wymieni?
?ar?wk?
o?wietlaj?c?
piekarnik:
1. Odkr?ci?
szklan? pokryw?
obudowy ?ar?wki.
2. Wykrecic
zar?wke i
wymienic na taka
sama: moc 25 W,
Szyb? drzwiczek nale?y czy?ci? przy pomocy g?bki i
?rodk?w, kt?re nie rysuj? powierzchni, a nast?pnie
osuszy? mi?kka szmatk?; nie u?ywa? szorstkich
materia??w ?cieraj?cych czy ostrych, metalowych
skrobak?w, kt?re mog? porysowa? powierzchni? i
doprowadzi? do p?kni?cia szyby.
Aby dok?adniej wyczy?ci? piekarnik, mo?na
zdemontowa? drzwiczki:
1. ca?kowicie otworzy? drzwiczki (zob. rysunek);
2. przy u?yciu ?rubokr?ta podwa?y? i przekr?ci?
d?wignie F umieszczone na obu zawiasach (zob.
rysunek);
F
A
Prowadnica
prawa
Prowadnica
lewa
B
C
3. chwyci? drzwiczki za obie
zewn?trzne kraw?dzie,
przymykaj?c je powoli, lecz nie
ca?kowicie. Nast?pnie
poci?gn?? drzwiczki do siebie i
wyj?? je z zawias?w (patrz
rysunek). Zamontowa?
ponownie drzwiczki wykonuj?c
czynno?ci w odwrotnej
kolejno?ci.
*Tylko w niekt?rych modelach.
64
K
wy ieru
ci? ne
ga k
ni
a
W celu zamontowania
prowadnic przesuwnych:
1. Zdj?? obie ramy,
wyjmuj?c je z rozp?rek
A (patrz rysunek).
2. Wybra? poziom, na
kt?rym zostanie
umieszczona
prowadnica ?lizgowa.
Zwracaj?c uwag? na
kierunek wyci?gania
prowadnic, nale?y
umie?ci? na ramie
najpierw wpust B, a
nast?pnie wpust C.
3. >Zamocowa? obie
ramy wraz z
zamontowanymi
prowadnicami w
odpowiednich otworach
znajduj?cych si? na
?ciankach piekarnika
D
(patrz rysunek). Otwory
dla lewej ramy znajduj?
si? na g?rze, natomiast
dla prawej na dole.
4. Na ko?cu nale?y wczepi? ramy do rozp?rek A.
! Prowadnic przesuwnych nie nale?y umieszcza? w
pozycji 5.
PL
Boczne panele katalityczne i panel tylny*
S? to panele pokryte specjaln? emali?, absorbuj?c?
t?uszcz, kt?ry si? wytwarza podczas pieczenia.
Emalia ta jest na tyle wytrzyma?a, ?e przesuwanie
r??nych akcesori?w (ruszty, brytfanny, itp.) nie
powoduje jej uszkodzenia. Nie nale?y si? martwi?
ma?ymi bia?ymi ?ladami, kt?re pojawiaj? si? na jej
powierzchni.
Nale?y jednak?e unika?:
- skrobania emalii ostrymi przedmiotami (na przyk?ad
no?em);
- stosowania ?rodk?w czyszcz?cych lub ?ciernych.
Serwis
! Nigdy nie korzysta? z us?ug nieautoryzowanych
technik?w.
Poda?:
? Rodzaj problemu;
? model urz?dzenia (Mod.)
? numer seryjny (S/N)
Powy?sze dane znajduj? si? na tabliczce znamionowej
umieszczonej na urz?dzeniu i/lub na opakowaniu.
*Tylko w niekt?rych modelach.
65
Дов?дник користувача
ДУХОВКА
Змiст
UA
Встановлення, 67-68
NL
Nederlands, 1
DE
Deutsch,14
RS
Русский, 27
Розташування
П?дключення до електрично? мереж?
Табличка з характеристиками
Опис приладу, 69
TR
T?rk?e, 40
PL
Polski, 53
UA
Укра?нською,66
Загальний вигляд
Панель керування
Пуск ? використання, 70
Як розпочати використання духовкою
Як використовувати таймер
Висувна ручка
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
66
Аналоговий програматор, 71-72
Як задати таймер
Як встановити час
Як запрограмувати готування ?ж?
Електронний програматор готування, 73
Як налаштувати годинник
Як задати таймер
Як запрограмувати готування ?ж?
Програми, 74-75
Програми приготування ?ж?
Корисн? поради з приготування ?ж?
Таблиця приготування
Запоб?жн? заходи та поради, 76
Загальна безпека
Утилiзацiя
Охорона ? дбайливе в?дношення до довк?лля
Техн?чне обслуговування та догляд, 77-78
Як в?дключити електричний струм
Як очистити прилад
Як очистити дверцята
Як зам?нити лампочку
Монтаж комплекту ковзних напрямних
Допомога
Установлення
! Необх?дно збер?гти дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до не? у будь-який момент. У раз
продажу, передач? ?нш?й особ? або пере?зду
переконайтеся, що ?нструкц?я перебува? разом ?з
приладом й новий власник може ознайомитися з
принципами його роботи й в?дпов?дними запоб?жними
заходами.
! Уважно вивч?ть ?нструкц?ю: в н?й м?ститься важлива
?нформац?я щодо встановлення, використання та
безпеки.
Вентилювання
UA
Для гарант?? належного вентилювання необх?дно
зняти задню ст?нку у в?дс?ку. Бажано встановити
духовку так, щоб вона обпиралася на дв? дерев?ян?
планки або на суц?льну поверхню з отвором
щонайменш 45 x 560 мм (див.малюнки<P>).
560
mm
.
45 m
m.
Розташування
! Упаковки не призначен? для дитячих ?гор, тому ?х
необх?дно утил?зувати зг?дно до норм розпод?льного
збору в?дход?в (див. Запоб?жн? заходи та поради).
! Встановлення ма? зд?йснюватися лише фах?вцями
та з дотриманням цих ?нструкц?й. Помилкове
встановлення може призвести до травмування ос?б,
тварин або до ушкодження речей.
Вбудування
Щоб гарантувати справну роботу приладу, мебл?, в
як? в?н ма? вбудовуватися, повинн? мати в?дпов?дн?
характеристики:
Центрування ? закр?плення
Щоб закр?пити прилад до мебл?:
? в?дчин?ть дверцята духовки;
? вийм?ть 2 гумов? детал?, як? покривають отвори на
периметральн?й рамц?;
? прикр?п?ть духовку до мебл? за допомогою 2
дерев?яних гвинт?в;
? встанов?ть на м?сце гумов? елементи.
? панел? поблизу в?д духовки мають бути виконан? з
жаром?цних матер?ал?в;
? якщо мебл? облицьован? шпоном, застосований
клей ма? витримувати температуру 100°C;
? Ст?л, п?д який вбудову?ться духовка
(див.малюнок) або висока шафа, в яку
вбудову?ться духовка, повинн? мати так? розм?ри:
570 mm.
45 m
mm
.
m.
560
mm
.
575-585 mm.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
590 mm.
595
! Вс? частини, як? служать для безпекиу, мають
закр?плюватися так, щоб унеможливити ?х витягання
без спец?альних ?нструмент?в.
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Т?льки для моделей з не?ржав?ючо? стал?
! Вбудований прилад не повинен контактувати з
електричними частинами.
Енергоспоживання, вказане на табличц? з даними,
було зам?ряно при цьому тип? встановлення.
67
UA
П?дключення до електрично? мереж?
! Духовки оснащен? триполюсним шнуром живлення
та працюють в?д зм?нного струму, робоча напруга ?
частота вказуються на табличц? з даними,
закр?плено? на прилад? (див.нижче<P>).
Встановлення шнуру живлення
L
N
1. В?дкрийте клемну
коробку, скориставшись
викруткою як важелем,
натискуючи нею на б?чн?
язички кришки:
потягн?ть та в?дкрийте
кришку (див.малюнок).
2. П?дготуйте та
встанов?ть шнур
живлення: зн?м?ть гвинти
з затискувача ? три гвинти
з контакт?в L-N, пот?м
закр?п?ть жили п?д
гол?вками гвинт?в,
дотримуючись кольор?в
Син?й (N) Коричневий (L)
)Жовтий-Зелений (
див.малюнок.
3. Заф?ксуйте шнур
в?дпов?дним
затискачем.
4. Закрийте кришкою
клемну коробку.
П?дключення шнуру живлення до електрично?
мереж?
Забезпечте шнур вилкою, придатною для вказаного
на табличц? з даними навантаження (див.поруч).
У раз? безпосереднього п?дключення до мереж? необх?дно
передбачити м?ж приладом ? мережею всеполюсний
вимикач з м?н?мальною в?дстанню м?ж контактами у 3 мм,
який витриму? навантаження ? в?дпов?да? чинним нормам
(др?т заземлення не ма? перериватися вимикачем). При
розташуванн? шнуру живлення сл?дкуйте, щоб його
температура у будь-як?й точц? не перевищувала на 50°C
температуру у прим?щенн?.
! Монтажник ? в?дпов?дальним за правильне
електричне п?дключення та дотримання норм безпеки.
Перш н?ж виконувати п?дключення, переконайтеся в
тому, що:
? розетка ма? заземлення у в?дпов?дност? до
встановлених норм;
? розетка розрахована на максимальне
навантаження у межах потужност? приладу,
зазначене у таблиц? з характеристиками (див.
нижче);
68
? напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличц? з характеристиками
(див.нижче);
? розетка сум?сна з вилкою приладу. В ?ншому
випадку зам?н?ть розетку або вилку; не
використовуйте подовжувач? й тр?йники.
! У встановленому прилад? ма? бути забезпечений
легкий доступ до електричного шнуру ? розетки.
! Кабель не повинен мати згин?в або утиск?в.
! Шнур ма? пер?одично перев?рятися ? зам?нюватися
т?льки вповноваженими фах?вцями (див. Допомога).
! Компан?я зн?ма? з себе в?дпов?дальн?сть у раз?
недотримання вказаних норм.
ТАБЛИЧКА З ТЕХН?ЧНИМИ ДАНИМИ
Розмiри
ширина 43,5 см
висота 32 см
глибина 41,5 см
Об??м
58 л
Електричн?
п?дключення
напруга при 220-230В ~ 50/60Гц
або 50Гц (див. табличку з
техн?чними даними) максимальна
споживана потужн?сть 2800Вт
Директива 2002/40/CE на
наклейц? електричних духовок.
Норма EN 50304
ENERGY
LABEL
Споживання енерг?? Клас
конвекцi? Природна - Для
нагр?вання:
Традиц?йна;
Енергоспоживання декларац?я
Клас конвекцi? Примусова Для нагр?вання:
Кондвироби.
Цей прилад вiдповда? таким
Директивам ?С: 2006/95/CEE в?д
12/12/06 (Низька напруга) з
подальшими внесеними зм?нами
- 2004/108/CEE в?д 15/12/04
(Електромагн?тна сум?сн?сть)
з подальшими внесеними
зм?нами - 93/68/CEE в?д 22/07/93
з подальшими внесеними
зм?нами. 2002/96/CE з
подальшими внесеними зм?нами.
Опис приладу
Загальний вигляд
UA
НАПРЯМН?
для дек та ?раток
Панель керування
позиц?я 5
позиц?я 4
позиц?я 3
позиц?я 2
позиц?я 1
Р?вень ГРИЛЬ
Р?вень ДЕКО
Панель керування
Ре?улятор
ПРОГРАМ
?ндикатор
ТЕРМОСТАТУ
Ре?улятор
ТЕРМОСТАТУ
Ре?улятор
ТАЙМЕРУ*
Ре?улятор
ПРОГРАМ
?ндикатор
ТЕРМОСТАТУ
Ре?улятор
ТЕРМОСТАТУ
ЕЛЕКТРОННИЙ
програматор*
Ре?улятор
ПРОГРАМ
?ндикатор
ТЕРМОСТАТУ
Ре?улятор
ТЕРМОСТАТУ
АНАЛОГОВИЙ
програматор*
* Наявний лише у деяких моделях.
69
Запуск ?
використання
UA
! При першому ув?мкненн? запуст?ть духовку у
холостому режим? щонайменше на одну годину з
термостатом на максимум? та з зачиненими
дверцятами. Пот?м вимкн?ть духовку, в?дкрийте
дверцята ? пров?тр?ть прим?щення. Запах, що
з?явився, ? результатом випаровування речовин,
необх?дних для захисту духовки.
В деяких моделях передбачено систему зав?с, як?
забезпечують пов?льне зачинення дверцят без
утримання ?х руками. Для коректного використання,
перш н?ж зачинити дверцята:
? в?дчин?ть ?х повн?стю.
? не намагайтеся прискорити зачинення за
допомогою рук.
Яу використовувати таймер*
1. Перш за все, необх?дно завести будильник,
обертаючи ре?улятор ТАЙМЕРУ на повний оберт за
годинниковою стр?лкою.
2. Обертаючи таймер назад, проти годинниково?
стр?лки, задайте бажаний час, стикуючи хвилини,
вказан? на ре?улятор? ТАЙМЕРУ з в?дм?ткою часу на
панел? керування.
3. Таймер ? це л?чильник хвилин: про вичерпання
часу спов?ща? звуковий сигнал.
! Таймер не контролю? ув?мкнення та вимкнення
духовки.
Висувна ручка
Як розпочати використання духовкою
1. Вибер?ть бажану програму приготування,
обертаючи ре?улятор ПРОГРАМ.
2. Вибер?ть температуру, рекомендовану для
програми, або за бажанням, обертаючи ре?улятор
ТЕРМОСТАТ. Список з режимами приготування ?
в?дпов?дними рекомендованими температурами
наводиться у спец?альн?й таблиц? (див. Програми).
3. Гор?ння ?ндикатору ТЕРМОСТАТУ вказу? на
нагр?вання до задано? температури.
4. П?д час приготування ?ж? нада?ться можлив?сть:
- зм?нити програму приготування, скориставшись
ре?улятором ПРОГРАМ;
- зм?нити температуру за допомогою ре?улятора
ТЕРМОСТАТУ;
- перервати приготування, обернувши ре?улятор
ПРОГРАМ в положення ?0?.
Деяк? модел? оснащен? висувною ручкою,
вбудованою у дверцята духовки. При легкому
натисканн? система в?дкриття полегшу? захват для
в?дчинення ? зачинення духовки. Наприк?нц?
використання достатньо легкого натискання ? ?
в?дбува?ться остаточне зачинення.
! Щоб не пошкодити емаль, забороня?ться класти
будь-як? реч? на дно духовки.
! Все кухонне приладдя встановлюйте на ?ратки з
комплекту постачання.
Вентиляц?я для охолодження
Щоб зменшити зовн?шню температуру,
охолоджувальний вентилятор створю? пов?тряний
пот?к, який виходить зовн? м?ж панеллю керування ?
дверцятами духовки, а також з нижньо? частини
дверцят духовки.
! Наприк?нц? приготування ?ж? вентилятор продовжу?
працювати до певного охолодження духовки.
Осв?тлення духовки
ре?улятором ПРОГРАМ.
Для ув?мкнення вибрати
П?д час вибору програми приготування вона
св?титься.
* Наявний лише у деяких моделях.
70
Аналоговий програматор*
?конка
ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ
?конка
К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ
Ре?улятор
ВСТАНОВЕННЯ ЧАСУ
?конка
ГОДИННИК
Iконка
ТАЙМЕР
! Вс? параметри можна задати т?льки, коли духовка
п?д??днана до електричного устаткування. В раз?
в?дсутност? електричного струму б?льше 10 секунд
програматор зупиня? роботу: П?сля в?дновлення
електричного струму ГОДИННИК мигкот?тиме,
вказуючи на тимчасову перерву в енергопостачанн? ?
на необх?дн?сть знову налаштувати час.
Якщо енергопостачання в?дбува?ться п?д час
запрограмованого готування, запрограмований час
розпочнеться з м?сця, де його було зупинено (напр.,
якщо запрограмовано готування протягом 1 години ?
п?д час цього енергопостачання було перерване на
30 хвилин, програма зак?нчиться через 1 годину
30хв.). ? в цьому випадку ГОДИННИК мигкот?тиме,
вказуючи на необх?дн?сть знову налаштувати час.
ГОТУВАННЯ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ
Якщо не запрограмовано н?яких фцункций, духовкою
можна користуватися за допомогою двох
ре?улятор?в - ПРОГРАМ ? ТЕРМОТСАТУ.
Як задати таймер
! Ця функц?я не перерива? готування, вона залежить
в?д використання духовки; завдяки ?й програму?ться
звуковий сигнал по зак?нченн? заданого часу. Таймер
працюватиме лише у в?дсутност? ?нших
програмувань.
Щоб задати таймер, натисн?ть швидко на ре?улятор
трич?, щоб замигкот?ла ?конка ТАЙМЕРУ.
Встановлення таймеру ?дентично встановленню часу
зак?нчення готування (див. в?дпов?дний параграф)
Як встановити час
Щоб встановити час, на який вказують стр?лки,
швидко натисн?ть чотири рази на регулятор, щоб
замигкот?ла ?конка ГОДИННИКА.
Для зб?льшення або зменшення часу з ?нтервалом в
1 хвилину оберн?ть ре?улятор за годинниковою або
проти годинниково? стр?лки, ? хвилинна стр?лка
пересуватиметься на 1 хвилину в той або в ?нший
б?к.
Через 10 секунд п?сля останнього налаштування
програматор автоматично вийде з режиму
налаштування.
* Наявний лише у деяких моделях.
Як запрограмувати готування ?ж?
UA
Як запрограмувати тривал?сть з негайним
початком
Програмування часу зак?нчення готування дозволя?
в?дразу ж розпочати ? автоматично завершити
готування зг?дно з запланованим часом.
Щоб запрограмувати час к?нця готування, швидко
натисн?ть дв?ч? на регулятор, щоб замигкот?ла ?конка
К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ.
Для зб?льшення або зменшення часу готування з
?нтервалом в 1 хвилину оберн?ть ре?улятор за
годинниковою або проти годинниково? стр?лки, ?
хвилинна стр?лка пересунеться на 1 хвилину в той
або в ?нший б?к.
?конка К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ мигкот?тиме впродовж
10 секунд п?сля останнього обертання. Програма
п?дтверджу?ться шляхом натискання на регулятор
або зачекавши 10 секунд за умови, якщо
запрограмоване готування тривал?стю не менше 1
хвилини.
Св?тна ?конка К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ вказу? на те, що
програмування в?дбулося.
Вибер?ть бажану програму приготування, обертаючи
ре?улятор ПРОГРАМ.
Духовка в?дразу ж розпочне роботу ? працюватиме
до заданого к?нця готування.
Щоб побачити задану програму, швидко натисн?ть ?
в?дпуст?ть ре?улятор; стр?лки й ?конки в?добразять
задану програму.
П?сля завершення готування мигкотить ?конка
К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ ? луна? звуковий сигнал
впродовж 1 хвилини (для його вимкнення швидко
натисн?ть на ре?улятор).
Оберн?ть ре?улятор ПРОГРАМ в позиц?ю ?0?.
? Наприклад: поточний час - 9:00 ? запрограмований
час к?нця готування - 10:15. Програма
розпочина?ться в?дразу ж ? автоматично
припиня?ться у 10:15, ?? тривал?сть становить 1
годину 15 хвилин.
Як запрограмувати тривал?сть з в?дстроченим
початком
Програмування часу початку готування дозволя?
автоматично розпочати ? завершити готування зг?дно
з запланованим часом.
Щоб запрограмувати час початку готування, швидко
натисн?ть й раз на ре?улятор, щоб замигкот?ла ?конка
ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ.
Для зб?льшення або зменшення часу початку
готування з ?нтервалом в 1 хвилину, оберн?ть
ре?улятор за годинниковою або проти годинниково?
стр?лки, ? хвилинна стр?лка пересунеться на 1
хвилину в той або в ?нший б?к.
?конка ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ мигкот?тиме впродовж
10 секунд п?сля останнього обертання. Якщо в цей
пром?жок часу не робити н?яких д?й з регулятором,
71
UA
стр?лки автоматично повертаються до в?дображення
часу ? програма скасову?ться. П?сля встановлення
часу початку готування (св?титься ?конка ПОЧАТОК
ГОТУВАННЯ), при повторному натисканн? на
ре?улятор можна задати час к?нця готування
(вимкнена ?конка К?НЕЦЬ ГОТУВАННЯ розпочина?
мигкот?ти). Тривал?сть ма? складати не менше 1
хвилини, в протилежному випадку програмування не
в?дбува?ться.
Процедура для програмування часу к?нця готування.
Вибер?ть бажану програму приготування, обертаючи
ре?улятор ПРОГРАМ. Духовка розпочина? роботу в
заданий для початку готування час ? завершу? в
час, обраний для к?нця готування.
? Наприклад: поточний час - 9:00, зада?ться 11:00
як час початку готування ? 12:15 як час к?нця
готування. Програма автоматично розпочина?ться
у 11:00 ? припиня?ться у 12:15, ?? тривал?сть
становить 1 годину 15 хвилин.
! Щоб скасувати програмування, натисн?ть на
ре?улятор впродовж 3 секунд: програмування
скасову?ться ? програма тор поверта?ться до
готування з ручним керуванням.
72
Електронний програматор
готування*
Як запрограмувати готування ?ж?
UA
! Програмування можливе т?льки п?сля вибору
програми приготування.
ДИСПЛЕЙ
Iконка
ЗАК?НЧЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ
Iконка
ТРИВАЛ?СТЬ
?? ??
Кнопка
ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ
Iконка ГОДИННИК
Як запрограмувати тривал?сть приготування
Iконка ТАЙМЕР
1. Натисн?ть дек?лька раз?в на кнопку
, доки не
почне блимати ?конка
разом з трьома цифрами на
ДИСПЛЕ?;
2. кнопками ?+? ? ?-? задайте бажану тривал?сть; при
утримуванн? кнопок можна значно швидше
переглянути цифри ? легше задати параметр.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисн?ть на
Кнопка
ЗБ?ЛЬШЕННЯ
ЧАСУ
Кнопка
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧАСУ
Як налаштувати годинник
! Годинник можна налаштувати при ув?мкнен?й або
вимкнен?й духовц?, якщо не запрограмовано к?нець
приготування.
П?сля п?дключення до електрично? мереж? або
вирубання св?тла блиматимуть ?конка
чотирма цифрами на ДИСПЛЕ?.
разом з
1. Натисн?ть дек?лька раз?в на кнопку
, доки не
почне блимати ?конка
разом з чотирма цифрами
на ДИСПЛЕ?;
2. кнопками ?+? ? ?-? налаштуйте час; при
утримуванн? кнопок можна значно швидше
переглянути цифри ? легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисн?ть на
кнопку
, щоб п?дтвердити заданий час.
Як задати таймер
! Ця функц?я не перерива? готування, вона залежить
в?д використання духовки; завдяки ?й програму?ться
звуковий сигнал по зак?нченн? заданого часу.
1. Натисн?ть дек?лька раз?в на кнопку
, доки не
почне блимати ?конка
разом з трьома цифрами
на ДИСПЛЕ?;
2. кнопками ?+? ? ?-? задайте бажаний час; при
утримуванн? кнопок можна значно швидше
переглянути цифри ? легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисн?ть на
кнопку
, щоб п?дтвердити заданий час.
Виводиться зворотн?й в?дл?к, про його зак?нчення
спов?стить звуковий сигнал.
кнопку
, щоб п?дтвердити заданий параметр.
4. п?сля вичерпання часу на ДИСПЛЕ? з?явля?ться
напис END, про завершення готування спов?стить
звуковий сигнал.
? Наприклад: поточний час: 9:00, зада?ться
тривал?сть 1 година 15 хвилин. Програма
автоматично зупиня? роботу у 10:15.
Як запрограмувати к?нець приготування
! Запрограмувати зак?нчення приготування можна
лише п?сля задання тривалост? готування.
1. Виконайте процедуру 1 - 3 для задання тривалост?
готування;
2. натисн?ть дек?лька раз?в на кнопку
, доки не
почне блимати ?конка
разом з чотирма цифрами
на ДИСПЛЕ?;
3. кнопками ?+? ? ?-? налаштуйте час зак?нчення
приготування; при утримуванн? кнопок можна значно
швидше переглянути цифри ? легше задати час.
4. зачекайте 10 сек. або повторно натисн?ть на
кнопку
, щоб п?дтвердити заданий параметр.
5. п?сля вичерпання часу на ДИСПЛЕ? з?явля?ться
напис END, про завершення готування спов?стить
звуковий сигнал.
Ув ?мкнен?
? ?конки
спов?щаютьпро зд?йснене
програмування. На ДИСПЛЕ? по черз? з?явля?ться час
зак?нчення приготування ? тривал?сть.
Як скасувати програмування
Щоб скасувати програмування:
? натискайте на кнопку
, доки не почне блимати
?конка параметру, який сл?д скасувати, разом з
цифрами на диспле?. Натискайте на кнопку ?-?,
доки на диспле? не з?явиться 00:00.
? утримуйте одночасно кнопки ?+? ? ?-?; скасовуються
вс? виконан? програмування, включаючи таймер.
* Наявний лише у деяких моделях.
73
Програми
UA
Програми приготування ?ж?
! Температура зада?ться в ?нтервалi мiж 60°C ? MAX
для вс?х програм, окр?м:
? ГРИЛЬ (рекоменду?ться виставляти т?льки на
MAX);
? КОНВЕКЦIЙНИЙ ГРИЛЬ (рекоменду?ться не
перевищувати температуру в 200°C).
Програма ТРАДИЦ?ЙНА ДУХОВКА
Працюють два нагр?вальн? елемент? ? нижн?й ?
верхн?й. При традиц?йному готуванн? краще вживати
лише один р?вень: При вживанн? дек?лькох р?вн?в
температура розпод?ля?ться нер?вном?рно.
Програма ОДНОЧАСНЕ ПРИГОТУВАННЯ
Працюють вс? нагр?вальн? елементи (верхн?й, нижн?й ?
циркуляц?йний) ? вентилятор. Оск?льки тепло
розпод?лено р?вном?рно по вс?й духовц?,
приготування ?ж? в?дбува?ться завдяки р?вном?рному
нагр?ву пов?тря. Можна використовувати не б?льше
двох р?вн?в одночасно.
Програма П?ЦЦА
Працюють нижн?й ? циркуляц?йний нагр?вальн?
елементи ? вентилятор. У ц?й програм?
забезпечу?ться швидке нагр?вання духовки, при
цьому значна к?льк?сть тепла пода?ться знизу. При
одночасному використанн? дек?лькох дек, необх?дно
пом?няти ?х м?сцями всередин? готування.
Програма ГРИЛЬ
Працю? верхн?й нагр?вальний елемент ? рожен (де
в?н наявний).
П?двищена температура, що йде в?д гриля,
рекоменду?ться для продукт?в, як? потребують
сильного нагр?ву поверхн?. П?д час приготування
дверцята духовки мають бути зачинен?.
Програма КОНВЕКЦ?ЙНИЙ ГРИЛЬ
Працю? верхн?й нагр?вальний елемент, вентилятор ?
рожен (де в?н наявний). Такий режим об??дну?
односторонн? теплове випром?нювання з
примусовою циркуляц??ю пов?тря усередин? духовки.
Це перешкоджа? поверхневому п?дгорянню страви,
зб?льшуючи силу проникнення тепла. П?д час
приготування дверцята духовки мають бути
зачинен?.
* Наявний лише у деяких моделях.
74
Програма ВИП?ЧКА
Працю? задн?й нагр?вальний елемент ? вентилятор,
забезпечуючи дел?катне р?вном?рне розповсюдження
тепла всередин? духовки. Ця програма
рекоменду?ться для приготування дел?катних страв
(напр. солодощ?, як? вимагають п?дйому) ?
приготування невеличких порц?йних страв на трьох
р?внях одночасно.
Рожен*
Процедура з
ув?мкнення рожну
(див.малюнок):
1. встанов?ть деко в
позиц?ю 1;
2. вставте опору рожна
у позиц?ю 3 ? вставте
рожен у спец?альний
отв?р, що знаходиться
на задн?й ст?нц?
духовки;
3. ув?мкн?ть рожен за
допомогою ре?улятору ПРОГРАМ
або
;
Корисн? поради з приготування ?ж?
! При приготуванн? ?ж? з конвекц??ю не
використовуйте позиц?? 1 ? 5: спрямован? потоки
гарячого пов?тря можуть привести до п?дгоряння
дел?катних продукт?в.
! У режимах приготування БАРБЕКЮ ?
КОНВЕКЦ?ЙНИЙ ГРИЛЬ розташуйте деко в позиц?ю
1 для збирання залишк?в в?д приготування (п?длив ?/
або жиру).
ОДНОЧАСНЕ ГОТУВАННЯ
? Використовуйте р?вн? 2 ? 4, розташовуючи на р?вн?
2 страви, як? вимагають б?льшого тепла.
? Розташуйте деко внизу ? ?ратку уверху.
ГРИЛЬ
? Вставте ?ратку на р?вень 3 або 4, розташовуючи
харчов? продукти у центр? ?ратки.
? Рекоменду?ться виставити максимальну
потужн?сть. Не турбуйтеся, якщо верхн?й
нагр?вальний елемент не залиша?ться пост?йно
ув?мкненим: ?? робота контролю?ться термостатом.
П?ЦЦА
? Використовуйте низьку форму з легкого алюм?н?ю,
встановивши ?? на ?ратц? з комплекту постачання.
З деком зб?льшу?ться час приготування ? погано
виходить хрустка п?цца.
? У раз? сильно наповнених п?ц доц?льно додати
моццареллу в середин? приготування.
Таблиця приготування
Позиц?я
р?вня
Попередн?й
нагр?в
(хвилини)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
П?цца (на 2 р?внях)
Лазан'я
Молода баранина
Смажена курка + картопля
Скумбр?я
Кекси
Еклери (на 2 р?внях)
Печиво (на 2 р?внях)
Б?скв?ти (на 1 р?вн?)
Б?скв?ти (на 2 р?внях)
Несолодк? пироги
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
П?цца
булочки
0.5
1
3
2 або 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Камбала
Шампури з кальмар?в та креветок
Ф?ле мерлузи
Овоч? гриль
Б?фштекс з телятини
Шницел?
Гамбургери
Скумбр?я
Тости
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3 або 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
На рожн? (якщо наявний)
Телятина на шампур?
Курка на шампур?
Молода баранина на шампур?
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Курка гриль
Каракатиц?
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 або 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Програми
Традиц?не
Одночасне
готування
П?цца
Гриль
Тривал?сть
Вага
(кг)
Харчов? продукти
Качка
Жарке з телятини або з яловичини
Жарке з свинини
П?сочне печиво
Солодк? пироги
На рожн? (якщо наявний)
Конвекц?йний
Телятина на шампур?
гриль
Молода баранина на шампур?
Курка (на шампур?) + запечена
картопля (на деко)
Солодк? пироги
Фруктов? торти
Кекси
Б?скв?ти
Млинц? фарширован? (на 2 р?внях)
Кондвироби Маленьк? кекси (на 2 р?внях)
Солонi вироби з листкового тiста з
сиром (на 2 р?внях)
Еклери (на 3 р?внях)
Печиво (на 3 р?внях)
Безе (на 3 р?внях)
Рекомендована
готування
температура
(хвилини)
! У таблиц? наведено приблизний час готування, який може зм?нюватися в?дпов?дно до власного смаку.
75
UA
Запоб?жн? заходи та поради
UA
! Духовка розроблена ? вироблена в?дпов?дно до
м?жнародних стандарт?в безпеки. Цi попередження
надаються задля вашо? безпеки: уважно
ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
? Прилад призначений для непрофес?йного
використання всередин? житлових прим?щень.
? Забороня?ться встановлювати прилад поза
прим?щенням, нав?ть в захищених мiсцях, тому
що дуже небезпечно п?ддавати його впливу дощу
? грози.
? Для пересування приладу обов?язково
скористайтеся спец?альним ручками, як?
знаходяться з бок?в духовки.
? Не торкайтеся до машини голими ногами або
мокрими чи вологими руками й ногами.
? Прилад ма? використовуватися для
приготування ?ж?, т?льки дорослими особами ?
зг?дно ?нструкц?ям, вказаним у ц?й брошур?.
Будь-яке ?нше використання (наприклад: для
об?гр?ву прим?щень) вважатиметься не за
призначенням ?, тобто, небезпечним.
Виробник в?дхиля? будь-яку в?дпов?дальн?сть
за можлив? збитки внасл?док використання
не за призначенням, помилкового або
некоректного застосування.
? П?д час роботи приладу нагр?вальн? елементи
та дверцята духовки в деяких м?сцях дуже
нагр?ваються. Будьте обережн?: не
торкайтеся ?х ? тримайте д?тей на безпечн?й
в?дстан?.
? Сл?дкуйте, щоб шнури живлення в?д ?нших
побутових прилад?в не торкалися гарячих частин
духовки.
? Не закривайте вентиляц?йн? отвори й отвори для
в?дведення тепла.
? Для в?дкриття дверцят бер?ться за ручку у центр?:
по боках вона може бути гарячою.
? Завжди використовуйте рукавиц? для
завантаження або витягання посудин з? стравами.
? Не покривайте дно духовки фольгою.
? Не клад?ть горюч? матер?али в духовку: при
випадковому ув?мкненн? приладу може статися
займання.
? Коли Ви не користу?теся приладом обов?язково
перев?ряйте, щоб ре?улятори перебували в позиц??
? ?/? ?.
? Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за
кабель, тягн?ть т?льки за саму вилку.
? Вс? операц?? з чищення або техн?чного
обслуговування мають виконуватися, попередньо
витягнувши вилку з електрично? розетки.
? У жодному випадку не роб?ть спроб самост?йно
виконати ремонт внутр?шн?х механ?зм?в.
Зверн?ться у серв?сний центр (див. Допомога).
? Не ставте важк? предмети на в?дкрит? дверцята
духовки.
76
? Не передбача?ться використання приладу
особами (включаючи д?тей) з обмеженими
ф?зичними, сенсорними або розумовими
зд?бностями, недосв?дченими особами або
такими, що не ознайомилися з виробом, за
виключенням випадк?в нагляду з боку особи,
в?дпов?дально? за ?хню безпеку; не
передбача?ться використання приладу особами,
якi не отримали попередн?х вказ?вок щодо його
використання.
? Стежте, щоб д?ти не гралися з приладом.
Утил?зац?я
? Утил?зац?я пакувального матер?алу: дотримуйтесь
м?сцевих норм, так як упаковка може
використовуватися повторно.
? ?вропейська директива 2002/96/CE з в?дход?в в?д
електрично? й електронно? апаратури (RAEE),
передбача?, що побутов? електроприлади не
можуть перероблятися у звичайному порядку для
твердих м?ських в?дход?в. Знят? з експлуатац??
побутов? прилади мають бути з?бран? окремо для
оптим?зац?? ступеню в?дновлення й повторного
застосування матер?ал?в, що входять до ?хнього
складу, та з метою усунення потенц?йно? шкоди
для здоров?я та довк?лля. Символ закреслено?
корзини, зображен?й на вс?х виробах, нагаду? про
необх?дн?сть окремо? утил?зац??.
За детальн?шою ?нформац??ю про правильне
зняття з експлуатац?? побутових електроприлад?в
?хн? власники можуть звернутися у в?дпов?дну
службу або до продавц?в.
Охорона ? дбайливе в?дношення до
довк?лля
? Ув?мкнення духовки в пром?жку з п?знього
пiсляобiднього часу до раннього ранку дозволить
зменшити навантаження на п?дпри?мствавиробники електроенерг??.
? Приготування у режимах БАРБЕКЮ ?
КОНВЕКЦ?ЙНИЙ ГРИЛЬ потребують зачинених
дверцят духовки: це дозволить отримати кращ?
результати ? заощадити електроенерг?ю
(приблизно 10%).
? П?дтримуйте в робочому стан? ? мийте ущ?льнювач?
так, щоб вони добре прилягали до дверцят ? не
викликали б втрати тепла.
Техн?чне обслуговування та догляд
Як в?дключити електричний струм
Перев?рка ущ?льнювач?в
Перед проведенням будь-яко? операц?? витягн?ть
вилку з електрично? розетки.
Пер?одично перев?ряйте стан ущ?льнювач?в навколо
дверцят духовки. У раз? ?х пошкодження зверн?ться
в найближчий сервiсний центр(див. Допомога). Не
рекоменду?ться використовувати духовку до
завершення ремонту.
Як очистити прилад
? Зовн?шн? емальован? або не?ржав?юч? детал? й
гумов? ущ?льнювач? можна мити зволоженою у
тепл?й вод? губкою ? нейтральним милом. Для
виведення ст?йких плям використовуйте спец?альн?
засоби. Добре обполосн?ть водою ? висуш?ть п?сля
миття. Не використовуйте абразивн? порошки або
?дк? речовини.
? Рекоменду?ться мити духовку всередин? кожного
разу п?сля використання, коли вона ? ще теплою.
Мийте гарячою водою ? миючим засобом, пот?м
обполосн?ть ? висуш?ть м?якою ганч?ркою. Уникайте
абразивних засоб?в.
? Аксесуари можуть митися як звичайний посуд,
також в посудомийн?й машин?, за винятком
ковзних напрямних.
! Забороня?ться використання апарат?в для
очищення парою або високим тиском.
Як очистити дверцята
Мийте скло дверцят духовки губкою та
неабразивними засобами й витирайте м?якою
тканиною; не використовуйте шершав? абразивн?
матер?али або загострен? металев? скребки, як?
можуть подряпати поверхн? або викликати тр?скання
скла.
Для б?льш ретельного очищення можна зняти
дверцята духовки:
1. повн?стю в?дкрийте дверцята (див.малюнок);
2. за допомогою викрутки п?двед?ть ? оберн?ть
маленьк? важел? F , як? знаходяться на двох зав?сах
(див.малюнок);
Як зам?нити лампочку
Щоб зам?нити лампочку для осв?тлення духовки:
1. Зн?м?ть скляну
кришку патрона.
2. Вигвинт?ть
лампочку ?
зам?н?ть ??
аналог?чною:
потужн?сть 25 Вт,
цоколь E 14.
3. Поверн?ть
кришку на м?сце
(див.малюнок).
Монтаж комплекту ковзних напрямних
Процедура монтажу ковзних напрямних:
1. Вийм?ть дв? рами з
розп?рок A
(див.малюнок).
A
Л?ва
Права
напрямна напрямна
F
B
C Нап
ви р
су ям
ва о
нн к
я
2. Вибер?ть р?вень для
ковзних напрямних.
Дотримуючись
напрямку висування
напрямно?, розташуйте
на рам? спершу гн?здо
B ? пот?м гн?здо C.
3. в?зьм?ться за дверцята з
двох зовн?шн?х бок?в,
зачиняючи ?х неповн?стю.
Пот?м потягн?ть дверцята на
себе, виймаючи ?х з? свого
м?сця (див.малюнок).
Поверн?ть дверцята на м?сце ,
виконуючи процедуру у
зворотному порядку.
* Наявний лише у деяких моделях.
77
UA
UA
3. Закр?п?ть дв? рамки з?
встановленими на них
напрямними у
в?дпов?дн? отвори на
ст?нках духовки (див.
малюнок). Отвори для
л?во? рамки
D
знаходяться угор?, для
право? - унизу.
4. Наприк?нц? вставте
рамки на розп?рки A.
! Не вставляйте ковзн? напрямн? у позиц?ю 5.
Катал?тичн? панел? ? б?чн? ? задня*
Ц? панел? облицьован? спец?альною емаллю, здатною
поглинати жири, як? утворюються п?д час
приготуванн? ?ж?.
Така емаль ст?йко витриму? пересування
р?зноман?тного приладдя (?раток, деко, тощо...), не
пошкоджуючись. Не хвилюйтеся при появ? на
поверхнях невеличких б?лих сл?д?в.
Але намагайтеся:
- не шкрябати емаль гострими речами (напр.,
ножем);
- не використовувати мийн? або абразивн? засоби.
Допомога
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
Сл?д пов?домити:
? Тип несправност?;
? модель приладу (Mod.)
? сер?йний номер (S/N)
Ця ?нформац?я м?ститься на табличц? з даними,
прикр?плен?й до духовки ?/або на упаковц?.
* Наявний лише у деяких моделях.
78
UA
79
01/2012 - 195085899.04
XEROX FABRIANO
UA
80
Документ
Категория
Информационные технологии
Просмотров
71
Размер файла
7 523 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа