close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ключових компетентностей молодших школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початкових класах

код для вставкиСкачать
Формування ключових
компетентностей молодших
школярів шляхом
використання
інформаційнокомунікаційних технологій
на уроках в початкових
класах.
«Може, маленька дитина повторює
те, що було вже зроблено, створено
іншими людьми, але якщо це
діяння – плід її власних зусиль, вона творець; її розумова
діяльність – творчість.»
В. О. Сухомлинський
Освіта, отримана в
початковій школі, служить
основою для формування
ключових компетентностей.
В школі учнів необхідно вчити
працювати з різними джерелами
інформації, тому що робота з
інформацією (текстовою,
ілюстративною, графічною,
звуковою) у наш час стає
необхідним інтелектуальним
умінням.
Завдання вчителя – підвести
дитину до ідеї, у якій вона
максимально реалізується як
дослідник, розкриє кращі
сторони свого інтелекту,
одержить нові корисні знання,
уміння й навички.
Компетентнісна освіта
особистісно - діяльнісна.
Звичний результат навчання:
«знаю що…»,
змінюється у напрямі
«знаю як…».
Долучити дітей до світового
банку знань – одне з
найважливіших завдань
сучасної освіти. Тому
використання комп’ютерної
системи стає невід’ємною
складовою вивчення будь-якого
предмета.
Мультимедійні технології
забезпечують формування і
прояв ключових компетенцій
учня, насамперед,
інформаційної і
комунікативної .
Сприяють :
- посилення мотивації навчання
учнів;
- вдосконаленню системи
управління навчанням на різних
етапах уроку;
- зростанню якості навчання і
виховання, підвищенню
інформаційної
культури учнів;
• - зручне пояснення виду роботи з
різним приладдям;
• - детальне пояснення матеріалу
або розгляд лише базових
питань теми залежно від
підготовленості учнів;
коригування темпу й об'єму
навчального матеріалу;
- значне підвищення рівня
використання наочності на уроці;
- зростання продуктивності уроку;
- встановлення міжпредметних
зв'язків;
- можливість організації проектної
діяльності під керуванням викладачів
інформатики і вчителів початкових
класів;
- зміна ставлення до ПК
Уроки з мультимедійним
супроводом допомагають
ефективно вирішувати
наступні дидактичні
завдання:
- сформувати мотивацію до
навчання взагалі;
- сформувати навички
самоконтролю.
- підвищенню рівня обізнаності
учнів щодо сучасних
інформаційних технологій;
- зростанню якості навчання і
виховання, підвищенню
інформаційної культури учнів;
- засвоїти базові знання з
предмета;
- сформувати навички
самоконтролю.
Відомо (дослідження
інституту Євролінгвіст,
Голландія), що більшість людей
запам'ятовують 5% почутого і
20% побаченого. Одночасне
використання аудіо- і
відеоінформації підвищує
запам’ятовування до 40-50%.
Сучасний урок відрізняється
інформаційною наповненістю,
збільшенням частки самостійної
навчальної діяльності учнів з
різними джерелами інформації
стає творчим та значно
розширюється освітній процес.
Формуючи інформаційну
компетентність учнів початкової
школи, забезпечується розвиток
компетентності їх особистості та
підготовка до успішного життя в
сучасному суспільстві.
Дякую за увагу!
Підготувала : Лелека С.В.
вчитель початкових класів
загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 14 Уманської міської
ради Черкаської області
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа