close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Особистісно-орієнтоване навчання

код для вставкиСкачать
Сучасний урок – це твір мистецтва,
де педагог уміло використовує всі
можливості для розвитку учня.
М.Ебнер-Ешенбах
Особистісно-орієнтоване навчання
має на меті:
o збереження та зміцнення фізичного й
психологічного здоров'я;
o розвиток дитини як суб'єкта
відношень із людьми, світом та собою,
самореалізація в навчальних видах
діяльності, підтримка
індивідуальності дитини;
o формування ключових
компетентностей учнів.
Головні завдання навчання :
- розкриття індивідуальних пізнавальних
можливостей кожного учня;
- розвиток його індивідуальних
пізнавальних здібностей;
- допомога йому в самопізнанні,
самоактуалізації, самореалізації,
самовизначенні;
- формування культури життєдіяльності,
яка дає можливість продуктивно будувати
власне життя
Головний принцип :
“розвиваюча допомога”
Не вказувати учню
Не вирішувати за нього
Допомогти усвідомити
Пробудити власну активність,внутрішні
сили
Позиція вчителя – консультант, який
здійснює розвиваючу допомогу
Принципи:
Основні поняття:
• самоактуалізації;
• особистість;
• індивідуальності;
• індивідуальність;
• суб'єктності;
• самовираження;
• вибору;
• суб'єкт;
• творчості та успіху;
• суб'єктність;
• довіри й підтримки.
• я-концепція;
• вибір;
• педагогічна підтримка.
Функції педагога
Вчитель як
співрозмовник
(функція емоційної
підтримки)
Вчитель як
дослідник
(дослідницька
функція)
Вчитель як людина,
яка створює умови
для навчання
(фасилітаторська
функція)
Вчитель як експерт
(експертна,
консультативна
функція)
- використовується
довідково-інформаційний
та самоосвітній матеріал;
- переважають проблемні, не
однотипні завдання;
- відбувається розвиток і
самовдосконалення
особистості учня;
- формування критичного
мислення, ціннісних
позицій;
- особистісне становлення та
самовизначення.
- орієнтація на середнього
учня;
- досить мала частка
творчих завдань;
- переважають завдання, які
виконуються за зразком;
- частіше фронтальна чи
самостійна робота;
- засвоєння та застосування
набутих знань, умінь та
якостей.
діалогічність;
діяльнісно - творчий характер;
підтримка індивідуального розвитку дитини;
забезпечення вільного простору.
використання різноманітних
форм і методів;
створення зацікавленості;
заохочення учнів знаходити
свій спосіб виконання
роботи;
використання творчих
проблемно-пошукових
завдань.
Методи та прийоми
особистісно орієнтованого
навчання:
“Мікрофон”
“Мозковий штурм”
“Спільний проект”
“Спільний проект”
“Асоціативний кущ”
“Відгадай слово”
“Незакінчені речення”
Умови для успіху
«Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель
учневі.
«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
78
Размер файла
6 762 Кб
Теги
навчання, орієнтоване, особистість
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа